Kirjastoalan bibliografia

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

02 Kirjastotoimi. Kirjastotiede. Informatiikka[muokkaa]

 • Ekholm, Kai: Kirjastot ovat palaessaankin kauniita: Kiistakirjoitus Internetistä, Googlesta ja kirjastojen merkityksestä. Helsinki: BTJ, 2010. ISBN 978-951-692-765-0.
 • Ekholm, Kai & Repo, Yrjö: Kirja tienhaarassa vuonna 2020. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-158-6.
 • Kauppi, Raili: Kirjasto, sivistys, kasvatus. Toimittaneet Ismo Koskinen ja Jari Palomäki. Tampere: Tampere University Press, 2000. ISBN 951-44-4936-3.
 • Meriläinen, Outi: Perustiedot kirjastoluokitusten ymmärtämiseksi. Julkaisija Suomen kirjastoseura. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1984. ISBN 951-692-113-2.
 • Niinikangas, Vesa & Näätsaari, Inkeri (toim.): Sivistyksen paikka: Kirjoituksia kirjaston tilasta. Turku: Enostone, 2000. ISBN 951-9036-14-8.
 • Paavonheimo, Jari: Digitaalisen ja painetun rajalla: Kirjoituksia kirjasta, digitaalisuudesta ja kirjastosta. Pohjautuu tekijän Helsingin yliopistossa vuonna 2006 hyväksyttyyn pro gradu -työhön. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2006. ISBN 951-692-628-2.
 • Savolainen, Reijo: Elämäntapa, elämänhallinta ja tiedonhankinta: Arkielämän ei-ammatillisen tiedon hankinnan tutkimuksen viitekehityksen hahmottelua. Tampereen yliopiston kirjastotieteen ja informatiikan laitoksen tutkimuksia 39. Tampere: Tampereen yliopisto, 1993. ISBN 951-44-3436-6.
 • Sievänen-Allen, Ritva: Johdatus kirjastotieteeseen ja informatiikkaan. Helsingissä: Otava, 1978. ISBN 951-1-04934-8.
 • Sinikara, Kaisa: Ammatti, ihminen ja maailmankuva murroksessa: Tutkimus yliopistokirjastoista ja kirjastonhoitajista tietoyhteiskuntakaudella 1970–2005. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Vantaa: Kaisa Sinikara, 2007. ISBN 978-952-92-2841-6. Teoksen verkkoversio (PDF).

02.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Eagleton, Terry: Kirjallisuusteoria: Johdatus. (Literary theory: An introduction, 1983, uudistettu laitos 1996.) Suomentanut Yrjö Hosiaisluoma ym. 2. uudistettu painos. Tampere: Vastapaino, 1997. ISBN 951-768-015-5.
 • Koivunen, Hannele: Kirjasto merkityksen tuottajana tietoyhteiskunnassa. Julkaisija: Suomen kirjastoseura. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1995. ISBN.
 • Laaksovirta, Tuula H.: Tutkimuksen lukeminen ja tekeminen. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1988. ISBN 951-692-205-8.
 • Mäkinen, Ilkka (toim.): Tiedon tie: Johdatus informaatiotutkimukseen. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 1999 (11. painos 2007). ISBN 951-692-448-4.
 • Serola, Sami (toim.): Ote informaatiosta: Johdatus informaatiotutkimukseen ja interaktiiviseen mediaan. Helsinki: BTJ, 2010. ISBN 978-951-692-773-5.

02.09 Historia[muokkaa]

 • Mäkinen, Ilkka (toim.): Kirjastojen vuosisata: Yleiset kirjastot Suomessa 1900-luvulla. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 1999. ISBN 951-692-470-05.

02.3 Kirjastonhoito. Kirjastotekniikka[muokkaa]

 • Björkman, Taru: Suojelua vai suodatusta? Internetin sisällönsuodatus yleisissä kirjastoissa. Julkaisija: Suomen kirjastoseura. Helsinki: BTJ, 2008. ISBN 978-951-692-699-8.

02.32 Kirjastoaineisto. Kokoelmien hoito[muokkaa]

 • Huttunen, Terhi: Kirjastoaineiston ekologinen jalanjälki: Ympäristönäkökulma aineiston poistamiseen, varastointiin ja muovitukseen. Pohjautuu raporttiin Aineiston säilytyksestä kiertävään kokoelmaan: Ympäristönäkökulma kirjastoaineiston poistamiseen ja varastointiin Pirkanmaalla. Helsinki: Avain, 2011. ISBN 978-951-692-859-6.
 • Suominen, Vesa: Dokumentaarisen viestinnän semiologiaa: Käsitteellinen luonnos. Tampereen yliopisto. Kirjastotieteen ja informatiikan laitos. Research notes 2/1990. Tampere: Tampereen yliopisto, 1990. ISBN 951-44-2690-8.

02.3209 Historia[muokkaa]

 • Ekholm, Kai: Kielletyt kirjat 1944–1946: Yleisten kirjastojen kirjapoistot vuosina 1944–1946. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Jyväskylä: Things to come, 2000. ISBN 951-8908-03-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Raivio, Jouko: ”Serenadi G-ruudissa”: Jerry Cottonin portinvartijat. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1712. Tampere: Tampere University Press, 2012. ISBN 978-951-44-8750-7. Teoksen verkkoversio (PDF).

02.36 Tietopalvelu. Informaatiopalvelu[muokkaa]

 • Alaterä, Anu & Halttunen, Kai: Tiedonhaun perusteet – osa lukutaitoa. Julkaisijat: Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus ja Otavan opisto/Internetix. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2002. ISBN 951-692-527-8.
 • Haasio, Ari: Johdon assistentin tiedonhankinnan opas. Teos on osa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun johdon assistentti -koulutuksessa tehtävää tiedonhankinnan ja -hallinnan alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Helsinki: WSOYpro, 2009. ISBN 978-951-0-35070-6.
 • Heikkinen, Risto ym.: Tiedonhakijan teho-opas. 6. uudistettu painos. Jyväskylä: Docendo, 2005. ISBN 951-846-258-5.

02.64 Koulukirjastotyö[muokkaa]

 • Frantsi, Hannele & Kolu, Kaarina & Salminen, Seija: Hyvä koulukirjasto. Espoo: Suomen koulukirjastoyhdistys, 2002. ISBN 951-98978-0-1.

02.8 Yksittäiset kirjastot[muokkaa]

 • Nivanka, Eino: Otium sapientis: Esseitä kirjasta ja kirjastoista. Toimittanut Jussi Kurikka. Helsinki: Helsingin yliopiston kirjasto, 1980. ISBN 951-45-1893-4.

02.8063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Pitkäranta ym. (toim.) Agricolasta Aku Ankkaan : kaikki tallella kansalliskokoelmassa!

Katso myös[muokkaa]