37 Sosiaalipolitiikka

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

37 Sosiaalipolitiikka[muokkaa]

 • Helander, Voitto: Kolmas sektori: Käsitteistöstä, ulottuvuuksista ja tulkinnoista. Helsinki: Gaudeamus, 1998 (3. painos 2002). ISBN 951-662-735-8.
 • Julkunen, Raija: Suunnanmuutos: 1990-luvun sosiaalipoliittinen reformi Suomessa. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-089-9.
 • Kananoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.): Sosiaalityön käsikirja. 3. uudistettu painos. Helsinki: Tietosanoma, 2011. ISBN 978-951-885-338-4.
 • Kuusi, Pekka: 60-luvun sosiaalipolitiikka. Porvoo: WSOY, 1961 (5. painos 1968).
 • Saari, Juho (toim.): Hyvinvointivaltio: Suomen mallia analysoimassa. 3. korjattu painos (1. painos 2005). Helsinki: Yliopistopaino, 2009. ISBN 978-952-495-152-4.
 • Savikuja, Jari: Johdatus yhteiskuntapolitiikkaan. 3. uudistettu painos. Joensuu: Joensuun yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos, 2005. ISBN 952-458-594-4.
 • Siipi, Jouko: Ryysyrannasta hyvinvointivaltioon: Sosiaalinen kehitys itsenäisessä Suomessa. Helsinki: Tammi, 1967.

37.09 Historia[muokkaa]

 • Karisto, Antti, Takala, Pentti & Haapola, Ilkka: Matkalla nykyaikaan: Elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan muutos Suomessa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998 (4. painos 2006). ISBN 951-0-21146-X.

37.2 Sosiaaliturvapolitiikka[muokkaa]

 • Raunio, Kyösti: Olennainen sosiaalityössä. 2. uudistettu laitos. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-102-9.

37.209 Historia[muokkaa]

 • Jaakkola, Jouko ym.: Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva: Suomalaisten sosiaalisen turvan historia. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 1994. ISBN 951-747-070-3.

37.201 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.): Sosiaalityö ja teoria. Jyväskylä: PS-kustannus, 2009. ISBN 978-952-451-398-2.

37.5 Asuntopolitiikka[muokkaa]

 • Anderson, Nels: Kulkumiehet: Hobojen elämää 20-luvun Amerikassa. (The hobo: The sociology of the homeless man, 1923.) Suomentanut Leevi Lehto. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1988. ISBN 951-860-873-3.

37.8 Kuluttajapolitiikka[muokkaa]

 • Honkasalo, Laura: Nuukaillen, eli Kuinka pelastin kukkaroni ja maailman. Helsinki: Kirjapaja, 2014. ISBN 978-952-247-439-1.
 • Schönburg, Alexander von: Tyylikkään köyhäilyn taito. (Die Kunst des stilvollen Verarmens, 2005.) Suomentanut Raija Nylander. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-475-3.