Siirry sisältöön

Taiteen bibliografia

Wikiaineistosta
Wikipedia
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

70 Taide. Taidehistoria[muokkaa]

 • Hobitti Tolkienin silmin
 • Aarnipuu, Tiia: Sinivalkoisissa höyhenissä: Suomalainen dragtaide ohdan missistä herraspoikiin. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0402-3.
 • Ahokas, Pirjo & Lappalainen, Otto & Sihvonen, Jukka (toim.): Arjen merkit: Arki, taide ja tutkimus. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1991. ISBN 951-692-259-7.
 • Baddeley, Gavin: Goth chic: Johdatus pimeän puolen estetiikkaan. (Goth chic: A Connoisseur’s guide to dark culture, 2002.) Suomentanut Ike Vil. Helsinki: Like, 2005. ISBN 952-471-503-1.
 • Benayoun, Robert: Surrealistien nauru. (Le rire des surréalistes, 1988.) Suomentanut Jukka Mannerkorpi. Helsingissä: Taide, 1989. ISBN 951-8912-08-4.
 • Benjamin, Walter: Keskuspuisto: Kirjoituksia kapitalismista, suurkaupungeista ja taiteesta. Suomentaneet Taneli Viitahuhta ja Eetu Viren. Helsinki: Tutkijaliitto, 2014. ISBN 978-952-5169-98-0.
 • Blomberg, Kristian & Hirsjärvi, Irma & Kovala, Urpo (toim.): Totutun tuolla puolen: Fantasian rooleista taiteissa ja kommunikaatiossa. Helsinki: BTJ, 2005. ISBN 951-692-607-X.
 • Broby-Johansen, R.: Arkitaide – maailmantaide: Euroopan taiteen tyylin kehitys. (Hverdagskunst – verdenskunst: En oversikt over stilutviklingen i Europa, 1. painos 1947.) Suomeksi toimittanut Olli Valkonen. 2. uusittu painos (1. painos 1949, suomeksi toimittanut Jaakko Puokka). Helsinki: Tammi, 1977. ISBN 951-30-3964-1.
 • Danto, Arthur C.: Taiteen nykyhetki. (Encounters & reflections: Art in the historical present, 1990.) Suomentanut Leevi Lehto. Helsingissä: Taide, 1991. ISBN 951-608-001-4.
 • Escher, M. C.: M. C. Escher: Grafiikka ja piirustukset. (Grafiek en tekeningen, 1972.) M. C. Escherin johdanto ja selitykset. Suomentanut Marja Punkki-Roscher. Köln: Taschen, 2010. ISBN 978-3-8365-2111-6.
 • Elämysten jäljillä : taide ja kirjallisuus suomalaisten omaelämäkerroissa / toimittanut Katarina Eskola.
 • Eskola, Matti (päätoim.): Studia: Studia-tietokeskus. 3, Kulttuuri ja tekniikka. Espoo: Weilin+Göös, 1995 (4. painos 1999). ISBN 951-35-5609-3.
 • Ferrero, Carlo Scipione: Eros – rakkauden kuvat. (Eros in tutti i sensi, 1988.) Suomentanut Anna-Maija Viitanen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988 (3. painos 1992). ISBN 951-0-15316-8.
 • Hautamäki, Irmeli: Marcel Duchamp: Identiteetti ja teos tuotteina. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-688-2.
 • Hämäläinen-Forslund, Pirjo: Tervetuloa taidenäyttelyyn. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-20630-X.
 • Hänninen, Harto & Latvanen, Marko: Verikekkerit: Kauhun käsikirja. 2. uudistettu painos. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-14031-0.
 • Ihanus, Juhani: Vapauttava kieli: Kirjallisuuden ja taiteen toiseudesta. Helsinki: BTJ, 2010. ISBN 978-951-692-778-0.
 • Inkinen, Sam & Ylä-Kotola, Mauri (toim.): Semiosis: Merkkien virtaa: Filosofian tohtori Altti Kuusamon juhlakirja. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. C, Katsauksia ja puheenvuoroja 24. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2001. ISBN 951-634-779-7.
 • Itkonen, Satu: Taidekuvan äärellä: Katso, koe, jaa. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2011. ISBN 978-951-9140-57-5.
 • Jokinen, Heikki (toim.): Kritiikin kasvot. Helsinki: Suomen arvostelijain liitto, 2010. ISBN 978-951-96795-5-6.
 • Järvinen, Aki: Hyperteoria: Lähtökohtia digitaalisen kulttuurin tutkimukselle. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 60. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1999. ISBN 951-39-0366-4.
 • Järvinen, Aki & Mäyrä, Ilkka (toim.): Johdatus digitaaliseen kulttuuriin. Taide & viestintä. Tampere: Vastapaino, 1999. ISBN 951-768-059-7.
 • Karttunen, Laura & Niemi, Juhani & Pasternack, Amos (toim.): Taide ja taudit: Tutkimusretkiä sairauden ja kulttuurin kosketuspinnoilla. Tampere: Tampere University Press, 2007. ISBN 978-951-44-6988-6.
 • Keinonen, Mikko (toim.): Näkymätön Venäjä: Kirjoituksia Pietarista. Tampere: Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos: Tuotanto-osuuskunta Clinus, 2003. ISBN 951-44-5550-9.
 • Kundera, Milan: Petetyt testamentit: Esseitä. (Les testaments trahis, 1993.) Suomentanut Jan Blomstedt. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-24879-7.
 • Lehtinen, Torsti (toim.): Totuus, kaipaus, kauneus. Helsinki: Kirjapaja, 1993. ISBN 951-625-221-4.
 • Liikanen, Hanna-Liisa: Taide kohtaa elämän: Arts in Hospital -hanke ja kulttuuritoiminta itäsuomalaisten hoitoyksiköiden arjessa ja juhlassa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Hanna-Liisa Liikanen, 2003. ISBN 952-91-5889-0.
 • Mattheiszen, Mirkka: Rappio ja renessanssi: Dekadenssi Suomen kuvateiteessa ja kirjallisuudessa. Espoo: Plataani, 2004. ISBN 952-5429-10-5.
 • Nikula (toim.) Nainen, taide, historia
 • Paasonen, Susanna (toim.): Hääkirja: Kirjoituksia rakkaudesta, romantiikasta ja sukupuolesta. Turun yliopisto, taiteiden tutkimuksen laitos. Turku: Turun yliopisto, 1999. ISBN 951-29-1603-7.
 • Pääjoki, Tarja: Reittejä taidekasvatuksen kartalla: Taidekäsityksen merkityksistä taidekasvatusteksteissä. Jyväskylä: Kampus kustannus, 1999. ISBN 951-9113-52-5.
 • Rautio, Pessi: Neljännestunnissa nykytaiteen tuntijaksi. 2. uudistettu painos. Helsinki: Taide, 2011. ISBN 978-951-608-090-4.
 • Rossi, Leena-Maija & Seppä, Anita (toim.): Tarkemmin katsoen: Visuaalisen kulttuurin lukukirja. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-009-1.
 • Räsänen, Marjo: Sillanrakentajat: Kokemuksellinen taiteen ymmärtäminen. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, 2000. ISBN 951-558-047-1.
 • Sava, Inkeri: Katsomme – näemmekö? Luovuudesta, taiteesta ja visuaalisesta kulttuurista. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja B 81. Jyväskylä: PS-kustannus, 2007. ISBN 978-952-451-172-8.
 • Semenzato, Camillo: Kuvataide kautta aikojen. (Tutta la pittura in 440 capolavori, 1985.) Suomentaneet Leena Taavitsainen-Petäjä (sivut 24–159) ja Hertta Coogan. Helsingissä: Otava, 1988. ISBN 951-1-09783-0.
 • Sepänmaa, Yrjö & Heikkilä-Palo, Liisa & Kaukio, Virpi (toim.): Jalo kivi. Helsinki: Maahenki, 2010. ISBN 978-952-5652-81-9.
 • Seth, Lennart & Meyerson, Åke: Avain taiteen maailmaan. (Konst: Analyser och översikter, 1950.) Suomeksi toimittanut Hertta Tirranen. Porvoo: WSOY, 1960.
 • Strindberg, August: Tunnissa taiteentuntijaksi. (Anvisning att på 60 minuter bliva konstkännare, 1877.) Suomentanut Maija Hirvonen. Helsinki: Jack-in-the-Box, 1996. ISBN 952-5019-03-9.
 • Tähkiö, Seppo (toim.): Tie saavuttamattomaan: Ajatuksia taiteen olemuksesta. Helsingissä: Otava, 1990. ISBN 951-1-11296-1.
 • Töyssy, Seppo & Vartiainen, Liisa & Viitanen, Pirjo: Kuvataide: Visuaalisen kulttuurin käsikirja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999 (3. painos 2007). ISBN 978-951-0-21559-3.
 • Waenerberg, Annika & Kähkönen, Satu (toim.): Taidetta tutkimaan: Menetelmiä ja näkökulmia. JYY:n julkaisusarja 86. Jyväskylä: Kampus Kustannus, 2012. ISBN 978-951-9113-86-9.
 • Varpio, Yrjö (toim.): Taiteentutkimuksen perusteet. Toimittaja: Päivi Hakala. Helsinki Porvoo Juva: WSOY, 1982. ISBN 951-0-11243-7.
 • Varto, Juha & Saarnivaara, Marjatta & Tervahattu, Heikki (toim.): Kohtaamisia taiteen ja tutkimisen maastoissa. Juhlakirja professori Inkeri Savalle. Hamina: Akatiimi, 2003. ISBN 952-5378-05-5.
 • Väkevä, Lauri: Kasvatuksen taide ja taidekasvatus: Estetiikan ja taidekasvatuksen merkitys John Deweyn naturalistisessa pragmatismissa. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Oulu: Oulun yliopisto, 2004. ISBN 951-42-7309-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Ylä-Kotola, Mauri: Mediatieteen kysymyksiä. 1, Mitä on mediatiede?. Mediatieteen julkaisuja C 2. Rovaniemi: Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta, 1999. ISBN 951-634-622-7.

70.01 Taiteen estetiikka[muokkaa]

 • Bardy, Marjatta ym. (toim.): Taide keskellä elämää. Taide hyvinvointiyhteiskunnan uudistamisessa -hanke. Helsinki: Like: Kiasma, 2007. ISBN 978-952-01-0016-2.
 • Bergson, Henri: Nauru: Tutkimus komiikan merkityksestä. (Le rire, 1900.) Suomentaneet Sanna Isto ja Marko Pasanen. Helsinki: Loki-kirjat, 1994. ISBN 952-9646-18-6.
 • Billgren, Ernst: Mitä on taide ja sata muuta tositärkeetä kysymystä. (Vad är konst och 100 andra jätteviktiga frågor, 2009.) Suomentanut Martti Anhava. Helsinki: Teos, 2010. ISBN 978-951-851-279-3.
 • Eaton, Marcia Muelder: Estetiikan ydinkysymyksiä. (Basic issues in aesthetics, 1988.) Suomentanut Pekka Rantanen. Helsinki: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1994. ISBN 951-45-6627-0.
 • Eco, Umberto (toim.): Kauneuden historia. (Storia della bellezza, 2004.) Suomentanut Pekka Tuomisto. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-31910-9.
 • Eldridge, Richard: Johdatus taiteenfilosofiaan. (An introduction to the philosophy of art, 2003.) Suomentanut Markku Lehtinen. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-114-2.
 • Elo, Mika & Määttänen, Pentti & Scheinin, Henry: Teoreettisia väliintuloja. Kohdehenkilö: Timo Sarpaneva. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, 1998. ISBN 951-558-034-X.
 • Elovirta, Arja & Lukkarinen, Ville (toim.): Katseen rajat: Taidehistorian metodologiaa. Lahti: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1998. ISBN 951-45-7674-8.
 • Haapala, Arto & Pulliainen, Ukri: Taide ja kauneus: Johdatus estetiikkaan. Helsinki: Kirjapaja, 1998 (2. painos 2003). ISBN 951-625-375-X.
 • Kaikki tai ei mitään : kriittinen teoria, nykytaide ja visuaalinen kulttuuri / Mika Hannula.
 • Hautamäki, Irmeli: Avantgarden alkuperä: Modernin estetiikka Baudelairesta Warholiin. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-876-1.
 • Hautamäki, Irmeli: Avantgarden katse: Kirjoituksia taiteesta, filosofiasta ja avantgardesta. Kirjoitukset valinnut Veli-Matti Saarinen. Irmeli Hautamäki 60 vuotta. Jyväskylä: Antti Hautamäki, 2010. ISBN 978-952-92-7024-8.
 • Heikkinen, Vesa ym. (toim.): Genreanalyysi: Tekstilajitutkimuksen käsikirja. Helsinki: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-952-495-224-8.
 • Heinonen, Timo ym.: Aristoteleen runousoppi: Opas aloittelijoille ja edistyneille: Mitä runousoppi sisältää ja miten sitä on tulkittu sekä Aristoteleen käsitys onnistuneen runouden sisällöstä, muodosta, historiasta ja päämäärästä. Runousopin suomennos: Kalle Korhonen ja Tua Korhonen. Helsinki: Teos, 2012. ISBN 978-951-851-295-3.
 • Härmänmaa, Marja & Mattila, Markku (toim.): Anarkismi, avantgarde, terrorismi: Muutamia strategioita järjestyksen sotkemiseksi. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-027-5.
 • Ijäs, Minna & Kuusamo, Altti & Niemelä, Riikka (toim.): Kuinka tehdä taidehistoriaa?. Utukirjat. Turun yliopiston taiteiden tutkimuksen laitoksen julkaisuja. Turku: UTU, 2010. ISBN 978-951-29-4187-2.
 • Katajamäki, Sakari & Veivo, Harri (toim.): Kirjallisuuden avantgarde ja kokeellisuus. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-030-5.
 • Kortelainen, Anna & Mäkelä, Hannu: Pöytä kahdelle – ikkunan ääreltä. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-31-3840-0.
 • Kupiainen, Reijo: Heideggerin ja Nietzschen taidekäsitysten jäljillä. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-710-2.
 • Lammenranta, Markus & Rantala, Veikko (toim.): Kauneus: Filosofisen estetiikan ongelmia: Suomen filosofisen yhdistyksen kollokvio Tampereella 1987. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta vol. 4. Tampere: Tampereen yliopisto, 1990. ISBN 951-44-2549-9.
 • Mikkonen, Kai: Kuva ja sana: Kuvan ja sanan vuorovaikutus kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja ikonoteksteissä. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-921-0.
 • Määttänen, Pentti: Taide maailmassa: Pragmatistisen estetiikan lähtökohtia. Helsinki: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-952-495-230-9.
 • Naukkarinen, Ossi: Arjen estetiikka. Tekstit julkaistu aiemmin eri julkaisuissa 1997–2010. Aalto-yliopiston julkaisusarja. TAIDE+MUOTOILU+ARKKITEHTUURI 1/2011. Helsinki: Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu, 2011. ISBN 978-952-60-4109-4.
 • Niininen, Petri (toim.): Tuote kulttuurissa: Esseitä yksilön, yhteisön ja tuotteiden vuorovaikutuksesta. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, koulutuskeskus, 1996. ISBN 951-9384-79-0.
 • Pitkänen, Risto (toim.): Taiteilija tutkijana, tutkija taiteilijana. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 90. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2007. ISBN 978-951-39-2950-3.
 • Reiners, Ilona: Taiteen muisti: Tutkielma Adornosta ja Shoahista. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Tutkijaliitto, 2001. ISBN 952-5169-19-7.
 • Sederholm, Helena: Intellektuaalista terrorismia: Kansainväliset situationistit 1957–72. Jyväskylä studies in the arts 44. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1994. ISBN 951-34-0321-1.
 • Shusterman, Richard: Taide, elämä ja estetiikka: Pragmatistisen filosofian näkökulma estetiikkaan. (laajempi englanninkielinen laitos Pragmatist aesthetics: Living beauty rethinking art, 1992.) Suomentanut Vesa Mujunen. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-697-1.
 • Siukonen, Jyrki: Tutkiva taiteilija: Kysymyksiä kuvataiteen ja tutkimuksen avoliitosta. Helsinki: Lahti: Taide: Lahden ammattikorkeakoulu, Taideinstituutti, 2002. ISBN 951-608-047-2.
 • Siukonen, Jyrki: Vasara ja hiljaisuus: Lyhyt johdatus työkalujen filosofiaan. Helsinki: Kuvataideakatemia, 2011. ISBN 978-951-53-3398-8.
 • Taine, Hippolyte: Taiteen filosofia. (Philosophie de l’Art, 1865–82.) Suomentanut L. Onerva. Suomennoksen tarkastanut J. V. Lehtonen. Helsinki: Otava, 1915.
 • Varto, Juha: Kauneuden taito: Estetiikkaa taidekasvattajille. Tampere: Tampere University Press, 2001. ISBN 951-44-5160-0.
 • Weyl, Hermann: Symmetria. (Symmetry, 1952.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 1999. ISBN 952-5202-16-X.
 • Vuorinen, Jyri: Taideteos merkkinä – Johdatus semioottiseen taidekäsitykseen (1997)
 • Wilhelmsson, Putte: Turmio ja perikato: Mistä me puhumme, kun me puhumme taiteesta ja miten siitä puhutaan hyvin?. Turku: Savukeidas, 2009. ISBN 978-952-5500-54-7.

Kuva[muokkaa]

 • Haaparanta, Leila ym. (toim.): Kuva. Pohjautuu Suomen filosofisen yhdistyksen Kuva-tutkijakollokvion esitelmiin. Tampere: Tampere University Press, 2009. ISBN 978-951-44-7769-0.
 • Järvi, Outi & Koskela, Merja (toim.): Kuvia analysoimaan: Kuva-analyysin malleja ja sovelluksia. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 265. Kielitiede 44. Vaasa: Vaasan yliopisto, 2005. ISBN 952-476-094-0.
 • Koskinen, Jari (toim.): Visuaalinen viestintä, monialainen tulevaisuus. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-25288-3.
 • Rossi, Leena-Maija & Seppä, Anita (toim.): Tarkemmin katsoen: Visuaalisen kulttuurin lukukirja. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-009-1.
 • Seppänen, Janne: Visuaalinen kulttuuri: Teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-135-6.
 • Soikkanen, Timo & Vares, Vesa (toim.): Kuva ja historia. Turun historiallinen arkisto 50. Turku: Turun yliopisto, 1996. ISBN 951-29-0933-2.
 • Valkola, Jarmo: Kuvien havainnointi ja montaasin estetiikka: Taide- ja mediakasvatuksellinen näkökulma audiovisuaalisen kerronnan teoriaan ja analyysiin. Julkaisija: Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen laitos. Jyväskylä: JULPU, 1999. ISBN 951-39-0523-3.

Semiotiikka[muokkaa]

 • Tarasti, Eero: Johdatusta semiotiikkaan: Esseitä taiteen ja kulttuurin merkkijärjestelmistä. Helsinki: Gaudeamus, 1990 (3. painos 1996). ISBN 951-662-512-6.
 • Vuorinen, Jyri: Taideteos merkkinä: Johdatus semioottiseen taidekäsitykseen. Tietolipas 149. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-717-945-6.

Klassikot[muokkaa]

 • De Quincey, Thomas: Murha taiteenlajina. (On murder considered as one of the fine arts, 1827.) Suomentanut Ville-Juhani Sutinen. Helsinki: Nastamuumio, 2009. ISBN 978-952-5083-25-5.
 • Dewey, John: Taide kokemuksena. (Art as experience, 1934.) Suomentaneet Antti Immonen & Jarkko S. Tuusvuori. Tampere: Niin & näin, 2010. ISBN 978-952-5503-47-0.
 • Tanizaki, Junichirō: Varjojen ylistys. (Inei raisan, 1933.) Suomentanut Jyrki Siukonen. Suomennettu englanninkielisestä laitoksesta In praise of shadows ja saksankielisestä laitoksesta Lob des Schattens. Helsinki: Taide, 1997. ISBN 951-608-026-X.
 • Tolstoi, Leo: Mitä on taide?. (Cto takoe iskusstvo, 1897.) Suomentanut Martti Anhava. Helsinki: Taide, 2000. ISBN 951-608-037-5.
 • Wilde, Oscar: Ihmissielu sosialismissa. (Soul of man under socialism, 1891.) Suomentanut Asmo Koste. Helsinki: Nastamuumio, 2001. ISBN 952-5083-12-8.
 • Wilde, Oscar: Naamioiden totuus ja muita esseitä. Suomentanut Timo Hännikäinen. Turku: Savukeidas, 2008. ISBN 978-952-5500-29-5.
 • Wilde, Oscar: Lontoon mallit ja taideluentoja amerikkalaisille. Suomentanut Salla Rissanen. Kurikka: Osuuskunta Jyväs-Ainola, 2001. ISBN 952-5353-08-7.
 • Wilde, Oscar: Valehtelun rappio: Tarkastelma. Suomentanut Martti Anhava. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15286-6.
 • Winckelmann, Johann Joachim: Jalosta yksinkertaisuudesta: Kirjoituksia antiikin taiteesta ja arkkitehtuurista. Suomentanut Vesa Oittinen. Julkaisija: Kuvataideakatemia. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992. ISBN 951-37-0863-2.
 • Vuorinen, Jyri: Estetiikan klassikoita. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1993. ISBN 951-717-745-3.

Taiteen etiikka[muokkaa]

 • Airaksinen, Timo ym.: Nykytaiteen arvoja etsimässä. Julkaisija: Kiasma, Nykytaiteen museo. Kysymysmerkki-sarja 6. Helsinki: Edita, 2000. ISBN 951-37-3237-1.

Värit[muokkaa]

 • Albers, Josef: Värien vuorovaikutus. (Interaction of color, 1963.) Käännöstyö: Maija Kärkkäinen, Eero Laitinen. Käännöksen tarkistus: Harald Arnkil. 2. uudistettu painos. Helsinki: Vapaa taidekoulu, 1991. ISBN 951-95982-3-5.
 • Arnkil, Harald: Värit havaintojen maailmassa. Taideteollisen korkeakoulun julkaisuja B 85. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, 2007. ISBN 978-951-558-237-9.
 • Ball, Philip: Kirkas maa: Miten värit syntyivät. (Bright earth: The invention of colour, 2001.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2003. ISBN 952-5202-58-5.
 • Itten, Johannes: Värit taiteessa: Värien subjektiivinen kokeminen ja objektiivinen tunnistaminen johdatuksena taiteeseen. (Die Kunst der Farbe: Subjektives Erleben und objektives Erkennen als Wege zur Kunst, 1961.) Suomentanut Antero Kare. 4. muuttamaton painos (1. painos 1989). Helsinki: Taide, 2004. ISBN 951-608-058-8.
 • Pekonen, Osmo (toim.): Elämän värit. Jyväskylä: Kopijyvä, 2003. ISBN 952-5478-11-4.
 • Wetzer, Hannele: Värivaaka. Kuvaamataito-sarja. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-26-4416-9.

70.03 Taiteen hakuteokset. Taiteilijamatrikkelit[muokkaa]

 • Konttinen, Riitta & Laajoki, Liisa: Taiteen sanakirja. Toimittanut Kaarina Turtia. Helsingissä: Otava, 2000 (2. painos 2005). ISBN 951-1-12841-8.
 • Taiteen pikkujättiläinen. Toimituskunta ja kirjoittajat: Rakel Kallio ym. Uudistettu ja täydennetty laitos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991 (6. painos 2002). ISBN 951-0-16447-X.

70.062 Museot. Museonhoito[muokkaa]

 • Henry Lönnforsin miniatyyrikokoelma. Toimittanut Mia Haltia. Näyttely: Turun taidemuseo, 15.9.2009–28.11.2010. Turun taidemuseon julkaisuja. Turku: Turun taidemuseo, 2009. ISBN 978-952-9576-42-5.

70.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Tolonen, Marjatta & Nikula, Riitta: Pieni taidehistoria. 4., uudistettu painos (2. painos 1984). Helsinki: Kirjayhtymä, 1989. ISBN 951-26-3310-8.

70.09 Historia[muokkaa]

 • Waenerberg, Annika & Kähkönen, Satu (toim.): Taidetta tutkimaan: Menetelmiä ja näkökulmia. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja 86. Kampus Kustannus, 2012. ISBN 978-951-9113-86-9.

70.1 Taidepsykologia. Taidesosiologia. Taidepolitiikka[muokkaa]

 • Ajatus ja havainto : kirjoituksia vuosilta 1976-1987 / Lauri Anttila
 • Bardy, Marjatta (toim.): Kaivolla: Taide tiedon lähteenä. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Raportteja 177. Helsinki: Stakes, 1995. ISBN 951-33-0015-3.
 • Berger, John: Näkemisen tavat. (Ways of seeing, 1972.) Perustuu John Bergerin toimittamaan BBC:n televisiosarjaan. Suomentanut Mirja Rutanen. Love-kirjat (1. painos 1991). Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-35730-9.
 • Bourdieu, Pierre & Haacke, Hans: Ajatusten vapaakauppaa. (Libre-échange, 1994.) Suomennos: Kaija Kaitavuori, Rolf Büchi ja Leena Nieminen. Suomalainen esipuhe: Kaija Kaitavuori ja Rolf Büchi. Helsinki: Taide, 1997. ISBN 951-608-024-3.
 • Hakkola, Kirsti & Laitinen, Sirkka & Ovaska-Airasmaa, Mirja: Lasten taidekasvatus. Helsinki: Kirjayhtymä, 1991. ISBN 951-26-3419-8.
 • Heiskanen, Ilkka & Ahonen, Pertti & Oulasvirta, Lasse: Taiteen ja kulttuurin rahoitus ja ohjaus: Kipupisteet ja kehitysvaihtoehdot. Helsinki: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö, 2005. ISBN 952-5573-09-5.
 • Häyry, Heta & Häyry, Matti: Taide, tunne ja turmelus: Kaksi näkökulmaa R. G. Collingwoodin estetiikkaan. Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja 4/1989. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1989. ISBN 951-45-5185-0.
 • Toinen : kirjoituksia psyykestä, halusta ja taiteista / Juhani Ihanus.
 • Knuuttila, Tarja & Lehtinen, Aki Petteri (toim.): Representaatio: Tiedon kivijalasta tieteiden työkaluksi. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-137-1.
 • Kuisma, Oiva: Platon, Aristoteles ja Plotinos taiteellisesta mimesiksestä. Lisensiaatintyö: Helsingin yliopisto, yleisen kirjallisuustieteen, teatteritieteen ja estetiikan laitos. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1991. ISBN 951-45-5871-5.
 • Lepistö, Vappu: Kuvataiteilija taidemaailmassa: Tapaustutkimus kuvataiteellisen toiminnan sosiaalipsykologisista merkityksistä. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Helsinki: Tutkijaliitto, 1991. ISBN 951-9297-85-5.
 • Linko, Maaria: Aitojen elämysten kaipuu: Yleisön kuvataiteelle, kirjallisuudelle ja museoille antamat merkitykset. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Väitöskirjan tiivistelmäosa. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 57. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1998. ISBN 951-39-0200-5.
 • Lintinen, Jaakko (toim.): Modernin ulottuvuuksia: Fragmentteja modernista ja postmodernista. Helsingissä: Taide, 1989. ISBN 951-891-210-6.
 • Mononen, Sini (toim.): Alaston totuus taiteesta: Kirjoituksia taidemaailmasta uudella vuosituhannella. Into-pamfletti 59. Helsinki: Into, 2014. ISBN 978-952-264-268-4.
 • Oksanen, Atte: Äärimmäistä kulttuuria: Extreme-minuuksien historiaa dadaismista Hunter S. Thompsoniin. Helsinki: Johnny Kniga, 2009. ISBN 978-951-0-34401-9.
 • Peltonen, Matti (toim.): Rillumarei ja valistus: Kulttuurikahakoita 1950-luvun Suomessa. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1996. ISBN 951-710-045-0.
 • Pusa, Unto: Plastillinen sommittelu. 7. painos (1. painos 1963). Espoo: Otakustantamo, 1986. ISBN 951-671-080-8.
 • Rautiainen, Pauli: Taiteen vapaus perusoikeutena. Pohjautuu Tampereen yliopiston oikeustieteiden laitoksella vuonna 2007 hyväksyttyyn pro gradu -työhön. Helsinki: Taiteen keskustoimikunta, 2007. ISBN 978-952-5253-67-2.
 • Saarinen, Veli-Matti: Taiteen elämä ja kuolema: Kirjoituksia kahdesta modernista taidekäsityksestä. Helsinki: Kuvataideakatemia, 2011. ISBN 978-951-53-3343-8.
 • Sevänen, Erkki: Taide instituutiona ja järjestelmänä: Modernin taide-elämän historiallis-sosiologiset mallit. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1998. ISBN 951-746-064-3.
 • Sevänen, Erkki & Saariluoma, Liisa & Turunen, Risto (toim.): Taide modernissa maailmassa: Taiteensosiologiset teoriat Georg Lukácsista Fredric Jamesoniin. Helsinki: Gaudeamus, 1991. ISBN 951-662-518-5.
 • Sokka, Sakarias: Sisältöä kansallisvaltiolle: Taide-elämän järjestäytyminen ja asiantuntijavaltaistuva taiteen tukeminen. Helsinki: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö, 2005. ISBN 952-5573-10-9.
 • Steinbock, Dan: Taideteos ja taidekasvatus: Niskasen, Mollbergin, Salaman ja Turkan töitä yhteiskunnallisesta ja strukturalistisesta näkökulmasta. Helsinki: Gaudeamus, 1985. ISBN 951-662-370-0.
 • Taaborinvuori ja Siinainvuori : esseitä nykytaiteesta / Michel Tournier
 • Tšernyševski, N.: Taiteen esteettiset suhteet todellisuuteen. (Estetitšeskije otnošenija iskusstva k deisvitelnosti, 1855.) Suomentanut Kerttu Kyhälä-Juntunen. Moskova: Edistys, 1976.
 • Virtanen, Keijo: Puhdistuminen esteettisessä kokemuksessa sanskritin runousopin mukaan: Vertailukohtana Aristoteleen katharsis. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1988. ISBN 951-9113-22-3.
 • Vänskä, Annamari (toim.): Näkyvä(i)seksi: Tutkimuksia kuvien sukupuolikulttuurista. Helsinki: Taidehistorian seura, 2002. ISBN 951-97900-7-1.

70.2 Taidekauppa[muokkaa]

 • Laitinen-Laiho, Pauliina: Taide sijoituskohteena. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27894-7.
 • Laitinen-Laiho, Pauliina: Taideväärennökset. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29369-5.

70.3 Kansantaide. Alkuperäiskansojen taide[muokkaa]

 • Knuuttila, Seppo (toim.): Ite rajoilla. Nykykansantaiteen vuosikirja 1. Helsinki: Maahenki, 2002. ISBN 952-5328-19-8.
 • Rhodes, Colin: Toinen taide – luovat erot. (Outsider art: Spontaneous alternatives, 2000.) Suomennos: Tomi Snellman. Helsinki: Maahenki, 2004. ISBN 952-5328-42-2.

70.9 Yleinen taidehistoria[muokkaa]

 • Eco, Umberto (toim.): Kauneuden historia. (Storia della bellezza, 2004.) Suomentanut Pekka Tuomisto. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-31910-9.
 • Gombrich, E. H.: Maailman taiteen historia. (The Story of Art, 1950.) Suomentanut Sakari Saarikivi. 2. tarkistettu ja uudistettu laitos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1980. ISBN 951-0-10033-1.
 • Honour, Hugh & Fleming, John: Maailman taiteen historia. (A World History of Art, 1982.) Suomentaneet Marja Itkonen-Kaila ym. Uudistettu laitos. Helsingissä: Otava, 2001 (2. painos 2006). ISBN 951-1-16753-7.
 • Laitinen-Laiho, Pauliina: Röyhkeästi ryöstettyä taidetta. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-476-0.
 • Taide tänään : modernismin vuosisata / Edward Lucie-Smith
 • Lukkarinen, Ville (päätoim.): Taide ja okkultismi: Kirjoituksia taidehistorian rajamailta. Taidehistoriallisia tutkimuksia 18. Helsinki: Taidehistorian seura, 1998. ISBN 951-97900-0-4.
 • Milicua, José (päätoim.): Maailmantaiteen kirjasto. Bysantin, islamin ja varhaiskeskiajan taide. (Historia universal del arte.) Käännös Jyrki Lappi-Seppälä. Asiantuntijat: Jukka Ervamaa, Anne Aurasmaa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-19889-7.
 • Milicua, José (päätoim.): Maailmantaiteen kirjasto. Romaaninen taide ja gotiikka. (Historia universal del arte.) Kirjoittanut Joan Sureda. Käännös Sulamit Reenpää. Asiantuntijat: Jukka Ervamaa, Markus Hiekkanen, Heikki Saros. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-19890-0.
 • Niinisalo, Suvi: Vedenneitojen lähteillä. Jyväskylä: Atena, 2006. ISBN 951-796-441-2.
 • Pöykkö, Kaarina & Pöykkö, Kalevi: Neitsyt Maria ja Jeesus-lapsi: Jeesuksen syntymä ja lapsuus taiteessa. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-120-0.
 • Stemp, Richard: Kirkkojen ja katedraalien kieli: Mitä kirkkojen arkkitehtuurin ja taiteen yksityiskohdat kertovat. (The secret language of churches & cathedrals: Decoding the sacred symbolism of Christianity's holy buildings, 2010.) Suomentaneet Pajari Räsänen, Nina Tarvainen ja Juho Gröndahl. Helsinki: Nemo, 2011. ISBN 978-952-240-103-8.

70.901 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Elovirta, Arja & Lukkarinen, Ville (toim.): Katseen rajat: Taidehistorian metodologiaa. Lahti: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1998. ISBN 951-45-7674-8.
 • Ijäs, Minna & Kuusamo, Altti & Niemelä, Riikka (toim.): Kuinka tehdä taidehistoriaa?. Utukirjat. Turun yliopiston taiteiden tutkimuksen laitoksen julkaisuja. Turku: UTU, 2010. ISBN 978-951-29-4187-2.
 • Saarikangas, Kirsi (toim.): Kuvasta tilaan: Taidehistoria tänään. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-046-5.

70.903 Hakuteokset[muokkaa]

 • Gerlings, Charlotte: 100 taiteen mestaria. (100 Great Artists. A Visual Journey from Fra Angelico to Andy Warhol, 2005.) Suomentanut Mirja Muurinen. Helsinki: Gummerus, 2008. ISBN 978-951-20-7580-5.

70.91 Länsimainen taide. Euroopan taide[muokkaa]

 • Levanto, Marjatta: Taivaallinen tungos: Kuvia muinaisista myyteistä. Kuvitus Julia Vuori. Helsinki: Otava, 2001. ISBN 951-1-17296-4.
 • Tolonen, Marjatta: Matka taiteen historiaan. 3. painos (1. painos: Kirjayhtymä, 1998). Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 978-951-31-3764-9.

70.9103 Hakuteokset[muokkaa]

 • Cumming, Robert: Taide. (Art, 2005.) Suomentanut Ilona Räihä. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-34569-6.

70.911 Esihistoriallinen ja vanhan ajan taide[muokkaa]

 • Durando, Furio: Historialliset kulttuurit: Kreikka. (Grecia antica.) Suomentaja: Riitta Virkkunen. Helsinki: Weilin+Göös, 2008. ISBN 978-951-0-32993-1.
 • Lhote, Henri: Saharan kalliopiirrokset: 10000-vuotisen kulttuurin jäljillä. (A la découverte des fresques du Tassili, 1958.) Suomentanut Aarno Peromies. Käännetty saksalaisesta teoksesta. Helsinki: Tammi, 1959.

70.911063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Castrén, Paavo (toim.): Domus Pompeiana: Talo Pompejissa: Näyttelykirja. Näyttely Amos Andersonin taidemuseossa 1.3.–25.5.2008. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-22415-0.
 • Nielsen, Marjatta & Kaimio, Jorma & Jarva, Eero: Etruskit. Näyttely Sinebrychoffin taidemuseossa 6.3.–1.6.2003. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27743-6.

70.912 Keskiajan taide[muokkaa]

 • Annanpalo, Irma & Ihalmo, Anne & Tuominen, Marja (toim.): Heijastuksia Konstantinopolin muurilla. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. C, Keskusteluja ja puheenvuoroja, 4. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1996. ISBN 951-634-469-0.
 • Milicua, José (päätoim.): Maailmantaiteen kirjasto. Bysantin, islamin ja varhaiskeskiajan taide. (Historia universal del arte.) Käännös Jyrki Lappi-Seppälä. Asiantuntijat: Jukka Ervamaa, Anne Aurasmaa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-19889-7.
 • Milicua, José (päätoim.): Maailmantaiteen kirjasto. Romaaninen taide ja gotiikka. (Historia universal del arte.) Kirjoittanut Joan Sureda. Käännös Sulamit Reenpää. Asiantuntijat: Jukka Ervamaa, Markus Hiekkanen, Heikki Saros. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-19890-0.

70.913 Uuden ajan taide[muokkaa]

 • Opas taiteen maailmaan: Länsimainen taide varhaisrenessanssista nykypäivään. (Arte, 1. painos 1991.) Kirjoittajat: Maria Giovanna Battistini ym. Päätoimittaja: Sandro Sproccati. Suomentaneet Elina Suolahti, Martti Berger ja Eija Kämäräinen. 3., laajennettu painos (1. painos 1992). Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26989-1.

70.9134 Nykyajan taide[muokkaa]

 • Airaksinen, Timo ym.: Nykytaiteen arvoja etsimässä. Julkaisija: Kiasma, Nykytaiteen museo. Kysymysmerkki-sarja 6. Helsinki: Edita, 2000. ISBN 951-37-3237-1.
 • Breton, André: Surrealismin manifesti: Ensimmäinen manifesti 1924. (Manifeste du surréalisme, 1924.) Suomentanut sekä johdannolla ja jälkisanoilla varustanut Väinö Kirstinä. 2. uusittu painos. Helsinki: Taide, 1996. ISBN 951-608-023-5.
 • Ferrari, Silvia: 1900-luvun taide. (Arte del novecento, 1999.) Suomentaneet Mirja Itkonen ja Elina Suolahti. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1918-1.
 • Ismit : modernismin taidehistoria / R. Broby-Johansen
 • Hannula, Mika: Nykytaiteen harharetket: Kommunikaatioprosessi valkoisen kuution ulkopuolella. Helsinki: Kuvataideakatemia, 2004. ISBN 951-53-2635-4.
 • Kaitaro, Timo: Runous, raivo, rakkaus: Johdatus surrealismiin. Helsinki: Gaudeamus, 2001. ISBN 951-662-834-6.
 • Sederholm, Helena: Vallankumouksia norsunluutornissa. Jyväskylä: Kampus kustannus, 1994. ISBN 951-9113-36-3.
 • Surrealismi. Teksti ja kuvat: Giovanna Uzzani. Suomennos: Play sounds and words. Kuvataiteen maailma. Firenze: Scala; Oslo: Spektrum, 2010. ISBN 978-88-8117-980-0.

70.9134062 Museot. Museonhoito[muokkaa]

 • Kaitavuori, Kaija: Nykytaiteen museon opas. Helsinki: Nykytaiteen museo, 1993. ISBN 951-47-8097-3.

70.9134063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Erkkilä, Helena & Mellais, Maritta (toim.): ARS 50 vuotta: Muistoja, historiaa, näkökulmia 1961–2011. Helsinki: Valtion taidemuseo, 2010. ISBN 978-951-53-3316-2.
 • Kastemaa, Heikki: Nykyaikojen kampanjat: Ars-näyttelyt ja niiden vastaanotto 1961–2006. Valtion taidemuseo: Kuvataiteen keskusarkisto, 2009. ISBN 978-951-53-3218-9.
 • Art deco ja taiteet [editor: Susanna Luojus

70.92 Suomi[muokkaa]

 • Ahola-Valo, Aleksanteri: Koulupojan päiväkirja: Ensimmäinen kouluvuosi. Hämeenlinna: Elpo, 1988. ISBN 951-99967-0-2.
 • Ahola-Valo, Aleksanteri: Koulupojan päiväkirja. Osa 4, 1.1.1911–31.12.1911. Hämeenlinna: Elpo, 1998. ISBN 951-96676-5-2.
 • Bagh, Peter von: Sininen laulu: Itsenäisen Suomen taiteiden tarina. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-32895-8.
 • Granö, Veli & Honkanen, Martti & Pirtola, Erkki: Itse tehty elämä – ITE. Toimitustyö: Raija Kallioinen. Julkaisija: Maaseudun sivistysliitto. Helsinki: Maahenki, 2000. ISBN 952-5328-06-6.
 • Gutman: Art deco ja taiteet
 • Haapalainen, Riikka: Yks, kaks, monta: Kiasmatematiikkaa kaikille. Tehtävät: Kalle Hamm. Kuvitus: Réka Király. Nykytaiteen museo Kiasman julkaisuja 113. Julkaisu on osa museon 10-vuotisjuhlaohjelmistoa. Helsinki: Kiasma, 2008. ISBN 978-951-53-3042-0.
 • Halén, Harry & Tukkinen, Tauno: Elämän ja kuoleman kello: Sigurd Wettenhovi-Aspan elämä ja teot. Helsingissä: Otava, 1984. ISBN 951-1-08080-6.
 • Heinonen, Yrjö & Kirstinä, Leena & Kovala, Urpo (toim.): Ilmaisun murroksia vuosituhannen vaihteen suomalaisessa kulttuurissa. Pohjautuu Ilmaisun murros (IMU)- projektiin. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1018. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-683-8.
 • Häyrynen, Maunu: Kuvitettu maa: Suomen kansallisten maisemakuvastojen rakentuminen. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 834. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-304-9.
 • Itkonen, Satu: Ite-taide: Arjen luovuutta. Julkaisijat: Maahenki oy ja Nykytaiteen museo Kiasma. Takakannessa: Selkoesite. Helsinki: Maahenki, 2005. ISBN 952-5328-53-8.
 • Tapaus Havis Amanda : siveellisyys ja sukupuoli vuoden 1908 suihkulähdekiistassa / Harri Kalha.
 • Karlsson, Petter: Muumimaailma ja todellisuus. Tove Janssonin elämä kuvina. (Muminvärlden & verkligheten. Tove Janssons liv i bilder, 2014.) Kuvatoimitus: Bengt Wanselius. Suomentanut Sari Kumpulainen. Helsinki: WSOY, 2014. ISBN 978-951-0-40949-7.
 • Keto-Tokoi, Petri & Kuuluvainen, Timo (toim.): Suomalainen aarniometsä. Kuvitus pääosin: Petri Keto-Tokoi, Ritva Kovalainen, Timo Kuuluvainen, Sanni Seppo. Helsinki: Maahenki, 2010. ISBN 978-952-5870-06-0.
 • Kirjoituksia taiteesta 3: Modernisteja ja taiteilija-kriitikoita. Toimittajat: Liisa Lindgren, Hanna-Leena Paloposki ja Elina Heikka. Kuvataiteen keskusarkisto 7. Helsinki: Valtion taidemuseo, kuvataiteen keskusarkisto, 2001. ISBN 951-53-2359-2.
 • Konttinen, Riitta: Sammon takojat: Nuoren Suomen taiteilijat ja suomalaisuuden kuvat. Helsingissä: Otava, 2001. ISBN 951-1-16075-3.
 • Kortelainen, Anna: Albert Edelfeltin fantasmagoria: Nainen, ”Japani”, tavaratalo. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-409-6.
 • Lempa, Nina (toim.): Kirkko kulttuurin kantajana. Julkaisija: Kirkkohallitus. Helsinki: Museovirasto, 2000. ISBN 951-789-048-6.
 • Lyytikäinen, Pirjo & Kalliokoski, Jyrki & Kantokorpi, Mervi (toim.): Katsomuksen ihanuus: Kirjoituksia vuosisadanvaihteen taiteista. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-894-8.
 • Kalela : erämaa-ateljee ja koti = Wilderness studio and home / toim.-ed. by Kerttu Niilonen
 • Ojanperä, Riitta (toim.): Kalevala kuvissa. Helsinki: Valtion taidemuseo, Ateneumin taidemuseo, 2009. ISBN 978-951-53-3154-0.
 • Palin (toim.): Modernia on moneksi : kuvataiteen, taideteollisuuden ja arkkitehtuurin piirteitä maailmansotien välisen ajan Suomessa
 • Suomen taiteen historia: Keskiajalta nykyaikaan. (Konsten i Finland: Från medeltid till nutid, 1998.) Suomennos: Kaija Valkonen. Espoo: Schildt, 1998 (2. korjattu painos 2001). ISBN 951-50-0920-0.
 • Svensson, Helen (toim.): Toven matkassa: Muistoja Tove Janssonista. (Resa med Tove: En minnesbok om Tove Jansson, 2002.) Suomentanut Outi Menna. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28323-1.
 • Taide, aika, ajatus : Suomen taide aikalaisten kuvaamana
 • Turtiainen, Minna & Wahlroos, Tuija (toim.): Maaemon lapset: Tolstoilaisuus kulttuurihistoriallisena ilmiönä Suomessa. Liittyy itsenäisenä kokonaisuutena samannimiseen näyttelyyn Gallen-Kallelan museossa 5.6.–29.8.2010. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1260. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-168-1.

70.92062 Museot. Museonhoito[muokkaa]

70.92063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Immonen, Pirjo & Vuorimies, Elina (toim.): Ite korvessa. Näyttely Kajaanin taidemuseossa 3.6.–16.9.2007. Nykykansantaiteen vuosikirja 5. Helsinki: Maahenki, 2007. ISBN 978-952-5652-01-7.
 • Jansson, Tove: Tove Jansson. Muistonäyttely. Taiteilijavanhemmat Signe Hammarsten Jansson ja Viktor Jansson. Toimittajat: Anneli Ilmonen, Teija Waaramaa, Elina Bonelius. Tampereen taidemuseon julkaisuja 102. Tampere: Tampereen taidemuseo – Pirkanmaan aluetaidemuseo, 2002. ISBN 952-9549-70-9.
 • Knuuttila, Seppo (päätoim.): Ite hengessä. Näyttely Helsingin taidehallissa 17.6.–13.8.2006. Helsinki: Maahenki, 2006. ISBN 952-5328-85-6.
 • Kruskopf, Erik: Valon rakentajat. Suomen kuvataidetta 1940–1950-luvulla. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-195-7.
 • Pusa, Erja & Tappola, Taru (toim.): Myytti: Matka suomalaiseen mielenmaisemaan. Näyttely: Helsingin kaupungin taidemuseo, Taidemuseo Meilahti 20.6.–13.10.2002. Helsingin kaupungin taidemuseon julkaisuja 74. Helsinki: Helsingin kaupungin taidemuseo, 2002. ISBN 951-8965-52-8.
 • Piela, Ulla (toim.): Taiteilijoiden Kalevala. Liittyy Kalevala-näyttelyyn Ateneumin taidemuseossa 27.2.–9.8.2009. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura: Kalevalaseura, 2009. ISBN 978-952-222-084-4.
 • Sarje, Kimmo & Talasma, Päivi (toim.): Mytologia Suomessa. Näyttely 26.7.–30.8.1990, näyttelytila Otso. Julkaissut Helsingin juhlaviikot. Espoo: Espoon kulttuuritoimisto, 1990. ISBN 951-857-144-9.

70.93 Pohjoismaat[muokkaa]

70.92063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Karvonen-Kangas, Kerttu & Pelin, Anne & Wahlroos, Tuija (toim.): Yhteinen maa: Pohjoisten kansojen nykytaide ja taidekäsityö. Näyttely 1.2.–18.5.2003 Gallen-Kallelan museo, 18.6.2003–15.2.2004 Saamelaismuseo SIIDA ja 5.3.–30.5.2004 Wäinö Aaltosen museo. Espoo: Gallen-Kallelan museo, 2003. ISBN 952-9739-16-8.

70.94 Keski-Eurooppa[muokkaa]

70.941063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Karvonen-Kannas, Kerttu & Möttönen, Tuija (toim.): Ugriculture 2000: Suomalais-ugrilaisten kansojen nykytaiteet: Karjala-Komi-Mari-Mordva-Udmurtia-Unkari-Viro. Näyttelyt: Gallen-Kallelan museo 6.5.2000–1.1.2001, Lönnströmin taidemuseo 12.1.2001-18.3.2001, Riihimäen taidemuseo 22.4.2001–27.5.2001. Espoo: Gallen-Kallelan museo, 2000. ISBN 952-9739-12-5.

70.961 Ranska[muokkaa]

 • Suuri lasi / Octavio Paz

70.962 Italia[muokkaa]

 • Leonardo da Vinci / Serge Bramly
 • Leonardo da Vinci : elämä ja tuotanto / Elke Linda Buchholz
 • Grömling, Alexandra: Michelangelo Buonarroti. Elämä ja tuotanto. (Michelangelo Buonarroti. Leben und Werk, 1999.) Suomentanut Liisa Kovanen. Köln: Könemann, 2001. ISBN 3-8290-5715-6.
 • Leonardo da Vinci: Työpäiväkirjat. Koonnut ja suomentanut Laura Lahdensuu. Helsinki: Teos, 2009. ISBN 978-951-851-146-8.
 • Rácz, István: Michelangelo – kuvanveistäjä, maalari, runoilija. Helsingissä: Otava, 1980. ISBN 951-1-05523-2.
 • Vasari, Giorgio: Taiteilijaelämäkertoja Giottosta Michelangeloon. (Le vite dé piú eccellenti pittori, scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568.) Pia Mänttärin suomennoksen pohjalta toimittaneet Altti Kuusamo ja Raija Petäjäinen. Esipuhe ja huomautukset: Altti Kuusamo. Helsinki: Taide, 1994 (3. painos 2001). ISBN 951-608-006-5.

70.963 Espanja[muokkaa]

 • Toiviainen, Kalevi: Tähtiä Espanjan taivaalta: Espanjan kulttuurin ja espanjalaisuuden vaikuttajia. Omakirja. Espoo: Kalevi Toiviainen, 2010. ISBN 978-952-92-7045-3.

70.971063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Karvonen-Kannas, Kerttu & Möttönen, Tuija (toim.): Ugriculture 2000: Suomalais-ugrilaisten kansojen nykytaiteet: Karjala-Komi-Mari-Mordva-Udmurtia-Unkari-Viro. Näyttelyt: Gallen-Kallelan museo 6.5.2000–1.1.2001, Lönnströmin taidemuseo 12.1.2001-18.3.2001, Riihimäen taidemuseo 22.4.2001–27.5.2001. Espoo: Gallen-Kallelan museo, 2000. ISBN 952-9739-12-5.

70.971 Venäjä. Ukraina. Valko-Venäjä. Moldova[muokkaa]

 • Pesonen, Pekka: Venäjän kulttuurihistoria. 3. painos (1. painos 1998). Palmenia-sarja 28. Helsinki: Palmenia, 2007. ISBN 978-951-570-732-1.

70.971063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Karvonen-Kangas, Kerttu & Pelin, Anne & Wahlroos, Tuija (toim.): Yhteinen maa: Pohjoisten kansojen nykytaide ja taidekäsityö. Näyttely 1.2.–18.5.2003 Gallen-Kallelan museo, 18.6.2003–15.2.2004 Saamelaismuseo SIIDA ja 5.3.–30.5.2004 Wäinö Aaltosen museo. Espoo: Gallen-Kallelan museo, 2003. ISBN 952-9739-16-8.
 • Malevitš, Kazimir: Venäläisen museon Kazimir Malevitsh -kokoelma. Näyttely Didrichsenin taidemuseossa 15.2.–15.6.2000. Järjestäjät: Didrichsenin taidemuseo ja Venäläinen museo, Pietari. Toimittajat: Natalja Obnovlenskaja ja Ilkka Karttunen. Helsinki: Didrichsenin taidemuseo, 1999. ISBN 951-97083-3-2.

70.981 Aasia[muokkaa]

70.981063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Forss, Anne-Mari & Huhtamäki, Ulla (toim.): Auringonjumalattaren tyttäret: Japanilainen naisellisuus. Näyttely Sinebrychoffin taidemuseossa 29.1.–17.5.2009. Sinebrychoffin taidemuseon julkaisuja. Helsinki: Valtion taidemuseo, Sinebrychoffin taidemuseo, 2009. ISBN 978-951-53-3146-5.
 • Hokusai: Hokusai & Hiroshige. Matkalla Edoon. Toimittaja: Heikki Malme. Käännökset japanista: Tuula Moilanen, japanilaisten runojen suomennokset Kai Nieminen. Näyttely: Ateneumin taidemuseo, 5.9.–7.12.2008. Helsinki: Ateneumin taidemuseo, 2008. ISBN 978-951-53-3091-8.

70.983 Amerikka[muokkaa]

 • Carl Barksin maalaukset ja piirrokset
 • Popismi: Andy Warholin 60-luku / Andy Warhol, Pat Hackett ;

70.983063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Talvitie, Jyrki K. & Ilmonen, Anneli (toim.): Sulkakäärme ja jaguaarijumala: Meksikon ja Guatemalan intiaanikulttuurit. Liittyy samannimiseen näyttelyyn Tampereen taidemuseossa 16.8.1997–1.2.1998. Tampereen taidemuseon julkaisuja 73. Tampere: Tampereen taidemuseo, 1997. ISBN 952-9549-42-3.

71 Uudet taidemuodot[muokkaa]

 • Alanen, Antti & Pohjola, Ilppo: Sähköiset unet: Musiikkivideot: Miten taiteesta tuli pop. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992. ISBN 951-37-0837-3.
 • Tarkka, Minna & Hintikka, Kari A. & Mäkelä, Asko (toim.): Johdatus uuteen mediaan. Helsinki: Edita, 1996. ISBN 951-37-1700-3.

71.063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Erkkilä, Helena & Mellais, Maritta (toim.): ARS 50 vuotta: Muistoja, historiaa, näkökulmia 1961–2011. Kuvataiteen keskusarkisto 21. Helsinki: Valtion taidemuseo, 2010. ISBN 978-951-53-3316-2.
 • Kastemaa, Heikki: Nykyaikojen kampanjat: Ars-näyttelyt ja niiden vastaanotto 1961–2006. Kuvataiteen keskusarkisto 18. Valtion taidemuseo: Kuvataiteen keskusarkisto, 2009. ISBN 978-951-53-3218-9.

71.3 Tilataide. Ympäristötaide[muokkaa]

71.3063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Raatikainen, Riitta (päätoim.): MaisemaGalleria: Ympäristötaidetta Viitostiellä 2000–2001. MaisemaGallerian näyttely Toinen tie Kuopion taidemuseossa 16.11.2001–27.1.2002.. Kuopio: Tarina Cultural Productions, 2001. ISBN 951-98758-1-6.

71.5 Tatuointi. Kehotaide[muokkaa]

 • Morley, Simon & Friend, David: Penisorigami: Opaskirja australialaisen genitaaliorigamin muinaiseen taitoon. (Puppetry of the penis: The ancient Australian art of genital origami, 1996.) Suomennos: Asmo Koste. Helsinki: Nastamuumio, 2002. ISBN 952-5083-15-2.

71.7 Performanssitaide[muokkaa]

 • Mäkäräinen, Hanna: Tulesta taiteeksi: Tulitaiteen oppi- ja virikemateriaali. Kirjoittajat: Hanna Mäkäräinen ja Hanna Romppainen. Vantaa: Sivistysliitto kansalaisfoorumi, 2008. ISBN 978-951-9461-39-7.

72 Arkkitehtuuri[muokkaa]

73 Kuvanveistotaide[muokkaa]

73.91 Euroopan kuvanveistotaide[muokkaa]

 • Molesworth, H. D.: Euroopan veistotaidetta romantiikasta Rodiniin. (European Sculpture from Romanesque to Rodin, 1965.) Suomentaneet Raija Mattila ja Pekka Suhonen. Helsinki: Otava, 1966.

73.9132 Barokin ja rokokoon kuvanveistotaide[muokkaa]

 • Saitajoki, Juha: Pyhän Teresan hurmio: Pyhä Jeesuksen Teresa, Gian Lorenzo Bernini ja minä. Väitöskirja. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2003. ISBN 951-634-886-6. Teoksen verkkoversio (PDF).

73.92 Suomi[muokkaa]

 • Gullichsen, Maire: Sateenkaaren värejä, tummia sävyjä. Muistoja vuosilta 1907–1928. (Regnbågsfärger, mörka stänk. Minnesvandringar 1907–1928, 2008.) Täydennetty käännös alkuteoksesta. Toimittaneet Cita Reuter ja Lilli Alanen. Suomentanut Raija Rintamäki. Helsinki: Tammi, 2010. ISBN 978-951-31-5730-2.
 • Huhtamo, Kari: Kari Huhtamo. Teksti: Timo Valjakka. Valokuvat: Jussi Tiainen ym. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-16141-5.
 • Kalha, Harri: Tapaus Havis Amanda: Siveellisyys ja sukupuoli vuoden 1908 suihkulähdekiistassa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-045-5.
 • Kaloinen, Kimmo & Ojala, Ilmari: Hakkapeliittain kotiinpaluu: Pentti Papinahon ratsastajapatsas: Teos ja tausta. Hämeenlinna: Karisto, 1980. ISBN 951-23-1709-5.
 • Leikola, Anto & Savelainen, Hannele: Silkkiuikusta pronssilinnuksi. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-24655-7.
 • Lindgren, Liisa: Memoria: Hautakuvanveisto ja muistojen kulttuuri. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-068-4.
 • Lähdesmäki, Tuuli: Kuohahdus Suomen kansan sydämestä: Henkilömonumentti diskursiivisena ilmiönä 1900-luvun lopun Suomessa. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimuskeskus, 2007. ISBN 978-951-39-2999-2. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Mamia, Hanna (toim.): Kuvanveisto ajassa ja tilassa. Suomen kuvanveistäjäliiton 100-vuotisjuhlakirja. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1267. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-178-0.
 • Mäntynen, Taru: Veistoksia Maaemosta Marjattaan. Teksti: Markku Nieminen. Kuhmo: Juminkeko, 2008. ISBN 978-952-5385-43-4.

73.92063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Huhtamo, Kari & Valjakka, Timo: Huhtamo: Variato arctica sculptura. Toimitus ja teksti Timo Valjakka. Liittyy näyttelyyn Variato arctica sculptura, Tretjakovin galleria, Moskova, 2009. Helsinki: Parvs, 2009. ISBN 978-952-5654-21-9.

73.94 Keski-Eurooppa[muokkaa]

 • Giacomettin ateljeessa / Jean Genet

73.9131 Renessanssin kuvanveistotaide[muokkaa]

 • Cellini, Benvenuto: Oma-elämäkerta. Suomentanut Maija Halonen. 2. painos (1. painos 1933). Laatukirjat. Kansi- ja selkänimeke: Omaelämäkerta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21046-3.

74 Maalaustaide. Piirustustaide[muokkaa]

 • Alberti, Leon Battista: Maalaustaiteesta. (De pictura, 1435.) Suomentanut Marja Itkonen-Kaila. Helsinki: Taide, 1998. ISBN 951-608-032-4.

74.1 Piirustustaide[muokkaa]

 • Jokinen, Heikki: Sarjakuvantekijän selviytymisopas. Helsinki: Sarjakuvantekijät, 1999. ISBN 951-98311-0-X.
 • Jokinen, Heikki: Tuolien välistä omalle pallille: Sarjakuva valtion taidehallinnossa. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston julkaisusarja nro 14/2001. Helsinki: Opetusministeriö, 2001. ISBN 952-442-427-4.

74.11 Piirustuksen tekniikka[muokkaa]

 • Ahlqvist, Keijo (toim.): Sarjakuvakoulu: Limingan taidekoulun sarjakuvalinjan 10. vuosi. Liminka: Limingan taidekoulun sarjakuvalinja, 2009. ISBN 978-952-67041-3-5.
 • Ahlqvist, Keijo & Kutila, Ari: Piirrä sarjakuvaa!. Kemi: Sarjakuvakeskus, 1989. ISBN 952-90-0725-6.
 • Bishop, Franklin: Sarjakuvapiirtäjän käsikirja. (The cartoonist's bible, 2006.) Suomentanut Jari Leino. Karkkila: Kustannus-Mäkelä, 2007. ISBN 978-951-882-686-9.
 • Luovan piirtämisen opas : käytä oikeaa aivopuoliskoasi / Betty Edwards
 • Maddocks, Peter: Näin piirrät sarjakuvia ja pilapiirroksia. (How to draw cartoons, 1991.) Suomentanut Raija Viitanen. Karkkila: Kustannus-Mäkelä, 1991. ISBN 951-873-340-6.

74.12 Tekstaus. Kalligrafia[muokkaa]

 • Airas, Annukka & Heiskanen, Topio & Uusitalo, Liisa: Kalligrafia: Tekstausopas. 5. painos (1. painos 1996). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2004. ISBN 978-951-0-23395-5.
 • Cleminson, Ralph (toim.): Kalligrafian taito: Eri kirjoitusjärjestelmien taitajat opastavat kalligrafian salaisuuksiin vaihe vaiheelta. (The complete guide to calligraphy: Master scripts of the west and east, step-by-step with 45 projects, 2006.) Suomennos Vuokko Koho. Helsinki: Multikustannus, 2007. ISBN 978-952-468-140-7.
 • Hanson, Manda: Kalligrafia. (Calligraphy, 1995.) Suomennos: Kirsi Tanner. Opi ja osaa. Helsinki: Gummerus, 1995. ISBN 951-20-4709-8.
 • Heiskanen, Toivo & Uusitalo, Liisa: Kalligrafia: Historiallisia kirjainmalleja ja työmenetelmiä. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25799-0.
 • Lappalainen, Laura (päätoim.): Silkki, savi ja sivellin: Kimonosilkkejä, keramiikkaesineitä ja kalligrafiaa. Hashi 21. Helsinki: Japanilaisen kulttuurin ystävät, 2000. ISBN 951-98012-2-7.
 • Numminen, Ahto & Eriksson, Olof: Tekstauskirja. 7. painos (5. uusittu painos 1980). Helsingissä: Otava, 1988 (10. painos 1999). ISBN 951-1-10218-4.

74.12063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Kirjainten voima. Suomen kalligrafiayhdistyksen kansainvälinen 5-vuotisjuhlanäyttely Aleph – kirjainten voima, Sanomatalon Mediatori, Helsinki 3.–14.5.2005. Valokuvaaja: Juha Vääräkangas. Tampere: Suomen kalligrafiayhdistys, 2005.

74.17 Pilapiirrokset. Karikatyyrit[muokkaa]

Pääartikkeli: Pilapiirroskokoelmat
 • Parhaat pilapiirtäjämme / Olavi Järvi.
 • Ylönen, Marja: Pilahistoria: Suomi poliittisissa pilapiirroksissa 1800-luvulta 2000-luvulle. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-299-9.

74.203 Näyttelyt[muokkaa]

 • Henry Lönnforsin miniatyyrikokoelma. Toimittanut Mia Haltia. Näyttely: Turun taidemuseo, 15.9.2009–28.11.2010. Turun taidemuseon julkaisuja. Turku: Turun taidemuseo, 2009. ISBN 978-952-9576-42-5.

74.2 Maalaustaide[muokkaa]

 • Grass, Günter: Löytötavaraa lukuhaluttomille. (Fundsachen für Nichtleser, 1997.) Suomentanut Oili Suominen. Helsinki: Tammi, 1997. ISBN 951-31-1052-4.

74.21 Maalaustaiteen materiaalit ja tekniikka[muokkaa]

 • Finlay, Victoria: Värimatka. (Colour: Travels through the paintbox, 2002.) Suomentanut Jaana Iso-Markku. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-17525-4.
 • Guo Xi: Metsien ja virtojen ylevä viesti: Guo Xin maisemamaalausta koskevia neuvoja. (Linquan gaozhi.) Muistiin merkinnyt hänen poikansa Guo Si. Suomentanut Minna Törmä. Helsinki: Taide, 1999. ISBN 951-608-039-1.
 • Hsu, I-Ching: Kiinalainen maalaustaide. (Chinese brush painting, 1995.) Suomennos: Kirsi Tanner. Helsinki: Gummerus, 1995. ISBN 951-20-4710-1.
 • Suuri piirustus- ja maalauskirja / Bodo W. Jaxtheimer
 • Elävän mallin piirustus ja maalaus / Björn Melin

74.3 Aiheet piirustus- ja maalaustaiteessa[muokkaa]

 • Aitio, Tommi (toim.): Kaj Stenvall. Liittyy Galleria Brondassa, Helsingissä 4.–28.3.1999 pidettyyn Olemisen mallit -näyttelyyn. Helsingissä: Otava, 1999 (5. painos 2004). ISBN 951-1-15995-X.
 • Itkonen, Satu: Yön kuvia suomalaisessa taiteessa. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-108-2.
 • Kivi, Jussi: Kaunotaiteellinen eräretkeilyopas. Helsinki: Taide: Kuvataideakatemia, 2004. ISBN 951-608-050-2.
 • Timmerbacka, Anna: Ranskan vallankumouksen kuvat. Turku: Turun ammattikorkeakoulu, 2006. ISBN 952-5596-58-3.

74.9 Piirustus- ja maalaustaiteen historia[muokkaa]

 • Leikola, Anto: Norsusta nautilukseen: Löytöretkiä eläinkuvituksen historiaan. Helsinki: John Nurmisen Säätiö, 2012. ISBN 978-952-9745-34-0.
 • Maalaustaiteen historia
 • Magalhaes, Roberto Carvalho de: Pieni suuri taidekirja: Länsimainen maalaustaide esihistoriasta jälki-impressionismiin. (Little big art book: Western painting from prehistory to post-impressionism, 2005.) Suomennos: Sakari Hyrkkö. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-31911-2.

74.91 Euroopan piirustus- ja maalaustaide[muokkaa]

 • Ball, Philip: Kirkas maa: Miten värit syntyivät. (Bright earth: The invention of colour, 2001.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2003. ISBN 952-5202-58-5.
 • Brusatin, Manlio: Värien historia. (Storia dei colori, 1983.) Suomentanut Leena Talvio. Helsinki: Taide, 1996. ISBN 951-608-019-7.
 • Pinx. Maalaustaiteen mestareita 1: Kirkon ja kuninkaan kunniaksi. Perustuu teokseen Galleria d’arte. Toimituskunta: Eija Kämäräinen, Timo Huusko, Riitta-Liisa Kuosmanen. Vastaava toimittaja Kirsti Kujanen. Suomennos Eija Kämäräinen. Weilin+Göös. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-29195-1.

74.9131 Renessanssin piirustus- ja maalaustaide[muokkaa]

 • Pinx. Maalaustaiteen mestareita 1: Kirkon ja kuninkaan kunniaksi. Perustuu teokseen Galleria d’arte. Toimituskunta: Eija Kämäräinen, Timo Huusko, Riitta-Liisa Kuosmanen. Vastaava toimittaja Kirsti Kujanen. Suomennos Eija Kämäräinen. Weilin+Göös. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-29195-1.

74.913 Uuden ajan piirustus- ja maalaustaide[muokkaa]

 • Pasanen, Kimmo: Musta neliö: Abstraktin taiteen salat. Perustuu tekijän Sorbonnen yliopistossa Pariisissa vuonna 1995 hyväksyttyyn väitöskirjaan ”Le tableau vide: Le sens d l’oeuvre et les jeux de l’art”. Helsinki: Taide, 2004. ISBN 951-608-052-9.

74.9133 1800-luvun ja vuosisadan vaihteen piirustus- ja maalaustaide[muokkaa]

74.9133063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Valkonen, Tuulikki 2001. Romanttiset maisemat. Helsinki: Tammi, Karisto. 168 s. ISBN 951-31-2249-2

74.92 Suomi[muokkaa]

 • Aikio, Tarja: Sompion suuri mestari: Kansantaiteilija Andreas Alarieston elämä ja työ. Inari: Kustannus-Puntsi, 2001. ISBN 952--5343-07-3.
 • Aitio, Tommi (toim.): Kaj Stenvall. Liittyy Galleria Brondassa, Helsingissä 4.–28.3.1999 pidettyyn Olemisen mallit -näyttelyyn. Helsingissä: Otava, 1999 (5. painos 2004). ISBN 951-1-15995-X.
 • Alariesto, Andreas: Andreas Alarieston lapinkuvat. Toimittanut ja esipuheen kirjoittanut: Rauni Kivilinna. Porvoo Helsinki: WSOY, 1976. ISBN 951-0-07684-8.
 • Anttila, Elina ym.: Edelfelt: Matkoja, maisemia ja naamiaisia. Käännökset: Oili Suominen, Outi Nyman, Roderick Dickson. Toimitus: Erkki Anttonen. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29219-2.
 • Gallen-Kallelan museo (toim.): Ota sielusi täyteen! Tutkimuksellisia polkuja Akseli Gallen-Kallelan taiteeseen. Espoo: Gallen-Kallelan museo, 2011. ISBN 978-952-9739-27-1.
 • Gallen-Kallela-Sirén, Janne: Minä palaan jalanjäljilleni: Akseli Gallen-Kallelan elämä ja taide. Helsingissä: Otava, 2001. ISBN 951-1-17649-8.
 • Hooven, F. Valentine, III: Tom of Finland: Elämäkerta. (The life and times of Tom of Finland, 1993.) Käsikirjoituksesta suomentanut Eeva-Liisa Jaakkola. Helsingissä: Otava, 1992. ISBN 951-1-12000-X.
 • Hänninen, Ville & Karjalainen, Jussi: Sarjatulta! Sota-ajan suomalaiset pilapiirrokset ja sarjakuvat. Helsinki: Jalava, 2014. ISBN 978-951-887-504-1.
 • Junttila, Marja (toim.): Vilho Lampi: 1898–1936. Ars Nordica 11. Oulu: Pohjoinen, 1998. ISBN 951-749-312-6.
 • Tom of Finland : taidetta seksin vuoksi / Harri Kalha.
 • Kari, Risto (teksti) & Ruotsalainen, Matti (valokuvat): Kirkkomaalarit: Mikael Toppeliuksen ja Emanuel Granbergin taide. Helsingissä: Otava, 1989. ISBN 951-1-10808-5.
 • Totuus enemmän kuin kauneus : naistaiteilija, realismi ja naturalismi 1880-luvulla : Amélie Lundhl [i.e. Lundahl], Maria Wiik, Helena Westermarck, Helena Schjerfbeck ja Elin Danielson / Riitta Konttinen.
 • Kortelainen, Anna: Virginie! Albert Edelfeltin rakastajattaren tarina. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-2457-6.
 • Kruskopf, Erik: Kuvataiteilija Tove Jansson. (Bildkonstnären Tove Jansson, 1992.) Suomennos: Eija Kämäräinen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-18241-9.
 • Kuusikko, Riitta: Andreas Alariesto 1900–1989. Ars Nordica 6 (Aineen taidemuseo, Kemin taidemuseo, Oulun taidemuseo ja Rovaniemen taidemuseo). Oulu: Pohjoinen, 1994. ISBN 951-749-208-1.
 • Kähkönen, Kaija (toim.): Einari Junttila 1901–1975: Ei ko maalaa. Kirjoittajat: Heikki Kastemaa ym. Valokuvaaja: Mervi Autti. Ars Nordica 13. Tornio & Oulu: Ars Nordica & Pohjoinen, 2002. ISBN 951-749-367-3.
 • Kämäräinen, Eija: Akseli Gallen-Kallela: Katsoin outoja unia. Helsinki Porvoo Juva: WSOY, 1994 (3. painos 2005). ISBN 951-0-19217-1.
 • Merenpoika Hugo Simberg / Eija Kämäräinen
 • Kämäräinen, Eija: Suomalainen taidegalleria: Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela, Juho Rissanen, Helena Schjerfbeck, Hugo Simberg. Sisältö: Albert Edelfelt: Kultainen häkki; Akseli Gallen-Kallela: Katsoin outoja unia; Juho Rissanen: Naurava kisälli; Helena Schjerfbeck: Paljas minäni; Merenpoika Hugo Simberg. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999 (2. painos 2002). ISBN 951-0-23521-0.
 • Leikola, Anto & Lokki, Juhani & Stjernberg, Torsten: Von Wright -veljesten linnut. Perustuu teokseen Taiteilijaveljekset von Wright: Suomen kauneimmat lintumaalaukset. Helsingissä: Otava, 2003 (2. painos 2006). ISBN 951-1-18037-1.
 • Lukkarinen, Ville: Pekka Halonen – pyhä taide. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1146. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-938-8.
 • Suomi-kuvasta mielenmaisemaan : kansallismaisemat 1800- ja 1900-luvun vaihteen maalaustaiteessa / Ville Lukkarinen ja Annika Waenerberg.
 • Martikainen, Urpo: Vanhoina hyvinä aikoina: Kuvia ja mielikuvia Suomesta. Helsinki: Minerva, 2010. ISBN 978-952-492-358-3.
 • Mäkelä, Hannu: Kaarina Kaila: Taiteilija. Helsingissä: Otava, 1992. ISBN 951-1-10994-4.
 • Niemi, Niina & Hyvönen, Marja-Liisa (toim.): Hyöky ja Horisontti. Jyväskylän yliopiston taidekokoelma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston museo, 2009. ISBN 978-951-39-3512-2.
 • Palsa, Kalervo: Kalervo Palsan päiväkirjat: Merkintöjä vuosilta 1962–1987. Toimittanut Maj-Lis Pitkänen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16567-0.
 • Palsa, Kalervo: Kalervo Palsan päiväkirjat: Merkintöjä vuosilta 1962–1987. Toimittanut Maj-Lis Pitkänen. 2. painos (1. painos 1990). Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-27420-8. (nidottu)
 • Porvali, Seppo: Kari: Tasavallan hovinarri: Dokumentti maailman parhaimpiin pilapiirtäjiin kuuluneen Kari Suomalaisen elämästä. Tampere: Revontuli, 1999. ISBN 952-5170-10-1.
 • Rislakki, Jukka & Sandell, Rainer: Varsinainen Puupää! Ola Fogelbergin ja hänen Pekkansa tarina. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-31-1790-1.
 • Rönkkö, Pekka: Isto: Eetu Isto (1865–1905) ja Hyökkäys (1899). Ars Nordica 2. Oulu: Pohjoinen, 1990. ISBN 951-749-142-5.
 • Sederholm, Helena ym. (toim.): Pinx: Maalaustaide Suomessa. Suuria kertomuksia. Toimitus: Anssi Mäkinen, Rakel Kallio, Veikko Kallio. Espoo: Weilin + Göös, 2001. ISBN 951-35-6597-1.
 • Koleasta talvesta kesäaamuun : otteita Hugo Simbergin kirjeistä
 • Kuvia pohjoisen tasavallasta : Mukka, Särestöniemi ja Palsa / toimittanut Jyrki Siukonen.
 • Stewen, Riikka: Hugo Simberg – unien maalari. Helsingissä: Otava, 1989 (4. painos 2004). ISBN 951-1-10455-1.
 • Siukonen, Jyrki (toim.): Kuvia pohjoisen tasavallasta: Mukka, Särestöniemi ja Palsa. Kirjoittajat: Elina Arminen, Tuija-Hautala-Hirvioja ja Jyrki Siukonen. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2011. ISBN 978-952-484-406-2.
 • Svensson, Helen (toim.): Toven matkassa: Muistoja Tove Janssonista. (Resa med Tove: En minnesbok om Tove Jansson, 2002.) Suomentanut Outi Menna. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28323-1.
 • Vadén, Tere: Arktinen hekkuma: Kalervo Palsa ja suomalaisen ajattelun mahdollisuus. Jyväskylä: Atena, 1997. ISBN 951-796-096-4.
 • Unelmaton uni : suomalaisen surrealismin filosofis-kirjallinen ja psykologinen tausta : Otto Mäkilän surrealistinen taide / Ulla Vihanta.
 • Westerholm, Sirpa (toim.): Lapsi Suomen taiteessa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998 (3. painos 2005). ISBN 951-0-22589-4.
 • Westin, Boel: Tove Jansson: Sanat, kuvat, elämä. (Tove Jansson: Ord, bild, liv, 2007.) Suomentanut Jaana Nikula. Helsinki: Schildt, 2008. ISBN 978-951-50-1752-9.
 • Kynä käy : Aarno Liuksiala, taiteilija ja metsämies / Pekka Virtanen.

74.9203 Hakuteokset[muokkaa]

 • Hänninen, Ville & Römpötti, Harri: Päin näköä! 16 suomalaista sarjakuvataiteilijaa. Kirja liittyy näyttelyyn Kiasmassa 16.3.–9.9.2012. Helsinki: Like, 2011. ISBN 978-952-01-0654-6.

74.92063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Arell, Berndt & Mustola, Kati: Tom of Finland: Ennennäkemätöntä. Näyttely Kluuvin galleriassa 21.6.–27.8.2006. Julkaisijat: Helsingin kaupungin taidemuseo & MSC Finland – Tom’s Club ry. Helsinki: Like, 2006. ISBN 952-471-843-X.
 • Joulukuun ryhmä: Aatto Hukkanen, Pentti Junno, Ilmo Pihkala, Leo-Lassi Saarela: Oulun taidemuseo 3.12.1988 – 8.1.1989. Tekstit: Artturi Puusti ja Heikki Kastemaa. Kuvat: Kai Tuominen, Sanomalehti Kalevan arkisto, Oulun taidemuseo. Sisällys: näyttelyluettelo, Joulukuun ryhmän synty, näyttelyt, näyttelypaikat ja osallistujat ja taiteilijoiden elämäkerrat. Oulun taidemuseon julkaisuja 7. Oulu: Oulun taidemuseo, 1988. ISBN 951-9234-15-2.
 • Lohiniva, Leena: Govvan: Saamelaisesta kuvataiteesta. Näyttely Rovaniemen taidemuseossa 16.10.1999–9.1.2000 ja Siida-saamelaismuseossa 19.1.–27.2.2000. Rovaniemi: Rovaniemen taidemuseo, 1999. ISBN 952-9554-29-X.
 • Mäki, Martti: Martti Mäki: Elämä on palamista. Vastaava toimittaja: Heikki Kastemaa. Kirjoittajat: Tor-Björn Hägglund, Kari Kontio ja Heikki Kastemaa. Julkaistu Oulun taidemuseossa pidetyn samannimisen retrospektiivisen näyttelyn yhteydessä. Oulu: Pohjoinen, 1996. ISBN 951-749-256-1.
 • Onerva, L.: L. Onerva: Valvottu yö: Runoilijan maalauksia pimeydestä valoon. Tekstit:] Hannu Mäkelä, Berndt Arell. Näyttely: 25.2.–23.5.2004 Helsingin kaupungin taidemuseo, Taidemuseo Meilahti. Helsingin kaupungin taidemuseon julkaisuja 78. Jyväskylä: Minerva, 2004. ISBN 952-5478-52-1.
 • Mäkinen, Antti: Louis Sparren kuvia Kalevalan mailta. Liittyy näyttelyyn Kainuun museossa 28.6.–15.9.1999. Oulu: Kainuun museo, 1999. ISBN 951-800-260-6.

74.93 Pohjoismaat[muokkaa]

 • Næss, Atle: Edvard Munch: Elämäkerta. (Munch: En biografi, 2004.) Suomentanut Veijo Kiuru. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-20267-7.

74.94 Keski-Eurooppa[muokkaa]

 • Gogh, Vincent van: Kirjeitä veljelleni. (Dear Theo: The autobiography of Vincent van Gogh, 1937.) Toimittanut Irving Stone. Suomentanut Raija Mattila. Otava, 1981. ISBN 951-1-06475-4.

74.961 Ranska[muokkaa]

 • Paul Gauguin : taiteilija ja villi-ihminen / Lawrence & Elisabeth Hanson
 • Impressionistit: Suurten maalarien elämä ja heidän teostensa kohtalo. Suomennos: Kirsi Tanner. Helsinki: Gummerus, 1995. ISBN 951-20-4767-5.
 • Renoir, isäni / Jean Renoir
 • Walther, Ingo F. & Metzger, Rainer: Marc Chagall 1887–1985: Maalaaminen runoutena. Suomennos: Pirkko Ruohomäki. Köln: Benedikt Taschen, 1989. ISBN 3-8228-0183-6.

74.962 Italia[muokkaa]

 • De Vecchi, Pierluigi: Michelangelo: Vatikaanin freskot. (La Cappella Sistina. Il restauro degli affreschi di Michelangelo, 1996.) Suomennos: Rakel Kallio, Eija Kämäräinen. Suomalaisen laitoksen asiantuntija: Aune Jääskinen. Helsinki: Weilin + Göös, 1998. ISBN 951-35-6437-1.
 • Salinger, Margaretta: Michelangelo (1475–1564): Viimeinen tuomio. (Michelangelo (1475–1564): The Last Judgment, 1955.) Suomentanut Mikko Kilpi. Pieni taidekirjasto. Porvoo: WSOY, 1963.
 • Sassoon, Donald: Mona Lisa: Maailman tunnetuimman maalauksen tarina. (Mona Lisa: The history of the world’s most famous painting, 2001.) Suomentanut Ruth Jakobson. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7108-8.

74.962063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Keltanen, Minerva (toim.): Michelangelo: Sikstuksen kappeli. Piirustuksia ja taideteoksia Casa Buonarrotin kokoelmista Firenzestä. Näyttely 15.2.–19.5.2013, Sinebrychoffin taidemuseo. Helsinki: Sinebrychoffin taidemuseo: Valtion taidemuseo, 2013. ISBN 978-951-53-3466-4.

74.963 Espanja[muokkaa]

 • Dalí, Salvador: Neron päiväkirja. (Journal d’un génie, 1964.) Johdanto ja alaviitteet: Michel Déon. Suomentanut Kimmo Pasanen. Profiili-sarja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988 (3. painos 1991, nidottu painos: Loisto, 2004). ISBN 951-0-13301-9.
 • Stassinopoulos Huffington, Arianna: Picasso, nero ja paholainen

74.971 Venäjä. Ukraina. Valko-Venäjä. Moldova[muokkaa]

74.971063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Malevitš, Kazimir: Venäläisen museon Kazimir Malevitsh -kokoelma. Näyttely Didrichsenin taidemuseossa 15.2.–15.6.2000. Järjestäjät: Didrichsenin taidemuseo ja Venäläinen museo, Pietari. Toimittajat: Natalja Obnovlenskaja ja Ilkka Karttunen. Helsinki: Didrichsenin taidemuseo, 1999. ISBN 951-97083-3-2.

74.983 Amerikka[muokkaa]

 • Ruhtinas ja narri / Octavio Paz
 • Renner, Rolf Günter: Edward Hopper 1882–1967: Todellisuuden transformaatioita. (Edward Hopper 1882–1967: Transformation des Realen, 1990.) Kansinimeke: Edward Hopper. Suomennos: Pirkko Ruohomäki. Köln: Benedikt Taschen, 1991. ISBN 3-8228-0198-4.

74.983063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Kastemaa, Heikki (toim.): Eric Aho: The Qualities of heaven and earth / Maan ja taivaan sävyt. Valokuvat: Jeff Baird. Oulun taidemuseossa 29.1.–15.3.1998 järjestetyn amerikkalaissyntyisen Eric Ahon maisemamaalausnäyttelyn näyttelyluettelo. Oulun taidemuseon julkaisuja 35. Springfield: Bassette Printers, 1997. ISBN 951-9234-67-5.

75 Grafiikka. Valokuvaus[muokkaa]

75.1 Grafiikka[muokkaa]

 • Jokinen, Heikki: Graafikon tuoreet eväät: Mitä jokaisen graafisen suunnittelijan, kuvittajan ja sarjakuvantekijän tulee tietää. Kuvitus: Petteri Tikkanen. Helsinki: Grafia, 2009. ISBN 978-952-99368-4-7.
 • Rácz, István: Renessanssin Englantia Holbein nuoremman piirrosten ja Shakespearen sonettien kuvaamana. Sonetit suomentanut Aale Tynni. Sonetit rinnakkain englanniksi ja suomeksi. Helsingissä: Otava, 1982. ISBN 951-1-06660-9.
 • Seliger, Marja (toim.): Näkyvää jälkeä: Seitsemän kertomusta graafisesta suunnittelusta ja yritystoiminnasta. Pohjautuu Lapin yliopiston Graphic Management -maisteriohjelman luentosarjaan ”Graafinen suunnittelu ja yritystoiminta”. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja C, Katsauksia ja puheenvuoroja 27. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2004. ISBN 951-634-911-0.

75.12 Kuvitustaide[muokkaa]

 • Ahjopalo-Nieminen, Tarja: Kuvittajan keinot. Kuvaamataito-sarja. Helsinki: Kirjayhtymä, 1999. ISBN 951-26-4338-3.
 • Bengtsson, Niklas & Loivamaa, Ismo (toim.): Kuvituksen monet muodot. Helsinki: BTJ, 2002. ISBN 951-692-532-4.
 • Hammond, Wayne G. & Scull, Christina: Hobitti Tolkienin silmin. (The Art of the Hobbit by J.R.R. Tolkien, 2011.) Suomentanut Tero Valkonen. Helsinki: WSOY, 2012. ISBN 978-951-0-39232-4.
 • Hammond, Wayne G. & Scull, Christina: Taru Sormusten herrasta Tolkienin silmin. (The Art of The Lord of the Rings by J.R.R. Tolkien, 2015.). Helsinki: WSOY, 2015. ISBN 978-951-0-41363-0.
 • Happonen, Sirke: Vilijonkka ikkunassa: Tove Janssonin muumiteosten kuva, sana ja liike. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-33163-7.
 • Kivi, Mirja: Muumilaakso: Tarinoista museokokoelmaksi. Tampereen taidemuseon julkaisuja nro 83. Tampere: Tampereen taidemuseon Muumilaakso, 1998. ISBN 952-9549-52-0.
 • Laine, Tuija (toim.): Kirjahistoria: Johdatus vanhan kirjan tutkimukseen. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 647. Helsinki: SKS, 1996. ISBN 951-717-900-6.
 • Leikola, Anto: Norsusta nautilukseen: Löytöretkiä eläinkuvituksen historiaan. Helsinki: John Nurmisen Säätiö, 2012. ISBN 978-952-9745-34-0.
 • Murtosaari, Jukka: Ja kannen kuvitti... Taskukirjojen ja lukemistolehtien kansikuvia 1940–80-luvuilta. Helsinki: Avain, 2014. ISBN 978-952-304-044-1.
 • Ylimartimo, Sisko: Auringosta itään, kuusta länteen: Kay Nielsenin kuvitustaide ja mahdollisen maailman kuvaamisen keinot. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Rovaniemi: S. Ylimartimo, 1998. ISBN 952-91-0266-6.
 • Ylimartimo, Sisko: Satujen elämää, elämän satuja: Näkökulmia H. C. Andersenin elämään, tuotantoon ja perintöön. Helsinki: BTJ, 2005. ISBN 951-692-590-1.

75.12065 Kokoukset[muokkaa]

 • Ylimartimo, Sisko & Brusila, Riitta (toim.): Kuvittaen: Käyttökuvan muotoja, merkityksiä ja mahdollisuuksia. Artikkelit pohjautuvat kirjoittajiensa opinnäytetöihin. Taiteiden tiedekunnan julkaisuja B, Tutkimusraportteja 5. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2003. ISBN 951-634-857-2.

75.13 Käyttögrafiikka[muokkaa]

 • Exlibris 06: Suomen exlibrisyhdistyksen 60-vuotisjulkaisu. Helsinki: Suomen exlibrisyhdistys, 2006. ISBN 951-98586-6-0.
 • Päivinen, Mauri & Tolvanen, Sami: Merkkini exlibris: 120 kirjanomistajamerkkiä. Jyväskylä: Minerva, 2004. ISBN 952-5478-59-9.
 • Tanttu, Markku: Erkki Tantun exlibristaide. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1025. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-707-9.
 • Tuominen, Erkki (toim:): Exlibris 01: Suomen exlibrisyhdistyksen 55-vuotisjulkaisu. Helsinki: Suomen exlibrisyhdistys, 2001. ISBN 951-98586-1-X.
 • Vuorimies, Risto (toim.): Hirvi, älä tule tielle ja muita suomalaisia vinyylilevyn kansia. Helsinki: Johnny Kniga, 2008. ISBN 978-951-0-33876-6.

75.13063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Kalevala 150 vuotta: Kansainvälinen exlibriskilpailu. Näyttelyluettelo. Helsinki: Suomen exlibrisyhdistys, 2000. ISBN 951-98586-0-1.

75.1309 Historia[muokkaa]

 • Laakso, Seija-Riitta: Postikorttien keräilystä kokoelman rakentamiseen. Helsinki: Seija-Riitta Laakso, 2009. ISBN 978-952-92-6225-0.

75.19 Grafiikan historia[muokkaa]

 • Ernst, Bruno: Maurits Cornelis Escherin taikapeili. Kansinimeke: M. C. Escherin taikapeili. (Grafiek en tekeningen, 1972.) Suomentanut Pirkko Hösch. Berlin: Taschen, 1991. ISBN 3-89450-303-3.
 • Escher, M. C.: M. C. Escher: Grafiikka ja piirustukset. (Grafiek en tekeningen, 1972.) M. C. Escherin johdanto ja selitykset. Saksan kielestä kääntänyt Marja Punkki-Roscher. Köln: Taschen, 2010. ISBN 978-3-8365-2111-6.

75.192 Suomi[muokkaa]

 • Bruun, Erik & Aartomaa, Ulla: Sulka ja kynä: Erik Bruunin julisteita ja käyttögrafiikkaa. Teksti: Ulla Aartomaa. Kuvatekstit: Erik Bruun. Helsinki: Grafia, 2007. ISBN 978-952-99368-3-0.
 • Ikuinen sunnuntai : Martta Wendelinin kuvien maailma / Tuula Karjalainen.
 • Ranttila, Merja Aletta: Oma kuva: Merja Aletta Ranttila. Toimittanut: Satu Jauhola. Valokuvat: Heli Kinnunen, Armas Sarajärvi. Inari: Kustannus-Puntsi, 1999. ISBN 951-97541-9-9.
 • Rouvinen, Väinö: Väinö Rouvinen : grafiikkaa 1984-2002
 • Malme, Heikki: Akseli Gallen-Kallelan exlibrikset. Haitarikirja, 15 sivua. Ateneumin julkaisut n:o 3. Helsinki: Valtion taidemuseo Ateneum, 1996. ISBN 951-53-0632-9.

75.7 Valokuvaus. Valokuvataide[muokkaa]

 • Alitalo, Tuike ym.: Kuva, katse, keho. Toimitus: Jukka Järvinen ja Pirkko Siitari. Oulu: Pohjoinen valokuvakeskus, 1993. ISBN 951-96574-1-X.
 • Dölle, Sirkku ym.: Kuvat kunniaan. 2., uudistettu painos. Helsinki: Museovirasto, 1989. ISBN 951-9075-32-1.
 • Hautala, Hannu & Heikkinen, Reijo: Kalevalaista luontoa: Tapion karjaa – luonto ja eläimet vanhan kansan sananparsissa. Kajaani: Mainostoimisto Articmedia, 2009. ISBN 978-951-98612-5-8.
 • Lintunen, Martti (koonnut): Kuvista sanoin: Ajatuksia valokuvasta 4. Kajaani: Suomen valokuvataiteen museon säätiö, 1988. ISBN 951-9086-30-7.
 • Poijärvi, Sari & Westö, Kjell: Kasari: Kun pyörähdin pyörässä näin. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-25564-2.
 • Seppänen, Janne: Valokuvaa ei ole. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Helsinki: Musta taide: Suomen valokuvataiteen museo, 2001. ISBN 952-9851-41-3.
 • Levoton valokuva / Janne Seppänen.
 • Sontag, Susan: Valokuvauksesta. (On photography, 1977.) Suomentaneet Kanerva Cederström, Pekka Virtanen. Helsinki: Love kirjat, 1984. ISBN 951-835-056-6.
 • Suonpää, Juha: Valokuva on IN. Julkaisijat: Tampereen ammattikorkeakoulu, Suomen valokuvataiteen museo. Helsinki: Maahenki, 2011. ISBN 978-952-5870-39-8.

75.71 Aiheet valokuvataiteessa[muokkaa]

 • Airaksinen, Jaana & Kapanen, Niina (toim.): Kaikki kurveistani. Helsinki: Turku: Like: Maan ystävät, 2000. ISBN 951-578-815-3.
 • Geddes, Anne: Puutarhassa kasvaa ihme. (Down in the garden, 1996.) Suomennos: Riitta Oittinen. Helsinki: Lasten keskus, 1996. ISBN 951-627-104-9.
 • Hautala, Hannu (kuv.) & Tapio, Tuomo-Juhani (teksti): Ensilumi. Valokuvat ja kuvatekstit: Hannu Hautala. Teksti: Tuomo-Juhani Tapio. Helsinki: Minerva, 2009. ISBN 978-952-492-293-7.
 • Kujanen, Seppo: Ionosfäärissä yömyöhällä: Revontulet, yötaivaan keinovalot. Lahti: Teknosto, 2007. ISBN 978-952-92-2036-6.
 • Leinonen, Antti: Ison karhun alla. Kuvat ja kuvatekstit: Antti Leinonen. Teksti: Heikki Willamo. 2. uudistettu painos. Helsinki: Bildit: Suomen Luonnonsuojelun Tuki, 2008. ISBN 978-952-92-2795-2.
 • Kerrotut kuvat : omaelämäkerralliset valokuvat yksilön, yhteisön ja kulttuurin kohtaamispaikkoina / Mari Mäkiranta.
 • Röyhkä, Kauko & Metso, Juha: Suursaari. Teksti: Kauko Röyhkä. Kuvat: Juha Metso. Helsinki: Johnny Kniga, 2009. ISBN 978-951-0-35355-4.
 • Sirén, Mika: Punttimimmit: Naisen keho. Helsinki: Pakkotoisto, 2006. ISBN 952-92-0799-9.
 • Suonpää, Juha: Petokuvan raadollisuus: Luontokuvan yhteiskunnallisten merkitysten metsästys. Väitöskirja. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja A 35. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu: Tampere: Vastapaino, 2002. ISBN 951-768-115-1.
 • Torkkomäki, Matti (toim.): Minun Suomeni. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21767-0.
 • Valta, Matti & Routio, Irene: Suomen lehdot. Helsingissä: Otava, 1990. ISBN 951-1-10870-0.
 • Viitanen, Kaisa: Paperittomat. Tekstit Kaisa Viitanen. Kuvat: Katja Tähjä. Helsinki: HS kirjat, 2010. ISBN 978-952-5557-36-7.
 • Väänänen, Timo & Ikävalko, Ilari: Kasvot: Mielikuvia kanteleesta. Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston julkaisuja 10. Julkaisu on koottu Timo Väänäsen musiikin tohtorintutkintoon liittyvästä valokuva- ja muusta materiaalista. Helsinki: Maahenki: Maanite, 2008. ISBN 978-952-5652-35-2.

75.71063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Kukkonen, Jukka & Heikka, Elina (toim.): Punamustavalkea: 1918 kuvat. Näyttely Suomen valokuvataiteen museossa 5.9.2008–6.1.2009. Suomen valokuvataiteen museon julkaisuja 24. Helsinki: Avain: Suomen valokuvataiteen museo, 2008. ISBN 978-952-5524-65-9.

75.72 Valokuvauksen tekniikka. Valokuvausoppaat[muokkaa]

 • Flyktman, Reima: Suuri digikuvauksen käsikirja
 • Mäenpää, Jenni: Muokkausta ja manipulaatiota: Digitaalisen kuvankäsittelyn rajat suomalaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä. Tampere: Tampere University Press, 2008. ISBN 978-951-44-7262-6.

75.79 Valokuvauksen ja valokuvataiteen historia[muokkaa]

 • Ang, Tom: Valokuvan historia. (Photography. The Definitive Visual History, 2014.) Suomentanut Eero Sarkkinen. Jyväskylä: Docendo, 2015. ISBN 978-952-291-154-4.

75.792 Suomi[muokkaa]

 • Eskola, Taneli (toim.): Valon aakkoset: Valokuvakirja Suomessa. Sivukaupalla-näyttely 2009. Helsinki: Suomen valokuvataiteen museo, 2009. ISBN 978-952-223-413-1.
 • Etto, Ulla: Pauli Laalo 1938–1998: Lehtikuvia ja valokuvia. Lapin maakuntamuseon julkaisuja nro 12. Inari: Kustannus-Puntsi, 2008. ISBN 978-952-5343-39-7.
 • Frigård, Johanna: Alastomuuden oikeutus: Julkistettujen alastonvalokuvien moderneja ideaaleja Suomessa 1900–1940. Väitöskirja: Turun yliopisto. Bibliotheca historica 114. Suomen valokuvataiteen museon julkaisuja 23. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura: Suomen valokuvataiteen muse, 2008. ISBN 978-951-746-976-0.
 • Granö, Veli & Honkanen, Martti & Pirtola, Erkki: Itse tehty elämä – ITE. Toimitustyö: Raija Kallioinen. Julkaisija: Maaseudun sivistysliitto. Helsinki: Maahenki, 2000. ISBN 952-5328-06-6.
 • Harkki, Juliana: Harkittu tyyli. Kirjan tekstit ja kuvat julkaistu Image-lehdessä 2002–2006. Helsinki: Image, 2006. ISBN 952-99247-9-8.
 • Hautala, Hannu & Leikola, Anto: Liikettä linnunradalla. Teksti: Anto Leikola. Oulu: Pohjoinen, 1995. ISBN 951-749-225-1.
 • Hautala, Hannu & Leikola, Anto & Kettunen, Lauri: Sävy sävyyn. Tekstit: Anto Leikola, Lauri Kettunen. Helsinki: Otava, 1999. ISBN 951-1-16327-2.
 • Hautala, Hannu & Pulliainen, Erkki: Villi, kesytön Suomi. Valokuvat ja kuvatekstit: Hannu Hautala. Teksti: Erkki Pulliainen. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2009. ISBN 978-952-492-193-0.
 • Hautala, Hannu & Tapio, Tuomo-Juhani: Ensilumi. Valokuvat ja kuvatekstit: Hannu Hautala. Teksti: Tuomo-Juhani Tapio. Helsinki: Minerva, 2009. ISBN 978-952-492-293-7.
 • Hukkanen, Marja-Leena: Kaihon kultamaa: Valokuvia Aki Kaurismäen elokuvista. Esipuhe: Peter von Bagh. Kuvatekstit: Aki Kaurismäki. Liittyy samannimiseen näyttelyyn. Helsingissä: Otava, 1997. ISBN 951-1-14287-9.
 • Ikävalko, Reijo: Laulujoutsen, kansallislintu. Teksti: Reijo Ikävalko. Kuvat: Seppo Haavisto, Hannu Siitonen, Seppo J. J. Sirkka. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2006. ISBN 952-5591-74-3.
 • Inha, I. K.: Kalevalan laulumailta: Elias Lönnrotin poluilla Vienan Karjalassa: Kuvaus Vienan Karjalan maasta, kansasta, siellä tapahtuneesta runonkeruusta ja runoista itsestään. 1. painos 1910. Toimittanut Pekka Laaksonen. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 739. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-066-X.
 • Kaakinen, Tuomas: Nocturne : kuvia suomalaisuudesta.
 • Kannisto, Sanna: Käärme Heliconiassa: Valokuvia sademetsistä. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26565-9.
 • Kaskinen, Anna-Mari & Hautala, Hannu: Metsän sylissä. Runot Anna-Mari Kaskinen, kuvat: Hannu Hautala. Helsinki: Kirjapaja, 2009. ISBN 978-951-607-864-2.
 • Kiviharju, Marika & Pernu, Ilkka: Alaston totuus. Valokuvat: Marika Kiviharju. Tekstit: Ilkka Pernu. Helsinki: Minerva, 2015. ISBN 978-952-312-113-3.
 • Kukkonen, Jukka & Vuorenmaa, Tuomo-Juhani & Hinkka, Jorma (toim.): Valokuvan taide: Suomalainen valokuva 1842–1992. Tuottanut Victor Barsokevitsch -seura ry. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 559. Victor Barsokevitsch -valokuvakeskuksen julkaisuja 2. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1992. ISBN 951-717-699-6.
 • Kupiainen, Teemu: Viulunsoittaja kadulla: Es muss sein. Kuvat: Stefan Bremer. Helsinki: Teos, 2010. ISBN 978-951-851-300-4.
 • Leinonen, Antti: Ison karhun alla. Kuvat ja kuvatekstit: Antti Leinonen. Teksti: Heikki Willamo. 2. uudistettu painos. Helsinki: Bildit: Suomen Luonnonsuojelun Tuki, 2008. ISBN 978-952-92-2795-2.
 • Leivo, Mauri: Savanni hengittää: Matka afrikkalaiseen luontoon. Helsinki: Minerva, 2010. ISBN 978-952-492-393-4.
 • Murtosaari, Jussi: Luontokuvaajan vuosi: Tarinoita ja tunnelmia. Jyväskylä: Docendo, 2010. ISBN 978-951-0-36084-2.
 • Nummelin, Matti: Isämme, valokuvaaja: Matti Nummelinin valokuvia Akista ja Jurista. Toimittanut Juri Nummelin. Turku: Aki ja Juri Nummelin, 2005. ISBN 952-91-8981-8.
 • Röyhkä, Kauko & Metso, Juha: Suursaari. Teksti: Kauko Röyhkä. Kuvat: Juha Metso. Helsinki: Johnny Kniga, 2009. ISBN 978-951-0-35355-4.
 • Savolainen, Mikko: Inkerinmaa: Joka on, mutta jota ei ole. Jyväskylä: Atena, 1997. ISBN 951-796-079-4.
 • Sirén, Mika: Punttimimmit: Naisen keho. Helsinki: Pakkotoisto, 2006. ISBN 952-92-0799-9.
 • Vartiainen, Juha (toim.): Kauneimmat illat, hienoimmat aamut. Helsinki: Readme.fi, 2010. ISBN 978-952-5655-81-0.
 • Viitanen, Kaisa: Paperittomat. Tekstit Kaisa Viitanen. Kuvat: Katja Tähjä. Helsinki: HS kirjat, 2010. ISBN 978-952-5557-36-7.
 • Vuorelainen, Marja: Lapin kuvat. 1. painos: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. Jyväskylä: Minerva, 2005. ISBN 952-5591-16-6.

75.792063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Heikkilä, Jaakko: Armenian vaietut tarinat. Näyttely Vaiettuja tarinoita Korjaamo Galleriassa 6.–30.11.2008. Blue book 3. Helsinki: Like, 2008. ISBN 978-952-01-0202-9.
 • Inha, I. K.: I. K. Inha: Unelma maisemasta. Essee: Taneli Eskola. Jälkisanat: Ismo Kajander & Tuomo-Juhani Vuorenmaa. Näyttely Gallen-Kallelan museossa 15.9.2006–28.1.2007. Musta taide 4/2006. Helsinki: Musta taide, 2006. ISBN 952-9851-72-3.
 • Kovalainen, Ritva: Kauniiden hevosten maa. Näyttely: Salon taidemuseo Veturitalli 5.3.–10.4.2005. Valokuvat, runot: Ritva Kovalainen. Kappadokian esittely: Tuula Sakaranaho. Helsinki: Like, 2005. ISBN 952-471-546-5.
 • Mäkinen, Eino: Maan valo ja muisti: Eino Mäkisen valokuvia. Toimittanut Kai Vase. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1176. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston julkaisuja. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-002-8.
 • Oja, Vesa: Finglish : Finns in North America = Pohjois-Amerikan suomalaisia
 • Poijärvi, Sari & Tuittu, Nina (toim.): Usko: Hengellisyys valokuvassa. Tro: Andlighet i fotografin. Käännökset: Barbara Cederqvist, Itha O’Neill. Toimitustyö: Sari Poijärvi, Nina Tuittu. Valokuvat: Kalle Kataila ym. Tekstit: Kari Enqvist ym. Näyttely Amos Anderssonin taidemuseossa 18.11.2005–8.1.2006, Jyväskylän taidemuseossa 10.2.–9.4.2006, Mikkelin taidemuseossa 21.4.–4.6.2006, Oulun taidemuseossa 16.6.–3.9.2006, Rauman taidemuseossa 10.11.–10.12.2006, Kajaanin taidemuseossa 14.1.–25.2.2006. Helsinki: Sari Poijärvi, 2005. ISBN 951-95372-2-8.

75.793 Pohjoismaat[muokkaa]

 • Silvanto, Satu: Ecce homo – Katso ihmistä: Valokuvanäyttely kulttuurikiistana. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 74. Perustuu pro gradu -työhön. – Elisabeth Ohlsonin Ecce homo -näyttelyn kuvat. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002. ISBN 951-39-1305-8.

75.794 Keski-Eurooppa[muokkaa]

 • Timar, Josef & Aikio-Arianaick, Inger-Mari: Suonet. Kuvat: József Timár. Runot: Inger-Mari Aikio-Arianaick. Runojen suomennos: Irene Piippola, Inger-Mari Aikio-Arianaick. Camera poetica. Wien: Josef Timar, 2009. ISBN 978-3-9502190-3-6.

75.795 Iso-Britannia. Irlanti[muokkaa]

 • Halfin, Ross: Metallica kuvina. (Metallica, 2006.) Kirk Hammetin esipuhe. Suomentanut Päivi Paappanen. Helsinki: Like, 2009. ISBN 978-952-01-0315-6.

75.7971 Venäjä. Ukraina. Valko-Venäjä. Moldova[muokkaa]

 • Propaganda: Valokuvia neuvostoarkistoista. (Propaganda: Fotografier från Sovjetiska arkiv, 2007.) Toimitus: Mark Holborn. Taustatutkimus: Torsten Nyström. Esipuhe: Jörn Donner. Suomentanut Iiro Kuuranne. Helsinki: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-21987-3.

75.7983 Amerikka[muokkaa]

 • Brandenburg, Jim: Veljemme susi: Unohdettu lupaus. (Brother wolf: A forgotten promise, 1993.) Suomentanut Ari Ahola. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1995. ISBN 951-20-4848-5.
 • Capa, Robert: Sotakuvaaja. (Slightly out of focus, 1947.) Alkusanat: Cornell Capa. Johdanto: Richard Whelan. Suomentanut Leena Tamminen. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-33092-0.
 • Kershaw, Alex: Sotaa ja samppanjaa: Robert Capan elämä. (Blood and champagne: The life and times of Robert Capa, 2002.) Suomentanut Jaana Iso-Markku. Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-17166-6.

75.7983063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Minkkinen, Arno Rafael: Suomen kuvat. Homework: The Finnish photographs 1973 to 2008. Liittyy samannimiseen näyttelyyn Galerie Anhavassa 15.5.–1.8.2008 ja Lahden Taidemuseossa 3.4.–31.5.2009. Suomennokset: Petri Stenman. Helsinki: Like, 2008. ISBN 978-952-01-0108-4.

75.7985 Australia ja Oseania[muokkaa]

 • Geddes, Anne: Puutarhassa kasvaa ihme. (Down in the garden, 1996.) Suomennos: Riitta Oittinen. Helsinki: Lasten keskus, 1996. ISBN 951-627-104-9.

76 Taideteollisuus. Taidekäsityö[muokkaa]

 • Anttila, Pirkko: Käsityön ja muotoilun teoreettiset perusteet. Edellinen laitos 1992 Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemian kustantamana. Minerva. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993 (2. painos 1996). ISBN 951-0-18477-2.
 • Hagelstam, Wenzel: Suuri antiikkikirja. 8. painos (1. painos 1991). Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-17240-5.
 • Huittinen, Tuula: Muotoilun metafysiikkaa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A, Oppimateriaali, nro 18. Kouvola: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2008. ISBN 978-952-5681-28-4.
 • Myntti, Marjaleena (toim.): Savikukko kertoo tarinan. Julkaisija: Käsi- ja taideteollisuusliitto. Helsingissä: Otava, 1997. ISBN 951-1-15058-8.
 • Periäinen, Tapio: Ihminen seuraa muotoa: Tapio Periäisen kirjoituksia vuosilta 1962–1986. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja. B 3. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, 1986. ISBN 951-9384-15-4.
 • Tanizaki, Junichirō: Varjojen ylistys. (Inei raisan, 1933.) Suomennos: Jyrki Siukonen. Suomennettu englanninkielisestä laitoksesta In praise of shadows ja saksankielisestä laitoksesta Lob des Schattens. Helsinki: Taide, 1997. ISBN 951-608-026-X.

76.03 Hakuteokset[muokkaa]

 • Nokela, Leena: Wanhain tawarain sanakirja. 3. uusittu painos. Helsingissä: Otava, 1993 (4. painos 2001). ISBN 951-1-12514-1.

76.1 Sisustusarkkitehtuuri. Huonekalutaide[muokkaa]

 • Blomstedt, Kaisa: Kaisa B. Sisustuksia, ajatuksia, elämää. Helsinki: Helsinki-kirjat, 2010. ISBN 978-952-5874-08-2.
 • Englund, Magnus. Pohjoismainen modernismi (2003)
 • Isotalo, Merja: Ryijy ja renessanssituoli: Suomalaisen maaseudun sisustuskulttuurin opinto-opas. Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen julkaisuja no 171. Helsinki: Maa- ja kotitalousnaisten keskus, 1999. ISBN 951-97432-9-4.
 • Markku Kosonen : puun aika / Jussi Vepsäläinen (toim.)
 • Kallio, Antti J. & Nevaluoma, Kari-Otso: Suomalaisten mestareiden huonekalut: Taustoja, tarinoita, tunnelmia. Valokuvat: Anders Portman ja Martin Sommerschield. Espoo: Paasilinna, 2011. ISBN 978-952-5856-45-3.
 • Nokela, Leena: Sisustustyylit antiikista nykyaikaan. 3. uusittu painos (1. painos 1981). Helsingissä: Otava, 1991 (6. painos 2004). ISBN 951-1-11455-7.
 • Nokela, Leena & Hagelstam, Katja: Talonpoikaisia aarteita. Teksti: Leena Nokela. Kuvat: Katja Hagelstam. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-19947-1.
 • Nokela, Leena & Hagelstam, Katja: Suomalainen huone. Teksti: Leena Nokela. Kuvat: Katja Hagelstam. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-21849-4.
 • Sammallahti, Leena & Lehto, Marja-Liisa: Suomalainen sänky: Kansanomaisten vuodekalusteiden historiaa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-819-9.
 • Seppälä-Kavén, Ulla: Sisustuksen ajat. Katsaus suomalaiseen sisustamiseen ja asumiseen 1800-luvun lopulta nykypäivään. Turku: Turun ammattikorkeakoulu, 2014. ISBN 978-952-216-433-9.

76.109 Historia[muokkaa]

 • Kärnä-Behm, Jaana (toim.): Sisustuskirja. Tutkimuksellisia avauksia. Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2011. ISBN 978-952-10-7371-7.

76.2 Tekstiilitaide[muokkaa]

 • Kaukonen, Toini-Inkeri: Kyynärä pohjaa, kortteli raitaa: Riepukudonnaiset ja perinteiset lattiamatot. Artefakta 5. Helsinki: Akatiimi, 1998. ISBN 951-97208-5-5.
 • Sihvo, Pirkko: Rakas ryijy: Suomalaisten ryijyt. Helsinki: Museovirasto: Suomen kansallismuseo, 2009. ISBN 978-951-616-194-8.
 • Sirelius, U. T.: Suomen ryijyt: Tekstiilihistoriallinen tutkimus. Näköispainos. Alkuteos julkaistu: Helsinki: Otava, 1924. Helsinki: Erika-kirjat, 1988. ISBN 952-90013-9-8.

76.2063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Aav, Marianne & Kivilinna, Harri & Viljanen, Eeva (toim.): Marimekkoelämää. Väriä, raitaa ja muotoja. Näyttely Marimekkoelämää: 60 vuotta väriä, raitaa ja muotoja Designmuseossa 18.3.–29.5.2011. Helsinki: Designmuseo, 2011. ISBN 978-952-9878-72-7.
 • Maunula, Leena & Tarschy, Rebecka: Annika Rimala 1960–2000: Väriä arkeen. Julkaistu Taideteollisuusmuseossa 20.9.–5.11.2000 pidetyn samannimisen näyttelyn yhteydessä. Helsinki: Taideteollisuusmuseo, 2000. ISBN 952-9878-22-2.
 • Sopanen, Tuomas & Willberg, Leena: Ryijy elää: Suomalaisia ryijyjä 1778–2008. Tekstit: Leena Willberg. Ryijyt Tuomas Sopasen kokoelmasta. Kuvat: Kari Jämsen. Toimitus: Hanna-Kaisa Melaranta. Varkauden taidemuseon näyttelyjulkaisuja 8. Varkaus: Varkauden taidemuseo, 2008. ISBN 978-952-9781-06-5.
 • Svinhufvud, Leena & Viljanen, Eeva (toim.): Ryijy!. Kuvat: Rauno Träskelin. Liittyy samannimiseen näyttelyyn Designmuseossa, 5.6.–27.9.2009. Helsinki: Designmuseo, 2009. ISBN 978-952-9878-63-5.

76.3 Lasitaide. Keramiikkataide[muokkaa]

 • Annila, Markku: Vanhat lasini: Suomalaista lasia 1700-luvulta 1900-luvun alkuun. Riihimäki: Suomen lasimuseo, 2005. ISBN 952-5571-07-6.
 • Muodon vuoksi : lasin ja keramiikan klassikoita / Harri Kalha
 • Koivisto, Kaisa & Westerholm, Sirpa: Suomalaisia juomalaseja. Keräilijän aarteet. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-35747-7.
 • Koivisto, Kaisa & Westerholm, Sirpa: Suomalaisia lasimaljakoita. Keräilijän aarteet. Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-37039-1.
 • Niemelä, Mirja: Kestävää muotoilua mallintamassa: Tulkitseva käsitetutkimus taideteollisen muotoilun näkökulmasta. Väitöskirja. Helsinki: Aalto-yliopisto, taideteollinen korkeakoulu, 2010. ISBN 978-952-60-0024-4.

76.303 Hakuteokset[muokkaa]

 • Kumela, Marjut & Blåfield, Marja: Arabian kannuja. Keräilijän aarteet. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-33726-4.
 • Kumela, Marjut & Blåfield, Marja: Arabian purkkeja ja pilkkumeita. Keräilijän aarteet. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35436-0.
 • Westerholm, Sirpa: Arabian kahvikuppeja ja mukeja. Keräilijän aarteet. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-32146-1.

76.3063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Haggrén, Georg & Mäesalu, Ain (tekstit): Skål! Sirpaleita keskiajalta: Lasiastioita ja niiden käyttäjiä keskiajan Pohjois-Euroopassa. Turku: Aboa vetus & Ars nova, 1999. ISBN 951-97648-3-6.

76.4 Taidetaonta. Korutaide[muokkaa]

 • Fagerström, Raimo: Hopeaa Suomen kansallismuseon kokoelmissa. Valokuvannut Timo Syrjänen. Helsinki: Museovirasto, 2000. ISBN 951-616-054-9.
 • Ikonen, Petteri: Arjen trilogia: Korutaide taiteen tekemisen ja kokemisen välineenä. Väitöskirja: Taideteollinen korkeakoulu. Kotka: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu: Taideteollinen korkeakoulu, 2004. ISBN 952-5214-50-8.
 • Lindström, Seija: Kuutar ja ikiturso: Rakastetuimpien Kalevala-korujen jäljillä. Helsinki: Nemo, 2010. ISBN 978-952-240-056-7.
 • Ranin, Kirsi: Korun näkijät, korun tekijät: Kalevala koru 70 vuotta. Helsinki: Kalevala koru, 2006.
 • Saarinen, Tuija (toim.): Rakkaus palaa timanteiksi: Antologia kirjoituskilpailusta Koru kertoo kantajastaan. Helsinki: Kalevalaisten naisten liitto, 2007. ISBN 978-952-99984-0-1.
 • Uusitalo, Hanna & Ljungdell, Noomi: Pöytähopeat kaapin kätköistä. Helsinki: WSOY, 2014. ISBN 978-951-0-40641-0.
 • Wornell, Eeva: Kierrätys, luonto, koru. Helsinki: Eeva Wornell, 2002. ISBN 952-91-5169-1.

76.4063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Castrén, Paavo (päätoim.): Pompeji – Venuksen kaupunki: Näyttelykirja. Näyttely: Luxus – Pompejin kultaa ja koruja 5.3.–31.5.1998 Ulkomaisen taiteen museo Sinebrychoffissa. Helsinki: Ulkomaisen taiteen museo Sinebrychoff, 1998. ISBN 951-53-1728-2.
 • Castrén, Paavo (päätoim.): Oro: barbaarien kulta-aarre. Kulta-aarteita Ukrainan aroilta – Ukrainan kansallisaarteiden museosta. Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskuksen ja RH-Consultantsin järjestämä näyttely Helsingin Valkoisessa salissa 17.5.–20.7.1997. Valokuvat: Mihail Andrejev. Helsinki: RH-Consultants, 1997. ISBN 951-97684-0-8.

76.409 Historia[muokkaa]

 • Vainio-Korhonen, Kirsi: Kultaa ja hopeaa mestarien työkirjoissa. Suomen kultasepäntyö Ruotsin ajan lopulla valtakunnallista taustaa vasten. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1994. ISBN 951-8915-91-1.

76.8 Antiikkiesineiden keräily[muokkaa]

 • Kokki, Kari-Paavo ym. (toim.): Suomen antiikkiesineet: Jugendista modernismiin. Helsinki: WSOY: Weilin + Göös, 2006. ISBN 951-0-29253-2.
 • Kotilainen, Marketta (toim.): Ihanaa antiikkia: Tunnista kertaustyylien esineet. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-36608-0.

76.9 Taideteollisuuden ja taidekäsityön historia[muokkaa]

 • Höhne, Günter: DDR-design. Itäsaksalaisen suunnittelun helmiä. (Produktkult(ur). Das DDR-Designbuch, 2008.) Suomentanut Anne Mäkelä. Helsinki: Minerva, 2010. ISBN 978-952-492-327-9.
 • Lappalainen, Laura (päätoim.): Silkki, savi ja sivellin. Kimonosilkkejä, keramiikkaesineitä ja kalligrafiaa. Helsinki: Japanilaisen kulttuurin ystävät, 2000. ISBN 951-98012-2-7.
 • Vihma, Susann: Ornamentti ja kuutio. Johdatus modernin muotoilun historiaan. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, 2008. ISBN 978-951-558-261-4.

76.92 Suomi[muokkaa]

 • Heinänen, Seija: Käsityö - taide - teollisuus. Näkemyksiä käsityöstä taideteollisuuteen 1900-luvun alun ammatti- ja aikakauslehdissä. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2006. ISBN 951-39-2437-8. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Kalha, Harri: Muotopuolen merenneidon pauloissa. Suomen taideteollisuuden kultakausi: mielikuvat, markkinointi, diskurssit. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen historiallinen seura: Taideteollisuusmuseo, 1997. ISBN 951-710-065-5.
 • Kallio, Antti J. & Nevaluoma, Kari-Otso: Suomalaisten mestareiden huonekalut: Taustoja, tarinoita, tunnelmia. Espoo: Paasilinna, 2011. ISBN 978-952-5856-45-3.
 • Nyman, Hannele & Poutasuo, Tuula: Muovikirja. Arkitavaraa ja designesineitä. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29132-3.
 • Pöppönen, Hannu: Designkuplia. Suomalaisen muotoilun ilmiöitä. Helsinki: Aalto Arts Books, 2013. ISBN 978-952-60-5375-2.
 • Simola, Sanna & Mäkelä, Marjukka (toim.): Tunnetko teolliset muotoilijat. Teolliset muotoilijat TKO:n 40-vuotisjuhlakirja. Helsinki: Avain: Teolliset muotoilijat TKO, 2008. ISBN 978-952-5524-58-1.
 • Suhonen, Pekka: Artek. Alku, tausta, kehitys. Kuvitus: Ben av Schultén. Näköispainos (1. painos 1985). Helsinki: Artek, 2006. ISBN 952-92-1148-1.
 • Svenskberg, Aila (toim.): Ilmari Tapiovaara. Muotoilu ja elämä. Helsinki: Designmuseo, 2014. ISBN 978-952-9878-83-3.
 • Svinhufvud, Leena & Viljanen, Eeva (toim.): Ryijy!. Kuvat: Rauno Träskelin. Liittyy samannimiseen näyttelyyn Designmuseossa, 5.6.–27.9.2009. Helsinki: Designmuseo, 2009. ISBN 978-952-9878-63-5.
 • Takala-Schreib, Vuokko: Suomi muotoilee. Unelmien kuvajaisia diskurssien vallassa. Väitöskirja. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja A 23. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, 2000. ISBN 951-558-027-7.

72.92063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Matiskainen, Heikki (toim.): Tapio Wirkkala. Lasin ja hopean runoilija. Näyttely Suomen lasimuseossa 17.5.–31.12.2013. Riihimäki: Suomen lasimuseo, 2013. ISBN 978-952-5571-52-3.
 • Tapio Wirkkala. Ajattelevat kädet. Liittyy näyttelyyn Taideteollisuusmuseossa 25.8.2000–14.1.2001. Helsinki: WSOY: Taideteollisuusmuseo, 2000. ISBN 951-0-24806-1.

Katso myös[muokkaa]