Kirjallisuutta suomalais-ugrilaisista kielistä

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia

88 Suomalais-ugrilaiset kielet[muokkaa]

 • Grünthal, Riho: Livvistä liiviin: Itämerensuomalaiset etnonyymit. Pohjautuu lisensiaatintyöhön. Castrenianumin toimitteita 51. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1997. ISBN 952-5150-00-3.
 • Häkkinen, Kaisa: Suomalaisten esihistoria kielitieteen valossa. Tietolipas 147. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996. ISBN 951-717-855-7.
 • Jokipii, Mauno (toim.): Itämerensuomalaiset: Heimokansojen historiaa ja kohtaloita. Jyväskylä: Atena, 1995. ISBN 951-9362-80-0.
 • Julku, Kyösti (toim.): Itämerensuomi – eurooppalainen maa. Studia historica Fenno-ugrica 2. Jyväskylä: Oulu: Atena: Societas historiae Fenno-ugricae, 1997 (2. tarkistettu painos 1999). ISBN 951-796-093-X.
 • Kalliokoski, Jyrki (toim.): Teksti ja ideologia: Kieli ja valta julkisessa kielenkäytössä. Kieli 9. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 1995. ISBN 951-45-7271-8.
 • Koski, Mauno: Itämerensuomalaisten kielten hiisi-sanue: Semanttinen tutkimus: 1. Väitöskirja. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C 5. Turku: Turun yliopisto, 1967.
 • Koski, Mauno: Itämerensuomalaisten kielten hiisi-sanue: Semanttinen tutkimus: 2. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C 7. Turku: Turun yliopisto, 1970.
 • Laakso, Johanna: Karhunkieli: Pyyhkäisyjä suomalais-ugrilaisten kielten tutkimukseen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 729. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. ISBN 951-746-094-5.
 • Laakso, Johanna (toim.): Uralilaiset kansat: Tietoa suomen sukukielistä ja niiden puhujista. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-16485-2.
 • Lappalainen, Marja (toim.): Sukukansapäivien satoa: Kirjoituksia ja puheenvuoroja suomalais-ugrilaisuudesta. Castrenianumin toimitteita 57. Helsinki: Suomalais-ugrilainen laitos: Suomalais-ugrilainen seura, 2000. ISBN 952-5150-38-0.
 • Raukko, Jarno & Östman, Jan-Ola: Pragmaattinen näkökulma Itämeren kielialueeseen. University of Helsinki, Department of General Linguistics, Publications no. 25. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1994. ISBN 951-45-6671-8.
 • Saarinen, Sirkka & Herrala, Eeva (toim.): Murros: Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit globalisaation paineissa. Artikkelit pohjautuvat Suomalaisen tiedeakatemian 100-vuotisjuhlasymposiumissa Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit globalisaation paineissa Helsingissä 4.4.2008 pidettyihin esitelmiin. Uralica Helsingiensia 3. Helsinki: Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen laitos: Suomalainen tiedeakatemia: Suomalais-ugrilainen seura, 2008. ISBN 978-952-5667-03-5.
 • Näytteitä uralilaisista kielistä. 3, Lähisukukielet / toim. Pertti Virtaranta, Seppo Suhonen.

88.02 Kartat. Kartastot[muokkaa]

 • Tuomi, Tuomo päätoim.): Itämerensuomalainen kielikartasto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 800. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 118. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2004. ISBN 951-746-327-8.

88.04 Kokoomateokset. Kokoelmat[muokkaa]

 • Mantila, Harri & Karjalainen, Merja & Sivonen, Jari: Merkityksen ongelmasta vähemmistökielten oikeuksiin: Juhlakirja professori Helena Sulkalan 60-vuotispäivänä. Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora 79. Oulu: Oulun yliopisto, 2007. ISBN 978-951-42-8511-0. Teoksen verkkoversio.

88.06 Järjestöt[muokkaa]

 • Salminen, Timo: Aatteen tiede: Suomalais-ugrilainen seura 1883–2008. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1172. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008. ISBN 978-952-222-013-4.

88.065 Kokoukset[muokkaa]

 • Salminen, Tapani (toim.): Uralilaiset kielet tänään: Mikko Korhosen muistosymposiumin 14.10.1992 esitelmät. Snellman-instituutin A-sarja 13. Kuopio: Snellman-instituutti, 1993. ISBN 951-842-144-7.

88.09 Historia[muokkaa]

 • Lehikoinen, Laila: Suomea ennen ja nyt: Suomen kielen kehitys ja vaihtelu. Helsinki: Finn Lectura, 1994. ISBN 951-8905-80-0.
 • Pihkala, Erkki ym. (toim.): Itämaasta itsenäisyyteen: Suomalaisuuden ja ruotsalaisuuden vaikea suhde. Helsinki: Suomalaisuuden liitto, 2010. ISBN 978-951-96348-8-3.

88.3 Viron kieli[muokkaa]

 • Wiren, Ulvi: Omal käel reisimine: Suomi-viro-fraasisanakirja. Helsinki: Gummerus, 2010. ISBN 978-951-20-8201-8.

88.307 Oppikirjat[muokkaa]

 • Kasik, Reet: Hakkame rääkima! Viron kielen peruskurssi. Turku: Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos, 1991. ISBN 951-880-647-0.

88.3038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Alvre, Paul & Vodja, Raul: Pulma poikineen: Virolais-suomalainen vertailusanakirja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993 (3. painos 1995). ISBN 951-0-18713-5.

88.4 Muut itämerensuomalaiset kielet[muokkaa]

 • Markianova, L. F. & Mensonen, Aaro: Opastummo karjalakse: Lugemistu aiguzile. Joensuu: Ilias: Petroskoi: Verso: Joensuu: Karjalan kielen seura, 2006. ISBN 952-5309-95-9.

88.4038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Markianova, Ljudmila & Pyöli, Raija: Sanakirja suomi-karjala. Kuopio: Salmi-säätiö, 2008. ISBN 978-952-92-4045-6.

88.5 Muut suomalais-ugrilaiset kielet[muokkaa]

 • Bartens, Raija: Permiläisten kielten rakenne ja kehitys. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia 238. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 2001. ISBN 952-5150-55-0.

88.51 Unkarin kieli[muokkaa]

 • Keresztes, László: Unkarin kieli. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1974. ISBN 951-717-030-0.

88.51038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Markus, Kaija & Wichmann, Irene: Unkaria taskukoossa: Matkailusanasto. Helsinki: Suomi-Unkari seura, 1998. ISBN 951-97731-2-6.

88.5109 Historia[muokkaa]

 • Kulonen, Ulla-Maija: Johdatus unkarin kielen historiaan. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1993. ISBN 951-717-759-3.

88.52 Saamen kieli[muokkaa]

 • Korhonen, Mikko: Johdatus lapin kielen historiaan. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 370. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1981. ISBN 951-717-248-6.
 • Lindgren, Anna-Riitta: Helsingin saamelaiset ja oma kieli. Tutkimus kuuluu Suomen Akatemian rahoittamaan projektiin Saamen kielen asema Suomessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 801. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. ISBN 951-746-205-0.

88.5201 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Aikio, Marjut: Saamelaiset kielenvaihdon kierteessä: Kielisosiologinen tutkimus viiden saamelaiskylän kielenvaihdosta 1910–1980. Väitöskirja, Oulun yliopisto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 479. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1988. ISBN 951-717-476-4.

Katso myös[muokkaa]