14 Psykologia

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

14 Psykologia[muokkaa]

  • Järvilehto, Timo: Ihminen ja ihmisen ympäristö: Systeemisen psykologian perusteet. Oulu: Pohjoinen, 1994. ISBN 951-749-194-8.
  • Järvilehto, Timo: Mikä ihmistä määrää? Ajatuksia yhteistyöstä, tietoisuudesta ja koulutuksesta. Oulu: Pohjoinen, 1995. ISBN 951-749-226-X.
  • Lagerspetz, Kirsti: Psykologia – järjen ja tunteen tiede. Helsinki: Tammi, 1990. ISBN 951-30-9319-0.

14.038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

14.1 Psyyken rakenne ja toiminnot[muokkaa]

  • Järvilehto, Timo: Missä sielu sijaitsee? Psyykkisen toiminnan hermostollinen perusta. Oulu: Pohjoinen, 1987. ISBN 951-749-180-8.

14.12 Oppimisen psykologia[muokkaa]

  • Lindberg, Julian: Oppimaan oppiminen: Opas oppimistaitojen kehittämiseen. 2. uudistettu painos. Turku: Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, 1998. ISBN 951-29-1224-4.
  • Kallio, Eeva (toim.): Ajattelun kehitys aikuisuudessa: kohti moninäkökulmaisuutta. 1. painos 2016. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura, julkaisuja 71, 2016. ISBN 978-952-5401-73-8.

14.13 Ajattelun, älykkyyden, luovuuden ja lahjakkuuden psykologia[muokkaa]

14.4 Persoonallisuuden psykologia[muokkaa]

  • Kaila, Eino: Persoonallisuus. 8. painos (1. painos 1934). Helsingissä: Otava, 1982. ISBN 952-99366-6-4.

14.45 Syvyyspsykologia. Tiedostamaton sielunelämä[muokkaa]

14.459 Hypnoosi[muokkaa]