Filosofian klassikot

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Länsimaisen filosofian klassikkoteoksia suomeksi Immanuel Kantiin saakka.

11 Filosofia[muokkaa]

11.1 Vanhan ajan filosofia[muokkaa]

 • Anaksagoras: Fragmentit. Suomentanut Reijo Valta. Kurikka: Osuuskunta Jyväs-Ainola, 2000. ISBN 952-5353-3-6.
 • Aristoteles: Kategoriat. Tulkinnasta. Ensimmäinen analytiikka. Toinen analytiikka. (Katēgoriai. Peri érmēneias.) Suomentanut Lauri Carlson. (Analutika protera.) Suomentanut Simo Knuuttila. (Analutika ústera.) Suomentanut Juha Sihvola. Teokset 1. Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-581-9.
 • Aristoteles: Topiikka. Sofistiset kumoamiset. (Topica. Sophistici elenchi.) Suomentaneet Juha Sihvola ja Marke Ahonen. Teokset 2. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-804-4.
 • Aristoteles: Fysiikka. Suomentaneet Tuija Jatakari, Kati Näätsaari. Teokset 3. Helsinki: Gaudeamus, 1992. ISBN 951-662-546-0.
 • Aristoteles: Taivaasta. Syntymisestä ja häviämisestä. (De caelo; De generatione et corruptione.) Suomentaneet Tuija Jatakari ja Petri Pohjanlehto. Teokset 4. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-872-9.
 • Aristoteles: Sielusta. Pieniä tutkielmia. Eläinten liikkeestä. (De anima. Parva naturalia. De motu animalium.) Suomentaneet Marke Ahonen ym. Teokset 5. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-546-0.
 • Aristoteles: Metafysiikka. (Ta meta ta fusika, 300-luku eaa.) Suomentaneet Tuija Jatakari, Kati Näätsaari ja Petri Pohjanlehto. Teokset 6. Helsinki: Gaudeamus, 1990. ISBN 951-662-492-8.
 • Cicero, Marcus Tullius: Keskusteluja Tusculumissa. (Tusculanae disputationes, noin 45 eaa.) Suomentanut Veli-Matti Rissanen. Turku: Faros, 2009. ISBN 978-952-5710-08-3.
 • Cicero, Marcus Tullius: Laeista. (De legibus, 40-luku eaa.) Suomentanut Veli-Matti Rissanen. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29140-4.
 • Cicero, Marcus Tullius: Scipion unennäkö. Suomentanut K. J. Hidén. Roomalaisten ja kreikkalaisten kirjailijain teoksia 5. Näköispainos. Alkuteos: Helsingissä: Yrjö Weilin, 1905. Helsinki: Kirja kerrallaan, 2004. ISBN 952-5439-65-8.
 • Cicero, Marcus Tullius: Vanhuudesta. Ystävyydestä. Velvollisuuksista. (Cato maior de senectute; Laelius de amicitia; De officiis.) Suomentanut ja johdannon kirjoittanut Marja Itkonen-Kaila. Laatukirjat. 2. painos (1. painos 1967, 3. painos 2002). Porvoo Helsinki Juva: WS, 1992. ISBN 951-0-17868-3.
 • Demokritos & Epikuros: Riippumaton nautinto. Suomennos Arto Kivimäki, Tua Korhonen ja Sampo Vesterinen. Selitykset ja jälkisanat Tua Korhonen ja Arto Kivimäki. Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 951-31-3575-6.
 • Diogenes Laertios: Merkittävien filosofien elämät ja opit. (Bioi kai gnōmai tōn en filosofia eudokimēsantōn.) Suomentanut sekä esittelyn ja selitykset kirjoittanut Marke Ahonen. Helsinki: Summa, 2002. ISBN 952-5418-07-3.
 • Epiktetos: Käsikirja ja Keskusteluja. (Enkheiridion, Diatribē.) Valikoinut ja kreikan kielestä suomentanut Marja Itkonen-Kaila. Helsinki: WSOY, 1978. ISBN 951-1-04742-6.
 • Herakleitos: Yksi ja sama: Aforismeja. Suomentanut Pentti Saarikoski. Delfiinikirjat. Helsinki: Otava, 1971.
 • Ksenofon: Sokrates. Sisällys: Muistelmia (Apomnemoneumata): Pidot (Symposion): Sokrateen puolustuspuhe (Apologia). Suomentanut ja selityksillä varustanut Pentti Saarikoski (1. painos 1960). Delfiinikirjat. Helsingissä: Otava, 1985. ISBN 951-1-08273-6.
 • Ksenofon: Talouden taito. (Oikonomikos.) Suomentanut Ulla Tervahauta. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-120-3.
 • Lucretius, Carus Titus: Maailmankaikkeudesta. (De rerum natura.) Suomentanut sekä johdannon ja selitykset kirjoittanut Paavo Numminen. Porvoo Helsinki: WSOY, 1965.
 • Marcus Aurelius: Itselleni: Keisarin mietteitä elämästä. (Ta eis heauton, noin 170–180.) Suomentanut Marke Ahonen. Helsinki: Basam books, 2004. ISBN 952-9842-98-8.
 • Platon: Teokset. Ensimmäinen osa. Apologia; Kriton; Lakhes; Hippias (lyhyempi dialogi); Ion; Euthyfron; Kharmides; Lysis; Protagoras. Suomentaneet Marja Itkonen-Kaila, Marianna Tyni, Kaarle Hirvonen. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15892-9.
 • Platon: Teokset. Toinen osa. Gorgias. Menon. Meneksenos. Euthydemos. Kratylos. Suomentaneet Marja Itkonen-Kaila, Pentti Saarikoski, Marianna Tyni. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15893-7.
 • Platon: Teokset. Kolmas osa. Faidon; Pidot; Faidros; Parmenides; Theaitetos. Suomentaneet Marja Itkonen-Kaila ym. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15894-5.
 • Platon: Teokset. Viides osa. Sofisti. Valtiomies. Timaios. Kritias. Filebos. Suomentaneet Marja Itkonen-Kaila, A. M. Anttila, Marianna Tyni. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15896-1.
 • Platon: Teokset: Seitsemäs osa. Epinomis. Alkibiades I. Hippias (laajempi dialogi). Kirjeet VI–VIII. Muut epäperäiset teokset: Kirjeet I–V, IX–XIII. Kleitofon. Theages. Kilpailijat. Hipparkhos. Minos. Sisyfos. Demodokos. Hyveestä. Oikeamielisyydestä. Eryksias. Alkibiades II. Aksiokhos. Suomentaneet A. M. Anttila, Marja Itkonen-Kaila. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15898-8.
 • Platon: Viisi tutkielmaa. Sisältö: Sokrateen puolustuspuhe; Kriton; Pidot; Faidros; Faidon. Suomentaneet Päivö Oksala ja J. A. Hollo. Johdannon kirjoittanut Edwin Linkomies. Antiikin klassikot. 2. painos (1. painos 1961). Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-24978-5.
 • Plutarkhos: Lihansyönnistä. (Peri sarkofagias.) Kääntäneet Tua Korhonen, Antti J. Niemi ja Pia Åberg. Helsinki: Summa, 2004. ISBN 952-5418-15-4.
 • Seneca, Lucius Annaeus, nuor.: Kaitselmuksesta. (De providentia, noin 63–64.) Suomentanut K. P. Kalliovaara. Hämeenlinna: Karisto, 1928.
 • Seneca, Lucius Annaeus, nuor.: Tutkielmia ja kirjeitä. Suomentanut J. A. Hollo. Johdannon kirjoittanut Jussi Tenkku. Antiikin klassikot. Porvoo Helsinki: WSOY, 1964.
 • Seneca, Lucius Annaeus, nuor.: Kirjeet Luciliukselle. (Epistulae morales ad Lucilium, noin 65.) Suomentanut Antti T. Oikarinen. Ikuiset klassikot. Helsinki: Basam Books, 2011. ISBN 978-952-260-045-5.
 • Zenon Elealainen: Fragmentit ja paradoksit. Käännös ja saatesanat Reijo Valta. Kurikka: Jyväs-Ainola, 2001. ISBN 952-5353-06-0.

11.2 Keskiajan filosofia[muokkaa]

 • Benedictus Nursialainen: Pyhän Benedictuksen luostarisääntö. (Regula Benedicti.) Suomentaneet Maiju Gardner-Lehmijoki ym. Ikuiset klassikot. Helsinki: Basam Books, 2010. ISBN 978-952-5734-90-4.

11.3 Renessanssin ja uuden ajan filosofia[muokkaa]

 • Erasmus Rotterdamilainen: Tyhmyyden ylistys. (Moriae encomium, 1509.) Suomennos: Kauko Kare. Tarkistanut ja selitysosan laatinut Kaarle Hirvonen. 4. painos (1. painos 1974). Hämeenlinna: Karisto, 1998. ISBN 951-23-3773-8.
 • Hobbes, Thomas: Leviathan, eli, Kirkollisen ja valtiollisen yhteiskunnan aines, muoto ja valta. (Leviathan or the matter, forme and power of a commonwealth ecclesiasticall and civill, 1651.) Suomentanut Tuomo Aho. Tampere: Vastapaino, 1999. ISBN 951-768-042-2.
 • Hume, David: Tutkimus inhimillisestä ymmärryksestä. (An enquiry concerning human understanding, 1748.) Suomentanut ja johdannolla varustanut Eino Kaila. Porvoo: WSOY, 1938.
 • Hume, David: Esseitä. Toimittaneet Jani Hakkarainen, Juha Koivisto ja Lauri Mehtonen. Tampere: Vastapaino, 2006. ISBN 978-951-768-178-0.
 • Kant, Immanuel: Prolegomena, eli, Johdatus mihin tahansa metafysiikkaan, joka vastaisuudessa voi käydä tieteestä. (Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, 1783.) Suomentanut ja selitykset laatinut Vesa Oittinen. Helsinki: Gaudeamus, 1997 (2. painos 2005). ISBN 951-662-659-9.
 • Kant, Immanuel: Tiedekuntien riitely. (Der Streit der Fakultäten, 1798.) Suomentanut ja johdannolla varustanut Heikki Kirjavainen. Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksen julkaisuja 14. Helsinki: Luther-Agricola-seura, 1998. ISBN 951-9047-45-X.
 • Locke, John: Tutkielma hallitusvallasta: Tutkimus poliittisen vallan oikeasta alkuperästä, laajuudesta ja tarkoituksesta. (Second treatise of government: An essay concerning the true original, extent, and end of civil government, 1689.) Suomennos ja esipuhe: Mikko Yrjönsuuri. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-640-8.
 • La Mettrie, Julien Offray de: Ihmiskone. (L'homme machine, 1747.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2003. ISBN 952-5503-02-X.
 • Montaigne, Michel de: Esseitä: Osa 1. (Essais, 1580–88.) Suomennos, esipuhe ja selitykset: Renja Salminen. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-28207-3.
 • Montaigne, Michel de: Esseitä: Osa 2. (Essais, 1580–88.) Suomentanut, toimittanut ja selityksin varustanut Renja Salminen. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-33966-4.
 • Montaigne, Michel de: Esseitä: Osa 3. (Essais, 1580–88.) Suomentanut, toimittanut ja selityksin varustanut Renja Salminen. Helsinki: WSOY, ilmestyy.
 • Pico della Mirandola, Giovanni: Ihmisen arvokkuudesta. (Oratio de hominis dignitate, 1488.) Suomentanut ja toimittanut Tapio Martikainen. Jyväskylä: Atena, 1999. ISBN 951-796-176-6.
 • Rousseau, Jean-Jacques: Yksinäisen kulkijan mietteitä. (Les rêveries du promeneur solitaire, 1776–78, julkaistu 1782.) Suomentanut Erkki Salo. Alkusanat: Lauri Mehtonen. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-320-3.
 • Sade, Donatien-Alphonse-François de: Filosofia budoaarissa, eli, Epämoraaliset kasvattajat. (La philosophie dans le boudoir, 1795.) Suomentanut Tommi Nuopponen. Helsinki: Summa, 2003. ISBN 952-5418-05-7.
 • Spinoza, Baruch: Etiikka. (Ethica ordine geometrico demonstrata, 1677.) Suomentanut ja selitykset laatinut Vesa Oittinen. Helsinki: Gaudeamus, 1994 (3. painos 2003). ISBN 951-662-601-7.
 • Voltaire: Suvaitsevuudesta: Jean Calas'n kuoleman johdosta (1763). (Le traité sur la tolérance, 1763.) Suomentanut Jaana Seppänen. Turku: Savukeidas, 2012. ISBN 978-952-268-026-6.
 • Voltaire: Filosofinen sanakirja, eli Järki aakkosissa. (Dictionnaire philosophique, ou La raison par alphabet, 1769.) Suomentanut Erkki Salo. Esipuhe: Lauri Mehtonen. Suomennettu kuudennesta, tekijän tarkastamasta, korjaamasta ja täydentämästä laitoksesta. Tampere: Vastapaino, 2013. ISBN 978-951-768-420-0.

17.1 Etiikka. Moraalifilosofia[muokkaa]

 • Aristoteles: Nikomakhoksen etiikka. (Ethica Nicomachea.) Kääntänyt ja selitykset laatinut Simo Knuuttila. 2. tarkistettu painos. Teokset 7. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-941-5.
 • Smith, Adam: Moraalituntojen teoria. (The theory of moral sentiments, 1759.) Kääntänyt Matti Norri. Helsinki: Kautelaari, 2003. ISBN 952-99141-1-3.

32 Valtio-oppi. Politiikka[muokkaa]

32.01 Valtiofilosofia. Poliittiset ideologiat[muokkaa]

 • Aristoteles: Politiikka. (Politika, 340–330-luku eaa.) Suomentanut A. M. Anttila. Selitykset laatinut Juha Sihvola. Helsinki: Gaudeamus, 1991. ISBN 951-662-515-0.
 • Cicero, Quintus Tullius ym.: Aura popularis, eli, Kuinka vaalit voitetaan. Suomentaneet ja selitysosuudella varustaneet Laura Lahdensuu ja Ari Saastamoinen. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-31-3811-0.
 • Machiavelli, Niccolò: Ruhtinas. (Il principe, 1532.) Suomentanut Aarre Huhtala. 3. tarkistettu painos (1. painos: Taskutieto 35. Otava, 1969). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995 (7. painos 2001). ISBN 951-0-16641-3.
 • Machiavelli, Niccolò: Valtiollisia mietelmiä. (Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, kirjoitettu 1513–1517.) Suomentanut Kaarlo af Heurlin. 2. painos (1. painos 1958). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2001. ISBN 951-0-22669-6.
 • More, Thomas: Utopia. (De optimo statu reipublicae deque nova insula Utopia, 1516.) Suomentanut sekä johdannolla ja selityksillä varustanut Marja Itkonen-Kaila. 3. painos (1. painos 1971). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991 (5. painos 1998). ISBN 951-0-16890-4.
 • Rousseau, Jean-Jacques: Yhteiskuntasopimuksesta, eli, Valtio-oikeuden johtavat aatteet. (Du contrat social ou principes du droit politique, 1762.) Suomentanut ja johdannolla varustanut J. V. Lehtonen. 3. painos (1. painos 1918). Hämeenlinna: Karisto, 1997. ISBN 951-23-3770-3.
 • Rousseau, Jean-Jacques: Tutkielma ihmisten välisen eriarvoisuuden alkuperästä alkuperästä ja perusteista. (Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalite parmi les hommes, 1755.) Suomentanut Ville Keynäs. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-074-0.

32.7 Rauhankysymys. Rauhantutkimus[muokkaa]

 • Kant, Immanuel: Ikuiseen rauhaan: Valtio-oikeudellinen tutkielma. (Zum Ewigen Frieden: Ein philosophischer Entwurf, 1795.) Suomentanut Jaakko Tuomikoski. 4. painos (1. painos 1922). Hämeenlinna: Karisto, 2000. ISBN 951-23-2764-3.

32.701 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Rousseau, Jean-Jacques: Kirjoituksia sodasta ja rauhasta. Johdanto: Harto Hakovirta. Suomentanut ja selityksin varustanut Alex Aissaoui. Helsinki: Summa, 2010. ISBN 978-952-5418-29-3.