Filosofian bibliografia

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

04 Yleiset kokoomateokset[muokkaa]

 • Ahmavaara, Yrjö: Esseitä tästä ajasta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-14679-X.
 • Hartikainen, Erkki, Kiiskinen, Kyösti & Rastas, Jussi (toim.): Suomalaisen filosofian ’enfant terrible’: Kriittinen ajattelija ja tiedepoliittinen keskustelija: Juhlakirja tohtori Pertti Lindforsin 75-vuotispäivänä: Monitieteinen antologia. Helsinki: Luonnonfilosofian seura, 2005. ISBN 951-98191-1-8.
 • Kamppinen, Matti: Meemejä ja uskonnollisia robotteja: Kulttuuriesseitä. Helsinki: Yliopistopaino, 2004. ISBN 951-570-603-3.

10 Yleisteokset[muokkaa]

 • Ketonen, Oiva: Eurooppalaisen ihmisen maailmankatsomus. 3. painos (1. painos 1961}. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-10505-8.
 • Siitonen, Arto & Halonen, Ilpo: Ajattelu ja argumentointi. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21591-0.

11 Filosofia[muokkaa]

 • Ahonen, Pertti: Vireällä mielellä: Ymmärtämisen ja eettisyyden mielialat. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2003. ISBN 952-5503-00-3.
 • Airaksinen, Timo (toim.): Minä vuonna 2000: Ruoka, henkisyys, sukupuoli, tunteet, järki, tekniikka. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-16047-8.
 • Airaksinen, Timo: Saasta: Filosofinen johdatus jätteen todellisuuteen. Helsinki: Johnny Kniga, 2010. ISBN 978-951-0-36701-8.
 • Airaksinen, Timo & Kaalikoski, Katri (toim.): Opin filosofiaa: Filosofian opit. Helsinki: Yliopistopaino, 1999. ISBN 951-570-430-8.
 • Alapartanen, Mari & Petäjämaa, Juha (toim.): Filosofia, ihminen ja yhteiskunta: Symposiontekstejä. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2004. ISBN 951-634-943-9.
 • Baggini, Julian & Fosl, Peter S.: Ajattelun pikkujättiläinen. (The philosopher's toolkit: A compendium of philosophical concepts and methods, 2010.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Tampere: Niin & näin: Eurooppalaisen filosofian seura, 2013. ISBN 978-952-5503-76-0.
 • Baillargeon, Normand: Älyllisen itsepuolustuksen pikakurssi. (Petit cours d'autodéfense intellectuelle, 2005.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2011. ISBN 978-952-5503-55-5.
 • Blomstedt, Jan: Kenen siirto? Esseitä ajattelusta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18679-1.
 • Blomstedt, Jan: Pakinoita ja mietteitä. Aikuisille arvaamattomille. Helsinki: Ntamo, 2015. ISBN 978-952-215-596-2.
 • Cipolla, Carlo M.: Inhimillisen typeryyden peruslait: Lyhyt oppimäärä. (The basic laws of human stupidity, 1976.) Suomentanut Leena Mäntylä. Helsinki: Minerva, 2013. ISBN 978-952-492-744-4.
 • Dewey, John: Demokratia ja kasvatus. (Democracy and education: An introduction to the philosophy of education, 1916.) Suomentanut Antti Immonen. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2014. ISBN 978-952-5503-54-8.
 • Durant, Will: Suuria ajattelijoita. (The story of philosophy: The lives and opinions of the greater philosophers, 1926, uusittu laitos 1933.) Suomentanut J. A. Hollo. Porvoo: WSOY, 1956.
 • Gustafsson, Lars: Merkillinen vapaus. Suomentanut Erik Rosendahl. Helsinki: Loki-kirjat, 2001. ISBN 952-9646-42-9.
 • Haatanen, Kalle: Ei voisi vähempää kiinnostaa: Kirjoituksia nihilismistä. Jyväskylä: Atena, 2008. ISBN 978-951-796-536-1.
 • Hautamäki, Antti ym.: Yksilö modernin murroksessa. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-651-3.
 • Hintikka, Jaakko & Routila, Lauri (toim.): Filosofian tila ja tulevaisuus. Helsinki: Weilin + Göös, 1970.
 • Houni, Pia & Salovaara, Perttu (toim.): Filosofi tavattavissa: Ajatuksia filosofisesta elämästä. Tampere: Niin & näin, 2014. ISBN 978-952-5503-80-7.
 • Itkonen, Esa ym. (toim.): Ajatuksen ja toiminnan tiet: Matti Juntusen muistokirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1982. ISBN 951-678-694-4.
 • Järveläinen, Petri: Tunteet ja järki. Helsinki: Yliopistopaino, 2003. ISBN 951-570-551-7.
 • Kauppi, Raili: Kirjasto, sivistys, kasvatus. Toimittaneet Ismo Koskinen ja Jari Palomäki. Tampere: Tampere University Press, 2000. ISBN 951-44-4936-3.
 • Kauppi, Raili: Filosofia: Coicidentia oppositorum. Edellinen osa. Toimittaneet Ismo Koskinen ja Jari Palomäki. Tampere: Tampere University Press, 2001. ISBN 951-44-5126-0.
 • Kauppi, Raili: Filosofia: Coicidentia oppositorum. Jälkimmäinen osa. Toimittaneet Ismo Koskinen ja Jari Palomäki. Tampere: Tampere University Press, 2002. ISBN 951-44-5343-3.
 • Kauppi, Raili: Logiikka, käsiteteoria: Scientia generalis. Toimittaneet Ismo Koskinen ja Jari Palomäki. Tampere: Tampere University Press, 2010. ISBN 978-951-44-7986-1.
 • Klemola, Timo: Taidon filosofia: Filosofin taito. Tampere: Tampere University Press, 2004. ISBN 951-44-5906-7.
 • Klockars, Kristian & Niiniluoto, Ilkka & Rolin, Kristina (toim.): Oikeus. Helsinki: Helsingin yliopisto, filosofian laitos, 2010. ISBN 978-952-10-6734-1.
 • Koikkalainen, Petri & Korvela, Paul-Erik (toim.): Klassiset poliittiset ajattelijat. Tampere: Vastapaino, 2012. ISBN 978-951-768-373-9.
 • Koskinen, Ismo: Fundamentaalifilosofisten järjestelmien luokittelu-, jäsentely- ja analyysimalli. Tampere: Tampereen yliopisto, filosofian laitos, 1991. ISBN 951-44-2864-1.
 • Kotila, Hannu & Mutanen, Arto & Volanen, Matti Vesa (toim.): Taidon tieto. Helsinki: Edita, 2007. ISBN 978-951-37-5159-3.
 • Kotkavirta, Jussi & Tuomi, Arvi (toim.): Toivo ja luottamus epävarmuuksien maailmassa: Filosofisia ja teologisia puheenvuoroja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. ISBN 951-39-0703-1.
 • Elämän kepeydestä ja hilpeydestä : matkoja vihdoinkin vapaan ihmisen maailmaan / Voitto Kuosmanen.
 • Kusch, Martin: Ajattelu, kieli, tarina: Kolme esseetä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, filosofian laitos, 1985. ISBN 951-679-457-2.
 • Lahtinen, Mikko (toim.): Henkinen itsenäisyys. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2002. ISBN 951-96984-4-2.
 • Laine, Jyrki: Paljon mahdollista: Kokeilevaa filosofiaa. Helsinki: Like, 2000. ISBN 951-578-728-9.
 • Laine, Timo (toim.): Kasvatus filosofiaan. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, filosofia, 1999. ISBN 951-39-0485-7.
 • Laitinen, Arto (toim.): Normatiivisuuden lähteet: Filosofisia kirjoituksia kritiikin mahdollisuuksista. Tekstit perustuvat Jyväskylässä 6.5.1997 pidetyn ”Normatiivisuus ja moderni” -kollokvion esitelmiin. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, filosofia, 1998. ISBN 951-39-0234-X.
 • Laurema, Seppo & Hallamaa, Olli (toim.): Luonnontieteen haaste teologialle ja filosofialle. Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksen julkaisuja. Helsinki: Luther-Agricola-seura, 2001. ISBN 951-9047-58-1.
 • Lewis, C. S.: Neljä rakkautta. (The four loves, 1960.) Suomentanut Taisto Nieminen. Esipuhe: Jason Lepojärvi. 2. painos (1. painos: Kirjaneliö, 1982). Helsinki: Kirjapaja, 2012. ISBN 978-952-247-310-3.
 • Luoma, Matti: Mystiikka ja filosofia idässä ja lännessä. Tampere: Tampereen yliopisto, filosofia, 1994. ISBN 951-44-3547-8.
 • Martin, Michael (toim.): Ateismi. (The Cambridge companion to atheism, 2007.) Suomentaneet Tapani Hietaniemi, Jussi K. Niemelä ja Tiina Raevaara. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-311-1.
 • Mehtonen, Lauri: Moderniteetin jäljillä: Tekstejä aistisuudesta, tiedosta ja sivistyksestä. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2005. ISBN 952-5503-15-1.
 • Monk, Ray & Raphael, Frederick (toim.): Suuret filosofit. Sisältö ilmestynyt aiemmin erillisinä niteinä. Sisältö: Sokrates. Platon. Aristoteles. Descartes. Kant. Hegel. Nietzsche. Russel. Wittgenstein. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-18685-X.
 • Monk, Ray & Raphael, Frederic (toim.): Suuret filosofit II. Sisältö ilmestynyt aiemmin erillisinä niteinä. Sisältö: Pascal. Spinoza. Locke. Berkeley. Voltaire. Hume. Schopenhauer. Heidegger. Popper. Derrida. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-22308-5.
 • Määttänen, Pentti: Toiminta ja kokemus: Pragmatistista terveen järjen filosofiaa. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-087-9.
 • Määttänen, Pentti: Taide maailmassa: Pragmatistisen estetiikan lähtökohtia. Helsinki: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-952-495-230-9.
 • Määttänen, Pentti: Metafysiikan purku.  ?, ilmestyy.
 • Nagel, Thomas: Mieli ja kosmos: Miksi materialistis-darwinistinen luontokäsitys on lähes varmasti epätosi. (Mind and cosmos: Why the materialist neo-Darwinian conception of nature is almost certainly false, 2012.) Suomentanut Lauri Snellman. Helsinki: Basam Books, 2014. ISBN 978-952-260-291-6.
 • Niemi, Petteri: Mieli, maailma ja referenssi: John McDowellin mielenfilosofian ja semantiikan kriittinen tarkastelu ja ontologinen täydennys. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2008. ISBN 978-951-39-3030-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Niiniluoto, Ilkka: Luentoja semanttisen informaation teoriasta. Helsinki: Helsingin yliopisto, filosofian laitos, 1980. ISBN 951-45-2093-9.
 • Niiniluoto, Ilkka & Halonen, Ilpo (toim.): Järki. Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja. Helsinki: Yliopistopaino, 1997. ISBN 951-570-341-7.
 • Niiniluoto, Ilkka & Koskinen, Heikki J. (toim.): Kognitiivisesta naturalismista naturalistiseen kognitioon: Helsingin yliopiston filosofian ja psykologian laitosten järjestämä kotimainen kollokvio 8.11.1995. Helsinki: Helsingin yliopiston filosofian laitos, 1996. ISBN 951-45-7622-5.
 • Niiniluoto, Ilkka & Räikkä, Juha (toim.): Tunteet. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. ISBN 951-570-285-2.
 • Niiniluoto, Ilkka & Sihvola, Juha (toim.): Nykyajan etiikka: Keskusteluja ihmisestä ja yhteisöstä. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-939-3.
 • Nikulainen, Hannu (toim.): Naurusta leikkiin, vallasta väkivaltaan: Filosofian graduantologia. Jyväskylä: Kampus Kustannus, 2013. ISBN 978-951-9113-88-3.
 • Nyberg, Tauno (toim.): Ajatus ja analyysi. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1977. ISBN 951-0-07318-0.
 • Ojanen, Eero: Matka filosofiaan. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto, 1987. ISBN 951-9455-05-1.
 • Patoluoto, Ilkka: Aatehistoriallisia esseitä. Toimittaneet Martti Kuokkanen, Susanna Snell & Petri Ylikoski. Helsinki: Helsingin yliopisto, filosofian laitos, käytännöllisen filosofian laitos, 2002. ISBN 952-10-0885-7.
 • Periäinen, Tapio: Tyhjä: Kylissä ja kaupungeissa, taloissa ja tavaroissa. Helsinki: Rakennusalan kustantajat, 1998. ISBN 951-664-014-1.
 • Pietarinen, Ahti-Veikko & Pihlström, Sami & Toppinen, Pilvi (toim.): Usko. Helsinki: Helsingin yliopisto, filosofian laitos, 2009. ISBN 978-952-10-5569-0.
 • Pihlström, Sami: Kokemuksen käytännölliset ehdot: Kantilaisen filosofian uudelleenarviointia. Helsinki: Yliopistopaino, 2002. ISBN 951-570-532-0.
 • Revel, Jean-François & Ricard, Matthieu: Munkki ja filosofi. (Le moine et le philosophe, 1997.) Suomentanut Virpi Hämeen-Anttila. Helsinki: Basam books, 1999. ISBN 952-9842-32-5.
 • Rope, Timo: Vastakkaisfilosofia, eli Kurkistuksia todellisuuden toiselle puolelle. Helsinki: Talentum-media, 2001. ISBN 952-14-0577-5.
 • Rydenfelt, Henrik & Kovalainen, Heikki A. (toim.): Mitä on filosofia?. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-153-1.
 • Räsänen, Petri & Tuohimaa, Marika (toim.): Filosofinen tieto ja filosofin taito. Artikkelit perustuvat Tampereen yliopistossa 10.–12.5.1999 järjestetyn Filosofinen tiedon luonne -seminaarin esitelmiin. Tampere: Tampere University Press, 2003. ISBN 951-44-5311-5.
 • Saarinen, Esa & Alanen, Lilli & Niiniluoto, Ilkka (toim.): Rakkauden filosofia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984. ISBN 951-0-12168-1.
 • Salminen, Antti & Mikkonen, Jukka & Järvenkylä, Joose (toim.): Kirjallisuus ja filosofia: Rinnakkaisuuksia, risteyksiä, ristiriitoja. Tietolipas 237. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2012. ISBN 978-952-222-362-3.
 • Sarsila, Juhani: Scripta serenissima: Retorisia esseitä. 3. korjattu laitos. Tampere: Tampereen yliopisto, filologian laitos II, kieli- ja käännöstieteiden laitos, 2001. ISBN 951-44-5296-8.
 • Sarsila, Juhani: Melancholica: Poleemisia esseitä. Tampere: Tampere University Press, 2013. ISBN 978-951-44-9094-1.
 • Simmel, Georg: Rahan filosofia. (Philosophie des Geldes, 1900.) Lyhentäen suomentanut Panu Turunen. Turku: Ranvaik, 1997. ISBN 951-97696-0-9.
 • Sormunen, Urho: Hyvinvoinnin filosofia: Ajatuksia hyvinvointitulkinnoista, merkitysrakenteista ja eettisistä perusteista. Helsinki: Books on Demand, 2011. ISBN 978-952-498-669-4.
 • Stangroom, Jeremy: Einsteinin arvoitus. (Einstein's riddle: Riddles, paradoxes, and conundrums to stretch your mind, 2009). Hämeenlinna: Karisto, 2010. ISBN 978-951-23-5176-3.
 • Sundell, Pekka Robert (toim.): Keskusteleva filosofia. Helsinki: Gaudeamus, 1984. ISBN 951-662-364-6.
 • Suutala, Maria: Naiset ja muut eläimet: Ihmisen suhde luontoon länsimaisessa ajattelussa. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. ISBN 951-570-229-1.
 • Suutala, Maria: Kesytetty nainen: Seksuaalisuus ja luontosuhde länsimaisessa ajattelussa. Helsinki: Yliopistopaino, 2001. ISBN 951-570-473-1.
 • Svendsen, Lars Fr. H.: Ikävystymisen filosofiaa. (Kjedsomhetens filosofi, 1999.) Suomentaneet Katriina Savolainen ja Risto Varteva. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-31-3063-0.
 • Tavi, Jukka: Toiminta vai toimimattomuus: Teoreettis-normatiivinen tutkielma. Pro gradu: Jyväskylän yliopisto. Valtio-opin laitos ja Filosofian laitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1979. ISBN 951-9113-00-2.
 • Teräväinen, Juha (toim.): Idealismi – realismi: Filosofian tutkijaseminaari 17.–18.4.1986: Esitelmät ja keskustelua. Tampere: Tampereen yliopiston matemaattisten tieteiden laitos, 1987. ISBN 951-44-2143-4.
 • Varto, Juha (toim.): Toinen järjestys: Katsaus Afrikan filosofiaan. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta vol. 20. Tampere: Tampereen yliopisto, 1991. ISBN 951-44-2979-6.
 • Varto, Juha & Veenkivi, Liisa: Filosofia ja kaunokirjallisuus. Tampere: Tampereen yliopisto, 1996. ISBN 951-44-4032-3.
 • Wilenius, Reijo: Ihminen, luonto ja tekniikka. 2. muuttamaton painos (1. painos 1978 Gummeruksen kustantamana). Jyväskylä: Atena, 1987. ISBN 951-9362-01-0.
 • Ymmärrys / toimittaneet Valtteri Viljanen, Helena Siipi, Matti Sintonen. Verkkoversio
 • Williams, John Tyerman: Nalle Puh ja filosofit. (Pooh and the philosophers, 1996.) Suomentanut Jukka Saarikivi. 6. painos: Loisto, 2004. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21266-0.
 • Virrankoski, Marjatta: Kosmologinen maailmankuva antiikista nykyiseen ja lapsuudesta aikuisuuteen. Väitöskirja. Turku: Turun yliopisto, 1996. ISBN 951-29-0772-0.
 • Wright, Georg Henrik von: Tieto ja ymmärrys. Sisältö: Tiede ja ihmisjärki (Vetenskapen och förnuftet, 1986). Suomentanut Anto Leikola. Minervan pöllö (1992). Ihminen kulttuurin murroksessa (1996). Suomentaneet Risto Hannula, Jussi T. Aro ja Heikki Nyman. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15733-7.
 • Vähämäki, Jussi: Kuhnurien kerho: Vanhan työn paheista uuden hyveiksi. Helsinki: Tutkijaliitto, 2003. ISBN 952-5169-29-4.
 • Åberg, Panu: Tietovirtaa kehyksissä: Luonnonmatemaattisia ja filosofisia pohdintoja. Jyväskylä: Panu Åberg, 2011. ISBN 978-952-92-9937-9.

Johdatukset filosofiaan[muokkaa]

 • Airaksinen, Timo: Johdatus filosofiseen ajatteluun: Opiskelijan opas. Aino-projekti. Liittyy äänitteeseen Timo Airaksinen, Pekka Elo & Kristiina Salo: Keskustelua filosofiasta. 2. muuttumaton painos 1995. Helsinki: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1994. ISBN 951-45-6602-5.
 • Buckingham, Will ym.: Filosofit. (The philosophy book, 2010.) Suomentaneet Jussi Korhonen ja Salla Korpela. Helsinki: Schildts, 2011. ISBN 978-951-50-2118-2.
 • Laine, Timo & Kuhmonen, Petri: Ajattelukirja filosofiaan. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksikkö, 1998. ISBN 951-39-0047-9.
 • Mäki, Markku & Väyrynen, Kari: Johdatus filosofiseen ajatteluun. Oulu: Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta, historian laitos: Oulun yliopisto, koulutus- ja tutkimuspalvelut, avoin yliopisto, 2000.
 • Määttänen, Pentti: Filosofia: Johdatus peruskysymyksiin. Helsinki: Gaudeamus, 1995 (3. painos 2003). ISBN 951-662-708-0.
 • Ojanen, Eero: Järjen valossa: Elämänviisautta filosofiasta. Helsinki: Kirjapaja, 2011. ISBN 978-952-247-146-8.
 • Papineau, David: Filosofia. (Philosophy: Essential tools for critical thought, 2004.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Helsinki: Ajatus, 2010. ISBN 978-951-20-8085-4.
 • Partanen, Heikki: Kokonaisesitys filosofiasta. Turku: H. Partanen, 1997. ISBN 952-90-9532-5.

Filosofian historian yleisteokset[muokkaa]

 • Aspelin, Gunnar: Ajatuksen tiet: Yleinen filosofian historia. (Tankens vägar: En översikt av filosofiens utveckling, 1958.) Suomentanut J. A. Hollo. 2. painos (1. painos 1963). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1977. ISBN 951-0-08227-9.
 • Delius, Christoph ym.: Filosofian historia antiikista nykypäivään. (Geschichte der Philosophie von der Antike bis heute.) Suomentanut Eero Ojanen. Köln: Könemann, 2005. ISBN 3-8331-1663-3.
 • Elo, Pekka & Salonen, Toivo (toim.): Ajatukset: Uuden ajan filosofian lukemisto. Helsinki: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1993. ISBN 951-45-5858-8.
 • Harva, Urpo: Suuria ajattelijoita: Suppea filosofian historia. 16. painos (1. painos 1955). Helsingissä: Otava, 1995. ISBN 951-1-13891-X.
 • Ketonen, Oiva: Eurooppalaisen ihmisen maailmankatsomus. 3. painos (1. painos 1961). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-10505-8.
 • Kirjavainen, Heikki: Aatevirtaukset & filosofian klassikkojen tekstejä. Suomentaneet Heikki Kirjavainen ym. 2. uudistettu painos (1. painos 1979): Helsingin yliopisto. Systemaattisen teologian laitos, 1982. ISBN 951-45-2570-1.
 • Korkman, Petter & Yrjönsuuri, Mikko (toim.): Filosofian historian kehityslinjoja. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-708-0.
 • Nordin, Svante: Filosofian historia: Länsimaisen järjen seikkailut Thaleesta postmodernismiin. (Filosofins historia: Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen, 1995.) Suomentanut Jukka Heiskanen. (S. 491–543: Ilkka Niiniluoto: Filosofia Suomessa). Oulu: Pohjoinen, 1999. ISBN 951-749-292-8.
 • Oliver, Martyn: Filosofian historia. (The Hamlyn history of philosophy, 1997.) Suomennos: Sirkka Salonen. Helsinki: Gummerus, 1997. ISBN 951-20-5207-5.
 • Russell, Bertrand: Länsimaisen filosofian historia poliittisten ja sosiaalisten olosuhteiden yhteydessä varhaisimmista ajoista nykyaikaan asti. 1: Vanhan ajan filosofia, katolinen filosofia. (History of western philosophy and its connection with political and social circumstances from the earliest times to the present day, 1946.) Suomentanut J. A. Hollo. 9. painos (1. painos 1948). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-17867-5.
 • Russell, Bertrand: Länsimaisen filosofian historia poliittisten ja sosiaalisten olosuhteiden yhteydessä varhaisimmista ajoista nykyaikaan asti. 2: Uuden ajan filosofia. (History of western philosophy and its connection with political and social circumstances from the earliest times to the present day, 1946.) Suomentanut J. A. Hollo. 9. painos (1. painos 1948). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-17886-1.
 • Saarinen, Esa: Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle Sokrateesta Marxiin. (11. painos 2007). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1985. ISBN 951-0-22838-9.
 • Salomaa, J. E.: Filosofian historia 1–2. Uusi painos; aiemmat painokset WSOY 1935/1936 ja 1949. Jyväskylä: Kampus kustannus, 1999. ISBN 951-9113-50-9.

Eri maiden ja aikakausien filosofian historia[muokkaa]

 • Heinämaa, Sara & Reuter, Martina & Yrjönsuuri, Mikko (toim.): Spiritus animalis: Kirjoituksia filosofian historiasta. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-899-0.
 • Hintikka, Jaakko: Tieto on valtaa ja muita aatehistoriallisia esseitä. Porvoo Helsinki: WSOY, 1969.
 • Holopainen, Taina M. & Holopainen, Toivo J.: Sielun liikkeitä: Filosofianhistoriallisia kirjoitelmia. Simo Knuuttilan 50-vuotisjuhlakirja. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-654-8.
 • Knuuttila, Simo & Manninen, Juha & Niiniluoto, Ilkka (toim.): Aate ja maailmankuva: Suomen filosofista perintöä keskiajalta vuosisadallemme. Professori Jussi Tenkun 60-vuotispäiväksi. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1979. ISBN 951-0-08827-7.
 • Salmela, Mikko: Suomalaisen kulttuurifilosofian vuosisata. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Porvoo Helsinki Juva: Otava, 1998. ISBN 951-1-15356-0.
 • Stolovitš, Leonid: Venäläisen filosofian historia. (Istorija russkoj filosfii, 2005.) Suomentanut Risto Numminen. Huittinen: Skandinavika, 2012. ISBN 978-952-93-1633-5.

Filosofian peruskäsitteet, filosofian perusongelmat[muokkaa]

 • Baggini, Julian: Possu joka halusi tulla syödyksi ja 99 muuta ajatusleikkiä. (The pig that wants to be eaten and 99 other thought experiments, 2005.) Suomentanut Maria Lyytinen. Helsingissä: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-7017-6.
 • De Botton, Alain: Filosofian lohdutukset. (The consolations of philosophy, 2000.) Suomentanut Tomi Snellman. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27816-5.
 • Fearn, Nicholas: Miten ajatella kuin filosofi. (Zeno and the tortoise: How to think like a philosopher, 2001.) Suomentanut Maarit Tillman. Helsinki: Art House, 2003. ISBN 951-884-377-5.
 • Ferry, Luc: Opi elämään: Filosofinen käsikirja. (Apprendre à vivre: Traité de philosophie à l’usage des jeunes générations, 2006.) Suomentanut Tiina Arppe. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-21934-7.
 • Hartnack, Justus: Filosofian ongelmia. (Filosofiske problemer og filosofiske argumentationer, 1966.) Suomentanut Leena Piispa. 4. painos (1. painos 1971). Helsinki: Gaudeamus, 1981. ISBN 951-662-097-3.
 • Havina, Heikki (= Kähkönen, Pentti): Totuus: Filosofista toisinajattelua: Totuudenetsijän käsikirja. Helsinki: Harppuuna, 1986. ISBN 951-9214-33-X.
 • Ohlsson, Ragnar: Elämän tarkoitus. (Meningen med livet, 1998.) Suomentanut Leena Nilsson. Espoo: Schildt, 2003. ISBN 951-50-1324-0.
 • Pihlström, Sami: Elämän ongelma: Filosofian eettinen ydin. Tampere: Niin & näin, 2010. ISBN 978-952-5503-43-2.
 • Precht, Richard David: Montako minua on? Matkoja filosofiaan. (Wer bin ich: Und wenn ja, wie viele? Eine philosophische Reise, 2007.) Suomentaneet Riitta Virkkunen ja Ilona Nykyri. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-34958-8.
 • Russell, Bertrand: Filosofian ongelmat. (The problems of philosophy, 1912.) Suomentanut Pellervo Oksanen (1. painos 1969). Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20828-4.
 • Räikkä, Juha (toim.): Filosofia: Käsitteellisen ajattelun perusteita. 2. painos (1. painos 1997). Helsinki: Unipress, 2002. ISBN 951-579-133-2.
 • Räikkä, Juha & Siipi, Helena (toim.): Ajattele, filosofoi. Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 951-26-5527-6.
 • Sajama, Seppo: Arkipäivän filosofiaa: Kertomus ihmisestä tiedon hankkijana ja arvoratkaisujen tekijänä. Helsinki: Kirjayhtymä, 1993 (2. painos 1995). ISBN 951-26-3800-2.
 • Salonen, Toivo: Filosofia perennis: Ihmisen idea ja ajatus filosofisesta järjestelmästä. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2002. ISBN 951-1-15356-0.
 • Wilenius, Reijo: Aatteiden maailma: Johdatus aikamme aatevirtauksiin. Jyväskylä: Gummerus, 1982. ISBN 951-20-2290-7.

Filosofinen ihmistutkimus[muokkaa]

 • Laine, Timo (toim.): Puuttuva rengas: Näkökulmia ihmisenfilosofiaan. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, filosofian laitos, 1991. ISBN 951-680-475-6.
 • Laine, Timo (toim.): Ihmisen mallit: Symposiumi filosofisesta antropologiasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1994. ISBN 951-34-0193-6.
 • Laine, Timo & Kuhmonen, Petri: Filosofinen antropologia: Ihmisen kokonaisuutta etsimässä. Jyväskylä: Atena, 1995. ISBN 951-9362-10-X.
 • Salonen, Toivo: Ihmisen idea: Ihminen filosofiassa ja ihmisen ongelma filosofisessa ihmistutkimuksessa. 2. uudistettu painos. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2010. ISBN 978-952-484-355-3.
 • Ukkola, Helge: Ihmisestä on kysymys: Filosofisen antropologian peruskysymyksiä. Tampere: Tampereen yliopisto, 1983. ISBN 951-44-1396-2.

Kuoleman filosofia[muokkaa]

 • Heikkilä, Kai & Jokivuori, Pertti: Kuoleman salaisuus. Helsinki: Kirjayhtymä, 1994. ISBN 951-26-3911-4.
 • Kaitaro, Timo & Roinila, Markku: Filosofin kuolema. Helsinki: Summa, 2004. ISBN 952-5418-11-1.
 • Kiiskinen, Terhi & Pihlström, Sami (toim.): Kuoleman filosofia. Helsinki: Helsingin yliopisto, filosofian laitos, 2002. ISBN 952-10-0522-X.

Mielenfilosofia[muokkaa]

 • Churchland, Patricia Smith: Neurofilosofia. (Brain-wise: Studies in neurophilosophy, 2002.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2004. ISBN 952-5202-81-X.
 • Harris, Sam: Vapaa tahto. (Free will, 2012.) Suomentanut Risto Mikkonen. Kuopio: Scanria, 2013. ISBN 978-952-5182-23-1.
 • Näreaho, Leo: Mieli, aivot ja filosofia: Näkökulmia tietoisuuden ongelmaan. Helsinki: Yliopistopaino, 2004. ISBN 951-570-571-1.

Luonnonfilosofia[muokkaa]

 • Airola, Agnes ym. (toim.): Tieteen teitä. Helsinki: Yliopistopaino, 1992. ISBN 951-570-137-6.
 • Hyötyniemi, Heikki: Enformaatioteoria: Elämänvoiman perusteet: Tarina emergoituvasta energeettisestä (in)formaatiosta. Julkaisija: Luonnonfilosofian seura. Helsinki: Books on Demand, 2013. ISBN 978-952-286-624-0.
 • Hämäläinen, Rauno ym. (toim.): Keskustelua tieteen rajoista. Research Institute for High Energy Physics, Report series 4. Helsinki: University of Helsinki, 1994.
 • Kallio-Tamminen, Tarja: Kvanttilainen todellisuus: Fysiikka ja filosofia maailmankuvan muokkaajina. Pohjautuu tekijän Helsingin yliopistossa 2004 hyväksyttyyn väitöskirjaan Quantum metaphysics. Helsinki: Yliopistopaino, 2006. ISBN 951-570-625-4.
 • Lampinen, Ahti: Näkymätön tulee esiin: Kohti uutta informaatiolle, kontekstiriippuvuudelle ja vuorovaikutukselle rakentuvaa maailmankuvaa. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Espoo: Ahti Lampinen, 2009. ISBN 978-952-92-6229-8.
 • Laurema, Seppo & Mäkelä, Erkki (toim.): Putnamin sisäinen realismi ja d’Espagnat’n metafora hunnun peittämästä todellisuudesta: Luonnonfilosofian seminaari 12.10.1995. Research Institute for High Energy Physics, Report series I1996, 2. Helsinki: University of Helsinki, 1996.
 • Nagel, Thomas: Mind and cosmos: Why the materialist neo-Darwinian conception of nature is almost certainly false (työnimi). (Mind and cosmos: Why the materialist neo-Darwinian conception of nature is almost certainly false, 2012.) Suomentanut Lauri Snellman. Helsinki: Basam Books, tulossa.
 • Partanen, Heikki: Filosofinen kenttäteoria. Reports from the Department of Philosophy vol. 14. Turku: Heikki Partanen: Turun yliopisto, 2004. ISBN 951-29-2573-7.
 • Sunnarborg, Karri (toim.): Näkökulmia atomien maailmaan: Luonnonfilosofian seminaarin alustukset ja keskustelut kevätlukukaudella 1989. Research Institute for High Energy Physics / Internal report. Helsinki: Helsingin yliopiston suurenergiafysiikan tutkimuslaitos, 1992.
 • Talvio, Paul: Mieli ja maailma: Todellisuuden monet kasvot. Helsinki: Luonnonfilosofian seura, 2005. ISBN 951-98191-2-6.

Aika[muokkaa]

 • Heiskanen, Pirkko (toim.): Aika ja sen ankaruus. Helsinki: Gaudeamus, 1989. ISBN 951-662-439-1.
 • Kamppinen, Matti: Enkelten aika: Aikakäsityksistä ja elämän tarkoituksesta. Helsinki: Loki-kirjat, 1999. ISBN 952-9646-74-7.
 • Kamppinen, Matti: Ajat muuttuvat: Esseitä ajasta, riskeistä ja tieteellisestä maailmankuvasta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-197-6.
 • Pihlström, Sami & Siitonen, Arto & Vilkko, Risto (toim.): Aika. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-662-812-5.

Juhlakirjat[muokkaa]

 • Aho, Tuomo & Sandu, Gabriel (toim.): Epäilyttäviä esseitä S. Albert Kivisen 60-vuotispäivän kunniaksi. Helsinki: Helsingin yliopiston filosofian laitos, 1993. ISBN 951-45-6544-4.
 • Alanen, Lilli & Lumme, Terhi & Taiminen, Leila (toim.): Huippuluokan tutkielmia: Esa Saarisen 30-vuotispäivän kunniaksi. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1983. ISBN 951-45-3047-0.
 • Aula, Niko & Hirvonen, Ari & Santanen, Sami (toim.): Totuuden raivo: Hannu Siveniuksen 50-vuotisjuhlakirja 19.7.1999. Helsinki: Loki-kirjat, 1999. ISBN 952-9646-80-1.
 • Haaparanta, Leila ym. (toim.): Malli, metodi, merkitys: Esseitä Veikko Rantalan 60-vuotispäivän kunniaksi. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta vol 49. Tampere: University of Tampere, 1993. ISBN 951-44-3443-9.
 • Haukioja, Jussi & Repo, Arto (toim.): Halu ymmärtää: Kirjoituksia Olli Koistisen 50-vuotissyntymäpäiväksi. Turku: Turun yliopisto, Filosofian laitos, 2006. ISBN 951-29-3058-7.
 • Hiipakka, Janne & Korhonen, Anssi (toim.): Eripituisia esseitä S. Albert Kivisen 70-vuotispäivän kunniaksi. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006. ISBN 952-10-3609-5.
 • Ketvel, Urho ym. (toim.): Vastakohtien todellisuus: Juhlakirja professori K. V. Laurikaisen 80-vuotispäivänä. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. ISBN 951-570-279-8.
 • Koskinen, Ismo & Limnell, Petteri & Vuorio, Timo (toim.): Luonto toisena, toinen luontona: Kirjoituksia Lauri Mehtosen 50-vuotispäivän kunniaksi. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta vol 60. Tampere: Tampereen yliopisto, 1996. ISBN 951-44-4051-X.
 • Kotkavirta, Jussi (toim.): Muoto ja metodi: Juhlakirja Veli Verroselle. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, 2005. ISBN 951-39-2307-X.
 • Kuhmonen, Petri & Sillman, Seppo (toim.): Jaettu jana, ääretön raja: Pellervo Oksalan juhlakirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1998. ISBN 951-39-0250-1.
 • Launis, Veikko & Oksanen, Markku (toim.): Viisauden ystävyys: Kirjoituksia Juhani Pietariselle. Turku: Turun yliopisto, 2002. ISBN 951-29-2290-8.
 • Luoma, Kaisa & Oesch, Erna & Vilkko, Risto (toim.): Filosofisia tutkielmia: In honorem Leila Haaparanta. Professori Leila Haaparannan 50-vuotisjuhlakirja. Tampere: Tampere University Press, 2004. ISBN 951-44-6106-1.
 • Lumme, Terhi & Saarinen, Esa (toim.): Todennäköisiä tutkielmia: Ilkka Niiniluodon 40-vuotispäivän kunniaksi. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1986. ISBN 951-45-3919-2.
 • Mehtonen, Lauri & Väyrynen, Kari (toim.): Järjen todellisuus: Juhlakirja Markku Mäelle. Aate- ja oppihistorian tutkimuksia. Oulu: Oulun yliopisto, 2002. ISBN 951-42-6701-X.
 • Mäkelä, Pekka & Vehkavaara, Tommi & Vuorio, Timo (toim.): Filosofisia iskuja: Kirjoituksia Martti Kuokkasen 50-vuotispäivän kunniaksi. Tampere: Tampereen yliopisto, filosofia, 1998. ISBN 951-44-4454-X.
 • Pihlström, Sami & Kuokkanen, Martti & Sandu, Gabriel (toim.): Filosofisia tienviittoja Heikki Kanniston 50-vuotispäivän kunniaksi. Helsinki: Helsingin yliopiston filosofian laitos, 1995. ISBN 951-45-7104-5.
 • Sotasaari, Seppo I. (toim.): Ajattele, jos uskallat: Filosofi Toivo Salosen 60-vuotisjuhlakirja. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2009. ISBN 978-952-484-318-8.
 • Käsitteelliseen selkeyteen: juhlakirja Raili Kaupille 10.4.1985 / toim. Juha Teräväinen.

11.03 Hakuteokset[muokkaa]

 • Filosofian sanakirja. Asiantuntija: Eero Ojanen. Laadittu WSOY:n tietosanakirjojen pohjalta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23766-3.
 • Salonen, Toivo: Filosofian sanat ja konseptit: Sanakirja. 4. uudistettu painos. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2008. ISBN 978-952-484-236-5.

11.06 Järjestöt[muokkaa]

 • Manninen, Juha & Niiniluoto, Ilkka (toim.): Ajatuksen laboratorio: Filosofisen yhdistyksen pöytäkirjat 1873–1925. Helsinki: Suomen filosofinen yhdistys, 1996. ISBN 951-9264-26-4.

11.063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Pitkäranta, Inkeri (toim.): Ajatuksen kulku: Suomalaiset filosofit maailmalla – maailman filosofit Suomessa. Näyttely Kansalliskirjaston Galleriassa 29.9.2004–26.1.2005. Helsinki: Helsingin yliopiston kirjasto, 2004. ISBN 952-10-2042-3.

11.065 Kokoukset[muokkaa]

 • Kaarre, Samuli & Jylhämö, Kimmo (toim:): Filosofian tulevaisuus: Filosofian opiskelijaseminaari 1993. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta. Tampere: Tampereen yliopisto, 1993. ISBN 951-44-3437-4.
 • Kotkavirta, Jussi & Tuomi, Arvi (toim.): Luonnon luonto: Filosofisia kirjoituksia luonnon käsitteestä ja kokemisesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1996. ISBN 951-34-0711-X.
 • Lahtinen, Mikko & Wallenius, Tommi (toim.): Filosofin taito: Filosofian opiskelijaseminaari 1992. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta. Tampere: Tampereen yliopisto, 1992. ISBN 951-44-3182-0.
 • Lahtinen, Mikko & Wallenius, Tommi & Vilkka, Matti (toim.): Filosofian merkitys: Filosofian opiskelijaseminaari 1991. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta. Tampere: Tampereen yliopisto, 1991. ISBN 951-44-2993-1.
 • Larjo, Lassi (toim.): Jumalan kuvasta geenikartaksi? Ihmiskuvien galleria: STKS:n symposiumissa marraskuussa 2001 pidetyt esitelmät. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2002. ISBN 952-9791-47-X.
 • Nikkonen, Niilo (toim.): Arktinen eetos: Symposiontekstejä 2011. Kooste Pohjoinen filosofiyhdistys Agon ry:n kymmenvuotisjuhlasymposionin puheenvuoroista syksyltä 2011. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2013. ISBN 978-952-484-662-2.

Suomen filosofisen yhdistyksen kollokviot[muokkaa]

 • Haaparanta, Leila (toim.): Olio. Suomen filosofisen yhdistyksen järjestämä kotimainen tutkijakollokvio, Helsinki 11.–12.1.1984. Helsinki: Helsingin yliopisto, filosofian laitos, 1984. ISBN 951-45-3516-2.
 • Niiniluoto, Ilkka & Stenman, Petri (toim.): Minä. Suomen filosofisen yhdistyksen Helsingissä 13.–14.1.1986 järjestämän kollokvion esitelmät. Helsinki: Suomen filosofinen yhdistys, 1988. ISBN 951-9264-01-9.
 • Halonen, Ilpo & Häyry, Heta (toim.): Muutos. Suomen filosofisen yhdistyksen Helsingissä 14.–15.1.1988 järjestämän kollokvion esitelmät. Helsinki: Suomen filosofinen yhdistys, 1990. ISBN 951-9264-10-8.
 • Halonen, Ilpo & Airaksinen, Timo & Niiniluoto, Ilkka (toim.): Taito. Suomen filosofisen yhdistyksen Helsingissä 11.–12.1.1990 järjestämän kollokvion esitelmät. Helsinki: Suomen filosofinen yhdistys, 1992. ISBN 951-9264-15-9.
 • Haaparanta, Leila & Oesch, Erna (toim.): Kokemus. Artikkelit perustuvat Suomen filosofisen yhdistyksen 8.–9.1.2001 Tampereella järjestämän tutkijakollokvion Kokemus esitelmiin. Tampere: Tampere University Press, 2002. ISBN 951-44-5447-2.
 • Pihlström, Sami & Rolin, Kristina & Ruokonen, Floora (toim.): Käytäntö. Suomen filosofisen yhdistyksen tutkijakollokvio Helsingissä 10.–11.1.2002. Helsinki: Yliopistopaino, 2002. ISBN 951-570-531-2.
 • Kotkavirta, Jussi & Niemi, Petteri (toim.): Persoona. Perustuu Suomen filosofisen yhdistyksen 2003 järjestämän Persoona-kollokvion esitelmiin. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto: Minerva, 2004. ISBN 952-5478-20-3.
 • Gylling, Heta & Kivinen, S. Albert & Vilkko, Risto (toim.): Kielto. Suomen filosofisen yhdistyksen Helsingissä 8.–9.1.2004 järjestämän tutkijakollokvion esitelmiä. Helsinki: Yliopistopaino, 2004. ISBN 951-570-583-5.
 • Haukioja, Jussi & Räikkä, Juha (toim.): Elämän merkitys: Filosofisia kirjoituksia elämästä. Perustuu Turussa 2005 ”Elämä”-kollokviossa pidettyihin esitelmiin. Kuopio: Unipress, 2005. ISBN 951-579-214-2.
 • Haaparanta, Leila ym. (toim.): Kuva. Pohjautuu Suomen filosofisen yhdistyksen Kuva-tutkijakollokvion esitelmiin. Tampere: Tampere University Press, 2009. ISBN 978-951-44-7769-0.
 • Kotkavirta, Jussi ym. (toim.): Maailma. Suomen filosofisen yhdistyksen Maailma-kollokvio Jyväskylässä 12.–13.1.2009. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2012. ISBN 951-34-0711-X. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Ymmärrys / toimittaneet Valtteri Viljanen, Helena Siipi, Matti Sintonen. (WWW)
 • Hakkarainen, Jani & Hartimo, Mirja & Virta, Jaana (toim.): Muisti. Pohjautuu Suomen filosofisen yhdistyksen 7.–8.1.2013 Tampereella järjestämän tutkijakollokvion esitelmiin. Tampere: Tampere University Press, 2014. ISBN 978-951-44-9371-3.

11.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Ahokallio, Tapio & Tiilikainen, Matti: Filosofia prima nova: Lyhyt johdatus filosofiaan. 3. painos (1. painos 2005). Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-992-2.
 • Airaksinen, Timo & Kuusela, Anssi: Lukion filosofia: Johdatusta filosofiaan. Helsingissä: Otava, 1994 (5. painos 2000). ISBN 951-1-12703-9.
 • Børresen, Beate & Malmhester, Bo & Tomperi, Tuukka: Ajatellaan yhdessä! Taitavan ajattelun työkirja: Käytännönläheistä filosofointia. Beate Børresenin ja Bo Malmhesterin kirjoittamista norjan- ja englanninkielisistä käsikirjoituksista Tenke sammen ja Thinking together suomentanut sekä muokannut ja täydentänyt Tuukka Tomperi. Tampere: Niin & näin, 2011. ISBN 978-952-5503-45-6.
 • Gregory, Maughn ym.: Filosofiaa lapsille & nuorille: Käytännön käsikirja. (Philosophy for children: Practitioner handbook, 2008.) Suomentanut Jarkko S. Tuusvuori. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2009. ISBN 978-952-5503-40-1.
 • Hakala, Olli ym.: Filo. 1, Johdatus filosofiseen ajatteluun. Uudistettu laitos. Helsinki: Tammi, 2010. ISBN 978-951-31-4608-5.
 • Hallamaa, Jaana ym.: Minerva 1. Johdatus filosofiseen ajatteluun. Helsinki: Edita, 2016. ISBN 978-951-37-6760-0.
 • Hirvonen, Ilmari & Nyyssönen, Seppo: Argumentti. 1, Johdatus filosofiseen ajatteluun. Helsinki: Sanoma Pro, 2016. ISBN 978-952-63-3585-8.
 • Keinänen, Jari: Filosofian haasteet. 4, Yhteisöllisyyden haasteet. Jyväskylä: Atena, 2014. ISBN 978-952-300-094-0.
 • Keinänen, Jari & Vadén, Tere: Filosofian haasteet. Jyväskylä: Atena, 2005 (3. painos 2007). ISBN 951-796-387-4.
 • Kotkavirta, Jussi & Nyyssönen, Seppo: Cogito. Johdatus filosofiaan. Porvoo Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-29615-5.
 • Koukkunen, Kari & Tuomela, Raimo: Lukiolaisen filosofia: Yhteinen kurssi. Kuopio: Kustannuskiila, 1994 (3. painos 2003). ISBN 951-657-363-0.
 • Mattila, Antti & Nyyssönen, Seppo: Filosofian ydin. Porvoo Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-22488-X.
 • Saarinen, Esa: Filosofia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994 (14. painos 2002). ISBN 951-0-19152-3.
 • Turunen, Kari E. & Wilenius, Reijo & Paakkola, Esko: Mitä on filosofia? Johdatus peruskäsitteisiin. Jyväskylä: Atena, 1994. ISBN 951-9362-76-2.
 • Wilenius, Reijo ym.: Johdatus filosofiseen ajatteluun. 5. uudistettu painos. Jyväskylä: Atena, 1987. ISBN 951-9362-04-5.

11.1 Vanhan ajan filosofia[muokkaa]

 • Cartledge, Paul: Demokritos: ”Naurava filosofi”. (Democritus: Democritus and atomistic politics, 1998.) Suomennos: Mervi Kuusela ja Tapio Puolimatka. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16182-2.
 • Hadot, Pierre: Mitä on antiikin filosofia?. (Qu’est-de que la philosophie antique?, 1995.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Tampere: Niin & näin, 2010. ISBN 978-952-5503-48-7.
 • Heinonen, Sirkka: Aika ja tulevaisuus Senecan tuotannossa. Lisensiaatintyö: Helsingin yliopisto. Julkaisija: Tulevaisuuden tutkimuksen seura. Helsinki: VAPK-kustannus, 1990. ISBN 951-37-0332-0.
 • Holvas, Jakke: Aristoteles: Suurisieluisuudesta. Vantaa: Kannustusvalmennus P. & K., 1999. ISBN 952-5167-12-7.
 • Hämeen-Anttila, Jaakko (toim.): Viisauden eliksiiri: Antiikin kreikkalaista viisautta arabialaisista lähteistä. Valinnut ja suomentanut Jaakko Hämeen-Anttila. Suomennettu arabiankielisistä, englanninkielisistä ja saksankielisistä lähteistä. Helsinki: Basam Books, 1997. ISBN 952-9842-17-1.
 • Kaarakainen, Teija & Kaukua, Jari (toim.): Stoalaisuus: Tiedon, tunteiden ja hyvän elämän filosofia. S. 181–263: Lucius Annaeus Seneca: Suuttumuksesta. Suomentanut Marke Ahonen. – S. 264–281: Epiktetos: Käsikirja. Suomentanut Marke Ahonen. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-891-5.
 • Kailaheimo, Markku: Kirjoituksia stoalaisuudesta. Epätieteellisiä tarkasteluja. Joensuu: Kirjokansi, 2015. ISBN 978-952-7142-02-8.
 • Kailaheimo, Markku: Brutuksesta - stoalaisesseitä. Kirjokansi, 2016. ISBN 978-952-7142-62-2.
 • Knaapi, Kalle & Rissanen, Veli-Matti & Seppänen, Minna (toim.): Tullius noster. Kirjoituksia Cicerosta. Turku: Faros, 2015. ISBN 978-952-5710-34-2.
 • Kuisma, Oiva: Platon, Aristoteles ja Plotinos taiteellisesta mimesiksestä. Lisensiaatintyö: Helsingin yliopisto, yleisen kirjallisuustieteen, teatteritieteen ja estetiikan laitos. Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen, teatteritieteen ja estetiikan laitoksen monistesarja n:o 20. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1991. ISBN 951-45-5871-5.
 • Marx, Karl: Demokritoksen ja Epikuroksen luonnonfilosofian ero. (Differenz der demokratischen und epikureischen Naturphilosophie, 1841.) Suomennos, johdantoluku ja selitykset: Jukka Heiskanen. Minerva: Jyväskylän yliopisto: Karl Marx -seura, 2005. ISBN 952-5591-02-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Ojanen, Eero: Mitä Aristoteles on minulle opettanut. Helsinki: Kirjastudio, 2005. ISBN 952-482-016-1.
 • Thesleff, Holger & Sihvola, Juha: Antiikin filosofia ja aatemaailma. Porvoo: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19930-3.
 • Varto, Juha: Ajattelemisen alku ja loppu: Kreikkalaista eetosta etsimässä. Lahti: Elan Vital, 2008. ISBN 978-952-5764-00-0.
 • Varto, Juha: Myytti ja metodi: Johdatusta filosofian menetelmiin. 2. painos (1. painos 1992). Tampere: Tampereen yliopisto, 1995. ISBN 951-44-3031-X.
 • Vernant, Jean-Pierre: Kreikkalaisen ajattelun alkuperä. (Les origines de la pensée grecque, 1962.) Suomentanut Tuomas Parsio. Helsinki: Tutkijaliitto, 2009. ISBN 978-952-5169-35-5.

Platon[muokkaa]

 • Asmus: Platon
 • Blackburn, Simon: Platonin Valtio. (Plato’s Republic: A biography, 2006.) Suomentanut Kimmo Paukku. Helsingissä: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-6970-5.
 • Holvas, Jakke: Platon: Elinkelvottomista ajatuksista. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-28552-8.
 • Pietarinen, Juhani: Mitä Platon on minulle opettanut. Helsinki: Kirjastudio, 2005. ISBN 952-482-015-3.
 • Pitkänen, Pirkko: Platonin hyvän elämän filosofia. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. ISBN 951-570-307-7.
 • Pitkänen, Pirkko: Platonisen filosofian perusteet: Johdatus Platonin metafyysiseen epistemologiaan. Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1994. ISBN 951-708-271-1.
 • Saranpää, Mika: Paradoksian kartat: Unia Platonista. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta vol 48. Tampere: Tampereen yliopisto, 1993. ISBN 951-44-3439-0.
 • Thesleff, Holger: Platon. Ruotsinkielisestä käsikirjoituksesta suomentanut Marja Itkonen-Kaila. Helsingissä: Otava, 1989. ISBN 951-1-10491-8.
 • Varto, Juha: Merkintöjä Platonista ja Platonin filosofiasta. 2. painos (1. painos 1993). Tampere: Tampereen yliopisto, 1995. ISBN 951-44-3848-5.

Klassikot[muokkaa]

 • Aristoteles: Topiikka. Sofistiset kumoamiset. (Topica. Sophistici elenchi.) Suomennokset Juha Sihvola ja Marke Ahonen, selitykset Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila ja Juha Sihvola. Teokset 2. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-804-4.
 • Aristoteles: Nikomakhoksen etiikka. (Ethica Nicomachea.) Kääntänyt ja selitykset laatinut Simo Knuuttila. 2. tarkistettu painos. Teokset 7. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-941-5.
 • Aristoteles: Politiikka. (Politica.) Suomentanut A. M. Anttila. Selitykset laatinut Juha Sihvola. Teokset 8. Helsinki: Gaudeamus, 1991. ISBN 951-662-515-0.
 • Augustinus: Jumalan valtio: Osa 1: (kirjat 1–10). (De civitate Dei.) Suomentanut Heikki Koskenniemi. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-24309-4.
 • Boëthius, A. M. S.: Filosofian lohdutus. (De consolatione philosophiae, noin 524.) Latinan kielestä suomentanut & selityksin varustanut Juhani Sarsila. Tampereella: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-084-8.
 • Cicero, Marcus Tullius: Keskusteluja Tusculumissa. (Tusculanae disputationes.) Latinan kielestä suomentanut sekä selityksillä ja nimihakemistolla varustanut Veli-Matti Rissanen. Esipuhe: Juha Sihvola. Turku: Faros, 2009. ISBN 978-952-5710-08-3.
 • Cicero, Marcus Tullius: Laeista. (De legibus.) Suomentanut ja selittävällä nimihakemistolla varustanut Veli-Matti Rissanen. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29140-4.
 • Cicero, Marcus Tullius: Scipion unennäkö. Suomentanut K. J. Hidén. Roomalaisten ja kreikkalaisten kirjailijain teoksia 5. Näköispainos. Alkuteos: Helsingissä: Yrjö Weilin, 1905. Helsinki: Kirja kerrallaan, 2004. ISBN 952-5439-65-8.
 • Cicero, Marcus Tullius: Vanhuudesta. Ystävyydestä. Velvollisuuksista. (Cato maior de senectute; Laelius de amicitia; De officiis.) Suomentanut ja johdannon kirjoittanut Marja Itkonen-Kaila. Laatukirjat. 2. painos (1. painos 1967, 3. painos 2002). Porvoo Helsinki Juva: WS, 1992. ISBN 951-0-17868-3.
 • Demokritos & Epikuros: Riippumaton nautinto. Suomennos Arto Kivimäki, Tua Korhonen ja Sampo Vesterinen. Selitykset ja jälkisanat Tua Korhonen ja Arto Kivimäki. Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 951-31-3575-6.
 • Diogenes Laertios: Merkittävien filosofien elämät ja opit. (Bioi kai gnōmai tōn en filosofia eudokimēsantōn.) Suomentanut sekä esittelyn ja selitykset kirjoittanut Marke Ahonen. Helsinki: Summa, 2002. ISBN 952-5418-07-3.
 • Epiktetos: Käsikirja ja Keskusteluja. (Enkheiridion, Diatribē.) Valikoinut ja kreikan kielestä suomentanut Marja Itkonen-Kaila. Seitsentähdet. Helsinki: WSOY, 1978. ISBN 951-1-04742-6.
 • Herakleitos: Yksi ja sama: Aforismeja. Suomentanut Pentti Saarikoski. Delfiinikirjat. Helsinki: Otava, 1971.
 • Ksenofon: Sokrates. Sisällys: Muistelmia (Apomnemoneumata): Pidot (Symposion): Sokrateen puolustuspuhe (Apologia). Suomentanut ja selityksillä varustanut Pentti Saarikoski (1. painos 1960). Helsingissä: Otava, 1985. ISBN 951-1-08273-6.
 • Lucretius, Carus Titus: Maailmankaikkeudesta. (De rerum natura.) Suomentanut sekä johdannon ja selitykset kirjoittanut Paavo Numminen. Porvoo Helsinki: WSOY, 1965.
 • Marcus Aurelius: Itselleni: Keisarin mietteitä elämästä. (Ta eis heauton.) Suomentanut Marke Ahonen. Helsinki: Basam books, 2004. ISBN 952-9842-98-8.
 • Platon: Teokset. Ensimmäinen osa. Apologia; Kriton; Lakhes; Hippias (lyhyempi dialogi); Ion; Euthyfron; Kharmides; Lysis; Protagoras. Suomentaneet Marja Itkonen-Kaila, Marianna Tyni, Kaarle Hirvonen. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15892-9.
 • Platon: Teokset. Kolmas osa. Faidon; Pidot; Faidros; Parmenides; Theaitetos. Suomentaneet Marja Itkonen-Kaila ym. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15894-5.
 • Platon: Viisi tutkielmaa. Sisältö: Sokrateen puolustuspuhe; Kriton; Pidot; Faidros; Faidon. Suomentaneet Päivö Oksala ja J. A. Hollo. Johdannon kirjoittanut Edwin Linkomies. 2. painos (1. painos 1961). Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-24978-5.
 • Plutarkhos: Lihansyönnistä. (Peri sarkofagias, osa teoksesta Moralia, 100-luku.) Kääntäneet Tua Korhonen, Antti J. Niemi ja Pia Åberg. Helsinki: Summa, 2004. ISBN 952-5418-15-4.
 • Seneca, Lucius Annaeus, nuor.: Tutkielmia ja kirjeitä. Suomentanut J. A. Hollo. Johdannon kirjoittanut Jussi Tenkku. Porvoo Helsinki: WSOY, 1964.
 • Seneca, Lucius Annaeus, nuor.: Kirjeet Luciliukselle. (Epistulae morales ad Lucilium, noin 65.) Suomentanut Antti T. Oikarinen. Helsinki: Basam Books, 2011. ISBN 978-952-260-045-5.

Fragmentteja[muokkaa]

 • Diogenes Apollonialainen: Fragmentit ja suoniston anatomia. Suomennos ja jälkisanat: Reijo Valta. Oulu: Jyväs-Ainola, 2003. ISBN 952-5353-13-3.
 • Filolaos: Fragmentit. Suomennos ja jälkisanat: Reijo Valta. Oulu: Osuuskunta Jyväs-Ainola, 2006. ISBN 952-5353-24-9.

11.2 Keskiajan filosofia[muokkaa]

 • Knuuttila, Simo: Aika ja modaliteetti aristotelisessa skolastiikassa. Helsinki: Missiologian ja ekumeniikan seura, 1975. ISBN 951-95205-3-8.
 • Knuuttila, Simo: Järjen ja tunteen kerrostumat. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1998. ISBN 952-9791-29-1.

Klassikot[muokkaa]

 • Benedictus Nursialainen: Pyhän Benedictuksen luostarisääntö. (Regula Benedicti, 500-luku.) Suomentaneet Maiju Gardner-Lehmijoki ym. Helsinki: Basam books, 2010. ISBN 978-952-5734-90-4.
 • Boëthius, A. M. S.: Filosofian lohdutus. (De consolatione philosophiae, noin 524.) Latinan kielestä suomentanut & selityksin varustanut Juhani Sarsila. Tampereella: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-084-8.

11.3 Renessanssin ja uuden ajan filosofia[muokkaa]

 • Gray, John: Voltaire: Voltaire ja valistus. (Voltaire: Voltaire and enlightenment, 1998.) Suomennos: Ismo Koskinen. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16187-3.
 • Isaksson, Pekka & Jokisalo, Jouko (toim.): Eriarvoisuus, valistuksen lupaus ja rasismi. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1999. ISBN 951-710-098-1.
 • Karkama, Pertti: Kadonnutta ihmisyyttä etsimässä: Johdatusta Johann Gottfried Herderin ajatteluun ja herderiläisyyteen Suomessa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-920-3.
 • Ljatker, Jakov: Descartes. (Descartes.) Suomentaneet Vesa Oittinen (1. osa), Jukka Heiskanen (2. osa) ja Simo Knuuttila (liite). Moskova: Progress, 1984.
 • Pietarinen, Juhani: Ilon filosofia: Spinozan käsitys aktiivisesta ihmisestä. Helsinki: Yliopistopaino, 1993 (4. painos 2001). ISBN 951-570-135-X.
 • Piispanen, Risto: Tempus et theoria terrestris: Geologisen maailmankuvan kehitys antiikista nykypäivään. Osa 3, Renessanssi ja barokki. Oulu: Erikaforlag, 2002. ISBN 952-9727-06-2.
 • Piispanen, Risto: Tempus et theoria terrestris: Geologisen maailmankuvan kehitys antiikista nykypäivään. Osa 5, Temaattiset läpileikkaukset. Oulu: Erikaforlag, 2004. ISBN 952-9727-08-9.
 • Pursiainen, Terhi: Sigfridus Aronus Forsius: Pohjoismaisen renessanssin astronomi ja luonnonfilosofi: Tutkielma Forsiuksen luonnonfilosofisista katsomuksista, lähteistä ja vaikutteista. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-717-985-5.
 • Quinton, Anthony: Hume. (Hume, 1999.) Suomennos: Ismo Koskinen. Suuret filosofit 10. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16186-5. Myös teoksessa Monk, Ray & Raphael, Frederic (toim.): Suuret filosofit II. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-22308-5.
 • Salmela, Sauli: Vesitettyä skolastiikkaa? Varhaismodernin subjektikäsityksen aristoteelisesta perustasta: Tuomas Akvinolaisen ja John Locken kognitioteorioiden vertailua. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1665. Tampere: Tampere University Press, 2011. ISBN 978-951-44-8592-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Salomaa, J. E.: Immanuel Kant. Jyväskylä: Kampus kustannus, 1999 (1. painos: WSOY, 1960). ISBN 951-9113-49-5.

Klassikot[muokkaa]

 • Erasmus Rotterdamilainen: Tyhmyyden ylistys. (Moriae encomium, 1509.) Suomennos: Kauko Kare. Tarkistanut ja selitysosan laatinut Kaarle Hirvonen. 5. painos (1. painos 1974). Hämeenlinna: Karisto, 2010. ISBN 978-951-23-5317-0.
 • Hobbes, Thomas: Leviathan, eli, Kirkollisen ja valtiollisen yhteiskunnan aines, muoto ja valta. (Leviathan or the matter, forme and power of a commonwealth ecclesiasticall and civill, 1651.) Suomentanut Tuomo Aho. Tampere: Vastapaino, 1999. ISBN 951-768-042-2.
 • Hume, David: Tutkimus inhimillisestä ymmärryksestä. (An enquiry concerning human understanding, 1748.) Suomentanut ja johdannolla varustanut Eino Kaila. Porvoo: WSOY, 1938.
 • Hume, David: Esseitä. Toimittaneet Jani Hakkarainen, Juha Koivisto ja Lauri Mehtonen. Tampere: Vastapaino, 2006. ISBN 978-951-768-178-0.
 • Kant, Immanuel: Prolegomena, eli, Johdatus mihin tahansa metafysiikkaan, joka vastaisuudessa voi käydä tieteestä. (Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, 1783.) Suomentanut ja selitykset laatinut Vesa Oittinen. Helsinki: Gaudeamus, 1997 (2. painos 2005). ISBN 951-662-659-9.
 • Kant, Immanuel: Siveysopilliset pääteokset. (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785; Kritik der praktischen Vernunft, 1788.) Suomentanut sekä johdannolla ja selityksillä varustanut J. E. Salomaa. 2. painos (1. painos 1931). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16889-0.
 • Kant, Immanuel: Tiedekuntien riitely. (Der Streit der Fakultäten, 1798.) Suomentanut ja johdannolla varustanut Heikki Kirjavainen. Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksen julkaisuja. Helsinki: Luther-Agricola-seura, 1998. ISBN 951-9047-45-X.
 • Locke, John: Tutkielma hallitusvallasta: Tutkimus poliittisen vallan oikeasta alkuperästä, laajuudesta ja tarkoituksesta. (Second treatise of government: An essay concerning the true original, extent, and end of civil government, 1689.) Suomennos ja esipuhe: Mikko Yrjönsuuri. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-640-8.
 • La Mettrie, Julien Offray de: Ihmiskone. (L'homme machine, 1747.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2003. ISBN 952-5503-02-X.
 • Montaigne, Michel de: Esseitä: Osa 1. (Essais, 1580–88.) Suomennos, esipuhe ja selitykset: Renja Salminen. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-28207-3.
 • Montaigne, Michel de: Esseitä: Osa 2. (Essais, 1580–88.) Suomentanut, toimittanut ja selityksin varustanut Renja Salminen. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-33966-4.
 • Montaigne, Michel de: Esseitä: Osa 3. (Essais, 1580–88.) Suomentanut, toimittanut ja selityksin varustanut Renja Salminen. Helsinki: WSOY, 2015. ISBN 978-951-0-39556-1.
 • Pico della Mirandola, Giovanni: Ihmisen arvokkuudesta. (Oratio de hominis dignitate, 1488.) Suomentanut ja toimittanut Tapio Martikainen. Jyväskylä: Atena, 1999. ISBN 951-796-176-6.
 • Rousseau, Jean-Jacques: Yksinäisen kulkijan mietteitä. (Les rêveries du promeneur solitaire, 1776–78, julkaistu 1782.) Suomentanut Erkki Salo. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-320-3.
 • Sade, Donatien-Alphonse-François de: Filosofia budoaarissa, eli, Epämoraaliset kasvattajat. (La philosophie dans le boudoir, 1795.) Suomentanut Tommi Nuopponen. Helsinki: Summa, 2003. ISBN 952-5418-05-7.
 • Spinoza, Baruch: Etiikka. (Ethica ordine geometrico demonstrata, 1677.) Suomentanut ja selitykset laatinut Vesa Oittinen. Helsinki: Gaudeamus, 1994 (3. painos 2003). ISBN 951-662-601-7.
 • Voltaire: Suvaitsevuudesta: Jean Calas'n kuoleman johdosta (1763). (Le traité sur la tolérance, 1763.) Suomentanut Jaana Seppänen. Turku: Savukeidas, 2012. ISBN 978-952-268-026-6.
 • Voltaire: Filosofinen sanakirja, eli Järki aakkosissa. (Dictionnaire philosophique, ou La raison par alphabet, 1769.) Suomentanut Erkki Salo. Esipuhe: Lauri Mehtonen. Suomennettu kuudennesta, tekijän tarkastamasta, korjaamasta ja täydentämästä laitoksesta. Tampere: Vastapaino, 2013. ISBN 978-951-768-420-0.

11.4 Uusimman ajan filosofia[muokkaa]

 • Leopardi, Giacomo: Mietteitä. (Pensieri, 1837.) Suomentanut ja selityksin varustanut Pauliina de Anna. Esipuheen kirjoittanut Marco Barsacchi. Turku: Savukeidas, 2015. ISBN 978-952-268-135-5.
 • Ristaniemi, Jarno (toim.): Aate ja arki: J. V. Snellmanin elävä perintö. Snellman-symposion 6.5.2006, Lapin yliopisto. Lapin yliopiston menetelmätieteiden laitoksen raportteja, esseitä ja työpapereita 8. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2007. ISBN 978-952-484-101-6.
 • Seppänen, Pekka: Emerson: Luottamuksesta. Vantaa: Kannustusvalmennus P. & K., 1999. ISBN 952-5167-15-1.
 • Singer, Peter: Marx. (Marx: A very short introdution, 1980.) Suomentanut Teppo Eskelinen. Helsinki: Into, 2013. ISBN 978-952-264-231-8.
 • Tuusvuori, Jarkko S.: Nietzschen elämää ja filosofiaa käsittelevä tietokirja (työnimi). , tulossa.

11.5 Nykyajan filosofia[muokkaa]

 • Arendt, Hannah: Vita activa: Ihmisenä olemisen ehdot. Suomennos laadittu englanninkielisen laitoksen The human condition (1958) pohjalta saksankielistä laitosta Vita activa apuna käyttäen. Toimitustyö ja käännöstyön ohjaus Riitta Oittinen. Käännös Eija Virtanen ym. Tampere: Vastapaino, 2002 (2. painos 2007). ISBN 951-768-067-8.
 • Berlin, Isaiah: Vapaus, ihmisyys ja historia: Valikoima esseitä. Suomentanut Timo Soukola. Toimittaneet Juha Sihvola ja Timo Soukola. Esipuhe Juha Sihvola. Helsinki: Gaudeamus, 2001. ISBN 951-662-828-1.
 • Doksiadis, Apostolos & Papadimitriou, Khristos H.: Logicomix: Nerouden ja hulluuden rajalla. (Logicomix: An epic search for truth, 2009.) Kuvitus: Alekos Papadatos ja Annie Di Donna. Suomentanut Tua Korhonen. Helsinki: Avain, 2010. ISBN 978-951-692-786-5.
 • Edmonds, David & Eidinow, John: Wittgensteinin hiilihanko: Selvitys kahden suuren filosofin kymmenminuuttisesta kiistasta. (Wittgenstein’s poker: The story of a ten-minute argument between two great philosophers, 2001.) Suomentanut Jukka Saarikivi. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26460-1.
 • Gron, Frédéric: Kävelyn filosofiasta. (Marcher, une philosophie, 2009.) Suomentanut Aki Räsänen. Helsinki: Basam Books, 2015. ISBN 978-952-260-339-5.
 • Hanfling, Oswald: Ayer: Merkityksen analyysistä. (A. J. Ayer: Analysing what we mean, 1997.) Suomennos: Ismo Koskinen. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16174-1.
 • Hankamäki, Jukka: Dialoginen filosofia: Teoria, metodi ja politiikka. 3. uudistettu painos (1. painos: Yliopistopaino, 2003). Helsinki: Books on Demand, 2015. ISBN 978-952-318-541-8.
 • Himanen, Pekka: Bertrand Russellin haaste: Russellilainen uskontokritiikki esimerkkinä aikalaiskriittisestä filosofiasta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-606-8.
 • Hintikka, Jaakko: Filosofian köyhyys ja rikkaus: Nykyfilosofian kartoitusta. Toimittaneet Janne Hiipakka ja Risto Vilkko. Helsinki: Art house, 2001. ISBN 951-884-302-3.
 • Hirvi, Ilkka: Marxilainen filosofia porvarillisen filosofian arviointikohteena Suomessa vuosina 1960–2005. Pro gradu -työ. Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, 2005. Verkkoversio.
 • Hodges, Andrew: Turing: Luonnonfilosofi. (Turing: A natural philosopher, 1997.) Suomennos: Floora Ruokonen ja Risto Vilkko. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16173-3.
 • Hokkanen, Hanne ym. (toim.): Julkisuus ja ahdistus: Julma-projektin ontologinen antologia kenen tahansa elämästä. Helsinki: Yliopistopaino, 1993. ISBN 951-570-171-6.
 • Järvenkylä, Joose & Kortelainen, Ilmari: Tavallisen kielen filosofia. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-250-7.
 • Kaila, Eino: Valitut teokset 1. 1910–35. Toimittanut ja johdannon kirjoittanut Ilkka Niiniluoto. Helsinki: Otava, 1990. ISBN 951-1-11381-X.
 • Kaila, Eino: Valitut teokset 2. 1936–58. Toimittanut ja johdannon kirjoittanut Ilkka Niiniluoto. Helsinki: Otava, 1992. ISBN 951-1-11381-X.
 • Kalli, Pekka: Cassirer ja uuskantilaisuus: Analyyttisen ja historiallisen ongelma filosofiassa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta vol 56. Tampere: Tampereen yliopisto, 1995. ISBN 951-44-3767-5.
 • Kaplinski, Jaan: Törmäys todellisuuteen: Esseitä vuosilta 1988–1999. Suomentanut Anja Salokannel. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-16321-3.
 • Kieseppä, I. A., Pihlström, Sami & Raatikainen, Panu (toim.): Tieto, totuus ja todellisuus: Kirjoituksia Ilkka Niiniluodon 50-vuotispäivän kunniaksi. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-664-5.
 • Korsström, Tuva: Osaako nainen ajatella? Esseitä ja haastatteluja. (Kan kvinnor tänka? En undersökning av det kvinnliga tänkandets villkor recension, 2002.) Suomennos: Anu Tukala. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-118-4.
 • Laitinen, Arto: Itseään tulkitseva eläin: Charles Taylor ja filosofinen ihmistutkimus. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-033-6.
 • Leinonen, Mikko: Tieteellinen ajattelu ja filosofian rikkaruohot: Filosofian identiteetistä suomalaisen filosofian ongelmana ja filosofiakäsitykset Eino Kailan ja Erik Ahlmanin tuotannossa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2008. ISBN 978-951-44-7308-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Lähteenmaa, Kaija & Stenman, Petri (toim.): Filosofia ja vaihtoehtoliikkeet. Julkaisija: Dilemma ry. Helsinki: Limes, 1982. ISBN 951-745-087-7.
 • Manninen, Juha & Vilkko, Risto (toim.): Ajattelun välineet ja maailmat: Kirjoituksia Jaakko Hintikan filosofiasta. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-103-6.
 • Mele, Alfred R.: Onko vapaa tahto illuusio? Dialogi vapaasta tahdosta ja tieteestä. (A Dialogue on Free Will and Science, 2013.) Suomentanut Lauri Snellman. Helsinki: Basam Books, 2015. ISBN 978-952-260-392-0.
 • Monk, Ray: Russell: Matematiikka – unelmia ja painajaisia. (Russell: Mathematics; Dreams and nightmares, 1997.) Suomennos: Anssi Korhonen. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16193-8. Myös teoksessa: Monk, Ray & Raphael, Frederick (toim.): Suuret filosofit. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-18685-X.
 • Naukkarinen, Ossi: Mihin humanisteja tarvitaan. Aalto-yliopiston julkaisusarja. Taide + muotoilu + arkkitehtuuri, 7/2012.. Helsinki: Aalto-yliopisto, 2012. ISBN 978-952-60-4806-2.
 • Niiniluoto, Ilkka & Koskinen, Heikki J. (toim.): Wienin piiri. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-866-4.
 • Niiniluoto, Ilkka & Saarinen, Esa: Nykyajan filosofia. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26207-2.
 • Nukari, Leena & Oksala, Pellervo (toim.): Erik Ahlman -symposiumi: 100 vuotta Erik Ahlmanin syntymästä: Jyväskylän yliopistossa 7.–8.5.1992. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, filosofian laitos, 1993. ISBN 951-680-996-0.
 • Oksala, Johanna & Werner, Laura (toim.): Feministinen filosofia. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-953-9.
 • Raatikainen, Panu (toim.): Ajattelu, kieli, merkitys: Analyyttisen filosofian avainkirjoituksia. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-683-1.
 • Raphael, Frederic: Popper: Historisismi ja sen riittämättömyys. (Popper: Historicism and its poverty, 1998.) Suomennos: Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16184-9. Myös teoksessa: Monk, Ray & Raphael, Frederic (toim.): Suuret filosofit II. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-22308-5.
 • Russell, Bertrand: Filosofiaa jokamiehelle ja muita esseitä. (Unpopular essays, 1950.) Suomentanut Kyllikki Sutinen. 6. painos (1. painos 1951). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20194-4.
 • Russell, Bertrand: Muotokuvia muistista ja muita esseitä. (Portraits from memory and other essays, 1956.) Suomentanut J. A. Hollo. Porvoo: WSOY, 1957.
 • Santayana, George: Epäily ja usko: Johdatus filosofiseen järjestelmään. (Scepticism and animal faith: Introduction to a system of philosophy, 1923.) Suomentanut Kaj Kauhanen. Jyväskylä: Gummerus, 1967.
 • Skolimowski, Henryk: Mielen näyttämö. (Kirjayhtymä, 1984.) Suomentanut Taisto Nieminen. Logos. Helsinki: Kirjayhtymä, 1986. ISBN 951-26-3015-X. '
 • Tuomisto, Jukka & Oksanen, Raija (toim.): Urpo Harva: Filosofi, kasvattaja, keskustelija. Tampere: Tampereen yliopisto, 1997. ISBN 951-44-4146-X.
 • Vaden, Tere: Kaksijalkainen ympäristövallankumous: Pamfletti synnyistä. Helsinki: Books on Demand, 2010. ISBN 978-952-498-379-2.
 • Varto, Juha: Lihan viisaus: Kirjoituksia halusta, katseesta ja puheesta. Tampere: Tampereen yliopisto, 1996. ISBN 951-44-3944-9.
 • Verhaeghe, Paul: Rakkaus yksinäisyyden aikana. (Liefde in tijden von eenzaamheid, 2005.) Suomentanut Janne Kurki. Vantaa: Apeiron, 2006. ISBN 952-5538-11-7.
 • Wilson, Colin: Sivullinen ihminen. (The outsider, 1956.) Suomennos: Sara Heikura. Ilmestynyt aiemmin nimellä Sivullisen ongelma. Tampere: Sanasato, 2007. ISBN 978-952-5086-94-2.
 • Wright, Georg Henrik von: Ajatus ja julistus. (Tanke och förkunnelse, 1955.) Suomentanut Jussi Aro. 3. painos (1. painos 1961). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-16071-7.
 • Wright, Georg Henrik von: Humanismi elämänasenteena. (Humanismen som livshållning, 1978.) Suomentanut Kai Kaila. Näköispainos vuoden 1981 alkuteoksesta. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-22408-2.
 • Wright, Georg Henrik von: Hyvän muunnelmat. (The varieties of goodness, 1963.) Suomentanut Vesa Oittinen. Helsingissä: Otava, 2001. ISBN 951-1-16436-8.
 • Wright, Georg Henrik von: Logiikka, filosofia ja kieli: Ajattelijoita ja ajatussuuntia nykyajan filosofiassa. (Logik, filosofi och språk: Strömningar och gestalter i modern filosofi, 1957.) Käsikirjoituksesta suomentaneet Jaakko Hintikka ja Tauno Nyberg. Helsinki: Otava, 1958.
 • Wright, Georg Henrik von: Logiikka, filosofia ja kieli: Ajattelijoita ja ajatussuuntia nykyajan filosofiassa. (Logik, filosofi och språk: Strömningar och gestalter i modern filosofi, 1957.) Käsikirjoituksesta suomentaneet Jaakko Hintikka ja Tauno Nyberg. 3. painos (1. painos 1958). Pingviinikirjat. Helsinki: Otava, 1982. ISBN 951-1-06669-2.
 • Wright, Georg Henrik von: Logiikka ja humanismi. (Sisältö: Looginen empirismi. Suomentanut Hilppa Kinos. Alkuteos: Den logiska empirismen, 1943. – Logiikka, filosofia ja kieli. Suomentaneet Jaakko Hintikka ja Tauno Nyberg. Alkuteos: Logik, filosofi och språk, 1957. – Humanismi elämänasenteena. Suomentanut Kai Kaila. – Alkuteos: Humanismen som livshållning, 1978). Helsinki: Otava, 1998. ISBN 951-1-15732-9.
 • Wright, Georg Henrik von: Filosofisia tutkielmia. Kirjoitusten alkukielet englanti, ruotsi ja suomi. Suomentaneet Heikki Nyman, Tauno Nyberg ja Jyrki Uusitalo. Helsinki: Kirjayhtymä, 1985. ISBN 951-26-2817-1.
 • Wright, Georg Henrik von ym.: Keskustelu filosofian edellytyksistä ja tavoitteista Suomessa. Helsinki: Helsingin yliopisto, filosofian laitos, 1973. ISBN 951-45-0142-X.

Pragmatismi[muokkaa]

 • Dewey, John: Pyrkimys varmuuteen: Tutkimus tiedon ja toiminnan suhteesta. (The quest for certainity: A study of the relation of knowledge and action, 1929.) Suomentanut Pentti Määttänen. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-767-6.
 • Dewey, John: Filosofian uudistaminen. (Reconstruction in philosophy, 1919.) Suomentanut Tuukka Perhoniemi. Tampere: Vastapaino, 2011. ISBN 978-951-768-317-3.
 • James, William: Pragmatismi – uusi nimi eräille vanhoille ajattelutavoille. (Pragmatism: A new name for some old ways of thinking, 1907.) Suomentanut Antti Immonen. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2008. ISBN 978-952-5503-30-2.
 • Kilpinen, Erkki & Kivinen, Osmo & Pihlström, Sami (toim.): Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-006-0.
 • Pihlström, Sami: Filosofin käytännöt: Pragmatismin perinteen vaikutus suomalaisessa filosofiassa 1900-luvulla. Helsinki: Unipress, 2001. ISBN 951-579-129-4.
 • Väkevä, Lauri: Kasvatuksen taide ja taidekasvatus: Estetiikan ja taidekasvatuksen merkitys John Deweyn naturalistisessa pragmatismissa. Väitöskirja. Oulu: Oulun yliopisto, 2004. ISBN 951-42-7309-5. Teoksen verkkoversio (PDF).

11.9 Itämainen filosofia[muokkaa]

Intian filosofia[muokkaa]

 • Broo, Måns (suom. & toim.): Joogan filosofia: Patanjalin Yogasutra. (Yoga-sūtra, noin 350 eaa). Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-131-9.
 • Tamminen, Tapio (toim.): Guruja, joogeja ja filosofeja: Intian filosofiaa. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-31665-8.

Kiinan filosofia[muokkaa]

 • Nojonen, Matti (toim.): Jymäyttämisen taito. Kansialanimeke: Strategiaoppeja muinaisesta Kiinasta. Suomentanut ja toimittanut Matti Nojonen. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-089-3.

Japanin filosofia[muokkaa]

 • Bushido : Japanin sielu : esitys japanilaisesta ajattelusta / Inazo Nitobe
 • Yamamoto, Tsunetomo: Hagakure: Samurain tie. (Hagakure.) Suomentanut Jaakko Anhava. Käännetty englanninnoksesta Hagakure: The book of samurai. Helsinki: Memfis Books, 2006. ISBN 951-98833-4-7.

Englanniksi[muokkaa]

Katso myös: Vieraskielisten kirjojen luettelo 1
 • Menand: The Metaphysical Club: A Story of Ideas in America

Katso myös[muokkaa]