Filosofian bibliografia 2

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

11 Filosofia[muokkaa]

 • Himanen, Pekka: Filosofian oikeudenkäynti. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22165-1.
 • Holopainen, Taina M. & Holopainen, Toivo J.: Sielun liikkeitä: Filosofianhistoriallisia kirjoitelmia. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-654-8.
 • James, William: Onko ”tietoisuutta” olemassa?. (Does ”consciousness” exist?, 1904.) Suomentanut Salla Rissanen. Jyväskylä: Jyväs-Ainola, 2008. ISBN 978-952-5353-35-8.
 • Lancelin, Aude & Lemonnier, Marie: Filosofit ja rakkaus. (Les philosophes et l'amour: Aimer de Socrate à Simone de Beauvoir, 2008.) Suomentanut Tiina Arppe. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-23481-4.
 • Lloyd, Genevieve: Miehinen järki: ”Mies” ja ”nainen” länsimaisessa filosofiassa. (The man of reason: ”Male” and ”female” in western philosophy, 1984.) Suomentanut Marjo Kylmänen. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-068-6.
 • Phillips, Christopher: Sokrates-kahvila: Filosofisia kohtaamisia. (Socrates café: A fresh taste of philosophy, 2001.) Suomentanut Raija Viitanen. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-31378-7.
 • Simola, Raisa & Puoskari, Ensio (toim.): Afrikkalaisen filosofian antologia. Toimittaneet ja suomentaneet Raisa Simola ja Ensio Puoskari. Helsinki: Gaudeamus, 2001. ISBN 951-662-817-6.

11.05 Kausijulkaisut[muokkaa]

 • Ajatus 64: Suomen filosofisen yhdistyksen vuosikirja. Helsinki: Suomen filosofinen yhdistys, 2007. ISBN 978-951-9264-64-6.

11.07 Oppikirjat[muokkaa]

11.1 Vanhan ajan filosofia[muokkaa]

 • Aristoteles: Kategoriat. Tulkinnasta. Ensimmäinen analytiikka. Toinen analytiikka. (Kategoriai. Peri érmeneias. Analytika protera. Analytika hystera, 300-luku eaa.) Suomentaneet Lauri Carlson, Simo Knuuttila, Juha Sihvola. Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-581-9.
 • Aristoteles: Sielusta. Pieniä tutkielmia. Eläinten liikkeestä. (Peri psykhes. Mikra fysika. Peri zoon kineseos, 300-luku eaa.) Suomennos ja selitykset Marke Ahonen ym. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-546-0.
 • Pietarinen, Juhani: Platonin harmonisen mielen etiikka. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. ISBN 951-570-308-5.
 • Platon: Teokset. Toinen osa. Gorgias. Menon. Meneksenos. Euthydemos. Kratylos. Suomentaneet Marja Itkonen-Kaila, Pentti Saarikoski, Marianna Tyni. Helsingissä: Otava, 1999 (1. painos 1978). ISBN 951-1-15893-7.
 • Platon: Teokset. Neljäs osa. Sisältö: Valtio (Politeia, 370-luku eaa). Suomentanut Marja Itkonen-Kaila. 2. painos (1. painos 1981). Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15895-3. Uusi painos 2007: ISBN 978-951-1-21867-8.
 • Platon: Teokset. Viides osa. Sofisti. Valtiomies. Timaios. Kritias. Filebos. Suomentaneet Marja Itkonen-Kaila, A. M. Anttila, Marianna Tyni. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15896-1.
 • Platon: Teokset: Kuudes osa. Sisältö: Lait (Nomoi, noin 347 eaa.) Suomentaneet Marja Itkonen-Kaila, Holger Thesleff, Tuomas Anhava ja A. M. Anttila. 2. painos (1. painos 1986). Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15897-X.
 • Platon: Teokset: Seitsemäs osa. Epinomis. Alkibiades I. Hippias (laajempi dialogi). Kirjeet VI–VIII. Muut epäperäiset teokset: Kirjeet I–V, IX–XIII. Kleitofon. Theages. Kilpailijat. Hipparkhos. Minos. Sisyfos. Demodokos. Hyveestä. Oikeamielisyydestä. Eryksias. Alkibiades II. Aksiokhos. Suomentaneet A. M. Anttila ja Marja Itkonen-Kaila. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15898-8.
 • Thesleff, Holger: Platonin arvoitus. Ruotsinkielisestä käsikirjoituksesta yhteistyössä tekijän kanssa suomentanut Pinja Riikonen. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-200-2.
 • Zenon Elealainen: Fragmentit ja paradoksit. Suomentanut Reijo Valta. Kurikka: Jyväs-Ainola, 2001. ISBN 952-5353-06-0.

11.2 Keskiajan filosofia[muokkaa]

 • Duns Scotus, Johannes: Jumalan tunnettavuudesta ja muita kirjoituksia. Suomennos, selitykset ja johdanto: Toivo J. Holopainen. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-951-662-945-5.
 • Eckart, mestari: Sielun syvyys. (Deutsche Predigten und Traktate.) Suomentanut Kai Pihlajamaa. Esipuhe: Jaakko Heinimäki. Helsinki: Basam Books, 2009. ISBN 978-952-5534-96-2.
 • Hirvonen, Vesa & Saarinen, Risto (toim.): Keskiajan filosofia. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-093-0.
 • Kaksi filosofia: Avicennan ja al-Ghazalin omaelämäkerrat. Toimitus Jaakko Hämeen-Anttila. Käännökset Jaakko Hämeen-Anttila ja Taneli Kukkonen. Helsinki: Basam Books, 2001. ISBN 952-9842-51-1.
 • Petrarca, Francesco: Salaisuuteni ja Nousu Ventoux’n vuorelle. (Secretum, kirjoitettu 1347–53; Ascensus montis Ventosi, kirjoitettu 1350.) Suomentanut Laura Lahdensuu. Helsinki: Basam books, 2008. ISBN 978-952-5734-23-2.
 • Tuomas Akvinolainen: Summa theologiae. Valikoiden suomentanut J.-P. Rentto. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-765-X.

11.3 Renessanssin ja uuden ajan filosofia[muokkaa]

 • Airaksinen, Timo: Markiisi de Saden filosofia. (The philosophy of the Marquis de Sade, 1995.) Suomentanut Manu J. Vuorio. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-613-0.
 • Ayers, Michael: Locke: Ideat ja oliot. (Locke: Ideas and things, 1997.) Suomentanut Anssi Korhonen. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16177-6. Myös teoksessa Monk, Ray & Raphael, Frederic (toim.): Suuret filosofit II. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-22308-5.
 • Berman, David: Berkeley: Kokeellinen filosofia. (Berkeley: Experimental philosophy, 1997.) Suomennos: Anssi Korhonen. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-1-16194-6. Myös teoksessa Monk, Ray & Raphael, Frederic (toim.): Suuret filosofit II. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-22308-5.
 • Descartes, Réne: Teokset I: Yksityisiä ajatelmia; Järjen käyttöohjeet; Metodin esitys; Optiikka; Kirjeitä 1619–1640. (Cogitationes privatæ, 1619–22; Regulæ ad directionem ingenii, 1628; Discours de la méthode, 1637; Dioptrique, 1637.) Suomentanut Sami Jansson: Selitykset laatineet Tuomo Aho, Sami Jansson, Timo Kaitaro ja Mikko Yrjönsuuri. Johdannon kirjoittanut Lilli Alanen. Helsinki: Gaudeamus, 2001. ISBN 951-662-805-2.
 • Descartes, Réne: Teokset II: Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta; Kirjeitä 1640–1641. (Meditationes de prima philosophia, 1641.) Suomentaneet ja selitykset laatineet Tuomo Aho ja Mikko Yrjönsuuri. Johdannon kirjoittanut Lilli Alanen. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-848-6.
 • Descartes, Réne: Teokset III: Filosofian periaatteet; Totuuden tutkimus luonnollisella valolla (Recherche de la vérité par les lumières naturelles, julkaistu 1701); Huomautuksia erääseen ohjelmajulistukseen (Notae in programma, 1648); Kirjeitä 1641–1645. Suomentaneet ja selitykset laatineet Mikko Yrjönsuuri ym. Johdannon kirjoittanut Mikko Yrjönsuuri. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-874-5.
 • Descartes, Réne: Teokset IV: Sielun liikutukset; Ihmisruumiin kuvaus; Sikiön kehityksestä; Kirjeenvaihto prinsessa Elisabethin kanssa; Kirjeitä 1646–1650; Rauhan synty. (Les Passions de l'âme, 1649; L'homme, et la formation du foetus, 1677; 1643–49; La naissance de la paix, 1649.) Suomentaneet ja selitykset laatineet Timo Kaitaro ym. Johdannon kirjoittanut Martina Reuter. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-914-8.
 • Fichte, Johann Gottlieb: Tiedeopin perusta. (Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, 1794/95.) Suomennos ja selitykset Ilmari Jauhiainen. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-964-4.
 • Kant, Immanuel: Puhtaan järjen kritiikki. (Kritik der reinen Vernunft, 1781/87.) Suomentaneet Markus Nikkarla ja Kreeta Ranki. Työryhmän johtaja: Olli Koistinen. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-169-2.
 • Leibniz, Gottfried Wilhel: Monadologia. (Monadologie, 1714.) Suomentanut sekä esipuheen ja selitykset laatinut Jyrki Siukonen. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-619-X.
 • Leibniz, Gottfried Wilhel: Filosofisia tutkielmia. Toimittaneet Tuomo Aho ja Markku Roinila. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 952-495-121-0.
 • Ollitervo, Sakari & Immonen, Kari (toim.): Herder, Suomi, Eurooppa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-793-1.
 • Pascal, Blaise: Geometrisesta mielestä ja muita pohdiskeluja. (De l’esprit geometrique et de l’art de persuader, 1657 tai 1658; Comparaison des chretiens des premiers temps avec ceux d’aujourd’hui; Trois discours sur la condition des Grands Entretien avec M. de Saci.) Suomentanut ja esitellyt Martti Anhava. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26742-2.
 • Robinson, Dave & Garratt, Chris: Descartes vasta-alkaville ja edistyneille. (Descartes for beginners, 1998.) Suomentanut Minna Maijala. Helsinki: Jalava, 2000. ISBN 951-887-196-5.
 • Rogers, Ben: Pascal: Turhamaisuuden ylistys. (Pascal: In praise of vanity, 1997.) Suomentaneet Mervi Kuusela ja Tapio Puolimatka. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-1-16190-3. Myös teoksessa Monk, Ray & Raphael, Frederic (toim.): Suuret filosofit II. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-22308-5.
 • Swedenborg, Emanuel: Clavis hieroglyphica: Hieroglyfinen avain ja muita filosofisia tekstejä. Suomentanut Jyrki Siukonen. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-662-800-1.
 • Want, Christopher & Klimovski, Andrzej: Kant vasta-alkaville ja edistyville. (Kant for beginners, 1996.) Suomentanut Jarno Mällinen. Helsinki: Jalava, 1998. ISBN 951-887-141-8.

11.4 Uusimman ajan filosofia[muokkaa]

 • Emerson, Ralph Waldo: Luonto. (Nature, 1836.) Suomentanut Antti Immonen. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2002. ISBN 951-96984-7-7.
 • Kant, Immanuel: Kirjeenvaihtoa 1759–1799. Suomentanut Panu Turunen. Turku: Areopagus, 2010. ISBN 978-952-99791-5-8.
 • Kovalainen, Heikki A.: Emerson ja filosofia: Ralph Waldo Emersonin filosofian ääriviivoja. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-017-6.
 • Kupi, Heikki: F. C. S. Schillerin pragmatismi: Humanismi maailmankatsomuksena. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopiston filosofian laitos, 1998. ISBN 951-45-8127-X.
 • Want, Christopher & Klimovski, Andrzej: Kant vasta-alkaville ja edistyville. (Kant for beginners, 1996.) Suomentanut Jarno Mällinen. Helsinki: Jalava, 1998. ISBN 951-887-141-8.

11.5 Nykyajan filosofia[muokkaa]

 • Drufva, Juha: Unohdettuja ajatuksia etsimässä. Artikkelit julkaistu aiemmin Kansan uutisissa 2002–2005. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2005. ISBN 952-5503-17-8.
 • Malcolm, Norman: Ludwig Wittgenstein: Muistelma. (Ludwig Wittgenstein: A memoir, 1958.) Suomentanut Pentti Polameri. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16162-4.
 • Ridley, Aaron: Collingwood: Taiteen filosofiasta. (R. G. Collingwood: A philosophy of art, 1998.) Suomentanut Ismo Koskinen. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16189-X.
 • Wittgenstein, Ludwig: Tractatus logico-philosophicus eli Loogis-filosofinen tutkielma. (Logisch-philosophische Abhandlung, 1921.) Suomentanut Heikki Nyman. 3. tarkistettu painos (1. painos 1971). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984 (5. painos 1997). ISBN 951-0-12171-1.
 • Wittgenstein, Ludwig: Filosofisia tutkimuksia. (Philosophische Untersuchungen, 1953.) Suomentanut Heikki Nyman. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981 (3. painos 2001). ISBN 951-0-10205-9.
 • Wittgenstein, Ludwig: Huomautuksia matematiikan perusteista. (Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik, 1956.) Suomentanut Heikki Nyman. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1985. ISBN 951-0-12744-2.
 • Wittgenstein, Ludwig: Sininen ja ruskea kirja: Filosofisten tutkimusten esitutkimuksia (1933–1935). (The Blue and Brown Books, 1958.) Suomentanut Heikki Nyman. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1980 (3. painos 2001). ISBN 951-0-09603-2.
 • Wittgenstein, Ludwig: Muistikirjoja 1914–1916. (Notebooks 1914–1916, 1961.) Suomentanut Heikki Nyman. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1977. ISBN 951-0-07883-2.
 • Wittgenstein, Ludwig: Filosofisia huomautuksia. (Philosophische Bemerkungen, 1964.) Suomentanut Heikki Nyman. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-11718-8.
 • Wittgenstein, Ludwig: Zettel: Filosofisia katkelmia. (Zettel, 1967.) Suomentanut Heikki Nyman. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1978. ISBN 951-0-08289-9.
 • Wittgenstein, Ludwig: Huomautuksia psykologian filosofiasta 1. (Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie, 1968, 1984.) Suomentanut Heikki Nyman. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1982. ISBN 951-0-14777-X.
 • Wittgenstein, Ludwig: Huomautuksia psykologian filosofiasta 2. (Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie, 1968, 1984.) Suomentanut Heikki Nyman. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-15467-9.
 • Wittgenstein, Ludwig: Varmuudesta. (Über Gewißheit, 1969.) Suomentanut Heikki Nyman. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999 (uusi laitos 1999). ISBN 951-0-06646-X.
 • Wittgenstein, Ludwig: Yleisiä huomautuksia. (Vermischte Bemerkungen, 1977.) Suomentanut Heikki Nyman. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1979. ISBN 951-0-08812-9.
 • Wittgenstein, Ludwig: Huomautuksia väreistä. (Bemerkungen über die Farben, 1977.) Suomentanut Heikki Nyman. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1982. ISBN 951-0-11065-5.
 • Wittgenstein, Ludwig: Kirjoituksia 1929–1938. Suomentanut Heikki Nyman. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1982. ISBN 951-0-13366-3.
 • Wittgenstein, Ludwig: Ajatusliikkeitä: Päiväkirjat 1930–1932 & 1936–1937. (Denkbewegungen: Tagebücher 1930–32, 1936–37; 1997.) Suomentanut Tommi Uschanov. Tampere: Niin & näin, 2011. ISBN 978-952-5503-57-9.

11.9 Itämainen filosofia[muokkaa]

 • Raju, P. T.: Intian filosofia. (The philosophical traditions of India, 1972.) Suomentanut Juhani Pietiläinen. Porvoo Helsinki: WSOY, 1974. ISBN 951-0-06238-3.

12 Logiikka[muokkaa]

 • Raatikainen, Panu (toim.): Universaalikieli: Suomen filosofisen yhdistyksen ja Helsingin yliopiston filosofian laitoksen järjestämä kollokvio 16.4.1999. Helsinki: Helsingin yliopiston filosofian laitos, 2000. ISBN 951-45-9671-4.

14.13 Ajattelun, älykkyyden, luovuuden ja lahjakkuuden psykologia[muokkaa]

 • Matthews, Gareth B.: Filosofisia keskusteluja lasten kanssa. (Dialogues with children, 1984.) Suomentanut Antti Mattila. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28958-2.

16.1 Tietoteoria[muokkaa]

17. Etiikka. Elämänfilosofia[muokkaa]

17.1 Etiikka. Moraalifilosofia[muokkaa]

 • Kant, Immanuel: Siveysopilliset pääteokset. Sisältö: Tapojen metafysiikan perustus (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785). Käytännöllisen järjen kritiikki (Kritik der praktischen Vernunft, 1788). Suomentanut J. E. Salomaa. 2. painos (1. painos 1931). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16889-0.
 • Moore, G. E.: Etiikan peruskysymyksistä. (A defence of common sense, 1925; Proof of an external world, 1939; Ethics, 1912.) Suomentaneet S. Albert Kivinen ja Jaakko Hintikka. Helsinki: Otava, 1965.
 • Tukiainen, Arto: Etiikka ja filosofia: Eräiden Wittgensteinin näkemysten kritiikkiä. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopiston filosofian laitos, 1999. ISBN 951-45-8633-6. Teoksen verkkoversio (PDF).

17.5 Yleinen estetiikka[muokkaa]

 • Häyry, Heta & Häyry, Matti: Taide, tunne ja turmelus: Kaksi näkökulmaa R. G. Collingwoodin estetiikkaan. Helsinki: Helsingin yliopiston filosofian laitos, 1989. ISBN 951-45-5185-0.
 • Kinnunen, Aarne: Esteettisestä elämyksestä. Näköispainos vuoden 1969 painoksesta (Porvoo Helsinki: WSOY). Helsinki: Yliopistopaino, 1990. ISBN 951-570-065-5.

20 Yleinen uskontotiede[muokkaa]

20.2 Kristinusko. Teologia[muokkaa]

 • Anselm Canterburylainen: Ymmärrystä etsivä usko. (Proslogion, 1077–78.) Suomentanut Paavo Rissanen. Helsinki: Kirjaneliö, 1986. ISBN 951-600-698-1.
 • Duns Scotus, Johannes: Jumalan tunnettavuudesta ja muita kirjoituksia. Suomentanut Toivo J. Holopainen. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-951-662-945-5.
 • Eckart, mestari: Sielun syvyys. (Deutsche Predigten und Traktate, 1200–1300-luku.) Suomentanut Kai Pihlajamaa. Helsinki: Basam books, 2009. ISBN 978-952-5534-96-2.
 • Eco, Umberto & Martini, Carlo Maria: Mihin uskot jos et usko?. (In cosa crede chi non crede?, 1996.) Suomentanut Lea Peuronpuro. Turku: Kirja-Aurora, 2002. ISBN 951-29-2298-3.
 • Guite, Malcolm: Mihin uskovat kristityt. (What do Christians believe?, 2008.) Suomentanut Susanna Tuomi-Giddings. Helsingissä: Otava, 2009. ISBN 978-951-1-23227-8.
 • Tuomas Akvinolainen: Summa theologiae. Valikoiden suomentanut J.-P. Rentto. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-765-X.

21 Uskonnonfilosofia[muokkaa]

 • Cantell, Kari: Tiedemiehen mietteitä uskosta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21018-8.
 • Feuerbach, Ludwig: Uskonnon olemuksesta. (Das Wesen der Religion, 1846.) Suomentanut Vesa Oittinen. Helsingissä: Otava, 1980. ISBN 951-1-05657-3.
 • Heinimäki, Jaakko & Niemelä, Jussi K.: Kamppailu Jumalasta: 12 erää uskosta. Helsinki: Helsinki-kirjat, 2011. ISBN 978-952-587417-4.
 • Ingersoll, Robert: Valitut teokset. Tampere: M. V. Wuolukka, 1906.
 • Pihlström, Sami: Uskonto ja elämän merkitys: Näkökulmia uskonnonfilosofiaan. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2010. ISBN 978-952-9791-81-1.
 • Voipio, Väinö: Pelotuksen uskonto. Jyväskylä: Gummerus, 1969.

30 Yleinen yhteiskuntatiede[muokkaa]

30.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Koivisto, Juha & Oittinen, Vesa (toim.): MEGA-Marx: Johdatus uuteen Marxiin. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-316-6.

32 Valtio-oppi. Politiikka[muokkaa]

32.01 Valtiofilosofia. Poliittiset ideologiat[muokkaa]

 • Marx, Karl: Hegelin oikeusfilosofian kritiikkiä. (Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, 1843.) Suomennos, johdantoluku ja selitykset: Jukka Heiskanen. Johdanto, suomentanut Vesa Oittinen. Helsinki: Jyväskylä: Minerva: Karl Marx -seura, 2009. ISBN 978-952-492-181-7.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich: Kommunistinen manifesti. (Manifest der kommunistischen Partei, 1848.) Suomentaneet Juha Koivisto, Markku Mäki ja Timo Uusitupa. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-016-3.
 • Schanz, Hans-Jørgen: Karl Marxin teoria muurin murtumisen jälkeen. (Karl Marx i tilbageblik efter murens fald, 1994.) Esipuhe: Arto Noro. Suomentanut Tapani Hietaniemi. Helsinki: Tutkijaliitto, 1996. ISBN 951-9297-98-7.

33 Oikeustiede[muokkaa]

33.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Minkkinen, Panu: Järjen lait: Kant ja oikeuden filosofia. Helsinki: Tutkijaliitto, 2002. ISBN 952-5169-23-5.

38 Kasvatus. Opetus. Kasvatustiede[muokkaa]

38.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Rousseau, Jean-Jacques: Émile eli kasvatuksesta. (Émile ou de l'éducation, 1762.) Suomentanut Jalmari Hahl (1905). Porvoo: WSOY, 1933.

70.1 Taidepsykologia. Taidesosiologia. Taidepolitiikka[muokkaa]

 • Haapala, Arto & Lammenranta, Markus (toim.): Kauneudesta kauhuun: Kirjoituksia taidefilosofiasta. Helsinki: Gaudeamus, 1993. ISBN 951-662-565-7.
 • Säätelä, Simo: Taiteen vallankumoukset Kuhnin paradigma-teorian valossa. Estetiikan pro gradu -tutkielma 1987. Helsinki: Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen, teatteritieteen ja estetiikan laitos, 1988. ISBN 951-45-4682-2.
 • Vuorinen, Jyri: Esteettinen taidemääritelmä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tietolipas 138. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1995. ISBN 951-717-784-4.