Kasvatustieteen bibliografia

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

05 Yleiset kausijulkaisut[muokkaa]

 • Aikuiskasvatus: Aikuiskasvatustieteellinen aikakauslehti. Helsinki: Kansanvalistusseura, Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, 1981–. ISSN 0358-6197. Lehden sivut.
 • Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura, 1970–. ISSN 0022-927X.
 • Opettaja. Helsinki: Opettajien ammattijärjestö OAJ, 1973–. ISSN 0355-3965.

14 Psykologia[muokkaa]

14.12 Oppimisen psykologia[muokkaa]

16 Tietoteoria. Tiedeoppi[muokkaa]

16.7 Tiedeoppi. Tieteenfilosofia[muokkaa]

 • Kaartinen-Koutaniemi, Minna: Tieteellinen ajattelu yliopisto-opinnoissa: Haastattelututkimus psykologian, teologian ja farmasian opiskelijoista. Väitöskirja. Helsinki: ´ Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos, 2009. ISBN 978-952-10-4390-1. Teoksen verkkoversio.

38 Kasvatus. Opetus. Kasvatustiede[muokkaa]

 • Ahmavaara, Yrjö: Hyvinvointivaltion tabut: Nykykulttuurimme kritiikki. 2. lisätty painos. Helsinki: Yliopistopaino, 1998. ISBN 951-570-420-0.
 • Airaksinen, Timo & Kaalikoski, Katri (toim.): Opin filosofiaa: Filosofian opit. Helsinki: Yliopistopaino, 1999. ISBN 951-570-430-8.
 • Aittola, Tapio (toim.): Kasvatussosiologian teoreetikoita: Uudesta kasvatussosiologiasta oppimisen kriittiseen tarkasteluun. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-764-1.
 • Aittola, Tapio & Eskola, Jari & Suoranta, Juha (toim.): Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä. Harmaasarja. Tampere: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos, 2007. ISBN 978-951-44-7165-0. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Antikainen, Ari: Kasvatus, elämänkulku ja yhteiskunta. Helsinki Porvoo: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22855-9.
 • Antikainen, Ari & Nuutinen, Pirjo (toim.): Näkökulmia kasvatuksen ongelmiin ja tutkimukseen. 5. painos (1. painos 1982 Gaudeamuksen kustantamana). Helsinki: Yliopistopaino, 1989. ISBN 951-570-013-2.
 • Antikainen, Ari & Rinne, Risto & Koski, Leena: Kasvatussosiologia. 3. uudistettu painos. Kasvatustiede. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2006. ISBN 951-0-31124-3.
 • Aro, Minna: Opiskelijana vieraassa kulttuurissa. Helsinki: Opetushallitus, 1998. ISBN 952-13-0198-8.
 • Bergström, Matti: Mustat ja valkeat leikit: Leikki, kaaos ja järjestys aivoissa. (Svarta och vita lekar.) Suomentanut Ritva Liljamo. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21791-3.
 • Broady, Donald: Piilo-opetussuunnitelma: Mihin koulussa opitaan. (Den dolda läroplanen, 1981.) Toimituskunta: Pekka Kämäräinen, Mauri Neste ja Ilmari Rostila. Tampere: Vastapaino, 1986 (5. painos 1994). ISBN 951-9066-14-4.
 • Engeström, Yrjö: Perustietoa opetuksesta. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1982 (10. painos 1996). ISBN 951-859-240-3.
 • Eteläpelto, Anneli & Tynjälä, Päivi (toim.): Oppiminen ja asiantuntijuus: Työelämän ja koulutuksen näkökulmia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999 (3. painos 2005). ISBN 951-0-23666-7.
 • Giroux, Henry A. & McLaren, Peter: Kriittinen pedagogiikka. Suomentanut Jyrki Vainonen. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-078-3.
 • Harni, Esko (toim.): Kontrollikoulu. Näkökulmia koulutukselliseen hallintaan ja toisin oppimiseen. Jyväskylä: Kampus-kustannus, 2015. ISBN 978-951-9113-96-8.
 • Helakorpi, Seppo: Ammattikasvatus. Kansialanimeke: Filosofisia ja koulutuspoliittisia perusteita. Piirrokset: Leena Miettinen. Helsinki: WSOY, 1992. ISBN 951-0-17949-3.
 • Honkavaara, Pirjo (toim.): Lapsen oikeus kasvuun. Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto, 1989. ISBN 951-9423-80-X.
 • Honkonen, Risto (toim.): Koulutuksen lumo: Retoriikka, politiikka ja arviointi. Tampere: Tampere University Press, 2002. ISBN 951-44-5395-6.
 • Hytönen, Juhani: Lapsikeskeinen kasvatus. 4. uudistettu painos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997 (7. painos 2004). ISBN 951-0-21054-4.
 • Hämäläinen, Juha: Johdatus sosiaalipedagogiikkaan. Kuopion yliopisto, koulutus- ja kehittämiskeskus, Opetusjulkaisuja 1/1999. Kuopio: Kuopion yliopisto, 1999. ISBN 951-781-040-7.
 • Hämäläinen, Juha & Kurki, Leena: Sosiaalipedagogiikka. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21354-3.
 • Hämäläinen, Juha & Nivala, Elina: Kasvatustiede: Pedagogisen ihmistyön tiede. Kuopio: Unipress, 2008. ISBN 978-951-579-055-2.
 • Itkonen, Matti (toim.): Tekemisen viljeltyneisyys: Näkökulmia kulttuurin filosofiseen olemukseen. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu, 1998. ISBN 951-784-035-7.
 • Itkonen, Matti: Ihminen, mikä ja kuka olet? Filosofisia polkuja kasvatukseen, kasvuun ja olemiseen. Tampere: Tampere University Press, 2001. ISBN 951-44-5041-8. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Jauhiainen, Arto & Rinne, Risto & Tähtinen, Juhani (toim.): Koulutuspolitiikka Suomessa ja ylikansalliset mallit. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, 2001. ISBN 952-5401-00-6.
 • Kaikkonen, Pauli: Vierauden keskellä: Vierauden, monikulttuurisuuden ja kulttuurienvälisen kasvatuksen aineksia. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2004. ISBN 951-39-1911-0.
 • Kalaoja, Esko (toim.): Kohtaaminen ja kasvu: Juhlakirja Martti Jussilan merkkipäivänä 23. marraskuuta 1985. Oulu: Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 1985. ISBN 951-42-2064-1.
 • Kallio, Eeva (toim.): Ajattelun kehitys aikuisuudessa: kohti moninäkökulmaisuutta. 1. painos 2016. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura, julkaisuja 71, 2016. ISBN 978-952-5401-73-8.
 • Karila, Kirsti ym.: Kasvatusvuorovaikutus. Tampere: Vastapaino, 2006. ISBN 951-768-192-5.
 • Karlsson, Liisa & Riihelä, Monika: Ajattelu alkaa ihmetyksestä: Ryhmätyöstä yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Helsinki: VAPK-kustannus, 1991. ISBN 951-37-0598-6.
 • Kiilakoski, Tomi & Tomperi, Tuukka & Vuorikoski, Marjo (toim.): Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-168-2.
 • Kurki, Leena: Sosiokulttuurinen innostaminen: Muutoksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-063-5.
 • Kurki, Leena & Tomperi, Tuukka: Väittely opetusmenetelmänä. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2011. ISBN 978-952-5503-53-1.
 • Minne koulu on menossa? : keskustelukirja / toim. Pirkko Lahti ja Mirja Keinonen.
 • Lairio, Marjatta & Heikkinen, Hannu L. T. & Penttilä, Minna (toim.): Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat. Pohjautuu kasvatustieteen päivillä 2005 pidettyihin esitelmiin.. Helsinki: Turun yliopisto, kasvatustieteiden laitos, 2008. ISBN 978-952-5401-36-3.
 • Lampela, Kristiina: Sukupuolineutraalisuus oppilaitoksissa: Opettajien, rehtoreiden ja koulutoimenjohtajien näkemyksiä oppilaan sukupuolesta. Helsinki: Opetushallitus, 1995. ISBN 951-719-422-6.
 • Lampén, Ernst: Raamatun opetuksesta kouluissamme. Eripainos: Nuori Suomi, 16–18, 1906. Helsinki: Nuori Suomi, 1906.
 • Lampinen, Osmo: Koulutuksesta, sivistyksestä, elämästä: Esseitä. Kauniainen: Viestinhallinta, 2008. ISBN 978-952-92-3607-7.
 • Lampinen, Osmo & Volanen, Matti Vesa (toim.): Kohti asiantuntijayhteiskunnan koulutuspolitiikkaa. Omakirja. Helsinki: Olli Poropudas, 2003. ISBN 952-91-5612-X.
 • Lanas, Maija & Niinistö, Hanna & Suoranta, Juha (toim.): Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 2. Tampere: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos, 2008. ISBN 978-951-44-7543-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Launonen, Leevi & Puolimatka, Tapio: Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka. Kuopion yliopisto, koulutus- ja kehittämiskeskus, Opetusjulkaisuja. Kuopio: Kuopion yliopisto, 1999. ISBN 951-781-044-X.
 • Lehtinen, Erno & Kuusinen, Jorma & Vauras, Marja: Kasvatuspsykologia. 2. uudistettu painos. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2007. ISBN 978-951-0-30930-8.
 • Lehtisalo, Liekki & Raivola, Reijo: Koulutuspolitiikka. 3. painos (1. painos 1986 nimellä Koulutuspolitiikka ja koulutussuunnittelu). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-17535-8.
 • Lehtisalo, Liekki: Tieto, oppiminen, sivistys: Avauksia ihmisen vuosisataan. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-25661-7.
 • Lehtisalo, Liekki & Raivola, Reijo: Koulutus ja koulutuspolitiikka 2000-luvulle. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23479-6.
 • Matemaattis-luonnontieteellisen perussivistyksen komitea: Matemaattis-luonnontieteellisen perussivistyksen komitean loppumietintö. Komiteanmietintö 45/1989. Helsinki: Valtioneuvosto, 1989. ISBN 951-47-2354-6.
 • Mehtäläinen, Jouko (toim.): Tiedollinen kasvatus ja ajattelun kehittäminen: Formaalinen tavoitteisto ja sen käyttö opetuksessa. Julkaisija: Opetushallitus. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992. ISBN 951-37-0994-9.
 • Metsämuuronen, Jari: Harrastukset ja omaehtoinen oppiminen: Sitoutuminen, motivaatio ja coping: Teoreettinen tausta, rakenneanalyysi ja sitoutuminen. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 1995. ISBN 951-45-7021-9.
 • Mietola, Reetta (toim.): Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä: Erontekoja ja yhdessä tekemistä. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura, 2005. ISBN 952-5401-21-9.
 • Moilanen, Pentti: Sosiaalipedagogiikan tieteenteoriat. Kuopion yliopisto, koulutus- ja kehittämiskeskus, Opetusjulkaisuja 3/1999. Kuopio: Kuopion yliopisto, 1999. ISBN 951-781-042-3.
 • Mäkinen, Jarkko ym. (toim.): Elinkautisesta työstä elinikäiseen oppimiseen. Jyväskylä: PS-kustannus, 2006. ISBN 952-451-127-4.
 • Koulutuksella kilpailukykyä : koulutuksen yhteys miesten ja naisten työllisyyteen ja työn sisältöön / Päivi Naumanen.
 • Nousiainen, Pauli: Opettajan työn perusteita etsimässä: Luokanopettajien käsityksiä ihmisestä, koulusta ja opettajuudesta. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja. Helsinki: Helsingin kaupunki, 1995. ISBN 951-772-628-7.
 • Nyyssölä, Kari: Mediakulttuuri oppimisympäristönä. Helsinki: Opetushallitus, 2008. ISBN 978-952-13-3741-3.
 • Ojala, Mikko: Varhaiskasvatuksen perusteita ja haasteita. 4. uudistettu painos. Helsinki: Kirjayhtymä, 1993. ISBN 951-26-3815-0.
 • Pestalozzi, Johann Heinrich: Tutkimukseni luonnonkulusta ihmissuvun kehityksessä. (Meine Nachforschungen über den Gang der Natur in der Entwicklung des Menschengeschlechts, 1797.) Käänsi Jaakko Toivio. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-695-5.
 • Poikela, Esa: Kontekstuaalinen oppiminen: Oppimisen organisoituminen ja vaikuttava koulutus. Väitöskirja. Tampere: Tampereen yliopisto, 1999. ISBN 951-44-4589-9.
 • Rinne, Risto & Kivirauma, Joel & Lehtinen, Erno: Johdatus kasvatustieteisiin. 5. uudistettu painos. Porvoo Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28904-3.
 • Rinne, Risto & Salmi, Eeva: Oppimisen uusi järjestys: Uhkien ja verkostojen maailma koulun ja elämänmittaisen opiskelun haasteena. Tampere: Vastapaino, 1998 (3. painos 2003). ISBN 951-768-038-4.
 • Saurén, Kirsi-Marja: Asiantuntijavalta – koulutettu mielikuvitus: Systemaattinen analyysi Ivan Illichin tuotannossa esitetystä köyhyyden modernisoitumisesta kulutusyhteiskunnassa. Väitöskirja. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2008. ISBN 978-952-484-242-6.
 • Siljander, Pauli (toim.): Kasvatus ja sosialisaatio. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-713-7.
 • Silvennoinen, Heikki: Koulutus marginalisaation hallintana. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-855-9.
 • Suoranta, Juha: Kasvatuksellisesti näkeväksi: Sivistyksellinen kasvatusajattelu tässä ajassa. 3. korjattu painos. Tampere: TAJU, 2000. ISBN 951-44-4778-6.
 • Suoranta, Juha: Kasvatus mediakulttuurissa: Mitä kasvattajien tulee tietää. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-119-4.
 • Suoranta, Juha: Radikaali kasvatus: Kohti kasvatuksen poliittista sosiologiaa. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-937-7.
 • Suortamo, Markku (toim.): Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa. Jyväskylä: PS-Kustannus, 2010. ISBN 978-952-451-465-1.
 • Suutarinen, Sakari (toim.): Aktiiviseksi kansalaiseksi: Kansalaisvaikuttamisen haaste. Jyväskylä: PS-kustannus, 2006. ISBN 952-451-135-5.
 • Takala, Annika: Arvokasvatuksen lähtökohtia. Joensuu: Joensuun korkeakoulu, kasvatustieteiden osasto, 1976. ISBN 951-696-091-X.
 • Takala, Martti ym.: Arkipäivän rauhankasvatus. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1983. ISBN 951-9113-14-2.
 • Takala, Tuomas (toim.): Kasvatussosiologian perusteet. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, täydennyskoulutuskeskus, 1989. ISBN 951-680-191-9.
 • Turpeinen, Väinö: Oppimisen ekologia, kasvatuksen ekologinen kestävyys. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2005. ISBN 951-44-6189-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Turunen, Kari E.: Opetustyön perusteet. Julkaisija: Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä: Atena, 1999. ISBN 951-796-153-7.
 • Voutilainen, Touko & Mehtäläinen, Jouko & Niiniluoto, Ilkka: Tiedonkäsitys. Julkaisija: Kouluhallitus. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1989 (6. painos 1992). ISBN 951-861-391-5.
 • Väkivallasta rauhaan: Virikkeitä globaalista etiikasta ja rauhankasvatuksesta kiinnostuneille kasvattajille. Helsinki: Rauhankasvatusinstituutti, 2002.

Etiikka[muokkaa]

 • Koski, Leena: Hyvän lapsen ja kasvattamisen ideaalit: Tutkimus aapisten ja lukukirjojen moraalisen kosmologian muutoksista itsenäisyyden aikana. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, 2001. ISBN 952-5401-05-7.
 • Pitkänen, Pirkko (toim.): Kasvatuksen etiikka. Helsinki: Edita, 1996. ISBN 951-37-1876-X.
 • Tirri, Kirsi: Koulu moraalisena yhteisönä. Helsinki: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 1998. ISBN 951-45-7926-7.

Kasvatuspsykologia[muokkaa]

 • Kinos, Sirkka (toim.): Kasvatus ja arvot. Osa Jyväskylässä 3.–4.2.1993 pidetyn seminaarin esityksistä. Helsinki: Opetushallitus, 1993. ISBN 951-47-8571-1.
 • Kuusinen, Jorma (toim.): Kasvatuspsykologian perusteet. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Oppimateriaaleja 3. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1989. ISBN 951-680-221-4.
 • Määttä, Kaarina & Uusitalo, Tuula (toim.): Kasvatuspsykologian näkökulmia ihmisen voimavarojen tueksi. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2008. ISBN 978-952-484-238-9.
 • Saarinen, Pirkko & Ruoppila, Isto & Korkiakangas, Mikko: Kasvatuspsykologian kysymyksiä. 2. uudistettu painos. Helsinki Lahti: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1991. ISBN 951-45-5936-3.
 • Takala, Annika & Vepsäläinen, Kerttu (toim.): Maailmankuvan muodostumisesta: Raportti Mekrijärven seminaarista huhtikuussa 1981. Kasvatustieteiden osaston julkaisuja n:o 22. Joensuu: Joensuun korkeakoulu, 1982. ISBN 951-696-335-8.

38.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Aaltola, Juhani & Hakala, Juha (toim.): Pedagogiikka, tiede ja traditio. Chydenius-instituutin tutkimuksia 6/1994. Kokkola: Jyväskylän yliopisto, 1994. ISBN 951-34-0314-9.
 • Aittola, Tapio (toim.): Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-952-495-223-1.
 • Heinonen, Veikko: Kasvatustieteen perusteet. Jyväskylä: V. Heinonen, 1989. ISBN 952-90-0809-0.
 • Hilpelä, Jyrki & Ruoho, Kari & Sarola, J. P. (toim.): Kasvatus ja oikeudenmukaisuus. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja. Joensuu: University of Joensuu, 1993. ISBN 951-708-165-0.
 • Himanen, Pekka (toim.): Verkkoyliopistostrategia 2: Oppimiskäsityksistä. Helsinki: Sitra, 1998. ISBN 951-563-330-3.
 • Hirsjärvi, Sirkka (toim.): Kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden metodologisista lähtökohdista. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksen julkaisuja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1983. ISBN 951-679-061-5.
 • Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena: Merkityksen ongelma haastattelututkimuksessa. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksen julkaisuja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1984. ISBN 951-679-116-6.
 • Hirsjärvi, Sirkka & Huttunen, Jouko: Johdatus kasvatustieteeseen. 4. uudistettu laitos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995 (8. painos 2001). ISBN 951-0-20512-5.
 • Holma, Katariina (toim.): Tutkimusmatkalla: Teoria, metodologia ja filosofia kasvatustutkimuksessa. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-189-0.
 • Huttunen, Markku: Kasvatustieteen edistymisen käsite ja tieteen edistymisen teoriat: Yleisten tieteen edistymisen teorioiden asemasta soveltavan erityistieteen edistymisen määrittelyssä. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos, 1988. ISBN 951-880-187-8.
 • Huttunen, Rauno: Opettamisen filosofia ja kritiikki. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1999. ISBN 951-39-0451-2.
 • Härkönen, Ulla: Työkasvatusajattelun systeeminen tutkimus: Tulevaisuuden näkökulma pienten lasten työkasvatukseen. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1991. ISBN 951-708-018-2.
 • Illich, Ivan: Kouluttomaan yhteiskuntaan. (Deschooling society, 1971.) Suomentanut Aarne Valpola. Helsinki: Otava, 1972.
 • Jantunen, Timo & Ojanen, Eero (toim.): Sydämen sivistys: Kasvatuksen ytimessä. Helsinki: Aurinko, 2011. ISBN 978-952-230-238-0.
 • Kansanen, Pertti: Didaktiikan tiedetausta: Kasvatuksen teoriaa didaktiikan näkökulmasta. Helsinki: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 1989. ISBN 951-45-4898-1. (2. painos: Yliopistopaino, 1990)
 • Koulu ja tieto. Julkaisija: Kouluhallitus. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1989. ISBN 951-861-752-X.
 • Lehtovaara, Jorma & Jaatinen, Riitta (toim.): Dialogissa. Osa 2, Ihmisenä ihmisyhteisössä. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja A 8. Tampere: Tampereen yliopisto, 1996. ISBN 951-44-4047-1.
 • Leino, Anna-Liisa & Leino, Jarkko: Oppimistyyli: Teoriaa ja käytäntöä. Helsinki: Kirjayhtymä, 1990. ISBN 951-26-3395-7.
 • Leino, Anna-Liisa & Leino, Jarkko: Kasvatustieteen perusteet. 5. uudistettu painos. Helsinki: Kirjayhtymä, 1995 (6. painos 1998). ISBN 951-26-3904-1.
 • McLaren, Peter: Che, Freire ja vallankumouksen pedagogiikka. (Che Guevara, Paulo Freire, and the pedagogy of revolution, 2000.) Suomentaneet Tatu Ahponen ja Lasse Poser. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2009. ISBN 978-952-01-0232-6.
 • Nussbaum, Martha C.: Talouskasvua tärkeämpää: Miksi demokratia tarvitsee humanistista sivistystä. (Not for profit: Why democracy needs the humanities, 2010.) Suomentanut Timo Soukola. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-218-7.
 • Nuutinen, Pirjo: Lapsesta subjektiksi: Tutkimus vallasta ja kasvatuksesta. Väitöskirja. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1994. ISBN 951-708-241-X.
 • Puolimatka, Tapio: Opetuksen teoria: Konstruktivismista realismiin. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-26-4816-4.
 • Puolimatka, Tapio: Opetusta vai indoktrinaatiota? Valta ja manipulaatio opetuksessa. Helsinki: Kirjayhtymä, 1998 (2. painos 2001). ISBN 951-26-4286-7.
 • Siljander, Pauli: Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-18439-3.
 • Skinnari, Simo: Yliopiston kasvatustehtävästä: Kasvatusfilosofinen näkökulma maamme korkeakoulupedagogiikkaan. Tampere: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1980. ISBN 951-9113-03-7.
 • Suoranta, Juha: Tekstit, murrokset ja muutos: Kolme näkökulmaa laadullisen tutkimuksen metodologiaan. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1995. ISBN 951-634-449-6.
 • Suoranta, Juha: Kasvatuksellisesti näkeväksi: Sivistyksellinen kasvatusajattelu tässä ajassa. 3. korjattu painos. Tampere: TAJU, 2000. ISBN 951-44-4778-6. Verkkoversio 2008 (PDF).
 • Takala, Tuomas (toim.): Kasvatussosiologia. 4. uudistettu painos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995 (6. painos 1999). ISBN 951-0-20513-3.
 • Toivonen, Timo (toim.): Kasvatustiede tieteellisenä toimintana. Sisältää Oulun yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksen yhdessä opiskelijayhdistys MOTIVAn kanssa 13.12.1980 järjestämän seminaarin ”Kasvatustiede tieteellisenä toimintana” esitelmät. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 7. Oulu: Oulun yliopisto, 1982. ISBN 951-42-1268-1.
 • Tuomisto, Jukka & Oksanen, Raija (toim.): Urpo Harva: Filosofi, kasvattaja, keskustelija. Tampere: Tampereen yliopisto, 1997. ISBN 951-44-4146-X.

Filosofia[muokkaa]

 • Airaksinen, Timo: Kasvatustieteen teorian ongelmia. Turku: Dialectica, 1978. ISBN 951-853-000-9.
 • Airaksinen, Timo: Tieto ja tiedon edellytykset kasvatuksessa: Teoreettinen tarkastelu. Turku: Dialectica, 1979. ISBN 951-853-002-5.
 • Anttonen, Saila: Modernisaation ristivedoissa: Kriittinen matka ajanvirrassa. Oulu: Oulun yliopisto, 1994. ISBN 951-42-3912-1.
 • Anttonen, Saila: Valta, moraali ja yhteiskunnallis-historiallinen oppiminen: Sivistyshistoriallinen tie kansallissosialistisesta totuuden politiikasta demokratisoiviin uudelleenkoulutusohjelmiin. Väitöskirja: Oulu: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampereen yliopisto, 1998. ISBN 951-44-4470-1. Teoksen verkkoversio.
 • Arinen, Pekka: Tiedon asemasta ja merkityksestä koulutuksessa. Helsinki: Valtionhallinnon kehittämiskeskus, 1989.
 • Dewey, John: Koulu ja yhteiskunta. Englanninkielisen alkuteoksen The school and society 1915 ilmestyneestä 2. tarkistetusta painoksesta suomentanut Kalevi Kajava. Helsinki: Otava, 1957.
 • Dewey, John: Demokratia ja kasvatus. (Democracy and education: An introduction to the philosophy of education, 1916.) Suomentanut Antti Immonen. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2014. ISBN 978-952-5503-54-8.
 • James, William: Sielutiede ja kasvatus. Suomentanut J. Hollo. 2. painos (1. painos 1913). Sivistys ja tiede 53. Porvoo: WSOY, 1926.
 • Hautala, Marjatta: Tule siksi, mikä olet: Erik Ahlmanin ihmiskäsityksestä kasvatusajatteluun. Väitöskirja. Oulu: Oulun yliopisto, 1994. ISBN 951-42-3727-7.
 • Hautala, Marjatta: Arvojen ja välineiden ongelma kasvatuksessa ja kulttuurissa: Tarkastelua Erik Ahlmanin ajattelun pohjalta. Kajaani: Kajaanin opettajankoulutuslaitos, 1999. ISBN 951-42-5468-6.
 • Hautala, Marjatta ym.: Näkökulmia kasvatusfilosofiaan. Kajaani: Kajaanin opettajankoulutuslaitos, 1994. ISBN 951-42-3823-0.
 • Heikkinen, Anja & Lehtovaara, Maija & Värri, Veli-Matti (toim.): Puheenvuoroja kasvatusfilosofiasta. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen laitos. B, Opetusmonisteet 10. Tampere: Tampereen yliopisto, 1994. ISBN 951-44-3592-3.
 • Hilpelä, Jyrki & Paakkola, Esko & Suortti, Juhani: Kasvatusfilosofisia näkemyksiä kasvatuksen tutkimukseen: Jyväskylässä 7.–9.10.1988 pidetyn työseminaarin alustukset. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita ja selosteita 33. Oulu: Oulun yliopisto, 1990. ISBN 951-42-2974-6.
 • Hirsjärvi, Sirkka: Arvot ja arvojen konsistenssi kasvatustavoitteiden määräytymisen lähtökohtana: Kasvatustieteen lisensiaattitutkielma. Department of education. Moniste. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1975.
 • Hirsjärvi, Sirkka: Johdatus kasvatusfilosofiaan. Helsinki: Kirjayhtymä, 1985. ISBN 951-26-2548-2.
 • Hollo, J. A.: Kasvatuksen teoria: Johdantoa yleiseen kasvatusoppiin. 5. painos (1. painos 1927). Porvoo: WSOY, 1959.
 • Kasvatuksen peruskysymyksiä: Jyväskylän yliopiston Filosofian laitoksen järjestämä Kasvatusfilosofian symposiumi: Jyväskylä 31.1.1985. Filosofian laitos, Julkaisu 27. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1985. ISBN 951-679-402-5.
 • Luonto ja sivistys Jean-Jacques Rousseaun kasvatusajattelussa : tutkielma Émilestä / Kimmo Kontio. (www)
 • Kosonen, Matti (toim.): Kasvatus – tiedettä vai taidetta? Kasvatusfilosofian symposiumi Jyväskylän yliopistossa 7.4.1989. Symposiumin järjestäjät: Kasvatustieteen laitos, Filosofian laitos. Jyväskylän yliopisto, filosofian laitos, Julkaisu 44. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1990. ISBN 951-680-411-X.
 • Lapintie, Kimmo: Tiedon ehdot ja syvällisyys semanttisena ja kasvatusfilosofisena ongelmana. Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos, Julkaisu no 14. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 1985. ISBN 951-44-1806-9.
 • Lehtimaja, Lissu: Freiren kyydissä. Pohjautuu Taideteollisessa korkeakoulussa tehtyyn taidekasvatuksen seminaarityöhön. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2006. ISBN 952-471-878-2.
 • Lipsanen, Esa: Marxin kasvatusajattelu. Tampere: Tampereen yliopisto, 1987. ISBN 951-44-2098-5.
 • Locke, John: Muutamia mietteitä kasvatuksesta. (Some thoughts concerning education, 1693.) Suomentanut sekä johdannolla ja selittävillä huomautuksilla varustanut J. V. Lehtonen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1914.
 • Niinistö, Kari: Inhimillistä toimintaa tarkasteleviin tieteisiin ja erityisesti kasvatustieteelliseen tutkimukseen soveltuvat tulkinnallisen paradigman mukaiset tutkimusmallit ja -menetelmät: Niiden filosofinen tausta ja valintaan vaikuttavat tekijät. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos, 1981 (lisäpainos 1985). ISBN 951-642-100-8.
 • Nousiainen, Pauli: Opettajan työn perusteita etsimässä: Luokanopettajien käsityksiä ihmisestä, koulusta ja opettajuudesta. Helsinki: Helsingin kaupungin opetusvirasto, 1995. ISBN 951-772-628-7.
 • Nurmi, Kari E.: Johdatus kasvatuksen filosofisiin ja historiallisiin perusteisiin. 7. uudistettu painos. Helsinki: Lahti: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1995 (10. painos 2002). ISBN 951-45-5889-8.
 • Ojakangas, Mika: Pietas: Kasvatuksen mahdollisuus. Helsinki: Summa, 2001. ISBN 952-5418-01-4.
 • Paakkola, Esko & Suortti, Juhani: Opetussuunnitelman filosofiaa. Kasvatustieteiden tutkimuslaitos. Selosteita ja tiedotteita 25. Moniste. Jyväskylä: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, 1974. ISBN 951-677-393-1.
 • Puolimatka, Tapio: Kasvatuksen mahdollisuudet ja rajat: Minuuden rakentamisen filosofia. (2. uudistettu painos (1. painos: Kirjayhtymä, 1999). Helsinki: Suunta-kirjat, 2010. ISBN 978-951-619-532-5.
 • Puolimatka, Tapio: Kasvatus, arvot ja tunteet. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-26-5085-1.
 • Puolimatka, Tapio: Kasvatus ja filosofia. 2. uudistettu painos. Helsinki: Kirjayhtymä, 1996 (3. painos 1999). ISBN 951-26-4249-2.
 • Saanio, Seppo: ’Kasvatus’: Kasvatustieteen kielen loogisesta syntaksista filosofiseen kielioppiin. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Acta Universitatis Lapponiensis 64. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2003. ISBN 951-634-899-8.
 • Saarnivaara, Marjatta: Esteettinen kasvatus monipuolisen persoonallisuuden kehittäjänä yleissivistävässä koulutuksessa: Käsiteanalyyttinen tutkimus. Jyväskylä: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, 1979. ISBN 951-678-229-9.
 • Skinnari, Simo & Toiskallio, Jarmo: Miksi kasvatuksen filosofiaa?. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A 21. Turku: Turun yliopisto, 1994. ISBN 951-29-0188-9.
 • Suortti, Juhani & Tiirola, Aino: Comenius ja Didactica magnan filosofia. Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. Sarja A: Tutkimuksia 4/1993. Kajaani: Kajaanin opettajankoulutuslaitos, 1993. ISBN 951-42-3799-4.
 • Tuominen, Markku & Wihersaari, Jari: Ammattikasvatusfilosofia. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – Okka-säätiön julkaisuja. Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. Helsinki: Okka, Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö, 2006. ISBN 952-5508-13-7.
 • Turunen, Kari E.: ”Kasvatuksen perusta”. Jyväskylän yliopisto. Filosofian laitos, Julkaisu 20. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1984. ISBN 951-679-058-5.
 • Turunen, Kari E.: Ihmisen ikävaiheet ja kasvatus. Jyväskylän yliopisto. Filosofian laitos, Julkaisu 24. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1985. ISBN 951-679-311-8.
 • Varis, Tapio (toim.): Uusrenessanssiajattelu, digitaalinen osaaminen ja monikulttuurisuuteen kasvaminen. Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – Okka-säätiön julkaisuja. Helsinki: Okka, Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö, 2005. ISBN 952-5508-10-2.
 • Varto, Juha: Isien synnit: Kasvatuksen kulttuurinen ja biologinen ongelma. Tampere: Tampere University Press, 2002. ISBN 951-44-5521-5.
 • Vestergaard, Ebbe ym.: Johdatus kasvatuksen filosofiaan. (Paedagogisk filosofi, 1975.) Suomentanut Lyyli Virtanen. 2. painos (1. painos 1985 Gaudeamuksen kustantamana). Helsinki: Yliopistopaino, 1987. ISBN 951-570-009-4.
 • Wilenius, Reijo: Kasvatuksen ehdot: Kasvatusfilosofian luonnos. Jyväskylä: Gummerus, 1975 (4. painos: Atena, 1987). ISBN 951-20-1015-1.
 • Väkevä, Lauri: Kasvatuksen taide ja taidekasvatus: Estetiikan ja taidekasvatuksen merkitys John Deweyn naturalistisessa pragmatismissa. Väitöskirja. Oulu: Oulun yliopisto, 2004. ISBN 951-42-7309-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Väyrynen, Kari: Pedagogiikka ja dialektiikka: Tutkimuksia Hegelistä. Oulun yliopiston historian laitoksen julkaisuja. Yleinen aate- ja oppihistoria, 2/1986. Oulu: Oulun yliopisto, 1986. ISBN 951-42-2172-9.

Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Eskola, Jari & Mäkelä, Jukka & Suoranta, Juha (toim.): Ihmistieteiden 1990-luvun metodologiaa etsimässä: Keskustelua kasvatus- ja sosiaalitieteiden 1990-luvun metodologiasta. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja. Aikuiskasvatuksen ja jatkuvan koulutuksen julkaisuja. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1995. ISBN 951-634-428-3.
 • Gröhn, Terttu & Jussila, Juhani (toim.): Laadullisia lähestymistapoja koulutuksen tutkimuksessa. Ilmestynyt 1989 Helsingin yliopiston kustantamana. Helsinki: Yliopistopaino, 1992. ISBN 951-570-113-9.
 • Häkkinen, Kirsti: Fenomenografisen tutkimuksen juuria etsimässä: Teoreettinen katsaus fenomenografisen tutkimuksen lähtökohtiin. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 1996. ISBN 951-34-0742-X.
 • Kansanen, Pertti & Uusikylä, Kari (toim.): Opetuksen tutkimuksen monet menetelmät. Jyväskylä: PS-kustannus, 2004. ISBN 952-451-101-0.
 • Kari, Jouko & Huttunen, Jouko: Johdatus kasvatuksen ongelmien tutkimiseen. Helsingissä: Otava, 1981 (4. painos 1994). ISBN 951-1-06226-3.
 • Lehikoinen, Anja: Laadullinen tutkimuspraktikum ainepedagogisissa opinnoissa. Joensuun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita n:o 31. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2002. ISBN 952-458-087-X.
 • Nieminen, Juha (toim.): Menetelmävalintojen viidakossa: Pohdintoja kasvatuksen tutkimisen lähtökohdista. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden laitos, Julkaisusarja B 1. Tampereen yliopisto: Tampereen yliopisto, 1995. ISBN 951-44-3889-2.
 • Päivänsalo, Paavo: Kasvatuksen tutkimuksen olemuksesta. 2., uudistettu painos. Helsinki: Gaudeamus, 1978. ISBN 951-662-235-6.
 • Siljander, Pauli: Hermeneuttisen pedagogiikan pääsuuntaukset. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 55. Oulu: Oulun yliopisto, 1988. ISBN 951-42-2678-X.
 • Siljander, Pauli: Johdatus kasvatustieteen teoreettisiin perusteisiin: Opintomoniste. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 55. Oulu: Oulun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus, avoin yliopisto-opetus, 1995. ISBN 951-42-4163-0.
 • Siljander, Pauli: Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-18439-3.
 • Suoranta, Juha: Tekstit, murrokset ja muutos: Kolme näkökulmaa laadullisen tutkimuksen metodologiaan. Väitöskirja. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1995. ISBN 951-634-449-6.
 • Toiskallio, Jarmo: Tieto, sivistys ja käytännöllinen viisaus: Opettajan sisältötiedoista keskusteleminen postmetafyysisessä kulttuurissa. Väitöskirja. Turku: Turun yliopisto, 1993. ISBN 951-29-0109-9.
 • Tähtinen, Juhani & Kaljonen, Anne: Tilastollisen analyysin perusteita kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Turku: Turun opettajankoulutuslaitos, 1996. ISBN 951-29-0813-1.
 • Tähtinen, Juhani & Isoaho, Hannu: Tilastollisen analyysin lähtökohtia: Ensiaskeleet kvantiaineiston käsittelyyn, analyysiin ja tulkintaan SPSS-ohjelmaympäristössä. Opintomoniste. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 2001. ISBN 951-29-1965-6.

38.03 Hakuteokset[muokkaa]

 • Koski, Jussi (toim.): Ylioppilaan kirja. Toimituskunta: Erkki Koski ym. Kuvitus: Pirkko Kanerva. Helsingissä: Otava, 1988. ISBN 951-1-09970-1.

38.038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Hirsjärvi, Sirkka (toim.): Kasvatustieteen käsitteistö. Helsingissä: Otava, 1983 (3. painos 1992). ISBN 951-1-06754-0.
 • Margelin, Marga: Kasvatustieteen sanasto. Kansialanimeke: Englanti-suomi-englanti. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 1996. ISBN 951-34-0796-9.

38.04[muokkaa]

 • Teoria ja traditio : juhlakirja Pauli Siljanderille / Ari Kivelä & Ari Sutinen (toim.)

38.065 Kokoukset[muokkaa]

 • Hyveet, dialogi ja kasvatus : kasvatustieteen päivät 23.-25.11.1995 Jyväskylässä : 3. osaraportti / toimittaneet Juhani Aaltola ja Pentti Moilanen.
 • Jussila, Juhani & Rajala, Raimo (toim.): Rajanylityksiä: Monipuolistuva kasvatustutkimus tieteiden kentässä. XVI Kasvatustieteen päivät Rovaniemellä 24.–26.11.1994. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1995. ISBN 951-634-457-7.

38.09 Historia[muokkaa]

 • Bruhn, Karl: Kasvatusopin historian kehityslinjoja. (Utvecklingslinjer i pedagogikens historia, 1963.) Suomentanut Raili Malmberg. 7. painos (1. painos 1963). Helsingissä: Otava, 1989. ISBN 951-1-02993-2.
 • Elio, Keijo: Kasvatuksen historia tutkimuskohteena. University of Jyväskylä. Department of Education. Research reports n:o 56. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteen laitos, 1977. ISBN 951-677-908-5.
 • Grue-Sørensen, K.: Kasvatuksen historia. 1, Muinaisuudesta valistukseen. (Opdragelsens historie, 1956.) Suomentanut Kai Kaila. Porvoo: WSOY, 1961.
 • Grue-Sørensen, K.: Kasvatuksen historia. 2, Pestalozzista nykyaikaan. (Opdragelsens historie, 195?.) Suomentanut Kai Kaila. Porvoo: WSOY, 1961.
 • Heikkinen, Anja & Leino-Kaukiainen, Pirkko (toim.): Valistus ja koulunpenkki: Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historia 2. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011. ISBN 978-952-222-176-6.
 • Heikkinen, Antero: Perinneyhteisöstä kansalaisyhteiskuntaan: Koulutuksen historia Suomessa esihistorialliselta ajalta itsenäisyyden aikaan. 2. painos (1. painos: Gaudeamus, 1983). Helsinki: Yliopistopaino, 1989. ISBN 951-570-046-9.
 • Himanen, Pekka (toim.): Verkkoyliopistostrategia 2: Oppimiskäsityksistä. Helsinki: Sitra, 1998. ISBN 951-563-330-3.
 • Nykyajan tytöt : koulutus, luokka ja sukupuoli 1920- ja 1930-luvun Suomessa / Mervi Kaarninen.
 • Kakko, Tarja: Kurissa ja Herran nuhteessa: Luterilainen kasvatusaate 1900-luvun vaihteen Suomessa. Väitöskirja. Turku: Turun yliopisto, 2005. ISBN 951-29-2966-X.
 • Kauppila, Juha & Harinen, Päivi (toim.): Sivistyksen tarina: Uskomuksia, lupauksia ja lunastuksia: Millainen sivistysyhteiskunta Suomi on?: Hankesuunnitelma. Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita 89. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2004. ISBN 952-458-490-5.
 • Suomalaisen kasvatustieteen historia : lyhyt oppimäärä / Joel Kivirauma & Risto Rinne (toim.).
 • Kuikka, Martti T.: Kasvatuksen historian tutkimus. Journal of teacher researcher 5/2005. Jyväskylä: Tuope, 2005. ISBN 952-5066-50-9.
 • Lampinen, Osmo: Suomen koulutusjärjestelmän kehitys. 2. korjattu painos. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-662-723-4. ISBN vuoden 1998 painoksesta.
 • Launonen, Leevi: Eettinen kasvatusajattelu suomalaisen koulun pedagogisissa teksteissä 1860-luvulta 1990-luvulle. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 168. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. ISBN 951-39-0792-9.
 • Ojakangas, Mika: Lapsuus ja auktoriteetti: Pedagogisen vallan historia Snellmanista Koskenniemeen. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Tutkijaliitto, 1997 (3. korjattu painos 1998). ISBN 952-5169-02-2.
 • Tähtinen, Juhani & Skinnari, Simo (toim.): Kasvatus- ja koulukysymys Suomessa vuosisatojen saatossa. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, 2007. ISBN 978-952-5401-29-5.

38.1 Perhe- ja kotikasvatus[muokkaa]

 • Aho, Leena: Lapsi, luonto ja kasvatus. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-14029-5.
 • Allahwerdi, Helena (toim.): Ihminen kulttuurinsa kuvana. Kasvatuksen keinoin kestävään kehitykseen 2. Helsinki: Suomen YK-liitto, 1994.
 • Bettelheim, Bruno: Kyllin hyvät vanhemmat: Kirja lastenkasvatuksesta. (A good enough parent: A book on child-rearing, 1987.) Suomentanut Mirja Rutanen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988. ISBN 951-0-15085-1.
 • Bronfenbrenner, Urie: Kaksi lapsuuden maailmaa: Neuvostoliitto ja Yhdysvallat. (Two worlds of childhood: US and USSR, 1972.) Suomentanut Irma-Riitta Simonsuuri. Helsinki: Tammi, 1973. ISBN 951-30-2486-5.
 • Cacciatore, Raisa & Koiso-Kanttila, Samuli: Pelastakaa pojat!. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2008. ISBN 978-952-492-074-2.
 • Freese, Hans-Ludwig: Lapset ovat filosofeja: Ajatusmatkoja kasvaville ja kasvattajille. Saksankielisestä alkuteoksesta Kinder sind Philosofen Suomen oloihin soveltaen suomentanut Eira Wiegand. Toimitus: Marjatta Jakobson. Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliitto, 1992. ISBN 951-9312-59-5.
 • Gordon, Thomas: Viisas opettaja. (T.E.T. Teacher effectiveness training, 1974.) Suomentanut Irmeli Järnefelt. Helsinki: Tammi, 1979. ISBN 951-30-3994-3.
 • Harris, Judith Rich: Kasvatuksen myytti. (The nurture assumption, 1998.) Suomentaneet Johanna Heikkilä, Tiina Holopainen ja Pirkko Niinimäki. Art House, 2000. ISBN 951-884-257-4.
 • Hermanson, Elina & Martsola, Riitta (toim.): Aikuinen vanhemmuus: Katoavan kasvatuksen jäljillä. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-321-2.
 • Hirvonen, Tatu: Varo varo varo! Irti ylisuojelevasta kasvatuksesta. Helsinki: Minerva, 2011. ISBN 978-952-492-507-5.
 • Hodgkinson, Tom: Joutilaat vanhemmat. (The idle parent, 2009.) Suomentanut Mirja Muurinen. Helsinki: Basam books, 2009. ISBN 978-952-5734-48-5.
 • Jarasto, Pirkko & Sinervo, Nina: Kouluikäisen lapsen maailma. Helsinki Jyväskylä: Gummerus, 1998. ISBN 951-20-5120-6.
 • Keltikangas-Järvinen, Liisa: Aggressiivinen lapsi: Miten ohjata lapsen persoonallisuuden kehitystä. Helsingissä: Otava, 1985 (5. painos 1999). ISBN 951-1-08125-X.
 • Lapsen salaisuus / Maria Montessori
 • Takala, Annika: Ihmiseksi kasvaminen. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1997. ISBN 951-20-5082-X.
 • Veenkivi, Liisa: Ihminen tehtävänä: Pohdiskelua kasvatuksesta. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-112-X.
 • Äiti, mitä tekisin?. (What to do when ”There's nothing to do”, 1968.) Toimittaneet The Boston Children's Medical Center & Elizabeth M. Gregg. Suomentanut Marjatta Soinio. 5. painos (1. painos 1969). Helsinki: Tammi, 1990. ISBN 951-30-9403-0.

38.101 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Karila, Kirsti & Kinos, Jarmo & Virtanen, Jorma (toim.): Varhaiskasvatuksen teoriasuuntauksia. Jyväskylä: PS-kustannus, 2001. ISBN 952-451-021-9.
 • Ruoppila, Isto ym. (toim.): Varhaiskasvatuksen tutkimusmenetelmiä. Jyväskylä: Atena, 1999. ISBN 951-796-180-4.

38.2 Opetusoppi[muokkaa]

 • Aebli, Hans: Opetuksen perusmuodot. (Zwölf Grundformen des Lehrens: Eine Allgemeine Didaktik auf psychologischer Grundlage, 1983.) Suomennos: Unto Sinkkonen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-16689-8.
 • A'Echevarria, Anne de & Patience, Ian: Ajattelun taidot: Työkaluja, tekniikoita ja ideoita, joilla edistetään parempaa ajattelua. (Teaching thinking, 2008.) Suomentanut Eeva-Liisa Nyqvist. Helsinki: Kehitysvammaliitto, oppimateriaalikeskus Opike, 2013. ISBN 978-951-580-541-6.
 • Boud, David & Feletti, Grahame I. (toim.): Ongelmalähtöinen oppiminen: Uusi tapa oppia. (The challenge of problem-based learning, 1998.) Suomentaneet Johanna Birstedt ym. Helsinki: Terra cognita, 1999. ISBN 952-5202-24-0.
 • Comenius, Jan Amos: Suuri opetusoppi. (Didactica magna, 1621–1657.) Latinankielestä kääntänyt, elämänkerralliset tiedot ja selittävät muistutukset kirjoittanut E. J. Tammio. Porvoo: WSOY, 1928 (2. painos 1931).
 • Ekebom, Ulla-Maija & Helin, Merja & Tulusto, Riitta: Satayksi kouluongelmaa: Opettajan käsikirja. Helsinki: Edita, 2000. ISBN 951-37-3060-3.
 • Heinonen, Reijo: Perhosen perspektiivi: Mielikuvat ja arvot opetuksessa. Espoo: Weilin + Göös, 1993. ISBN 951-35-5600-X.
 • Hilasvuori, Touko & Mikkola, Armi (toim.): Monikulttuurinen koulu ja opetus. Julkaisija: Helsingin yliopiston Vantaan täydennyskoulutuslaitos. Helsinki: Painatuskeskus, 1994. ISBN 951-37-1443-8.
 • Kalli, Pekka & Malinen, Anita (toim.): Konstruktivismi ja realismi. Aikuiskasvatuksen vuosikirja 45. Julkaisijat: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2005. ISBN 951-9140-21-2.
 • Kansanen, Pertti & Uusikylä, Kari: Opetuksen tavoitteisuus ja yhteissuunnittelu. Gaudeamus, 1981. ISBN 951-662-302-6.
 • Opi ja opeta tehokkaasti : psyykkinen valmennus oppimisen tukena / Reijo A. Kauppila.
 • Koppinen, Marja-Leena & Pollari, Jorma: Yhteistoiminnallinen oppiminen: Tie tuloksiin. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993 (2. painos 1995). ISBN 951-0-18815-8.
 • Kotila, Hannu & Mutanen, Arto & Volanen, Matti Vesa (toim.): Taidon tieto. Helsinki: Edita, 2007. ISBN 978-951-37-5159-3.
 • Laaksonen, Pirjo & Wiegand, Eira: Oppilasko ongelma? Oppilashuolto koulun systeemeissä. Toimitus: Marjatta Jakobson. Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliitto, 1989 (2. tarkistettu painos 1990). ISBN 951-9312-38-2.
 • Lindblom-Ylänne, Sari & Nevgi, Anne (toim.): Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki: WSOYpro, 2009. ISBN 978-951-0-34837-6.
 • Uudistava oppiminen : kriittinen reflektio aikuiskoulutuksessa / Jack Mezirow et al.
 • Määttä, Kaarina: Opetustyön perusteet. Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja n:o 33. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1991. ISBN 951-634-250-7.
 • Novak, Joseph D. & Gowin, D. Bob: Opi oppimaan. (Learning how to learn, 1984.) Suomennos: Pilke Lehto-Kaven. 3. lisäpainos 1998. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-641-6.
 • Olkinuora, Erkki & Lappalainen, Matti & Mikkilä, Mirjamaija: Nuorisoiän yleissivistävän opetuksen nykytilan ja tuloksellisuuden arviointia: Arvioinnin viitekehys, tutkimuksen tuottama kuva ja oppimateriaalianalyysi. Oppimistutkimuksen keskuksen julkaisuja 1/1992. Turku: Turun yliopisto, 1992. ISBN 951-880-869-4.
 • Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994. 4. korjattu painos. Opetushallitus on vahvistanut perusteet 5.1.1994. Helsinki: Opetushallitus, 2000. ISBN 952-13-0799-4.
 • Uutta luova opetus / Neil Postman, Charles Weingartner
 • Pässilä, Timo ym.: Uuden koulun menetelmät. Järvenpää: Visionääri, 1994. ISBN 952-9680-11-2.
 • Rauste-von Wright, Maijaliisa & Wright, Johan von & Soini, Tiina: Oppiminen ja koulutus. 9. uudistettu painos. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-25677-3.
 • Tella, Seppo (toim.): Mikä ihmeen humaani ihminen? Ainedidaktiikan symposiumi Helsingissä 5.2.1993. Helsinki: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 1993. ISBN 951-45-6416-2.
 • Didaktiikan perusteet / Kari Uusikylä, Päivi Atjonen
 • Vitikka, Erja & Saloranta-Eriksson, Outi (toim.): Uudistuva perusopetus: Näkökulmia opetuksen ja opetussuunnitelman kehittämiseen. Helsinki: Opetushallitus, 2004. ISBN 952-13-1974-7.
 • Välimaa, Jussi (toim.): Kymmenen tarinaa opetuksesta. Jyväskylä: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, 1994. ISBN 951-34-0325-4.

38.201 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Toiskallio, Jarmo: Tieto, sivistys ja käytännöllinen viisaus: Opettajan sisältötiedoista keskusteleminen postmetafyysisessä kulttuurissa. Väitöskirja. Turku: Turun yliopisto, 1993. ISBN 951-29-0109-9.

38.2065 Kokoukset[muokkaa]

 • Kallioniemi, Arto (toim.): Uudistuva ja kehittyvä ainedidaktiikka: Ainedidaktinen symposiumi 8.2.2008 Helsingissä. Osa 1. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos, Tutkimuksia 298. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2008. ISBN 978-952-10-4968-2.
 • Kallioniemi, Arto (toim.): Uudistuva ja kehittyvä ainedidaktiikka: Ainedidaktinen symposiumi 8.2.2008 Helsingissä. Osa 2. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos, Tutkimuksia 299. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2008. ISBN 978-952-10-4970-.

38.22 Oppimateriaalit. Opetusvälineet[muokkaa]

 • Julkunen, Marja-Liisa: Oppikirja tekstianalyysin kohteena. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia n:o 21. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1988. ISBN 951-696-782-5.
 • Karvonen, Pirjo: Oppikirjateksti toimintana. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1995. ISBN 951-717-884-0.
 • Suomi, Kimmo & Kajannes, Katriina (toim.): Ymmärrys hoi! Kirja, läppäri ja muuttuva oppiminen. Joensuu: Kustannusosakeyhtiö Hai, 2011. ISBN 978-952-5934-06-9.

38.2209 Historia[muokkaa]

 • Häkkinen, Kaisa: Suomalaisen oppikirjan vaiheita. Helsinki: Suomen tietokirjailijat, 2002. ISBN 951-96737-5-X.

38.221 Tietotekniikan käyttö opetuksessa[muokkaa]

 • Kalliala, Eija & Toikkanen, Tarmo: Sosiaalinen media opetuksessa. Helsinki: Finn Lectura, 2009. ISBN 978-951-792-383-5.
 • Hyvää verkko-opetusta etsimässä : oppimista edistävät ja estävät tekijä verkko-oppimisympäristöissä : opiskelijoiden kokemukset ja opettajien arviot / Anne Nevgi ja Kirsi Tirri.

38.29 Eri alojen opetusoppi[muokkaa]

 • Ahonen, Sirkka & Siikaniva, Anu (toim.): Eurooppalainen ulottuvuus: Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 6.2.2004. Helsinki: Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos, 2004. ISBN 952-10-1984-0.
 • Ahtee, Maija & Markkanen, Tapio (toim.): Tiedeopetus kouluissa: Mitä tiede ja tieteellisyys merkitsevät. Helsinki Vantaa: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos: Vantaan täydennyskoulutuslaitos, 1997. ISBN 951-45-7583-0.
 • Brenifier, Oscar: Keskusteleva opetus. (Enseigner par le débat, 2002.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2009. ISBN 978-952-5503-39-5.
 • Kulttuuriperinnön kauneus, hyvyys ja totuus. Toimitusryhmä: Pekka Elo ym. Helsinki: Museovirasto: Opetushallitus, 2000. ISBN 952-13-0894-X.
 • Laajasalo, Teemu: Seksuaalisuus lukion oppikirjoissa: Systemaattinen analyysi lukion uskonnon, elämänkatsomustiedon, filosofian, psykologian, terveystiedon ja biologian oppikirjojen seksuaalisuusteeman käsittelystä kuuden seksuaaliteorian ja lukion 1994 opetussuunnitelman perusteiden valossa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Helsingin yliopiston opettajainkoulutuslaitos, 2001. ISBN 951-45-9840-7.
 • Sakaranaho, Tuula & Jamisto, Annukka (toim.): Monikulttuurisuus ja uudistuva katsomusaineiden opetus. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos, 2007. ISBN 978-952-10-3948-5.

38.29065 Kokoukset[muokkaa]

 • Lavonen, Jari (toim.): Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys: Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 3.2.2006. Osa 1. Helsinki: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, soveltavan kasvatustieteen laitos, 2007. ISBN 978-952-10-3855-6.
 • Lavonen, Jari (toim.): Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys: Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 3.2.2006. Osa 2. Helsinki: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, soveltavan kasvatustieteen laitos, 2007. ISBN 978-952-10-3856-3.

38.291 Filosofian ja psykologian opetusoppi[muokkaa]

 • Helenius, Eeva & Rautava, Marie & Tuovinen, Riitta: Eväitä elämään: Keinoja nuorten elämäntaitojen vahvistamiseksi. Helsinki Porvoo: WSOY, 1998. ISBN 951-0-23145-2.
 • Arra, Olavi ym. (toim.): Hyveen ritarit: Katsomusaineiden opettajien laatupäivien satoa 29.–30.11.1996. Helsinki: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat: Suomen uskonnonopettajain liitto, 1997. ISBN 952-90-9122-2.
 • Kallio, Eeva: Kasvatus hajoavassa ajassa: Nuorten arvot ja moraalikasvatuksen mahdollisuudet. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, 2005. ISBN 951-39-2094-1.
 • Kallioniemi, Arto & Salmenkivi, Eero (toim.): Katsomusopetuksen kehittämishaasteita: Opettajankoulutuksen tutkinnonuudistuksen virittämää keskustelua. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 279. Helsinki: Yliopistopaino, 2007. ISBN 978-952-10-3598-2. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Keranto, Tapio: Tiede, näennäistiede, usko nuorten mielikuvissa ja kasvatuksessa: Tutkimuskohteen teoreettinen erittely sekä kaksi kartoitusta. Oulu: Oulun yliopisto, 1996. ISBN 951-42-4253-X.
 • Lagerborg, Rolf: Kristinuskon opetusta vai maallista siveyskasvatusta. Prometheuksen kirjasia 2. Helsinki: [i.j.], 1907. Teoksen verkkoversio.
 • Nurmi, Riikka: Eläytyen hyvään: Eettistä kasvua draaman avulla. Julkaistu Kerhokeskus – koulutyön tuki ry:n ja Suomen Unesco-kouluverkon yhteistyönä. Helsinki: Kerhokeskus – koulutyön tuki, 1999. ISBN 952-9759-46-0.
 • Paananen, Sini (toim.): Entä jos planeetat ovatkin kuutioita: Tiedeopiskelua koulussa. Helsinki: VAPK-kustannus, 1990. ISBN 951-37-0228-6.
 • Paananen, Sini (toim.): Lumiukkoko tiedettä: Tiedeopiskelua koulussa II. Helsinki: VAPK-kustannus, 1991. ISBN 951-37-0641-9.
 • Pyysiäinen, Markku: Luokanopettaja ja koulun katsomusopetus: Luokanopettajien kokemukset ja käsitykset uskonnonopetuksen, elämänkatsomustiedon ja eettisen kasvatuksen toteuttamisesta ja järjestelyistä peruskoulun 1–6 luokilla. Porvoo Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-25626-9.
 • Rusama, Jaakko: Perusopetuksen katsomusaineet ja tapakasvatus. Tiivistelmä raportista: Uskonto, elämänkatsomustieto ja tapakasvatus, 2001. Oppimistulosten arviointi 6/2002. Helsinki: Opetushallitus, 2002. ISBN 952-13-1578-4.
 • Räsänen, Rauni: Eettinen kasvatus opettajankoulutuksessa. Osa 1, Peruskäsitteitä ja filosofisia lähtökohtia. Oulu: Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 1993. ISBN 951-42-3609-2.
 • Räsänen, Rauni: Eettinen kasvatus opettajankoulutuksessa. Osa 2, Moraalipsykologisia lähtökohtia ja oppimisen psykologian asettamia haasteita. Oulu: Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 1993. ISBN 951-42-3610-6.
 • Räsänen, Rauni: Eettinen kasvatus opettajankoulutuksessa. Osa 3, Etiikan opetuksen oikeutus ja keskeisiä eettisen kasvatuksen koulukuntia. Oulu: Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 1993. ISBN 951-42-3611-4.
 • Sakaranaho, Tuula & Jamisto, Annukka (toim.): Monikulttuurisuus ja uudistuva katsomusaineiden opetus. Uskontotiede 11. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos, 2007. ISBN 978-952-10-3948-5.
 • Tomperi, Tuukka & Juuso, Hannu (toim.): Sokrates koulussa: Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2008. ISBN 978-952-5503-31-9.

Filosofia[muokkaa]

 • Arra, Olavi & Honkala, Satu (toim.): Sofiopolis: Satoa ja sattumuksia helsinkiläisten koulujen filosofian tunneilta. Valokuvat: Tyko Elo. Kirja perustuu vuosina 1996–98 toteutettuun täydennyskoulutushankkeeseen. Helsinki: Helsingin kaupungin opetusvirasto, 1999. ISBN 951-718-514-6.
 • Elo, Pekka ym.: Lähtökohtia lukion filosofian opetukseen. Julkaisija: Opetushallitus. Sisältää suomenkielisen filosofisen kirjallisuuden luettelon sekä filosofisen sanaston. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992. ISBN 951-37-0808-X.
 • Kotkavirta, Jussi (toim.): Filosofia koulunpenkillä: Kirjoituksia oppiaineen didaktiikasta. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1736-4.
 • Luodeslampi, Juha & Salonen, Tauno: Filosofian opettajan starttipaketti. Helsinki: Kirjayhtymä, 1995. ISBN 951-26-3980-7.

Elämänkatsomustieto[muokkaa]

 • Elo, Pekka & Simola, Hannu (toim.): Arvot, hyveet ja tieto: Elämänkatsomustiedon opetuksen 10-vuotisjuhlakirja. Julkaisija: FETO, Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1741-0.
 • Elo, Pekka & Honkala, Satu & Simola, Hannu: Elämänkatsomustieto koulussa: Opetuksen perusteita etsimässä. Helsinki & Lahti: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1992. ISBN 951-45-6212-7.
 • Elämänkatsomustieto: Oppiaineen historiasta ja tulevaisuudesta. Peruskoulun ja lukion elämänkatsomustiedon työryhmä. Julkaisija: Kouluhallitus. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1988. ISBN 951-861-185-8.
 • Lehikoinen, Jari & Seppä, Hanna: Uskonnonhistoriasta ja siveysopista elämänkatsomustietoon. Kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita 8. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1988.

Feto ry:n vuosikirjat[muokkaa]

 • Elo, Pekka & Heinlahti, Kaisa & Kabata, Miika (toim.): Hyvän elämän katsomustieto: Rakennamme uutta opetussuunnitelmaa. Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat (FETO) ry:n vuosikirja 2003. Helsinki: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry, 2003. ISBN 952-91-5436-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Elo, Pekka & Honkala, Satu & Salmenkivi, Eero (toim.): Hyvän osaamisen katsomustieto: Uudesta opetussuunnitelmasta: Feton vuosikirja 2004. Helsinki: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat, 2004. ISBN 952-99327-0-7.
 • Honkala, Satu & Salmenkivi, Eero (toim.): Hyvän opettamisen kaksi vuosikymmentä: Feto 20 vuotta: Feton vuosikirja 2005. Helsinki: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat, 2005. ISBN 952-99327-1-5.
 • Elo, Pekka & Hulkki, Erkki & Kaila, Eero (toim.): Kaikki virtaa: Elämänkatsomustiedon perusta ja tulevaisuus. Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry:n 2006 vuosikirja. Helsinki: Opetushallitus: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry: Suomen humanistiliitto, 2006. ISBN 952-13-2946-7.
 • Elo, Pekka (toim.): Ensyklopedia elämänkatsomustietoon. Feto ry:n vuosikirja 2007. Helsinki: Suomen humanistiliitto, 2008. ISBN 978-951-97679-3-2.

Psykologia[muokkaa]

 • Mustelin, Eeva-Riitta (toim.): Psyyke – mielen maailma. Helsinki: Opetushallitus, 1994. ISBN 951-719-009-3.

38.292 Uskonnon opetusoppi[muokkaa]

 • Harva, Urpo: Uskonnon ja etiikan opetuksen vaihtoehtoja. Helsinki: Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos, 1977. ISBN 951-45-1003-8.

38.293 Yhteiskuntatieteiden opetusoppi[muokkaa]

 • Allahwerdi, Helena ym.: Maailmankansalaisen käsikirja: Opas maailmankansalaisen kypsyyskokeen suorittajille. Työryhmä: Helena Allahwerdi ym. Helsinki: Suomen YK-liitto, 1995. ISBN 952-9694-16-4.
 • Elo, Pekka (toim. ja käännös): Peruskoulun ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja. (Manual for human rights education.) Toimitus ja käännös: Pekka Elo ym. Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja. Helsinki: Opetusministeriö, 1998. ISBN 952-442-048-1.
 • Elo, Pekka (toim. ja käännös): Ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja: Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Toimitus ja käännös: Pekka Elo ym. Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja. Helsinki: Opetusministeriö, 2000. ISBN 952-442-276-X.
 • Lehtovaara, Jorma & Jaatinen, Riitta (toim.): Dialogissa: Matkalla mahdollisuuteen. Tampereen opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja A 21. Tampere: Tampereen yliopisto, 1994. ISBN 951-44-3683-0.
 • Löfström, Jan (toim.): Kohti tulevaa menneisyyttä: Historiallis-yhteiskunnallinen kasvatus uudella vuosituhannella. Jyväskylä: PS-kustannus, 2002. ISBN 952-451-045-6.
 • Löfström, Jan (toim.): Yhteiskuntatiedon tiedetausta: Ainedidaktisia lähtökohtia oppiaineen kehittämiseen. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2001. ISBN 951-45-9846-6.
 • Wahlström, Riitta: Suvaitsevuuteen kasvattaminen: Erilaisuus on rikkautta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21147-8.

38.294 Maantieteen ja kansatieteen opetusoppi[muokkaa]

 • Nykänen, Jukka: Muuttuva maapallo: Luonnontieteiden perusteita: maantiede. Kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita n:o 35. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2004. ISBN 952-458-492-1.

38.295 Matematiikan, luonnontieteiden ja lääketieteen opetusoppi[muokkaa]

 • Ahtee, Maija: Oppilaiden käsitykset valo-opin ilmiöistä ja niiden ottaminen huomioon opetuksessa. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, Tutkimuksia 102. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1992. ISBN 951-45-6086-8.
 • Ahtee, Maija: Oppilaiden käsityksiä lämmöstä ja lämpötilasta. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, Tutkimuksia 126. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1994. ISBN 951-45-6648-3.
 • Ahtee, Maija & Pehkonen, Erkki: Johdatus matemaattisten aineiden didaktiikkaan. Helsinki: Edita, 2000. ISBN 951-37-3285-1.
 • Daniel, Marie-France ym.: Filosofoidaan matematiikasta ja luonnontieteistä. (Philosopher sur les mathématiques et les sciences, 1996; 2004.) Suomentaneet Tapani Kilpeläinen & Jarkko S. Tuusvuori. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2010. ISBN 978-952-5503-44-9.
 • Keinonen, Tuula & Vaittinen, Arvo & Ketolainen, Pertti: Putoavista kappaleista kvarkkeihin: Luonnontieteiden perusteita: fysiikka. Kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita n:o 33. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2004. ISBN 952-458-450-6.
 • Käpylä, Markku & Wahlström, Riitta (toim.): Ympäristökasvatuksen menetelmäopas. 2. uudistettu painos. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen oppimateriaaleja 17. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1994. ISBN 951-34-0440-4.
 • Looginen ajattelu matematiikan opetuksessa / Paavo Malinen.
 • Nykänen, Jukka: Muuttuva maapallo: Luonnontieteiden perusteita: maantiede. Kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita n:o 35. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2004. ISBN 952-458-492-1.
 • Kirjoittamaton kirja, kirjoitettu kirja ja luonnonkirja : planetaariset ilmiöt teksteinä ja kuvina peruskoulun ja lukion oppikirjoissa / Jorma Ojala.
 • Ojanen, Sinikka & Rikkinen, Hannele (toim.): Opettaja ympäristökasvattajana. Helsinki: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20736-5.
 • Saari, Heikki: Oppilaiden käsitykset malleista ja mallintaminen fysiikan peruskouluopetuksessa. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. University of Joensuu, Väisälä Laboratory, Department of Physics. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2000. ISBN 951-708-916-3.

38.296 Sovellettujen tieteiden opetusoppi[muokkaa]

 • Kaukinen, Leena & Collanus, Miia (toim.): Tekstejä ja kangastuksia: Puheenvuoroja käsityöstä ja sen tulevaisuudesta. Käsityönopetuksen 125-vuotisjuhlakirja. Hamina: Akatiimi, 2006. ISBN 952-5378-10-1.
 • Käsityöt tyttöjen kasvatuksessa naisiksi / Sirpa Kokko.

38.297 Taiteiden ja urheilun opetusoppi[muokkaa]

 • Bergala, Alain: Kokemuksia elokuvakasvatuksesta. (L’hypothèse cinéma, 2002.) Suomentaneet Kaisa Kukkola ja Sampsa Laurinen. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisotutkimusseura, 2013. ISBN 978-952-5994-42-1.
 • Hongisto-Åberg, Marja & Lindeberg-Piiroinen, Anne & Mäkinen, Leena (toim.): Musica 0, Hip hoi, musisoi! Musiikki varhaiskasvatuksessa: Käsikirja. Espoo: Fazer musiikki, 1993 (4. painos 2001). ISBN 951-757-241-7.
 • Juvonen, Antti: ...Johnnyllakin on univormu, heimovaatteet ja -kampaus...: Musiikillisen erityisorientaation polku musiikkiminän, maailmankuvan ja musiikkimaun heijastamina. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. ISBN 951-39-0790-2.
 • Räsänen, Marjo: Sillanrakentajat: Kokemuksellinen taiteen ymmärtäminen. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, 2000. ISBN 951-558-047-1.

38.29709 Historia[muokkaa]

 • Miksi kuvista? : koulun kuvataideopetuksen muuttuvat perustelut / Pirkko Pohjakallio. Verkkoversio

38.298 Kielten ja kirjallisuuden opetusoppi[muokkaa]

 • Kiiskinen, Satu & Koivisto, Päivi (toim.): Kirjallisuus liikkeessä: Lajeja, käsitteitä, teorioita. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 2011. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto,, 2011. ISBN 978-951-9062-68-6.
 • Luukka, Minna-Riitta ym.: Maailma muuttuu – mitä tekee koulu? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, soveltavan kielentutkimuksen keskus, 2008. ISBN 978-951-39-3361-6.
 • Törmälehto, Terhi (toim.): Maailma tuli tunnille: Kansainvälisyyskasvatus osana äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 2010. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, 2010. ISBN 978-951-9062-65-5.

Kielten opetusoppi[muokkaa]

 • Juurakko, Taina: Tehokkaampaan kielenoppimiseen. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu, kielikoulutuskeskus: Joensuu: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2001. ISBN 951-784-126-4.
 • Opetusministeriö: Kieli ja sen kieliopit: Opetuksen suuntaviivoja. Laatinut opetusministeriön asettama työryhmä. Helsinki: Painatuskeskus, 1994 (5. painos 2004). ISBN 951-37-1384-9.
 • Pietilä, Päivi: Kuinka kieltä opitaan: Opas vieraan kielen opettajalle ja opiskelijalle. Helsinki: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-952-495-331-3.
 • Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja (toim.): Kielenoppimisen kysymyksiä. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto, 1999. ISBN 951-39-0621-3.

Kirjallisuuden opetusoppi[muokkaa]

 • Linna, Helena: Kirjoittamisen suuri seikkailu: Prosessikirjoittaminen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994 (lisäpainos 2000). ISBN 951-0-20027-1.
 • Linnakylä, Pirjo & Mattinen, Eija & Olkinuora, Asta: Prosessikirjoittamisen opas. Helsinki: Otava, 1988 (3. painos 1992). ISBN 951-1-09618-4.
 • Luukka, Minna-Riitta & Muikku-Werner, Pirkko: Kielenhuollosta tieteelliseen kirjoittamiseen: Katsaus korkeakoulujen kirjallisen viestinnän opetukseen. Jyväskylä: Korkeakoulujen kielikeskus, 1992. ISBN 951-680-726-7.
 • Sarmavuori, Katri: Tekstistä oppiminen – oppiva lukeminen: Aikuisopiskelijoiden ja lukiolaisten prosessilukemiskokeiluja tieteiskirjallisuudesta. Turku: Turun opettajankoulutuslaitos, 1992. ISBN 951-880-781-7.
 • Ventola, Eija & Mauranen, Anna (toim.): Akateeminen kirjoittaminen tänään ja huomenna. Helsinki: Yliopistopaino, 1995. ISBN 951-570-266-6.

38.29809 Historia[muokkaa]

 • Kotkaheimo, Liisa: Suomalaisaapisia kansainvälisessä taustassaan ja kansainvälisissä yhteyksissään 1600-luvulta 1950-luvulle. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia n:o 55. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1994. 951-708-256-8.
 • Kotkaheimo, Liisa: Suomalaisen aapisen viisi vuosisataa: Aapisten sisältö ja tehtävät kansanopetuksessa. Väitöskirja. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja n:o 10. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1989. ISBN 951-696-849-X.

38.299 Historian opetusoppi[muokkaa]

 • Hietala, Marjatta: Maailmankuva historian oppikirjoissa: Unescon kansainvälisyyskasvatussuosituksen toteutuminen suomalaisissa lukion historian oppikirjoissa. Helsingin yliopiston historian laitoksen julkaisuja n:o 9. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1982. ISBN 951-45-2627-9.
 • Löfström, Jan (toim.): Kohti tulevaa menneisyyttä: Historiallis-yhteiskunnallinen kasvatus uudella vuosituhannella. Jyväskylä: PS-kustannus, 2002. ISBN 952-451-045-6.

38.3 Opiskelutekniikka[muokkaa]

 • Anttila, Anu-Hanna: Ohjeisto tieteellisen tutkielman tekoon: Sosiologin käsikirja. 4. uudistettu painos. Turku: Turun yliopisto, 2004. ISBN 951-29-2591-5.
 • Belt, Pekka & Möttönen, Matti & Härkönen, Janne: Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen: Versio 1.0. Oulun yliopiston tuotantotalouden osaston työpapereita. Oulu: Oulun yliopisto, 2010. ISBN 978-951-42-6129-9.
 • Buzan, Tony: Käytä järkeäsi – tehokkaammin. (Use your head, 1974, 1982.) Suomentanut Anneli Lampinen. Helsinki: Rastor, 1982. ISBN 951-9044-75-2.
 • By, Oddbjørn: Memo extra: Vinkkejä opiskeluun. (Memohåndboka: Den enkleste veien til bedre eksamen, 2006.) Suomentanut Outi Menna. Helsinki: Bazar, 2009. ISBN 978-952-5635-76-8.
 • Eco, Umberto: Oppineisuuden osoittaminen eli miten tutkielma tehdään. (Come si fa una tesi di laurea, 1977.) Suomentanut Pia Mänttäri. Tampere: Vastapaino, 1989 (3. painos 1995). ISBN 951-9066-29-2.
 • Ekholm, Kai & Heinisuo, Rami: Tee gradu! Verkkoajan tutkielmantekijän opas. Helsinki: BTJ, 2002. ISBN 951-692-510-3.
 • Eskola, Jari & Hämäläinen, Juha: Pilkusta asiaa: Ohjeita tieteellisen esseen kirjoittajalle. 2. uudistettu painos. Kuopio: Kuopion yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, 1995. ISBN 951-781-400-3.
 • Fogelberg, Paul (toim.): Tutkimusviestinnän opas: Tutkimusten ja selvitysten laatiminen ja julkaiseminen. Helsinki: Valtion koulutuskeskus: Valtion painatuskeskus, 1985. ISBN 951-9314-44-X.
 • Fogelberg, Paul & Herranen, Marja & Sinikara, Kaisa: Tuumasta toimeen: Tutkielman tekijän opas. Helsinki: Yliopistopaino, 1989. ISBN 951-570-035-3.
 • Gothóni, René: Oletko neuvoton: Lohdutuksen sanoja opinnäytteen laatijalle. Helsinki: Yliopistopaino, 1991. ISBN 951-570-099-X.
 • Hakala, Juha T.: Opinnäyte ja sen ohjaaminen: Johdatus tutkimusprosessin hallintaan. Helsinki: Gaudeamus, 1996 (2. painos 2000). ISBN 951-662-650-5.
 • Hakala, Juha T.: Opinnäyte luovasti: Kehittämis- ja tutkimustyön opas. Helsinki: Gaudeamus, 1998 (2. lisäpainos 2000). ISBN 951-662-731-5.
 • Hakala, Juha T.: Uusi graduopas: Melkein maisterin entistä ehompi niksikirja. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-046-6.
 • Halttunen, Kai ym.: Tiedonhakijan opas. Helsinki: BTJ, 2001 (2. korjattu painos 2002). ISBN 951-692-484-0.
 • Harisalo, Risto & Keski-Petäjä, Timo & Talkkari, Antti: Otin kynän kynsihini: Ohjeita tutkimuksen tekijöille. Tampere: Tampereen yliopisto, hallintotiede, 2002. ISBN 951-44-5530-4.
 • Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula: Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu painos. Helsinki: Tammi, 2009. ISBN 978-951-31-4836-2.
 • Home, Niilo: Ideasta tutkimussuunnitelmaksi: Ohjeita tutkielmantekijälle. Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulu, 1993. ISBN 951-702-460-6.
 • Hosiaisluoma, Yrjö (toim.): Opas kirjallisuuden opiskeluun. Tampere: Tampereen yliopisto, kotimainen kirjallisuus, 1987. ISBN 951-44-2183-3.
 • Hurtta, Heikki & Peltola, Tapio: Tutkielmantekijän opas. 2. uudistettu painos. Tampere: Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos, 1997. ISBN 951-44-4244-X.
 • Hyrkkänen, Markku & Kaarninen, Mervi & Vuolanto, Ville: Praecepta: Historian opiskelun opas. Historiatieteen laitoksen opetusmonisteita. Tampere: Tampereen yliopisto, historiatieteen ja filosofian laitos, 2009. ISBN 978-951-44-7861-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Johansson, Kirsi ym.: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja sen tekeminen. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja A 51. Turku: Turun yliopisto, 2007. ISBN 978-951-29-3203-0.
 • Kangasharju, Helena & Majapuro, Marketta: Tutkimusraportin kirjoittaminen. Uudistettu painos. Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulu, 2005. ISBN 951-791-951-4.
 • Karisto, Antti & Seppälä, Ullamaija: Maukas gradu: Valmistusvihjeitä tutkielman tekijöille. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-144-5.
 • Keckman-Koivuniemi, Hannele: Opas kvantitatiivisten tutkimusaineistojen jatkokäyttöön. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006. ISBN 951-44-6805-8.
 • Kemppainen, Tapani & Latomaa, Timo: Ensi askelia tieteen tiellä: Johdatus tiedonhakuun ja tieteelliseen kirjoittamiseen. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita ja selosteita 80. Oulu: Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 1999 (2. korjattu painos 2002). ISBN 951-42-5414-7. Verkkoversio (PDF).
 • Kinnunen, Merja & Löytty, Olli (toim.): Iso gee: Gradua ei jätetä. Tampere: Vastapaino, 1999 (2. painos 2007). ISBN 951-768-060-0.
 • Kinnunen, Merja & Löytty, Olli: Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino, 2002. ISBN 951-768-110-0.
 • Kiriakos, Carol: Tohtoritakuu : kirjoittamisen opas jatko-opiskelijalle ja tutkijalle. 2014.
 • Kniivilä, Sonja & Lindblom-Ylänne, Sari & Mäntynen, Anne: Tiede ja teksti: Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Porvoo Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2007. ISBN 978-951-0-30060-2.
 • Koutaniemi, Leo: Empiriaan ja kvantitatiiviseen tietoon perustuvan gradunteon opas. 2. uudistettu painos. Oulu: Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikkö, 2008. ISBN 978-951-42-8732-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Latomaa, Timo & Pavas, Leena & Kemppainen, Tapani: Referaatista tutkimukseen: Kirjallisten töiden laatimisohjeita. 2. korjattu ja lisätty painos. Oulu: Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 1992. ISBN 951-42-3374-3.
 • Laurila, Erkki: Opiskelutaidon opas: Vinkkejä ja ohjeita. Helsinki: Haaga instituutin ammattikorkeakoulu, 1999. ISBN 951-865-051-9.
 • Lieko, Anneli: Ohjeita tutkielman kirjoittajille. Uudistettu laitos. Helsinki: Yliopistopaino, 1993. ISBN 951-570-156-2.
 • Lindblom-Ylänne, Sari & Lonka, Kirsti & Slotte, Virpi: Aiotko opiskelijaksi?. Helsinki: Edita, 2001. ISBN 951-37-3340-8.
 • Lonka, Irma: Taitava kirjoittaja. 5. muuttamaton painos (1. painos 1996). Helsinki: Yliopistopaino, 2006. ISBN 951-570-646-7.
 • Mäkinen, Olli: Tieteellisen kirjoittamisen ABC. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-26-5390-7.
 • Mäki-Petäjä, Jaakko: Kunnian kevät: Näin menestyt pääsykokeissa. Helsinki: Spring House, 2007.
 • Niemelä, Pirkko ym.: Miten kirjoitan tieteellisen artikkelin: Tieteellinen kirjoittaminen ja kansainvälinen julkaiseminen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-16645-6.
 • Patja, Kristiina ym. (toim.): Kohti karonkkaa: Neuvoja väitöskirjaa tekevälle. Helsinki: Duodecim, 1999. ISBN 951-656-015-6.
 • Pihlaja, Juhani: Ajattele, tutki ja opi: Ohjeita oppimiseen ja tutkielmantekoon. Lahti: Soceda, 2004. ISBN 951-9291-02-4.
 • Päivänsalo, Ville (toim.): Prosessia ja rautalankaa: Gradun tekijän opas. Helsinki: Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitos, 1997. ISBN 951-45-7853-8.
 • Saarenheimo, Marja: Oppimista edistävä reflektio. Psykologipalveluiden kehittämisyksikön julkaisuja. Tampere: Tampereen yliopisto, psykologian laitos, 2001. ISBN 951-44-5128-7.
 • Saarsalmi, Meeri: Miten laadin tutkielman?. 3. laajennettu painos. Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja C 50. Helsinki: Gaudeamus, 1980. ISBN 951-662-280-1.
 • Scinhufvud, Kimmo: Tohtoritakuu: Kirjoittamisen opas jatko-opiskelijalle ja tutkijalle. Helsinki: Art House, 2013. ISBN 978-951-884-501-3.
 • Soikkanen, Timo & Vares, Vesa (toim.): Lähdeviitteet ja lähdeluettelo: Tekniikka ja käytäntö poliittisessa historiassa. Poliittisen historian julkaisuja C 31. Turku: Turun yliopisto, 1991. ISBN 951-880-614-4.
 • Teirilä, Marjatta & Jyväsjärvi, Erkki: Tutkielmantekijän työkirja. 2., korjattu painos 2001. Helsinki: Finn lectura, 2001. ISBN 951-792-097-0.
 • Tella, Seppo: Luettavuuden ja luotettavuuden lähteillä: Opas lähteiden merkintään. Helsinki: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 1994 (3. tarkistettu painos 1996). ISBN 951-45-6811-7.
 • Tella, Seppo & Lavonen, Jari: Tutkielma – oppimisen oiva osoitus: Opas tutkielman tekoon ja raportointiin. Helsinki: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 1994 (3. tarkistettu painos 1996). ISBN 951-45-6810-9.
 • Tuisku-Reinilä, Leena: Alustus, seminaari, raportti, referaatti. Helsinki: Kirjayhtymä, 1976 (3. painos 1981). ISBN 951-26-1150-3.
 • Tuomi, Jouni: Tutki ja lue: Johdatus tieteellisen tekstin ymmärtämiseen. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-26-5640-0.
 • Viinamäki, Leena & Saari, Erkki (toim.): Polkuja soveltavaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-26-5594-6.
 • Uusitalo, Hannu: Tiede, tutkimus ja tutkielma: Johdatus tutkielman maailmaan. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991 (7. painos 2001). ISBN 951-0-17457-2.
 • Viskari, Sinikka: Tieteellisen kirjoittamisen perusteet: Opas kirjoittamiseen ja seminaarityöskentelyyn. 5. uudistettu painos. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden laitos, Julkaisusarja B, Opetusmonisteet, 17. Tampere: Tampereen yliopisto, 2009. ISBN 978-951-44-7624-2.
 • Vitikka, Erja & Saloranta-Eriksson, Outi (toim.): Uudistuva perusopetus: Näkökulmia opetuksen ja opetussuunnitelman kehittämiseen. Helsinki: Opetushallitus, 2004. ISBN 952-13-1974-7.
 • Yrjönsuuri, Raija: Opi opiskelemaan: Käsityksiä matematiikan opiskelusta. Helsinki: Oppilo, 2005. ISBN 951-98835-4-1.

Verkkoaineistot[muokkaa]

 • Latomaa, Timo: Lähdeviitteiden käyttö (APA-standardin mukainen lähdeviitteiden merkitseminen) 2001. Oulu: Oulun yliopisto.

38.4 Yliopistot. Korkeakoulut[muokkaa]

 • Ahola, Sakari: Eliitin yliopistosta massojen korkeakoulutukseen: Korkeakoulutuksen muuttuva asema yhteiskunnallisen valikoinnin järjestelmänä. Väitöskirja: Turun yliopisto. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, Raportteja 30. Turku: Turun yliopisto, 1995. ISBN 951-29-0532-9.
 • Airaksinen, Timo & Friman, Mervi: Asiantuntija-ammattien etiikka. HAMKin julkaisuja 10/2008. Hämeenlinna: Helsinki: Hämeen ammattikorkeakoulu: Suomen ympäristökeskus, 2008. ISBN 978-951-784-478-9.
 • Aittola, Helena. Yliopisto elämismaailmana : opiskelun ja hallinnon muutosprosessit 1980-luvun yliopistossa
 • Aittola, Helena & Ylijoki, Oili-Helena (toim.): Tulosohjattua autonomiaa: Akateemisen työn muuttuvat käytännöt. Helsinki: Jyväskylä: Gaudeamus: Korkeakoulututkimuksen seura, 2005. ISBN 951-662-943-1.
 • Tutkimusetiikka ja tutkimusympäristön normit / [Janne Behm].
 • Clarkeburn, Henriikka: Etiikanopetuksen teoriaa ja kokemuksia. Helsingin yliopisto, Viikin opetuksen kehittämispalvelut 2/2006. Helsinki: Helsingin yliopisto, Viikin opetuksen kehittämispalvelut, 2006. ISBN 952-10-3280-4.
 • Eskola, Jari (toim.): Puhetta opetuksesta ja opiskelusta. Tampereen yliopisto, sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. A, Tutkimuksia 23. Tampere: Tampereen yliopisto, 1992. ISBN 951-44-3086-7.
 • Helakorpi, Seppo & Olkinuora, Anita: Asiantuntijuutta oppimassa: Ammattikorkeakoulupedagogiikkaa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-22258-5.
 • Helenius, Börje & Hämäläinen, Esa & Tuunainen, Juha (toim.): Kohti McDonald’s-yliopistoa? Näkökulmia suomalaiseen korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaan. Helsinki: Tammi, 1996. ISBN 951-31-0869-4.
 • Himanen, Pekka (toim.): Verkkoyliopistostrategia 1: Oppiminen tietoyhteiskunnassa. Helsinki: Sitra, 1998. ISBN 951-563-326-5.
 • Honkimäki, Sanna (toim.): Opetus, vuorovaikutus ja yliopisto. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, 1999. ISBN 951-39-0421-0.
 • Hurtig, Johanna & Laitinen, Merja & Uljas-Rautio, Katriina (toim.): Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus, 2010. ISBN 978-952-451-486-6.
 • Jakonen, Mikko & Tilli, Jouni (toim.): Yhteinen yliopisto. Helsinki: Tutkijaliitto, 2011. ISBN 978-952-5169-77-5.
 • Jokisalo, Jouko & Simola, Raisa (toim.): Monikulttuurisuus luokanopettajakoulutuksessa: Monialaisten opintojen läpäisevä juonne. Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita n:o 7. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2009. ISBN 978-952-219-194-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Järvinen-Taubert, Johanna & Valtonen, Päivi (toim.): Kriittisyyteen kasvu korkeakoulutuksessa. Tampere: Tampereen yliopisto, 1999. ISBN 951-44-4528-7.
 • Katsaus Suomen ammattikorkeakoulujärjestelmään / Raimo Jääskeläinen.
 • Kalliala, Eija & Toikkanen, Tarmo: Sosiaalinen media opetuksessa. Helsinki: Finn Lectura, 2009. ISBN 978-951-792-383-5.
 • Kankaala, Kari ym.: Yliopistojen kolmas tehtävä?. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-4195-8.
 • Kantasalmi, Kari (toim.): Yliopiston ajatusta etsimässä. Julkaissut Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö. Helsinki: Gaudeamus, 1990. ISBN 951-662-497-9.
 • Ketonen, Oiva: Valkolakista väitöskirjaan: Korkeakoulupolitiikan näköaloja. Porvoo Helsinki: WSOY, 1964.
 • Ketonen, Oiva: Yliopistopolitiikkaa tutkimassa. Porvoo Helsinki: WSOY, 1967.
 • Ketonen, Oiva: Arvovallan politiikkaa: Suomalainen korkeakoulu ja korkeakoulupolitiikka: Näkökulma suomalaiseen kulttuuriin. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1986. ISBN 951-0-13442-2.
 • Ketonen, Oiva: Juhlien jälkeen: Helsingin yliopiston 350-vuotisjuhlien herättämiä mietteitä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-17433-5.
 • Kivimäki, Sanna & Kinnunen, Merja & Löytty, Olli (toim.): Tilanteen taju: Opettaminen yliopistossa. Tampere: Vastapaino, 2006. ISBN 951-768-180-1.
 • Kohl, Johanna & Salonen, Sofi & Tapio, Petri: Kestävän kehityksen torille 2020: Kohtaamisia torilla: Loppuraportti ympäristöalan koulutuksen tulevaisuuden tarpeista. Kestävän kehityksen torille 2020-hanke. Tutu-julkaisuja 2/2007. Turku: Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, 2007. ISBN 978-951-564-508-1. Verkkoversio.
 • Koski, Leena: Tarinoiden yliopisto tehokkuuden diskurssissa. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia n:o 28. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1990. ISBN 951-696-894-5.
 • Koski, Leena: Tieteen tahtomana, yliopiston tekemänä: Yliopiston sisäiset symboliset järjestykset. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1993. ISBN 951-708-145-6.
 • Joku vastaa kaikesta? : yliopiston tiedostamattomien rakenteiden jäljillä / Hannakaisa Kumpula.
 • Lahtinen, Ilpo: Tutkinnonuudistus – turvavaltion interventio yliopistoon: Tutkimus tiedepolitiikasta ja Suomen yliopistojen 1970-luvun tutkinnonuudistuksesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppikaskunta, 1988. ISBN 951-9113-25-8.
 • Leikola, Anto: Tiede on ihmisten tekoa: Kirjoitelmia ja kolumneja. Helsinki: Yliopisto-lehti, Yliopistopaino, 1993. ISBN 951-570-182-1.
 • Lempiäinen, Kirsti & Löytty, Olli & Kinnunen, Merja (toim.): Tutkijan kirja. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-230-5.
 • Liiketalouden koulutusalan tradenomin tutkinnon sisällöt taloushallinnon näkökulmasta. Laatinut kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. Helsinki: Kauppa- ja teollisuusministeriö, 2007. ISBN 978-952-489-197-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Liiketoimintaosaamisen selvitysryhmä: Lisää liiketoimintaosaamista korkeakouluista: Liiketoimintaosaamisen selvitysryhmän raportti. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:38. Helsinki: Opetusministeriö, koulutus- ja tiedepolitiikan osasto, 2007. ISBN 978-952-485-408-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Lindblom-Ylänne, Sari & Nevgi, Anne (toim.): Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki: WSOYpro, 2009. ISBN 978-951-0-34837-6.
 • Luukka, Minna-Riitta & Muikku-Werner, Pirkko: Kielenhuollosta tieteelliseen kirjoittamiseen: Katsaus korkeakoulujen kirjallisen viestinnän opetukseen. Jyväskylä: Korkeakoulujen kielikeskus, 1992. ISBN 951-680-726-7.
 • Metso, Tiina: Tapaillaan: Akateemisia juhlia ja tapoja. Helsinki: Yliopistopaino, 1998. ISBN 951-570-230-5.
 • Musta kirja: Todistusaineisto imperialismin ja äärioikeiston vaikutuksesta Suomen korkeakouluopetuksessa. Uusintapainos Sosialistisen opiskelijaliiton työvaliokunnan koulutus- ja tiedepoliittisen jaoston 1974 kokoamasta monisteesta. Ulkopolitiikka: Yhteiskuntapoliittinen tiede- ja kulttuurilehti, erikoisliite 2/2006. Helsinki Pietari Petroskoi: Johan Beckman Institute, 2006. ISBN 952-5412-32-6.
 • Mäki-Petäjä, Jaakko: Kunnian kevät: Näin menestyt pääsykokeissa. Helsinki: Spring House, 2007.
 • Määttä, Kaarina (toim.): Väitöskirjan lumo: Tohtoriksi valmistumisen vaiheet sekä sen ohjaus ja tuki. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2009. ISBN 978-952-484-330-0.
 • Neulaniemi, Miika: Sähköpostia Sambiasta. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2006. ISBN 952-471-748-4.
 • Nevgi, Anne (toim.): Informaatiolukutaito yliopisto-opetuksessa. Helsinki: Palmenia, 2007. ISBN 978-951-570-746-8.
 • Niiniluoto, Ilkka: Dynaaminen sivistysyliopisto: Sata puhetta ja kirjoitusta vuosilta 1987–2009. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-194-4.
 • Patja, Kristiina ym. (toim.): Kohti karonkkaa: Neuvoja väitöskirjaa tekevälle. Helsinki: Duodecim, 1999. ISBN 951-656-015-6.
 • Patomäki, Heikki: Yliopisto oyj: Tulosjohtamisen ongelmat – ja vaihtoehto. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-942-3.
 • Peura, Anni: Tohtoriksi tulemisen tarina. Väitöskirja. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 219. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2008. ISBN 978-952-10-4385-7. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Puttonen, Helena & Rantanen, Helena: Elämänperspektiivin ja tieteellisen ajattelun oppiminen korkeakouluopiskelussa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteen laitos, 1986. ISBN 951-679-641-9.
 • Rauste-von Wright, Maijaliisa: Opettaja tienhaarassa: Konstruktivismia käytännössä. Jyväskylä: Atena, 1997. ISBN 951-796-067-0.
 • Rautopuro, Juhani: Sisyfoksen kivi? Tilastollisten menetelmien opetus ja oppiminen kasvatustieteissä. Väitöskirja: Joensuu: Itä-Suomen yliopisto. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos, 2010. ISBN 978-951-39-3978-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Rentola, Päivikki: Akateemisen vapauden jäljillä. Oulun yliopiston opintotoimiston julkaisuja. Sarja A, 10. Perustuu opinnäytetyöhön. Oulu: Oulun yliopisto, 1995. ISBN 951-42-4068-5.
 • Räsänen, Rauni: Eettinen kasvatus opettajankoulutuksessa. Osa 1, Peruskäsitteitä ja filosofisia lähtökohtia. Oulu: Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 1993. ISBN 951-42-3609-2.
 • Räsänen, Rauni: Eettinen kasvatus opettajankoulutuksessa. Osa 2, Moraalipsykologisia lähtökohtia ja oppimisen psykologian asettamia haasteita. Oulu: Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 1993. ISBN 951-42-3610-6.
 • Räsänen, Rauni: Eettinen kasvatus opettajankoulutuksessa. Osa 3, Etiikan opetuksen oikeutus ja keskeisiä eettisen kasvatuksen koulukuntia. Oulu: Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 1993. ISBN 951-42-3611-4.
 • Saarenheimo, Marja: Oppimista edistävä reflektio. Tampere: Tampereen yliopisto, psykologian laitos, 2001. ISBN 951-44-5128-7.
 • Skinnari, Simo: Yliopiston kasvatustehtävästä: Kasvatusfilosofinen näkökulma maamme korkeakoulupedagogiikkaan. Tampere: Jyväskylän yliopisto, 1980. ISBN 951-9113-03-7.
 • Suutarinen, Sakari (toim.): Aktiiviseksi kansalaiseksi: Kansalaisvaikuttamisen haaste. Jyväskylä: PS-kustannus, 2006. ISBN 952-451-135-5.
 • Tirronen, Jarkko: Yliopistoa etsimässä: Johdatus yliopiston ajatukseen. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto, 2010. ISBN 978-952-61-0077-7.
 • Tommila, Päiviö: Tunne yliopistosi: Puheita ja kirjoituksia. Helsinki: Yliopistopaino, 1992. ISBN 951-570-115-5.
 • Tomperi, Tuukka (toim.): Akateeminen kysymys? Yliopistolain kritiikki ja kiista uudesta yliopistosta. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-255-8.
 • Uusitalo, Paavo & Lipponen, Jukka (toim.): Yliopisto ja valtiovalta: Yliopistolaki ja sen perustelut. Helsinki: Helsingin yliopisto, oikeussosiologian laitos: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-45-7241-6.
 • Vainio, Ville: ”Elämä on laiffii”: Manuaali yliopisto- ja korkeakoulumaailmaan. 2. painos. Helsinki: Yo kustannus, 2003. ISBN 952-5512-05-3.
 • Venkula, Jaana: Tietämisen taidot: Tieteelliseen toimintaan harjaantuminen yliopisto-opinnoissa. Helsinki: Gaudeamus, 1988. ISBN 951-662-455-3.
 • Virtanen, Ilkka: Yliopistojen kolmas tehtävä. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2002. ISBN 952-9740-90-5.
 • Välimaa, Jussi (toim.): Kymmenen tarinaa opetuksesta. Jyväskylä: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, 1994. ISBN 951-34-0325-4.
 • Ylijoki, Oili-Helena: Akateemiset heimokulttuurit ja noviisien sosialisaatio. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Vastapaino, 1998 (4. painos 2004). ISBN 951-44-3766-7.
 • Ylijoki, Oili-Helena & Ahrio, Leena: Gradu lähikuvassa. Tampere: Tampereen yliopisto, 1995. ISBN 951-44-3766-7.

38.406 Järjestöt[muokkaa]

 • Eskelinen, Heikki: Me tahdoimme suureksi Suomenmaan: Akateemisen Karjala-Seuran historia. 1, Tausta, organisaatio, aatteet ja asema yhteiskunnassa 1922–1939. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-25056-2.

38.409 Historia[muokkaa]

 • Klinge, Matti & Kolbe, Laura: Suomen ylioppilas. Helsingissä: Otava, 1991. ISBN 951-1-11828-5.
 • Mylly, Juhani: Kansallinen projekti: Historiankirjoitus ja politiikka autonomisessa Suomessa. Turku: Kirja-Aurora, 2002. ISBN 951-29-2285-1.
 • Niemi, Mikko: Kuolema iloitsee palvellessaan elämää: Suomen anatomian historia 1640–1990. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1990. ISBN 951-37-0171-9.
 • Vilkuna, Kustaa H. J.: Kapina kampuksella. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 113. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2013. ISBN 978-951-39-5046-0.

38.41 Yksittäiset yliopistot[muokkaa]

 • Mykät, kuurot ja kadotetut : sukupuolten välinen tasa-arvo Helsingin yliopiston valtio-opin laitoksella / Johanna Kantola.
 • Kauppi, Ulla: Roikkuva profiili: Selvitys kuusi vuotta tai sitä pidempään opiskelleiden opintojen viivästymisestä. Vaasa: Vaasan yliopisto, 2005. ISBN 952-476-081-9.
 • Kyllönen, Inka Riina: Rahapulaa ja rakkaudenjanoa: Selvitys opiskelijoiden hyvinvoinnista Oulun yliopistossa. Oulu: Oulun yliopiston ylioppilaskunta, 2006. ISBN 951-9483-10-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Lehikoinen, Anja & Soikkanen, Timo: Opas poliittisen historian opiskeluun ja tutkielmien laatimiseen. 3. uudistettu painos. Poliittisen historian julkaisuja C 18. Turku: Turun yliopisto, 1985. ISBN 951-642-631-X.
 • Mylly, Juhani (toim.): Poliittinen historia 25 vuotta. Poliittisen historin julkaisuja C 29. Turku: Turun yliopisto, 1991. ISBN 951-880-563-6.
 • "Eihän meillä ole mitään ongelmia" : henkilökunnan ja opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden toteutumisesta Lapin yliopistossa / Päivi Naskali.
 • Niemeläinen, Heikki & Sihvo, Hannes & Taimio, Heikki (toim.): Linjalla: Juhlajulkaisu professori Kyösti Pulliaisen kunniaksi. Kansantaloustieteen tutkimuksia: Joensuun yliopisto, taloustieteen laitos, n:o 1. Joensuu: Joensuun yliopiston taloustieteen laitos, 1997. ISBN 951-708-520-6.
 • Pahkinen, Erkki: Tilastoasiantuntijan ammatti ja koulutus: Yliopistollisen maisteriohjelman taustana. Jyväskylän yliopiston tilastotieteen laitoksen julkaisuja 19. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. ISBN 951-39-0663-9.
 • Routa-Lindroos, Satu & Raatikainen, Saana: Kestävää kehitystä edistävä opetus Tampereen yliopistossa. Tampere: Tampereen yliopisto, hallintokeskus/ekokampus, 2007. ISBN 978-951-44-7118-6.
 • Soikkanen, Timo (toim.): Opas poliittisen historian opintoihin. Poliittisen historin julkaisuja C 45. Turku: Turun yliopisto, 1993. ISBN 951-29-0053-X.

38.4106 Järjestöt[muokkaa]

 • Kolbe, Laura: Eliitti, traditio, murros: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta 1960–1990. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historia 6. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-14475-8.
 • Viikki, Markku: Sunnuntaikahveja ja asukasdemokratiaa: Kortepohjan ylioppilaskylä 1968–1988. Perustuu tekijän Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella 2004 tehtyyn pro gradu -työhön. Jyväskylä: Kampus kustannus, 2008. ISBN 978-951-9113-79-1.

38.4109 Historia[muokkaa]

 • Juva, Mikko: Seurasin nuoruuteni näkyä: Muistettavaa vuosilta 1939–82. Helsingissä: Otava, 1994. ISBN 951-1-12879-5.
 • Klinge, Matti: Professoreita. 35 esseetä 350-vuotisen akateemisen elämämme merkkimiehistä. 2. painos (1. painos 1984). Helsinki: Otava, 1990. ISBN 951-1-11331-3.
 • Klinge, Matti ym.: Helsingin yliopisto 1640–1990. 1. osa, Kuninkaallinen Turun akatemia 1640–1808. Helsingissä: Otava, 1987. ISBN 951-1-09737-7.
 • Kolbe, Laura: Eliitti, traditio, murros: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta 1960–1990. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historia 6. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-14475-8.

38.5 Koululaitos[muokkaa]

 • Dewey, John: Koulu ja yhteiskunta. Englanninkielisen alkuteoksen The school and society 1915 ilmestyneestä 2. tarkistetusta painoksesta suomentanut Kalevi Kajava. Helsinki: Otava, 1957.
 • Ekebom, Ulla-Maija & Helin, Merja & Tulusto, Riitta: Satayksi kouluongelmaa: Opettajan käsikirja. Helsinki: Edita, 2000. ISBN 951-37-3060-3.
 • Gordon, Thomas: Viisas opettaja. (T.E.T. Teacher effectiveness training, 1974.) Suomentanut Irmeli Järnefelt. Helsinki: Tammi, 1979. ISBN 951-30-3994-3.
 • Hakala, Salli: Koulusurmat verkostoyhteiskunnassa: Analyysi Jokelan ja Kauhajoen kriisien viestinnästä. Helsinki: Viestinnän tutkimuskeskus CRC, Helsingin yliopisto, 2009. ISBN 978-952-10-5315-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Hoikkala, Tommi & Paju, Petri: Apina pulpetissa: Ysiluokan yhteisöllisyys. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseuran julkaisuja. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-304-7.
 • Hämäläinen, Kauko & Mikkola, Armi (toim.): Koulun kehittämisen kansainvälisiä virtauksia. Opetus & kasvatus. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992. ISBN 951-37-0899-3.
 • Kallioniemi, Arto: Uskonnonopettajien ammattikuva. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 1997. ISBN 951-45-7597-0.
 • Kallioniemi, Arto & Luodeslampi, Juha (toim.): Moniuskontoinen koulu oppimisympäristönä. Helsinki: LK-kirjat, 2008. ISBN 978-951-627-735-9.
 • Kavelin Popov, Linda: Reilu, reipas ja vastuuntuntoinen: 52 keinoa vahvistaa hyvää käytöstä. (The virtues project educator's guide: Simple ways to create a culture of character, 2000.) Suomentanut Riikka Parkkonen. Jyväskylä: PS-kustannus, 2010. ISBN 978-952-451-450-7.
 • Lahdenperä, Pirjo & Sahlin, Birgitta: Syrjinnästä kaveruuteen: Työtapa oppilaiden asenteiden ja luokan vuorovaikutussuhteiden kehittämiseksi. Kokkola: Etnokultura, 1994. ISBN 952-9882-00-9.
 • Laine, Kaarlo: Koulukuvia: Koulu nuorten kokemistilana. Osa Jyväskylän yliopiston sosiologian väitöskirjasta Nuoret ja koulu kulttuurisessa modernisaatiossa. SoPhi 43. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. ISBN 951-39-0543-8.
 • Lehtonen, Jukka: Seksuaalivähemmistöt koulussa. Perustuu Turun yliopistossa keväällä 1995 tehtyyn sosiologian pro gradu -työhön. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus SETA, 1995. ISBN 952-9862-05-9.
 • Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa : näkökulmana heteronormatiivisuus ja ei-heteroseksuaalisten nuorten kertomukset / Jukka Lehtonen.
 • Niemi, Hannele (toim.): Opettaja modernin murroksessa. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-116-2.
 • Niemi, Hannele & Sarras, Riitta (toim.): Erilaisuuden valot ja varjot: Eettinen kasvatus koulussa. Julkaisija: Opetusalan ammattijärjestö OAJ. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-21530-1.
 • Ojanen, Sinikka (toim.): Tutkiva opettaja 2. Lahti: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1996. ISBN 951-45-7151-7.
 • Patrikainen, Risto: Opettajuuden laatu: Ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys opettajan pedagogisessa ajattelussa ja toiminnassa. Jyväskylä: PS-kustannus, 1999. ISBN 952-451-004-9.
 • Peltonen, Aimo: Koulunuudistuksen ihmiskäsitys ja eettiset periaatteet: Maamme koulunuudistusta vuosina 1956-1975 koskevien komiteanmietintöjen käsitys ihmisestä ja eettisistä periaatteista. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1979. ISBN 951-9111-23-9.
 • Tarja Tolonen (toim.). Suomalainen koulu ja kulttuuri
 • Virkkunen, Kaisa: Uskonnottomana koulumaailmassa ja yhteiskunnassa. Pro gradu -työ: Oulun yliopisto, kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, kasvatustiede. Oulu: K. Virkkunen, 2008.
 • Vuorikoski, Marjo & Törmä, Sirpa & Viskari, Sinikka: Opettajan vaiettu valta. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-141-0.

Etiikka[muokkaa]

 • Ahola, Tapani & Hirvihuhta, Harri: Vääryydestä vastuuseen: Miten ohjata lapset ja nuoret ottamaan vastuu teoistaan?. 2. korjattu painos. Helsinki: Opetushallitus, 2002. ISBN 952-13-1330-7.
 • Airaksinen, Timo ym.: Hyvän opetus: Arvot, arvokeskustelu ja eettinen kasvatus koulussa. Helsinki: Painatuskeskus, 1993. ISBN 951-37-1280-X.
 • Atjonen, Päivi: Pedagoginen etiikka koulukasvatuksen karttana ja kompassina. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, 2004. ISBN 952-5401-19-7.
 • Etiikka koulun arjessa. Artikkelisarjan koonneet Opetusalan eettinen neuvottelukunta ja Riitta Sarras. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-18442-3.
 • Tirri, Kirsi: Koulu moraalisena yhteisönä. Helsinki: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 1998. ISBN 951-45-7926-7.

38.501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Luukkainen, Olli & Valli, Raine (toim.): Kaksitoista teesiä opettajalle. Jyväskylä: PS-kustannus, 2005. ISBN 952-451-125-8.

38.509 Historia[muokkaa]

 • Heikkinen, Anja & Leino-Kaukiainen, Pirkko (toim.): Valistus ja koulunpenkki: Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historia 2. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2011. ISBN 978-952-222-176-6.
 • Sarjala, Jukka: Järki hyvä herätetty: Koulu politiikan pyörteissä. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-766-9.

38.52 Peruskoulut[muokkaa]

 • Aho, Sirkku: Oppilaiden moraalikehitystason, sosiaalisen aseman, minäkäsityksen ja kouluasenteiden muuttuminen kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana. Kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja A, Tutkimuksia 143. Turku: Turun yliopisto, 1990. ISBN 951-880-545-8.
 • Aho, Sirkku: Oppilaiden moraalikehitystason, minäkäsityksen, sosiaalisen aseman ja kouluasenteiden muuttuminen peruskoulun ala-asteella: Seurantatutkimuksen loppuraportti. Kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja A, Tutkimuksia 167. Turku: Turun opettajankoulutuslaitos, 1993. ISBN 951-29-0078-5.
 • Asikainen, Eija (toim.): Pysäytyskuvia: Sukupuoli ja seksuaalisuus nuorten elämässä ja koulun arjessa. Chances – opinto-ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi -hanke. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2006. ISBN 952-458-857-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Brunell, Viking & Törmäkangas, Kari (toim.): Tulevaisuuden yhteiskunnan rakentajat: Yhteiskunnallisen opetuksen kansainvälinen tutkimus Suomen näkökulmasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos, 2002. ISBN 951-39-1394-5.
 • Honkala, Satu (toim.): Solmut auki: Näkemyksiä ja kokemuksia monikulttuurisesta koulutyöstä. Helsinki: Opetushallitus, 1999. ISBN 952-13-0533-9.
 • Parland, Milena: Juhlitaan yhdessä!. Alanimeke kannessa: Monikulttuurisia juhlia koulussa. (Fira tillsammans!, 2010.) Suomentaja: Elina Uotila. Helsinki: Tammi, 2010. ISBN 978-951-31-5510-0.
 • Patrikainen, Risto: Ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys luokanopettajan pedagogisessa ajattelussa. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja n:o 36. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1997. ISBN 951-708-494-3.
 • Rönnholm, Raimo: Identiteetin lähteillä: Kulttuurijuuret minuuden ja opiskelun osana. Turun yliopiston julkaisuja. Turku: Turun yliopisto, 1999. ISBN 951-29-1568-5.
 • Talib, Mirja-Tytti & Löfström, Jan & Meri, Matti: Kulttuurit ja koulu: Avaimia opettajalle. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29185-4.
 • Virrankoski, Osmo: Maa kallis isien: Tutkimus peruskoulun päättävien oppilaiden isänmaallisuudesta, suvaitsevaisuudesta ja etnisistä ennakkoluuloista. Turku: Kirja-Aurora, 2001. ISBN 951-29-1918-4.

38.5209 Historia[muokkaa]

 • Leskinen, Jari: Kohti sosialismia! Pirkkalan peruskoulun marxilainen kokeilu 1973–75. Helsinki: Siltala, 2016. ISBN 978-952-234-326-0.
 • Suni, Hannu: Sekularisaation puristuksessa: Koulut kristillisen arvojatkuvuuden kantajina Lounais-Hämeessä 1860–1960. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 2005. ISBN 952-5031-32-2.

38.54 Keskiasteen koulutus. Toisen asteen koulutus[muokkaa]

 • Helakorpi, Seppo: Ammattikasvatus. Kansialanimeke: Filosofisia ja koulutuspoliittisia perusteita. Helsinki: WSOY, 1992. ISBN 951-0-17949-3.

38.5407 Oppikirjat[muokkaa]

38.5409 Historia[muokkaa]

 • Heikkinen, Anja: Lähtökohtia ammattikasvatuksen kulttuuriseen tarkasteluun: Esimerkkinä suomalaisen ammattikasvatuksen muotoutuminen käsityön ja teollisuuden alalla 1840–1940. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampereen yliopisto, 1995. ISBN 951-44-3749-7.

38.541 Lukiot[muokkaa]

 • Järventausta, Hanna & Moisala, Markku & Toivakka, Sari: Tutkimalla oppii: Tutkimuksenteko-opas. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-22651-3.
 • Lukiolaisten kokonaispersoonallisesta kouluviihtyvyydestä ja sen yhteydestä arvoihin ja humaanisaatioon / Seppo Kaikkonen.
 • Saarikoski, Helena: Kouluajan kivoin päivä: Folkloristinen tutkimus penkinpainajaisperinteestä. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 617. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1994. ISBN 951-717-823-9.

38.54109 Historia[muokkaa]

 • Kaarninen, Mervi & Kaarninen, Pekka: Sivistyksen portti: Ylioppilastutkinnon historia. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-18340-0.

38.542 Ammatillinen koulutus[muokkaa]

 • Ahlqvist, Keijo (toim.): Sarjakuvakoulu: Limingan taidekoulun sarjakuvalinjan 10. vuosi. Limingan taidekoulun sarjakuvalinjan julkaisuja. Liminka: Limingan taidekoulun sarjakuvalinja, 2009. ISBN 978-952-67041-3-5.
 • Käyhkö, Mari: Siivoojaksi oppimassa: Etnografinen tutkimus työläistytöistä puhdistuspalvelualan koulutuksessa. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Joensuu: Joensuu University Press, 2006. ISBN 952-9800-48-7.

38.54201 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Tuominen, Markku & Wihersaari, Jari: Ammattikasvatusfilosofia. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – Okka-säätiön julkaisuja. Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. Helsinki: Okka, Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö, 2006. ISBN 952-5508-13-7.

38.55 Erityisopetus. Erityiskasvatus. Erityiskoulut[muokkaa]

 • Ikonen, Oiva & Krogerus, Ansaliina (toim.): Ainutkertainen oppija: Erilaisuuden ymmärtäminen ja kohtaaminen. Jyväskylä: PS-kustannus, 2009. ISBN 978-952-451-420-0.
 • Moberg, Sakari ym.: Erityispedagogiikan perusteet. Perustuu samannimiseen vuonna 2001 julkaistuun kirjaan. Helsinki: WSOY oppimateriaalit, 2009. ISBN 978-951-0-34565-8.

38.56 Aikuiskasvatus[muokkaa]

 • Aikuiskasvatus ja yhteiskunnallinen muutos : Unescon 3. kansainvälinen aikuiskasvatuskonferenssi Tokiossa 25.7.-7.8.1973 / (suom. Marja Haapio).
 • Manni, Eeva & Tuomisto, Jukka (toim.): Humanistin teemojen tuntumassa: Urpo Harvan juhlakirja. Julkaisijat: Aikuiskasvatuksen tutkimusseura r.y., Tampereen yliopiston aikuis- ja nuorisokasvatuksen laitos. Tampere: Tampereen yliopisto, 1985. ISBN 951-44-1828-X.

38.58 Erikois- ja kokeilukoulut[muokkaa]

 • Ehnqvist, Tarja: Miten antroposofia ilmenee steinerpedagogiikassa?: Rudolf Steinerin ja Helsingin Rudolf Steiner-koulun vuosien 1988 ja 2000 opetussuunnitelmien tietoteorian, ihmiskäsityksen ja taidekäsityksen analysointia ja vertailua. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 204. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006. ISBN 952-10-2668-5. Teoksen verkkoversio.

38.6 Aikuiskoulutus. Vapaa sivistystyö[muokkaa]

 • Alanen, Aulis: Johdatus aikuiskasvatukseen. Kirjan nimiössä myös: Radion aikuiskasvatussarjan ensimmäisen osan oppikirja. Helsinki: Yleisradio: Valtion av-keskus, 1985 (3. lisäpainos 1991).
 • Allahwerdi, Helena ym.: Maailmankansalaisen käsikirja: Opas maailmankansalaisen kypsyyskokeen suorittajille. Työryhmä: Helena Allahwerdi ym. Toimittaja: Pauliina Parviainen. Helsinki: Suomen YK-liitto, 1995. ISBN 952-9694-16-4.
 • Buur Hansen, Niels & Korsgaard, Ove & Bergstedt, Bosse (toim.): Demokratia ja vapaa sivistystyö: Pohjoismaiset ideat ja 2000-luvun todellisuus. (På kant med Europa? Om demokrati og nordisk folkeoplysning, 2000.) Suomentanut Veijo Kiuru. Julkaisija: Suomen kansanopistoyhdistys. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2002. ISBN 951-9140-02-6.
 • Collin, Kaija & Paloniemi, Susanna (toim.): Aikuiskasvatus tieteenä ja toimintakenttinä. Jyväskylä: PS-Kustannus, 2007. ISBN 978-952-451-177-3.
 • Filander, Karin & Vanhalakka-Ruoho, Marjatta (toim.): Yhteisöllisyys liikkeessä. Aikuiskasvatuksen vuosikirja 48. Helsinki: Kansanvalistusseura: Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, 2009. ISBN 978-951-9140-49-0.
 • Grönstrand, Ritva (toim.): Kasvava aikuinen. Liittyy samannimiseen tv-kurssiin. Helsinki: Yle-opetuspalvelut, 1999. ISBN 951-43-0797-6.
 • Heikkinen, Anja (toim.): Aikuiskasvatuksen tutkimuspolut. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2005. ISBN 951-9140-23-9.
 • Helakorpi, Seppo (toim.): Postmoderni ammattikasvatus: Haasteena ubiikkiyhteiskunta. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu, 2008. ISBN 978-951-784-466-6.
 • Himanen, Pekka (toim.): Verkkoyliopistostrategia 1: Oppiminen tietoyhteiskunnassa. Helsinki: Sitra, 1998. ISBN 951-563-326-5.
 • Järvinen, Hannu: Jatkuvan koulutuksen ideologia: Yhteiskunta- ja diskurssianalyysin kautta tulkintaan. Tampere: Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden laitos, 1996. ISBN 951-44-3938-4.
 • Kokkinen, Annemari & Rantanen-Väntsi, Leena & Tuomola, Anita: Aikuisen oppijan kirja. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-601-3.
 • Lehtinen, Esko & Jokinen, Tuija: Tutor: Itsenäistyvän oppijan ohjaaja. Jyväskylän yliopisto, täydennyskoulutuskeskus, avoin yliopisto. Jyväskylä: Atena, 1996. ISBN 951-796-020-4.
 • Mäkinen, Jarkko ym. (toim.): Elinkautisesta työstä elinikäiseen oppimiseen. Jyväskylä: PS-kustannus, 2006. ISBN 952-451-127-4.
 • Valistuksesta tietämysyhteiskuntaan / toimittanut Virve Riikonen Opintotoiminnan keskusliiton 60-vuotisjuhlakirja.
 • Rinne, Risto & Jauhiainen, Arto (toim.): Aikuiskasvatus ja demokratian haaste. SAKKE = Suomalaisen aikuiskasvatuksen kentät ja kerrostumat -hanke. Helsinki: Kansanvalistusseura: Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, 2011. ISBN 978-951-9140-55-1.
 • Salo, Petri & Suoranta, Juha: Sivistyksellinen aikuiskasvatus. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2002. ISBN 951-9140-01-8.
 • Suoranta, Juha ym.: Aikuiskasvatuksen risteysasemalla: Johdatus aikuiskasvatukseen. 2. korjattu ja uudistettu painos. Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. Sarja B, Oppimateriaalia N:o 25. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2008. ISBN 978-952-219-048-2.
 • Tuomisto, Jukka: Aikuiskasvatuksen perusaineksia. 2. uudistettu painos. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Julkaisusarja B, 2/1992. Tampere: Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, 1994. ISBN 951-44-3594-X.
 • Turpeinen, Väinö: Oppimisen ekologia, kasvatuksen ekologinen kestävyys. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1060. Tampere: Tampere University Press, 2005. ISBN 951-44-6189-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Valistuksesta tietämysyhteiskuntaan / toimittanut Virve Riikonen. Opintotoiminnan keskusliiton 60-vuotisjuhlakirja.

38.6053 Vuosikirjat[muokkaa]

 • Oksanen, Arvo ym. (toim.): Kriittinen ajattelu aikuiskasvatuksessa. Vapaan sivistystyön vuosikirja 31. Helsinki: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura: Kirjastopalvelu, 1989. ISBN 951-692-220-1.

38.609 Historia[muokkaa]

 • Niemelä, Seppo: Sivistyminen: Sivistystarve, -pedagogiikka ja -politiikka pohjoismaisessa kansansivistystraditiossa. Väitöskirja: Kuopio: Itä-Suomen yliopisto. Helsinki: Kansanvalistusseura; Kuopio: Snellman-instituutti, 2011. ISBN 978-951-9140-58-2.

38.7 Nuorisotyö[muokkaa]

 • Cantell, Matti (toim.): Monikulttuurisen nuorisotyön käsikirja. Julkaisija: Allianssi. Helsinki: LK-kirjat, 2000. ISBN 951-627-295-9.
 • Kemppinen, Pertti: Nuoriso 2000: Nuorisotyön käsikirja. Vantaa: Kannustusvalmennus P. & K., 1999. ISBN 952-5167-11-9.
 • Nivala, Elina & Saastamoinen, Mikko (toim.): Nuorisokasvatuksen teoria: Perusteita ja puheenvuoroja. 2. uusittu painos. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 73. Helsinki: Nuorisotutkimusseura: Kuopio: Kuopion yliopiston sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos, 2010. ISBN 978-952-5464-78-8.

38.71 Partioliike[muokkaa]

 • Baden-Powell, Robert: Ohjeita partiojohtajille. (Aid to scoutmastership: A guidebook for scoutmasters on the theory of scout training, 1920.) Lauri Vuolasvirran suomennoksen alkuteokseen tukeutuen tarkistanut Hannu Säilä. 4. painos. Helsinki: Partio Scout, 2009. ISBN 978-951-829-433-0.
 • Niilo-Rämä, Anu (toim.): Partiojohtajan käsikirja. Julkaisija: Suomen partiolaiset. Helsinki: Partio Scout, 2010. ISBN 978-951-829-436-1.

38.7109 Historia[muokkaa]

 • Paavilainen, Marko: Aina valmiina: Partioliike Suomessa 1910–2010. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1254. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Partio Scout, 2010. ISBN 978-952-222-158-2.

38.8 Ammatinvalinta[muokkaa]

 • Kahri, Tuomas ym.: Töitä on! Työnhaun ja urasuunnittelun opas. Helsinki: Tammi, 1994. ISBN 951-31-0345-5.
 • Kaustio, Anne (toim.): Ylioppilas 98: Arvoja ja valintoja. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1998. ISBN 951-20-5123-0.

38.807 Oppikirjat[muokkaa]

 • Heikkinen, Raimo & Koski, Erkki & Öhman, Erja: Futurix+. Ammattiopas 2010–2011. Helsingissä: Otava, 2010. ISBN 978-951-1-24120-1.

Katso myös[muokkaa]