Kirja-alan bibliografia

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

00 Kirja-ala[muokkaa]

 • Gustafsson, Paul ym. (toim.): Kirja Suomessa 500 vuotta. Julkaisija: Suomalaisen kirjan 500-vuotisjuhlatoimikunta. Helsinki: VAPK, 1991. ISBN 951-37-0611-7.
 • Lehtonen, Mikko: Post scriptum: Kirja medioitumisen aikakaudella. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-087-2.
 • Nuorteva, Jussi (toim.): Kirjan rantaviiva. Helsinki: Gaudeamus, 1988. ISBN 951-662-457-X.
 • Paavonheimo, Jari: Digitaalisen ja painetun rajalla: Kirjoituksia kirjasta, digitaalisuudesta ja kirjastosta. Helsinki: BTJ, 2006. ISBN 951-692-628-2.

00.065 Kokoukset[muokkaa]

 • Hypén, Tarja-Liisa (toim.): Kirjan matka tekijöiltä lukijoille: Puheenvuoroja kotimaisen kaunokirjallisuuden luomisen ja lukemisen ehdoista 2000-luvulla. Tampere: Tampere University Press, 2007. ISBN 978-951-44-6854-4.

00.09 Historia[muokkaa]

 • Mikael Agricola: Abckiria : kriittinen editio / toimittanut Kaisa Häkkinen.
 • Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla / Minna Ahokas.
 • Heikkilä, Tuomas (toim.): Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-223-7.
 • Jäntti, Yrjö A.: Kirjapainotaidon historia. Porvoo: WSOY, 1940.
 • Laine, Tuija (toim.): Kirjahistoria: Johdatus vanhan kirjan tutkimukseen. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-900-6.
 • Laine, Tuija (toim.): Vieraskielinen kirjallisuus Suomessa Ruotsin vallan aikana. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-071-6.
 • Lott, Mare & Möldre, Aile: Virolaisen kirjan tarina. (Lühike eesti raamatu ajalugu, 2000.) Suomentanut Hannu Oittinen. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 2011. ISBN 978-9949-413-28-7.
 • Merisalo, Outi: Manu scripta: Länsimaisen kirjan historia keskiajalla (500–1500). Jyväskylä: Kampus-kustannus, 2003. ISBN 951-9113-69-X.

00.1 Kirjoitus[muokkaa]

 • Braw, Monica & Kimura, Hiroko & Lompolo, Juhani: Kanjikirja: Opas japanin kirjoittamiseen. Rauma: Orienta, 2005. ISBN 952-5199-15-0.
 • Ekko, P. O.: Puumerkit ja riimut menneisyyden avaimina. Toimittanut Timo Ekko. Helsinki: Suomen heraldinen seura, 1984.
 • Kahla, Martti (vastaava toim.): Suomalaisten henkilönnimien kyrillinen siirrekirjainnusopas. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus: Valtion painatuskeskus, 1988. ISBN 951-861-103-3.
 • Kahla, Martti & Mikkonen, Pirjo (toim.): Venäläisten henkilönnimien opas: Venäjän federaatiossa käytössä olevia etunimiä muunnoksineen ja sukunimiä. 3. laajennettu laitos. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2005. ISBN 952-5446-13-1.
 • Lindqvist, Cecilia: Merkkien valtakunta: Kertomus kiinalaisista ja heidän kirjainmerkeistään. (Tecknens rike: En berättelse om kineserna och deras skrivtecken, 1989.) Suomentaneet Arto ja Kirsti Ingervo. Kiinalaiset kirjainmerkit piirtänyt Wang Xiping. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991 (2. painos 1997). ISBN 951-0-16595-6.
 • Lukkarila, Jarno: Tekstuuri: Typografia julkaisijan työvälineenä. Helsinki: CredoNet, 2001. ISBN 952-5344-15-0.
 • Mikkonen, Pirjo ym. (toim.): Venäjän federaation paikannimiä: Oikeinkirjoitus- ja painotusopas. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006. ISBN 952-5446-18-2. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Oja, Heikki: Riimut. Viestejä viikingeiltä. Kirjokansi 80. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2015. ISBN 978-952-222-591-7.
 • Sullivan, Maureen. Kalligrafia : korutekstauksen alkeet.

00.109 Historia[muokkaa]

 • Egyptiläinen kuolleiden kirja: Ani’n papyrus: Etenemisestä päivän kanssa. Johdanto ja suomennos: Visa Kaliva. Fiskars: Quius-kirja, 2000. ISBN 951-97530-1-X.
 • Heikkilä, Tuomas: Piirtoja ja kirjaimia: Kirjoittamisen kulttuurihistoriaa keskiajalla. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-065-3.
 • Lukkarila, Jarno: Tekstuuri: Typografia julkaisijan työvälineenä. Helsinki: CredoNet, 2001. ISBN 952-5344-15-0.
 • Mäkelä-Alitalo, Anneli: Vanhat käsialat: Avain Ruotsin ajan asiakirjoihin. Ilmestynyt aiemmin nimellä Käsialakirja Sukuseurojen keskusliiton kustantamana. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-660-9.

00.2 Symbolit. Koodit. Merkkijärjestelmät[muokkaa]

 • Bruce-Mitford, Miranda: Viestivät merkit & paljastavat symbolit. Suomentanut Eero Ojanen. Helsinki: Helsinki Media, 1997. ISBN 951-32-0038-8.
 • Cooper, J. C.: Symbolien maailma: Unet, kuvat, ennusmerkit. (Symbolism: The universal language, 1982.) Suomentanut Esko Halivaara. Helsinki: Kirjapaja, 1984. ISBN 951-621-509-2.
 • Eskola, Katarina (toim.): Symbolit: Seminaariraportti. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 1. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1986. ISBN 951-679-517-X.
 • Merkkien ja symbolien salattu kieli / David Fontana
 • Koch, Rudolf: Merkkien kirja. (Das Zeichenbuch, 1923.) Suomentanut Sirkka Salonen. Helsingissä: Otava, 1984. ISBN 951-1-07758-9.
 • Lempiäinen, Pentti: Lukujen symboliikka nollasta miljoonaan. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20405-6.
 • Luutonen, Marketta: Kansanomainen tuote merkityksenkantajana: Tutkimus suomalaisesta villapaidasta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Akatiimi, 1997. ISBN 951-97208-2-0.
 • Peltonen, Ulla-Maija & Stenvall, Kirsti (toim.): Myytit ja symbolit: Kirjoituksia suomalaisista kulttuuritulkinnoista. Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 1991. ISBN 952-90-3265-X.
 • Seppänen, Jouko: Etymologia, mytologia ja kosmologia: Kielen, mielen ja maailmankuvan rajoilla. Esitelmä Suomen semiotiikan seuran 11. symposiumissa Imatralla 1992. Espoo: J. Seppänen, 1992.

00.201 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Greimas, Algirdas Julien: A. J. Greimasin luennot Helsingissä 4.–5.5.1979. Toimittanut ja suomeksi kääntänyt Eero Tarasti. Julkaisija: Suomen semiotiikan seura ja Helsingin yliopiston semiotiikan opintokokonaisuus. Imatra: Imatran kansainvälinen semiotiikan instituutti, 1999. ISBN 951-96306-7-8.
 • Hannula, Erja & Oksanen, Ulla (toim.): Murtuvat merkit: Semiotiikan teoreettisen ja soveltavan tutkimuksen näkökulmia. Helsinki: Palmenia, 2009. ISBN 978-951-570-764-2.
 • Inkinen, Sam & Ylä-Kotola, Mauri (toim.): Semiosis: Merkkien virtaa: Filosofian tohtori Altti Kuusamon juhlakirja. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2001. ISBN 951-634-779-7.
 • Tarasti, Eero: Johdatusta semiotiikkaan: Esseitä taiteen ja kulttuurin merkkijärjestelmistä. Helsinki: Gaudeamus, 1990 (3. painos 1996). ISBN 951-662-512-6.
 • Tarasti, Eero: Esimerkkejä: Semiotiikan uusia teorioita ja sovelluksia. Artikkelit julkaistu 1990–96 aikakauslehdissä ja kokoomateoksissa. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-673-4.
 • Tarasti, Eero (toim.): Ymmärtämisen merkit: Samuuden ja toiseuden ikoneja suomalaisessa kulttuurissa. Imatra: International Semiotics Institute, 2000. ISBN 951-96306-9-4.
 • Veivo, Harri (toim.): Vastarinta / resistanssi: Konfliktit, vastustus ja sota semiotiikan tutkimuskohteina. Semiotiikan verkkoyliopiston julkaisuja. Helsinki: Yliopistopaino, 2007. ISBN 978-951-570-682-9.
 • Veivo, Harri & Huttunen, Tomi: Semiotiikka: Merkeistä mieleen ja kulttuuriin. Semiotiikan verkkoyliopiston julkaisuja. Helsinki: Edita, 1999. ISBN 951-37-2876-5.

00.203 Hakuteokset[muokkaa]

 • Biedermann, Hans: Suuri symbolikirja. (Knaurs Lexikon der Symbole, 1989.) Suomentanut ja toimittanut Pentti Lempiäinen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993 (8. painos 2004). ISBN 951-0-18537-X.
 • Symbolit & merkit: [Alkuperä ja merkitys]. (Signs and symbols.) Suomennos: Carla-Rose Häkkinen, Heli Ruuhinen. Helsinki: Gummerus, 2009. ISBN 978-951-20-8084-7.
 • Tresidder, Jack: 1001 symbolia: Kuvitettu opas symbolien maailmaan. (1001 symbols, 2003.) Suomentanut Veli-Pekka Ketola. Hämeenlinna: Karisto, 2004. ISBN 951-23-4522-6.

00.209 Historia[muokkaa]

 • Singh, Simon: Koodikirja: Salakirjoituksen historia muinaisesta Egyptistä kvanttikryptografiaan. (The code bookk: The evolution of secrecy from Mary, queen of Scots to quantum cryptograph, 1999.) Suomentanut Heikki Karjalainen. Helsinki: Tammi, 1999. ISBN 951-31-1544-5.

00.4 Kirjapainotaito. Graafinen teollisuus[muokkaa]

 • Bohman, Jan & Hallberg, Åke: Graafinen suunnittelu. (Grafisk design: Det synliga språket, 1985, 1987.) Suomennos: Sirkkaliisa Kallonen ja Vuokko Väkiparta. Jyväskylä: Gummerus, 1988. ISBN 951-20-3042-X.
 • Campbell, Alastair: Graafisen suunnittelijan opas. (The designer’s handbook, 1983.) Suomentanut Heli Setälä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1986. ISBN 951-0-14101-1.
 • Gaardberg, Lars: Kirjapainotaidon historia: Savitauluista laseriin. Helsinki: BTJ-Avain, 2011. ISBN 978-951-692-852-7.
 • Itkonen, Markus: Typografian käsikirja. 3. tarkistettu ja laajennettu painos. Helsinki: RPS-yhtiöt, 2007. ISBN 978-952-5001-10-5.
 • Loiri, Pekka & Juholin, Elisa: Huom! Visuaalisen viestinnän käsikirja. Helsinki: Inforviestintä, 1998 (4. painos 2006). ISBN 952-5123-10-3.
 • Loiri, Pekka: Typo: Pieni käytösopas typografian laatijalle. Navigare. Helsinki: Inforviestintä, 2004. ISBN 952-5123-54-5.
 • Saarinen, Lauri & Joensuu, Juri & Koskimaa, Raine (toim.): Kirja 2010: Kirja-alan kehitystrendit. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 70. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2001. ISBN 951-39-1047-4.
 • Toikkanen, Rita: Tyylikäs julkaisu: Painotyön ja verkkosivujen suunnittelu ja toteutus. Sihteeri. Kauppakamarisarja. Helsinki: Edita, 2003. ISBN 951-37-3963-5.
 • Warde, Beatrice: Kristallimalja, eli, Typografian tulee olla näkymätöntä. (The crystal goblet or printing should be invisible, 1932.) Käännös ja toimitus Jorma Hinkka, osin Soila Lehtosen kanssa. Helsinki: Grafi, 2005. ISBN 952-99368-1-8.
 • Vuorinen, Paula: Mainonta, ekologia & etiikka. Erikoistyö: Turun ammattikorkeakoulu. Turun taideakatemian julkaisusarja 1. Helsinki: Rakannusalan kustantajat: Turku: Turun taideakatemia, 1999. ISBN 951-664-041-9.

00.4038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Koskinen, Pertti (toim.): Graafisen alan sanasto. Helsinki: Mainostajien liitto, 2010. ISBN 978-952-5262-40-7.

00.409 Historia[muokkaa]

 • Mervola, Pekka: Kirja, kirjavampi, sanomalehti: Ulkoasukierre ja suomalaisten sanomalehtien ulkoasu 1771–1994. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Helsinki Jyväskylä: Suomen historiallinen seura, 1995. ISBN 951-710-013-2.
 • Mikael Agricolan teosten painoasu ja kuvitus / Anna Perälä.

00.5 Kirjansidonta[muokkaa]

 • Häkli, Esko: Kirjojen kohtalo teollisessa Suomessa. Helsinki: Helsingin yliopiston kirjasto, 1987. ISBN 951-45-4164-2.
 • Häkli, Esko: Kirjallisuuden sidotus, säilytys ja huolto: Kirjallisuuden sidotusta, säilytystä ja huoltoa käsittelevät opintopäivät Helsingissä 26.–28.5.1980 ja 8.–10.9.1980. Helsinki: Suomen tieteellinen kirjastoseura, 1981. ISBN 951-95382-2-4.

00.6 Kustannustoimi. Kirjakauppa[muokkaa]

 • Aromäki, Juhani ym. (toim.): Pro libri: Juhlakirja Cecil Hagelstamin täyttäessä 50 vuotta 15.1.1999. Helsingissä: Ajatus, 1999. ISBN 951-9440-77-1.
 • Ekholm, Kai & Repo, Yrjö: Kirja tienhaarassa vuonna 2020. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-158-6.
 • Halonen, Johanna ym. (toim.): Mielihyvää kirjallisuudesta: Suomalainen kirjakulttuuri tänään. Turku: Turun yliopisto, taiteiden tutkimuksen laitos, 1993. ISBN 951-29-0001-7.
 • Hellemann, Jarl: Lukemisen alkeet ja muita kertomuksia kustantajan elämästä. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-14245-3.
 • Hellemann, Jarl: Kustantajan näkökulma: Kirjoituksia kirjallisuuden reunalta. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-16145-8.
 • Hellemann, Jarl: Kirjalliset liikemiehet: Kustantajakuvia. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-18269-2.
 • Hiidenmaa, Pirjo & Jussila, Raimo & Nissinen, Annika (toim.): Hyvä kirja. Helsinki: Suomen tietokirjailijat, 2006. ISBN 951-96737-7-6.
 • Jokinen, Heikki: Tietokirjailijan eväät: Tekijänoikeus, sopimukset, apurahat. 2. uudistettu painos. Helsinki: Suomen tietokirjailijat, 2010. ISBN 978-952-67356-0-3.
 • Kaskela, Markku & Koskelainen, Jukka: Maailmalle: Kirjaviennin uusi aika. Helsinki: Avain, 2014. ISBN 978-952-304-042-7.
 • Lantto, Reino: Bitteinä ja paperilla: Graafisen viestinnän trendejä. Espoo: Digitext, 2014. ISBN 978-952-93-3386-8.
 • Leikola, Anto: Kirjoista ja viisaudesta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1988. ISBN 951-717-529-9.
 • Makkonen, Teijo (toim.): Kustannustoimittajan kirja. Tampere: Vastapaino: Helsinki: Suomen kustannusyhdistys, 2004. ISBN 951-768-137-2.
 • Nummelin, Juri: Piraatti vai kirjailija? Tekijän oikeuksia mittaamassa. Helsinki: BTJ-Avain, 2011. ISBN 978-951-692-858-9.
 • Oja, Heikki: Ideasta kirjahyllyyn eli Miten voin julkaista ja myydä yleistajuisen tiedekirjan tämän päivän Suomessa – ja säilyä hengissä. Helsinki: Tieteellisten seurain valtuuskunta, 1987. ISBN 951-47-0409-6.
 • Ojala, Kari: Ensimmäinen painos: Miten saan tekstini julki ja kuinka elän kirjoittamisella. Helsinki: Etukeno, 2006. ISBN 952-99593-3-8.
 • Pietiläinen, Kimmo: Väärin oikein: Suomalaisen kulttuurin katveessa. Helsinki: Terra cognita, 2012. ISBN 978-952-5697-54-4.
 • Saarinen, Lauri & Joensuu, Juri & Koskimaa, Raine (toim.): Kirja 2010: Kirja-alan kehitystrendit. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 70. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2001. ISBN 951-39-1047-4.
 • Savola, Heikki: Omakustantajan perusopas. Näin julkaiset kirjasi itse. Karkkila: Lukutoukan kirjakauppa, 2014. ISBN 978-952-67173-9-5.
 • Stockmann, Doris: Kirja Suomessa: Tekijöistä lukijaan: Kirja-alan tukitoimet ja kehittäminen. Kulttuuripolitiikan osaston julkaisusarja nro 1/2000. Helsinki: Opetusministeriö, 2000. ISBN 952-442-264-6.
 • Vakkuri, Kai: Sinä kirjoitat kirjan: Luovan kirjoittamisen opas. 2. uudistettu ja laajennettu painos. Helsinki: BSV-kirja, 2006. ISBN 952-5575-09-8.
 • Vakkuri, Kai: Omakustantajan käsikirja: Näin kustannat ja markkinoit oman kirjan. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2005. ISBN 951-692-601-0.

00.603 Hakuteokset[muokkaa]

 • Hänninen, Jera & Hänninen, Jyri: Haluatko todella kirjailijaksi? Matkaopas kirjamaailmaan. Helsinki: Helsinki-kirjat, 2012. ISBN 978-952-5-98907-6.

00.609 Historia[muokkaa]

 • Beach, Sylvia: Shakespeare and Company. (Shakespeare & Company, 1959.) Suomentaneet Ruth Routa ja Heikki Karjalainen. Helsinki: Tammi, 2003. ISBN 951-31-2286-7.
 • Häggman, Kai: Paras tawara maailmassa: Suomalainen kustannustoiminta 1800-luvulta 2000-luvulle. Suomen kustannusyhdistys 150 vuotta. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-23089-2.
 • Häkkinen, Kaisa: Suomalaisen oppikirjan vaiheita. Helsinki: Suomen tietokirjailijat, 2002. ISBN 951-96737-5-X.
 • Korppi, Timo: Lihaa säästämättä: 30 vuotta suomalaisen pornobisneksen etulinjassa. Helsinki: WSOY: Johnny Kniga, 2002. ISBN 951-0-27476-3.
 • Lehtola, Jari & Lehtola, Jorma & Lehtola, Veli-Pekka: Juosten kustannettu. Inari: Kustannus-Puntsi, 2013. ISBN 978-952-5343-48-9.
 • Pohjoinen : kustannustoimintaa 1964-2000 / [toimittanut Tauno Lähteenkorva].
 • 100 vuotta ja 10000 teosta : Kariston kustannusliikkeen vaiheita / Juhani Niemi

00.8 Kirjojen keräily. Bibliofilia[muokkaa]

 • Aromäki, Juhani ym. (toim.): Pro libri: Juhlakirja Cecil Hagelstamin täyttäessä 50 vuotta 15.1.1999. Helsingissä: Ajatus, 1999. ISBN 951-9440-77-1.
 • De Bury, Richard: Filobiblon: Rakkaus kirjoihin. (The philobiblon, 1345.) Suomentanut Kaisa Luntinen. Helsinki: Artemisia Edizioni, 2004. ISBN 951-97294-3-7.
 • Ellilä, E. J.: Kirjojen taika. Porvoo: WSOY, 1952.
 • Flaubert, Gustave: Bibliomania. (Bibliomanie, 1837.) Suomentanut Antti Nylén. Turku: Faros, 2012. ISBN 978-952-5710-22-9.
 • Kuitunen, Kalevi: Antikvaarisen kirjallisuuden käsikirja. Helsinki: C. Hagelstamin antikvaarinen kirjakauppa, 1999. ISBN 951-97360-4-2.
 • Kuitunen, Kalevi: Arvokirjaopas. Helsinki: C. Hagelstamin antikvaarinen kirjakauppa, 1995. ISBN 951-97360-0-X.
 • Kuitunen, Kalevi: Kirjahulluja. Helsinki: C. Hagelstamin antikvaarinen kirjakauppa, 1998. ISBN 951-97360-3-4.
 • Kuitunen, Kalevi: Kirjatoukan tietolipas. Helsinki: C. Hagelstamin antikvaarinen kirjakauppa, 1994. ISBN 952-90-5860-8.
 • Kuitunen, Kalevi: Näkymätön sensuuri ja muita kirjoitelmia. Helsinki: C. Hagelstamin antikvaarinen kirjakauppa, 1996. ISBN 951-97360-1-8.

Katso myös[muokkaa]