Kirjallisuutta estetiikasta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

17.5 Yleinen estetiikka[muokkaa]

 • Dickie, George: Estetiikka: Tutkimusalue, käsitteitä ja ongelmia. (Aesthetics: An introduction, 1971.) Suomentanut Heikki Kannisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1981 (2. painos 1990). ISBN 951-717-252-4.
 • Eaton, Marcia Muelder: Estetiikan ydinkysymyksiä. (Basic issues in aesthetics, 1988.) Suomentanut Pekka Rantanen. Helsinki: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1994. ISBN 951-45-6627-0.
 • Eco, Umberto (toim.): Kauneuden historia. (Storia della bellezza, 2004.) Suomentanut Pekka Tuomisto. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-31910-9.
 • Eldridge, Richard: Johdatus taiteenfilosofiaan. (An introduction to the philosophy of art, 2003.) Suomentanut Markku Lehtinen. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-114-2.
 • Envall, Markku & Kinnunen, Aarne & Sepänmaa, Yrjö (toim.): Estetiikan kenttä. Porvoo Helsinki: WSOY, 1972. ISBN 951-0-00525-8.
 • Haapala, Arto & Honkanen, Martti & Rantala, Veikko (toim.): Ympäristö, arkkitehtuuri, estetiikka. Helsinki: Gaudeamus, 2010 (1. laitos 1995). ISBN 978-952-495-182-1.
 • Haapala, Arto & Naukkarinen, Ossi (toim.): Mobiiliestetiikka: Kirjoituksia liikkeen ja liikkumisen kulttuurista. Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin raportteja n:o 3. Lahti: Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti, 2006. ISBN 978-952-5069-08-2.
 • Haapala, Arto & Pulliainen, Ukri: Taide ja kauneus: Johdatus estetiikkaan. Helsinki: Kirjapaja, 1998 (2. painos 2003). ISBN 951-625-375-X.
 • Haapala, Arto & Nummi, Jyrki (toim.): Aisthesis ja poiesis: Kirjoituksia estetiikasta ja kirjallisuudesta. Helsinki: Helsingin yliopisto, taiteiden tutkimuksen laitos, 2000. ISBN 951-45-9112-7.
 • Heinonen, Timo ym.: Aristoteleen runousoppi: Opas aloittelijoille ja edistyneille: Mitä runousoppi sisältää ja miten sitä on tulkittu sekä Aristoteleen käsitys onnistuneen runouden sisällöstä, muodosta, historiasta ja päämäärästä. Runousopin suomennos: Kalle Korhonen ja Tua Korhonen. Helsinki: Teos, 2012. ISBN 978-951-851-295-3.
 • Hirn, Yrjö: Esteettinen elämä. (Det estetiska livet, 1913.). Helsinki: Otava, 1914 (3. painos 1949).
 • Kant, Immanuel: Arvostelukyvyn kritiikki. (Kritik der Urteilskraft, 1790). , tulossa.
 • Keskustelu: Joseph Beuys, Jannis Kounellis, Anselm Kiefer, Enzo Cucchi. (Ein Gespräch, 1985.) Alkuteoksen toimittaja: Jacqueline Burckhardt. Suomalaisen laitoksen toimittaja: Jaakko Lintinen. Suomentanut Päivi Skyttä. Piirrokset: Enzo Cucchi. Valokuvat: Anselm Kiefer ym. Helsingissä: Taide, 1988. ISBN 951-8912-04-1.
 • Kinnunen, Aarne (toim.): Taide kovassa maailmassa. Porvoo Helsinki: Weilin+Göös, 1974. ISBN 951-0-06092-5.
 • Kinnunen, Aarne (toim.): Itämaiden estetiikka. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1980. ISBN 951-0-08484-0.
 • Kinnunen, Aarne & Oksala, Teivas (toim.): Antiikin estetiikka. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1977. ISBN 951-0-06817-9.
 • Krohn, Eino: Esteettinen maailma. Helsinki: Otava, 1955 (2. korjattu painos 1965).
 • Krohn, Eino: Esteettisen kulttuurin ja kasvatuksen peruskysymyksiä. 2. korjattu painos. Helsinki: WSOY, 1955.
 • Krohn, Eino: Kaksi lukittua lipasta: Tutkielmia kirjallisuuden ja estetiikan alueilta. Porvoo: WSOY, 1961.
 • Kulttuuriperinnön kauneus, hyvyys ja totuus. Toimitusryhmä: Pekka Elo ym. Suomen tammi -kehittämishanke. Helsinki: Museovirasto: Opetushallitus, 2000. ISBN 952-13-0894-X.
 • Väen tunto : kirjoituksia estetiikasta ja politiikasta / toimittaneet Vesa Kyllönen ja Mika Pekkola.
 • Lammenranta, Markus & Rantala, Veikko (toim.): Kauneus: Filosofisen estetiikan ongelmia: Suomen filosofisen yhdistyksen kollokvio Tampereella 1987. Tampere: Tampereen yliopisto, 1990. ISBN 951-44-2549-9.
 • Naukkarinen, Ossi: Arjen estetiikka. Helsinki: Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu, 2011. ISBN 978-952-60-4109-4.
 • Rantavaara, Irma (toim.): Nykyestetiikan ongelmia. Helsinki: Otava, 1971.
 • Reiners, Ilona & Seppä, Anita & Vuorinen, Jyri (toim.): Estetiikan klassikot 1. Platonista Nietzscheen. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-092-3.
 • Reiners, Ilona & Seppä, Anita & Vuorinen, Jyri (toim.): Estetiikan klassikot 2. Modernista postmoderniin. Helsinki: Gaudeamus, 2016. ISBN 978-952-495-390-0.
 • Sublim, ylevä, sublime / toim. Erkki Vainikkala
 • Venkula, Jaana (toim.): Ajatuksen voima: Tieto, usko ja kauneus ihmisen kohtalossa. Helsinki: Edistyksellinen tiedeliitto, 1990. ISBN 952-90-2167-4.
 • Vuorinen, Jyri: Estetiikan klassikoita. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1993. ISBN 951-717-745-3.
 • Vuorinen, Jyri: Aitoja ja alueita: Kirjoituksia estetiikasta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-247-6.
 • Vuorinen, Jyri: Aitoja ja alueita – Kirjoituksia estetiikasta (2001)

Katso myös[muokkaa]