Kirjallisuudentutkimuksen bibliografia

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

86 Kirjallisuustiede[muokkaa]

 • Ahokas, Pirjo & Rojola, Lea (toim.): Toiseuden politiikat. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 47. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1993. ISBN 951-717-766-6.
 • Ahola, Suvi: Lukupiirien aika: Yhteisöllistä lukemista suomalaisissa lukupiireissä. Julkaisu pohjautuu tekijän Helsingin yliopistossa tekemään väitöstutkimukseen. Helsinki: Avain, 2013. ISBN 978-951-692-958-6.
 • Ala-Korpela, Mika & Inkinen, Sam & Suna, Teemu: Kyborgin käsikirja: Havaintoja informaatiosta, ihmisestä ja koneesta, elämästä ja älykkyydestä. Julkaisijat: Teknillinen korkeakoulu, laskennallisen tekniikan laboratorio, Euroopan kestävän tietoyhteiskunnan instituutti. Helsinki: Finn Lectura, 2007. ISBN 978-951-792-318-7.
 • Alanko-Kahiluoto, Outi & Käkelä-Puumala, Tiina (toim.): Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä. 3. tarkistettu painos. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-003-5.
 • Alanko, Outi (päätoim.): Kirjallisuus, tunteet ja keskipäivän demoni. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-072-4.
 • Anhava, Martti: Melkein oikein: Kirjoituksia. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15731-0.
 • Anhava, Tuomas: Ja maisteri pisti sen: Tuomas Anhavan polemiikit. Toimittaneet Matti Suurpää ja Martti Anhava. Helsingissä: Otava, 2013. ISBN 978-951-1-26928-1.
 • Baudelaire, Charles: Modernin elämän maalari ja muita kirjoituksia. Suomentanut Antti Nylén. 2. korjattu painos (1. painos: Desura, 2001). Turku: Sammakko, 2011. ISBN 978-952-483-168-0.
 • Bernstein, Charles: Runouden puolustus: Runoja ja esseitä kahdelta vuosituhannelta. Suomentaneet Leevi Lehto ym. Helsinki: Kirja kerrallaan: Nihil Interit, 2006. ISBN 952-480-041-1.
 • Blomstedt, Jan: Sanojen takana: Kirjallisuudesta ja hiljaisuudesta. Helsinki: Kirjayhtymä, 1982. ISBN 951-26-2341-2.
 • Blomstedt, Jan: Vasta-ajattelijoita. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1986. ISBN 951-0-14021-X.
 • Blomstedt, Jan: Lukijan kosmopoetiikkaa: Esseitä: keskusteluja, kävelyretkiä. Oulu: Pohjoinen, 1990. ISBN 951-749-140-9.
 • Blomstedt, Jan: Yksilö ja hierarkia: Kulttuuriantropologiasta kirjallisuuteen. Helsinki: Yliopistopaino, 2001. ISBN 951-570-489-8.
 • Calvino, Italo: Kuusi muistiota seuraavalle vuosituhannelle. (Lezioni americane: Sei proposte per il prossimo millennio, 1993.) Suomentanut Elina Suolahti. Helsinki: Loki-kirjat, 1995 (3. painos 2006). ISBN 952-9646-20-8.
 • Kyltymätön uuni : naiskirjailijat ja sensuuri = toimittanut Rita Dahl
 • Ekholm, Kai (toim.): Kielletyt kirjat. Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä 3. - 2. uusittu painos. Helsinki: Eduskunnan kirjasto, 1996. ISBN 951-53-0223-4. Teoksen verkkoversio.
 • Ekholm, Kai: Kielletyt kirjat 1944–1946: Yleisten kirjastojen kirjapoistot vuosina 1944–1946. Väitöskirja, Oulun yliopisto. Jyväskylä: Things to come, 2000. ISBN 951-8908-03-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Envall, Markku: Toinen minä: Tutkielmia kaksoisolennon aiheesta kirjallisuudessa. Helsinki: WSOY, 1988. ISBN 951-0-15408-3.
 • Envall, Markku: Onni, tieto, tuska: Tutkielmia kirjallisuudesta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. ISBN 951-717-611-2.
 • Envall, Markku: Henkiinjäämisen suunnitelma ja muita esseitä kirjallisuudesta. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25868-7.
 • Eskola, Katarina: Suomalaiset kirjanlukijoina. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Tammi, 1979. ISBN 951-30-4961-2.
 • Haanpää, Eeva-Liisa & Peltonen, Ulla-Maija & Saure, Hilpi (toim.): Ajan taju: Kirjoituksia kansanperinteestä ja kirjallisuudesta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-322-7.
 • Haapala, Arto: Fiktio ja todellisuus: Kirjallisen fiktion semanttisia ja ontologisia kysymyksiä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen, teatteritieteen ja estetiikan laitoksen monistesarja n:o 12. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1984. ISBN 951-45-3502-2.
 • Hakkarainen, Marja-Leena & Koistinen, Tero (toim.): Matkakirja: Artikkeleita kirjallisista matkoista mieleen ja maailmaan. Joensuu: Joensuun yliopisto, humanistinen tiedekunta, 1998. ISBN 951-708-635-0.
 • Hallila, Mika & Krogerus, Tellervo: Rajatapauksia. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-235-2.
 • Halonen, Johanna ym. (toim.): Mielihyvää kirjallisuudesta: Suomalainen kirjakulttuuri tänään. Turun yliopisto. taiteiden tutkimuksen laitos. Sarja A, n:o 28. Turku: Turun yliopisto, taiteiden tutkimuksen laitos, 1993. ISBN 951-29-0001-7.
 • Harju, Hannu (toim.): Ääntä ja vimmaa: Kirjoituksia 50-vuotiaasta Keltaisesta kirjastosta. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-31-3110-6.
 • Hesse, Hermann: Maailmankirjallisuuden kirjasto. (Eine Bibliothek der Weltliteratur, 1952.) Suomentanut Teppo Kulmala. Lahti: Imprimatur, 2000. ISBN 952-5229-17-3.
 • Hollo, J. A.: Lukemisesta: Esseitä. Toimittanut Tellervo Krogerus. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1992. ISBN 951-717-728-3.
 • Holsti, Keijo ym. (toim.): Mitat ja puntit. Tutkielma kirjallisuudesta Pekka Mattilalle hänen täyttäessään 60 vuotta 24.1.1980. Monistesarja n:o 18. Tampere: Tampereen yliopisto. Kotimainen kirjallisuus, 1980. ISBN 951-44-0936-1.
 • Hökkä, Tuula (toim.): Naiskirja: Kirjallisuudesta, naistutkimuksesta ja kulttuurista. Helsinki: Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden laitos, 1996. ISBN 951-45-7503-2.
 • Hollo, J. A.: Lukemisesta. Esseitä. Toimittanut Tellervo Krogerus. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1992. ISBN 951-717-728-3.
 • Huhtala, Liisi: Pieni kirjallisuustieto. Helsinki: Kirjayhtymä, 1986. ISBN 951-26-2830-9.
 • Huotari, Markku & Hurskainen, Leeni & Varpio, Yrjö: Kirjallisuuskritiikki Suomessa. 1, Johdatusta kirjallisuuskritiikin tutkimiseen. Ilmestynyt aiemmin 1979 Tampereen yliopiston kustantamana.. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1980. ISBN 951-692-044-6.
 • Ihanus, Juhani: Vapauttava kieli. Kirjallisuuden ja taiteen toiseudesta. Helsinki: BTJ, 2010. ISBN 978-951-692-778-0.
 • Ihonen, Markku & Undusk, Jaan (toim.): Vallan verkot & hengen neuvokkuus. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1994. ISBN 951-692-342-9.
 • Jalkanen, Katja & Pudas, Hanna: Rivien välissä: Kirjablogikirja. Helsinki: Avain, 2013. ISBN 978-951-692-970-8.
 • Kaplinski, Jaan: Olemisen avara hiljaisuus: Esseitä ihmisestä, luonnosta, runoudesta. Valikoinut ja suomentanut Juhani Salokannel. Helsingissä: Otava, 1982. ISBN 951-1-06748-6.
 • Kirjailijan työ : Saul Bellow, William Faulkner, Ernest Hemingway, Boris Pasternak, Kurt Vonnegut
 • Kirstinä, Leena: Halkeamia: Tutkielmia lukijasta tekstin rakenteissa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1988. ISBN 951-717-532-9.
 • Kirstinä, Väinö: Kirjarovioiden valot: Esseitä, artikkeleita, pakinoita. Helsinki: Tammi, 1977. ISBN 951-30-3268-X.
 • Korsisaari, Eva Maria: Tule, rakkaani! Naisen ja miehen välisestä etiikasta kirjallisuuden rakkauskuvauksissa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Teos, 2006. ISBN 951-851-035-0.
 • Koskela, Lasse & Lankinen, Pasi: Opas kaunokirjallisuuden lukemiseen. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-527-0.
 • Koskenniemi, V. A.: Kootut teokset 7. Kirjoja ja kirjailijoita, Alfred de Musset, Roomalaisia runoilijoita, Runousoppia ja runoilijoita, Runous ja nykyhetki. Porvoo: WSOY, 1955.
 • Krohn, Eino: Eros ja Narkissos: Johdatus romanttiseen aatevirtaukseen. Helsingissä: Otava, 1956.
 • Krohn, Eino: Mitä on romantiikka – klassisuus – tyylirealismi – ekspressionismi – draama – etiikka (epiikka) jne. Helsinki: Otava, 1958.
 • Krohn, Eino: Kaksi lukittua lipasta: Tutkielmia kirjallisuuden ja estetiikan alueilta. Porvoo: WSOY, 1961.
 • Krohn, Eino: Käännekohtia: Esseitä ja tutkielmia. Porvoo Helsinki: WSOY, 1967.
 • Kuitunen, Kalevi: Näkymätön sensuuri ja muita kirjoitelmia. Helsinki: C. Hagelstamin antikvaarinen kirjakauppa, 1996. ISBN 951-97360-1-8.
 • Kupiainen, Unto: Kirjallisuustieteen peruskurssi. 2. tarkistettu painos (1. painos 1957). Hämeenlinna: Karisto, 1960.
 • Kurikka, Kaisa ym.: Kertomuksen luonto. Juhlakirja professori Lea Rojolalle. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 107. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2012. ISBN 978-951-39-4672-2.
 • Kurikka, Kaisa & Pynttäri, Veli-Matti (toim.): Tekijyyden tekstit. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1072. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. ISBN 951-746-797-4.
 • Kuusi, Matti: Perisuomalaista ja kansainvälistä. Valikoineet Leea Virtanen, Senni Timonen. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1985. ISBN 951-717-416-0.
 • Lagercrantz, Olof: Lukemisen ja kirjoittamisen taidosta. (Om konsten att läsa och skriva, 1985.) Suomentanut Timo Hämäläinen. 2. painos (1. painos 1986). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-19870-6.
 • Lahtinen, Toni & Lehtimäki, Markku (toim.): Äänekäs kevät: Ekokriittinen kirjallisuudentutkimus. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-951-746-981-4.
 • Laitinen, Kai ym. (toim.): Kirjojen meri: Professori Annamari Sarajaksen juhlakirja 12.10.1983. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1983. ISBN 951-717-337-7.
 • Lampi, Liisa: Kristallivalheita: Itsepetos filosofisen tulkinnan lähtökohtana eräissä draaman klassikoissa. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, filosofian laitos, 2006. ISBN 952-10-3103-4.
 • Lehto, Leevi: Alussa oli kääntäminen: 2000-luvun poetiikkaa. Pääosa artikkeleista ilmestynyt aiemmin eri julkaisuissa, osa käännetty englannista. Turku: Savukeidas, 2008. ISBN 952-5500-32-2.
 • Lehtonen, Mikko: Tutkainta vastaan: Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen dialogeja. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1998. ISBN 951-746-035-X.
 • Lehtonen, Mikko: Post scriptum: Kirja medioitumisen aikakaudella. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-087-2.
 • Leikola, Anto: Kirjailija luonnossa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. ISBN 951-717-610-4.
 • Linko, Maaria & Saresma, Tuija & Vainikkala, Erkki (toim.): Otteita kulttuurista: Kirjoituksia nykyajasta, tutkimuksesta ja elämäkerrallisuudesta: Katarina Eskolan juhlakirja. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 65. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. ISBN 951-39-0744-9.
 • Narkissos ja sfinksi : Minä ja Toinen vuosisadanvaihteen kirjallisuudessa / Pirjo Lyytikäinen.
 • Löytty, Olli (toim.): Rajanylityksiä: Tutkimusreittejä toiseuden tuolle puolen. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-950-4.
 • Makkonen, Anna: Lukija, lähdetkö mukaani? Tutkielmia ja esseitä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-746-011-2.
 • Mann, Thomas: Totuudesta ja kauneudesta: Esseitä kirjallisuudesta ja filosofiasta. Suomentanut Vesa Oittinen. Helsingissä: Otava, 1987. ISBN 951-1-09741-5.
 • Manner, Eeva-Liisa: Ikäviä kirjailijoita. Artikkelit julkaistu pääosin sanoma- ja aikakauslehdissä 1957–1987. Toimittanut Tuula Hökkä. Helsinki: Tai-teos, 1994. ISBN 951-96727-1-0.
 • Matero, Johanna & Hapuli, Ritva & Koskivaara, Nina (toim.): Lukupiirikirja. Helsinki: BTJ, 2010. ISBN 978-951-692-756-8.
 • Moi, Toril: Sukupuoli, teksti, valta: Feministinen kirjallisuusteoria. (Sexual/textual politics: Feminist literary theory, 1988.) Suomentanut Raija Koli. Tampere: Vastapaino, 1990. ISBN 951-9066-38-1.
 • Molarius, Päivi (päätoim.): Kansallista, kansainvälistä. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 50, osa 2. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-717-995-2.
 • Montonen, Timo: Kirjoittajan kirja: Kolumneja, pakinoita ja puheita kirjoittamisesta, lukemisesta ja muista ikuisista aiheista. Kirjoitukset julkaistu aiemmin internetissä Opintoluotsi-palvelussa. Helsinki: BTJ, 2007. ISBN 978-951-692-689-9.
 • Mäkinen, Kirsti (toim.): Kirjoita itsesi maailman väleihin: Esseitä, esseistä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-717-994-4.
 • Mäkinen, Kirsti: Ajattelen kynälläni: Esseitä, kirjoituksia. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-746-080-5.
 • Mäntynen, Anne & Shore, Susanna & Solin, Anna (toim.): Genre – tekstilaji. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-855-5.
 • Tekijät, tulkit, kokijat : esseitä ja tutkimuksia taiteen tekemisestä, välittymisestä ja vastaanottamisesta / toimittanut Irmeli Niemi 1967
 • Niemi, Juhani: Sanan vallasta vallan sanoihin: Esseitä kirjallisuuden ja politiikan kohtaamisesta. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1993. ISBN 951-692-319-4.
 • Niemi, Juhani (toim.): Rakkaudesta lukemiseen: Suomalaisen kirjallisuusharrastuksen kehityksestä. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1996. ISBN 951-570-312-3.
 • Norkola, Tero & Rikkinen, Eila (toim.): Sivupolkuja: Tutkimusretkiä kirjallisuuden rajaseuduille. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-935-9.
 • Paananen, Raija & Työlahti, Nina (toim.): Hullu herttuatar ja muita naisia: Sukupuolen konstruointia naiskirjallisuudessa. Oulu: Oulun yliopisto, 1995. ISBN 951-42-4038-3.
 • Paasilinna, Erno: Yksinäisyys ja uhma: Esseitä kirjallisuudesta. Helsingissä: Otava, 1984. ISBN 951-1-07942-5.
 • Parkko, Tommi: Runon vapaus: Syventävä opas runon kirjoittamiseen ja lukemiseen. Helsinki: Avain, 2014. ISBN 978-952-304-018-2.
 • Pennanen, Eila: Kirjan kannet auki: Johdatus lukemiseen. Helsinki: Työväen sivistysliitto, 1990. ISBN 951-701-301-9.
 • Pyrhönen, Heta & Nyqvist, Sanna & Koivisto, Päivi (toim.): Keltaiset esseet. Keltainen kirjasto tutkijoiden silmin. Helsinki: Tammi, 2016. ISBN 978-951-31-8926-6.
 • Roininen, Aimo: Kirja liikkeessä: Kirjallisuus instituutiona vanhassa työväenliikkeessä (1895–1918). Väitöskirja: Oulun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1993. ISBN 951-717-776-3.
 • Roivas, Marianne & Turunen, Risto (toim.): Mikä ero? Kaksikymmentä kirjoitusta yhteiskunnasta, kulttuurista ja sukupuolesta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-407-X.
 • Roos, Vappu: Suuri maailmankirjallisuus: Länsimaisen kirjallisuuden vaiheet Homeroksesta Laxnessiin. 3. tarkistettu ja lisätty painos. Porvoo: WSOY, 1965.
 • Saariluoma, Liisa & Hakkarainen, Marja-Leena (toim.): Interteksti ja konteksti. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 701. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1998. ISBN 951-746-037-6.
 • Salokannel, Juhani (toim.): Mitä lukijan tulee tietää: Esseitä ja kirjoituksia Parnasson vuosikerroista 1951–1981. Helsingissä: Otava, 1981. ISBN 951-1-06259-X.
 • Salokannel, Juhani (toim.): Kirjojen kirja. Helsingissä: Otava, 1995. ISBN 951-1-13558-9.
 • Sarjala, Jukka: Kirjojen kyydissä: Bibliofiilin tutkailuja. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-548-1.
 • Savolainen, Aino-Maria & Jalkanen, Katja: Linnasta Humisevalle harjulle: 50 parasta kirjaa. Helsinki: Avain, 2014. ISBN 978-952-304-032-8.
 • Sinnemäki, Anssi: Kapina rippituolissa ja muita kirjallisuusesseitä. Helsinki: Tamara Press, 1989. ISBN 951-8994-00-5.
 • Sinnemäki, Anssi: Pyhät paikat ja muita kirjoituksia. Kirjoitukset julkaistu 1968–2007. Helsinki: Tamara Press, 2007. ISBN 978-951-8994-07-0.
 • Tallgren, Anna-Maria: Elämyksiä: Esseitä, arvosteluja, pakinoita, 1910–1949. Toimittanut Tellervo Krogerus. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. ISBN 951-717-598-1.
 • Tammi, Pekka (toim.): Heteroglossia: Kirjallisuustieteellisiä tutkielmia. Helsinki: Yleisen kirjallisuustieteen, teatteritieteen ja estetiikan laitos, Helsingin yliopisto, 1993. ISBN 951-45-6482-0.
 • Tapola, Päivi: Äitini puutarhassa: Polkuja naiskirjallisuuteen. Helsinki: Kääntöpiiri, 2002. ISBN 951-8989-61-3.
 • Varpio, Yrjö (toim.): Kirjallisuuskritiikki Suomessa. 2, Kirjallisuuskritiikin väyliä ja rakenteita. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1982. ISBN 951-692-089-6.
 • Varto, Juha & Veenkivi, Liisa: Filosofia ja kaunokirjallisuus. Tampere: Tampereen yliopisto, 1996. ISBN 951-44-4032-3.
 • Veivo, Harri (toim.): Kirjallisuus on virhe. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-398-7.
 • Vierimaa, Irma & Kilpeläinen, Kari & Sivuoja-Gunaratnam, Anne (toim.): Siltoja ja synteesejä: Esseitä semiotiikasta, kulttuurista ja taiteesta. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-746-3.
 • Virtanen, Keijo (toim.): Katkelma ja kokonaisuus: Postromanttisia kirjoituksia. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden laitos, 1994. ISBN 951-34-0376-9.

86.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Aristoteles: Retoriikka; Runousoppi. (Rhetorica; Poetica.) Suomennokset: Paavo Hohti, Päivi Myllykoski (Retoriikka), Paavo Hohti (Runousoppi). Selitykset laatinut Juha Sihvola. Teokset 9. Helsinki: Gaudeamus, 1997 (3. painos 2005). ISBN 951-662-702-1.
 • Cohn, Dorrit: Fiktion mieli. (The distinction of fiction, 1999.) Suomentaneet Paula Korhonen ym. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-927-X.
 • De Quincey, Thomas: Murha taiteenlajina. (On murder considered as one of the fine arts, 1827.) Suomentanut Ville-Juhani Sutinen. Helsinki: Nastamuumio, 2009. ISBN 978-952-5083-25-5.
 • Eagleton, Terry: Kirjallisuusteoria: Johdatus. (Literary theory: An introduction, 1983, 1996.) SuomentanutYrjö Hosiaisluoma ym. 2. uudistettu painos. Tampere: Vastapaino, 1997. ISBN 951-768-015-5.
 • Enwald, Liisa: Luova kirjoittaja: Nuoren Voiman liiton kirjoittajakurssi. Jyväskylä: Gummerus, 1980. ISBN 951-20-1972-8.
 • Eskelinen, Markku: Digitaalinen avaruus. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-22235-6.
 • Haapala, Arto (toim.): Kirjallisuuden tulkinta ja ymmärtäminen. Antologia perustuu 1989 Lahdessa pidettyyn seminaariin. Suomen estetiikan seuran vuosikirja 6. Helsinki: VAPK-kustannus, 1991. ISBN 951-37-0543-9.
 • Haapala, Arto ym. (toim.): Kirjallisuuden filosofiaa. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1989. ISBN 951-861-732-5.
 • Haapala, Arto & Nummi, Jyrki (toim.): Aisthesis ja poiesis: Kirjoituksia estetiikasta ja kirjallisuudesta. Helsinki: Helsingin yliopisto, taiteiden tutkimuksen laitos, 2000. ISBN 951-45-9112-7.
 • Kirjallisuus ja sen tulkinta / Eija Haapala.
 • Kirjallisuuden tulkinta ja opetus / toim. Ritva Haavikko.
 • Metafiktion käsite : teoreettinen, kontekstuaalinen ja historiallinen tutkimus / Mika Hallila.
 • Harvilahti, Lauri ym.: Metafora: Ikkuna kieleen, mieleen ja kulttuuriin. Uusintapainos (1. painos 1992). Suomi 162. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, . ISBN 951-746-417-7.
 • Heinonen, Timo ym.: Aristoteleen runousoppi: Opas aloittelijoille ja edistyneille: Mitä runousoppi sisältää ja miten sitä on tulkittu sekä Aristoteleen käsitys onnistuneen runouden sisällöstä, muodosta, historiasta ja päämäärästä. Runousopin suomennos: Kalle Korhonen ja Tua Korhonen. Helsinki: Teos, 2012. ISBN 978-951-851-295-3.
 • Heiskanen-Mäkelä, Sirkka: Johdatusta kirjallisuudentutkimuksen teoriaan ja menetelmiin. Moniste. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, kirjallisuuden laitos, 1973. ISBN 951-677-495-4.
 • Heiskanen-Mäkelä, Sirkka ym. (toim.): Sanataiteen tulkinnasta. Jyväskylän yliopisto. Kirjallisuuden laitos. Monisteita 2. (1. painos 1970 nimellä Kirjallisuus ja sen tulkinta). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1988. ISBN 951-680-040-8.
 • Hiltunen, Ari: Aristoteles Hollywoodissa: Menestystarinan anatomia. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-752-8.
 • Horatius Flaccus, Quintus: Runoudesta. Suorasanaisesti suomentanut K. J. Hidén. Näköispainos. Alkuteos: Helsingissä: Yrjö Weilin, 1904. Helsinki: Kirja kerrallaan, 2004. ISBN 952-5439-63-1.
 • Huotarinen, Vilja-Tuulia & Hytönen, Ville: Poetiikkaa. II, runouskäsitysten toistoa. Turku: Savukeidas, 2009. ISBN 978-952-5500-52-3.
 • Hytönen, Ville & Sutinen, Ville-Juhani (toim.): Poetiikkaa: Seitsemän esseetä runouskäsityksistä. Turku: Savukeidas, 2007. ISBN 978-952-5500-20-2.
 • Hökkä, Tuula (toim.): Oi runous: Romantiikan ja modernismin runouskäsityksiä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-173-9.
 • Hökkä, Tuula (toim.): Romanttinen moderni: Kirjoituksia runouskäsityksistä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-293-X.
 • Ihanus, Juhani: Kauneus ja kuvotus: Luovuuden, kirjallisuuden ja taiteen psykologiasta kirjoitettua. Helsinki: Gaudeamus, 1987. ISBN 951-662-428-6.
 • Vastakaanon : suomalainen kokeellinen runous 2000-2010 / toimittaneet Juri Joensuu, Marko Niemi ja Harry Salmenniemi
 • Kaarto, Tomi & Kekki, Lasse (toim.): Subjektia rakentamassa: Tutkielmia minuudesta teksteissä. Turku: Turun yliopisto, taiteiden tutkimuksen laitos, 2000. ISBN 951-29-1829-3.
 • Kainulainen, Siru & Kesonen, Kaisu & Lummaa, Karoliina (toim.): Lentävä hevonen: Välineitä runoanalyysiin. Tampere: Vastapaino, 2007. ISBN 978-951-768-205-3.
 • Työmaana runous : runoudentutkimuksen nykysuuntauksia / toimittaneet Siru Kainulainen, Karoliina Lummaa ja Katja Seutu.
 • Kantokorpi, Mervi (toim.): Kuin avointa kirjaa: Leikkivä teksti ja sen lukija. Lahti: Helsinki: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus: Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden laitos, 1995. ISBN 951-45-6948-2.
 • Kantokorpi, Mervi & Lyytikäinen, Pirjo & Viikari, Auli: Runousopin perusteet. 6. painos (1. painos 1990). Helsinki: Palmenia, 2009. ISBN 978-951-570-783-3.
 • Kantola, Janna: Runous plus: Tutkielmia modernismin jälkeisestä runoudesta. Helsinki: Palmenia-kustannus, 2001. ISBN 951-45-9280-8.
 • Teos tekijäänsä kiittää : kirjallisuuden teoriaa / Pertti Karkama.
 • Katajamäki, Sakari & Veivo, Harri (toim.): Kirjallisuuden avantgarde ja kokeellisuus. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-030-5.
 • Kinnunen, Aarne: Kertomuksen opissa: Avoimen maailman hahmotuksesta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-15424-5.
 • Huumorin ja koomisen keskeneräinen kysymys / Aarne Kinnunen.
 • Knuuttila, Tarja & Lehtinen, Aki Petteri (toim.): Representaatio: Tiedon kivijalasta tieteiden työkaluksi. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-137-1.
 • Koivunen, Anu & Riikonen, Hannu K. & Selenius, Jari (toim.): Bahtin-boomi!. Turku: Turun yliopisto, taiteiden tutkimuksen laitos, 1991. ISBN 951-880-567-9.
 • Korhonen, Kuisma. Lukijoiden yhteisö : ystävyydestä, kansanmurhista, itkevistä kivistä
 • Koskela, Lasse & Rojola, Lea: Lukijan ABC-kirja: Johdatus kirjallisuuden nykyteorioihin ja kirjallisuudentutkimuksen suuntauksiin. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997 (2. painos 2000). ISBN 951-717-933-2.
 • Koskimies, Rafael: Yleinen runousoppi. 3. painos (1. painos 1937). Helsinki: Otava, 1962.
 • Kukkonen, Pirjo: Kielen silkki: Hiljaisuus ja rakkaus kielen ja kirjallisuuden kuvastimessa. Helsinki: Yliopistopaino, 1993. ISBN 951-570-146-5.
 • Kundera, Milan: Romaanin taide. (L’art du roman, 1986.) Suomentaneet Jan Blomstedt ja Riikka Stewen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-14552-1.
 • Lagercrantz, Olof: Lukemisen ja kirjoittamisen taidosta. (Om konsten att läsa och skriva, 1985.) Suomentanut Timo Hämäläinen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1986. ISBN 951-0-13979-3.
 • Lehtonen, Mikko (toim.): Tutkimuksen tila ja tulevaisuus. Tampere: Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede, 1991. ISBN 951-44-2887-0.
 • Lehtonen, Mikko: Kyklooppi ja kojootti: Subjekti 1600-1900 -lukujen kulttuuri- ja kirjallisuusteorioissa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Vastapaino, 1994. ISBN 951-9066-76-4.
 • Lehtonen, Mikko: Merkitysten maailma: Kulttuurisen tekstintutkimuksen lähtökohtia. Tampere: Vastapaino, 1996 (5. painos 2004). ISBN 951-768-007-4.
 • [Longinus]: Korkeasta tyylistä. (Peri hypsus.) Suomentanut sekä selityksillä varustanut O. E. Tudeer. Näköispainos. Alkuteos: Helsinki: Otava, 1918. Helsinki: Kirja kerrallaan, 2003. ISBN 952-5439-53-4.
 • Lyytikäinen, Pirjo (toim.): Subjekti, minä, itse: Kirjoituksia kielestä, kirjallisuudesta, filosofiasta. Kirjoitukset pohjautuvat pääosin Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden laitoksen syksyllä 1992 järjestämän vierailuluentosarjan esitelmiiin. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1995. ISBN 951-717-840-9.
 • Man, Paul de: Esteettinen ideologia. (Aesthetic Ideology, 1996.) Suomentanut Vesa Pynttäri. Helsinki: Tutkijaliitto, 2016. ISBN 978-952-5169-97-3.
 • Lyriikan avainsanoja / Pekka Mattila
 • Mattila, Pekka & Mäenpää, Anna-Liisa & Ruoppila, Veikko: Sananiekka: Kielen ja tyylin opas. 10. painos (1. painos 1964). Helsinki: Kirjayhtymä, 1975. ISBN 951-26-0207-5.
 • Mehtonen, Päivi (toim.): Kielen ja kirjallisuuden hämärä. Tampere: Tampere University Press, 2002. ISBN 951-44-5205-4.
 • Mehtonen, Päivi: Poetria nova: Johdatus keskiajan runousoppiin. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-477-0.
 • Mikkonen, Kai: Kuva ja sana: Kuvan ja sanan vuorovaikutus kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja ikonoteksteissä. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-921-0.
 • Mäkikalli, Aino: Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2013. ISBN 978-952-222-381-4.
 • Yön ja päivän kartta : novelleja ja tulkintoja / Kirsti Mäkinen (toim.).
 • Mäkinen, Olli: Moderni, toisto ja ironia: Søren Kierkegaardin estetiikan aspekteja ja Joseph Hellerin Catch-22. Väitöskirja. Oulu: Oulun yliopisto, 2004. ISBN 951-42-7267-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Niemi, Juhani: Kirjallisuus instituutiona: Johdatus sosiologiseen kirjallisuudentutkimukseen. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1991. ISBN 951-717-678-3.
 • Nieminen, Tommi: Kohti lukijan genrejä: Johdatusta semioottiseen lajiteoriaan. Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede 30. Tampere: Tampereen yliopisto, 1996. ISBN 951-44-3939-2. 2. laitos verkkoversiona (PDF).
 • Nummi, Lassi ym. (toim.): Hetki sillalla. Juhlakirja Kai Laitiselle hänen täyttäessään 60 vuotta 27.9.1984. Helsinki: L. Nummi ym, 1984. ISBN 951-99583-0-4.
 • Oja, Outi ym. (toim.): Rappauksia. Leena Kirstinälle hänen 60-vuotispäivänään. Kannessa alanimeke: Esseitä kirjallisuudentutkimuksesta. Jyväskylä: Atena, 2004. ISBN 951-796-350-5.
 • Ojala, Aatos: Johdatus tekstin teoriaan. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden laitos, 1983. ISBN 951-678-863-7.
 • Pesonen, Pekka & Suni, Timo (toim.): Venäläinen formalismi: Antologia. Suomentanut Timo Suni. Tietolipas 172. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-266-2.
 • Pikkupeura, Arja (toim.): Mihail Bahtinin elämä ja tuotanto: Venäjän kielen ja kirjallisuuden 9. kevätseminaari, Jyväskylä 15.–16.4.1988. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston venäjän kielen laitos, 1988. ISBN 951-679-978-7.
 • Polkunen, Mirjam (toim.): Romaani ja tulkinta. Kirja perustuu radiossa keväällä 1970 lähetettyyn Romaani ja tulkinta -ohjelmasarjaan. Helsingissä: Otava, 1973 (2. p.ainos 1979). ISBN 951-1-00074-8.
 • Pound, Ezra: Lukemisen aakkoset. (The ABC of reading, 1934.) Suomentaneet Hannu Launonen ja Lassi Saastamoinen. Helsingissä: Otava, 1967.
 • Pöysä, Jyrki & Järviluoma, Helmi & Vakimo, Sinikka (toim.): Vaeltavat metodit. Joensuu: Suomen kansantietouden tutkijain seura, 2010. ISBN 978-951-97493-7-2.
 • Ridell, Seija: Kaikki tiet vievät genreen: Tutkimusretkiä tiedotusopin ja kirjallisuustieteen rajamaastossa. Tampere: Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, 1994. ISBN 951-44-3527-3.
 • Rimmon-Kenan, Shlomith: Kertomuksen poetiikka. (Narrative fiction: Contemporary poetics, 1983.) Suomentanut Auli Viikari. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1991. ISBN 951-717-634-1.
 • Saariluoma, Liisa (toim.): Esimerkin voima: Exemplum ja esimerkillisyys antiikin retoriikasta nykypäivän naistenlehtiin. Turku: Kirja-Aurora, 2001. ISBN 951-29-1916-8.
 • Salminen, Antti & Mikkonen, Jukka & Järvenkylä, Joose (toim.): Kirjallisuus ja filosofia: Rinnakkaisuuksia, risteyksiä, ristiriitoja. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2012. ISBN 978-952-222-362-3.
 • Saukkonen, Pauli: Mistä tyyli syntyy?. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984. ISBN 951-0-12412-5.
 • Schiller, Friedrich: Naiivista ja sentimentaalisesta runoudesta. (Über naive und sentimentalische Dichtung, 1795.) Suomentanut Henriikka Tavi. Helsinki: Tutkijaliitto, 2009. ISBN 978-952-5169-55-3.
 • Seppänen, Lauri: Kieltä ei ole: Uuspragmatistista kielifilosofiaa: Richard Rorty ja Donald Davidson. Tampere: Tampere University Press, 2004. ISBN 951-44-5919-9.
 • Sevänen, Erkki & Simola, Raisa (toim.): Kirjallisuus yhteiskunnassa, yhteiskunta kirjallisuudessa: Tutkimuksia kirjallisuuden sosiologiasta ja sosiaalihistoriasta. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1988. ISBN 951-696-754-X.
 • Tammi, Pekka: Kertova teksti: Esseitä narratologiasta. Helsinki: Gaudeamus, 1992. ISBN 951-662-535-5.
 • Tammi, Pekka (toim.): Heteroglossia: Kirjallisuustieteellisiä tutkielmia. Helsinki: Yleisen kirjallisuustieteen, teatteritieteen ja estetiikan laitos, Helsingin yliopisto, 1993. ISBN 951-45-6482-0.
 • Vacklin, Anders & Rosenvall, Janne & Nikkinen, Are: Elokuvan runousoppia: Käsikirjoittamisen syventävät tiedot. Helsinki: Like, 2007. ISBN 978-952-471-957-5.
 • Vainionpää, Marja-Leena: Kirjallisuustieteen perusteita. Porvoo Helsinki: WSOY, 1974. ISBN 951-0-06337-1.
 • Varpio, Yrjö (toim.): Yksi puu, kaksi taivasta: Suomalaisia kirjallisuusväitöskirjoja 1833–1847. Suomentaneet Teivas Oksala ja Reijo Pitkäranta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-871-9.
 • Varto, Juha (toim.): Filosofia ja kaunokirjallisuus. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta vol. 3. Tampere: Tampereen yliopisto, 1990. ISBN 951-44-2538-3.
 • Veivo, Harri: Portti ja polku: Tutkimus kirjallisuuden semiotiikasta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2011. ISBN 978-952-222-254-1.
 • Wellek, René: Kirjallisuus ja sen teoria. (Theory of Literature, 1949.) Suomentaneet Vilho Viksten ja Matti Suurpää. Helsinki: Otava, 1969.
 • Wilson, Colin: Sivullinen ihminen. (The Outsider, 1956.) Suomentanut Sara Heikura. Tampere: Sanasato, 2007. ISBN 978-952-5086-94-2.
 • Viikari, Auli (toim.): Intertekstuaalisuus: Suuntia ja sovelluksia. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1991. ISBN 951-717-660-0.
 • Virtanen, Keijo: Puhdistuminen esteettisessä kokemuksessa sanskritin runousopin mukaan: Vertailukohtana Aristoteleen katharsis. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1988. ISBN 951-9113-22-3.
 • Årheim, Annette: Misery lit.

86.03 Kirjallisuustieteen hakuteokset. Kirjailijamatrikkelit[muokkaa]

 • Hänninen, Ville & Nummelin, Juri & Sisättö, Vesa: Erotica: 69 kiihottavaa kirjaklassikkoa. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-22332-0.
 • Mattila, Pekka: Kirjallisuudentutkimuksen avainsanoja. Helsinki: Kirjayhtymä, 1984. ISBN 951-26-2590-3.
 • Maailman kirjat ja kirjailijat. (Litteraturhandboken, 1952.) Alkuteoksen toimittajat: Jan Cornell, Bengt Olof Vos, Gunvor Grenholm. Alkuteoksen mukaan suomeksi toimittanut Tuomas Anhava. Helsinki: Otava, 1957.
 • Neimala, Kaisa & Papinniemi, Jarmo: Lukukirja: Kirja kirjoista. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-21889-0.
 • Rantala, Risto & Turtia, Kaarina (toim.): Otavan kirjallisuustieto. Helsingissä: Otava, 1990. ISBN 951-1-09209-X.
 • Saario, Tapio: Kuka kukin oikeasti on 2: Hakemisto fiktiivisten henkilöiden esikuvista ulkomaisessa kaunokirjallisuudessa. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2002. ISBN 951-692-522-7.

86.038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Hosiaisluoma, Yrjö: Kirjallisuuden sanakirja. WSOY sanakirjat. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27401-1.

86.04 Kokoomateokset. Kokoelmat[muokkaa]

 • Brodsky, Joseph: Keräilijän kappale. (Valikoima alkuteoksesta On grief and reason: Essays, 1995.) Suomentanut Kalevi Nyytäjä. Helsinki: Tammi, 1997. ISBN 951-31-0825-2.

86.053 Vuosikirjat[muokkaa]

 • Anttila, Jaana (toim.): Teokset, taustat, tutkijat. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 42. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1988. ISBN 951-717-544-2.
 • Minä, kirjat ja maailma : kaksitoista artikkelia lukion kirjallisuudenopetuksesta / suunnittelijat: Urho Johansson... [et al.] ; toim.: Urho Johansson.
 • Saariluoma, Liisa (toim.): Kirjallisuushistoria tänään. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 43. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1989. ISBN 951-717-577-92.

86.07 Kirjailijan työ[muokkaa]

 • Ahti, Risto: Runoaapinen: Aistisen, tunteellisen ja älyllisen kirjoittamisen alkeet. Tampere: Sanasato, 2002 (3. painos 2005). ISBN 952-5086-52-6.
 • Andersson, Claes: Luova mieli: Kirjoittamisen vimma ja vastus. Helsinki: Kirjapaja, 2002. ISBN 951-625-876-X.
 • Bassnett, Susan: Teoksesta toiseen: Johdatus kirjallisuuden kääntämiseen. (Translation studies, 1980.) Toimittanut ja suomennostyön ohjannut Riitta Oittinen. Suomentaneet Kristiina Helander ym. Tampere: Vastapaino, 1995. ISBN 951-9066-93-4.
 • Bradbury, Ray: Zen sanataiteessa: Esseitä luovuudesta. (Zen in the art of writing: Releasing the creative genius within you, 1998.) Suomentanut Elina Seppänen. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2008. ISBN 978-951-9140-40-7.
 • Cameron, Julia: Tyhjän paperin nautinto: Tie luovaan kirjoittamiseen. (The right to write: An invitation and initiation into the writing life, 1999.) Suomentanut Juha Ahokas. Helsinki: Like, 2004. ISBN 952-471-393-4.
 • Doubtfire, Dianne: Aiotko kirjoittaa romaanin?. (The craft of novel-writing: A practical guide, 1978, 1981.) Mukaillen suomentanut Liisi Huhtala. Helsinki: Kirjayhtymä, 1987. ISBN 951-26-2778-7.
 • Ekholm, Kai & Paatela, Kaisa & Säilä, Heikki (toim.): Oriveden opit: Kirjoittamisesta ja sen opettamisesta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984. ISBN 951-0-12178-9.
 • Ekholm, Lasse: Jutun juuri: Kirjoittajan opas. (Skrivboken, 2001.) Suomentanut Tuula Korolainen. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-26-5064-9.
 • Enwald, Liisa & Vainikkala-Kejonen, Marja-Riitta & Vähäaho, Anja: Elämä tarinaksi. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2003. ISBN 951-9140-12-3.
 • Goldberg, Natalie: Luihin ja ytimiin: Kirja kirjoittajalle. (Writing down the bones: Freeing the writer within, 1986.) Suomentaneet Niina Hakalahti ja Jyrki Tuulari. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2004. ISBN 951-9140-19-0.
 • Goldberg, Natalie: Avoin mieli: Kuinka elää kirjoittajan elämää. (Wild mind: Living the writer’s life, 1990.) Suomentanut Marja-Riitta Vainikkala-Kejonen. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2004. ISBN 951-9140-18-2.
 • Goldberg, Natalie: Lukeva mieli: Tekstin arkkitehtuuria etsimässä. (Thunder and lightning: Cracking open the writer’s craft, 2000.) Suomentaneet Niina Hakalahti ja Jyrki Tuulari. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2006. ISBN 951-9140-30-1.
 • Henriksson, Saara & Hirsjärvi, Irma & Leinonen, Anne (toim.): Kummallisen kirjoittajat: Opas fiktiivisen maailman luomiseen. Otava: Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat, 2014. ISBN 978-952-67765-5-2.
 • Hänninen, Jera & Hänninen, Jyri: Haluatko todella kirjailijaksi? Matkaopas kirjamaailmaan. Helsinki: Helsinki-kirjat, 2012. ISBN 978-952-5-98907-6.
 • Hölderlin, Friedrich: Huomautuksia Sofokleen kääntämisestä. Toimittanut ja suomentanut Esa Kirkkopelto. Saksankieliset alkutekstit (Hölderlin): Anmerkungen zum Oedipus (1804), Anmerkungen zur Antigonä (1804), Briefe (1801–1804). Ranskankielinen alkuteksti (Philippe Lacoue-Labarthe): ”Le théâtre de Hölderlin”, teoksessa Métaphrasis. (Presses Universitaires de France, 1998). Helsinki: Loki-kirjat, 2001. ISBN 952-9646-60-7.
 • Jääskeläinen, Miisa & Pietiläinen, Petri (toim.): Kirjoittaja opissa: Kirjoittamisen taitoa ja tiedettä etsimässä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksikkö, 1997. ISBN 951-39-0048-7.
 • Jääskeläinen, Miisa: Sana kerrallaan: Johdatus luovaan kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26302-8.
 • Karhumäki, Johanna & Toivakka, Sari: Sininen kynä: Luovan kirjoittamisen opas. Piirrokset: Varpu Riihimäki. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999 (3. painos 2007). ISBN 951-0-23502-4.
 • Korhonen, Vesa A.: Hyvä, parempi, valmis, eli, Miten kirjoittaa se loppuun asti. Vehmersalmi: Muruja-kustannus, Iskukirjat, 2009. ISBN 978-952-67039-4-7.
 • Korkeamäki, Toini: Aionko kirjailijaksi?. Taivalkoski: Kallioniemi-säätiö/Päätaloinstituutti, 2006. ISBN 951-97104-6-9.
 • Lehtinen, Torsti: Sanojen avaruus: Opas luovaan kirjoittamiseen. 3. painos (1. painos: Päätalo-instituutti, 2000). Helsinki: Arktinen banaani, 2014. ISBN 978-952-270-141-1.
 • Leinonen, Anne (toim.): Kirjoita kosmos: Opas spekulatiivisen fiktion kirjoittamiseen. Turku: Suomen tieteiskirjoittajat: Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti, 2006. ISBN 952-91-9336-X.
 • Martinheimo, Asko: Hyvä lause: Virikkeitä luovaan kirjoittamiseen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16128-4.
 • Martinheimo, Asko: Parempi lause: Uusia vir(i)kkeitä luovaan kirjoittamiseen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2000. ISBN 951-0-24437-6.
 • Myyryläinen, Marja: Totta ja tarua: Kirja menneisyydestä kirjoittavalle. Tampere: Pilot-kustannus, 2008. ISBN 978-952-464-812-7.
 • Oittinen, Riitta: Kääntäjän karnevaali. Tampere: Tampere University Press, 1995. ISBN 951-44-3708-X.
 • Ojala, Kari: Ensimmäinen painos: Miten saan tekstini julki ja kuinka elän kirjoittamisella. Helsinki: Etukeno, 2006. ISBN 952-99593-3-8.
 • Paloposki, Outi & Makkonen-Craig, Henna (toim.): Käännöskirjallisuus ja sen kritiikki. Helsingin yliopiston käännöstieteellisiä julkaisuja 1. Helsinki: Ammattikielten ja kääntämisen opintokokonaisuus (AKO), 2000. ISBN 951-45-9111-9.
 • Parkko, Tommi: Kirjoita runo! Opas aloittelevalle runoilijalle. Helsinki: Avain, 2011. ISBN 978-951-692-760-5.
 • Parkkola, Seita ym.: Timantinmetsästäjä: Luovan kirjoittamisen opas. Kirjavinkit: Marja-Leena Mäkelä. Porvoo Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28149-2.
 • Rentola, Marketta: Kirjoita hyvin: Ilmaise itseäsi, tavoita lukijasi. 2. uudistettu laitos. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-2404-5.
 • Rikman, Kristiina (toim.): Suom. huom. Kirjoituksia kääntämisestä. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30831-5.
 • Salo, Heikki: Kahlekuningaslaji: Laululyriikan käsikirja. 4. korjattu painos. Helsinki: Like, 2008. ISBN 978-952-01-0138-1.
 • Silfverberg, Anu & Hirvonen, Elina: Sata sivua: Tekstintekijän harjoituskirja. Helsinki: Avain, 2010. ISBN 978-951-692-809-1.
 • Stevenson, Robert Louis. Kirjoittamisen taito
 • Vakkuri, Kai: Näin kirjoitat oman elämäsi tarinan: Opas kirjoittamiseen. 2. uudistettu ja laajennettu painos. Helsinki: Etelän kirja, 2005. ISBN 952-5575-03-9.
 • Vakkuri, Kai: Sinä kirjoitat kirjan: Luovan kirjoittamisen opas. 2. uudistettu ja laajennettu painos. Helsinki: BSV-kirja, 2006. ISBN 952-5575-09-8.
 • Waltari, Mika: Aiotko kirjailijaksi? Tuttavallista keskustelua kaikesta siitä, mitä nuoren kirjailijan tulee tietää. 4. painos (1. painos 1935). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2005. ISBN 951-0-19264-3.
 • Virtanen, Reijo (toim.): Oriveden uudet opit. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2003 (2. painos 2007). ISBN 951-9140-07-7.

86.1 Yleinen kirjallisuudenhistoria[muokkaa]

 • 40 vuotta laatua ja lukuelämyksiä: Keltainen kirjasto 1954–1994. Helsinki: Tammi, 1994. ISBN 951-31-0490-7.
 • Andersson, Daniel ym.: Kirjallisuus kautta aikojen: Antiikista nykyaikaan. (The story of literature, 2010.) Suomentanut Mirja Muurinen. Potsdam: H. F. Ullmann, 2010. ISBN 978-3-8331-5263-4.
 • Anhava, Martti: Totta puhuen: Kirjoituksia. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-19327-9.
 • Anhava, Tuomas: Todenkaltaisuudesta: Kirjoituksia vuosilta 1948–1979. Toimittaneet Helena ja Martti Anhava. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-17911-X.
 • Bengtsson, Niklas: Kirjallisuuspalkinnot ulkomailla. Helsinki: BTJ, 2005. ISBN 951-692-593-6.
 • Billeskov Jansen, F. J. & Stangerup, Hakon & Traustedt, P. H.: Kansojen kirjallisuus. 1, Vanha aika (vuoteen 500). (Verdens litteraturhistorie, 1971.) Suomalaisen laitoksen toimitus: Lauri Viljanen. Tekstin tarkistus: Aaro Lassi. Suomentaneet Tyyni Tuulio ym. Porvoo Helsinki: WSOY, 1974. ISBN 951-0-06341-X.
 • Bonnet, Jacques: Kirjaston henget. (Des bibliothèques pleines de fantômes, 2008.) Suomentanut Jyrki Kiiskinen. Helsinki: Tammi, 2011. ISBN 978-951-31-4873-7.
 • Bull, Francis: Maailmankirjallisuuden historia. (Verdenslitteraturens historia.) Suomeksi toimittanut Kauko Kyyrö. Helsinki: Tammi, 1963.
 • Envall, Markku: Henkiinjäämisen suunnitelma ja muita esseitä kirjallisuudesta. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25868-7.
 • Toinen jalka maassa : ja muita esseitä / Markku Envall.
 • Haapala, Vesa (toim.): Kuvien kehässä: Tutkielmia kirjallisuudesta, poetiikasta ja retoriikasta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-463-0.
 • Heiskanen-Mäkelä, Sirkka: Euroopan kirjallisuuden valtavirtauksia. Keskiajalta esiromantiikkaan. Helsinki: Gaudeamus, 1989. ISBN 951-662-472-3.
 • Hirn, Yrjö: Vanhat postivaunut ja muutamia niiden matkustajia: Sterne: Moritz: Eichendorff: Borrow. (Gamla postvagnen och några av dess passagerare: Sterne – Moritz – Eichendorff – Borrow, 1926.) Suomentanut Alvari Rinne. Helsinki: Otava, 1926.
 • Hirn, Yrjö: Valtameren saari. (Ön i världshavet, 1928.) Suomentanut I. Havu. 2. painos (1. painos 1928 Otavan kustantamana). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. ISBN 951-717-596-5.
 • Huotarinen, Vilja-Tuulia & Hytönen, Ville: Poetiikkaa. II, runouskäsitysten toistoa. Turku: Savukeidas, 2009. ISBN 978-952-5500-52-3.
 • Ihonen, Markku & Saariluoma, Liisa (toim.): Historiallisen romaanin teoriaa ja käytäntöä Georg Lukácsista Umberto Ecoon. Kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksia n:o 2. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1986. ISBN 951-696-647-0.
 • Ikonen, Teemu: 1700-luvun eurooppalaisen kirjallisuuden ensyklopedia, eli, Don Quijoten perilliset. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-080-0.
 • Jokisalo, Jouko & Simola, Raisa: Kulttuurisia kohtaamisia. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2010. ISBN 978-952-01-0452-8.
 • Kansojen kirjallisuus. 1, Vanha aika (vuoteen 500). (Verdens litteraturhistorie 1, 1972.) Toimitus: F. J. Billeskov Jansen, Hakon Stangerup & P. H. Traustedt. Suomalaisen laitoksen toimitus: Lauri Viljanen. Tekstin tarkistus: Aaro Lassi. Suomentaneet Tyyni Tuulio ym. Porvoo Helsinki: WSOY, 1974. ISBN 951-0-06341-X.
 • Kirjailijan työ. Saul Bellow, William Faulkner, Ernest Hemingway, Boris Pasternak, Kurt Vonnegut. Kirjailijahaastattelut ovat alun perin ilmestyneet The Paris Review -aikakauslehdessä sekä Writers at Work -teoksessa. Suomentanut Jukka Kemppinen. Tammen joulutervehdys. Helsinki: Tammi, 1985. ISBN 951-30-6431-X.
 • Kirstinä, Väinö: Kirjailijan tiet: Esseitä. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-31-3234-X.
 • Koskelainen, Jukka: Atlantiksen perintö: Kirjailijoiden uusi alku. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1419-8.
 • Koskimies, Rafael (toim.): Maailman kirjallisuus. 1, Antiikki: Itämaat. Helsinki: Otava, 1963.
 • Lahtinen, Toni & Lehtimäki, Markku (toim.): Takaisin luontoon: Ekokriittisiä esseitä kirjallisuudesta. Tampere: Tampereen yliopisto, taideaineiden laitos, 2009. ISBN 978-951-44-7671-6.
 • Melender, Tommi: Yhden hengen orgiat: Esseitä luetusta elämästä. Helsinki: WSOY, 2013. ISBN 978-951-0-39582-0.
 • Mäkelä, Hannu: Ruhtinas unelmain mailla: Matkani kirjojen kanssa. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20099-2.
 • Pilhjerta, Ritva-Liisa: Majakka ja muita merimerkkejä. Helsinki: Cultura, 2001. ISBN 952-9501-50-1.
 • Riikonen, H. K. (päätoim.): Essee-historiaa ja kehityslinjoja. Turku: Turun yliopisto, kirjallisuuden ja musiikkitieteen laitos, 1982. ISBN 951-642-257-8.
 • Riikonen, H. K. (päätoim.): Suomennoskirjallisuuden historia 1. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-889-3.
 • Riikonen, H. K. (päätoim.): Suomennoskirjallisuuden historia 2. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-889-3.
 • Muistamisen vimma : kirjoituksia muistista ja unohtamisesta / Marja Saarenheimo.
 • Muuttuva romaani : johdatus individualistisen lajin historiaan / Liisa Saariluoma.
 • Postindividualistinen romaani / Liisa Saariluoma.
 • Sarajas, Annamari: Orfeus nukkuu: Tutkielmia kirjallisuudesta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1980. ISBN 951-0-09629-6.
 • Sihvo, Hannes (toim.): Toisten Suomi: Mitä meistä kerrotaan maailmalla. Jyväskylä: Atena, 2001 (1. painos 1995). ISBN 951-796-241-X.
 • Sinclair, Upton: Taide ja mammona. (Mammonart, 1925.) Suomentanut Johan Helo. Helsinki: Tammi, 1946.
 • Sisättö, Vesa: Toisten kirjoissa: Esseitä kirjoista, jotka kertovat yhteiskunnasta, globaalista tasa-arvosta ja kolmannesta maailmasta. Helsinki: BTJ, 2007. ISBN 978-951-692-662-2.
 • Transit : kirjallinen tutkimusmatka / Ville-Juhani Sutinen.
 • Vartiainen, Pekka: Antiikki, keskiaika ja renessanssi länsimaisen kirjallisuuden historiassa. Ilmestynyt aiemmin osana teosta Länsimaisen kirjallisuuden historia. Teksti tarkistettu ja uudistettu. Helsinki: Avain, 2010. ISBN 978-951-692-795-7.
 • Varto, Juha: Kymmenes muusa: Kirjallisuus kirjoittaa elokuvaa. Lahti: Elan Vital, 2007. ISBN 978-952-99577-7-4.
 • Wilhelmsson, Putte: Turmio ja perikato: Mistä me puhumme, kun me puhumme taiteesta ja miten siitä puhutaan hyvin?. Turku: Savukeidas, 2009. ISBN 978-952-5500-54-7.

86.103 Hakuteokset[muokkaa]

 • Bernard, André: Saanko esitellä, Madame Bovary: Miten kirjallisuuden tunnetut hahmot ovat syntyneet. (Madame Bovary, c’est moi: The great characters of literature and where they came from, 2003.) Suomentanut Ruth Routa. Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 951-31-3673-6.

86.11 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Ahola, Suvi & Koskimies, Satu (toim.): Uuden Kuun ja Vihervaaran tytöt: Lucy M. Montgomeryn Runotyttö- ja Anna-kirjat suomalaisten naislukijoiden suosikkeina. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-31-3237-4.
 • Bengtsson, Niklas: Ulkomaista lasten ja nuorten scifiä. Helsinki: BTJ, 2006. ISBN 951-692-632-0.
 • Bengtsson, Niklas: Klooneja ja muukalaisia: Ulkomaisia nuorten scifi-sarjoja. Helsinki: BTJ, 2005. ISBN 951-692-591-X.
 • Blake, Andrew: Harry Potterin ilmestys: Lastenkirjallisuus globalisoituvassa maailmassa. (The irresistible rise of Harry Potter: Kid-lit in a globalised world, 2002.) Suomentanut Joel Kuortti. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-142-9.
 • Hobittien maailma: Keski-Maan kansat ja kolkat / Gareth Hanrahan
 • Heikkilä-Halttunen, Päivi: Kuokkavieraasta oman talon haltijaksi. – Lasten- ja nuortenkirjallisuuden institutionalisoituminen ja kanonisoituminen 1940–1950-luvulla (2000)
 • Heikkilä-Halttunen, Päivi & Rättyä, Kaisu (toim.): Nuori kirjan peilissä: Nuortenromaani 2000-luvun taitteessa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisotutkimusseura, 2003. ISBN 952-5464-04-0.
 • Huhtala, Liisi & Juntunen, Katariina: Ilosaarten seutuvilta: Lasten- ja nuortenkirjallisuuden historiaa ja tutkimusta. Helsinki: BTJ, 2004. ISBN 951-692-563-4.
 • Kivi, Mirja: Muumilaakso: Tarinoista museokokoelmaksi. Tampere: Tampereen taidemuseon Muumilaakso, 1998. ISBN 952-9549-52-0.
 • Kontio, Tomi ym.: Kuka Harry Potter? Avain fantasian maailmaan. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2008. ISBN 978-952-492-117-6.
 • Korolainen, Tuula (toim.): Kirjaseikkailu: Lasten- ja nuortenkirjallisuuden opas. Helsinki: Tammi, 2001. ISBN 951-31-2144-5.
 • Korolainen, Tuula & Kanerva, Arja (toim.): Satusaappaat ja runopilli. Lastenkirjainstituutin julkaisuja 32. Onnimannin artikkeleita 1978–2008, Osa 1. Tampere: Lastenkirjainstituutti, 2011. ISBN 951-31-2144-5.
 • Leinonen, Anne & Loivamaa, Ismo (toim.): Ihmeen tuntua: Näkökulmia lasten ja nuorten fantasiakirjallisuuteen. Helsinki: BTJ, 2006. ISBN 951-692-622-3.
 • Rastas, Anna: Kaikille lapsille: Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Tietolipas. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2013. ISBN 978-952-222-428-6.
 • Riukulehto, Sulevi & Halmesvirta, Anssi & Pöntinen, Kari: Politiikkaa lastenkirjoissa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-297-2.
 • Rättyä, Kaisu: Ratsaille ja seikkailuun! Suomalaisia nuorten sarjakirjoja. Helsinki: BTJ, 1997. ISBN 951-692-399-2.
 • Rättyä, Kaisu: Mysteeri ratkaistavana: Ulkomaisia nuorten sarjakirjoja. Helsinki: BTJ, 1997. ISBN 951-692-418-2.
 • Saukkola, Mirva: Lapsuuden paratiisit. Lastenkulttuurijulkaisu Tyyris Tyllerö 4/1997. Turku: Cultura, 1998. ISBN 952-9501-39-0.
 • Suojala, Marja & Karjalainen, Maija (toim.): Avaa lastenkirja! Johdatus lastenkirjallisuuden lajeihin ja käyttöön. Helsinki: Lasten keskus, 2001. ISBN 951-627-344-0.
 • Opi, oivalla, osaa : lasten ja nuorten tietokirjallisuudesta / toim. Kari Vaijärvi.
 • Vaijärvi, Kari: Aikamatkat ja rajamaat: Retkiä lastenkulttuuriin. Lastenkulttuurijulkaisu Tyyris Tyllerö 2/2008. Espoo: Cultura, 2008. ISBN 952-9501-59-5.
 • Westin, Boel: Tove Jansson: Sanat, kuvat, elämä. (Tove Jansson: Ord, bild, liv, 2007.) Suomentanut Jaana Nikula. Helsinki: Schildt, 2008. ISBN 978-951-50-1752-9.
 • Ylimartimo, Sisko: Satujen elämää, elämän satuja: Näkökulmia H. C. Andersenin elämään, tuotantoon ja perintöön. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2005. ISBN 951-692-590-1.

86.1103 Hakuteokset[muokkaa]

 • Bengtsson, Niklas & Marttinen, Tittamari (toim.): Ulkomaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 1997. ISBN 951-692-398-4.
 • Koski, Mervi: Ulkomaisia nuortenkertojia 1, Goosebumpsien kauhusta Tylypahkan taikaan. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2001. ISBN 951-692-509-X.
 • Koski, Mervi: Ulkomaisia nuortenkertojia 2, Rakkien rokista syvään velhouteen. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2006. ISBN 951-692-625-8.
 • Loivamaa, Ismo (toim.): Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2001. ISBN 951-692-499-9.
 • Loivamaa, Ismo: Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita 9.
 • Sisättö, Vesa: Ulkomaisia nuorten tieteis- ja fantasiakirjailijoita. Helsinki: Avain, 2015. ISBN 978-952-304-065-6.
 • Sisättö, Vesa (toim.): Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita 5. Helsinki: BTJ, 2008. ISBN 978-951-692-713-1.
 • Sisättö, Vesa & Halme, Jukka: Aapelista juoppohulluun. Kotimaisia humoristeja 1. Helsinki: Avain, 2012. ISBN 978-951-692-943-2.

86.12 Kaunokirjallisuuden aihepiirien historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Bengtsson, Niklas & Loivamaa, Ismo (toim.): Kuvituksen monet muodot. Helsinki: BTJ, 2002. ISBN 951-692-532-4.
 • Envall, Markku: Nasaretin miehen pitkä marssi. Esseitä Jeesus-aiheesta kirjallisuudessa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1985. ISBN 951-0-13202-0.
 • Eskola, Kanerva & Granlund, Antti & Ihonen, Markku (toim.): Missä mennään? Kirjallisuuden lajeja ja ilmiöitä. Tampere: Tampereen yliopisto, 1998. ISBN 951-44-4482-5.
 • Hypén, Kaisa (toim.): Fiktiota! Levottomat genret ja kirjaston arki. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2006. ISBN 951-692-620-7.
 • Hänninen, Ville & Nummelin, Juri & Sisättö, Vesa: Erotica. 69 kiihottavaa kirjaklassikkoa. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-22332-0.
 • Kainulainen, Siru & Viola Parente-Čapková (toim.): Täysi kattaus: Ruokaa ja juomaa kirjallisuudessa. Turku: Turun yliopisto, taiteiden tutkimuksen laitos, 2006. ISBN 951-29-3169-9.
 • Karttunen, Laura & Laakso, Maria (toim.): Huumorin aiheita ja vaiheita kaunokirjallisuudessa. Tampere: Tampereen yliopisto, taideaineiden laitos, 2007. ISBN 978-951-44-7015-8.
 • Lahtinen, Toni & Lehtimäki, Markku (toim.): Ääniä äänien takaa: Tulkintoja rock-lyriikasta. Tampere: Tampere University Press, 2006. ISBN 951-44-6626-8.
 • Lehtonen, Mikko (toim.): Aatamin puvussa: Liaanilla Hemingwaysta Königiin. Tampere: Tampereen yliopisto, 1995. ISBN 951-44-3877-9.
 • Miettinen, Jukka O.: Miesten kesken: Miesten välinen rakkaus maailmankirjallisuuden valossa. Helsingissä: Otava, 1993. ISBN 951-1-12268-1.
 • Mäyrä, Ilkka: Kiehtova ja kauhea demoni: Kohti tekstin demonisten piirteiden analyysiä. Tampere: Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede, 1996. ISBN 951-44-4037-4.
 • Nummelin, Juri: Kuudestilaukeavat: Amerikkalaisia länkkäripokkareita suomeksi. Helsinki: BTJ, 2004. ISBN 951-692-568-5.
 • Nummelin, Juri: Sotaa, sutinaa, seikkailuja: Suomalaisesta kioskikirjallisuudesta. Helsinki: Avain, 2014. ISBN 978-952-304-020-5.
 • Paloposki, Outi & Riikonen, H. K. (toim.): Suomennetun tietokirjallisuuden historia 1800-luvulta 2000-luvulle. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-216-9.
 • Roininen, Aimo: Kirja liikkeessä: Kirjallisuus instituutiona vanhassa työväenliikkeessä (1895–1918). Väitöskirja: Oulun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1993. ISBN 951-717-776-3.
 • Rossi, Riikka & Seutu, Katja (toim.): Nostalgia: Kirjoituksia kaipuusta, ikävästä ja muistista. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-927-2.
 • Saariluoma, Liisa (toim.): Keijujen kuningas ja musta Akhilleus: Myytit modernissa kirjallisuudessa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-195-X.
 • Terentius Afer, P.: Eunuchus. Johdannolla ja selityksillä varustanut Raimo Tuomi. Turku: Turun yliopisto, 1988. ISBN 951-99988-8-8.
 • Thesleff, Holger: Platon. Ruotsinkielisestä käsikirjoituksesta suomentanut Marja Itkonen-Kaila. Helsingissä: Otava, 1989. ISBN 951-1-10491-8.

Rikoskirjallisuus[muokkaa]

 • Ekholm, Kai & Haasio, Ari: 100 parasta dekkaria: Elämää suuremmat dekkarit. Orivesi: Things to Come, 1994. ISBN 951-8908-02-8.
 • Ekholm, Kai & Parkkinen, Jukka (toim.): Pidättekö dekkareista: Jännityskirjallisuuden tekijöitä, historiaa, estetiikkaa. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1985. ISBN 951-692-138-8.
 • Koskinen, Juha-Pekka: Harkittu murha: Kohti täydellistä rikosromaania. Helsinki: BTJ, 2009. ISBN 978-951-692-744-5.
 • Kukkola, Timo: Sherlock Holmes & Co. Helsinki: Suomen dekkariseura, 1985. ISBN 951-99641-9-3.
 • Kukkola, Timo: Dekkaristin käsikirja. 2. uudistettu laitos. Kemi: Suomen dekkariseura: Crime Corporation: Oriveden sanomalehti, 1997. ISBN 951-95327-6-5.
 • Nummelin, Juri: Pulpografia Britannica: Brittiläisiä kioskidekkareita suomeksi 1944–1992. Turku: Turbator, 2014. ISBN 978-952-7012-12-3.
 • Ruohonen, Voitto: Kadun varjoisalla puolella: Rikoskirjallisuuden ja yhteiskuntatutkimuksen dialogeja. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-025-7.
 • Symons, Julian: Murha! Murha! Salapoliisikertomuksesta rikosromaaniin. (Bloody murder: From the detective story to the crime novel, 1972.) Suomentanut Leena Tamminen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1986. ISBN 951-0-13599-2.

Romanttinen kirjallisuus[muokkaa]

 • Paasonen, Susanna (toim.): Hääkirja. Kirjoituksia rakkaudesta, romantiikasta ja sukupuolesta. Turku: Turun yliopisto, taiteiden tutkimuksen laitos, 1999. ISBN 951-29-1603-7.
 • Soikkeli, Markku: Lemmen leikkikehässä. Rakkausdiskurssin sovellukset 1900-luvun suomalaisissa rakkausromaaneissa. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1998. ISBN 951-746-063-5.
 • Soikkeli, Markku: Tuttua lemmentouhua. Johdatus rakkauskertomusten poetiikkaan, historiaan ja filosofiaan. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1420. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2016. ISBN 978-952-222-714-0.
 • Törrönen, Jukka: Aito rakkaus maskuliinisessa maailmassa. Harlekin-romanssi ja sen vastaanotto lukiolaisten keskuudessa. Perustuu tekijän pro gradu -työhön. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1996. ISBN 951-34-0710-1.

Fantasiakirjallisuus[muokkaa]

 • Bengtsson, Niklas: Mielikuvituksen rajaton riemu: Bibliografia ja johdatus fantasiakirjallisuuteen. Julkaisija: Lukukeskus. Helsinki: BTJ, 2000. ISBN 951-692-477-8.
 • Blomberg, Kristian & Hirsjärvi, Irma & Kovala, Urpo (toim.): Fantasian monet maailmat. Helsinki: BTJ, 2004. ISBN 951-692-570-7.
 • Kuusisto, Pekka (toim.): Narnia ja ympäröivät maat: Fantasia kirjallisuuden lajina. Oulun yliopiston kirjallisuuden ja kulttuuriantropologian laitoksen julkaisuja A, Kirjallisuus 3. Oulu: Oulun yliopisto, 1993. ISBN 951-42-3541-X.
 • Miettinen, Esko: Velhot, örkit, sankarit: Johdatus fantasian maailmaan. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-119-8.
 • Soikkeli, Markku & ja Korpua, Jyrki (toim.): Fantasian käsikirja (työnimi)

Kauhukirjallisuus[muokkaa]

 • Bengtsson, Niklas: Kauhua ja kirmailevia kummituksia: Kotimaisen kauhun varhaisia vaiheita ja 90-luvun kauhukirjallisuutta. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2001. ISBN 951-692-497-2.
 • Hänninen, Harto & Latvanen, Marko: Verikekkerit: Kauhun käsikirja. 2. uudistettu painos. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-14031-0.
 • Railo, Eino: Haamulinna: Aineistohistoriallinen tutkimus Englannin kauhuromantiikasta. Helsinki: tekijä, 1925.
 • Sarjala, Jukka: Salonkien aaveet: Varhaisin kauhuromantiikka Suomen kirjallisuudessa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-933-3.
 • Savolainen, Matti & Mehtonen, Päivi (toim. ): Haamulinnan perillisiä: Artikkeleita kauhufiktiosta 1760-luvulta 1990-luvulle. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1992. ISBN 951-692-295-3.

Tieteiskirjallisuus[muokkaa]

 • Bengtsson, Niklas: Romuluinen robotti: Tieteiskirjallisuuden bibliografia 1990–2000 ja robotin historiaa. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2001. ISBN 951-692-492-1.
 • Hinkkanen, Juhani & Ekholm, Kai (toim.): Science fiction. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1990. ISBN 951-692-217-1.
 • Hirsjärvi, Irma: Faniuden siirtymiä: Suomalaisen science fiction -fandomin verkostot. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009. ISBN 978-951-39-3489-7.
 • Koponen, Jari: Mielikuvituksen mestarit (13 unohdettua fantastia). Jyväskylä: Atena, 2000. ISBN 951-796-219-3.
 • Koponen, Jari: Pirun tusina. 13 kirjoitusta kirjallisuuden katvealueilta. Helsinki: Avain, 2016. ISBN 978-952-304-083-0.
 • Koponen, Jari & Sisättö, Vesa (toim.): Aivopeili: Autonomian ajan tieteiskirjallisuutta. Jyväskylä: Avain, 2011. ISBN 978-951-692-898-5.
 • Lehtonen, Kimmo: Kutzpah: Irrallisia ajatuksia 90-luvun scifi-kirjallisuudesta. Helsinki: Lasipalatsi, 2000. ISBN 951-9351-65-5.
 • Leinonen, Anne (toim.): Kirjoita kosmos: Opas spekulatiivisen fiktion kirjoittamiseen. Turku: Suomen tieteiskirjoittajat: Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti, 2006. ISBN 952-91-9336-X.
 • Matilainen, Hanna: Mitä kummaa: Opas kotimaiseen spekulatiiviseen fiktioon. Helsinki: Avain, 2014. ISBN 978-952-304-024-3.
 • Nummelin, Juri: Ihmeen tuntua: Kanervan julkaisuissa suomeksi ilmestyneen amerikkalaisen pulp-science fictionin esittelevä bibliografia. Turku: J. Nummelin, 2000.
 • Savolainen, Matti (toim.): Tieteiskirjallisuuden maailmoita. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1987. ISBN 951-692-185-X.
 • Siukonen, Jyrki: Muissa maailmoissa: Maapallon ulkopuolisten olentojen kulttuurihistoriaa. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-883-4.

86.1203 Hakuteokset[muokkaa]

 • Halme, Jukka & Nummelin, Juri (toim.): Ulkomaisia kauhukirjailijoita. Helsinki: BTJ, 2005. ISBN 951-692-595-2.
 • Hänninen, Ville & Nummelin, Juri & Sisättö, Vesa: Erotiikan taitajia. Helsinki: Avain, 2013. ISBN 978-951-692-992-0.
 • Kukkola, Timo: Dekkaristin käsikirja. 2. uudistettu laitos. Kemi: Suomen dekkariseura: Crime Corporation: Oriveden sanomalehti, 1997. ISBN 951-95327-6-5.
 • Neimala, Kaisa & Papinniemi, Jarmo: Lukukirja: Kirja kirjoista. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-21889-0.
 • Nummelin, Juri: Viidestilaukeavat: Länkkärinovelleja lukemistolehdistä. Turku: Suomen länkkäriseura, 2004. ISBN 952-91-7624-4.
 • Nummelin, Juri (toim.): Pohjoisamerikkalaisia lännenkirjailijoita. Helsinki: BTJ, 2005. ISBN 951-692-584-7.
 • Nummelin, Juri & Halme, Jukka & Polvinen, Sari: Historiallisen romaanin taitajia 1. Helsinki: BTJ, 2009. ISBN 978-951-692-733-9.
 • Nummelin, Juri & Halme, Jukka & Polvinen, Sari: Historiallisen romaanin taitajia 2. Helsinki: BTJ-Avain, 2011. ISBN 978-951-692-826-8.
 • Sisättö, Vesa (toim.): Ulkomaisia fantasiakirjailijoita. Helsinki: BTJ, 2003. ISBN 951-692-539-1.
 • Sisättö, Vesa & Jerrman, Toni (toim.): Kotimaisia tieteis- ja fantasiakirjailijoita. Helsinki: BTJ, 2006. ISBN 951-692-617-7.
 • Sisättö, Vesa & Halme, Jukka & Jerrman, Toni (toim.): Ulkomaisia fantasiakirjailijoita 2. Helsinki: BTJ, 2009. ISBN 978-951-692-732-2.
 • Sisättö, Vesa & Jerrman, Toni (toim.): Ulkomaisia tieteiskirjailijoita 1. Helsinki: BTJ, 2004. ISBN 951-692-560-X.
 • Sisättö, Vesa & Jerrman, Toni (toim.): Ulkomaisia tieteiskirjailijoita 2. Helsinki: BTJ, 2004. ISBN 951-692-579-0.

86.13 Sarjakuvien historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Ansa, Heikki (toim.): Puhekuplia: Kirjoituksia sarjakuvasta 2. Kemi: Kemin kulttuurilautakunta, 1987. ISBN 951-99836-7-8.
 • Arffman, Päivi: ”Comics go underground!”: Underground-sarjakuva vastakulttuurina vuosien 1967-1974 Yhdysvalloissa. Väitöskirja: Turun yliopisto. Turku: k&h, Turun yliopisto, kulttuurihistoria, 2004. ISBN 951-29-2680-6.
 • Cowsill, Alan: Sankarit ja viholliset: Kaikenkattava hahmo-opas. (Earth's mightiest heroes: The ultimate character guide, 2010.) Perustuu Marvelin Mighty Avengers -sarjakuviin. Suomentanut Jouko Ruokosenmäki. Helsinki: Sanoma magazines Finland, 2012. ISBN 978-951-32-3488-1.
 • Farr, Michael: Tintti: Tarinoiden todelliset taustat. (Tintin: The complete companion, 2001.) Suomentanut Heikki Kaukoranta. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-21979-8.
 • Farr, Michael: Tintti & CO. (Tintin & Co., 2007.) Suomentanut Heikki Kaukoranta. Helsinki: Otava, 2009. ISBN 978-951-1-23172-1.
 • Gravett, Paul: Sarjakuvaromaani: ja kuinka se voi muuttaa elämäsi. (Graphic novels: Stories to change your life, 2005.) Suomentanut Lotta Sonninen. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-21851-7.
 • Gravett, Paul: Manga: 60 vuotta japanilaista sarjakuvaa. (Manga: Sixty years of japanese comics, 2004.) Suomentanut Juhani Tolvanen. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20524-2.
 • Hakkola, Kalle & Luolamaa, Mari: Sarjakuva-albumien sarjaluettelo. Helsinki: Avain, 2011. ISBN 978-951-692-891-6.
 • Heikkinen, Merja: Sillä välin toisaalla ... Sarjakuvan kulttuuripoliittinen asema ja sarjakuvien tuotanto. Taiteen keskustoimikunnan julkaisuja nro 12. Helsinki: VAPK-kustannus, 1991. ISBN 951-37-0656-7.
 • Herkman, Juha (toim.): Ruutujen välissä: Näkökulmia sarjakuvaan. Tampere: Vastapaino, 1996. ISBN 951-44-4072-2.
 • Huhtamo, Erkki (toim.): Puhekuplia: Kirjoituksia sarjakuvasta. Kemi: Kemin kulttuurilautakunta, 1986. ISBN 951-99713-9-4.
 • Hänninen, Harto & Kemppinen, Petri: Lähtöruutu sarjakuvaan. Helsinki: Yle, 1994. ISBN 951-43-0625-2.
 • Hänninen, Ville & Sinisalo, Otto (toim.): Vesantologia: [Vesa Kataiston 40-vuotisjuhlakokoelma]. Helsinki: Jope Pitkänen Puutsi Sössäejöti: Otto-Wille kustannus, 2008. ISBN 978-952-92-3865-1.
 • Jokinen, Heikki (toim.): Sarjakuva Suomessa: Historiasta, asemasta, kielestä. Helsinki: Avain, 2011. ISBN 978-951-692-892-3.
 • Kaukoranta, Heikki & Kemppinen, Jukka: Sarjakuvat. 2. laajennettu painos. Helsingissä: Otava, 1982. ISBN 951-1-06710-9.
 • Kemppinen, Petri & Tolvanen, Juhani (toim.): Sarjakuva, rakastettuni: Uuden sarjakuvan mestareita. Helsingissä: Otava, 1992. ISBN 951-1-11853-6.
 • Kivekäs, Markku: Disney, Aku & minä: Markku Kivekäs muistelee. Toimittanut Pekka Tuliara. Helsinki: Sanoma Magazines Finland, 2007. ISBN 978-951-32-2247-5.
 • Kontturi, Katja: Ankkalinna – portti kahden maailman välillä: Don Rosan Disney-sarjakuvat postmodernina fantasiana. Väitöskirja: Nykykulttuurin tutkimusyksikkö. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2014. ISBN 978-951-39-5985-2. Verkkoversio (PDF).
 • Lagerstedt, Ilpo: Masi: Kentällä ja kasarmilla. Klaukkala: Recallmed, 2005. ISBN 951-847-047-2.
 • Manninen, Pekka A.: Vastarinnan välineistö: Sarjakuvaharrastuksen merkityksestä. Väitöskirja; Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 1995. ISBN 951-44-3709-8.
 • Matilainen, Hanna: Mitä kummaa! Opas kotimaiseen spekulatiiviseen fiktioon. Helsinki: Avain, 2014. ISBN 978-952-304-024-3.
 • McCloud, Scott: Sarjakuva, näkymätön taide. (Understanding comics, 1993.) Suomentanut Jukka Heiskanen. Helsinki: Good Fellows, 1994. ISBN 951-96265-2-2.
 • Pesonen, Sauli: Alkupalat: Esittelyjä sarjakuvista. Kemi: Kemin sarjakuvakeskus, 1993. ISBN 952-9686-35-8.
 • Rislakki, Jukka & Sandell, Rainer: Varsinainen Puupää! Ola Fogelbergin ja hänen Pekkansa tarina. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-31-1790-1.
 • Sjöblom, Simo: Carl Barks ja hänen tuotantonsa. Helsinki: Seaflower, 1992. ISBN 952-6666-23-2.
 • Tolvanen, Juhani: Muumisisarukset Tove ja Lars Jansson: Muumipeikko-sarjakuvan tarina. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-23633-0.
 • Tolvanen, Juhani (toim.): Maailman hauskin kuvasarjalehti: Aku Ankka -lehti 50 vuotta. Helsinki: Helsinki Media, 2001. ISBN 951-32-1111-8.
 • Valta, Reijo: Valas talon salissa ja muuta tietoa sarjakuvista. Oulu: Jyväs-Ainola, 2003. ISBN 952-5353-16-8.
 • Valta, Reijo: Muhammed, Kaltio ja mediastrategit: Ville Rannan sarjakuvasta noussut kohu helmikuussa 2006. Oulu: Jyväs-Ainola, 2007. ISBN 978-952-5353-34-1.
 • Valta, Reijo: Olemisen junnaava sitko: Kirjoituksia Aku Ankan maailmasta. Oulu: Jyväs-Ainola, 2009. ISBN 978-952-5353-40-2.
 • Vilenius, Maijastiina: Minä sinulle homonyymit näytän! Kielellinen leikittely Pertti Jarlan Fingerpori-sarjakuvassa. Helsinki: Arktinen banaani, 2011. ISBN 978-952-270-006-3.

86.1303 Hakuteokset[muokkaa]

 • Hänninen, Ville (toim.): Kotimaisia sarjakuvantekijöitä. Helsinki: BTJ, 2004. ISBN 951-692-571-5.
 • Hänninen, Ville (toim.): Ulkomaisia sarjakuvantekijöitä 1. Helsinki: BTJ, 2006. ISBN 951-692-594-4.
 • Hänninen, Ville & Römpötti, Harri: Päin näköä! 16 suomalaista sarjakuvataiteilijaa. Kirja liittyy näyttelyyn Kiasmassa 16.3.–9.9.2012. Helsinki: Like, 2011. ISBN 978-952-01-0654-6.
 • Jokinen, Heikki & Pulkkinen, Kalervo: Suomalaisen sarjakuvan ensyklopedia. Kemi: Kemin sarjakuvakeskus, 1996. ISBN 952-9686-10-2.
 • Kaukoranta, Heikki: Sarjakuva-albumien jatkokirjaluettelo. Helsinki: Avain, 2011.
 • Lagerstedt, Ilpo: Amerikansuomalaisia sarjakuvataiteilijoita. Tampere: Tampere University Press, 2008. ISBN 978-951-44-7230-5.
 • Pasonen, Harto (toim.): Sarjakuvantekijät. Helsinki: Valiosarjat, 1997. ISBN 951-97361-1-5.
 • Viitala, Janne: ”Hornan kekäleet”, sanoi Tex Willer. Espoo: Plataani, 2003. ISBN 952-5429-06-7.
 • Vistilä, Miia (toim.): Kotimaista naissarjakuvaa: Marginaalista maailmankartalle. Helsinki: BTJ, 2008. ISBN 978-951-692-708-7.

86.13063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Pulkkinen, Kalervo: Ruutujen aika: Suomen sarjakuvaseuran kaksi vuosikymmentä. Näyttely: Amos Andersonin taidemuseo, Helsinki, 18.10.–1.12.1991, Pohjanmaan museo, Vaasa, 16.1.–16.2.1992. Helsinki: Suomen sarjakuvaseura, 1991. ISBN 951-95797-2-9.

86.1307 Oppikirjat[muokkaa]

 • Lindman, Marja-Liisa & Manninen, Pekka A. & Krook, Arja: Sukellus sarjakuvaan. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992. ISBN 951-37-0866-7.

86.14 Kansanrunouden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Harvilahti, Lauri ym.: Metafora: Ikkuna kieleen, mieleen ja kulttuuriin. Uusintapainos (1. painos 1992). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-417-7.
 • Hautala, Jouko (toim.): Jumin keko: Tutkielmia kansanrunoustieteen alalta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1960.
 • Honko, Lauri & Nyman, Aarre: Eepoksia ja eepostutkimusta Itämereltä Intiaan. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-282-4.
 • Hovi, Tuija & Tarkka, Lotte (toim.): Uskontotiede – folkloristiikka: Kirjoituksia opinnäytteistä. Turku: Turun yliopisto, 1996. ISBN 951-29-0726-7.
 • Hovi, Tuomas & Leppälahti, Merja (toim.): Vampyyrit kansanperinteestä populaarikulttuuriin. Turku: Turun yliopisto, folkloristiikka, 2011. ISBN 978-951-29-4672-3.
 • Ihalainen, J. K. (toim.): Salatun teknikot: Kirjoituksia itäisten heimojen suullisesta perinteestä. Siuro: Palladium, 2004. ISBN 952-9893-34-5.
 • Kalevala ja opas sen lukemiseen. Kaaviot, toimitustyö: Liisa Kaski. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2015. ISBN 978-952-222-579-5.
 • Karhu, Eino: Isien sanoma: Tutkielma karjalaisesta ja inkeriläisestä kansanrunoudesta. Suomentanut Robert Kolomainen. Kuhmo: Juminkeko, 2002. ISBN 952-5385-02-7.
 • Kilpinen, Pekka: Ihmissudet: Asiakirjoja ja kertomuksia. Helsinki: Yliopistopaino, 2002. ISBN 951-570-506-1.
 • Krohn, Kaarle: Suomalaisten runojen uskonto. Näköispainos. Alkuperäinen: Porvoo: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1915. Helsingissä: Salakirjat, 2008. ISBN 978-952-5774-04-7.
 • Leikola, Anto: Seireenejä, kentaureja ja merihirviöitä: Myyttisten olentojen elämää. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-2372-3.
 • Nirkko, Juha: Sauna: Pieni perinnekirja. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-166-7.
 • Pulkkinen, Risto: Suomalainen kansanusko. -, 2013.
 • Saarikoski, Helena: Kateus, juoru, kiusaaminen: Esseitä henkisestä yhteisöväkivallasta. Helsinki: Nemo, 2006. ISBN 952-5613-29-1.
 • Siikala, Anna-Leena: Itämerensuomalaisten mytologia. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2012. ISBN 978-952-222-393-7.
 • Tarujen maailma. Pohjautuu teokseen Myths, legends and folk tales. Suomalainen laitos, Suomentaneet Kaija Valkonen, Mikko Mansikka. Vastaava toimittaja: Aino Kervinen. Helsinki: Valitut palat, 2006. ISBN 951-584-734-6.
 • Timonen, Eija: Perinteestä mediavirtaan: Kansanperinteen muuntuminen arkistomuistiinpanoista lastenkulttuuriksi. Perustuu tekijän Lapin yliopistossa 2004 hyväksyttyyn väitöskirjaan Perinne käsikirjoittajan työkaluna. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-708-7.
 • Virtanen, Leea: Ellun kana ja Turusen pyssy: Kyllä kansa tietää. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-24027-3.
 • Virtanen, Pertti: Finix, liekkisiipinen ja myyttien alkukoti. Toimittanut Katri Kovasiipi. Tampere: Sanasato, 2008. ISBN 978-952-5086-99-7.

86.1401 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Fingerroos, Outi (toim.): Muistitietotutkimus: Metodologisia kysymyksiä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-860-1.

86.18 Tietokirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Hiidenmaa, Pirjo & Jussila, Raimo & Nissinen, Annika (toim.): Hyvä kirja. Helsinki: Suomen tietokirjailijat, 2006. ISBN 951-96737-7-6.
 • Hiidenmaa, Pirjo & Maasalo, Katri (toim.): He kirjoittavat öisin – mutta miksi? Tietokirjailijat kertovat: Suomen tietokirjailijat ry:n 25-vuotisantologia. Helsinki: Suomen tietokirjailijat, 2008. ISBN 978-951-96737-9-0.
 • Jussila, Raimo & Ojanen, Eero & Tuominen, Taija (toim.): Tieto kirjaksi. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2006. ISBN 951-9140-33-6.
 • Linko, Maaria: Raadit ja ratkaisut. Tutkimus Tieto-Finlandia-palkinnosta 1989-2000. Helsinki: Suomen kirjasäätiö: Suomen tietokirjailijat, 2001. ISBN 951-95186-9-X.
 • Linko, Maaria: Asiantuntija vai julkkis? Tietokirjallisuus ja tietokirjailijat mediassa. Helsinki: Suomen tietokirjailijat, 2010. ISBN 978-952-67356-1-0.
 • Paloposki, Outi & Riikonen, H. K. (toim.): Suomennetun tietokirjallisuuden historia: 1800-luvulta 2000-luvulle. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2013. ISBN 978-952-222-216-9.
 • Seppänen, Esa: Raavi niskaa. Löytöretki tietokirjailijan maailmaan. Helsinki: Avain, 2016. ISBN 978-952-304-089-2.

86.1803 Hakuteokset[muokkaa]

 • Kuortti, Joel & Pietiäinen, Jukka-Pekka: 100 merkittävää suomalaista tietokirjaa. Abckiriasta Mustaan orkideaan. Helsinki: Paasilinna, 2014. ISBN 978-952-2990-34-1.

86.18065 Kokoukset[muokkaa]

 • Hamberg, Jan-Christian (toim.): Kansantajuinen tietokirjallisuus Pohjoismaissa: Seminaarijulkaisu. Julkaisija: Pohjola-Norden. Helsinki: Pohjola-Norden, 1986. ISBN 951-95742-8-X.

86.19 Euroopan kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Auerbach, Erich: Mimesis: Todellisuudenkuvaus länsimaisessa kirjallisuudessa. (Mimesis: Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur, 1946.) Suomentanut Oili Suominen. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1992 (2. painos 2000). ISBN 951-717-657-0.
 • Hirn, Yrjö: Erakoita ja vaeltajia. (Eremiter och pilgrimer, 1924.) Suomentanut Ilmari Ahma. Helsinki: Otava, 1924.
 • Ihonen, Markku & Koivula, Heidi (toim.): Kirjaimia kiikarissa: Näkymiä eurooppalaiseen kirjallisuuteen. Tampere: Tampere University Press, 2000. ISBN 951-44-4859-6.
 • Kundera, Milan: Petetyt testamentit: Esseitä. (Les testaments trahis, 1993.) Suomentanut Jan Blomstedt. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-24879-7.
 • Laitinen, Kai: Kirjojen virrassa: Tutkielmia ja esseitä kirjallisuudesta ja lukemisesta. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-16304-3.
 • Oksala, Teivas: Homeroksesta Alvar Aaltoon: Eurooppalaisia klassikkoja ja humanisteja. Espoo: Weilin + Göös, 1986. ISBN 951-35-3662-9.
 • Poso, Eira: Ison tammen juurella. 2, Keski- ja varhaisen uuden ajan kirjallisuuden helmiä. Tampere: Pilot-kustannus, 2005. ISBN 952-464-395-2.
 • Roos, Vappu: Dantesta Dickensiin: Maailmankirjallisuuden suurimpien mestarien elämäkertoja. 3. tarkistettu painos. Porvoo: WSOY, 1962.
 • Solženitsyn, Aleksandr: GULAG: Vankileirien saaristo. (Arhipelag GULAG, 1973.) Suomentanut Esa Adrian. Julkaisu ilmestynyt alunperin nimellä Vankileirien saaristo kolmena niteenä 1974, 1976 ja 1978. Helsinki: Silberfeldt, 2012. ISBN 978-952-67534-2-3.

86.192 Vanhan ja keskiajan kirjallisuus[muokkaa]

 • Aisopos: Faabelit: Täydellinen kokoelma moraaleineen. Valikoinut ja suomentanut Jari Tammi. Helsingissä: Pikku-idis, 2010. ISBN 978-952-9589-40-1.
 • Castrén, Paavo: Pakinoita antiikin Roomasta. Horatiuksen satiirit. Sisältää tekijän suomennoksen Quintus Horatius Flaccuksen satiireista. Helsingissä: Otava, 2013. ISBN 978-951-1-26658-7.
 • Cicero, Marcus Tullius: Puhe runoilija Archiaan puolustukseksi. Suomentanut K. J. Hidén. Näköispainos. Alkuteos: Helsingissä: Yrjö Weilin, 1905. Helsinki: Kirja kerrallaan, 2004. ISBN 952-5439-64-X.
 • Euripides: 4 x Medeia: Käännöksiä ja esseitä. Toimittanut Maarit Kaimio. Helsinki: Klassillisen filologian laitos, Helsingin yliopisto, 1999. ISBN 951-45-8549-6.
 • Hesiodos: Jumalten synty. (Theogonia.) Suomentanut Päivi Myllykoski. Liitteenä juliste jumalten sukupuusta. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-2411-8.
 • Hesiodos: Työt ja päivät. (Erga kai hemerai.) Suomentanut ja selitysosuudella varustanut Paavo Castrén. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-31-2746-X.
 • Hiekkalinna, Tiina & Seppänen, Minna (toim.): Philologia classica: Lähteitä, lähestymistapoja ja metodeja. Turku: Turun yliopisto, klassiset kielet ja antiikin kulttuuri, 2010. ISBN 978-951-29-4455-2.
 • Horatius Flaccus, Quintus: Ars poetica. Runotaide. (Ars poetica, noin 18 eaa.) Toimittaneet Teivas Oksala ja Erkki Palmén. 2., tarkistettu painos (1. painos: Gaudeamus, 1978). Helsinki: Finn Lectura, 1992. ISBN 951-8905-62-2.
 • Horatius Flaccus, Quintus: Horatiuksen oodeja. Teivas Oksala, Erkki Palmén. Helsinki: Finn Lectura, 1989. ISBN 951-8905-08-8.
 • Hölderlin, Friedrich: Huomautuksia Sofokleen kääntämisestä. Toimittanut ja suomentanut Esa Kirkkopelto. Saksankieliset alkutekstit (Hölderlin): Anmerkungen zum Oedipus (1804), Anmerkungen zur Antigonä (1804), Briefe (1801–1804). Ranskankielinen alkuteksti (Philippe Lacoue-Labarthe): ”Le théâtre de Hölderlin”, teoksessa Métaphrasis. (Presses Universitaires de France, 1998). Helsinki: Loki-kirjat, 2001. ISBN 952-9646-60-7.
 • Kaimio, Maarit & Oksala, Teivas & Riikonen, H. K.: Antiikin kirjallisuus ja sen perintö. Helsinki: Gaudeamus, 1998 (6. painos 2008). ISBN 978-952-495-070-1.
 • Kosonen, Päivi: Isokrateesta Augustinukseen: Johdatus antiikin omaelämäkerralliseen kirjallisuuteen. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-474-6.
 • Lukianos: Miten historiaa on kirjoitettava. Kreikan kielestä suomentanut Kaarle Hirvonen. Turku: Faros, 2002. ISBN 951-98968-1-3.
 • Martialis: Venus, viini ja vapaus: Epigrammeja. Suomennos, selitykset ja sanastot: Marja-Liisa Polkunen. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16747-2.
 • Mcleish, Kenneth: Aristoteles: Aristoteleen runousoppi. (Aristotle: Aristotle’s poetics, 1999.) SuomentanutIlpo Halonen. Suuret filosofit 1. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16185-7. Myös teoksessa Monk, Ray & Raphael, Frederick (toim.): Suuret filosofit. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-18685-X.
 • Oksala, Päivö & Oksala, Teivas: Kreikkalaisia kirjailijakuvia. Helsingissä: Otava, 1965.
 • Piirto, Pekka: Ne retket Hellaaseen: Kreikkalaisia esseitä. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29411-X.
 • Riikonen, H. K.: Keisari satiirikkona ja muita tutkimuksia Euroopan kulttuuriperinnöstä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1998. ISBN 951-746-054-6.

86.193 Uuden ajan kirjallisuus[muokkaa]

 • Ariès, Philippe & Duby, Georges & Chartier, Roger (toim.): Omassa huoneessa: Yksityiselämän historiaa renessanssista valistukseen. (Histoire de la vie privé. III: De la Renaissance aux Lumières. Osa: Formes de la privatisation, 1986.) Suomentanut Johanna Ilmakunnas. Helsinki: Nemo, 2001. ISBN 952-5180-20-4.
 • Romantiikan koulu / Heinrich Heine
 • Hirn, Yrjö: Episodeja: Muutamia lukuja seitsemäntoistasataluvun kirjallisuudesta. (Episoder: Några kapitel om lif och litteratur under sjuttonhundratalet, 1918.) Suomentanut L. Onerva. Helsinki: Otava, 1921.

86.1934 Nykyajan kirjallisuus[muokkaa]

 • Ahlava, Liisa & Tammi, Pekka (toim.): Vaikeita fiktioita. Taideaineiden laitoksen julkaisuja 12. Tampere: Tampereen yliopisto, 2009. ISBN 978-951-44-7963-2.
 • Vieraaseen kotiin : kulttuurinen identiteetti ja muuttoliike kirjallisuudessa / toimittaneet Pirjo Ahokas ja Lotta Kähkönen.
 • Beesley, Simon & Joughin, Sheena: 1900-luvun kirjallisuus. (History of 20th century literature, 2001.) Suomentanut Päivi Paappanen. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 2001. ISBN 951-20-5838-3.
 • Haikara, Kalevi (toim.): Ajatus vapaa – sana kahleissa: Vainottujen, vangittujen, kidutettujen, teloitettujen kirjailijain kansainvälinen ääni. Valikoinut ja suomentanut Kalevi Haikara. Helsinki: Like, 1998. ISBN 951-578-622-3.
 • Sarajas, Annamari: Viimeiset romantikot. Kirjallisuuden aatteiden vaihtelua 1880-luvun jälkeen. Porvoo: WSOY, 1962.
 • Vartiainen, Pekka: Postmoderni kirjallisuus: Länsimaisen kirjallisuuden historia 1945–2000. Helsinki: Avain, 2013. ISBN 978-951-692-793-3.

86.193403 Hakuteokset[muokkaa]

 • Aarnio, Ritva & Loivamaa, Ismo (toim.): Ulkomaisia nykykertojia 1. Helsinki: BTJ, 1998. ISBN 951-692-437-9.
 • Aarnio, Ritva & Loivamaa, Ismo (toim.): Ulkomaisia nykykertojia 2. Helsinki: BTJ, 1998. ISBN 951-692-438-7.

86.2 Suomen ja suomalais-ugrilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Ahola: Kaarlo Sarkian runojen adjektiivinen sanasto (1990) Jyväskylän yliopisto.
 • Ahti: Toivo Pekkasen kirjailijantie, osa I: Kehitys vuoteen 1941. WSOY, 1967.
 • Alhoniemi, Pirkko: Minuuden liitupiiri: Tutkimus Paavo Rintalan myöhäisvaiheen proosatuotannosta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-917-3.
 • Anhava, Helena: Toimita talosi: Muistijälkiä. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-21347-4.
 • Anhava, Martti: Romua rakkauden valtatiellä: Arto Mellerin elämä. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-23700-6.
 • Anhava, Martti (toim.): Totta kuin mikä. Juhlakirja Veijo Meren täyttäessä 70 vuotta 31.12.1998. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15947-X.
 • Arminen, Elina: Keskeltä melua ja ääntä: Timo K. Mukan myöhäistuotanto, kirjallisuuskäsitys ja niiden suhde 1960-luvun yhteiskunnallis-kulttuuriseen keskusteluun. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-163-6.
 • Assmann, Dietrich (toim.): Saaristosta suurkaupunkiin: Volter Kilven Kirkolle-romaanin Silja ja Gulliverin Fantomimia tutkimuksen kohteena. Järvenpää: Volter Kilven seura, 2005. ISBN 951-97278-5-X.
 • Bengtsson, Niklas: Kirjallisuuspalkinnot Suomessa. Helsinki: BTJ, 2003. ISBN 951-692-546-4.
 • Magnus Björkenheim: Kaarlo Sarkia (1952) WSOY.
 • Blomstedt, Jan & Lõhmus, Maarja & Tarasti, Eero (toim.): Ajan arvot & sankarit. Helsinki: Tartto: Synteesi: Kullervo, 1995.
 • Canth, Minna: Taisteleva Minna: Minna Canthin lehtikirjoituksia ja puheita 1874–1896. Toimittanut Eila Tuovinen. Johdanto: Tellervo Krogerus. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1994. ISBN 951-717-789-5.
 • Kuvanluojat : nuorena kuolleet kuvataiteilijat, 2000-luvun esikoisrunoilijat ja koko pallon kirjailijat / Rita Dahl.
 • Ekholm, Kai & Repo, Yrjö: Kirja tienhaarassa vuonna 2020. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-158-6.
 • Kaiken liikkeessä lepo : monihahmotteisuus Mirkka Rekolan runoudessa / Liisa Enwald.
 • Envall, Markku: Kirjailijoiden kentät ja kasarmit. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1984. ISBN 951-717-376-8.
 • Envall, Markku: Suomalainen aforismi: Keinoja, rakenteita, lajeja, ongelmia. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1987. ISBN 951-717-468-3.
 • Eskelinen, Markku: Raukoilla rajoilla. Suomalaisen proosakirjallisuuden historiaa. Helsinki: Siltala, 2016. ISBN 978-952-234-167-9.
 • Grünthal, Satu & Mäkinen, Kirsti (toim.): Mistä ääni meissä tulee? Runoja ja tulkintoja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19651-7.
 • Folia Hungarica. 9, Kulttuurien kohtaamisia / toim. Katariina Grämer ja Kirsi Luukkanen.
 • Haanpää, Pentti: Kirjeet. Toimittaneet Vesa Karonen ja Esko Viirret. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-17837-7.
 • Haavikko, Paavo (toim.): Helsinki – kaupunki graniittisilla juurilla, avaralla niemellä. Helsinki: Art House, 2000. ISBN 951-884-275-2.
 • Kirjailijat puhuvat : tulenkantajat / toim. Ritva Haavikko.
 • Haavikko, Ritva & Hämäläinen, Helvi: Ketunkivellä: Helvi Hämäläisen elämä 1907–1954. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993 (9. painos 1994). ISBN 951-0-18612-0.
 • Haikara, Kalevi: Se oli se kultamaa: Veijo Meren romaanien tarkastelua. Helsingissä: Otava, 1969.
 • Hakkarainen, Juho: Modernismin kätilö: Tuomas Anhava ateljeekriitikkona ja kustannustoimittajana. Pro gradu -työ. Tampere: Tampereen yliopisto, Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden laitos, 2012. Verkkoversio (PDF).
 • Hallila, Mika ym. (toim.): Suomen nykykirjallisuus. 1, Lajeja, poetiikkaa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2013. ISBN 978-952-222-468-2.
 • Hallila, Mika ym. (toim.): Suomen nykykirjallisuus. 2, Kirjallinen elämä ja yhteiskunta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2013. ISBN 978-952-222-469-9.
 • Halme, Lasse: Onko siinä sanoma? Mitä Juice todella sanoi?. Helsinki: L. Halme, 1992. ISBN 952-90-4037-7.
 • Hangaslahti: Sarkian maisemia, 1984.
 • Happonen, Sirke: kirja Tove Janssonin tuntemattomasta tuotannosta (työnimi). , tulossa.
 • Harmaja, Saima: Palava elämä. Päiväkirjaa, kirjeitä. Toimittanut Kirsti Toppari. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1985 (3. painos 1998). ISBN 951-0-12881-3.
 • Heikkilä, Tuomas: Pyhän Henrikin legenda. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 978-951-607-861-1.
 • Heikkilä, Tuomas (toim.): Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-223-7.
 • Heinonen, Yrjö & Kirstinä, Leena & Kovala, Urpo (toim.): Ilmaisun murroksia vuosituhannen vaihteen suomalaisessa kulttuurissa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-683-8.
 • Heinämaa, Sara & Tapola, Päivi (toim.): Isät ja tyttäret. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-31-2927-6.
 • Hiisku, Aune; Kaarlo Sarkia, uneksija ja kilvoittelija (1972) WSOY.
 • Hosiaisluoma, Yrjö: Järjestyksen kourista vapauden valtakuntaan: Samuli Parosen elämä, tuotanto ja yhteiskuntakritiikki. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. ISBN 951-717-601-5.
 • Hosiaisluoma, Yrjö: Tähdet lähellä, kengässä lunta: Väinö Kirstinän öitä ja päiviä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-891-3.
 • Hosiaisluoma, Yrjö: Lauri Viljanen. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-207-7.
 • Hosiaisluoma, Yrjö (toim.): Hevosen sulkia: 1980-luvun suomalaisen kirjallisuuden tilanteita. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1991. ISBN 951-692-278-3.
 • Hosiaisluoma, Yrjö ym. (toim.): Kirjallisia elämyksiä: Alkukivistä toiseen elämään. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-956-2.
 • Hypén, Tarja-Liisa (toim.): Kirjan matka tekijöiltä lukijoille: Puheenvuoroja kotimaisen kaunokirjallisuuden luomisen ja lukemisen ehdoista 2000-luvulla. Tampere: Tampere University Press, 2007. ISBN 978-951-44-6854-4.
 • Hyvärinen, Olli: Vain tosi on kaunista: Epämuodolliset esseet ja väärinarviot. Helsinki: Kesuura, 2006. ISBN 951-812-120-6.
 • V. A. Koskenniemi : suomalainen klassikko. 2, Taisteleva kirjallinen patriarkka : 1939-1962 / Martti Häikiö.
 • Hännikäinen, Timo: Hysterian maa: Marko Tapio ja Arktinen hysteria. Turku; Tampere: Savukeidas, 2013. ISBN 978-952-268-062-4.
 • Härkönen, Anna-Leena: Loppuunkäsitelty. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20003-8.
 • Hökkä, Tuula & Tontti, Jarkko (toim.): ”Mistä meille metsä, niitty, lähde”: Kirjoituksia Eeva-Liisa Mannerista. Helsingin yliopistossa 5.12.2006 järjestetyn Manner-juhlaseminaarin puheet ja esitelmät. Helsinki: ntamo, 2008. ISBN 978-952-215-034-9.
 • Ihonen, Markku: Museovaatteista historian valepukuun: T. Vaaskivi ja suomalaisen historiallisen romaanin murros 1930–1940-luvulla. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1992. ISBN 951-717-722-4.
 • Istala, Päivi: Saima Harmaja – runoilijoista runoilijoin. 2. uudistettu painos (1. painos 2007). Pohjautuu Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjallisuusarkiston vuosina 2005–2006 järjestämään keruuseen. Helsinki: WSOY, 2013. ISBN 978-951-0-40156-9.
 • Jokinen, Kimmo: Suomalaisen lukemisen maisemaihanteet. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 56. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1997. ISBN 951-39-0085-1.
 • Junnila: Kaarlo Sarkian alkutuotannon runojen riimit ja niiden merkityksen suhde runojen merkityssisältöön (1985) Helsingin yliopisto.
 • Kaivola, Terttu: Messukirjasta meteli: Suomalaisen kirjan viisi vuosisataa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1988. ISBN 951-717-522-1.
 • Kalemaa, Kalevi (toim.): Taisteleva kritiikki: Valikoima suomalaista sosialistista kirjallisuuskritiikkiä. Helsinki: Tammi, 1979. ISBN 951-30-4649-4.
 • Kantokorpi, Mervi (toim.): Muodotonta menoa: Kirjoituksia nykykirjallisuudesta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-22305-0.
 • Kantokorpi, Otso (toim.): Tulenkantajat 1928–1930: Pääkirjoitukset, ohjelmalliset artikkelit, julistukset ja iskulauseet, sisällysluettelo. Helsinki: JB-kustannus, 1995.
 • Kantola, Janna & Heta Pyrhönen (toim.): Homeroksesta Hessu Hopoon: Antiikin traditioiden vaikutus myöhempään kirjallisuuteen. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-014-1.
 • Kaplinski, Jaan: Vieläkö Tartossa laulaa satakieli
 • Kaplinski, Jaan: Valkeat yöt ja mustat
 • Toivo Pekkanen : kirjailijankuvan piirteitä / Kauko Kare.
 • Karkama, Pertti: Impivaara ja yhteiskunta. Tutkielmia kirjallisuudesta ja kulttuurista. Oulu: Pohjoinen, 1985. ISBN 951-9152-93-8.
 • Karkama, Pertti: Kirjallisuus ja nykyaika: Suomalaisen sanataiteen teemoja ja tendenssejä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1994. ISBN 951-717-816-6.
 • Karkama, Pertti & Hanne Koivisto (toim.): Älymystön jäljillä: Kirjoituksia suomalaisesta sivistyneistöstä ja älymystöstä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-717-992-8.
 • Karkulehto, Sanna: Kaapista kaanoniin ja takaisin: Johanna Sinisalon, Pirkko Saision ja Helena Sinervon teosten queer-poliittisia luentoja. Väitöskirja. Oulu: Oulun yliopisto, 2007. ISBN 978-951-42-8610-0. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Karonen, Vesa & Rajala, Panu: Yrjö Jylhä, talvisodan runoilija. Helsingissä: Otava, 2009. ISBN 978-951-1-23840-9.
 • Katajamäki, Sakari & Pentikäinen, Johanna (toim.): Runosta runoon: Suomalaisen runon yhteyksiä länsimaiseen kirjallisuuteen antiikista nykyaikaan. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28568-4.
 • Kejonen, Pekka: 60-luvun kuvat ja muita otoksia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21681-X.
 • Kemppainen, Ilona: Isänmaan uhrit: Sankarikuolema Suomessa toisen maailmansodan aikana. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-815-6.
 • Kemppainen, Jouni K.: Onnellinen mies: Kirjailija Arto Paasilinnan elämä. Espoo: Paasilinna, 2012. ISBN 978-952-5856-37-8.
 • Haanpään pitkät varjot: Pentti Haanpään kertomataiteesta (1982) / Kinnunen
 • Talo ilmassa: Joel Lehtosen Putkinotko (2005) / Kinnunen
 • Kinnunen, Aarne: Horror vacui. Antti Hyryn proosasta, lyyrisestä ja dramaattisesta. Helsinki: Siltala, 2015. ISBN 978-952-2-34334-5.
 • Kirstinä, Leena: Kirjallisuutemme lyhyt historia. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-26-4513-0.
 • Kivilaakso, Katri: Kirjailijasta mieskirjailijaksi, naiskirjailijaksi ja takaisin. Pirkko Saision Kainin tytär sekä Jukka Larssonin ja Eva Weinin tuotannot vastauksena 1980-luvun naisnäkökulmaiseen kirjallisuuskeskusteluun. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2015. ISBN 978-951-51-1105-0. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Kivistö, Sari: Satiiri Suomessa : lyhyt historia.
 • Koistinen, Tero ym. (toim.): Kaksi tietä nykyisyyteen: Tutkimuksia kirjallisuuden, kansallisuuden ja kansallisten liikkeiden suhteista Suomessa ja Virossa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-073-2.
 • Komu, Eija: Armon tyhjiössä: Kristillinen eksistentialismi eräissä Mika Waltarin, Helvi Hämäläisen ja Paavo Rintalan 1950-luvun romaaneissa. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1995. ISBN 951-717-889-1.
 • Krohn, Eino: Surmaava Eros: Aino Kallaksen kirjailijankuva. Helsingissä: Otava, 1953.
 • Kruhse, Pauli & Uitto, Antero: Suomea rajan takana 1918–1944: Suomenkielisen neuvostokirjallisuuden historia ja bibliografia, s. 26–54. Julkaisija: Kansalliskirjasto. Jyväskylä: BTJ, 2008. ISBN 978-951-692-705-6.
 • Kunnas, Maria-Liisa: Kansalaissodan kirjalliset rintamat eli Kirjallista keskustelua vuonna 1918. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1976. ISBN 951-717-072-6.
 • Kunnas, Maria-Liisa: Muodon vallankumous: Modernismin tulo suomenkieliseen lyriikkaan 1945–1959. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1981. ISBN 951-717-256-7.
 • Unto Kupiainen: Suomalainen lyriikka Juhani Siljosta Kaarlo Sarkiaan (1965) WSOY.
 • Kupiainen: Aaro Hellaakoski, Ihminen ja runoilija. WSOY Porvoo 1953.
 • Kämäräinen, Kauko: Vimmalla ja vereslihalla: Jouko Turkan todellisuutta. Tampere: Kääntöpuoli, 2006. ISBN 951-96596-7-6.
 • Laaksonen, Pekka & Mettomäki, Sirkka-Liisa (toim.): Kolme on kovaa sanaa: Kirjoituksia kansanperinteestä. Kalevalaseuran vuosikirja 71. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1991. ISBN 951-717-681-3.
 • Laine, Jarkko: Soutajat Aurajoella: Lehtiä muistiinpanovihosta. Turku: Turun yliopisto, 2001. ISBN 951-29-1914-1.
 • Laitinen, Kai: Metsästä kaupunkiin: Esseitä ja tutkielmia kirjallisuudesta. Sisältää parikymmentä tutkielmaa ja kirjoitusta vuosilta 1949–1983. Helsingissä: Otava, 1984. ISBN 951-1-07971-9.
 • Laitinen, Kai: Aino Kallas 1897–1921: Tutkimus hänen tuotantonsa päälinjoista ja taustasta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. 2. painos (1. painos 1973). Helsingissä: Otava, 1995. ISBN 951-1-13680-1.
 • Laitinen, Kai: Aino Kallaksen mestarivuodet: Tutkimus hänen tuotantonsa päälinjoista ja taustasta 1922–1956. Helsingissä: Otava, 1995 (2. painos 1998). ISBN 951-1-13681-X.
 • Laitinen, Kai: Suomen kirjallisuuden historia. Suomalainen kansanrunous: Satu Apo. Suomen ruotsinkielinen kansanrunous: Gun Herranen. 4. uusittu painos. Helsingissä: Otava, 1997. ISBN 951-1-15010-3.
 • Koti, kansa ja maailman tahraava lika : näkökulmia 1880- ja 1890-luvun kirjallisuuteen / Päivi Lappalainen.
 • Lassila, Pertti: Uuden aikakauden runous: Ekspressionistinen tematiikka 1910- ja 1920-luvun suomenkielisessä lyriikassa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingissä: Otava, 1987. ISBN 951-1-09390-8.
 • Lassila, Pertti: Runoilija ja rumpali: Luonnon, ihmisen ja isänmaan suhteista suomalaisen kirjallisuuden romanttisessa perinteessä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-168-2.
 • Syvistä riveistä : kansankirjailija, sivistyneistö ja kirjallisuus 1800-luvulla / Pertti Lassila.
 • Launonen: Suomalaisen runon struktuurianalyysiä: tutkimus (1984) SKS.
 • Lehtinen, Torsti: Sanojen avaruus: Luovan kirjoittamisen opas. Helsinki: Kirjapaja, 2003. ISBN 951-625-906-5.
 • Lehtinen, Torsti (toim.): Runoilijan Jumala. Helsinki: Johnny Kniga, 2003. ISBN 951-0-27709-6.
 • Kieli, runo ja mitta : suomen kielen metriikka / Pentti Leino
 • Leskelä-Kärki, Maarit: Kirjoittaen maailmassa. Krohnin sisaret ja kirjallinen elämä. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-838-5.
 • Leskelä-Kärki, Maarit & Melkas, Kukku & Hapuli, Ritva (toim.): Aino Kallas: Tulkintoja elämästä ja tuotannosta. Helsinki: BTJ, 2009. ISBN 978-951-692-749-0.
 • Lilja, Jenny: Dramaatikon visiot: Tutkimus ekspressionistisista teemoista ja motiiveista Lauri Haarlan näytelmissä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1979. ISBN 951-678-268-X.
 • Linna, Väinö: Esseitä. 2. täydennetty painos (Edellinen painos ilmestynyt nimellä: Murroksia: Esseitä, puheita ja kirjoituksia, 1990). S. 5–15: Tapani Laine: Väinö Linna esseistinä. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-33373-0.
 • Liukkonen, Tero: Kuultu Hiljaisuus: Tuomas Anhavan runoudesta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1993. ISBN 951-717-765-8.
 • Lustig: Kaarlo Sarkia tutkimuksen ja kritiikin kohteena (1978) Turun yliopisto.
 • Lyytikäinen, Pirjo: Mielen meri, elämän pidot. Volter Kilven Alastalon salissa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1992. ISBN 951-717-726-7.
 • Lyytikäinen, Pirjo & Nummi, Jyrki & Koivisto, Päivi (toim.): Lajit yli rajojen: Suomalaisen kirjallisuuden lajeja. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-677-3.
 • Lönnqvist, Bo (toim.): Arjen säikeet: Aikakuvia arkielämään, sivilisaatioon ja kansankulttuuriin. Jyväskylä: Atena, 2000. ISBN 951-796-170-7.
 • Löytty, Olli: Ambomaamme: Suomalaisen lähetyskirjallisuuden me ja muut. Väitöskirja: Turun yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2006. ISBN 951-768-186-0.
 • Romaani katsoo peiliin : mise en abyme -rakenteet ja tekstienvälisyys Marko Tapion Aapo Heiskasen viikatetanssissa / Anna Makkonen.
 • Makkonen, Anna: Avoin ja suljettu: Kirjoituksia 1950-luvusta suomalaisessa kulttuurissa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-717-706-2.
 • Makkonen, Anna: Lukija, lähdetkö mukaani? Tutkielmia ja esseitä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-746-011-2.
 • Manner, Eeva-Liisa: Kirjoittamisen aika: Eeva-Liisa Mannerin kirjeitä 1963–1969. Toimittanut ja selityksin varustanut Tuula Hökkä. Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 951-31-3023-1.
 • Manninen, Kirsti: Matti Kuusi – kansakunnan unilukkari. Helsingissä: Otava, 1984. ISBN 951-1-07750-3.
 • Mauriala, Vesa: Uutta aikaa etsimässä: Individualismi, moderni ja kulttuurikritiikki tulenkantajien elämässä 1920- ja 1930-luvulla. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-934-2.
 • Melkas, Kukku: Historia, halu ja tiedon käärme Aino Kallaksen tuotannossa. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-798-2.
 • Meri, Veijo: Julma prinsessa ja kosijat: Esseet 1961–1986. Helsingissä: Otava, 1986. ISBN 951-1-08998-6.
 • Meri, Veijo: Tätä mieltä: Esseitä ja monologeja. Helsingissä: Otava, 1989. ISBN 951-1-10489-6.
 • Meri, Veijo: Amleth ja muita Hamletteja: Esseitä, puheenvuoroja ja pakinoita. Helsingissä: Otava, 1992. ISBN 951-1-12324-6.
 • Moilanen, Laura-Kristiina: Talonpoikaisuus, säädyllisyys ja suomalaisuus 1800- ja 1900-lukujen vaihteen suomenkielisen proosan kertomana. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2008. ISBN 978-951-39-3329-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Mäkelä, Hannu: Samuli Kustaa Berg. 2. täydennetty laitos (1. laitos 1982). Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-15439-7.
 • Mäkelä, Hannu: Ruhtinas unelmain mailla: Matkani kirjojen kanssa. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20099-2.
 • Mäkelä, Hannu: Samuli: Muistelma Samuli Parosesta. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-19601-4.
 • Mäkelä, Hannu: Onnen maa: L. Onervan elämä ja runot. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2007. ISBN 978-952-492-035-3.
 • Mäkelä, Matti: Soulmies sänkipellossa. Päiväkirja 1967–1969. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-33301-3.
 • Mäkelä, Matti & Tähtinen, Tero: Vanha metsuri ja metsähippi. Kirjeenvaihtoa 2013–2014. Turku: Tampere: Tallinna: Savukeidas, 2014. ISBN 978-952-268-113-3.
 • Mäkelä-Marttinen, Leena: Olen maa johon tahdot: Timo K. Mukan maailmankuvan poetiikkaa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-041-7.
 • Mäkinen, Kari: Unelma jälkikristillisestä kulttuurista ja uskonnosta: Tulenkantajien oppositio kansankirkollista arvomaailmaa vastaan 1924–1930. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 1989. ISBN 951-9021-73-6.
 • Mäkinen, Kirsti: Ajattelen kynälläni: Esseitä, kirjoituksia. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-746-080-5.
 • Nevala, Maria-Liisa: Kianto: Ilmari Kianto, anarkisti ja ihmisyyden puolustaja. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1986. ISBN 951-717-434-9.
 • Nevala, Maria-Liisa (toim.): Sain roolin johon en mahdu: Suomalaisen naiskirjallisuuden linjoja. Helsingissä: Otava, 1989. ISBN 951-1-10806-9.
 • Niemi, Juhani: Proosan murros – Kertovan kirjallisuuden modernisoituminen Suomessa 1940-luvulta 1960-luvulle (1995)
 • Niemi, Juhani: Suomalaisten suosikkikirjat. Hämeenlinna: Karisto, 1997. ISBN 951-23-3749-5.
 • Niemi, Juhani: Kirjailijoita ja epäkirjailijoita. Pikakuvia aikalaisista. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1983. ISBN 951-717-332-6.
 • Niemi, Juhani: Kirjallinen elämä. Kirjallisuuden yhteiskuntasuhteiden kartoitusta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-224-7.
 • Nummelin, Juri: Sotaa, sutinaa, seikkailuja: Suomalaisesta kioskikirjallisuudesta. Helsinki: Avain, 2014. ISBN 978-952-304-020-5.
 • Nuorteva, Jussi (toim.): Kirjan rantaviiva. Helsinki: Gaudeamus, 1988. ISBN 951-662-457-X.
 • Oksanen, Aulikki: Piispa Henrikin sormi ja muita katkelmia. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29424-1.
 • Paasilinna, Erno: Kauppamiehet isänmaan asialla: Kirjoituksia. Helsingissä: Otava, 1991. ISBN 951-1-11672-X.
 • Paasilinna, Erno: Tähänastisen elämäni kirjaimet: Elämäkerrallisia ja kirjallisia muistelmia. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-13545-7.
 • Paasilinna, Erno: Matkakuvia menneiltä ajoilta: Matkakirja. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-17070-8.
 • Paasilinna, Reino (koonnut): Paasilinnat: Sukukirja – lukukirja. Helsinki: Tietotori, 1998. ISBN 952-91-0460-X.
 • Palmgren, Raoul: Joukkosydän: Vanhan työväenliikkeemme kaunokirjallisuus 1. Porvoo Helsinki: WSOY, 1966.
 • Palmgren, Raoul: Joukkosydän: Vanhan työväenliikkeemme kaunokirjallisuus 2. Porvoo Helsinki: WSOY, 1966.
 • Groteski suomalaisessa kirjallisuudessa : neljä tapaustutkimusta / Irma Perttula.
 • Piela, Ulla & Knuuttila, Seppo & Laaksonen, Pekka: Kalevalan kulttuurihistoria. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-007-3.
 • Romaani ja tulkinta / toimittanut Mirjam Polkunen
 • Polva, Anni: Elettiin kotirintamalla... Lehtiä päiväkirjastani. 6. painos (1. painos 1981). Hämeenlinna: Karisto, 1995. ISBN 951-23-3503-4.
 • Rahikainen, Kalevi: Itse metsäni pohjoinen: Kootut runot. Toimittaneet Immo Pekkarinen, Klaus Rahikainen. Mariehamn: IAMBooks, 2010. ISBN 978-951-96121-7-1.
 • Miten kirjani ovat syntyneet / Toim. Ritva Rainio.
 • Riikonen, H. K. (päätoim.): Suomennoskirjallisuuden historia 1. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007. ISBN 978-951-746-889-3.
 • Riikonen, H. K. (päätoim.): Suomennoskirjallisuuden historia 2. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007. ISBN 978-951-746-889-3.
 • Ridanpää, Juha: Kuvitteellinen pohjoinen: Maantiede, kirjallisuus ja postkoloniaalinen kritiikki. Väitöskirja. Oulu: Oulun yliopisto, 2005. ISBN 951-42-7844-5.
 • Rytkönen, Olavi (toim.): Parhaat lavarunot: Johdatus poetry slamiin, osa 1. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-248-2.
 • Saarenheimo, Kerttu: Katri Vala. Aikansa kapinallinen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984. ISBN 951-0-12181-9.
 • Saarinen, Sirkka: Suomalais-ugrilaisten kansojen folklore. Turku: Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos, 1990. ISBN 951-880-490-7.
 • Sahlberg, Arja: Koivu sekä tähti: Ihminen, yhteiskunta, ihmiskunta Santeri Alkion tuotannossa ja poliittisessa toiminnassa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampereen yliopisto, 1995. ISBN 951-44-3803-5.
 • Salin, Sari: Narri kertojana: Kultaisesta aasista suomalaiseen postmodernismiin. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 008. ISBN 978-952-222-008-0.
 • Salokannel, Juhani: Linnasta Saarikoskeen: Suomalaisia kirjailijakuvia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-19018-7.
 • Salokannel, Juhani (toim.): Kirjojen Suomi. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-14082-5.
 • Sarjala, Jukka: Salonkien aaveet: Varhaisin kauhuromantiikka Suomen kirjallisuudessa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-933-3.
 • Savolainen, Matti (toim.): Marginalia ja kirjallisuus: Ääniä suomalaisen kirjallisuuden reunoilta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1995. ISBN 951-717-853-0.
 • Seppälä, Mikko-Olavi & Seppälä, Riitta: Aale Tynni: Hymyily, kyynel, laulu. Helsinki: WSOY, 2013. ISBN 978-951-0-38306-3.
 • Sihvo, Hannes & Turunen, Risto: Veijo Meri. Täynnä liikettä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1998. ISBN 951-717-943-X.
 • Similä, Markus: Rakkaimmat joululaulut ja niiden tekijät: Arkihuolesi kaikki heitä. Helsinki: Gummerus, 2002. ISBN 951-20-6173-2.
 • Siukonen, Jyrki (toim.): Kuvia pohjoisen tasavallasta: Mukka, Särestöniemi ja Palsa. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2011. ISBN 978-952-484-406-2.
 • Soikkeli, Markku (toim.): Kurittomat kuvitelmat: Johdatus 1990-luvun kotimaiseen kirjallisuuteen. Turku: Turun yliopisto, Taiteiden tutkimuksen laitos, 2002. ISBN 951-29-2304-1.
 • Toivanen, Tuulia: ”Se on se kiinalainen Nieminen”: Modernismi ja protesti Pertti Niemisen tuotannossa. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-127-8.
 • Turtiainen: Minun maailmaani : kirjoituksia 1932-1975
 • Turtiainen, Minna & Wahlroos, Tuija (toim.): Maaemon lapset: Tolstoilaisuus kulttuurihistoriallisena ilmiönä Suomessa. Liittyy itsenäisenä kokonaisuutena samannimiseen näyttelyyn Gallen-Kallelan museossa 5.6.–29.8.2010. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-168-1.
 • Turunen, Markku (toim.): Miten kirjani ovat syntyneet. 5, Kirjailijoiden studia litteraria 2011–2012. Helsinki: WSOY, 2012. ISBN 978-951-0-39320-8.
 • Kuva kaivattuni : P. Mustapään runojen taustaa : (salainen) / Aale Tynni-Haavio ; toimittanut Riitta Seppälä.
 • Vala, Katri: Eikä minussa ollut pelkoa. Runoilijan omakuva kirjeiden, päiväkirjojen ja kirjoitusten valossa. Toimittanut Kerttu Saarenheimo. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-17481-5.
 • Varpio, Yrjö (päätoim.): Suomen kirjallisuushistoria 1: Hurskaista lauluista ilostelevaan romaaniin. Päätoimittaja: Yrjö Varpio. Toimittaneet Yrjö Varpio ja Liisi Huhtala. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-717-886-7.
 • Utrio, Kaari: Kiilusilmä feministi, eli, Miksi en enää matkusta junassa. Kirjoitukset ilmestyneet 1984–2005 eri aikakaus-, sanoma- ja iltapäivälehdissä. Helsinki: Tammi, 2008. ISBN 978-951-31-4237-7.
 • Vadén, Tere: Ajo ja jälki: Filosofisia esseitä kielestä ja ajattelusta. Jyväskylä: Atena, 2000. ISBN 951-796-206-1.
 • Varpio, Yrjö (toim.): Yksi puu, kaksi taivasta: Suomalaisia kirjallisuusväitöskirjoja 1833–1847. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-871-9.
 • Varpio, Yrjö: Pohjantähden maa: Johdatusta Suomen kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Tampere: Tampere University Press, 1999. ISBN 951-44-4477-9.
 • Vartio, Marja-Liisa & Haavikko, Paavo: Sylvi Kekkosen muotokuva. 2. korjattu painos. Helsinki: Art House, 2000. ISBN 951-884-294-9.
 • Vatka, Miia: Suomalaisten salatut elämät: Päiväkirjojen ominaispiirteiden tarkastelua. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-691-9.
 • Viikari, Auli: Ääneen kirjoitettu: Vapautuvien mittojen varhaisvaiheet suomenkielisessä lyriikassa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1987. ISBN 951-717-496-9.
 • Vuorikuru, Silja: Aino Kallas. Maailman sydämessä. Kirjailijaelämäkerta, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2017. ISBN-13: 9789522224248, ISBN-10: 9522224243
 • Vuorikuru, Silja (toim.): Elämisen taiteesta. Aino Kallaksen ja Anna-Maria Tallgrenin kirjeenvaihtoa kolmelta vuosikymmeneltä. Otava: 2008. ISBN 9789511225522
 • Vuorikuru, Silja: Kauneudentemppelin ovella. Aino Kallaksen tuotanto ja raamatullinen subteksti. Unigrafia, 2012. ISBN 9789521081736.
 • Väyrynen, Taru: Odysseia Ouluun: Kirsti Simonsuuren Pohjoisen yökirjan viesti ja vastaanotto. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-106-2.

Paavo Haavikko[muokkaa]

 • Eskelinen, Markku & Koskimaa, Raine: Haavikko 2001. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25732-X.
 • Haavikko, Paavo: Muistelmat vuosilta 1931–1995. Sisältää teokset Vuosien aurinkoiset varjot (1994) ja Prospero (1995) sekä Heikki Haavikon artikkelin Viimeiset vuodet. Helsinki: Art House, 2013. ISBN 978-951-884-512-9.
 • Haavikko, Paavo: Kahden vuoden päiväkirja: Muistiinmerkittyä vuosilta 1995–1998. Helsinki: Art House, 2001. ISBN 951-884-319-8.
 • Kinnunen, Aarne: Syvä nauru: Tutkimus Paavo Haavikon dramatiikasta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1977. ISBN 951-717-109-9.
 • Kinnunen, Aarne: Kaksi metriä syvistä kysymyksistä: Paavo Haavikon proosasta. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-34507-8.
 • Pentikäinen, Johanna: Myytit ja myyttisyys Paavo Haavikon teoksissa Kaksikymmentä ja yksi, Rauta-aika ja Kullervon tarina. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Espoo: J. Pentikäinen, 2002. ISBN 952-10-0647-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Sihvo, Hannes: Soutu Bysanttiin: Paavo Haavikon metodin ja maailmankuvan tarkastelua. Helsinki: Joensuu: Suomalaisen kirjallisuuden seura: Joensuun korkeakoulu, 1980. ISBN 951-717-200-1.

Veikko Huovinen[muokkaa]

 • Huovinen, Veikko: Humusavotta: Kirjailijan päiväkirja 1974–75. Helsinki: Otava, 1976. ISBN 951-1-04010-3.
 • Huovinen, Veikko: Viime talvi: Arvokeskustelua. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-23012-X.
 • Huovinen, Veikko: Muina miehinä: Kirjailijan muistelmia. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25910-1.
 • Liukkonen, Tero: Veikko Huovinen: Kertoja, veitikka, toisinajattelija. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-717-990-1.
 • Hirmuinen humoristi : Veikko Huovisen satiirit ja savotat / Panu Rajala.
 • Seppälä, Arto: Ajatus on hiirihaukka: Veikko Huovinen, humoristi. 2. uusittu painos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-18199-4.

Aleksis Kivi[muokkaa]

 • Aaltonen, Jukka & Lahti, Ilpo & Salminen, Jouko K.: Nyt ei auta pelko eikä vapistus. Aleksis Kiven terveydestä, kirjeistä, unista ja seitsemästä veljeksestä. Turku: Turun Aleksis Kivi -Kerho, 2015. ISBN 978-952-93-5532-7.
 • Aleksis Kiven maailmasta : esseitä ja tutkielmia / toim. Markku Envall
 • Ketonen, Oiva: Kohtalon vaihtoehdot. Aleksis Kivi, August Ahlqvist ja sivistyneistön vähäinen kansalaisrohkeus. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-16013-X.
 • Kinnunen, Aarne: Aleksis Kiven näytelmät. Analyysi ja tarkastelua ajan aatevirtausten valossa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Porvoo Helsinki: WSOY, 1967.
 • Kinnunen, Aarne: Tuli, aurinko ja seitsemän veljestä. Tutkimus Aleksis Kiven romaanista. 2. täydennetty painos (1. painos 1973). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1987. ISBN 951-717-483-7.
 • Kinnunen, Aarne: Seitsemän veljestä ja lukemisen juonet. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-27425-9.
 • Kivi, Aleksis: Kirjeet. Kriittinen editio. Toimittaneet Juhani Niemi, päätoimittaja ym. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2012. ISBN 978-952-222-390-6.
 • Lehtonen, J. V.: Nurmijärven poika. Kuvia Aleksis Kiven elämästä. Helsinki: Otava, 1934. ISBN 978-951-0-34891-8.
 • Meri, Veijo: Elon saarel tääl. Aleksis Kiven taustoja. Helsingissä: Otava, 1984. ISBN 951-1-07994-8.
 • Rahikainen, Esko: Lumivalkea liina. Aleksis Kivi ja rakkaus. Helsinki: Like, 1998. ISBN 951-578-579-0.
 • Rahikainen, Esko: Metsän poika. Aleksis Kiven elämä. Helsingissä: Ajatus, 2004. ISBN 951-20-6677-7.
 • Rahikainen, Esko: Impivaaran kaski. Aleksis Kivi kirjallisuutemme korvenraivaajana. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-107-0.
 • Tarkiainen, Viljo: Aleksis Kivi. Elämä ja teokset. 6. painos (1. painos 1915). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984. ISBN 951-0-12389-7.
 • Yli-Paavola, Jaakko & Laaksonen, Pekka (toim.): Tulinuija. Aleksis Kiven seuran albumi. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1246. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-135-3.

Eino Leino[muokkaa]

 • Eino Leinon perinne / Eino Leinon seuran toimeksiannosta koonneet Risto Hannula.. [et al.]
 • Larmola, Yrjö: Poliittinen Eino Leino: Nuorsuomalaisuus ja poliittinen pettymys Eino Leinon tuotannossa 1904–1908. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingissä: Otava, 1990. ISBN 951-1-11285-6.
 • Heikkinen, Reijo: Aavoja ja vaaroja: Eino Leino ja kotiseutu. Kajaani: Lönnrot-instituutti, 2003. ISBN 952-5492-01-X.
 • Kunnas, Maria-Liisa: Mielikuvien taistelu: Psykologinen aatetausta Eino Leinon tuotannossa. Väitöskirja. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1972.
 • Leino, Eino: Virta venhettä vie: Eino Leinon elämä ja runot. Toimittanut ja elämäkerralla varustanut Hannu Mäkelä. Helsinki: Suuri suomalainen kirjakerho, 2003. ISBN 951-571-009-X.
 • Mäkelä, Hannu: Eino Leino: Elämä ja runo. Helsingissä: Otava, 1997. ISBN 951-1-14102-3.
 • Mäkelä, Hannu: Nalle ja Moppe: Eino Leinon ja L. Onervan elämä. Helsinki: Otava, 2003. ISBN 951-1-18199-8.
 • Oksala, Teivas: Eino Leinon tie Paltamosta Roomaan: Tutkielmia runoilijan suhteesta antiikkiin ja klassiseen perintöön. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1986. ISBN 951-717-446-2.
 • Rajala, Panu: Kirja Eino Leinosta (työnimi). , tulossa.

Väinö Linna[muokkaa]

 • Arnkil, Antti & Sinivaara, Olli (toim.): Kirjoituksia Väinö Linnasta. Helsinki: Teos, 2006. ISBN 951-851-071-7.

Olavi Paavolainen[muokkaa]

 • Hapuli, Ritva: Nykyajan sininen kukka: Olavi Paavolainen ja nykyaika. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1995. ISBN 951-717-875-1.
 • Hapuli, Ritva ym. (toim.): Paavolaisen katse: Tulkintoja Olavi Paavolaisen kirjoituksista. Helsinki: Avain, 2012. ISBN 978-951-692-938-8.
 • Kurjensaari, Matti: Loistava Olavi Paavolainen: Henkilö- ja ajankuva. 3. painos (1. painos 1975). Helsinki: Tammi, 2009. ISBN 978-951-31-5088-4.
 • Laamanen, Ville: Vaistojen ja järjen taistelu: Olavi Paavolainen totalitarististen ihmiskäsitysten tulkkina 1930-luvulla. Pro gradu -työ. Turku: Turun yliopisto, poliittisen historian laitos, 2006. ISBN 951-29-3211-3.
 • Paavolainen, Jaakko: Olavi Paavolainen: Keulakuva. Helsinki: Tammi, 1991. ISBN 951-30-9792-7.
 • Riikonen, H. K.: Nukuin vasta aamuyöstä: Olavi Paavolainen 1903–1964. Helsinki: Gummerus, 2014. ISBN 978-951-20-9714-2.
 • Riikonen, H. K.: Sota ja maisema: Tutkimus Olavi Paavolaisen 1940-luvun tuotannosta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1995. ISBN 951-717-874-3.
 • Terho, Henri (toim.): Paavolaisen paikat: Kohtaamisia Olavi Paavolaisen kanssa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-528-9.

Pentti Saarikoski[muokkaa]

 • PS : merkintöjä suruvuodelta / Mia Berner
 • Garam, Sirkka: Veljeni Pentti: Pentti Saarikoski sisaren silmin. 3. painos, uudistettu laitos (1. painos 1987). Helsinki: Kirjapaja, 2000. ISBN 951-625-685-6.
 • Hosiaisluoma, Yrjö: Euroopan reunalla, kosken korvalla: Jumalten narri Pentti Saarikoski. Helsinki: Like, 1998. ISBN 951-578-580-4.
 • Kantola, Janna: Tanssi yöhön, pimeään: Gnostilaiset teemat Pentti Saarikosken Tiarnia-sarjassa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1998. ISBN 951-746-085-6.
 • Riikonen, H. K.: Paikkoja ja myyttejä: Tutkielmia Pentti Saarikosken Ruotsin-kauden tuotannosta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-936-7.
 • Salama, Hannu: Pentti Saarikoski, legenda jo eläessään. Porvoo Helsinki: WSOY, 1975. ISBN 951-0-07285-0.
 • Tarkka, Pekka: Pentti Saarikoski: Vuodet 1937–1963. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-14318-2.
 • Tarkka, Pekka: Pentti Saarikoski 2: Vuodet 1964–1983. Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-15321-8.
 • Varis, Tuula-Liina: Kilpikonna ja olkimarsalkka. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994 (4. painos 1996). ISBN 951-0-19592-8.

F. E. Sillanpää[muokkaa]

 • Koskela, Lasse: Katkotut sormet ja enkelten suru: Näkökulma F. E. Sillanpään tuotantoon. Helsingissä: Otava, 1988. ISBN 951-1-09932-9.
 • Laurila, Aarne: F. E. Sillanpää vuosina 1888–1958. Otava 1958.
 • Laurila, Aarne: F. E. Sillanpään romaanitaide kirjailijan asenteiden ja kertojan aseman kannalta. 1979
 • Pohjanpää, Lauri: Muistojen saatto. Porvoo 1950.
 • Rajala, Panu: Siljan synty: F. E. Sillanpää vuosina 1923–1931. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1988. ISBN 951-717-521-3.
 • Rajala, Panu: Korkea päivä ja ehtoo: F. E. Sillanpää vuosina 1931–1964. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1993. ISBN 951-717-779-8.
 • Rajala, Panu: F. E. Sillanpää: Nobel-kirjailijan elämä 1888–1964. Helsingissä: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2015. ISBN 978-952-222-529-0.
 • Sillanpää Suomen kirjallisuudessa : F. E. Sillanpään juhlakirja. 1989
 • Virtaranta, Pertti: F. E. Sillanpään puhetta. Otava, Helsinki 1967.

Mika Waltari[muokkaa]

 • Envall, Markku: Suuri illusionisti: Mika Waltarin romaanit. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19650-9.
 • Haavikko, Ritva (toim.): Mika Waltari: Mielikuvituksen jättiläinen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1982. ISBN 951-0-11565-7.
 • Järvelä, Juha: Kaksi maailmaa? Sukupuoli Mika Waltarin kirjailijakuvassa, teksteissä ja niiden vastaanotossa 1925-1939. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2013. ISBN 978-951-39-5220-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Lindstedt, Risto & Vahtokari, Reijo: Mika Waltari: Muukalainen maailmassa. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-32457-8.
 • Tapioharju, Taru: Tyttö kaupungissa: Uuden naisen diskurssi Mika Waltarin 1920- ja 1930-luvun Helsinki-romaaneissa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2010. ISBN 978-951-44-8040-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Waltari, Mika: Yksinäisen miehen juna. 4. painos (1. painos 1929). Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-34016-5.
 • Waltari, Mika: Lähdin Istanbuliin: Totta ja tarua Euroopasta 1947. 3. painos (1. painos 1948). Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-34018-9.
 • Waltari, Mika: Kirjailijan muistelmia. Toimittanut Ritva Haavikko. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1980 (4. painos 1998). ISBN 951-0-10083-8.

86.203 Hakuteokset[muokkaa]

 • Jokinen, Maijaliisa: Uusia suomalaisia kirjailijoita: Lyhyt opas suomen kielen opettajille ja opiskelijoille. Helsinki: Opetushallitus, 2001. ISBN 952-13-1175-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Kainulainen, Siru & Krappe, Johanna (toim.): Suomalaisia nykyrunoilijoita. Helsinki: BTJ Kustannus, 2008. ISBN 978-951-692-711-7.
 • Kohonen, Juhani & Rantala, Risto (toim.): Suomalaisia kirjailijoita. Mitä-missä-milloin: Kansalaisen tietokirjat. Uudistettu laitos teoksesta Suomalaisia kirjailijoita 1500-luvulta nykypäiviin. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-19094-6.
 • Koskela, Lasse: Suomalaisia kirjailijoita Jöns Buddesta Hannu Ahoon. Helsinki: Tammi, 1990. ISBN 951-30-9246-1.
 • Loivamaa, Ismo (toim.): Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita. Helsinki: BTJ, 2001. ISBN 951-692-499-9.
 • Loivamaa, Ismo (toim.): Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita 7. Helsinki: BTJ, 2010. ISBN 978-951-692-790-2.
 • Loivamaa, Ismo: Kotimaisia nykykertojia 1–2. Uudelleen muokattu ja päivitetty kahdesta aiemmin julkaistusta niteestä. Helsinki: BTJ, 2003. ISBN 951-692-536-7.
 • Pihlajaniemi, Anna & Riihivaara, Katri: Kotimaisia nykykertojia 7. Helsinki: BTJ, 2008. ISBN 978-951-692-691-2.
 • Sisättö, Vesa (toim.): Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita 5. Helsinki: BTJ, 2008. ISBN 978-951-692-713-1.
 • Sisättö, Vesa & Halme, Jukka: Aapelista juoppohulluun. Kotimaisia humoristeja 1. Helsinki: Avain, 2012. ISBN 978-951-692-943-2.
 • Sisättö, Vesa & Silvonen, Sarianna: Kotimaisia nykykertojia 10. Helsinki: Avain, 2015. ISBN 978-952-304-069-4.
 • Tarkka, Pekka: Suomalaisia nykykirjailijoita. 5. uudistettu laitos. Helsinki: Tammi, 1990. ISBN 951-30-9469-3.
 • Tarkka, Pekka: Suomalaisia nykykirjailijoita. 6. uudistettu laitos. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1770-7.

86.2051 Aikakauslehdet[muokkaa]

 • Suurpää, Matti. Parnasso 1951-2011: kirjallisuuslehden kuusi vuosikymmentä

86.206 Järjestöt[muokkaa]

 • Häggman, Kai: Pieni kansa, pitkä muisti. Suomalaisen kirjallisuuden seura talvisodasta 2000-luvulle. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2015. ISBN 978-952-222-479-8.

86.209 Historia[muokkaa]

 • Häggman, Kai. Sanojen talossa : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1890-luvulta talvisotaan

86.21 Suomenkielisen kansanrunouden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Kalevala maailmalla : kansalliseepoksen kääntämisen kulttuurihistoriaa / toimittanut Petja Aarnipuu.
 • Anttonen, Pertti & Kuusi, Matti: Kalevala-lipas. Uusi laitos (1. laitos 1985). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-045-7.
 • Apo, Satu: Naisen väki: Tutkimuksia suomalaisten kansanomaisesta kulttuurista ja ajattelusta. Helsinki: Hanki ja jää, 1995. ISBN 951-8916-52-7.
 • Enäjärvi-Haavio, Elsa: Ritvalan helkajuhla. Jälkeenjääneen käsikirjoituksen täydentänyt ja painoon toimittanut Martti Haavio. Tekijän esittelyn kirjoittanut Jouko Hautala. Porvoo Helsinki: WSOY, 1953.
 • Haavio, Martti: Esseitä kansanrunoudesta. Artikkelit on julkaistu 1959 Lauri Hongon toimittamassa Martti Haavion juhlakirjassa Essais folkloriques par Martti Haavio. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1992. ISBN 951-717-703-8.
 • Haavio, Martti: Sampo-eepos: Typologinen analyysi. Väitöskirja. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia 96. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1949.
 • Haavio, Martti: Kansanrunojen maailmanselitys. Helsinki Porvoo: WSOY, 1955.
 • Haavio, Martti: Karjalan jumalat: Uskontotieteellinen tutkimus. Porvoo: WSOY, 1959.
 • Haavio, Martti: Viimeiset runonlaulajat. 3. painos (2. korjattu painos 1948). Porvoo: WSOY, 1985. ISBN 951-0-12753-1.
 • Hakamies, Pekka (toim.): Näkökulmia karjalaiseen perinteeseen. Suomi 182. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-924-3.
 • Hautala, Jouko: Suomalainen kansanrunoudentutkimus. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 244. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1954.
 • Hautala, Jouko (toim.): Jumin keko: Tutkielmia kansanrunoustieteen alalta. Tietolipas 17. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1960.
 • Hautala, Jouko (toim.): Vanhat merkkipäivät. Kuvittanut Erkki Tuomi. 7. painos (1. painos 1948). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-162-3.
 • Heikkilä, Timo: Aurinkolaiva: Lemminkäisen myytti ja Ritvalan kultti. Helsinki: Basam Books, 2004. ISBN 952-9842-99-6.
 • Heikkilä, Timo: Kalevalan metafysiikka ja fysiikka. Helsinki: Like, 1999. ISBN 951-578-631-2.
 • Heikkilä, Timo: Ukon kirves: Avain kalevalaiseen kulttuuriin. Salo: Pakanallisen kirjallisuuden edistämisseura, 1992. ISBN 951-96195-5-0.
 • Hirn, Yrjö: Matkamiehiä ja tietäjiä: Tutkielmia suomalaisesta sivistyksestä ja Kalevalaromantiikasta. (Lärt folk och landstrykare i det finska Finlands kulturliv, 1939.) Suomentanut Maija Auterinen. Helsinki: Otava, 1939.
 • Honko, Lauri (toim.): Kalevala ja maailman eepokset. Kalevalaseuran vuosikirja 65. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1987. ISBN 951-717-417-9.
 • Huttunen Sirpa & Nuolijärvi, Pirkko (toim.): Tahdon sanoa: Kirjoituksia kielen ja perinteen voimasta. Kalevalaisten naisten liiton 70-vuotisjuhlakirja. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura: Kalevalaisten naisten liitto, 2005. ISBN 951-746-752-4.
 • Järvinen, Irma-Riitta & Knuuttila, Seppo (toim.): Kertomusperinne: Kirjoituksia proosaperinteen lajeista ja tutkimuksesta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1982. ISBN 951-717-288-5.
 • Järvinen, Liisa Marjatta: Naisen myyttinen säikähdys. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. ISBN 951-570-315-8.
 • Kaivola-Bregenhøj, Annikki: Kertomus ja kerronta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1988. ISBN 951-717-525-6.
 • Kaukonen, Väinö: Kalevala Lönnrotin runoelmana. 1, Tutkielmia ja kirjoituksia viiden vuosikymmenen ajalta. Kuopio: Kustannuskiila, 1987. ISBN 951-657-226-X.
 • Kaukonen, Väinö: Kalevala Lönnrotin runoelmana. 2, Tosiasioita ja kuvitelmia. Kuopio: Kustannuskiila, 1988. ISBN 951-657-234-0.
 • Kaukonen, Väinö: Lönnrot ja Kanteletar. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1989. ISBN 951-717-572-8.
 • Kinnunen, Eeva-Liisa (toim.): Vitsistä videoon: Uusia kirjoituksia nykyperinteestä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-916-2.
 • Kirkinen, Heikki: Pohjois-Karjalan kalevalaisen perinteen juuret. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1988. ISBN 951-717-506-X.
 • Klemettinen, Pasi: Mellastavat pirut: Tutkimus kansanomaisista paholais- ja noituuskäsityksistä Karjalan Kannaksen ja Laatokan Karjalan tarinaperinteessä. Väitöskirja, Joensuun yliopisto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 687. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-746-012-0.
 • Knuuttila, Seppo: Kansanhuumorin mieli: Kaskut maailmankuvan aineksena. Väitöskirja, Joensuun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1992. ISBN 951-717-686-4.
 • Knuuttila, Seppo & Piela, Ulla (toim.): Korkeempi kaiku: Sanan magiaa ja puheen poetiikkaa. Kalevalaseuran vuosikirja 88. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-136-0.
 • Konkka, Unelma: Ikuinen ikävä: Karjalaiset riitti-itkut. Valokuvat: Pekka Laaksonen. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1985. ISBN 951-717-418-7.
 • Koski, Kaarina: Kuoleman voimat: Kirkonväki suomalaisessa uskomusperinteessä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2011. ISBN 978-952-222-267-1.
 • Kupiainen, Tarja: Kertovan kansanrunouden nuori nainen ja nuori mies. Väitöskirja, Joensuun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-641-2.
 • Kurki, Tuulikki (toim.): Kansanrunousarkisto, lukijat ja tulkinnat. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-646-3.
 • Kuusi, Matti: Maria Luukan laulut ja loitsut: Tutkimus läntisimmän Inkerin suomalaisperinteestä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1983. ISBN 951-717-274-5.
 • Kuusi, Matti: Perisuomalaista ja kansainvälistä. Valikoineet Leea Virtanen, Senni Timonen. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1985. ISBN 951-717-416-0.
 • Kuusi, Matti & Laaksonen, Pekka & Konsala, Simo (toim.): Suomen kirjallisuus 1: Kirjoittamaton kirjallisuus. Kalevalaseuran vuosikirja 66. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura: Otava, 1963.
 • Kuusi, Matti & Laaksonen, Pekka & Sihvo, Hannes (toim.): Kirjokannesta kipinä: Kalevalan juhlavuoden satoa. Kalevalaseuran vuosikirja 66. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1986. ISBN 951-717-438-1.
 • Kuusi, Matti ym.: Perinteentutkimuksen perusteita. Toimittanut Outi Lehtipuro. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1980. ISBN 951-0-09601-6.
 • Laaksonen, Pekka & Mettomäki, Sirkka-Liisa (toim.): Tuulen jäljillä: Kirjoituksia kansanperinteestä ja kulttuurihistoriasta. Kalevalaseuran vuosikirja 77–78. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. ISBN 951-717-997-9.
 • Laaksonen, Pekka (toim.): Esi-Kalevala, eli, Reinhold von Beckerin artikkeli (1820) ja Elias Lönnrotin tutkielma (1827) Väinämöisestä. Kuhmo: Juminkeko, 2007. ISBN 978-952-5385-34-2.
 • Laaksonen, Pekka (toim.): Lönnrotin aika. Kalevalaseuran vuosikirja 64. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1984. ISBN 951-717-364-4.
 • Laaksonen, Pekka & Piela, Ulla (toim.): Lönnrotin hengessä 2002. Kalevalaseuran vuosikirja 81. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-363-4.
 • Lauhakangas, Outi: Puheesta ihminen tunnetaan: Sananlaskujen funktiot sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-645-5.
 • Linna, Martti (toim.): Muinaisrunot ja todellisuus: Suomen kansan vanhojen runojen historiallinen tausta. Seminaari Säätytalolla helmikuun 16. ja 17. päivinä 1985. Järjestäjät Historian ystäväin liitto ja Suomen arkeologinen seura. Lohja: Historian ystäväin liitto, 1987. ISBN 951-96006-0-4.
 • Lönnrot, Elias: Matkat 1828–1844. Ilmestynyt aiemmin 1902 nimellä Elias Lönnrotin matkat 1–2. Ruotsinkieliset tekstit, enin osa teokseen valikoiduista kirjoituksista, suomentanut Jalmari Hahl. Toimittanut Väinö Kaukonen. Uusi laitos. Espoo: Weilin + Göös, 1980. ISBN 951-35-2243-1.
 • Lönnrot, Elias: Elias Lönnrotin matkat Kainuussa. Elias Lönnrotin teksteistä toimittanut Markku Nieminen. Oulu: Pohjoinen, 1999. ISBN 951-749-337-1.
 • Mannonen, Kauno: Uuden ajan Kalevala-avain: Taas minua tarvitahan katsotahan kaivatahan. Helsinki: Edico, 2008. ISBN 978-952-5708-16-5.
 • Matikkala, Antti & Brummer, Wilhelm (toim.): Henkilö- ja sukuvaakunat Suomessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1323. Arkistolaitoksen toimituksia 11. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011. ISBN 978-952-222-283-1.
 • Nenola, Aili & Timonen, Senni (toim.): Louhen sanat: Kirjoituksia kansanperinteen naisista. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. ISBN 951-717-602-3.
 • Pentikäinen, Juha: Kalevalan maailma. Uusittu laitos. 1. laitos ilmestynyt 1987 Gaudeamuksen kustantamana nimellä Kalevalan mytologia. Helsinki: Yliopistopaino, 1989. ISBN 951-662-403-0.
 • Pentikäinen, Juha: Marina Takalo: Runolaulaja ja näkijä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-043-1.
 • Piela, Ulla & Knuuttila, Seppo & Kupiainen, Tarja (toim.): Kalevalan hyvät ja hävyttömät. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-089-9.
 • Pitkäsalo, Eliisa: Kalevalaiset sankarit nykymaailman menossa: Tutkimus Johanna Sinisalon kirjasta Sankarit. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 104. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011. ISBN 978-951-39-4466-7. Verkkojulkaisu (PDF).
 • Elävä Kalevala / toimittaneet Ritva Puustinen, Eija Tenhunen.
 • Pöysä, Jyrki (toim.): Betoni kukkii: Kirjoituksia nykyperinteestä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1989. ISBN 951-717-565-5.
 • Pöysä, Jyrki & Siikala, Anna-Leena (toim.): Amor, genus & familia: Kirjoituksia kansanperinteestä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1998. ISBN 951-717-996-0.
 • Rajala, Panu: Noita palaa näyttämölle: Mika Waltari parrasvaloissa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-23014-6.
 • Roininen, Niina (toim.): Viimeinen Väinämöinen: Näkökulmia kansalliseepokseen. Turku: Kirja-Aurora, 2000. ISBN 951-29-1781-5.
 • Råman, Marita: Mulurautunen: Ruutanalliset säkeet. Espoo: Semiopoli, 2006. ISBN 952-91-9694-6.
 • Saarikoski, Helena: Kouluajan kivoin päivä: Folkloristinen tutkimus penkinpainajaisperinteestä. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1994. ISBN 951-717-823-9.
 • Santavuori, Risto: Loitsu: Kalevalan avain. Kirkkonummi: Sanlai-suggestiotekniikka, 2001. ISBN 952-91-2736-7.
 • Setälä: Sammon arvoitus
 • Sihvo, Hannes: Karjalan löytäjät. Helsinki: Kirjayhtymä, 1969.
 • Siikala, Anna-Leena: Tarina ja tulkinta: Tutkimus kansankertojista. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1984. ISBN 951-717-352-0.
 • Siikala, Anna-Leena: Suomalainen šamanismi: Mielikuvien historiaa. 2. tarkistettu painos (1. painos 1992). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1994 (3. painos 1999). ISBN 951-717-704-6.
 • Siikala, Anna-Leena & Harvilahti, Lauri & Timonen, Senni (toim.): Kalevala ja laulettu runo. Pohjautuu osin Turussa 1.–3.11.2002 pidetyn Eeposlaulajasymposiumin esitelmiin. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-565-3.
 • Siikala, Anna-Leena: Itämerensuomalaisten mytologia. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2012. ISBN 978-952-222-393-7.
 • Simonsuuri, Lauri: Kansa tarinoi: Tutkielmia kansantarinoiden salaperäisestä maailmasta. Uudistettu painos (1. painos 1950). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-689-7.
 • Tarkka, Lotte: Rajarahvaan laulu: Tutkimus Vuokkiniemen kalevalamittaisesta runokulttuurista 1821–1921. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-725-7.
 • Tenhunen, Anna-Liisa: Itkuvirren kolme elämää. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-809-1.
 • Timonen, Senni: Minä, tila, tunne: Näkökulmia kalevalamittaiseen kansanlyriikkaan. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-571-8.
 • Tirkkonen, Katri: Tulessa tulen kipunat: Samppa Uimonen runonlaulaja. Julkaisija: Kalevalakeskus. Laitila: S. Uimonen, 1998. ISBN 951-97958-0-4.
 • Valonen, Niilo: Muinaisrunoja Itä-Karjalan kalliopiirroksissa. Seurasaarisäätiön toimitteita 6. Helsinki: Seurasaarisäätiö, 1985. ISBN 951-9121-35-8.
 • Valvanne, Väinö: Kalevalan iso tammi: Kirjoituksia Kalevalasta. Helsinki: Biokustannus, 2005. ISBN 952-5132-71-4.
 • Vauhkonen, Antti Kalevanpoika: Kihovauhkonen Kalevanpoika. Kuopio: Antti Kalevanpoika Vauhkonen, 2008. ISBN 978-952-92-4265-8.
 • Viita, Pentti: Viikinkiaika Kalevalan kertomana. Helsinki: Etelän kirja: BSV-kirja, 2005. ISBN 952-5575-05-5.
 • Wilson, William A.: Kalevala ja kansallisuusaate. (Folklore and nationalism in modern Finland, 1976.) Suomenkielisen laitoksen toimittaneet Vesa Kurkela ja Erkki Pekkilä. Helsinki: Työväen sivistysliitto, 1985. ISBN 951-701-212-8.
 • Virtanen, Leea: Suomalais-virolainen arvoitussarja. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1966.
 • Virtanen, Leea: Kalevalainen laulutapa Karjalassa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1968.
 • Virtanen, Leea: Antti pantti pakana: Kouluikäisten nykyperinne. 2. painos (1. painos 1970). Porvoo Helsinki: WSOY, 1972. ISBN 951-0-00146-5.
 • Virtanen, Leea: Arjen uskomukset: Punatukkaiset ovat intohimoisia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19219-8.
 • Virtanen, Leea: Kukkarokivi: Suomalaisen folkloren antologia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1998. ISBN 951-746-023-6.
 • Virtanen, Leea: Onni yksillä: Kansanperinnettä ennen ja nyt. 2. painos. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. ISBN 951-717-639-2.
 • Vuorela, Toivo (toim.): Perinnetietoa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1967.

Kalevalamitta[muokkaa]

 • Niikko, Petri: Iskevän ikimitan opas. Nimeke esiössä: Opas nykyaikaisen kalevalamitan hallintaan. Espoo: Vienan Karjalan ystävät, 1997.
 • Niikko, Petri: Minustako runonlaulaja? Opas nykyaikaiseen kalevalamitan hallintaan. Nimeke esiössä: Opas nykyaikaisen kalevalamitan hallintaan. Espoo: Vienan Karjalan ystävät, 1996.
 • Rintala, Aulis: Kalevalamitan opas urbaanille runoniekalle. Piirrokset: Jali Jamalainen. Julkaisija: Kalevalaisen runokielen seura KaRuSe. Tampere: Uno-soft, 1999. ISBN 951-98185-0-2.

86.2101 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Lakomäki, Sami & Latvala, Pauliina & Laurén, Kirsi (toim.): Tekstien rajoilla: Monitieteisiä näkökulmia kirjoitettuihin aineistoihin. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011. ISBN 978-952-222-268-8.

86.2103 Hakuteokset[muokkaa]

 • Jauhiainen, Marjatta: Suomalaiset uskomustarinat: Tyypit ja motiivit. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-095-3.
 • Mäkinen, Kirsti: Sammon sanat: Kalevalan sitaatteja. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-18375-3.

86.21038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

86.21053 Vuosikirjat. Kalenterit. Almanakat[muokkaa]

 • Laaksonen, Pekka & Mettomäki, Sirkka-Liisa (toim.): Inkerin teillä. Kalevalaseuran vuosikirja 69–70. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. ISBN 951-717-616-3.

86.21064 Arkistot. Arkistonhoito[muokkaa]

 • Laaksonen, Pekka & Saarinen, Jukka (toim.): Arkiston avain: Kansanrunousarkiston kortistot, hakemistot, luettelot, lyhenteet. 2. uudistettu laitos. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-647-1.

86.21065 Kokoukset[muokkaa]

 • Miettinen, Eeva & Pietiläinen, Saija (toim.): Myyttien hyrinässä: Kulttuurintutkimuksen 11. seminaari Oulun yliopistossa keväällä 2005. Oulu: Oulun yliopiston taideaineiden ja antropologian laitos, 2006. ISBN 951-42-8042-3.

86.22 Suomenruotsalaisen kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Andersson, Claes: Kaksitoista vuotta politiikassa. Katkelmia, muistikuvia, unia. (Mina tolv politiska år: Fragment, minnesbilder, drömmar, 2000.) Suomentanut Leena Vallisaari. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-23624-1.
 • Andersson, Claes: Jokainen sydämeni lyönti. (Varje slag mitt hjärta slår, 2009.) Suomentanut Liisa Ryömä. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 951-035-595-X.
 • Donner, Jörn: Diktonius. Elämä. (Diktonius. Ett liv, 2007.) Käsikirjoituksesta suomentanut Raija Mattila. Helsinki: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-22082-4.
 • Haapala, Vesa: Kaipaus ja kielto. Edith Södergranin Dikter-kokoelman poetiikkaa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1012. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-667-6.
 • Haavikko, Paavo (toim.): Helsinki – kaupunki graniittisilla juurilla, avaralla niemellä. Helsinki: Art House, 2000. ISBN 951-884-275-2.
 • Happonen, Sirke: Vilijonkka ikkunassa. Tove Janssonin muumiteosten kuva, sana ja liike. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-33163-7.
 • Hirn, Yrjö: Runeberg ja hänen maailmansa. Suomentanut Vilho Suomi. Helsinki: Otava, 1937.
 • Ei kattoa, ei seiniä : näkökulmia Bo Carpelanin kirjallisuuskäsitykseen / Anna Hollsten.
 • Jansson, Tove: Kuvanveistäjän tytär. (Bildhuggarens dotter, 1968.) Suomentanut Kristiina Kivivuori. 7. painos (1. painos 1969). Kotimaiset valiot. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26926-3.
 • Jansson, Tove & Pietilä, Tuulikki: Haru, eräs saari. (Anteckningar från en ö, 1996.) Suomentanut Liisa Ryömä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21314-4.
 • Kivalo, Erkki: Olen sylkenyt verta. Sairauden varjostamaa elämää: Edith Södergran 1892–1923. Klaukkala: Recallmed, 1995. ISBN 951-9221-73-5.
 • Kivi, Mirja: Muumilaakso. Tarinoista museokokoelmaksi. Tampere: Tampereen taidemuseon Muumilaakso, 1998. ISBN 952-9549-52-0.
 • Kivi, Mirja: Muumilaakso. Tarinoista museokokoelmaksi. Espoo: Schildt, 2000. ISBN 951-50-1135-3.
 • Klinge, Matti: Idylli ja uhka. Topeliuksen aatteita ja politiikkaa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22952-0.
 • Klinge, Matti: Poliittinen Runeberg. Käsikirjoituksesta suomentanut Marketta Klinge. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29086-6.
 • Koponen, Jari: Topelius ja tulevaisuus. Helsinki: Yliopistopaino, 1998. ISBN 951-570-402-2.
 • Kurhela, Virpi (toim.): Muumien taikaa. Tutkimusretkiä Tove Janssonin maailmaan. Suomen nuorisokirjallisuuden instituutin julkaisuja. Helsinki: BTJ, 1996. ISBN 951-692-396-8.
 • Lassila, Pertti: Runoilija ja rumpali. Luonnon, ihmisen ja isänmaan suhteista suomalaisen kirjallisuuden romanttisessa perinteessä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-168-2.
 • Kerrotut naiset : Suomen ensimmäiset naisten kirjoittamat romaanit naiseuden määrittelijöinä / Kati Launis.
 • Lindberg, Pirkko: SOS Tuvalu. Hätähuuto paratiisista. Somentanut Veijo Kiuru yhteistyössä kirjailijan kanssa. Helsinki: Schildt, 2005. ISBN 951-50-1524-3.
 • Mazzarella, Merete: Ensin myytiin piano; Esitettävänä elämä. (Först sålde de pianot, 1979; Att spela sitt liv, 1981.) Suomentanut Riitta Kauko. Helsinki: Kirjayhtymä, 1996. ISBN 951-26-4111-9.
 • Oksala, Teivas: J. L. Runebergin Kreikka ja Rooma. Tutkielmia runoilijan suhteesta antiikkiin ja klassiseen perintöön. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-541-6.
 • Ørjasaeter, Tordis: Tove Jansson. Muumilaakson luoja. (Møte med Tove Jansson, 1985.) Suomentanut Saima-Liisa Laatunen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-14401-0.
 • Rahikainen, Agneta: Edith. Runoilijan elämä ja myytti. (Kampen om Edith. Biografi och myt om Edith Södergran, 2014.) Suomentanut Jaana Nikula. Helsinki: Schildts & Söderströms, 2014. ISBN 978-951-52-3359-2.
 • Similä, Markus: Rakkaimmat joululaulut ja niiden tekijät. Arkihuolesi kaikki heitä. Helsinki: Gummerus, 2002. ISBN 951-20-6173-2.
 • Svensson, Helen (toim.): Toven matkassa. Muistoja Tove Janssonista. (Resa med Tove: En minnesbok om Tove Jansson, 2002.) Suomentanut Outi Menna. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28323-1.
 • Södergran, Edith: Tulena yli tuhkan. Edith Södergranin valokuvia. (Som en eld över askan. Edith Södergrans fotografier, 1993.) Kuvatoimittaja: Jukka Kukkonen. Avustajat: Peter Sandberg ja Agneta Rahikainen. Tekstitoimittaja: Agneta Rahikainen. Suomentajat: Pentti Saaritsa, Kyllikki Villa. Helsinki: Svenska litteratursällskapet i Finland: Akateeminen kirjakauppa, 1993. ISBN 951-583-001-X.
 • Södergran, Edith & Olsson, Hagar: Edith Södergranin kirjeet. (Ediths brev. Brev från Edith Södergran till Hagar Olsson, 1973.) Suomentanut Pentti Saaritsa. Helsingissä: Otava, 1990. ISBN 951-1-10243-5.
 • Warburton, Thomas: Kolmen metrin pino. Sivuja kääntäjän työpöydältä. (Efter 30 000 sidor: Från en översättares bord, 2003.) Suomentanut Eila Kostamo. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29386-5.
 • Westin, Boel: Tove Jansson. Sanat, kuvat, elämä. (Tove Jansson: Ord, bild, liv, 2007.) Suomentanut Jaana Nikula. Helsinki: Schildt, 2008. ISBN 978-951-50-1752-9.
 • Westin, Boel & Svensson, Helen (toim.): Kirjeitä Tove Janssonilta. (Brev från Tove Jansson, 2014.) Suomentanut Jaana Nikula. Helsinki: Schildts & Söderströms, 2014. ISBN 978-951-52-3409-4.
 • Westö, Mårten & Kihlman, Christer: Epätoivon toivo ja muita keskusteluja. (Om hopplöshetens möjligheter, 2000.) Suomentanut Pentti Saaritsa. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1929-7.

86.23 Vironkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Kaplinski, Jaan: Kirje isälle. (Isale, 2003.) Suomentanut Anja Salokannel. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20166-2.
 • Leskelä-Kärki, Maarit & Melkas, Kukku & Hapuli, Ritva (toim.): Aino Kallas: Tulkintoja elämästä ja tuotannosta. Helsinki: BTJ, 2009. ISBN 978-951-692-749-0.
 • Lilja, Pekka (toim.): Itä ja länsi: Suomen, Viron ja Unkarin kirjallisuus idän ja lännen vaikutuskentässä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1994. ISBN 951-34-0210-X.
 • Saariluoma, Liisa & Pakarinen, Tarja & Kruuspere, Piret (toim.): Viron kirjallisuus vuosituhannen vaihteessa: Postmodernia ja modernia. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-460-6.

Vuorikuru, Silja: Aino Kallas. Maailman sydämessä. Kirjailijaelämäkerta. Helsinki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. ISBN-13: 9789522224248, ISBN-10: 9522224243

86.24 Muiden itämerensuomalaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Nenola, Aili: Inkerin itkuvirret. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-058-9.

86.25 Muiden suomalais-ugrilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Kadonneet vuosikymmenet : Mordvan, Udmurtian ja Komin kirjallisuuden kohtalosta 1930- ja 1940-luvuilla / [artikkelien käännökset ja toimitus: Maire Aho ja Leena-Riitta Peltola].
 • Domokos, Péter: Itäisten suomalais-ugrilaisten kansojen kirjallisuudesta. Suomentanut Tuomo Lahdelma. Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1983. ISBN 951-717-305-9.
 • Järvinen, Irma-Riitta: Karjalan pyhät kertomukset: Tutkimus livvinkielisen alueen legendaperinteestä ja kansanuskon muutoksista. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-570-X.

86.251 Unkarinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Faludy, György: Iloiset päiväni helvetissä. (Pokolbéli víg napjaim, 1962.) Suomentanut Juha Valkeapää. Siuro: Palladium-kirjat, 2014. ISBN 978-952-9893-77-5.
 • Görömbei, Andras: Unkarin kirjallisuuden historia: Opetusmoniste oppiaineen Unkarin kieli ja kulttuuri valintakoetta varten. Helsinki: Helsingin yliopisto, unkarilainen laitos, 1991.
 • József, Attila: Läpinäkyvä leijona: Runoutta ja elämäkerrallisia kirjoituksia. Suomentanut ja toimittanut Hannu Launonen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23442-7.
 • Klaniczay, Tibor (toim.): Unkarin kirjallisuus. (A magyar irodalom története.) Suomennos: Leena Maijala ym. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1986. ISBN 951-717-442-X.
 • Lilja, Pekka (toim.): Itä ja länsi: Suomen, Viron ja Unkarin kirjallisuus idän ja lännen vaikutuskentässä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1994. ISBN 951-34-0210-X.

86.252 Saamenkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Autio, Eero: Kultasarvipeura ja sen klaani: Totemisia taruja ja menoja Kuolan niemimaalta. Suomennokset ja selostukset: Eero Autio. Jyväskylä: Atena, 1993. ISBN 951-9362-70-3.
 • Helander, Nils Øivind & Gaski, Harald: Kirjoittava käsi yltää pitkälle: Katsaus saamelaiseen kirjallisuuteen. Čálli giehta ollá guhkás: Sámi girjjálašvuođa birra. Ohcejohka: Girjegiisá, 1991. ISBN 951-8939-19-5.
 • Hirvonen, Vuokko: Saamenmaan ääniä: Saamelaisen naisen tie kirjailijaksi. (Sámeeatnama jienat: Sápmelas nissona bálggis girjecállin, 1999.) Suomennos Oulun yliopistossa hyväksytystä väitöskirjasta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-087-2.
 • Piippola, Irene (vastaava toim.): Girjin: Näkökulmia saamelaiskirjallisuuteen. Rovaniemi: Lapin maakuntakirjasto, 2000. ISBN 951-95929-9-7.
 • Valkeapää, Leena: Luonnossa: Vuoropuhelua Nils-Aslak Valkeapään tuotannon kanssa. Väitöskirja: Helsinki: Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu. Helsinki: Maahenki, 2011. ISBN 978-952-5870-54-1.

86.31 Ruotsinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Andersen, Jens: Denna dagen, ett liv: En biografi över Astrid Lindgren (työnimi). (Denna dagen, ett liv: En biografi över Astrid Lindgren, 2014). Helsinki: WSOY, 2016.
 • August Strindberg ja neljä naista : tutkimus kirjailijan elämäntarinasta / Erkki Kivalo.
 • Lagercrantz, Olof: August Strindberg. (August Strindberg, 1979.) Suomentanut Rauno Ekholm. Helsinki: Tammi, 1980. ISBN 951-30-4965-5.
 • Lagercrantz, Olof: Ensimmäinen piirini. (Min första krets, 1982.) Suomentanut Timo Hämäläinen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1986. ISBN 951-0-13443-0.
 • Strindberg, August: Salatusta päiväkirjasta: August Strindbergin avioliitto Harriet Bossen kanssa. (Ur ockulta dagboken, 1963.) Suomentanut sekä selityksin ja esipuhein varustanut Jyrki Mäntylä. Jyväskylä: Gummerus, 1966.

86.32 Norjankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Kunnas, Tarmo: Knut Hamsun: Modernisti ja anarkisti. Jyväskylä: Minerva, 2004. ISBN 952-5478-74-2.

86.33 Tanskankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Ylimartimo, Sisko: Satujen elämää, elämän satuja: Näkökulmia H. C. Andersenin elämään, tuotantoon ja perintöön. Helsinki: BTJ, 2005. ISBN 951-692-590-1.

86.34 Islanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Hallberg, Peter: Halldór K. Laxness. (Halldór Kiljan Laxness, 1952.) Tekijän tarkistamasta ja täydentämästä laitoksesta suomentanut Toini Havu. Porvoo: WSOY, 1955.
 • Holopainen, Seija & Kumpulainen, Päivi (toim.): Meren neitoja ja meren miehiä: Islantilaista kirjallisuutta viideltä vuosikymmeneltä. Julkaisija: Islannin suurlähetystö. Helsinki: BTJ, 2001. ISBN 951-692-486-7.
 • Laxness, Halldór: Tunnustan maata. (Skáldatími, 1963.) Tekijän tarkistamasta tanskannoksesta suomentanut Toini Havu. Porvoo Helsinki: WSOY, 1966.

86.4 Saksankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Goethe, Johann Wolfgang von: Roomalaisia elegioita: Saksaksi ja suomeksi. (Römische Elegien, 1790.) Suomentanut ja toimittanut Teivas Oksala. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, kirjallisuuden laitos, 1997. ISBN 951-621-424-X.
 • Goethe, Johann Wolfgang von: Italian matka päiväkirjoineen. (1775–1809.) Suomennoksen pohjana käytetyt teokset: Goethes Tagebuch der italienischen Reise; Italienische Reise; Tagebücher. Valikoiden suomentanut ja johdannon laatinut Sinikka Kallio. 2. painos (1. painos 1992). Helsinki: Taide, 1999. ISBN 951-608-041-3.
  • Teoksen alkuosaan on käytetty vain päiväkirjaa ja jatkoon Goethen vanhana täydentämää ja osin uudelleen kirjoittamaa laajaa laitosta Italienische Reise. Lisänä luettelo Goethen teosten suomennoksista.
 • Haikara, Kalevi: Bertolt Brechtin aika, elämä ja tuotanto. Helsingissä: Art house, 1992. ISBN 951-884-063-6.
 • Hesse, Hermann: Kulkija. Sisältö: Vaellus (Wanderung: Aufzeichnungen, 1920); Nürnbergin-matka (Die Nürnberger Reise, 1927). Suomentanut Teppo Kulmala. Tampere: Sanasato, 2010. ISBN 978-952-5804-15-7.
 • Keskusteluja Kafkan kanssa : muistiinpanoja ja muisteluksia / Gustav Janouch
 • Kirjeitä perheelle 1922-1924 / Franz Kafka
 • Koskenniemi, V. A.: Goethe ja hänen maailmansa. Tämä teos sisältää pääpiirteittäin tekijän aikaisemmin julkaisemat teokset ”Nuori Goethe” [1932] ja ”Goethe. Keskipäivä ja elämänilta” [1944]. Porvoo: WSOY, 1948.
 • Kulmala, Teppo: Kohtalokasta kerrontaa: Herman Hesse ja proosan psykologia. Jyväskylä: Atena, 2002. ISBN 951-796-291-6.
 • Kähkönen, Lotta & Meretoja, Hanna (toim.): Muistijälkiä: Esseitä saksankielisestä nykykirjallisuudesta. Helsinki: Avain, 2010. ISBN 978-951-692-810-7.
 • Mairowitz, David Zane & Crumb, Robert: Kafka vasta-alkaville ja edistyville. (Kafka for beginners, 1993.) Suomennos: Jukka Heiskanen. 3. painos (1. painos 1995). Helsinki: Jalava, 2007. ISBN 978-951-887-382-5.
 • Heinrich von Kleistin "Rikottu ruukku" : kansannäytelmän analyysia ja tulkintaa / Irmeli Niemi.
 • Ludwig, Emil: Goethe. 1, Edellinen nide. (Goethe. Geschichte eines menschen, 1920.) Suomentanut J. Hollo. Helsinki: Otava, 1927.
 • Ludwig, Emil: Goethe. 2, Jälkimmäinen nide. (Goethe. Geschichte eines menschen, 1920.) Suomentanut J. Hollo. Helsinki: Otava, 1927.
 • Pawel, Ernst: Franz Kafka. (The nightmare of reason: A life of Franz Kafka, 1984.) Suomentanut Kimmo Rentola. Helsingissä: Otava, 1989. ISBN 951-1-08661-8.
 • Rilke, Rainer Maria: Kirjeitä nuorelle runoilijalle. (Briefe an einen jungen Dichter.) Suomentanut ja toimittanut Liisa Enwald. S. 75–90: Sydämen ehdottomuudessa, laulujen alla: Rilken runouden toinen puoli. 2. painos 1999. Helsinki: Tai-teos, 1993. ISBN 951-96727-0-2.
 • Saturnuksen renkaat : pyhiinvaellus Englannissa / W. G. Sebald
 • Zweig, Stefan: Eilispäivän maailma: Erään eurooppalaisen muistelmia. (Die Welt von gestern: Erinnerungen eines Europäers, 1942.) Suomentanut Alf Krohn. Jyväskylä: Gummerus, 1945.

86.5 Englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Ackroyd, Peter: T. S. Eliot. (T. S. Eliot, 1984.) Suomentanut Anja Haglund. Espoo: Weilin + Göös, 1989. ISBN 951-35-3827-3.
 • Ahti, Risto: William Blake & vimmainen genius. Tampere: Sanasato, 2001. ISBN 952-5086-44-5.
 • Amis, Kingsley: Raportti James Bondista. (The James Bond dossier, 1965.) Suomentanut Matti Salo. Jyväskylä: Gummerus, 1966.
 • Auster, Paul & Coetzee, J. M.: Tässä ja nyt: Kirjeitä ystävyydestä. (Here and now: Letters, 2008–2011, 2013.) Suomentaneet Erkki Jukarainen ja Seppo Loponen. Helsinki: Tammi, 2014. ISBN 978-951-31-7020-2.
 • Beach, Sylvia: Shakespeare and Company. (Shakespeare & Company, 1959.) Suomentaneet Ruth Routa ja Heikki Karjalainen. Helsinki: Tammi, 2003. ISBN 951-31-2286-7.
 • Boswell, James: Lontoon-päiväkirja 1762–1763. (Boswell’s London journal 1762–1763, 1950.) Suomentanut Jouko Linturi. Esipuheen kirjoittanut Yrjö Kivimies. Helsinki: Tammi, 1952.
 • Cade, Jared: Agatha Christie katoaa. (Agatha Christie and the eleven missing days, 2006.) Suomentanut Kimmo Paukku. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7166-5.
 • Carroll, Lewis: Kirjeitä lapsiystäville ja muita kirjoituksia. Suomentanut Markus Lång. Helsinki: Loki-kirjat, 1997. ISBN 952-9646-24-0.
 • Grand tour : matkalla maailman ympäri / [Agatha Christie'
 • Dahl, Roald: Poika; Yksinlentoon. (Boy, 1984; Going solo, 1986.) Suomentanut Seppo Sipilä. Helsinki: Avain, 2004. ISBN 952-5524-09-4.
 • Green, Roger Lancelyn & Hooper, Walter: C. S. Lewis: Elämäkerta. (C. S. Lewis: A biography, 1974, 2002.) Suomentanut Tarja Kontro. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-20691-5.
 • Hirn, Yrjö: Jonathan Swift. (Swift, 1918.) Suomentanut Tyyne Tallgren. Merkkimiehiä n:o 15–16. Porvoo: WSOY, 1918.
 • Hirn, Yrjö: Tri Johnson ja James Boswell: Kuvaus Englannin oloista ja erikoisuuksista. (Dr Johnson och James Boswell: En bok om engelskt liv och lynne, 1922.) Tekijän luvalla suomentanut Raoul af Hällström. Helsinki: Otava, 1923.
 • Joyce, James: Pyhä, rivo rakkaus: Kirjeitä Noralle. Suomentanut Ville-Juhani Sutinen. Turku: Savukeidas, 2012. ISBN 978-952-268-024-2.
 • Joyce, James: Kirjeitä taiteilijatovereille. Suomentanut Ville-Juhani Sutinen. Turku: Savukeidas, 2013. ISBN 978-952-268-063-1.
 • Kaalikoski, Katri: Minkä maailman sinä näet? Tutkimuksia Iris Murdochin moraalifilosofiasta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, käytännöllisen filosofian laitos, 2002. Helsinki: K. Kaalikoski, 2001. ISBN 952-91-4263-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Keats, John: Yön kirkas tähti: 99 viimeistä kirjettä. Suomentanut Kaisa Sivenius. Helsinki: Teos, 2010. ISBN 978-951-851-286-1.
 • Koli, Raija: Naiset ja kirjoittaminen: Virginia Woolf feministiteoreetikkona ja kirjailijana. Tampere: Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, naistutkimusyksikkö, 1994. ISBN 951-44-3538-9.
 • Kosonen, Päivi & Mäkirinta, Päivi & Rantonen, Eila (toim.): Imperiumin perilliset: Esseitä brittiläisestä nykykirjallisuudesta. Helsinki: Avain, 2009. ISBN 978-952-5524-73-4.
 • Lehtolainen, Leena (toim.): Kuka ja miksi?: Dorothy L. Sayers 100 vuotta. Espoo: Suomen dekkariseura, 1993. ISBN 951-95327-3-0.
 • Lessing, Doris: Ihon alla: Omaelämäkerran ensimmäinen osa 1919–1949. (Under my skin: Volume one of my autobiography, 1994.) Suomentanut Eva Siikarla. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-22848-6.
 • Lessing, Doris: Varjossa vaeltaja: Omaelämäkerran toinen osa 1949–1962. (Walking in the shade: Volume two of my autobiography, 1997.) Suomentanut Eva Siikarla. Helsingissä: Otava, 2010. ISBN 978-951-1-22849-3.
 • Lovecraft, H. P.: Unennäkijän muistikirja: H. P. Lovecraftin kirjoituksia. Toimittanut ja kääntänyt Juha-Matti Rajala. Tampere: Vaskikirjat, 2014. ISBN 978-952-5722-19-2.
 • Nora ja James Joyce - erottamattomat / Brenda Maddox
 • McGrath, Alister: C. S. Lewis: Elämä. (C. S. Lewis: A life, 2013.) Suomentanut Anne Leu. Kauniainen: Perussanoma, 2013. ISBN 978-951-888-680-1.
 • Morrison, Toni: Soittoa pimeässä. Valkoihoisuus ja kirjailijan luova mielikuvitus. (Playing in the Dark. Whiteness and the Literary Imagination, 1993.) Suomentanut Marja Alopaeus. Helsinki: Tammi, 1996. ISBN 951-31-0359-5.
 • Mäyrä, Ilkka: Kiehtova ja kauhea demoni: Kohti tekstin demonisten piirteiden analyysiä. Tampere: Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede, 1996. ISBN 951-44-4037-4.
 • Nabokov, Vladimir: Puhu, muisti. (Speak, memory, 1951/1966.) Suomentanut Juhani Jaskari. 2. painos (1. painos 1968 nimellä Nabokov Nabokovista). Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1989. ISBN 951-20-3510-3.
 • Nicolson, Nigel: Virginia Woolf. (Virginia Woolf, 2000.) Suomentanut Ruth Jakobson. Helsinki: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-7487-7.
 • Norris, David & Flint, Carl: Joyce vasta-alkaville ja edistyville. (Joyce for beginners, 1995.) Suomennos: Henry Tanner. Jalava, 1994. ISBN 951-887-075-6.
 • Orwell, George: Kun ammuin norsun ja muita esseitä. (Valikoima kokoelmasta The collected essays, journalism and letters of George Orwell 1–4.) Valinnut ja suomentanut Jukka Kemppinen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984. ISBN 951-0-12670-5.
 • Raitio, Risto (toim.): Agathan vuosisata: 100 vuotta Agatha Christien syntymästä. Helsinki: Suomen dekkariseura, 1990. ISBN 952-90-2194-1.
 • Riikonen, H. K: James Joycen Odysseus: Kielen ja kerronnan sokkelo. Helsinki: Gaudeamus, 1985. ISBN 951-662-383-2.
 • Shields, Carol: Jane Austen. (Jane Austen, 2001.) Suomentanut Maria Lyytikäinen. Helsinki: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7110-X.
 • Sterne, Laurence: Sentimentaalinen matka. (A sentimental journey through Italy and France, 1768.) Suomentanut ja alkupuheen kirjoittanut Ville-Juhani Sutinen. Turku: Savukeidas, 2010. ISBN 978-952-5500-64-6.
 • Stoney, Barbara: Enid Blyton: Elämäkerta. (Enid Blyton: The biography, 1974.) Suomentanut Heikki Salojärvi. Helsingissä: Ajatus, 2008. ISBN 978-951-20-7588-1.
 • Widsith: Anglosaksinen muinaisruno. (Widsith.) Suomennos ja selitykset: Osmo Pekonen ja Clive Tolley. Jyväskylä: Minerva, 2004. ISBN 952-5478-66-1.
 • Wollstonecraft, Mary: Kirjeitä Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa vietetyltä ajalta. (Letters written during a short residence in Sweden, Norway, and Denmark, Letters written during a short residence in Sweden, Norway, and Denmark, 1796.) Suomentanut Ville-Juhani Sutinen. Turku: Savukeidas, 2010. ISBN 978-952-5500-88-2.
 • Woolf, Virginia: Oma huone. (A room of one’s own, 1929.) Suomentanut Kirsti Simonsuuri. 4. painos (1. painos 1980). Helsinki: Tammi, 2001. ISBN 951-31-1449-X.
 • Woolf, Virginia: Esseet (työnimi). Suomentanut Jaana Kapari-Jatta. Helsinki: Teos, 2012.

Shakespeare[muokkaa]

 • Greenblatt, Stephen: Shakespeare: Kuinka Williamista tuli Shakespeare?. (Will in the world: How Shakespeare became Shakespeare, 2004.) Suomentanut Kaisa Sivenius. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-20960-7.
 • Holden, Anthony: William Shakespeare. (William Shakespeare: His life and work, 1999.) Suomentanut Kaisa Sivenius. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-890-7.
 • Kott, Jan: Shakespeare tänään. (Szkice o Szekspirze, 1961.) Saksankielisestä käännöksestä suomentanut Salla Hirvinen. 2. painos (1. painos 1965). Porvoo Helsinki: WSOY, 1984. ISBN 951-0-12814-7.
 • Loe, Erlend & Amundsen, Petter: Shakespearen salaisuus. (Organisten, 2006.) Suomentanut Outi Menna. Helsinki: Johnny Kniga, 2007. ISBN 978-951-0-33000-5.
 • Simonsuuri, Kirsti: William Shakespearen sonetit: Nautintojen ajan aarre. Suomentanut ja toimittanut Kirsti Simonsuuri. Sonetit rinnakkaistekstinä englanniksi ja suomeksi. Uudistettu painos. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-184-5.
 • Topol, Brandon: Shakespeare vasta-alkaville ja edistyville. (Shakespeare for beginners, 1999). Helsinki: Jalava, 2010. ISBN 978-951-887-422-8.

Tolkien[muokkaa]

 • Carpenter, Humphrey: J. R. R. Tolkien: Elämäkerta. (J. R. R. Tolkien: A biography, 1977.) Suomentanut Vesa Sisättö. Helsinki: Nemo, 1998 (nidottu painos 2012). ISBN 952-5180-02-6.
 • Duriez, Colin: Legenda nimeltä J. R. R. Tolkien. (J. R. R. Tolkien: The making of a legend, 2012.) Suomentanut Jere Saarainen. Helsinki: Minerva, 2012. ISBN 978-952-492-742-0.
 • Nummelin, Juri & Sisättö, Vesa: Tolkien: Elämä ja teokset. Helsinki: Avain, 2014. ISBN 978-952-304-043-4.
 • Sibley, Brian & Howe, John: Tolkienin maailman kartat. (The maps of Tolkien’s Middle-Earth, 2003.) Kuvittanut John Howe. Suomentanut Kersti Juva. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-32279-2.
 • Smith, Noble: Konnun kootut viisaudet: Lyhyt opas pitkään ja onnelliseen elämään. (The wisdom of the Shire: A short guide to a long and happy life, 2012.) Suomentanut Tero Valkonen. Helsinki: WSOY, 2012. ISBN 978-951-0-39472-4.
 • Tolkien, J. R. R.: Kirjeet. (The letters of J. R. R. Tolkien, 1981.) Toimittanut Humphrey Carpenter. Suomentanut Tero Valkonen. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-34686-0.

86.53 Amerikan englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Ahola, Suvi & Koskimies, Satu (toim.): Uuden Kuun ja Vihervaaran tytöt: Lucy M. Montgomeryn Runotyttö- ja Anna-kirjat suomalaisten naislukijoiden suosikkeina. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-31-3237-4.
 • Auster, Paul: Yksinäisyyden äärellä. (The invention of solitude, 1982.) Suomentanut Erkki Jukarainen. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-31-2727-3.
 • Ackroyd, Peter: Edgar Allan Poe: Lyhyt elämä. (Poe: A life cut short, 2008.) Suomentanut Helene Bützow. Jyväskylä: Atena, 2008. ISBN 978-951-796-534-7.
 • Baker, Carlos: Ernest Hemingway: Elämäkerta. (Ernest Hemingway: A life story, 1969.) Suomentanut Inkeri Hämäläinen. Helsinki: Tammi, 1971.
 • Dearborn, Mary V.: Henry Miller: Maailman onnellisin mies. (The happiest man alive: A biography of Henry Miller, 1991.) Suomentanut Jaana Iso-Markku. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-12062-X.
 • Ferguson, Robert: Henry Miller. (Henry Miller: A life, 1991.) Suomentanut Saima-Liisa Laatunen. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1991. ISBN 951-20-3813-7.
 • Franzen, Jonathan: Epämukavuusalue. Henkilökohtainen historia. (The Discomfort Zone. A Personal History, 2006.) Suomentanut Tero Valkonen. Helsinki: Siltala, 2012. ISBN 978-952-234-053-5.
 • Franzen, Jonathan: Yksin ja kaukana. (Farther Away, 2012.) Suomentanut Raimo Salminen. Helsinki: Siltala, 2013. ISBN 978-952-234-120-4.
 • Gilbert, Elizabeth: Tahdonko? Kuinka päädyin naimisiin. (Committed: A sceptic makes peace with marriage, 2010.) Suomentanut Eija Tervonen. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-24517-9.
 • Hanff, Helene: Rakas vanha kirja. (84, Charing Cross Road, 1970.) Suomentanut Anneli Tarkila. Hämeenlinna: Karisto, 1982. ISBN 951-23-1631-5.
 • Havaste, Paula: Tarzan ja valkoisen miehen arvoitus. Tutkimus maskuliinisesta identiteetistä Edgar Rice Burroughsin Tarzan-sarjassa. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Helsinki: Like, 1998. ISBN 951-578-582-0.
 • Hemingway, Leicester: Veljeni Ernest Hemingway. (My brother Ernest Hemingway, 1962.) Suomentanut Jouko Linturi. Helsinki: Tammi, 1962.
 • Hemingway, Ernest: Nuoruuteni Pariisi. (A moveable feast, 1964.) Suomentanut Jouko Linturi. 5. painos (1. painos 1964). Keltainen pokkari. Helsinki: Tammi, 2010. ISBN 978-951-31-5684-8.
 • Hotchner, A. E.: Papa Hemingway. (Papa Hemingway, 1966.) Suomentanut Aira Aalto. 2. painos (1. painos 1966). Espoo: Weilin + Göös, 1988. ISBN 951-35-4379-X.
 • King, Stephen: Kirjoittamisesta: Muistelmia leipätyöstä. (On writing: A memoir of the craft, 2000.) Suomentanut Ilkka Rekiaro. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-2031-7.
 • MacShane, Frank: Raymond Chandlerin elämä. (The life of Raymond Chandler, 1976.) Suomentanut Leena Tamminen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-17551-X.
 • McNally, Dennis: Kerouac. Elämäkerta. (Desolate Angel. Jack Kerouac, The Beat Generation, And America, 2003.) Suomentanut Tarja Lipponen. Helsinki: Johnny Kniga, 2007. ISBN 978-951-0-32609-1.
 • Miller, Arthur: Ajan uurteita: Eräs elämä. (Timebends: A life, 1987.) Suomentanut Kalevi Nyytäjä (osat 1–4), Harry Forsblom (osat 5–8). Helsinki: Tammi, 1989. ISBN 951-30-7017-4.
 • Miller, Henry: Kosmologinen silmä. Tekstit valittu alkuteoksista The Cosmological Eye (1939), The Wisdom of the Heart (1941) ja Remember to Remember (1947). Suomentanut Kalle Varila. Turku: Sammakko, 2001. ISBN 952-5194-29-9.
 • Miller, Henry & Durrell, Lawrence: Yksityinen kirjeenvaihto. (Lawrence Durrell and Henry Miller: A Private Correspondence, 1963.) Toimittanut George Wickes. Suomentanut Matti Rossi. Jyväskylä: Gummerus, 1964.
 • Miller, Henry: Ystävien kirja. (Henry Miller’s Book of Friends. A Tribute to Friends of Long Ago, 1976.) Suomentanut Jussi Hirvi. Helsinki: Green Spot, 2010. ISBN 978-952-5459-12-8.
 • Miller, Henry & Venus, Brenda: Rakas, rakas Brenda. Henry Millerin rakkauskirjeitä Brenda Venukselle. (Dear, Dear Brenda. The Love Letters of Henry Miller to Brenda Venus, 1986.) Suomentanut Margit Salmenoja. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1987. ISBN 951-20-2880-8.
 • Morrison, Toni: Soittoa pimeässä: Valkoihoisuus ja kirjailijan luova mielikuvitus. (Playing in the dark: Whiteness and the literary imagination, 1992.) Suomentanut Marja Alopaeus. Helsinki: Tammi, 1996. ISBN 951-31-0359-5.
 • Nin, Anaïs. Päiväkirjat
 • Plath, Sylvia: Sylvia Plathin päiväkirjat. (The journals of Sylvia Plath, 1982.) Esipuhe: Ted Hughes. Toimittaneet Ted Hughes ja Frances McCullough. Suomentanut Kristiina Drews. Helsingissä: Otava, 1997. ISBN 951-1-14313-1.
 • Rogak, Lisa: Da Vinci -koodin luoja: Dan Brownin henkilökuva. (The man behind the Da Vinci code: The unauthorized biography of Dan Brown, 2005.) Suomentanut Tiina Sjelvgren. Helsinki: Bazar, 2006. ISBN 951-9107-75-4.
 • Sandison, David: Ernest Hemingway. (Ernest Hemingway, 1998.) Suomennos: Päivi Paappanen. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1998. ISBN 951-20-5428-0.
 • Similä, Laura (toim.): Cuba libre!: Fidel Castron ja Ernest Hemingwayn Kuuba. Turku: Sammakko, 2006. ISBN 952-483-031-0.
 • Slawenski, Kenneth: J. D. Salinger: Kirjailijan elämä. (J. D. Salinger: A life, 2011.) Kääntänyt Tero Valkonen. Helsinki: Tammi, 2011. ISBN 978-951-31-5765-4.
 • Stein, Gertrude: Alice B. Toklasin omaelämäkerta. (The autobiography of Alice B. Toklas, 1933.) Suomentanut Raija Mattila. Helsinki: Tammi, 1980. ISBN 951-30-5175-7.
 • Taylor, Helen: Tuulen viemät. (Scarlett’s women: Gone with the wind and its female fans, 1989.) Suomentanut Laura Tohka. Tampere: Vastapaino, 1992. ISBN 951-9066-57-8.
 • Twain, Mark: Omaelämäkertani. (Autobiography of Mark Twain, kirjoitettu 1899.) Eri laitosten pohjalta valinnut ja suomentanut Ville-Juhani Sutinen. Turku: Savukeidas, 2011. ISBN 978-952-5500-92-9.
 • Twain, Mark: Vanhaa Välimerta ristiin rastiin. Käännös sisältää osia teoksesta Innocents abroad (1869) ja alun perin sanomalehdissä ilmestyneitä artikkeleita. Suomentanut Ville-Juhani Sutinen. Turku: Savukeidas, 2010. ISBN 978-952-5500-57-8.
 • Underwood, Tim & Miller, Chuck (toim.): Paljaat luut: Stephen King ja kauhun anatomia. (Bare bones: Conversations on terror with Stephen King, 1988.) Suomentanut Inkeri Lahtinen. Helsinki: Mabuse, 1991. ISBN 952-9502-03-6.
 • Wenner, Jann S. & Seymour, Corey (toim.): Gonzo: Hunter S. Thompsonin elämä. (Gonzo: The life of Hunter S. Thompson, 2007.) Esipuhe: Johnny Depp. Suomentanut Sami Heino. Turku: Sammakko, 2010. ISBN 978-952-483-165-9.
 • Vonnegut, Kurt: Maaton mies. (A man without a country, 2005.) Toimittanut Daniel Simon. Suomentanut Erkki Jukarainen. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-31-3672-7.

86.54 Australian ja Uuden-Seelannin englanninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Ventola, Eija: Australialaista kertomakirjallisuutta suomeksi: Bibliografia 1890–1989 ja sen tulkintaa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden laitos, 1992. ISBN 951-680-922-7.

86.61 Ranskankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Bahtin, Mihail: François Rabelais: Keskiajan ja renessanssin nauru. (Tvorčestvo Fransua Rable i narodnaja kultura srednevekovja i renessansa, 1965.) Suomentaneet Paula Nieminen ja Tapani Laine. Taifuuni, 1995 (3. painos: Like-pokkari, 2002). ISBN 951-581-035-3.
 • Baudelaire, Charles: Kurja Belgia! Muistiinpanoja ja kirjeitä 1864–1866. Suomentanut & toimittanut Antti Nylén. Turku: Sammakko, 2003. ISBN 952-5194-50-7.
 • Benjamin, Walter: Silmä väkijoukossa: Huomioita eräistä motiiveista Baudelairen tuotannossa. (Über einige Motive bei Baudelaire, 1939.) Suomentanut Antti Alanen. Helsinki: Odessa, 1986. ISBN 951-9178-17-1.
 • Cohen-Solal, Annie: Sartre 1905–1980. (Sartre, un penseur pour le XXIe siècle, 1985.) Suomentanut Jukka Mannerkorpi. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-17863-2.
 • Chateaubriand, François René de: Muistoja haudan takaa: Kirjat I–VIII. Sisältää kahdeksan ensimmäistä kirjaa alkuteoksesta Mémoires d’outre-tombe, 1848–1850. Suomentanut Hanna Putsela, Paula Lohi ja työryhmä. Esipuhe: Päivi Kosonen. Turku: Faros-kustannus, 2006. ISBN 952-99497-6-6.
 • Duras, Marguerite: Sodan vihkot ja muita kirjoituksia. (Cahiers de la guerre et autres textes, 2006.) Suomentanut Matti Brotherus. Helsinki: Like, 2008. ISBN 978-952-471-968-1.
 • Hirn, Yrjö: Diderot. (Diderot, 1917.) Suomensi J. V. Lehtonen. Merkkimiehiä n:o 6. Porvoo: [s.n.], 1917.
 • Hännikäinen, Timo (toim.): Mitä Houellebecq tarkoittaa? Esseitä Michel Houellebecqistä. Turku: Savukeidas, 2010. ISBN 978-952-5500-65-3.
 • Ihalainen, J. K.: Ainoa, ainoa, ainoa elämä. Kuolematon kulkuri Arthur Rimbaud. 2. korjattu ja uudistettu painos (1. painos: Palladium-kirjat, 1995). Turku: Sammakko, 2012. ISBN 978-952-483-222-9.
 • Ikonen, Teemu: Imitaation rajoilla: Täydentävä kirjoitus Denis Diderot’n tuotannossa. Väitöskirja: Yleinen kirjallisuustiede, Helsingin yliopisto. Helsinki: T. Ikonen, 2000. ISBN 952-91-1854-6.
 • Pikku prinssi meissä : sisäisen lapsen seurassa / Mathias Jung
 • Kosonen, Päivi & Meretoja, Hanna & Mäkirinta, Päivi (toim.): Tarinoiden paluu: Esseitä ranskalaisesta nykykirjallisuudesta. Helsinki: Avain, 2008. ISBN 978-952-5524-53-6.
 • Kupiainen, Unto: Baudelaire, ”Pahan kukkien” runoilija. Porvoo: WSOY, 1953.
 • Lagercrantz, Olof: Proustia lukiessa. (Att läsa Proust, 1992.) Suomentanut Juhani Salokannel. Helsingissä: Otava, 1994 (2. painos 2007). ISBN 951-1-12953-8.
 • Lukács, György: Balzac ja ranskalainen realismi. (Balzac und der französische Realismus, 1952.) Suomentanut Hannu Launonen. Esipuhe: Seppo Rantonen. Helsinki: Love, 1978. ISBN 951-835-008-6.
 • Mallarmé, Stéphane: Nopanheitto. (Un coup de Dés jamais n’abolira le Hasard, 1897.) Suomennos ja saatesanat: Helena Sinervo. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-32357-8.
 • Miller, Henry: Salamurhaajien aika. Proosallinen tutkielma Rimbaud’sta. (The Time of the Assassins. A Study of Rimbaud, 1946.) Suomentaneet Einari Aaltonen ja Seppo Lahtinen. Turku: Sammakko, 2000. ISBN 952-5194-17-5.
 • Rimbaud, Arthur: Kirjeitä Afrikasta ja runoilijakomeetan kirjeitä. Suomentanut ja toimittanut Einari Aaltonen. Turku: Sammakko, 2004. ISBN 952-5194-69-8.
 • Rousseau, Jean-Jacques: Tunnustuksia: Valikoima otteita. (Les Confessions, 1770.) Suomentanut Edwin Hagfors. 3. painos (1. painos 1938). Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1999. ISBN 951-20-5620-8.
 • Sand, George & Flaubert, Gustave: Rakas vanha trubaduuri: George Sandin ja Gustave Flaubertin kirjeenvaihtoa vuosilta 1863–1876. Toimittanut ja suomentanut Eila Kostamo. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-33191-0.
 • Sartre, Jean-Paul: Sanat. (Les mots, 1964.) Suomentanut Raili Moberg. Saatesanan kirjoittanut Jörn Donner. Seitsentähdet. 2. painos (1. painos 1965). Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-17057-0.
 • Zweig, Stefan: Balzac: Suuren kirjailijan elämä. (Balzac: Der Roman seines Lebens, 1946.) Tämän teoksen on Stefan Zweigin kirjallisesta jäämistöstä julkaissut ja esipuheella varustanut Richard Friedenthal. Suomentanut Olli Nuorto. Jyväskylä: Gummerus, 1948.

86.62 Italiankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Buffa, Aira: Piru periköön ilveilijän: Johdatus Dario Fon teatteriin. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja nro 11. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1989. ISBN 951-861-517-9.
 • Ehrnrooth, Jari: Intiaaninunta: Muunnelmia Danten kiertotiellä. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-25074-0.
 • Ensimmäiset seitsemän vuottani ja muutama niiden lisäksi / Dario Fo
 • Levi, Primo: Jaksollinen järjestelmä. (Il sistema periodico, 1975.) Suomentanut Aira Buffa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988. ISBN 951-0-14965-9.
 • Moravian elämä / Alberto Moravia, Alain Elkann
 • Mälkki, Johanna: Mitä etevin runoteos: Dante Alighierin Jumalaisen näytelmän vastaanotto suomalaisessa kirjallisuusinstituutiossa 1851–2000. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-079-0.
 • Nurmela, Tauno: Vanha varis eli Tuntematon Boccaccio. Porvoo Helsinki: WSOY, 1975. ISBN 951-0-07272-9.
 • Suolahti, Elina: Italialaisen kirjallisuuden historia (työnimi). Tulossa.

86.63 Espanjankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Toiviainen, Kalevi: Tähtiä Espanjan taivaalta: Espanjan kulttuurin ja espanjalaisuuden vaikuttajia. Espoo: Kalevi Toiviainen, 2010. ISBN 978-952-92-7045-3.
 • Tuulio, Tyyni: Espanjan kirjallisuuden historia: Lisänä katsaus Portugalin, Brasilian, Amerikan espanjankielisten maiden ja Katalonian kirjallisuuteen. Helsinki: Gaudeamus, 1983. ISBN 951-662-330-1.
 • Umbral, Francisco: Lorca, kirottu runoilija. (Lorca, poeta maldito, 1968.) Suomentanut Terhi Suutarinen. Tampere: Sanasato, 2005. ISBN 952-5086-64-X.

86.633 Amerikan espanjankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • García Márquez, Gabriel: Elää kertoakseen. (Vivir para contarla, 2002.) Suomentanut Pentti Saaritsa. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-29368-7.
 • Pitkänen, Outi (toim.): Latinalaisen Amerikan kulttuuri. Helsinki: Suomen kirjastoseura: Kirjastopalvelu, 1984. ISBN 951-692-115-9.

86.7 Slaavilaisten ja balttilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Brodsky, Joseph: Katastrofeja ilmassa: Esseitä. (Less than one: Selected essays, 1986.) Suomentanut Paavo Lehtonen. Helsinki: Tammi, 1988. ISBN 951-30-7019-0.

86.71 Venäjänkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Aaltonen, Pirjo (teksti) & Hämäläinen, Anne (valokuvat) & Seppo, Sanni (kollaasit ja ulkoasu): Anna Ahmatova Fontankan talossa. Helsinki: Into, 2012. ISBN 978-952-264-171-7.
 • Alanen, Yrjö O.: Dostojevskin hyvä ja paha. Espoo: Weilin + Göös, 1981. ISBN 951-35-2344-6.
 • Anhava, Martti: Melkein oikein: Kirjoituksia. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15731-0.
 • Bahtin, Mihail: Dostojevskin poetiikan ongelmia. (Problemy poètiki Dostojevskogo, 1963.) Suomentaneet Paula Nieminen ja Tapani Laine. Helsinki: Orient express, 1991. ISBN 951-615-732-7.
 • Berlin, Isaiah: Siili ja kettu: Tutkielma Tolstoin historianfilosofiasta. (The hedgehog and the fox: An essay on Tolstoy’s view of history, 1953.) Suomentanut Hanna Tarkka. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-18446-6.
 • Brodsky, Joseph: Ei oikein ihminenkään. (Less than one: Selected essays, 1986.) Suomentaneet Kalevi Nyytäjä, Eva Siikarla. Helsinki: Tammi, 1987. ISBN 951-30-6912-5.
 • Brodsky, Joseph: Katastrofeja ilmassa: Esseitä. (Less than one: Selected essays, 1986.) Suomentanut Paavo Lehtonen. Helsinki: Tammi, 1988. ISBN 951-30-7019-0.
 • Dostojevski, F. M.: Kirjailijan päiväkirja. (Dnevnik pisatel’â 1873–1881.) Valikoiman toimittanut ja suomentanut Olli Kuukasjärvi. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-13754-9.
 • Dostojevski, F. M.: Talvisia merkintöjä kesän vaikutelmista. (Zimnie zametki o letnih vpetšatlenijah, 1863.) Pieniä kuvia matkan varrelta (Malenkie kartinki (v daroge), 1874.) Suomentanut Tiina Kartano. Tampere: Eurooppalaisen Filosofian Seura, 2009. ISBN 978-952-5503-35-7.
 • Ekonen, Kirsti & Turoma, Sanna (toim.): Venäläisen kirjallisuuden historia. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-181-4.
 • Gorki, Maksim: Henkilökuvia. (Literaturnyje portrety, alkuteokset osin 1920–28.) Kokoelman laatinut ja alkusanat kirjoittanut A. Ovtšarenko. Suomentanut Leo Holm. Moskova: Edistys, 1973.
 • Harvilahti, Lauri: Bylinat: Venäläistä kertomarunoutta. Tietolipas 98. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1985. ISBN 951-717-406-3.
 • Venäläisen kirjallisuuden historian pääpiirteet (1056-1991) / Ben Hellman.
 • Huttunen, Tomi (toim.): Venäläisen avantgarden manifestit. Käännökset: Siiri Anttila ym. Itsesyntyinen venäläinen avantgarde -tutkimushanke. Helsinki: Poesia, 2014. ISBN 978-952-305-008-2. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Huttunen, Tomi & Klapuri, Tintti (toim.): Kenen aika? Esseitä venäläisestä nykykirjallisuudesta. Café Voltaire. Helsinki: Avain, 2012. ISBN 978-951-692-876-3.
 • Jangfeldt, Bengt: Panoksena elämä: Vladimir Majakovski ja hänen piirinsä. (Med livet som insat: Berättelsen om Vladimir Majakovskij och hans krets, 2007.) Suomentanut Juhani Lindholm. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-34078-3.
 • Kuzmina, Jelena: Anna Ahmatova, koditon. (Razorjonnyj dom, 1991.) Suomentanut Eila Salminen. Helsingissä: Otava, 1992. ISBN 951-1-12032-8.
 • Ljunggren, Anna & Rotkirch, Kristina (toim.): Sata makkaralaatua ja yksi idea: 11 venäläistä kirjailijaa kertoo. (Odinnadcat’ besed o sovremennoj russkoj proze, 2009.) Suomentanut Kirsti Era. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0515-0.
 • Majakovski, Vladimir: Minun löytämäni Amerikka. (Moe otkrytie Ameriki, 1926.) Suomentanut Mika Rassi. Turku: Savukeidas, 2010. ISBN 978-952-5500-60-8.
 • Mallinen, Jukka: Seisahdus erämaassa: Elämäkertaa ja kirjoituksia Joseph Brodskysta. Turku: Savukeidas, 2010. ISBN 978-952-5500-73-8.
 • Palmgren, Raoul: Maksim Gorki: Elämä ja teokset. Helsinki: Kansankulttuuri, 1978. ISBN 951-615-184-1.
 • Peuranen, Erkki: Kokonaan en kuole. Aleksandr Puškinin elämää ja tuotantoa. Snellman-instituutin julkaisuja 9. Kuopio: Kustannuskiila, 1988. ISBN 951-657-256-1.
 • Peuranen, Erkki: Aleksandr Puškin. Venäläinen maailmankirjailija. Snellman-instituutin B-sarja 41. Kuopio: Snellman-instituutti, 1999. ISBN 951-842-201-X.
 • Ratušinskaja, Irina: Ukrainan muistot. Suomentanut Olli Kuukasjärvi. Helsingissä: Otava, 1990. ISBN 951-1-10055-6.
 • Solženitsyn, Aleksandr: Puskipa vasikka tammeen: Tutkielma kirjallisesta elämästä. (Bodalsja telenok s dubom, 1975.) Suomentanut Esa Adrian. Tampere: Kustannuspiste, 1976. ISBN 951-95191-7-3.
 • Tolstoi, Leo: Tunnustuksia. (Ispoved, 1882.) Suomentanut Eero Balk. Esipuhe: Torsti Lehtinen. Basam Books klassikko. Helsinki: Basam Books, 2012. ISBN 978-952-260-044-8.
 • Tolstoi, Tatjana: Isäni Leo Tolstoi. (Avec Léon Tolstoi.) Suomentanut Kai Kauhanen. Helsinki: Kirjayhtymä, 1978. ISBN 951-26-1550-9.
 • Troyat, Henri: Dostojevski. (Dostoïevsky, 1940.) Suomentanut Kaj Kauhanen. 4. painos (1. painos 1963). Jyväskylä: Gummerus, 2000. ISBN 951-0-24628-X.
 • Troyat, Henri: Tolstoi. (Tolstoy, 1967.) Suomentanut Risto Lehmusoksa. Suomennettu saksankielisestä lyhennetystä laitoksesta. 2. painos (1. painos 1968). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20234-7.
 • Troyat, Henri: Anton Tšehov. (Tchekhov, 1984.) Kansinimeke: Tšehov. Suomentanut Irene Sorsa. Anton Tšehovin kirje- ja muistikirjasitaatit suomentanut Martti Anhava. 2. painos (1. painos 1987). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-18230-3.
 • Tšehov, Anton: Kirjeitä 1: Vuosilta 1877–1890: Oppivuodet, läpimurto, Sahalin. Valikoinut, suomentanut ja selityksin varustanut Martti Anhava. Helsingissä: Otava, 1982. ISBN 951-1-06996-9.
 • Tšehov, Anton: Kirjeitä 2: Vuosilta 1891–1898: Melihovon aika. Valikoinut, suomentanut ja selityksin varustanut Martti Anhava. Helsingissä: Otava, 1986. ISBN 951-1-08988-9.
 • Tšehov, Anton: Kirjeitä 3, Vuosilta 1899–1904: Taiteellinen teatteri, avioliitto, Jalta. Valikoinut, suomentanut ja selityksin varustanut Martti Anhava. Helsingissä: Otava, 1990. ISBN 951-1-09286-3.
 • Tšehov, Anton: Sahalin. (Iz Sibiri; Ostrov Sahalin, 1895.) Suomentanut ja toimittanut Valdemar Melanko. 2. painos (1. painos 1972). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-16958-7.
 • Tšehov, Anton: Muistikirjasta. Valikoinut ja suomentanut Martti Anhava. Helsingissä: Otava, 1979. ISBN 951-1-05290-X.
 • Vettenniemi, Erkki: Toinen hallitus: Aleksandr Solženitsyn, venäläinen kirjailija. Helsinki: Taifuuni, 1994. ISBN 951-581-031-0.

86.78 Balttilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Vento, Urpo (toim.): Dainojen henki: Latvian ja Liettuan kirjallisuudesta ja kulttuurista. Tietolipas 120. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. ISBN 951-717-622-8.

86.8 Muiden indoeurooppalaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Sjöblom, Tom: Druidit: Tietäjiä, pappeja ja samaaneja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. ISBN 951-746-842-3.

86.83 Indoiraanisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Honko, Lauri: Intian päiväkirja. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1995. ISBN 951-717-877-8.

86.831 Persiankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Hämeen-Anttila, Jaakko: Todellisuuden maailmat: Runoja ja proosaa islamin mystikoilta. Helsinki: Basam books, 2002. ISBN 952-9842-62-7.
 • Hämeen-Anttila, Jaakko: Omar Khaijam: Runoilijan elämä. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-22382-5.
 • Rumi, Dzalaladdin: Rakkaus on musta leijona. (Kulliyyat-i Shams ya Divan-i-kabir.) Suomentanut Jaakko Hämeen-Anttila. Helsinki: Basam books, 2002. ISBN 952-9842-55-4.

86.91 Turkinkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Turkin kirjallisuus : kirjailijoita ja teemoja / toim. Mervi Nousiainen
 • Pamuk, Orhan: Muita värejä: Kirjoituksia elämästä, taiteesta, kirjoista ja kaupungeista. (Öteki renkler, 1999.) Suomentanut Tuula Kojo. Helsinki: Tammi, 2008. ISBN 978-951-31-4269-8.
 • Pamuk, Orhan: Istanbul: Muistot ja kaupunki. (İstanbul: Hatiralar ve Şehir, 2003.) Suomentanut Tuula Kojo. Helsinki: Tammi, 2004 (3. painos 2006). ISBN 951-31-3139-4.

86.923 Arabiankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Hämeen-Anttila, Jaakko: Todellisuuden maailmat: Runoja ja proosaa islamin mystikoilta. Helsinki: Basam books, 2002. ISBN 952-9842-62-7.
 • Hämeen-Anttila, Jaakko: Reunamerkintöjä: Esseitä ja käännöksiä Lähi-idän kirjallisuudesta. Helsinki: Suomen itämainen seura, 1997. ISBN 951-9380-30-2.

86.94 Kiinankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Nieminen, Pertti: Mandariini kainalossa: Kirjoituksia vanhan Kiinan kulttuurista, eritoten runoudesta. Helsingissä: Otava, 1989. ISBN 951-1-10549-3.

86.95 Japaninkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Aulamo, Sirpa: Japanin kaunokirjallisuuden käännökset ja kääntäjät Suomessa sekä huomioita käännöstyöstä. Pro gradu -työ. Jyväskylän yliopisto. Kirjallisuuden laitos. Monisteita 33. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1987. ISBN 951-679-726-1.
 • Bashoo: Alati matkalla: Matkakertomuksia, päiväkirjoja, runoja. Suomentanut Kai Nieminen. Helsinki: Basam Books, 2012. ISBN 978-952-260-030-1.
 • Eväsoja, Minna: Teetaide ja runous: Wabi ja sabi japanilaisessa estetiikassa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1394. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2013. ISBN 978-952-222-485-9.
 • Kuusikko, Pirjo-Riitta: Japanin kirjallisuus suomen kielellä: Bibliografia. Helsinki: Suomen yrityslehdet, 2000. ISBN 951-98181-3-8.
 • Lompolo, Juhani: Samurait: Japanin klassisia sankaritarinoita. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-31-3156-4.
 • Murakami, Haruki: Mistä puhun kun puhun juoksemisesta. (Hashiru koto ni tsuite kataru toki ni boku no kataru koto, 2007.) Suomentanut Jyrki Kiiskinen. Suomennettu englanninkielisestä käännöksestä What I talk about when I talk about running. Helsinki: Tammi, 2011. ISBN 978-951-31-6035-7.
 • Ōe, Kenzaburō: Hikarin perhe. (Kaifuku suru kakozu, 1995.) Kuvittanut Yukari Ōe. Suomentanut Jaana Kapari. Suomennettu Stephen Snyderin englanninnoksesta The healing family. Helsinki: Tammi, 1997. ISBN 951-31-0959-3.
 • Pölkki, Miika: Japanin kirjallisuus. Tulossa.
 • Sugawara Takasuen tytär: Keisarinnan hovineidon päiväkirja. (Sarashina nikki.) Suomennos ja johdanto: Miika Pölkki. Helsinki: Basam Books, 2005. ISBN 952-5534-04-9.

Katso myös[muokkaa]