Siirry sisältöön

21 Uskonnonfilosofia

Wikiaineistosta

21 Uskonnonfilosofia[muokkaa]

 • Hartikainen, Erkki: Raportti uskonnonvapaudesta 1. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1974.
 • Hartikainen, Erkki: Raportti uskonnonvapaudesta 2. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1980.
 • Hartikainen, Erkki: Tieteellinen maailmankatsomus. 2. täydennetty painos. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto ry, 1980. Teoksen verkkoversio.
 • Helenius, Timo, Koistinen, Timo & Pihlström, Sami (toim.): Uskonnonfilosofia. Porvoo Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27403-8.
 • Himanen, Pekka: Bertrand Russellin haaste: Russellilainen uskontokritiikki esimerkkinä aikalaiskriittisestä filosofiasta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-606-8.
 • James, William: Uskonnollinen kokemus. (The varieties of religious experience: A study in human nature, 1902.) Suomentanut Elvi Saari. Hämeenlinna: Karisto, 1981. ISBN 951-23-1757-5.
 • Martin, Michael (toim.): Ateismi. (The Cambridge companion to atheism, 2007.) Suomentaneet Tapani Hietaniemi, Jussi K. Niemelä ja Tiina Raevaara. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-311-1.
 • Saari, Kari: Vapaa-ajattelijan käsikirja. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1993 (2. painos 2000). Teoksen verkkoversio.
 • Sangharakshita, sthavira (D. P. E. Lingwood): Buddhalaisuus ja jumalanpilkka. (Buddhism and blasphemy: Buddhist reflections on the 1977 blasphemy trial, 1978.) Suomentanut Länsimaisen buddhalaisen veljeskunnan ystävät, FWBO ry. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1987.
 • Skyttä, Heikki: ”An honest God is the noblest work of man”: Robert Ingersollin uskontokritiikki. Pro gradu -työ. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, historian laitos, yleinen historia, 1999. Verkkoversio (PDF).
 • Westermarck, Edvard: Kristinusko ja moraali. (Christianity and morals, 1939.) Suomentanut Väinö Meltti. Helsingissä: Otava, 1984. ISBN 951-1-07752-X.
 • Vainio, Olli-Pekka & Visala, Aku: Johdatus uskonnonfilosofiaan. Helsinki: Kirjapaja, 2011. ISBN 978-952-247-204-5.
 • Voipio, Väinö: Jumalan puolustus. Jyväskylä: Gummerus, 1961.
 • Voipio, Väinö: Kahleissa vai vapaana. Jyväskylä: Gummerus, 1967.

21.06 Järjestöt[muokkaa]

 • Mustonen, Matti A.: Jumalattomuusliike ja taistelevien jumalattomien liitto Neuvosto-Venäjällä. Jyväskylä: tekijä, 1941.
 • Seppo, Juha: Kansainvälinen vapaa-ajattelijaliitto 1880–1905. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 1991. ISBN 951-9021-83-3.
 • Seppo, Juha: Vapaa-ajattelijaliikkeen organisoituminen ja sen herättämä kiista Suomessa 1936–1946. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 1992. ISBN 951-9021-86-8.
 • Tiukkanen, Arto: Vapaa-ajattelu Helsingissä: Helsingin vapaa-ajattelijat ry 1936–1996. Helsinki: Helsingin vapaa-ajattelijat, 1998. ISBN 952-91-0211-9.

21.5 Teosofia[muokkaa]

21.506 Järjestöt[muokkaa]

 • MacNulty, W. Kirk: Vapaamuurarit: Symbolit, salaisuudet, merkitys. (Freemasonry: Symbols, secrets, significance, 2006.) Suomentanut Tuija Tuomaala. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-31-4038-0.