Kirjallisuutta taloudesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

36 Taloustiede. Kansantaloustiede[muokkaa]

 • Akerlof, George A. & Shiller, Robert J.: Vaiston varassa: Miten ihmismieli ohjaa maailmanlaajuista kapitalismia. (Animal Spirits. How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism, 2009.) Suomentanut Timo Soukola. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-113-5.
 • Alaja, Antti & Suominen, Esa: Taloutta työväelle: Markkinaliberalismin myyttejä murtamassa. Helsinki: Into, 2013. ISBN 978-952-264-204-2.
 • Acemoglu, Daron & Robinson, James A.: Miksi maat kaatuvat: Vallan, vaurauden ja varattomuuden synty. (Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty, 2012.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2013. ISBN 978-952-5697-59-9.
 • Albert, Michael: Parecon: Kapitalismin jälkeinen elämä. (Parecon: life after capitalism, 2003.) Suomentanut Jaakko Yli-Juonikas. Turku: Sammakko, 2004. ISBN 952-5194-58-2.
 • Bales, Kevin Nykyajan orjat : ja miten heidät vapautetaan.
 • Brown, Lester R. ym.: Elämän merkit: Maapallon ympäristötilastot. (Vital signs: The trends that are shaping our future, 1993.) Julkaisija: Worldwatch-instituutti. Kääntänyt Ilari Kiema. Helsinki: Gaudeamus, 1993. ISBN 951-662-578-9.
 • Chang, Ha-Joong: 23 tosiasiaa kapitalismista. (23 Things They Don’t Tell You About Capitalism, 2010.) Suomentanut Marja Ollila. Helsinki: Into, 2012. ISBN 978-952-264-163-2.
 • Friedman, Milton & Friedman, Rose: Vapaus valita. (Free to choose, 1980.) Suomentaneet Heikki Lempiäinen ja Jyrki Vesikansa. Helsingissä: Otava, 1982. ISBN 951-1-06750-8.
 • Gibson-Graham, J. K. & Cameron, Jenny & Healy, Stephen: Take Back the Economy. An Ethical Guide for Transforming Our Communities (työnimi). (Take Back the Economy. An Ethical Guide for Transforming Our Communities, 2014.) Suomentanut Eeva Talvikallio. , tulossa.
 • Haavisto, Ilkka (toim.): Hyve ja markkinatalous: EVAn ja Anders Chydenius -säätiön yhteishanke. EVA-raportti. Helsinki: Taloustieto, 2003. ISBN 951-628-396-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Hahnel, Robin: Poliittisen taloustieteen aakkoset. (The ABCs of political economy: A modern approach, 2002.) Suomentanut Arvi Tamminen. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2008. ISBN 978-952-471-964-3.
 • Hahnel, Robin: Kilpailusta yhteistyöhön: Kohti oikeudenmukaista talousjärjestelmää. (Economic justice and democracy: From competition to cooperation, 2005.) Suomentanut Arvi Tamminen. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2012. ISBN 978-952-01-0828-1.
 • Harakka, Timo: Luoton loppu: Rahavallan raunioista kohti uutta kapitalismia: Pamfletti. 2. korjattu painos. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35878-8.
 • Harford, Tim: Elämän logiikka: Järkevä selitys järjenvastaiselta tuntuvalla maailmalle. (The logic of life: The rational economics of an irrational world, 2008.) Suomentanut Matias Möttölä. Helsinki: Nemo, 2009. ISBN 978-952-5613-77-3.
 • Harmaja, Laura & Harmaja, Leo: Kansantalouden pääpiirteet. 6. uudistettu painos. Helsinki: Otava, 1948.
 • Harvey, David: Uusliberalismin lyhyt historia. (A brief history of neoliberalism, 2005.) Suomentanut Kaisa Koskinen. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-210-7.
 • Hayek, Friedrich von: Kohtalokas ylimieli. (The fatal conceit: The errors of socialism, 1988.) Toimittanut William Warren Bartley. Suomentaneet Joose ja Matti Norri. Helsinki: Art House, 1998. ISBN 951-884-125-X.
 • Kocka, Jürgen: Kapitalismin lyhyt historia. (Geschichte des Kapitalismus, 2013.) Suomentanut Timo Soukola. Helsinki: Gaudeamus, 2016. ISBN 978-952-495-386-3.
 • Heiskala, Risto & Virtanen Akseli (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria 1: Vanha maailma. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-951-662-888-5.
 • Heiskala, Risto & Virtanen Akseli (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria 2: Modernin maailman talous. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-167-8.
 • Hilton, Rodney ym.: Uuden maailman synty: Feodalismista kapitalismiin. (The transition from feudalism to capitalism, 1978.) Esipuhe: Matti Peltonen. Suomennos: työryhmä. Tampere: Vastapaino, 1988. ISBN 951-9066-27-6.
 • Holvas, Jakke: Arvon sanat: Spekulointia talouskäsitteillä. Helsinki: Johnny Kniga, 2002. ISBN 951-0-27475-5.
 • Hustich, Ilmari: Yksi maailma, monta maailmaa. (Världens klyftor och broar, 1973.) Suomentanut Hannu Taanila. Helsinki: Tammi, 1974. ISBN 951-30-2839-9.
 • Jakonen, Mikko & Silvasti, Tiina (toim.): Talouden uudet muodot. Helsinki: Into, 2015. ISBN 978-952-264-366-7.
 • Kanniainen, Vesa: Maailma on riskeistä rakennettu: Markkinat, kriisit, arvot. Helsinki: VK World, 2007. ISBN 978-952-99428-3-1.
 • Kanniainen, Vesa & Matti Sintonen (toim.): Etiikka & talous. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-25209-3.
 • Kerkelä, Leena & Määttä, Sirkku: 100 sanaa taloudesta. Helsinki: Edita, 1999. ISBN 951-37-2808-0.
 • Keynes, John Maynard: Työllisyys, korko ja raha: Yleinen teoria. (The general theory of employment, interest and money, 1936.) Suomentaneet Ahti Karjalainen ja Pentti Kivinen. Porvoo: WSOY, 1951.
 • Klein, Naomi: Tuhokapitalismin nousu. (The Shock Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism, 2007.) Suomentanut Ilkka Rekiaro. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-33866-7.
 • Klein, Naomi: Tämä muuttaa kaiken. Kapitalismi vs ilmasto. (This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate, 2014.) Suomentaneet Teppo Eskelinen, Kaj Lipponen ja Henri Purje. Helsinki: Into, 2015. ISBN 978-952-264-405-3.
 • Korpela, Asko: Taloutemme rakenne ja toiminta. 9. painos (1. painos 1978, 8. painos 1986). Helsinki: Talousteos, 1992. ISBN 951-9061-17-7.
 • Kosonen, Pekka (vastaava kirj.): Suomalainen kapitalismi: Tutkimus yhteiskunnallisesta kehityksestä ja sen ristiriidoista sodanjälkeisessä Suomessa. Helsinki: Love, 1979. ISBN 951-835-021-3.
 • Krugman, Paul: Satunnainen teoreetikko ja muita viestejä synkeän tieteen saralta. (The accidental theorist and other dispatches from the dismal science, 1998.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsinki: Tietosanoma, 1999. ISBN 951-885-172-7.
 • Lordon, Frederic: Finanssikriisi – jälleen. (Jusqu´a quand? Pour en finir avec les crises financières, 2008.) Into-pamfletti. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0372-9.
 • Lönnfors, Per-Erik: Pelastakaa maailma: Polttakaa taloustieteen oppikirjat. (Rädda världen, bränn böckerna i ekonomi, 1999.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23639-X.
 • Miettinen, Aki & Linnosmaa, Ismo & Kannisto, Kirsi: Toimiva talous: Kuluttaja, yritys ja kansantalous. Helsinki: WSOYpro, 2010. ISBN 978-951-0-32004-4.
 • Mäkelä, Vilho: Käytännön kansantaloustiede: Teoria ja käytäntö. 2. uudistettu painos. Helsinki: Ky-palvelu, 2000. ISBN 951-98006-4-6.
 • Norberg, Johan: Globaalin kapitalismin puolustus. (Till världskapitalismens försvar, 2001.). Helsingissä: Ajatus, 2004. ISBN 951-20-6732-3.
 • Kapitalismin moraali / toim. Tom G. Palmer ; suomentanut Tapani Kilpeläinen.
 • Pekkarinen, Jukka & Sutela, Pekka: Mikrosta makroon. Helsinki: WSOY, 2000 (3. painos 2003). ISBN 951-0-25121-6.
 • Pekkarinen, Jukka & Sutela, Pekka: Kansantaloustiede. 9. uudistettu painos. Helsinki: WSOY, 2002 (12. painos 2007). ISBN 951-0-27436-4.
 • Peyrelevade, Jean: Totaalikapitalismi. (Le capitalisme total, 2005.) Suomentanut Juuso Paaso. Turku: Sammakko, 2009. ISBN 978-952-483-054-6.
 • Pohjola, Matti: Taloustieteen oppikirja. 11. uudistettu painos. Perustuu teokseen Taloustiede. Helsinki: Sanoma pro, 2014. ISBN 978-952-63-2949-9.
 • Roine, Jesper: Thomas Pikettyn pääoma 2000-luvulla: Kooste ja pohjoismainen näkökulma. Helsinki: Art House, 2014. ISBN 978-951-884-549-5.
 • Saari, Juho: Globaali hallinta: Historiallinen tutkimus globalisaation tulevaisuudesta. Helsinki: Yliopistopaino, 2004. ISBN 951-570-580-0.
 • Sen, Amartya: Luentoja etiikasta ja taloustieteestä. (On ethics and economics, 1987.) Suomentaneet Juha Räikkä ja Hanna Meretoja. Helsinki: Unipress, 2000. ISBN 951-579-107-3.
 • Seppänen, Pekka: Parhaat kolumnit: Epävirallinen totuus 2000-luvusta. Kolumnit ilmestyneet aiemmin Talouselämä-lehdessä vuosina 2001–2008. Helsinki: Talentum, 2008. ISBN 978-952-14-1343-8.
 • Suutari, Viljo: Kerettiläinen: Valtion synnyn ja kuoleman taloushistoriallista ja lainopillista tarkastelua. Helsinki: Cossus, 1978. ISBN 951-95068-3-7.
 • Thaler, Richard H.: Väärin käyttäytyminen. Käyttäytymistaloustieteen synty. (Misbehaving. The Making of Behavioural Economics, 2015.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2015. ISBN 978-952-5697-74-2.
 • Tikkanen, Ensio & Vartia, Pentti: Taloudellista pääomaa: Johdatus kansantalouteen. 7. uudistettu painos. Helsinki: Taloustieto, 2010. ISBN 978-951-628-502-6.
 • Uski, Leena & Hassinen, Pekka (toim.): Taloustieteellisiä puheenvuoroja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta, 2004. ISBN 951-39-1955-2.
 • Wahlroos, Björn: Markkinat ja demokratia: Loppu enemmistön tyrannialle. Helsingissä: Otava, 2012. ISBN 978-951-1-25176-7.
 • Vainio, Tiina (toim.): Naisten talouskirja. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-662-815-X.
 • Wrange, Kim: Markkinatalouden luonnonlait vähenevän öljyn maailmassa. Yhteiskuntakirjat.com. Järvenpää: Yrityssanoma, 2005. ISBN 952-5383-30-X.
 • Ylönen, Matti & Remes, Mikko: Velkatohtorit: Kuinka Eurooppa unohti historian ja oppi rakastamaan talouskuria. Helsinki: Into, 2015. ISBN 978-952-264-357-5.

36.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Aro, Jari: Yhteiskunnallistuminen ja tarpeet. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto, 1988. ISBN 951-44-2236-8.
 • Bastiat, Frédéric: Kirjoituksia taloudesta. Näkyvä ja näkymätön (Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, 1869.); Laki (La loi, 1850); Vetoomus, (Pétition, 1854). Suomentanut Petri Kajander. Johdanto: Johan Nordberg. Johdannon suomentanut Riikka Toivanen. Helsinki: Basam Books, 2010. ISBN 978-952-5734-55-3. Teoksen verkkoversio.
 • Harisalo, Risto & Miettinen, Ensio: Klassinen liberalismi. Tampere: Tampere University Press, 1997. ISBN 951-44-4119-2.
 • Harisalo, Risto & Miettinen, Ensio: Hyvinvointivaltio: Houkutteleva lupaus vai karvas pettymys. Tampere: Tampere University Press, 2004. ISBN 951-44-6068-5.
 • Jakonen, Mikko & Peltokoski, Jukka & Virtanen, Akseli (toim.): Uuden työn sanakirja. Helsinki: Tutkijaliitto, 2006. ISBN 952-5169-40-5.
 • Koskinen, Ilpo & Alasuutari, Pertti & Peltonen, Tuomo: Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-175-5.
 • Kosonen, Pekka: Kapitalismin ja hyvinvointivaltion näkökulmat. Helsinki: Tutkijaliitto, 1988. ISBN 951-9297-69-3.
 • Lafargue, Paul: Oikeus laiskuuteen. (Le droit á la paresse, 1880.) Toimittanut Keijo Rahkonen. Uudistettu laitos. Helsinki: Summa, 2010. ISBN 952-5418-19-7.
 • Levitt, Steven D. & Dubner, Stephen J.: Freakonomics: Outoustalous. Taloustieteilijä tutkii kaiken näkymätöntä puolta. (Freakonomics: A rogue economist explores the hidden side of everything, 2005.) Kääntäjä: Riikka Renko. Helsinki: Readme.fi, 2006. ISBN 952-5592-43-X.
 • Marazzi, Christian: Pääoma ja kieli: Uudesta taloudesta sotatalouteen. (Capitale & linguaggio: Dalla new economy all’economia di guerra, 1998.) Suomentanut Riitta Kyllönen. Helsinki: Tutkijaliitto, 2006. ISBN 952-5169-30-8.
 • Mäkelä, Vilho: Kansantaloustieteen perusteet. 2. korjattu painos. Helsinki: Talkonjul, 1989. ISBN 952-90-1675-1.
 • Niiniluoto, Ilkka & Vilkko, Risto & Kuorikoski, Jaakko (toim.): Talous ja filosofia. Kirjan artikkelit perustuvat esitelmiin Helsingissä 9.–10.1.2012 järjestetyssä Suomen filosofisen yhdistyksen Talous-kollokviossa. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-310-8.
 • Riihimäki, Aapo: Antipääoma: Apokalyptinen tutkielma. Jyväskylä: Atena, 1991. ISBN 951-9362-34-7.
 • Saari, Juho: Sosiologinen rationaalisen valinnan teoria ja uusi taloussosiologia. University of Tampere, Research Institute for Social Sciences, Work Research Centre, Working papers 46. Tampere: Tampereen yliopisto, 1994. ISBN 951-44-3524-9.
 • Saastamoinen, Kari: Eurooppalainen liberalismi: Etiikka, talous, politiikka. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-141-3.
 • Singer, Peter: Marx. (Marx: A very short introdution, 2001.) Suomentanut Teppo Eskelinen. Helsinki: Into, 2013. ISBN 978-952-264-231-8.
 • Smith, Adam: Kansojen varallisuus. (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776.) Suomentanut Jaakko Kankaanpää. Helsinki: WSOY, 2015. ISBN 978-951-0-40426-3.
 • Wahlroos, Björn: Talouden kymmenen tuhoisinta ajatusta. Englanninkielisestä käsikirjoituksesta suomentanut Juhana Rossi. Helsingissä: Otava, 2015. ISBN 978-951-1-28592-2.
 • Wheen, Francis: Marxin Pääoma. (Marx’s Das Kapital: A biography, 2006.) Suomentanut Kimmo Paukku. Helsingissä: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-7140-1.
 • Viren, Eetu & Vähämäki, Jussi: Perinnöttömien perinne: Marx ilman marxismia. Helsinki: Tutkijaliitto, 2011. ISBN 978-952-5169-78-2.

36.038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Eskelinen, Teppo: Kapitalismin sanakirja.
 • Taloustiedon taloussanasto. 4. täysin uudistettu painos. Helsinki: Taloustieto, 1989 (3. painos 1991). ISBN 951-628-168-0.

36.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Korhonen, Johanna & Sokala, Hannu & Ukkonen, Jari: Lukiolaisen taloustieto. 3. uudistettu painos. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-34085-1.
 • Koskela, Mirjam & Rousu, Ari: Kansantalous tutuksi. 15. painos. Helsinki: WSOYpro, 2011. ISBN 978-951-0-36344-7.

36.09 Historia[muokkaa]

 • Cameron, Rondo: Maailman taloushistoria: Paleoliittiselta kaudelta nykypäivään. (A concise economic history of the world: From paleolithic times to the present, 1993, 4. alkukielinen laitos 2002.) Suomentanut Tapio Helen. Julkaisija: Suomen historiallinen seura. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-19102-7.
 • Heiskala, Risto & Virtanen Akseli (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria. I, Vanhan maailman talous ja suuri murros. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-951-662-888-5.
 • Heiskala, Risto & Virtanen Akseli (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria 2: Modernin maailman talous. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-167-8.
 • Kansallinen kapitalismi, kansainvälinen talous / toimittaneet Niklas Jensen-Eriksen ... [et al.].
 • Kallioinen, Mika: Kauppias, kaupunki, kruunu: Turun porvariyhteisö ja talouden organisaatio varhaiskeskiajalta 1570-luvulle. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-202-6.
 • Keskinen, Jarkko & Teräs, Kari (toim.): Luottamus, sosiaalinen pääoma, historia. Turku: Turun historiallinen yhdistys, 2008. ISBN 978-952-99637-4-4.
 • Kuisma, Markku: Suomen poliittinen taloushistoria 1000–2000. Helsinki: Siltala, 2009. ISBN 978-952-234-004-7.
 • Lamberg, Juha-Antti & Ojala, Jari (toim.): Uusi institutionaalinen taloushistoria: Johdanto tutkimukseen. Jyväskylä: Atena, 1997. ISBN 951-796-087-5.
 • Leitzinger, Antero: Liberalismin juuret. Helsinki: A. Leitzinger, 1993. ISBN 952-9752-01-6.
 • O’Rourke, P. J.: Adam Smithin Kansojen varallisuus. (On the wealth of nations: Books that changed the world, 2006.) Suomentanut Mikko Metsämäki. Helsingissä: Ajatus, 2008. ISBN 978-951-20-7444-0.
 • Polanyi, Karl: Suuri murros: Aikakautemme poliittiset ja taloudelliset juuret. (The great transformation: The political and economic origins of our time, 1944.) Suomentanut Natasha Vilokkinen. Klassikko-sarja. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-225-1.
 • Schön, Lennart: Maailman taloushistoria. Teollinen aika. (Vår världs ekonomiska historia. Del 2, Den industriella tiden, 2010.) Suomentanut Paula Autio. Tampere: Vastapaino, 2013. ISBN 978-951-768-380-7.
 • Söderberg, Johan: Maailman taloushistoria: Esiteollinen aika. Tampere: Vastapaino, 2015. ISBN 978-951-768-379-1.
 • Wallerstein, Immanuel: Historiallinen kapitalismi. (Historical Capitalism, 1983.) Käännös: Tapani Hietaniemi. Tampere: Vastapaino, 1987. ISBN 951-9066-21-7.
 • Tiusanen, Tauno: Elämä rautaesiripun varjossa: Toisinajattelijan päiväkirja. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5358-0.

36.1 Talouspolitiikka. Taloudelliset rakenteet[muokkaa]

 • Akerlof, George A. & Shiller, Robert J.: Vaiston varassa: Miten ihmismieli ohjaa maailmanlaajuista kapitalismia. (Animal spirits: How human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism, 2009.) Suomentanut Timo Soukola. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-113-5.
 • Tehokkaiden markkinoiden harha : näkökulmia nykykapitalismin kriisiin / Antti Alaja & Hildur Boldt (toim.).
 • Alenius, Ele: Että olisimme humaanin sivilisaation planeetta. Helsinki: Edita, 2000. ISBN 951-37-3098-0.
 • Aromäki, Juhani (vastaava toim.): Venäjäkirja. Helsingissä: Ajatus, 1998. ISBN 951-9440-62-3.
 • Bakan, Joel: Firma: Sairaalloinen voiton ja vallan tavoittelu. (The corporation: The pathological pursuit of profit and power, 2004.). Helsinki: Art House, 2009. ISBN 978-951-884-451-1.
 • Baran, Paul A. [Monopoly capital, 1961] Monopolipääoma : Tutkielma Yhdysvaltain talous- ja yhteiskuntajärjestelmästä
 • Blomberg, Helena & Hannikainen, Matti & Kettunen, Pauli (toim.): Lamakirja: Näkökulmia 1990-luvun talouskriisin ja sen historiallisiin konteksteihin. Turku: Kirja-Aurora, 2002. ISBN 951-29-2412-9.
 • Bruun, Otto & Eskelinen, Teppo (toim.): Finanssikapitalismi. Jumala on kuollut. Helsinki: Like: Into, 2009. ISBN 978-952-01-0298-2.
 • Desai, Meghnad: Marxin kosto: Kapitalismin uusi nousu ja valtiokeskeisen sosialismin kuolema. (Marx’s revenge: The resurgence of capitalism and the death of statist socialism, 2003.) Suomentanut Timo Soukola. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-077-0.
 • Douthwaite, Richard: Nykyaikainen paikallistalous. (Short circuit: Strenghtening local economies for security in an unstable world, 1996.) Suomennos: Tove Selin. Julkaisijat: Maan ystävät ry ja Suomen kylätoiminta ry. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2004. ISBN 952-471-303-9.
 • Ederer, Günter: Egoistien perintö. (Das Erbe der Egoisten: Wie unsere Generation die Zukunft Deutschlands verspielt, 1995.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsinki: Art House, 1997. ISBN 951-884-215-9.
 • Ferguson, Charles: Rosvojen valtio: Yritysten rikolliset, poliittinen korruptio ja Yhdysvaltain kaappaaminen. (Predator nation: Corporate criminals, political corruption, and the hijacking of America, 2012.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2012. ISBN 978-952-5697-57-5.
 • George, Henry: Edistys ja köyhyys. Tutkimus kasvavan rikkauden ohella enentyvään köyhtymiseen ja taloudellisiin ahdinkoihoin: parannuskeino. (Progress and Poverty. An Inquiry in the Cause of Industrial Depressions and of Increase of Want with Increase of Wealth: The Remedy, 1879.) Suomentanut Arvid Järnefelt. Helsinki: Otava, 1906.
 • Gorz, André: Eläköön työttömyys! Kirjoituksia työstä, ekologiasta, vapaudesta. Toimittanut Keijo Rahkonen. Suomennokset Risto Heiskala ym. Suomennettu useista alkuteoksista. Jälkisanat Jukka Gronow. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto, 1982. ISBN 951-9225-63-3.
 • Hahnel, Robin: Poliittisen taloustieteen aakkoset. (The ABCs of political economy: A modern approach, 2002.) Suomentanut Arvi Tamminen. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2008. ISBN 978-952-471-964-3.
 • Hautala, Heikki: Suomen talouselämän rakenne ja kehitys. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-28450-5.
 • Talous yhdeltä istumalta / Henry Hazlitt
 • Hirsto, Heidi: Vastuutonta puhetta? Esseitä talouden merkityksellistämisestä. Väitöskirja: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Helsinki: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, 2010. ISBN 978-952-60-1059-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Ilmonen, Kaj (toim.): Sosiaalinen pääoma ja luottamus. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. ISBN 951-39-0545-4.
 • Jackson, Tim: Hyvinvointia ilman kasvua: Rajallisen planeetan taloustiede. (Prosperity without growth: Economics for a finite planet, 2009.) Suomennos: Jyri Raivio. Helsinki: HS kirjat, 2011. ISBN 978-952-5557-40-4.
 • Kainulainen, Kimmo: Kunta ja kulttuurin talous: Tulkintoja kulttuuripääoman ja festivaalien aluetaloudellisista merkityksistä. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2005. ISBN 951-44-6437-0. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Kajanoja, Jouko & Simpura, Jussi (toim.): Sosiaalinen pääoma. Globaaleja ja paikallisia näkökulmia. Helsinki: Stakes: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 2000. ISBN 951-33-1002-7.
 • Kasvio, Antti & Inkinen, Tommi & Liikala, Hanna (toim.): Tietoyhteiskunta: Myytit ja todellisuus. Tampere: Tampere University Press, 2005. ISBN 951-44-6147-9.
 • Kiander, Jaakko: Laman opetukset: Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset. VATT-julkaisuja 27:5. Suomen Akatemian tutkimusohjelma. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 2001. ISBN 951-561-380-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Kiander, Jaakko & Vartia, Pentti: Suuri lama: Suomen 1990-luvun kriisi ja talouspoliittinen keskustelu. Helsinki: Taloustieto, 1998. ISBN 951-628-261-X.
 • Kiander, Jaakko & Lönnqvist, Henrik: Hyvinvointivaltio ja talouskasvu. Porvoo Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-27443-7.
 • Kiander, Jaakko ym.: Suomi maailmantaloudessa: Uuden ajan talouspolitiikkaa. Helsinki: Edita, 2005. ISBN 951-37-4190-7.
 • Kivikuru, Ullamaija (toim.): Laman julkisivut: Media, kansa ja eliitit 1990-luvun talouskriisissä. Helsinki: Palmenia-kustannus, 2002. ISBN 951-45-9803-2.
 • Työtä! : hyvinvointi globaalissa murroksessa : riittääkö työ hyvinvoinnin tuottamiseen? -hankkeen loppuraportti / toimittanut Risto Kolanen.
 • Klein, Naomi: Tuhokapitalismin nousu. (The shock doctrine: The rise of disaster capitalism, 2007.) Suomentanut Ilkka Rekiaro. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-33866-7.
 • Kolanen, Risto (toim.): Työtä! Hyvinvointi globaalissa murroksessa: Riittääkö työ hyvinvoinnin tuottamiseen? -hankkeen loppuraportti. Hallituksen politiikkaohjelmat: Kansalaisvaikuttaminen. Helsinki: Työväen Sivistysliitto, 2006. ISBN 951-701-505-4.
 • Korkman, Sixten: Väärää talouspolitiikkaa. Talouden kriisit ja opilliset kiistat. Helsingissä: Otava, 2015. ISBN 978-951-1-29830-4.
 • Korten, David C.: Maailma yhtiöiden vallassa. (When corporations rule the world, 1995.) Suomentanut Tero Norkola. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 1997. ISBN 951-578-444-1.
 • Korten, David C.: Elämä kapitalismin jälkeen: Maailma yhtiövallan kaaduttua. (The post-corporative world: Life after capitalism, 1999.) Suomentanut Tero Norkola. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 1999. ISBN 951-578-630-4.
 • Koski, Heli & Rouvinen, Petri & Ylä-Anttila, Pekka: Tieto & talous: Mitä ”uudesta taloudesta” jäi. Helsinki: Edita, 2002. ISBN 951-37-3802-7.
 • Krugman, Paul: Lama: Talouskriisin syyt, seuraukset ja korjauskeinot. (The return of depression economics and the crisis of 2008, 2008.) Suomentanut Jyri Raivio. Helsinki: HS kirjat, 2009. ISBN 978-952-5557-27-5.
 • Lahti, Vesa-Matti & Selosmaa, Jenni: Kaikki jakoon! Kohti uutta yhteisöllistä taloutta. Sitra 304. Jyväskylä: Atena, 2013. ISBN 978-951-796-937-6.
 • Latouche, Serge: Jäähyväiset kasvulle. (Petit traité de la décroissance sereine, 2009.) Suomennos: Marja Ollila. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0530-3.
 • Loikkanen, Heikki A. & Pekkarinen, Jukka & Vartia, Pentti (toim.): Kansantaloutemme: Rakenteet ja muutos. 3. uudistettu painos. Helsinki: Taloustieto, 2002. ISBN 951-628-369-1.
 • Lordon, Frédéric: Rahamyllyt kuriin: Kuinka vapautua finanssikriiseistä. (Jusqu'à quand ? Pour en finir avec les crises financières, 2008.) Suomentanut Mikko Keinänen. Helsinki: Like: Into, 2010. ISBN 978-952-01-0372-9.
 • Lukkarinen, Margita: Kylätalous: Yhteisötalouden käsikirja. Toimittaja: Ann-Sofie Smeds-Nylund. Teksti: Margita Lukkarinen. Käännös: Elina Hesso. Suomusjärvi: Suomen kylätoiminta, 2004. ISBN 952-99135-9-1.
 • Markkanen, Juha ym.: Heja, Sverige! Mitä Suomi voisi oppia Ruotsilta politiikassa ja taloudessa (ja urheilussa)?. Eva raportti. Helsinki: Taloustieto, 2011. ISBN 978-951-628-532-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Massa, Ilmo & Rahkonen, Ossi (toim.): Riskiyhteiskunnan talous: Suomen talouden ekologinen modernisaatio. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-622-X.
 • Miller, Peter & Rose, Nikolas: Miten meitä hallitaan. (Governing the present: Administering economic, social and personal life, 2008.) Suomentanut Risto Suikkanen. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-253-4.
 • Talouskasvu ja kestävä kehitys / Markku Ollikainen, Matti Pohjola.
 • Pantzar, Mika: Havaintoja talouspoliittisten todellisuuskuvien muokkautumisesta Suomessa 1973–1989: Esitelmä talousjournalismin kritiikkiseminaarissa, Tampereen yliopisto 24.11.1989. Helsinki: Työväen taloudellinen tutkimuslaitos, 1989.
 • Parkkinen, Kauko: Onko maallamme malttia viisastua? Löytöretki identiteettitalouteen. Vantaa: Kauko-kustannus, 2008. ISBN 978-951-96423-8-3.
 • Patomäki, Heikki: Uusliberalismi Suomessa: Lyhyt historia ja tulevaisuuden vaihtoehdot. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-32562-9.
 • Pekkarinen, Jukka & Vartiainen, Juhana: Suomen talouspolitiikan pitkä linja. 2. tarkistettu painos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20395-5.
 • Epävarmuuden talous / Pekka Piironen. Tutkijaliitto
 • Pulliainen, Erkki: Hallitusohjelma 2011: Puolivakava pamfletti. Helsingissä: Ochre Chronicles, 2010. ISBN 978-952-5777-05-5.
 • Zombitalous / John Quiggin
 • Riihimäki, Aapo: Eros ja talous: Kohti historian loppuselvitystä. Jyväskylä: Atena, 2006. ISBN 951-796-430-7.
 • Rissa, Kari: Ekotehokkuus: Enemmän vähemmästä. Julkaisija: Ympäristöministeriö. Helsinki: Edita, 2001. ISBN 951-37-3577-X.
 • Roubini, Nouriel & Mihm, Stephen: Kriisitaloustiede: Pikakurssi rahoituksen tulevaisuudesta. (Crisis economics: A crash course in the future of finance, 2010.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2010. ISBN 978-952-5697-39-1.
 • Kriisin jälkeen / toimittajat: Petri Rouvinen ja Pekka Ylä-Anttila
 • Ruuskanen, Petri: Sosiaalinen pääoma. Käsitteet, suuntaukset ja mekanismit. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 2001. ISBN 951-561-382-5.
 • Avoin vihreä talous / Heikki Sairanen & Jaakko Stenhäll
 • Seppänen, Esko: Punapääoman romahdus. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20814-0.
 • Soininvaara, Osmo: Vihreä markkinatalous. Helsinki: Hanki ja jää, 1990. ISBN 951-8916-22-5.
 • Streeck, Wolfgang: Ostettua aikaa: Demokraattisen kapitalismin myöhästynyt kriisi. (Gekaufte Zeit: Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus, 2013.) Suomentanut Mari Kukkonen. Tampere: Vastapaino, 2015. ISBN 978-951-768-445-3.
 • Ruplan maa : kuinka Venäjästä tuli normaali talous / Pekka Sutela
 • Taivalsaari, Eero: Suomalainen vaihtoehto EY:lle: Tie uuteen hyvinvointivaltioon. Helsinki: Tammi, 1993. ISBN 951-31-0266-1.
 • Taivalsaari, Eero: Alaston totuus markkinavoimista: Kirjoituksia aikamme umpikujasta ja ulospääsyn mahdollisuuksista. Helsinki: Tammi, 1997. ISBN 951-31-1029-X.
 • Vartia, Pentti & Ylä-Anttila, Pekka: Kansantalous 2028. Julkaisija: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA. Sarja B, 204. Helsinki: Taloustieto, 2003. ISBN 951-628-393-4.
 • Wilenius, Markku: Luovaan talouteen: Kulttuuriosaaminen tulevaisuuden voimavarana. Sitra 266. Kulta-hanke. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-4029-3.
 • Wuori, Matti & Saksa, Markku: Titanicin kansituolit. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-19141-8.
 • Ylönen, Matti & Remes, Mikko: Velkatohtorit: Kuinka Eurooppa unohti historian ja oppi rakastamaan talouskuria. Helsinki: Into, 2015. ISBN 978-952-264-357-5.

 • Laman julkisivut : media, kansa ja eliitit 1990-luvun talouskriisissä / toimittanut Ullamaija Kivikuru.

36.101 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Crawford, Matthew B.: Elämän korjaajat. Kädentaitojen ja käytännöllisen ammattityön ylistys. (Class as Soulcraft. An Inquiry Into the Value of Work, 2009.) Suomentaneet Johan L. Pii & Tuukka Tomperi. Tampere: Niin & näin, 2012. ISBN 978-952-5503-67-8.

36.109 Historia[muokkaa]

 • Loikkanen, Heikki A. & Pekkarinen, Jukka & Vartia, Pentti (toim.): Kansantaloutemme: Rakenteet ja muutos. 3. uudistettu painos. Helsinki: Taloustieto, 2002. ISBN 951-628-369-1.

36.11 Pääoma. Luonnonvarat[muokkaa]

 • Aulio, Kai: Kasvun rajoilla? Väestönkasvun, ravinnontuotannon ja luonnonvarojen käytön tehokkuus ja tulevaisuuden näkymät. Turku: Ympäristöliike, 1990. ISBN 952-90-1691-3.
 • Käkönen, Jyrki: Konfliktit, turvallisuus ja ympäristö: Modernisaation kriisi. Tampere: Jyväskylä: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus: Atena, 1995. ISBN 951-706-147-1.
 • Massa, Ilmo (toim.): Energia, kulttuuri ja tulevaisuus. Helsinki: Suomen antropologinen seura: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1982. ISBN 951-717-284-2.
 • Rossilahti, Hannu: Energia, etiikka ja politiikka: Tutkimuksen arviointia. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1989. ISBN 951-45-5215-6.
 • Servan-Schreiber, Jean-Jacques: Haaste maailmalle. (Le defi mondial, 1986.) Suomentanut Tuula Koskenniemi. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981. ISBN 951-0-10691-7.
 • Smith, Laurence C.: Uusi pohjoinen: Maailma vuonna 2050. (The world in 2050: Four forces shaping civilization's northern future, 2011.) Suomentanut Tuukka Perhoniemi5. Helsingissä: Ursa, 2011. ISBN 978-952-5329-96-4.
 • Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio: Yhteinen tulevaisuutemme. (Our common future, 1987.) Ympäristön ja kehityksen maailmankomission raportti. Suomentanut Kaija Anttonen. Julkaisija: Ulkoasiainministeriö, Ympäristöministeriö. Helsinki: Valtion painatuskeskus: Ympäristöministeriö, 1988. ISBN 951-47-0424-X.

36.1109 Historia[muokkaa]

 • Gütler, Detlef: Kroisokset: Rikkaiden historia faaraoista Bill Gatesiin. (Die Dagoberts: Eine Weltgeschichte des Reichtums – von Krösus bis Bill Gates, 2004.) Suomentanut Sari-Anne Ahvonen. Helsinki: Ajatus, 2005. ISBN 951-20-6937-7.

36.13 Työ. Työelämä[muokkaa]

 • Anttila, Anu-Hanna & Suoranta, Anu (toim.): Pärjäämisen ajat – horjuvat työt. Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2007. ISBN 978-952-99991-0-1.
 • Berardi, Franco: Tietotyö ja prekaari mielentila. Suomentaneet Mikko Jakonen ym. Helsinki: Tutkijaliitto, 2006. ISBN 952-5169-47-2.
 • Blom, Raimo & Melin, Harri & Pyöriä, Pasi: Tietotyö ja työelämän muutos: Palkkatyön arki tietoyhteiskunnassa. Helsinki: Gaudeamus, 2001. ISBN 951-662-829-X.
 • Blom, Raimo & Melin, Harri & Hautaniemi, Ari (toim.): Työelämä muuttuu, joustaako hyvinvointi?. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-096-1.
 • Ehrenreich, Barbara: Nälkäpalkalla. (Nickel and Dimed. On (Not) Getting By in America, 2001.) Suomentanut Leena Tamminen. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27908-0.
 • Ehrenreich, Barbara: Petetty keskiluokka. (Bait and Switch. The (Futile) Pursuit of the American Dream, 2005.) Suomentanut Natasha Vilokkinen. Tampere: Vastapaino, 2006. ISBN 951-768-188-7.
 • Fast, Maija: Vaatimusten ristipaineessa: Nuoret koulutetut naiset ja kilpailuyhteiskunta. Alun perin ilmestynyt pro gradu -tutkielmana Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella 2004. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 2006. ISBN 952-00-2036-5.
 • Ferriss, Timothy: 4 tunnin työviikko: Unohda yhdeksästä viiteen -elämä, asu missä haluat ja ryhdy uusrikkaaksi. (The 4-hour workweek: Escape 9-5, live anywhere, and join the new rich, 2007.) Suomentanut Mirja Muurinen. Helsinki: Basam Books, 2008. ISBN 978-952-5534-99-3.
 • Sulkeuman ja neuvottelun ehdoilla : asiantuntija-aseman rakentuminen työelämässä / Arja Haapakorpi. Verkkoversio.
 • Hakala, Juha T.: Pakattu aika: Kiireen imusta hallittuun hidasteluun. Helsinki: Gummerus, 2010. ISBN 978-951-20-8350-3.
 • Hakanen, Jari: Työuupumuksesta työn imuun: Työhyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reuna-alueilla. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Työterveyslaitos, 004. ISBN 951-802-595-9.
 • Hankamäki, Jukka: Työttömän kuolema. Johdatus uuteen työyhteiskuntaan ja työn filosofiaan. 3. uudistettu painos (1. painos: Yliopistopaino, 2005). Helsinki: Books on Demand, 2015. ISBN 978-952-318-544-9.
 • Harju, Leena: Työelämän hyvät tavat. 2. uudistettu painos. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-19278-7.
 • Heiskanen, Tuula ym. (toim.): Kohti uutta työelämää? Tutkimuksen näköala työelämän kehitykseen. Tampere: Tampere University Press, 2008. ISBN 978-951-44-7467-5.
 • Hoikkala, Tommi & Salasuo, Mikko (toim.): Prekaariruoska? Portfoliopolvi, perustulo ja kansalaistoiminta. Verkkojulkaisusarja. Helsinki: Nuorisotutkimusseura: Nuorisotutkimusverkosto, 2006. ISBN 952-5464-25-3. Verkkojulkaisu (PDF).
 • Holvas, Jakke & Vähämäki, Jussi: Odotustila: Pamfletti uudesta työstä. Helsinki: Teos, 2005. ISBN 951-851-060-1.
 • Isokorpi, Tia & Viitanen, Päivi: Tunnevoimaa!. Helsinki: Tammi, 2001. ISBN 951-26-4675-7.
 • Jokinen, Heikki: Sarjakuvantekijän selviytymisopas. Helsinki: Sarjakuvantekijät, 1999. ISBN 951-98311-0-X.
 • Julkunen, Raija: Kuusikymmentä ja työssä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2008. ISBN 952-5092-86-0.
 • Julkunen, Raija: Uuden työn paradoksit: Keskusteluja 2000-luvun työprosess(e)ista. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-218-3.
 • Julkunen, Raija & Nätti, Jouko & Anttila, Timo: Aikanyrjähdys: Keskiluokka tietotyön puristuksessa. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-131-3.
 • Juuti, Pauli: Saako työssä viihtyä? Tositarinoita työelämästä. Helsinki: Minerva, 2012. ISBN 978-952-4926-08-9.
 • Järnefelt, Noora & Lehto, Anna-Maija: Työhulluja vai hulluja töitä? Tutkimus kiirekokemuksesta työpaikoilla. Helsinki: Tilastokeskus, 2002. ISBN 952-467-021-6.
 • Kansanaho, Leena & Yli-Paavalniemi, Katri: Työmoraali: Mitä se on ja onko sitä. Helsinki: Haaga instituutti, 1993.
 • Kasvio, Antti: Uusi työn yhteiskunta: Suomalaisen työelämän muutokset ja kehittämismahdollisuudet. Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-584-3.
 • Kasvio, Antti & Tjäder, Johanna (toim.): Työ murroksessa: Artikkelikokoelma. Helsinki: Työterveyslaitos, 2007. ISBN 978-951-802-773-0.
 • Kauppinen, Kaisa & Purola, Mari: Flirtti, häirintä, jännite. Seksuaalinen ahdistelu työpaikalla. Kuvitus: Elina Kärkkäinen. Helsinki: Työterveyslaitos, 2001. ISBN 951-802-445-6.
 • Kettunen, Pauli: Työjärjestys: Tutkielmia työn ja tiedon poliittisesta historiasta. Helsinki: Tutkijaliitto, 1997. ISBN 951-9297-99-5.
 • Kevätsalo, Kimmo: Jäykät joustot ja tuhlatut resurssit. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tampere: Vastapaino, 1999. ISBN 951-768-044-9.
 • Kinnunen, Merja & Autto, Janne (toim.): Tänään töissä: Sosiologisia näkökulmia työhön. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2009. ISBN 978-952-484-319-5.
 • Kinnunen, Merja & Korvajärvi, Päivi (toim.): Työelämän sukupuolistavat käytännöt. Tampere: Vastapaino, 1996. ISBN 951-9066-97-7.
 • Kirjonen, Juhani (toim.): Tietotyö ja ammattitaito. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, 2003. ISBN 951-39-1410-0.
 • Vanhemmuus työpaikoilla / Riikka Kivimäki. Verkkoversio.
 • Klein, Naomi: No logo: Ei tilaa, ei vaihtoehtoja, ei töitä, ei logoa: Tähtäimessä brändivaltiaat. (No logo: No space, no choice, no jobs, 2000.) Suomentaneet Liisa Laaksonen ja Maarit Tillman. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-26275-7.
 • Kontinen, Tiina: Kehittävän työntutkijan seikkailut sosiologisen teorian uusissa virtauksissa. Helsingin yliopisto, kasvatustieteen laitos, toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö, Työpapereita 18. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1999. ISBN 951-45-9029-5.
 • Kortteinen, Matti: Kunnian kenttä: Suomalainen palkkatyö kulttuurisena muotona. Helsinki: Hanki ja jää, 1992 (2. painos 1997). ISBN 951-8916-32-2.
 • Paksunahkaisuudesta suurisieluisuuteen : hyveet työssä ja elämässä / Antti Kylliäinen.
 • Lehdonmäki, Ilkka & Tapanainen, Maippi (toim.): Rajat riistolle: Kohti työntekijöiden globaaleja perusoikeuksia. Helsinki: Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus, 2003. ISBN 952-5283-06-2.
 • Lehto, Anna-Maija & Sutela, Hanna: Työolojen kolme vuosikymmentä: Työolotutkimusten tuloksia 1977–2008. Helsinki: Tilastokeskus, 2008. ISBN 978-952-467-926-8.
 • Lehtonen, Jukka (toim.): Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2002. ISBN 951-33-1315-8. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Lehtonen, Jukka: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa: Keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi. Helsinki: Työministeriö, 2006. ISBN 951-735-613-7.
 • Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.): ”Eihän heterotkaan kerro...”: seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä Equal-hanke. Helsinki: Työministeriö, 2004. ISBN 951-735-603-X.
 • Leskinen, Tomi & Hult, Hanna-Maria: Kokonaisvaltainen hyvinvointi: Kristallisoi toimintasi, saavuta tavoitteesi. Helsinki: Tammi, 2010. ISBN 978-951-31-5410-3.
 • Maier, Corinne: Tervetuloa laiskuus: Taidosta ja välttämättömyydestä tehdä työssä mahdollisimman vähän. (Bonjour paresse: De l'art et de la nécessité d'en faire le moins possible en entreprise, 2004.) Suomentanut Erkki Jukarainen. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-31-3318-4.
 • Precarias a la deriva: Hoivaajien kapina: Tutkimusmatkoja prekaarisuuteen. (A la deriva por los circuitos de la precariedad femenina, 2003.) Kääntäjät: Laura Böök ym. Helsinki: Like: Tutkijaliitto, 2009. ISBN 978-952-01-0118-3.
 • Rantaeskola, Satu ym.: Haastavat asiakastilanteet: Väkivalta työssä. Helsinki: Talentum, 2015. ISBN 978-952-14-2294-2.
 • Rifkin, Jeremy: Työn loppu. (The end of work: The decline of the global labor force and the dawn of the post-market era, 1995.) Kansialanimeke: Teknologia, työpaikat, tulevaisuus. Suomentanut Ritva Liljamo. Esipuhe: Pertti Koistinen, Asko Suikkanen. Helsinki Porvoo Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-22250-X.
 • Riikonen, Eero: yö ja elinvoima: Eli miksi harrastukset, leikki ja taide ovat siirtymässä työn ja hyvinvointiajattelun ytimeen?. Helsinki: Osuuskunta Toivo, 2013. ISBN 978-952-67049-1-3.
 • Riikonen, Eero & Makkonen, Mikko & Vilkkumaa, Ilpo: Hullun työn tauti: Lukemisto tulevan työhyvinvointikeskustelun pohjaksi. Tampere: Vastapaino, 2002. ISBN 951-768-103-8.
 • Ruohotie, Pekka: Oppiminen ja ammatillinen kasvu. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2000. ISBN 951-0-24581-X.
 • Saariluoma, Pertti: Taitavan ajattelun psykologia. Helsingissä: Otava, 1990 (3. painos 1995). ISBN 951-1-11002-0.
 • Vapauden rajat : filosofien sitaatteja työstä ja elämästä / Vesa Salmi.
 • Sarala, Urpo & Hätönen, Heljä: Oppia tiimistä. Helsinki: Educa-instituutti, 2000. ISBN 952-5047-11-3.
 • Sennett, Richard: Työn uusi järjestys: Miten uusi kapitalismi kuluttaa ihmisen luonnetta. (The corrosion of character: The personal consequences of work in the new capitalism, 1998.) Suomennos: Eine Kivinen, David Kivinen. Tampere: Vastapaino, 2002. ISBN 951-768-100-3.
 • Sennett, Richard: Uuden kapitalismin kulttuuri. (The culture of the new capitalism, 2006.) Suomentanut Kaisa Koskinen. Tampere: Vastapaino, 2007. ISBN 978-951-768-200-8.
 • Y-sukupolvi työ(elämä)ssä / toim. Pirkko-Liisa Vesterinen & Marjaana Suutarinen.
 • Tanner, Kirsi: Ulkomaille muuttajan opas. Helsingissä: Ajatus, 2002. ISBN 951-20-6209-7.
 • Templar, Richard: Työn säännöt: Avain henkilökohtaiseen menestykseen. (The rules of work: A definitive code for personal success, 2003.) Suomentanut Susanna Tuomi-Giddings. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-21083-1.
 • Trux, Marja-Liisa (toim.): Aukeavat ovet: Kulttuurien moninaisuus Suomen elinkeinoelämässä. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-25229-8.
 • Tuominen, Saku & Pohjakallio, Pekka: Työkirja: Työelämän vallankumouksen perusteet; Harjoituskirja: 50 konkreettista ideaa ja muita käytännönläheisiä ohjeita. Helsinki: WSOY, 2012. ISBN 978-951-0-39353-6.
 • Vähämäki, Jussi: Kuhnurien kerho: Vanhan työn paheista uuden hyveiksi. Helsinki: Tutkijaliitto, 2003. ISBN 952-5169-29-4.
 • Vähämäki, Jussi: Itsen alistus: Työ, tuotanto ja valta tietokykykapitalismissa. Helsinki: Tutkijaliitto, 2009. ISBN 978-952-01-0119-0.

36.1301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Airaksinen, Timo (toim.): Ammattien ja ansaitsemisen etiikka: Näkemyksiä ammattien, johtamisen ja liike-elämän arvoista. Helsinki: Yliopistopaino, 1991 (4. painos 2002). ISBN 951-570-086-8.

36.1307 Oppikirjat[muokkaa]

 • Koistinen, Pertti: Työpolitiikan perusteet. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23139-8.

36.1309 Historia[muokkaa]

 • Laaksonen, Pekka & Junnila, Laura & Nirkko, Juha (toim.): Suomalaisen työn historiaa: Leivän tähden. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-717-854-9.
 • Parikka, Raimo (toim.): Suomalaisen työn historiaa: Korvesta konttoriin. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. ISBN 951-717-964-2.
 • Suoranta, Anu: Halvennettu työ: Pätkätyö ja sukupuoli sopimusyhteiskuntaa edeltävissä työmarkkinakäytännöissä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-244-2.
 • Vainio-Korhonen, Kirsi: Ruokaa, vaatteita, hoivaa: Naiset ja yrittäjyys paikallisena ja yleisenä ilmiönä 1700-luvulta nykypäivään. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-338-3.

36.131 Työvoimapolitiikka[muokkaa]

 • Ek, Ellen: Nuorten aikuisten työelämästä syrjäytyminen ja sosiaaliturvan käyttö. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 76. Helsinki: Kela, tutkimusosasto, 2004. ISBN 951-669-637-6.
 • Tehokas työnhaku : työnhakijan opas / Risto Eloranta
 • Forsander, Annika: Luottamuksen ehdot: Maahanmuuttajat 1990-luvun suomalaisilla työmarkkinoilla. Väitöskirja; Turun yliopisto. Helsinki: Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto, 2002. ISBN 952-9605-82-X.
 • Heinonen, Elisabet ym.: Mitä on työvoimapolitiikka?. VATT-julkaisuja 38. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 2004. ISBN 951-561-491-0.
 • Honkanen, Pertti: Työttömyys ja arvoteoria: Tutkielma työttömyydestä, talousteorioista ja sosiaalipolitiikasta. Turku: Turun yliopisto, 2007. ISBN 978-951-29-3263-4.
 • Kahri, Tuomas ym.: Töitä on! Työnhaun ja urasuunnittelun opas. Helsinki: Tammi, 1994. ISBN 951-31-0345-5.
 • Kolanen, Risto (toim.): Työtä! Hyvinvointi globaalissa murroksessa: Riittääkö työ hyvinvoinnin tuottamiseen? -hankkeen loppuraportti. Hallituksen politiikkaohjelmat: Kansalaisvaikuttaminen. Helsinki: Työväen Sivistysliitto, 2006. ISBN 951-701-505-4.
 • Kontula, Anna: Näkymätön kylä: Siirtotyöläisten asemasta Suomessa. Helsinki: Like: Into, 2010. ISBN 978-952-01-0522-8.
 • Kotiranta, Tuija: Aktivoinnin paradoksit. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 335. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2008. ISBN 978-951-39-3213-8.
 • Kuronen: Kansalaistyötä kaikille
 • Marski, Jarmo: Hyvinvoinnin ulottuvuuksia 1995: Uhat, mahdollisuudet ja uudet haasteet. Helsinki: Kansaneläkelaitos, tutkimus- ja kehitysyksikkö, 1996. ISBN 951-669-417-9.
 • Nyyssölä, Kari & Pajala, Sasu: Nuorten työura: Koulutuksesta työelämään siirtyminen ja huono-osaisuus. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-757-9.
 • Salminen, E. Olavi: Löydä paikkasi: Aktiivisen työnhakijan opas. Helsinki: Helsingin sanomat, 1996. ISBN 951-97555-0-0.
 • Silvennoinen, Heikki: Koulutus marginalisaation hallintana. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-855-9.
 • Soininvaara, Osmo: Täystyöllisyyteen ilman köyhyyttä. Helsinki: Art House, 1999. ISBN 951-884-252-3.
 • Suoranta, Anu & Anttila, Anu-Hanna (toim.): Yksin sovittu: Osapuolet, luottamus ja työmarkkinalogiikka. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-321-0.
 • Vähätalo, Kari: Työttömyys ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-729-3.

36.132 Palkkapolitiikka. Tulopolitiikka[muokkaa]

 • Julkunen, Raija & Nätti, Jouko: Työn jakaminen: Moraali, talous, politiikka. Tampere: Vastapaino, 1997. ISBN 951-768-028-7.

36.133 Työmarkkinajärjestöt[muokkaa]

 • Palkka työstä : ay-liike ja edunvalvonnan uudet muodot / Mika Helander & Mats Nylund (toim.)
 • Kevätsalo, Kimmo: Yhdestoista hetki. Osa 1, Uuden vuosituhannen ay-liike paikallistasolla. Helsinki: Käyttötieto, 2005. ISBN 951-98873-1-8.
 • Perkka-Jortikka, Katriina: Näin bailaa ay-liike. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29601-5.
 • Pietilä, Jyrki & Tervonen, Ilkka: Järjestötiedottajan opas. Ay-kirjat. Helsinki: Tammi, 1987. ISBN 951-30-6351-8.
 • Urmas, Heikki: Raadolliset toverit ja vallan väärinkäyttäjät. Helsinki: Heikki Urmas, 2010. ISBN 978-952-92-7678-3.

36.15 Elintaso. Kulutus[muokkaa]

 • Andersson, Jan Otto ym.: Hyvinvointivaltio ristiaallokossa: Arvot ja tosiasiat. Sitra nro 131. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-19207-4.
 • Eräsaari, Risto & Rahkonen, Keijo (toim.): Hyvinvointivaltion tragedia: Keskustelua eurooppalaisesta hyvinvointivaltiosta. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-634-3.
 • Havia, Pasi & Lappalainen, Ville & Rinta-Loppi, Antti: Erilainen ote omaan talouteen. Vapaus, onni ja hyvä elämä. Helsinki: Talentum, 2014. ISBN 978-952-14-2153-2.
 • Heinonen, Visa & Kortti, Jukka (toim.): Vaikuttamista ja valintoja: Monitieteisiä näkökulmia mainontaan ja kulutukseen. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-951-662-981-3.
 • Hintikka-Varis, Sari (toim.): Sisällä vai ulkona: Kohti perustuloa?. Helsinki: Kansallinen sivistysliitto, 2007. ISBN 978-951-8964-98-1.
 • Isola, Anna-Maria & Larivaara, Meri & Mikkonen, Juha (toim.): Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä. Helsinki: Avain, 2007. ISBN 978-952-5524-49-9.
 • Kajanoja, Jouko: Kommunikatiivinen yhteiskunta: Puheenvuoro hyvinvointivaltiosta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Tammi, 1996. ISBN 951-31-0889-9.
 • Kajaste, Kimmo (toim.): Suomalainen mahdollisuus: Näkökulmia hyvinvointimme tulevaisuuteen. Helsinki: Edita, 1997. ISBN 951-37-2195-7.
 • Kantola, Anu & Kautto, Mikko: Hyvinvoinnin valinnat: Suomen malli 2000-luvulla. Sitra 251. Helsinki: Edita, 2002. ISBN 951-37-3748-9.
 • Nälkä ja yltäkylläisyys : ruokaturva maailmassa / Kaisa Karttunen, Laura Kihlström & Sanna-Liisa Taivalmaa.
 • Kautto, Mikko (toim.): Suomalaisten hyvinvointi 2006. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2006. ISBN 951-33-1836-2.
 • Kettunen, Pauli: Työjärjestys: Tutkielmia työn ja tiedon poliittisesta historiasta. Tutkijaliiton julkaisusarja 83. Helsinki: Tutkijaliitto, 1997. ISBN 951-9297-99-5.
 • Koski, Olli (toim.): Suomi-ilmiö: Puheenvuoroja hyvinvointiyhteiskunnasta 2000-luvulla. Helsinki: Työväen sivistysliitto, 2005. ISBN 951-701-495-3.
 • Kosonen, Pekka: Pohjoismaiset mallit murroksessa. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-033-3.
 • Kosonen, Pekka: Eurooppalaiset hyvinvointivaltiot: Yhdentymistä ja hajaantumista. Helsinki: Gaudeamus, 1995 (2. painos 1997). ISBN 951-662-636-X.
 • Lehtonen, Turo-Kimmo: Rahan vallassa: Ostoksilla käyminen ja markkinatalouden arki. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Tutkijaliitto, 1999. ISBN 952-5169-12-X.
 • Litvinoff, Miles & Madeley, John: 50 syytä ostaa reilun kaupan tuotteita. (50 reasons to buy fair trade, 200.) Suomennos: Petri Stenman. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2008. ISBN 978-952-01-0160-2.
 • Marski, Jarmo: Hyvinvoinnin ulottuvuuksia 1995: Uhat, mahdollisuudet ja uudet haasteet. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 15. Helsinki: Kansaneläkelaitos, tutkimus- ja kehitysyksikkö, 1996. ISBN 951-669-417-9.
 • Merisalo, Riikka: Me teemme huomisen: Visio2025: Kirja huomispäivän kulutusarvojen seuraajille, tulevaisuuden valloittajille. Pori: Mainostoimisto Punda, 2010. ISBN 978-952-92-7323-2.
 • Moisio, Pasi ym. (toim.): Suomalaisten hyvinvointi 2008. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2008. ISBN 978-951-33-2106-2.
 • Nars, Kari: Raha ja onni. (Pengar och lycka, 2006.) Suomentanut Juha Peura. Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 951-31-3748-1.
 • Ojanen, Eero: Yhteiskunnan itsepuolustus. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 1998. ISBN 952-9740-55-7.
 • Pantzar, Mika: Kuinka teknologia kesytetään: Kulutuksen tieteestä kulutuksen taiteeseen. Helsinki: Tammi, 1996. ISBN 951-31-0870-8.
 • Pantzar, Mika & Perälä, Liisa & Kekki, Mirja (toim.): Kohti hyvän elämystä: Sosiosemioottisia näkemyksiä kulutuksesta. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus, 1994. ISBN 952-9671-44-X.
 • Piketty, Thomas: Pääoma 2000-luvulla. (Le Capital au XXIe siècle, 2013.) Suomentanut Markus Jäntti ja työryhmä. , tulossa.
 • Puuronen, Vesa: Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta tienhaarassa. Joensuu: Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos, 2004. ISBN 952-458-562-6.
 • Roine, Jesper: Thomas Pikettyn Pääoma 2000-luvulla. Kooste ja pohjoismainen näkökulma. (Thomas Pikettys Kapitalet i det tjugoförsta århundradet, 2014.) Suomentanut Maarit Tillman. Helsinki: Art House, 2014. ISBN 978-951-884-549-5.
 • Rosenlund, Mathias: Vaskivuorentie 20. (Kopparbergsvägen 20, 2013.) Suomentanut Ulrika Enckell. Helsinki: Schildts & Söderströms, 2013. ISBN 978-951-52-3126-0.
 • Saari, Juho & Yeung, Anne Birgitta (toim.): Oikeudenmukaisuus hyvinvointivaltiossa. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-019-0.
 • Schönburg, Alexander von: Tyylikkään köyhäilyn taito. (Die Kunst des stilvollen Verarmens. Wie man ohne Geld reich wird, 2005.) Suomentanut Raija Nylander. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-475-3.
 • Soininvaara, Osmo: Hyvinvointivaltion eloonjäämisoppi. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-20100-6.
 • Soininvaara, Osmo: Täystyöllisyyteen ilman köyhyyttä. Helsinki: Art House, 1999. ISBN 951-884-252-3.
 • Taimio, Heikki (toim.): Talouskasvun hedelmät: Kuka sai ja kuka jäi ilman?. Helsinki: Työväen sivistysliitto, 2007. ISBN 978-951-701-514-1.
 • Vartiainen, Pirkko & Vuorenmaa, Maritta (toim.): Kohti sosiaalisesti kestävää hyvinvointia. Näkökulmia Pohjanmaalta. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 295. Sosiaali- ja terveyshallintotiede 6. Vaasa: Vaasan yliopisto, 2011. ISBN 978-952-476-357-8. Teoksen verkkoversio (PDF).

36.1509 Historia[muokkaa]

 • Pantzar, Mika: Tulevaisuuden koti: Arjen tarpeita keksimässä. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16693-X.

36.2 Raha. Valuutta[muokkaa]

 • Hänninen, Jyri: Veroparatiisit ja Suomi, eli Kuinka liituraitamafia pyörittää varjotaloutta ja laskun siitä maksamme me. Helsinki: HS-kirjat, 2014. ISBN 978-952-5557-60-2.
 • Orava, Joonas & Turunen, Olli: Osta, vuokraa, vaurastu. Kannessa myös: Ensimmäinen suomalainen kirja asuntosijoittajille. Helsinki: Talentum, 2013. ISBN 978-952-14-1917-1.
 • Patomäki, Heikki & Minkkinen, Petri: Yhdentymisen ja rahaunionin politiikkaa: Suomi ja Emu globaalissa poliittisessa taloudessa. Helsinki: Like: Ulkopoliittinen instituutti, 1997. ISBN 951-578-538-3.
 • Patomäki, Heikki: Tobinin veron toteutus: Kohti oikeudenmukaisempaa ja demokraattisempaa globaalia taloutta. Heikki Patomäki yhteistyössä Katarina Sehm-Patomäen ja neuvontantajaryhmän kanssa: Christian Chavagneux ym. The Network Institute for Global Democratisationin tutkimushanke. Julkaisun aikaisempi versio ilmestyi nimellä The Tobin tax, how to make it real. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 1999. ISBN 951-578-708-4.
 • Eurokriisin anatomia : mitä globalisaation jälkeen? / Heikki Patomäki.
 • Ruckenstein, Minna & Kallinen, Timo (toim.): Rahan kulttuuri. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. ISBN 978-952-222-112-4.
 • Emumunaus / Esko Seppänen.
 • Simmel, Georg: Rahan filosofia. (Philosophie des Geldes, 1900.) Lyhentäen suomentanut Panu Turunen. Turku: Ranvaik, 1997. ISBN 951-97696-0-9.

36.209 Historia[muokkaa]

 • Ferguson, Niall: Rahan nousu: Maailman rahoitushistoria. (The ascent of money: A financial history of the world, 2008.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2009. ISBN 978-952-5697-24-7.
 • Hulkko, Kustaa & Pöysä, Jorma: Vakaa markka: Teot ja tarinat. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-144-8.
 • Ihalainen, J. K.: Primitiivinen raha. Tampere: Palladium-kirjat, 1996. ISBN 952-9893-11-6.

36.22 Pankkitoimi. Pörssitoimi[muokkaa]

 • Atwood, Margaret: Velka ja vaurauden varjopuoli. (Payback. Debt and the Shadow Side of Wealth, 2008.) Suomentanut Petri Stenman. Helsinki: Like, 2009. ISBN 978-952-01-0379-8.
 • Herlin, Niklas: Osake keskustasta, eli, taloussanastoa ujoille. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1835-5.
 • Laitinen-Laiho, Pauliina: Taide sijoituskohteena. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27894-7.
 • Weatherall, James Owen: Wall Streetin fysiikka: Ennustamattoman ennustamisen lyhyt historia. (The physics of Wall Street: A brief history of predicting the unpredictable, 2012.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2013. ISBN 978-952-5697-65-0.
 • Nikkinen, Jussi & Rothovius, Timo & Sahlström, Petri: Arvopaperisijoittaminen. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26627-2.
 • Simonen, Leila: Naiset ja raha: Matkalla arjen vaurauteen. Helsinki: Voimapaja, 2008. ISBN 978-951-97991-6-2.

Pörssitoimi[muokkaa]

 • Lindström, Kim: Menesty osakesijoittajana. Helsinki: Talentum, 2005. ISBN 952-14-0952-5.
 • Malkiel, Burton G.: Sattuman kauppaa Wall Streetillä. (A random walk down Wall Street: The time tested strategy for successful investing, 1973.) Käännös: Jussi Rosti. Helsinki: Talentum, 2007. ISBN 978-952-14-1241-7.
 • Myllyoja, Ninni & Kullas, Emilia: Mitä jokaisen kotiäidin (ja muidenkin naisten) tulee tietää sijoittamisesta. Helsinki: Talentum, 2010. ISBN 978-952-14-1460-2.
 • Saario, Seppo: Miten sijoitan pörssiosakkeisiin II. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-29884-0.
 • Weber, Max: Pörssi. (Die Börse, 1894.) Suomentanut, selityksillä ja jälkikirjoituksella ”Max Weber, pörssi, markkinayhteiskunta ja kapitalismi” varustanut Tapani Hietaniemi. Helsinki: Tutkijaliitto, 1990. ISBN 951-9297-80-4.

36.2203 Hakuteokset[muokkaa]

 • Autio, Ilkka & Melender, Tommi: Suomen pörssirikkaat. Helsinki: Arvopaperi, 2001. ISBN 951-98072-4-1.

36.2209 Historia[muokkaa]

 • Erehtymättömät : tarina suuresta pankkisodasta ja liikepankeista Suomen kohtaloissa 1862-2012 / Markku Kuisma, Teemu Keskisarja.

36.3 Vakuutustoimi[muokkaa]

 • Liukko, Jyri: Solidaarisuuskone: Elämän vakuuttaminen ja vastuuajattelun muutos. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-291-0.

36.4 Osuustoiminta[muokkaa]

 • Uusi osuuskunta : tekijöiden liike / Hanna Moilanen, Jukka Peltokoski, Jaana Pirkkalainen & Tero Toivanen.

36.409 Historia[muokkaa]

 • Hako, Matti & Huhtanen, Heimo & Nieminen, Matti (toim.): Näin teki osuuskauppaväki. Kansialanimeke: Suomen työväen henkinen perinne. Työväen muistitietotoimikunnan julkaisuja 5. Helsinki: Tammi, 1977. ISBN 951-30-3800-9.

36.5 Julkinen talous. Finanssioppi[muokkaa]

 • Hakovirta, Harto: Ongelmakeskeinen globalismi: Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen uusi suunta. Julkaisijat: Suomen Akatemian Figare/Safir -projekti, Valtio-opin laitos, Turun yliopisto ja Kirja-Aurora. Turku: Kirja-Aurora, 2003. ISBN 951-29-2488-9.
 • Tiihonen, Seppo: Talouden ylivalta. Hallintohistoriallisia tutkimuksia no 2. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1990. ISBN 951-861-532-2.

36.52 Verotus. Veropolitiikka[muokkaa]

 • Järvinen, Risto & Järvinen, Sami: Verotuksen synkkä anatomia: Verottaja elämänkumppanina kehdosta hautaan. Helsinki: Helarvo, 2014. ISBN 978-952-68158-1-7.
 • Patomäki, Heikki: Tobinin veron toteutus: Kohti oikeudenmukaisempaa ja demokraattisempaa globaalia taloutta. Heikki Patomäki yhteistyössä Katarina Sehm-Patomäen ja neuvontantajaryhmän kanssa: Christian Chavagneux ym. The Network Institute for Global Democratisationin tutkimushanke. Julkaisun aikaisempi versio ilmestyi nimellä The Tobin tax, how to make it real. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 1999. ISBN 951-578-708-4.

36.5203 Hakuteokset[muokkaa]

 • Gustafsson, Anja: Arvaatko alijäämän, ymmärrätkö yhtymän? Verosanastoa selityksineen. Helsinki: Edita, 2002. ISBN 951-37-3745-4.

36.6 Kansainvälinen talous. Maailmankauppa[muokkaa]

 • Alasuutari, Pertti & Ruuska, Petri: Post-patria? Globalisaation kulttuuri Suomessa. Tampere: Vastapaino, 1999. ISBN 951-768-051-1.
 • Barber, Benjamin: Jihad vs. McMaailma. (Jihad vs. McWorld: How globalism and tribalism are reshaping the world, 1995.) Suomennos: Kaisa Kujanpää. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2003. ISBN 952-471-019-6.
 • Beck, Ulrich: Mitä globalisaatio on? Virhekäsityksiä ja poliittisia vastauksia. (Was ist Globalisierung?, 1997.) Suomentanut Tapani Hietaniemi. Tampere: Vastapaino, 1999. ISBN 951-768-057-0.
 • Chomsky, Noam: Hinnalla millä hyvänsä: Uusliberalismi ja globaalikuri. (Profit over people: Neoliberalism & global order, 1999.) Suomentanut Juha Ahokas. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2000. ISBN 952-471-554-6.
 • Chomsky, Noam: Ideologia ja valta. 1, Ideologiakritiikkiä ja vapauden näkökulmia. Toimittaneet ja suomentaneet Juhani Yli-Vakkuri, Marko Ampuja, Erkka Öörni. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2002. ISBN 51-578-951-69.
 • Chossudovsky, Michel: Köyhyyden globalisointi. (Globalization of poverty: Impacts of IMF and World Bank reforms, 1999.) Kansialanimeke: Maailmanpankin ja IMF:n uudistusten vaikutuksia. Suomentanut Heikki Älli. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2001. ISBN 951-578-804-8.
 • Chua, Amy: Maailma liekeissä: Globaali markkinatalous, demokratia ja konfliktit. (World on fire: How exporting free market democracy breeds ethnic hatred and global instability, 2002.) Suomentanut Jaana Airaksinen. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2006. ISBN 952-471-639-9.
 • Eskelinen, Teppo (toim.): Ekologinen velka: Mitä se on ja miten se kertyy?. Turku: Uusi tuuli, 2009.
 • Friedman, Milton & Friedman, Rose: Vapaus valita. (Free to choose, 1980.) Englanninkielisestä alkuteoksesta suomentaneet Heikki Lempiäinen ja Jyrki Vesikansa. Helsingissä: Otava, 1982. ISBN 951-1-06750-8.
 • Friedman, Thomas: Globalisaatio – uhka vai unelma?. (The Lexus and the olive tree, 1999.) Suomentanut Maarit Tillman. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16477-5.
 • Friedman, Thomas L.: Litteä maailma: 2000-luvun lyhyt historia. (The world is flat: A brief history of the twenty-first century, 2005.) Suomentanut Ilkka Rekiaro. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-21586-8.
 • George, Susan: Maailman kauppajärjestö kuriin. (Remettre l’OMC à sa place, 2001.) Suomentanut Jorma Penttinen. Julkaistu yhdessä Suomen Attacin kanssa. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-121-6.
 • Grundström, Elina ym.: Globalisaation portinvartijat. Sitra 268. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-4178-8.
 • Harakka, Timo: Luoton loppu: Rahavallan raunioista kohti uutta kapitalismia. 2. korjattu painos. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35878-8.
 • Harisalo, Risto & Miettinen, Ensio: Globalisaatio: Avoin vai suljettu maailma. Helsinki: Art House, 2000. ISBN 951-884-281-7.
 • Hassi, Satu & Kiljunen, Kimmo & Pietikäinen, Sirpa: Maapallohaaste. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15400-1.
 • Held, David & McGrew, Anthony: Globalisaatio: Puolesta ja vastaan. (Globalization / anti-globalization, (2007.) Suomentanut Jyrki Vainonen. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-149-6.
 • Hyvärinen, Risto ja Pukkila, Jaana: Katse itään: kuinka Aasian nousu muuttaa maailmaa. Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-539-2.
 • Isomäki, Risto: Kohti vuotta 1929? Vapaakauppa, työttömyys ja ääriliikkeiden nousu. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat: Maanystävät, 2000. ISBN 951-578-806-4.
 • Juutinen, Marko & Käkönen, Jyrki: Blokkien paluu. Alanimeke kannessa: BRICS-maiden nousu, USA ja Suomi. Helsinki: Into, 2016. ISBN 978-952-264-551-7.
 • Kantola, Anu ym.: Maailman tila ja Suomi. Julkaisija: Ulkoasiainministeriö, kehitysyhteistyöosasto. Helsinki: Gaudeamus, 1999 (3. painos 2002). ISBN 951-662-758-7.
 • Klein, Naomi: Vastarintaa ja vaihtoehtoja. (Fences and windows: Dispatches from the front lines of the globalization debate, 2002.) Suomentanut Maarit Tillman. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27949-8.
 • Korten, David C.: Elämä kapitalismin jälkeen: Maailma yhtiövallan kaaduttua. (The post-corporative world: Life after capitalism, 1999.) Suomentanut Tero Norkola. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 1999. ISBN 951-578-630-4.
 • Kuosma, Tapio: Veroparatiisit: Saalistajaeliittien turvapaikat. Espoo: Livres 'Belles-Lettres', 2014. ISBN 78-952-67994-1-4.
 • Käkönen, Jyrki: Luonnonvarapolitiikka ja konfliktit muuttuvassa kansainvälisessä järjestelmässä: Tutkimus imperialismista ja Afrikan konflikteista 1970-luvulla. Väitöskirja: Turun yliopisto 1986. Tampere: Rauhan ja konfliktintutkimuslaitos, 1985. ISBN 951-706-075-0.
 • Laitinen, Hanna (toim.): Mitä globalisaation jälkeen? Kansalaisliikkeiden ajatuksia talouden globalisaatiosta ja sen vaihtoehdoista. Helsinki: Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 1999. ISBN 951-8925-48-8.
 • Leppänen, Seppo & Romppanen, Antti (toim.): Globaalitalous ja Suomi. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 1995. ISBN 951-561-118-0.
 • Martin, Hans-Peter & Schumann, Harald: Globalisaatioloukku: Hyökkäys demokratiaa ja hyvinvointia vastaan. (Die Globalisierungsfalle: Der Angriff auf Demokratie und Wohlstand, 1996.) Suomentanut Margit Heinämäki. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-030-9.
 • Rönkkö, Mika (toim.): Toisenlaisen maailman manifesti: Attac 10 vuotta. Helsinki: Into, 2011. ISBN 978-952-264-029-1.
 • Shaxson, Nicholas: Aarresaaret: Miehet jotka ryöstivät maailman. (Treasure islands: Tax havens and the men who stole the world, 2011.) Suomentaja: Henri Purje. Helsinki: Into-Kustannus, 2011. ISBN 978-952-264-078-9.
 • Steinbock, Dan: G2: USA ja Kiina maailman ohjaksissa. Eva-raportti. Helsinki: Taloustieto, 2010. ISBN 978-951-628-510-1.
 • Stiglitz, Joseph E.: Globalisaation sivutuotteet. (Globalization and its discontents, 2002.) Suomennos: Juhani Yli-Vakkuri. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2004. ISBN 952-471-430-2.
 • Suomi avoimessa maailmassa: Globalisaatio ja sen vaikutukset. Koonnut Raimo Väyrynen. Helsinki: Taloustieto, 1999. ISBN 951-628-292-X.
 • Tammilehto, Olli: Yhden taalan kysymys: Globalisaatio ja köyhyyskiista. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2003. ISBN 952-471-221-0.
 • Tammilehto, Olli: Rahdin rikokset: Kansainvälisten tavarakuljetusten ekologiset ja yhteiskunnalliset seuraukset. Helsinki: Like: Into, 2009. ISBN 978-952-01-0301-9.
 • Wood, Ellen Meiksins: Pääoman imperiumi. (Empire of capital, 2003.) Suomentanut Juha Koivisto. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-151-8.
 • Vuoristo, Kai-Veikko: Talousalueiden maailma. Kuvitus: Ralf Westerlund. Helsinki: WSOY, 1994. ISBN 951-0-18432-2.

36.61 Kansainväliset talousjärjestöt[muokkaa]

 • Hakkarainen, Outi & Tammilehto, Olli & Wallgren, Thomas (toim.): Imperiumin ulkopuolelta: Kehityskriittisiä puheenvuoroja. Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen julkaisusarja no 7. Helsinki: Gaudeamus, 1991. ISBN 951-662-520-7. Teoksen verkkoversio.
 • Jokelainen, Matti: EU:n kehityshistoria ja sosiaaliturva. Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 9. Helsinki: Kansaneläkelaitos, tutkimus- ja kehitysyksikkö, 1996. ISBN 951-669-402-0.
 • Kuosma, Tapio: Uljas uusi Eurooppa: Euroopan unionin perustuslaki. Omakirja. Espoo: Livres Belles-Lettres, 2005. ISBN 952-99178-7-2.
 • Patomäki, Heikki & Minkkinen, Petri: Yhdentymisen ja rahaunionin politiikkaa: Suomi ja Emu globaalissa poliittisessa taloudessa. Helsinki: Like: Ulkopoliittinen instituutti, 1997. ISBN 951-578-538-3.
 • Pesonen, Pertti (toim.): Suomen EU-kansanäänestys 1994: Raportti äänestäjien kannanotoista. Helsinki: Ulkoasiainministeriö, eurooppatiedotus, 1994. ISBN 951-724-014-7.
 • Rehn, Olli: Pieni valtio Euroopan unionissa. Helsinki: Kirjayhtymä, 1996. ISBN 951-26-4199-2.
 • Taivalsaari, Eero: Eurooppa 1992: Mitä yhdentymisestä on tiedettävä?. Helsinki: Tammi, 1991. ISBN 951-30-9897-4.
 • Widgrén, Mika: Euroopan integraation talous ja politiikka. Helsinki: Taloustieto, 2001. ISBN 951-628-324-1.
 • Yhteinen tulevaisuutemme? Suomalaisten kansalaisjärjestöjen lausuntoja Brundtlandin komission raportista. Toimituskunta: Harri Ajomaa (vast.), Panu Raatikainen (ulkoasu), Pekka Salminen. Helsinki: Luonto-liitto, 1989.

36.6109 Historia[muokkaa]

 • Pihkala, Erkki: Yhdentyvä Eurooppa: Euroopan unionin taloushistoria. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1168. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008. ISBN 978-951-746-974-6.

36.62 Monikansalliset yritykset[muokkaa]

 • Klein, Naomi: No logo: Ei tilaa, ei vaihtoehtoja, ei töitä, ei logoa: Tähtäimessä brändivaltiaat. (No logo: No space, no choice, no jobs, 2000.) Suomentaneet Liisa Laaksonen ja Maarit Tillman. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-26275-7.

36.63 Suomen ulkomaankauppa[muokkaa]

 • Aromäki, Juhani (vastaava toim.): Venäjäkirja. Helsingissä: Ajatus, 1998. ISBN 951-9440-62-3.
 • Haapaniemi, Mira & Moijanen, Maisa & Muradjan, Kirsi: Tak ili kak? Venäläistä tapakulttuuria suomalaisille. 3. uusittu ja täydennetty painos. Helsinki: Suomalais-venäläinen kauppakamariyhdistys, 2005. ISBN 952-99189-0-9.
 • Honkavaara, Kirsti & Manninen, Laura & Pelkonen, Tommi: Moni-ilmeinen Ranska: Gallialaisen liikekulttuurin erityispiirteet. Kuvitus: Leena Alérini. Yritysjulkaisut. Helsinki: Edita, 1999. ISBN 951-37-2985-0.
 • Inkinen, Sari & Jukka Lahtinen: Aasian liiketoimintakulttuurit. Tampere: Avaintulos, 1994. ISBN 952-9631-03-0.
 • Jalonen, Katariina & Lindstedt, Varpu & Westermarck, Harri (toim.): Yhdentyvä Eurooppa ja kansallinen omaleimaisuus. Helsingin yliopisto, studia generalia, kevät 1994. Helsinki: Helsingin yliopisto, vapaan sivistystyön toimikunta, 1994. ISBN 951-45-6759-5.
 • Kiander, Jaakko ym.: Suomi maailmantaloudessa: Uuden ajan talouspolitiikkaa. Helsinki: Edita, 2005. ISBN 951-37-4190-7.

36.6309 Historia[muokkaa]

 • Pihkala, Erkki: Suomalaiset maailmantaloudessa keskiajalta EU-Suomeen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001. ISBN 951-746-334-0.
 • Viita, Pentti: Kapitalismin ja sosialismin puristuksessa: Suomen ja Neuvostoliiton taloussuhteet 1944–1991. Helsinki: BSV kirja, 2006. ISBN 952-5575-07-1.

36.68 Kehitysmaiden taloudelliset olot[muokkaa]

 • Acemoglu, Daron & Robinson, James A.: Miksi maat kaatuvat: Vallan, vaurauden ja varattomuuden synty. (Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty, 2012.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2013. ISBN 978-952-5697-59-9.
 • Alkio, Paula: Pallo hukassa?. Väestötietosarja 8. Helsinki: Väestöliitto, 1999. ISBN 952-9605-55-2.
 • Chossudovsky, Michel: Köyhyyden globalisointi. (The globalization of poverty: Impacts of IMF and World Bank reforms, 1997.) Suomentanut Heikki Älli. Kansialanimeke: Maailmanpankin ja IMF:n uudistusten vaikutuksia. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2001. ISBN 951-578-804-8.
 • Gylling, Heta (toim.): Kehityksen etiikka ja filosofia. In search of human flourishment: Development ethics and the moral of cultural, social and legal diversity -projekti. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-887-7.
 • Hakkarainen, Outi (toim.): Rauhaa rakentamassa? Kansalaisjärjestöt haurailla alueilla. Helsinki: Into, 2015. ISBN 978-952-264-364-3.
 • Hakkarainen, Outi & Toikka, Miia & Wallgren, Thomas: Unelmia maailmasta: Suomalaisen kehitysmaaliikkeen juurilla. Helsinki: Like, 2000. ISBN 951-578-753-X.
 • Heinonen, Reijo: Arvomuisti kehitysyhteistyössä: Kulttuurien kohtaamisen lähtökohtia. Helsinki: Ulkoasiainministeriö, 1997. ISBN 951-724-119-4.
 • Hirvonen, Elina: Afrikasta: Muistiinpanoja vuosilta 2007–2009. Kolumnit julkaistu aiemmin Vihreä lanka -lehden Afrikasta-blogissa. Helsinki: Avain: Vihreä lanka, 2010. ISBN 978-952-5524-82-6.
 • Ikonen, Heikki & Kivimäki, Antti (toim.): Suuri harppaus: Miten kehitysmaiden talouskasvu vaikuttaa ympäristöön?. Helsinki: Edita, 2006. ISBN 951-37-4704-2.
 • Isomäki, Risto: Paljasjalkavallankumous – kymmenen vuotta myöhemmin: Kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnat ja ulkomainen rahoitus Ympäristö ja kehitys ry:n projektiyhteistyön valossa. Turku: Ympäristö ja kehitys, 1999. ISBN 951-97061-6-X.
 • Khan, Irene & Petrasek, David: Kohtalona köyhyys? Miten oikeuksien puute syventää köyhyyttä. (The unheard truth: Poverty and human rights, 2009.) Esipuhe: Kofi Annan. Alkusanat: Frank Johansson. Suomentanut Lauri Itäkangas. Helsinki: WSOY: Amnesty International, 2009. ISBN 978-951-0-35494-0.
 • Koponen, Juhani & Tiina Kontinen (toim.): Kehitysapukeisarin vaatekaapilla. Helsinki: Like, 2011. ISBN 978-952-01-0616-4.
 • Koponen, Juhani & Lanki, Jari & Kervinen, Anna (toim.): Kehitysmaatutkimus: Johdatus perusteisiin. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-004-6.
 • Lahdenperä, Johan: Maailman juoni: Tekojen tarkoittamattomat seuraukset. Helsinki: Multikustannus, 2009. ISBN 978-952-468-226-8.
 • Laitinen, Hanna (toim.): Mitä globalisaation jälkeen? Kansalaisliikkeiden ajatuksia talouden globalisaatiosta ja sen vaihtoehdoista. Helsinki: Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 1999. ISBN 951-8925-48-8.
 • Lappé, Frances Moore & Collins, Joseph: Ruokaa kaikille. (Food first: Beyond the myth of scarcity, 1977.) Julkaisija: Tampereen kehitysmaakauppayhdistys ry. Suomentanut Elli Honkonen. Helsinki: Perusta, 1986. ISBN 951-95850-4-4.
 • Rönkkö, Mika (toim.): Toisenlaisen maailman manifesti: Attac 10 vuotta. Helsinki: Into, 2011. ISBN 978-952-264-029-1.
 • Vanhanen, Tatu: Miksi Kiina lähtee lentoon ja Kongo ei? Yhteiskuntien älykkyyserot ja niiden huomiointi kehityksessä. Espoo: East-West Books Helsinki, 2013. ISBN 978-952-67936-0-3.

Englanniksi[muokkaa]

 • Keen, Steve: Debunking Economics. The Naked Emperor of Social Sciences. Zed Books, 2002

Katso myös[muokkaa]