38 Kasvatus. Opetus. Kasvatustiede

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

38 Kasvatus. Opetus. Kasvatustiede[muokkaa]

 • Antikainen, Ari: Kasvatus, elämänkulku ja yhteiskunta. Helsinki Porvoo: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22855-9.
 • Antikainen, Ari & Rinne, Risto & Koski, Leena: Kasvatussosiologia. 3. uudistettu painos. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-31124-3.
 • Hämäläinen, Juha & Nivala, Elina: Kasvatustiede: Pedagogisen ihmistyön tiede. Kuopio: Unipress, 2008. ISBN 978-951-579-055-2.
 • Itkonen, Matti: Ihminen, mikä ja kuka olet? Filosofisia polkuja kasvatukseen, kasvuun ja olemiseen. Tampere: Tampere University Press, 2001. ISBN 951-44-5041-8. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Rinne, Risto & Kivirauma, Joel & Lehtinen, Erno: Johdatus kasvatustieteisiin. 5. uudistettu painos. Porvoo Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28904-3.
 • Siljander, Pauli (toim.): Kasvatus ja sivistys. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-662-796-X.

38.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Aittola, Tapio (toim.): Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-952-495-223-1.
 • Hirsjärvi, Sirkka & Huttunen, Jouko: Johdatus kasvatustieteeseen. 4. uudistettu laitos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995 (8. painos 2001). ISBN 951-0-20512-5.
 • Huttunen, Markku: Kasvatustieteen edistymisen käsite ja tieteen edistymisen teoriat. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos, 1988. ISBN 951-880-187-8.
 • Puolimatka, Tapio: Kasvatus ja filosofia. 2. uudistettu painos. Helsinki: Kirjayhtymä, 1996 (3. painos 1999). ISBN 951-26-4249-2.
 • Puolimatka, Tapio: Kasvatuksen mahdollisuudet ja rajat. 2. uudistettu painos (1. painos 1999). Helsinki: Suunta-kirjat, 2010. ISBN 978-951-619-532-5.
 • Siljander, Pauli: Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-18439-3.
 • Takala, Tuomas (toim.): Kasvatussosiologia. 4. uudistettu painos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995 (6. painos 1999). ISBN 951-0-20513-3.

38.2 Opetusoppi[muokkaa]

 • Kalli, Pekka & Malinen, Anita (toim.): Konstruktivismi ja realismi. Helsinki: Kansanvalistusseura: Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, 2005. ISBN 951-9140-21-2.

38.29 Eri alojen opetusoppi[muokkaa]

 • Ahonen, Sirkka & Siikaniva, Anu (toim.): Eurooppalainen ulottuvuus: Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 6.2.2004. Helsinki: Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos, 2004. ISBN 952-10-1984-0.
 • Lavonen, Jari (toim.): Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys: Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 3.2.2006. Osat 1 ja 2. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2007. ISBN 978-952-10-3855-6, ISBN 978-952-10-3856-3.
 • Sakaranaho, Tuula & Jamisto, Annukka (toim.): Monikulttuurisuus ja uudistuva katsomusaineiden opetus. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos, 2007. ISBN 978-952-10-3948-5.

38.291 Filosofian ja psykologian opetusoppi[muokkaa]

 • Elo, Pekka & Heinlahti, Kaisa & Kabata, Miika (toim.): Hyvän elämän katsomustieto: Rakennamme uutta opetussuunnitelmaa. Feto ry:n vuosikirja 2003. Helsinki: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat, 2003. ISBN 952-91-5436-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Elo, Pekka & Honkala, Satu & Salmenkivi, Eero (toim.): Hyvän osaamisen katsomustieto: Uudesta opetussuunnitelmasta. Feto ry:n vuosikirja 2004. Helsinki: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat, 2004. ISBN 952-99327-0-7.
 • Elo, Pekka & Hulkki, Erkki & Kaila, Eero (toim.): Kaikki virtaa: Elämänkatsomustiedon perusta ja tulevaisuus. Feto ry:n vuosikirja 2006. Helsinki: Opetushallitus: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat: Suomen humanistiliitto, 2006. ISBN 952-13-2946-7.
 • Elo, Pekka & Simola, Hannu (toim.): Arvot, hyveet ja tieto: Elämänkatsomustiedon opetuksen 10-vuotisjuhlakirja. Julkaisija: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1741-0.
 • Honkala, Satu & Salmenkivi, Eero (toim.): Hyvän opettamisen kaksi vuosikymmentä: Feto 20 vuotta. Feto ry:n vuosikirja 2005. Helsinki: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat, 2005. ISBN 952-99327-1-5.
 • Kallioniemi, Arto & Salmenkivi, Eero (toim.): Katsomusopetuksen kehittämishaasteita: Opettajankoulutuksen tutkinnonuudistuksen virittämää keskustelua. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia. Helsinki: Yliopistopaino, 2007. ISBN 978-952-10-3598-2. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Kamppinen, Matti (toim.): ET: Elämänkatsomustieto. Helsinki: Gaudeamus, 1987. ISBN 951-662-427-8.

38.293 Yhteiskuntatieteiden opetusoppi[muokkaa]

 • Elo, Pekka ym. (toim. ja käännös): Ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja. Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja. Helsinki: Opetusministeriö, 2000. ISBN 952-442-276-X.

38.3 Opiskelutekniikka[muokkaa]

 • Hakala, Juha T.: Uusi graduopas: Melkein maisterin entistä ehompi niksikirja. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-046-6.
 • Kangasharju, Helena & Majapuro, Marketta: Tutkimusraportin kirjoittaminen. Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulu, 2005. ISBN 951-791-951-4.
 • Kniivilä, Sonja & Lindblom-Ylänne, Sari & Mäntynen, Anne: Tiede ja teksti: Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Porvoo Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-30060-2.
 • Tuomi, Jouni: Tutki ja lue: Johdatus tieteellisen tekstin ymmärtämiseen. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-26-5640-0.

38.4 Yliopistot. Korkeakoulut[muokkaa]

38.5 Koululaitos[muokkaa]

 • Hoikkala, Tommi & Paju, Petri: Apina pulpetissa: Ysiluokan yhteisöllisyys. Helsinki: Nuorisotutkimusseura: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-304-7.

38.6 Aikuiskoulutus. Vapaa sivistystyö[muokkaa]

 • Suoranta, Juha & Kauppila, Juha & Rekola, Hilkka: Aikuiskasvatuksen risteysasemalla: Johdatus aikuiskasvatukseen. 2. uudistettu painos. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2008. ISBN 978-952-219-048-2.