Politiikan tutkimuksen bibliografia

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

32 Valtio-oppi. Politiikka[muokkaa]

 • Ahlfors, Bo & Kolanen, Risto & Reuna, Risto: Valta murroksessa. Helsinki: Tammi, 1995. ISBN 951-31-0565-2.
 • Blåfield, Ville & Räty, Reetta: Kuka hullu haluaa poliitikoksi?. Helsinki: Teos, 2015. ISBN 978-951-851-632-6.
 • Borg, Olavi: Edistyksen ja tasavallan aate: Puheita ja puheenvuoroja 1960–90-luvuilta. Helsinki: K. J. Ståhlbergin säätiö, 1995. ISBN 952-90-6286-9.
 • Eskola: Vasen laita lavea
 • Forsberg, Tuomas & Raunio, Tapio (toim.): Politiikan muutos. Tampere: Vastapaino, 2014. ISBN 978-951-768-428-6.
 • Foucault, Michel: Turvallisuus, alue, väestö. (Sécurité, territoire, population, luentosarja 1977–78.) Suomentanut Antti Paakkari. Helsinki: Tutkijaliitto, 2010. ISBN 978-952-5169-68-3.
 • Harakka, Timo: Viemärirotta... mutta miksei Erkko ole vieläkään adoptoinut minua?. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15305-6.
 • Heikkinen, Vesa & Pajunen, Tapio: Kansalaistaito. Miten politiikkaa voi ymmärtää, jos sitä voi ymmärtää?. Helsinki: Teos, 2016. ISBN 978-951-851-700-2.
 • Hyvärinen, Matti ym. (toim.): Käsitteet liikkeessä: Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-130-5.
 • Jansson, Jan-Magnus: Politiikan teoria. (Politikens teori, 1969.) Suomennos: Esa Adrian, Aira Kalela ja Ilkka Ryömä. 5. uudistettu painos. Lisäykset suomentanut Kari Happoneno. 6. painos (1. painos 1970). Helsinki: Tammi, 1993. ISBN 951-30-6329-1.
 • Kaakkuriniemi, Tapani & Kanerva, Jukka (toim.): Rakkaudesta politiikkaan. Juhlakirja Kari Paloselle ja Kyösti Pekoselle. Jyväskylän yliopisto. Valtio-opin laitos, Julkaisuja 55. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1987. ISBN 951-679-800-4.
 • Hetken hallitsijat : julkinen elämä notkeassa yhteiskunnassa / Anu Kantola (toim.).
 • Kauppinen, Marko A. & Korvela, Paul-Erik (toim.): Vai pelkkää retoriikkaa? 6: Valta, politiikka, subjekti. Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, valtio-opin julkaisuja 76. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2001. ISBN 951-39-0969-7.
 • Kortunov, Vadim: Ideologia ja politiikka: Aatetaistelu ja antikommunismin ideologisten oppirakennelmien muodonmuutos (vuosikymmenet 1950–1970). (Ideologija i politika.) Suomentanut Veikko Airola. Moskova: Edistys, 1978.
 • Koski, Anne: Niinkö on jos siltä näyttää? Kuva ja mielikuva Suomen resursseina kansainvälisessä politiikassa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Helsinki: Tutkijaliitto, 2005. ISBN 952-5169-36-7.
 • Kostiainen, Juha & Vadén, Tere & Välimäki, Pauli: Viettelevä politiikka. Kuvitus: Osmo Rauhala. Tampere: Traff-kustannus, 2003. ISBN 952-99079-0-7.
 • Lakkala, Keijo: Utopia tänään: Yhteiskunnallisen mielikuvituksen metodologiaa. Jyväskylä: Kampus Kustannus, 2014. ISBN 978-951-9113-91-3.
 • Lappalainen, Pertti: Poliittisen tyylin taito. Tampere: Vastapaino, 2002. ISBN 951-768-106-2.
 • Lappalainen, Pertti (toim.): Politiikan paikat. Tampere: University of Tampere, Department of Political Science and International Relations, 1997. ISBN 951-44-4243-1.
 • Lausti, Tapani: Tienviittoja tulevaisuuteen. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2008. ISBN 978-952-01-0129-9.
 • Liesaho, Jan: Leipää ja sirkushuveja: Kulttuurivasemmiston vastaisku. Helsinki: Like, 2011. ISBN 978-952-01-0618-8.
 • Linjakumpu, Aini (toim.): Eurooppa tänään: 900 vuotta ristiretkien perintöä. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1997. ISBN 951-706-167-6.
 • Mäkikalli, Maija & Siivonen, Katriina (toim.): Muuttuvat asemat: Kompassi integraation arkeen. Kulttuurisen vuorovaikutuksen ja integraation tutkijakoulun julkaisuja. Turku: Kirja-Aurora, 2000. ISBN 951-29-1780-7.
 • Pernaa, Ville & Niemi, Mari K. & Pitkänen, Ville (toim.): Politiikan journalismin tila Suomessa. Turku: Kirja-Aurora, Turun yliopisto, 2009. ISBN 978-951-29-4123-0.
 • Noponen, Martti: Politiikka tutkimuksen kohteena. 6. uudistettu laitos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-17598-6.
 • Nousiainen, Jaakko & Anckar, Dag (toim.): Valtio ja yhteiskunta: Tutkielmia suomalaisen valtiollisen ajattelun ja valtio-opin historiasta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-11951-2.
 • Paasonen, Susanna (toim.): Aktivismi: Verkostoja, järjestöjä ja arjen taitoja. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 85. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2005. ISBN 951-39-2383-5.
 • Paloheimo, Heikki & Wiberg, Matti: Politiikan perusteet. Helsinki Porvoo: WSOY, 1997 (2. painos 2004). ISBN 951-0-21353-5.
 • Palonen, Kari: Sanansaivartelua: Politiikasta teksteissä ja teksteistä politiikassa: Ohjelmapuheenvuoroja, polemiikkeja, sormiharjoituksia, minitutkimuksia ja sartrologiaa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1988. ISBN 951-9113-24-X.
 • Parkkinen, Laura: On se niin väärin: Populismi ja pelastuksen politiikka. Helsinki: Kirjapaja, 2012. ISBN 978-952-247-260-1.
 • Parvikko, Tuija & Palonen, Kari & Eräsaari, Leena (toim.): Politiikka pois paikoiltaan: Sakari Hännisen juhlakirja. Valtio-opin julkaisuja 73. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1998. ISBN 951-39-0286-2.
 • Peltola, Jari (toim.): Vai pelkkää retoriikkaa?. 8, Johtolankoja. Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, valtio-oppi, Julkaisuja 78. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003. ISBN 951-39-1657-X.
 • Pernaa, Ville & Niemi, Mari K. & Pitkänen, Ville (toim.): Politiikan journalismin tila Suomessa. Turku: Kirja-Aurora, Turun yliopisto, 2009. ISBN 978-951-29-4123-0.
 • Ruostetsaari, Ilkka (toim.): Aatteet, instituutiot ja poliittinen toiminta: Scripta in honorem professoris Jukka Paastela sexagesimum annum complentis. Tampere: Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, 2006. ISBN 951-44-6844-9.
 • Siirala, Martti: Syvissä raiteissa: Kansallisen itsetunnon matka. Helsinki: Obundna, 1999. ISBN 951-98373-0-2.
 • Taivalsaari, Eero: Näennäinen demokratia. Helsingissä: Art House, 1991. ISBN 951-884-067-9.
 • Tamminen, Tapio: Pahan viehätys: Natsismin ja terrorin lähteillä. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-19252-3.
 • Vanhanen, Tatu: Globaalit ongelmat: Evolutiivisten juurten etsintää. Helsinki: Terra Cognita, 2008. ISBN 978-952-5697-08-7.

32.01 Valtiofilosofia. Poliittiset ideologiat[muokkaa]

 • Ahonen, Anne (toim.): Kansakunnat murroksessa: Globalisoitumisen ja äärioikeistolaistumisen haasteet0. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1995. ISBN 951-706-140-4.
 • Airaksinen, Timo: Arvojen yhteiskunta: Erään taistelun kuvaus. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19849-8.
 • Backman, Eero ym.: Oikeusvaltio ja hyvinvointivaltio. Helsinki: Suomen tutkijaliitto, 1981. ISBN 951-9297-25-1.
 • Berndtson, Erkki: Politiikka tieteenä: Johdatus valtio-opilliseen ajatteluun. 11. painos (1. painos 1992). Helsinki: Edita, 2008. ISBN 978-951-37-5252-1.
 • Blom, Raimo & Siisiäinen, Martti: Politiikan sosiologia. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston sosiologian laitos, 1992. ISBN 951-680-752-6.
 • Boldt, Hildur (toim.): Arvot – aate – intressit: Puheenvuoroja eurooppalaisesta sosialidemokratiasta. Käännökset: Anneli Koivisto. Helsinki: Kalevi Sorsa säätiö, 2009. ISBN 978-952-5689-12-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Borg, Olavi ym.: Poliittisia aatteita valistuksesta nykypäivään. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston historian laitos, 1979. ISBN 951-678-127-6.
 • Bourdieu, Pierre: Vastatulet: Ohjeita uusliberalismin vastaiseen taisteluun. (Contre-feux: Propos pour servir à la résistance contre l'invasion néo-libérale, 1998.) Suomentanut Tiina Arppe. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15974-7.
 • Büchi, Rolf: Kohti osallistavaa demokratiaa: Kansanäänestykset demokratian välineenä. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2006. ISBN 952-471-638-0.
 • Chirot, Daniel & McCauley, Clark: Miksei tapeta niitä kaikkia? Poliittisen joukkomurhan logiikka ja ehkäisy. (Why not kill them all?: The logic and prevention of mass political murder, 2006.) Suomentanut Petri Stenman. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2008. ISBN 978-952-01-0064-3.
 • Chomsky, Noam: Ideologia ja valta. 1, Ideologiakritiikkiä ja vapauden näkökulmia. Toimittaneet ja suomentaneet Juhani Yli-Vakkuri, Marko Ampuja, Erkka Öörni. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2002. ISBN 51-578-951-69.
 • Curry, Patrick & Zarate, Oscar: Machiavelli vasta-alkaville ja edistyville. (Machiavelli for Beginners, 1995.) Suomennos: Sari Vähänen. Helsinki: Jalava, 2000. ISBN 951-887-182-5.
 • Greene, Robert: Valta: Vallankäytön 48 lakia. (The 48 laws of power, 1998.) Suomentaneet Lauri Niskanen ym. Helsinki: Nemo, 2009. ISBN 978-952-5613-94-0.
 • Gunnarson, Gunnar: Sosialidemokratian aateperintö: Utopismi: marxismi: sosialismi. (Socialdemokratisk idéarv, 1971.) Suomentanut Risto Hannula. Suomennoksen tarkistanut ja esipuheen kirjoittanut Bo Ahlfors. Helsinki: Tammi, 1973. ISBN 951-30-2253-6.
 • Hankamäki, Jukka: Filosofia räjähti, tulevaisuus palaa. Vähä katekismus filosofiselle anarkistille. 2. uudistettu painos (1. painos: Like, 2005). Helsinki: Books on Demand, 2015. ISBN 978-952-318-542-5.
 • Hankamäki, Jukka: Kansallisfilosofinen manifesti. Suuntaviitat tulevaisuuden Suomeen. 2. uudistettu painos (1. painos 2011). Helsinki: Books on Demand, 2015. ISBN 978-952-318-545-6.
 • Hardt, Michael & Negri, Antonio: Imperiumi. (Empire, 2000.) Suomentaneet Arto Häilä ym. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-29364-4.
 • Harvey, David: Uusliberalismin lyhyt historia. (A brief history of neoliberalism, 2005.) Suomentanut Kaisa Koskinen. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-210-7.
 • Heiskala, Risto: Vapauden ja välttämättömyyden valtakunnat: Emansipaatio ja ekonomiakritiikki. Helsinki: Tutkijaliitto, 1985. ISBN 951-9297-45-6.
 • Hyvärinen, Matti: Alussa oli liike: Tutkimus yhteiskunnallisten liikkeiden mahdollisuuksista. Tampere: Vastapaino, 1985. ISBN 951-9066-10-1.
 • Hänninen, Jera & Hänninen, Jyri: Tuhansien aatteiden maa: Ääriajattelu nyky-Suomessa. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-36072-9.
 • Hänninen, Sakari & Palonen, Kari (toim.): Lue poliittisesti: Profiileja politiikan tutkimukseen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto: Minerva, 2004. ISBN 952-5478-17-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Härmänmaa, Marja & Mattila, Markku (toim.): Anarkismi, avantgarde, terrorismi: Muutamia strategioita järjestyksen sotkemiseksi. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-027-5.
 • Jansson, Jan-Magnus: Politiikan teoria. Suomennos: Esa Adrian, Aira Kalela ja Ilkka Ryömä. 4. uudistettu painos. Lisäykset suomentanut Kari Happonen. Helsinki: Tammi, 1985 (6. painos 1993). ISBN 951-30-6329-1.
 • Politiikan representaatio / toimittaneet Tapani Kaakkuriniemi, Juri Mykkänen.
 • Valtapolitiikkaa : analyyseja valtapuheesta : muistokirja Iisa Räsäselle / toimittaneet Anitta Kananen, Suvi Soininen ja Kari Palonen.
 • Kanerva, Jukka (toim.): Platonista Bakuniniin: Politiikan teorian klassikoita. 2. laajennettu painos. 1. painos 1984 Gaudeamuksen kustantamana nimellä Politiikan teorian klassikoita. Helsinki: Yliopistopaino, 1992. ISBN 951-570-103-1.
 • Kanerva, Jukka (toim.): Politiikan teorian moderneja klassikkoja. Helsinki: Gaudeamus, 1989. ISBN 951-662-474-X.
 • Keränen, Marja (toim.): Kansallisvaltion kielioppi. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1998. ISBN 951-39-0325-7.
 • Koikkalainen, Petri & Korvela, Paul-Erik (toim.): Klassiset poliittiset ajattelijat. Tampere: Vastapaino, 2012. ISBN 978-951-768-373-9.
 • Koivusalo, Markku: Kokemuksen politiikka: Michel Foucault'n ajattelujärjestelmä. Helsinki: Tutkijaliitto, 2012. ISBN 978-952-5169-82-9.
 • Kriittisen rationalismin julkaisuja 4/1974. Imre Lakatos: Tiede ja näennäistiede kriittisen filosofian valossa. Kääntänyt Kimmo Pelttari. Hannu Laine: Poppers ”Logik der Forschung” i belysning av Poppers teori om tre autonoma världar. Kari Palonen: Työnjako yhdenmukaisuuden ja eriarvoisuuden säilyttäjänä: Erik Allardtin 10-vuotiaan nelikentän kritiikkiä. Helsinki: Kriittisen rationalismin seura, 1974.
 • Kullberg, Anssi & Jokinen, Christian: Separatismi ja islamismi: Kansallismieliset ja islamistiset liikkeet Euraasian konflikteissa. Kirja pohjautuu tutkimusraporttiin, joka valmistui kesällä 2005 puolustusministeriön alaisen Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan (MATINE) tukemassa tutkimushankkeessa ”Kansallismieliset ja islamistiset liikkeet Euraasian konflikteissa”. Helsinki: Suomen mies, 2006. ISBN 952-9872-44-5.
 • Kyllönen, Vesa & Pekkola, Mika (toim.): Väen tunto: Kirjoituksia estetiikasta ja politiikasta. Hamina: Idiootti, 2012. ISBN 978-952-5860-09-2.
 • Käpylä, Juha: Neopragmatismi ja kansainvälinen politiikka. Tutkielma Richard Rortyn pragmatismista ja sen vaikutuksista tieteenalan metateoriaan ja etiikkaan. Väitöskirja: Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu. Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa ja 4 eripainosta. Acta Universitatis Tamperensis 2151. Tampere: Tampere University Press, 2016. ISBN 978-952-03-0074-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Lahtinen, Mikko: Niccolò Machiavelli ja aleatorinen materialismi: Louis Althusser ja Machiavellin konjunktuurit. Väitöskirja. Tampere: Tampereen yliopisto, 1997. ISBN 951-44-4240-7.
 • Lahtinen, Mikko: Ihminen, poliittinen eläin. Tampere: Vastapaino, 2002. ISBN 951-768-101-1.
 • Lappalainen, Pertti (toim.): Tyylikästä kansalaisaktiivisuutta. Tampere: Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, 1999. ISBN 951-44-4690-9.
 • Kerrottu politiikka : muistitietotutkimus arjen poliittisesta kulttuurista / Pauliina Latvala.
 • Lausti, Tapani: Toisinajattelun tiekartta. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2004. ISBN 952-471-428-0.
 • Lavanti, Antti (toim.): Popper. Helsinki: Kansallinen sivistysliitto, 1997. ISBN 951-8964-50-5.
 • Lehtinen, Lasse Juhani: Kokoomus vai konservatismi. Kokkola: Kärppä-julkaisut, 1996. ISBN 951-96655-3-6.
 • Lehmusto, Aarno: Esseitä liberalismin kommunitaristisen kritiikin teemoista. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitos, 1994. ISBN 951-34-0506-0.
 • Liehu, Heidi: Vasen oikea Vasen oikea: Uuden maailmankauden kynnyksellä. Helsingissä: Sphinx, 2000. ISBN 952-5273-01-6.
 • Lindroos, Kia & Palonen, Kari (toim.): Politiikan aikakirja: Ajan politiikan ja politiikan ajan teoretisointia. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-070-8.
 • Lindroos, Kia & Soininen, Suvi (toim.): Politiikan nykyteoreetikkoja. Pohjautuu Jyväskylän yliopistossa 2005–2006 pidettyyn luentosarjaan. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-059-6.
 • McCants, William: ISIS ja ilmestys. Islamilaisen valtion historia, strategia ja tuomiopäivän visio. (The Isis Apocalypse. The History, Strategy, and Doomsday Vision of the Islamic State, 2015.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2016. ISBN 978-952-5697-77-3.
 • Mäkinen, Jukka & Saxén, Heikki (toim.): John Rawlsin filosofia. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-257-6.
 • Mikkola, Harri: Neopragmatismi ja politiikka: Esseitä Richard Rortyn neopragmatismin mahdollisuuksista ja seurauksista politiikan tutkimukselle. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2013. ISBN 978-951-44-9184-9.
 • Nevakivi, Jukka & Hentilä, Seppo & Haataja, Lauri: Poliittinen historia: Johdatus tutkimukseen. Helsinki: Finn Lectura, 1993. ISBN 951-8905-69-X.
 • Nuotio, Kimmo & Gylling, Heta Aleksandra (toim.): Oikeus ja politiikka: Filosofisia esseitä. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja n:o 18. Pääosa artikkeleista pohjautuu Suomen oikeusfilosofisen yhdistyksen vuosina 2005-2006 järjestämän Oikeus ja politiikka -luentosarjan esitelmiin. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2007. ISBN 978-951-855-273-7.
 • Nyyssönen, Heino (toim.): Nimet poliittisessa symboliikassa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, valtio-opin laitos, 1993. ISBN 951-680-960-X.
 • Ojakangas, Mika: Kenen tahansa politiikka: Kohti ulossulkematonta demokraattista yhteisöä. Helsinki: Tutkijaliitto, 2002. ISBN 952-5169-21-9.
 • Paasonen, Susanna (toim.): Aktivismi: Verkostoja, järjestöjä ja arjen taitoja. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 85. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2005. ISBN 951-39-2383-5.
 • Paastela, Jukka: Valhe ja politiikka: Tutkimus hyveestä ja paheesta yhteiskunnallisessa kanssakäymisessä. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-623-8.
 • Palonen, Kari: Kootut retoriikat: Esimerkkejä politiikan luennasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1997. ISBN 951-34-0929-5.
 • Palonen, Kari: Mitä politiikka on? Luonnos politiikan tutkimuksen perusteiksi. Jyväskylän yliopisto. Valtio-opin laitos, julkaisuja 36. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1979. ISBN 951-678-172-1.
 • Palonen, Kari: Tekstistä politiikkaan: Johdatusta tulkintataitoon. Tampere: Vastapaino, 1988. ISBN 951-9066-30-6.
 • Palonen, Kari & Summa, Hilkka (toim.): Pelkkää retoriikkaa: Tutkimuksen ja politiikan retoriikat. Tampere: Vastapaino, 1996. ISBN 951-768-000-7.
 • Parkkinen, Laura: On se niin väärin: Populismi ja pelastuksen politiikka. Helsinki: Kirjapaja, 2015. ISBN 978-952-247-260-1.
 • Pekonen, Kyösti: Symbolinen modernissa politiikassa. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 25. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1991. ISBN 951-680-446-2.
 • Peyrelevade, Jean: Totaalikapitalismi. (Le capitalisme total, 2005.) Suomentanut Juuso Paaso. Turku: Sammakko, 2009. ISBN 978-952-483-054-6.
 • Pulkkinen, Tuija: Postmoderni politiikan filosofia. (The postmodern and the political agency, 1996.) Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Tekijän suomentama. Helsinki: Gaudeamus, 1998 (2. painos 2003). ISBN 951-662-724-2.
 • Rastas, Anna & Huttunen, Laura & Löytty, Olli (toim.): Suomalainen vieraskirja: Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-176-3.
 • Raunio, Tapio: Liittovaltiot: Federalismin teoria ja arki. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-853-2.
 • Rosanvallon, Pierre: Vastademokratia: Politiikka epäluulon aikakaudella. (La contre-démocratie: La politique à l’âge de la défiance, 2006.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-226-8.
 • Rosanvallon, Pierre: Demokraattinen oikeutus: Puolueettomuus, refleksiivisyys, läheisyys. (La légitimité démocratique: Impartialité, réflexivité, proximité, 2008.) Suomentanut Vappu Helmisaari. Tampere: Vastapaino, 2013. ISBN 978-951-768-319-7.
 • Rosas, Allan (toim.): Kansallisvaltion tulevaisuus Euroopassa: Seminaari Turussa 5.–6.10.1989. Helsinki: Suomen Unesco-toimikunta, 1990. ISBN 951-47-3375-4.
 • Runciman, W. G.: Yhteiskuntatiede ja poliittinen teoria. (Social science and political theory, 1969.) Suomennos: Sirkka Tuomela. Suomennoksen tarkistus ja toimitustyö: Jyrki Uusitalo. 2. laajennettu painos (1. painos 1975). Helsinki: Gaudeamus, 1979. ISBN 951-662-254-2.
 • Ruostetsaari, Ilkka: Vallan ytimessä: Tutkimus suomalaisesta valtaeliitistä. Helsinki: Gaudeamus, 1992. ISBN 951-662-553-3.
 • Ruthven, Malise: Fundamentalismi. (Fundamentalism: A very short introduction, 2004, 2007.) Suomentanut Sanni Rautala. Helsinki: Into, 2013. ISBN 978-952-264-139-7.
 • Saukkonen, Pasi: Suomi, Alankomaat ja kansallisvaltion identiteettipolitiikka: Tutkimus kansallisen identiteetin poliittisuudesta, empiirinen sovellutus suomalaisiin ja hollantilaisiin teksteihin. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-104-6.
 • Saukkonen, Pasi: Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2007. ISBN 978-951-0-31756-3.
 • Selbourne, David: Velvollisuuden periaate. (The principle of duty: An essay on the foundations of the civic order, 1994.) Suomentanut Manu J. Vuorio. Helsinki: Yliopistopaino, 2005. ISBN 951-570-582-7.
 • Schmitt, Carl: Poliittinen teologia: Neljä lukua suvereenisuusopista. (Politische Theologie, 1922.) Suomentanut Tapani Hietaniemi. Esipuheet: Kaarlo Tuori, Markku Koivusalo ja Mika Ojakangas. Helsinki: Tutkijaliitto, 1997. ISBN 952-5169-03-0.
 • Setälä, Maija: Demokratian arvo: Teoriat, käytännöt ja mahdollisuudet. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-881-8.
 • Sihvola, Juha: Hyvän elämän politiikka: Näkökulmia Aristoteleen poliittiseen filosofiaan. Helsinki: Tutkijaliitto, 1994. ISBN 951-9297-94-4.
 • Skinner, Quentin: Kolmas vapauden käsite. (Third concept of liberty, 2002.) Muistoluento Britannian Akatemialle 2001 Isaiah Berlinin kunniaksi. Suomentanut Sami Syrjämäki. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2003. ISBN 951-96984-9-3.
 • Soikkanen, Timo & Vares, Vesa (toim.): Kuva ja historia. Turku: Turun yliopisto, 1996. ISBN 951-29-0933-2.
 • Steinbock, Dan: Narsismin fasismi: Vapautus eko- ja urbaanifasismin kourissa. Jyväskylä: Gummerus, 1981. ISBN 951-20-2122-6.
 • Strömmen, Öyvind: Äärioikeisto, vastajihadismi ja terrorismi Euroopassa. Helsinki: Tammi, 2013. ISBN 978-951-31-7052-3.
 • Suhonen, Pertti: Suomalaisten arvot ja politiikka. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988. ISBN 951-0-15280-3.
 • Talmon, J. L.: Totalitaarinen demokratia: Alkuperä ja synty. (The origins of totalitarian democracy, 1952.) Suomentanut Jaakko Lavanne. Helsinki: Otava, 1973. ISBN 951-1-00049-7.
 • Talvitie, Sakari: Väkivalta ja myytit. Lappeenranta: Karjalan kirjapaino, 2001. ISBN 952-5200-29-9.
 • Tolonen, Juha: Valtio ja oikeus. Tutkimus lain käsitteestä. (Stat och rätt. En studie över lagbegreppet, 1986, 1988.) Suomentanut Pekka Nurminen. Åbo: Pargas, 1989. ISBN 951-9498-43-5.
 • Uurtimo, Yrjö: Yhdistyneiden kansakuntien kehitysstrateginen ajattelu: Moraalin ongelma ja ontologinen probleema modernissa tieteellisessä maailmankuvassa. Pro gradu -työ: Tampereen yliopisto, Politiikan tutkimuksen laitos, 1990. Tampere: Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, rauhan- ja kehitystutkimuksen yksikkö, 1991. ISBN 951-44-2866-8.
 • Vähämäki, Jussi: Yhteisö ja politiikka. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, Julkaisuja 16. Tampere: Tampereen yliopisto, 1997. ISBN 951-44-4138-9.
 • Vähämäki, Jussi: Elämä teoriassa: Tutkimus toimettomasta tiedosta kommunikaatioyhteiskunnassa. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Helsinki: Tutkijaliitto, 1997. ISBN 952-5169-01-4.
 • Wiberg, Matti: Laki ja moraali: Käsitteellinen tutkimus poliittisen velvoitteen perusteista. Suomen akatemian tutkimushanke Oikeuden rajat. Helsingin yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja D 2. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1988. ISBN 951-45-4513-3.
 • Žižek, Slavoj: Väkivalta. (Violence, 2008.) Suomentanut Janne Porttikivi. Helsinki: Nemo, 2012. ISBN 978-952-240-145-8.

Klassikot[muokkaa]

 • Arendt, Hannah: Totalitarismin synty. (The origins of totalitarianism, 1951). Tampere: Vastapaino, 1994. ISBN 952-90-6197-8.
 • Aristoteles: Politiikka. (Politika, 340–330-luku eaa.) Suomentanut A. M. Anttila. Helsinki: Gaudeamus, 1991. ISBN 951-662-515-0.
 • Bastiat, Frédéric: Kirjoituksia taloudesta. Näkyvä ja näkymätön (Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, 1869.); Laki (La loi, 1850); Vetoomus, (Pétition, 1854). Suomentanut Petri Kajander. Johdanto: Johan Nordberg. Johdannon suomentanut Riikka Toivanen. Talousklassikko. Helsinki: Basam Books, 2010. ISBN 978-952-5734-55-3. Teoksen verkkoversio.
 • Cicero, Quintus Tullius ym.: Aura popularis, eli, Kuinka vaalit voitetaan. Suomentaneet ja selitysosuudella varustaneet Laura Lahdensuu ja Ari Saastamoinen. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-31-3811-0.
 • Dewey, John: Julkinen toiminta ja sen ongelmat. (Public and its problems, 1927.) Johdanto: Risto Kunelius. Suomentanut Mika Renvall. Helsinki: Vastapaino, 2006. ISBN 951-768-177-1.
 • Kropotkin, Pjotr: Kapinahenki: Kirjoituksia anarkismista. Toimittanut ja suomentanut Juha Kulmala. Turku: Savukeidas, 2009. ISBN 978-952-5500-53-0.
 • Lahtinen, Mikko (toim.): Matkoja utopiaan. Sisältö: Aurinkokaupunki / Tommaso Campanella. Uusi Atlantis / Francis Bacon. Täydellisen valtion idea / David Hume. Matkoja mahdolliseen / Mikko Lahtinen. Suomentaneet Pia Mänttäri, Topi Makkonen, Petri Koikkalainen ja Tuukka Tomperi. Tampere: Vastapaino, 2002. ISBN 951-768-058-9.
 • Machiavelli, Niccolò: Ruhtinas. (Il principe, 1532.) Suomentanut Aarre Huhtala. 3. tarkistettu painos (1. painos: Otava, 1969). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995 (7. painos 2001). ISBN 951-0-16641-3.
 • Machiavelli, Niccolò: Valtiollisia mietelmiä. (Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, kirjoitettu 1513–1517.) Suomentanut aarlo af Heurlin. 2. painos (1. painos 1958). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2001. ISBN 951-0-22669-6.
 • Marx, Karl: Hegelin oikeusfilosofian kritiikkiä. (Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, 1843.) Suomennos, johdantoluku ja selitykset: Jukka Heiskanen. Johdanto, suomentanut Vesa Oittinen. Helsinki: Jyväskylä: Minerva: Karl Marx -seura, 2009. ISBN 978-952-492-181-7.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich: Kommunistinen manifesti. (Manifest der kommunistischen Partei, 1848.) Suomentaneet Juha Koivisto, Markku Mäki ja Timo Uusitupa. Johdanto: Eric Hobsbawm. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-016-3.
 • Mill, John Stuart: Vapaudesta. (On liberty, 1859.) Englanninkielisen alkuteoksen kansanpainoksesta suomentanut Niilo Liakka. Kieliasun tarkistanut ja osittain ajanmukaistanut Reima T. A. Luoto. Ilmestynyt aiemmin 1891 Otavan kustantamana. Helsinki: Librum, 1982. ISBN 951-862-000-8.
 • More, Thomas: Utopia. (De optimo statu reipublicae deque nova insula Utopia, 1516.) Suomentanut sekä johdannolla ja selityksillä varustanut Marja Itkonen-Kaila. 3. painos (1. painos 1971). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991 (5. painos 1998). ISBN 951-0-16890-4.
 • Rousseau, Jean-Jacques: Kirjoituksia sodasta ja rauhasta. (Extrait du projet de paix perpétuelle de M. l'abbé de Saint-Pierre, 1761; Jugement sur le paix perpétuelle, 1756, julkaistu 1782; Que l'état de guerre naît de l'état social, 1756–58; Fragments sur la guerre.) Johdanto: Harto Hakovirta. Suomentanut ja selityksin varustanut Alex Aissaoui. Helsinki: Summa, 2010. ISBN 978-952-5418-29-3.

Anarkismi[muokkaa]

 • Ahonen, Timo ym. (toim.): Väärin ajateltua: Anarkistisia puheenvuoroja herruudettomasta yhteiskunnasta. Kääntäjät: Timo Ahonen, Hannu Toivanen ja Ulla Vehaluoto. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja 57. Jyväskylä: Kampus kustannus, 2001. ISBN 951-9113-56-8. Kirjan artikkeleita verkossa.
 • Airas, Pentti: Anarkismin ideologia ja terrori. Julkaisija: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, yhteistyössä Turvallisuustieteellisen tutkimuskeskuksen kanssa. Rovaniemi: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 1986. ISBN 951-95473-3-9.
 • Chomsky, Noam: Anarkismista. (Chomsky on anarchism, 2005.) Suomentanut Ville-Juhani Sutinen. Turku: Sammakko, 2010. ISBN 978-952-483-123-9.
 • Goldman, Emma: Anarkismi ja muita esseitä. (Anarchism and other essays, 1927.) Suomentanut Ville-Juhani Sutinen. Turku: Savukeidas, 2011. ISBN 978-952-5500-87-5.
 • Guérin, Daniel: Anarkismi. (L’anarchisme, 1965.) Suomentaneet Jyrki Lappi-Seppälä ja Outi Nyytäjä. Ärrä 2. Helsinki: Weilin + Göös, 1970.
 • Hakim Bey: Taz: Tilapäinen autonominen alue, ontologinen anarkismi & poeettinen terrorismi. (T.A.Z.: The temporary autonomous zone, ontological anarchy, poetic terrorism, 1991.) Suomentanut Mikael Brygger. Turku: Savukeidas, 2009. ISBN 978-952-5500-55-4.
 • Härmänmaa, Marja & Mattila, Markku (toim.): Anarkismi, avantgarde, terrorismi: Muutamia strategioita järjestyksen sotkemiseksi. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-027-5.
 • Lynd, Staughton: Zapatistit ja tuplajuulaiset: Keskusteluja anarkismista, marxilaisuudesta ja radikaalista historiasta. Helsinki: Into, 2011. ISBN 978-952-264-087-1.
 • Rocker, Rudolf: Anarkosyndikalismi: Vapaa työväenliike. (Anarcho-syndicalism, 1938.). Helsinki: Suomen anarkistiliitto, 1996. ISBN 952-90-7935-4.
 • Vilkka, Leena: Mustavihreä filosofia: Uutta yhteiskuntaa etsimässä. Tampere: Elämänsuojelija-lehti, 1999. ISBN 951-97762-4-9.

Fasismi. Kansallissosialismi[muokkaa]

 • Jokisalo, Jouko: Kansallissosialismin ideologia. Kuopio: Snellman-instituutti, 1995. ISBN 951-842-165-X.
 • Ojanen, Eero: Filosofiat ja fasismi: Puheenvuoroja eurooppalaisen kulttuurin tilasta. Jyväskylä: Atena, 1989. ISBN 951-9362-18-5.

Konservatismi[muokkaa]

 • Suvanto, Pekka: Konservatismi Ranskan vallankumouksesta 1990-luvulle. Helsinki: SHS, 1994. ISBN 951-710-004-3.
 • Vihavainen, Timo & Hamilo, Marko & Konstig, Joonas (toim.): Mitä mieltä Suomessa saa olla. Suvaitsevaisto vs. arvokonservatiivit. Helsinki: Minerva, 2015. ISBN 978-952-312-123-2.

Liberalismi[muokkaa]

 • Harisalo, Risto & Miettinen, Ensio: Klassinen liberalismi. Tampere: Tampere University Press, 1997. ISBN 951-44-4119-2.
 • Hayek, Friedrich von: Kohtalokas ylimieli. (The fatal conceit: The errors of socialism, 1988.) Toimittanut William Warren Bartley. Suomentaneet Joose ja Matti Norri. Helsinki: Art house, 1998. ISBN 951-884-125-X.
 • Hayek, Friedrich von: Tie orjuuteen. (The road to serfdom, 1944.) Suomentanut ja jälkisanat laatinut Jyrki Iivonen. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-617-3.
 • Leitzinger, Antero: Liberalismin juuret. Helsinki: A. Leitzinger, 1993. ISBN 952-9752-01-6.
 • Losurdo, Domenico: Vapauttakaa liberalismi!
 • Luoto, Reima T. A.: Liberalismi eilen ja tänään. (Liberalismus – nach wie vor, .) Studia liberalia 5. Alkuteos ilmestynyt sveitsiläisen Neue Zürcher Zeitungin 200-vuotisjuhlan kunniaksi. Suomenkielinen laitos jonkin verran lyhennetty. Helsinki: Librum, 1980. ISBN 951-862-003-2.
 • Mill, John Stuart: Vapaudesta. (On liberty, 1859.) Englanninkielisen alkuteoksen kansanpainoksesta suomentanut Niilo Liakka. Kieliasun tarkistanut ja osittain ajanmukaistanut Reima T. A. Luoto. Ilmestynyt aiemmin 1891 Otavan kustantamana. Helsinki: Librum, 1982. ISBN 951-862-000-8.
 • Saastamoinen, Kari: Eurooppalainen liberalismi: Etiikka, talous, politiikka. Sitra 188. Puheenvuoroja. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-141-3.

Nationalismi[muokkaa]

 • Anderson, Benedict: Kuvitellut yhteisöt: Nationalismin alkuperän ja leviämisen tarkastelua. (Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism, 1983.) Suomentanut Joel Kuortti. Johdanto: Jouko Nurmiainen. Tampere: Vastapaino, 2007. ISBN 978-951-768-187-2.
 • Hobsbawm, Eric: Nationalismi. (Nations and nationalism since 1780: Programme, myth, reality, 1990.) Suomentaneet Jari Sedergren, Jussi Träskilä ja Risto Kunnari. Tampere: Vastapaino, 1994. ISBN 951-9066-73-X.
 • Kokkonen, Jouko: Kansakunnat kultajahdissa: Urheilu ja nationalismi. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura, 2003. ISBN 951-8982-66-X.
 • Pakkasvirta, Jussi & Saukkonen, Pasi (toim.): Nationalismit. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-29186-2.

Äärioikeisto[muokkaa]

 • Ahonen, Anne (toim.): Kansakunnat murroksessa: Globalisoitumisen ja äärioikeistolaistumisen haasteet. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1995. ISBN 951-706-140-4.
 • Andersson, Timo: Isänmaallisuudesta äärioikeistoon. Askola: Verner Andersson, 1995. ISBN 952-90-6197-8.
 • Koivulaakso, Dan & Brunila, Mikael & Andersson, Li: Äärioikeisto Suomessa. Helsinki: Into, 2012. ISBN 978-952-264-180-9.
 • Kunnas, Tarmo: Fasismin lumous. Eurooppalainen älymystö Mussolinin ja Hitlerin politiikan tukijana. Jyväskylä: Atena, 2013. ISBN 978-951-796-933-8.
 • Strømmen, Øyvind: Äärioikeisto, vastajihadismi ja terrorismi Euroopassa. (Der mørke nettet: Om høyreekstremisme, kontrajihadisme og terror i Europa, 2011.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsinki: Tammi, 2013. ISBN 978-951-31-7052-3.

Sosialismi. Marxilaisuus[muokkaa]

 • Courtois, Stéphane ym.: Kommunismin musta kirja: Rikokset, terrori, sorto. Suomentaneet Kaarina Turtia, Matti Brotherus ja Heikki Eskelinen. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-25073-2.
 • Eskelinen, Teppo: Sorron rajat: Rosa Luxemburg poliittisen liikkeen, talouden ja siirtomaavallan teoreetikkona. Helsinki: Tutkijaliitto, 2014. ISBN 978-952-5169-96-6.
 • Hakanen, Yrjö & Tuomi, Emmi (toim.): Vastavirtaan: Pamfletti. Helsinki: TA-tieto, 2008. ISBN 978-952-99418-7-2.
 • Hänninen, Sakari: Aika, paikka, politiikka: Marxilaisen valtioteorian konstituutiosta ja metodista. Väitöskirja: Helsingin yliopisto 1982. Helsinki: Suomen tutkijaliitto, 1981. ISBN 951-9297-27-8.
 • Käkönen, Jyrki: Vuosituhannen vaihtumisen mystiikka: Rajanvetoja marxilaiseen tutkimukseen ja marxismiin. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1997. ISBN 951-706-164-1.
 • Marek, Franz & Fischer, Ernst: Mitä Lenin todella sanoi. (Was Lenin wirklich sagte, 1969.) Suomentanut Erkki Murto. 2. painos (1. painos 1970). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1980. ISBN 951-0-02557-7.
 • Mäki-Kulmala, Heikki: Vastakohdat vai kaksoset: Tutkimus neuvostomarxismin suhteesta moderniin länsimaiseen rationaalisuuteen. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2003. ISBN 951-44-5741-2. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Mäntylä, Jorma: Antonio Gramsci, hegemonia ja journalismi. Tampereen yliopisto. Tampere: Tampereen yliopisto, 1986. ISBN 951-44-1924-3.
 • Nummelin, Aki: Marx! Maailma tarvitsee remonttia. Pori: KSL:n Porin opintojärjestö, 2013. ISBN 978-952-93-2824-6.
 • Pakkala, Jukka (toim.): Sosialismi ja ekologia. Helsinki: Tammi, 1980. ISBN 951-30-5233-8.
 • Sutinen, Ville-Juhani (toim.): Utopiasosialistit. Suomennokset Timo Hännikäinen ym. Turku: Savukeidas, 2009. ISBN 978-952-5500-43-1.
 • Viren, Eetu & Vähämäki, Jussi: Perinnöttömien perinne: Marx ilman marxismia. Helsinki: Tutkijaliitto, 2011. ISBN 978-952-5169-78-2.

32.04 Kokoomateokset. Kokoelmat[muokkaa]

 • Demokratia ja poliittinen osallistuminen : scripta in honorem professoris Heikki Paloheimo sexagesimum annum complentis / Jyrki Käkönen ja Jukka Paastela (toim.).

32.09 Historia[muokkaa]

 • Kanerva, Jukka: Matkaan! Tutkimus Francis Baconin poliittisesta ajattelusta. Jyväskylän yliopisto. Valtio-opin laitos, julkaisuja no 49. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1985. ISBN 951-679-278-2.

32.1 Poliittiset järjestelmät[muokkaa]

 • Alanen, Pentti: Tieto ja demokratia. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 33. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1976. ISBN 951-677-723-6.
 • Alenius, Ele: Että olisimme humaanin sivilisaation planeetta. Helsinki: Edita, 2000. ISBN 951-37-3098-0.
 • Büchi, Rolf: Kohti osallistavaa demokratiaa: Kansanäänestykset demokratian välineenä. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2006. ISBN 952-471-638-0.
 • Büchi, Rolf & Braun, Nadja & Kaufmann, Bruno: Opas suoraan demokratiaan. (Guidebook to direct democracy, 2007.) Suomentanut Irina Kyllönen. Into-pamfletti 08. Helsinki: Like, 2008. ISBN 978-952-01-0221-0.
 • Helander, Voitto: Euroopan poliittiset järjestelmät. Julkaisija: Valtionhallinnon kehittämiskeskus. Helsinki: VAPK-kustannus, 1991. ISBN 951-37-0595-1.
 • Hoffrén, Jari: Demokraattinen eetos: Rajoista mahdollisuuksiin?. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 174. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. ISBN 951-39-0815-1.
 • Ilvessalo, Saara & Jaakkola, Henrik (toim.): Kansan valta: Suora demokratia Suomen politiikan pelastuksena. Into-pamfletti 38. Helsinki: Into, 2011. ISBN 978-952-264-027-7.
 • Kurki, Janne. Demokratia : essee
 • Kuusela, Hanna & Ylönen, Matti: Konsulttidemokratia: Kuinka valtiosta tehdään tyhmä ja tehoton. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-290-3.
 • Nieminen, Hannu & Karppinen, Kari & Mörä, Tuomo (toim.): Onko Eurooppa olemassa? Näkökulmia eurooppalaiseen julkisuuteen ja demokratiaan. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-062-6.
 • Noponen, Martti (toim.): Suomen kansanedustusjärjestelmä. WSOY kurssikirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-15593-4.
 • Paastela, Jukka: Puolueet ennen puolueita: Puolueet ja puoluekäsitykset historiallisena ilmiönä antiikin Kreikasta nykyaikaisen puoluelaitoksen muodostumiseen. Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos. Tutkimuksia 77. Tampere: Tampereen yliopisto, 1984. ISBN 951-44-1597-3.
 • Paastela, Jukka: Yksin- ja harvainvallasta: Tutkimus muinaisista ja nykyisistä autokratioista ja oligarkioista sekä niistä esitetyistä käsityksistä. Studia politica Tamperensis no. 9. Tampere: Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, 2000. ISBN 951-44-4959-2.
 • Rönkkö, Mika (toim.): Toisenlaisen maailman manifesti: Attac 10 vuotta. Helsinki: Into, 2011. ISBN 978-952-264-029-1.
 • Sauri, Pekka & Hietaniemi, Tapani & Hiidenmaa, Pirjo (toim.): Rakennetaan reilua maailmaa: Lähtökohtia vihreälle ja globaalille politiikalle. Helsinki: Vihreä lanka, 1999. ISBN 951-98412-0-2.
 • Seppälä, Nina (toim.): Ääni käheänä: Voiko demokratisoitumista ja osallistumista tukea?. Tampere Peace Research Institute, Research reports no. 79. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1998. ISBN 951-706-173-0.
 • Setälä, Maija: Demokratian arvo: Teoriat, käytännöt ja mahdollisuudet. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-881-8.
 • Vuorinen, Heikki S.: Politiikan paluu: Globalisaatioliike ja julkisuus. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-323-4.

32.18 Eri maiden poliittiset järjestelmät ja sisäpolitiikka[muokkaa]

 • Bhutto, Benazir: Sovinto: Islam, länsi ja demokratia. (Reconciliation: Islam, democracy and the West, 2008.) Suomennos: Pentti Sinnemäki paitsi Koraanin suomennokset: Jaakko Hämeen-Anttila. Huutomerkki no 3/08. Helsinki: Tammi, 2008. ISBN 978-951-31-4314-5.
 • Borg, Sami: Kansalaisena Suomessa: Kansalaisvaikuttaminen Pohjoismaissa ja European Social Survey 2002. Oikeusministeriön julkaisu 3/2005. Helsinki: Oikeusministeriö, 2005. ISBN 952-466-288-4.
 • Chomsky, Noam: Merirosvoja ja keisareita: Kansainvälisen terrorismin kuvioita. (Pirates and emperors, old and new: International terrorism in the real world, 2002.) Suomentanut Sami Heino. Sammakon tietopokkarit. Turku: Sammakko, 2004. ISBN 952-5194-72-8.
 • Flint, Julie & de Waal, Alex: Darfur: Pitkän sodan lyhyt historia. (Darfur: A short history of a long war, 2005.) Suomennos: Kirsi Komonen. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2006. ISBN 952-471-740-9.
 • Frazier, Kevin & Halonen, Arto: Pyhän kirjan varjo. Käsikirjoituksesta suomentanut Einari Aaltonen. Helsinki: Like, 2008. ISBN 978-952-01-0197-8.
 • Garton Ash, Timothy: Euroopan kumous: Käännekohta 1989. (We the people: The revolution of '89 witnessed on Warsaw, Budapest, Berlin & Prague, 1990.) Suomentanut Yrjö Lautela. Helsinki: Kirjayhtymä, 1991. ISBN 951-26-3587-9.
 • Helander, Voitto: Läntisten suurvaltain poliittiset järjestelmät. Tampere: Finnpublishers, 1984. ISBN 951-848-013-3.
 • Helander, Voitto: Pohjoismaiden poliittiset järjestelmät. 2. uudistettu painos. 1. painos 1988 (väitöskirja: Turun yliopisto). Valtio-opillisia tutkimuksia n:o 44. Turku: Turun yliopisto, 1988. ISBN 951-880-194-0.
 • Iivonen, Jyrki: Neuvostovallan viimeiset vuodet. Ulkopoliittisen instituutin julkaisuja 1. Helsinki: Gaudeamus, 1992. ISBN 951-662-547-9.
 • Juusola, Hannu & Huuhtanen, Heidi (toim.): Uskonto ja politiikka Lähi-idässä. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-849-4.
 • Kalela, Jorma & Lindroos, Ilari (toim.): Jokapäiväinen historia. Tietolipas 177. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001. ISBN 951-746-308-1.
 • Kang, Chol-hwan & Rigoulot, Pierre: Pjongjangin akvaariot: 10 vuotta Pohjois-Korean gulagissa. (Les aquariums de Pyongyang: Dix ans au goulag nord-coréen, 2000.) Suomentanut Lotta Toivanen. Helsinki: Siltala, 2009. ISBN 978-952-234-015-3.
 • Kestilä, Elina: Radikaalioikeistopuolueet Länsi-Euroopassa: Tutkimuksia vaalikannatuksen vaihteluun vaikuttavista kysyntä- ja tarjontateoreettisista tekijöistä. Väitöskirja: Turun yliopisto. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita, osa 258. Turku: Turun yliopisto, 2007. ISBN 978-951-29-3286-3.
 • Korpiola, Lilly & Nikkanen, Hanna: Arabikevät. Kuvat: Hossam el-Hamalawy. Helsinki: Avain, 2012. ISBN 978-951-692-912-8.
 • McGregor, Richard: Puolue: Kiinan hallitsijoiden salainen maailma. (The party: The secret world of China's communist rulers, 2010). Helsingissä: Otava, 2010. ISBN 978-951-1-24556-8.
 • Raento, Pauliina: Kuuba: Maa, kansa, yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN Helsinki.
 • Selin, Tove & Vainio, Kristiina (toim.): Vaaleilla harvainvaltaan: Demokratian tila Aasiassa. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2010. ISBN 978-952-01-0456-6.
 • Siimes, Suvi-Anne: Amerikan päiväkirja ja muita kirjoituksia. Yrjö Sirolan säätiön julkaisuja 1/2000. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto, 2000. ISBN 951-9455-72-8.
 • Susiluoto, Ilmari: Aasialaisesta tuotantotavasta sosialismiin: Byrokratia, vallankumousstrategia ja hallinnon rationalisointi Marxista ensimmäiseen viisivuotissuunnitelmaan. Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksen tutkimuksia. Sarja C, Sosialististen järjestelmien tutkimuksia, 4. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1979. ISBN 951-45-1827-6.
 • Sysikaski, Kalle: Kansanmurha paratiisissa: Itä-Timorin historia ja nykypäivä. Helsinki: Suomen sadankomitealiitto, 1996. ISBN 951-9372-18-0.

Venäjä[muokkaa]

 • Harding, Luke: Mafiavaltio: Miten tavallisesta toimittajasta tuli uusbrutaalin Venäjän vihollinen. (Mafia state: How one reporter became an enemy of the brutal new Russia, 2011.) Suomentanut Jarkko S. Tuusvuori. Helsinki: Into, 2012. ISBN 978-952-264-161-8.
 • Kapuściński, Ryszard: Imperiumi. (Imperium, 1993.) Suomentanut Tapani Kärkkäinen. 2. painos (1. painos 1993). Helsinki: Like, 1998. ISBN 951-578-554-5.
 • Karppinen, Antti: Venäjän aatetta jäljittämässä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23328-5.
 • Karppinen, Antti: Sirppi, vasara ja tähti: Kansallisesta aatteesta uuden Venäjän ideologia. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-32354-3.
 • Kuorsalo, Anne & Susiluoto, Ilmari & Valkonen, Martti: Venäjä: Kovan linjan energiajätti. Helsinki: Edita, 2007. ISBN 978-951-37-5136-4.
 • Luukkanen, Arto: Projekti Putin: Uuden Venäjän historiaa 1996–2008. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-33079-1.
 • Nemtsov, Boris & Milov, Vladimir: Putinismi ja Venäjän rappio. Päivitetty ja toimitettu laitos teoksesta Nezavisimyj èkspertnyj doklad ”Putin. Itogi”. Suomentanut Anu Lönnqvist. Helsinki: Like: Into, 2009. ISBN 978-952-01-0367-5.
 • Politkovskaja, Anna: Toinen Tshetshenian sota. (Vtoraâ Čečenskaâ.) Suomennos: Jukka Mallinen. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2003. ISBN 952-471-141-9.
 • Pursiainen, Christer: Venäjän idea, utopia ja missio. Ulkopoliittisen instituutin julkaisuja nro 6. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-759-5.
 • Troitski, Artemi: Kiinnostavia aikoja: Kirjoituksia 1990-luvun Venäjältä. Toimittanut ja suomentanut Anton Nikkilä. Osa kirjoituksista on alunperin ilmestynyt Moscow magazine, The Moscow times ja Novaja gazeta -lehdissä 1990–1998. Pystykorvakirja. 2. korjattu ja täydennetty painos. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2000. ISBN 951-578-678-9.
 • Troitski, Artemi: Venäjän viimeinen diversantti. Toimitus: Anton Nikkilä. Käännös: Anu Lönnqvist. Kirjoitukset ilmestyneet Diversant-daily.ru-sivustolla. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2007. ISBN 978-952-01-0024-7.

Viro[muokkaa]

 • Meri, Lennart: Tulen maasta, jonka nimi on Viro. Toimittanut Piret Saluri. Suomentanut Juhani Salokannel. Helsingissä: Otava, 1995. ISBN 951-1-13784-0.
 • Paju, Imbi & Oksanen, Sofi (toim.): Kaiken takana oli pelko: Kuinka Viro menetti historiansa ja miten se saadaan takaisin. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35111-6.

Yhdysvallat[muokkaa]

 • Chomsky, Noam: New York 11.9.. (9-11, 2001.) Teos koostuu syys-lokakuussa 2001 tehdyistä haastatteluista. Suomentanut Jaakko Yli-Juonikas. Turku: Sammakko, 2004. ISBN 952-5194-40-X.
 • Korhonen, Keijo: Pax Americana: George W. Bushin pelon perintö: Pamfletti. Barrikadi-sarja no 4. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-34969-4.
 • Korhonen, Keijo: Obaman oppivuosi: Amerikan idoli putosi maan pinnalle: Pamfletti. Barrikadi-sarja no 15. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-35972-3.
 • Lodenius, Peter: Bushin uusi maailma: Syntyykö imperiumi?. (Bushs nya värld: Ett imperium föds?, 2003.) Suomentanut Petri Stenman. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2004. ISBN 952-471-261-X.
 • Mäkeläinen, Mika: Villi Länsi: Kirjeenvaihtajan kanssa pitkin poikin Amerikkaa. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-952-247-106-2.
 • Tocqueville, Alexis Clérel de: Demokratia Amerikassa. (De la démocratie en Amérique I–II, 1835/1840.) Suomentanut Sami Jansson. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-900-8.

32.1809 Historia[muokkaa]

 • Ali, Tariq: Taistelu Pakistanista. (The duel: Pakistan on the flight path of American power, 2008.) Suomennos: Risto Tiittula. Helsinki: Into, 2011. ISBN 978-952-264-083-3.
 • Asikainen, Raisa & Naarajärvi, Teemu & Vuori, Juha A. (toim.): Pekingin kevät 1989: Tiananmen ja kiinalaisen aktivismin rajat. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-110-4.
 • Ericson, Claes: Oligarkit. Helppoa rahaa ja katoavaista valtaa kapitalistisella Venäjällä. (Oligarkerna. Om snabba pengar och förgänglig makt i kapitalismens Ryssland, 2011.) Käännös: Maarit Tillman. Jyväskylä: Docendo, 2011. ISBN 978-951-0-38325-4.
 • Graf, Mati & Roiko-Jokela, Heikki: Vaarallinen Suomi: Suomi Eestin kommunistisen puolueen ja Neuvosto-Viron KGB:n silmin. Jyväskylä: Minerva, 2004. ISBN 952-5478-09-2.
 • Yhteisöllisyys juutalaisessa kansallisuusajattelussa ja Israelin valtion itsenäisyysjulistuksessa / Jouko Jääskeläinen.
 • Karlsson, Klas-Göran: Vaino ja vaikeneminen: Neuvostohallinnon sota omia kansalaisiaan vastaan. (Terror och tystnad: Sovjetregimens krig mot den egna befolkningen, 2003.) Suomennos: Petri Stenman. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2005. ISBN 952-471-427-2.
 • Soldatov, Andrei & Borogan, Irina: Uusi yläluokka. (The new nobility: The restoration of Russia's security state and the enduring legacy of the KGB, 2010.) Suomentanut Kirsi Luoma. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2012. ISBN 978-952-01-0704-8.
 • Vahtre, Lauri: Absurdin suurvalta: Elämää neuvostojärjestelmässä. (Absurdi impeerium, 2007.) Suomentanut Turun yliopiston viron kielen opiskelijoiden käännöstyöryhmä: Anna-Maria Rantanen ym. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-36491-8.

32.182 Suomen poliittinen järjestelmä ja sisäpolitiikka[muokkaa]

 • Aarnio, Eeva: Päämäärät liikkeessä: Puolueohjelmien kirjoittamisen muuttuvat merkitykset Suomessa 1950-luvulta 1990-luvulle. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1998. ISBN 951-39-0340-0.
 • Ahlfors, Bo & Kolanen, Risto: Politiikka menestyksen Suomessa. Helsinki: Tammi, 1988. ISBN 951-30-8961-4.
 • Alasuutari, Pertti & Ruuska, Petri (toim.): Elävänä Euroopassa: Muuttuva suomalainen identiteetti. Sitra 210. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-045-7.
 • Borg, Olavi: Suomen puolueideologiat: Periaateohjelmien sisältöanalyyttinen vertailu sekä katsaus niiden historialliseen taustaan ja syntyprosessiin. 2. painos (1. painos ilmestynyt 1964 tekijän julkaisemana väitöskirjana ilman sarjamerkintöä). Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisusarja. Porvoo Helsinki: WSOY, 1965.
 • Borg, Olavi & Harisalo, Risto (toim.): Vihreä politiikka: Empiirisiä tutkimuksia aktivisteista, kannattajista ja poliittisesta toiminnasta. Tampere: Tampereen yliopisto, 1988. ISBN 951-44-2354-2.
 • Ervasti, Pekka: Kuka Mitä Häh 2010: Tasavallassa kaikki hyvin?. Helsingissä: Otava, 2010. ISBN 978-951-1-24659-6.
 • Gordon, Tuula & Komulainen, Katri & Lempiäinen, Kirsti: Suomineitonen hei! Kansallisuuden sukupuoli. Tampere: Vastapaino, 2002. ISBN 951-768-107-0.
 • Gustafsson, Mikko: Keputabu. Latteliberaalien matka Suomen poliittiseen keskipisteeseen. Turku: Sammakko, 2016. ISBN 978-952-483-306-6.
 • Haikara, Kalevi: Isänmaan vasen laita: Suomen kansan demokraattinen liitto 30 vuotta piikkinä kansakunnan lihassa. Helsingissä: Otava, 1975. ISBN 951-1-02144-3.
 • Hako, Matti & Huhtanen, Heimo & Nieminen, Matti (toim.): Aatteet ja vaatteet. Kansialanimeke: Suomen työväen henkinen perinne. Työväen muistitietotoimikunnan julkaisuja 1. Helsinki: Tammi, 1964.
 • Hongisto, Markku: Erhe ja virhe: Johdatusta työväenliikkeen tautioppiin. Kirjoitukset ilmestyneet aiemmin eri lehdissä vuosina 1982–2010. Turku: Työn ja tutkimuksen vasemmistoyhdistys, 2010. ISBN 978-952-92-7737-7.
 • Hynynen, Pertti (toim.): Opiskelijavalta. Huutomerkki-sarja. Helsinki: Tammi, 1970.
 • Ilmonen, Kaj & Siisiäinen, Martti (toim.): Uudet ja vanhat liikkeet. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-039-2.
 • Jääsaari, Johanna & Martikainen, Tuomo: Nuorten poliittiset valinnat: Tutkimus nuorten aikuisten poliittisesta suuntautumisesta pääkaupunkiseudulla. Helsinki: Gaudeamus, 1991. ISBN 951-662-516-9.
 • Kalliala, Mari: Politiikkaa toisaalla: Poliittinen liike ja laiton toiminta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Espoo: Poliisiammattikorkeakoulu, 2005. ISBN 951-815-101-6.
 • Kastari, Pirkko-Liisa: Mao, missä sä oot? Kiinan kulttuurivallankumous Suomen 1960-luvun keskusteluissa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-232-8.
 • Keränen, Marja (toim.): Kansallisvaltion kielioppi. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1998. ISBN 951-39-0325-7.
 • Koikkalainen, Petri & Riepula, Esko: Näin valta ostetaan: Lyhyt oppimäärä poliittisesta korruptiosta Suomessa 2006–2009: Pamfletti. Barrikadi-sarja no 12. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-36145-0.
 • Korhonen, Johanna: Kymmenen polkua populismiin: Kuinka vaikenevasta Suomesta tuli äänekkään populismin pelikenttä. Counterpoint, 2013. ISBN 978-0-9568225-9-8. Verkkojulkaisu (PDF).
 • Korhonen, Keijo: Itsenäisyyden lyhyt historia ja EU-Suomen koko kuva. Alajärvi: VS-kustannus, 2007. ISBN 978-952-92-1736-6.
 • Koski, Markku: Hohto on mennyt herrana olemisesta: Televisio ja poliitikko. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-7-68249-7.
 • Kuusela, Hanna & Rönkkö, Mika (toim.): Puolueiden kriisi: Puolueet ja uusliberalismi: Mitä on tehtävä?. Helsinki: Like: Into, 2008. ISBN 978-952-01-0128-2.
 • Kuusipalo, Jaana: Sukupuolittunut poliittinen edustus Suomessa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu. Tampere: Tampere University Press, 2011. ISBN 978-951-44-8453-7. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Laine, Leena & Markkola, Pirjo (toim.): Tuntematon työläisnainen. Tampere: Vastapaino, 1989. ISBN 951-9066-31-4.
 • Musta monopoli / Aarno Laitinen.
 • Lounasmeri, Lotta: Kansallisen konsensuskulttuurin jäljillä: Globalisaatioajan Suomi Helsingin Sanomissa. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2010. ISBN 978-952-10-6682-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Mickelsson, Rauli: Samanlaiset ja erilaiset puolueet: Retoriikka- ja diskurssianalyyttinen tutkimus kokoomuslaisten ja sosialidemokraattien jäsenlehdissä ilmaisemista käsityksistä omista puolueistaan vuosina 1965–1995. Väitöskirja. Turku: Turun yliopisto, 1999. ISBN 951-29-1578-2.
 • Ministeriöiden demokratiaverkosto: Demokratiapolitiikan suuntaviivat. Helsinki: Oikeusministeriö, 2010. ISBN 978-952-466-817-0.
 • Moring, Anna (toim.): Sukupuolen politiikka: Naisten äänioikeuden 100 vuotta Suomessa. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-21054-8.
 • Nevanlinna, Arne: Vallan reunassa: Ynnä muita väärinkäsityksiä. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-35103-1.
 • Niinistö, Sauli: Viiden vuoden yksinäisyys. Helsinki: Teos, 2005 (6. nidottu painos 2011). ISBN 951-851-040-7.
 • Nousiainen, Jaakko: Suomen poliittinen järjestelmä. 10. uudistettu painos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22759-5.
 • Oinonen, Eriikka & Blom, Raimo & Melin, Harri (toim.): Onni on olla suomalainen? Kansallinen identiteetti ja kansalaisuus: Raportti ISSP 2003 ja 2004 Suomen aineistoista. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005. ISBN 951-44-6320-X.
 • Paloheimo, Heikki & Raunio, Tapio (toim.): Suomen puolueet ja puoluejärjestelmä. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2008. ISBN 978-951-0-33188-0.
 • Penttilä, Risto E. J. & Tapaninen, Jaakko & Jutila, Janne: Ultimatum isänmaalle: Nuorsuomalainen näkemys Suomen mahdollisuuksista. Helsingissä: Otava, 1994. ISBN 951-1-12956-2.
 • Pernaa, Ville & Pitkänen, Ville (toim.): Poliitikot taistelivat, media kertoo: Suomalaisen politiikan mediapelejä 1981–2006. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7212-2.
 • Jytky : eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus / Ville Pernaa ja Erkka Railo (toim.)
 • Pesonen, Pertti & Sänkiaho, Risto: Kansalaiset ja kansanvalta: Suomalaisten käsityksiä poliittisesta toiminnasta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1979. ISBN 951-0-09047-6.
 • Puhakka, Sirpa. Perin suomalainen jytky
 • Rapeli, Lauri: Tietääkö kansa? Kansalaisten politiikkatietämys teoreettisessa ja empiirisessä tarkastelussa. Väitöskirja. Turku: Turun yliopisto, 2010. ISBN 978-951-29-4218-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Rasimus, Ari: Uudet liikkeet: Radikaali kansalaisaktivismi 1990-luvun Suomessa. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2006. ISBN 951-44-6757-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Rehn, Olli: Liike vai puolue? Kansalaisdemokratian mahdollisuudet 90-luvun Suomessa. Helsinki: Hanki ja jää, 1989. ISBN 951-8916-17-9.
 • Salminen, Esko: Mediavallan aika: Politiikka tiedotusvälineissä Mauno Koivistosta Tarja Haloseen. Kleio. Helsinki: Edita, 2006. ISBN 951-37-4679-8.
 • Seppänen, Esko: Punapääoman romahdus. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20814-0.
 • Taivalsaari, Eero: Alaston totuus markkinavoimista: Kirjoituksia aikamme umpikujasta ja ulospääsyn mahdollisuuksista. Helsinki: Tammi, 1997. ISBN 951-31-1029-X.
 • Uola, Mikko: Sinimusta veljeskunta: Isänmaallinen kansanliike 1932–1944. Helsingissä: Otava, 1982. ISBN 951-1-06982-9.
 • Wiberg, Matti: Paluu politiikkaan. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarja nro 42. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2001. ISBN 952-9740-83-2.

32.18203 Hakuteokset[muokkaa]

 • Wiberg, Matti: Politiikan sanakirja: Inhorealistin versio. Toimittanut Kalevi Koukkunen. Helsinki: Siltala, 2011. ISBN 978-952-234-048-1.

32.182065 Kokoukset[muokkaa]

 • Demokratia ja säädöspolitiikka : eduskunnan juhlaseminaari 2. lokakuuta 2006 / toimittanut Satu Paasilehto www

32.18209 Historia[muokkaa]

 • Alapuro, Risto: Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890–1933. Helsinki: Hanki ja jää, 1994. ISBN 951-8916-38-1.
 • Keskustapuolueen Satakunnan piirijärjestö 60 vuotta 1917–1977. Pori: Keskustapuolue. Satakunnan piirijärjestö, 1977.
 • Sydänten presidentti / Riikka Kämppi & Jussi Lähde.
 • Kettunen, Pauli: Globalisaatio ja kansallinen me: Kansallisen katseen historiallinen kritiikki. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-221-3.
 • Liikanen, Ilkka: Fennomania ja kansa: Joukkojärjestäytymisen läpimurto ja Suomalaisen puolueen synty. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1995. ISBN 951-710-012-4.
 • Nummivuori, Petri: Oikeistolainen: Tuure Junnilan elämäkerta. Helsinki: Ajatus, 2009. ISBN 978-951-20-7636-9.
 • Salmi-Niklander, Kirsti: Itsekasvatusta ja kapinaa: Tutkimus Karkkilan työläisnuorten kirjottavasta keskusteluyhteisöstä 1910- ja 1920-luvuilla. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-581-5.
 • Sillantaus, Pentti: Yöpakkasista jäittenlähtöön: Kokoomuksen kujanjuoksu 1958–87. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1988. ISBN 951-20-3316-X.
 • Uola, Mikko: Sinimusta veljeskunta: Isänmaallinen kansanliike 1932–1944. Helsingissä: Otava, 1982. ISBN 951-1-06982-9.
 • Vares, Vesa: Varpuset ja pääskyset: Nuorsuomalaisuus ja Nuorsuomalainen puolue 1870-luvulta vuoteen 1918. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. ISBN 951-746-161-5.
 • Vilkuna, Kustaa H. J.: Kapina kampuksella. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 113. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2013. ISBN 978-951-39-5046-0.

Työväenliike. Vasemmisto[muokkaa]

 • Ehrnrooth, Jari: Sanan vallassa, vihan voimalla: Sosialistiset vallankumousopit ja niiden vaikutus Suomen työväenliikkeessä 1905–1914. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1992. ISBN 951-8915-64-4.
 • Hakanen, Yrjö & Tuomi, Emmi (toim.): Kolme kirjainta: SKP:n yhdeksän vuosikymmentä. Helsinki: TA-Tieto, 2008. ISBN 978-952-99418-8-9.
 • Hako, Matti & Huhtanen, Heimo & Nieminen, Matti: Aatteet ja asenteet. Kansialanimeke: Suomen työväen henkinen perinne. Työväen muistitietotoimikunnan julkaisuja 3. Helsinki: Tammi, 1973. ISBN 951-30-2347-8.
 • Helin, Matti: Päästä meidät pahasta: Uskonto Skdl:n politiikassa 1944–1961. Väitöskirja. Turku: Turun yliopisto, 1996. ISBN 951-29-0759-3.
 • Hyvärinen, Matti: Viimeiset taistot. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, Julkaisuja nro 6. Tampere: Vastapaino, 1994. ISBN 951-9066-80-2.
 • Kähkönen, Sirpa: Vihan ja rakkauden liekit: Kohtalona 1930-luvun Suomi. Helsingissä: Otava, 2010. ISBN 978-951-1-24275-8.
 • Laakso, Mikko & Åberg, Veijo: Sosialismiin! Sosialidemokraattiset nuoret 1906–2006. Helsinki: Sosialidemokraattiset nuoret, 2006. ISBN 951-9432-30-2.
 • Leppänen, Veli-Pekka: Ohranasta oppositioon: Kommunistit Helsingissä 1944–1951. Julkaisija: SKP:n Helsingin piirijärjestö ry. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto, 1994. ISBN 951-9455-41-8.
 • Mäki-Kulmala, Heikki: Taistolaisuuden harmaa kirja. Tampere: Pilot-kustannus, 2004. ISBN 952-464-183-6.
 • Pikkusaari, Jussi: Vaikea vapaus: Sosialidemokratian häviö kirkolle Suomen kulttuuritaistelussa. Väitöskirja: Oulun yliopisto2. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1998. ISBN 951-710-085-X.
 • Helin, Matti: Päästä meidät pahasta: Uskonto Skdl:n politiikassa 1944–1961. Väitöskirja. Turku: Turun yliopisto, 1996. ISBN 951-29-0759-3.
 • Katainen, Elina & Kotila, Pirkko (toim.): Työväki ja tunteet. Turku: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2002. ISBN 951-98296-3-6.
 • Krekola, Joni: Stalinismin lyhyt kurssi: Suomalaiset Moskovan Lenin-koulussa 1926–1938. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-864-4.
 • Lebedeva, Natalia & Rentola, Kimmo & Saarela, Tauno (toim.): ”Kallis toveri Stalin!” Komintern ja Suomi. Helsinki: Edita, 2002. ISBN 951-37-3568-0.
 • Roininen, Aimo: Kirja liikkeessä: Kirjallisuus instituutiona vanhassa työväenliikkeessä (1895–1918). Väitöskirja: Oulun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1993. ISBN 951-717-776-3.
 • Punaupseerit / Markku Salomaa.
 • Suominen, Tapani: Ehkä teloitamme jonkun: Opiskelijaradikalismi ja vallankumousfiktio 1960- ja 1970 -lukujen Suomessa, Norjassa ja Länsi-Saksassa. Teos pohjautuu Oslon yliopistossa 1996 hyväksyttyyn väitöskirjaan. Helsinki: Tammi, 1997. ISBN 951-31-1048-6.

32.1821 Suomen hallitusmuoto ja valtiosääntö[muokkaa]

 • Donner, Jörn: Terveenä laitoksessa: Katkelmia muistista. (Anstalten: Fragment ur minnet, 1995.) Suomentanut Rauno Ekholm. Helsingissä: Otava, 1995. ISBN 951-1-13944-4.
 • Pesonen, Pertti (toim.): Suomen EU-kansanäänestys 1994: Raportti äänestäjien kannanotoista. Helsinki: Ulkoasiainministeriö, eurooppatiedotus, 1994. ISBN 951-724-014-7.
 • Pulliainen, Erkki: Kansanedustajan valta ja vastuu. Helsingissä: Ochre Chronicles, 2006. ISBN 952-99311-4-X.
 • Raunio, Tapio & Wiberg, Matti (toim.): Eduskunta: Kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla. Helsinki: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-952-495-332-0.

32.182109 Historia[muokkaa]

 • Borg, Sami & Paloheimo, Heikki (toim.): Vaalit yleisödemokratiassa: Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tampere: Tampere University Press, 2009. ISBN 978-951-44-7568-9.
 • Jyränki, Antero & Nousiainen, Jaakko: Eduskunnan muuttuva asema. Suomen eduskunta 100 vuotta, 2. Julkaisija: Suomen eduskunta. Helsinki: Edita, 2006. ISBN 951-37-4542-2.
 • Komulainen, Arvo: Taistelu Ahvenanmaasta: Oolannin iäisyyskysymys. Helsingissä: Ajatus, 2005. ISBN 951-20-6796-X.
 • Mylly, Juhani: Edustuksellisen kansanvallan läpimurto. Julkaisija: Suomen eduskunta. Suomen eduskunta 100 vuotta 1. Helsinki: Edita, 2006. ISBN 951-37-4541-4.
 • Pernaa, Ville & Niemi, Mari K. & Pitkänen, Ville: Mielikuvavaalit: Kevään 2007 eduskuntavaalien mediailmiöt. Turku: Kirja-Aurora, 2007. ISBN 978-951-29-3245-0.
 • Tiitinen, Seppo ym.: Suomen ja kansanvallan haasteet. Suomen eduskunta 100 vuotta, 12. Julkaisija: Suomen eduskunta. Helsinki: Edita, 2008. ISBN 978-951-37-4552-3.

32.1828 Suomen puolueet[muokkaa]

 • Aarnio, Eeva & Palonen, Kari (toim.): Puolueiden periaateohjelmat 1995. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, valtio-opin laitos, 1995. ISBN 951-34-0469-2.
 • Aarnio, Eeva & Kanerva, Jukka (toim.): Puolueohjelmatutkimuksen nykysuunnat. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, valtio-opin laitos, 1995. ISBN 951-34-0468-4.
 • Alijärvi, Pirjo ym. (toim.): Vasemmiston tulevaisuus. Helsinki: Into: Työväen Sivistysliitto, 2014. ISBN 978-952-264-305-6.
 • Borg, Sami (toim.): Puolueet 1990-luvulla: Näkökulmia suomalaiseen puoluetoimintaan. Valtio-opillisia tutkimuksia n:o 53. Turku: Turun yliopisto, 1997. ISBN 951-29-1037-3.
 • Jouhki, Hannu: Demari ajaa bemarilla: Punakoneen viritysopas: (Pamfletti). Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-37686-7.
 • Kanerva, Jukka (toim.): Suomalaisten puolueohjelmien retoriikasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, valtio-opin laitos, 1991. ISBN 951-680-564-7.
 • Lindén, Jarmo (toim.): Uuden huimauksen aika. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto, 1997. ISBN 951-9455-60-4.
 • Mickelsson, Rauli: Suomen puolueet: Historia, muutos ja nykypäivä. Tampere: Vastapaino, 2007. ISBN 978-951-768-217-6.
 • Mäkinen, Riitta & Saraste, Erja (toim.): Poliittiset puolueet, etu- ja joukkojärjestöt Suomessa toisen maailmansodan jälkeen: Helsingissä 8.–9.9.l977 pidetyn Parlamentarismimme kehityslinjoja -seminaarin raportti. Helsinki: Helsingin yliopiston poliittisen historian laitos, 1977. ISBN 951-45-1214-6.
 • Niskanen, Paavo: Puolueet luokkaetujen vaalijoina Suomen eduskunnassa 1960-luvulta 1990-luvulle. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1366. Tampere: Tampere University Press, 2008. ISBN 978-951-44-7516-0. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Paastela, Jukka & Paloheimo, Heikki (toim.): Suomen puolueiden periaateohjelmat: Ohjelmat, niiden taustaa ja tarkastelua. Tampere: Tampereen yliopisto, Politiikan tutkimuksen laitos, 2006.
 • Paloheimo, Heikki & Raunio, Tapio (toim.): Suomen puolueet ja puoluejärjestelmä. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2008. ISBN 978-951-0-33188-0.
 • Rantala, Onni: Suomen puolueiden muuttuminen 1945–1980. 2. tarkistettu ja täydennetty painos. Helsinki: Gaudeamus, 1982. ISBN 951-662-320-4.

32.182809 Historia[muokkaa]

 • Antila, Jaakko: ”Politiikka on kirkossa”: Keskustapuolueen kirkkopoliittisten tavoitteiden muotoutuminen vuosina 1966–1978. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 2010. ISBN 978-952-5031-57-7.
 • Eskelinen, Heikki: Me tahdoimme suureksi Suomenmaan: Akateemisen Karjala-Seuran historia. 1, Tausta, organisaatio, aatteet ja asema yhteiskunnassa 1922–1939. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-25056-2.
 • Helin, Matti: Päästä meidät pahasta: Uskonto Skdl:n politiikassa 1944-1961. Väitöskirja. Turku: Turun yliopisto, 1996. ISBN 951-29-0759-3.
 • Kaihovaara, Pirjo: Juurella lipun punaisen: Työväenjärjestöjen liput – osa työväenkulttuuria. Helsinki: Yhteiskunnallinen arkistosäätiö, 1986. ISBN 951-99784-5-3.
 • Kettunen, Pauli & Parikka, Raimo & Suoranta, Anu (toim.): Äänekäs kansa. Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 1996. ISBN 951-95276-5-6.
 • Leino-Kaukiainen, Pirkko & Uino, Ari: Suomalaiskansallinen Kokoomus: Osa 1, Suomalaisen Puolueen ja Kansallisen Kokoomuspuolueen historia vuoteen 1929. Helsinki: Suomen kansalliskirja, 1994. ISBN 951-97090-0-2.
 • Leppänen, Veli-Pekka: Kivääri vai äänestyslippu? Suomen kommunistisen puolueen hajaannus 1964–1970. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Edita, 1999. ISBN 951-37-2785-8.
 • Mickelsson, Rauli: Suomen puolueet: Historia, muutos ja nykypäivä. Tampere: Vastapaino, 2007. ISBN 978-951-768-217-6.
 • Saarela, Tauno: Suomalainen kommunismi ja vallankumous 1923–1930. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-051-6.
 • Smolander, Jyrki: Suomalainen oikeisto ja ”kansankoti”: Kansallisen Kokoomuksen suhtautuminen pohjoismaiseen hyvinvointivaltiomalliin jälleenrakennuskaudelta konsensusajan alkuun. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-208-5.
 • Uola, Mikko: Sinimusta veljeskunta: Isänmaallinen kansanliike 1932–1944. Helsingissä: Otava, 1982. ISBN 951-1-06982-9.
 • Uola, Mikko (toim.): AKS:n tie: Akateeminen Karjala-Seura isänmaan ja heimoaatteen asialla. Julkaisija: Akateemisen Karjala-Seuran Perinneyhdistys ry. Helsinki: Minerva, 2011. ISBN 978-952-492-532-7.
 • Vares, Vesa & Uino, Ari: Suomalaiskansallinen Kokoomus: Osa 2, Kansallisen Kokoomuspuolueen historia 1929–1944. Helsinki: Edita, 2007. ISBN 9789513751548.

32.2 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa[muokkaa]

32.3 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa[muokkaa]

32.4 Ikäryhmien asema yhteiskunnassa[muokkaa]

 • Bardy, Marjatta: Mikä lapsiamme uhkaa? Suuntaviivoja 2000-luvun lapsipoliittiseen keskusteluun. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Raportteja 263. Helsinki: Stakes, 2001. ISBN 951-33-1245-3.
 • Lapsuus ja aikuisuus - kohtauspaikkana Émile / Marjatta Bardy.
 • Beauvoir, Simone de: Vanhuus. (La vieillesse, 1970.) Suomentanut Mirja Bolgár. Helsingissä: Art House, 1992. ISBN 951-884-055-5.
 • Harinen, Päivi: Valmiiseen tulleet: Tutkimus nuoruudesta, kansallisuudesta ja kansalaisuudesta. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 11. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisotutkimusseura, 2000. ISBN 951-98433-0-2.
 • Järventie, Irmeli & Sauli, Hannele (toim.): Eriarvoinen lapsuus. Porvoo Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-26373-7.
 • Kangassalo, Marjatta & Suoranta, Juha (toim.): Lasten tietoyhteiskunta. Tampere: Tampere University Press, 2001. ISBN 951-44-5076-0.
 • Laajarinne, Jukka: Leikkiminen kielletty! Kontrolliyhteiskunnan lapset. Helsinki: Atena, 2011. ISBN 978-951-796-766-2.
 • Pajamäki, Osku: Ahne sukupolvi: Suurten ikäluokkien perintö. Helsinki: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-6938-5.
 • Satka, Mirja ym. (toim.): Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta. Tampere: Vastapaino, 2011. ISBN 978-951-768-329-6.
 • Silvennoinen, Heikki (toim.): Nuorisopolitiikka Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 29. NUORAn julkaisuja 25. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisoasiainneuvottelukunta: Opetusministeriö, 2002. ISBN 952-5464-01-6.
 • Suoranta, Juha & Lehtimäki, Hanna & Hakulinen, Sampsa (toim.): Lapset tietoyhteiskunnan toimijoina. Tampereen yliopiston tietoyhteiskunnan tutkimuskeskuksen työraportteja 16. Tampere: Tampereen yliopiston tietoyhteiskunnan tutkimuslaitos, 2001. ISBN 951-44-5221-6.
 • Suutari, Minna (toim.): Vallattomat marginaalit: Yhteisöllisyyksiä nuoruudessa ja yhteiskunnan reunoilla. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 20. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Yliopistopaino, 2001. ISBN 951-98433-7-X. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Tamminen, Lilja (kirjoittaja) & Eskelinen, Jalmari (valokuvaaja): Komerot. Kadotettujen nuorten tarinoita. Valokuvanneet ja haastatteluista koonneet Lilja Tamminen & Jalmari Eskelinen. Helsinki: Osuuskunta IVA, 2013. ISBN 978-952-93-1942-8.
 • Vehkalahti, Kaisa & Suurpää, Leena (toim.): Nuoruuden sukupolvet: Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja, Tiede 152. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisotutkimusseura, 2014. ISBN 978-952-5994-63-6.
 • Wilenius, Reijo: Nuorison kapina ja aikamme suunnanmuutos. Helsinki: Weilin + Göös, 1969.

32.409 Historia[muokkaa]

 • Franck, Marketta: Nuoruus: Nuoruuden historiaa ja riittejä. Nukke- ja pukumuseon julkaisu n:o 39. Tampere: Nukke- ja pukumuseo, 2003. ISBN 951-96975-7-8.
 • Katajala-Peltomaa, Sari & Vuolanto, Ville: Lapsuus ja arki: Antiikissa ja keskiajalla. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-298-9.
 • Näre, Sari ym. (toim.): Sodassa koettua. Haavoitettu lapsuus. Helsinki: Weilin + Göös, 2007. ISBN 978-951-0-32653-4.
 • Näre, Sari ym. (toim.): Sodassa koettua. Uhrattu nuoruus. Helsinki: Weilin + Göös, 2008. ISBN 978-951-0-32654-1.
 • Näre, Sari & Kirves, Jenni & Siltala, Juha (toim.): Sodan kasvattamat. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-36733-9.

32.5 Kansainvälinen politiikka[muokkaa]

32.51 Euroopan unioni[muokkaa]

 • Clerc, Louis: Aatteista instituutioksi: Euroopan integraation historia ja rakenteet. Helsinki: Avain, 2014. ISBN 978-952-304-028-1.
 • Fischer, Joschka: Epäonnistunut Eurooppa. (Scheitert Europa?, 2014.) Suomentanut Mari Janatuinen. Helsinki: Into, 2016. ISBN 978-952-264-534-0.
 • Hautala, Heidi & Rehn, Olli & Rosas, Allan & Stubb, Alexander: Minun Eurooppani: Neljä visiota Euroopan unionin tulevaisuudesta. Helsinki: Tammi, 2003. ISBN 951-31-2366-9.
 • Hytönen, Ville ym. (toim.): Täällä Eurooppa, kuuleeko Washington: Euroopan perustuslakikysymys. Helsinki: Eurooppanuoret, 2005. ISBN 952-91-9032-8.
 • Euroopan mahdollisuus / Jouko Kajanoja ja Kaarin Taipale (toim.).
 • Kiljunen, Kimmo: Euroopan unionin perustuslaki. Kannessa myös: Puheenvuoro. 2. uudistettu laitos. Helsinki: Ulkoasiainministeriö, 2005. ISBN 951-724-475-4.
 • Kivinen, Olli: Euroopan vuosisata alkaa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-24119-9.
 • Kuosma, Tapio: Uljas uusi Eurooppa: Euroopan unionin perustuslaki. Omakirja. Espoo: Livres Belles-Lettres, 2005. ISBN 952-99178-7-2.
 • Kuusela, Hanna & Bruun, Otto (toim.): Euroopasta ei mitään uutta? Kansalaiset Euroopan unionia etsimässä. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-107-4.
 • Mikkeli, Heikki ym.: Westfalenista Amsterdamiin: Nykyaika, historia, EU. Eurooppa-tietoa 168. Helsinki: Edita: Eurooppa-tiedotus, 1998. ISBN 951-37-2473-5.
 • Mäkinen, Katja: Ohjelmoidut eurooppalaiset: Kansalaisuus ja kulttuuri EU-asiakirjoissa. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, nykykulttuurin tutkimusyksikkö, 2012. ISBN 978-951-39-4893-1.
 • Nieminen, Hannu & Karppinen, Kari & Mörä, Tuomo (toim.): Onko Eurooppa olemassa? Näkökulmia eurooppalaiseen julkisuuteen ja demokratiaan. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-062-6.
 • Nuotio, Kimmo & Malkki, Leena (toim.): Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa. Forum iuris. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2010. ISBN 978-952-10-5538-6.
 • Patomäki, Heikki & Minkkinen, Petri: Yhdentymisen ja rahaunionin politiikkaa: Suomi ja Emu globaalissa poliittisessa taloudessa. Helsinki: Like: Ulkopoliittinen instituutti, 1997. ISBN 951-578-538-3.
 • Raunio, Tapio & Saari, Juho (toim.): Euroopan tulevaisuus. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-037-4.
 • Raunio, Tapio & Saari, Juho (toim.): Euroopan paras maa? Suomen muuttuva asema Euroopan unionissa. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-260-6.
 • Rehn, Olli: Pieni valtio Euroopan unionissa. Helsinki: Kirjayhtymä, 1996. ISBN 951-26-4199-2.
 • Raunio, Tapio & Wiberg, Matti (toim.): EU ja Suomi: Unionijäsenyyden vaikutukset suomalaiseen yhteiskuntaan. Helsinki: Edita, 2000. ISBN 951-37-3187-1.
 • Ruonala, Marko: EU-perusteos. Eurooppa-tietoa 192. Helsinki: Ulkoasiainministeriö, Eurooppatiedotus, 2008. ISBN 978-951-724-639-2.
 • Stubb, Alexander: EU 2005: Hikinen vuosi. Osa kirjoituksista julkaistu aiemmin eri lehdissä. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-32330-6.
 • Stubb, Alexander (toim.): Marginaalista ytimeen: Suomi Euroopan Unionissa 1989–2003. Osa kirjoituksista julkaistu aiemmin eri lehdissä. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-31-2961-6.
 • Stubb, Alexander: Alaston totuus ja muita kirjoituksia suomalaisista ja eurooppalaisista. The naked truth and other stories about Finns and Europeans. Kolumnit julkaistu aiemmin Blue Wings -lehdessä vuosina 2005–2009. Suomentanut Tero Valkonen. Kääntökirja. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35175-8.
 • Tiilikainen, Teija & Palosaari, Teemu (toim.): Integraation teoria. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-042-8.
 • Toivanen, Erkki: Eurooppalaisuuden rajoilla. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-18930-1.
 • Wallgren, Thomas (toim.): EU vaakalaudalla. Kirjoituksia Suomen ja Euroopan tulevaisuudesta. Helsinki: Like, 2002. ISBN 951-578-944-3.
 • Widgrén, Mika: Euroopan integraation talous ja politiikka. Helsinki: Taloustieto, 2001. ISBN 951-628-324-1.

32.51038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Erkkilä, Tero & Tiilikainen, Teija: Avain EU-käsitteisiin. Helsinki: UM:n Eurooppatiedotus, 2012. ISBN 978-952-281-017-5.

32.5107 Oppikirjat[muokkaa]

 • Liuskari, Markku & Päivärinta, Kimmo & Vihervä, Vesa: Forum. 4, Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni. 4. painos. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-25981-7.

32.52 Suomen ulkopolitiikka[muokkaa]

 • Apunen, Osmo: Tilinteko Kekkosen aikaan: Ulkopoliittinen valta ja vallankäyttö Suomessa. Helsingissä: Kirjayhtymä, 1984. ISBN 951-26-2675-6.
 • Ervasti, Pekka & Laakso, Jaakko: Karhun naapurista Naton kainaloon: Puolueettoman Suomen marssi läntisen sotilasliiton leiriin. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25559-9.
 • Forsberg, Tuomas & Vaahtoranta, Tapani (toim.): Johdatus Suomen ulkopolitiikkaan: Kylmästä sodasta uuteen maailmanjärjestykseen. Ulkopoliittisen instituutin julkaisuja nro 2. Helsinki: Gaudeamus, 1993. ISBN 951-662-575-4.
 • Harle, Vilho & Moisio, Sami: Missä on Suomi? Kansallisen identiteettipolitiikan historia ja geopolitiikka. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-076-7.
 • Krohn, Elias (toim.): 51 hyvää syytä sanoa Natolle ”kiitos ei”. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2003. ISBN 952-471-160-5.
 • Rusi, Alpo (toim.): Ei enää erityistapaus: Suomen kansainvälinen asema kylmän sodan jälkeen. Porvoo Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27404-6.
 • Salminen, Esko: Suomettumisen uusin aalto: Suomen haastavat naapurisuhteet 1990–2010. Helsinki: Minerva, 2011. ISBN 978-952-492-469-6.
 • Seppänen, Esa: Venäjä: Vanha tuttu, vaan niin vieras: Suomen naapurikuvan todet, luulot ja harhat. Helsinki: Tammi, 2010. ISBN 978-951-31-5736-4.
 • Tarkka, Jukka: Karhun kainalossa: Suomen kylmä sota 1947-1990. Helsinki: Otava, 2012. ISBN 978-951-1-25796-7.
 • Tarkka, Jukka: Venäjän vieressä: Suomen turvallisuuskulttuuri 1990–2012. Helsingissä: Otava, 2015. ISBN 978-951-1-28667-7.
 • Valkonen, Martti: Suomettaminen jatkuu yhä: Moskovan-kirjeenvaihtajan näkökulma Suomen ja itänaapurin suhteisiin kolmannesvuosisadan ajalta. Helsinki: Tammi, 1998. ISBN 951-31-1355-8.

32.6 Kansainvälinen yhteistyö[muokkaa]

 • Alasuutari, Pertti & Ruuska, Petri: Post-patria? Globalisaation kulttuuri Suomessa. Sitra 224. Tampere: Vastapaino, 1999. ISBN 951-768-051-1.
 • Backström, Lars: Katastrofin kasvot: Seitsemän vuotta humanitaarisen avun parissa. Helsinki: Edita, 2005. ISBN 951-37-4459-0.
 • Hakanen, Maija & Partanen, Leo: Kuka maksaa ympäristölaskut? Näkökulmia ympäristölliseen oikeudenmukaisuuteen globaalissa pörssitaloudessa. Marxilainen foorumi -julkaisusarja 33. Helsinki: TA-tieto: Demokraattinen sivistysliitto, 2004. ISBN 952-99418-2-X.
 • Harisalo, Risto & Miettinen, Ensio: Globalisaatio: Avoin vai suljettu maailma. Helsinki: Art House, 2000. ISBN 951-884-281-7.
 • Heininen, Lassi: Euroopan pohjoinen 1990-luvulla: Moniulotteisten ja ristiriitaisten intressien alue. Väitöskirja, Lapin yliopisto. Acta Universitatis Lapponiensis 21. Arktisen keskuksen tiedotteita 30. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1999. ISBN 951-634-667-7.
 • Kohti yhteistyön maailmaa. SDP:n uusi periaateohjelma; keskusteluaineisto 9. Helsinki: Suomen sosialidemokraattinen puolue, 1998. ISBN 951-9220-71-2.
 • Rohweder, Liisa (toim.): Kasvaminen globaaliin vastuuseen: Yhteiskunnan toimijoiden puheenvuoroja. Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen -projekti. Opetusministeriön julkaisuja 40:2008. Helsinki: Opetusministeriö, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto, 2008. ISBN 978-952-485-594-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Salminen, Kerstin & Poutanen, Päivi: Kulttuurikompassi. Helsinki: Edita, 1996. ISBN 951-37-2024-1.
 • Virtanen, Rauli: Hiljaiset auttajat: Suomalaista katastrofityötä Turkin sodasta Haitiin. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-36830-5.

32.68 Kansainväliset järjestöt[muokkaa]

 • Kolmannen maailman puheenvuoroja / Peik Johansson (toim).
 • Moninaisuus luovuutemme lähteenä: Kulttuurin ja kehityksen maailmankomission raportti. (Our creative diversity, 1996.) Suomennos: Susan Heiskanen. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15647-0.

32.7 Rauhankysymys. Rauhantutkimus[muokkaa]

Katso myös[muokkaa]