32 Valtio-oppi. Politiikka

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

32 Valtio-oppi. Politiikka[muokkaa]

 • Parvikko, Tuija & Palonen, Kari & Eräsaari, Leena (toim.): Politiikka pois paikoiltaan: Sakari Hännisen juhlakirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1998. ISBN 951-39-0286-2.

32.01 Valtiofilosofia. Poliittiset ideologiat[muokkaa]

 • Airaksinen, Timo: Arvojen yhteiskunta: Erään taistelun kuvaus. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19849-8.
 • Aristoteles: Politiikka. (Politika, 300-luku eaa.) Suomentanut A. M. Anttila. Selitykset laatinut Juha Sihvola. Helsinki: Gaudeamus, 1991. ISBN 951-662-515-0.
 • Blom, Raimo & Siisiäinen, Martti: Politiikan sosiologia. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, sosiologian laitos, 1992. ISBN 951-680-752-6.
 • Foucault, Michel: Turvallisuus, alue, väestö: Hallinnallisuuden historia: Collège de Francen luennot 1977–1978. (Sécurité, territoire, population: Cours au Collège de France, 1978.) Suomentanut Antti Paakkari. Helsinki: Tutkijaliitto, 2010. ISBN 978-952-5169-68-3.
 • Hankamäki, Jukka: Filosofia räjähti, tulevaisuus palaa. Helsinki: Like, 2005. ISBN 952-471-623-2.
 • Hankamäki, Jukka: Kansallisfilosofinen manifesti: Suuntaviitat tulevaisuuden Suomeen. Helsinki: Books on demand, 2011. ISBN 978-952-498-443-0.
 • Hankamäki, Jukka: Valhe kaatuu: Fatwoja ja jeremiadeja eripuraisesta Euroopasta. Helsinki: Books on demand, 2012. ISBN 978-952-498-601-4.
 • Hobsbawm, Eric: Nationalismi. (Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality, 1990.) Suomentaneet Jari Sedergren, Jussi Träskilä ja Risto Kunnari. Tampere: Vastapaino, 1994. ISBN 951-9066-73-X.
 • Hännikäinen, Timo & Melender, Tommi: Liberalismin petos: Esseistinen pamfletti. Helsinki: WSOY, 2012. ISBN 978-951-0-39137-2.
 • Kanerva, Jukka (toim.): Politiikan teorian moderneja klassikkoja. Helsinki: Gaudeamus, 1989. ISBN 951-662-474-X.
 • Kanerva, Jukka (toim.): Platonista Bakuniniin: Politiikan teorian klassikoita. Helsinki: Yliopistopaino, 1992. ISBN 951-570-103-1.
 • Koikkalainen, Petri & Korvela, Paul-Erik (toim.): Klassiset poliittiset ajattelijat. Tampere: Vastapaino, 2012. ISBN 978-951-768-373-9.
 • Koivulaakso, Dan & Brunila, Mikael & Andersson, Li: Äärioikeisto Suomessa. Helsinki: Into, 2012. ISBN 978-952-264-180-9.
 • Koivusalo, Markku: Kokemuksen politiikka: Michel Foucault'n ajattelujärjestelmä. Helsinki: Tutkijaliitto, 2012. ISBN 978-952-5169-82-9.
 • Kunnas, Tarmo: Fasismin lumous: Eurooppalainen älymystö Mussolinin ja Hitlerin politiikan tukijana. Jyväskylä: Atena, 2013. ISBN 978-951-796-933-8.
 • Lahtinen, Mikko (toim.): Matkoja utopiaan. Sisältö: Tommaso Campanella: Aurinkokaupunki (La città del sole, 1623). Francis Bacon: Uusi Atlantis (Nova Atlantis, 1624). David Hume: Täydellisen valtion idea (Idea of a perfect commonwealth, 1752). Suomentaneet Pia Mänttäri, Topi Makkonen, Petri Koikkalainen ja Tuukka Tomperi. Tampere: Vastapaino, 2002. ISBN 951-768-058-9.
 • Leitzinger, Antero: Liberalismin juuret. Helsinki: A. Leitzinger, 1993. ISBN 952-9752-01-6.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich: Kommunistinen manifesti. (Manifest der kommunistischen Partei, 1848.) Suomentaneet Juha Koivisto, Markku Mäki ja Timo Uusitupa. Johdanto: Eric Hobsbawm. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-016-3.
 • Mill, John Stuart: Vapaudesta. (On Liberty, 1859.) Suomentanut Niilo Liakka (1891). Kieliasun tarkistanut Reima T. A. Luoto. Helsinki: Librum, 1982. ISBN 951-862-000-8.
 • Mäki-Kulmala, Heikki: Vastakohdat vai kaksoset: Tutkimus neuvostomarxismin suhteesta moderniin länsimaiseen rationaalisuuteen. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2003. ISBN 951-44-5741-2. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Palonen, Kari: Tekstistä politiikkaan: Johdatusta tulkintataitoon. Tampere: Vastapaino, 1988. ISBN 951-9066-30-6.
 • Rosanvallon, Pierre: Vastademokratia: Politiikka epäluulon aikakaudella. (La contre-démocratie: La politique à l’âge de la défiance, 2006.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-226-8.
 • Ruthven, Malise: Fundamentalismi. (Fundamentalism, 2004, 2007.) Suomentanut Sanni Rautala. Helsinki: Into, 2013. ISBN 978-952-264-139-7.
 • Strømmen, Øyvind: Äärioikeisto, vastajihadismi ja terrorismi Euroopassa. (Der mørke nettet: Om høyreekstremisme, kontrajihadisme og terror i Europa, 2011.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsinki: Tammi, 2013. ISBN 978-951-31-7052-3.
 • Suvanto, Pekka: Konservatismi Ranskan vallankumouksesta 1990-luvulle. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1994. ISBN 951-710-004-3.
 • Varis, Tuula: Vallan genealogia: Tutkimus Michel Foucault’n valtakäsityksistä. Tampere: Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, rauhan- ja kehitystutkimuksen yksikkö, 1989. ISBN 951-44-2562-6.

32.182 Suomen poliittinen järjestelmä ja sisäpolitiikka[muokkaa]

32.182038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

32.18209 Historia[muokkaa]

 • Eskelinen, Heikki: Me tahdoimme suureksi Suomenmaan: Akateemisen Karjala-Seuran historia. 1, Tausta, organisaatio, aatteet ja asema yhteiskunnassa 1922–1939. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-25056-2.
 • Mäki-Kulmala, Heikki: Taistolaisuuden harmaa kirja. Tampere: Pilot-kustannus, 2004. ISBN 952-464-183-6.
 • Pikkusaari, Jussi: Vaikea vapaus: Sosialidemokratian häviö kirkolle Suomen kulttuuritaistelussa. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1998. ISBN 951-710-085-X.

32.2 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa[muokkaa]

32.209 Historia[muokkaa]

 • Bruchfeld, Stéphane & Levine, Paul A.: Kertokaa siitä lapsillenne: Kirja juutalaisten joukkotuhosta Euroopassa 1933–1945. (Om detta må ni berätta: En bok om Förintelsen i Europa 1933–1945, 1998.) Suomentanut Gothia Translations ab. Suomea koskevan luvun kirjoittanut Jukka Hartikainen. Helsinki: Opetushallitus, 2001 (2. painos 2006). ISBN 952-13-1056-1. Teoksen verkkoversio (PDF).

32.21 Siirtolaiset. Pakolaiset[muokkaa]

32.3 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa[muokkaa]

 • Jokinen, Arto (toim.): Mies ja muutos: Kriittisen miestutkimuksen teemoja. Tampere: Tampere University Press, 1999. ISBN 951-44-4656-9.
 • Jokinen, Arto (toim.): Mieskysymys: Miesliike, -työ, -tutkimus ja tasa-arvopolitiikka. Tampere: Tampere University Press, 2012. ISBN 978-951-44-8898-6.
 • Mill, John Stuart: Naisen asema. (The subjection of women, 1869.) Suomentanut Lyyli Vihervaara (1910). Kieliasun tarkistanut Reima T. A. Luoto. Helsinki: Librum, 1981 (näköispainos: Kirja kerrallaan, 2004). ISBN 951-862-001-6.

32.4 Ikäryhmien asema yhteiskunnassa[muokkaa]

32.5 Kansainvälinen politiikka[muokkaa]

32.509 Historia[muokkaa]

 • Panella, Carlo: Islamin musta kirja. (Il libro nero dei regimi islamici: 1914–2006 oppressione, fondamentalismo, terrore, 2006.) Suomentanut Leena Taavitsainen-Petäjä. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-33865-0.

32.52 Suomen ulkopolitiikka[muokkaa]

 • Salminen, Esko: Suomettumisen uusin aalto. Suomen haastavat naapurisuhteet 1990–2010. Helsinki: Minerva, 2011. ISBN 978-952-492-469-6.

32.7 Rauhankysymys. Rauhantutkimus[muokkaa]

 • Heffermehl, Fredrik S.: Nobelin rauhanpalkinto: Mitä Nobel todella tahtoi. (The Nobel peace prize: What Nobel really wanted, 2011.) Suomentanut Arvi Tamminen. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2011. ISBN 978-952-01-0689-8.