Siirry sisältöön

Kirjallisuutta uskonnonfilosofiasta

Wikiaineistosta
Wikipedia
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

21 Uskonnonfilosofia

[muokkaa]
 • Baggini, Julian: Ateismi: Lyhyt johdanto. (Atheism: A very short introduction, 2003.) Suomentaneet Erkki Hartikainen, Suvi Laukkanen ja Paula Vasama. Helsinki: Kustannus Oy Vapaa Ajattelija, 2005. ISBN 951-98702-1-0.
 • Boyer, Pascal: Ja ihminen loi jumalat: Kuinka uskonto selitetään. (Et l’homme créa les dieux, 2001.) Suomentanut Tiina Arppe. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-31815-7.
 • Dawkins, Richard: Jumalharha. (The god delusion, 2006.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2007. ISBN 978-952-5697-00-1.
 • Dennett, Daniel C.: Lumous murtuu: Uskonto luonnonilmiönä. (Breaking the spell: Religion as a natural phenomenon, 2006.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2006. ISBN 978-952-5202-96-0.
 • Haarscher, Guy: Tunnustuksettomuus. (La laïcité, 1996.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2006. ISBN 952-5503-22-4.
 • Harris, Sam: Uskon loppu: Uskonto, terrori ja järjen tulevaisuus. (The end of faith: Religion, terror, and the future of reason, 2004.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2007. ISBN 978-952-5202-991.
 • Harris, Sam: Kirje kristitylle kansalle. (Letter to a Christian nation, 2006.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2010. ISBN 978-952-5697-60-5.
 • Heikkilä, Kai & Jokivuori, Pertti: Kuoleman salaisuus. Helsinki: Kirjayhtymä, 1994. ISBN 951-26-3911-4.
 • Helenius, Timo, Koistinen, Timo & Pihlström, Sami (toim.): Uskonnonfilosofia. Porvoo Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27403-8.
 • Himanen, Pekka: Bertrand Russellin haaste: Russellilainen uskontokritiikki esimerkkinä aikalaiskriittisestä filosofiasta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-606-8.
 • Hitchens, Christopher: Jumala ei ole suuri: Kuinka uskonto myrkyttää kaiken. (God is not great: How religion poisons everything, 2007). Suomennos: Matti Kinnunen. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-34140-7.
 • Holloway, Richard: Ei pyhä eikä paha: Pohdintoja ihmisen osasta. (Between the monster and the saint: Reflections on the human condition, 2008.) Suomentanut Kirsi Luoma. Helsinki: Like, 2009. ISBN 978-952-01-0245-6.
 • Hume, David: Keskusteluja luonnollisesta uskonnosta. (Dialogues Concerning Natural Religion, kirjoitettu 1750–1776, julkaistu 1779.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Tampere: Niin & näin: Eurooppalaisen filosofian seura, 2015. ISBN 978-952-5503-90-6.
 • James, William: Uskonnollinen kokemus. (The varieties of religious experience: A study in human nature, 1902.) Suomentanut Elvi Saari. Hämeenlinna: Karisto, 1981. ISBN 951-23-1757-5.
 • Kauffman, Stuart A.: Pyhän uudelleen keksiminen: Uusi näkemys luonnontieteestä, järjestä ja uskonnosta. (Reinventing the sacred: A new view of science, reason, and religion, 2008.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2010. ISBN 978-952-5697-30-8.
 • Keskitalo, Jukka & Kotkavirta, Jussi (toim.): Järki, usko, eettisyys: Filosofian ja teologian kohtaamisia. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1997. ISBN 951-39-0088-6.
 • Koistinen, Olli & Räikkä, Juha: Taivaassa ja maan päällä: Johdatus uskonnonfilosofiaan. Helsinki: WSOY, 1997. ISBN 951-37-2034-9.
 • Kurkinen, Ulla (toim.): Paratiisista paratiisiin: Kirjoituksia uskontofilosofiasta. Turku: Turun yliopisto, 1998. ISBN 951-29-1334-8.
 • Kuula, Kari: Paholaisen biografia: Pahan olemus, historia ja tulevaisuus. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-951-607-837-6.
 • Laajasalo, Teemu & Niemelä, Jussi K.: Kamppailu Jumalasta: 12 erää uskosta. Helsinki: Helsinki-kirjat, 2010. ISBN 978-952-5874-17-4.
 • Lehtonen, Tuomas M. S. (toim.): Lopun leikit: Uskon, historian ja tieteen eskatologiat. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-773-0.
 • Martin, Michael (toim.): Ateismi. (The Cambridge companion to atheism, 2007.) Suomentaneet Tapani Hietaniemi, Jussi K. Niemelä ja Tiina Raevaara. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-311-1.
 • Murtorinne, Eino: Taistelu uskonnonvapaudesta suurlakon jälkeisinä vuosina. Porvoo Helsinki: WSOY, 1967.
 • Näreaho, Leo: Tiede, uskonto ja tietoisuus: Filosofista rajankäyntiä. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2010. ISBN 978-952-9791-79-8.
 • Pesonen, Heikki (toim.): Uskonnon luonto: Ihmisen ja luonnon suhde uskonnollisessa ajattelussa. Jyväskylä: Atena, 1999. ISBN 951-796-155-3.
 • Pihkala, Juha & Valtaoja, Esko: Nurkkaan ajettu Jumala? Keskustelukirjeitä uskosta ja tiedosta. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-114-7.
 • Pihkala, Juha & Valtaoja, Esko: Tiedän uskovani, uskon tietäväni: Keskustelukirjeitä. Helsinki: Minerva, 2010. ISBN 978-952-492-404-7.
 • Pihlström, Sami: Usko, järki ja ihminen: Uskonnonfilosofisia esseitä. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2001. ISBN 952-9791-41-0.
 • Pitkänen, Pirkko & Telaranta, Mikko (toim.): Ovi parempaan maailmaan: Hyvän elämän avaimet eri kulttuureissa. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1686-4.
 • Pyysiäinen, Ilkka: Jumalan selitys: 'Jumala' kognitiivisena kategoriana. Helsinki: Otava, 1997. ISBN 951-1-14940-7.
 • Saari, Kari: Vapaa-ajattelijan käsikirja. Helsinki: Oy Vapaa Ajattelija Ab, 1993 (2. painos 2000). Teoksen verkkoversio.
 • Salminen, Joona (toim.): Ihminen, uskonto ja luonnontieteet: Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran symposiumissa marraskuussa 2012 pidetyt esitelmät. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 277. Helsinki: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura, 2013. ISBN 978-952-9791-91-0.
 • Sangharakshita, sthavira (D. P. E. Lingwood): Buddhalaisuus ja jumalanpilkka. (Buddhism and blasphemy: Buddhist reflections on the 1977 blasphemy trial, 1978.) Suomentanut Länsimaisen buddhalaisen veljeskunnan ystävät, FWBO ry. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1987.
 • Westermarck, Edvard: Kristinusko ja moraali. (Christianity and morals, 1939.) Suomentanut Väinö Meltti. Helsinki: Otava, 1984. ISBN 951-1-07752-X.
 • Uskonnollisten yhteisöjen eettiset periaatteet. Eettiset periaatteet on esitelty uskonnollisille yhteisöille kuulemisseminaarissa Uskonto ja mielenterveys -projektin yhteydessä Helsingissä 3.12.1992. Helsinki: Suomen Mielenterveysseura, 2000. ISBN 951-9458-78-6.
 • Vapaa-ajattelijain liitto ry: Kulttuuriohjelma. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto ry, 1993. Verkkoversio.

Englanniksi

[muokkaa]
 • Abraham, William J.: An introduction to the philosophy of religion. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1985. ISBN 0-13-491887-8. (englanniksi)
 • Brown, Stuart: Philosophy of religion: An introduction with readings. London: Routledge, 2001. ISBN 0-415-21237-5. (englanniksi)
 • Davies, Brian: An introduction to the philosophy of religion. Oxford: Oxford University Press, 1982. ISBN 0-19-289145-6. (englanniksi)
 • Davies, Brian: An introduction to the philosophy of religion. Third edition. Oxford: Oxford University Press, 2004. ISBN 0-19-926347-7. (englanniksi)
 • French, Peter A. & Uehling, Theodore E. & Wettstein, Howard K. (editors): Philosophy of religion. Midwest studies in philosophy. Minnesota: University of Minnesota Press, 1997. ISBN 978-0268014292. (englanniksi)
 • Jackson, Roy: The god of philosophy: An introduction to the philosophy of religion. Sutton: The Philosopher's Magazine, 2001. ISBN 0-9537611-1-8. (englanniksi)
 • Mann, William E. (editor): The Blackwell guide to the philosophy of religion. Oxford: Blackwell, 2005. ISBN 063122128X. (englanniksi)
 • Meister, Chad & Copan, Paul (editors): The Routledge companion to philosophy of religion. London: Routledge, 2007. ISBN 0-415-38038-3. (englanniksi)
 • Murray, Michael J. & Rea, Michael: An introduction to the philosophy of religion. Cambridge New York: Cambridge University Press, 2008. ISBN 9780521853699. (englanniksi)
 • Nielsen, Kai: An introduction to the philosophy of religion. London: Macmillan, 1982. ISBN 0-333-11436-1. (englanniksi)
 • Peterson, Michael et al. (editor): Philosophy of religion: Selected readings. 3rd edition. New York: Oxford University Press, 2006. ISBN 978-0-19-518829-5. (englanniksi)
 • Peterson, Michael et al.: Reason & religious belief: An introduction to the philosophy of religion. 3rd edition. New York: Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-515695-1. (englanniksi)
 • Peterson, Michael L. & Van Arragon, Raymond J. (editors): Contemporary debates in philosophy of religion. Malden, Massachusetts: Blackwell, 2004. ISBN 0-631-20042-8. (englanniksi)
 • Smith, John E.: Philosophy of religion. New York: Macmillan, 1965. (englanniksi)
 • Stump, Eleonore & Murray, Michael J.: Philosophy of religion: The big questions. Malden, Massachusetts: Blackwell, 1999. ISBN 0-631-20603-5. (englanniksi)
 • Wainwright, William J. (editor): The Oxford handbook of philosophy of religion. Oxford: Oxford University Press, 2005. ISBN 0-19-513809-0. (englanniksi)

Ateismi

[muokkaa]
 • Angeles, Peter (editor): Critiques of God. Buffalo, New York: Prometheus Books, 1976. ISBN 0-87975-078-2. (englanniksi)
 • Antony, Louise M. (editor): Philosophers without gods: Meditations on atheism and the secular life. Oxford: Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-517307-9. (englanniksi)
 • Bullivant, Stephen Sebastian & Ruse, Michael (editors): The Oxford Handbook of Atheism. Oxford: Oxford University Press, 2013. ISBN 978-0-19-964465-0. (englanniksi)
 • Everitt, Nicholas: The non-existence of god: An introduction. London: Routledge, 2004. ISBN 0415301076. (englanniksi)
 • Harbour, Daniel: An intelligent person's guide to atheism. London: Duckworth, 2001. ISBN 0-7156-2915-8. (englanniksi)
 • Harris, Sam: Letter to a Christian nation. New York: Knopf, 2006. ISBN 0-307-26577-3. (englanniksi)
 • Hiorth, Finngeir: Introduction to atheism. Pune: Indian Secular Society, 1999. ISBN. (englanniksi)
 • Johnson, B.C.: The atheist debater's handbook. Amherst, New York: Prometheus Books, 1983. ISBN 0-87975-210-6. (englanniksi)
 • Joshi, S. T. (editor): Atheism: A reader. Amherst, New York: Prometheus Books, 2000. ISBN 1-57392-855-0. (englanniksi)
 • Kurtz, Paul (editor): Science and religion: Are they compatible?. Amherst, New York: Prometheus Books, 2003. ISBN 1591020646. (englanniksi)
 • Le Poidevin, Robin: Arguing for atheism: An introduction to the philosophy of religion. London: Routledge, 1996. ISBN 0-415-09337-6. (englanniksi)
 • Loftus, John W.: Why I rejected Christianity. Victoria, BC, Canada: Trafford, 2006. ISBN 1412076811. (englanniksi)
 • Mackie, J. L.: The miracle of theism: Arguments for and against the existence of God. Oxford: Oxford University Press, 1982. ISBN 0-19-82-4682-X. (englanniksi)
 • Martin, Michael: Atheism: A philosophical justification. Philadelphia: Temple University Press, 1990. ISBN 0-87722–642-3. (englanniksi)
 • Martin, Michael: Atheism, morality, and meaning. Buffalo, New York: Prometheus Books, 2003. ISBN 1573929875. (englanniksi)
 • Martin, Michael, & Monnier, Ricki (editors): The impossibility of God. Amherst, New York: Prometheus Books, 2003. ISBN 1591021200. (englanniksi)
 • Martin, Michael & Monnier, Ricki (toim.): The improbability of god. Amherst, New York: Prometheus Books, 2006. ISBN 1591023815. (englanniksi)
 • Nielsen, Kai: Contemporary critiques of religion. London: Macmillan, 1971. ISBN 0-333-06963-3. (englanniksi)
 • Nielsen, Kai: Naturalism and religion. Amherst, New York: Prometheus Books, 2001. ISBN 1-57392-853-4. (englanniksi)
 • Nielsen, Kai: Philosophy & atheism: In defense of atheism. Buffalo, New York: Prometheus Books, 1985. ISBN 0-87975-289-0. (englanniksi)
 • Onfray, Michel: Atheist manifesto: The case against Christianity, Judaism, and Islam. (Traité d’athéologie: Physique de la métaphysique, 2005.) Translated by Jeremy Leggatt. New York: Arcade Publishing, 2007. ISBN 1559708204. (englanniksi)
 • Paulos, John Allen: Irreligion: A mathematician explains why the arguments for God just don’t add up. New York: Hill and Wang, 2008. ISBN 0809059193. (englanniksi)
 • Russell, Bertrand: Bertrand Russell on God and religion. Edited by Al Seckel. Buffalo, New York: Prometheus Books, 1986. ISBN 0-87975-323-4. (englanniksi)
 • Russell, Bertrand: Why I am not a Christian: and other essays on religion and related subjects. London: Routledge, 2004. ISBN 0415325102. (englanniksi)
 • Russell, Paul: The riddle of Hume’s Treatise: Skepticism, naturalism, and irreligion. Oxford: Oxford University Press, 2008. ISBN 0-19-511033-1. (englanniksi)
 • Sinnott-Armstrong, Walter: Morality without God?. Oxford New York: Oxford University Press, 2009. ISBN 9780195337631. (englanniksi)
 • Smith, George H.: Atheism: The case against god. Buffalo, New York: Prometheus Books, 1979. ISBN 0-87975-124-X. (englanniksi)
 • Smith, George H.: Atheism, Ayn Rand and other heresies. Buffalo, New York: Prometheus Books, 1991. ISBN 0-87975-577-6. (englanniksi)
 • Smith, George H.: Why atheism?. Amherst, New York: Prometheus Books, 2000. ISBN 1573922684. (englanniksi)
 • Stein, Gordon (editor): An anthology of atheism and rationalism. Compiled, edited and with introductions by Gordon Stein. Buffalo, New York: Prometheus Books, 1980. ISBN 0-87975-136-3. (englanniksi)
 • Stein, Gordon (editor): A second anthology of atheism and rationalism. Buffalo, New York: Prometheus Books, 1987. ISBN 0-87975-863-5. (englanniksi)
 • Stein, Gordon (editor): The encyclopedia of unbelief 1–2. Compiled, edited and with introductions by Gordon Stein. Buffalo, New York: Prometheus Books, 1985. ISBN 0-87975-307-2. (englanniksi)
 • Stenger, Victor J.: God: The failed hypothesis: How science shows that God does not exist. Amherst, New York: Prometheus Books, 2007. ISBN 9781591024811. (englanniksi)
 • Stenger, Victor J.: The new atheism: Taking a stand for science and reason. Amherst, New York: Prometheus Books, 2010. ISBN 978-1-59102-751-5. (englanniksi)
 • Thrower, James: A short history of Western atheism. Humanist library. London: Pemberton Books, 1971. ISBN 0-301-71102-X. (englanniksi)

21.03 Hakuteokset

[muokkaa]
 • Flynn, Tom (editor): The new encyclopedia of unbelief. Amherst, New York: Prometheus Books, 2007. ISBN 1-59102-391-2. (englanniksi)
 • Reese, William L.: Dictionary of philosophy and religion: Eastern and western thought. Atlantic Highlands (New Jersey): Humanities Press, 1980. ISBN 0-391-00688-6. (englanniksi)

Katso myös

[muokkaa]