33 Oikeustiede

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

33 Oikeustiede[muokkaa]

 • Tuori, Kaarlo: Foucault’n oikeus: Kirjoituksia oikeudesta ja sen tutkimisesta. Helsinki: WSOY lakitieto, 2002. ISBN 951-670-072-1.

33.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Kemppinen, Jukka: Oikeus kulttuuri-ilmiönä. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1990. ISBN 951-37-0187-5.
 • Tontti, Jarkko & Mäkelä, Kaisa & Gylling, Heta (toim.): Filosofien oikeus 1. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2001. ISBN 951-855-188-X.
 • Tontti, Jarkko & Mäkelä, Kaisa (toim.): Filosofien oikeus 2. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2001. ISBN 951-855-189-8.

33.041 Komiteanmietinnöt[muokkaa]

 • Uskonnonvapauskomitea: Uskonnonvapauskomitean välimietintö. Komiteanmietintö 5:1999. Helsinki: Opetusministeriö, 1999. ISBN 952-442-241-7.
 • Uskonnonvapauskomitea: Uskonnonvapauskomitean mietintö. Komiteanmietintö 1:2001. Helsinki: Opetusministeriö, 2001. ISBN 952-442-207-7.

33.1 Kansainvälinen oikeus[muokkaa]

 • Haapea, Arto (toim.): Ihmisoikeudet 2000-luvulla: Sopimuksia ja asiakirjoja. Julkaisija: Ihmisoikeusliitto. Helsinki: Edita, 2002. ISBN 951-37-3557-5.

33.2 Julkis- ja hallinto-oikeus[muokkaa]

33.21 Valtiosääntöoikeus[muokkaa]

 • Korpijaakko-Labba, Kaisa: Saamelaisten oikeusasemasta Suomessa: Kehityksen pääpiirteet Ruotsin vallan lopulta itsenäisyyden ajan alkuun. Kautokeino: Sámi instituhtta, 2000. ISSN 0332-7779.
 • Saraviita, Ilkka: Suomalainen perusoikeusjärjestelmä. Helsinki: Talentum, 2005. ISBN 952-14-0948-7.
 • Scheinin, Martin: Ihmisoikeudet Suomen oikeudessa: Valtiosääntöoikeudellinen tutkimus kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valtionsisäisestä voimassaolosta sekä ihmisoikeus- ja perusoikeusnormien sovellettavuudesta Suomen oikeusjärjestyksessä]]. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 1991. ISBN 951-855-121-9.

33.27 Kirkko-oikeus[muokkaa]

 • Toivonen, Raimo: Uskonnonvapauslaki, hautaustoimilaki, peruskoululaki 13 §: Kriittinen tutkimus. Jämsä: Raimo Toivonen, 2008.
 • Yhteenveto uskonnonvapauskomitean välimietinnöstä (KM 1999:5) saaduista lausunnoista. Helsinki: Opetusministeriö, 2000. ISBN 952-442-272-7.
 • Yhteenveto uskonnonvapauskomitean mietinnöstä (KM 2001:1) saaduista lausunnoista. Helsinki: Opetusministeriö, 2001. ISBN 952-442-351-0.

33.24 Sosiaalioikeus[muokkaa]

 • Tuori, Kaarlo & Kotkas, Toomas: Sosiaalioikeus. 4. uudistettu painos. Helsinki: WSOYPro, 2008. ISBN 978-951-0-33836-0.

33.31 Perhe- ja holhousoikeus[muokkaa]

 • Kangas, Urpo: Ihmisen nimi: Nimenmääräytymisen oikeudelliset rajat. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1991. ISBN 951-640-524-X.
 • Kangas, Urpo: Suomen nimioikeus: Lyhyt oppimäärä. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1998. ISBN 952-14-0190-7.

33.33 Esine- ja velvoiteoikeus[muokkaa]

 • Tepora, Jarno & Kaisto, Janne & Hakkola, Esa: Esinevakuudet. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 2009. ISBN 978-952-99823-9-4.

33.3309 Historia[muokkaa]

 • Korpijaakko, Kaisa: Saamelaisten oikeusasemasta Ruotsi-Suomessa: Oikeushistoriallinen tutkimus Länsi-Pohjan Lapin maankäyttöoloista ja -oikeuksista ennen 1700-luvun puoliväliä. Väitöskirja: Lapin korkeakoulu. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1989. ISBN 951-640-440-5.

33.34 Immateriaalioikeudet[muokkaa]

 • Nummelin, Juri (toim.): Piraatti vai kirjailija? Tekijän oikeuksia mittaamassa. Helsinki: Avain, 2011. ISBN 978-951-692-858-9.

33.5 Rikosoikeus[muokkaa]

33.509 Historia[muokkaa]

 • Aurejärvi, Erkki: Erään murhan anatomia: Suomalainen tupakkatuomio. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-670-094-2.

33.58 Kriminaalipolitiikka. Vankeinhoito[muokkaa]

 • Foucault, Michel: Tarkkailla ja rangaista. (Surveiller et punir, 1975.) Suomentanut Eevi Nivanka. Helsingissä: Otava, 2005 (1. painos 1980). ISBN 951-1-20616-8.