Mannermaisen filosofian bibliografia

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

01 Bibliografia[muokkaa]

01.51 Filosofia. Psykologia. Rajatieto[muokkaa]

 • Ylä-Kotola, Mauri (toim.): Eksistentialismia käsittelevää suomenkielistä kirjallisuutta. 9 lehteä taitettuina. Helsinki: Club at the End of Street/Gnosis-työryhmä, 1992. ISBN 952-9661-05-3.

04 Yleiset kokoomateokset[muokkaa]

 • Benjamin, Walter: Keskuspuisto: Kirjoituksia kapitalismista, suurkaupungeista ja taiteesta. Suomentaneet Taneli Viitahuhta ja Eetu Viren. Helsinki: Tutkijaliitto, 2014. ISBN 978-952-5169-98-0.

07 Viestintä. Joukkoviestintä[muokkaa]

07.22 Televisiotoiminta[muokkaa]

 • Bourdieu, Pierre: Televisiosta. (Sur la télévision, 1996.) Suomentanut Tiina Arppe. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15901-1.

10 Yleisteokset[muokkaa]

 • Aaltola, Juhani: Merkitys opettamisen ja oppimisen näkökulmasta: Wittgensteinin myöhäisfilosofian ja pragmatismin valossa. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1989. ISBN 951-680-086-6.
 • Savtšuk, Valeri: Veri ja kulttuuri. (Krov’ i kul’tura, 1995.) Suomentanut Jukka Mallinen. Jyväskylä: Atena, 1996. ISBN 951-796-035-2.

10.8 Mietelausekokoelmat. Sitaattikokoelmat[muokkaa]

 • Weil, Simone: Painovoima ja armo. (La pesanteur et la grâce, 1947.) Suomentanut ja johdannolla varustanut Maija Lehtonen. 2. painos (1. painos 1957). Helsinki: Otava, 1976. ISBN 951-1-02434-5.

11 Filosofia[muokkaa]

 • Alanen, Pentti: Hermeneuttinen kehä ja kokeellinen tutkimus. Loimaa: Kustannus HD, 2014. ISBN 978-952-5964-81-3.
 • Backman, Jussi: Omaisuus ja elämä: Heidegger ja Aristoteles kreikkalaisen ontologian rajalla. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2005. ISBN 952-5503-08-9.
 • Benjamin, Walter: Messiaanisen sirpaleita: Kirjoituksia kielestä, historiasta ja pelastuksesta. (Teossarjasta Gesammelte Schriften, 1972–1999.) Toimittaneet Markku Koski, Keijo Rahkonen ja Esa Sironen. Suomentanut Raija Sironen. Julkaisija Kansan sivistystyön liitto. Helsinki: Tutkijaliitto, 1989. ISBN 951-9297-71-5.
 • Camus, Albert: Esseitä: Valikoima. Suomentanut Leena Löfstedt. Esipuheen kirjoittanut ja valikoinnin suorittanut Maija Lehtonen. Helsinki: Otava, 1962.
 • Camus, Albert: Kapinoiva ihminen: Esseitä ja katkelmia. (Le mythe de Sisyphe ym.) Valikoinut Maija Lehtonen. Suomentaneet Ulla-Kaarina Jokinen ja Maija Lehtonen. Helsingissä: Otava, 1971.
 • Deleuze, Gilles & Guattari, Félix: Mitä filosofia on?. (Qu’est-ce que la philosophie?, 1991.) Suomentanut Leevi Lehto. Helsinki: Gaudeamus, 1993. ISBN 951-662-568-1.
 • Demitšev, Andrei: Kuolema työssä: Johdatus filosofiseen thanatologiaan. (Diskursy smerti: Vvedenije v filosofskuju tanatologiju, 1997.) Suomentanut Jukka Mallinen. Jyväskylä: Atena, 1993. ISBN 951-796-152-9.
 • Droit, Roger-Pol: Kuori omena päässäsi: 101 arjen filosofista harjoitusta. (101 expériences de philosophie quotidienne, 2001.) Suomentanut Tiina Arppe. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-2293-X.
 • Droit, Roger-Pol: Esineiden luonto: Filosofisia kokemuksia. (Dernières nouvelles des choses: Une expérience philosophique, 2003.) Suomentanut Tiina Arppe. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-31-3046-0.
 • Droit, Roger-Pol: Filosofoidaan lasten kanssa. (Osez parler philo avec vos enfants, 2010.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Tampere: Niin & näin, 2011. ISBN 978-952-5503-56-2.
 • Fenomenologinen vuosikirja 92
 • Fenomenologinen vuosikirja 93
 • Flusso, Frank & Luc, Anthony: Kosmiseen tajuntaan. Suomenkielisen laitoksen toimittajat: Tero Rantanen ja Mauri Ylä-Kotola. Helsinki: T. Rantanen, 1991. ISBN 952-90-3016-9.
 • Himanka, Juha: Se ei sittenkään pyöri: Johdatus mannermaiseen filosofiaan. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-2597-1.
 • Janicaud, Dominique: 30 päivää filosofiaa. (Dernières nouvelles des choses: Une expérience philosophique, 2003.) Suomentanut Tomi Snellman (Suomennettu englanninkielisen laitoksen Philosophy in 30 days pohjalta). Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-31697-9.
 • Jaspers, Karl: Ajattelun suunnanantajat. (Die massgebenden Menschen, 1964.) Suomentanut Paula Leistén. Helsinki: Kirjayhtymä, 1985. ISBN 951-26-2631-4.
 • Jaspers, Karl: Johdatus filosofiaan. (Einführung in die Philosophie: Zwölf Radiovorträge, 1950.) Suomentanut Sinikka Kallio. 2. painos (1. painos 1970). Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20827-6.
 • Toinen filosofia : mitä on filosofia perennis? / T. Klemola (toim.).
 • Koivusalo, Markku: Kokemuksen politiikka: Michel Foucault'n ajattelujärjestelmä. Helsinki: Tutkijaliitto, 2012. ISBN 978-952-5169-82-9.
 • Kojève, Alexandre: Historian loppu. Käännetty valikoima luentoja ja kirjoituksia. Suomentaneet Saara Hacklin ym. Helsingissä: Tutkijaliitto, 2007. ISBN 978-952-5169-52-2.
 • Kosonen, Päivi & Nevanlinna, Tuomas (toim.): Merkityksellistymisen pohjasäikeet: Kirsti Määttäsen juhlakirja. Helsinki: Tutkijaliitto, 2006. ISBN 952-5169-42-1.
 • Lagerspetz, Olli: Lika: Kirja maailmasta, kodistamme. (Smuts: En bok om världen, vårt hem, 2006.) Suomentanut Markus Lång. Helsinki: Multikustannus, 2008. ISBN 978-952-468-172-8.
 • Laine, Timo: Feuerbach, Scheler, Plessner: Tekstejä filosofisen antropologian historiasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, filosofian laitos, 1989. ISBN 951-680-173-0.
 • Lancelin, Aude & Lemonnier, Marie: Filosofit ja rakkaus. (Les philosophes et l'amour: Aimer de Socrate à Simone de Beauvoir, 2008.) Suomentanut Tiina Arppe. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-23481-4.
 • Ojansuu, Johannes: Pyhyys: Rajalla oleva ihminen. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28999-X.
 • Parviainen, Jaana: Meduusan liike: Mobiiliajan tiedonmuodostuksen filosofiaa. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-971-7.
 • Rantanen, Tero & Ylä-Kotola, Mauri (toim.): Graal: Metafyysinen ongelma tieteen, taiteen ja ihmisen filosofiassa. Helsinki: Gnosis-työryhmä, 1989. ISSN 0786-163X.
 • Routila, Lauri: Hegelin dialektisesta logiikasta; Pieni johdatus Nietzschen kulttuurifilosofiaan. Ilmestyneet aiemmin 1974, 1975 erillisinä vihkoina. Turku: Societas philosophica et phaenomenologica Finlandiae, 1978. ISBN 951-95521-0-3.
 • Routila, Lauri: Historiallisen selityksen teoriast. Opuscula philosophica Turkuensia 14. Turku: Suomen filosofian ja fenomenologisen tutkimuksen seura, 1981. ISBN 951-95521-4-6.
 • Ruonakoski, Erika: Eläimen tuttuus ja vieraus: Fenomenologisen empatiateorian uudelleentulkinta ja sen sovellus vieraslajisia eläimiä koskevaan kokemukseen. Helsinki: Tutkijaliitto, 2011. ISBN 978-952-5169-80-5.
 • Toulmin, Stephen: Kosmopolis: Kuinka uusi aika hukkasi humanismin perinnön. (Cosmopolis: The hidden agenda of modernity, 1990.) Suomentanut Matti Kinnunen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22647-5.
 • Turunen, Kari E.: Minusta näyttää: Johdatus reflektiiviseen filosofiaan. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-126-X.
 • Vadén, Tere: Ajo ja jälki: Filosofisia esseitä kielestä ja ajattelusta. Jyväskylä: Atena, 2000. ISBN 951-796-206-1.
 • Toinen järjestys : katsaus Afrikan filosofiaan / toimittanut Juha Varto.
 • Varto, Juha: Kannettava filosofinen sanakirja. 2. painos (1. painos 1992). Tampere: Tampereen yliopisto, 1995. ISBN 951-44-3792-6.
 • Varto, Juha: Nuoruuden viisaus ja muita kirjeitä peruskysymyksestä. 2. painos (1. painos 1991). Tampere: Tampereen yliopisto, 1995. ISBN 951-44-3779-9.
 • Varto, Juha & Veenkivi, Liisa: Näkyvä ja näkymätön: Filosofisia keskusteluja. Helsinki: Yleisradio, opetusjulkaisut, 1993. ISBN 951-43-0619-8.
 • Wilenius, Reijo: Mitä on ihminen? Filosofiaa ihmisestä ja inhimillisestä kasvusta. 2. laajennettu painos (2. painos: Atena, 1999). Helsinki: Dialogia, 2003. ISBN 952-5422-13-5.
 • Viren, Eetu & Vähämäki, Jussi: Perinnöttömien perinne: Marx ilman marxismia. Helsinki: Tutkijaliitto, 2011. ISBN 978-952-5169-78-2.

11.05 Kausijulkaisut[muokkaa]

 • Pohdin: Filosofinen aikakauskirja ajankohtaisin artikkelein. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta. Tampere: Tampereen yliopisto, filosofian laitos, 1989–1993. ISSN 0789-6158.

11.07 Oppikirjat[muokkaa]

11.1 Vanhan ajan filosofia[muokkaa]

 • Colli, Giorgio: Nietzschen jälkeen: Miten tullaan filosofiksi. (Dopo Nietzsche, 1996.) Suomentanut Antti Kajas. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2008. ISBN 978-952-5503-33-3.
 • Hadot, Pierre: Mitä on antiikin filosofia?. (Qu’est-ce que la philosophie antique?, 1995.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Tampere: Niin & näin, 2010. ISBN 978-952-5503-48-7.

11.3 Renessanssin ja uuden ajan filosofia[muokkaa]

 • Deleuze, Gilles: Kantin kriittinen filosofia. (La philosophie critique de Kant, 1963.) Suomentanut Julius Telivuo. Helsinki: Tutkijaliitto, 2010. ISBN 978-952-5169-72-0.
 • Deleuze, Gilles: Spinoza: Käytännöllinen filosofia. (Spinoza: Philosophie practique, 1970.) Suomentanut Eetu Viren. Helsinki: Tutkijaliitto, 2012. ISBN 978-952-5169-83-6.
 • Skovoroda, Grigori: Narkissos: Tunne itsesi. (Sotšineja v dvuh tomah, 1798.) Suomentanut Mari Miettinen. Joensuu: Ilias, 2009. ISBN 978-952-5679-44-1.

11.4 Uusimman ajan filosofia[muokkaa]

 • Fichte, Johann Gottlieb: Tiedeopin perusta. (Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, 1794/1795.) Suomentanut Ilmari Jauhiainen. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-964-4.
 • Patoluoto, Ilkka (toim.): J. V. Snellmanin filosofia ja sen hegeliläinen tausta: Suomen filosofisen yhdistyksen järjestämä kansainvälinen kollokvio, Helsinki 4.–5.12.1981. Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja 1/1984. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1984. ISBN 951-45-3355-0.
 • Rantanen, Tero & Ylä-Kotola, Mauri (toim.): Aksiooma: Mécanique analytique 200 vuotta & 200 vuotta Arthur Schopenhauerin syntymästä. Helsinki: Gnosis-työryhmä, 1988. ISSN 0786-163X.
 • Šestov, Lev: Dostojevski ja Nietzsche: Tragedian filosofia. (Dostojevskij i Nitše (Filosofiâ tragedii), 1903.) Suomentanut Mari Miettinen. Joensuu: Ilias, 2009. ISBN 978-952-5679-39-7.
 • Schelling, Friedrich: Filosofisia tutkimuksia ihmisen vapauden olemuksesta ja muista aiheeseen liittyvistä kysymyksistä. (Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenständen, 1809.) Kansi- ja selkänimeke: Ihmisen vapaudesta. Suomentanut Saul Boman. Kiel: Uuni, 2004. ISBN 3-938382-00-7.
 • Schopenhauer, Arthur: Kuolema ja kuolematon. (Über den Tod und sein Verhältnis zur Unzerstörbarkeit unsers Wesens an sich.) Suomentanut Eino Kaila. 3. painos (1. painos 1919). Hämeenlinna: Karisto, 1997. ISBN 951-23-3771-1.
 • Schopenhauer, Arthur: Pessimistin elämänviisaus: Valittuja lukuja Schopenhauerin teoksista. Suomentanut Sirkka Salomaa. 5. painos (1. painos 1944). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-16888-2.
 • Schonpenhauer, Arthur: Taito olla ja pysyä oikeassa: Eristinen dialektiikka. (Eristische dialektik, 1864.) Suomentanut J. S. Tuusvuori. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2005. ISBN 952-5503-16-X.
 • Uro, Jarkko: Helinä-keijun viisaus. Rovaniemi: Lapin yliopisto, naistutkimusyksikkö, 2006. ISBN 952-484-018-9.
 • Wilenius, Reijo: Snellmanin linja: Henkisen kasvun filosofia. Jyväskylä: Gummerus, 1978. ISBN 951-20-1496-3.

Kierkegaard[muokkaa]

 • Alex, Ben: Søren Kierkegaard: Ajattelijan elämä. (Søren Kierkegaard: An authentic life, 1997.) Suomennos: Tytti Träff, Torsti Lehtinen. Helsinki: Kirjapaja, 1998. ISBN 951-625-508-6.
 • Kierkegaard, Søren: Välisoittoja. (Alkuteos sisältyy teokseen Enten – eller, 1843.) Suomentanut Torsti Lehtinen. 2. painos (1. painos 1988). Helsinki: Kirjapaja, 1997. ISBN 951-621-882-2.
 • Kierkegaard, Søren: Viettelijän päiväkirja. (Forførerens dagbog, teoksesta Enten – Eller, 1843.) Suomentanut V. A. Koskenniemi. 4. painos (1. painos 1960). Porvoo: WSOY, 1997. ISBN 951-0-15773-2.
 • Kierkegaard, Søren: Pelko ja vavistus: Dialektista lyriikkaa. (Frygt og bæven: Dialektisk lyrik, 1843.) Suomentanut Torsti Lehtinen. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25138-0.
 • Kierkegaard, Søren: Toisto. (Gjentagelsen, 1843.) Suomentanut Olli Mäkinen. Jyväskylä: Atena, 2001. ISBN 951-796-234-7.
 • Kierkegaard, Søren: Filosofisia muruja. (Philosophiske smuler, eller, En smule philosophi, 1844.) Suomentanut Janne Kylliäinen. Helsinki: Summa, 2004. ISBN 952-5418-09-X.
 • Kierkegaard, Søren: Ahdistus. (Begrebet angest, 1844.) Suomentaneet Eila ja Johan Weckroth. Jyväskylä: Gummerus, 1964.
 • Kierkegaard, Søren: In vino veritas. (In vino veritas, ilmestynyt teoksessa Stadier paa livets vei: Studier af forskjellige, 1845.) Suomentanut Torsti Lehtinen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21011-0.
 • Kierkegaard, Søren: Päättävä epätieteellinen jälkikirjoitus. (Afsluttende uvidenskabelig efterskrift til de philosophiske smuler, 1846.) Suomentanut Torsti Lehtinen. 4. painos (1. painos 1992). Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25888-1.
 • Liehu, Heidi: Søren Kierkegaardin teoria ihmisen eksistenssitasoista. Teoreettisen filosofian pro gradu, kevät 1988. Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja 12/1989. Helsinki: Helsingin yliopiston filosofian laitos, 1989. ISBN 951-45-4984-8.
 • Ukkola, Helge: Eksistoiva ihminen: Ihmisen ongelma Søren Kierkegaardin ajattelussa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Kuopio: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1961.

Hegel[muokkaa]

 • Hegel, G. W. F.: Logiikan tiede. Ensimmäinen osa, Objektiivinen logiikka. Ensimmäinen nide, Oppi olemisesta. (Wissenschaft der Logik, 1812–16.) Suomentanut Ilmari Jauhiainen. Helsinki: Summa, 2011. ISBN 978-952-5418-13-2.
 • Hegel, G. W. F.: Oikeusfilosofian pääpiirteet eli luonnonoikeuden ja valtiotieteen perusteet. (Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder, Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, 1821.) Suomentanut Markus Wahlberg. Oulu: Pohjoinen, 1994. ISBN 951-749-188-3.
 • Hegel, G. W. F.: Taiteenfilosofia: Johdanto estetiikan luentoihin. (Vorlesungen über die Aesthetik, 1835.) Suomentaneet Oiva Kuisma, Risto Pitkänen, Jyri Vuorinen. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-303-0.
 • Ikäheimo, Heikki: Tunnustus, subjektiviteetti ja inhimillinen elämänmuoto: Tutkimuksia Hegelistä ja persoonien välisistä tunnustussuhteista. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003. ISBN 951-39-1458-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Kakkuri, Marja-Liisa & Patoluoto, Ilkka (toim.): Tutkimuksia Hegelistä. Helsinki: Tutkijaliitto, 1984. ISBN 951-9297-42-1.
 • Kalli, Pekka: Totuuden historia: G. W. F. Hegelin filosofian historian käsitteen ja esityksen tarkastelu. Tampere: Tampereen yliopisto, 1989. ISBN 951-44-2429-8.
 • Kojève, Alexandre: Johdatus Hegelin lukemiseen: Vuosien 1933–1939 luennot Hengen fenomenologiasta École des Hautes Étudesissa. (Introduction à la lecture de Hegel: Leçons sur la Phénoménologie de l'esprit professées de 1933 à 1939 à l'École des Hautes Études, 1947.) Koonnut ja julkaissut Raymond Queneau. Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Helsinki: Tutkijaliitto, 2012. ISBN 978-952-5169-85-0.
 • Kusch, Martin & Pönkänen, Matti (toim.): Hegel-symposiumi 1985: Teemoja Hegelin filosofiasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, filosofian laitos, 1986. ISBN 951-679-637-0.
 • Lindberg, Susanna (toim.): Johdatus Hegelin Hengen fenomenologiaan. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-175-3.
 • Plant, Raymond: Hegel: Uskonnosta ja filosofiasta. (Hegel: On religion and philosophy, 1997.) Suomennos: Heikki Eskelinen. Suuret filosofit. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16180-6. Myös teoksessa Monk, Ray & Raphael, Frederick (toim.): Suuret filosofit. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-18685-X.
 • Väyrynen, Kari: Pedagogiikka ja dialektiikka: Tutkimuksia Hegelistä. Oulu: Oulun yliopiston historian laitos, 1986. ISBN 951-42-2172-9.

Marx[muokkaa]

 • Eagleton, Terry: Marx ja vapaus. (Marx and freedom, 1997.) Suomennos: Pentti Määttänen. Suuret filosofit 13. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16172-5. Myös teoksessa Monk, Ray & Raphael, Frederick (toim.): Suuret filosofit. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-18685-X.
 • Haapala, Pertti: Matkalla vapauden valtakuntaan eli Nuoren Marxin historiankäsitys. Historiatieteen laitoksen julkaisuja 8. Tampere: Tampereen yliopisto, 1984. ISBN 951-44-1520-5.
 • Hautamäki, Antti: Ristiriidan käsitteet Marxilla. Lisensiaatintyö: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen tutkijaliitto, 1980. ISBN 951-9297-19-7.
 • Marx, Karl: Hegelin oikeusfilosofian kritiikkiä. (Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, 1843.) Suomennos, johdantoluku ja selitykset: Jukka Heiskanen. Johdanto, suomentanut Vesa Oittinen. Helsinki: Jyväskylä: Minerva: Karl Marx -seura, 2009. ISBN 978-952-492-181-7.
 • Misik, Robert: Marx jokamiehelle. (Marx für Eilige, 2003.) Suomentanut Jukka Heiskanen. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-19695-2.

Nietzsche[muokkaa]

 • Colli, Giorgio: Nietzschen jälkeen: Miten tullaan filosofiksi. (Dopo Nietzsche, 1996.) Suomentanut Antti Kajas. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2008. ISBN 978-952-5503-33-3.
 • Deleuze, Gilles: Nietzsche ja filosofia. (Nietzsche et la philosophie, 1962.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Helsinki: Summa, 2005. ISBN 952-5418-06-5.
 • Foucault, Michel: Foucault/Nietzsche. Suomentaneet Turo-Kimmo Lehtonen ja Jussi Vähämäki. Helsinki: Tutkijaliitto, 1998. ISBN 952-5169-06-5.
 • Hayman, Ronald: Nietzsche: Nietzschen äänet. (Nietzsche: Nietzsche's voices, 1997.) Suomennos: Hannu Sivenius. Suuret filosofit 14. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-161-75-X. Myös teoksessa Monk, Ray & Raphael, Frederick (toim.): Suuret filosofit. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-18685-X.
 • Kunnas, Tarmo: Nietzsche – Zarathustran varjo. Helsingissä: Otava, 1981. ISBN 951-1-06129-1.
 • Laari, Jukka (toim.): Nietzschen hämärä: Pieni kirja Nietzschestä ja filosofiasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2001. ISBN 951-39-0923-9.
 • Nietzsche, Friedrich: Kirjoituksia kreikkalaisista. Kirjoitukset vuosilta 1869–72. Suomentanut Pekka Seppänen. Helsinki: Summa, 2006. ISBN 952-5418-18-9.
 • Nietzsche, Friedrich: Iloinen tiede. (Die fröhliche Wissenschaft, 1882.) Suomentanut J. A. Hollo. Helsingissä: Otava, 2004 (1. painos 1963). ISBN 951-1-15129-0.
 • Nietzsche, Friedrich: Näin puhui Zarathustra: Kirja kaikille eikä kenellekään. (Also sprach Zarathustra: Ein Buch für alle und keinen, 1883–85.) Suomentanut Jari Tammi. Helsinki: Pikku-idis, 2008. ISBN 978-952-9589-38-8.
 • Nietzsche, Friedrich: Hyvän ja pahan tuolla puolen: Erään tulevaisuuden filosofian alkunäytös. (Jenseits von Gut und Böse, 1886.) Suomentanut J. A. Hollo. Helsingissä: Otava, 2007 (1. painos 1966). ISBN 978-951-1-22231-6.
 • Nietzsche, Friedrich: Moraalin alkuperästä: Pamfletti. (Zur Genealogie der Moral: Eine Streitschrift, 1887.) Suomentanut J. A. Hollo (1. painos 1969). Helsingissä: Otava, 2007. 978-951-1-22230-9.
 • Nietzsche, Friedrich: Epäjumalten hämärä, eli, Miten vasaralla filosofoidaan. (Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert, 1888.) Suomentanut Markku Saarinen. Helsinki: Unio mystica, 1995. ISBN 952-9586-35-3.
 • Nietzsche, Friedrich: Antikristus. (Der Antichrist: Fluch auf das Christenthum, kirjoitettu 1888, julkaistu 1895.) Suomentanut Aarni Kouta. Täydennetty näköispainos (Antikristus: Arvostelukoe kristinopista. Helsinki: Vihtori Kosonen, 1908). Helsinki: Delfiini Kirjat, 2011. ISBN 978-952-5572-80-3.
 • Nietzsche, Friedrich: Ecce homo: Kuinka tulee siksi mitä on. (Ecce homo: Wie man wird, was man ist, 1888, julkaistu 1908.) Suomentanut Antti Kuparinen. Helsinki: Summa, 2002. ISBN 952-5418-02-2.
 • Nietzsche, Friedrich: Ecce homo: Kuinka tulee siksi mitä on. (Ecce homo: Wie man wird, was man ist, 1888, julkaistu 1908.) Suomentanut Tuikku Ljungberg. Helsinki: Unio mystica, 2002. ISBN 952-9586-83-3.
 • Rahkola, Juuso: Tiedon alkuperästä: Friedrich Nietzschen naturalistinen epistemologia. Jyväskylä: Kampus kustannus, 2004. ISBN 951-9113-72-X.
 • Riihimäki, Aapo: Nietzschen arvoitus: Mitä Nietzsche todella tarkoitti?. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2009. ISBN 978-952-492-228-9.
 • Salomaa, J. E.: Friedrich Nietzsche. Alkuteksti julkaistu teoksessa Nykyajan filosofeja, 1924. 2. painos (1. painos 1998). Jyväskylä: Kampus kustannus, 2000. ISBN 951-9113-61-4.
 • Šestov, Lev: Dostojevski ja Nietzsche: Tragedian filosofia. (Dostojevskij i Nitše (Filosofiâ tragedii), 1903.) Suomentanut Mari Miettinen. Joensuu: Ilias, 2009. ISBN 978-952-5679-39-7.
 • Tuusvuori, Jarkko S.: Nietzschen elämää ja filosofiaa käsittelevä tietokirja (työnimi). , tulossa.

11.5 Nykyajan filosofia[muokkaa]

 • Agamben, Giorgio: Tuleva yhteisö. (La communità che viene, 1993.) Suomentanut Jussi Vähämäki. Helsinki: Tutkijaliitto, 1995. ISBN 951-662-615-7.
 • Baas, Bernard: Asia, ääni ja aika. Pohjautuu Bernard Baasin esitelmään Helsingin Lacan-piirin seminaarissa 10.10.1998. Suomentanut Kaisa Sivenius. Helsinki: Loki-kirjat, 2008. ISBN 978-951-825-009-1.
 • Badiou, Alain: Filosofian puolesta: Kaksi manifestia. (Manifeste pour la philosophie, 1989; Second manifeste pour la philosophie, 2009.) Suomentaneet Lauri Pekonen, Janne Porttikivi ja Anna Tuomikoski. Helsinki: Tutkijaliitto, 2012. ISBN 978-952-5169-84-3.
 • Bataille, Georges: Noidan oppipoika: Kirjoituksia 1920-luvulta 1950-luvulle. Suomentanut Tiina Arppe. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-719-6.
 • Bataille, Georges: Uskontoteoria. (Théorie de la religion, 1973.) Suomentanut ja saatesanat kirjoittanut Roni Grén. Tampere: Niin & näin, 2016. ISBN 978-952-5503-85-2.
 • Bergson, Henri: Henkinen tarmo: Tutkielmia ja esitelmiä. (L’énergie spirituelle: Essais et conférences, 1919.) Suomentanut J. Hollo. Näköispainos vuoden 1923 painoksesta. Helsinki: Lasipalatsi, 1999. ISBN 951-884-192-6.
 • Berlin, Isaiah: Vapaus, ihmisyys ja historia: Valikoima esseitä. Suomentanut Timo Soukola. Helsinki: Gaudeamus, 2001. ISBN 951-662-828-1.
 • Blanchot, Maurice: Ääretön keskustelu. (L’entretien infini, 1969.) Suomentanut Janne Kurki. Vantaa: Apeiron, 2008. ISBN 978-952-5538-05-2.
 • Blanchot, Maurice: Tunnustamaton yhteisö. (La communauté inavouable, 1983.) Suomentaneet Janne Kurki ja Panu Minkkinen. Helsinki: Loki-kirjat, 2004. ISBN 952-9646-76-3.
 • Braidotti, Rosi: Riitasointuja. (Patterns of dissonance: An essay on women in contemporary French philosophy, 1991.) Suomentaneet Päivi Kosonen ym. Tampere: Vastapaino, 1993. ISBN 951-9066-66-7.
 • Buber, Martin: Minä ja Sinä. (Ich und Du, 1923.) Suomentanut Jukka Pietilä. Edellinen laitos 1986 (Therapeia-säätiö). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993 (3. painos 1999). ISBN 951-0-18773-9.
 • Cioran, Emil Michel: Hajoamisen käsikirja. (Précis de décomposition, 1949.) Suomentanut Simo Määttä. Tampere: Niin & näin, 2009. ISBN 978-952-5503-38-8.
 • Cioran, Emil Michel: Katkeruuden syllogismeja. (Syllogismes de l’amertume, 1952.) Suomentaneet Juhani Ihanus ja Carla Schubert. Helsinki: Loki-kirjat, 2004. ISBN 951-825-010-3.
 • Gramsci, Antonio: Vankilavihkot. (Quaderni del carcere, kirjoitettu 1929–35.) Suomentaneet Mika Böök, Martti Berger ja Lena Talvio. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-237-4.
 • Hankamäki, Jukka: Minän rakentuminen ihmistieteissä. Tampere: Tampereen yliopisto, filosofian laitos, 1994. ISBN 951-44-3629-6.
 • Hankamäki, Jukka: Minä. Minäfilosofioiden filosofiaa. Helsinki: Yliopistopaino, 1995. ISBN 951-570-243-7.
 • Hankamäki, Jukka: Rakkauden välittäjä. Kulttuurikritiikki ja eettisen ihmisen idea Simone Weilin ajattelussa. 3. uudistettu painos (1. painos: Like, 1997). Helsinki: Books on Demand, 2015. ISBN 978-952-318-536-4.
 • Hankamäki, Jukka: Dialoginen filosofia. Teoria, metodi ja politiikka. 3. uudistettu painos (1. painos: Yliopistopaino, 2003). Helsinki: Books on Demand, 2015. ISBN 978-952-318-541-8.
 • Hankamäki, Jukka: Filosofiset viuhahdukset: Populaarifilosofisia tekstejä sekseistä, vallasta ja filosofisista liikkeistä. 2. uudistettu painos (1. painos: Feenix, 2007). Helsinki: Books on Demand, 2015. ISBN 978-952-318-543-2.
 • Heinämaa, Sara & Reuter, Martina & Saarikangas, Kirsi (toim.): Ruumiin kuvia: Subjektin ja sukupuolen muunnelmia. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-689-0.
 • Kadar, György: Johdatus uralilaiseen filosofiaan: Uralilaisen filosofian peruspiirteitä Sándor Karácsonyn ja Gábor Lükőn yhteisöllispsykologisten ja kielifilosofisten havaintojen pohjalta. (Kontury ural’skoj filosofii.) Venäjänkielisen julkaisun korjattu ja laajennettu painos. Helsinki: Arator, 2010. ISBN 978-952-9619-94-8.
 • Kristeva, Julia: Puhuva subjekti: Tekstejä 1967–1993. Suomentaneet Pia Sivenius ym. Helsinki: Gaudeamus, 1993. ISBN 951-662-563-0.
 • Kupi, Heikki: F. C. S. Schillerin pragmatismi: Humanismi maailmankatsomuksena. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopiston filosofian laitos, 1998. ISBN 951-45-8127-X.
 • Kurki, Janne: Lacanin diskurssiteoria: Lähiluenta Lacanin seminaarista XVII ja Heideggerin luennosta Was ist das - die Philosophie?. Vantaa: Apeiron, 2012. ISBN 978-952-5538-20-5.
 • Krohn, Sven: Ihminen, luonto ja logos. 2. painos (1. painos Gummerus, 1981). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, filosofian laitos, 1991. ISBN 951-680-413-6.
 • Lichtenberg Ettinger, Bracha: Yhdessätuotanto. Suomentaneet Leena Aholainen ym. Helsinki: Tutkijaliitto, 2009. ISBN 978-952-5169-65-2.
 • Liehu, Heidi: Ihmisestä, jumaluudesta ja onnesta. Helsinki: Sphinx, 2002. ISBN 952-5273-03-2.
 • Mehtonen, Lauri: Historiallisen materialismin suhteesta dialektiseen materialismiin. Turku: Turun yliopisto, filosofian laitos, 1974. ISBN 951-641-130-4.
 • Pluth, Ed: Badiou. Uuden filosofia. Suomentaneet Lauri Pekonen ja Janne Kurki. Vantaa: Apeiron, 2015. ISBN 978-952-5538-26-7.
 • Rancière, Jacques: Erimielisyys: Politiikka ja filosofia. (La mésentente: Politique et philosophie, 1995.) Suomentanut Heikki Kujansivu. Helsinki: Tutkijaliitto, 2009. ISBN 978-952-5169-67-6.
 • Rauhala, Lauri: Henkinen ihminen. Henkinen ihmisessä (1992). – Korjattu laitos. Ihmisen ainutlaatuisuus (1998). – Korjattu laitos. Jussi Backman: Lauri Rauhala ihmisen ainutkertaisuuden ajattelijana. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-091-6.
 • Santayana, George: Epäily ja usko: Johdatus filosofiseen järjestelmään. (Scepticism and animal faith: Introduction to a system of philosophy, 1923.) Suomentanut Kaj Kauhanen. Jyväskylä: Gummerus, 1967.
 • Sava, Inkeri (toim.): Minän ja maailman liha. Juhlakirja Juha Varton 60-vuotispäivän johdosta. Hamina: Akatiimi, 2009. ISBN 978-952-5378-20-7.
 • Tajakka, Veikko (Metropoliitta Tiihon): Vapaus ja aika Nikolai Berdjajevin filosofisessa ajattelussa: Aatehistoriallinen tutkimus. Väitöskirja. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1990. ISBN 951-696-896-1.
 • Totro, Timo & Hyyppä, Harri: ”Vailla muistia, vailla pyrkimyksiä...”: Todellisuuksien kohtaaminen, W. R. Bionista keskiajan mystiikkaan. Oulu: Harri Hyyppä Consulting, 2012. ISBN 978-952-67406-3-8.
 • Unamuno, Miguel de: Traaginen elämäntunto. (Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, 1912.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Jälkisanat: Tuukka Tomperi. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2009. ISBN 978-952-5503-34-0.
 • Vadén, Tere: Kaksijalkainen ympäristövallankumous. Tampere: Books on Demand, 2010. ISBN 978-952-498-379-2.
 • Varto, Juha: Mitä Simone Weil on minulle opettanut. Helsinki: Kirjastudio, 2005. ISBN 952-482-017-X.
 • Varto, Juha: Tanssi maailman kanssa: Yksittäisen ontologiaa. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2008. ISBN 978-952-5503-32-6.
 • Wallenius, Tommi: Filosofian toinen: Levinas ja juutalaisuus. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2004. ISBN 952-5503-04-6.
 • Weil, Simone: Painovoima ja armo. (La pesanteur et la grâce, 1947.) Suomentanut Maija Lehtonen. 2. painos (1. painos 1957). Helsinki: Otava, 1976. ISBN 951-1-02434-5.
 • Žižek, Slavoj: Ideologian ylevä objekti. (The sublime object of ideology, 1989.) Suomentaneet Heikki Kujansivu ja Janne Kurki. Vantaa: Apeiron, 2005. ISBN 952-5538-04-4.
 • Žižek, Slavoj: Pehmeä vallankumous: Psykoanalyysi, taide, politiikka. Suomentanut ja toimittanut Janne Porttikivi. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-127-2.

Fenomenologia[muokkaa]

 • Bachelard, Gaston: Tilan poetiikka. (La poétique de l’espace, 1958.) Suomentanut ja esipuheen kirjoittanut Tarja Roinila. Helsinki: Nemo, 2003. ISBN 952-5180-54-9.
 • Backman, Jussi: Omaisuus ja elämä: Heidegger ja Aristoteles kreikkalaisen ontologian rajalla. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2005. ISBN 952-5503-08-9.
 • Backman, Jussi & Luoto, Miika (toim.): Heidegger: Ajattelun aiheita. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2006. ISBN 952-5503-19-4.
 • Collins, Jeff: Heidegger ja natsit. Suomentaneet Rauno Huttunen, Jussi Tiihonen ja Janne Kurki. Vantaa: Apeiron, 2010. ISBN 978-952-5538-22-9.
 • Haapala, Arto (toim.): Heidegger: Ristiriitojen filosofi. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-704-8.
 • Heidegger, Martin: Oleminen ja aika. (Sein und Zeit, 1927.) Suomentanut Reijo Kupiainen. Tampere: Vastapaino, 2000 (3. painos 2007). ISBN 951-768-054-6.
 • Heidegger, Martin: Johdatus metafysiikkaan. (1953, perustuu vuoden 1935 luentoihin.) Suomentanut Jussi Backman. Helsinki: Tutkijaliitto, 2010. ISBN 978-952-5169-64-5.
 • Heidegger, Martin: Kirje ”humanismista” sekä Maailmankuvan aika. (Brief über den ”Humanismus”, 1946; Die Zeit des Weltbildes, 1938.) Suomentanut Markku Lehtinen. Helsinki: Tutkijaliitto, 2000. ISBN 952-5169-13-8.
 • Heidegger, Martin: Esitelmiä ja kirjoituksia: Osa II. (Vorträge und Aufsätze, 1936–1953.) Suomentaneet Vesa Jaaksi ym. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2009. ISBN 978-952-5503-37-1.
 • Heidegger, Martin: Silleen jättäminen. (Gelassenheit, 1955.) Suomentanut Reijo Kupiainen. 2. tarkistettu painos. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2002. ISBN 951-96984-5-0.
 • Heidegger, Martin: Perusteen periaate. (Der Satz vom Grund, 1955–56.) Suomentanut Miika Luoto. Työnimi, ilmestyy.
 • Hotanen, Juho: Lihan laskos: Merleau-Pontyn luonnos uudesta ontologiasta. Helsinki: Tutkijaliitto, 2008. ISBN 978-952-5169-58-4.
 • Husserl, Edmund: Uudistuminen ja ihmisyys: Luentoja ja esseitä. Suomentaneet Timo Miettinen, Sisko Pulkkinen ja Joona Taipale. Helsinki: Tutkijaliitto, 2006. ISBN 952-5169-38-3.
 • Husserl, Edmund: Geometrian alkuperä. (Der Ursprung der Geometrie, 1954.) Suomentaneet Kaisa Heinlahti ja Tuukka Perhoniemi. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2007. ISBN 978-952-5503-28-9.
 • Husserl, Edmund: Eurooppalaisten tieteiden kriisi ja transsendentaalinen fenomenologia. (Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie: Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, 1936, 1954.) Suomentanut Markku Lehtinen. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-168-5.
 • Itkonen, Matti: Minuus ja aika: Hurmospuheita esteettis-fenomenologisessa hengessä. Tampere: M. Itkonen, 1995. ISBN 951-97246-0-5.
 • Itkonen, Matti: Itseyteni ja toiseutesi – opettajuutemme jäljitetty maa: Esseistinen montaasi kasvatusfilosofian perusteiksi. Väitöskirja: Turun yliopisto. Jyväskylä: M. Itkonen, 1996. ISBN 951-97246-1-3.
 • Itkonen, Matti: Zenit – ulkoisesta sisäiseen: Askeleet fenomenologiseen aikaan ja sen tajunnallistumismoduksiin Eeva-Liisa Mannerin lyriikassa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Suomen fenomenologinen instituutti, 1994. ISBN 951-96984-0-X.
 • Juntunen, Matti: Martin Heideggerin fundamentaaliontologian modaali-temporaalinen problematiikka. Pro gradu -työ: Turun yliopisto, 1967. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, filosofian laitos, 1990. ISBN 951-680-235-4.
 • Juntunen, Matti: Edmund Husserlin filosofia: Fenomenologia ja apodiktisen tieteen idea. Helsinki: Gaudeamus, 1986. ISBN 951-662-395-6.
 • Kakkori, Leena: Heideggerin aukeama: Tutkimuksia totuudesta ja taiteesta Martin Heideggerin avaamassa horisontissa. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2001. ISBN 951-39-1088-1.
 • Kakkori, Leena (toim.): Katseen tarkentaminen: Kirjoituksia Martin Heideggerin Olemisesta ja ajasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto: Kopijyvä, 2003. ISBN 952-5092-83-6.
 • Kakkori, Leena: Martin Heideggerin olemisen kysyminen. Tampere: Tampere university press, 2009. ISBN 978-951-44-7828-4.
 • Kosonen, Matti (toim.): Phenomenology = Fenomenologia: Proceedings of the Symposium on Phenomenology in Jyväskylä 18.5.1988. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, filosofian laitos, 1990. ISBN 951-680-174-9. (englanniksi) (suomeksi)
 • Kupiainen, Reijo: Ajattelemisen anarkia: Transmetafyysinen asenne Martin Heideggerilla. Tampere: Tampereen yliopisto, 1991. ISBN 951-44-2895-1.
 • Merleau-Ponty, Maurice: Filosofisia kirjoituksia. Toimittaneet ja suomentaneet Miika Luoto ja Tarja Roinila. Helsinki: Nemo, 2012. ISBN 978-952-240-105-2.
 • Nancy, Jean-Luc: Heideggerin ”alkuperäinen etiikka”. (L’éthique originaire de Heidegger, 1996.) Suomentanut Kaisa Sivenius. Helsinki: Loki-kirjat, 1998. ISBN 952-9646-50-X.
 • Niku, Annikki: Heidegger ja runon tie. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Helsinki: Tutkijaliitto, 2009. ISBN 978-952-5169-66-9.
 • Rée, Jonathan: Heidegger: Historia ja totuus Olemisessa ja ajassa. (Heidegger: History and truth in Being and time, 1998.) Suomentanut Hannu Sivenius. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 951-1-16188-1. Myös teoksessa Monk, Ray & Raphael, Frederic (toim.): Suuret filosofit II. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-22308-5.
 • Šestov, Lev: Mikään ei ole mahdotonta: Kausaalittomuuden ylistys. (Apofeoz bespotšvennosti: (Opyt adogmatitšeskogo myšlenija, 1905.) Suomentanut Mari Miettinen. Joensuu: Ilias, 2004. ISBN 952-5309-52-5.
 • Steiner, George: Heidegger. (Heidegger, 1978.) Suomentanut Tere Vadén. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-715-3.
 • Uro, Jarkko: Helinä-keijun viisaus. Rovaniemi: Lapin yliopisto, naistutkimusyksikkö, 2006. ISBN 952-484-018-9.
 • Varto, J. (toim.): Ingarden & toinen fenomenologia: Roman Ingarden 100 vuotta. Tampere: Tampereen yliopisto, 1993. ISBN 951-44-3307-6.
 • Varto, Juha (toim.): Fenomenologeja: Maailma minussa – minä maailmassa: Filosofian tutkijaseminaari 1988. Tampere: Tampereen yliopisto, 1989. ISBN 951-44-2532-4.
 • Varto, Juha: Tästä jonnekin muualle: Polkuja Heideggerista. 2. painos (1. painos 1993). Tampere: Tampereen yliopisto, 1995 (3. painos 2003). ISBN 951-44-3783-7. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Varto, Juha (toim.): Lihan viisaus: Kirjoituksia halusta, katseesta ja puheesta. Tampere: Tampereen yliopisto, 1996. ISBN 951-44-3944-9.
 • Verhaeghe, Paul: Rakkaus yksinäisyyden aikana. (Liefde in tijden von eenzaamheid, 1998.) Suomentanut Janne Kurki. Vantaa: Apeiron, 2006. ISBN 952-5538-11-7.

Hermeneutiikka[muokkaa]

 • Gadamer, Hans-Georg: Hermeneutiikka: Ymmärtäminen tieteissä ja filosofiassa. Valikoinut ja suomentanut Ismo Nikander. Saksankieliset alkuperäisartikkelit vuosilta 1953–1980. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-132-1.
 • Lyyra, Pessi: Itseymmärrys Paul Ricœurin tekstin hermeneutiikassa. Perustuu Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella 2002 hyväksyttyyn filosofian pro gradu -työhön. Jyväskylä: Kampus kustannus, 2003. ISBN 951-9113-68-1.
 • Oesch, Erna: Tulkinnasta: Tulkinnan tiedolliset perusteet modernissa ja filosofisessa hermeneutiikassa. Tampere: Tampereen yliopisto, filosofia, 1994. ISBN 951-44-3556-7.
 • Tontti, Jarkko (toim.): Tulkinnasta toiseen: Esseitä hermeneutiikasta. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-152-6.

Eksistentialismi[muokkaa]

 • Appignanesi, Richard: Mihin uskovat eksistentialistit. (What do existentialists believe?, 2006.) Suomentanut Susanna Tuomi-Giddings. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-21645-2.
 • Beauvoir, Simone de: Onko Sade poltettava? ja muita esseitä. Suomentanut Erika Ruonakoski. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-32669-5.
 • Berdjajev, Nikolai: Jumalan uudet vaatteet: Käännösesseitä ihmisyydestä ja jumal-ihmisyydestä. Koonnut ja esittänyt Osmo Haapaniemi. Tampere: Mediapinta, 2008. ISBN 978-952-235-035-0.
 • Lehtinen, Torsti: Eksistentialismi: Vapauden filosofia. Helsinki: Kirjapaja, 2002. ISBN 951-625-723-2.
 • Saarinen, Esa: Sartre: Pelon, inhon ja valinnan filosofia. Tampere: Fanzine, 1983. ISBN 951-9287-02-7.
 • Sartre, Jean-Paul: Esseitä: 1: Eksistentialismikin on humanismia; Juutalaiskysymys. (L’Existentialisme est un humanisme, 1945; Réflexions sur la question juive, 1946.) Suomentaneet Aarne T. K. Lahtinen ja Jouko Tyyri. Seitsentähdet. Helsinki: Otava, 1965.
 • Sartre, Jean-Paul: Minän ulkoisuus: Fenomenologisen kuvauksen hahmotelma. (La transcendance de l’ego, 1934.) Suomentanut ja esipuheen kirjoittanut Antti Kauppinen. Helsinki: Tutkijaliitto, 2004. ISBN 952-5169-32-4.
 • Thody, Philip & Read, Howard: Sartre vasta-alkaville ja edistyneille. (Introducing Sartre, 1998.) Suomentanut Sari Vähänen. Helsinki: Jalava, 2001. ISBN 951-887-209-0.
 • Wilson, Colin: Sivullinen ihminen. (The outsider, 1956.) Suomentanut Sara Heikura. Tampere: Sanasato, 2007. ISBN 978-952-5086-94-2.

Frankfurtin koulukunta[muokkaa]

 • Adorno, Theodor W. & Horkheimer, Max & Marcuse, Herbert: Järjen kritiikki. Suomentanut ja toimittanut Jussi Kotkavirta. Tampere: Vastapaino, 1991. ISBN 951-9066-41-1.
 • Habermas, Jürgen: Järki ja kommunikaatio: Tekstejä 1981–1989. Valinnut ja suomentanut Jussi Kotkavirta. 2. uudistettu painos. Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-589-4.
 • Horkheimer, Max & Adorno, Theodor W.: Valistuksen dialektiikka: Filosofisia sirpaleita. (Dialektik der Aufklärung: Philosophische Fragmente, 1947.) Suomentanut Veikko Pietilä. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-219-0.
 • Kotkavirta, Jussi & Reiners, Ilona (toim.): Konstellaatioita: Kirja Adornosta. Tampere: Vastapaino, 1999. ISBN 951-768-061-9.

Poststrukturalismi[muokkaa]

 • Appignanesi, Richard ym.: Postmodernismi vasta-alkaville ja edistyville. (Postmodernism for beginners, 1998.) Suomentanut Raija Keni. Helsinki: Jalava, 1998. ISBN 951-887-131-0.
 • Butler, Judith: Brachan työstä: Luento, 3. kesäkuuta 2009. Suomentaneet Heidi Fast ja Elina Latva. Julkaistu Fragilization and resistance -näyttelyn yhteydessä Kuvataideakatemiassa 21-31.8.2009. Helsinki: Mollekulaarinen organisaatio, 2009.
 • Guattari, Félix: Kaaosmoosi. (Chaosmose, 1992.) Suomentaneet Mariaana Fieandt-Jäntti ja Heikki Jäntti. Helsinki: Tutkijaliitto, 2010. ISBN 978-952-5169-62-1.
 • Kristeva, Julia: Puhuva subjekti: Tekstejä 1967–1993. Suomentaneet Pia Sivenius ym. Helsinki: Gaudeamus, 1993. ISBN 951-662-563-0.
 • Latour, Bruno: Emme ole koskaan olleet moderneja. (Nous n’avons jamais été modernes: Essai d'anthropologie symétrique, 1991.) Suomentanut Risto Suikkanen. Suomennettu tekijän tarkastamasta ja laajentamasta englanninkielisestä laitoksesta We have never been modern, 1993. Tampere: Vastapaino, 2006. ISBN 951-768-193-3.
 • Nancy, Jean-Luc: Filosofin sydän. Sisältö: Corpus (Corpus, 1992). Suomentanut Susanna Lindberg. Tunkeilija (L'Intrus, 2000). Suomentanut Kaisa Sivenius. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-141-8.
 • Ricœur, Paul: Tulkinnan teoria: Diskurssi ja merkityksen lisä. (Interpretation theory: Discourse and the surplus of meaning, 1976.) Suomentanut Heikki Kujansivu. Helsinki: Tutkijaliitto, 2000. ISBN 952-5169-16-2.
 • Virilio, Paul: Katoamisen estetiikka. (Esthétique de la disparition, 1980.) Suomentanut Mika Määttänen. Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-585-1.
 • Virtanen, Akseli: Mutaation alue: Vagus, nomos, moneus. Porin taidemuseon julkaisuja 86. Iconoclast publications 9. Julkaisu on osa IC-98:n näyttelyä Teesejä yhteiskuntaruumiista (Noitaympyrät 1-3) Porin taidemuseossa 30.3.–20.5.2007. Pori: Porin taidemuseo, 2007. ISBN 978-952-5648-05-8.

Deleuze[muokkaa]

 • Deleuze, Gilles: Autiomaa: Kirjoituksia vuosilta 1967–1986. Toimittaneet Jussi Kotkavirta, Keijo Rahkonen ja Jussi Vähämäki. Helsinki: Gaudeamus, 1992. ISBN 951-662-541-X.
 • Deleuze, Gilles: Haastatteluja: Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin haastatteluja ja kirjoituksia. Suomennokset valikoitu alkuteoksista Pourparlers (1990) ja Dialogues (1977, toinen laitos 1996, Claire Parnet'n kanssa). Suomentaneet Anna Helle ym. Esipuhe: Jussi Vähämäki. Toimittaneet Anna Helle, Vappu Helmisaari ja Jussi Vähämäki. Helsinki: Tutkijaliitto, 2005. ISBN 952-5169-22-7.
 • Deleuze, Gilles: Kriittisiä ja kliinisiä esseitä. (Critique et clinique, 1993.) Suomentaneet Anna Helle, Merja Hintsa ja Pia Sivenius. Helsinki: Tutkijaliitto, 2007. ISBN 978-952-5169-48-5.
 • Taira, Teemu & Väliaho, Pasi (toim.): Vastarintaa nykyisyydelle: Näkökulmia Gilles Deleuzen ajatteluun. Turku: Eetos, 2004. ISBN 952-99461-0-4.

Derrida[muokkaa]

 • Derrida, Jacques: Positioita: Keskusteluja Henri Ronsen, Julia Kristevan, Jean-Louis Houdebinen ja Guy Scarpettan kanssa. (Positions, 1972.) Suomentanut Outi Pasanen. Helsinki: Gaudeamus, 1988. ISBN 951-662-452-9.
 • Derrida, Jacques: Platonin apteekki ja muita kirjoituksia. Toimittaneet Teemu Ikonen ja Janne Porttikivi. Suomentaneet Teemu Ikonen ym. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-861-3.
 • Hintsa, Merja: Mahdottoman rajoilla: Derrida ja psykoanalyysi. Helsinki: Tutkijaliitto, 1998. ISBN 952-5169-05-7.
 • Johnson, Christopher: Derrida: Kirjoituksen näyttämö. (Derrida: The scene of writing, 1997.) Suomennos: Outi Pasanen. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16178-4.

Foucault[muokkaa]

 • Alhanen, Kai: Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault’n filosofiassa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-015-2.
 • Foucault, Michel: Sanat ja asiat: Ihmistieteiden arkeologia. (Les mots et les choses: Une archéologie des sciences humaines, 1966.) Suomentanut Mika Määttänen. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-024-4.
 • Foucault, Michel: Foucault/Nietzsche. Suomentaneet Turo-Kimmo Lehtonen ja Jussi Vähämäki. Esipuhe: Mika Ojakangas. Helsinki: Tutkijaliitto, 1998. ISBN 952-5169-06-5.
 • Foucault, Michel: Parhaat. (Dits et écrits I–IV, 1994, valikoima.) Suomentaneet Tapani Kilpeläinen, Simo Määttä ja Johan L. Pii. Tampere: Niin & näin: Eurooppalaisen filosofian seura, 2014. ISBN 978-952-5503-78-4.
 • Koivusalo, Markku: Kokemuksen politiikka: Michel Foucault'n ajattelujärjestelmä. Helsinki: Tutkijaliitto, 2012. ISBN 978-952-5169-82-9.

14 Psykologia[muokkaa]

 • Hänninen, Vilma: Toimiva ihminen: Tekojen psykologian, eksistentialistisen psykologian ja marxilaisen toiminnan teorian filosofisten lähtökohtien vertailua. Tampere: Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos, 1989. ISBN 951-44-2474-3.
 • Jung, C. G.: Kohti totuutta – poleemisia esseitä. (Das C. G. Jung Lesebuch, 1990.) Valikoinut Franz Alt. Suomentanut Mirja Rutanen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-17245-6.
 • Jung, Carl G. & Franz, M.-L. von ym.: Symbolit: Piilotajunnan kieli. (Man and his symbols, 1964.) Suomentanut Mirja Rutanen. Helsingissä: Otava, 1991 (4. painos 2003). ISBN 951-1-11427-1.
 • Jung, C. G.: Unia, ajatuksia, muistikuvia. (Erinnerungen, Träume, Gedanken, 1961.) Muistiin merkinnyt ja toimittanut Aniela Jaffé. Suomentanut Mirja Rutanen. Laatukirjat. 6. painos (1. painos 1985, Profiili-sarja). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2001. ISBN 951-0-16194-2.
 • Rauhala, Lauri: Henkinen ihminen. Henkinen ihmisessä (1992). – Korjattu laitos. Ihmisen ainutlaatuisuus (1998). – Korjattu laitos. Jussi Backman: Lauri Rauhala ihmisen ainutkertaisuuden ajattelijana. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-091-6.
 • Turunen, Kari E.: Ihmisen hahmo. Uudistettu laitos (1. painos 1981). Jyväskylä; Helsinki: Jyväskylän yliopisto: Arator, 1991. ISBN 951-96057-9-7.

14.16 Tunne- ja tahtotoiminnot[muokkaa]

 • Berke, Joseph H.: Pahan voima: Ihmisen ja kulttuurin yöpuoli. (Tyranny of malice: Exploring the dark side of character and culture, 1988.) Suomentanut Irmeli Järnefelt. Helsingissä: Otava, 1991. ISBN 951-1-11116-7.

14.4 Persoonallisuuden psykologia[muokkaa]

 • Weininger, Otto: Sukupuoli ja luonne: Periaatteellinen tutkimus. (Geschlecht und Charakter: Eine prinzipielle Untersuchung, 1903.) Valikoiden suomentanut ja jälkisanat kirjoittanut Panu Turunen. Turku: Ranvaik, 2000. ISBN 951-97696-1-7.
 • Weininger, Otto: Sukupuoli ja luonne. (Geschlecht und Charakter: Eine prinzipielle Untersuchung, 1903.) Saksankielisestä alkuteoksesta vapaasti ja valikoiden suomentanut Matti Simola. 2. korjailtu painos. Tampere: Matti Simola, 2008. ISBN 978-952-92-4619-9. Teoksen verkkoversio (PDF).

14.8 Ihmissuhteiden psykologia[muokkaa]

 • Alberoni, Francesco: Rakastuminen. (Innamoramento e amore, 1979.) Suomentaneet Ulla Ranta ja Liisa Ryömä. Helsingissä: Otava, 1984. ISBN 951-1-07846-1.
 • Barthes, Roland: Rakastuneen kielellä. (Fragments d’un discours amoureux, 1977.) Suomentanut Tarja Roinila. Tunteiden filosofia. Helsinki: Nemo, 2000. ISBN 952-5180-03-4.

16 Tietoteoria. Tiedeoppi[muokkaa]

 • Kusch, Martin: Tiedon kentät ja kerrostumat: Michel Foucault’n tieteentutkimuksen lähtökohdat. (Foucault’s strata and fields: An investigation into archaeological and genealogical science studies, 1991.) Suomentanut Heini Hakosalo. Prometheus. Oulu: Pohjoinen, 1993. ISBN 951-749-187-5.
 • Palmroth, Aino & Nurmi, Ismo (toim.): Alttiiksi asettumisen etiikka: Laadullisen tutkimuksen eettisiä kysymyksiä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1996. ISBN 951-9113-37-1.

16.1 Tietoteoria[muokkaa]

 • Foucault, Michel: Sanat ja asiat: Eräs ihmistieteiden arkeologia. (Les mots et les choses: Une archéologie des sciences humaines, 1966.) Suomentanut Mika Määttänen. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-024-4.
 • Foucault, Michel: Tiedon arkeologia. (L’archéologie du savoir, 1969.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-166-6.
 • Haapala, Arto & Lehtinen, Markku (toim.): Elämys, taide, totuus: Kirjoituksia fenomenologisesta estetiikasta. Helsinki: Yliopistopaino, 2000. ISBN 951-570-462-6.
 • Heinämaa, Sara: Ele, tyyli ja sukupuoli: Merleau-Pontyn ja Beauvoirin ruumiinfenomenologia ja sen merkitys sukupuolikysymykselle. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-652-1.
 • Heinämaa, Sara: Ihmetys ja rakkaus: Esseitä ruumiin ja sukupuolen fenomenologiasta. Helsinki: Nemo, 2000. ISBN 952-5180-13-1.
 • Husserl, Edmund: Fenomenologian idea: Viisi luentoa. (Die Idee der Phänomenologie, 1907.) Suomentaneet Juha Himanka, Janita Hämäläinen ja Hannu Sivenius. Helsinki: Loki-kirjat, 1995. ISBN 952-9646-10-0.
 • Laine, Timo: Aistisuus, kehollisuus ja dialogisuus: Ludwig Feuerbachin filosofian lähtökohtia ja niiden kehitysnäkymiä 1900-luvun antropologisesti suuntautuneessa fenomenologiassa. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1993. ISBN 951-680-976-6.
 • Oesch, Erna: Tulkinnasta: Tulkinnan tiedolliset perusteet modernissa ja filosofisessa hermeneutiikassa. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta vol 53. Tampere: Tampereen yliopisto, 1994. ISBN 951-44-3556-7.
 • Vattimo, Gianni: Tulkinnan etiikka. Kahdeksan esseetä vuosilta 1985–1996. Suomentaneet Jussi Vähämäki & Liisa Kunttu. Helsinki: Tutkijaliitto, 1999. ISBN 952-5169-09-X.

16.109 Historia[muokkaa]

 • Dosse, François: Strukturalismin historia. osa 1, Ohjelman synty 1945–1966. (Histoire du structuralisme. 1, Champ du signe, 1945–1966, 1991.) Suomentanut Anna Helle. Helsinki: Tutkijaliitto, 2011. ISBN 978-952-5169-70-6.

16.7 Tiedeoppi. Tieteenfilosofia[muokkaa]

 • Wilhelm Diltheyn historiallisen järjen kritiikki hermeneuttisen tulkinnan lähtökohtana / Anne Marie Ahonen.
 • Hankamäki, Jukka: Minä: Minäfilosofioiden filosofiaa. Helsinki: Yliopistopaino, 1995. ISBN 951-570-243-7.
 • Juntunen, Matti & Mehtonen, Lauri: Ihmistieteiden filosofiset perusteet. 2. tarkistettu painos (1. painos 1977). Jyväskylä: Gummerus, 1982. ISBN 951-20-2174-9.
 • Lecourt, Dominique: Prometheus, Faust ja Frankenstein: Tieteen etiikka ja sen myyttiset kuvat. (Prométhée, Faust, Frankenstein: Fondements imaginaires de l' éthique, 1996.) Suomentanut Kaisa Sivenius. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-836-2.
 • Ortega y Gasset, José: Ajatuksia tekniikasta. (Meditación de la técnica, 1939.) Suomentanut Antti Immonen. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2006. ISBN 952-5503-24-0.
 • Rauhala, Lauri: Hermeneuttisen tieteenfilosofian analyyseja ja sovelluksia. 2. täydennetty painos. Edellinen painos ilmestynyt nimellä: Eksistentiaalinen fenomenologia hermeneuttisen tieteenfilosofian menetelmänä. Helsinki: Yliopistopaino, 2005. ISBN 951-570-618-1.
 • Satulehto, Markku: Elämismaailma tieteiden perustana: Edmund Husserlin tieteen filosofia. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta. Tampere: Tampereen yliopisto, 1992. ISBN 951-44-3129-4.
 • Varto, Juha: Fenomenologinen tieteen kritiikki. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta. Tampere: Tampereen yliopisto, 1992. ISBN 951-44-3094-8.
 • Varto, Juha: Fenomenologinen tieteen kritiikki. 2. painos (1. painos 1992). Tampere: Tampereen yliopisto, 1995. ISBN 951-44-3775-6.

17 Etiikka. Elämänfilosofia. Estetiikka[muokkaa]

 • Fromm, Erich: Pako vapaudesta. (Escape from freedom, 1941.) Suomentanut Markku Lahtela. Teoksen 1. painos ilmestynyt nimellä Vaarallinen vapaus 1962. Helsinki: Kirjayhtymä, 1976. ISBN 951-26-1137-6.
 • Reiners, Ilona & Seppä, Anita (toim.): Etiikka ja estetiikka. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-739-0.

17.1 Etiikka. Moraalifilosofia[muokkaa]

 • Badiou, Alain: Etiikka: Essee pahan tiedostamisesta. (L’éthique: Eessai sur la conscience du mal, 1993.) Suomentanut ja jälkisanat kirjoittanut Janne Kurki. Helsinki: Apeiron, 2004. ISBN 952-5538-01-X.
 • Beauvoir, Simone de: Moniselitteisyyden etiikka. (Pour une morale de l'ambiguïté, 1947.) Suomentanut Erika Ruonakoski. Helsinki: Tutkijaliitto, 2011. ISBN 978-952-5169-81-2.
 • Fromm, Erich: Ihmisen osa. (Man for himself: An inquiry into the psychology of ethics, 1947.) Suomentanut Kari Turunen. 2. painos (1. painos 1965). Helsinki: Kirjayhtymä, 1984. ISBN 951-26-2687-X.
 • Irigaray, Luce: Sukupuolieron etiikka. (Éthique de la différence sexuelle, 1984.) Suomennos ja esipuhe Pia Siveniu. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-655-6.
 • Jokinen, Riikka: Tietämättömyyden etiikka: Emmanuel Levinas modernin subjektin tuolla puolen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1997. ISBN 951-39-0086-X.
 • Kant, Immanuel: Moraalin metafysiikan perustus. (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785.) Suomentanut Markus Nikkarla. Turku: Areopagus, 2014. ISBN 978-952-99791-7-2.
 • Krohn, Sven: Arvojen yleispätevyyden ongelma: Arvofilosofinen tutkielma. Porvoo Helsinki: Akateeminen kirjakauppa, jakaja, 1953.
 • Krohn, Sven: Totuus, arvo ja ihminen: Filosofisia esseitä. Porvoo Helsinki: WSOY, 1967.
 • Krohn, Sven: Etsin ihmistä: Filosofisia esseitä. Toimittanut Marita Airakorpi. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21198-2.
 • Krohn, Sven: Totuus, arvo ja ihminen: Filosofisia esseitä. 2. esipuheella täydennetty painos (1. painos: Porvoo Helsinki: WSOY, 1967). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, filosofian laitos, 1990. ISBN 951-680-412-8.
 • Lassila, Olli-Pekka: Vapaa ihminen: Etiikan filosofinen perustelu Jean-Paul Sartren ajattelussa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1987. ISBN 951-9111-63-8.
 • Lehtimaja, Lissu: Levinasin kasvot. Lopputyö: Taideteollinen korkeakoulu, taidekasvatuksen kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2008. ISBN 978-952-01-0230-2.
 • Levinas, Emanuel: Etiikka ja äärettömyys: Keskusteluja Philippe Nemon kanssa. Toisen jälki. (Ethique et infini: Dialogues avec Philippe Nemo, 1982; La trace de l’autre, 1963.) Keskustelun suomennos ja esipuhe: Antti Pönni. Artikkelin suomennos: Outi Pasanen. Tampere: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-663-7.
 • Liehu, Heidi: Ihmisestä, jumaluudesta ja onnesta. Helsinki: Sphinx, 2002. ISBN 952-5273-03-2.
 • Pitkänen, Olli: Pahan ongelma teoreettisesta ja käytännöllisestä näkökulmasta. Lahti: Viides askel, 2013. ISBN 978-952-67666-6-9.
 • Vattimo, Gianni: Tulkinnan etiikka. Kahdeksan esseetä vuosilta 1985–1996. Suomentaneet Jussi Vähämäki ja Liisa Kunttu. Helsinki: Tutkijaliitto, 1999. ISBN 952-5169-09-X.

17.3 Elämänfilosofia. Elämäntaito[muokkaa]

 • Wilenius, Reijo: Mitä on ihminen? Filosofiaa ihmisestä ja inhimillisestä kasvusta. 2. laajennettu painos (2. painos: Atena, 1999). Helsinki: Dialogia, 2003. ISBN 952-5422-13-5.

17.5 Yleinen estetiikka[muokkaa]

 • Adorno, Theodor W.: Esteettinen teoria. (Ästhetische Theorie, 1970.) Toimittaneet Gretel Adorno, Rolf Tiedemann. Suomentanut Arto Kuorikoski. Tampere: Vastapaino, 2006. ISBN 951-768-113-5.
 • Bergson, Henri: Nauru: Tutkimus komiikan merkityksestä. (Le rire, 1900.) Suomentanut Sanna Isto ja Marko Pasanen. Helsinki: Loki-kirjat, 1994. ISBN 952-9646-18-6.
 • Haapala, Arto & Lehtinen, Markku (toim.): Elämys, taide, totuus: Kirjoituksia fenomenologisesta estetiikasta. Helsinki: Yliopistopaino, 2000. ISBN 951-570-462-6.
 • Kotkavirta, Jussi & Sironen, Esa (toim.): Moderni/postmoderni: Lähtökohtia keskusteluun. 2. korjattu ja täydennetty painos (1. painos 1986). Helsinki: Tutkijaliitto, 1989. ISBN 951-9297-77-4.
 • Mäkinen, Olli: Moderni, toisto ja ironia: Søren Kierkegaardin estetiikan aspekteja ja Joseph Hellerin Catch-22. Väitöskirja. Oulu: Oulun yliopisto, 2004. ISBN 951-42-7267-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Schiller, Friedrich: Kirjeitä ihmisen esteettisestä kasvatuksesta. (Briefe über die ästetische Erziehung des Menschen, 1794–95.) Suomentanut Pirkko Holmberg. Helsinki: Tutkijaliitto, 2013. ISBN 978-952-5169-95-9.
 • Tikkanen, Tiina: Schillerin kirjeet esteettisestä kasvatuksesta: Yritys ymmärtää Friedrich Schillerin teosta ”Die Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen”. 2., uudistettu painos (1. painos 1987). Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1996. ISBN 951-9113-38-X.

20 Yleinen uskontotiede[muokkaa]

 • Eliade, Mircea: Pyhä ja profaani. (Das Heilige und das Profane, 1957.) Suomentanut Teuvo Laitila. Helsinki: Loki-kirjat, 2003. ISBN 951-825-013-8.
 • Eliade, Mircea: Ikuisen paluun myytti: Kosmos ja historia. (Le mythe de l’éternel retour: Archetypes et répétition, 1949.) Suomentanut sekä esipuheen laatinut ja lisähuomautuksin varustanut Teuvo Laitila. Helsingissä: Loki-kirjat, 1993. ISBN 952-9646-06-2.
 • Girard, René: Väkivalta ja pyhä. (La violence et le sacré, 1972.) Suomentanut Olli Sinivaara. Paradeigma-sarja. Helsinki: Tutkijaliitto, 2004. ISBN 952-5169-33-2.
 • Gothóni, René: Uskontojen uustulkintaa. Helsinki: Yliopistopaino, 2000. ISBN 951-570-445-6.
 • Laitila, Teuvo & Pyysiäinen, Ilkka & Vesala, Kari: Ymmärtämisen aave? Kokemuksellisuus uskonnon tarkastelussa. Mythos ry:n julkaisuja 3. Helsinki: Mythos, 1986.
 • Savtšuk, Valeri: Veri ja kulttuuri. (Krov’ i kul’tura, 1995.) Suomentanut Jukka Mallinen. Jyväskylä: Atena, 1996. ISBN 951-796-035-2.
 • Waardenburg, Jacques: Usko ja uskonnot: Systemaattinen johdatus uskontotieteeseen. (Religionen und Religion: Systematische Einfuhrung in die Religionsgeschichte, 1986.) Suomentaneet Oili Aho ja Seppo Syrjänen. Esipuhe: Juha Pentikäinen. Helsinki: Gaudeamus, 1986. ISBN 951-662-402-2.

20.2 Kristinusko. Teologia[muokkaa]

 • Badiou, Alain: Apostoli Paavali: Universalismin perustaja. (Saint Paul: La fondation de l'universalisme, 1997, 2002.) Suomentanut Janne Porttikivi. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-209-5.
 • Kierkegaard, Søren: Kuolemansairaus: kKristillis-psykologinen kehitelmä hengen rakennukseksi ja herätykseksi. (Sygdommen til døden: En christelig psychologisk Udvikling til opbyggelse og opvækkelse. Af Anti-Climacus, udgivet af S. Kierkegaard, 1849.) Suomentaneet Janne Kylliäinen ja Tapani Laine. Helsinki: Basam Books, 2015. ISBN 978-952-260-346-3.

21 Uskonnonfilosofia[muokkaa]

 • Amnell, Matti T.: Uskonto ilman uskontoa: Radikaalin postmodernin uskonnonfilosofian haaste. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Helsinki: Matti T. Amnell, 2010. ISBN 978-952-92-6656-2. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Buber, Martin: Minä ja Sinä. (Ich und Du, 1923.) Suomentanut Jukka Pietilä. Edellinen laitos 1986 (Therapeia-säätiön julkaisuja 1). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993 (3. painos 1999). ISBN 951-0-18773-9.
 • Heinämäki, Elisa: Tyhjä taivas: Georges Bataille ja uskonnon kysymys. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Tutkijaliitto, 2008. ISBN 978-952-5169-61-4.
 • Ojansuu, Johannes: Pyhyys: Rajalla oleva ihminen. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28999-X.
 • Varto, Juha & Veenkivi, Liisa: Ihmisen tie: Keskusteluja mystikoista. 2. painos (1. painos 1995). Tampere: Tampereen yliopisto, 1996. ISBN 951-44-3929-5.
 • Varto, Juha & Veenkivi, Liisa: Rakkaus ja rukous: Filosofisia keskusteluja uskosta ja uskonnoista. Tampere: TAJU, Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, 1998. ISBN 951-44-4336-55.
 • Welte, Bernhard: Olemattomuuden valo: Uuden uskonnollisen kokemuksen mahdollisuudesta. (Das Licht des Nichts: Von der Mö̈glichkeit neuer religiöser Erfahrung, 1980.) Suomentaneet Terhi Kiiskinen ja Teemu Sippo. Helsinki: Loki-kirjat, 2008. ISBN 978-951-825-037-4.

22.3 Raamatun henkilöt[muokkaa]

 • Badiou, Alain: Apostoli Paavali: Universalismin perustaja. (Saint Paul: La fondation de l'universalisme, 1997, 2002.) Suomentanut Janne Porttikivi. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-209-5.

30 Yleinen yhteiskuntatiede[muokkaa]

30.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Adorno, Theodor W. & Horkheimer, Max & Marcuse, Herbert: Järjen kritiikki. Suomentanut ja toimittanut Jussi Kotkavirta. Tampere: Vastapaino, 1991. ISBN 951-9066-41-1.
 • Baudrillard, Jean: Ekstaasi ja rivous. (L'autre par lui-même: Habilitation, 1987.) Suomennos: Panu Minkkinen. Helsinki: Gaudeamus, 1991. ISBN 951-662-527-4.
 • Baudrillard, Jean: Lopun illuusio, eli, Tapahtumien lakko. (L'illusion de la fin ou la grève des événements, 1991.) Suomennos: Mika Määttänen. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-638-6.
 • Guattari, Félix: Kolme ekologiaa. (Les trois écologies, 1989.) Suomentaneet Anna Helle, Mikko Jakonen ja Eetu Viren. Helsinki: Tutkijaliitto, 2008. ISBN 978-952-5169-53-9.
 • Habermas, Jürgen: Julkisuuden rakennemuutos: Tutkimus yhdestä kansalaisyhteiskunnan kategoriasta. (Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, 1962.) Suomentanut Veikko Pietilä. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-148-8.
 • Holvas, Jakke: Talousmetafysiikan kritiikkiä. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Episteme. Helsinki: Tutkijaliitto, 2009. ISBN 978-952-5169-56-0.
 • Horkheimer, Max: Välineellisen järjen kritiikki. (Eclipse of reason, 1947.) Suomentaneet Olli-Pekka Moisio ja Veikko Pietilä. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-189-6.
 • Horkheimer, Max & Adorno, Theodor W.: Valistuksen dialektiikka: Filosofisia sirpaleita. (Dialektik der Aufklärung: Philosophische Fragmente, 1947.) Suomentanut Veikko Pietilä. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-219-0.
 • Marcuse, Herbert: Ihmisen vapautuksesta. (An essay on liberation, 1969.) Suomennos ja kriittinen jälkipuhe: Markku Lahtela. Ärrä 6. Helsinki: Weilin+Göös, 1971.
 • Marcuse, Herbert: Yksiulotteinen ihminen: Teollisen yhteiskunnan tarkastelua. (One-dimensional man, 1964.) Suomentanut Markku Lahtela. Helsinki: Weilin+Göös, 1969.
 • Moisio, Olli-Pekka (toim.): Kritiikin lupaus: Näkökulmia Frankfurtin koulun kriittiseen teoriaan. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1999. ISBN 951-39-0422-9.
 • Sydänsalama (toim.): Kapinaviive. Tampere: Rohkean Reunaan; Helsinki: Books on Demand, 2011. ISBN 978-952-498-541-3.
 • Vattimo, Gianni: Läpinäkyvä yhteiskunta. (La società trasparente, 1989.) Suomennos: Jussi Vähämäki. Helsinki: Gaudeamus, 1991. ISBN 951-662-528-2.

30.1 Sosiologia[muokkaa]

 • Heinämaa, Sara: Ele, tyyli ja sukupuoli: Merleau-Pontyn ja Beauvoirin ruumiinfenomenologia ja sen merkitys sukupuolikysymykselle. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-652-1.
 • Kristeva, Julia: Muukalaisia itsellemme. (Etrangers à nous-mêmes, 1988.) Suomentanut Päivi Malinen. Eurooppalaisia ajattelijoita. Helsinki: Gaudeamus, 1992. ISBN 951-662-542-8.

30.101 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Deleuze, Gilles: Autiomaa: Kirjoituksia vuosilta 1967–1986. Toimittaneet Jussi Kotkavirta, Keijo Rahkonen ja Jussi Vähämäki. Helsinki: Gaudeamus, 1992. ISBN 951-662-541-X.
 • Habermas, Jürgen: Järki ja kommunikaatio: Tekstejä 1981–1989. Valinnut ja suomentanut Jussi Kotkavirta. 2. uudistettu painos. Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-589-4.

30.12 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia[muokkaa]

 • Arppe, Tiina: Pyhän jäännökset: Ranskalaisia rajanylityksiä: Mauss, Bataille, Baudrillard. Helsinki: Tutkijaliitto, 1992. ISBN 951-9297-87-1.
 • Baudrillard, Jean: Amerikka. (Amérique, 1986.) Suomentanut Tiina Arppe. Helsinki: Loki-kirjat, 1991. ISBN 952-9646-00-3.
 • Holvas, Jakke & Raivio, Herman & Seppänen, Pekka: Ei voisi vähempää kiinnostaa: Nuoruuden filosofia. Vantaa: Kannustusvalmennus P & K, 1997. ISBN 952-5167-05-4.
 • Kuivakari, Seppo: Mediaekologia: Tiedon kabinetteja ja kuriositeetteja. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja C, Katsauksia ja puheenvuoroja 35. Rovaniemi: Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta, 2008. ISBN 978-952-484-252-5.
 • Näre, Sari: Etnopsykoanalyyttisia näkökulmia sukupuolikulttuuriin. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopiston sosiologian laitos, 1995. ISBN 951-45-6987-3.

30.13 Sosiaalipsykologia[muokkaa]

 • Deleuze, Gilles & Guattari, Félix: Anti-Oidipus: Kapitalismi ja skitsofrenia. (Capitalisme et schizophrénie: L’anti-Œdipe, 1972.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Helsinki: Tutkijaliitto, 2007. ISBN 978-952-5169-51-5.
 • Fromm, Erich: Pako vapaudesta. (Escape from freedom, 1941.) Suomentanut Markku Lahtela. Teoksen 1. painos ilmestynyt nimellä Vaarallinen vapaus. Helsinki: Kirjayhtymä, 1976. ISBN 951-26-1137-6.

32 Valtio-oppi. Politiikka[muokkaa]

32.01 Valtiofilosofia. Poliittiset ideologiat[muokkaa]

 • Althusser, Louis: Ideologiset valtiokoneistot. (Positions, 1976.) Alkuteoksesta suomentaneet Leevi Lehto ja Hannu Sivenius. Helsinki & Tampere: Kansankulttuuri & Vastapaino, 1984. ISBN 951-9066-09-8.
 • Baudrillard, Jean: Terrorismin henki. (L’esprit du terrorisme, 2002.) Suomentanut Olli Sinivaara. Esipuhe: Jakke Holvas. Helsinki: Tutkijaliitto, 2006. ISBN 952-5169-45-6.
 • Beauvoir, Simone de: Toinen sukupuoli 1: Tosiasiat ja myytit. (Le deuxième sexe 1: Les faits et les mythes, 1949.) Suomentaneet Iina Koskinen, Hanna Lukkari ja Erika Ruonakoski. Helsinki: Tammi, 2009. ISBN 978-951-31-4176-9.
 • Beauvoir, Simone de: Toinen sukupuoli 2: Eletty kokemus. (Le deuxième sexe 2: L'expérience vécue, 1949.) Suomentaneet Iina Koskinen, Hanna Lukkari ja Erika Ruonakoski. Helsinki: Tammi, 2011. ISBN 978-951-31-4645-0.
 • Braidotti, Rosi: Riitasointuja. (Patterns of dissonance: An essay on women in contemporary French philosophy, 1991.) Suomennos: Päivi Kosonen ym. Tampere: Vastapaino, 1993. ISBN 951-9066-66-7.
 • Butler, Judith: Hankala sukupuoli: Feminismi ja identiteetin kumous. (Gender trouble: Feminism, and the subversion of identity, 1990.) Suomentaneet Tuija Pulkkinen & Leena-Maija Rossi. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-913-X.
 • Debord, Guy: Spektaakkelin yhteiskunta. (La société du spectacle, 1967.) Suomentanut Tommi Uschanov. Helsinki: Summa, 2005. ISBN 952-5418-03-0.
 • Foucault, Michel: Turvallisuus, alue, väestö: Hallinnallisuuden historia: Collège de Francen luennot 1977–1978. (Sécurité, territoire, population: Cours au Collège de France, 1978.) Suomentanut Antti Paakkari. Helsinki: Tutkijaliitto, 2010. ISBN 978-952-5169-68-3.
 • Habermas, Jürgen: Julkisuuden rakennemuutos: Tutkimus yhdestä kansalaisyhteiskunnan kategoriasta. (Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, 1962.) Suomentanut Veikko Pietilä. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-148-8.
 • Hegel, G. W. F.: Oikeusfilosofian pääpiirteet eli luonnonoikeuden ja valtiotieteen perusteet. (Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder, Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, 1821.) Johdannon laatineet Juha Manninen ja Markus Wahlberg. Suomentanut ja selityksin varustanut Markus Wahlberg. Oulu: Pohjoinen, 1994. ISBN 951-749-188-3.
 • Irigaray, Luce: Sukupuolieron etiikka. (Éthique de la différence sexuelle, 1984.) Suomennos ja esipuhe Pia Sivenius. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-655-6.
 • Lacoue-Labarthe, Philippe & Nancy, Jean-Luc: Natsimyytti. (Le mythe nazi, 1991.) Suomentaneet Merja Hintsa ja Janne Porttikivi. Jälkisanat: Janne Porttikivi ja Tuomas Nevanlinna. Helsinki: Tutkijaliitto, 2002. ISBN 952-5169-17-0.
 • Lahtinen, Mikko: Niccolò Machiavelli ja aleatorinen materialismi: Louis Althusser ja Machiavellin konjunktuurit. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampereen yliopisto, 1997. ISBN 951-44-4240-7.
 • Marcuse, Herbert: Vastavallankumous ja kapina. (Counter-revolution and revolt, 1972.) Kääntänyt Matti Kosonen työryhmän avustamana. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1981. ISBN 951-9113-11-8.
 • Pyhtilä, Marko: Kansainväliset situationistit: Spektaakkelin kritiikki. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Helsinki: Like, 2005. ISBN 952-471-515-5.
 • Rahkonen, Keijo & Sironen, Esa (toim.): Ernst Bloch: Utopia, luonto, uskonto: Johdatusta Ernst Blochin ajatteluun. Osa kirjoituksista käännöksiä, suomennokset Raija Sironen, Keijo Rahkonen. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto, 1985. ISBN 951-9225-97-8.
 • Rancière, Jacques: Erimielisyys: Politiikka ja filosofia. (La mésentente: Politique et philosophie, 1995.) Suomentanut Heikki Kujansivu. Helsinki: Tutkijaliitto, 2009. ISBN 978-952-5169-67-6.
 • Steinbock, Dan: Sisäistetty herruus: Politisoituneen luonteenrakenteen kritiikkiä: Taiteellisen tutkimuksen kokeilu. Helsingissä: Otava, 1980. ISBN 951-1-05668-9.
 • Varis, Tuula: Vallan genealogia: Tutkimus Michel Foucault’n valtakäsityksistä. Tampereen yliopisto, Politiikan tutkimuksen laitos. Rauhan- ja kehitystutkimuksen yksikkö, Tiedotteita 36. Tampere: Tampereen yliopisto, 1989. ISBN 951-44-2562-6.
 • Vernant, Jean-Pierre: Kreikkalaisen ajattelun alkuperä. (Les origines de la pensée grecque, 1962.) Suomentanut Tuomas Parsio. Helsinki: Tutkijaliitto, 2009. ISBN 978-952-5169-35-5.
 • Virno, Paolo: Väen kielioppi: Ehdotus analyysiksi nykypäivän elämänmuodoista. (La grammatica della moltitudine: Per una analisi delle forme di vita contemporanee, 2002.) Suomentanut Inkeri Koskinen. Helsinki: Tutkijaliitto, 2006. ISBN 952-5169-37-5.
 • Žižek, Slavoj: Politiikkaa, idiootti! Vastakkainasetteluja Žižekin kanssa. Toimittaneet Kimmo Jylhämö ja Hanna Kuusela. Sisältää otteita Slavoj Žižekin teksteistä sekä haastattelun. Helsinki: Like: Into, 2009. ISBN 978-952-01-0365-1.
 • Žižek, Slavoj: Väkivalta. (Violence, 2008.) Suomentanut Janne Porttikivi. Helsinki: Nemo, 2012. ISBN 978-952-240-145-8.

32.065 Kokoukset[muokkaa]

 • Varto, Juha (toim.): Silleen jättäminen ja politiikka: Suomen fenomenologisen instituutin seminaari 12.5.1992. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta. Tampere: Tampereen yliopisto, 1992. ISBN 951-44-3158-8.

32.1 Poliittiset järjestelmät[muokkaa]

32.101 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Nevanlinna, Tuomas: Kuninkaista ja narreista. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-238-0.

32.3 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa[muokkaa]

 • Cixous, Hélène: Medusan nauru ja muita ironisia kirjoituksia. (Le rire de la Méduse et autres ironies, 1975.) Suomentaneet Heta Rundgren & Aura Sevón. Helsinki: Tutkijaliitto, 2013. ISBN 978-952-5169-93-5.

32.309 Historia[muokkaa]

 • Barbey d’Aurevilly, Jules: Dandyismistä ja George Brummellista. (Du dandysme et de George Brummell, 1845.) Suomennos ja esittely: Antti Nylén. Turku: Sammakko, 2009. ISBN 978-952-483-110-9.

32.5 Kansainvälinen politiikka[muokkaa]

 • Baudrillard, Jean: Terrorismin henki. (L’esprit du terrorisme, 2002.) Suomentanut Olli Sinivaara. Esipuhe: Jakke Holvas. Helsinki: Tutkijaliitto, 2006. ISBN 952-5169-45-6.
 • Žižek, Slavoj: Tervetuloa reaalisen autiomaahan! Viisi esseetä syyskuun 11. päivästä ja vastaavista päivämääristä. (Welcome to the desert of the real! Five essays on September 11 and related dates, 2002.) Suomentanut Janne Kurki. Helsinki: Apeiron, 2004. ISBN 952-5538-02-8.

32.7 Rauhankysymys. Rauhantutkimus[muokkaa]

 • Kant, Immanuel: Ikuiseen rauhaan: Valtio-oikeudellinen tutkielma. (Zum Ewigen Frieden: Ein philosophischer Entwurf, 1795.) Suomentanut Jaakko Tuomikoski. 4. painos (1. painos 1922). Hämeenlinna: Karisto, 2000. ISBN 951-23-2764-3.

32.701 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Rousseau, Jean-Jacques: Kirjoituksia sodasta ja rauhasta. Johdanto: Harto Hakovirta. Suomentanut Alex Aissaoui. Helsinki: Summa, 2010. ISBN 978-952-5418-29-3.

36 Taloustiede. Kansantaloustiede[muokkaa]

 • Lazzarato, Maurizio: Velkaantunut ihminen. (La fabrique de l’homme endetté: Essai sur la condition néolibérale, 2011.) Suomentanut Anna Tuomikoski. Helsinki: Tutkijaliitto, 2014. ISBN 978-952-5169-99-7.

36.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Holvas, Jakke: Talousmetafysiikan kritiikkiä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Tutkijaliitto, 2009. ISBN 978-952-5169-56-0.
 • Vähämäki, Jussi: Itsen alistus: Työ, tuotanto ja valta tietokykykapitalismissa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Like: Tutkijaliitto, 2009. ISBN 978-952-01-0119-0.

38 Kasvatus. Opetus. Kasvatustiede[muokkaa]

 • Siljander, Pauli: Johdatusta henkitieteelliseen pedagogiikkaan: Wilhelm Dilthey – Herman Nohl – Theodor Litt. Oulu: Oulun yliopisto, 1987. ISBN 951-42-2471-X.

38.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Freire, Paulo: Sorrettujen pedagogiikka. (Pedagogia do oprimido, 1970.) Suomentanut Joel Kuortti. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-159-3.
 • Itkonen, Matti: Esteettinen kasvatus: Filosofisia lähtökohtia. Helsinki: Kirjayhtymä, 1999. ISBN 951-26-4417-7.
 • Lehtovaara, Maija: Subjektiivinen maailmankuva kasvatustieteellisen tutkimuksen kohteena: Kasvatuksen filosofian pohdintaa ja kasvatustieteen filosofian kehittelyä Lauri Rauhalan eksistentiaalisen fenomenologian pohjalta erityisesti silmälläpitäen minäkäsitystutkimuksia. Väitöskirja: Tampereen yliopisto 1992. Tampere: Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitos, 1994. ISBN 951-44-3495-1.
 • Siljander, Pauli: Hermeneuttisen pedagogiikan pääsuuntaukset. Oulu: Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 1988. ISBN 951-42-2678-X.
 • Skinnari, Simo: Pedagoginen rakkaus: Kasvattaja elämän tarkoituksen ja ihmisen arvoituksen äärellä. Jyväskylä: PS-kustannus, 2004. ISBN 952-451-098-7.
 • Ziehe, Thomas: Uusi nuoriso: Epätavanomaisen oppimisen puolustus. (Alkuteksti: Thomas Ziehen osuus teoksesta Plädoyer für ungewöhnliches Lernen, 1982.) Suomentaneet Raija Sironen ja Jussi Tuormaa. Helsinki: Vastapaino, 1991. ISBN 951-9066-44-6.

38.297 Taiteiden ja urheilun opetusoppi[muokkaa]

 • Efland, Arthur D. & Freedman, Kerry & Stuhr, Patricia: Postmoderni taidekasvatus: Eräs lähestymistapa opetussuunnitelmaan. (Postmodern art education: An approach to curriculum, 1996.) Suomentanut Virpi Wuori. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, taidekasvatuksen osasto, 1998. ISBN 951-558-032-3.

49 Kansatiede. Kulttuuriantropologia[muokkaa]

 • Lévi-Strauss, Claude: Rotu, historia ja kulttuuri. (Race et histoire, 1952.) Suomentanut Jussi Träskilä. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-906-7.

50.1 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu[muokkaa]

50.101 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Ferry, Luc: Uusi ekologinen järjestys: Puu, eläin, ihminen. (Le nouvel ordre écologique: L'arbre, l'animal et l'homme, 1992.) Suomalainen esipuhe: Jaakko Pöyry, Esa Saarinen. Espoo: Expertise, 1993. ISBN 951-96628-1-2.
 • Serres, Michel: Luontosopimus. (Le contrat naturel, 1990.) Suomentaneet Aila Virtanen ja Jussi Vähämäki. Tampere: Vastapaino, 1994. ISBN 951-9066-63-2.

53 Fysiikka[muokkaa]

53.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Fysiikan tietoteoreettiset perusteet fenomenologian ja kielipelien näkökulmasta / Tapio Hyvönen.

58 Eläintiede[muokkaa]

58.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Ruonakoski, Erika: Eläimen tuttuus ja vieraus: Fenomenologisen empatiateorian uudelleentulkinta ja sen sovellus vieraslajisia eläimiä koskevaan kokemukseen. Helsinki: Tutkijaliitto, 2011. ISBN 978-952-5169-80-5.

59 Lääketiede. Terveydenhuolto[muokkaa]

59.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Foucault, Michel: Klinikan synty. (Naissance de la clinique: Une archéologie du regard médical, 1963.) Suomentanut Simo Määttä. Tampere: Niin & näin, 2013. ISBN 978-952-5503-70-8.

59.35 Seksologia[muokkaa]

 • Hankamäki, Jukka: Enkelirakkaus: Filosofia ja uskonto homoseksuaalisuutena. Helsinki: Books on Demand, 2008. ISBN 978-952-498-092-0.

59.5622 Psykoanalyysi[muokkaa]

 • Jung, C. G.: Kärsimyksestä. Koonnut Franz Alt. Suomentanut Maarit Arppo. Helsinki: Kirjayhtymä, 1998. ISBN 951-0-22367-0.

60 Sovelletut tieteet[muokkaa]

 • Ortega y Gasset, José: Ajatuksia tekniikasta. (Meditación de la técnica, 1939.) Suomentanut Antti Immonen. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2006. ISBN 952-5503-24-0.

60.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Heidegger, Martin: Tekniikka ja käänne. (Die Technik und die Kehre, 1949–50.) Suomentanut Vesa Jaaksi. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2007. ISBN 978-952-5503-25-8.
 • Spengler, Oswald: Ihminen ja tekniikka. (Der Mensch und die Technik: Beitrag zu einer Philosophie des Lebens, 1931). , tulossa.

70 Taide. Taidehistoria[muokkaa]

 • Benjamin, Walter: Keskuspuisto: Kirjoituksia kapitalismista, suurkaupungeista ja taiteesta. Suomentaneet Taneli Viitahuhta ja Eetu Viren. Helsinki: Tutkijaliitto, 2014. ISBN 978-952-5169-98-0.
 • Pullinen, Jouko: Mestarin käden jäljillä: Kuvallinen dialogi filosofisen hermeneutiikan näkökulmasta. Väitöskirja. Taideteollisen korkeakoulun julkaisu A 40. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, 2003. ISBN 951-558-115-X.
 • Varto, Juha & Saarnivaara, Marjatta & Tervahattu, Heikki (toim.): Kohtaamisia taiteen ja tutkimisen maastoissa. Juhlakirja professori Inkeri Savalle. Hamina: Akatiimi, 2003. ISBN 952-5378-05-5.

70.01 Taiteen estetiikka[muokkaa]

 • Hannula, Mika & Suoranta, Juha & Vadén, Tere: Otsikko uusiksi: Taiteellisen tutkimuksen suuntaviivat. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2003. ISBN 952-5503-03-8. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Hegel, G. W. F.: Taiteenfilosofia: Johdanto estetiikan luentoihin. (Vorlesungen über die Aesthetik, 1835.) Suomentaneet Oiva Kuisma, Risto Pitkänen ja Jyri Vuorinen. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-303-0.
 • Heidegger, Martin: Taideteoksen alkuperä. (Der Ursprung des Kunstwerkes, 1935–36.) Suomentanut Hannu Sivenius. Helsinki: Taide, 1995. ISBN 951-608-011-1.
 • Kupiainen, Reijo: Heideggerin ja Nietzschen taidekäsitysten jäljillä. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-710-2.
 • Luoto, Miika: Heidegger ja taiteen arvoitus. Helsinki: Tutkijaliitto, 2002. ISBN 952-5169-14-6.
 • Marcuse, Herbert: Taiteen ikuisuus. (Permanenz der Kunst: Wider eine bestimmte marxistische Aesthetik, 1977.) Suomentanut Ville Lähde. Tampere: Niin & näin, 2011. ISBN 978-952-5503-59-3.
 • Merleau-Ponty, Maurice: Silmä ja mieli. (L’œil et l’esprit, 1964.) 2. uusittu painos (1. painos 1993). Suomentanut Kimmo Pasanen. Helsinki: Taide, 2006. ISBN 951-608-057-X. Uusi suomennos teoksessa Filosofisia kirjoituksia.
 • Merleau-Ponty, Maurice: Filosofisia kirjoituksia. Suomentaneet Miika Luoto ja Tarja Roinila. Helsinki: Nemo, 2012. ISBN 978-952-240-105-2.
 • Nietzsche, Friedrich: Tragedian synty. (Die Geburt der Tragödie, 1872.) Suomentanut Jarkko S. Tuusvuori. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2007. ISBN 978-952-5503-26-5.
 • Ortega y Gasset, José: Taiteen irtautuminen inhimillisestä ja Ajatuksia romaanista: Kaksi esseetä. (La deshumanización del arte, 1925; Ideas sobre la novela, 1914.) Suomentanut Sinikka Kallio. Helsingissä: Otava, 1961.
 • Stewen, Riikka & Haapalainen, Riikka & Kaitavuori, Kaija (toim.): Nykytaidetta etsimässä: Neljä keskustelua Kiasmassa. Helsinki: Like: Kiasma, 2007. ISBN 978-952-01-0011-7.
 • Tikkanen, Tiina: Schillerin kirjeet esteettisestä kasvatuksesta: Yritys ymmärtää Friedrich Schillerin teosta ”Die Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen”. 2., uudistettu painos (1. painos 1987). Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1996. ISBN 951-9113-38-X.
 • Varto, Juha: Kauneuden taito: Estetiikkaa taidekasvattajille. Tampere: Tampere University Press, 2001. ISBN 951-44-5160-0.

70.1 Taidepsykologia. Taidesosiologia. Taidepolitiikka[muokkaa]

 • Ihanus, Juhani: Toinen: Kirjoituksia psyykestä, halusta ja taiteista. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-618-1.
 • Routila, Lauri: Miten teen tiedettä taiteesta: Johdatusta taiteentutkimukseen ja taiteen teoriaan. Keuruu: Clarion, 1986. ISBN 951-867-021-8.
 • Siivonen, Timo: Avantgarde ja postmodernismi: Itsekritiikki ja radikalisoituminen modernissa taideinstituutiossa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimusyksikkö, 1992. ISBN 951-680-813-1.

71 Uudet taidemuodot[muokkaa]

 • Käsitetaiteen etiikkaa : suomalaisen käsitetaiteen postmodernia ja fenomenologista tulkintaa / Marja Sakari.

72 Arkkitehtuuri[muokkaa]

72.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Sassi, Mirja: Modernismi murtuu: Postmoderni kulttuuriasenne muuttaa arkkitehtuuria, kuvataiteita ja muotoilua: Miksi ja miten?. Helsinki: Rakennuskirja, 1985. ISBN 951-682-106-5.

75.7 Valokuvaus. Valokuvataide[muokkaa]

 • Barthes, Roland: Valoisa huone. (La chambre claire: Note sur la photographie, 1980.) Suomentaneet Martti Lintunen, Esa Sironen ja Leevi Lehto. Helsinki: Kansankulttuuri: Suomen valokuvataiteen museon säätiö, 1985. ISBN 951-615-365-8.

77.3 Tanssi[muokkaa]

77.301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Parviainen, Jaana: Tanssi ihmisen eksistenssissä: Filosofi[n]en tutkielma tanssista. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta. Tampere: Tampereen yliopisto, 1994. ISBN 951-44-3472-2.
 • Varto, Juha (toim.): Tanssi, liikunta ja filosofia: Liikunnan filosofian II valtakunnallinen kollokvio 1991. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta. Tampere: Tampereen yliopisto, 1992. ISBN 951-44-3041-7.

77.4963 Italia[muokkaa]

 • Suoranta, Juha (toim.): Kuluttaminen & yksilön kulttuurin kuolema: Pier Paolo Pasolinin herättämiä ajatuksia perinteestä, kielestä, sukupuolisuudesta ja kasvatuksesta. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1995. ISBN 951-634-452-6.

78 Musiikki[muokkaa]

78.8922 Jazz[muokkaa]

 • Toivanen, Mikko: Jazz luonnollisena systeeminä: Fenomenologis-semioottinen tutkielma modernin jazzin myytistä ja sen merkityksestä. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. ISBN 951-39-0793-7.

79.101 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Koski, Tapio: Liikunta elämäntapana ja henkisen kasvun välineenä: Filosofinen tutkimus liikunnan merkityksestä, esimerkkeinä jooga ja zen-budo. Väitöskirja. Tampere: Tampereen yliopisto, 2000. ISBN 951-44-4872-3.

86 Kirjallisuustiede[muokkaa]

 • Bayard, Pierre: Miten puhua kirjoista joita ei ole lukenut. (Comment parler des livres que l’on n’a pas lus?, 2007.) Suomentanut Pirjo Thorel. Jyväskylä: Atena, 2008. ISBN 978-951-796-535-4.
 • Blanchot, Maurice: Kirjallinen avaruus. (L’espace littéraire, 1955.) Suomentanut Susanna Lindberg. Helsinki: Ai-ai, 2003. ISBN 952-5146-19-7.
 • Vaarala, Heidi: Puolinaisesta moninaiseksi: Dekonstruktion teoria, naisen dekonstruktio ja tekstianalyysi. Pro gradu -tutkielma: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1985. ISBN 951-9113-18-5.

86.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Bachelard, Gaston: Vesi ja unet. Essee materiaalisesta mielikuvituksesta. (L’eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière, 1942.) Suomentanut Jan Blomstedt. Jälkisanat: Juhani Pallasmaa. Helsinki: Ntamo, 2015. ISBN 978-952-215-575-7.
 • Bachelard, Gaston: Tilan poetiikka. (La poétique de l’espace, 1958.) Suomentanut Tarja Roinila. Helsinki: Nemo, 2003. ISBN 952-5180-54-9.
 • Barthes, Roland: Mytologioita. (Mythologies, 1957.) Suomentanut Panu Minkkinen. Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-588-6.
 • Barthes, Roland: Tekstin hurma. (Le plaisir du texte, 1973.) Suomentanut Raija Sironen. Jälkisanat: Erkki Vainikkala. Tampere: Vastapaino, 1993. ISBN 951-9066-61-6.
 • Barthes, Roland: Tekijän kuolema, tekstin syntymä. Suomennoksen toimittanut Lea Rojola. Suomentaneet Lea Rojola ja Pirjo Thorel. Tampere: Vastapaino, 1993. ISBN 951-9066-68-3.
 • Beauvoir, Simone de: Onko Sade poltettava? ja muita esseitä. Suomentanut Erika Ruonakoski. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-32669-5.
 • Bergson, Henri: Nauru: Tutkimus komiikan merkityksestä. (Le rire, 1900.) Suomennos: Sanna Isto ja Marko Pasanen. Helsinki: Loki-kirjat, 1994. ISBN 952-9646-18-6.
 • Blanchot, Maurice: Ääretön keskustelu. (L’entretien infini, 1969.) Suomentanut Janne Kurki. Vantaa: Apeiron, 2008. ISBN 978-952-5538-05-2.
 • Culler, Jonathan: Ferdinand de Saussure. (Ferdinand de Saussure, 1986.) Suomennos: Risto Heiskala. Helsinki: Tutkijaliitto, 1994. ISBN 951-9297-95-2.
 • Deleuze, Gilles: Kriittisiä ja kliinisiä esseitä. (Critique et clinique, 1993.) Suomentaneet Anna Helle, Merja Hintsa ja Pia Sivenius. Helsinki: Tutkijaliitto, 2007. ISBN 978-952-5169-48-5.
 • Kurki, Janne: Lacan ja kirjallisuus: Poe, Shakespeare, Sofokles, Claudel, Duras ja Joyce. Helsinki: Apeiron, 2004. ISBN 952-5538-00-1.
 • Man, Paul de: Esteettinen ideologia. (Aesthetic ideology, 1996.) Suomentanut Vesa Pynttäri. Paradeigma. Helsinki: Tutkijaliitto, 2014. ISBN 978-952-5169-97-3.
 • Niku, Annikki: Heidegger ja runon tie. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Helsinki: Tutkijaliitto, 2009. ISBN 978-952-5169-66-9.
 • Ricœur, Paul: Tulkinnan teoria: Diskurssi ja merkityksen lisä. (Interpretation theory: Discourse and the surplus of meaning, 1976.) Suomentanut Heikki Kujansivu. Helsinki: Tutkijaliitto, 2000. ISBN 952-5169-16-2.
 • Sartre, Jean-Paul: Mitä kirjallisuus on? Esseitä 2. (Qu’est-ce que la littérature?, 1947.) Suomentaneet Pirkko Peltonen ja Helvi Nurminen. Helsinki: Otava, 1967.
 • Varto, J. (toim.): Ingarden & toinen fenomenologia: Roman Ingarden 100 vuotta. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta. Tampere: Tampereen yliopisto, 1993. ISBN 951-44-3307-6.
 • Wilson, Colin: Sivullinen ihminen. (The outsider, 1956.) Suomennos: Sara Heikura. Tampere: Sanasato, 2007. ISBN 978-952-5086-94-2.

86.1 Yleinen kirjallisuudenhistoria[muokkaa]

 • Barthes, Roland: Rakastuneen kielellä. (Fragments d’un discours amoureux, 1977.) Suomentanut Tarja Roinila. Helsinki: Nemo, 2000. ISBN 952-5180-03-4.

86.11 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

86.2 Suomen ja suomalais-ugrilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Eskelinen, Markku & Lehtola, Jyrki: Jälkisanat: Sianhoito-opas. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-14716-8.

86.201 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Itkonen, Matti: Zenit – ulkoisesta sisäiseen: Askeleet fenomenologiseen aikaan ja sen tajunnallistumismoduksiin Eeva-Liisa Mannerin lyriikassa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Suomen fenomenologinen instituutti, 1994. ISBN 951-96984-0-X.

86.53 Amerikan englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Savolainen, Matti: Atlantin ylityksiä: Amerikkalaisen kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen navigointia 1965–1995. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimuskeskus, 2011. ISBN 978-951-39-4344-8.

86.61 Ranskankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Benjamin, Walter: Silmä väkijoukossa: Huomioita eräistä motiiveista Baudelairen tuotannossa. (Über einige Motive bei Baudelaire, 1939.) Suomentanut Antti Alanen. Odessa, 1986. ISBN 951-9178-17-1.
 • Blanchot, Maurice: Tunnustamaton yhteisö. (La communauté inavouable, 1983.) Suomentaneet Janne Kurki ja Panu Minkkinen. Helsinki: Loki-kirjat, 2004. ISBN 952-9646-76-3.
 • Blanchot, Maurice: Päivän hulluus. (La folie du jour, 1986.) Suomentanut Helena Sinervo. Helsinki: Ai-ai, 1996. ISBN 952-5146-00-6.

87 Kielitiede[muokkaa]

87.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Liehu, Heidi: Kirsikankukkia: Alaviitteitä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18613-9.
 • Sivenius, Pia: Avautua solmuun: Naisnäkökulma ja miehinen diskurssi. Helsinki: Gaudeamus, 1984. ISBN 951-662-365-4.

90 Historiantutkimus. Yleinen kulttuurihistoria. Yleinen sotahistoria. Yleinen arkeologia[muokkaa]

90.1 Historianfilosofia. Kulttuurifilosofia[muokkaa]

 • Eliade, Mircea: Ikuisen paluun myytti: Kosmos ja historia. (Le mythe de l’éternel retour: Archetypes et répétition, 1949.) Suomentanut Teuvo Laitila. Helsingissä: Loki-kirjat, 1993. ISBN 952-9646-06-2.
 • Foucault, Michel: Tiedon arkeologia. (L’archéologie du savoir, 1969.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-166-6.
 • Freud, Sigmund: Ahdistava kulttuurimme. (Das Unbehagen in der Kultur, 1930.) Suomentanut Erkki Puranen. 2. painos (1. painos 1972). Jyväskylä: Gummerus, 1982. ISBN 951-20-2411-X.
 • Hegel, G. W. F.: Järjen ääni: Hegelin historianfilosofian luentojen johdanto. (Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, 1833–36.) Suomentanut Mauri Noro. Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-216-X.
 • Itkonen, Matti: Kulttuurikuvia kotomaasta: Filosofisia tutkielmia ajan ja paikan hengestä. Jyväskylä: Kampus-kustannus, 2009. ISBN 978-951-9113-80-7.
 • Kojève, Alexandre: Historian loppu. Käännetty valikoima luentoja ja kirjoituksia. Suomentaneet Saara Hacklin yma. Helsingissä: Tutkijaliitto, 2007. ISBN 978-952-5169-52-2.
 • Lyotard, Jean-François: Tieto postmodernissa yhteiskunnassa. (La condition postmoderne, 1979.) Käännös: Leevi Lehto. Tampere: Vastapaino, 1985. ISBN 951-9066-13-6.
 • Nietzsche, Friedrich: Historian hyödystä ja haitasta elämälle. (Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, 1874.) Suomentanutt Anssi Halmesvirta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksikkö JULPU, 1999. ISBN 951-39-0472-5.
 • Ortega y Gasset, José: Massojen kapina. (La rebelion de las masas, 1930.) Suomentanut Sinikka Kallio-Visapää. Helsinki: Otava, 1952.
 • Ortega y Gasset, José: Historian kriiseistä ja muita esseitä. (Esquema de las crisis y otros ensayos, 1942.) Suomentanut Sinikka Kallio-Visapää. Otavan filosofinen kirjasto 2. Helsingissä: Otava, 1956.
 • Rauhala, Lauri: Ihminen kulttuurissa – kulttuuri ihmisessä. Helsinki: Yliopistopaino, 2005. ISBN 951-570-594-0.
 • Spengler, Oswald: Länsimaiden perikato: Maailmanhistorian morfologian ääriviivoja. (Der Untergang des Abendlandes: Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, 1918, 1922.) Lyhennetty laitos. Suomentanut Yrjö Massa. 5. painos (1. painos 1961). Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-2439-8.
 • Spengler, Oswald: Ihminen ja tekniikka. (Der Mensch und die Technik, 1931.) Suomentanut Matti Simola. Tampere: Matti Simola, 2014. ISBN 978-952-67717-7-9. Teoksen verkkoversio (PDF). Julkaistu myös Sarastus-verkkolehdessä 2014. Uusi julkaisu: Helsinki: Kiuas, 2016. Sisältää Juhani Sarsilan kirjoituksen Spenglerin historianfilosofiasta.

90.2 Yleinen kulttuurihistoria[muokkaa]

 • Ukkola, Helge: Romantiikan vanavedessä: Eksistentialismi: Ekspressionismi: Kulttuurihistoriallinen tutkimus. Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A, vol. 51. Tampere: Tampereen yliopisto, 1973. ISBN 951-44-0101-8.

98 Muiden maanosien historia[muokkaa]

98.312 Yhdysvallat[muokkaa]

 • Žižek, Slavoj: Tervetuloa reaalisen autiomaahan! Viisi esseetä syyskuun 11. päivästä ja vastaavista päivämääristä. (Welcome to the desert of the real! Five essays on September 11 and related dates, 2002.) Suomentanut Janne Kurki. Helsinki: Apeiron, 2004. ISBN 952-5538-02-8.

99.1 Elämäkerrat. Muistelmat[muokkaa]

99.11 Filosofit. Psykologit[muokkaa]

 • Jung, C. G.: Unia, ajatuksia, muistikuvia. (Erinnerungen, Träume, Gedanken, 1961.) Muistiin merkinnyt ja toimittanut Aniela Jaffé. Suomentanut Mirja Rutanen. Laatukirjat. 6. painos (1. painos 1985, Profiili-sarja). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2001. ISBN 951-0-16194-2.

Katso myös[muokkaa]