Kulttuurisosiologian bibliografia

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

30.12 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia[muokkaa]

 • Ahokas, Pirjo & Lahti, Martti & Sihvonen, Jukka (toim.): Mieheyden tiellä: Maskuliinisuus ja kulttuuri. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 39. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1993. ISBN 951-34-0178-2.
 • Ahponen, Pirkkoliisa: Kulttuuripolitiikka ja sen representaatiot: Tutkimus ylevän maallistumisesta. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja n:o 13. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1991. ISBN 951-696-962-3.
 • Ahponen, Pirkkoliisa: Kulttuurin pesäpaikka: Yhteiskunnallisia lähestymistapoja kulttuuriteoriaan. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-22579-7.
 • Airaksinen, Timo (toim.): Minä vuonna 2000: Ruoka, henkisyys, sukupuoli, tunteet, järki, tekniikka. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-16047-8.
 • Aittola, Tapio & Pirttilä, Ilkka: Tieto yhteiskunnassa: Tiedonsosiologinen tarkastelu. Politica-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1989. ISBN 951-662-476-6.
 • Ala-Korpela, Mika & Inkinen, Sam & Suna, Teemu: Kyborgin käsikirja: Havaintoja informaatiosta, ihmisestä ja koneesta, elämästä ja älykkyydestä. Julkaisijat: Teknillinen korkeakoulu, laskennallisen tekniikan laboratorio, Euroopan kestävän tietoyhteiskunnan instituutti. Helsinki: Finn Lectura, 2007. ISBN 978-951-792-318-7.
 • Alasuutari, Pertti & Alasuutari, Maarit: Mökkihulluus: Vapaa-ajan asumisen taika ja taito. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2010. ISBN 978-952-484-391-1.
 • Alho, Olli ym.: Ihminen ja kulttuuri: Suomalainen kansainvälistyvässä maailmassa. 3. uudistettu painos. Helsinki: Kansainvälisen kaupan koulutuskeskus, 1994. ISBN 951-833-455-2.
 • Allardt, Erik & Hall, Stuart & Wallerstein, Immanuel: Maailmankulttuurin äärellä. Toimittaneet Katarina Eskola ja Erkki Vainikkala. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 11. Suomentaneet Jyrki Uusitalo, Erkki Vainikkala ja Maaria Linko. Perustuu Jyväskylän kesän kongressissa 29.6.1988 pidettyihin esitelmiin. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1988. ISBN 951-680-039-4.
 • Arminen, Ilkka: Juhannustansseista Jumalan teatteriin: Suomalainen julkisuus ja kulttuurisodat. Helsinki: Tutkijaliitto, 1989. ISBN 951-9297-72-3.
 • Bywater, Michael: Big babies, eli, Miksi emme kasva aikuisiksi?. (Big babies, or, Why can’t we just grow up?, 2006.) Suomentanut Risto K. Träff. Jyväskylä: Atena, 2008. ISBN 978-951-796-540-8.
 • Arkipäivän kekseliäisyys. 1, Tekemisen tavat / Michel de Certeau
 • Douglas, Mary: Puhtaus ja vaara: Ritualistisen rajanvedon analyysi. (Purity and danger: An analysis of the concepts of pollution and taboo, 1966.) Suomentaneet Virpi Blom ja Kaarina Hazard. Tampere: Vastapaino, 2000 (3. painos 2005). ISBN 951-768-047-3.
 • Eco, Umberto: Matka arkipäivän epätodellisuuteen. (Semiologia quotidiana, 1984.) Suomentanut Aira Buffa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1985. ISBN 951-0-12812-0.
 • Elias, Norbert: Kuolevien yksinäisyys. (Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen, 1983.) Suomennos: Jari ja Paula Nieminen. Jälkisanat: Esa Sironen. Helsinki: Gaudeamus, 1993. ISBN 951-662-562-2.
 • Eskola, Katarina & Uusitalo, Liisa (toim.): Näkökulmia kulttuurin tuotantoon: Väliraportti Kulttuurin markkinat ja merkitykset -projektin tutkimuksista. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 3. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1986. ISBN 951-679-624-9.
 • Frisk, Outi & Tulkki, Heikki: Kulttuuriavain. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-19422-4.
 • Goffman, Erving: Vuorovaikutuksen sosiologia. Suomentanut Janne Porttikivi. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-312-8.
 • Gere, Charlie: Digitaalinen kulttuuri. (Digital culture, 2002.) Suomentaneet Raine Koskimaa ym. Julkaisija: Eetos ry. Turku: Faros, 2006. ISBN 952-99497-2-3.
 • Gummer, John Selwyn: Vanhat ja uudet arvot. (The permissive society: Fact or fantasy?, 1971.) Suomentanut Matti Kannosto. Helsinki: Kirjayhtymä, 1972. ISBN 951-26-0082-X.
 • Haavio-Mannila, Elina ym. (toim.): Kerro vain totuus: Elämäkertatutkimuksen omaelämäkerrallisuus. Professori J. P. Roosin 50-vuotisjuhlakirja. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-630-0.
 • Hall, Stuart: Identiteetti. Suomentaneet ja toimittaneet Mikko Lehtonen ja Juha Herkman. Tampere: Vastapaino, 1999 (5. painos 2005). ISBN 951-768-056-2.
 • Hall, Stuart: Kulttuurin ja politiikan murroksia. Suomentaneet ja toimittaneet Juha Koivisto ym. Tampere: Vastapaino, 1992. ISBN 951-9066-46-2.
 • Heikkinen, Vesa (toim.): Tekstien arki: Tutkimusmatkoja jokapäiväisiin merkityksiimme. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 135. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-929-6.
 • Heiskala, Risto: Onko Amerikka totuus Euroopasta?. Helsinki: Hanki ja jää, 1992. ISBN 951-8916-35-7.
 • Helve, Helena (toim.): Arvot, maailmankuvat, sukupuoli. Helsinki: Yliopistopaino, 1997. ISBN 951-570-386-7.
 • Herkman, Juha ym. (toim.): Tutkimusten maailma: Suomalaista kulttuurintutkimusta kartoittamassa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, nykykulttuurin tutkimuskeskus, 2006. ISBN 951-39-2582-X.
 • Hietala, Veijo: Media ja suuret tunteet: Johdatusta 2000-luvun uusromantiikkaan. Teksti pohjautuu pääosin Peili- ja Lähikuva-lehdissä julkaistuihin kirjoituksiin. Helsinki: BTJ, 2007. ISBN 978-951-692-668-4.
 • Hirsjärvi, Irma: Faniuden siirtymiä: Suomalaisen science fiction -fandomin verkostot. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 98. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009. ISBN 978-951-39-3489-7.
 • Hoikkala, Tommi (toim.): Kieli, kertomus, kulttuuri. Helsinki: Gaudeamus, 1987. ISBN 951-662-435-9.
 • Hovi, Tuija & Tarkka, Lotte (toim.): Uskontotiede – folkloristiikka: Kirjoituksia opinnäytteistä. Turku: Turun yliopisto, 1996. ISBN 951-29-0726-7.
 • Hurskainen, Arvi & Siiriäinen, Ari: Afrikan kulttuurien juuret. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1995. ISBN 951-717-822-0.
 • Hyry, Katja (toim.): Sairaus ja ihminen: Kirjoituksia parantamisen perusteista. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1994. ISBN 951-717-810-7.
 • Hänninen, Riitta: Leikki: Ilmiö ja käsite. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 76. Perustuu Jyväskylän yliopiston humanistisessa tiedekunnassa hyväksyttyyn lisensiaatintutkimukseen: Leikki kulttuuri-ilmiönä ja antropologisena käsitteenä: Filosofis-antropologinen tutkielma leikki-käsitteen vaikutushistoriasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003. ISBN 951-39-1475-5.
 • Hänninen, Vilma: Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Väitöskirja. Tampere: Tampereen yliopisto, 1999. ISBN 951-44-4651-8.
 • Ilmonen, Kaj: Tavaroiden taikamaailma: Sosiologinen avaus kulutukseen. Tampere: Vastapaino, 1993. ISBN 951-9066-64-0.
 • Immonen,Kari & Leskelä-Kärki, Maarit (toim.): Kulttuurihistoria: Johdatus tutkimukseen. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-291-3.
 • Itkonen, Hannu ym.: Elämän normittajat: Instituutiot ja asiantuntijat oikeaa elämää etsimässä. Joensuu: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 1994. ISBN 951-604-000-4.
 • Itkonen, Matti & Heikkinen, V. A. & Inkinen, Sam (toim.): Eletty tapakulttuuri: Arkea, juhlaa ja pyhää etsimässä. Jyväskylä & Helsinki: Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos & Haaga instituutin ammattikorkeakoulu, 2004. ISBN 951-39-1791-6.
 • Kadonneen tapa- ja ruokakulttuurin säkeet : filosofis-esteettinen tutkimuskattaus / toimittaneet Matti Itkonen & V. A. Heikkinen & Sam Inkinen.
 • Jallinoja, Riitta: Moderni elämä: Ajankuva ja käytäntö. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1991. ISBN 951-717-674-0.
 • Kulttuurin Unkari / toimittanut Jaana Janhila.
 • Johansson, Jan: Kansalaisuus ja yhteiskunnallinen yhteisö: T. H. Marshallin ja Talcott Parsonsin perintö nykyaikaiselle kansalaisuustutkimukselle. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, 2010. ISBN 978-952-10-6166-0.
 • Juppi, Pirita & Peltokoski, Jukka & Pyykkönen, Miikka (toim.): Liike-elämää: Vastakulttuurinen radikalismi vuosituhannen vaihteessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003. ISBN 952-5092-85-2.
 • Jääskeläinen, Juhani: Aikamme kallis: Opas ajankäytön tehostamiseksi. Helsinki: TJS, 1994. ISBN 951-96333-8-3.
 • Kainulainen, Siru & Parente-Čapková, Viola (toim.): Häpeä vähän! Kriittisiä tutkimuksia häpeästä. Turun yliopiston Taiteiden tutkimuksen julkaisuja. Turku: Utukirjat, 2011. ISBN 978-951-29-4634-1.
 • Karkama, Pertti: Kulttuuri ja demokratia: Kirjoituksia kulttuurin nykytilasta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1998. ISBN 951-746-060-0.
 • Karvonen, Erkki: Odotuksen struktuurit ja populaari representaatio: Fenomenologinen tutkielma sosiaalisista odotuksista ja niiden suhteesta populaarikulttuuriseen esittämiseen. Tampere: Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, 1992. ISBN 951-44-3274-6.
 • Karvonen, Erkki: Elämää mielikuvayhteiskunnassa: Imago ja maine menestystekijöinä myöhäismodernissa maailmassa. Helsinki: Gaudeamus, 1999 (2. painos 2005). ISBN 951-662-747-1.
 • Keinonen, Mikko (toim.): Näkymätön Venäjä: Kirjoituksia Pietarista. Tampere: Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos: Tuotanto-osuuskunta Clinus, 2003. ISBN 951-44-5550-9.
 • Kimpimäki, Minna: Haureuden harjoittajista ihmiskaupan uhreihin: Prostituution, parituksen ja ihmiskaupan oikeudellinen säätely. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2009. ISBN 978-952-484-325-6.
 • Kinnunen, Taina: Lihaan leikattu kauneus: Kosmeettisen kirurgian ruumiillistuneet merkitykset. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-053-4.
 • Kinnunen, Taina: Vahvat yksin, heikot sylityksin: Otteita suomalaisesta kosketuskulttuurista. Helsinki: Kirjapaja, 2013. ISBN 978-952-247-395-0.
 • Kivivuori, Janne: Psykokulttuuri: Sosiologinen näkökulma arjen psykologisoitumisen prosessiin. Helsinki: Hanki ja jää, 1992. ISBN 951-8916-30-6.
 • Kivivuori, Janne: Psykokirkko: Psykokulttuuri, uskonto ja moderni yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-754-4.
 • Kivivuori, Janne: Psykopolitiikka: Paljastava psykologia suomalaisen yhteiskunnallisen keskustelun perinteenä. Helsinki: Hanki ja jää, 1996. ISBN 951-8916-55-1.
 • Knuuttila, Maarit & Pöysä, Jyrki & Saarinen, Tuija: Suulla ja kielellä: Tulkintoja ruuasta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-566-1.
 • Knuuttila, Seppo & Piela, Ulla (toim.): Menneisyys on toista maata. Kalevalaseuran vuosikirja 86. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-946-3.
 • Kopsa-Schön, Tuula: Kulttuuri-identiteetin jäljillä: Suomen romanien kulttuuri-identiteetistä 1980-luvun alussa. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-911-1.
 • Korhonen, Teppo & Leimu, Pekka (toim.): Näkökulmia kulttuurin tutkimukseen. Turku: Turun yliopisto, 1997. ISBN 951-29-0917-0.
 • Kovala, Urpo & Saresma, Tuija (toim.): Kulttikirja: Tutkimuksia nykyajan kultti-ilmiöistä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-500-9.
 • Kovala, Urpo ym. (toim.): Tarkkoja siirtoja. Erkki Vainikkalan 60-vuotisjuhlajulkaisu. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimuskeskus, 2005. ISBN 951-39-2375-4. Verkkojulkaisu.
 • Koivunen, Anu & Lehtonen, Mikko (toim.): Kuinka meitä kutsutaan? Kulttuuriset merkityskamppailut nyky-Suomessa. Tampere: Vastapaino, 2011. ISBN 978-951-768-374-6.
 • Kuortti, Joel: Yliopistoon! Kuvauksia akateemisesta maailmasta. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-289-7.
 • Kupiainen, Jari & Laitinen, Katja (toim.): Kulttuurinen sisältötuotanto?. Helsinki: Edita; Joensuu: Joensuun yliopisto, mediakulttuurin keskus, 2004. ISBN 951-37-4170-2.
 • Kupiainen, Jari & Sevänen, Erkki (toim.): Kulttuurintutkimus: Johdanto. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1994. ISBN 951-717-793-3.
 • Kupiainen, Tarja & Laitinen, Katja & Vakimo, Sinikka (toim.): Minä? Missä? Milloin? Kolmetoista tulkintaa identiteetistä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001. ISBN 951-746-270-0.
 • Kupiainen, Tarja & Laitinen, Katja & Vakimo, Sinikka (toim.): Välimatkoilla: Kirjoituksia etnisyydestä, kulttuurista ja sukupuolesta. Joensuu: Suomen kansantietouden tutkijain seura, 2006. ISBN 951-97493-6-5.
 • Kylmänen, Marjo (toim.): Me ja muut: Kulttuuri, identiteetti, toiseus. Tampere: Vastapaino, 1994. ISBN 951-9066-79-9.
 • Koolla on väliä! : lihavuus, ruumisnormit ja sukupuoli / Katariina Kyrölä ja Hannele Harjunen (toim.).
 • La Bruyère, Jean de: Luonnekuvia, eli, Tämän vuosisadan tapoja. (Les caractères ou les moeurs de ce siècle, 1688.) Suomentanut ja selitykset kirjoittanut J. A. Hollo. 2. painos (1. painos 1958). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21947-9.
 • Lahtinen, Tuomo: Polttohautaus Suomessa: Aatehistoria ja kehitys. Turku: Åbo akademi, 1989. ISBN 951-649-571-0.
 • Laitinen, Merja & Pohjola, Anneli (toim.): Tabujen kahleet. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-235-0.
 • Laurén, Anna-Lena: ”Hulluja nuo venäläiset”: Tuokiokuvia Venäjältä. (”De är inte kloka, de där ryssarna”: Ögonblicksbilder från Ryssland.) Suomentanut Laura Beck. Helsinki: Teos: Söderström, 2009. ISBN 978-951-851-200-7.
 • Lehtonen, Turo-Kimmo: Rahan vallassa: Ostoksilla käyminen ja markkinatalouden arki. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Tutkijaliitto, 1999. ISBN 952-5169-12-X.
 • Lewis, Richard D.: Mekö erilaisia? Suomalainen kansainvälisissä liikeneuvotteluissa. (Finland – cultural lone wolf, 1992.) Suomentanut Eila Salminen. Helsingissä: Otava, 1993. ISBN 951-1-12715-2.
 • Liebkind, Karmela (toim.): Maahanmuuttajat: Kulttuurien kohtaaminen Suomessa. Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-600-9.
 • Liebkind, Karmela (toim.): Monikulttuurinen Suomi: Etniset suhteet tutkimuksen valossa. Helsinki: Gaudeamus, 2000 (3. painos 2006). ISBN 951-662-790-0.
 • Liikkanen, Mirja (toim.): Suomalainen vapaa-aika: Arjen ilot ja valinnat. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-058-9.
 • Liikkanen, Mirja & Pääkkönen, Hannu (toim.): Arjen kulttuuria: Vapaa-aika ja kulttuuriharrastukset vuosina 1981 ja 1991. Helsinki: Tilastokeskus, 1993. ISBN 951-47-7600-3.
 • Lindberg, Hanna: Vastakohtien Ikea: Ikean arvot ja mentaliteetti muuttuvassa ajassa ja ympäristössä. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 89. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2006. ISBN 951-39-2584-6.
 • Linjakumpu, Aini (toim.): Eurooppa tänään: 900 vuotta ristiretkien perintöä. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1997. ISBN 951-706-167-6.
 • Luutonen, Marketta: Tuotesuhteita: Pohdintoja ihmisistä ja tuotteista. Hamina: Akatiimi, 2007. ISBN 978-952-5378-18-4.
 • Länsman, Anni-Siiri: Väärtisuhteet Lapin matkailussa: Kulttuurianalyysi suomalaisten ja saamelaisten kohtaamisesta. Väitöskirja. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Oulu: Puntsi, 2004. ISBN 952-5343-17-0.
 • Löytty, Olli (toim.): Rajanylityksiä: Tutkimusreittejä toiseuden tuolle puolen. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-950-4.
 • Maragnani, Laura: Musta, kaunis ja kaupan: Euroopan uudet orjat. Helsinki: Into-Kustannus, 2011. ISBN 978-952-264-085-7.
 • Mauss, Marcel: Lahja: Vaihdannan muodot ja periaatteet arkaaisissa yhteiskunnissa. (Essai sur le don, 1923–1924.) Ranskan ja englannin kielistä suomentaneet Jouko Nurmiainen ja Jyrki Hakapää. Helsinki: Tutkijaliitto, 1999 (3. painos 2006). ISBN 952-5169-10-3.
 • Mazzarella, Merete: Tähtien väliset viivat: Esseitä identiteetistä. (Linjer mellan stjärnor: Essäer om identitet, 2002.) Suomentanut Raija Viitanen. Helsinki: Tammi, 2003. ISBN 951-31-2583-1.
 • Niemi, Mari K. (toim.): Kiitos ei! Kieltäytymisen kulttuurihistoriaa. Helsingissä: Ajatus, 2008. ISBN 978-951-20-7576-8.
 • Niininen, Petri (toim.): Tuote kulttuurissa: Esseitä yksilön, yhteisön ja tuotteiden vuorovaikutuksesta. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, koulutuskeskus, 1996. ISBN 951-9384-79-0.
 • Numminen, M. A. & Saarinen, Esa: Terässinfonia. Espoo: Weilin + Göös, 1981. ISBN 951-35-2634-8.
 • Näre, Sari (toim.): Tunteiden sosiologiaa. 1, Elämyksiä ja läheisyyttä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-068-6.
 • Näre, Sari (toim.): Tunteiden sosiologiaa. 2, Historiaa ja säätelyä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-069-4.
 • Ojajärvi, Jussi & Steinby, Liisa (toim.): Minä ja markkinavoimat: Yksilö, kulttuuri ja yhteiskunta uusliberalismin valtakaudella. Helsinki: Avain, 2008. ISBN 978-952-5524-62-8.
 • Pantzar, Mika & Perälä, Liisa & Kekki, Mirja (toim.): Kohti hyvän elämystä: Sosiosemioottisia näkemyksiä kulutuksesta. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus, 1994. ISBN 952-9671-44-X.
 • Parikka, Outi: Äiti-Venäjän aapinen. 5. tarkistettu painos. Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-610-8.
 • Arkinen kumous : suomalaisen 60-luvun toinen kuva / toimittaneet Matti Peltonen, Vesa Kurkela ja Visa Heinonen.
 • Piela, Ulla (toim.): Arjen hurmaa: Näkökulmia arkipäivän kulttuuriin. Helsinki: Toimihenkilöjärjestöjen sivistysliitto, 1991. ISBN 951-96333-0-8.
 • Pohjanen, Jorma: Mitä kello on? Kello modernissa yhteiskunnassa ja sen sosiologisessa teoriassa. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002. ISBN 951-39-1189-6.
 • Petrisalo, Katriina: Menneisyys matkakohteena: Kulttuuriantropologinen ja historiatieteellinen tutkimus perinnekulttuurien hyödyntämisestä matkailuteollisuudessa. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-255-7.
 • Puohiniemi, Martti: Täsmäelämän ja uusyhteisöllisyyden aika. Espoo: Limor, 2006. ISBN 952-99016-2-3.
 • Purhonen, Semi: Sukupolvien ongelma: Tutkielmia sukupolven käsitteestä, sukupolvitietoisuudesta ja suurista ikäluokista. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2007. ISBN 978-952-10-3832-7. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Purhonen, Semi & Hoikkala, Tommi & Roos, J. P.: Kenen sukupolveen kuulut? Suurten ikäluokkien tarina. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-063-3.
 • Purhonen, Semi ym.: Suomalainen maku: Kulttuuripääoma, kulutus ja elämäntyylien sosiaalinen eriytyminen. Helsinki: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-952-495-341-2.
 • Pääkkönen, Erkki: Saamelaisuus sirkumpolaarisena etnisyytenä. Oulu: Guovdageaidnu: University of Oulu, Research Institute of Northern Finland: Sámi instituhtta, 1995. ISBN 951-42-4189-4.
 • Pääkkönen, Erkki: Saamelainen etnisyys ja pohjoinen paikallisuus: Saamelaisten etninen mobilisaatio ja paikallisperustainen vastaliike. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2008. ISBN 978-952-484-267-9.
 • Roivas, Marianne & Turunen, Risto (toim.): Mikä ero? Kaksikymmentä kirjoitusta yhteiskunnasta, kulttuurista ja sukupuolesta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-407-X.
 • Ruusuvuori, Juha: Muukalainen Muumilaaksossa, eli, Asutko vieläkin Taalintehtaalla?. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 95 1-0-30787-4.
 • Rönnholm, Raimo: Identiteetin lähteillä: Kulttuurijuuret minuuden ja opiskelun osana. Turku: Turun yliopisto, 1999. ISBN 951-29-1568-5.
 • Saarikoski, Petri & Turtiainen, Riikka & Granö, Päivi: Raja: Kohtaamisia ja ylityksiä. Pori: Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, 2006. ISBN 951-29-3171-0.
 • Saarinen, Tuija & Suhonen, Seppo (toim.): Koltat, karjalaiset ja setukaiset: Pienet kansat maailmojen rajoilla. Kuopio: Snellman-instituutti, 1995. ISBN 951-842-167-6.
 • Said, Edward: Ajattelevan ihmisen vastuu. (Representations of the intellectual: The 1993 Reith lectures, 1994.) Suomentanut Matti Savolainen. Helsinki: Loki-kirjat, 2001. ISBN 952-9646-35-6.
 • Sankari, Anne & Jyrkämä, Jyrki (toim.): Lapsuudesta vanhuuteen: Iän sosiologiaa. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-097-X.
 • Seppänen, Esa: Avaran sielun anarkia: Voiko venäläisyyttä ymmärtää?. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-2355-3.
 • Sihvonen, Jukka: Konelihan värinä: Johdatus kytkeytymisen maailmankuvaan. Helsinki: Like, 2001. ISBN 951-578-813-7.
 • Sihvonen, Jukka (toim.): Silmä: Näkökulmia visuaaliseen kulttuuriin. Turku: Turun yliopisto, taiteiden tutkimuksen laitos, 1996. ISBN 951-29-0764-X.
 • Silvanto, Satu: Ecce homo – Katso ihmistä: Valokuvanäyttely kulttuurikiistana. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 74. Perustuu pro gradu -työhön. – Elisabeth Ohlsonin Ecce homo -näyttelyn kuvat. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002. ISBN 951-39-1305-8.
 • Silvasti, Tiina: Talonpojan elämä: Tutkimus elämäntapaa jäsentävistä kulttuurisista malleista. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: taiteiden tutkimuksen laitos, 2001. ISBN 951-746-284-0.
 • Snellman, Hanna: Sallan suurin kylä – Göteborg. Kansialanimeke: Tutkimus Ruotsin lappilaisista. Helsinki: taiteiden tutkimuksen laitos: Bromma: Ruotsinsuomalaisten arkisto, 2003. ISBN 951-746-511-4.
 • Soramäki, Martti: Mediat yli rajojen: Näkökulmia joukkoviihteen tuotantoon, jakeluun ja kulutukseen. Helsinki: Gaudeamus, 1990. ISBN 951-662-509-6.
 • Sorokin, Pitirim A.: Aikamme kriisi. (The Crisis of Our Age, 1941.) Englanninkielestä suom. Kai Kaila. Porvoo: WSOY, 1952.
 • Tavallisuudesta tyylikkyyteen? : sukupuoli ja maku kodinmuutosohjelmissa / Anne Soronen. Verkkoversio
 • Maailmasta kolmanteen / Gayatri Chakravorty Spivak
 • Susiluoto, Ilmari: Takaisin Neuvostoliittoon: Venäläisen huumorin täydellistäminen. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7111-8.
 • Syrjänen, Annaliisa & Westermarck, Irmeli (toim.): Maailmalle, maailmalta: Kulttuurisia katsauksia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21810-3.
 • Tamminen, Seppo: Kulttuurisukellus: Kohteena Yhdysvallat. Helsinki: Fintra, 2000. ISBN 951-833-583-4.
 • Tauro, Tanja & Dijken, Marjo van (toim.): Kunnia konfliktina: Näkökulmia ilmiön tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Amoral-hankkeen loppujulkaisu. Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri, 2009. ISBN 978-952-5082-62-3. Teoksen verkkoversio.
 • Toiskallio, Kalle (toim.): Viettelyksen vaunu: Autokulttuurin muutos Suomessa. Helsinki: taiteiden tutkimuksen laitos, 2001. ISBN 951-746-298-0.
 • Tuominen, Marja ym. (toim.): Pohjoiset identiteetit ja mentaliteetit. Osa 1, Outamaalta tunturiin. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. C 16, Katsauksia ja puheenvuoroja. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja. C 32, Työpapereita. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1999. ISBN 951-634-697-9.
 • Tuominen, Marja ym. (toim.): Pohjoiset identiteetit ja mentaliteetit. Osa 2, Tunturista tupaan. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. C 17, Katsauksia ja puheenvuoroja. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja. C 33, Työpapereita. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1999. ISBN 951-634-698-7.
 • Tuomi-Nikula, Outi: Saksansuomalaiset: Tutkimus syntyperäisten suomalaisten akkulturaatiosta Saksan liittotasavallassa ja Länsi-Berliinissä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1989. ISBN 951-717-581-7.
 • Uotila, Minna: Pukeutumisen kuvaus: Kuvia kulttuurin merkeistä. Helsinki: Yliopistopaino, 1995. ISBN 951-570-250-X.
 • Uotinen, Johanna: Merkillinen kone: Informaatioteknologia, kokemus ja kertomus. Väitöskirja. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2005. ISBN 952-458-653-3.
 • Uusi aika: Kirjoituksia nykykulttuurista ja aikakauden luonteesta. Kirjoittaneet ja toimittaneet Nykykulttuurin tutkimusyksikön tutkijat. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 41. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1994. ISBN 951-34-0373-4.
 • Uusitalo, Liisa & Joutsenvirta, Maria (toim:): Kulttuuriosaaminen: Tietotalouden taitolaji. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-108-1.
 • Vainikkala, Erkki & Mikkola, Henna (toim.): Nykyaika kulttuurintutkimuksessa. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 86. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, nykykulttuurin tutkimuskeskus, 2007. ISBN 978-951-39-2581-9.
 • Liikkuvat subjektit, paikallinen tieto : tutkimuksia urheilusta, turismista ja sosiologiasta : väitöskirjan yhteenveto / Soile Veijola.
 • Oman elämänsä turistit / Eeva Jokinen, Soile Veijola
 • Veijola, Soile & Jokinen, Eeva: Voiko naista rakastaa? Avion ja eron karuselli. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25544-0.
 • Vesterinen, Ilmari & Lönnqvist, Bo (toim.): Pandoran lipas: Virvatulia esineiden maailmasta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001. ISBN 951-746-319-7.
 • Vilkko, Anni: Omaelämäkerta kohtaamispaikkana: Naisen elämän kerronta ja luenta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: taiteiden tutkimuksen laitos, 1997. ISBN 951-717-971-5.
 • Vilkko, Anni & Suikkanen, Asko & Järvinen-Tassopoulos, Johanna (toim.): Kotia paikantamassa. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2010. ISBN 978-952-484-353-9.

Luonnonsuojeluliike[muokkaa]

 • Heima-Tirkkonen, Tuula & Kallio-Tamminen, Tarja & Selin, Tove (toim.): Ruohonjuurista elämänpuuksi: Suomalainen vaihtoehtoliikehdintä. Helsinki: Vihreä sivistysliitto, 1996. ISBN 951-97115-3-8.
 • Juppi, Pirita: ”Keitä me olemme? Mitä me haluamme?” Eläinoikeusliike määrittelykamppailun, marginalisoinnin ja moraalisen paniikin kohteena suomalaisessa sanomalehdistössä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004. ISBN 951-39-1973-0.
 • Pehkonen, Samu: ”Tänne, muttei pidemmälle!”: Alta-kamppailu ja Pohjois-Norjan monikulttuurinen maisema. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1999. ISBN 951-706-184-6.
 • Reich, Charles A.: Uuteen maailmaan. (The greening of America, 1970.) Suomentanut Jorma Leskelä. Helsinki: Kirjayhtymä, 1972. ISBN 951-26-0133-8.
 • Saaristo, Kimmo: Henkilökohtainen ekologia: Onko vihreä elämäntapa vastausyritys moderniin?. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston sosiologian laitos, 199. ISBN 951-34-0272-X.
 • Taylor, Gordon Rattray: Uuteen parempaan maailmaan. (Rethinkk: A paraprimitive solution, 1972.) Suomentanut Yrjö Lehmus. Helsinki: Weilin + Göös, 1973. ISBN 951-35-1007-7.
 • Vilkka, Leena (toim.): Ekologiseen elämäntapaan. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. ISBN 951-570-272-0.
 • Välimäki, Pauli: Vaihtoehtoinen elämäntapa: Kokemuksia ja unelmia. Helsinki: Kirjapaja, 1984. ISBN 951-621-524-6.

Kansalliset ryhmät[muokkaa]

 • Allahwerdi, Helena ym.: Maailmankansalaisen käsikirja: Opas maailmankansalaisen kypsyyskokeen suorittajille. Työryhmä: Helena Allahwerdi ym. Toimittaja: Pauliina Parviainen. Helsinki: Suomen YK-liitto, 1995. ISBN 952-9694-16-4.
 • Aro, Minna: Opiskelijana vieraassa kulttuurissa. Helsinki: Opetushallitus, 1998. ISBN 952-13-0198-8.
 • Kaikkonen, Pauli: Vierauden keskellä: Vierauden, monikulttuurisuuden ja kulttuurienvälisen kasvatuksen aineksia. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2004. ISBN 951-39-1911-0.
 • Kanervo, Sari & Saarinen, Tiina: Kulttuurit keskuudessamme. Turku: Turun kulttuurikeskus, 2004. ISBN 951-98411-2-1.
 • Kopsa-Schön, Tuula: Kulttuuri-identiteetin jäljillä: Suomen romanien kulttuuri-identiteetistä 1980-luvun alussa. Väitöskirja: Turun yliopisto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 641. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996. ISBN 951-717-911-1.
 • Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli (toim.): Erilaisuus. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-136-4.
 • Löytty, Olli: Maltillinen hutu ja muita kirjoituksia kulttuurien kohtaamisesta. Teesi. Helsinki: Teos, 2008. ISBN 978-951-851-159-8.
 • Malkki, Liisa: Kulttuuri, paikka ja muuttoliike. Toimittanut Laura Huttunen. Tampere: Vastapaino, 2012. ISBN 978-951-768-375-3.
 • Martikainen, Tuomas (toim.): Ylirajainen kulttuuri: Etnisyys Suomessa 2000-luvulla. Tietolipas 212. Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ry:n julkaisuja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. ISBN 951-746-848-2.
 • Martikainen, Tuomas & Haikkola, Lotta (toim.): Maahanmuutto ja sukupolvet. Tietolipas 233. Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura: Julkaisuja 106. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2010. ISBN 978-952-222-212-1.
 • Moninaisuus luovuutemme lähteenä: Kulttuurin ja kehityksen maailmankomission raportti. (Our creative diversity, 1996.) Suomennos: Susan Heiskanen. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15647-0.
 • Pentikäinen, Juha & Hiltunen, Marja (toim.): Suomen kulttuurivähemmistöt. Pohjautuu teokseen Cultural minorities in Finland: An overview towards cultural policy, 1995. Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja 72. Helsinki: Suomen Unesco-toimikunta, 1997. ISBN 951-53-1699-5.
 • Pitkänen, Pirkko (toim.): Näkökulmia monikulttuuriseen Suomeen. Helsinki: Edita, 1997. ISBN 951-37-2140-X.
 • Kulttuurien kohtaamisia arjessa / toimittanut Pirkko Pitkänen.
 • Pulma, Panu (toim.): Suomen romanien historia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1372. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2012. ISBN 978-952-222-364-7.
 • Pääkkönen, Erkki: Saamelainen etnisyys ja pohjoinen paikallisuus: Saamelaisten etninen mobilisaatio ja paikallisperustainen vastaliike. Väitöskirja, Lapin yliopisto. Acta Universitatis Lapponiensis 153. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2008. ISBN 978-952-484-267-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Rastas, Anna & Huttunen, Laura & Löytty, Olli (toim.): Suomalainen vieraskirja: Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-176-3.
 • Seurujärvi-Kari, Irja & Halinen, Petri & Pulkkinen, Risto (toim.): Saamentutkimus tänään. Tietolipas 234. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011. ISBN 978-952-222-220-6.
 • Valkeapää, Leena: Luonnossa: Vuoropuhelua Nils-Aslak Valkeapään tuotannon kanssa. Väitöskirja: Helsinki: Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu. Aalto-yliopiston julkaisusarja. Väitöskirjat 3/2011. Helsinki: Maahenki, 2011. ISBN 978-952-5870-54-1.

Nuoret[muokkaa]

 • Aaltonen, Sanna & Honkatukia, Päivi (toim.): Tulkintoja tytöistä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2002. ISBN 951-746-343-X.
 • Anttila, Anna: Leikin asia: Näkökulmia varhaisnuorten romanttiseen seurustelukulttuuriin. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Anna Anttila, 2009. ISBN 978-952-92-6007-2. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Franck, Marketta: Nuoruus: Nuoruuden historiaa ja riittejä. Tampere: Nukke- ja pukumuseo, 2003. ISBN 951-96975-7-8.
 • Harinen, Päivi: Valmiiseen tulleet: Tutkimus nuoruudesta, kansallisuudesta ja kansalaisuudesta. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisotutkimusseura, 2000. ISBN 951-98433-0-2.
 • Harinen, Päivi & Itkonen, Hannu & Rautopuro, Juhani: Asfalttiprinssit: Tutkimus skeittareista. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura, 2006. ISBN 951-8982-71-6.
 • Heiskanen, Ilkka & Mitchell, Ritva: Lättähatuista punkkareihin: Suomalaisen valtakulttuurin ja nuorisokulttuurien kohtaamisen kolme vuosikymmentä. Helsingissä: Otava, 1985. ISBN 951-1-08243-4.
 • Helve, Helena: Arvot, muutos ja nuoret. Helsinki: Yliopistopaino, 2002. ISBN 951-570-536-3.
 • Helve, Helena & Paakkunainen, Kari & Siurala, Lasse (toim.): Valtiolaivasta kiikkeriin jolliin? Nuoret ja nuorisotyö 90-luvulla. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 1993. ISBN 951-96930-0-9.
 • Hermonen, Merja: Pimeä hehku: Satanismi ja saatananpalvonta 1990-luvun suomalaisessa nuorisokulttuurissa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Loki-kirjat, 2006. ISBN 951-825-039-1.
 • Hoikkala, Tommi & Laine, Sofia & Laine, Jyrki (toim.): Mitä on tehtävä? Nuorison kapinan teoriaa ja käytäntöä. Helsinki: Loki-kirjat: Nuorisotutkimusseura, 2005. ISBN 951-825-011-1.
 • Kaijanaho, Maija: Maailmankuva ajattelevan ja kirjoittavan nuorison todellisuussuhteessa: Keskeiset käsitteet olennaisissa yhteyksissään. Jyväskylä: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, 1988. ISBN 951-679-973-6.
 • Kangas, Sonja & Kuure, Tapio (toim.): Teknologisoituva nuoruus. Nuorten elinolot -vuosikirja. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisoasiain neuvottelukunta: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2003. ISBN 952-5464-05-9.
 • Kuure, Tapio & Vuori, Mika & Gissler, Mika (toim.): Viattomuudesta vimmaan: Lapsuudesta nuoruuteen -siirtymävaiheen tarkastelua. Nuorten elinolot -vuosikirja. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisoasiain neuvottelukunta: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Stakes, 2002. ISBN 951-33-1303-4.
 • Latvala, Tero: Aktivismin alkuvoimaa: Katsaus 1990-luvun nuorten maailmoihin. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, 2000. ISBN 951-718-358-5.
 • Lehtimäki, Hanna & Suoranta, Juha (toim.): Kasvattajan brändikirja. Helsinki: Finn Lectura, 2006. ISBN 951-792-249-3.
 • Mikkola, Henna: Sukupolvettomat? Nuoret ikäpolvensa kuvaajina. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 73. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002. ISBN 951-39-1266-3.
 • Mitchell, Ritva: Nuorten elämäntyylistä ja kulttuuritoiminnoista: Tutkimus Uudenmaan läänin eri ympäristöissä asuvien neljätoistavuotiaitten elämäntyylistä ja kulttuuritoiminnoista. Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto, 1980. ISBN 951-9423-18-4.
 • Näre, Sari: Tyttöjen ja poikien sankarikäsityksiä. Perustuu 1989 Helsingin yliopiston sosiologian laitokselle tehtyyn lisensiaattityöhön. Helsinki: Kansalaiskasvatuksen keskus, 1992. ISBN 951-9094-32-6.
 • Näre, Sari: Styylaten ja pettäen: Luottamuksen ongelma ja postindividualismi nuorten sukupuolikulttuurissa. Helsinki: Yliopistopaino, 2005. ISBN 951-570-606-8.
 • Oksanen, Atte & Näre, Sari: Lapset pelissä: Virtuaaliviidakon ansat. Helsinki: Jyväskylä: Minerva, 2006. ISBN 952-482-036-6.
 • Nuori ruumis / toimittaneet Anne Puuronen ja Raili Välimaa.
 • Quart, Alissa: Brändätyt: Ostetaan ja myydään nuoria. (Branded: The buying and selling of teenagers, 2003.) Suomentanut Taina Juvala. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-121-4.
 • Saarikoski, Helena: Nuoren naisellisuuden koreografioita: Spice Girls -fanit tyttöyden tekijöinä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. ISBN 978-952-222-108-7.
 • Sinivaara, Olli (toim.): Muistikuvia 00-luvusta. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 2010. ISBN 978-952-5464-67-2.
 • Suurpää, Leena & Aaltojärvi, Pia (toim.): Näin nuoret: Näkökulmia nuoruuden kulttuureihin. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996. ISBN 951-717-882-4.
 • Suutari, Minna (toim.): Vallattomat marginaalit: Yhteisöllisyyksiä nuoruudessa ja yhteiskunnan reunoilla. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Yliopistopaino, 2001. ISBN 951-98433-7-X. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Tolonen, Tarja: Nuorten kulttuurit koulussa: Ääni, tila ja sukupuolten arkiset järjestykset. Helsinki: Gaudeamus: Nuorisotutkimusverkosto, 2001. ISBN 951-662-842-7.
 • Venkula, Jaana & Rautevaara, Ahti: Arvot ja nuorten arvopohdinta: Piirteitä maamme vv. 1960–1990 nuorten arvoja koskevista tutkimuksista. Helsinki: , 1992. ISBN 951-570-128-7.
 • Wilska, Terhi-Anna & Lähteenmaa, Jaana (toim.): Kultainen nuoruus: Kurkistuksia nuorten hyvinvointiin ja sen tutkimiseen. Verkkokirja. Julkaisu perustuu Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeeseen: 15-19-vuotiaat nuoret suomalaisessa yhteiskunnassa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura: Nuorisotutkimusverkosto, 2006. ISBN 952-5464-26-1. Verkkojulkaisu (PDF).

Päihteet[muokkaa]

 • Hakkarainen, Pekka: Tupakka: Nautinnosta ongelmaksi. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-069-4.
 • Toiviainen, Seppo: Kantapöydän imu: Juoppokulttuuri valintana ja pakkona. Hanki ja jää. Helsinki: Tammi, 1997. ISBN 951-31-1049-4.

Populaarikulttuuri[muokkaa]

 • Baddeley, Gavin: Goth chic: Johdatus pimeän puolen estetiikkaan. (Goth chic: A Connoisseur’s guide to dark culture, 2002.) Suomentanut Ike Vil. Helsinki: Like, 2005. ISBN 952-471-503-1.
 • Bähren, Ralf: Tokyo clash: Japanilaista popkulttuuria. (Tokyo clash: Japanese pop culture, 2010.) Käännös: Tapani Kilpeläinen.. Königswinter: Ullman, 2010. ISBN 978-3-8331-5944-2.
 • Echols, Alice: Uhoa ja unelmia: 60-luvun jälkijäristyksiä. (Shaky ground: The sixties and its aftershocks, 2002.) Suomennos: Liisa Laaksonen. Lukujen 13–15 suomennos: Petri Stenman. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-114-1.
 • Ehrnrooth, Jari: Hevirock ja hevarit: Myytit, tyyli, alakulttuuri: Tapaustutkimus hevareista Joensuun nuorisotaloyhteisöissä. Joensuu: Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos, 1988. ISBN 951-696-737-X.
 • Grossberg, Lawrence: Mielihyvän kytkennät: Risteilyjä populaarikulttuurissa. Suomentaneet ja toimittaneet Juha Koivisto ym. Tampere: Vastapaino, 1995. ISBN 951-9066-86-1.
 • Helin, Antti: Karaokekansa: Tarinoita laulun voimasta. Tekstit: Antti Helin. Kuvat: Juuso Westerlund. Helsinki: Avain, 2007. ISBN 978-952-5524-46-8.
 • Hietala, Veijo: Kulttuuri vaihtoi viihteelle? Johdatusta postmodernismiin ja populaarikulttuuriin. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1992. ISBN 951-692-290-2.
 • Immonen, Olli & Mykkänen, Jouko (toim.): Mäkihypyn muoto-oppi ja muita kirjoituksia populaaritaiteista. Lahti: Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutti, 1997. ISBN 952-5069-03-6.
 • Jokinen, Arto (toim.): Yhdestä puusta: Maskuliinisuuksien rakentuminen populaarikulttuureissa. Tampere: Tampere University Press, 2003. ISBN 951-44-5559-2.
 • Juntunen, Juho: Pitkä ja outo matka. Populaarikulttuuri Suomessa. , tulossa.
 • Kinnunen, Taina: Pyhät bodarit: Yhteisöllisyys ja onni täydellisessä ruumiissa. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 2001. ISBN 951-662-823-0.
 • Kinnunen, Eeva-Liisa (toim.): Vitsistä videoon: Uusia kirjoituksia nykyperinteestä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden aeura, 1996. ISBN 951-717-916-2.
 • Klosterman, Chuck: Seksiä, huumeita ja kaakaomuroja. Matalakulttuurin manifesti. (Sex, Drugs, and Cocoa Puffs. A Low Culture Manifesto, 2003.) Suomentanut Sami Heino. Turku: Sammakko, 2009. ISBN 978-952-483-094-2.
 • Knuuttila, Seppo (toim.): Aika on aikaa ... Tutkielma poploresta. Helsinki: Gaudeamus, 1974. ISBN 951-662-096-5.
 • Koivunen, Anu & Paasonen, Susanna & Pajala, Mari (toim.): Populaarin lumo: Mediat ja arki. Turku: Turun yliopisto, mediatutkimus, 2000. ISBN 951-29-1793-9.
 • Komulainen, Matti & Leppänen, Petri: U:n aurinko nousi lännestä: Turun undergroundin historia. Turku: Sammakko, 2009. ISBN 978-952-483-096-6.
 • Laiho, Marianna & Ruoho, Iiris (toim.): Median merkitsemät: Ruumis ja sukupuoli kuvassa. Jyväskylä: PS-Kustannus, 2005. ISBN 952-451-123-1.
 • Lindfors, Jukka & Salo, Markku: Ensimmäinen aalto: Helsingin underground 1967–1970. Helsinki: Odessa, 1988. ISBN 951-9178-35-X.
 • Nikunen, Kaarina: Faniuden aika: Kolme tapausta televisio-ohjelmien faniudesta vuosituhannen taitteen Suomessa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2005. ISBN 951-44-6386-2. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Oksanen, Atte: Haavautuva minuus: Väkivallan barokki kontrolliyhteiskunnassa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2006. ISBN 951-44-6705-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Oksanen, Atte: Äärimmäistä kulttuuria: Extreme-minuuksien historiaa dadaismista Hunter S. Thompsoniin. Helsinki: Johnny Kniga, 2009. ISBN 978-951-0-34401-9.
 • Åberg, Kai & Skaffari, Lotta (toim.): Moniääninen mies: Maskuliinisuuden kulttuurinen rakentuminen musiikissa. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 95. Suomen etnomusikologisen seuran julkaisuja 17. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2008. ISBN 978-951-39-3203-9.
 • Peltonen, Matti (toim.): Rillumarei ja valistus: Kulttuurikahakoita 1950-luvun Suomessa. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1996. ISBN 951-710-045-0.
 • Rönnberg, Margareta: Siistiä! Ns. roskakulttuurista. (Skitkul! Om s. k. skräpkultur, 1989.) Suomennos Arvi Tamminen. Helsinki: Like, 1990. ISBN 951-8929-30-0.
 • Saaristo, Kimmo (toim.): Hyvää pahaa rock ’n’ roll: Sosiologisia kirjoituksia rockista ja rockkulttuurista. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-498-3.
 • Sihvonen, Jukka (toim.): UT: Tutkimusretkiä Uunolandiaan. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1991. ISBN 951-692-279-1.
 • Valtonen, Jutta-Maria: Goth Couture – goottivaatemallisto. Erikoistyö: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, tekstiili- ja vaatetusmuotoilu. Kouvola: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2004 (3. painos 2006). ISBN 952-5214-51-6.

Suomalaiset[muokkaa]

 • Ahlqvist, Kirsti & Ahola, Anja (toim.): Elämän riskit ja valinnat: Hyvinvointia lama-Suomessa?. Julkaisija: Tilastokeskus. Helsinki: Edita, 1996. ISBN 951-37-2049-7.
 • Apo, Satu & Ehrnrooth, Jari: Millaisia olemme? Puheenvuoroja suomalaisista mentaliteeteista. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu 17. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 1996. ISBN 952-9740-34-4.
 • Eilispäivän Suomi: Jälleenrakennuksesta yltäkylläisyyteen. Päätoimittaja: Mikko Laakso. Helsinki: Valitut palat, 2003. ISBN 951-584-611-0.
 • Hannula, Mika: Suomi, suomalaisuus, olla suomalainen. Kansialanimeke: 21 henkilöhaastattelua ja näkökulmaa suomalaisuudesta. Helsinki: Like, 1997. ISBN 951-578-522-7.
 • Hannula, Mika: Suomalaisuudesta: Erään sukupolven tarina. 23 ̊45. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2007. ISBN 978-952-5503-29-6.
 • Helkama, Klaus: Suomalaisten arvot: Mikä meille on oikeasti tärkeää?. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2015. ISBN 978-952-222-550-4.
 • Kuinka tämän tuntisi omaksi maakseen : suomalaisuuden kulttuurisia järjestyksiä / Sanna Kivimäki.
 • Korhonen, Teppo (toim.): Mitä on suomalaisuus. Helsinki: Suomen antropologinen seura, 1993. ISBN 952-9573-05-7.
 • Laaksonen, Pekka & Mettomäki, Sirkka-Liisa (toim.): Olkaamme siis suomalaisia. Kalevalaseuran vuosikirja 75-76. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996. ISBN 951-717-878-6.
 • Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli & Ruuska, Petri: Suomi toisin sanoen. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-156-9.
 • Mikkola, Teija: Muuttuvat arvot ja uusi keskiluokka: Tutkimus arvojen mittaamisesta ja monitasoisuudesta. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen tutkimuksia no 241. Helsinki: Helsingin yliopisto, sosiologian laitos, 2003. ISBN 952-10-1113-0. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Ollaranta, Marjakaisa (toim.): Ihan hyvä maanantaiksi: Suomalaisen päivä 2.2.2009. Kansanelämän kuvauksia 77. Kalevalaisten naisten liiton 75-vuotisjuhlajulkaisu. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-164-3.
 • Partonen, Timo: Oonhan suomalainen: Mistä on sisukkaat synkkämielet tehty?. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-556-6.
 • Purhonen, Semi ym.: Suomalainen maku : kulttuuripääoma, kulutus ja elämäntyylien sosiaalinen eriytyminen.
 • Tuominen, Marja: ”Me kaikki ollaan sotilaitten lapsia”: Sukupolvihegemonian kriisi 1960-luvun suomalaisessa kulttuurissa. Väitöskirja: Turun yliopisto.. Helsingissä: Otava, 1991. ISBN 951-1-11479-4.
 • Miksi Suomi on Suomi / Tommi Uschanov.

Seksuaalisuus[muokkaa]

 • Juvonen, Tuula: Kaapista kaapin päälle: Homoseksuaaliset ihmiset ja heidän oikeutensa edustuksellisessa politiikassa. Tampere: Vastapaino, 2015. ISBN 978-951-768-449-1.
 • Kaartinen, Auli & Kippola, Anna-Kaarina (toim.): Sadomasokismi: Teemoja vallasta, kulttuurista ja seksuaalisuudesta. Helsinki: Gaudeamus, 1990. ISBN 951-662-494-4.
 • Kangasvuo, Jenny: Koettu ja kirjoitettu biseksuaalisuus: Biseksuaalisuuden määrittely lehtiteksteissä ja biseksuaalien haastatteluissa vuosituhannen vaihteen Suomessa. Lisensiaatintyö: Oulun yliopisto, taideaineiden ja antropologian laitos, kulttuuriantropologia. Oulu: J. Kangasvuo, 2007. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Kaskisaari, Marja: Kyseenalaiset subjektit: Tutkimuksia omaelämäkerroista, heterojärjestyksestä ja performatiivisuudesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. ISBN 951-39-0787-2.
 • Näre, Sari: Styylaten ja pettäen: Luottamuksen ongelma ja postindividualismi nuorten sukupuolikulttuurissa. Nuorisotutkimusverkoston & Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 49. Helsinki: Yliopistopaino, 2005. ISBN 951-570-606-8.
 • Åsvik, Annabella & Åsvik, Annika: Miesten paratiisi. Helsinki: Johnny Kniga, 2004. ISBN 951-0-29668-6.
 • Vilkka, Hanna: Sukupuolen ja seksuaalisuuden kohtaaminen. Jyväskylä: PS-kustannus, 2010. ISBN 978-952-451-462-0.

Pornografia[muokkaa]

 • Camp, Walter de (toim.): Kuvitelmien kieltäjät. Feministit ja sensuuri. Koonnut ja suomentanut Walter de Camp. Helsinki: Odessa, 1990. ISBN 951-9178-40-6.
 • Korppi, Timo: Lihaa säästämättä. 30 vuotta suomalaisen pornobisneksen etulinjassa. Helsinki: WSOY: Johnny Kniga, 2002. ISBN 951-0-27476-3.
 • Lempinen, Kari (toim.): Pornokirja eli Johdatus aikuisten paheeseen. Koonnut ja suomentanut Kari Lempinen. Helsinki: Odessa, 1988. ISBN 951-9178-31-7.

Prostituutio[muokkaa]

 • Bassermann, Lujo: Maailman vanhin ammatti: Kulttuurihistoria. (Das älteste Gewerbe: Eine Kulturgeschichte, 1965.) Suomentanut Raimo Arhela. Jyväskylä: Gummerus, 1967.
 • Kontula, Anna: Prostituutio Suomessa. Helsinki: Sexpo säätiö, 2005. ISBN 951-95548-4-X.
 • Kontula, Anna: Punainen eksodus: Tutkimus seksityöstä Suomessa. Polemos. Helsinki: Like, 2008. ISBN 978-952-01-0212-8.
 • Koskela, Hille & Tani, Sirpa & Tuominen, Martti: ”Sen näkönen tyttö”: Tutkimus katuprostituution vaikutuksista helsinkiläisten naisten arkielämään. Helsingin kaupungin tietokeskus, Tutkimuksia 5:2000. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, 2000. ISBN 951-718-524-3.
 • Meriläinen, Rosa & Säteri, Matti (toim.): Seksibisnes. Pultti 3. Helsinki: Vihreä sivistysliitto, 1999. ISBN 952-5078-11-6.
 • Thorbek, Susanne & Pattanaik, Bandana (toim.): Rajat ylittävä prostituutio: Globaalien toimintamallien muuttuminen. (Transnational prostitution: Changing patterns in a global context, 2002.) Suomennos: Sari-Anne Ahvonen. Kääntöpiiri. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-200-8.

Homoseksuaalisuus[muokkaa]

 • Lehtonen, Jukka (toim.): Homo Fennicus: Miesten homo- ja biseksuaalisuus muutoksessa. Tasa-arvojulkaisuja. Naistutkimusraportteja 1/1999. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 1999. ISBN 952-00-0741-5.
 • Autere, Hanna: Lesboperhe ja päivähoito. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus Seta, 1996. ISBN 952-9862-08-3.
 • Ahola, Minna: ”Ihan perhe vaan”: Lesboperheissä elävien nuorten perhekäsityksiä. Pohjautuu Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella hyväksyttyyn pro gradu -työhön. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus SETA, 2000. ISBN 952-9862-13-X.
 • Juvonen, Tuula: Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2002. ISBN 951-768-109-7.
 • Kalha, Harri: Tom of Finland: Taidetta seksin vuoksi. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2012. ISBN 952-222-371-9.
 • Kellomäki, Ani ym. (toim.): Kaikki muuttuu paremmaksi. Kirkkonummi: Paasilinna, 2010. ISBN 978-952-5856-29-3.
 • Lehto, Juhani E. & Kovero, Camilla: Homoseksuaalisuus tieteen näkökulmasta ja miesten kertomana. Helsinki: Lilith, 2010. ISBN 978-951-98810-4-1.
 • Parkkinen, Marja-Leena (toim.): Ulos kaapista: Tositarinoita homoseksuaalisuuden kohtaamisesta. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-096-X.
 • Stålström, Olli: Homoseksuaalisuuden sairausleiman loppu. Väitöskirja: Kuopion yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-716-1.

Uskonto[muokkaa]

 • Mahlamäki, Tiina & Pyysiäinen, Ilkka & Taira, Teemu (toim.): Pyhä: Raja, kielto ja arvo kansanomaisessa uskonnossa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-951-746-991-3.
 • Sakaranaho, Tuula (toim.): Retorinen tutkimus uskontotieteessä. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos, 2001. ISBN 951-45-9891-1.
 • Siipi, Jouko: Luopumisen aika: Kirkosta eroaminen sosiaalisena ilmiönä. Hämeenlinna: Karisto, 1965.

30.1201 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Fornäs, Johan: Kulttuuriteoria: Myöhäismodernin ulottuvuuksia. (Cultural theory and late modernity, 1995.) Suomentaneet Mikko Lehtonen ym. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-036-8.
 • Schwartz, Shalom H.: Kulttuuriset arvo-orientaatiot: Kansallisten erojen luonne ja seuraukset. (Cultural value orientations: Nature & implications of national differences, 2008.) Suomennos: Martti Puohiniemi. Espoo: Limor, 2011. ISBN 978-952-99016-5-4.

30.12038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Tammi, Jari: Maammesanakirja: Lukukirja epäluuloisille, kateellisille ja itsekkäille suomalaisille: Pamflettikarkkipussi. Pikku-idis -pamfletit. Helsingissä: Pikku-idis, 2009. ISBN 978-952-9589-39-5.

30.12063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Mustola, Kati & Pakkanen, Johanna (toim.): Sateenkaari-Suomi: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa. Liittyy samannimiseen näyttelyyn Tikkurilan vanhalla asemalla 11.5.–30.9.2007. Julkaisija: Vantaan kaupunginmuseo. Helsinki: Like, 2007. ISBN 978-952-471-942-1.
 • Shh! : suomalainen underground = den finländska undergrounden / [toimittaja = redaktör: Inkeri Pitkäranta

30.12065 Kokoukset[muokkaa]

 • Heikkinen, V. A. (toim.): Kameleonttikuluttaja ikuista mielihyvää ja unelmaa etsimässä: Food, Sex & Rock'n Roll -seminaarijulkaisu. Haaga instituutin ammattikorkeakoulu, Tutkimuksia 2. Helsinki: Haagainstituutin ammattikorkeakoulu, 2003. ISBN 951-865-080-2.
 • Miettinen, Eeva & Pietiläinen, Saija (toim.): Myyttien hyrinässä: Kulttuurintutkimuksen 11. seminaari Oulun yliopistossa keväällä 2005. Julkaisija: Oulun yliopiston taideaineiden ja antropologian laitos. Oulu: Oulun yliopisto, 2006. ISBN 951-42-8042-3.
 • Seurujärvi-Kari, Irja (toim.): Beaivvi mánát: Saamelaisten juuret ja nykyaika. Kokoelma perustuu Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen vuosittain järjestämiin alkuperäiskansoja käsitteleviin seminaareihin. Tietolipas 164. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. ISBN 951-746-129-1.

30.1208 Taulukot. Tilastot[muokkaa]

 • Liikkanen, Mirja & Hanifi, Riitta & Hannula, Ulla (toim.): Yksilöllisiä valintoja, kulttuurien pysyvyyttä: Vapaa-ajan muutokset 1981–2002. Pohjautuu Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimus 2002:n tuloksiin. Helsinki: Tilastokeskus, 2005. ISBN 952-467-385-1.

30.1209 Historia[muokkaa]

 • Aldrich, Robert (toim.): Rakkaus samaan sukupuoleen: Homoseksuaalisuuden historia. (Gay life and culture: A world history, 2006.) Suomennos: Veli-Pekka Ketola. Helsinki: Multikustannus, 2006. ISBN 952-468-103-X.
 • Ariès, Philippe & Duby, Georges & Chartier, Roger (toim.): Omassa huoneessa: Yksityiselämän historiaa renessanssista valistukseen. (Histoire de la vie privé. III: De la Renaissance aux Lumières. Osa: Formes de la privatisation, 1986.) Suomentanut Johanna Ilmakunnas. Helsinki: Nemo, 2001. ISBN 952-5180-20-4.
 • Haanpää, Riina: Rikosten jäljet: Etsivän työtä yhteisön, suvun ja perheen muistissa. Väitöskirja: Turun yliopisto. Turku: Turun yliopisto, 2008. ISBN 978-951-29-3629-8.
 • Hakulinen, Kerkko & Yli-Jokipii, Pentti: Tanssilavakirja: Tanssista, lavoista ja lavojen tansseista. Helsinki: AtlasArt, 2007. ISBN 978-952-5671-07-0.
 • Harris, John: Hail! Hail! Rock’n’roll: Äärimmäinen opas musiikkiin, myytteihin ja mielettömyyteen. (Hail! Hail! Rock’n’roll: The ultimate guide to the music, the myths and the madness, 2009.) Kuvitus ja graafinen suunnittelu: Hywel Harris. Suomeksi toimittanut Juha Virkki. Jyväskylä: Atena, 2010. ISBN 978-951-796-667-2.
 • Huokuna, Tiina: Vallankumous kotona! Arkielämän visuaalinen murros 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Yliopistopaino, 2006. ISBN 951-570-648-3.
 • Hänninen, Ville & Nummelin, Juri & Teerijoki, Elina: Retrovauvat: Suomalaista lasten historiaa. Helsinki: Ajatus, 2008. ISBN 978-951-20-7651-2.
 • Iso-Markku, Jaana & Kähkönen, Sirpa: Valoa ja varjoa: 90 kuvaa Suomesta. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-21215-7.
 • Kallioniemi, Kari: Blitzistä blairismiin: Englantilainen populaarikulttuuri ja yhteiskunta toisen maailmansodan jälkeen. Turku: k&h, kulttuurihistoria, Turun yliopisto, 2006. ISBN 951-29-3049-8.
 • Kallioniemi, Kari & Salmi, Hannu: Porvariskodista maailmankylään: Populaarikulttuurin historiaa. 2. uudistettu painos. Turku: Turun yliopisto, 1995. ISBN 951-29-0522-1.
 • Knuuttila, Maarit: Pappilan hätävara: Vieraanvaraisuuden taidosta. Helsinki: Arkki, 2006. ISBN 951-618-765-X.
 • Kortti, Jukka: Näköradiosta digiboksiin: Suomalaisen television sosiokulttuurinen historia. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-031-2.
 • Lachman, Gary Valentine: Tajunnan alkemistit: Kuusikymmenluvun mystiikka ja Vesimiehen ajan pimeä puoli. (Turn off your mind: The mystic sixties and the dark side of the age of Aquarius, 2002.) Suomentanut Ike Vil. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-207-5.
 • Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset suomalaiset: Kohtaamisia 1896–1953. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2012. ISBN 978-952-222-331-9.
 • Lönnqvist, Bo (toim.): Arjen säikeet: Aikakuvia arkielämään, sivilisaatioon ja kansankulttuuriin. Jyväskylä: Atena, 2000. ISBN 951-796-170-7.
 • Puistohomot : raportti Helsingin 1960-luvun homokulttuurista / Valdemar Melanko.
 • Miettunen, Katja-Maria: Menneisyys ja historiakuva: Suomalainen kuusikymmentäluku muistelijoiden rakentamana ajanjaksona. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. ISBN 978-952-222-155-1.
 • Nygård, Toivo: Erilaisten historiaa: Marginaaliryhmät Suomessa 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-091-3.
 • Pajala, Mari: Erot järjestykseen! Eurovision laulukilpailu, kansallisuus ja televisiohistoria. Väitöskirja, Turun yliopisto. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen tutkimuksia 88. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2006. ISBN 951-39-2583-8.
 • Rossi, Leena (toim.): Saanko luvan? Iskelmä-Suomen ilmiöitä 1900-luvulla. Turku: k&h, Turun yliopisto, kulttuurihistoria, 2005. ISBN 951-29-2872-8.
 • Ruoho, Iiris & Saarenmaa, Laura: Edunvalvonnasta elämänpolitiikkaan: Naistenlehdet journalismina ja julkisuutena. Tampere: Tampereen yliopisto, journalismin tutkimusyksikkö, 2011. ISBN 978-951-44-8373-8. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Räsänen, Matti & Tuomi-Nikula, Outi: Saksanmaalla: Kansanelämää keskiajalta nykypäivään. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-142-9.
 • Salmi-Niklander, Kirsti: Itsekasvatusta ja kapinaa: Tutkimus Karkkilan työläisnuorten kirjottavasta keskusteluyhteisöstä 1910- ja 1920-luvuilla. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-581-5.
 • Talvio, Otto: Biff! Bang! Pow! Seikkailuja populaarikulttuurissa. Helsinki: Teos, 2007. ISBN 978-951-851-077-5.
 • Itäraja häviää : Venäjän ja Suomen kaksi vuosisataa / Timo Vihavainen