Yksinkertainen ja lapsellinen Kiitos-Wirsi Hywästä Wuodesta monen Hallawuoden jälkeen

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Yksinkertainen ja lapsellinen Kiitos-Wirsi Hywästä Wuodesta monen Hallawuoden jälkeen

Kirjoittanut Pentti Lyytinen
Weisataan sillä nuotilla, kuin 300 Suom. W.K.


1. v.
Adamin Lapset Aurinkomme alla,
Kiittäkääm Herraa sydämmell’ ja suulla,
Ett’ tähkäpäät on täysinäiset taas
Kaswaneet kaikill’ wielä Isän maas.
2. v.
Ne nälkä wuodet, joita olem nähnyt,
On oma pahuus, kuin on kaikki tehnyt,
Ne kylmät surulliset halla-yöt
Päällemme tuotti omat synnin työt.
3. v.
Suuri on armo Taiwaast’ alas tullut,
Suurempi paljo kuin on ansiom’ ollut:
Noskaamme, kansat kaikki, unesta
Kiittämään Herraa armons edestä.
4. v.
Taiwaass’ on kuultu nöyräin rukoukset,
Otettu wastaan köyhäin huokaukset;
Taas paistaa, pahan ilman perästä,
Armon aurinko Itään Lännestä.
5. v.
Heräjä, joka makaat synnin unta,
Ja nouse ylös kallis Christikunta,
Tuntemaan kuka meidän Herra on,
Ja kuka on kuin antaa rawinnon.
6. v.
Kaikk’ ihmiset myös idäst’ länteen asti
Weisatkaam kiitost’ Herrall’ hartahasti,
Kuin muuttaa murhe-päivät iloksi
Ja kyyneleet myös ilowiinaksi.
7. v.
Its’ Herra katsoi taiwaan ikkunasta
Maan piirin päälle Chuorist’ korkiasta:
Armahti wielä alammaisians,
Ja muisti laupiuudest’ lapsians.
8. v.
Nyt kiitos äänet soikoon Siionissa
Ja ylistykset jalot Jacobissa!
Ah! joska kiitos läpi pilwihin
Kuuluisi kauniist’ Luojan korwihin.
9. v.
Kuin huuto kuului Herran tygö maasta,
Niin armon owi aukeis taiwahasta:
Nyt köyhät syöwät ja myös rawitaan,
Kosk taiwaan Magasiinit awataan.
10. v.
Nyt, rakkaat Lapset, meekin Suomalaiset,
Kiitetään Herraa niinkuin alamaiset,
Nyt synnin juuret poikki niittäkääm,
Kaikki myös kielet kilwan kiittäkään.
11. v.
Laulakoon lapsetkin jo, imewäiset,
Kiittäköön kilwan kaikki nuorukaiset
Nyt Hosianna Pojall’ Dawidin
Ja Halleluja wielä wanhatkin.
12. v.
Nyt, rakkaat weljet, joill’ on suu ja kieli,
Sisaret myöskin, joill’ on täysi mieli,
Kiitetään Herraa kukin majassans,
Kyll’ Herra kuulee pyhäss’ taiwaassans.
13. v.
Taiwahan Joseph, Ruokahuoneen Herra,
Awasi kätens meillen wielä kerran,
Waan kuinka kurjat Hänell’ maksanem,
Adamin alas lyödä jaksanem.
14. v.
Se turmelus kuin lihassa ain’ makaa
Ja wihollinen, joka ajaa takaa,
Tahtoisit lahjat wäärin käyttämään
Ja waatii watsaamme ain täyttämään.
15. v.
Taiwaallinen Isä, joka annoit lahjat,
Puhdista myöskin sydämmemme pohjat
Lahjojas kohtuudella nauttimaan,
Toistamme rakkaudella auttamaan.
16. v.
Luo, hywä Isä, meihin uusi sydän,
Sitä me tässä nöyrimmästi pyydäm,
Kuule wiel’, Herra! nöyrä rukous,
Ota myös wastaan köyhän huokaus.
17. v.
Anna myös armo oikein tutaksemme
Syntimme suuret, ja myös nähdäksemme
Se waara, jonka synti myötäns tuo,
Se waiwa, jok’ ei loppuu koskaan suo.
18. v.
Nyt olis aika tulla taitawaksi,
Ja armon ajass’ wielä wiisahaksi,
Tuntemaan mikä Herran tahto on,
Ja näkemään myös oikeen olennon.
19. v.
Jos Jumalisuus asuu Isän maassa,
Ja Herran pelko kaikiss’ kartanoissa,
Niin aukenee myös taiwaan akkunat,
Jost’ wuotaa makiatkin murkinat.
20. v.
Taiwaallinen Isä, joka annoit mielen,
Ja lahjoitit myös wielä meillen kielen,
Pidä nyt sydän kiitos-kirkkona,
Kaikki myös kielet kiitos-harppuna.
21. v.
Josk’ maassa kaswais wielä taitawia,
Ja ylös nousis ymmärtäwäisiä,
Wiisaita Isascharin lapsia,
Veisaamaan kilwan kiitos wirsiä.


Lähde: Lyytinen, Pentti ja Anna Reetta Korhonen 1961: Pentti Lyytisen ja Anna Reetta Korhosen runoja. Toimittanut Vihtori Laurila. Peuran museosäätiö, Rautalampi.