Ihmisoikeudet ja kansalaisen asema yhteiskunnassa

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

32.2 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa[muokkaa]

 • Al-Hussein, Lubna Ahmad: 40 raipaniskua: Tositarina nyky-Sudanista. Jyväskylä: Minerva, 2010. ISBN 978-952-492-391-0.
 • Anttonen, Marjut: Menetetty koulunkäynti: Norjan valtion hyvitykset saamelaisille ja kveeneille. Pro gradu -työ: Turun yliopisto, kasvatustieteen laitos. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 2010. ISBN 978-952-5889-01-7. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Chomsky, Noam: Mediakontrolli: Propagandan mahtavat saavutukset. (Media control: The spectacular achievements of propaganda, 1997.) Suomentanut Sami Heino. Turku: Sammakko, 2003. ISBN 952-5194-52-3.
 • Denham, Diana & C.A.S.A. Collective (toim.): Tavallisten ihmisten kapina: Kertomuksia Meksikosta. (Teaching Rebellion. Stories from the Grassroots Mobilization, 2008.) Suomentaneet Laura Böök ym. Helsinki: Like: Into, 2010. ISBN 978-952-01-0439-9.
 • Venäjän ihmisoikeusliike / Juri Džibladze, Anna Sevortjan, Airi Leppänen (toim.)
 • Goffman, Erving: Minuuden riistäjät: Tutkielma totaalisista laitoksista. (Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates, 1961.) Suomennos Auli Tarkka & Riitta Suominen. 2. painos, näköispainos. Alkuteos: Helsinki: Marraskuun liike, 1969. (Teoksen neljästä esseestä on suomennettu On the characteristics of total institutions ja The moral career of the mental patient). Sisältää myös: Erving Goffman ja minuuden riistäjät / Klaus Mäkelä. Riihimäki: Mielenterveyden keskusliitto, 1997. ISBN 952-5154-04-1.
 • Greenwald, Glenn: Ei pakopaikkaa: Edward Snowdenin valinnat. (No place to hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. surveillance state, 2014.) Suomentanut Tero Valkonen. Turku: Gummerus, 2014. ISBN 978-951-20-9513-1.
 • Hirsch, Joachim: Turvavaltio: ”Saksan malli”, sen kriisi ja uudet yhteiskunnalliset liikkeet. (Der Sicherheitsstaat: Das ”Modell Deutschland,” seine Krise und die neuen sozialen Bewegungen, 1981.) Teoksen kääntämiseen ovat osallistuneet Raimo Blom ym. Käännöksen tarkistanut ja teoksen toimittanut: Veikko Pietilä. Tampere: Vastapaino, 1983. ISBN 951-9066-03-9.
 • Häyry, Heta & Häyry, Matti (toim.): Luonnotonta lastensaantia?. Preesens-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1989. ISBN 951-662-483-9.
 • Kallavuo, Mikael: Väkivallattomuus ja demokratia: Avoimia eettisiä yhteisöjä voi luoda vain väkivallattomuudella. Helsinki: Suomen rauhanpuolustajat, 2006. ISBN 951-807-100-4.
 • Khan, Irene & Petrasek, David: Kohtalona köyhyys? Miten oikeuksien puute syventää köyhyyttä. (The unheard truth: Poverty and human rights, 2009.) Suomentanut Lauri Itäkangas. Helsinki: WSOY: Amnesty International, 2009. ISBN 978-951-0-35494-0.
 • Kohti yhteistyön maailmaa. SDP:n uusi periaateohjelma; keskusteluaineisto 9. Helsinki: Suomen sosialidemokraattinen puolue, 1998. ISBN 951-9220-71-2.
 • Lindqvist, Sven: Tappakaa ne saatanat. (Utrota varenda jävel, 1992.) Suomentanut Antero Tiusanen. Vantaa: Pequod, 1996. ISBN 951-97226-1-0.
 • Ludwig, Klemens: Vainotut kansat: Kansallisten ja uskonnollisten vähemmistöjen kirja. (Bedrohte Völker: Ein Lexikon nationaler und religiöser Minderheiten, 1985.) Suomentajat: Marketta Helevä ym. Helsinki: Gaudeamus, 1990. ISBN 951-662-500-2.
 • Mäkinen, Virpi & Pessi, Anne Birgitta (toim.): Kerjääminen eilen ja tänään: Historiallisia, oikeudellisia ja sosiaalipoliittisia näkökulmia kerjäämiseen. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-251-0.
 • Niemelä, Seppo: Toteutumattomat oikeudet. 53 s. Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi 2007. Helsinki: Oikeusministeriö, 2007.
 • Pietarinen, Juhani ym.: Oikeus itsemääräämiseen. Helsinki: Painatuskeskus, 1994. ISBN 951-37-1341-5.
 • Raento, Pauliina (toim.): Yhdessä erikseen: Kansalliset konfliktit Länsi-Euroopassa. Helsinki: Gaudeamus, 1993. ISBN 951-662-574-6.
 • Raulo, Marianna: Ihmisiä vai ihmisiä: Vähemmistöoikeuksien filosofiaa. Pohjautuu Helsingin yliopiston filosofian laitoksella 1997 hyväksyttyyn samannimiseen lisensiaatintyöhön. Helsinki: Yliopistopaino, 1999. ISBN 951-570-444-8.
 • Rigo, Enrica: Rajojen Eurooppa. (Europa di confine: Trasformazioni della cittadinanza nell'Unione allargata, 2007.) Esipuhe Étienne Balibar. Suomentaneet Antti Paakkari, Taina Rajanti, Miika Saukkonen ja Eetu Viren. Helsinki: Like, 2009. ISBN 978-952-01-0302-6.
 • Saarinen, Tuija & Suhonen, Seppo (toim.): Koltat, karjalaiset ja setukaiset: Pienet kansat maailmojen rajoilla. Kuopio: Snellman-instituutti, 1995. ISBN 951-842-167-6.
 • Saro-Wiwa, Ken: Vankilapäiväkirja. (A month and a day: A detention diary, 1995.) Suomentanut Markku Tuiskula. Helsinki: Like, 1996. ISBN 951-578-291-0.
 • Saukkonen, Pasi: Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2007. ISBN 978-951-0-31756-3.
 • Scheinin, Martin & Tarvain, Kirsi (toim.): Oikeus kieltäytyä sotilaskäskyistä. 29.9.–1.10.1990 Espoossa ja Helsingissä järjestetyn kansainvälisen symposiumin The right to refuse military orders aineisto. Julkaisijat: Suomen rauhanliitto – YK-yhdistys, Juristit rauhan ja eloonjäämisen puolesta ry. Helsinki: Suomen rauhanliitto – YK-yhdistys, 1991. ISBN 951-9193-34-0.
 • Selbourne, David: Velvollisuuden periaate. (The principle of duty: An essay on the foundations of the civic order, 1994.) Suomentanut Manu J. Vuorio. Helsinki: Yliopistopaino, 2005. ISBN 951-570-582-7.
 • Sen, Amartya: Identiteetti ja väkivalta. (Identity and violence: The illusion of destiny, 2006.) Suomentanut Jussi Korhonen. Helsinki: Basam books, 2009. ISBN 978-952-5734-03-4.
 • Sharp, Gene: Väkivallattomuus: Realistinen vaihtoehto. (There are realistic alternatives, 2003.) Suomentanut Antti Kaski. Aseidenriisuntavihkot 43. Helsinki: Rauhankirjallisuuden edistämisseura: Suomen rauhanliitto – YK-yhdistys: Itämerikeskussäätiö, 2007. ISBN 978-951-9457-37-6. Alkuteoksen verkkoversio (PDF).
 • Sysikaski, Kalle: Kansanmurha paratiisissa: Itä-Timorin historia ja nykypäivä. Helsinki: Suomen sadankomitealiitto, 1996. ISBN 951-9372-18-0.
 • Tamminen, Tapio (toim.): Sinisten vuorten adivasit: Intian alkuperäisväestö murroksessa. Tuotanto: Kehitysmaayhdistys Pääskyt. Helsinki: Like: Into, 2010. ISBN 978-952-5675-66-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Wahlström, Riitta: Suvaitsevuuteen kasvattaminen: Erilaisuus on rikkautta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21147-8.
 • Yildiz, Kerim: Turkki, kurdit ja EU. (The kurds in Turkey: EU accession and human rights, 2005.) Suomennos: Kirsi Komonen. Esipuhe: Noam Chomsky. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2006. ISBN 952-471-811-1.

Suomi[muokkaa]

 • Aaltonen, Milla & Joronen, Mikko & Villa, Susan: Syrjintä Suomessa 2008. Helsinki: Ihmisoikeusliitto, 2009. ISBN 978-952-99667-5-2.
 • Arajärvi, Pentti: Sivistykselliset oikeudet ja velvollisuudet. Joensuun yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja n:o 16. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2006. ISBN 952-458-792-0.
 • Bartsch, Pia ym. (toim.): Elämän palasia: Ihmisten kokemuksia matkalla kohti tasa-arvoisempaa Suomea. Helsinki: Kynnys, 2008. ISBN 978-952-99384-3-8.
 • Suomen kansalliset vähemmistöt : kulttuurien ja kielten rikkautta / [toimittajat: Okan Daher, Lauri Hannikainen, Karoliina Heikinheimo].
 • Dahlgren, Taina ym. (toim.): Vähemmistöt ja niiden syrjintä Suomessa. Ihmisoikeusliitto r.y.:n julkaisusarja n:o 4. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. ISBN 951-570-299-2.
 • Puhe on Suomesta : kirjeitä 1979-1980 / Antti Eskola, Johannes Salminen.
 • Kansalaisryhmä: Kansalaistottelemattoman käsikirja. Helsinki: Gaudeamus, 1988. ISBN 951-662-444-8.
 • Kuortti, Joel & Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli (toim.): Kolonialismin jäljet: Keskustat, periferiat ja Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-014-5.
 • Kännö, Eila: Naisena miesten maailmassa. Haastatteluiden ja arkistomateriaalin pohjalta koonnut ja kirjoittanut Leena Laulajainen. Helsingissä: Otava, 1990. ISBN 951-1-11025-X.
 • Ojanen, Tuomas: Perusoikeudet ja ihmisoikeudet Suomessa. Forum iuris. Helsinki: Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2003. ISBN 951-45-9479-7.
 • Pentikäinen, Juha & Hiltunen, Marja (toim.): Suomen kulttuurivähemmistöt. Pohjautuu teokseen Cultural minorities in Finland: An overview towards cultural policy, 1995. Helsinki: Suomen Unesco-toimikunta, 1997. ISBN 951-53-1699-5.
 • Rinne, Jarmo: Henkilökohtaistuva politiikka: Tutkimusmatkoja refleksiiviseen kansalaistoimintaan. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2011. ISBN 978-951-44-8340-0. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Saukkonen, Pasi: Erilaisuuksien Suomi: Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-295-8.
 • Takala, Jukka-Pekka & Konstari, Timo (toim.): Mikä Suomessa salaista: Salaisen ja julkisen rajat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1982. ISBN 951-0-11300-X.
 • Tammilehto, Olli (toim.): Kun edustajat eivät riitä: Kansalaistoiminnan opas. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-15630-2.
 • Vilander, Minttu (toim.): Itseisarvona ihmisyys: Puheenvuoroja ihmisoikeuspolitiikasta. Helsinki: Kansallinen sivistysliitto, 2009. ISBN 978-951-8964-93-6.

Suomenruotsalaiset[muokkaa]

 • Allardt, Erik & Starck, Christian: Vähemmistö, kieli ja yhteiskunta: Suomenruotsalaiset vertailevasta näkökulmasta. Pohjautuu tekijöiden Ruotsissa 1981 julkaistuun teokseen Språkgränser och samhällsstruktur: Finlandssvenskarna i ett jämförande perspektiv. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981. ISBN 951-0-10713-1.
 • Saukkonen, Pasi: Mikä suomenruotsalaisissa ärsyttää? – Selvitys mediakeskustelusta Suomessa. Magma-studie 1/2011. Helsinki: Finlands svenska tankesmedja Magma, 2007. ISBN 978-952-5864-15-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Suomenruotsalaiset. Helsinki: Suomenruotsalaiset kansankäräjät, 1994. ISBN 952-9700-12-1.

Ihmisoikeudet[muokkaa]

 • Compasito : lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja / toimittanut ja yhteistyössä kirjoittanut Nancy Flowers
 • Hannikainen, Lauri ym. (toim.): Ihmisoikeudet: Sata kansainvälistä asiakirjaa. 2. uudistettu painos. Ihmisoikeusliitto ry:n julkaisusarja nro 1. Julkaisija: Ihmisoikeusliitto. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1403-9.
 • Holm, Saija & Laukkanen, Mari-Elina (toim.): Fredi: Pojat, tasa-arvo ja ihmisoikeudet: Opetusmateriaali. Helsinki: Setlementtinuorten liitto ry, 2007. ISBN 978-951-97487-3-3.
 • Honkanen, Jussi & Syrjälä, Jaana (toim.): Lapsen oikeudet. Helsinki: Suomen YK-liitto, 2000. ISBN 952-9694-38-5.
 • Härkönen, Kirsti: Kunniallisen naisen taakka: Raportti seksuaalisesta väkivallasta Turkissa. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2004. ISBN 952-471-304-7.
 • Ihmisoikeudet: Sata kansainvälistä asiakirjaa. Julkaisija: Ihmisoikeusliitto. Toimituskunta: Lauri Hannikainen ym. 2. uudistettu painos. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1403-9.
 • Ihmisoikeudet 2000-luvulla: Sopimuksia ja asiakirjoja. Julkaisija: Ihmisoikeusliitto. Toimitus: Arto Haapea. Helsinki: Edita, 2002. ISBN 951-37-3557-5.
 • Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Johdannon ja historian kirjoittanut Tuija Sarvi. Helsinki: Suomen YK-liitto, 2008. ISBN 978-952-9694-62-4.
 • Kristof, Nicholas D. & Sheryl WuDunn: Puolikas taivasta. (Half the sky: Turning oppression into opportunity for women worldwide, 2009.) Suomentanut Kirsi Luoma. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0424-5.
 • Peruskoulun ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja. (Manual for human rights education.) Toimitus ja käännös: Pekka Elo ym. Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja no. 73. Helsinki: Opetusministeriö, 1998. ISBN 952-442-048-1.
 • Puro, Perttu: Eurooppa ja ihmisoikeudet. Helsinki: Suomen YK-liitto: Edita, 1999. ISBN 952-9694-34-2.
 • Scheinin, Martin: Ihmisoikeudet Suomen oikeudessa: Valtiosääntöoikeudellinen tutkimus kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valtionsisäisestä voimassaolosta sekä ihmisoikeus- ja perusoikeusnormien sovellettavuudesta Suomen oikeusjärjestyksessä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 1991. ISBN 951-855-121-9.
 • Scheinin, Martin: Yhteiset ihmisoikeutemme. Toimittaja: Jaana Syrjälä. Helsinki: Suomen YK-liitto, 1998. ISBN 952-9694-25-3.
 • Vuorio, Manu J.: Seuraako ihmisoikeuksista myös ihmisvelvollisuuksia? Käsiteanalyyttis-historiallinen tutkimus elinympäristömme nykyisen tilan ja oikeuksien jakautumisen globaalin epätasa-arvon asettamista reunaehdoista ja vaatimuksista sekä näiden taustasta oikeuksien ja velvollisuuksien välisen suhteen problematiikassa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Turku: M. J. Vuorio, 1999. ISBN 952-91-1490-7.

Sananvapaus[muokkaa]

 • Haikara, Kalevi (toim.): Ajatus vapaa – sana kahleissa: Vainottujen, vangittujen, kidutettujen, teloitettujen kirjailijain kansainvälinen ääni. Valikoinut ja suomentanut Kalevi Haikara. Helsinki: Like, 1998. ISBN 951-578-622-3.
 • Leskinen, Arvo: Sanomisen ”vapaus”: Ilmaisunvapauden toteuttaminen ja toteutuminen. Vuokatti: Kustannusmarko, 2008. ISBN 978-951-97903-6-7.
 • Niiranen, Valtteri & Sotamaa, Petteri: Sananvapauslain käsikirja. Helsinki: WSOY lakitieto, 2003. ISBN 951-670-110-8.
 • Nordenstreng, Kaarle (toim.): Sananvapaus. Helsinki Porvoo Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-20841-8.
 • Vuortama, Timo & Kerosuo, Lauri: Viestinnän lait ja säännöt. 6. kokonaan uudistettu laitos. Karkkila: Kustannus-Mäkelä, 2004. ISBN 951-882-409-6.

Ajatuksenvapaus[muokkaa]

 • Bury, J. B.: Ajatuksen vapauden historia. (History of freedom of thought, 1914.) Suomentanut Huvi Vuorinen. Helsinki: Otava, 1917.
 • Haarscher, Guy: Tunnustuksettomuus. (La laïcité, 1996.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura ry, 2006. ISBN 952-5503-22-4.
 • Hartikainen, Erkki: Raportti uskonnonvapaudesta 2. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1980.
 • Heikka: Vapaina ja tasavertaisina: Uskonnot ja ihmisoikeudet
 • Toivonen, Raimo: Uskonnonvapauslaki, hautaustoimilaki, peruskoululaki 13 §: Kriittinen tutkimus. Jämsä: Raimo Toivonen, 2008.

Kansalaistottelemattomuus[muokkaa]

 • Gandhi, Mohandas: Tottelemattomuudesta. Toimittaneet ja suomentaneet Eila Salomaa ja Jukka Viitanen. Uudistettu ja toimitettu laitos. Ensimmäinen laitos nimellä Kirjoituksia. Lähdeaineisto: Essential writings / Mohandas Gandhi. Helsinki: Taifuuni, 2003. ISBN 951-581-083-3.
 • Hoffman, Abbie: Varasta tämä kirja. (Steal this book, 1971.) Suomentanut Ville Sutinen. Helsinki: Johnny Kniga, 2007. ISBN 978-951-0-32914-6.
 • Thoreau, Henry David ym.: Kansalaistottelemattomuudesta. Toimittanut Outi Lauhakangas. Visio. Helsingissä: Otava, 1986. ISBN 951-1-08630-8.

Rotusyrjintä[muokkaa]

 • Bjurwald, Lisa: Euroopan häpeä: Rasistien voittokulku. (Europas skam: Rasister på frammarsch, 2011.) Suomennos: Taru Laiho. Helsinki: Art House, 2011. ISBN 978-951-884-484-9.
 • Cleaver, Eldridge: Musta pantteri: Kirjoituksia ja puheita. (Post-prison writings and speeches, 1969.) Suomentanut Risto Lehmusoksa. Toimittanut Robert Scheer. Jyväskylä: Gummerus, 1970.
 • Isaksson, Pekka & Jokisalo, Jouko: Historian lisälehtiä: Suvaitsevaisuuden ongelma ja vähemmistöt kansallisessa historiassa. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2005. ISBN 952-471-543-0.
 • Isaksson, Pekka & Jokisalo, Jouko: Kallonmittaajia ja skinejä: Rasismin aatehistoriaa. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 1998 (tarkistettu 3. painos 2005). ISBN 952-471-543-0.
 • Jelloun, Tahar Ben: Isä, mitä on rasismi?. (Le racisme expliqué à ma fille, 1997.) Suomentanut Annikki Suni. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1998. ISBN 951-20-5383-7.
 • Jokisalo, Jouko (toim.): Rasismi tieteessä ja politiikassa: Aate- ja oppihistoriallisia esseitä. Helsinki: Edita, 1996. ISBN 951-37-1821-2.
 • Jokisalo, Jouko & Simola, Raisa: Kulttuurisia kohtaamisia. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2010. ISBN 978-952-01-0452-8.
 • Kaartinen, Marjo: Neekerikammo: Kirjoituksia vieraan pelosta. Turku: k&h, Turun yliopisto, kulttuurihistoria, 2004. ISBN 951-29-2568-0.
 • Mustavalkoinen Etelä-Afrikka : apartheid, Suomi ja kansainvälinen eristäminen / toimittaneet Kimmo Kiljunen ja Satu Lehtonen.
 • Lepola, Outi: Ulkomaalaisesta suomenmaalaiseksi: Monikulttuurisuus, kansalaisuus ja suomalaisuus 1990-luvun maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa. Väitöskirja: Helsindin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. ISBN 951-746-139-9.
 • Lindahl, Kent: Exit: Irti natsismin kahleista. (Exit: Min väg bort från nazismen, 2000.) Käännös: Leena Nilsson. Helsinki: Suomen rauhanpuolustajat: Like, 2002. ISBN 952-471-057-9.
 • Lindqvist, Sven: Rasismin vastustajia: Ihmisiä ja argumentteja taistelussa rotuennakkoluuloja vastaan 1750–1900. (Antirasister: Människor och argument i kampen mot rasismen 1750–1900, 1995.) Suomentanut Heikki Salojärvi. Vantaa: Pequod, 1998. ISBN 951-97226-5-3.
 • Mattila, Markku: Kansamme parhaaksi: Rotuhygienia Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1999. ISBN 951-710-111-2.
 • Miles, Robert: Rasismi. (Racism, 1989.) Suomentaneet Antero Tiusanen ja Juha Koivisto. Tampere: Vastapaino, 1994. ISBN 951-9066-72-1.
 • Puuronen, Vesa (toim.): Valkoisen vallan lähettiläät: Rasismin arki ja arjen rasismi. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-081-3.
 • Raittila, Pentti (toim.): Etnisyys ja rasismi journalismissa. Julkaisija Suomen journalistiliitto. Mediakriittinen julkaisusarja 6. Tampere: Tampere University Press, 2002. ISBN 951-44-5338-7.
 • Rastas, Anna: Rasismi lasten ja nuorten arjessa: Transnationaalit juuret ja monikulttuuristuva Suomi. Väitöskirjan tiivistelmäosa, Tampereen yliopisto. Nuorisotutkimusverkoston ja Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 78. Tampere Helsinki: Tampere University Press: Nuorisotutkimusverkosto, 2007. ISBN 978-951-44-6946-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Simola, Raisa & Heikkinen, Kaija (toim.): Monenkirjava rasismi. Joensuu: Joensuu University Press, 2003. ISBN 952-9800-39-8.

Saamelaisten asema[muokkaa]

 • Aikio-Puoskari, Ulla: Saamen kielen ja saamenkielinen opetus Pohjoismaissa: Tutkimus saamelaisten kielellisistä ihmisoikeuksista Pohjoismaiden kouluissa. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2001. ISBN 951-634-762-2.
 • Helander, Elina & Kailo, Kaarina (toim.): Ei alkua ei loppua: Saamelaisten puheenvuoro. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 1999. ISBN 951-578-632-0.
 • Hirvonen, Vuokko: Saamenmaan ääniä: Saamelaisen naisen tie kirjailijaksi. (Sámeeatnama jienat: Sápmelas nissona bálggis girjecállin, 1999.) Suomennos Oulun yliopistossa hyväksytystä väitöskirjasta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. ISBN 951-746-087-2.
 • Korpijaakko, Kaisa: Saamelaisten oikeusasemasta Ruotsi-Suomessa: Oikeushistoriallinen tutkimus Länsi-Pohjan Lapin maankäyttöoloista ja -oikeuksista ennen 1700-luvun puoliväliä. Väitöskirja. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1989. ISBN 951-640-440-5.
 • Korpijaakko-Labba, Kaisa: Maanomistustyöryhmän selvitys saamelaiskäräjille II osamietintö: Oikeusministeriön maaoikeustutkimus -projektin tuottamien selvitysten oikeudellista arviointia. Inari: Saamelaiskäräjät, 2007. ISBN 978-952-441-155-4.
 • Korpijaakko-Labba, Kaisa: Saamelaisten oikeusasemasta Suomessa: Kehityksen pääpiirteet Ruotsin vallan lopulta itsenäisyyden ajan alkuun. Kautokeino: Sámi instituhtta, 2000. ISSN 0332-7779.
 • Lehtola, Veli-Pekka: Nickul: Rauhan mies, rauhan kansa. Inari: Kustannus-Puntsi, 2000. ISBN 952-5343-05-7.
 • Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset: Historia, yhteiskunta, taide. Inari: Kustannus-Puntsi, 1997. ISBN 951-97541-2-1.
 • Lindgren, Anna-Riitta: Helsingin saamelaiset ja oma kieli. Tutkimus kuuluu Suomen Akatemian rahoittamaan projektiin Saamen kielen asema Suomessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. ISBN 951-746-205-0.
 • Pääkkönen, Erkki: Saamelaisuus sirkumpolaarisena etnisyytenä. Oulu: Guovdageaidnu: University of Oulu, Research Institute of Northern Finland: Sámi instituhtta, 1995. ISBN 951-42-4189-4.
 • Pääkkönen, Erkki: Saamelainen etnisyys ja pohjoinen paikallisuus: Saamelaisten etninen mobilisaatio ja paikallisperustainen vastaliike. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2008. ISBN 978-952-484-267-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Scheinin, Martin & Dahlgren, Taina (toim.): Toteutuvatko saamelaisten ihmisoikeudet. Ihmisoikeusliitto ry:n julkaisusarja n:o 7. Helsinki: Yliopistopaino, 2001. ISBN 951-570-482-0.
 • Seurujärvi-Kari, Irja & Halinen, Petri & Pulkkinen, Risto (toim.): Saamentutkimus tänään. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011. ISBN 978-952-222-220-6.
 • Tuominen, Marja ym. (toim.): Pohjoiset identiteetit ja mentaliteetit. Osa 1, Outamaalta tunturiin. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. C 16, Katsauksia ja puheenvuoroja. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja. C 32, Työpapereita. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1999. ISBN 951-634-697-9.
 • Tuulentie, Seija: Meidän vähemmistömme: Valtaväestön retoriikat saamelaisten oikeuksista käydyissä keskusteluissa. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001. ISBN 951-746-257-3.
 • Valkeapää, Nils-Aslak: Terveisiä Lapista: (Pamfletti). Helsinki: Otava, 1971.
 • Valkonen, Sanna: Poliittinen saamelaisuus. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-254-1.

Romanien asema[muokkaa]

 • Kopsa-Schön, Tuula: Kulttuuri-identiteetin jäljillä: Suomen romanien kulttuuri-identiteetistä 1980-luvun alussa. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-911-1.
 • Markkanen, Airi: Huomio! Romaneita tiellä!
 • Mustalaisasiain neuvottelukunta: Mustalaiset vähemmistönä suomalaisessa yhteiskunnassa: Tietoa mustalaisuudesta ja yhteiskunnan palveluista. Helsinki: Valtioneuvosto, 1981. ISBN 951-46-6106-0.
 • Ollikainen, Marketta: Vankkurikansan perilliset: Romanit, Euroopan unohdettu vähemmistö. Ihmisoikeusliitto r.y.:n julkaisusarja n:o 3. Helsinki: Yliopistopaino, 1995. ISBN 951-570-265-8.
 • Luonnollisesti : etnografinen tutkimus romaninaisten elämänkulusta / Airi Markkanen.
 • Pulma, Panu: Suljetut ovet: Pohjoismaiden romanipolitiikka 1500-luvulta EU-aikaan. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-785-0.
 • Rantala, Veijo & Huttunen, Laura: ”Aito mustalainen on lämmin ihminen”: Suomen mustalaisten etnisen identiteetin rakentuminen puheessa. Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia B 14. Tampere: Tampereen yliopisto, 1993. ISBN 951-44-3529-X.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema[muokkaa]

 • Autere, Hanna: Lesboperhe ja päivähoito. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus Seta, 1996. ISBN 952-9862-08-3.
 • Charpentier, Sari: Sukupuoliusko: Valta, sukupuoli ja pyhä avioliitto lesbo- ja homoliittokeskustelussa. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 69. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2001. ISBN 951-39-0912-3.
 • Corvino, John: Mitä vikaa on homoseksuaalisuudessa?. (What's wrong with homosexuality?, 2013.) Suomentanut Kirsi Luoma. Helsinki: Like, 2013. ISBN 978-952-01-1029-1.
 • Hiltunen, Rainer: Virallisesti ventovieraat: Samaa sukupuolta olevien parisuhteet lainsäädännössä. Pro gradu -työ: Lapin yliopisto. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus Seta, 1996. ISBN 952-9862-07-5.
 • Koivisto, Nelli (toim.): Lupa kuulua – lupa näkyä: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt liikunnassa ja urheilussa. Helsinki: Suomen liikunta ja urheilu, 2005. ISBN 952-5062-65-1.
 • Korhonen, Johanna & Östman, Jeanette (toim.): Kaikella rakkaudella: Sanoja seksuaalisuudesta ja sukupuolesta. Ruotsinkieliset tekstit on suomentanut Riikka Toivanen. Helsinki: Into, 2014. ISBN 978-952-264-293-6.
 • Lehtonen, Jukka: Seksuaalivähemmistöt koulussa. Perustuu Turun yliopistossa keväällä 1995 tehtyyn sosiologian pro gradu -työhön. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus SETA, 1995. ISBN 952-9862-05-9.
 • Mustola, Kati & Pakkanen, Johanna (toim.): Sateenkaari-Suomi: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa. Liittyy samannimiseen näyttelyyn Tikkurilan vanhalla asemalla 11.5.–30.9.2007. Julkaisija: Vantaan kaupunginmuseo. Helsinki: Like, 2007. ISBN 978-952-471-942-1.
 • Sorainen, Antu: Rikollisia sattumalta? Naisten keskinäistä haureutta koskevat oikeudenkäynnit 1950-luvun Itä-Suomessa. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Helsinki: Antu Sorainen, 2005. ISBN 952-91-9415-3. Teoksen verkkoversio.
 • Stålström, Olli: Homoseksuaalisuuden sairausleiman loppu. Väitöskirja: Kuopion yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-716-1.
 • Vilkka, Hanna: Sukupuolen ja seksuaalisuuden kohtaaminen. Jyväskylä: PS-kustannus, 2010. ISBN 978-952-451-462-0.

Uskonnonvapaus[muokkaa]

 • Martikainen, Tuomas & Sakaranaho, Tuula (toim.): Mitä muslimit tarkoittavat? Keskustelua islamilaisista virtauksista Suomessa ja Euroopassa. Ylikansallisen islamin hallinta -tutkimushanke. Turku: Savukeidas, 2008. ISBN 978-952-5500-98-1.
 • Martikainen, Tuomas & Sakaranaho, Tuula & Juntunen, Marko (toim.): Islam Suomessa: Muslimit arjessa, mediassa ja yhteiskunnassa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008. ISBN 978-952-222-027-1.
 • Manji, Irshad: Islamin kahdet kasvot: Hätähuuto suvaitsevaisuuden ja muutoksen puolesta. (The trouble with Islam: A Muslim's call for reform in her faith, 2004.) Suomentanut Tiina Sjelvgren. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-31-3076-2.
 • Sorsa, Leena: Kansankirkko, uskonnonvapaus ja valtio: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen tulkinta uskonnonvapaudesta 1963–2003. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2010. ISBN 978-951-693-299-9.

Juutalaisten asema[muokkaa]

 • Benz, Wolfgang: Holokausti. (Der Holocaust, 1995.) Suomentanut Tapani Hietaniemi. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-075-9.
 • Browning, Christopher R.: Aivan tavallisia rivimiehiä: 101. reservipoliisipataljoona ja ”lopullinen ratkaisu” Puolassa. (Ordinary men: Reserve police battalion 101 and the final solution in Poland, 1992.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsinki: Art House, 1999. ISBN 951-884-261-2.
 • Bruchfeld, Stéphane & Levine, Paul A.: Kertokaa siitä lapsillenne: Kirja juutalaisten joukkotuhosta Euroopassa 1933–1945. (Om detta må ni berätta: En bok om Förintelsen i Europa 1933–1945, 1998.) Alkuteos on julkaistu osana Levande historia -tiedotuskampanjaa. Käännös: Gothia Translations ab. Suomea koskevan luvun kirjoittanut Jukka Hartikainen. Helsinki: Opetushallitus, 2001 (2. painos 2006). ISBN 952-13-1056-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Hanski, Jari: Juutalaisviha Suomessa 1918–1944. Pohjautuu tekijän Helsingin yliopistossa 2006 hyväksyttyyn väitöskirjaan Juutalaisvastaisuus suomalaisissa aikakauslehdissä ja kirjallisuudessa 1918–1944. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7041-3.
 • Herzl, Theodor: Juutalaisvaltio. (Der Judenstaat, 1896.) Suomentanut Markus Jääskeläinen. Turku: Savukeidas, 2010. ISBN 978-952-5500-61-5.
 • Kuparinen, Eero: Antisemitismin musta kirja: Juutalaisvainojen pitkä historia. Ensimmäinen painos ilmestynyt nimellä Aleksandriasta Auschwitziin: Antisemitismin pitkä historia. 2. tarkistettu ja uudistettu laitos. Jyväskylä: Atena, 2008. ISBN 978-951-796-494-4.
 • Sana, Elina: Luovutetut: Suomen ihmisluovutukset Gestapolle. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27975-7.

32.206 Järjestöt[muokkaa]

 • Power, Jonathan: Vesi murtaa kiveä: Amnesty Internationalin tarina. (Like water on stone: The story of Amnesty International, 2001.) Suomentanut Hannu Tervaharju. Helsinki: Like: Rauhanpuolustajat, 2001. ISBN 951-578-862-5.

32.2063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Varokaa, mustalaisia! : väärinymmärryksen historiaa : Suomen romanien vaiheita ja kulttuuria
 • Mustola, Kati & Pakkanen, Johanna (toim.): Sateenkaari-Suomi: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa. Liittyy samannimiseen näyttelyyn Tikkurilan vanhalla asemalla 11.5.–30.9.2007. Julkaisija: Vantaan kaupunginmuseo. Helsinki: Like, 2007. ISBN 978-952-471-942-1.

32.2065 Kokoukset[muokkaa]

 • Seurujärvi-Kari, Irja (toim.): Beaivvi mánát: Saamelaisten juuret ja nykyaika. Kokoelma perustuu Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen vuosittain järjestämiin alkuperäiskansoja käsitteleviin seminaareihin. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. ISBN 951-746-129-1.

32.207 Oppikirjat[muokkaa]

 • Lehdonmäki, Ilkka (toim.): Ihmisten oikeudet: Opetuspaketti ihmisoikeuksista. Helsinki: Amnesty International, Suomen osasto, 1997. ISBN 951-97646-0-7.

32.209 Historia[muokkaa]

 • Bury, J. B.: Ajatuksen vapauden historia. (History of freedom of thought, 1914.) Suomentanut Huvi Vuorinen. Helsinki: Otava, 1917.
 • Ekholm, Kai: Kielletyt kirjat 1944–1946: Yleisten kirjastojen kirjapoistot vuosina 1944–1946. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Jyväskylä: Things to come, 2000. ISBN 951-8908-03-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Häkkinen, Antti & Pulma, Panu & Tervonen, Miika (toim.): Vieraat kulkijat – tutut talot: Näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005. ISBN 951-746-755-9.
 • Karemaa, Outi: Vihollisia, vainoojia, syöpäläisiä: Venäläisviha Suomessa 1917–1923. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1998. ISBN 951-710-081-7.
 • Kauppala, Pekka: Paluu vankileirien teille: Suomesta Neuvostoliittoon luovutettujen kohtalo 1940–1955. Helsinki: Gummerus, 2011. ISBN 978-951-20-8385-5.
 • Koljonen, Niilo: Suomalainen vankileiriraportti. Toimittanut Erkki Vettenniemi. Helsinki: Teos, 2011. ISBN 978-951-851-329-5.
 • Laitila, Teuvo & Saarinen, Tuija (toim.): Uskonto ja identiteetti: Suomalais-ugrilaisten kokemuksia ja vaiheita Venäjällä ja Neuvostoliitossa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. ISBN 951-746-100-3.
 • Lindqvist, Sven: Tavoitteena kansanmurha. (Avsikt att förinta, 2008.) Suomentanut: Heikki Salojärvi. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2009. ISBN 978-952-01-0308-8.
 • Mela, Marjo: Latvian virolaiset. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-301-4.
 • Määttälä, Mikko: Vihollisina vangitut: Internointileirit neuvostosuhteiden välikappaleina 1944–1947. Jyväskylä: Atena, 2011. ISBN 9789517967594.
 • Pihkala, Erkki ym. (toim.): Itämaasta itsenäisyyteen: Suomalaisuuden ja ruotsalaisuuden vaikea suhde. Helsinki: Suomalaisuuden liitto, 2010. ISBN 978-951-96348-8-3.
 • Pulma, Panu: Suljetut ovet: Pohjoismaiden romanipolitiikka 1500-luvulta EU-aikaan. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. ISBN 951-746-785-0.
 • Pulma, Panu (toim.): Suomen romanien historia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2012. ISBN 978-952-222-364-7.
 • Robertsen, Thor: Jäämeren suomalaiset: Kirja Ruijasta. (Den finske arven, 2009.) Suomennos: Tellervo Laine. Vadsø: Norjalais-suomalainen liitto, 2010. ISBN 978-82-998237-1-5.
 • Sihvo, Jouko: Inkerin kansan 60 kohtalon vuotta. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1872-X.
 • Snyder, Timothy: Tappotanner: Eurooppa Hitlerin ja Stalinin välissä. (Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin, 2010.) Suomentanut Seppo Hyrkäs. Helsinki: Siltala, 2014. ISBN 978-952-234-222-5.
 • Snyder, Timothy: Musta maa. Holokausti: tapahtumat, opetukset. (Black Earth. The Holocaust as History and Warning, 2010.) Suomentanut Antero Helasvuo. Helsinki: Siltala, 2015. ISBN 978-952-234-304-8.
 • Suutala, Maria: Kesytetty nainen: Seksuaalisuus ja luontosuhde länsimaisessa ajattelussa. Helsinki: Yliopistopaino, 2001. ISBN 951-570-473-1.
 • Voltaire: Suvaitsevuudesta: Jean Calas'n kuoleman johdosta (1763). (Le traité sur la tolérance, 1763.) Suomentanut Jaana Seppänen. Turku: Savukeidas, 2012. ISBN 978-952-268-026-6.

Saamelaiset[muokkaa]

 • Lehtola, Veli-Pekka: Nickul: Rauhan mies, rauhan kansa. Inari: Kustannus-Puntsi, 2000. ISBN 952-5343-05-7.
 • Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaisten parlamentti: Suomen saamelaisvaltuuskunta 1973–1995 ja Saamelaiskäräjät 1996–2003. Inari: Saamelaiskäräjät, 2005. ISBN 952-441-108-3.
 • Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset suomalaiset: Kohtaamisia 1896–1953. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2012. ISBN 978-952-222-331-9.
 • Magga, Tuomas & Lehtola, Veli-Pekka (toim.): Saamelaisten oikeudet kieleen ja historiaan. Sámiid rievttit gillii ja historjái. Oulu: Oulun yliopisto, 2004. ISBN 951-42-7616-7.

Rotusyrjinnän historia[muokkaa]

 • Isaksson, Pekka: Kumma kuvajainen: Rasismi rotututkimuksessa, rotuteorioiden saamelaiset ja suomalainen fyysinen antropologia. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Pohjoiset historiat 1. Inari: Puntsi, 2001. ISBN 952-5343-08-1.
 • Isaksson, Pekka & Jokisalo, Jouko: Historian lisälehtiä: Suvaitsevaisuuden ongelma ja vähemmistöt kansallisessa historiassa. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2005. ISBN 952-471-543-0.
 • Isaksson, Pekka & Jokisalo, Jouko: Kallonmittaajia ja skinejä: Rasismin aatehistoriaa. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 1998 (tarkistettu 3. painos 2005). ISBN 952-471-543-0.
 • Lindqvist, Sven: Rasismin vastustajia: Ihmisiä ja argumentteja taistelussa rotuennakkoluuloja vastaan 1750–1900. (Antirasister: Människor och argument i kampen mot rasismen 1750–1900, 1995.) Suomentanut Heikki Salojärvi. Vantaa: Pequod, 1998. ISBN 951-97226-5-3.
 • Mattila, Markku: Kansamme parhaaksi: Rotuhygienia Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1999. ISBN 951-710-111-2.

Juutalaisvihan historia[muokkaa]

 • Bard, Mitchell G.: Kristalliyö 9.–10.11.1938: Holokaustin alku silminnäkijöiden kertomana. (48 hours of Kristallnacht: Night of destruction/Dawn of the holocaust, 2008.) Suomentanut Taina Wallin. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2009. ISBN 978-952-492-243-2.
 • Hanski, Jari: Juutalaisviha Suomessa 1918–1944. Pohjautuu tekijän Helsingin yliopistossa 2006 hyväksyttyyn väitöskirjaan Juutalaisvastaisuus suomalaisissa aikakauslehdissä ja kirjallisuudessa 1918–1944. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7041-3. [Juutalaisvastaisuus suomalaisissa aikakauslehdissä ja kirjallisuudessa Väitöskirjan verkkoversio] (PDF).
 • Kurzman, Dan: Varsovan geton kansannousu. (The bravest battle: The twenty-eight days of the Warsaw Ghetto uprising, 1975.) Suomentanut Veli-Pekka Ketola. Helsinki: Art House, 2005. ISBN 951-884-399-6.
 • Sana, Elina: Luovutetut: Suomen ihmisluovutukset Gestapolle. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27975-7.
 • Sana, Elina: Kuoleman laiva S/S Hohenhörn: Juutalaispakolaisten kohtalo Suomessa. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29218-4.

32.21 Siirtolaiset. Pakolaiset[muokkaa]

 • Kekäläinen, Annu: Leiri: Tarinoita ihmisistä jotka haluavat kotiin. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-35791-0.
 • Laqueur, Walter: Euroopan viimeiset päivät. (The last days of Europe: Epitaph for an old continent, 2007.) Suomentanut Leif Sundström. Sitaatti 1. Sisältää myös tekijän suomenkieliseen laitokseen kirjoittamat jälkisanat. Helsinki: Art House, 2009. ISBN 978-951-884-458-0.
 • Malkki, Liisa: Kulttuuri, paikka ja muuttoliike. Toimittanut Laura Huttunen. Tampere: Vastapaino, 2012. ISBN 978-951-768-375-3.
 • Rigo, Enrica: Rajojen Eurooppa. (Europa di confine: Trasformazioni della cittadinanza nell'Unione allargata, 2007.) Esipuhe Étienne Balibar. Suomentaneet Antti Paakkari, Taina Rajanti, Miika Saukkonen ja Eetu Viren. Polemos. Helsinki: Like, 2009. ISBN 978-952-01-0302-6.
 • Talib, Mirja-Tytti & Löfström, Jan & Meri, Matti: Kulttuurit ja koulu: Avaimia opettajalle. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29185-4.
 • Tuuli, Erkki: Inkeriläisten vaellus: Inkeriläisen väestön siirto 1941–1945. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988. ISBN 951-0-14953-5.
 • Viitanen, Kaisa: Paperittomat. Tekstit Kaisa Viitanen. Kuvat: Katja Tähjä. Helsinki: HS kirjat, 2010. ISBN 978-952-5557-36-7.
 • Takalo, Pirjo & Juote, Mari (toim.): Inkerinsuomalaiset. Julkaisija: Sosiaali- ja terveysministeriö, pakolaistoimisto. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1775-5.

Suomesta ulkomaille[muokkaa]

 • Suomi, Christin: Kohdemaana Englanti: Opas suomalaismuuttajalle. Helsinki: TT-ulkomaantyö, 1997. ISBN 951-599-148-X.
 • Tanner, Kirsi: Ulkomaille muuttajan opas. Helsingissä: Ajatus, 2002. ISBN 951-20-6209-7.
 • Yhdysvallat-opas. Helsinki: Suomi-seura: Suomi-Amerikka-yhdistysten liitto, 2002. ISBN 951-98777-1-1.

Suomi[muokkaa]

 • Forsander, Annika: Luottamuksen ehdot: Maahanmuuttajat 1990-luvun suomalaisilla työmarkkinoilla. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto, 2002. ISBN 952-9605-82-X.
 • Förbom, Jussi: Hallan vaara: Merkintöjä maahanmuuton puhetavoista. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0517-4.
 • Förbom, Jussi: Väki, valta ja virasto: Maahanmuuttovirasto ja suomalainen turvapaikkapolitiikka. Helsinki: Like, 2014. ISBN 978-952-264-153-3.
 • Hannula, Milla: Maassa maan tavalla: Maahanmuuttokritiikin lyhyt historia. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-051-1-24871-2.
 • Huttunen, Laura: Kotona, maanpaossa, matkalla: Kodin merkitykset maahanmuuttajien omaelämäkerroissa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-362-6.
 • Jasinskaja-Lahti, Inga & Liebkind, Karmela & Vesala, Tiina: Rasismi ja syrjintä Suomessa: Maahanmuuttajien kokemuksia. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-850-8.
 • Kanervo, Sari & Saarinen, Tiina: Kulttuurit keskuudessamme. Turku: Turun kulttuurikeskus, 2004. ISBN 951-98411-2-1.
 • Keskinen, Suvi & Rastas, Anna & Tuori, Salla (toim.): En ole rasisti, mutta...: Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä. Helsinki: Tampere: Nuorisotutkimusverkosto: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-248-0.
 • Mansikkamaan vartijat : muistelmia ulkomaalaishallinnosta eri vuosikymmeniltä / Antero Leitzinger (toim.)
 • Lepola, Outi: Ulkomaalaisesta suomenmaalaiseksi: Monikulttuurisuus, kansalaisuus ja suomalaisuus 1990-luvun maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-139-9.
 • Leppäkorpi, Mervi: Asiaton oleskelu kielletty: Tutkimusmatkalla paperittomien Suomessa. Helsinki: Into, 2011. ISBN 978-952-264-037-6.
 • Liebkind, Karmela (toim.): Maahanmuuttajat: Kulttuurien kohtaaminen Suomessa. Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-600-9.
 • Liebkind, Karmela (toim.): Monikulttuurinen Suomi: Etniset suhteet tutkimuksen valossa. Helsinki: Gaudeamus, 2000 (3. painos 2006). ISBN 951-662-790-0.
 • Liebkind, Karmela ym.: Venäläinen, virolainen, suomalainen: Kolmen maahanmuuttajaryhmän kotoutuminen Suomeen. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-919-9.
 • Martikainen, Tuomas: Moniarvoinen Turku: Käsikirja uskonnollisista, maailmankatsomuksellisista ja etnisistä yhteisöistä. Religionsvetenskapliga skrifter nr 32. Åbo: Åbo Akademi, 1996. ISBN 951-650-823-5.
 • Martikainen, Tuomas: Muuttajat: Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-292-7.
 • Martikainen, Tuomas (toim.): Ylirajainen kulttuuri: Etnisyys Suomessa 2000-luvulla. Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ry:n julkaisuja. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-848-2.
 • Martikainen, Tuomas & Haikkola, Lotta (toim.): Maahanmuutto ja sukupolvet. Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura: Julkaisuja 106. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-212-1.
 • Mubarak, Yusuf M. & Nilsson, Eva & Saxén, Niklas: Suomen somalit. Helsinki: Into, 2015. ISBN 978-952-264-363-6.
 • Muhammed, Husein: Yhtä erilaiset: Islam ja suomalainen kulttuuri. Helsinki: Teos, 2011. ISBN 978-951-851-290-8.
 • Oksanen, Kimmo: Kerjäläisten valtakunta: Totuus kerjäävistä romaneista... ja muita valheita: Pamfletti. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35778-1.
 • Pentikäinen, Marja: Loputtomalla matkalla: Kertomuksia pakolaisuudesta. Toimittanut Lassi Saressalo. Pohjautuu tekijän Helsingin yliopistossa hyväksyttyyn väitöskirjaan Loputon matka. Tampere: Etnika, 2005. ISBN 951-97889-5-6.
 • Pitkänen, Pirkko (toim.): Näkökulmia monikulttuuriseen Suomeen. Helsinki: Edita, 1997. ISBN 951-37-2140-X.
 • Pitkänen, Pirkko & Kouki, Satu: Vieraiden kulttuurien kohtaaminen viranomaistyössä. Helsinki: Edita, 1999. ISBN 951-37-2778-5.
 • Pyykkönen, Miikka: Järjestäytyvät diasporat: Etnisyys, kansalaisuus, integraatio ja hallinta maahanmuuttajien yhdistystoiminnassa. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 306. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2007. ISBN 978-951-39-2848-3.
 • Saxén, Niklas & Nilsson, Eva & Mubarak, Yusuf M.: Suomen somalit. Helsinki: Into, 2015. ISBN 978-952-264-363-6.
 • Tiilikainen, Marja: Arjen islam: Somalinaisten elämää Suomessa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-140-2.
 • Trux, Marja-Liisa (toim.): Aukeavat ovet: Kulttuurien moninaisuus Suomen elinkeinoelämässä. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-25229-8.

Ulkosuomalaiset[muokkaa]

 • Anttonen, Marjut: Etnopolitiikkaa Ruijassa: Suomalaislähtöisen väestön identiteettien politisoituminen 1990-luvulla. Väitöskirja: Turun yliopisto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 764. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. ISBN 951-746-122-4.
 • Korkiasaari, Jouni: Suomalaiset maailmalla: Suomen siirtolaisuus ja ulkosuomalaiset entisajoista tähän päivään. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 1989. ISBN 951-9266-37-2.
 • Kostiainen, Auvo: Loikkarit: Suuren lamakauden laiton siirtolaisuus Neuvostoliittoon. Helsingissä: Otava, 1988. ISBN 951-1-09919-1.
 • Peltoniemi, Teuvo: Kohti parempaa maailmaa: Suomalaisten ihannesiirtokunnat 1700-luvulta nykypäivään. Helsingissä: Otava, 1985. ISBN 951-1-08551-4.
 • Sintonen, Teppo: Etninen identiteetti ja narratiivisuus: Kanadan suomalaiset miehet elämänsä kertojina. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto. SoPhi 40. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1999. ISBN 951-39-0542-X.
 • Tuomi-Nikula, Outi: Saksansuomalaiset: Tutkimus syntyperäisten suomalaisten akkulturaatiosta Saksan liittotasavallassa ja Länsi-Berliinissä. Suomi 148. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1989. ISBN 951-717-581-7.

32.21038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Himanen, Markus & Könönen, Jukka: Maahanmuuttopoliittinen sanasto. Into-pamfletti 32. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0518-1.

32.2109 Historia[muokkaa]

 • Hiilamo, Heikki: Kuoleman listat: Suomalaisten salainen apu Chilen vainotuille. Helsingissä: Otava, 2010. ISBN 978-951-1-24003-7.
 • Lehtola, Veli-Pekka: Saamelainen evakko. Inari: Kustannus-Puntsi, 2004. ISBN 952-5343-19-7.
 • Leitzinger, Antero: Suomen tataarit: Vuosina 1868–1944 muodostuneen muslimiyhteisön menestystarina. Helsinki: East-West Books Helsinki, 2006. ISBN 952-99592-2-2.
 • Turpeinen, Oiva: Lännenlokarit: Kainuusta Amerikkaan. Kainuun liiton julkaisu B 43. Kajaani: Kainuun liitto, 2002. ISBN 952-5326-11-X.
 • Snellman, Hanna: Sallan suurin kylä – Göteborg. Kansialanimeke: Tutkimus Ruotsin lappilaisista. Kahden puolen Pohjanlahtea - finskt i Sverige, svenskt i Finland -ohjelma. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura: Bromma: Ruotsinsuomalaisten arkisto, 2003. ISBN 951-746-511-4.
 • Sutinen, Ville-Juhani: Itä-Harlemin punainen ruusu ja muita siirtolaisesseitä. Turku: Savukeidas, 2011. ISBN 978-952-5500-83-7.

Muut kielet[muokkaa]

 • Frankenberg, Ruth: White women, race matters: The social construction of whiteness. Eighth printing 2005. Minneapolis: University of Minneapolis Press, 1993. ISBN 0-8166-2257-4. (englanniksi)
 • Mac an Ghaill, Máirtín: Contemporary racisms and ethnicities: Social and cultural transformations. Buckingham: Open University Press, 1999. ISBN 0-335-19673-X. (englanniksi)
 • Solomos, John & Back, Les: Racism and society. Sociology and social change. Basingstoke: Macmillan, 1996. ISBN 0-333-58438-4. (englanniksi)

Katso myös[muokkaa]