11 Filosofia

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

11 Filosofia[muokkaa]

 • Aho, Tuomo & Sandu, Gabriel (toim.): Epäilyttäviä esseitä S. Albert Kivisen 60-vuotispäivän kunniaksi. Helsinki: Helsingin yliopiston filosofian laitos, 1993. ISBN 951-45-6544-4.
 • Aspelin, Gunnar: Ajatuksen tiet: Yleinen filosofian historia. (Tankens vägar: En översikt av filosofiens utveckling, 1958.) Suomentanut J. A. Hollo. 2. painos (1. painos 1963). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1977. ISBN 951-0-08227-9.
 • Cipolla, Carlo M.: Inhimillisen typeryyden peruslait. (The Basic Laws of Human Stupidity, 1976.) Suomentanut Leena Mäntylä. Helsinki: Minerva, 2013. ISBN 978-952-492-744-4.
 • Delius, Christoph & Gatzemeier, Matthias & Sertcan, Deniz: Filosofian historia antiikista nykypäivään. (Geschichte der Philosophie von der Antike bis heute, 2000.) Suomennos: Eero Ojanen. Köln: Könemann, 2005. ISBN 3-8331-1663-3.
 • Durant, Will: Suuria ajattelijoita. (The Story of Philosophy. The Lives and Opinions of the Greater Philosophers, 1926, uusittu laitos 1933.) Suomentanut J. A. Hollo. Porvoo: WSOY, 1956.
 • Fearn, Nicholas: Miten ajatella kuin filosofi. (Zeno and the Tortoise. How to Think like a Philosopher, 2001.) Suomentanut Maarit Tillman. Helsinki: Art house, 2003. ISBN 951-884-377-5.
 • Havina, Heikki: Totuus: Filosofista toisinajattelua: Totuudenetsijän käsikirja. Helsinki: Harppuuna, 1986. ISBN 951-9214-33-X.
 • Heinämaa, Sara & Reuter, Martina & Yrjönsuuri, Mikko (toim.): Spiritus animalis: Kirjoituksia filosofian historiasta. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-899-0.
 • Itkonen, Esa ym. (toim.): Ajatuksen ja toiminnan tiet: Matti Juntusen muistokirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1982. ISBN 951-678-694-4.
 • Kaitaro, Timo & Roinila, Markku: Filosofin kuolema. Helsinki: Summa, 2004. ISBN 952-5418-11-1.
 • Kallio-Tamminen, Tarja: Kvanttilainen todellisuus: Fysiikka ja filosofia maailmankuvan muokkaajina. Pohjautuu tekijän Helsingin yliopistossa 2004 hyväksyttyyn väitöskirjaan. Helsinki: Yliopistopaino, 2006. ISBN 951-570-625-4.
 • Ketonen, Oiva: Eurooppalaisen ihmisen maailmankatsomus. 4. painos (1. painos 1961). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-10505-8.
 • Knuuttila, Simo & Manninen, Juha & Niiniluoto, Ilkka (toim.): Aate ja maailmankuva: Suomen filosofista perintöä keskiajalta vuosisadallemme. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1979. ISBN 951-0-08827-7.
 • Laine, Timo (toim.): Kasvatus filosofiaan. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1999. ISBN 951-39-0485-7.
 • Martin, Michael (toim.): Ateismi. (The Cambridge companion to atheism, 2007.) Suomentaneet Tapani Hietaniemi, Jussi K. Niemelä ja Tiina Raevaara. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-311-1.
 • Monk, Ray & Raphael, Frederick (toim.): Suuret filosofit. Sisältö: Sokrates. Platon. Aristoteles. Descartes. Kant. Hegel. Nietzsche. Russel. Wittgenstein. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-18685-X.
 • Monk, Ray & Raphael, Frederic (toim.): Suuret filosofit II. Sisältö: Pascal. Spinoza. Locke. Berkeley. Voltaire. Hume. Schopenhauer. Heidegger. Popper. Derrida. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-22308-5.
 • Mäki, Markku & Väyrynen, Kari: Johdatus filosofiseen ajatteluun. Oulu: Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta, historian laitos: Oulun yliopisto, koulutus- ja tutkimuspalvelut, avoin yliopisto, 2000.
 • Niiniluoto, Ilkka & Sihvola, Juha (toim.): Nykyajan etiikka: Keskusteluja ihmisestä ja yhteisöstä. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-939-3.
 • Nordin, Svante: Filosofian historia. (Filosofins historia, 1995.) Suomentanut Jukka Heiskanen. Oulu: Pohjoinen, 1999. ISBN 951-749-292-8.
 • Papineau, David: Filosofia. (Philosophy, 2004.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Helsinki: Ajatus, 2010. ISBN 978-951-20-8085-4.
 • Pihlström, Sami: Kokemuksen käytännölliset ehdot: Kantilaisen filosofian uudelleenarviointia. Helsinki: Yliopistopaino, 2002. ISBN 951-570-532-0.
 • Pihlström, Sami: Elämän ongelma: Filosofian eettinen ydin. Tampere: Niin & näin, 2010. ISBN 978-952-5503-43-2.
 • Russell, Bertrand: Länsimaisen filosofian historia 1. (History of western philosophy, 1946.) Suomentanut J. A. Hollo. 9. painos (1. painos 1948). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-17867-5.
 • Russell, Bertrand: Länsimaisen filosofian historia 2. (History of western philosophy, 1946.) Suomentanut J. A. Hollo. 9. painos (1. painos 1948). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-17886-1.
 • Saarinen, Esa: Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle Sokrateesta Marxiin. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1985 (11. painos 2007). ISBN 951-0-22838-9.
 • Sajama, Seppo: Arkipäivän filosofiaa: Kertomus ihmisestä tiedon hankkijana ja arvoratkaisujen tekijänä. Helsinki: Kirjayhtymä, 1993 (2. painos 1995). ISBN 951-26-3800-2.
 • Salonen, Toivo: Ihmisen idea: Ihminen filosofiassa ja ihmisen ongelma filosofisessa ihmistutkimuksessa. 2. uudistettu painos. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2010. ISBN 978-952-484-355-3.
 • Siitonen, Arto & Halonen, Ilpo: Ajattelu ja argumentointi. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21591-0.
 • Wright, Georg Henrik von: Tieto ja ymmärrys. Sisältö: Tiede ja ihmisjärki (Vetenskapen och förnuftet, 1986). Suomentanut Anto Leikola. Minervan pöllö (1992). Ihminen kulttuurin murroksessa (1996). Suomentaneet Risto Hannula, Jussi T. Aro ja Heikki Nyman. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15733-7.

11.03 Hakuteokset[muokkaa]

 • Filosofian sanakirja. Laadittu WSOY:n tietosanakirjojen pohjalta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23766-3.
 • Salonen, Toivo: Filosofian sanat ja konseptit. 4. uudistettu painos. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2008. ISBN 978-952-484-236-5.

11.065 Kokoukset[muokkaa]

 • Gylling, Heta & Kivinen, S. Albert & Vilkko, Risto (toim.): Kielto. Suomen filosofisen yhdistyksen kollokvio. Helsinki: Yliopistopaino, 2004. ISBN 951-570-583-5.
 • Haaparanta, Leila (toim.): Olio. Suomen filosofisen yhdistyksen kollokvio. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1984. ISBN 951-45-3516-2.
 • Haaparanta, Leila ym. (toim.): Kuva. Suomen filosofisen yhdistyksen kollokvio. Tampere: Tampere university press, 2009. ISBN 978-951-44-7769-0.
 • Haaparanta, Leila & Oesch, Erna (toim.): Kokemus. Suomen filosofisen yhdistyksen kollokvio. Tampere: Tampere university press, 2002. ISBN 951-44-5447-2.
 • Halonen, Ilpo & Airaksinen, Timo & Niiniluoto, Ilkka (toim.): Taito. Suomen filosofisen yhdistyksen kollokvio. Helsinki: Suomen filosofinen yhdistys, 1992. ISBN 951-9264-15-9.
 • Haukioja, Jussi & Räikkä, Juha (toim.): Elämän merkitys: Filosofisia kirjoituksia elämästä. Suomen filosofisen yhdistyksen kollokvio. Kuopio: Unipress, 2005. ISBN 951-579-214-2.
 • Halonen, Ilpo & Häyry, Heta (toim.): Muutos. Suomen filosofisen yhdistyksen kollokvio. Helsinki: Suomen filosofinen yhdistys, 1990. ISBN 951-9264-10-8.
 • Kotkavirta, Jussi & Niemi, Petteri (toim.): Persoona. Suomen filosofisen yhdistyksen kollokvio. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto: Minerva, 2004. ISBN 952-5478-20-3.
 • Niiniluoto, Ilkka & Koskinen, Heikki J. (toim.): Kognitiivisesta naturalismista naturalistiseen kognitioon. Helsinki: Helsingin yliopiston filosofian laitos, 1996. ISBN 951-45-7622-5.
 • Niiniluoto, Ilkka & Stenman, Petri (toim.): Minä. Suomen filosofisen yhdistyksen kollokvio. Helsinki: Suomen filosofinen yhdistys, 1988. ISBN 951-9264-01-9.
 • Pihlström, Sami & Rolin, Kristina & Ruokonen, Floora (toim.): Käytäntö. Suomen filosofisen yhdistyksen kollokvio. Helsinki: Yliopistopaino, 2002. ISBN 951-570-531-2.
 • Pihlström, Sami & Siitonen, Arto & Vilkko, Risto (toim.): Aika. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-662-812-5.

11.1 Vanhan ajan filosofia[muokkaa]

 • Aristoteles: Metafysiikka. (Ta meta ta fusika, 300-luku eaa.) Suomentaneet Tuija Jatakari, Kati Näätsaari, Petri Pohjanlehto. Selitykset laatinut Simo Knuuttila. Teokset 6. Helsinki: Gaudeamus, 1990. ISBN 951-662-492-8.
 • Cicero, Marcus Tullius: Laeista. (De legibus, 40-luku eaa.) Suomentanut Veli-Matti Rissanen. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29140-4.
 • Cicero, Marcus Tullius: Scipion unennäkö. (Somnium Scipionis, osa teoksesta De re publica, 54–51 eaa.) Suomentanut K. J. Hidén. Näköispainos (1. painos 1905). Helsinki: Kirja kerrallaan, 2004. ISBN 952-5439-65-8.
 • Epiktetos: Käsikirja ja Keskusteluja. (Enkheiridion; Diatribē, 100-luku.) Suomentanut Marja Itkonen-Kaila. Helsinki: WSOY, 1978. ISBN 951-1-04742-6.
 • Filolaos: Fragmentit. Suomentanut Reijo Valta. Oulu: Jyväs-Ainola, 2006. ISBN 952-5353-24-9.
 • Heinonen, Sirkka: Aika ja tulevaisuus Senecan tuotannossa. Lisensiaatintyö: Helsingin yliopisto. Helsinki: VAPK-kustannus, 1990. ISBN 951-37-0332-0.
 • Herakleitos: Yksi ja sama: Aforismeja. Suomentanut Pentti Saarikoski. Helsinki: Otava, 1971.
 • Ksenofon: Sokrates. Sisällys: Muistelmia (Apomnemoneumata, 370-luku eaa). Pidot (Symposion, 360-luku eaa). Sokrateen puolustuspuhe (Apologia, noin 384 eaa). Suomentanut Pentti Saarikoski (1. painos 1960). Helsingissä: Otava, 1985. ISBN 951-1-08273-6.
 • Melissos: Fragmentit. Suomentanut Reijo Valta. Kurikka: Jyväs-Ainola, 2002. ISBN 952-5353-10-9.
 • Pitkänen, Pirkko: Platonisen filosofian perusteet: Johdatus Platonin metafyysiseen epistemologiaan. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1994. ISBN 951-708-271-1.
 • Pitkänen, Pirkko: Platonin hyvän elämän filosofia. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. ISBN 951-570-307-7.
 • Seneca, Lucius Annaeus, nuor.: Kaitselmuksesta. (De providentia, noin 63–64.) Suomentanut K. P. Kalliovaara. Hämeenlinna: Karisto, 1928.
 • Seneca, Lucius Annaeus, nuor.: Tutkielmia ja kirjeitä. Suomentanut J. A. Hollo. Johdannon kirjoittanut Jussi Tenkku. Porvoo Helsinki: WSOY, 1964.
 • Thesleff, Holger: Platon. (Platon, 1990.) Käsikirjoituksesta suomentanut Marja Itkonen-Kaila. Helsingissä: Otava, 1989. ISBN 951-1-10491-8.

11.2 Keskiajan filosofia[muokkaa]

11.3 Renessanssin ja uuden ajan filosofia[muokkaa]

 • Hume, David: Esseitä. Toimittaneet Jani Hakkarainen, Juha Koivisto ja Lauri Mehtonen. Tampere: Vastapaino, 2006. ISBN 978-951-768-178-0.
 • Isaksson, Pekka & Jokisalo, Jouko (toim.): Eriarvoisuus, valistuksen lupaus ja rasismi. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1999. ISBN 951-710-098-1.

11.4 Uusimman ajan filosofia[muokkaa]

 • Kierkegaard, Søren: Viettelijän päiväkirja. (Forførerens dagbog, teoksesta Enten – Eller, 1843.) Suomentanut V. A. Koskenniemi. 4. painos (1. painos 1960). Porvoo: WSOY, 1997. ISBN 951-0-15773-2.
 • Kierkegaard, Søren: Toisto. (Gjentagelsen, 1843.) Suomentanut Olli Mäkinen. Jyväskylä: Atena, 2001. ISBN 951-796-234-7.
 • Kierkegaard, Søren: In vino veritas. (In vino veritas, ilmestynyt teoksessa Stadier paa livets vei: Studier af forskjellige, 1845.) Suomentanut Torsti Lehtinen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21011-0.
 • Rahkola, Juuso: Tiedon alkuperästä: Friedrich Nietzschen naturalistinen epistemologia. Jyväskylä: Kampus kustannus, 2004. ISBN 951-9113-72-X.
 • Singer, Peter: Marx. (Marx: A very short introduction, 1980.) Suomentanut Teppo Eskelinen. Helsinki: Into, 2013. ISBN 978-952-264-231-8.

11.5 Nykyajan filosofia[muokkaa]

 • Alhanen, Kai: Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault’n filosofiassa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-015-2.
 • Doksiadis, Apostolos & Papadimitriou, Khristos H.: Logicomix. (Logicomix, 2009.) Kuvitus: Alekos Papadatos ja Annie Di Donna. Suomentanut Tua Korhonen. Helsinki: Avain, 2010. ISBN 978-951-692-786-5.
 • Foucault, Michel: Parhaat. (Dits et écrits I–IV, 1994, valikoima.) Suomentaneet Tapani Kilpeläinen, Simo Määttä ja Johan L. Pii. Tampere: Niin & näin: Eurooppalaisen filosofian seura, 2014. ISBN 978-952-5503-78-4.
 • Järvenkylä, Joose & Kortelainen, Ilmari: Tavallisen kielen filosofia. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-250-7.
 • Kaila, Eino: Valitut teokset 1. 1910–35. Toimittanut ja johdannon kirjoittanut Ilkka Niiniluoto. Helsingissä: Otava, 1990. ISBN 951-1-11381-X.
 • Kaila, Eino: Valitut teokset 2. 1936–58. Toimittanut ja johdannon kirjoittanut Ilkka Niiniluoto. Helsingissä: Otava, 1992. ISBN 951-1-11381-X.
 • Manninen, Juha & Vilkko, Risto (toim.): Ajattelun välineet ja maailmat: Kirjoituksia Jaakko Hintikan filosofiasta. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-103-6.
 • Niiniluoto, Ilkka & Saarinen, Esa: Nykyajan filosofia. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26207-2.
 • Wright, Georg Henrik von: Logiikka ja humanismi. Sisältö: Looginen empirismi (Den logiska empirismen, 1943). Suomentanut Hilppa Kinos. – Logiikka, filosofia ja kieli (Logik, filosofi och språk, 1957). Suomentaneet Jaakko Hintikka ja Tauno Nyberg. – Humanismi elämänasenteena (Humanismen som livshållning, 1978). Suomentanut Kai Kaila. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15732-9.
 • Wright, Georg Henrik von: Filosofisia tutkielmia. Suomentaneet Heikki Nyman, Tauno Nyberg ja Jyrki Uusitalo. Helsinki: Kirjayhtymä, 1985. ISBN 951-26-2817-1.