Kirjallisuutta psykologiasta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

14 Psykologia[muokkaa]

 • Psykologia aikamme elämässä / Charlotte Bühler
 • Elämisen taito. 1, Ihmisten välinen vuorovaikutus, miten ihmissuhteet toimivat, lapsuus. Päätoimittaja: Pirkko Lahti. Päätoimittajat: Peter Marsh ym. Käännös Raimo Salminen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16752-5.
 • Eysenck, Hans & Eysenck, Michael: Kuka olen? Käyttäytymisemme psykologiaa. (Mindwatching, 1981.) Lyhentäen suomentanut Eila Salminen. Helsinki: Kirjayhtymä, 1983. ISBN 951-26-2342-0.
 • Fieandt, Kai von: Psykologian peruskysymyksiä. 4. painos (1. painos 1947). Porvoo Helsinki: WSOY, 1965.
 • Hamilo, Marko (toim.): Älkää säätäkö päätänne – häiriö on todellisuudessa: Suomalaisen psykokulttuurin kritiikki. Helsinki: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-7202-6.
 • Valitsemisen taito / Sheena Iyengar
 • Järvilehto, Timo: Missä sielu sijaitsee? Psyykkisen toiminnan hermostollinen perusta. Prometheus-sarja. Oulu: Pohjoinen, 1987. ISBN 951-749-180-8.
 • Järvilehto, Timo: Ihminen ja ihmisen ympäristö: Systeemisen psykologian perusteet. Prometheus-sarja. Oulu: Pohjoinen, 1994. ISBN 951-749-194-8.
 • Järvilehto, Timo: Mikä ihmistä määrää? Ajatuksia yhteistyöstä, tietoisuudesta ja koulutuksesta. Oulu: Pohjoinen, 1995. ISBN 951-749-226-X.
 • Keltikangas-Järvinen, Liisa: Tunne itsesi, suomalainen. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-24799-5.
 • Kiehtova ihmismieli: Käytännön psykologiaa nykypäivän ihmiselle. Perustuu teokseen ABC’s of the human mind. Käännös: Leena Taavitsainen-Petäjä. Asiantuntijat: Mirja Keinonen ja Pirkko Lahti. Toimittaja: Rainer Palmunen. Helsinki: Valitut palat, 1992. ISBN 951-8933-50-2.
 • Lagerspetz, Kirsti: Psykologia – järjen ja tunteen tiede. Helsinki: Tammi, 1990. ISBN 951-30-9319-0.
 • Lagerspetz, Kirsti: Mitä tulee mieleen: Psykologin esseitä. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1740-5.
 • Leontjev, A. N.: Toiminta, tietoisuus, persoonallisuus. (Dejatel’nost, coznanie, litšnost, 1977.) Suomentanut Pentti Hakkarainen. Asiantuntijana tarkistanut Klaus Helkama. Suomalaisen laitoksen esipuhe: Pekka Arinen. Helsinki: Kansankulttuuri, 1977. ISBN 951-615-136-1.
 • Madsen, K. B.: Yleinen psykologia. (Almen psykologi 1–2, 1971.) Ruotsinkielisestä laitoksesta suomentanut Eeva Pilvinen. Espoo: Weilin + Göös, 1983. ISBN 951-35-2851-0.
 • Henkiseen hyvään oloon : kodin psykologia / vastaava päätoimittaja: Antti Mattila
 • Morris, Desmond: Eleet kertovat, ilmeet puhuvat. (Manwatching, 1977.) Suomentanut Raija Mattila. Helsingissä: Otava, 1977. ISBN 951-1-04538-5.
 • Morris, Desmond: Eleitä, ilmeitä, asentoja. (Bodywatching: A field guide to the human species, 1985.) Suomentanut Raija Mattila. 9. painos (1. painos 1968). Helsingissä: Otava, 1986. ISBN 951-1-08923-4.
 • Multimäki, Kaarlo & Venna, Yrjö: Psykologian perustietoa ja käytäntöä. 3. painos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988. ISBN 951-0-15234-X.
 • Niiniluoto, Ilkka & Koskinen, Heikki J. (toim.): Kognitiivisesta naturalismista naturalistiseen kognitioon: Helsingin yliopiston filosofian ja psykologian laitosten järjestämä kotimainen kollokvio 8.11.1995. Helsinki: Helsingin yliopiston filosofian laitos, 1996. ISBN 951-45-7622-5.
 • Mieli ja terveys : ilon ja muutoksen psykologiaa / toimittajat: Raija-Leena Punamäki, Pirkko Nieminen, Matti Kiviaho.
 • Rauhala, Lauri: Humanistinen psykologia. Helsinki: Yliopistopaino, 1990. ISBN 951-570-067-1.
 • Salo, Outi: Psykologian perustieto 2, Crescendo – hitaasti kasvaen. Espoo: Salutonova, 1993. ISBN 952-90-4860-2.
 • Shotter, John: Psykologian ihmiskäsityksiä. (Images of man in psychological research, 1975.) Suomentanut Manu Jääskeläinen. Psykologia tänään. Espoo: Weilin + Göös, 1977. ISBN 951-35-1566-4.
 • Sørensen, Preben: Tunne itsesi – tunne muut: Psykologian perustietoa. (Psykologi – om dig og de andre, 1972.) Suomentanut Heidi Lindroos. Asiatarkastuksen suorittanut: Terho Turkki. Helsinki: Weilin + Göös, 1974 (5. painos 1982). ISBN 951-35-1137-5.
 • Talvitie, Vesa: Arkipsykologiasta aivotutkimukseen. Kysymyksiä psykologian filosofiasta. Helsinki: Basam Books, 2015. ISBN 978-952-260-408-8.

14.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Ahmavaara, Yrjö & Vanhanen, Tatu: Geenien tulo yhteiskuntatieteisiin. Jyväskylä: Atena, 2001. ISBN 951-796-236-3.
 • Jääskeläinen, Manu: Eino Kailan psykologia: rakenne ja kehitys. Käsiteanalyyttinen teoreettinen tutkimus. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: M. Jääskeläinen, 1983. ISBN 951-99450-0-8.
 • Nummenmaa, Tapio ym.: Tutkimusaineiston analyysi. Helsinki Porvoo: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21369-1.
 • Perttula, Juha & Latomaa, Timo (toim.): Kokemuksen tutkimus. Merkitys, tulkinta, ymmärtäminen. 3. painos. Ilmestynyt aiemmin Dialogian kustantamana. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2008. ISBN 978-952-484-273-0.

14.038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

14.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Ihminen mielessä : psykologian perusteet lähihoitajille / Marjatta Lehtovirta, Leena Peltola

14.09 Historia[muokkaa]

 • Aho, Jouko: Kellokoneen henki vai refleksin summa: Psykologisia tutkimusperinteitä kartesiolaisuudesta 1900-luvulle. Oulu: Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 1991. ISBN 951-42-3174-0.
 • Aho, Jouko: Sieluun piirretty viiva: Psykologisia perinteitä suomenmielisestä sielutieteestä kokeelliseen kasvatusoppiin. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Oulu: Pohjoinen, 1993. ISBN 951-749-177-8.

14.1 Psyyken rakenne ja toiminnot[muokkaa]

 • Bergström, Matti: Aivojen fysiologiasta ja psyykestä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1979. ISBN 951-0-08796-3.
 • Brown, Derren: Miten mieltä hallitaan. (Tricks of the mind, 2006.) Suomentanut Risto K. Träff. Jyväskylä: Atena, 2010. ISBN 978-951-796-663-4.
 • Damasio, Antonio: Descartesin virhe: Emootio, järki ja ihmisen aivot. (Descartes’ error: Emotion, reason, and the human brain, 1994.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2001. ISBN 952-5202-49-6.
 • Damasio, Antonio: Tapahtumisen tunne: Miten tietoisuus syntyy. (The feeling of what happens: Body and emotion in the making of consciousness, 1999.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2000. ISBN 952-5202-41-0.
 • Damasio, Antonio: Spinozaa etsimässä: Ilo, suru ja tuntevat aivot. (Looking for Spinoza: Joy, sorrow and the feeling brain, 2003.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2003. ISBN 952-5202-69-0.
 • Damasio, Antonio: Itse tulee mieleen: Tietoisten aivojen rakentaminen. Self comes to mind: Constructing the conscious brain, 2010.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2011. ISBN 978-952-5697-36-0.
 • Dennett, Daniel C.: Tietoisuuden selitys. (Consciousness explained, 1991.) Suomentanut Tiina Kartano. Helsinki: Art House, 1999. ISBN 951-884-190-X.
 • Dennett, Daniel C.: Miten mieli toimii. (Kinds of minds: Towards an understanding of consciousness, 1997.) Suomentanut Leena Nivala. Porvoo: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21531-7.
 • Eagleman, David: Incognito: Aivojen salattu elämä. (Incognito: The secret lives of the brain, 2011.) Suomentanut Jaakko Kankaanpää. Helsinki: Avain, 2012. ISBN 978-951-692-911-1.
 • Hamilo, Marko: Luonnollisesti hullu: Evoluutio ja mielenterveys. Helsinki: Avain, 2010. ISBN 978-951-692-787-2.
 • Hanson, Rick & Mendius, Richard: Buddhan aivot: Käytännön neurotiedettä onnellisuuteen, rakkauteen ja viisauteen. (Buddha's brain: The practical neuroscience of happiness, love, and wisdom, 2009.) Suomentanut Lauri Porceddu. Helsinki: Basam books, 2011. ISBN 978-952-260-024-0.
 • Hautamäki, Antti & Nyman, Göte (toim.): Kognitiotiede ja koneäly: Seminaari 20.3.1991, Helsingin yliopisto. Järjestäjät: Suomen tekoälyseura ry., Helsingin yliopisto, filosofian laitos ja psykologian laitos. Helsinki: Suomen tekoälyseura, 1992. ISBN 951-96190-5-4.
 • Hofstadter, Douglas: Olen outo piiri. (I am a strange loop, 2007.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2010. ISBN 978-952-5697-11-7.
 • Hämäläinen, Heikki ym. (toim.): Mieli ja aivot: Kognitiivisen neurotieteen oppikirja. Turku: Turun yliopisto, kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus, 2006. ISBN 951-29-3177-X.
 • Iacoboni, Marco: Ihmisten peilaus: Kytkeytymisemme uusi tiede. (Mirroring people: The new science of how we connect with others, 2008.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2008. ISBN 978-952-5697-18-6.
 • Juntunen, Juhani ym.: Aivot ja ajattelu: Kliininen kognitiivinen neurotiede. Klaukkala: Recallmed, 2008. ISBN 978-951-847-072-7.
 • Järvilehto, Timo: Missä sielu sijaitsee? Psyykkisen toiminnan hermostollinen perusta. Prometheus-sarja. Oulu: Pohjoinen, 1987. ISBN 951-749-180-8.
 • Laakso, Juhani: Mielen taito: Vapauta ajatuksia – kehitä tunteita. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-952-247-125-3.
 • LeDoux, Joseph: Synaptinen itse: Miten aivot tekevät minusta minut. (Synaptic Self: How Our Brains Become Who We Are, 2002.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2003. ISBN 952-5202-57-7.
 • Lehtonen, Johannes: Tietoisuuden ruumiillisuus: Mieli, aivot ja olemassaolon tunne. Helsinki: Duodecim, 2011. ISBN 978-951-656-396-4.
 • Lehtovaara, Arvo: Ihmisen arvoitus: Evoluutiopsykologian ihmiskuva. Helsingissä: Otava, 1986. ISBN 951-1-08679-0.
 • Lurija, A. R.: Suurmuistaja: Pieni kirja suuresta muistista; Mies jonka maailma pirstoutui: Erään aivovaurion tarina. (Malen’kaâ knižka o bol’šoj pamâti.) Suomentanut Mika Koivisto. Suomennettu englanninkielisistä laitoksista The mind of a mnemonist ja The man with a shattered world. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-677-7.
 • MacDonald, Matthew: Aivot: Käyttäjän käsikirja. (Your brain: The missing manual, 2008.). Jyväskylä: Docendo, 2009. ISBN 978-951-0-35535-0.
 • Ihmisen tiedonkäsittely, symbolien manipulointi ja konnektionismi / toimittaneet Esko Marjomaa & Tere Vadén.
 • Martikainen, Joni: Älä usko kaikkea mitä ajattelet: Miten, miksi ja milloin aivosi johtavat sinua harhaan?. Helsinki: Talouspsykologia, 2012. ISBN 978-952-67806-0-3.
 • Moir, Anne & Jessel, David: Se suuri ero: Uusin tutkimustieto miehen ja naisen aivojen eroavuuksista. (Brainsex: The real difference between men and women, 1989.) Suomentanut Raija Mattila. Helsinki: Kirjayhtymä, 1991. ISBN 951-26-3607-7.
 • Neisser, Ulric: Kognitio ja todellisuus. (Cognition and reality, 1976.) Suomentanut Helena Jahnukainen. Espoo: Weilin + Göös, 1982. ISBN 951-35-2457-4. (ongelmallinen suomennos)
 • Niemi, Pekka & Keskinen, Esko (toim.): Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopisto, psykologian laitos, Psykologian oppimateriaaleja. Turku: Turun yliopisto, 2002. ISBN 951-29-2418-8.
 • Ojanen, Markku: Tunne vai järki: Polkuja viisaisiin valintoihin. Helsinki: Minerva, 2014. ISBN 978-952-492-872-4.
 • Paavilainen, Petri: Toimivat aivot: Kognitiivisen neurotieteen perusteita. Helsinki: Edita, 2016. ISBN 978-951-37-6860-7.
 • Rainio, Kullervo: Tapahtumisen yleinen kuvaus: Tieteittenvälinen todennäköisyysmatemaattinen tarkastelu. Helsinki: Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitos, 1998. ISBN 951-45-8058-3.
 • Rainio, Kullervo: Kvantti ja kognitio: Dynaamisen psykologian tarkastelua kvantti-viitekehyksessä. Helsinki: Luonnonfilosofian seura, 2006. ISBN 951-98191-3-4.
 • Rainio, Kullervo: Diskreetti prosessimalli kvantti- ja tajuntasysteemeihin sovellettuna. Helsinki: Luonnonfilosofian seura, 2006. ISBN 951-98191-4-2.
 • Rauhala, Lauri: Tajunnan itsepuolustus. Helsinki: Yliopistopaino, 1995 (3. painos 2005). ISBN 951-570-240-2.
 • Rose, Steven: Molekyyleistä muistiksi. (The making of memory: From molecules to mind, 1992.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Art House, 1994. ISBN 951-884-153-5.
 • Revonsuo, Antti & Lang, Heikki & Aaltonen, Olli (toim.): Mieli ja aivot: Kognitiivinen neurotiede. Turku: Kognitiivisen neurotieteen tutkimusyksikkö, Turun yliopisto, 1996. ISBN 951-29-0852-2.
 • Saariluoma, Pertti & Kamppinen, Matti & Hautamäki, Antti (toim.): Moderni kognitiotiede. Helsinki: Gaudeamus, 2001. ISBN 951-662-824-9.
 • Salmi, Hannu (toim.): Lopun alku: Katastrofien historiaa ja nykypäivää. Turku: Turun yliopisto, yleinen historia, 1996. ISBN 951-29-0815-8.
 • Schacter, Daniel L.: Muisti: Aivot, mieli ja menneisyys. (Searching for memory: The brain, the mind and the past, 1996.) Suomentaneet Tommi Ingalsuo ja Maarika Toivonen. Helsinki: Terra cognita, 2001. ISBN 952-5202-32-1.
 • Sydänmaanlakka, Pentti: Älykäs itsensä johtaminen: Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun. Helsinki: Talentum, 2006. ISBN 952-14-1021-3.
 • Takala, Annika & Vepsäläinen, Kerttu (toim.): Maailmankuvan muodostumisesta: Raportti Mekrijärven seminaarista huhtikuussa 1981. Kasvatustieteiden osaston julkaisuja n:o 22. Joensuu: Joensuun korkeakoulu, 1982. ISBN 951-696-335-8.
 • Trivers, Robert: Petos ja itsepetos ihmiselämässä. (The folly of fools: The logic of deceit and self-deception in human life, 2011.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2012. ISBN 978-952-5697-50-6.
 • Turunen, Kari E.: Minusta näyttää: Johdatus reflektiiviseen filosofiaan. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-126-X.
 • Vadén, Tere (toim.): Kognitiotiede, tekoäly ja filosofia. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta 46. Tampere: Tampereen yliopisto, 1993. ISBN 951-44-3328-9.
 • Weckroth, Klaus: Toiminnan psykologia. Helsingissä: Hanki ja jää, 1988. ISBN 951-8916-00-4.
 • Virsu, Veijo: Aivojen muotoutuvuus ja kuntoutuminen. Helsinki: Kuntoutussäätiö, 1991. ISBN 951-8957-45-2.
 • Wright, Lawrence: Kaksoset: Geenit, ympäristö ja identiteetin arvoitus. (Twins: Genes, environment and the mystery of human identity, 1997.) Suomentanut Johanna Heikkilä. Helsinki: Tammi, 1998. ISBN 951-31-1161-X.
 • Vuorinen, Risto: Toiminnan määräytymisen ja ”minän” kehityksen ongelma psykologiassa 1–3. Helsingin yliopiston psykologian laitoksen soveltavan psykologian osaston julkaisuja 1–3. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1983. ISBN 951-45-2882-4.
 • Ylikoski, Petri & Kokkonen, Tomi: Evoluutio ja ihmisluonto. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-043-5.

14.1038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Kanninen, Auli & Hämälä, Marjatta & Palomäki, Heikki: Neuropsykologian käsitteet: Sanakirja neurokliinikolle. Helsinki: Helsingin psykotutkimus, 1997. ISBN 952-90-8812-4.

14.107 Oppikirjat. Harjoituskirjat[muokkaa]

 • Lehtovirta, Marjatta ym.: Kasvurenkaita: Psykologia ja kehityspsykologia. Helsinki Porvoo: WSOY, 1997. ISBN 951-0-20836-1.

14.11 Havaintopsykologia[muokkaa]

 • Ackerman, Diane: Aistien historia. (A natural history of the senses, 1990.) Suomentanut Seppo Heikinheimo. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-17233-2.
 • Arnold, Walter: Elävä kontaktidialogi: Gestalt-terapiaa. Helsinki: Yliopistopaino, 1998. ISBN 951-570-378-6.
 • Fieandt, Kai von: Havaintopsykologia. Porvoo Helsinki: WSOY, 1950.
 • Fieandt, Kai von: Havaitsemisen maailma. 2. uusittu laitos. Helsinki Porvoo: WSOY, 1972. ISBN 951-0-00200-3.
 • Fieandt, Kai von & Moustgaard, I. K.: Havaintopsykologian asema tieteiden kentässä. Helsingin yliopiston psykologian laitoksen soveltavan psykologian osaston tutkimuksia 1/1977. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1977. ISBN 951-0-00200-3.
 • Huxley, Aldous: Tajunnan ovet; Taivas ja helvetti. (The doors of perception, 1954; Heaven and hell, 1956.) Suomentanut ja selityksillä varustanut Ville-Juhani Sutinen. Helsinki: Like, 2009. ISBN 978-952-01-0151-0.
 • Pekonen, Osmo (toim.): Elämän värit. Jyväskylä: Kopijyvä, 2003. ISBN 952-5478-11-4.
 • Pirttilä-Backman, Anna-Maija & Vesala, Kari Mikko: Kognitiosta maailmankuvan ulottuvuuksiin. Department of Social Psychology, University of Helsinki, Research reports 2/1994. Perustuu Psykologia 92 -kongressin yhden sektion esitelmiin teemasta Maailmankuvasta kognitioon – kognitiosta maailmankuvaan. Helsinki: Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitos, 1994. ISBN 951-45-6858-3.
 • Rainio, Kullervo: Vastaa minulle maailma! Psykologin näkökulma todellisuuteen. Helsinki: Yliopistopaino, 1993. ISBN 951-570-145-7.
 • Rihlama, Seppo: Värit ja kuviot ympäristövaikuttajina. Vantaa: Tikkurila oy, 1993. ISBN 951-96855-5-3.

14.12 Oppimisen psykologia[muokkaa]

 • Aaltola, Juhani: Merkitys opettamisen ja oppimisen näkökulmasta: Wittgensteinin myöhäisfilosofian ja pragmatismin valossa. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 69. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1989. ISBN 951-680-086-6.
 • Aebli, Hans: Opetuksen perusmuodot. (Zwölf Grundformen des Lehrens: Eine Allgemeine Didaktik auf psychologischer Grundlage, 1983.) Suomennos: Unto Sinkkonen. WSOY kurssikirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-16689-8.
 • Aulanko, Mari: Minä osaan. Anna aivojesi toimia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990 (10. painos 1998). ISBN 951-0-15084-3. – 13. painos: Helsinki: Loisto: WSOY, 2004. ISBN 952-459-389-0 (nidottu).
 • Buzan, Tony: Käytä järkeäsi – tehokkaammin. (Use your head, 1974, 1982.) Suomentanut Anneli Lampinen. Rastor-julkaisut, Esiintyjän tietopankki 3. Helsinki: Rastor, 1982. ISBN 951-9044-75-2.
 • By, Oddbjørn: Memo: Helppo tapa parantaa muistia. (Memo: Den enkleste veien til bedre hukommelse, 2006.) Suomentanut Outi Menna. Helsinki: Bazar, 2008. ISBN 978-952-5635-54-6.
 • By, Oddbjørn: Memo extra: Vinkkejä opiskeluun. (Memohåndboka: Den enkleste veien til bedre eksamen, 2006.) Suomentanut Outi Menna. Helsinki: Bazar, 2009. ISBN 978-952-5635-76-8.
 • Draaisma, Douwe: Muistikirja: Ensimmäisistä muistoista unohtamisen usvaan. (Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, 2001.) Suomentanut Sanna Van Leeuwen. Jyväskylä: Atena, 2011. ISBN 978-951-796-752-5.
 • Dryden, Gordon & Vos, Jeannette: Oppimisen vallankumous: Uusien oppimistapojen maailma. Suomentanut Veli-Pekka Ketola Raimo Salmisen ensimmäisen laitoksen suomennoksen pohjalta. 2. uudistettu laitos. Helsinki: Tietosanoma, 2002. ISBN 951-885-199-9.
 • Hakkarainen, Kai & Lonka, Kirsti & Lipponen, Lasse: Tutkiva oppiminen: Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. 6. uudistettu painos. Porvoo Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28186-7.
 • Hassinen, Sirje: Lapsesta kasvaa kaksikielinen. Helsinki: Finn Lectura, 2005. ISBN 951-792-196-9.
 • Kalli, Pekka & Malinen, Anita (toim.): Konstruktivismi ja realismi. Aikuiskasvatuksen vuosikirja 45. Julkaisijat: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2005. ISBN 951-9140-21-2.
 • Kotila, Hannu & Mutanen, Arto & Volanen, Matti Vesa (toim.): Taidon tieto. Helsinki: Edita, 2007. ISBN 978-951-37-5159-3.
 • Leino, Anna-Liisa & Leino, Jarkko: Oppimistyyli: Teoriaa ja käytäntöä. Helsinki: Kirjayhtymä, 1990. ISBN 951-26-3395-7.
 • Metsämuuronen, Jari: Harrastukset ja omaehtoinen oppiminen: Sitoutuminen, motivaatio ja coping: Teoreettinen tausta, rakenneanalyysi ja sitoutuminen. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos: Tutkimuksia 146. Helsinki: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 1995. ISBN 951-45-7021-9.
 • Määttänen, Kirsti & Nevanlinna, Tuomas (toim.): Muistikirja: Jälkien jäljillä. Tutkijaliiton julkaisusarja 80. Helsinki: Tutkijaliitto, 1996. ISBN 951-9297-96-0.
 • Novak, Joseph D. & Gowin, D. Bob: Opi oppimaan. (Learning how to learn, 1984. )Suomennos: Pilke Lehto-Kaven. 3. lisäpainos 1998. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-641-6.
 • Novak, Joseph D.: Tiedon oppiminen, luominen ja käyttö: Käsitekartat työvälineinä oppilaitoksissa ja yrityksissä. (Learning, creating and using knowledge: Concept maps as facilitative tools in schools and corporations, 1998.) Käännös: Mauri Åhlberg. Jyväskylä: PS-kustannus, 2002. ISBN 952-451-057-X.
 • Peltonen, Matti: Opi oppimaan. Aavaranta-sarja 7. Valkeakoski: Aavaranta, 1987. ISBN 951-96059-2-4.
 • Pihlaja, Juhani: Ajattele, tutki ja opi: Ohjeita oppimiseen ja tutkielmantekoon. Lahti: Soceda, 2004. ISBN 951-9291-02-4.
 • Rauste-von Wright, Maijaliisa & Wright, Johan von & Soini, Tiina: Oppiminen ja koulutus. 9. uudistettu painos. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-25677-3.
 • Ringom, Bjørn: Opi oppimaan: Tuloksellisen aivotyön ja opiskelun opas. (Lær å lære: For bedre konsentrasjon, forståelse og hukommelse, 1990.) Käännös: Torfinn Slåen. Kuvitus: Anne Kristin Brattvold, Bjørn Ringom. 4. painos 1995. Helsinki: Innotiimi: Kaukaa viisas: Opintotoiminnan keskusliitto, 1993. ISBN 951-96565-2-9.
 • Räsänen, Rauni: Eettinen kasvatus opettajankoulutuksessa. Osa 2, Moraalipsykologisia lähtökohtia ja oppimisen psykologian asettamia haasteita. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 89. Oulu: Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 1993. ISBN 951-42-3610-6.
 • Saarenheimo, Marja: Oppimista edistävä reflektio. Psykologipalveluiden kehittämisyksikön julkaisuja. Tampere: Tampereen yliopisto, psykologian laitos, 2001. ISBN 951-44-5128-7.
 • Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja (toim.): Kielenoppimisen kysymyksiä. Soveltavan kielentutkimuksen teoriaa ja käytäntöä 1. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto, 1999. ISBN 951-39-0621-3.
 • Schacter, Daniel L.: Muistin seitsemän syntiä: Miten mieli unohtaa ja muistaa. (The seven sins of memory: How the mind forgets and remembers, 2001.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2002. ISBN 952-5202-64-X.
 • Tynjälä, Päivi: Oppiminen tiedon rakentamisena: Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Helsinki: Kirjayhtymä, 1999 (4. painos 2004). ISBN 951-26-4419-3.
 • Vakkuri, Kai: Opi tehokkaammin, opi oppimaan. Helsinki: BSV-kirja, 1998. ISBN 951-97573-4-1.
 • Vakkuri, Kai: Sinäkin voit parantaa muistiasi: Muistamisen motiivit, tekniikat ja kirjallisuuden nobelistit. Uudistettu ja laajennettu laitos. Edellinen laitos ilmestynyt nimellä Näin parannat muistiasi. Helsinki: Yrityskirjat, 2007. ISBN 978-952-9660-77-3.

14.1201 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Häkkinen, Kirsti: Fenomenografisen tutkimuksen juuria etsimässä: Teoreettinen katsaus fenomenografisen tutkimuksen lähtökohtiin. Opetuksen perusteita ja käytänteitä 21. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 1996. ISBN 951-34-0742-X.

14.13 Ajattelun, älykkyyden, luovuuden ja lahjakkuuden psykologia[muokkaa]

 • Ahmavaara, Yrjö: Hyvinvointivaltion tabut: Nykykulttuurimme kritiikki. 2. lisätty painos. Helsinki: Yliopistopaino, 1998. ISBN 951-570-420-0.
 • Bach, Ellen: Luova ihminen. (Om begrebet kreativitet, 1970.) Suomentanut Paavo Löppönen. Delfiinikirjat. Helsinki: Otava, 1973. ISBN 951-1-00222-8.
 • Baron-Cohen, Simon: Olennainen ero: Totuus miehen ja naisen aivoista. (The essential difference: The truth about the male and female brain, 2003.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2004. ISBN 952-5202-82-8.
 • De Bono, Edward: Tehokkaan ajattelun opas. (The five-day cource in thinking, 1968.) Suomentanut Risto Varteva. Helsinki: Weilin + Göös, 1971.
 • Dobelli, Rolf: Selkeän ajattelun taito: 52 ajatusvirhettä, jotka on parasta jättää muiden huoleksi. (Die Kunst des klaren Denkens, 2011.) Suomennos: Ilkka Ahtiainen ja Juha Sainio. Helsinki: HS kirjat, 2012. ISBN 978-952-5557-48-0.
 • Freese, Hans-Ludwig: Lapset ovat filosofeja: Ajatusmatkoja kasvaville ja kasvattajille. Saksankielisestä alkuteoksesta Kinder sind Philosofen Suomen oloihin soveltaen suomentanut Eira Wiegand. Toimitus: Marjatta Jakobson. Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliitto, 1992. ISBN 951-9312-59-5.
 • Gladwell, Malcolm: Välähdys: Alitajuisen ajattelun voima. (Blink: The power of thinking without thinking, 2005.) Suomentanut Heidi Hammarsten. Helsinki: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7157-6.
 • Gladwell, Malcolm: Daavid ja Goljat: Altavastaajat, sopeutumattomat ja jättejä vastaan taistelemisen taito. (David and Goliath: Underdogs, Misfits, and the Art of Battling Giants, 2013.) Suomentanut Heidi Hammarsten. Helsinki: WSOY, 2014. ISBN 978-951-0-40077-7.
 • Goleman, Daniel: Tunneäly. Lahjakkuuden koko kuva. (Emotional Intelligence, 1995.) Suomentanut Jaakko Kankaanpää. Helsingissä: Otava, 1997 (10. painos 2005). ISBN 951-1-14457-X.
 • Goleman, Daniel: Tunneäly työelämässä. (Working with Emotional Intelligence, 1998.) Suomentanut Jaakko Kankaanpää. Helsingissä: Otava, 1999 (4. painos 2006). ISBN 951-1-15811-2.
 • Goleman, Daniel: Sosiaalinen äly. (Social Intelligence. The New Science of Social Relationships, 2006.) Suomentaneet Laura Jänisniemi ja Auri Paajanen. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-21706-0.
 • Goleman, Daniel: Aivot ja tunneäly. Uusimmat oivallukset. (The Brain and Emotional Intelligence. New Insights, 2011.) Suomentanut Mia Heiskanen. Parainen: Samsaraa Tasapaino-oppaat, 2014. ISBN 978-952-6676-03-6.
 • Gustafsson, Lars: Merkillinen vapaus. Suomentanut Erik Rosendahl. Helsinki: Loki-kirjat, 2001. ISBN 952-9646-42-9.
 • Haavikko, Ritva & Ruth, Jan-Erik (toim.): Luovuuden ulottuvuudet. Espoo: Weilin + Göös, 1984. ISBN 951-35-2989-4.
 • Hakala, Juha T.: Luova prosessi tieteessä. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-862-1.
 • Hakkarainen, Kai & Lonka, Kirsti & Lipponen, Lasse: Tutkiva oppiminen: Älykkään toiminnan rajat ja niiden ylittäminen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999 (5. painos 2002). ISBN 951-0-23140-1.
 • Luovuus ja sen ohjaaminen / Tauno Hakanen.
 • Hyyppä, Markku T.: Ekoäly: Aivoista, luovuudesta ja terveydestä. Turku: Remex, 1990. ISBN 952-90-2335-9.
 • Iljenkov, Evald: Opi ajattelemaan oikein. Helsinki: Tutkijaliitto: Kansan sivistystyön liitto, 1984. ISBN 951-9225-93-5.
 • Kahneman, Daniel: Ajattelu, nopeasti ja hitaasti. (Thinking, fast and slow, 2011.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2012. ISBN 978-952-5697-55-1.
 • Kaski, Satu: Pessimisti ei pety: Eli miksi elämässä ei aina kannata odottaa liikoja. Helsinki: Kirjapaja, 2011. ISBN 78-952-247-222-9.
 • Koski, Jussi T.: Banappelsiini. Ideavitamiineja henkilökohtaisen luovuuden kehittämiseen. Helsinki: Gummerus, 2003. ISBN 951-20-6396-4.
 • Lappalainen, Markku: Terve renessanssimieli – pysyvä mielihyvä. Helsinki: Firene, 2007. ISBN 978-952-99928-0-5.
 • Lappalainen, Markku: Miksi aivot sanovat ei: Opi uusi tapa ajatella. Helsinki: Minerva, 2015. ISBN 978-952-312-132-4.
 • Mattila, Antti: Näkökulman vaihtamisen taito. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-31355-6.
 • Saariluoma, Pertti: Taitavan ajattelun psykologia. Helsingissä: Otava, 1990 (3. painos 1995). ISBN 951-1-11002-0.
 • Saariluoma, Pertti: Ajattelu työelämässä: Erehdyksistä mahdollisuuksiin. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27917-X.
 • Sinkkonen, Jari: Nerouden lähteillä: Suurten säveltäjien hauras elämä. Helsinki: WSOY, 2015. ISBN 978-951-0-40970-1.
 • Vakkuri, Kai: 40 ongelmaa: Ajattelun kehittäminen mallien avulla. Helsinki: BSV-kirja, 2001. ISBN 951-98783-3-5.
 • Vakkuri, Kai & Korkala, Pekka: Ruusupuu: Esseitä ajattelemisesta ja sen kehittämisestä. Helsinki: BSV-konsultointi, 1990. ISBN 951-96075-0-1.

14.14 Kieli-, kommunikaatio- ja ilmaisupsykologia[muokkaa]

 • Axtell, Roger E.: Kaiken maailman eleet: Liikematkailijan tapa- ja eleopas. Suomennos: Inkeri Palmroth. Helsinki: Rastor, 1992. ISBN 951-9415-83-1.
 • Fexeus, Henrik: Ajatusten lukijaksi. (Konsten att läsa tankar: Hur du förstår och påverkar andra utan att de märker något, 2007.) Kuvitus: Hanna Backman. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-22854-7.
 • Hatt, Hanns & Dee, Regine: Pieni tuoksu- ja makukirja. (Das kleine Buch vom Riechen und Schmechen, 2012.) Suomentanut Veikko Ahola. Jyväskylä: Docendo, 2013. ISBN 978-952-5912-85-2.
 • Nierenberg, Gerard I. & Calero, Henry H.: Metapuhe: Opas arkikielen piilomerkityksiin. (Meta-talk: Guide to hidden meanings in conversations, 1974.) Suomentanut Matti J. Turunen. Rastor-julkaisut, Neuvottelutaidon sarja 4. Helsinki: Rastor, 1980. ISBN 951-9044-38-8.
 • Löytöretki kieleen : lasten kielellisen tietoisuuden kehittyminen / Margit Tornéus
 • Vygotski, Lev Semjonovitš: Ajattelu ja kieli. (Myšlenie i reč, 1934.) Suomentaneet Klaus Helkama ja Anja Koski-Jännes. Prisma-tietokirjasto. Espoo: Weilin + Göös, 1982. ISBN 951-35-2280-6.

14.16 Tunne- ja tahtotoiminnot[muokkaa]

 • Achté, Kalle & Lahti, Pirkko & Rouhunkoski, Laura (toim.): Suomalainen kuolema. Psykiatrian tutkimussäätiön kirjasarja 2. Helsinki: Yliopistopaino, 1987. ISBN 951-570-011-6.
 • Alberoni, Francesco: Kateus. (Gli invidiosi, 1991.) Suomentanut Martti Berger. Helsingissä: Otava, 1993. ISBN 951-1-12076-X.
 • Anderson, Craig A. & Gentile, Douglas A. & Buckley, Katherine E.: Kuvista teoiksi: Väkivaltapelien vaikutukset lapsiin ja nuoriin. (Violent video game effects on children and adolescents: Theory, research, and public policy, 2007.) Suomentanut Pekka Pakkala. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2008. ISBN 978-952-01-0019-3.
 • Berke, Joseph H.: Pahan voima: Ihmisen ja kulttuurin yöpuoli. (Tyranny of malice: Exploring the dark side of character and culture, 1988.) Suomentanut Irmeli Järnefelt. Helsingissä: Otava, 1991. ISBN 951-1-11116-7.
 • Csikszentmihalyi, Mihaly: Flow: Elämän virta: Tutkimuksia onnesta, siitä kun kaikki sujuu. (Flow: The psychology of optimal experience, 1990.) Suomentanut Ritva Hellsten. Helsinki: Rasalas, 2005. ISBN 952-5421-26-0.
 • Csikszentmihalyi, Mihaly: Kehittyvä minuus: Visioita kolmannelle vuosituhannelle. (The evolving self: A psychology for the third millenium, 1990.) Suomentanut Sari Hellsten. Helsinki: Rasalas, 2006. ISBN 952-5421-33-3.
 • Dobelli, Rolf: Viisaan toiminnan taito: 52 toimintavirhettä, jotka on parasta jättää muiden huoleksi. (Die Kunst des klugen Handelns: 52 Irrwege, die Sie besser anderen überlassen, 2012.) Suomentanut Juha Sainio. Helsinki: HS-kirjat, 2013. ISBN 978-952-5557-53-4.
 • Isokorpi, Tia & Viitanen, Päivi: Tunnevoimaa!. Helsinki: Tammi, 2001. ISBN 951-26-4675-7.
 • Keltikangas-Järvinen, Liisa: Aggressiivinen lapsi: Miten ohjata lapsen persoonallisuuden kehitystä. Helsinki: Otava, 1985 (5. painos 1999). ISBN 951-1-08125-X.
 • Lidman, Satu: Häpeä! Nöyryyttämisen ja häpeämisen jäljillä. Jyväskylä: Atena, 2011. ISBN 978-951-796-720-4.
 • Martela, Frank: Tahdonvoiman käyttöohje: 20 työkalua, joilla saat asioita aikaan. Helsinki: Tammi, 2013. ISBN 978-951-31-7444-6.
 • Montague, Read: Miksi valita tämä kirja? Miten teemme päätöksiä. (Why choose this book? How we make decisions, 2006.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2008. ISBN 978-952-5697-14-8.
 • Morris, Desmond: Hellyyden anatomia. (Intimate behaviour, 1971.) Suomentanut Ossi Suihkola. 2. painos (1. painos 1972). Helsingissä: Otava, 1988. ISBN 951-1-10166-8.
 • Mustavuori, Jaana-Mirjam: Tunnevirrassa. Tunteiden lumous (työnimi). , tulossa.
 • Näre, Sari (toim.): Tunteiden sosiologiaa. 1, Elämyksiä ja läheisyyttä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-068-6.
 • Näre, Sari (toim.): Tunteiden sosiologiaa. 2, Historiaa ja säätelyä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-069-4.
 • Tunne mies, tunne nainen : ymmärrä tunne-elämän erilaisuutta / Mikael Saarinen, Marja Kokkonen.
 • Salmela-Aro, Katariina & Nurmi, Jan-Erik (toim.): Mikä meitä liikuttaa: Modernin motivaatiopsykologian perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus, 2002. ISBN 952-451-055-3.
 • Käsikirja ihmiselle / Pertti Simula.
 • Turunen, Kari E.: Ikävaiheiden kriisit. Uudistettu ja laajennettu laitos teoksesta Elämänkaari ja kriisit. Jyväskylä: Atena, 2005. ISBN 951-796-377-7.
 • Virkki, Tuija: Vihan voima: Toimijuus ja muutos vihakertomuksissa. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Teoksen aineistona on Vihan tunteet elämäni käännekohdissa -kirjoituskilpailun vihakertomukset. Jyväskylä: Atena, 2004. ISBN 951-796-372-6.

14.4 Persoonallisuuden psykologia[muokkaa]

 • Aarnipuu, Tiia: Ei ole miestä eikä naista: Queer-luenta keskiajan Euroopassa tunnettuja ristiinpukeutuvia pyhimyksiä kuvaavista teksteistä. Perustuu Helsingin yliopiston uskontotieteen laitoksella 2005 hyväksyttyyn pro gradu -työhön. Helsinki: Seta, 2006. ISBN 952-9862-19-9.
 • Andersson, Claes: Hulluudestamme ja hulluudestanne. Must. Helsinki: Kirjapaja, 2003. ISBN 951-625-957-X.
 • Erityisherkkä ihminen / Elaine N. Aron
 • Badinter, Elisabeth: Mikä on mies?. (XY: De l’identité masculine, 1986.) Suomentanut Leevi Lehto. Tampere: Vastapaino, 1993. ISBN 951-9066-71-3.
 • Buss, David M.: Halun evoluutio: Ihmisen pariutumisstrategiat. (The evolution of desire: Strategies of human mating, 1994.) Suomentanut Susanna Tuomi-Giddings. Kerava: Sitruuna, 2006. ISBN 952-99366-6-4.
 • Cain, Susan: Hiljaiset: Introverttien manifesti. (Quiet: The power of introverts in a world that can't stop talking, 2012.) Suomentanut Lea Peuronpuro. Helsinki: Avain, 2012. ISBN 978-951-692-910-4.
 • Diamond, Jared: Miksi seksi on hauskaa?. (Why is sex fun? The evolution of human sexuality, 1997.) Suomentanut Tiina Ohinmaa. Tieteen huiput. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22375-1.
 • Dunderfelt, Tony: Naisen ja miehen maailma: Miten opin ymmärtämään toista sukupuolta. Sipoo: Söderkulla: T. Dunderfelt: Pro dialogia, 1996. ISBN 952-90-7512-X.
 • Einhorn, Stefan: Aidosti kiltti. (Konsten att vara snäll, 2005.) Suomentanut Sirpa Kähkönen. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-21146-4.
 • Elias, Norbert: Mozart: Neron muotokuva. (Mozart: Zur Soziologie eines Genies, 1991.) Suomentanut Aulikki Vuola. Johdanto ja loppusanat: Antti Häyrynen. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-915-6.
 • Eskola, Antti: Persoonallisuustyypeistä elämäntapaan: Persoonallisuuden tutkimuksen metodologisia opetuksia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1985. ISBN 951-0-13278-0.
 • Friday, Nancy: Kauneus ja valta. (The power of beauty, 1996.) Suomentanut Mirja Rutanen. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-14752-8.
 • Kiinnostavan ihmisen käsikirja / David Gillespie ja Mark Warren
 • Itseään pettävä ihminen : autonomian pelko miehissä ja naisissa / Arno Gruen ; suom. Mirja Rutanen.
 • Gruen, Arno: Tahdon maailman ilman sotaa. (”Ich will eine Welt ohne Kriege”, 2006.) Suomentanut Ilona Nykyri. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2008. ISBN 978-952-01-0104-6.
 • Hotchkiss, Sandy: Miksi aina sinä? Narsismin seitsemän syntiä. (Why is it always about you? The seven deadly sins about narcissism, 2003.) Suomentanut Raija Viitanen. Helsinki: Basam books, 2005. ISBN 952-5534-11-1.
 • Jonkman, Linus: Introvertit: Työpaikan hiljainen vallankumous. (Introvert: Den tysta revolutionen, 2013.) Suomentanut Ulla Lempinen. Jyväskylä: Atena, 2015. ISBN 978-952-300-114-5.
 • Joutsiniemi, Marketta ym.: Naimisissa narsistin kanssa. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2006. ISBN 952-5591-60-3.
 • Kaila, Eino: Persoonallisuus. 8. painos (1. painos 1934). Helsingissä: Otava, 1982. ISBN 952-99366-6-4.
 • Keltikangas-Järvinen, Liisa: Hyvä itsetunto. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19425-5.
 • Keltikangas-Järvinen, Liisa: Temperamentti, stressi ja elämänhallinta. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-34259-6.
 • Koikkalainen, Riitta (toim.): Ruumiita! Ruumiista, ruumiillisuudesta, kehosta ja kehollisuudesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1996. ISBN 951-9113-39-8.
 • Laakso, Juhani: Mielen taito: Vapauta ajatuksia – kehitä tunteita. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-952-247-125-3.
 • Lauerma, Hannu: Pahuuden anatomia: Pahuus, hulluus, poikkeavuus. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5451-8.
 • Lazarus, Richard S.: Persoonallisuus. (Personality, 1971.) Suomentanut Liisa Toropainen. Asiatarkastus: Pirkko Lahti. Espoo: Weilin + Göös, 1977 (6. painos 1982). ISBN 951-35-1506-0.
 • LeDoux, Joseph: Synaptinen itse: Miten aivot tekevät minusta minut. (Synaptic self: How our brains become who we are, 2002.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2003. ISBN 952-5202-57-7.
 • Mazzarella, Merete: Tähtien väliset viivat: Esseitä identiteetistä. (Linjer mellan stjärnor: Essäer om identitet, 2002.) Suomentanut Raija Viitanen. Helsinki: Tammi, 2003. ISBN 951-31-2583-1.
 • Mehtäläinen, Jouko (toim.): Tiedollinen kasvatus ja ajattelun kehittäminen: Formaalinen tavoitteisto ja sen käyttö opetuksessa. Julkaisija: Opetushallitus. Opetus & kasvatus. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992. ISBN 951-37-0994-9.
 • Myllärniemi, Jorma: Narsismi: Vamma ja voimavara. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-379-4.
 • Mäkelä, Raimo: Naamiona terve mieli: Kuinka kohtaan luonnehäiriöisen?. 9. laajennettu painos. Kauniainen: Perussanoma, 2007. ISBN 978-951-888-464-7.
 • Nykänen, Anna-Stina: Parhaat puoleni. Kokonaiskuva. Helsinki: Nemo: Naisten kulttuuriyhdistys, 2005. ISBN 952-5180-65-4.
 • Ojanen, Markku: Mikä minä on? Minän rakenne, kehitys, häiriöt ja eheytyminen. Kulju: M. Ojanen, 1994. ISBN 952-90-6079-3.
 • Oksanen, Atte: Murheen laakso: Mies ja kuolema raskaassa suomenkielisessä rockissa. Pro gradu -työ: Tampereen yliopisto, humanistinen tiedekunta, 2002. Sosiaali- ja terveysministeriö, tasa-arvoasiain neuvottelukunta, TANE-julkaisuja 3. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2003. ISBN 952-00-1285-0.
 • Oranen, Hanna: Lesboidentiteetti ja kristillisyys: Tapaustutkimus kristillisyyden merkityksestä neljän naisen lesboidentiteetin muotoutumiseen. Pro gradu -työ: Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos, 1992. Seta-julkaisut 7. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus Seta, 1995. ISBN 952-9862-06-7.
 • Puhakainen, Jyri: Persoonan kieltäjät: Ihmisen vapaus ja vastuu aivotutkimuksen ja lääketieteen puristuksessa. Helsinki: Like, 1998. ISBN 951-578-607-X.
 • Radford, John & Kirby, Richard: Persoona psykologiassa. (The person in psychology, 1975.) Suomentanut Mirja Rutanen. Espoo: Weilin + Göös, 1977. ISBN 951-35-1548-6.
 • Mies : yleisimmät tyyppiviat ja niihin sopeutuminen / teksti: Miska Rantanen
 • Persoonallisuus, terveys ja hyvinvointi / Katri Räikkönen ja Jari-Erik Nurmi (toim.).
 • Šorohova, E. V. & Zotova, O. J. & Koski-Jännes, A. (toim.): Persoonallisuuden psykologian ongelmia: Suomalais-neuvostoliittolaisen symposion aineistoa: Moskova 21.–25.5.1979. Helsinki: Suomen ja Neuvostoliiton välinen tieteellis-teknillinen yhteistoimintakomitea, 1981. ISBN 951-9361-09-X.
 • Tiirikainen Kati: Ujon uralla: Selviydy työelämän sosiaalisista tilanteista
 • Turunen, Kari E.: Ikävaiheiden kriisit. Uudistettu ja laajennettu laitos teoksesta Elämänkaari ja kriisit. Jyväskylä: Atena, 2005. ISBN 951-796-377-7.
 • Vuorinen, Risto: Persoonallisuus & minuus. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990 (6. painos 2000). ISBN 951-0-16439-9.
 • Vuorinen, Risto: Minän synty ja kehitys: Ihmisen psyykkinen kehitys yli elämänkaaren. 2. uudistettu painos. Helsinki Porvoo: WSOY, 1998 (3. painos 2004). ISBN 951-0-22852-4.
 • Young, Jeffrey E. & Klosko, Janet S.: Avaa tunnelukkosi: Vapaudu elämään täydesti. (Reinventing your life, 1993.) Suomentanut Jyrki Tuulari. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2007. ISBN 978-951-9140-35-3.
 • Zimbardo, Philip G.: Ujous: Mitä ujous on? Mitä ujoudelle voi tehdä?. (Shyness: What it is, what to do about it, 1977.) Lyhentänyt ja sovittanut suomeksi Paula Leistén. Helsinki: Kirjayhtymä, 1978. ISBN 951-26-1453-7.

14.45 Syvyyspsykologia. Tiedostamaton sielunelämä[muokkaa]

 • Ehnberg, Lars: Unia, satuja ja myyttejä: Johdatus C. G. Jungin analyyttiseen psykologiaan. Helsinki: Noxboox, 2013. ISBN 978-952-68009-0-5.
 • Fromm, Erich: Unohdettu kieli: Johdatus unien, satujen ja myyttien ymmärämiseen. (The forgotten language: An introduction to the understanding of dreams, fairy tales and myths, 1951.) Suomentanut Mika Pekkola. Tampere: Vastapaino, 2007. ISBN 978-951-768-203-9.
 • Huhtinen, Aki-Mauri: Sielun parantamisesta sielun hoitamiseen: Ihmisen usko eksistenssisen auttamisen perustana: Terapeuttinen rekonstruktio. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampereen yliopisto, matemaattisten tieteiden laitos, filosofia, 1996. ISBN 951-44-4048-X.
 • Luukkonen, Pertti: Psykoanalyyttinen psykoterapia vs. kognitiivinen psykoterapia: Historiallinen ja vertaileva tarkastelu. Helsinki: P. Luukkonen, 2003. ISBN 952-91-5520-4.
 • Tammisalo, Osmo: Tavataan ensi viikolla: Psykoanalyysin ja sen hoitovaikutusten kriittinen tarkastelu. Helsinki: Terra cognita, 2007. ISBN 978-952-5697-07-0.

14.451 Uni[muokkaa]

 • Hobson, J. Allan: Unennäöstä: Johdatus unitutkimukseen. (Dreaming: An introduction to the science of sleep, 2002.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2004. ISBN 952-5202-80-1.
 • Ståhl, Anna-Britta: Unen kuvat: Jungilaista unien tulkintaa. (Drömmens bilder: Jungiansk drömtolkning, 1995.) Suomentanut Mirja Rutanen. Piirrokset: Hugo Lindblad. Helsingissä: Otava, 1997. ISBN 951-1-14555-X.

14.459 Hypnoosi[muokkaa]

 • Brown, Derren: Miten mieltä hallitaan. (Tricks of the mind, 2006.) Suomentanut Risto K. Träff. Jyväskylä: Atena, 2010. ISBN 978-951-796-663-4.
 • Kallio, Sakari & Lauerma, Hannu: Hypnoosi ja suggestio lääketieteessä ja psykologiassa. Helsinki: Duodecim, 2004. ISBN 951-656-136-5.
 • Lauerma, Hannu: Usko, toivo ja huijaus: Rohkaisusta johdattelun kautta psykoterroriin. Helsinki: Duodecim, 2006. ISBN 951-656-201-9.
 • Lauerma, Hannu: Huijaus: Rohkaisua, johdattelua, psykoterroria. Julkaistu aiemmin nimellä Usko, toivo ja huijaus: Rohkaisusta johdattelun kautta psykoterroriin. D-pokkari. Helsinki: Duodecim, 2008. ISBN 978-951-656-329-2.

14.6 Kehityspsykologia[muokkaa]

 • Dunderfelt, Tony: Elämänkaaripsykologia: Lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen. Sairaanhoitajien koulutussäätiön julkaisu. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997 (1. painos 2006). ISBN 951-0-21120-6.
 • Egidius, Henry. Johdatus kehityspsykologiaan
 • Lyytinen, Paula & Korkiakangas, Mikko & Lyytinen, Heikki (toim.): Näkökulmia kehityspsykologiaan: Kehitys kontekstissaan. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995 (7. painos 2006). ISBN 951-0-20199-5.
 • Nurmi, Jari-Erik: Ihmisen psykologinen kehitys. 5. uudistettu painos (1. painos 2006). Helsinki: PS-kustannus, 2014. ISBN 978-952-451-617-4.
 • Turunen, Kari E.: Ikävaiheiden kriisit. Uudistettu ja laajennettu laitos teoksesta Elämänkaari ja kriisit. Jyväskylä: Atena, 2005. ISBN 951-796-377-7.
 • Virrankoski, Marjatta: Kosmologinen maailmankuva antiikista nykyiseen ja lapsuudesta aikuisuuteen. Väitöskirja. Turku: Turun yliopisto, 1996. ISBN 951-29-0772-0.
 • Virtanen, Leea: Tytöt, pojat ja tykkääminen. Porvoo Helsinki: WSOY, 1972. ISBN 951-0-00716-1.
 • Vuorinen, Risto: Minän synty ja kehitys: Ihmisen psyykkinen kehitys yli elämänkaaren. 2. uudistettu painos. Helsinki Porvoo: WSOY, 1998 (3. painos 2004). ISBN 951-0-22852-4.

14.607 Oppikirjat. Harjoituskirjat[muokkaa]

 • Lehtovirta, Marjatta ym.: Kasvurenkaita: Psykologia ja kehityspsykologia. Helsinki Porvoo: WSOY, 1997. ISBN 951-0-20836-1.

14.61 Lapsuuden ja nuoruuden psykologia[muokkaa]

 • Aalberg, Veikko & Siimes, Martti A.: Lapsesta aikuiseksi: Nuoren kypsyminen naiseksi tai mieheksi. Helsinki: Nemo, 2007. ISBN 978-952-5613-19-3.
 • Aho, Sirkku: Oppilaiden moraalikehitystason, sosiaalisen aseman, minäkäsityksen ja kouluasenteiden muuttuminen kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana. Kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja A, Tutkimuksia 143. Turku: Turun yliopisto, 1990. ISBN 951-880-545-8.
 • Aho, Sirkku: Oppilaiden moraalikehitystason, minäkäsityksen, sosiaalisen aseman ja kouluasenteiden muuttuminen peruskoulun ala-asteella: Seurantatutkimuksen loppuraportti. Kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja A, Tutkimuksia 167. Turku: Turun opettajankoulutuslaitos, 1993. ISBN 951-29-0078-5.
 • Bergström, Matti: Mustat ja valkeat leikit: Leikki, kaaos ja järjestys aivoissa. (Svarta och vita lekar.) Suomentanut Ritva Liljamo. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21791-3.
 • Bettelheim, Bruno: Satujen lumous: Merkitys ja arvo. (The uses of enchantment: The meaning and importance of fairy tales, 1975.) Suomentanut Mirja Rutanen. 6. painos (1. painos 1984). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22368-9.
 • Cacciatore, Raisa & Koiso-Kanttila, Samuli: Pelastakaa pojat!. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2008. ISBN 978-952-492-074-2.
 • Ihmeellinen kurjuus / Boris Cyrulnik
 • Gopnik, Alison: Filosofinen vauva: Mitä lapsen mieli kertoo totuudesta, rakkaudesta ja elämän tarkoituksesta. (The philosophical baby: What children’s minds tell us about truth, love, and the meaning of life, 2009.). Helsinki: Terra cognita, 2009. ISBN 978-952-5697-29-2.
 • Harris, Judith Rich: Kasvatuksen myytti. (The nurture assumption, 1998.) Suomentaneet Johanna Heikkilä, Tiina Holopainen ja Pirkko Niinimäki. Helsinki: Art House, 2000. ISBN 951-884-257-4.
 • Helenius, Aili: Leikin kehitys varhaislapsuudessa. Helsinki: Kirjayhtymä, 1993. ISBN 951-26-3695-6.
 • Jakobson, Marjatta & Wiegand, Eira: Muutosvoima minussa: Nuorten selviytyminen arkielämän paineissa ja kriisitilanteissa. Mannerheimin lastensuojeluliiton, Suomen mielenterveysseuran ja Suomen Punaisen Ristin projekti Henkinen tuki onnettomuus- ja kriisitilanteissa. Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliitto, 1995. ISBN 951-9312-80-3.
 • Jarasto, Pirkko & Sinervo, Nina: Kouluikäisen lapsen maailma. Elämää varten. Helsinki Jyväskylä: Gummerus, 1998. ISBN 951-20-5120-6.
 • Keltikangas-Järvinen, Liisa: Aggressiivinen lapsi: Miten ohjata lapsen persoonallisuuden kehitystä. Helsinki: Otava, 1985 (5. painos 1999). ISBN 951-1-08125-X.
 • Keltikangas-Järvinen, Liisa: Hyvä itsetunto. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19425-5.
 • Koponen, Anne: Vaietut kohtalot: Sikiöaikana päihteille altistuneet lapset. Helsinki: Kehitysvammaliiton tutkimusyksikkö Kotu, 2004. ISBN 951-580-388-8.
 • Macmillan, Bonnie: Miksi pojat ovat poikia ja miten kehittää heidän parhaita puoliaan. (Why boys are different, 2004.) Suomentanut Eeva-Liisa Jaakkola. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-30900-1.
 • McGurk, Harry (toim.): Lapsen sosiaalinen kehitys. (Issues in childhood social development, 1978.) Suomentaneet Leena Kantee ja Matti Salo. Espoo: Weilin + Göös, 1982. ISBN 951-35-2540-6.
 • Lapsen salaisuus / Maria Montessori
 • Morris, Desmond: Mikä vauvaa naurattaa. (Babywatching, 1991.) Suomentanut Leena Nivala. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18674-0.
 • Ojanen, Markku: Mikä minä on? Minän rakenne, kehitys, häiriöt ja eheytyminen. Kulju: M. Ojanen, 1994. ISBN 952-90-6079-3.
 • Lapsi maailmansa rakentajana : kuusi esseetä lapsen kehityksestä / Jean Piaget
 • Piaget, Jean & Inhelder, Bärbel: Lapsen psykologia. (La psychologie de l’enfant, 1966.) Suomentanut Mirja Rutanen. Jyväskylä: Gummerus, 1977. ISBN 951-20-1396-7.
 • Piironen, Liisa (toim.): Leikin pikkujättiläinen. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-26045-2.
 • Rauste, Maijaliisa: Nuorison ihmis- ja maailmankuva. 1, Tutkimuksen yleisesittely. NIMK-projekti. Turku: Turun yliopisto, psykologian laitos, 1973 (lisäpainos 1980).
 • Rauste, Maijaliisa: Nuorison ihmis- ja maailmankuva. 2, Tyttöjen ja poikien ihmiskuva. NIMK-projekti. Turku: Turun yliopisto, psykologian laitos, 1974 (lisäpainos 1980).
 • Rauste-von Wright, Maijaliisa & Kauri, Leila & Niemi, Päivi: Nuorison ihmis- ja maailmankuva. 3, Nuorten käsityksiä maailmasta. NIMK-projekti. Turku: Turun yliopisto, psykologian laitos, 1975.
 • Rauste-von Wright, Maijaliisa & Kauri, Leila & Niemi, Päivi: Nuorison ihmis- ja maailmankuva. 4, Vanhempien elämäntilanteesta, arvoista ja kasvatusasenteista. NIMK-projekti. Turku: Turun yliopisto, psykologian laitos, 1976.
 • Rauste-von Wright, Maijaliisa & Kauri, Leila & Niemi, Päivi: Nuorison ihmis- ja maailmankuva. 5, Nuorten koulupoissaoloista. NIMK-projekti. Turku: Turun yliopisto, 1977. ISBN 951-641-439-7.
 • Rauste-von Wright, Maijaliisa & Kauri, Leila & Niemi, Päivi: Nuorison ihmis- ja maailmankuva. 6, Nuorten toiminnasta: Ihmissuhteet, sukupuoli- ja alkoholikäyttäytyminen. NIMK-projekti. Turku: Turun yliopiston filosofian, psykologian ja menetelmätieteiden laitos, 1977. ISBN 951-642-194-6.
 • Rauste-von Wright, Maijaliisa & Kinnunen, Riitta: Nuorison ihmis- ja maailmankuva. 7, Nuorten aikaperspektiivi maailmankuvan jäsentäjänä. NIMK-projekti. Turku: Turun yliopiston filosofian, psykologian ja menetelmätieteiden laitos, 1983. ISBN 951-642-427-9.
 • Rauste-von Wright, Maijaliisa & Niemi, Päivi: Nuorison ihmis- ja maailmankuva. 8, Opettajien odotusten yhteyksistä oppilaan käsityksiin, toimintaan ja kotitaustaan. NIMK-projekti. Turku: Turun yliopiston filosofian, psykologian ja menetelmätieteiden laitos, 1978 (2. painos 1982). ISBN 951-642-195-4.
 • Rauste-von Wright, Maijaliisa & Kauri, Leila: Nuorison ihmis- ja maailmankuva. 9, Nuorten toiminnasta: Vapaa-ajan harrastukset. NIMK-projekti. Turku: Turun yliopiston filosofian, psykologian ja menetelmätieteiden laitos, 1980. ISBN 951-641-900-3.
 • Rönnholm, Raimo: Identiteetin lähteillä: Kulttuurijuuret minuuden ja opiskelun osana. Turku: Turun yliopisto, 1999. ISBN 951-29-1568-5.
 • Saarinen, Pirkko & Ruoppila, Isto & Korkiakangas, Mikko: Kasvatuspsykologian kysymyksiä. 2. uudistettu painos. Helsinki Lahti: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1991. ISBN 951-45-5936-3.
 • Siljander, Pauli (toim.): Kasvatus ja sosialisaatio. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-713-7.
 • Nuoruusikä : miten lapsesta tulee nuori aikuinen? / Jari Sinkkonen.
 • Takala, Annika: Ihmiseksi kasvaminen. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1997. ISBN 951-20-5082-X.
 • Veenkivi, Liisa: Ihminen tehtävänä: Pohdiskelua kasvatuksesta. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-112-X.

14.62 Aikuisiän ja vanhuuden psykologia[muokkaa]

 • Pulkkinen, Lea: Nuoren aikuisen elämänrakenne. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja 293. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1988. ISBN 951-679-854-3.
 • Saarenheimo, Marja: Jos etsit kadonnutta aikaa. Kansialanimeke: Vanhuus ja oman elämän muisteleminen. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Tampere: Vastapaino, 1997. ISBN 951-768-018-X.

14.8 Ihmissuhteiden psykologia[muokkaa]

 • Erityisherkkä ihminen ja parisuhde / Elaine N. Aron
 • Berne, Eric: Kanssakäymisen kuviot: Ihmissuhteiden psykologiaa. (Games people play: The psychology of human relations, 1964.) Suomentanut Erkki Puranen. 2. painos (1. painos 1967). Jyväskylä: Gummerus, 1981. ISBN 951-20-2260-5.
 • Esikoinen, keskimmäinen vai kuopus? : miten syntymäjärjestys ohjaa elämää / Linda Blair
 • Blue, Adrianne: Suutele minua. (On kissing, 2006.) Suomentanut Tellervo Riikonen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23475-3.
 • Cane, William: Suutelun taito. (The art of kissing, 1991.) Suomentanut Sari Luhtanen. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1992. ISBN 951-20-3843-9.
 • Carnegie, Dale: Miten saan ystäviä, menestystä, vaikutusvaltaa. (How to win friends and influence people, 1936.) Asiantuntija: Dorothy Carnegie. Toimittaja: Arthur R. Pell. Suomentanut Risto Mäenpää. Uudistettu laitos, 13. painos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2007. ISBN 951-0-21425-6.
 • Cialdini, Robert B.: Vaikutusvalta: Suostuttelun psykologiaa. (Influence: Science and practice, 2001.) Kääntäjä: Sakari Klemettilä. Helsinki: Readme.fi, 2011. ISBN 978-952-220-363-2.
 • Edmüller, Andreas & Wilhelm, Thomas: Manipulointitekniikat: Niiden tunnistaminen ja torjuminen. (Manipulationstechniken – erkennen und abwehren, 1999.) Suomennos: Sari Hellsten. Taskukirja. Helsinki: Rastor, 2004. ISBN 952-5024-57-1.
 • Fexeus: Valtapeli: Vaikuttamisen jalo taito.
 • Heinämaa, Sara & Tapola, Päivi (toim.): Isät ja tyttäret. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-31-2927-6.
 • Hiilamo, Heikki & Hiilamo, Kirsi: Apua? Lähimmäisyyden perusteet. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-423-1.
 • Hollis, James: Miksi hyvät ihmiset tekevät pahaa: Pimeän puolemme ymmärtäminen. (Why good people do bad things: Understanding our darker selves, 2007.) Suomentanut Ritva Hellsten. Helsinki: Rasalas, 2008. ISBN 978-952-5421-47-7.
 • Kaarresalo-Kasari, Eila: Silmänisku: Flirtin ja valloitustaidon opas. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22825-7.
 • Kaasinen, Sari: Nuku, nuku lapseni: Kehtolauluja ja hyräilyhetkiä. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-769-0.
 • Kaski, Satu: Ikävät ihmiset: Kuinka selviytyä hankalien tyyppien kanssa. Helsinki: Kirjapaja, 2015. ISBN 978-952-288-198-4.
 • Kast, Bas: Rakkauden selitys. (Die Liebe und wie sich Leidenschaft erklärt, 2004.) Suomentanut Sari-Anne Ahvonen. Helsingissä: Ajatus, 2005. ISBN 951-20-6794-3.
 • Kaunisto, Tiina-Emilia & Voutilainen, Erika: Siksi tahdot: Hääkirja. Kuvitukset: Elina Warsta. Helsinki: Teos, 2012. ISBN 978-951-851-407-0.
 • Keating, Kathleen: Pieni halauskirja. Kuvitus: Mimi Noland. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-083-3.
 • Kipnis, Laura: Avioliiton ansa. (Against love: A polemic, 2003.) Suomentanut Liisa Laaksonen. Helsinki: Like, 2005. ISBN 952-471-504-X.
 • Laitinen, Irmeli: Selviytymisopas työelämään ja sosiaalisiin tilanteisiin. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-26-4613-7.
 • Leader, Darian: Ikuisesti sinun? Parisuhdeopas ihmisille jotka vihaavat parisuhdeoppaita. (Promises lovers make when it gets late, 1998.) Suomentanut Janne Porttikivi. Helsinki: Teos, 2009. ISBN 978-951-851-230-4.
 • Herkkyys ja sosiaaliset pelot / Juhani Mattila.
 • Niemelä, Minni & Malmi, Pasi: Nettideitit: Uusi onni verkosta?. Helsinki: Tammi, 2011. ISBN 978-951-31-5896-5.
 • Näre, Sari (toim.): Tunteiden sosiologiaa. 1, Elämyksiä ja läheisyyttä. Tietolipas 156. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. ISBN 951-746-068-6.
 • Näre, Sari (toim.): Tunteiden sosiologiaa. 2, Historiaa ja säätelyä. Tietolipas 157. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. ISBN 951-746-069-4.
 • Pakarinen, Pertti: Päreenpolttajat: ”Ihmistyyppi, joka tuhlaa kaikkea muuta paitsi aikaa”. Piirrokset: Olavi Hurmerinta. Espoo: Weilin + Göös, 1981. ISBN 951-35-2543-0.
 • Plutarkhos: Hellien tunteiden kirja. Suomentaneet ja selityksin varustaneet Erkki Sironen ja Sampo Vesterinen. Jälkisanat Erkki Sironen. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-31-3274-9.
 • Ruoppila-Martinsen, Marketta (toim.): Uuden kodin kirja. Helsinki: Kirjapaja, 1999. ISBN 951-625-517-5.
 • Salonen, Kalervo & Kemppinen, Jukka: Elämisen oppikirja. Helsinki: Otava, 1982. ISBN 951-1-06835-0.
 • Sariola, Esa: Tiedän mitä ajattelette: Kirjoituksia miehestä, naisesta, elämästä. Julkaistu aiemmin lehtiartikkeleina 1987–2003. Helsinki: Kirjapaja, 2003. ISBN 951-625-980-4.
 • Schwanitz, Dietrich: Miehet: Erään lajin tarkastelu. (Männer: Eine Spezies wird besichtigt, 2001.) Suomennos: Seija Gschossmann. Espoo: Plataani, 2002. ISBN 952-5429-02-4.
 • Seligman, Martin E. P.: Optimistin käsikirja. (Learned optimism, 1990.) Suomentanut Irmeli Järnefelt. Helsingissä: Otava, 1992. ISBN 951-1-10605-8.
 • Tahkokallio, Keijo: Ajattele myönteisesti: Avaimia muutokseen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998 (14. painos 2003). ISBN 951-0-22839-7.
 • Tannen, Deborah: Puhummeko samaa kieltä: Nainen ja mies keskustelevat. (You just don’t understand: Women and men in conversation, 1990.) Suomentanut Mirja Rutanen. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16351-5.
 • Tannen, Deborah: Mä sanon vaan : miten perheessä puhutaan
 • Tuppurainen, Tiina & Kauppinen, Antti & Paakkanen, Sanna: Liukuvoidetta ja laatuaikaa: Parisuhdeopas homoksi, lesboksi tai heteroksi aikoville. Helsinki: Kani, 2009. ISBN 978-951-20-7961-2.
 • Ury, William: Myönteinen ei: Kuinka sanoa toiselle ei ja päästä silti myönteiseen lopputulokseen. (The power of a positive no: How to say no and still get to yes, 2007.) Suomentanut Jouni Porio. Helsinki: Basam Books, 2009. ISBN 978-952-5734-33-1.
 • Veijola, Soile & Jokinen, Eeva: Voiko naista rakastaa? Avion ja eron karuselli. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25544-0.
 • Välipakka, Tuija & Lehtosaari, Arja: Sata tapaa tappaa sielu: Narsismin uhrit kertovat. Helsinki: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-7532-4.

Miehille[muokkaa]

 • Ackerman, Robert J.: Miehen kultainen kirja. (A husband’s little black book: Common sense, wit and wisdom for a better marriage, 1994.) Suomentanut Jesse Medi. Kauniainen: Mattina, 2000. ISBN 951-554-018-6.
 • Bly, Robert: Rautahannu: Matka miehuuteen. (Iron John: A book about men, 1990.) Suomennos: Leena Nivala. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-17557-9.
 • Juntumaa, Rauno: Miehen rakkauselämä. Helsinki: Kirjayhtymä, 1989. ISBN 951-26-3314-0.
 • Kiianmaa, Kari: Parisuhteen huoltokirja: Ohjeita miehelle. Helsinki: Multikustannus, 2009. ISBN 978-952-468-224-4.

14.8038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Hazard, Kaarina & Löytty, Olli: Tää on taas tätä: Parisuhteen sanakirja. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-32753-1.

14.807 Oppikirjat[muokkaa]

 • Tammi, Helena & Tolonen, Anja: Uskalla elää: Lukiolaisen elämäntaito, ihmissuhteet. AD 2000. Helsinki: Kirjapaja, 1996 (4. painos 2001). ISBN 951-625-372-5.

Katso myös[muokkaa]