Sukupuolitutkimuksen bibliografia

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

32.3 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa[muokkaa]

 • Veni, vidi, turbavi . Tasa-arvorata alueella, työyhteisöissä ja yrittäjyydessä / Aino-Maija Ahola, Paula Alho, Irmeli Heikkilä, Arja Kallioniemi & Petra Merenheimo.
 • Samanarvoinen työ . tutkimus työelämän sukupuolistuneista rakenteista / Joan Acker
 • Tasa-arvoiset demokratiat? . sukupuoli ja politiikka Pohjoismaissa / toimituskunta. Christina Bergqvist ... [et al.]
 • Brøgger, Suzanne: Vapauta meidät rakkaudesta. (Fri os fra kaerligheden, 1973.) Suomentanut Kirsti Eklund. Helsinki: Otava, 1976. ISBN 951-1-04065-0.
 • Camp, Walter de (toim.): Kuvitelmien kieltäjät. Feministit ja sensuuri. Koonnut ja suomentanut Walter de Camp. Helsinki: Odessa, 1990. ISBN 951-9178-40-6.
 • Miesten maailman nurjat lait / Toim. Katarina Eskola.
 • Heinämaa, Sara & Reuter, Martina & Saarikangas, Kirsi (toim.): Ruumiin kuvia. Subjektin ja sukupuolen muunnelmia. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-689-0.
 • Holli, Anne Maria & Saarikoski, Terhi & Sana, Elina (toim.): Tasa-arvopolitiikan haasteet. Porvoo Helsinki: WSOY. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta. Sosiaali- ja terveysministeriö, 2002. ISBN 951-0-27109-8.
 • Hovi, Tuija ym.: Uskonto ja sukupuoli. Helsinki: Yliopistopaino, 1999. ISBN 951-570-438-3.
 • Huhta, Liisa (toim.): Naisten ja miesten tasa-arvo työpaikkojen kehittämistyössä. Kokemuksia sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta. Tykesin raportteja 54. Kansallinen työelämän kehittämisohjelma. Tasa-arvo työpaikkojen valtavirraksi -hanke. Helsinki: Työministeriö, 2007. ISBN 978-952-490-068-3.
 • Hyvärinen, Matti & Eeva Peltonen, Anni Vilkko (toim.): Liikkuvat erot. Sukupuoli elämäkertatutkimuksessa. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-040-6.
 • Hyyppä, Markku T.: Sukupuolten kirjo. Seksi, aivot, roolit. Helsinki: Yliopistopaino, 1995. ISBN 951-570-262-3.
 • Julkunen, Raija: Hyvinvointivaltio käännekohdassa. Tampere: Vastapaino, 1992. ISBN 951-9066-49-7.
 • Jukarainen, Pirjo & Terävä, Sirkku (toim.): Tasa-arvoinen turvallisuus? Sukupuolten yhdenvertaisuus suomalaisessa maanpuolustuksessa ja kriisinhallinnassa. Helsinki: Minerva, 2010. ISBN 978-952-492-347-7.
 • Julkunen, Raija: Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit. Keskusteluja suomalaisista sukupuolijärjestyksistä. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-238-1.
 • Julkunen, Raija & Rantalaiho, Liisa: Hyvinvointivaltion sukupuolijärjestelmä. Tutkimussuunnitelma. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen työpapereita n.o 56. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1989. ISBN 951-680-177-3.
 • Kantola, Johanna & Nousiainen, Kevät & Saari, Milja (toim.): Tasa-arvo toisin nähtynä. Oikeuden ja politiikan näkökulmia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Helsinki: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-952-495-251-4.
 • Korvajärvi, Päivi & Nätkin, Ritva & Saloniemi, Antti (toim.): Tieteen huolet, arjen ihmeet. Tampere: Vastapaino, 1993. ISBN 951-9066-62-4.
 • Laiho, Marianna & Ruoho, Iiris (toim.): Naisen naamio, miehen maski. katse ja sukupuoli mediakuvassa. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto, 1996. ISBN 951-9455-58-2.
 • Lampela, Kristiina: Sukupuolineutraalisuus oppilaitoksissa. Opettajien, rehtoreiden ja koulutoimenjohtajien näkemyksiä oppilaan sukupuolesta. Opetushallituksen tutkimus 5/1995. Helsinki: Opetushallitus, 1995. ISBN 951-719-422-6.
 • Lempiäinen, Kirsti: Sosiologian sukupuoli. Tutkimus Helsingin ja Tampereen yliopistojen sosiologian kurssikirjoista 1946–2000. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-122-4.
 • Makkonen, Anna: Lukija, lähdetkö mukaani? Tutkielmia ja esseitä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997. ISBN 951-746-011-2.
 • Meriläinen, Rosa & Säteri, Matti (toim.): Seksibisnes. Helsinki: Vihreä sivistysliitto, 1999. ISBN 952-5078-11-6.
 • Nousiainen, Kevät & Pylkkänen, Anu: Sukupuoli ja oikeuden yhdenvertaisuus. Helsinki: Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2001. ISBN 951-45-9467-3.
 • Pulkkinen, Tuija: Postmoderni politiikan filosofia. (The postmodern and the political agency, 1996.) Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tekijän suomentama. Helsinki: Gaudeamus, 1998 (2. painos 2003). ISBN 951-662-724-2.
 • Roivas, Marianne & Turunen, Risto (toim.): Mikä ero? Kaksikymmentä kirjoitusta yhteiskunnasta, kulttuurista ja sukupuolesta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-407-X.
 • Sipilä, Petri: Sukupuolitettu ihminen – kokonainen etiikka. Onko sukupuoli oikein?. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-727-7.
 • Saresma, Tuija & Rossi, Leena-Maija & Juvonen, Tuula (toim.): Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-247-3.
 • Tapaninen, Anna-Maria: Kansan kodit ja kaupungin kadut. Etnografinen tutkimus eteläitalialaisesta kaupungista. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen antropologinen seura, 1996. ISBN 952-9573-13-8.
 • Tarkki, Jarmo & Petäjäniemi, Tuulikki: Tasa-arvo. Saavutuksia ja haasteita. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-140-5.
 • "Hyvää huomenta, kaunokainen" / Maxie Wander
 • Vilar, Esther: Hyvin opetettu mies. (Der dressierte Mann, 1971.) Suomentanut Kyllikki Villa. Helsinki: Tammi, 1972. ISBN 951-30-2010-X.

Miehen asema[muokkaa]

 • Ahokas, Pirjo & Lahti, Martti & Sihvonen, Jukka (toim.): Mieheyden tiellä. Maskuliinisuus ja kulttuuri. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimusyksikkö, 1993. ISBN 951-34-0178-2.
 • Augustin, Eduard & von Keisenberg, Philipp & Christian, Zaschke: Miehen oma kirja. (Ein Mann – Ein Buch, 2007.) Suomentanut Ilkka Rekiaro. Helsinki: Tammi, 2010. ISBN 978-951-31-5599-5.
 • Badinter, Elisabeth: Mikä on mies?. (XY. De l’identité masculine, 1986.) Suomentanut Leevi Lehto. Tampere: Vastapaino, 1993. ISBN 951-9066-71-3.
 • Hännikäinen, Timo: Ilman. Esseitä seksuaalisesta syrjäytymisestä. Turku: Savukeidas, 2009. ISBN 978-952-5500-40-0.
 • Jokinen, Arto (toim.): Mies ja muutos. Kriittisen miestutkimuksen teemoja. Tampere: Tampere University Press, 1999. ISBN 951-44-4656-9.
 • Jokinen, Arto: Panssaroitu maskuliinisuus. Mies, väkivalta ja kulttuuri. Tampere: Tampere University Press, 2000. ISBN 951-44-4720-4.
 • Jokinen, Arto (toim.): Yhdestä puusta. Maskuliinisuuksien rakentuminen populaarikulttuureissa. Tampere: Tampere University Press, 2003. ISBN 951-44-5559-2.
 • Jokinen, Arto (toim.): Mieskysymys. Miesliike, -työ, -tutkimus ja tasa-arvopolitiikka. Tampere: Tampere university press, 2012. ISBN 978-951-44-8898-6.
 • Kempe, Jouni (toim.): Miesnäkökulmia tasa-arvoon. Tasa-arvojulkaisuja 2000.5. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2000. ISBN 952-00-0854-3.
 • Kotro, Arno & Sepponen, Hannu T. (toim.): Mies vailla tasa-arvoa. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-26-5555-7.
 • Lehtonen, Mikko (toim.): Aatamin puvussa. Liaanilla Hemingwaysta Königiin. Tampere: Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede, 1995. ISBN 951-44-3877-9.
 • Lehtonen, Mikko: Pikku jättiläisiä. Maskuliinisuuden kulttuurinen rakentuminen. Tampere: Vastapaino, 1995. ISBN 951-9066-91-8.
 • Miestä päin. Keskustelua miestutkimuksesta. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan monisteita 7/1986. S. 23–42. Miestutkimuksen ja -kirjallisuuden valikoiva bibliografia / Risto Heiskala. Lisäpainos 1988. Helsinki: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 1986. ISBN 951-46-9986-6.
 • Nieminen, Jiri: Hegemonisesta maskuliinisuudesta miesten moneuteen. Kriittisen miestutkimuksen mahdollistuminen valtio-opillisessa ajattelussa. Väitöskirja. Tampere: Tampere University Press, 2013. ISBN 978-951-44-9131-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Åsvik, Annabella & Åsvik, Annika: Miesten paratiisi. Helsinki: Johnny Kniga, 2004. ISBN 951-0-29668-6.
 • Puohiniemi, Martti & Nyman, Göte: Mies. Arvot, roolit ja tunteet. Espoo: Limor, 2007. ISBN 978-952-99016-3-0.
 • Schwanitz, Dietrich: Miehet. Erään lajin tarkastelu. (Männer. Eine Spezies wird besichtigt, 2001.) Suomentanut Seija Gschossmann. Espoo: Plataani, 2002. ISBN 952-5429-02-4.
 • Sipilä, Jorma & Tiihonen, Arto (toim.): Miestä rakennetaan, maskuliinisuuksia puretaan. Tampere: Vastapaino, 1994. ISBN 951-9066-85-3.
 • Miesten koulu? . mieskuva varusmieskoulutuksessa käytettävissä opetuselokuvissa / Teemu Tallberg.
 • Tiger, Lionel: Miesten maailma. (Men in Groups, 1969.) Suomentanut Tuulikki Hanni. Porvoo Helsinki: WSOY, 1971.
 • Varanka, Jouni.. Miehet ja tasa-arvopolitiikka. Verkkoversio.

Naisen asema[muokkaa]

 • Aaltio, Elina: Vapaaksi marginaalista – marginaalista vapautta. Naisliikkeen ja prostituoitujen etuliikkeen kamppailu seksin oston kriminalisoinnista 2002–2006. Helsinki: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta. Sosiaali- ja terveysministeriö, 2009. ISBN 978-952-00-2887-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Aapola, Sinikka & Kangas, Ilka: Väistelyä ja vastarintaa. Tarinoita naisten selviytymisestä. Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-582-7.
 • Ala-Lipasti, Raija & Bauters, Anneli (toim.): Kunniaväkivalta. Helsinki: Vihreä sivistysliitto, 2009. ISBN 978-952-5078-32-9.
 • Alanen, Leena & Saarinen, Aino & Rantalaiho, Liisa (toim.): Työ – naiset – identiteetti. Seminaariraportti. Jatkokoulutusseminaari Tampereen yliopistossa 30.8.–3.9.1982. Tampere: Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, 1983. ISBN 951-44-1417-9.
 • Alanen, Lilli & Haaparanta, Leila & Lumme, Terhi (toim.): Nainen, järki ja ihmisarvo. Esseitä filosofian klassikoiden naiskäsityksistä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1986. ISBN 951-0-13145-8.
 • Almaspour, Aliakbar: Iranin naisten asema. Oikeudet ja poliittinen toiminta. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2005. ISBN 951-44-6308-0.
 • Anttonen, Anneli & Henriksson, Lea & Nätkin, Ritva (toim.): Naisten hyvinvointivaltio. Tampere: Vastapaino, 1994. ISBN 951-9066-77-2.
 • Apo, Satu (toim.): Itkua ikä kaikki? Kirjoituksia naisesta, vallasta ja väkivallasta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-453-3.
 • Apo, Satu: Naisen väki. Tutkimuksia suomalaisten kansanomaisesta kulttuurista ja ajattelusta. Helsinki: Hanki ja jää, 1995. ISBN 951-8916-52-7.
 • Armstrong, Sally: Loistavan auringon tyttäret. Afganistan Talebanin jälkeen. (Bitter roots, tender shoots. The uncertain fate of Afghanistan’s women, 2009.) Suomentanut Kirsi Luoma. Julkaistu yhteistyössä Suomen UNIFEM ry.n kanssa. Helsinki: Like, 2009. ISBN 978-952-01-0351-4.
 • Auvinen, Riitta: Nainen miehen yhteiskunnassa. Historiallinen, teoreettinen ja empiirinen tutkimus naisen asemasta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: R. Auvinen. Sosiaalipoliittinen yhdistys, 1977. ISBN 951-99129-0-8.
 • Barrett, Michéle: Nykyajan alistettu nainen. (Women’s oppression today. The Marxist/Feminist encounter, 1980.) Käännös. Aino Saarinen ym. Käännöksen tarkastaja. Kaija Anttonen. Tampere: Vastapain, 1985. ISBN 951-9066-12-8.
 • Beauvoir, Simone de: Toinen sukupuoli 1. Tosiasiat ja myytit. (Le deuxième sexe 1. Les faits et les mythes, 1949.) Suomentaneet Iina Koskinen, Hanna Lukkari ja Erika Ruonakoski. Helsinki: Tammi, 2009. ISBN 978-951-31-4176-9.
 • Beauvoir, Simone de: Toinen sukupuoli 2. Eletty kokemus. (Le deuxième sexe 2. L'expérience vécue, 1949.) Suomentaneet Iina Koskinen, Hanna Lukkari ja Erika Ruonakoski. Helsinki: Tammi, 2011. ISBN 978-951-31-4645-0.
 • Brooks, Geraldine: Islamin naisten salattu elämä. (Nine parts of desire. The hidden world of Islamic women, 1995.) Suomentanut Susanna Ylä-Havanka. Helsinki: Nemo, 2001. ISBN 952-5180-43-3.
 • Blümner, Heike & Thomae, Jacqueline: Naisen oma kirja. (Eine Frau, ein Buch, 2008.) Suomentanut Laura Vierimaa. Helsinki: Tammi, 2012. ISBN 978-951-31-5774-6.
 • Cameron, Deborah: Sukupuoli ja kieli. Feminismi ja kielentutkimus. (Feminism & linguistic theory, 1992.) Suomennos: Riitta Oittinen ja työryhmä. Tampere: Vastapaino, 1996. ISBN 951-768-009-0.
 • Despentes, Virginie: King Kong -tyttö. (King Kong théorie, 2006.) Suomentanut Lotta Toivanen. Helsinki: Like, 2008. ISBN 978-952-471-972-8.
 • Fast, Maija: Vaatimusten ristipaineessa. Nuoret koulutetut naiset ja kilpailuyhteiskunta. Alun perin ilmestynyt pro gradu -tutkielmana Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella 2004. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 2006. ISBN 952-00-2036-5.
 • French, Marilyn: Sota naisia vastaan. (The war against women, 1992.) Suomentanut Anna-Maija Viitanen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18670-8.
 • French, Marilyn: Vallan tuolla puolen. Nainen, mies ja moraali. (Beyond power – on women, men and morals, 1985.) Suomentaneet Anja Haglund, Maija Sarvala ja Kyllikki Villa. Espoo: Weilin + Göös, 1986. ISBN 951-35-3119-8.
 • Friday, Nancy: Kauneus ja valta. (The power of beauty, 1996.) Suomentanut Mirja Rutanen. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-14752-8.
 • Grabrucker, Marianne: Siinäpä vasta kiltti tyttö. (”Typisch Mädchen ...”, 1985.) Lyhentäen suomentanut Helene Bützow. Helsinki: Kääntöpiiri, 1991. ISBN 951-8989-13-3.
 • Hakulinen, Auli: Lukemisto. Kirjoituksia kolmelta vuosikymmeneltä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001. ISBN 951-746-199-2.
 • Harjunen, Hannele & Saresma, Tuija (toim.): Sukupuoli nyt!. Jyväskylä: Kampus kustannus, 2012.
 • Heinämaa, Sara & Näre, Sari (toim.): Pahan tyttäret. Sukupuolitettu pelko, viha ja valta. Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-598-3.
 • Helén, Ilpo: Äidin elämän politiikka. Naissukupuolisuus, valta ja itsesuhde Suomessa 1880-luvulta 1960-luvulle. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-705-6.
 • Herrlin, Monica (toim.): Naisten ihmisoikeuksien käsikirja. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1998. ISBN 952-14-0124-9.
 • Hirsi Ali, Ayaan: Neitsythäkki. Islam, nainen ja fundamentalismi. Artikkelit koottu teoksista De zoontjesfabriek (2002) ja De maagdenkooi (2004) sekä lehtihaastatteluista. S. 169–176. Submission Part I -lyhytelokuvan käsikirjoitus. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20346-0.
 • Hirvonen, Vuokko: Saamenmaan ääniä. Saamelaisen naisen tie kirjailijaksi. (Sámeeatnama jienat. Sápmelas nissona bálggis girjecállin, 1999.) Suomennos Oulun yliopistossa hyväksytystä väitöskirjasta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-087-2.
 • Honkatukia, Päivi & Niemi-Kiesiläinen, Johanna & Näre, Sari: Lähentelystä raiskauksiin. Tyttöjen kokemuksia häirinnästä ja seksuaalisesta väkivallasta. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 2000. ISBN 951-98433-3-7.
 • Horelli, Liisa: Naisnäkökulmia ympäristöpolitiikkaan. Helsinki: Ympäristöministeriö, ympäristöpolitiikan osasto, 1996. ISBN 951-731-060-9.
 • Husu, Liisa ym. (toim.): Lukukirja Suomen naisille. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-642-4.
 • Härkönen, Kirsti: Kunniallisen naisen taakka. Raportti seksuaalisesta väkivallasta Turkissa. Helsinki: Like. Suomen rauhanpuolustajat, 2004. ISBN 952-471-304-7.
 • Isaksson, Eva (toim.): Nainen ja sotalaitos. Suomen rauhanliiton ja International Peace Bureaun järjestämän, Siuntiossa 22.–25.1.1987 pidetyn symposiumin aineisto. Helsinki: Suomen rauhanliitto, 1988. ISBN 951-9193-12-X.
 • Jalagin, Seija & Konttinen, Annamari (toim.): Japanilainen nainen. Kuvissa ja kuvien takana. Tampere. Tokio: Vastapaino. Suomen Japanin instituutti, 2004. ISBN 951-768-134-8.
 • Jallinoja, Riitta: Suomalaisen naisasialiikkeen taistelukaudet. Naisasialiike naisten elämäntilanteen muutoksen ja yhteiskunnallis-aatteellisen murroksen heijastajana. Ilmestynyt myös väitöskrijana. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-11956-3.
 • Väsynyt äiti . äitiyden omaelämäkerrallisia esityksiä / Eeva Jokinen.
 • Järvinen, Katriina & Pietilä, Tuulikki: Vapaa nainen törmää todellisuuteen. Tutkimusmatkoja tosielämään. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-952-247-100-0.
 • Järvinen, Liisa Marjatta: Naisen myyttinen säikähdys. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. ISBN 951-570-315-8.
 • Kettu, Katja (päätoim.): Pimppini on valloillaan. Naisiin kohdistuva seksuaalinen vallankäyttö. Toimittaja. Krista Petäjäjärvi. Helsinki: WSOY, 2012. ISBN 978-951-0-38121-2.
 • Kinnunen, Merja & Korvajärvi, Päivi (toim.): Työelämän sukupuolistavat käytännöt. Tampere: Vastapaino, 1996. ISBN 951-9066-97-7.
 • Knuuttila, Maarit: Kansanomainen keittämisen taito. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys, 2006. ISBN 951-9057-62-5.
 • Koikkalainen, Riitta (toim.): Ruumiita! Ruumiista, ruumiillisuudesta, kehosta ja kehollisuudesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1996. ISBN 951-9113-39-8.
 • Koivunen, Anu: Isänmaan moninaiset äidinkasvot. Sotavuosien suomalainen naisten elokuva sukupuoliteknologiana. Pohjautuu lisensiaatintyöhön. Turku: Suomen elokuvatutkimuksen seura, 1995. ISBN 951-96029-4-1.
 • Koivunen, Hannele: Madonna ja huora. Pohjautuu tekijän väitöskirjaan. Helsinki: Otava, 1995 (2. painos 2005). ISBN 951-1-13525-2.
 • Komulainen, Katri: Kotihiiriä ja ihmisiä. Retorinen minä naisten koulutusta koskevissa elämänkertomuksissa. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1998. ISBN 951-708-707-1.
 • Korte, Irma: Nainen ja myyttinen nainen. Helsinki: Yliopistopaino, 1988. ISBN 951-570-026-4.
 • Koskela, Hille & Tani, Sirpa & Tuominen, Martti: ”Sen näkönen tyttö”. Tutkimus katuprostituution vaikutuksista helsinkiläisten naisten arkielämään. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, 2000. ISBN 951-718-524-3.
 • Kristof, Nicholas D. & Sheryl WuDunn: Puolikas taivasta. (Half the sky. Turning oppression into opportunity for women worldwide, 2009.) Suomentanut Kirsi Luoma. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0424-5.
 • Laine, Leena & Markkola, Pirjo (toim.): Tuntematon työläisnainen. Tampere: Vastapaino, 1989. ISBN 951-9066-31-4.
 • Sähköinen seksuaalisuus . tutkimus tyttöydestä nettikeskusteluissa / Marjo Laukkanen. Verkkoversio.
 • Akat aidan tekee, miehet käyvät mittaamassa . nainen työelämässä / toimittanut Päivi Lipponen.
 • Manji, Irshad: Islamin kahdet kasvot. Hätähuuto suvaitsevaisuuden ja muutoksen puolesta. (The trouble with Islam. A Muslim's call for reform in her faith, 2004.) Suomentanut Tiina Sjelvgren. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-31-3076-2.
 • Mill, John Stuart: Naisen asema. (The subjection of women, 1869.) Englanninkielisestä alkuteoksesta suomentanut Lyyli Vihervaara (1910). Kieliasun tarkistanut ja osittain ajanmukaistanut Reima T. A. Luoto. Ilmestynyt aiemmin 1910 WSOY.n kustantamana. Helsinki: Librum, 1981 (näköispainos. Helsinki Kirja kerrallaan, 2004). ISBN 951-862-001-6.
 • Moring, Anna (toim.): Sukupuolen politiikka. Naisten äänioikeuden 100 vuotta Suomessa. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-21054-8.
 • Muhsen, Zana & Crofts, Andrew: Myyty! Koulutytöt orjina Jemenissä. (Sold. Story of modern-day slavery, 1992.) Suomentanut Liisa Paakkanen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994 (8. painos 1997). ISBN 951-0-19394-1.
 • Nenola, Aili: Miessydäminen nainen. Naisnäkökulmia kulttuuriin. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1986 (2. painos 2002). ISBN 951-746-414-2.
 • Nenola, Aili & Timonen, Senni (toim.): Louhen sanat. Kirjoituksia kansanperinteen naisista. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. ISBN 951-717-602-3.
 • Nikunen, Minna (toim.): Nainen, naiseus, naisellisuus. Tampere: Tampere University Press, 2001. ISBN 951-44-5203-8.
 • Nordberg, Jenny: Kabulin tyttöjen salaisuus. Vaietun vastarinnan jäljillä Afganistanissa. (The Underground Girls of Kabul. In Search of a Hidden Resistance in Afghanistan, 2014.) Suomentanut Irmeli Ruuska. Helsinki: WSOY, 2015. ISBN 978-951-0-39570-7.
 • Nykyri, Ilona & Jokisalo, Jouko (toim.): Tuhat ja yksi askelta. Arabimaat muuttuvassa maailmassa. Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 951-31-3609-4.
 • Ouakrim, Najat: Nainen ja islam. Helsinki: Naisten kulttuuriyhdistys, 1998. ISBN 951-97930-0-3.
 • Pinkola Estes, Clarissa. Naiset jotka kulkevat susien kanssa . villinaisen arkkityyppi myyteissä ja kertomuksissa.
 • Precarias a la deriva: Hoivaajien kapina. Tutkimusmatkoja prekaarisuuteen. (A la deriva por los circuitos de la precariedad femenina, 2003.) Kääntäjät. Laura Böök ym. Helsinki: Like. Tutkijaliitto, 2009. ISBN 978-952-01-0118-3.
 • Rekola, Mirja & Salin, Birgit (toim.): Vastarintaa. Puheenvuoroja seksistisestä kulttuurista. Helsinki: Suomen ylioppilaskuntien liitto, 1986. ISBN 951-703-138-6.
 • Saarinen, Aino: Vapautta naisille! Puheenvuoroja naisten historiasta, naisliikkeistä ja teoriasta. HelsinkI. Oulu: Tutkijaliitto. Oulun yliopisto. Historian laitos, 1985. ISBN 951-9297-49-9.
 • Sa’dāwī, Nawāl al-: Eevan kätketyt kasvot. Nainen arabimaailmassa. (Al-Wajh al-'Ari lil-Mar'a al-'Arabiyya, 1977.) Suomennettu englanninkielisestä käännöksestä. The hidden face of Eve. Suomentanut Anniina Palomurto. Esipuheen suomentanut arabiasta Marko Juntunen. 3. korjattu painos. Helsinki: Kääntöpiiri, 2002. ISBN 951-8989-64-8.
 • Smeds, Riitta ym. (toim.): Tieto ja tekniikka. Missä on nainen?. Helsinki: Tekniikan akateemisten liitto, 2002. ISBN 952-5005-67-4.
 • Sulkunen, Irma: Retki naishistoriaan. Helsinki: Hanki ja jää, 1991. ISBN 951-8916-25-X.
 • Sumanen, Pauli: Vaiettua tietoa tasa-arvosta. Käsikirja palkka- ja työaikavertailuihin. Loimaa: Kustannus HD, 2011. ISBN 978-952-5556896.
 • Turunen, Riitta (toim.): Naisnäkökulmia oikeuteen. Helsinki: Gaudeamus, 1992. ISBN 951-662-550-9.
 • Utrio, Kaari: Bella donna. Kaunis nainen kautta aikojen. Teksti. Kaari Utrio ja Sari Savikko. Helsinki. Somero: Tammi. Amanita, 2001 (2. painos 2005). ISBN 951-31-2174-7.
 • Vainio, Tiina (toim.): Naisten talouskirja. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-662-815-X.
 • Vilkko, Anni: Omaelämäkerta kohtaamispaikkana. Naisen elämän kerronta ja luenta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-717-971-5.
 • Wolf, Naomi: Kauneuden myytti. Kuinka mielikuvilla hallitaan naista. (The beauty myth, 1991.) Suomentanut Helene Bützow. Helsinki: Kirjayhtymä, 1996. ISBN 951-26-3649-2.
 • Wollstonecraft, Mary: Naisten oikeuksien puolustus. (A vindication of the rights of woman, 1792). Turku: Savukeidas, 2011.

32.309 Historia[muokkaa]

 • Modernin lumo ja pelko – Kymmenen kirjoitusta 1800-1900-lukujen vaihteen sukupuolisuudesta. Toim. Kari Immonen et al. (2000)
 • Lahtinen, Anu (toim.): Tanssiva mies, pakinoiva nainen. Sukupuolten historiaa. Turku: Turun historiallinen yhdistys, 2001. ISBN 951-95102-4-9.
 • Salomäki, Vesa-Matti: Biologisen sukupuolen rakentaminen. Ruumis ja sosiaalinen sukupuoli antiikista nykypäivään. Väitöskirja. Turku: Turun yliopisto, 2011. ISBN 978-951-29-4494-1. Teoksen verkkoversio (PDF).

Miesten aseman historia[muokkaa]

 • Markkola, Pirjo & Östman, Ann-Catrin & Lamberg, Marko: Näkymätön sukupuoli. Mieheyden pitkä historia. Helsinki: Vastapaino, 2014. ISBN 978-951-768-430-9.

Naisten aseman historia[muokkaa]

 • Ahola, Minna & Antikainen, Marjo-Riitta & Salmesvuori, Päivi (toim.): Eevan tie alttarille. Nainen kirkon historiassa. Helsinki: Edita, 2002. ISBN 951-37-3733-0.
 • Croutier, Alev Lytle: Haaremi. Hunnun takainen maailma. (Harem. The world behind the veil, 1989.) Suomentaneet Kyllikki Villa ja Saara Villa. Helsingissä: Otava, 1990. ISBN 951-1-11378-X.
 • Davis, Natalie Zemon: Kolme naista. Kolme elämää 1600-luvulla. (Women on the margins. Three seventeenth-century lives, 1995.) Suomentanut Jaana Iso-Markku. Helsingissä: Otava, 1997. ISBN 951-1-14052-3.
 • Echols, Alice: Uhoa ja unelmia. 60-luvun jälkijäristyksiä. (Shaky ground. The sixties and its aftershocks, 2002.) Suomennos: Liisa Laaksonen. Lukujen 13–15 Suomennos: Petri Stenman. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-114-1.
 • Helsti, Hilkka: Kotisynnytysten aikaan. Etnologinen tutkimus äitiyden ja äitiysvalistuksen konflikteista. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-200-X.
 • Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria: Noitavaimo ja neitsytäiti. Naisten arki keskiajalta uudelle ajalle. Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-594-1.
 • Korsström, Tuva: Osaako nainen ajatella? Esseitä ja haastatteluja. (Kan kvinnor tänka? En undersökning av det kvinnliga tänkandets villkor recension, 2002.) Suomentanut Anu Tukala. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-118-4.
 • Koskinen, Taava (toim.): Kurtisaaneista kunnian naisiin. Näkökulmia Huora-akatemiasta. Helsinki: Yliopistopaino, 1998. ISBN 951-570-371-9.
 • Mickwitz, Margaretha & Essen, Agneta von & Nordgren, Elisabeth (toim.): Roolien murtajat. Tasa-arvokeskustelua 1960-luvulta 2000-luvulle. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-085-5.
 • Mustakallio, Sinikka: Naisten itsenäisyyshistoriaa Suomessa. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto, 1988. ISBN 951-9455-09-4.
 • Aikanaisia . kirjoituksia naisten omaelämäkerroista / toimittanut Ulla Piela.
 • Setälä, Päivi: Antiikin nainen. Helsingissä: Otava, 1993 (6. painos 2005). ISBN 951-1-12613-X.
 • Setälä, Päivi: Keskiajan nainen. Helsingissä: Otava, 1996 (4. painos 2005). ISBN 951-1-13305-5.
 • Setälä, Päivi: Renessanssin nainen. Naisten elämää 1400- ja 1500-luvun Italiassa. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-15976-3.
 • Setälä, Päivi: Pohjoisen renessanssin nainen. 1500- ja 1600-luvun naishistoriaa. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-18059-2.
 • Suoranta, Anu: Halvennettu työ. Pätkätyö ja sukupuoli sopimusyhteiskuntaa edeltävissä työmarkkinakäytännöissä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-244-2.
 • Utrio, Kaari: Perhekirja. Eurooppalaisen perheen historia. Helsinki. Somero: Tammi. Amanita, 2001 (1. painos 1998). ISBN 951-31-2285-9.
 • Utrio, Kaari: Suomen naisen tie. Pirtistä parlamenttiin. Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 951-31-3490-3.
 • Vainio-Korhonen, Kirsi: Ruokaa, vaatteita, hoivaa. Naiset ja yrittäjyys paikallisena ja yleisenä ilmiönä 1700-luvulta nykypäivään. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-338-3.
 • Vainio-Korhonen, Kirsi: Suomen herttuattaren arvoitus. Suomalaisia naiskohtaloita 1700-luvulta. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5461-7.

Katso myös[muokkaa]