87 Kielitiede

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

87 Kielitiede[muokkaa]

 • Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja (toim.): Kieli, diskurssi & yhteisö. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, soveltavan kielentutkimuksen keskus, 2000. ISBN 951-39-0664-7.

87.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Hintikka, Jaakko: Kieli ja mieli: Katsauksia kielifilosofiaan ja merkityksen teoriaan. Helsingissä: Otava, 1982. ISBN 951-1-06757-5.
 • Lotman, Juri: Merkkien maailma: Kirjoitelmia semiotiikasta. Suomennosvalikoima. Suomentaneet Erkki Peuranen, Paula Nieminen ja Jukka Mallinen. Helsinki: SN-kirjat, 1989 (2. tarkistettu painos 1990). ISBN 951-615-708-4.
 • Moore, Christopher J.: Oudot sanat. (In other words: A language lover’s guide to the most intriguing words around the world, 2004.) Suomentanut Tarja Kontro. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-20808-X.

87.038 Sanakirjat[muokkaa]

 • Alhoniemi, Alho: Sivistyssanakirja. 8. uudistettu painos. Espoo: Weilin + Göös, 1997. ISBN 951-35-6421-5.
 • Hakulinen, Auli & Ojanen, Jussi: Kielitieteen ja fonetiikan termistöä. 3. painos (1. painos 1976). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1993. ISBN 951-717-783-6.
 • Koukkunen, Kalevi (päätoim.): Iso sivistyssanakirja. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30879-X.
 • Koukkunen, Kalevi (päätoim.): Taskusivistyssanakirja. Perustuu teoksen Iso sivistyssanakirja 2. painoksen päivitettyyn aineistoon. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-33165-1.
 • Nurmi, Timo & Rekiaro, Ilkka & Rekiaro, Päivi: Suomen kielen sivistyssanakirja. 5. tarkistettu painos. Helsinki: Gummerus, 2004. ISBN 951-20-6559-2.
 • Turtia, Kaarina: Otavan uusi sivistyssanakirja. Helsingissä: Otava, 2005 (3. painos 2010). ISBN 951-1-18397-4.

87.5 Kielenkääntäminen. Tulkkaus[muokkaa]

 • Helin, Irmeli (toim.): Kääntäjä yrittäjänä: Itsenäisen kääntäjän uudistettu opas. Uudistettu laitos. Helsingin yliopiston käännöstieteellisiä julkaisuja 5. Helsinki: Helsingin yliopisto, monikielinen ammattiviestintä, 2006. ISBN 952-10-3343-6.
 • Ingo, Rune: Kääntämisen teoriaa ja sen sovellusta. Åbo: R. Ingo, 1981. ISBN 951-99301-9-1.
 • Ingo, Rune: Lähtökielestä kohdekieleen: Johdatusta käännöstieteeseen. Helsinki: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16008-3.
 • Korimo-Girod, Nina (toim.): Kontrastiivinen tarkastelu kääntäjän apuna. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1997. ISBN 951-45-7855-4.
 • Rikman, Kristiina (toim.): Suom. huom. Kirjoituksia kääntämisestä. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30831-5.
 • Tommola, Jorma (toim.): Kieli, teksti ja kääntäminen. Turku: Turun yliopisto, englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus, 2004. ISBN 951-29-2601-6.

87.9 Etymologia. Onomastiikka[muokkaa]

 • Mikkonen, Pirjo (toim.): Sukunimi? Etunimi? Maahanmuuttajien nimijärjestelmistä. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2002. ISBN 951-9475-96-6.