Yhteiskuntatieteen bibliografia

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

30 Yleinen yhteiskuntatiede[muokkaa]

 • Alapuro, Risto & Arminen, Ilkka (toim.): Vertailevan tutkimuksen ulottuvuuksia. Esiössä myös. Professori Matti Alestalolle 28.8.2004. Porvoo Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29715-1.
 • Anttiroiko, Ari-Veikko: Yhteiskuntatieteiden perusta. Tampere: Tampereen yliopisto, kunnallistieteiden laitos, 1992. ISBN 951-44-3133-2.
 • Carlyle, Thomas: Entistä ja nykyistä. (Past and present, 1843.) Suomentanut Werner Andelin. Porvoo: WSOY, 1907.
 • Eskola, Jari (toim.): Hegelistä Harréen, narratiivista Nudistiin. Kuopio: Kuopion yliopisto, 1999. ISBN 951-781-409-7.
 • Eskola, Matti (päätoim.): Studia. Studia-tietokeskus. 4, Historia ja yhteiskunta. Espoo: Weilin + Göös, 1995 (4. painos 2001). ISBN 951-35-5610-7.
 • Hallberg, Pekka: Arvot tasapainossa? Mietteitä oikeudesta, kilpailukyvystä ja hyvinvoinnista. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 978-951-0-31144-8.
 • Harakka, Timo: Viemärirotta... mutta miksei Erkko ole vieläkään adoptoinut minua?. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15305-6.
 • Heikkinen, Eino & Tuomi, Jouni (toim.): Suomalainen elämänkulku. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-26-4596-3.
 • Hämeen-Anttila, Jaakko ym. (toim.): Kaikki syntyy kriisistä. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-286-6.
 • Hämäläinen, Timo J. (toim.): Murroksen aika. Selviääkö Suomi rakennemuutoksesta?. Areena-sarja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-22321-2.
 • Lama ja luottamus / toim. Kaj Ilmonen, Anne Kovalainen ja Martti Siisiäinen.
 • Johansson, Peik. Kolmannen maailman puheenvuoroja.
 • Jonstadt, David: Sivilisaation loppu. (Kollaps. Livet vid civilisationens slut, 2012.) Suomentaneet Salon tasauskohtuuspajan jäsenet ystävineen. Helsinki: Into, 2016. ISBN 978-952-264-544-9.
 • Kaaro, Jani: Kauniimpi maailma. Kirjoituksia sielusta, taloudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Helsinki: WSOY, 2016. ISBN 978-951-0-41485-9.
 • Kaisto, Jani & Pyykkönen, Miikka (toim.): Hallintavalta. Sosiaalisen, politiikan ja talouden kysymyksiä. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-118-0.
 • Kajaste, Kimmo (toim.): Suomalainen mahdollisuus. Näkökulmia hyvinvointimme tulevaisuuteen. Helsinki: Edita, 1997. ISBN 951-37-2195-7.
 • Kantola, Anu ym.: Maailman tila ja Suomi. Julkaisija: Ulkoasiainministeriö, kehitysyhteistyöosasto. Helsinki: Gaudeamus, 1999 (3. painos 2002). ISBN 951-662-758-7.
 • Koskelainen, Jukka: Rakas rappio. Pelastus ja perikato länsimaisessa ajattelussa. Jyväskylä: Atena, 2012. ISBN 978-951-796-823-2.
 • Kotkas, Toomas (toim.): Yhteiskuntateorioiden oikeus. Helsinki: Tutkijaliitto, 2010. ISBN 952-5169-75-1.
 • Massa, Ilmo: Toinen ympäristötiede. Kirjoituksia yhteiskuntatieteellisestä ympäristötutkimuksesta. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-711-0.
 • Massa, Ilmo (toim.): Vihreä teoria. Ympäristö yhteiskuntateorioissa. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-084-8.
 • Massa, Ilmo (toim.): Polkuja yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-952-495-329-0.
 • Massa, Ilmo & Sairinen, Rauno (toim.): Ympäristökysymys. Ympäristöuhkien haaste yhteiskunnalle. Helsinki: Gaudeamus, 1991. ISBN 951-662-517-7.
 • Mattila, Mikko & Uusikylä, Petri (toim.): Verkostoyhteiskunta. Käytännön johdatus verkostoanalyysiin. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-755-2.
 • Melin, Harri & Nikula, Jouko (toim.): Yhteiskunnalliset intressit ja vallan rakenteet. Raimo Blomin 50-vuotisjuhlakirja. Tampere: Tampereen yliopisto, 1993. ISBN 951-44-3375-0.
 • Melin, Harri & Nikula, Jouko (toim.): Yhteiskunnallinen muutos. Raimo Blomin 60-vuotisjuhlakirja. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-120-8.
 • Oulasvirta, Antti (toim.): Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-176-0.
 • Pussy Riot! . punkrukous vapauden puolesta.
 • Rahkonen, Keijo: Utopiat ja anti-utopiat. Kirjoituksia vuosituhannen päättyessä. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-684-X.
 • Saari, Juho: Onnellisuuspolitiikka. Kohti sosiaalisesti kestävää Suomea. Helsinki: Kalevi Sorsa säätiö, 2012. ISBN 978-952-5689-40-2. [http.//sorsafoundation.fi/2012/07/07/onnellisuuspolitiikka/ Teoksen verkkoversio] (PDF).
 • Uschanov, Tommi: Suuri kaalihuijaus. Kirjoituksia yhteiskunnallisesta tietämättömyydestä. Helsinki: Teos, 2010. ISBN 978-951-851-315-8.
 • Viinikainen, Tytti (toim.): Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus Suomessa. Katsaus tutkimusaloihin ja kirjallisuuteen. S. 51–115. Suomalaisen yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen bibliografia 1990–1996. Helsinki: Suomen ympäristökeskus, 1997. ISBN 952-11-0126-1.
 • Wiio, Osmo A.: Wiion lait – ja vähän muidenkin. Espoo: Weilin + Göös, 1978. ISBN 951-35-1657-1.
 • Virtanen, Rauli: Kaivoja köyhille. Suomalaisen kehitysavun vuosikymmenet. Helsinki: WSOY, 2013. ISBN 978-951-0-39439-7.
 • Wollstonecraft, Mary: Kirjeitä Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa vietetyltä ajalta. Helsinki: Savukeidas, 2011. ISBN 978-952-5500-88-2.
 • Yhteisöllisyydestä. Perusteluja, tulkintoja, menetelmiä. Käsikirjoituksen kokoaja/kirjoittaja. Raine Mäkelä. Kiljava: Kiljavan opisto, 2002. ISBN 951-701-472-4.

Oppaita[muokkaa]

 • Göös, Riitta-Liisa: Arkielämän ABC. Helsinki: Opetushallitus, 2002 (4. painos 2007). ISBN 952-13-1296-3.
 • Pitkänen, Nina: Himasta. Käsikirja itsenäiseen elämään. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-19380-5.
 • Reuterskiöld, Hans: Oman kämpän käsikirja. (Hushållspraktika, 2010.) Suomentanut Lotta Lipsanen. Hämeenlinna: Karisto, 2011. ISBN 978-951-23-5263-0.
 • Ruoppila-Martinsen, Marketta (toim.): Uuden kodin kirja. Helsinki: Kirjapaja, 1999. ISBN 951-625-517-5.

Pamfletteja[muokkaa]

 • Judt, Tony: Huonosti käy maan. (Ill fares the land. A treatise on our present discontents, 2010.) Suomentanut Petri Stenman. Helsinki: Like, 2011. ISBN 978-952-01-0545-7.
 • Kagarlitsky, Boris: Back in the USSR. (Back in the USSR (What Was Communism?), 2009.) Into-pamfletti. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0520-4.
 • Korhonen, Anna-Riikka: Paskaduunista barrikadille. Prekariaatin julistus. Helsinki: Like, 2009. ISBN 978-952-01-0300-2.
 • Taivalsaari, Eero: Suomalainen vaihtoehto EY.lle. Tie uuteen hyvinvointivaltioon. Helsinki: Tammi, 1993. ISBN 951-31-0266-1.
 • Ulvila, Marko: Vihreä uusjako. Fossiilikapitalismista oikeudenmukaiseen ja kestävään yhteiskuntaan. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0506-8.

Muita kannanottoja[muokkaa]

 • Berendt, Mogens: Ruotsin tauti. (Tilfaeldet Sverige, 1983.) Suomentanut Risto Mäenpää. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-12069-3.
 • Haavikko, Paavo: Aikalaishulluudesta. Arvio maan henkisestä tilasta. Helsinki: Art House, 1993. ISBN 951-884-139-X.
 • Harakka, Timo: Viemärirotta... mutta miksei Erkko ole vieläkään adoptoinut minua?. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15305-6.
 • Huntford, Roland: Uusi uljas Ruotsi. (The new totalitarians, 1971.) Suomentanut Mirja Rutanen. Helsinki: Otava, 1972. ISBN 951-0-12069-3.
 • Kotro, Arno & Krohn, Minerva: Suoraa ja koukkua. Kirjeitä kaikesta. Helsingissä: Ajatus, 2005. ISBN 951-20-6760-9.
 • Seppänen, Pekka: Parhaat kolumnit. Epävirallinen totuus 2000-luvusta. Kolumnit ilmestyneet aiemmin Talouselämä-lehdessä vuosina 2001–2008. Helsinki: Talentum, 2008. ISBN 978-952-14-1343-8.

30.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Alastalo, Marja & Åkerman, Maria (toim.): Tieto hallinnassa. Tietokäytännöt suomalaisessa yhteiskunnassa. Tampere: Vastapaino, 2011. ISBN 978-951-768-326-5.
 • Arppe, Tiina: Pyhä ja kirottu. Pahan ongelmasta ranskalaisessa yhteiskuntateoriassa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: T. Arppe, 2000. ISBN 952-91-2014-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Bastiat, Frédéric: Kirjoituksia taloudesta. Näkyvä ja näkymätön (Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, 1869.); Laki (La loi, 1850); Vetoomus, (Pétition, 1854). Suomentanut Petri Kajander. Johdanto. Johan Nordberg. Johdannon suomentanut Riikka Toivanen. Helsinki: Basam Books, 2010. ISBN 978-952-5734-55-3. Teoksen verkkoversio.
 • Eräsaari, Risto: Monimutkainen oikeudenmukaisuus. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos, 1996. ISBN 951-34-0885-X.
 • Haatanen, Kalle: Ei voisi vähempää kiinnostaa. Kirjoituksia nihilismistä. Jyväskylä: Atena, 2008. ISBN 978-951-796-536-1.
 • Hautamäki, Antti ym.: Yksilö modernin murroksessa. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-651-3.
 • Heiskala, Risto & Virtanen Akseli (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria. I, Vanhan maailman talous ja suuri murros. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-951-662-888-5.
 • Heiskala, Risto & Virtanen Akseli (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria 2. Modernin maailman talous. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-167-8.
 • Jokivuori, Pertti (toim.): Sosiaalisen pääoman kentät. Jyväskylä: Minerva, 2005. ISBN 952-5591-28-X.
 • Kangas, Risto: Jürgen Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoria. Helsinki: Tutkijaliitto, 1987. ISBN 951-9297-60-X.
 • Kaunismaa, Pekka: Ideologia, kommunikaatio ja systeemit. Ideologian käsitteen teoria ja ideologian muutos Jürgen Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoriassa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston sosiologian laitos, 1992. ISBN 951-680-779-8.
 • Kemppainen, Erkki & Mäntysaari, Mikko (toim.): Aristoteles, Rawls ja sosiaalipolitiikka. Keskustelua hyvinvointivaltion peruskysymyksistä eurooppalaisten ajatteluperinteiden valossa. Helsinki: Stakes, 1998. ISBN 951-33-0555-4.
 • Kyllönen, Simo (toim.): Kiista yhteismaista. Garrett Hardin ja selviytymisen politiikka. Tampere: Niin & näin, 2011. ISBN 978-952-5503-58-6.
 • Miller, Peter & Rose, Nikolas: Miten meitä hallitaan. (Governing the present. Administering economic, social and personal life, 2008.) Suomentanut Risto Suikkanen. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-253-4.
 • Niiniluoto, Ilkka: Informaatio, tieto ja yhteiskunta. Filosofinen käsiteanalyysi. 5. täydennetty painos (1. painos. Valtion painatuskeskus, 1989). Helsinki: Edita, 1996. ISBN 951-37-1997-9.
 • Palola, Elina & Karjalainen, Vappu (toim.): Sosiaalipolitiikka. Hukassa vai uuden jäljillä?. Teema 12. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2011. ISBN 978-952-245-420-1. [http.//www.thl.fi/thl-client/pdfs/970d363e-9edf-4b54-a76e-446b81ed34b5 Teoksen verkkoversio] (PDF).
 • Paistaa se aurinko risukasaankin - vai paistaako? . keskustelua yhdenvertaisuudesta ja eriarvoisuudesta / Tuula Peltonen (toim.)
 • Margaret Archerin dualistinen yhteiskuntateoria . kriittinen tarkastelu pragmatistisesta näkökulmasta / Tero Piiroinen. verkkoversio
 • Pulkkinen, Tuija: Postmoderni politiikan filosofia. (The postmodern and the political agency, 1996.) Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tekijän suomentama. Helsinki: Gaudeamus, 1998 (2. painos 2003). ISBN 951-662-724-2.
 • Pursiainen, Terho: Isänmaallisuus. Keskinäinen osakkuus ja kepeyden filosofia. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-696-3.
 • Pursiainen, Terho: Vihreä oikeudenmukaisuus. Helsinki: Kirjapaja, 1999. ISBN 951-625-570-1.
 • Pyykkönen, Miikka & Kauppinen, Ilkka (toim.): 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria. Helsinki: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-952-495-342-9.
 • Saari, Juho (toim.): Hyvinvointivaltio. Suomen mallia analysoimassa. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia. Helsinki: Yliopistopaino, 2005. ISBN 951-570-604-1.
 • Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita / Juho Saari, Sakari Taipale ja Sakari Kainulainen (toim.)
 • Sihvola, Juha: Toivon vuosituhat. Eurooppalainen ihmiskuva ja suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-133-2.
 • Taisteleva tutkimus / Juha Suoranta & Sanna Ryynänen.
 • Therborn, Göran: Maailma. Aloittelijan opas. (The world. A beginner's guide, 2011.) Suomentanut Natasha Vilokkinen. Tampere: Vastapaino, 2012. ISBN 978-951-768-402-6.
 • Uurtimo, Yrjö: Kehitysajattelun juuret. Vuosisatojen rikos – elämän peittäminen tiedon perustana. Perustuu tekijän lisensiaatintyöhön. Tampere: Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, 1994. ISBN 951-44-3608-3.
 • Weber, Max: Tiede ja politiikka. Kutsumus ja ammatti. (Wissenschaft als Beruf, 1917; Politik als Beruf, 1919.) Suomentaneet Tapani Hietaniemi ja Risto Hannula. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-213-8.
 • Wilenius, Reijo: Filosofia ja politiikka. Poliittisen ja sosiaalisen ajattelun perusteiden kehityksestä. 2. painos (1. painos. Tammi, 1967). Helsinki: Gaudeamus, 1975. ISBN 951-662-151-1.
 • Vähämäki, Jussi: Yhteisö ja politiikka. Tampere: Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, 1997. ISBN 951-44-4138-9.
 • Vähämäki, Jussi: Elämä teoriassa. Tutkimus toimettomasta tiedosta kommunikaatioyhteiskunnassa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Tutkijaliitto, 1997. ISBN 952-5169-01-4.
 • Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus. Studia generalia 1993. Turku: Turun yliopisto, 1993. ISBN 951-29-0119-6.

Yhteiskuntafilosofian johdantoteokset[muokkaa]

 • Häyry, Matti: Ihannevaltio. Historiallinen johdatus yhteiskuntafilosofiaan. Porvoo Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-25224-7.
 • Räikkä, Juha: Oikeudenmukainen yhteiskunta. Johdatus yhteiskuntafilosofiaan. Helsinki: Painatuskeskus, 1993. ISBN 951-37-1261-3.

Kannanotot[muokkaa]

 • Aarrevaara, Timo & Stenvall, Jari (toim.): Kriittinen ajankuva. Tampere: Tampere University Pres, 2006. ISBN 951-44-6695-0.
 • Adler-Karlsson, Gunnar: 90-luvun oppikirja. Eloonjäämisemme ehdoista. (Lärobok för 90-talet, 1990.) Suomentanut Reto Halme. Helsingissä: Art House, 1990. ISBN 951-884-084-9.
 • Alenius, Ele: Maailmankehityksen suuri käänne. Helsinki: Like. Suomen Rauhanpuolustajat, 2011. ISBN 978-952-01-0608-9.
 • Yhteisiä asioita / Antti Eskola
 • Hirvonen, Tatu & Mangeloja, Esa: Miksi kolmas hampurilainen ei tee onnelliseksi?. Jyväskylä: Atena, 2006. ISBN 951-796-442-0.
 • Kajanoja, Jouko: Kommunikatiivinen yhteiskunta. Puheenvuoro hyvinvointivaltiosta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Tammi, 1996. ISBN 951-31-0889-9.
 • Nevanlinna, Tuomas: Kuninkaista ja narreista. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-238-0.
 • Paloheimo, Eero: Maailma. Alustava luonnos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1978. ISBN 951-0-08669-X.
 • Talouskasvun jälkeen . filosofinen tarina ihmisen ahneudesta ja kasvun mahdollisuudesta / Risto Suvanto
 • Vanhanen, Tatu: Globaalit ongelmat. Evolutiivisten juurten etsintää. Helsinki: Terra cognita, 2008. ISBN 978-952-5697-08-7.
 • Miksi Kiina lähtee lentoon ja Kongo ei? . yhteiskuntien älykkyyserot ja niiden huomiointi kehityksessä / Tatu Vanhanen
 • Wuori, Matti & Saksa, Markku: Titanicin kansituolit. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-19141-8.

Yhteiskuntakritiikki[muokkaa]

 • Berardi, Franco: Tietotyö ja prekaari mielentila. Suomentaneet Mikko Jakonen ym. Helsinki: Tutkijaliitto, 2006. ISBN 952-5169-47-2.
 • Goldman, Emma: Anarkismi ja muita esseitä. (Anarchism and other essays, 1927.) Suomentanut Ville-Juhani Sutinen. Turku: Savukeidas, 2011. ISBN 978-952-5500-87-5.
 • Jakonen, Mikko & Peltokoski, Jukka & Virtanen, Akseli (toim.): Uuden työn sanakirja. Helsinki: Tutkijaliitto, 2006. ISBN 952-5169-40-5.
 • Lausti, Tapani: Toisinajattelun tiekartta. Helsinki: Like. Suomen rauhanpuolustajat, 2004. ISBN 952-471-428-0.
 • Lazzarato, Maurizio: Kapitalismin vallankumoukset. (Les révolutions du capitalisme, 2004.) Suomentaneet Leena Aholainen ym. Helsinki: Tutkijaliitto, 2006. ISBN 952-5169-39-1.
 • Precarias a la deriva: Hoivaajien kapina. Tutkimusmatkoja prekaarisuuteen. (A la deriva por los circuitos de la precariedad femenina, 2003.) Kääntäjät. Laura Böök ym. Helsinki: Like. Tutkijaliitto, 2009. ISBN 978-952-01-0118-3.

Liberalismi[muokkaa]

 • Hayek, Friedrich von: Tie orjuuteen. (The road to serfdom, 1944.) Suomentanut Jyrki Iivonen. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-617-3.
 • Onni karkaa aina käsistä . poliitikot väärällä asialla / Verkkoversio
 • Mäkinen, Jukka: John Rawlsin oikeudenmukaisuuskäsityksen merkitys normatiiviselle taloustieteelle. Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulun väitöskirjat, 2005. ISBN 951-791-889-5.
 • Mäkinen, Jukka & Saxén, Heikki (toim.): John Rawlsin filosofia. Oikeudenmukaisuus moniarvoisessa yhteiskunnassa. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-257-6.
 • Popper, Karl R.: Avoin yhteiskunta ja sen viholliset. (The open society and its enemies, 1945.) Suomentanut Paavo Löppönen. Helsinki: Otava, 1974 (2. painos 2000). ISBN 951-1-01593-1.
 • Rawls, John: Kansojen oikeus; Julkisen järjen puolustus. (The law of peoples, with, The idea of public reason revisited, 1999.) Suomentanut Leo Näreaho. Jälkisanat kirjoittanut Juha Sihvola. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 951-662-973-3.
 • Rawls, John: Oikeudenmukaisuusteoria. (A theory of justice, 1971.) Suomentanut Terho Pursiainen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988. ISBN 951-0-14740-0.
 • Saastamoinen, Kari: Eurooppalainen liberalismi. Etiikka, talous, politiikka. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-141-3.
 • Saxén, Heikki: John Rawlsin reilu oikeudenmukaisuus. Kirjoituksia liberalismin teorioista ja käytännöistä. Tampere: Tampere University Press, 2009. ISBN 978-951-44-7968-7. [http.//urn.fi/urn.isbn.978-951-44-7968-7 Verkkojulkaisu].
 • Saxén, Heikki: Oikeudenmukaisuutta kaikille. Tulkinta John Rawlsin poliittisesta liberalismista Judith Shklarin moraalipsykologian valossa. Pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopiston historiatieteen ja filosofian laitos, 2010. [http.//urn.fi/urn.nbn.fi.uta-1-20700 Verkkojulkaisu].

Sosialismi[muokkaa]

 • Miksi Marx oli oikeassa / Terry Eagleton
 • Harva, Urpo: Marxismi ja perimmäiset kysymykset. Tampere: Tampereen yliopisto, 1970.
 • Koivisto, Juha & Oittinen, Vesa (toim.): MEGA-Marx. Johdatus uuteen Marxiin. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-316-6.
 • Singer, Peter: Marx. (Marx. A very short introdution, 2001.) Suomentanut Teppo Eskelinen. Helsinki: Into, 2013. ISBN 978-952-264-231-8.

Yhteiskuntatieteiden filosofia ja teoria[muokkaa]

 • Ahmavaara, Yrjö: Yhteiskuntakybernetiikka. Helsinki: Weilin + Göös, 1976. ISBN 951-35-1430-7.
 • Ahmavaara, Yrjö: Yhteiskuntatieteen kyberneettinen metodologia. Positivismin kritiikki. Forum-kirjasto 28 (2. lisätty painos. Yhteiskuntatieteen kyberneettinen metodologia ja metodologisen positivismin kritiikki, 1970. Lisätystä osiosta myös eripainos Metodologisen positivismin kritiikki, 1970). Helsinki: Tammi, 1969.
 • Ahmavaara, Yrjö & Vanhanen, Tatu: Geenien tulo yhteiskuntatieteisiin. Jyväskylä: Atena, 2001. ISBN 951-796-236-3.
 • Ahtiainen, Pekka ym. (toim.): Historia, sosiologia ja Suomi. Yhteiskuntatutkimus itseymmärryksen jäljillä. Helsinki: Hanki ja jää, 1994. ISBN 951-8916-48-9.
 • Blom, Raimo & Nikula, Jouko (toim.): Plussat ja miinukset. Yhteiskuntatutkimuksen arviointia. Tampere: Team-Rinnevuori: Lumikki-kustannus, 2004. ISBN 951-98976-1-5.
 • Giddens, Anthony: Yhteiskuntateorian keskeisiä ongelmia. Toiminnan, rakenteen ja ristiriidan käsitteet yhteiskunta-analyysissä. (Central problems in social theory. Action, structure and contradiction in social analysis, 1979.) Suomentaneet Pasi Andersson ja Ilkka Heiskanen. Helsingissä: Otava, 1984. ISBN 951-1-08121-7.
 • Gronow, Jukka: Yhteiskuntateoria ja emansipaatio. Tekstejä vuosilta 1975–1983. Helsinki: Tutkijaliitto, 1984. ISBN 951-9297-38-3.
 • Hirsjärvi, Sirkka (toim.): Kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden metodologisista lähtökohdista. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteen laitos, 1983. ISBN 951-679-061-5.
 • Hokkinen, Mika: Ihmistieteiden kaksi ideaalia. Naturalistinen ja humanistinen. Turku: Turun yliopisto, poliittinen historia, 1976.
 • Kilpinen, Erkki, Kivinen, Osmo & Pihlström, Sami (toim.): Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-006-0.
 • Kuusela, Pekka: Yhteiskuntateoria, sosiaalinen toiminta ja sosiaalitieteet. Tutkimus sosiaalisen toiminnan teorian nykytilasta ja kehityksestä 1900-luvulla. Väitöskirja: Kuopion yliopisto. Kuopio: Kuopion yliopisto, 1996. ISBN 951-780-914-X.
 • Kuusela, Pekka & Niiranen, Vuokko (toim.): Realismin haaste sosiaalitieteissä. Kuopio: Unipress, 2006. ISBN 951-579-219-3.
 • Littunen, Yrjö & Rautio, Pertti & Saarinen, Aino (toim.): Tieto, tiede, yhteiskunta. Keskustelua yhteiskuntatieteistä l978. Tampereen yliopisto. E, Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, n.o 6. Tampere: Tampereen yliopisto, 1978. ISBN 951-44-0740-7.
 • Meurman-Solin, Anneli & Pyysiäinen, Ilkka (toim.): Ihmistieteet tänään. Helsinki: Gaudemus: Helsingin yliopiston tutkijakollegium, 2005. ISBN 51-662-935-0.
 • Mäki-Kulmala, Heikki: Anti-Ahmavaara. Yrjö Ahmavaara yhteiskuntatieteen mullistajana. Tampere: Tampere University Press, 1998. ISBN 951-44-4419-1.
 • Palonen, Kari: Kriittinen rationalismi kerettiläisyyden näkökulmasta. Jyväskylä: Gummerus, 1974. ISBN 951-20-0773-8.
 • Perttula, Juha & Latomaa, Timo (toim.): Kokemuksen tutkimus. Merkitys, tulkinta, ymmärtäminen. 3. painos. Ilmestynyt aiemmin Dialogian kustantamana. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2008. ISBN 978-952-484-273-0.
 • Pietilä, Veikko: Yhteiskuntatieteen tieteenfilosofisia lähtökohtia. Tampere: Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, 1979. ISBN 951-44-0836-5.
 • Pietilä, Veikko: Selittämisestä yhteiskuntatieteessä. Tampere: Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, 1980. ISBN 951-44-1027-0.
 • Pirttilä, Ilkka & Raiski, Seppo: Johdatusta yhteiskuntatieteiden metodologiaan. Metodi ja teoria tutkimuksessa. Tampere: Tampereen yliopisto, sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos, 1977. ISBN 951-44-0601-X.
 • Raunio, Kyösti: Positivismi ja ihmistiede. Sosiaalitutkimuksen perustat ja käytännöt. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-760-9.
 • Rolin, Kristina & Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa & Henttonen, Elina (toim.): Soveltava yhteiskuntatiede ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-974-1.
 • Runciman, W. G.: Yhteiskuntatiede ja poliittinen teoria. (Social Science and Political Theory, 1969.) Suomennos. Sirkka Tuomela. Suomennoksen tarkistus ja toimitustyö. Jyrki Uusitalo. 2. laajennettu painos (1. painos 1975). Gaudeamus, 1979. ISBN 951-662-254-2.
 • Tuomela, Raimo & Patoluoto, Ilkka (toim.): Yhteiskuntatieteiden filosofiset perusteet 1. Helsinki: Gaudeamus, 1976. ISBN 951-662-156-2.
 • Tuomela, Raimo & Patoluoto, Ilkka (toim.): Yhteiskuntatieteiden filosofiset perusteet 2. Helsinki: Gaudeamus, 1976. ISBN 951-662-174-0.
 • Töttö, Pertti: Pirullinen positivismi. Kysymyksiä laadulliselle tutkimukselle. Jyväskylä: Kampus-kustannus, 1997. ISBN 951-9113-41-X.
 • Töttö, Pertti: Pirullisen positivismin paluu. Laadullisen ja määrällisen tarkastelua. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-077-5.
 • Töttö, Pertti: Syvällistä ja pinnallista. Teoria, empiria ja kausaalisuus sosiaalitutkimuksessa. 2. painos 2005. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-127-5.
 • Tuomela, Raimo (toim.): Yhteiskuntatieteiden eksakti metodologia. Helsinki: Gaudeamus, 1975. ISBN 951-662-150-3.
 • Weckroth, Klaus & Tolkki-Nikkonen, Mirja (toim.): Jos A niin.... Antti Eskolan juhlakirja. Tampere: Vastapaino, 1994. ISBN 951-9066-81-0.
 • Winch, Peter: Yhteiskuntatieteet ja filosofia. (The idea of a social science and its relation to philosophy, 1958.) Suomentanut Ilkka Malinen. Jyväskylä: Gummerus, 1979. ISBN 951-20-1723-7.
 • Ylikoski, Petri & Kokkonen, Tomi: Evoluutio ja ihmisluonto. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-043-5.

Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

30.07 Oppikirjat. Harjoituskirjat[muokkaa]

 • Airaksinen, Timo & Lampi, Liisa: Fi. Lukion filosofia. 4, Yhteiskuntafilosofia. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-21390-1.
 • Aunesluoma, Juhana & Heikkonen, Esko & Ojakoski, Matti: Lukiolaisen yhteiskuntatieto. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-27627-8.
 • Arola, Pauli ym.: Kansalainen ja Eurooppa. 5. uudistettu painos. Helsinki: Edita, 2011. ISBN 978-951-37-5866-0.
 • Hakala, Olli ym.: Filo. 4. Yhteiskuntafilosofia. Uudistetun laitoksen 1. painos. Helsinki: Tammi, 2011. ISBN 978-951-31-5155-3.
 • Jalonen, Kimmo & Kähkönen, Petri: Kansalainen. Yhteiskuntaopin kertauskirja. 2. uudistettu painos. Helsinki: Edita, 2011. ISBN 978-951-37-5707-6.
 • Koskela, Mirjam & Passoja, Soile: Kansalaisena Suomessa ja Euroopassa. 7. uudistettu painos. Porvoo Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2007. ISBN 978-951-0-32400-4.
 • Liuskari, Markku & Päivärinta, Kimmo & Vihervä, Vesa: Forum. 4, Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni. 4. painos. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-25981-7.
 • Nienstedt, Pekka: Ammattina lähihoitaja. Opas yhteiskuntaan. Lähihoito. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-4187-7.
 • Tulkki, Heikki & Vakkuri, Minna: Suunta. Yhteiskunta- ja työelämätieto. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-22074-9.

30.1 Sosiologia[muokkaa]

 • Ahponen, Pirkkoliisa (toim.): Riskikirja. Uhat, mahdollisuudet ja asiantuntijuus epävarmuuden yhteiskunnassa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1997. ISBN 951-34-0925-2.
 • Ajan aallot ja mainingit . juhlajulkaisu Osmo Koskelaisen täyttäessä 50 vuotta 25.3.1988 / toim. Ilkka Alanen, Jukka Kärkkäinen, Pentti Luoma.
 • Allardt, Erik: Hyvinvoinnin ulottuvuuksia. Porvoo Helsinki: WSOY, 1976 (2. painos 1980). ISBN 951-0-07405-5.
 • Aro, Jari & Jokivuori, Pertti: Klassinen sosiologia ja moderni maailma. Helsinki: WSOYpro, 2010. ISBN 978-951-0-35263-2.
 • Bauman, Zygmunt: Postmodernin lumo. Suomentanut Jyrki Vainonen. Toimittaneet Pirkkoliisa Ahponen & Timo Cantell. Tampere: Vastapaino, 1996. ISBN 951-768-002-3.
 • Bauman, Zygmunt: Sosiologinen ajattelu. (Thinking sociologically. An introduction for everyone, 1990.) Suomentanut Jyrki Vainonen. Tampere: Vastapaino, 1997 (7. painos 2007). ISBN 951-768-022-8.
 • Bauman, Zygmunt: Notkea moderni. (Liquid modernity, 2000.) Suomentanut Jyrki Vainonen. Tampere: Vastapaino, 2002. ISBN 951-768-102-X.
 • Beck, Ulrich: Mitä globalisaatio on? Virhekäsityksiä ja poliittisia vastauksia. (Was ist Globalisierung?, 1997.) Suomentanut Tapani Hietaniemi. Tampere: Vastapaino, 1999. ISBN 951-768-057-0.
 • Beck, Ulrich: Riskiyhteiskunnan vastamyrkyt. Organisoitu vastuuttomuus. (Gegengifte. Die organisierte Unverantwortlichkeit, 1988.) Suomennos Heikki Lempa. Tampere: Vastapaino, 1990. ISBN 951-9066-39-X.
 • Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas: Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Tiedonsosiologinen tutkielma. (The social construction of reality. A treatise in the sociology of knowledge, 1966.) Suomentanut ja toimittanut Vesa Raiskila. Helsinki: Gaudeamus, 1994 (3. painos 2000). ISBN 951-662-583-5.
 • Bourdieu, Pierre: Järjen käytännöllisyys. Toiminnan teorian lähtökohtia. (Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, 1994.) Suomentanut Mika Siimes. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-011-2.
 • Bourdieu, Pierre: Sosiologian kysymyksiä. (Questions de sociologie, 1980.) Käännös. J. P. Roos. Tampere: Vastapaino, 1985. ISBN 951-9066-11-X.
 • Bourdieu, Pierre: Järjen käytännöllisyys. Toiminnan teorian lähtökohtia. (Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, 1994.) Suomentanut Mika Siimes. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-011-2.
 • Bourdieu, Pierre & Wacquant, Loïc J. D.: Refleksiiviseen sosiologiaan. Tutkimus, käytäntö ja yhteiskunta. (Invitation to reflexive sosiology, 1992.) Käännöstyöhön ovat osallistuneet Ari Antikainen ym. Joensuu: Joensuu University Press, 1995. ISBN 952-9800-00-2.
 • Dahrendorf, Ralf: Luokat ja luokkaristiriidat teollisessa yhteiskunnassa. (Soziale Klassen und Klassenkonflikt in der industriellen Gesellschaft, 1957.) Suomennettu englanninkielisestä laitoksesta Class and Class Conflict in Industrial Society. Suomentanut Ilse Koli. Porvoo Helsinki: WSOY, 1969.
 • Dahrendorf, Ralf: Homo sociologicus. (Homo sociologicus. Ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der Kategorie der sozialen Rolle, 1965.) Ihminen ja maailma. Helsinki: Kirjayhtymä, 1969.
 • Eräsaari, Risto & Jokinen, Riikka: Refleksioeliitit ja elämänpolitiikka. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan työpapereita no. 99. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1997. ISBN 951-39-0026-6.
 • Erola, Jani & Wilska, Terhi-Anna (toim.): Yhteiskunnan moottori vai kivireki? Suuret ikäluokat ja 1960-lukulaisuus. Jyväskylä: Minerva, 2004. ISBN 952-5478-88-2.
 • Jäähyväisluentoja / Antti Eskola.
 • Grönfors, Martti: Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1982. ISBN 951-0-11339-5.
 • Hakim Bey: Taz. Tilapäinen autonominen alue, ontologinen anarkismi & poeettinen terrorismi. (T.A.Z.. The temporary autonomous zone, ontological anarchy, poetic terrorism, 1991.) Suomentanut Mikael Brygger. Turku: Savukeidas, 2009. ISBN 978-952-5500-55-4.
 • Harris, Marvin: Kulttuurien synty. (Cannibals and kings, 1977.) Suomentanut Kai Kaila. Helsinki: Kirjayhtymä, 1982. ISBN 951-26-2183-5.
 • Heikkinen, Kalle (toim.): Kymmenen esseetä elämäntavasta. Julkaistu Yleisradion 60-vuotismerkkivuoden kunniaksi. Helsinki: Yleisradio, 1986. ISBN 951-43-0414-4.
 • Heiskala, Risto: Kohti keinotekoista yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-681-5.
 • Heiskala, Risto: Toiminta, tapa ja rakenne. Kohti konstruktionistista synteesiä yhteiskuntateoriassa. Helsinki: Gaudeamus, 2000 (2. painos 2004). ISBN 951-662-807-9.
 • Heiskala, Risto & Luhtakallio, Eeva (toim.): Uusi jako. Miten Suomesta tuli kilpailukyky-yhteiskunta?. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-930-X.
 • Helén, Ilpo & Mäkelä, Johanna (toim.): Sosiologian ruumis. Sisältää Sosiologipäivillä Jyväskylässä 27.–28.3.1992 Sosiologian ruumis -työryhmässä pidettyjä esitelmiä. Helsinki: Helsingin yliopiston sosiologian laitos, 1992. ISBN 951-45-6329-8.
 • Heritage, John: Harold Garfinkel ja etnometodologia. (Garfinkel and ethnomethodology, 1991.) Suomentajat. Ilkka Arminen ym. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-639-4.
 • Hietaniemi, Tapani (toim.): Aiheita Weberistä. Max Weber modernista rationaalisuudesta, uskonnosta, oikeudesta ja yhteiskuntaluokista. Helsinki: Tutkijaliitto, 1987. ISBN 951-9297-64-2.
 • Hoikkala, Tommi (toim.): Miehenkuvia. Välähdyksiä nuorista miehistä Suomessa. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-675-0.
 • Hoikkala, Tommi & Roos, J. P. (toim.): 2000-luvun elämä. Sosiologisia teorioita vuosituhannen vaihteesta. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-662-781-1.
 • Honkasalo, Marja-Liisa & Utriainen, Terhi & Leppo, Anna (toim.): Arki satuttaa. Kärsimyksiä suomalaisessa nykypäivässä. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-150-X.
 • Hämäläinen, Timo J. & Heiskala, Risto: Sosiaaliset innovaatiot ja yhteiskunnan uudistumiskyky. Sitra 271. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-4334-9.
 • Hänninen, Sakari & Karjalainen, Jouko (toim.): Biovallan kysymyksiä. Kirjoituksia köyhyyden ja sosiaalisten uhkien hallinnoimisesta. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-691-2.
 • Ihanus, Juhani: Kadonneet alkuperät. Edvard Westermarckin sosiopsykologinen ajattelu. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Kirjayhtymä. Suomen antropologinen seura, 1990. ISBN 951-26-3479-1.
 • Israel, Joachim: Vieraantuminen. Marxista nykysosiologiaan. Makrososiologinen tutkielma. (Alienation. Från Marx till modern sociologi. En makrosociologisk studie, 1968.) Suomentanut Tuomas Takala. Helsinki: Tammi, 1974. ISBN 951-30-2163-7.
 • Jalava, Janne (toim.): Yhteiskunnan järjestelmät. Niklas Luhmannin ajattelu. Helsinki: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-952-495-225-5.
 • Jokinen, Arja & Huttunen, Laura & Kulmala, Anna (toim.): Puhua vastaan ja vaieta. Neuvottelu kulttuurisista marginaaleista. Syrjäytyminen, eriarvoisuus ja etniset suhteet Suomessa -tutkimusohjelma. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-905-9.
 • Ruumiin siteet . kirjoituksia eroista, järjestyksistä ja sukupuolesta / toimittanut Eeva Jokinen.
 • Jokinen, Kimmo & Saaristo, Kimmo: Suomalainen yhteiskunta. Porvoo Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-25947-0.
 • Jokinen, Eeva (toim.): Ruumiin siteet. Kirjoituksia eroista, järjestyksistä ja sukupuolesta. Tampere: Vastapaino, 1997. ISBN 951-768-024-4.
 • Jokinen, Eeva & Kaskisaari, Marja & Husso, Marita (toim.): Ruumis töihin! Käsite ja käytäntö. Juhlakirja dosentti Raija Julkusen 60-vuotispäivänä 13.11.2004. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-157-7.
 • Jokinen, Kimmo & Saaristo, Kimmo: Suomalainen yhteiskunta. 2. uudistettu painos. Porvoo Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-32668-2.
 • Jokivuori, Pertti & Ruuskanen, Petri (toim.): Arjen talous. Talous, tunteet ja yhteiskunta. Professori Kaj Ilmosen 60-vuotisjuhlakirja. Jyväskylä: Minerva. Jyväskylän yliopisto, 2004. ISBN 952-5478-91-2.
 • Juuti, Pauli: Suomalainen elämänlaatu. JTO-tutkimuksia 10. Espoo: JTO-palvelut, 1996. ISBN 951-9411-25-9.
 • Kaczynski, Theodore: Teollinen yhteiskunta ja sen tulevaisuus. (Industrial society and its future, 1995.) Suomennos ja esipuhe. Timo Hännikäinen. Turku: Savukeidas, 2005. ISBN 952-5500-10-1.
 • Kaisto, Jani: Hallintavalta. Sosiaalisen, politiikan ja talouden kysymyksiä. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-118-0.
 • Kamppinen, Matti ym.: Riskit yhteiskunnassa. Maallikot ja asiantuntijat päätösten tekijöinä. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-645-9.
 • Kangas, Risto: Yhteiskunta. Tutkielmia yhteiskunnasta, yhteiskunnan käsitteestä ja sosiologiasta. 2. korjattu painos. Helsinki: Tutkijaliitto, 2006. ISBN 952-5169-41-3.
 • Kangaspunta, Seppo (toim.): Yksilöllinen yhteisöllisyys. Avaimia yhteisöllisyyden muutoksen ymmärtämiseen. Tampere: Tampere University Press, 2011. ISBN 978-951-44-8343-1.
 • Kivinen, Osmo (toim.): Muutoksen pysyvyys. Sosiologisia näkökulmia yhteiskuntaan. Turku: Turun yliopisto, 1990. ISBN 951-880-515-6.
 • Koikkalainen, Riitta (toim.): Ruumiita! Ruumiista, ruumiillisuudesta, kehosta ja kehollisuudesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1996. ISBN 951-9113-39-8.
 • Kontinen, Tiina: Kehittävän työntutkijan seikkailut sosiologisen teorian uusissa virtauksissa. Helsingin yliopisto, kasvatustieteen laitos, toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö, Työpapereita 18. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1999. ISBN 951-45-9029-5.
 • Korvajärvi, Päivi & Nätkin, Ritva & Saloniemi, Antti (toim.): Tieteen huolet, arjen ihmeet. Tampere: Vastapaino, 1993. ISBN 951-9066-62-4.
 • Kotkavirta, Jussi & Laitinen, Arto (toim.): Yhteisö. Filosofian näkökulmia yhteisöllisyyteen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1998. ISBN 951-39-0087-8.
 • Laitinen, Arto & Pessi, Anne Birgitta (toim.): Solidaarisuus. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-172-2.
 • Lempiäinen, Kirsti: Sosiologian sukupuoli. Tutkimus Helsingin ja Tampereen yliopistojen sosiologian kurssikirjoista 1946–2000. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-122-4.
 • Liebkind, Karmela ym.: Venäläinen, virolainen, suomalainen. Kolmen maahanmuuttajaryhmän kotoutuminen Suomeen. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-919-9.
 • Linko, Maaria & Saresma, Tuija & Vainikkala, Erkki (toim.): Otteita kulttuurista. Kirjoituksia nykyajasta, tutkimuksesta ja elämäkerrallisuudesta. Katarina Eskolan juhlakirja. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 65. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. ISBN 951-39-0744-9.
 • Luhmann, Niklas: Ekologinen kommunikaatio. (Ökologische Kommunikation, 1988.) Suomentaneet Sam Krause ja Seppo Raiski. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-864-8.
 • Marin, Marjatta: Vieraantuminen. Käsiteanalyyttinen tutkimus. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen tutkimuksia 45. Helsinki: Helsingin yliopiston sosiologian laitos, 1965.
 • Mäkikalli, Maija & Oinonen, Paavo (toim.): Integraatio, identiteetti, etnisyys. Tarkastelukulmia kulttuuriseen vuorovaikutukseen. Kulttuurisen vuorovaikutuksen ja integraation tutkijakoulun julkaisuja 3. Turku: Turun yliopisto, 1998. ISBN 951-29-1242-2.
 • Mäkikalli, Maija & Siivonen, Katriina (toim.): Muuttuvat asemat. Kompassi integraation arkeen. Kulttuurisen vuorovaikutuksen ja integraation tutkijakoulun julkaisuja 5. Turku: Kirja-Aurora, 2000. ISBN 951-29-1780-7.
 • Möttölä, Matias (toim.): Rohkeutta vai nihkeyttä? Suomalaisen kansallistunteen ja globalisaation suhde. Tekstin toimittanut Matias Möttölä. Globalisaatio ja kansallistunne -hankkeen ohjausryhmä. Matti Kalliokoski (puheenjohtaja) ym.. Helsinki: Maahenki, 2005. ISBN 952-5328-66-X.
 • Niemelä, Pauli & Lahikainen, Anja Riitta (toim.): Inhimillinen turvallisuus. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-064-3.
 • Noro, Arto: Postfranzenia. Tekstejä itsepäisestä lapsesta postmodernin muukalaiseen. Pääosa teksteistä ilmestynyt eri julkaisuissa. Helsinki: Tutkijaliitto, 1993. ISBN 951-9297-93-6.
 • Noro, Arto: Small talkia sosiologiasta. Kirjoituksia vuosilta 1995–2006. Toimittaneet Jukka Gronow, Keijo Rahkonen & Aino Sinnemäki. Arto Noron 60-vuotisjuhlakirja. Helsinki: Tutkijaliitto, 2007. ISBN 978-952-5169-49-2.
 • Nyyssölä, Kari & Pajala, Sasu: Nuorten työura. Koulutuksesta työelämään siirtyminen ja huono-osaisuus. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-757-9.
 • Näre, Sari & Ronkainen, Suvi (toim.): Paljastettu intiimi. Sukupuolistuneen väkivallan dynamiikkaa. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2008. ISBN 978-952-484-207-5.
 • Ojajärvi, Jussi & Steinby, Liisa (toim.): Minä ja markkinavoimat. Yksilö, kulttuuri ja yhteiskunta uusliberalismin valtakaudella. Helsinki: Avain, 2008. ISBN 978-952-5524-62-8.
 • Pirttilä, Ilkka: Me ja maailman mallit. Tiedonsosiologian ydintä etsimässä. Samannimisen väitöskirjan toimituksellisesti korjattu versio. Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-592-4.
 • Rahkonen, Keijo (toim.): Sosiologisen teorian uusimmat virtaukset. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-635-1.
 • Rahkonen, Keijo (toim.): Sosiologisia nykykeskusteluja. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-840-0.
 • Ronkainen, Suvi: Ajan ja paikan merkitsemät. Subjektiviteetti, tieto ja toimijuus. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-761-7.
 • Roos, J. P.: Elämäntapaa etsimässä. Helsinki: Tutkijaliitto, 1985. ISBN 951-9297-48-0.
 • Ruckenstein, Minna & Kallinen, Timo (toim.): Rahan kulttuuri. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. ISBN 978-952-222-112-4.
 • Räsänen, Pekka & Ruonavaara, Hannu & Kantola, Ismo (toim.): Kiistoja ja dilemmoja. Sosiologisen keskustelun vastakkainasetteluja. Turku: Kirja-Aurora, 2004. ISBN 951-29-2709-8.
 • Saari, Juho (toim.): Hyvinvointi. Suomalaisen yhteiskunnan perusta. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-183-8.
 • Sairinen, Rauno & Kohl, Johanna (toim.): Ihminen ja ympäristön muutos. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin teoriaa ja käytäntöjä. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 87. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, 2004. ISBN 951-22-6927-9.
 • Saksala, Elina (toim.): Muutoksen sosiologia. Helsinki: Yle-opetuspalvelut, 1998. ISBN 951-43-0784-4.
 • Sanaksenaho, Sanna: Eriarvoisuus ja luottamus 2000-luvun taitteen Suomessa. Bourdieulainen näkökulma. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2006. ISBN 951-39-2507-2.
 • Saukkonen, Pasi: Suomi, Alankomaat ja kansallisvaltion identiteettipolitiikka. Tutkimus kansallisen identiteetin poliittisuudesta, empiirinen sovellutus suomalaisiin ja hollantilaisiin teksteihin. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. ISBN 951-746-104-6.
 • Siirala, Martti: Syvissä raiteissa. Kansallisen itsetunnon matka. Helsinki: Obundna, 1999. ISBN 951-98373-0-2.
 • Stachon, Kari (toim.): Näkökulmia tietoyhteiskuntaan. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-714-5.
 • Suhonen, Pertti: Kaksisuuntainen peili. Mielipidetutkimukset julkisuudessa ja politiikassa. Helsinki: Hanki ja jää, 1991. ISBN 951-8916-24-1.
 • Sulkunen, Pekka & Törrönen, Jukka (toim.): Semioottisen sosiologian näkökulmia. Sosiaalisen todellisuuden rakentuminen ja ymmärrettävyys. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-717-X.
 • Töttö, Pertti: Sosiologia teoriana modernista yhteiskunnasta. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos. Tampereen yliopisto. Sarja A 58. Tampere: Tampereen yliopisto, 1989. ISBN 951-44-2509-X.
 • Valkonen, Tapani: Haastattelu- ja kyselyaineiston analyysi sosiaalitutkimuksessa. 3. korjattu painos. Helsinki: Gaudeamus, 1974 (6. painos 1981). ISBN 951-662-007-8.
 • Valo, Marko: Sosiologia aikalaiskritiikkinä. Daniel Bellin kaksi post-kertomusta. Pro gradu -työ. Tampereen yliopisto, sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. Tampereen yliopiston tietoyhteiskunnan tutkimuskeskuksen työraportteja 2. Tampere: University of Tampere, 1997. ISBN 951-44-4247-4.
 • Vanamo, Jussi: Durkheimilainen sosiologia ja vuosisadanvaihteen radikalismi. Tieteellisen sosiologian kehitys, radikalistinen ideologia ja keskiluokan poliittinen nousu Ranskan Kolmannessa Tasavallassa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: J. Vanamo, 1997. ISBN 952-90-9185-0.
 • Westermarck, Edvard: Tapojen historiaa. Kuusi akadeemista esitelmää. (Ur sedernas historia.) Pitänyt Turussa syksyllä 1911 Edvard Westermarck. Suomensi Joel Lehtonen. 1. painos 1913 Otavan kustantamana. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 545. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1991. ISBN 951-717-662-7.
 • Wilkinson, Richard & Pickett, Kate: Tasa-arvo ja hyvinvointi. Miksi pienet tuloerot koituvat kaikkien hyväksi. (The spirit levell. Why more equal societies almost always do better, 2009.) Suomentanut Markus Myllyoja. Helsinki: HS kirjat, 2011. ISBN 978-952-5557-39-8.

Sosiologian johdantoteokset[muokkaa]

 • Allardt, Erik & Littunen, Yrjö: Sosiologia. 2. täysin uudistettu laitos. Porvoo: WSOY, 1961.
 • Allardt, Erik & Littunen, Yrjö: Sosiologian perusteet. Toimittanut Marjatta Marin. Supistettu laitos teoksesta Sosiologia. Porvoo: WSOY, 1962.
 • Eskola, Antti: Sosiologian tutkimusmenetelmät 1. Porvoo: WSOY, 1962.
 • Eskola, Antti: Sosiologian tutkimusmenetelmät 2. Porvoo Helsinki: WSOY, 1967.
 • Gronow, Jukka & Noro, Arto & Töttö, Pertti: Sosiologian klassikot. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-680-7.
 • Heiskala, Risto (toim.): Sosiologisen teorian nykysuuntauksia. Helsinki: Gaudeamus, 1994 (3. painos 2000). ISBN 951-662-596-7.
 • Inkeles, Alex: Mitä on sosiologia. (What is sociology? An introduction to the discipline and profession, 1964.) Suomentanut Seppo Toiviainen. Helsinki: Tammi, 1969.
 • Kantola, Ismo & Koskinen, Keijo & Räsänen, Pekka (toim.): Sosiologisia karttalehtiä. 3. täysin uudistettu laitos. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-129-1.
 • Kuusela, Pekka (toim.): Sosiologia. Muuttuvan maailman koordinaatit. Taskutieto (S. 143–156. Sosiologian keskeisiä käsitteitä). Kuopio: Unipress, 2005. ISBN 951-579-061-1.
 • Myllykangas, Markku & Vaskilampi, Tuula: Sosiologian johdantokurssi. Avoimen korkeakoulun radiokurssin oheismoniste. Järjestäjät. Kuopion yliopisto, Kuopion kesäyliopisto, Itä-Suomen alueradio. Kuopio: Kuopion yliopisto. Kuopion kesäyliopisto, 1988. ISBN 951-780-454-7.
 • Sulkunen, Pekka: Johdatus sosiologiaan. Käsitteitä ja näkökulmia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998 (3. painos 2003). ISBN 951-0-22285-2.

Sosiologian klassikot[muokkaa]

 • Durkheim, Émile: Itsemurha. Sosiologinen tutkimus. (Le suicide. Étude de sociologie, 1897.) Suomentanut Seppo Randell. Helsinki: Tammi, 1985. ISBN 951-30-6298-8.
 • Durkheim, Émile: Sosiologian metodisäännöt. (Las règles de la méthode sociologique, 1895.) Suomentanut Seppo Randell. Ilmestynyt aiemmin suomeksi 1981 Gummeruksen kustantamana. Helsinki: Tammi, 1982. ISBN 951-30-5579-5.
 • Schütz, Alfred: Sosiaalisen maailman merkityksekäs rakentuminen. Johdatus ymmärtävään sosiologiaan. (Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie, 1932.) Johdatus ja suomennos. Veikko Pietilä. Jälkisanat. Tapio Aittola. Tampere: Vastapaino, 2007. ISBN 978-951-768-197-1.
 • Simmel, Georg: Rahan filosofia. (Philosophie des Geldes, 1900.) Lyhentäen suomentanut Panu Turunen. Turku: Ranvaik, 1997. ISBN 951-97696-0-9.
 • Simmel, Georg: Pieni sosiologia. (Soziologie (1. luku), 1908; Grundfragen der Soziologie, 1918.) Suomentanut Kauko Pietilä. Helsinki: Tutkijaliitto, 1999. ISBN 952-5169-11-1.
 • Simmel, Georg: Suurkaupunki ja moderni elämä. Kirjoituksia vuosilta 1895–1917. Suomentanut Tiina Huuhtanen. Valikoinut ja esipuheen kirjoittanut Arto Noro. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-908-3.
 • Weber, Max: Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki. (Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 1904.) Suomentanut Timo Kyntäjä. 2. painos (1. painos 1980). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16486-0.

30.101 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Alastalo, Marja: Metodisuhdanteiden mahti. Lomaketutkimus suomalaisessa sosiologiassa 1947–2000. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-160-7.
 • Alasuutari, Pertti: Yhteiskuntateoria ja inhimillinen todellisuus. (Social theory and human reality, 2004.) Suomentanut Tampereen yliopiston kääntäjäryhmä Kaisa Koskisen johdolla. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-951-662-978-3.
 • Andersson, Marja & Anttila, Anu-Hanna & Rantanen, Pekka (toim.): Kahden muusan palveluksessa. Historiallisen sosiologian lähtökohdat ja lähestymistavat. Turku: Turun historiallinen yhdistys, 2005. ISBN 952-99637-0-X.
 • Aro, Jari: Sosiologia ja kielenkäyttö. Retoriikka, narratiivi, metafora. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampereen yliopisto, 1999. ISBN 951-44-4535-X.
 • Harinen, Päivi & Käyhkö, Mari & Rannikko, Anni (toim.): Mutta mikä on tutkimuksen teoreettinen kysymys? Leena Kosken juhlakirja. Joensuu: University Press of Eastern Finland, 2014. ISBN 978-952-5934-49-6.
 • Ihanus, Juhani: Kadonneet alkuperät. Edvard Westermarckin sosiopsykologinen ajattelu. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Suomen antropologisen seuran julkaisuja. Helsinki: Kirjayhtymä. Suomen antropologinen seura, 1990. ISBN 951-26-3479-1.
 • Kuusela, Pekka: Sosiaalisen maailman tasot ja toimijat. Esseitä sosiaalitieteiden ja arviointitutkimuksen metodologiasta. Kuopio: Unipress, 2004. ISBN 951-579-141-3.
 • Mills, C. Wright: Sosiologinen mielikuvitus. (The Sociological Imagination, 1959.) Suomentaneet Antti Karisto ym. (1. painos 1982). Suomennokset tarkistanut Juha Suoranta. Helsinki: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-952-495-265-1.
 • Mäkelä, Jukka: Menneisyyden nykyisyys. Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tuolla puolen. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Rovaniemi: Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 1996. ISBN 951-634-502-6.
 • Niskanen, Vesa A. (toim.): Tieteellisten menetelmien perusteita ihmistieteissä. Opiskelijan opas. Lahti: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1994 (3. painos 1997). ISBN 951-45-6606-8.
 • Pietilä, Veikko: Yhteiskuntatieteen tieteenfilosofisia lähtökohtia. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos. Sarja C, 26. Tampere: Tampereen yliopisto, 1979. ISBN 951-662-183-X.
 • Rahkonen, Keijo (toim.): Sosiologisen teorian uusimmat virtaukset. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-635-1.
 • Rahkonen, Ossi & Lahelma, Eero (toim.): Elämänkaari ja terveys. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-742-0.

Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

30.109 Historia[muokkaa]

 • Alapuro, Risto & Alestalo, Matti & Haavio-Mannila, Elina (toim.): Suomalaisen sosiologian historia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-17996-5.
 • Alapuro, Risto ym.: Suomalaisen sosiologian juuret. Toimittaneet Matti Alestalo ja Elina Haavio-Mannila. Porvoo Helsinki: WSOY, 1973. ISBN 951-0-05772-X.
 • Lod, Erkki: Suomalaisen ihmisen kehityksestä 1800-luvulta nykypäivään. Alamaisesta kansalaiseksi, käskijästä kohti kaveruutta. Helsinki: Edico, 2007. ISBN 978-952-5708-13-4.
 • Töttö, Pertti: Werner Sombart ja kiista kapitalismin hengestä. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Vastapaino, 1991. ISBN 951-9066-47-0.

30.11 Sosiaaliset järjestelmät[muokkaa]

 • Albert, Michael: Parecon. Kapitalismin jälkeinen elämä. (Parecon. life after capitalism, 2003.) Suomentanut Jaakko Yli-Juonikas. Turku: Sammakko, 2004. ISBN 952-5194-58-2.
 • Alenius, Ele: Että olisimme humaanin sivilisaation planeetta. Helsinki: Edita, 2000. ISBN 951-37-3098-0.
 • Aro, Jari: Yhteiskunnallistuminen ja tarpeet. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto, 1988. ISBN 951-44-2236-8.
 • Beck, Ulrich & Giddens, Anthony & Lash, Scott: Nykyajan jäljillä. Refleksiivinen modernisaatio. (Reflexive modernization. Politics, tradition and aesthetics in the modern social order, 1994.) Lisäpainos 1996. Suomentanut Leevi Lehto. Tampere: Vastapaino, 1995. ISBN 951-9066-92-6.
 • Bourdieu, Pierre: Vastatulet. Ohjeita uusliberalismin vastaiseen taisteluun. (Contre-feux. Propos pour servir à la résistance contre l'invasion néo-libérale, 1998.) Suomentanut Tiina Arppe. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15974-7.
 • Dahrendorf, Ralf: Huomisen Eurooppaan. (Reflections on the revolution in Europe. In a letter intended to have been sent to a gentleman in Warsaw, 1990.) Suomentanut Anna Salo. Helsinki: Kirjayhtymä, 1991. ISBN 951-26-3608-5.
 • Demick, Barbara: Suljettu maa. Elämää Pohjois-Koreassa. (Nothing to envy. Ordinary lives in North Korea, 2009.) Suomentanut Antti Immonen. Jyväskylä: Atena, 2011. ISBN 978-951-796-751-8.
 • Durkheim, Émile: Sosiaalisesta työnjaosta. (De la division du travail social, 1893.) Suomentanut Seppo Randell. Helsinki: Gaudeamus, 1990. ISBN 951-662-511-8.
 • Eriksen, Thomas Hylland: Hetken tyrannia. (Tyranny of the moment. Fast and slow time in the information age, 2001.) Suomentanut Timo Haanpä. Helsinki: WSOY. Johnny Kniga, 2003. ISBN 951-0-28288-X.
 • Etzioni, Amitai: Nykyajan organisaatiot. (Modern Organizations, 1964.) Suomentanut Seppo Randell. Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto. Helsinki: Tammi, 1973 (4. painos 1977). ISBN 951-30-0055-9.
 • Florida, Richard: Luovan luokan esiinmarssi. Miten se muuttaa työssäkäyntiä, vapaa-aikaa, yhteiskuntaa ja arkielämää. (The rise of the creative class. And how it's transforming work, leisure, community and everyday life, 2002.) Käännös. Jarmo Nousiainen, Maria Mikkonen, Seppo Raudaskoski. Helsinki: Talentum, 2005. ISBN 952-14-0992-4.
 • Galbraith, John Kenneth: Vallan anatomia. (The Anatomy of Power, 1983.) Suomentanut Leevi Lehto. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984. ISBN 951-0-12492-3.
 • Haavio, Ari ym.: ”Hurmio – pettymys – tasapaino”. Sosiologinen tutkimus utopioista suomalaisessa kirjallisuudessa. Sosiologisia tutkimuksia 108. Turku: Turun yliopisto, 1983. ISBN 951-642-302-7.
 • Hakala, Juha T.: Informaatiohyöky. Tiedon ja osaamisen hallinta työelämässä. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 978-951-662-980-6.
 • Hakkarainen, Outi & Tammilehto, Olli & Wallgren, Thomas (toim.): Imperiumin ulkopuolelta. Kehityskriittisiä puheenvuoroja. Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen julkaisusarja. Helsinki: Gaudeamus, 1991. ISBN 951-662-520-7. [http.//www.tammilehto.info/imp-ulkop-netti20.php Teoksen verkkoversio].
 • Harisalo, Risto & Miettinen, Ensio: Hyvinvointivaltio. Houkutteleva lupaus vai karvas pettymys. Tampere: Tampere University Press, 2004. ISBN 951-44-6068-5.
 • Hautamäki, Antti ym.: Yhteisöllisyyden paluu. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-928-8.
 • Hietaniemi, Tapani ym.: Feodalismi. Uuden ajan käsite, keskiajan ilmiö, maailmanhistorian kategoria. Tampere: Vastapaino, 1997. ISBN 951-768-026-0.
 • Himanen, Pekka: Globaali tietoyhteiskunta. Kehityssuuntia Piilaaksosta Singaporeen. Helsinki: Tekes, 2004. ISBN 952-457-161-7.
 • Hämäläinen, Timo J. & Heiskala, Risto: Sosiaaliset innovaatiot ja yhteiskunnan uudistumiskyky. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-4334-9.
 • Illich, Ivan: Oikeus hyödylliseen työttömyyteen ja sen asiantuntijaviholliset. (The right to useful unemployment and its professional enemies, 1977.) Suomentanut Pekka Sauri. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-15442-3.
 • Inkinen, Sam & Bruun, Henrik & Lindberg, Fredrik (toim.): Tulevaisuus.nyt. Riskiyhteiskunnan haasteet ja mahdollisuudet. Julkaisijat: Teknillinen korkeakoulu, ympäristönsuojelun laboratorio, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Helsinki: Finn lectura, 2002. ISBN 951-792-131-4.
 • Puhepidot Tornissa ja muita näkökulmia luovien toimialojen nykyhetkeen / Sam Inkinen & Sanna Karkulehto (toim.).
 • Jalava, Janne (toim.): Yhteiskunnan järjestelmät. Niklas Luhmannin ajattelu. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-225-5.
 • Järvinen, Katriina & Pietilä, Tuulikki: Vapaa nainen törmää todellisuuteen. Tutkimusmatkoja tosielämään. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-952-247-100-0.
 • Kaasalainen, Silvo: Virkanimitysruletti. Miksi sopivin voittaa parhaan?. Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-37904-2.
 • Kajanto, Anneli (toim.): Rakennamme tulevaisuutta. Utopiasta vai uhkakuvista totta?. Helsinki: Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö, 1988. ISBN 951-99908-4-4.
 • Kangassalo, Marjatta & Suoranta, Juha (toim.): Lasten tietoyhteiskunta. Tampere: Tampere University Press, 2001. ISBN 951-44-5076-0. [http.//tampub.uta.fi/tup/951-44-5471-5.pdf Teoksen verkkoversio] (PDF).
 • Kansainvälinen vastuumme. Suomen malli. Julkaissut Rooman klubin Suomen komitea. Toimitus. Soma Kaitila. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20577-X.
 • Karhula, Päivikki (toim.): Paratiisi vai panoptikon? Näkökulmia ubiikkiyhteiskuntaan. Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä 10. Helsinki: Eduskunnan kirjasto, 2008. ISBN 978-951-53-3054-3. [http.//lib.eduskunta.fi/Resource.phx/pubman/templates/2.htx?id=430 Teoksen verkkoversio] (PDF).
 • Kasvio, Antti & Inkinen, Tommi & Liikala, Hanna (toim.): Tietoyhteiskunta. Myytit ja todellisuus. Tampere: Tampere University Press, 2005. ISBN 951-44-6147-9.
 • Kero, Reino & Kujanen, Hannu (toim.): Kivikirveestä tietotekniikkaan. Tekniikan sosiaalihistoriaa kivikaudesta nykypäivään. Turun yliopisto. Historian laitos. Julkaisuja n.o 21. Turku: Turun yliopiston historian laitos, 1989 (2. korjattu painos 1990). ISBN 951-880-296-3.
 • Keränen, Marja (toim.): Kansallisvaltion kielioppi. SoPhi 28. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1998. ISBN 951-39-0325-7.
 • Kinnunen, Merja: Työt, toimet ja luokittelut. Työelämän tutkimuskeskus. Sarja T, 2. Tampere: Tampereen yliopisto, 1989. ISBN 951-44-2427-1.
 • Korten, David C.: Elämä kapitalismin jälkeen. Maailma yhtiövallan kaaduttua. (The post-corporative world. Life after capitalism, 1999.) Suomentanut Tero Norkola. Helsinki: Like. Suomen rauhanpuolustajat, 1999. ISBN 951-578-630-4.
 • Koski, Jussi T.: Infoähky – ja muita kirjoituksia oppimisesta, organisaatioista ja tietoyhteiskunnasta. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1998. ISBN.
 • Kuortti, Joel & Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli (toim.): Kolonialismin jäljet. Keskustat, periferiat ja Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-014-5.
 • Kuusi, Pekka: Ihmisen eloonjäämisoppi. Pieni alkeiskirja. Toimittaneet Aulis Aarnio ym. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-16872-6.
 • Linkola, Pentti: Johdatus 1990-luvun ajatteluun. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-15940-9.
 • Linkola, Pentti: Voisiko elämä voittaa. ja millä ehdoilla. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-31-3159-9.
 • Lahikainen, Anja Riitta (toim.): Lapsuus mediamaailmassa. Näkökulmia lasten tietoyhteiskuntaan. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-933-4.
 • Levomäki, Irma: Arvojen moninaisuus tietoyhteiskunnassa. Helsinki: Sitra, 1998. ISBN 951-563-338-9.
 • Lipset, Seymour Martin. USA - vastakohtien kansakunta. Suomentanut Erkki Vainikkala. Jyväskylä. Gummerus, 1971.
 • Neljäs kuolemansynti vai maailman pelastus / Jussi K. Niinenmaa.
 • Niiniluoto, Ilkka & Löppönen, Paavo (toim.): Euroopan henkinen tila ja tulevaisuus. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21551-1.
 • Niiniluoto, Ilkka & Sihvola, Juha (toim.): Nykyajan etiikka. Keskusteluja ihmisestä ja yhteisöstä. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-939-3.
 • Pakkasvirta, Jussi & Teivainen, Teivo (toim.): Kenen Amerikka? 500 vuotta Latinalaisen Amerikan valloitusta. Helsinki: Gaudeamus, 1992. ISBN 951-662-536-3.
 • Peltonen, Ulla-Maija: Punakapinan muistot. Tutkimus työväen muistelukerronnan muotoutumisesta vuoden 1918 jälkeen. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996. ISBN 951-717-931-6.
 • Pentland, Alex: Sosiaalifysiikka. Miten hyvät ideat leviävät – Uuden tieteenalan opetuksia. (Social physics. How Good Ideas Spread – The Lessons from a New Science, 2014.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2014. ISBN 978-952-5697-68-1.
 • Riihimäki, Aapo: Maallistumisen loppu ja uusi ihminen. Jyväskylä: Atena, 1996. ISBN 951-796-041-7.
 • Riihimäki, Aapo: Eros ja talous. Kohti historian loppuselvitystä. Jyväskylä: Atena, 2006. ISBN 951-796-430-7.
 • Rodnik, Dani: Globaalisaatioparadoksi. (The globalization paradox, 2011.) Suomentanut Antti Immonen. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2013. ISBN 978-952-5503-62-3.
 • Rothman, Barbara Katz: Ei yksin geeneistä. Matkaopas rodun, normaaliuden ja sikiämisen genomiikkaan. (The book of life, 2001.) Suomentanut ja toimittanut Olli Haapala. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-111-9.
 • Salonen, Arto O.: Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos, Tutkimuksia 318.. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2010. ISBN 978-952-10-6534-7. [http.//www.doria.fi/handle/10024/63980 Teoksen verkkoversio] (PDF).
 • Saurén, Kirsi-Marja: Asiantuntijavalta – koulutettu mielikuvitus. Systemaattinen analyysi Ivan Illichin tuotannossa esitetystä köyhyyden modernisoitumisesta kulutusyhteiskunnassa. Väitöskirja. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2008. ISBN 978-952-484-242-6.
 • Sennett, Richard: Kunnioitus eriarvoisuuden maailmassa. (Respect in a world of inequality, 2003.) Suomentanut Kaisa Koskinen. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-143-7.
 • Skeggs, Beverley: Elävä luokka. (Class, self, culture, 2004.) Suomentaneet Mikko Jakonen & Lauri Lahikainen. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-306-7.
 • Strindberg, August: Yleisestä tyytymättömyydestä. (Om det allmänna missnöjet, dess orsaker och botemedel, 1884.) Suomentanut Erik Rosendahl. Pori: Muusa, 1997. ISBN 951-97547-2-5.
 • Suoranta, Juha & Lehtimäki, Hanna & Hakulinen, Sampsa (toim.): Lapset tietoyhteiskunnan toimijoina. Tampereen yliopiston tietoyhteiskunnan tutkimuskeskuksen työraportteja 16. Tampere: Tampereen yliopiston tietoyhteiskunnan tutkimuslaitos, 2001. ISBN 951-44-5221-6.
 • Tapscott, Don: Syntynyt digiaikaan. Sosiaalisen median kasvatit. (Grown up digital. How the net generation is changing your world, 2008.) Suomentanut Timo Hautala. Jyväskylä: Docendo, 2010. ISBN 978-951-0-36583-0.
 • Therborn, Göran: Eriarvoisuus tappaa. Suomentanut Tatu Henttonen. Tampere: Vastapaino, 2014. ISBN 978-951-768-442-2.
 • Tolonen, Tarja (toim.): Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 83. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-222-0.
 • Tuuva-Hongisto, Sari & Talsi, Noora & Uotinen, Johanna: Hei ihmistä varten! Teknologiapolitiikka, kansalaislähtöisyys ja arki. Joensuu: Suomen kansantietouden tutkijain seura, 2006. ISBN 951-97493-5-7.
 • Virtanen, Matti: Tehtaasta studioon. Helsingissä: Hanki ja jää, 1987. ISBN 951-99907-3-9.
 • Vuorensyrjä, Matti & Savolainen, Reijo (toim.): Tieto ja tietoyhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-662-795-1.

Suomi[muokkaa]

 • Ahmavaara, Yrjö: Hyvinvointivaltion tabut. Nykykulttuurimme kritiikki. 2. lisätty painos. Helsinki: Yliopistopaino, 1998. ISBN 951-570-420-0.
 • Alasuutari, Pertti: Toinen tasavalta. Suomi 1946–1994. Tampere: Vastapaino, 1996. ISBN 951-768-005-8.
 • Alasuutari, Pertti & Ruuska, Petri (toim.): Elävänä Euroopassa. Muuttuva suomalainen identiteetti. Sitra 210. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-045-7.
 • Blom, Raimo ym.: Suomalaiset luokkakuvassa. Luokkaprojekti. Kuuluu osana Vertaileva luokkarakenne- ja luokkatietoisuustutkimus -projektiin. Tampere: Vastapaino, 1984. ISBN 951-9066-08-X.
 • Jakaantunut Suomi . raportti ISSP 2009 Suomen aineistosta / Raimo Blom, Tomi Kankainen & Harri Melin.
 • Castells, Manuel & Himanen, Pekka: Suomen tietoyhteiskuntamalli. (The Finnish model of the information society, 2001.) Suomentanut Jukka Kemppinen. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-26295-1.
 • Ehrnrooth, Jari: Sanan vallassa, vihan voimalla. Sosialistiset vallankumousopit ja niiden vaikutus Suomen työväenliikkeessä 1905–1914. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1992. ISBN 951-8915-64-4.
 • Erola, Jan (toim.): Luokaton Suomi? Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-133-3.
 • Hautamäki, Antti (toim.): Suomi teollisen ja tietoyhteiskunnan murroksessa. Tietoyhteiskunnan sosiaaliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Helsinki: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, 1996. ISBN 951-563-321-4.
 • Heinonen, Jari: Työläismies ahdingossa? Kolme miessukupolvea rakennemuutosten Suomessa. Palmenia-sarja 11. Helsinki: Yliopistopaino, 2006. ISBN 951-570-636-X. [http.//elektra.helsinki.fi/se/s/0038-1640/44/1/tyolaism.pdf Teoksen verkkoversio] (PDF).
 • Heinonen, Sirkka ym.: Kestääkö tietoyhteiskunta? Käsiteanalyysia ja alustavia arvioita. Ympäristöklusterin KESTY-osaohjelman eTieto-hankkeen raportti. Helsinki: Ympäristöministeriö, 2003. ISBN 952-11-1328-6. [http.//www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=5169 Teoksen verkkoversio] (PDF).
 • Hiidenheimo, Silja (toim.): Me muut. Kirjoituksia yhteiskuntaluokista. Helsinki: Teos. Söderström, 2009. ISBN 978-951-851-259-5.
 • Himanen, Pekka: Välittävä, kannustava ja luova Suomi. Katsaus tietoyhteiskuntamme syviin haasteisiin. Teknologian arviointeja 18. Eduskunnan kanslian julkaisu 4/2004. Helsinki: Tulevaisuusvaliokunta, 2004. ISBN 951-53-2617-6. [http.//www.eduskunta.fi/fakta/vk/tuv/Himanen_tietoyhteiskunta.pdf Myös verkkojulkaisuna] (PDF).
 • Ilmonen, Kaj: Kansalaisyhteiskunta ja yhteiskunnan uudistumiskyky. Yhteiskunnallisia muutostrendejä suomalaisessa kansalaisyhteiskunnassa 1900-luvun lopulla. Helsinki: Palkansaajien tutkimuslaitos, 2005. ISBN 952-209-010-7.
 • Julkunen, Raija: Hyvinvointivaltio käännekohdassa. Tampere: Vastapaino, 1992. ISBN 951-9066-49-7.
 • Julkunen, Raija & Rantalaiho, Liisa: Hyvinvointivaltion sukupuolijärjestelmä. Tutkimussuunnitelma. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen työpapereita n.o 56. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1989. ISBN 951-680-177-3.
 • Järvinen, Katriina & Kolbe, Laura: Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa. Nykysukupolven kokemuksia tasa-arvosta. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-572-6.
 • Kahilainen, Juha: Kohti kestävää verkostoyhteiskuntaa. Kestävä kehitys ja tietoyhteiskunta. Suomen ympäristö 409. Helsinki: Ympäristöministeriö, 2000. ISBN 951-37-3216-9.
 • Karkama, Pertti & Hanne Koivisto (toim.): Älymystön jäljillä. Kirjoituksia suomalaisesta sivistyneistöstä ja älymystöstä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-717-992-8.
 • Kivinen, Markku: Parempien piirien ihmisiä. Näkökulma uusiin keskiluokkiin. Helsinki: Tutkijaliitto, 1987. ISBN 951-9297-59-6.
 • Kolbe. Yläluokka
 • Konttinen, Esa: Perinteisesti moderniin. Professioiden yhteiskunnallinen synty Suomessa. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Tampere: Vastapaino, 1991. ISBN 951-9066-48-9.
 • Kuortti, Joel & Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli (toim.): Kolonialismin jäljet. Keskustat, periferiat ja Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-014-5.
 • Niiniluoto, Ilkka & Sihvola, Juha (toim.): Tarkemmin ajatellen. Kansakunnan henkinen tila. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-088-6.
 • Nurmio, Aarne & Turkki, Teppo (toim.): Elinvoimainen Suomi. Raportti. Suomen elinvoiman lähteet -kehitysohjelma. Helsinki: Sitra, 2010. ISBN 978-951-563-712-3. [http.//www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedote_SEL_20100429.htm Teoksen verkkoversio] (PDF).
 • Paloheimo, Eero: Suomi – mahdollinen maa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981. ISBN 951-0-10300-4.
 • Rahikainen, Marjatta (toim.): Suuri muutos. Suomalaisen yhteiskunnan kehityspiirteitä. Lahti: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, Oppimateriaaleja 15, 1992. ISBN 951-45-6070-1.
 • Salmi, Minna: Ansiotyö kotona – toiveuni vai painajainen? Kotiansiotyö Suomessa työntekijän arkipäivän kannalta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen tutkimuksia n.o 225. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1991. ISBN 951-45-5661-5.
 • Sarmela, Matti: Rakennemuutos tulevaisuuteen. Postlokaalinen maailma ja Suomi. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-15591-8.
 • Sipponen, Kauko ym.: Kansainvälinen vastuumme. Suomen malli. Julkaissut Rooman klubin Suomen komitea. Toimitus. Soma Kaitila. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20577-X.
 • Soininvaara, Osmo: Ratkaiseva aika. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1986. ISBN 951-0-14019-8.
 • Taipale, Ilkka (toim.): 100 sosiaalista innovaatiota Suomesta. Helsinki: Itämerikeskussäätiö. Kunnia, 2006. ISBN 952-99772-0-4.
 • Uljas, Päivi: Kun Suomi punastui. Talonpoikaisesta yhteiskunnasta hyvinvointivaltioksi. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto KSL, 2008. ISBN 978-951-9455-91-4.
 • Valkonen, Tapani ym.: Suomalaiset. Yhteiskunnan rakenne teollistumisen aikana. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1980 (4. painos 1985). ISBN 951-0-10049-8.
 • Waris, Heikki: Muuttuva suomalainen yhteiskunta. 2. uusittu painos. Porvoo Helsinki: WSOY, 1974. ISBN 951-0-00753-6.

Venäjä[muokkaa]

 • Karppinen, Antti: Venäjän aatetta jäljittämässä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23328-5.
 • Karppinen, Antti: Sirppi, vasara ja tähti. Kansallisesta aatteesta uuden Venäjän ideologia. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-32354-3.
 • Kapuściński, Ryszard: Imperiumi. (Imperium, 1993.) Suomentanut Tapani Kärkkäinen. 2. painos (1. painos 1993). Helsinki: Like, 1998. ISBN 951-578-554-5.
 • Troitski, Artemi: Kiinnostavia aikoja. Kirjoituksia 1990-luvun Venäjältä. Toimittanut ja suomentanut Anton Nikkilä. Osa kirjoituksista on alunperin ilmestynyt Moscow magazine, The Moscow times ja Novaja gazeta -lehdissä 1990–1998. 2. korjattu ja täydennetty painos. Helsinki: Like. Suomen rauhanpuolustajat, 2000. ISBN 951-578-678-9.
 • Troitski, Artemi: Venäjän viimeinen diversantti. Toimitus. Anton Nikkilä. Käännös. Anu Lönnqvist. Kirjoitukset ilmestyneet Diversant-daily.ru-sivustolla. Helsinki: Like. Suomen rauhanpuolustajat, 2007. ISBN 978-952-01-0024-7.

30.1109 Historia[muokkaa]

 • Alapuro, Risto: Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890–1933. Helsinki: Hanki ja jää, 1994. ISBN 951-8916-38-1.
 • Diamond, Jared: Romahdus. Miten yhteiskunnat päättävät tuhoutua tai menestyä. (Collapse. How societies choose to fail or succeed, 2005.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2005. ISBN 952-5202-84-4.
 • Diamond, Jared: Maailma eiliseen saakka. Mitä voimme oppia perinteisistä yhteiskunnista?. (The world until yesterday. What can we learn from traditional societies?, 2012.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2013. ISBN 978-952-5697-62-9.
 • Hannikainen, Matti & Lohikoski, Pia (toim.): Työväki lähtee – mihin suuntaa tutkimus?. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2008. ISBN 978-952-99991-1-8.
 • Häggman, Kai: Perheen vuosisata. Perheen ihanne ja sivistyneistön elämäntapa 1800-luvun Suomessa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1994. ISBN 951-8915-85-7.
 • Mattelart, Armand: Informaatioyhteiskunnan historia. (Histoire de la société de l’information, 2001.) Suomentanut Risto Suikkanen. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-105-4.
 • Saaritsa, Sakari & Teräs, Kari (toim.): Työväen verkostot. Turku: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2003. ISBN 951-98296-6-0.
 • Vilkuna, Kustaa H. J.: Arkielämää patriarkaalisessa työmiesyhteisössä. Rautaruukkilaiset suurvalta-ajan Suomessa. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1996. ISBN 951-710-037-X.

30.111 Yhteiskunnallinen futurologia[muokkaa]

 • Adams, Scott: Dilbertin tulevaisuus. Typerysten marssi 2000-luvulle. (The Dilbert future, 1997.) Suomentanut Sari Luhtanen. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15765-5.
 • Haavikko, Paavo & Keskinen, Tuomas & Pietiläinen, Kimmo: Jatkoaika presidentille. Kaaoksen arvoton järjestelmä. Helsinki: Art house, 1992. ISBN 951-884-108-X.
 • Haavikko, Paavo & Keskinen, Tuomas & Pietiläinen, Kimmo: Lamavuodesta 91 kriisivuoden 92 kautta katastrofivuoteen 93. Helsingissä: Art house, 1992. ISBN 951-884-064-4.
 • Haavikko, Paavo & Keskinen, Tuomas & Pietiläinen, Kimmo: Kyllä se siitä tai sitten ei. Helsinki: Art house, 1993. ISBN 951-884-113-6.
 • Haavikko, Paavo & Keskinen, Tuomas & Pietiläinen, Kimmo: Pitkä vuosi mutta kullattu kulttuuri. Helsinki: Art house, 1993. ISBN 951-884-109-8.
 • Haavikko, Paavo & Keskinen, Tuomas & Pietiläinen, Kimmo: Suomen tauti. Sen diagnoosi ja hoito. Helsingissä: Art house, 1992. ISBN 951-884-059-8.
 • Haavikko, Paavo & Keskinen, Tuomas & Pietiläinen, Kimmo: Tässä sitä ollaan. Optimistinen arvio. Helsinki: Art house, 1993. ISBN 951-884-136-5.
 • Hautamäki, Antti (toim.): Muutoksen Suomi. Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Helsinki: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, 2008. ISBN 978-951-563-656-0. [http.//www.sitra.fi/julkaisut/muut/MuutoksenSuomi.pdf?download=Lataa+pdf Teoksen verkkoversio] (PDF).
 • Matkaopas tulevaisuuteen / Elina Hiltunen.
 • Teknoelämää 2035 . miten teknologia muuttaa tulevaisuuttamme? / Elina Hiltunen ja Kari Hiltunen.
 • Himanen, Pekka: Hautomo. Verkkojen filosofia. Jyväskylä: Atena, 1997. ISBN 951-796-106-5.
 • Inkinen, Sam & Bruun, Henrik & Lindberg, Fredrik (toim.): Tulevaisuus.nyt. Riskiyhteiskunnan haasteet ja mahdollisuudet. Julkaisijat: Teknillinen korkeakoulu, ympäristönsuojelun laboratorio, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Helsinki: Finn lectura, 2002. ISBN 951-792-131-4.
 • Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.): Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovelluksia. 2. korjattu painos. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-619-9.
 • Kennedy, Paul: Uuden vuosituhannen haasteet. (Preparing for the twenty-first century, 1993.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 1994. ISBN 951-1-13157-5.
 • Korpela, Saila (toim.): Yltäkylläisten pidot. Hyvinvoinnin tulevaisuus. Into-pamfletti 23. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0457-3.
 • Koskinen, Lennart: Usko tulevaisuuteen. Tulevaisuutta ei ennusteta, sitä luodaan. (Tro på framtiden... eller framtiden är inte något man förut, 1994.) Suomeksi toimittanut Maisa Savolainen. Helsinki: LK-kirjat, 1996. ISBN 951-627-085-9.
 • Laqueur, Walter: Euroopan viimeiset päivät. (The last days of Europe. Epitaph for an old continent, 2007.) Suomentanut Leif Sundström. Sisältää myös tekijän suomenkieliseen laitokseen kirjoittamat jälkisanat. Helsinki: Art House, 2009. ISBN 978-951-884-458-0.
 • Lehtisalo, Liekki (toim.): Sivistys 2017. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19363-1.
 • Mannermaa, Mika: Evolutionaarinen tulevaisuudentutkimus. tulevaisuudentutkimuksen paradigmojen ja niiden metodologisten ominaisuuksien tarkastelua. Väitöskirja: Turun kauppakorkeakoulu. Julkaisija: Tulevaisuuden tutkimuksen seura. Helsinki: VAPK-kustannus, 1991. ISBN 951-37-0634-6.
 • Mannermaa, Mika: Tulevaisuus. Murroksesta mosaiikkiin. Helsingissä: Otava, 1993. ISBN 951-1-12478-1.
 • Mannermaa, Mika: Kvanttihyppy tulevaisuuteen?. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15185-1.
 • Mannermaa, Mika: Heikoista signaaleista vahva tulevaisuus. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28372-X.
 • Mannermaa, Mika: Jokuveli. Elämä ja vaikuttaminen ubiikkiyhteiskunnassa. Helsinki: WSOYpro, 2008. ISBN 978-951-0-34021-9.
 • Malaska, Pentti & Mannermaa, Mika (toim.): Tulevaisuuden tutkimus Suomessa. Helsinki: Gaudeamus, 1985. ISBN 951-662-376-X.
 • Meadows, Donella & Randers, Jorgen & Meadows, Dennis: Kasvun rajat. 30 vuotta myöhemmin. (The limits to growth. The 30-year update, 2004.) Suomentanut Kati Pitkänen. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-951-2.
 • Merisalo, Riikka: Me teemme huomisen. Visio2025. Kirja huomispäivän kulutusarvojen seuraajille, tulevaisuuden valloittajille. Pori: Mainostoimisto Punda, 2010. ISBN 978-952-92-7323-2.
 • Mokka, Roope & Neuvonen, Aleksi (toim.): Olimme kuluttajia. Neljä tarinaa vuodesta 2023. Helsinki: Tammi, 2009. ISBN 978-951-31-4859-1.
 • Pakarinen, Terttu & Vilkka, Leena & Luukkanen, Eija (toim.): Näkökulma yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen. Tampere: Tampereen yliopisto, 1991. ISBN 951-44-2929-X.
 • Savolainen, Veli-Antti & Himanen, Pekka (toim.): Kohtaamisyhteiskunta. Kirja mahdollisuudesta. Helsinki: Edita, 1995. ISBN 951-37-1831-X.
 • Sotala, Kaj: Kehittyvä ihmiskunta. Helsinki: Finn Lectura, 2009. ISBN 978-951-792-433-7. [http.//www.xuenay.net/Kirjaprojekti/kehittyvaihmiskunta.pdf Teoksen vedosversio] (PDF).
 • Taleb, Nassim Nicholas: Musta joutsen. Erittäin epätodennäköisen vaikutus. (The black swan. The impact of the highly improbable, 2007.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2007 (2. laajennettu laitos 2010). ISBN 978-952-5697-04-9.
 • Taleb, Nassim Nicholas: Antihauras. Asioita, jotka hyötyvät epäjärjestyksestä. (Antifragile. Things that gain from disorder, 2012.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2013. ISBN 978-952-5697-63-6.
 • Tiuri, Martti: Tie kestävään tulevaisuuteen. Tampere: Tampere University Press, 2011. ISBN 978-951-44-8405-6.
 • Toffler, Alvin: Hätkähdyttävä tulevaisuus. (Future shock, 1970.) Suomentanut Matti Kannosto. Helsinki: Otava, 1972. ISBN 951-643-536-X.
 • Turkki, Teppo: Nykyaikaa etsimässä. Suomen digitaalinen tulevaisuus. Asiantuntijaryhmä. Risto Siilasmaa, Pekka Ala-Pietilä, Sari Baldauf, Matti Lehti. Eva-raportti. Helsinki: Taloustieto, 2009. ISBN 978-951-628-492-0.
 • Valtaoja, Esko: Avoin tie. Kurkistuksia tulevaisuuteen. Helsingissä: Ursa, 2004. ISBN 952-5329-39-9.
 • Vilenius, Esa: Kaiken maailman loput. Auringon sammumisesta ötököiden hyökkäykseen. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-31-4039-7.
 • Wilenius, Markku: Tulevaisuuskirja. Metodi seuraavan aikakauden ymmärtämiseen. Helsingissä: Otava, 2015. ISBN 978-951-1-28663-9.
 • Vapaavuori, Matti & Bruun, Santtu von (toim.): Miten tutkimme tulevaisuutta?. 2. uudistettu painos. Helsinki: Tulevaisuuden tutkimuksen seura, 2003. ISBN 951-98852-1-8.
 • Wiio, Osmo A.: Huominen on tänään. Kansialanimeke. 50 vuotta tietotekniikan ennusteita. Helsinki: Sanoma Magazines Finland, 2002. ISBN 951-832-071-3.
 • Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio: Yhteinen tulevaisuutemme. (Our common future, 1987.) Ympäristön ja kehityksen maailmankomission raportti. Suomentanut Kaija Anttonen. Julkaisija: Ulkoasiainministeriö, Ympäristöministeriö. Helsinki: Valtion painatuskeskus. Ympäristöministeriö, 1988. ISBN 951-47-0424-X.

30.112 Organisaatiososiologia[muokkaa]

 • Eräsaari, Leena: Kohtaamisia byrokraattisilla näyttämöillä. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-616-5.

30.114 Alueellinen sosiologia[muokkaa]

 • Ahponen, Pirkkoliisa & Järvelä, Marja: Maalta kaupunkiin, pientilalta tehtaaseen. Tehdastyöläisten elämäntavan muutos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-11806-0.
 • Häikiö, Liisa & Koskiaho, Briitta & Leino, Helena: Paikallinen valta. Tampere: Asumisen ja ympäristön tutkimuksen yksikkö, sosiaalipolitiikan laitos, Tampereen yliopisto, 200. ISBN 951-44-5055-8.
 • Hänninen, Sakari (toim.): Missä on tässä?. SoPhi 18. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1998. ISBN 951-39-0089-4.
 • Knuuttila, Seppo & Laaksonen, Pekka & Piela, Ulla (toim.): Paikka. Eletty, kuviteltu, kerrottu. Kalevalaseuran vuosikirja 85. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-858-X.
 • Lähteenoksa, Meri: Viisas arki. Opas yhteisöllisyyteen. Valokuvat. Samuli Huttunen, Simo Ollila ja Jussi Vierimaa. Helsinki: Like. Into, 2008. ISBN 978-952-01-0224-1.
 • Mumford, Lewis: Kaupunkikulttuuri. (The Culture of Cities, 1938.) Suomentanut Lassi Huttunen. Porvoo: WSOY, 1949.
 • Mäenpää, Pasi: Narkissos kaupungissa. Tutkimus kuluttaja-kaupunkilaisesta ja julkisesta tilasta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-31-3316-8.
 • Mäkelä, Matti: Suomen kunnaat. Pamfletti muistojen maan tulevaisuuden puolesta. Helsinki: Maahenki, 2004. ISBN 952-5328-41-4.
 • Mäkelä, Matti: Uuninpankon ylistys. Kirjoituksia asuinmaaseudun puolesta. Helsinki: Maahenki, 2006. ISBN 952-5328-97-X.
 • Nevanlinna, Tuomas & Relander, Jukka (toim.): Espoo, totuus Suomesta. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1741-3.
 • Rajanti, Taina: Kaupunki on ihmisen koti. Elämän kaupunkimuodon tarkastelua. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Tutkijaliitto, 1999. ISBN 952-5169-07-3.
 • Roivainen, Irene: Sokeripala metsän keskellä. Lähiö sanomalehden konstruktiona. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Helsinki: Helsingin kaupunki, tietokeskus, 1999. ISBN 951-718-201-5.
 • Verkostot, paikallisuus ja eriarvoisuus / Veli-Matti Salminen
 • Silvasti, Tiina: Talonpojan elämä. Tutkimus elämäntapaa jäsentävistä kulttuurisista malleista. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001. ISBN 951-746-284-0.
 • Karjala-kuvaa rakentamassa / toimittanut Pekka Suutari.
 • Waris, Heikki: Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolelle. 2., tarkistettu painos (1. painokset 1932 ja 1934). Helsinki: Weilin + Göös, 1973. ISBN 951-35-1023-9.
 • Waris, Heikki: Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolelle. Esipuhe: Tarja Halonen. Helsinki: Into, 2016. ISBN 978-952-264-552-4.
 • Weber, Max: Kaupunki. (Die Stadt, 1921.) Suomentanut ja toimittanut Tapani Hietaniemi. Tampere: Vastapaino, 1992. ISBN 951-9066-59-4.
 • Ylönen, Ari & Kopomaa, Timo: Kuva kuvasta, sana sanasta. Tutkijan kurkistuksia paikkaan, alueeseen ja maisemaan. Seminaariraportti. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, Työraportteja 8/1993. Tampere: Tampereen yliopisto, 1993. ISBN 951-44-3399-8.

30.114065 Kokoukset[muokkaa]

 • Virtapohja, Kalle (toim.): Puheenvuoroja identiteetistä. Johdatusta yhteisöllisyyden ymmärtämiseen. Poikkitieteellinen identiteettiseminaari 7.3.1997 Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksella. Tampere: Vastapaino, 1997. ISBN 951-796-064-6.

30.11409 Historia[muokkaa]

 • Aro, Timo. Julkinen valta ja maassamuuttoa edistävät ja rajoittavat tekijät Suomessa 1880-luvulta 2000-luvulle

30.11409 Historia[muokkaa]

 • Helsti, Hilkka & Stark, Laura & Tuomaala, Saara (toim.): Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860–1960. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-862-8.

30.12 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia[muokkaa]

30.13 Sosiaalipsykologia[muokkaa]

30.15 Perhesosiologia[muokkaa]

 • Aalto, Ilana & Kolehmainen, Jani (toim.): Isäkirja. Mies, vanhemmuus ja sukupuoli. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-154-2.
 • Aarni, Armi ym.: Lapsikaappausuhka elämän varjona. Äitien kokemuksia suomalais-islamilaisesta perheestä. Helsinki: Kaapatut Lapset, 2008. ISBN 978-952-92-3379-3.
 • Ahola, Minna: ”Ihan perhe vaan”. Lesboperheissä elävien nuorten perhekäsityksiä. Pohjautuu Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella hyväksyttyyn pro gradu -työhön. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus SETA, 2000. ISBN 952-9862-13-X.
 • Ahponen, Pirkkoliisa & Järvelä, Marja: Maalta kaupunkiin, pientilalta tehtaaseen. Tehdastyöläisten elämäntavan muutos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-11806-0.
 • Antikainen, Jukka & Haataja, Marja-Leena & Korhonen, Merja (toim.): Näkökulmia perheeseen. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Raportteja 136. Helsinki: Stakes, 1994. ISBN 951-47-8518-5.
 • Chua, Amy: Tiikeriäidin taistelulaulu. (Battle hymn of the tiger mother, 2011.) Suomentaneet Auri Paajanen ja Susanna Tuomi-Giddings. Helsinki: Siltala, 2011. ISBN 978-952-234-071-9.
 • Coupland, Douglas: Tuntematon sukupolvi. Tarinoita kiihtyvästä kulttuurista. (Generation X. Tales for an accelerated culture, 1991.) Suomentanut Marja-Liisa Tirkkonen. Kuvitus. Paul Rivoche. Helsinki: Art house, 1992. ISBN 951-884-079-2.
 • Isän kokemus / toimittaneet Petteri Eerola ja Johanna Mykkänen.
 • Forsberg, Hannele & Nätkin, Ritva (toim.): Perhe murroksessa. Kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-867-2.
 • French, Marilyn: Vallan tuolla puolen. Nainen, mies ja moraali. (Beyond power – on women, men and morals, 1985.) Suomentaneet Anja Haglund, Maija Sarvala ja Kyllikki Villa. Espoo: Weilin + Göös, 1986. ISBN 951-35-3119-8.
 • Helve, Helena: Nuorten maailmankuva. Seurantatutkimus pääkaupunkiseudun erään lähiön nuorista. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Uskontotieteen jaoston toimitteita 4 / Helsingin yliopisto. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1987. ISBN 951-45-4292-4.
 • Helve, Helena: Nuorten maailmankuva. Seurantatutkimus pääkaupunkiseudun erään lähiön nuorista. Tutkimuksia ja selvityksiä 1/1987. - 2. painos (1. painos ilmestynyt 1987 sarjassa. Uskontotieteen jaoston toimitteita 4 / Helsingin yliopisto). Helsinki: Kansalaiskasvatuksen keskus, 1987. ISBN 951-9093-94-X.
 • Hoikkala, Tommi: Nuorisokulttuurista kulttuuriseen nuoruuteen. Politica-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1989. ISBN 951-662-487-1.
 • Jallinoja, Riitta: Perheen vastaisku. Familistista käännettä jäljittämässä. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-966-0.
 • Jämsä, Juha (toim.): Sateenkaariperheet ja hyvinvointi. Käsikirja lasten ja perheiden kanssa työskenteleville. Jyväskylä: PS-kustannus, 2008. ISBN 978-952-451-387-6.
 • Jääsaari, Johanna & Martikainen, Tuomo: Nuorten poliittiset valinnat. Tutkimus nuorten aikuisten poliittisesta suuntautumisesta pääkaupunkiseudulla. Helsinki: Gaudeamus, 1991. ISBN 951-662-516-9.
 • Kehälinna, Heikki. Tuntemattomat toimittajat . tutkimus Suomen sanomalehtimiesten liiton jäsenistä
 • Vääränikäisiä äitejä? . ikä ja äitiyden yhteiskunnalliset ehdot / Minna Kelhä. Verkkoversio.
 • Kipnis, Laura: Avioliiton ansa. (Against love. A polemic, 2003.) Suomentanut Liisa Laaksonen. Helsinki: Like, 2005. ISBN 952-471-504-X.
 • Krok, Suvi: Hyviä äitejä ja arjen pärjääjiä. Yksinhuoltajia marginaalissa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2009. ISBN 978-951-44-7782-9. [http.//acta.uta.fi/teos.php?id=11221 Teoksen verkkoversio] (PDF).
 • Nuoret ja muutos / toimittaneet Jaana Lähteenmaa, Lasse Siurala ; [kuvat. Gorilla]. Helsinki . Tilastokeskus, 1991
 • Avioliiton sosiologiaa / Lucy Mair
 • Ojala, Eija Maarit & Kontula, Osmo: Tarvitseeko minua kukaan? Keski-ikäiset yksineläjät perhekeskeisessä yhteisössä. Helsinki: Väestöliitto, väestöntutkimuslaitos, 2002. ISBN 952-9605-87-0.
 • Oksi-Walter, Päivi & Roos, Jonna & Viertola-Cavallari, Ritva: Monikulttuurinen perhe. Helsinki: Arkki, 2009. ISBN 978-951-618-805-1.
 • Pylkkänen, Anu: Vaihtoehto avioliitolle. Seksuaalisuudesta yhteistalouden sääntelyyn. Tampere: Vastapaino, 2012. ISBN 978-951-768-404-0.
 • Rahkonen, Keijo. Onko metallimies eri mies? . tutkimus uuden keskiluokan ja työväenluokan makueroista
 • Roos, J. P. & Rotkirch, Anna (toim.): Vanhemmat ja lapset. Kansialanimeke. Sukupolvien sosiologiaa. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-712-9.
 • Sihvo, Jouko: Avioliitto ja avioero. Tutkimus eräistä aviolittoa ja avioeroa koskevista käsityksistä ja käyttäytymismuodoista 1940-luvun lopusta lähtien Suomessa. Tampere: Kirkon tutkimuslaitos, 1976. ISBN 951-693-047-6.
 • Sirkkilä, Hannu: Elättäjyyttä vai erotiikkaa. Miten suomalaiset miehet legitimoivat parisuhteensa thaimaalaisen naisen kanssa?. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2005. ISBN 951-39-2140-9.
 • Veijola, Soile & Jokinen, Eeva: Voiko naista rakastaa? Avion ja eron karuselli. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25544-0.
 • Westermarck, Edvard: Avioliiton historia. Sivistys ja tiede 83. Porvoo: WSOY, 1932.
 • Vilkko, Anni & Suikkanen, Asko & Järvinen-Tassopoulos, Johanna (toim.): Kotia paikantamassa. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2010. ISBN 978-952-484-353-9.
 • Vuori, Jaana: Äidit, isät ja ammattilaiset. Sukupuoli, toisto ja muunnelmat asiantuntijoiden kirjoituksissa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2001. ISBN 951-44-5050-7.
 • Välimäki, Pauli: Vaihtoehtoinen elämäntapa. Kokemuksia ja unelmia. Helsinki: Kirjapaja, 1984. ISBN 951-621-524-6.

30.1509 Historia[muokkaa]

 • astenvaunut rullaavat / Hanna Forssell.
 • Häggman, Kai: Perheen vuosisata. Perheen ihanne ja sivistyneistön elämäntapa 1800-luvun Suomessa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1994. ISBN 951-8915-85-7.
 • Häggman, Kai: Johdatus perhehistoriaan. Helsinki: Helsingin yliopiston historian laitos, 1996. ISBN 951-45-7399-4.
 • Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria: Noitavaimo ja neitsytäiti. Naisten arki keskiajalta uudelle ajalle. Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-594-1.
 • Utrio, Kaari: Perhekirja. Eurooppalaisen perheen historia. Helsinki. Somero: Tammi. Amanita, 2001 (1. painos 1998). ISBN 951-31-2285-9.

30.16 Kriminologia. Kriminaalisosiologia[muokkaa]

30.7 Kansalais- ja järjestötoiminta. Kokoustekniikka[muokkaa]

 • Aarrejärvi, Leena: Kokoukset ja kongressit. Järjestäjän käsikirja. Helsinki: Edita, 2003. ISBN 951-37-3795-0.
 • Borg, Sami: Kansalaisena Suomessa. Kansalaisvaikuttaminen Pohjoismaissa ja European Social Survey 2002. Helsinki: Oikeusministeriö, 2005. ISBN 952-466-288-4.
 • Hokkanen, Laura & Liikanen, Veli (toim.): Vaikutusvaltaa! Kohti kansalaisvaikuttamisen uusia areenoja. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010. ISBN 978-951-588-279-0. [http.//www.mamk.fi/showattachment.asp?ID=2317&DocID=1473 Teoksen verkkoversio] (PDF).
 • Kangaspunta, Seppo (toim.): Yksilöllinen yhteisöllisyys. Avaimia yhteisöllisyyden muutoksen ymmärtämiseen. Tampere: Tampere University Press, 2011. ISBN 978-951-44-8343-1.
 • Loimu, Kari: Yhdistystoiminnan käsikirja. 4. uudistettu painos. Helsinki: WSOYpro, 2010. ISBN 978-951-0-36914-2.
 • Ministeriöiden demokratiaverkosto: Demokratiapolitiikan suuntaviivat. Helsinki: Oikeusministeriö, 2010. ISBN 978-952-466-817-0.
 • Kylänpää, Esa & Neuvonen, Sirpa: Liike-elämän puhetilanteet. 3. painos. MacLaser, 1992. ISBN 952-90-3137-8.
 • Laitinen, Hanna (toim.): Tule mukaan! Osallistumisen edellytyksiä järjestötyössä. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2006. ISBN 952-456-062-3.
 • Mattila, Heli & Ruusunen, Tuula & Uola, Kirsi: Viestinnän työkaluja AMK-opiskelijalle. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2006. ISBN 951-0-30268-6.
 • Miettinen, Sami & Torkki, Juhana: Neuvotteluvalta. Miten tulen huippuneuvottelijaksi?. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-33999-2.
 • Rinne, Jarmo: Henkilökohtaistuva politiikka. Tutkimusmatkoja refleksiiviseen kansalaistoimintaan. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2011. ISBN 978-951-44-8340-0. [http.//acta.uta.fi/teos.php?id=11411 Teoksen verkkoversio] (PDF).
 • Ury, William: Myönteinen ei. Kuinka sanoa toiselle ei ja päästä silti myönteiseen lopputulokseen. (The power of a positive no. How to say no and still get to yes, 2007.) Suomentanut Jouni Porio. Helsinki: Basam Books, 2009. ISBN 978-952-5734-33-1.
 • Vasara, Marjatta: Tuumasta toimeen. Ilmaisutaidon opas. Helsinki: Työväen sivistysliitto, 1982. ISBN 951-701-168-7.

30.707 Oppikirjat[muokkaa]

 • Repo, Irma & Nuutinen, Tahvo: Viestintätaito. Opas aikuisopiskelun ja työelämän vuorovaikutustilanteisiin. Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-16938-6.
 • Ylikahri, Ville (toim.): Kuinka maailma muutetaan? Kansalaisvaikuttajan opas. Helsinki: Vihreä sivistysliitto, 2007. ISBN 978-952-5078-26-8.

30.709 Historia[muokkaa]

 • Ahvenisto, Inkeri & Mäki, Kirsi (toim.): Kansalaisvaikuttaminen ajassa. Näkökulmia suomalaiseen kansalaisvaikuttamiseen suurlakosta 2000-luvulle. Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2006. ISBN 951-98296-9-5.

Englanniksi[muokkaa]

30 Yleinen yhteiskuntatiede[muokkaa]

 • Layard, Richard: Happiness. Lessons from a new science. London: Allen Lane, 2005. ISBN 0-713-99769-9. (englanniksi)

30.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Benton, Ted & Craib, Ian: Philosophy of social science. The philosophical foundations of social thought. Traditions in social theory. Basingstoke: Palgrave, 2001. ISBN 0-333-77498-1. (englanniksi)
 • Bhaskar, Roy: The possibility of naturalism. A philosophical critique of the contemporary human sciences. Third edition. Critical realism. London: Routledge, 2000. ISBN 0-415-19873-9. (englanniksi)
 • Christman, John: Social and political philosophy. A contemporary introduction. Routledge contemporary introductions to philosophy. London: Routledge, 2002. ISBN 0-415-21797-0. (englanniksi)
 • Elster, Jon: Nuts and bolts for the social sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 1989 (third reprint 1999). ISBN 0-521-37455-3. (englanniksi)
 • Flew, Antony: Thinking about social thinking. The philosophy of the social sciences. Oxford: Blackwell, 1985. ISBN 0-631-14189-8. (englanniksi)
 • Flyvbjerg, Bent: Making social science matter. Why social inquiry fails and how it can succeed again. Translated by Steven Sampson. Reprint 2002. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN 0-521-77268-0. (englanniksi)
 • Henderson, David K.: Interpretation and explanation in the human sciences. SUNY series in the philosophy of the social sciences. Albany: State University of New York Press, 1993. ISBN 0-7914-1405-1. (englanniksi)
 • Hollis, Martin: The philosophy of social science. An introduction. 6th printing 2008. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. ISBN 0-521-44264-8. (englanniksi)
 • Kaidesoja, Tuukka: Studies on ontological and methodological foundations of critical realism in the social sciences. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 376. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kirjasto/Julkaisuyksikkö, 2009. ISBN 978-951-39-3710-2. [http.//urn.fi/URN.ISBN.978-951-39-3770-6 Teoksen verkkoversio] (PDF). (englanniksi)
 • Kincaid, Harold: Philosophical foundations of the social sciences. Analyzing controversies in social research. Reprint 2001. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. ISBN 0-521-48268-2. (englanniksi)
 • Kymlicka, Will: Contemporary political philosophy. An introduction. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN 0-19-878274-8. (englanniksi)
 • Layder, Derek: Sociological practice. Linking theory and social research. London: Sage, 1998. ISBN 0-7619-5429-5. (englanniksi)
 • Päivänsalo, Ville: Balancing reasonable justice. John Rawls and crucial steps beyond. Ashgate New Critical Thinking in Philosophy. Aldershot, UK: Ashgate, 2007. ISBN 075-46-5674-8. (englanniksi)
 • Root, Michael: Philosophy of social science. The methods, ideals, and politics of social inquiry. Fourth reprint 1999. Oxford: Blackwell, 1993. ISBN 0-631-19041-4. (englanniksi)
 • Rosenberg, Alexander: Philosophy of social science. 3rd edition. Boulder, Colorado: Westview Press, 2008. ISBN 978-0-8133-4351-8. (englanniksi)
 • Ruben, David-Hillel: The metaphysics of the social world. London: Routledge & Kegan Paul, 1985. ISBN 0-7100-9826-X. (englanniksi)
 • Searle, John R.: Making the social world. The structure of human civilization. Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN 9780199576913. (englanniksi)
 • Sen, Amartya: Development as freedom. Oxford: Oxford University Press, 2001. ISBN 0-19-289330-0. (englanniksi)

30.03 Hakuteokset[muokkaa]

 • Johnson, Allan G.: The Blackwell dictionary of sociology. A user’s guide to sociological language. 2nd edition. Oxford: Blackwell, 2000. ISBN 0-631-21680-4. (englanniksi)

30.1 Sosiologia[muokkaa]

 • Collins, Randall: Four sociological traditions. Revised and expanded edition of Three sociological traditions (1985). New York: Oxford University Press, 1994. ISBN 0-19-508208-7. (englanniksi)
 • Deakin, Nicholas: In search of civil society. Houndmills: Palgrave, 2001. ISBN 0-333-91279-9. (englanniksi)
 • Della Porta, Donatella & Diani, Mario: Social movements. An introduction. 2. edition (1. edition 1999). Malden (Massachusetts): Blackwell, 2006. ISBN 1-4051-0282-9. (englanniksi)
 • Fligstein, Neil: The architecture of markets. An economic sociology of twenty-first-century capitalist societies. Princeton: Princeton University Press, 2002. ISBN 978-0-691-10254-2. (englanniksi)
 • Giddens, Anthony: Sociology. With the assistance of Simon Griffiths. 5th edition (fully revised and updated, 1st edition 1989). Cambridge: Polity, 2006. ISBN 0-7456-3378-1. (englanniksi)
 • Giddens, Anthony: The constitution of society. Outline of the theory of structuration. Cambridge: Polity, 1984 (7th reprint 1997). ISBN 0-7456-0006-91. (englanniksi)
 • Hass, Jeff: Economic sociology. An introduction. London: Routledge, 2007. ISBN 9780415392211. (englanniksi)
 • Joas, Hans: The creativity of action. (Die Kreativität des Handelns, 1989.) Translated by Jeremy Gaines and Paul Keast. Cambridge: Polity Press, 1996. ISBN 0-7456-1196-6. (englanniksi)
 • North, Douglass Cecil: Institutions, institutional change and economic performance. Second reprint (first published 1990). Cambridge (New York): Cambridge University Press, 2002. ISBN 0-521-39416-3. (englanniksi)
 • Sennett, Richard: The culture of the new capitalism. The Castle lectures in ethics, politics, and economics. New Haven: Yale University Press, 2006. ISBN 978-0-300-10782-1. (englanniksi)
 • Simmel, Georg: The sociology of Georg Simmel. Translated, edited, and with introduction by Kurt H. Wolff. New York: Free Press, 1964. (englanniksi)
 • Skocpol, Theda (editor): Vision and method in historical sociology. Cambridge: Cambridge University Press, 1984 (fifth reprint 1995). ISBN 0-521-29724-9. (englanniksi)
 • Weber, Max: Economy and society. An outline of interpretive sociology. Vol. 1. (Wirtschaft und Gesellschaft, 1925.) Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. Translation. Ephraim Fischoff et al. Berkeley, California, 1978. ISBN 0-520-02824-4. (englanniksi)
 • Weber, Max: Economy and society. An outline of interpretive sociology. Vol. 2. (Wirtschaft und Gesellschaft, 1925.) Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. Translation. Ephraim Fischoff et al. Berkeley, California, 1978. ISBN 0-520-02824-4. (englanniksi)

30.101 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Layder, Derek: Understanding social theory. 2nd edition. London: Sage, 2006. ISBN 0-7619-4449-4.

30.11 Sosiaaliset järjestelmät[muokkaa]

 • Bottero, Wendy: Stratification. Social division and inequality. London. New York: Routledge, 2005. ISBN 0415281784. (englanniksi)
 • Crompton, Rosemary: Class and stratification. 3rd edition. Cambridge: Polity, 2008. ISBN 978-07456-3869-0. (englanniksi)
 • Nussbaum, Martha & Sen, Amartya (editors): The quality of life. A study prepared for the World Institute for Development Economics Research (WIDER) of the United Nations University. Studies in development economics. Reprint 1996. Oxford: Clarendon Press, 1993. ISBN 0-19-828395-4. (englanniksi)
 • Sassen, Saskia: Territory, authority, rights. From medieval to global assemblages. Princeton: Princeton University Press, 2006 (4th printing, and 1st paperback printing, with updates, 2008). ISBN 0-691-09538-8. (englanniksi)
 • Tainter, Joseph A: The collapse of complex societies. Cambridge: Cambridge University Press, 1988 (third reprint 2010). ISBN 0-521-34092-6. (englanniksi)

30.111 Yhteiskunnallinen futurologia[muokkaa]

 • Castells, Manuel: The information age. Economy, society, and culture. Volume 2. The power of identity. 2nd edition (1st edition 1997). Malden, Massachusetts: Blackwell, 2004. ISBN 1-4051-0713-8. (englanniksi)
 • Castells, Manuel: Communication power. Oxford. New York: Oxford University Press, 2009. ISBN 9780199567041. (englanniksi)

30.12 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia[muokkaa]

 • Bourdieu, Pierre: Distinction. A social critique of the judgement of taste. (La distinction. critique sociale du jugement, 1979.) Translated by Richard Nice. 11th printing (1st printing 1984). Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press, 2002. ISBN 0-674-21277-0. (englanniksi)
 • Dalrymple, Theodore: Life at the bottom. The worldview that makes the underclass. Lanham, Maryland: Ivan R. Dee, 2010. ISBN 1566635055. (englanniksi)
 • Dalrymple, Theodore: Spoilt rotten. The toxic cult of sentimentality. London: Gibson Square Book, 2010. ISBN 1906142610. (englanniksi)
 • Dutton, Edward: The Finnuit. Finnish Culture and the Religion of Uniqueness. Akademiai Kiado ZRT, 2009. ISBN 978-9630587310. (englanniksi)
 • Fausto-Sterling, Anne: Sexing the body. Gender politics and the construction of sexuality. New York: Basic Books, 2000. ISBN 0-465-07713-7. (englanniksi)
 • Folco, Philippe Di (toim.): Dictionnaire de la pornographie. Paris: Presses Universitaires de France, 2005. ISBN 2130544142. (ranskaksi)
 • Gronow, Jukka: The sociology of taste. London & New York: Routledge, 1997. ISBN 0-415-13294-0. (englanniksi)
 • Kirkendall, Lester A. & Whitehurst, Robert N.: The new sexual revolution. Buffalo: Prometheus Books, 1971. ISBN 0-87975-041-3. (englanniksi)
 • Lury, Celia: Consumer culture. Cambridge: Polity Press, 1996 (fourth reprint 2003). ISBN 0-7456-1440-X. (englanniksi)
 • Scott, Susie: Making sense of everyday life. Cambridge: Polity Press, 2009. ISBN 9780745642673. (englanniksi)
 • Williams, Raymond: The sociology of culture. Originally published. Culture. London. Fontana, 1981. (Fontana new sociology). With a new foreword by Bruce Robbins. Chicago, Illinois: University of Chicago Press, 1995. ISBN 0-226-89921-7. (englanniksi)

30.13 Sosiaalipsykologia[muokkaa]

 • Hewstone, Miles & Stroebe, Wolfgang & Jonas, Klaus: Introduction to social psychology. A European perspective. BPS textbooks in psychology. Malden, Massachusetts: Blackwell, 2008. ISBN 978-1-4051-2400-3. (englanniksi)
 • Ibáñez, Tomás & Íñiguez, Lupicinio (editors): Critical social psychology. London: Sage, 1997. ISBN 0-7619-5288-8.
 • Nisbett, Richard E. & Ross, Lee: Human inference. Strategies and shortcomings of social judgment. The Century psychology series. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1980. ISBN 0-13-445130-9. (englanniksi)
 • Schaller, Mark & Simpson, Jeffry A. & Kenrick, Douglas T. (editors): Evolution and social psychology. Frontiers of social psychology. New York: Psychology Press, 2006. ISBN 1-84169-417-7. (englanniksi)
 • Vainio, Annukka: One morality – or multiple moralities?. Kansialanimeke. Religious ideology, conceptions of morality and rule systems of Finnish Evangelical Lutheran, Conservative Laestadian and nonreligious adolescents. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Social psychological studies 7. Helsinki: University of Helsinki, 2003. ISBN 952-10-1194-7. [http.//ethesis.helsinki.fi/julkaisut/val/sosps/vk/vainio/ Teoksen verkkoversio] (PDF). (englanniksi)
 • Zimbardo, Philip G.: The Lucifer effect. How good people turn evil. London: Rider, 2007. ISBN 978-1-84-413577-6. (englanniksi)

Katso myös[muokkaa]