Kirjallisuutta suomen kielestä

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

88 Suomalais-ugrilaiset kielet[muokkaa]

 • Grünthal, Riho: Livvistä liiviin: Itämerensuomalaiset etnonyymit. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1997. ISBN 952-5150-00-3.
 • Häkkinen, Kaisa: Suomalaisten esihistoria kielitieteen valossa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-855-7.
 • Julku, Kyösti (toim.): Itämerensuomi – eurooppalainen maa. Jyväskylä: Oulu: Atena: Societas historiae Fenno-ugricae, 1997 (2. tarkistettu painos 1999). ISBN 951-796-093-X.
 • Koski, Mauno: Itämerensuomalaisten kielten hiisi-sanue: Semanttinen tutkimus: 1. Väitöskirja. Turku: Turun yliopisto, 1967.
 • Koski, Mauno: Itämerensuomalaisten kielten hiisi-sanue: Semanttinen tutkimus: 2. Turku: Turun yliopisto, 1970.
 • Raukko, Jarno & Östman, Jan-Ola: Pragmaattinen näkökulma Itämeren kielialueeseen. Helsinki: Helsingin yliopisto, yleinen kielitiede, 1994. ISBN 951-45-6671-8.

88.04 Kokoomateokset. Kokoelmat[muokkaa]

 • Mantila, Harri & Karjalainen, Merja & Sivonen, Jari: Merkityksen ongelmasta vähemmistökielten oikeuksiin: Juhlakirja professori Helena Sulkalan 60-vuotispäivänä. Oulu: Oulun yliopisto, 2007. ISBN 978-951-42-8511-0. Teoksen verkkoversio.

88.09 Historia[muokkaa]

 • Lehikoinen, Laila: Suomea ennen ja nyt: Suomen kielen kehitys ja vaihtelu. Helsinki: Finn Lectura, 1994. ISBN 951-8905-80-0.
 • Saarinen, Sirkka & Siitonen, Kirsti & Vaittinen, Tanja (toim.): Sanoista kirjakieliin: Juhlakirja Kaisa Häkkiselle 17. marraskuuta 2010. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 2010. ISBN 978-952-5667-20-2.

88.2 Suomen kieli[muokkaa]

 • Aalto, Seija ym. (toim.): Kielestä kiinni. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1989 (4. painos 2004). ISBN 951-717-546-9.
 • Aalto, Seija ym. (toim.): Valitut sanat: Media, kieli ja mielikuvat. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 1997. ISBN 951-45-7749-3.
 • Edmonds, Graham: Hevonpaskabingo. (Bullshit bingo, 2005.) Suomeksi toimittanut Jyrki Liikka. Jyväskylä: Atena, 2007. 978-951-796-478-4.
 • Eichhorn, Maila & Helttunen, Anne (toim.): Kotimaana suomen kieli: Näkökulmia suomen kielen säilymiseen ja kehittymiseen ulkomailla. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, 2003. ISBN 951-9062-50-5.
 • Haarala, Risto: Sanastotyön opas. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1981. ISBN 951-9475-23-0.
 • Haavisto, Sanna ym. (toim.): Kielikuvitusta: Tekstit ja metaforat todellisuuden rakentajina. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 1998. ISBN 951-45-8252-7.
 • Haavisto, Sanna ym. (toim.): Käytännön sanelema juttu? Aikakauslehtigenreä etsimässä. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 1999. ISBN 951-45-8885-1.
 • Hakulinen, Auli: Lukemisto: Kirjoituksia kolmelta vuosikymmeneltä. Toimittaneet Lea Laitinen ym. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-199-2.
 • Hakulinen, Lauri: Suomen kielen rakenne ja kehitys. 5. muuttamaton painos (4. korjattu painos 1979). Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 2000. ISBN 951-45-9221-2.
 • Heikura, Pasi: Aristoteleen kantapää: Fraasirikos ei kannata. Toimittanut Kaisa Laaksonen. Helsingissä: Otava, 2009. ISBN 978-951-1-21448-9.
 • Heikkinen, Vesa (toim.): Virkapukuinen kieli. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-318-9.
 • Heikkinen, Vesa & Hiidenmaa, Pirjo & Tiililä, Ulla: Teksti työnä, virka kielenä. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-662-806-0.
 • Heikkinen, Vesa & Mantila, Harri & Varis, Markku (toim.): Tuppisuinen mies: Kirjoitelmia sukupuolesta, kielestä ja kulttuurista. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1998. ISBN 951-746-052-X.
 • Heikkinen, Vesa ym. (toim.): Genreanalyysi: Tekstilajitutkimuksen käsikirja. Helsinki: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-952-495-224-8.
 • Heikura, Pasi: Mistä puhumme kun puhumme jostain: Aristoteleen kantapään tutkimuksia. Perustuu radio-ohjelmaan Aristoteleen kantapää. Jyväskylä: Docendo, 2013. ISBN 978-952-291-013-4.
 • Herlin, Ilona ym. (toim.): Äidinkielen merkitykset. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-379-0.
 • Ikola, Osmo: Kielen elämää ja käyttöä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16378-3.
 • Kalliokoski, Jyrki & Kotilainen, Lari & Pahta, Päivi (toim.): Kielet kohtaavat. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-081-3.
 • Karjalainen, Keijo: Puujalalla koreasti: Ontuvien vitsien käsikirja. Helsingissä: Ajatus, 2008. ISBN 978-951-20-7650-5.
 • Karvonen, Pirjo: Oppikirjateksti toimintana. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1995. ISBN 951-717-884-0.
 • Kauppinen, Anneli & Laurinen, Leena: Tekstioppi: Johdatus ajattelun ja kielen yhteistyöhön. Helsinki: Kirjayhtymä, 1988. ISBN 951-26-3127-X.
 • Kiviniemi, Eero & Mustakallio, Sari: Nimet, aatteet, mielikuvat: Kolme näkökulmaa etunimiin. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 1996. ISBN 951-45-7412-5.
 • Kotilainen, Lari & Varteva, Annukka: Mummonsuomi laajakaistalla. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-31983-X.
 • Lampén, Ernst: Kielipakinoita. Näköispainos. Alkuperäinen: Helsingissä: Otava, 1926. Helsinki: Lasipalatsi, 2011. ISBN 978-952-480-281-9.
 • Mittoja, muotoja, merkityksiä / [Pentti Leino]
 • Leppänen, Sirpa & Nikula, Tarja & Kääntä, Leila: Kolmas kotimainen: Lähikuvia englannin käytöstä Suomessa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-029-5.
 • Luukka, Minna-Riitta: Akateemista metadiskurssia: Tieteellisten tekstien tekstuaalisia, interpersonaalisia ja kontekstuaalisia piirteitä. Jyväskylä: Korkeakoulujen kielikeskus, 1992. ISBN 951-680-741-0.
 • Luukka, Minna-Riitta: Puhuttua ja kirjoitettua tiedettä: Funktionaalinen ja yhteisöllinen näkökulma tieteen kielen interpersonaalisiin piirteisiin. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1995. ISBN 951-34-0635-0.
 • Lähdemäki, Eeva: Mikä meni pieleen? Ruotsinkielisten virheet suomen ainekirjoituksessa. Turku: Åbo Akademi, finska institutionen, 1995 (2. painos 2004). ISBN 951-650-601-1.
 • Länsimäki, Maija & Suni, Helena (toim.): Ikkunoita kielen maailmaan. Artikkelit ilmestyneet aiemmin Helsingin sanomien Kieli-ikkuna-palstalla. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2004. ISBN 952-5446-09-3.
 • Mäntynen, Anne & Shore, Susanna & Solin, Anna (toim.): Genre – tekstilaji. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-855-5.
 • Mauranen, Anna & Jantunen, Jarmo H. (toim.): Käännössuomeksi: Tutkimuksia suomennosten kielestä. Tampere: Tampere University Press, 2005. ISBN 951-44-6231-9.
 • Meurman, Agathon: Kuinka suomen kieli pääsi viralliseksi. Näköispainos. Alkuteos julkaistu: Helsinki: Otava, 1892. Hattula: Kirja-vana, 1993. ISBN 951-9305-06-8.
 • Mikkonen, Pirjo & Salonen, Minna & Manni-Lindqvist, Tiina (toim.): Kielitoimiston nimiopas. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2008. ISBN 978-952-5446-29-6.
 • Mäntynen, Anne: Miten kielestä kerrotaan: Kielijuttujen retoriikkaa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-509-2.
 • Parkkinen, Jukka: Aasinsilta ajan hermolla. Kansialanimeke: 500 sanontaa ja niiden alkuperä. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30828-5.
 • Pääkkönen, Irmeli & Markku Varis: Kriittinen lukutaito. Helsinki: Finn lectura, 2000. ISBN 951-792-068-7.
 • Rainio, Ritva: Asiatyyli ja viestintä. 8. uudistettu painos. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1988. ISBN 951-717-528-0.
 • Rautamaa, Pekka: Parasta puuroa: Sanomalehti Karjalaisessa 1996–99 julkaistuja kielipakinoita. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-24071-0.
 • Roininen, Niina (toim.): Viimeinen Väinämöinen: Näkökulmia kansalliseepokseen. Turku: Kirja-Aurora, 2000. ISBN 951-29-1781-5.
 • Routarinne, Sara: Tytöt äänessä: Parenteesit ja nouseva sävelkulku kertojien vuorovaikutuskeinoina. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-457-6.
 • Routarinne, Sara & Uusi-Hallila, Tuula (toim.): Nuoret kielikuvassa: Kouluikäisten kieli 2000-luvulla. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-951-746-963-0.
 • Varis, Markku: Sumea kieli: Kiertoilmauksen muoto ja intentio nykysuomessa. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1998. ISBN 951-746-079-1.
 • Vesikansa, Jouko (toim.): Nykysuomen sanavarat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-10969-X.
 • Vilenius, Maijastiina: Minä sinulle homonyymit näytän! Kielellinen leikittely Pertti Jarlan Fingerpori-sarjakuvassa. Helsinki: Arktinen banaani, 2011. ISBN 978-952-270-006-3.

Kielipolitiikka[muokkaa]

 • Hakulinen, Auli ym.: Suomen kielen tulevaisuus: Kielipoliittinen toimintaohjelma. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2009. ISBN 978-952-5446-40-1. Verkkojulkaisu (PDF).
 • Hiidenmaa, Pirjo: Suomen kieli – who cares?. Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-19005-9.
 • Kotilainen, Lari: Suomensuojelija: Ohjekirja kielen pelastamiseen. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35446-9.
 • Lappalainen, Hanna & Sorjonen, Marja-Leena & Vilkuna, Maria (toim.): Kielellä on merkitystä: Näkökulmia kielipolitiikkaan. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-170-4.

Kirjoittaminen[muokkaa]

 • Alasilta, Anja: Näin kirjoitat tehokkaasti: Viestintäopas työelämän kirjoittajille. Helsinki: Inforviestintä, 1999. ISBN 952-5123-13-8.
 • Arajuuri, Yrjö & Haapala, Eero & Syrjänen, Annaliisa: Käytännön kirjoittaminen. 6. uudistettu painos. Helsinki: Kirjayhtymä, 1979 (7. painos 1981). ISBN 951-26-1586-X.
 • Jääskeläinen, Petri: Tehoa tekstiin: Kirjoittajan opas. Kuopio: Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu, 2002. ISBN 952-9533-62-4.
 • Kankaanpää, Salli & Piehl, Aino: Tekstintekijän käsikirja: Opas työssä kirjoittaville. Ajantasaistettu ja uudistettu laitos. Helsinki: Yrityskirjat, 2011. ISBN 978-952-6601-08-3.
 • Korhonen, Riitta & Mäkinen, Kirsti: Kirjoittajan opas. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1980. ISBN 951-0-09362-9.
 • Kuusi, Matti: Miten opin kirjoittamaan paremmin: Ohjeita ja tehtäviä kirjallisen ilmaisutaidon opiskelijalle. 14. uudistettu painos. Kirjayhtymä, 1980. ISBN 951-26-0739-5.
 • Lonka, Irma: Taitava kirjoittaja. 5. muuttamaton painos (1. painos 1996). Helsinki: Yliopistopaino, 2006. ISBN 951-570-646-7.
 • Mattila, Heli & Ruusunen, Tuula & Uola, Kirsi: Viestinnän työkaluja AMK-opiskelijalle. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2006. ISBN 951-0-30268-6.
 • Mattinen, Eija: Prosessikirjoittaminen: Tee kirjoittamisesta seikkailu. Julkaisija: Hallinnon kehittämiskeskus. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1323-7.

Oikeakielisyys. Kielenhuolto[muokkaa]

 • Hakulinen, Kerkko: Maailman paikannimet: Oikeinkirjoitusopas. Uusittu laitos. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-13602-X.
 • Iisa, Katariina & Oittinen, Hannu & Piehl, Aino: Kielenhuollon käsikirja. 6. laajennettu ja päivitetty painos. Helsinki: Yrityskirjat, 2006. ISBN 952-9660-66-9.
 • Iisa, Katariina & Piehl, Aino & Kankaanpää, Salli: Tekstintekijän käsikirja. 3. painos 1999. Helsinki: Yrityskirjat, 1997. ISBN 952-9660-11-1.
 • Iisa, Katariina & Oittinen, Hannu & Piehl, Aino: Kielenhuollon käsikirja. 6. laajennettu ja päivitetty painos. Helsinki: Yrityskirjat, 2006. ISBN 952-9660-66-9.
 • Ikola, Osmo (toim.): Nykysuomen käsikirja. Kirjoittajat Alho Alhoniemi, Osmo Ikola, Päivi Rintala. 3. uudistettu laitos, 3. painos. Espoo: Weilin+Göös, 1992. ISBN 951-35-5221-7.
 • Ikola, Osmo: Nykysuomen opas. Turku: Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos, 2001 (4. painos 2005). ISBN 951-29-1800-5.
 • Itkonen, Terho: Näillä näkymin: kirjoituksia nykysuomesta ja sen huollosta. Helsinki: Tammi, 1975 (2. täydennetty painos 1981). ISBN 951-717-085-8.
 • Itkonen, Terho: Kielenhuollon näkökulma. Eripainos: Elävää suomea: Yleisradion kieliopas, toimittanut Seppo Kahila, 1979, s. 138–149. Helsinki: Helsingin yliopisto. Suomen kielen laitos, 1979. ISBN 951-717-085-8.
 • Kahila, Seppo (toim.): Elävää suomea: Yleisradion kieliopas. Jyväskylä: Gummerus, 1979. ISBN 951-20-1747-4.
 • Kahla, Martti (vastaava toim.): Suomalaisten henkilönnimien kyrillinen siirrekirjainnusopas. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus: Valtion painatuskeskus, 1988. ISBN 951-861-103-3.
 • Korhonen, Päivi: Kielenhuollon luennot. Koonneet Päivi Korhonen ja Timo Nurmi. Uudistettu laitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kielikeskus, 2000. ISBN 951-39-0808-9.
 • Kortesuo, Katleena & Patjas, Liisa-Maria: Pilkun paikka: Kielioppia kaikille. Hämeenlinna: Karisto, 2011. ISBN 978-951-23-5444-3.
 • Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. Päätoimittaja Salli Kankaanpää. 10. uudistettu ja korjattu painos. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2012. ISBN 978-952-5446-75-3.
 • Korpela, Jukka: Vierasnimikirja: Vierasperäisten nimien kirjoittaminen. Helsinki: RPS-yhtiöt, 2012. ISBN 978-952-5001-14-3.
 • Laaksonen, Kaino: Oikeinkirjoitusohjeet hallintaan. Helsinki: Kansaneläkelaitos, hallinto-osasto, 2003. ISBN 951-669-628-7.
 • Leino, Pirkko: Kieleen mieltä: Hyvää suomea. Helsingissä: Otava: Akateeminen kirjakauppa, 1991 (3. painos 1995). ISBN 951-1-12024-7.
 • Leino, Pirkko: Hyvää suomea. 3. uudistettu painos. Helsingissä: Otava, 2001 (4. painos 2006). ISBN 951-1-17667-6.
 • Leino, Pirkko: Taitavan kirjoittajan kielenhuolto. Kansialanimeke: Opiskelijan opas. 5. painos. Helsingissä: Palmenia, 2008. ISBN 978-951-570-699-7.
 • Luukkonen, Marsa: Hauskaa kielenhuoltoa! Kirjoittajan opas. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-30136-1.
 • Muikku-Werner, Pirkko (toim.): Kielipoliisin käsikirja. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-26-5282-X.
 • Muikku-Werner, Pirkko (toim.): Sillä tavalla!. Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 951-26-5433-4.
 • Murto, Mervi: Apulainen: Oikeakielisyysopas. Helsinki: Laatusana, 1992 (2. korjattu painos 1996). ISBN 951-9062-30-0.
 • Mäkinen, Kirsti: Ajattelen kynälläni: Esseitä, kirjoituksia. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-746-080-5.
 • Nissi, Riikka & Mielikäinen, Aila (toim.): Sanaa tutkimassa: Näkökulmia uskonnolliseen kieleen ja sen käyttöön. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2014. ISBN 978-952-222-554-2.
 • Nurmi, Timo & Torvelainen, Päivi (koonneet): Kielenhuollon luennot. Uusittu laitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kielikeskus, 2008. ISBN 978-951-39-3013-4.
 • Pulkkinen, Paavo: Asiasuomen opas. 8. tarkistettu painos. Helsingissä: Otava, 1977 (9. painos 1979). ISBN 951-1-04315-3.
 • Sadeniemi, Salme: Kirjoita oikein: Oikeakielisyyttä ja oikeinkirjoitusohjeita opiskelijoille. 22. painos (1. painos 1969). Helsinki: Weilin+Göös, 1990. ISBN 951-35-0691-6.
 • Salo, Kari (toim.): Ohjeita kirjoittajille. Seinäjoki: Seinäjoen sosiaalialan oppilaitos, ammattikorkeakoulutus, 1995. ISBN 952-5052-00-1.
 • Sorjanen, Timo: Kirjoita ja puhu sujuvasti suomeksi: Suomen kielen käsikirja tekstinlaatijalle ja puheenpitäjälle. Helsinki: Gummerus, 2004. ISBN 951-20-6326-3.
 • Studia: Studia-tietokeskus: Sanankäytön pikkujättiläinen. Toimittaneet Hannu ja Janne Tarmio. Espoo: Weilin + Göös, 1999. ISBN 951-35-6502-5.
 • Suominen, Riitta: Kapulakielen kymmenen kärjessä. 2. painos (1. painos: Yksityinen kielitoimisto, 2013). Riihimäki: Klaava Media / Andalys, 2014. ISBN 978-952-5901-93-1.
 • Virolainen, Raili: Kielenhuoltoa sotilaille. Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu, koulutustaidon laitos, 2003.
 • Vornanen, Rauni: Sano se suomeksi. Helsinki: Otava, 1973 (3. painos 1975). ISBN 951-1-00289-9.

88.201 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Heikkinen, Vesa (toim.): Ideologinen merkitys: Kriittisen tekstintutkimuksen teoriassa ja käytännössä. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-059-7.
 • Heikkinen, Vesa (toim.): Tekstien arki: Tutkimusmatkoja jokapäiväisiin merkityksiimme. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-929-6.
 • Laitinen, Lea (toim.): Isosuinen nainen: Tutkielmia naisesta ja kielestä. Helsinki: Yliopistopaino, 1988. ISBN 951-570-014-0.
 • Lehtinen, Tapani & Shore, Susanna (toim.): Kieli, valta ja eriarvoisuus: Esitelmiä 18. kielitieteen päiviltä. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 1991. ISBN 951-45-5927-4.

88.203 Hakuteokset[muokkaa]

 • Jussila, Raimo: Vanhat sanat: Vanhan kirjasuomen ensiesiintymiä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1998. ISBN 951-746-008-2.
 • Jäppinen, Harri (toim.): Synonyymisanakirja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989 (3. painos 2003). ISBN 951-0-15783-X.
 • Leino, Antti & Leino, Pirkko: Synonyymisanasto. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990 (3. painos 2001). ISBN 951-1-10450-0.
 • Nykytieto 3: Suomen kielen käyttötieto. Helsinki: Valitut palat, 1984. ISBN 951-0-11952-0.
 • Virkkunen, Sakari: Suomalainen fraasisanakirja: Kivestä Kekkoseen: Lähes 6000 puheenpartta, sanakuvaa ja iskusanaa höystettyinä kirjoista, lehdistä, radiosta ja televisiosta kootuin lainauksin. 2. täydennetty painos. Helsinki: Otava, 1974 (2. täydennetty painos 1975). ISBN 951-1-01309-2.

88.2038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Eronen, Riitta: Uudissanat rötösherrasta salarakkaaseen. Pohjautuu Mitä missä milloin -vuosikirjassa vuosina 1982–2007 julkaistuihin uudissanaluetteloihin. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-20883-9.
 • Jarva, Vesa & Nurmi, Timo: Oikeeta suomee: Suomen puhekielen sanakirja. 2. tarkistettu painos. Hakusanoille myös englanninkieliset selitykset. Helsinki: Gummerus, 2009. ISBN 978-951-20-8126-4.
 • Jussila, Raimo & Länsimäki, Maija: Aina mielessä: Lempisanakirja. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-23511-3.
 • Kari, Erkki: Naulan kantaan: Nykysuomen idiomisanakirja. Helsingissä: Otava, 1993. ISBN 951-1-12336-X.
 • Kielitoimiston sanakirja. 1. osa: A–K. Toimitus: Eija-Riitta Grönros ym. Perustuu sähköiseen Kielitoimiston sanakirjaan 2004. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006. ISBN 952-5446-20-4.
 • Kielitoimiston sanakirja. 2. osa: L–R. Toimitus: Eija-Riitta Grönros ym. Perustuu sähköiseen Kielitoimiston sanakirjaan 2004. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006. ISBN 952-5446-22-0.
 • Kielitoimiston sanakirja. 3. osa: S–Ö. Toimitus: Eija-Riitta Grönros ym. Perustuu sähköiseen Kielitoimiston sanakirjaan 2004. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006. ISBN 952-5446-23-9.
 • Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielitoimisto (toim.): Uudissanasto 80. Porvoo Helsinki Juva: Suomalaisen kirjallisuuden seura: WSOY, 1979 (2. painos 1981). ISBN 951-0-09287-8.
 • Muikku-Werner, Pirkko & Jantunen, Jarmo Harri & Kokko, Ossi: Suurella sydämellä ihan sikana: Suomen kielen kuvaileva fraasisanakirja. Helsinki: Gummerus, 2008. ISBN 978-951-20-7156-2.
 • Nurmi, Timo: Gummeruksen suuri suomen kielen sanakirja. 3. tarkistettu ja päivitetty painos. Edelliset painokset julkaistu nimellä Uusi suomen kielen sanakirja. Helsinki: Gummerus, 2004. ISBN 951-20-6541-X.
 • Nykysuomen sanakirja. Ensimmäinen osa, A–I. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen kirjallisuuden seura. Päätoimittaja: Matti Sadeniemi. 15. painos. Alkuperäinen julkaisu: Porvoo: WSOY, 1951–61. Porvoo Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26967-0.
 • Nykysuomen sanakirja. Toinen osa, J–K. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen kirjallisuuden seura. Päätoimittaja: Matti Sadeniemi. 15. painos. Alkuperäinen julkaisu: Porvoo: WSOY, 1951–61. Porvoo Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26968-9.
 • Nykysuomen sanakirja. Kolmas osa, L–N. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen kirjallisuuden seura. Päätoimittaja: Matti Sadeniemi. 15. painos. Alkuperäinen julkaisu: Porvoo: WSOY, 1951–61. Porvoo Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26969-7.
 • Nykysuomen sanakirja. Neljäs osa, O–R. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen kirjallisuuden seura. Päätoimittaja: Matti Sadeniemi. 15. painos. Alkuperäinen julkaisu: Porvoo: WSOY, 1951–61. Porvoo Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26970-0.
 • Nykysuomen sanakirja. Viides osa, S–Tr. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen kirjallisuuden seura. Päätoimittaja: Matti Sadeniemi. 15. painos. Alkuperäinen julkaisu: Porvoo: WSOY, 1951–61. Porvoo Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26971-9.
 • Nykysuomen sanakirja. Kuudes osa, Ts–Ö. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen kirjallisuuden seura. Päätoimittaja: Matti Sadeniemi. 15. painos. Alkuperäinen julkaisu: Porvoo: WSOY, 1951–61. Porvoo Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26972-7.
 • Nykysuomen sanakirja. 4, Nykysuomen sivistyssanakirja: Vierasperäiset sanat. Toimittanut Nykysuomen laitos. 5. painos (1. painos 1973). Porvoo Helsinki Juva: Suomalaisen kirjallisuuden seura: WSOY, 1979 (13. painos 1991). ISBN 951-0-09108-1.
 • Nykysuomen käyttötieto: Sivistyssanat, oikeinkirjoitus, lyhenteet, paikannimet. Toimitus: Annika Sorsa, Kaarina Turtia. Helsinki: Otava, 1997. ISBN 951-1-14832-X.
 • Pulkkinen, Paavo: Lokarista sponsoriin: Englantilaisia lainoja suomen kielessä. Helsingissä: Otava, 1984. ISBN 951-1-08124-1.
 • Suomen kielen perussanakirja 1. osa: A–K. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1990. ISBN 951-861-433-4.
 • Suomen kielen perussanakirja 1. osa: A–K. 2. (nidottu) laitos. Helsinki: Edita, 2001 (2. painos 2004). ISBN 951-37-3578-8.
 • Suomen kielen perussanakirja 2. osa: L–R. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1992 (4. painos 1996). ISBN 951-861-433-4.
 • Suomen kielen perussanakirja 2. osa: L–R. 2. (nidottu) laitos. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 2001 (2. painos 2004). ISBN 951-37-3578-8.
 • Suomen kielen perussanakirja 3. osa: S–Ö. Helsinki: Painatuskeskus, 1994. ISBN 951-861-433-4.
 • Suomen kielen perussanakirja 3. osa: S–Ö. 2. (nidottu) laitos. Helsinki: Edita, 2001 (2. painos 2004). ISBN 951-37-3578-8.
 • Suonuuti, Heidi: Sanastotyön opas. Helsinki: Sanastokeskus TSK, 2006. ISBN 952-9794-23-1.
 • Tammi, Jari: Suuri solvaussanakirja: Haukkumasanat. Helsinki: Pikku-idis, 2003. ISBN 952-9589-34-4.
 • Tammi, Jari: Maammesanakirja: Lukukirja epäluuloisille, kateellisille ja itsekkäille suomalaisille. Helsinki: Pikku-idis, 2009. ISBN 978-952-9589-39-5.
 • Tammi, Jari: Suuri ällösanakirja: Piinakiinaa pitkässä juoksussa. Helsinki: Pikku-idis, 2011. ISBN 978-952-9589-41-8.
 • Tuomi, Tuomo (toim.): Suomen kielen käänteissanakirja. Reverse Dictionary of Modern Standard Finnish. 2. korjattu painos (1. painos 1972). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1980. ISBN 951-717-217-6.
 • Vanhan kirjasuomen sanakirja. Ensimmäinen osa, A–i. Toimitus: Lahja-Irene Hellemaa ym. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus: Valtion painatuskeskus, 1985. ISBN 951-9475-46-X.
 • Vanhan kirjasuomen sanakirja. Toinen osa, J–K. Toimitus: Maija Länsimäki ym. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus: Valtion painatuskeskus, 1994. ISBN 951-37-1124-2.

88.207 Oppikirjat[muokkaa]

 • Berg, Maarit & Herkman, Juha: Viestinnän lähde. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-4248-2.
 • Kenttälä, Marjukka: Monikulttuurisen maamme kirja: Suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin lukukirja. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-253-8.
 • Kirstinä, Leena & Mörsäri, Hilja: Aikuisopiskelijan äidinkieli. Uudistetun laitoksen 1. painos. Helsingissä: Otava, 1994. ISBN 951-1-13158-3.
 • Miestamo, Riitta: Kielineuvo. Kansialanimeke: Käytännön kielenhuollon ja kirjoittamisen opas. 5. uudistettu painos. Helsinki Porvoo Juva: WSOY, 1996 (7. painos 2005). ISBN 951-0-21015-3.
 • Mikkola, Anne-Maria ym.: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Porvoo Helsinki: WSOY, 2004 (9. painos 2011). ISBN 978-951-0-26300-6.
 • Panhelainen, Irmeli: Kielenhuollon kivijalka. 9. painos (1. painos 2005). Helsinki: Sanoma Pro, 2012. ISBN 978-952-63-0214-0.
 • Repo, Irma & Nuutinen, Tahvo: Viestintätaito: Opas aikuisopiskelun ja työelämän vuorovaikutustilanteisiin. Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-16938-6.
 • Tarkoma, Elise & Vuorijärvi, Aino: Ammattisuomen käsikirja. 11. uudistettu painos. Helsinki: WSOYpro, 2010. ISBN 978-951-0-34798-0.

88.209 Historia[muokkaa]

 • Fogelberg, Paul (toim.): Pohjan poluilla: Suomalaisten juuret nykytutkimuksen mukaan. Perustuu Lammilla 1997 pidettyyn Suomen väestön juuria käsitelleeseen symposiumiin. Helsinki: Suomen tiedeseura, 1999. ISBN 951-653-294-2.
 • Hatara, Viia & Westermarck, Harri: Sanan mahti: Mikael Agricola 450 vuotta. Studia generalia syksy 2007. Helsinki: Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta, 2008. ISBN 978-952-10-4507-3.
 • Huumo, Katja: ”Perkeleen kieli”: Suomen kieli ja poliittisesti korrekti tiede 1800-luvulla. Väitöskirja: Helsingin yliopisto 2006. Helsinki: Suomen tiedeseura, 2005. ISBN 951-653-338-8.
 • Huumo, Katja & Laitinen, Lea & Paloposki, Outi (toim.): Yhteistä kieltä tekemässä: Näkökulmia suomen kirjakielen kehitykseen 1800-luvulla. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-601-3.
 • Häkkinen, Kaisa: Agricolasta nykykieleen: Suomen kirjakielen historia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19028-4.
 • Häkkinen, Kaisa: Suomen kielen historia. 1, Suomen kielen äänne- ja muotorakenteen historiallista taustaa. 3. uudistettu painos. Turku: Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos, 2002. ISBN 951-29-2190-1.
 • Häkkinen, Kaisa (toim.): Formulae puerilium colloquiorvm 1644. Turku: Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos, 2009. ISBN 978-951-29-4120-9.
 • Häkkinen, Kaisa & Lempiäinen, Terttu (toim.): Aaloesta öljypuuhun: Suomen kielellä mainittuja kasveja Agricolan aikaan. Helsinki: Teos, 2011. ISBN 978-951-851-358-5.
 • Kolehmainen, Taru: Kielenhuollon juurilla: Suomen kielen ohjailun historiaa. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2014. ISBN 978-952-222-539-9.
 • Korhonen, Mikko: Kielen synty. Toimittanut Ulla-Maija Kulonen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18519-1.
 • Kurki, Tommi & Laine, Päivi & Lampinen, Arja (toim.): Suomettaren helmoista: Tutkielmia 1800-luvun suomen kielestä. Turku: Kirja-Aurora, 2003. ISBN 951-29-2439-0.
 • Lehikoinen, Laila: Kirjasuomen kehitys. 4. painos, uudistettu laitos. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 1998 (6. painos 2006). ISBN 951-45-8117-2.
 • Lehtinen, Tapani: Kielen vuosituhannet: Suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-896-1.
 • Nurmio, Yrjö: Taistelu suomen kielen asemasta 1800-luvun puolivälissä: Vuoden 1850 kielisäännöksen syntyhistorian, voimassaolon ja kumoamisen selvittelyä. Helsinki: WSOY, 1947.
 • Pipliakielestä kirjakieleksi / [toimittajat: Matti Punttila, Raimo Jussila, Helena Suni].
 • Rapola, Martti: Kielen kuvastimessa: Sana- ja tyylihistoriallisia tutkielmia kirjasuomen aiheista. Porvoo: WSOY, 1962.
 • Saarinen, Sirkka & Siitonen, Kirsti & Vaittinen, Tanja (toim.): Sanoista kirjakieliin. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 2010. ISBN 978-952-5667-20-2.
 • Sääskilahti, Minna: Vapise, kuningas alkoholi: Alkoholivalistuksen tekstilaji ja sen muuttuminen vuosien 1755 ja 2001 välisenä aikana. Väitöskirja. Oulu: Oulun yliopisto, 2006. ISBN 951-42-8004-0. Teoksen verkkoversio (PDF).

Nimien historia[muokkaa]

 • Joka kodin suuri nimikirja. Etunimet: Kustaa Vilkuna, avust. Marketta Huitu ja Pirjo Mikkonen. Sukunimet: Pirjo Mikkonen, Sirkka Paikkala. Helsinki: Suuri suomalainen kirjakerho, 1996. ISBN 951-643-476-2.
 • Nissilä, Viljo: Suomalaista nimistöntutkimusta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1962.
 • Uusi suomalainen nimikirja. Etunimet: Kustaa Vilkuna, avust. Marketta Huitu ja Pirjo Mikkonen. Sukunimet: Pirjo Mikkonen, Sirkka Paikkala. Edellinen laitos 1985 Suuren suomalaisen kirjakerhon kustantamana nimellä: Suuri suomalainen nimikirja. Helsingissä: Otava, 1988. ISBN 951-1-08948-X.

Verkkojulkaisut[muokkaa]

88.23 Suomen kielen kielioppi, muoto-oppi ja sanaoppi[muokkaa]

 • Brown, Anneli & Lepäsmaa, Anna-Liisa & Silfverberg, Leena: Miten sanoja johdetaan. Suomen kielen johto-oppia. 2. korjattu painos (1. painos 1996). Helsinki: Finn Lectura, 2008. ISBN 978-951-792-346-0.
 • Hakulinen, Auli & Karlsson, Fred: Nykysuomen lauseoppia. 3. muuttamaton painos (1. painos 1979). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1995. ISBN 951-717-844-1.
 • Herlin, Ilona & Visapää, Laura (toim.): Elävä kielioppi. Suomen infiniittisten rakenteiden dynamiikkaa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-693-5.
 • Iisa, Katariina & Piehl, Aino: Virkakielestä kaikkien kieleen. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992. ISBN 951-37-0862-4.
 • Korhonen, Riitta & Maamies, Sari (toim.): Kielitoimiston kielioppiopas. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2015. ISBN 978-952-5446-86-9.
 • Karlsson, Fred: Suomen peruskielioppi. 4. laajennettu ja uudistettu painos. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-097-4.
 • Leino, Pirkko: Suomen kielioppi. 4. uusittu painos. Helsingissä: Otava, 1997 (8. painos 2005). ISBN 951-1-14445-6.
 • Onikki-Rantajääskö, Tiina: Sarjoja. Nykysuomen paikallissijaiset olotilanilmaukset kielen analogisuuden ilmentäjinä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-276-X.
 • Suominen, Riitta: Kuntatekstin virheiden kymmenen kärjessä. Virkakieliopas. Helsinki: Efeko, 2007. ISBN 978-952-5704-00-6.
 • Vilkuna, Maria: Suomen lauseopin perusteet. Helsinki: Edita, 1996 (2. painos 2003). ISBN 951-37-2021-7.

88.2307 Oppikirjat[muokkaa]

 • Arjava, Hellevi: Neuvokas. Oikeakielisyysopas keskiasteille ja aikuisopetukseen. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, 1987. ISBN 951-9062-17-3.

88.25 Suomen kielen murteet[muokkaa]

 • Hjelt, Marjut (toim.): Komiaa miestä kattoo viikon syömättäkin: Suomalaisia säkeitä ja sananparsia arkeen ja juhlaan. Helsinki: Nemo: Kalevalaisten naisten liitto, 2005. ISBN 952-5180-85-9.
 • Juusela, Kaisu & Nisula, Katariina: Helsinki kieliyhteisönä. Helsinki: Helsingin yliopisto, suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, 2006. ISBN 952-10-3348-7.
 • Mielikäinen, Aila: Etelä-Savon murteiden äännehistoria. 1, Konsonantit. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 375. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1981. ISBN 951-717-262-1.
 • Mielikäinen, Aila: Etelä-Savon murteiden äännehistoria. 2, Vokaalit. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 599. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1994. ISBN 951-717-790-9.
 • Mielikäinen, Aila: Murteiden murros: Levikkikarttoja nykypuhekielen piirteistä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1991. ISBN 951-680-657-0.
 • Mielikäinen, Aila: Mikkelin seudun murrekirja. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 764. Kotiseudun murrekirjoja 15. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-132-1.
 • Opetusministeriö: Kieli ja sen kieliopit: Opetuksen suuntaviivoja. Laatinut opetusministeriön asettama työryhmä. Helsinki: Painatuskeskus, 1994 (5. painos 2004). ISBN 951-37-1384-9.
 • Palander, Marjatta: Itä- ja eteläsuomalaisten murrekäsitykset. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2011. ISBN 978-952-222-262-6.
 • Palander, Marjatta & Nupponen, Anne-Maria (toim.): Monenlaiset karjalaiset: Suomen karjalaisten kielellinen identiteetti. Joensuu: Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta, 2005. ISBN 952-458-707-6.
 • Rapola, Martti: Johdatus Suomen murteisiin. 4. painos (2. uudistettu painos 1962). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. ISBN 951-717-650-3.
 • Räisänen, Alpo: Oulujärven ympäristön murrekirja. Lönnrot-instituutin julkaisuja 1. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-248-4.
 • Siltaoja, Jarmo: Kyllä voe tokkiisa ei! Johdatus savolaiseen puhetaitoon. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2013. ISBN 978-952-222-395-1.

88.25038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Elähän hötkyile: Suomea suupielestä toiseen. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30880-3.
 • Heino, Hannu: San nys snääki. Alanimeke kannessa ja esiössä: Rauman kielen sanakirja. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-24285-3.
 • Paunonen, Heikki & Paunonen, Marjatta: Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii: Stadin slangin suursanakirja. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-23239-4.
 • Virtaranta, Pertti: Amerikansuomen sanakirja. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 1992. ISBN 951-9266-43-7.

88.2507 Historia[muokkaa]

 • Leskinen, Heikki: Suomen murteiden historiaa 1. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston suomen kielen ja viestinnän laitos, 1979. ISBN 951-678-277-9.
 • Leskinen, Heikki: Suomen murteiden historiaa 2. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston suomen kielen ja viestinnän laitos, 1980. ISBN 951-678-598-0.
 • Leskinen, Heikki: Suomen murteiden historiaa 3. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston suomen kielen ja viestinnän laitos, 1979. ISBN 951-678-662-6.

88.29 Suomen kielen etymologia ja onomastiikka[muokkaa]

 • Häkkinen, Kaisa: Linnun nimi. Kuvitus: Magnus Körner, Ferdinand von Wright, Magnus von Wright ja Wilhelm von Wright. Helsinki: Teos, 2004. ISBN 951-851-013-X.
 • Häkkinen, Kaisa: Mistä sanat tulevat: Suomalaista etymologiaa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990 (3. painos 2006). ISBN 951-717-595-7.
 • Johansson, Lars (toim.): Luonnonystävän päiväkirja. Porvoo HelsinkI Juva: WSOY, 1987 (2. painos 1990). ISBN 951-0-12067-7.
 • Komppa, Johanna & Mallat, Kaija & Suutari, Toni (toim.): Nimien vuoksi. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 2001. ISBN 951-45-9690-0.
 • Korpela, Jukka: Vierasnimikirja: Vierasperäisten nimien kirjoittaminen. Helsinki: RPS-yhtiöt, 2012. ISBN 978-952-5001-14-3.
 • Kotilainen, Sofia: Suvun nimissä: Nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta 1950-luvulle. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-048-6.
 • Kuisma, Juha: Lemmon arvoitus. Julkaisija: Lempäälä-seura ry yhteistyössä Lempäälän kunnan kanssa. Lempäälä: Lempäälä-seura, 2002. ISBN 951-98912-1-8.
 • Mallat, Kaija: Naiset rajalla: Kyöpeli, Nainen, Naara(s), Neitsyt, Morsian, Akka ja Ämmä Suomen paikannnimissä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-900-5.
 • Mäkinen, Kirsti: Lollot ja kollot: Suomalaista naapurihuumoria. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-19141-4.
 • Räisänen, Alpo: Nimet mieltä kiehtovat: Etymologista nimistöntutkimusta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-518-1.
 • Sjöblom, Paula: Toiminimen toimenkuva: Suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktiot. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-730-3.

Etunimet[muokkaa]

 • Kiviniemi, Eero: Iita Linta Maria: Etunimiopas vuosituhannen vaihteeseen. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1993. ISBN 951-717-757-7.
 • Kiviniemi, Eero: Rakkaan lapsen monet nimet: Suomalaisten etunimet ja nimenvalinta. Espoo: Weilin + Göös, 1982. ISBN 951-35-2797-2.
 • Kiviniemi, Eero: Suomalaisten etunimet. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 978-951-746-873-2.
 • Kortesuo, Katleena & Patjas, Liisa-Maria: Uusi etunimikirja: Aadasta Äijöön. Hämeenlinna: Karisto, 2015. ISBN 978-951-23-5788-8.
 • Lehtonen, Rea & Nummelin, Juri & Teerijoki, Elina: Aarnu, Evena, Vinjami: 1700 ehdotusta etunimeksi. Helsinki: Nemo, 2006. ISBN 952-5613-07-0.
 • Lempiäinen, Pentti: Nimipäiväsanat: Mitä nimet kertovat. 4. uudistettu painos. Helsinki: Kirjapaja, 1994. ISBN 951-625-282-6.
 • Lempiäinen, Pentti: Suuri etunimikirja. 3. tarkistettu painos. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29400-4.
 • Nummelin, Juri & Teerijoki, Elina: Eemu, Ukri, Amelie: 2000 kaunista ja harvinaista etunimeä. 3. uusittu laitos. Helsinki: Nemo, 2008. ISBN 978-952-5613-88-9.
 • Saarikalle, Anne & Suomalainen, Johanna: Suomalaiset etunimet Aadasta Yrjöön. Helsinki: Gummerus, 2007. ISBN 978-951-20-7143-2.
 • Syrjänen, Pirjo-Riitta (toim.): Kutsu vaikka kukkaseksi: Nimitiedon vuosikirja. Hämeenlinna: Karisto, 1999 (7. painos 2005). ISBN 951-23-3923-4.
 • Vilkuna, Kustaa: Etunimet. Toimittanut Pirjo Mikkonen. 4. uudistettu laitos. Helsingissä: Otava, 2005 (5. painos 2007). ISBN 951-1-18892-5.

Sukunimet[muokkaa]

 • Hanhivaara, Timo (päätoim.): Sukunimiopas: Suojatut sukunimet. Edellinen laitos 1984. Helsinki: Suomalaisuuden liitto, 1994. ISBN 951-96348-2-7.
 • Javanainen, Juha: Snellmanin kunniaksi sukunimet suomalaisiksi: Snellmanin 100-vuotispäivän 12.5.1906 suuri sukunimien suomalaistamispäivä Tampereella ja muuallakin Suomessa. Tampere: Juha Javanainen, 2006.
 • Mikkonen, Pirjo & Paikkala, Sirkka: Sukunimet. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-14936-9.
 • Närhi, Eeva Maria: Suomalaista sukunimikäytäntöä. 951-37-1920-0: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus: Edita, 1996. ISBN 951-37-1920-0.
 • Paikkala, Sirkka: Se tavallinen Virtanen: Suomalaisen sukunimikäytännön modernisoituminen 1850-luvulta vuoteen 1921. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-567-X.
 • Suomen kielen sanakirjat. 6, Suomalainen nimikirja. Etunimet: Kustaa Vilkuna. Avustajat: Marketta Huitu ja Pirjo Mikkonen. Sukunimet: Pirjo Mikkonen, Sirkka Paikkala. Etunimet-osa perustuu 1976 ilmestyneeseen Kustaa Vilkunan kirjaan Etunimet. Helsingissä: Otava, 1984. ISBN 951-1-06120-8.

Paikannimet[muokkaa]

 • Itkonen, Terho: Nimestäjän opas. 3. uusittu painos. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1997. ISBN 952-5150-04-6.
 • Korhonen, Ritva: Alastarolla, Ylistarossa: Suomen asutusnimet ja niiden taivutus. Helsinki: Valtion painatuskeskus: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1990. ISBN 951-9475-72-9.
 • Oja, Heikki: Sibeliuksesta Tuonelaan. Aurinkokuntamme kiehtova nimistö. Helsingissä: Ursa, 2003. ISBN 952-5329-25-9.
 • Paikannimet, paikan muisti: Euroopan rakennusperintöpäivät 11.–12.9.1999. Helsinki: Suomen kotiseutuliitto, 1999.
 • Paikkala, Sirkka (päätoim.): Suomalainen paikannimikirja. Muu toimitus: Pirjo Mikkonen, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte. Helsinki: Karttakeskus: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2007. ISBN 978-951-593-976-0.
 • Paikkala, Sirkka & Pitkänen, Ritva Liisa & Slotte, Peter (toim.): Yhteinen nimiympäristömme: Nimistönsuunnittelun opas. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus: Suomen kuntaliitto, 1999. ISBN 951-9475-86-9.
 • Paikkala, Sirkka & Pitkänen, Ritva Liisa & Slotte, Peter: Paikannimet – yhteinen omaisuutemme: Tarvitaanko Suomessa paikannimilakia?. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1997. ISBN 951-9475-82-6.

88.2902 Kartat. Kartastot[muokkaa]

 • Pöyhönen, Juhani: Suomalainen sukunimikartasto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1998. ISBN 951-746-018-X.

88.2903 Hakuteokset[muokkaa]

 • Hakulinen, Kerkko & Paikkala, Sirkka: Pariisista Papukaijannokkaan: Suomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2013. ISBN 978-952-5446-80-7.
 • Hanhivaara, Timo (päätoim.): Sukunimiopas; Suojatut sukunimet. Helsinki: Suomalaisuuden liitto, 1994. ISBN 951-96348-2-7.
 • Syrjänen, Pirjo-Riitta (toim.): Kutsu vaikka kukkaseksi: Nimitiedon vuosikirja. Hämeenlinna: Karisto, 1999 (7. painos 2005). ISBN 951-23-3923-4.

88.29038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Häkkinen, Kaisa: Nykysuomen etymologinen sanakirja. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-27108-X.
 • Häkkinen, Kaisa (toim.): Nykysuomen sanakirja 6, Etymologinen sanakirja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-14050-3.
 • Lampi, Pertti (toim.): Perinteisiä karjalaisia etunimiä: Lyhyt nimiopas. Helsinki: Karjalan kielen seura, 2009. ISBN 978-952-5790-05-4.
 • Meri, Veijo: Sanojen synty. 6. painos (4., täydennetty painos 1985). Helsinki: Gummerus, 2004. ISBN 951-20-6204-6.
 • Suomen sanojen alkuperä: Etymologinen sanakirja. 1, A–K. Päätoimittaja Erkki Itkonen. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1992 (2. painos 2001). ISBN 951-717-692-9.
 • Suomen sanojen alkuperä: Etymologinen sanakirja. 1, L–P. Päätoimittaja Ulla-Maija Kulonen. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1995 (2. painos 2001). ISBN 951-717-711-9.
 • Suomen sanojen alkuperä: Etymologinen sanakirja. 1, R–Ö. Päätoimittaja Ulla-Maija Kulonen. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1992 (2. painos 2001). ISBN 951-717-712-7.

88.29065 Kokoukset[muokkaa]

 • Paikannimet, paikan muisti: Euroopan rakennusperintöpäivät 11.–12.9.1999. Helsinki: Suomen kotiseutuliitto, 1999.

88.2909 Historia[muokkaa]

 • Javanainen, Juha: Snellmanin kunniaksi sukunimet suomalaisiksi: Snellmanin 100-vuotispäivän 12.5.1906 suuri sukunimien suomalaistamispäivä Tampereella ja muuallakin Suomessa. Tampere: Juha Javanainen, 2006.

Katso myös[muokkaa]