Historian bibliografia

Wikiaineistosta
(Ohjattu sivulta 96 Etelä-Euroopan historia)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

00.1 Kirjoitus[muokkaa]

00.109 Historia[muokkaa]

 • Adkins, Lesley & Adkins, Roy: Hieroglyfikirja: Opi lukemaan ja kirjoittamaan muinaisten egytiläisten tapaan. (The little book of Egyptian hieroglyphs, 2001.) Suomentanut Jaana Toivari-Viitala. Jyväskylä: Atena, 2003. ISBN 951-796-322-X.

90 Historiantutkimus. Yleinen kulttuurihistoria Yleinen sotahistoria. Yleinen arkeologia[muokkaa]

 • Ahtiainen, Pekka (toim.): Historia nyt: Näkemyksiä suomalaisesta historiantutkimuksesta. Historiallisen yhdistyksen 100-vuotisjuhlajulkaisu. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16691-X.
 • Blåfield, Antti (toim.): Historian käyttö ja väärinkäyttö. Helsinki: Siltala, 2016. ISBN 978-952-234-357-4.
 • Bryson, Bill: Peremmälle! Lyhyt historia lähes kaikesta kotona. (At home: A short history of private life, 2010.) Suomentaneet Laura Beck ja Tarja Kontro. Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-36967-8.
 • Chaline, Eric: Maailmanhistorian suurimmat petokset. (History's greatest deceptions: And the people who planned them). Helsinki: Schildts, 2011. ISBN 978-951-50-2122-9.
 • Eskola, Matti (päätoim.): Studia: Studia-tietokeskus. 4, Historia ja yhteiskunta. Espoo: Weilin + Göös, 1995 (4. painos 2001). ISBN 951-35-5610-7.
 • Grimberg, Carl: Kansojen historia. Osa 23, Rikas länsi. (Verdenshistorien.) Kirjoittanut Erling Bjøl. Suomentaneet Pentti Haapakoski ja Kari Vähäpassi. Toimitustyö: Kaarina Visakanto. 3. uudistettu laitos (edellinen uudistettu laitos ilmestynyt 1956–1964). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1985. ISBN 951-0-09751-9.
 • Grönholm, Pertti & Sivula, Anna (toim.): Medeiasta pronssisoturiin: Kuka tekee menneestä historiaa?. Turku: Turun historiallinen yhdistys, 2010. ISBN 978-952-99637-5-1.
 • Heikkinen, Antero: Ihminen historian rakenteissa: Mikrohistorian näkökulma menneisyyteen. Helsinki: Yliopistopaino, 1993. ISBN 951-570-149-X.
 • Dialogus : historian taito : juhlakirja Matti Männikölle hänen täyttäessään 65 vuotta 5. joulukuuta 2002 / toimittaneet Meri Heinonen ... [et al.].
 • Hughes, J. Donald: Maailman ympäristöhistoria. (An environmental history of the world: Humankind’s changing role in the community of life, 2002.) Suomentanut Jyrki Vainonen. Esipuhe: Mikko Saikku. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-228-2.
 • Hietaniemi, Tapani ym.: Feodalismi: Uuden ajan käsite, keskiajan ilmiö, maailmanhistorian kategoria. Tampere: Vastapaino, 1997. ISBN 951-768-026-0.
 • Hyvämäki, Lauri ym. (toim.): Oman ajan historia ja politiikan tutkimus. Omistetaan professori L. A. Puntilalle hänen 60-vuotispäivänään 24.8.1967. Helsinki: Otava, 1967.
 • Ihmisen suku 1: Ensimmäiset ihmiset. (The illustrated history of humankind. Volume 1: The first humans, 1993.) Päätoimittaja: Göran Burenhult. Asiantuntijat: Ari Siiriäinen, Juha Valste. Suomentajat: Jukka Jääskeläinen, Juha Valste. Helsinki: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18779-8.
 • Ihmisen suku 2: Kivikauden ihmiset. (The illustrated history of humankind. Volume 1: The first humans, 1993.) Päätoimittaja: Göran Burenhult. Asiantuntijat: Ari Siiriäinen, Juha Valste. Suomentajat: Jukka Jääskeläinen ym. Helsinki: WSOY, 1994. ISBN 951-0-18780-1.
 • Ihmisen suku. 3, Etruskeista viikinkeihin. (The illustrated history of humankind.) Päätoimittaja: Göran Burenhult. Asiantuntijat: Ari Siiriäinen, Juha Valste. Suomentajat: Jukka Jääskeläinen ym. Helsinki: WSOY, 1994. ISBN 951-0-18781-X.
 • Ihmisen suku. 4, Mayoista maoreihin. (The illustrated history of humankind.) Päätoimittaja: Göran Burenhult. Asiantuntijat: Ari Siiriäinen, Eija Kämäräinen, Juha Valste. Suomentajat: Jukka Jääskeläinen ym. Helsinki: WSOY, 1995. ISBN 951-0-18782-8.
 • Ihmisen suku. 5, Nykyiset alkuperäiskansat. (The illustrated history of humankind.) Päätoimittaja: Göran Burenhult. Asiantuntijat: Jukka Siikala, Juha Valste, Pauli Kajanoja. Suomentajat: Jukka Jääskeläinen ym. Helsinki: WSOY, 1995. ISBN 951-0-18783-6.
 • Immonen, Kari: Historian läsnäolo. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A 51. Turun yliopisto, historian laitos, Julkaisuja n:o 26. Turku: Turun yliopisto, kulttuurihistoria, 1996. ISBN 951-29-0035-1.
 • Kettunen, Pauli & Kultanen, Auli & Soikkanen, Timo (toim.): Jäljillä: Kirjoituksia historian ongelmista. Juhlakirja Jorma Kalelalle hänen 60-vuotispäivänään 12.11.2000. Turku: Kirja-Aurora, 2000. ISBN 951-29-1802-1.
 • Kostiainen, Auvo (toim.): Ihminen ja luonto. Turun yliopiston historian laitos järjesti 24.–25.9.1982 XV kansainvälisten kysymysten seminaarin, jonka aiheeksi oli valittu ”Ihminen ja luonto”. Turku: Turun yliopiston historian laitos, 1983. ISBN 951-642-402-3.
 • Kouri, Erkki: Historiankirjoitus, politiikka, uskonto. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1990. ISBN 951-680-149-8.
 • Lehtonen, Tuomas M. S. (toim.): Lopun leikit: Uskon, historian ja tieteen eskatologiat. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-773-0.
 • Maalouf, Amin: Maailma järkkyy. (Le dérèglement du monde, 2009.) Suomentanut Lotta Toivanen. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-36870-1.
 • Marjomaa, R. & Nurmiainen, J. & Weiss, H. (toim.): Ilmestyskirjan ratsastajat: Sota, nälkä, taudit ja kuolema historiassa. Tampereella: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-065-1.
 • Menneisyyden arvoitukset. (Les mystères du monde.) Suomentajat: Marja Huuskonen, Ulla Jokinen, Annikki Suni. Helsinki: Valitut palat, 1977. ISBN 951-9078-33-9.
 • Nurminen, Marjo T.: Tiedon tyttäret: Oppineita eurooppalaisia naisia antiikista valistukseen. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-31824-9.
 • Otavan suuri maailmanhistoria 8. Sydänkeskiaika. Päätoimittaja Erling Bjøl. Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 1984. ISBN 951-1-07825-9.
 • Otavan suuri maailmanhistoria 12. Valistuksen aika. Päätoimittaja Erling Bjøl. Toimituskunta: Stig Boberg, Göran Malmqvist. Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 1985. ISBN 951-1-08415-1.
 • Otavan suuri maailmanhistoria 13. Suuret vallankumoukset. Päätoimittaja Erling Bjøl. Toimituskunta: Stig Boberg, Göran Malmqvist. Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 1985. ISBN 951-1-08772-X.
 • Otavan suuri maailmanhistoria 15. Imperialismin aika. Päätoimittaja Erling Bjøl. Toimituskunta: Stig Boberg, Göran Malmqvist. Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 1986. ISBN 951-1-09016-X.
 • Persson, Åke: Maailman pisin pajunköysi : 101 historiallista harhakäsitystä.
 • Piekalkiewicz, Janusz: Kadonneen kullan jäljillä. (Da liegt Gold: Verborgene Schätze in aller Welt, 1971.) Suomentanut Leo Hyvönen (1. painos 1972). Hämeenlinna: Karisto, 1991. ISBN 951-23-3070-9.
 • Prause, Gerhard: Historian harhaluuloja ja totena esitettyjä taruja. (Niemand hat Kolumbus ausgelacht: Populäre Irrtümer der Geschichte richtiggestellt, 1969.) Suomentanut Antti Nuuttila. Porvoo Helsinki: WSOY, 1969.
 • Lapset historiakulttuurin kuluttajina / Jukka Rantala
 • Rubinstein, William D.: Historian suuret arvoitukset: Yllättäviä päätelmiä ja hämmästyttäviä paljastuksia. (Shadow pasts: History’s mysteries, 2007.) Suomentanut Ritva Liljamo. Helsinki: Edita, 2008. ISBN 978-951-37-5310-8.
 • Rydén, Daniel: Maailmassa on virhe: 101 historiallista kömmähdystä. (01 historiska misstag, 2012.) Suomeksi toimittanut Panu Väänänen. Suomentanut Antti Immonen. Jyväskylä: Atena, 2014. ISBN 978-952-300-079-7.
 • Sarsila, Juhani: Historian väärennöksiä ja väärentämisen historiaa. 2., korjattu ja laajennettu laitos. Helsingissä: Otava, 1988. ISBN 951-1-09981-7.
 • Seppä, Tuomas ym. (toim.): Historian alku: Historianfilosofia, aatehistoria, maailmanhistoria. Helsinki: Tutkijaliitto, 1993. ISBN 951-9297-91-X.
 • Soikkanen, Timo & Vares, Vesa (toim.): Kuva ja historia. Turku: Turun yliopisto, 1996. ISBN 951-29-0933-2.
 • Suuri maailmanhistoria. 1, Esihistoria, Egypti, Etu-Aasia, Persia, Hellas, Rooma. (Die grosse illustrierte Weltgeschichte, 1964.) Toimittanut Herbert Michaelis. Suomalainen toimituskunta: Kauko Pirinen, Vilho Niitemaa & Juhani Paasivirta. Kirjoittajakunta: Franz Altheim ym. Suomentaneet Raili Kivinen, Juhani Pietiläinen, Marja Itkonen-Kaila & Hertta Rovio. Helsinki: Kirjayhtymä, 1967.
 • Suuri maailmanhistoria. 2, Intia, Kiina, Japani, Muinais-Amerikka, Keski- ja Etelä-Afrikka,Islam, Keskiaika. (Die grosse illustrierte Weltgeschichte, 1964.) Toimittanut Herbert Michaelis. Suomalainen toimituskunta: Kauko Pirinen, Vilho Niitemaa & Juhani Paasivirta. Kirjoittajakunta: Franz Altheim ym. Suomennokset: Helinä Kuusiola ym. Helsinki: Kirjayhtymä, 1968.
 • Suuri maailmanhistoria. 3, Uuden ajan alku, Itsevaltius ja valistus, Euroopan muodonvaihdos. (Die grosse illustrierte Weltgeschichte, 1964.) Toimittanut Herbert Michaelis. Suomalainen toimituskunta: Kauko Pirinen, Vilho Niitemaa & Juhani Paasivirta. Kirjoittajakunta: Franz Altheim ym. Suomennokset: Marja Itkonen-Kaila, Taisto Nieminen & Pertti Luntinen. Helsinki: Kirjayhtymä, 1969.
 • Suuri maailmanhistoria. 4, Amerikan Yhdysvallat, Latinalainen Amerikka 1800-luvulla, Venäjän kehitys 1800- ja 1900-luvuilla, Imperialismin aikakausi, Maailmanhistorian kehitys 1920–1945, Maailmanhistoria 1945–1969. (Die grosse illustrierte Weltgeschichte, 1964.) Toimittanut Herbert Michaelis. Suomalainen toimituskunta: Kauko Pirinen, Vilho Niitemaa & Juhani Paasivirta. Kirjoittajakunta: Franz Altheim ym. Toimittaja: Marketta Ruoppila-Martinsen. Suomennokset: Taisto Nieminen, Markku Järvinen, Pertti Luntinen & Anelma Järvinen. Helsinki: Kirjayhtymä, 1970.
 • Tommila, Päiviö: Suomen historiankirjoitus: Tutkimuksen historia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-15304-4.
 • Suomalaiset ja historia / Pilvi Torsti.
 • Vento, Mikko (toim.): Maan piiri ja elonkehä: Professori Heikki Kirkisen juhlakirja. Joensuu: Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta, 1997. ISBN 951-708-544-3.
 • Viikari, Matti: Historiallinen ajattelu, edistys ja yhteiskunta. Toimittaneet Tapani Hietaniemi, Tuomas M. S. Lehtonen ja työryhmä. Helsinki: Tutkijaliitto, 1995. ISBN 951-9297-97-9.

90.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Vallan teoriat historiantutkimuksessa / [toim. Ilana Aalto
 • Ahtiainen, Pekka ym. (toim.): Historia, sosiologia ja Suomi: Yhteiskuntatutkimus itseymmärryksen jäljillä. Helsinki: Hanki ja jää, 1994. ISBN 951-8916-48-9.
 • Ahtiainen, Pekka & Tervonen, Jukka: Menneisyyden tutkijat ja metodien vartijat: Matka suomalaiseen historiankirjoitukseen. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1996. ISBN 951-710-039-6.
 • Andersson, Marja & Anttila, Anu-Hanna & Rantanen, Pekka (toim.): Kahden muusan palveluksessa: Historiallisen sosiologian lähtökohdat ja lähestymistavat. Turku: Turun historiallinen yhdistys, 2005. ISBN 952-99637-0-X.
 • Autio, Sari, Katajala-Peltomaa, Sari & Vuolanto, Ville (toim.): Historioitsijan arki ja tutkimuksen prosessi. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-094-5.
 • Bloch, Marc: Historian puolustus. (Apologie pour l’histoire, ou Métier d’historien, 1949.) Suomennos: johdanto, luvut I–V: Ossi Lehtiön suomennoksen pohjalta toimittaneet Elina Suolahti ja Martti Berger. Helsinki: Artemisia, 2003. ISBN 951-97294-4-5.
 • Fingerroos, Outi (toim.): Muistitietotutkimus: Metodologisia kysymyksiä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-860-1.
 • Ginzburg, Carlo: Johtolankoja: Kirjoituksia mikrohistoriasta ja historiallisesta metodista. Suomentanut Aulikki Vuola. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-679-3.
 • Haapala, Pertti: Sosiaalihistoria: Johdatus tutkimukseen. Suomen historiallinen seura, 1989. ISBN 951-8915-24-5.
 • Halmesvirta, Anssi: Kiista historian selittämisestä: Analyyttistä historianfilosofiaa vuosina 1950–1965. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston historian laitos, 1983. ISBN 951-679-017-8.
 • Heikkinen, Antero: Historiantutkimuksen päämäärät ja menetelmät. Helsinki: Gaudeamus, 1974. ISBN 951-662-075-2.
 • Historiallisen ajattelun historia / Antero Heikkinen.
 • Häggman, Kai: Johdatus perhehistoriaan. Helsingin yliopiston historian laitoksen julkaisuja 11. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1996. ISBN 951-45-7399-4.
 • Kaartinen, Marjo & Korhonen, Anu: Historian kirjoittamisesta. Turku: Kirja-Aurora, 2005. ISBN 951-29-2891-4.
 • Kalela, Jorma: Aika, historia ja yleisö: Kirjoituksia historiantutkimuksen lähtökohdista. Turku: Turun yliopisto, poliittinen historia, 1993. ISBN 951-29-0049-1.
 • Kalela, Jorma: Argumentaatio ja rekonstruktio tutkimusprosessissa. Turku: Turun yliopisto, poliittinen historia, 1993. ISBN 951-29-0031-9.
 • Kalela, Jorma: Historiantutkimus ja historia. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-662-793-5.
 • Kalela, Jorma & Lindroos, Ilari (toim.): Jokapäiväinen historia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001. ISBN 951-746-308-1.
 • Kangas, Sini & Hietala, Marjatta & Ylikangas, Heikki (toim.): Historia eilen ja tänään: Historiantutkimuksen ja arkeologian suunnat Suomessa 1908–2008. Helsinki: Suomen tiedeseura, 2009. ISBN 978-951-653-370-7.
 • Katajala, Kimmo: Historiikinkirjoittajan opas. Julkaissut Suomen historiallinen seura. Suomi 152. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. ISBN 951-717-626-0.
 • Kouri, E. I.: Länsisaksalainen historiankirjoitus toisesta maailmansodasta nykypäivään. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, historian laitos,, 1988. ISBN 951-680-081-5.
 • Kuparinen, Eero (toim.): Työkalut riviin: Näkökulmia yleisen historian tutkimusmenetelmiin. Turku: Turun yliopisto, yleinen historia, 1997. ISBN 951-29-1091-8.
 • Kurth, Rami & Soikkanen, Timo (toim.): Yksilö ja yhteisö: Henkilöhistoriallinen keskustelu Suomessa 1930-luvulta 2000-luvulle. Turku: Turun yliopisto, poliittisen historian laitos, 2006. ISBN 951-29-3164-8.
 • Lakomäki, Sami & Latvala, Pauliina & Laurén, Kirsi (toim.): Tekstien rajoilla: Monitieteisiä näkökulmia kirjoitettuihin aineistoihin. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2011. ISBN 978-952-222-268-8.
 • Lamberg, Marko & Lahtinen, Anu & Niiranen, Susanna (toim.): Keskiajan avain. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-951-746-953-1.
 • Lappalainen, Jussi T.: Haluatko historiankirjoittajaksi?. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-410-X.
 • Mustakallio, Katariina (toim.): Hyveestä, tiedosta ja vallasta: Aatehistoriallisia tutkielmia. Historiallisen yhdistyksen julkaisuja 3. Helsinki: Historiallinen yhdistys, 1987. ISBN 951-99806-9-5.
 • Myyryläinen, Marja: Totta ja tarua: Kirja menneisyydestä kirjoittavalle. Tampere: Pilot-kustannus, 2008. ISBN 978-952-464-812-7.
 • Nevakivi, Jukka & Hentilä, Seppo & Haataja, Lauri: Poliittinen historia: Johdatus tutkimukseen. Helsinki: Finn Lectura, 1993. ISBN 951-8905-69-X.
 • Nyyssönen, Jukka: Ambivalenssista rajan kunnioitukseen: Kolttasaamelaisten ja suomalaisten kulttuuristen rajojen valvonta. Perustuu Journal of Northern Studies (2009:1, 43–54) aikakauskirjassa julkaistuun artikkeliin The control of the cultural borders between the Finns and the Skolt Sami. From ambivalence to respect for the border. Oulu: Osuuskunta Jyväs-Ainola, 2010. ISBN 978-952-5353-44-0.
 • Peltonen, Matti (toim.): Ariès ja historian salaisuus. Turku: Turun historiallinen yhdistys, 2013. ISBN 978-952-7045-00-8.
 • Rahikainen, Marjatta (toim.): Matkoja moderniin: Lähikuvia suomalaisten elämästä. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1996. ISBN 951-710-046-9.
 • Renvall, Pentti: Nykyajan historiantutkimus. 2. painos (1. painos 1965). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-11866-4.
 • Saari, Juho (toim.): Historiallinen käänne: Johdatus pitkän aikavälin historian tutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-940-7.
 • Salmi, Hannu: Elokuva ja historia. Julkaisija: Suomen elokuva-arkisto. Helsinki: Painatuskeskus, 1993. ISBN 951-37-1017-3.
 • Setälä, Päivi & Suvanto, Pekka & Viikari, Matti (toim.): Historiankirjoituksen historia. Helsinki: Gaudeamus, 1983. ISBN 951-662-331-X.
 • Tiainen, Jorma & Nummela, Ilkka (toim.): Historiaa tutkimaan. Jyväskylä: Atena, 1996. ISBN 951-796-017-4.
 • Ukkonen, Taina: Menneisyyden tulkinta kertomalla: Muistelupuhe oman historian ja kokemuskertomusten tuottamisprosessina. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-228-X.
 • Ylikangas, Heikki: Mitä on historia ja millaista sen tutkiminen. Helsinki: Art House, 2015. ISBN 978-951-884-548-8.

90.02 Historialliset maailmankartat ja -kartastot[muokkaa]

 • Kinder, Hermann & Hilgemann, Werner & Hergt, Manfred: Maailmanhistorian atlas Ranskan vallankumouksesta nykypäivään. (DTV-Atlas zur Weltgeschichte. Band 2, Von der Französischen Revolution bis zur Gegenwart, 2009.) Suomentanut Mervi Ovaska. Helsinki: Ajatus, 2009. ISBN 978-951-20-7568-3.

90.03 Hakuteokset[muokkaa]

 • Halmesvirta, Anssi ym.: Historian sanakirja. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1997 (4. painos 2007). ISBN 951-20-5089-7.
 • Nenonen, Kaisu-Maija & Teerijoki, Ilkka: Historian suursanakirja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22044-2.

90.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Ahtiainen, Marketta ym.: Kansainvälisten suhteiden aikakirja. 8. uudistettu painos. Helsinki: Edita, 2007. ISBN 978-951-37-5086-2.
 • Arola, Pauli ym.: Kansalainen ja Eurooppa. 5. uudistettu painos. Helsinki: Edita, 2011. ISBN 978-951-37-5866-0.
 • Heikkonen, Esko & Ojakoski, Matti & Väisänen, Jaakko: Muutosten maailma. 5, Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan. Lukion historia. Helsinki: WSOY oppimateriaalit, 2006. ISBN 951-0-30652-5.

90.1 Historianfilosofia. Kulttuurifilosofia[muokkaa]

Historianfilosofia[muokkaa]

 • Burckhardt, Jakob: Maailmanhistorian näköaloja. (Weltgeschichtliche Betrachtungen, 1905.) Rudolf Marxin julkaisemasta laitoksesta suomentanut Eino E. Suolahti. Helsinki: Otava, 1951.
 • Fukuyama, Francis: Historian loppu ja viimeinen ihminen. (The end of history and the last man, 1992.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-17864-0.
 • Heikkinen, Antero: Vallan tulkit: Historiallinen ajattelu Euroopassa antiikin päivinä ja varhaiskeskiajalla (n. 500 eKr.–1000 jKr.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. ISBN 978-952-222-076-9.
 • Ihmistieteet ja historia / toim. Kari Immonen
 • Kirkinen, Heikki: Historian rakenteet ja voimat: Johdatus historianfilosofiaan. Helsinki: Kirjayhtymä, 1987. ISBN 951-26-2793-0.
 • Voiko historiaa hyvittää? : historiallisten vääryyksien korjaaminen ja anteeksiantaminen / toimittanut Jan Löfström.
 • Salomaa, J. E.: Historia ja nykyaika: Historianfilosofian ääriviivoja. [Käsikirjoitus vuodelta 1960.] Toimittaneet Reijo Valta ja Riitta Koikkalainen. Jyväskylä: Kampus kustannus, 2000. ISBN 951-9113-58-4.
 • Väyrynen, Kari & Pulkkinen, Jarmo: Historianfilosofia: Klassikkoajattelijat antiikista nykypäivään. Tampere: Vastapaino, 2015. ISBN 978-951-768-497-2.

Kulttuurifilosofia[muokkaa]

 • Blomstedt, Jan & Saarinen, Esa: Punk-akatemia: Kirjallinen pamfletti. Pirkkala: Lehtijussi, 1980. ISBN 951-639-003-X.
 • Edberg, Rolf: Siru linnunrataa. (Spillran av ett moln, 1966.) Suomentanut Katri Ingman-Palola. Humanitas 22. Porvoo Helsinki: WS, 1967.
 • Heikkinen, Markku: Erik Ahlmanin kulttuurifilosofia. Pro gradu -työ: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1983. ISBN 951-9113-13-4.
 • Immonen, Olli & Mykkänen, Jouko (toim.): Mäkihypyn muoto-oppi ja muita kirjoituksia populaaritaiteista. Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin raportteja n:o 2. Lahti: Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutti, 1997. ISBN 952-5069-03-6.
 • Itkonen, Matti: Ajan kanssa: Tuokiokuvia ja filosofisia tarinoita koetusta kulttuurista. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, opettajainkoulutuslaitos, 2002. ISBN 951-39-1254-X.
 • Kainulainen, Pauliina & Sepänmaa, Yrjö (toim.): Ihmisten eläinkirja: Muuttuva eläinkulttuuri. Pohjautuu Joensuun yliopiston avoimen yliopiston ja metsätieteellisen tiedekunnan järjestämään Studia generalia -sarjaan Ihmisen ja eläimen muuttuva suhde. Helsinki: Palmenia, 2009. ISBN 978-951-570-786-4.
 • Kinnunen, Aarne: Kertomuksen opissa: Avoimen maailman hahmotuksesta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-15424-5.
 • Koskelainen, Jukka: Rakas rappio: Pelastus ja perikato länsimaisessa ajattelussa. Jyväskylä: Atena, 2012. ISBN 978-951-796-823-2.
 • Koskinen, Taava (toim.): Kirjoituksia neroudesta: Myytit, kultit, persoonat. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-745-1.
 • Kuusi, Matti & Alapuro, Risto & Klinge, Matti (toim.): Maailmankuvan muutos tutkimuskohteena: Näkökulmia teollistumisajan Suomeen. Helsinki: Otava, 1977. ISBN 951-1-13060-9.
 • Kuusi, Pekka: Tämä ihmisen maailma. Kuvittanut Urpo Huhtanen. 5. painos 1983. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1982. ISBN 951-0-11440-5.
 • Lehtonen, Mikko: Kyklooppi ja kojootti: Subjekti 1600-1900 -lukujen kulttuuri- ja kirjallisuusteorioissa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Vastapaino, 1994. ISBN 951-9066-76-4.
 • Losurdo, Domenico: Vapauttakaa liberalismi!
 • Luoma, Matti: Länsimaisen kulttuurin kriisi nyt. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta vol. 64. Tampere: Tampereen yliopisto, 1998. ISBN 951-44-4407-8.
 • Massa, Ilmo (toim.): Energia, kulttuuri ja tulevaisuus. Helsinki: Suomen antropologinen seura: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1982. ISBN 951-717-284-2.
 • Mehtonen, Lauri & Sironen, Esa: Aistimellisuus, sivistys ja massakulttuuri: Fragmentteja eräästä projektista 1977–1987. Jyväskylän yliopisto. Filosofian laitos, julkaisu 34. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1987. ISBN 951-679-716-4.
 • Nevanlinna, Tuomas: Kuninkaista ja narreista. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-238-0.
 • Niiniluoto, Ilkka: Maailma, minä ja kulttuuri: Emergentin materialismin näkökulma. Helsinki: Otava, 1990. ISBN 951-1-11070-5.
 • Niiniluoto, Ilkka: Järki, arvot ja välineet: Kulttuurifilosofisia esseitä. Helsinki: Otava, 1994. ISBN 951-1-13060-9.
 • Oksala, Pellervo: Ihminen, kulttuuri ja taide. Jyväskylä: Gummerus, 1978. ISBN 951-20-1501-3.
 • Ortega y Gasset, José: Massojen kapina. (La rebelion de las masas, 1930.) Suomentanut Sinikka Kallio-Visapää. Helsinki: Otava, 1952.
 • Portin, Petter: Apollodoros: Keskusteluja tieteestä, taiteesta, kulttuurista, kasvatuksesta ja uskonnosta. Turku: P. Portin, 1996. ISBN 952-90-7663-0.
 • Ruskin, John: Kuninkaitten aarteet. (Of kings’ treasuries, 1865.) Suomentanut ja johdannolla varustanut V. Hämeen-Anttila. Näköispainos. Alkuperäinen julkaisu: Hämeenlinnassa: Karisto, 1918. Hämeenlinna: Karisto, 1985. ISBN 951-23-2278-1.
 • Salmela, Mikko: Suomalaisen kulttuurifilosofian vuosisata. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15356-0.
 • Simmel, Georg: Muodin filosofia. (Die Mode, 1923/1905.) Suomentanut Antti Alanen. Helsinki: Odessa, 1986. ISBN 951-9178-16-3.
 • Simonsuuri, Kirsti: Ihmiset ja jumalat: Myytit ja mytologiat. Helsinki: Kirjayhtymä, 1994. ISBN 951-26-3944-0.
 • Tamminen, Tapio: Edistyksen myytti: Kertomus modernin yhteiskunnan kulttuurisesta paradigmasta. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen antropologinen seura, 1994. ISBN 952-9573-10-3.
 • Tamminen, Tapio: Pahan viehätys: Natsismin ja terrorin lähteillä. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-19252-3.
 • Tarasti, Eero: Johdatusta semiotiikkaan: Esseitä taiteen ja kulttuurin merkkijärjestelmistä. Helsinki: Gaudeamus, 1990 (3. painos 1996). ISBN 951-662-512-6.
 • Wright, Georg Henrik von: Ihminen kulttuurin murroksessa. Suomentaneet Risto Hannula, Jussi T. Aro ja Heikki Nyman. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-14004-3.

90.2 Yleinen kulttuurihistoria[muokkaa]

 • Ala-Ketola, Marja: Hippejä, jippejä, beatnikkejä: Amerikan 1960-luvun vastakulttuuriliikkeiden historiaa. Oulu: Pohjoinen, 1985. ISBN 951-749-008-9.
 • Alho, Olli: Hulluuden puolustus ja muita kirjoituksia naurun historiasta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988. ISBN 951-0-15284-6.
 • Allardt, Erik & Hall, Stuart & Wallerstein, Immanuel: Maailmankulttuurin äärellä. Toimittaneet Katarina Eskola ja Erkki Vainikkala. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 11. Suomentaneet Jyrki Uusitalo, Erkki Vainikkala ja Maaria Linko. Perustuu Jyväskylän kesän kongressissa 29.6.1988 pidettyihin esitelmiin. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1988. ISBN 951-680-039-4.
 • Annanpalo, Irma & Ihalmo, Anne & Tuominen, Marja (toim.): Heijastuksia Konstantinopolin muurilla. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1996. ISBN 951-634-469-0.
 • Aro, Jussi: Arabialainen kulttuuri. Helsinki: Otava, 1967.
 • Aromaa, Vuokko ym.: Ihminen, aika ja kulttuuri. 2. korjattu painos. Turku: Turun yliopisto, 1992. ISBN 951-880-819-8.
 • Asserate, Asfa-Wossen: Sivistynyt käytös. (Manieren, 2003.) Suomentanut toimittaen Riitta Virkkunen. Helsingissä: Ajatus, 2005. ISBN 951-20-6733-1.
 • Bang, Gustav: Euroopan sivistyshistoria: Lyhyin piirtein. 1 osa. (Europas kulturhistorie, 1899.) Suomentanut O. A. Forsström. 2. korjattu painos (1. painos 1902). Porvoo: WSOY, 1926.
 • Bang, Gustav: Euroopan sivistyshistoria: Lyhyin piirtein. 2 osa. (Europas kulturhistorie, 1899.) Suomentanut O. A. Forsström-Hainari. 2. täydennetty painos (1. painos 1904). Porvoo: WSOY, 1927.
 • Birket-Smith, Kaj: Kulttuurin tiet. (Kulturens veje, 1966.) Suomentanut E. A. Virtanen. Porvoo: WSOY, 1972. ISBN 951-0-00017-5.
 • Boas, George: Mitä aatehistoria on. (The history of ideas: An introduction, 1969.) Suomentanut Taisto Nieminen. Porvoo Helsinki: WSOY, 1972. ISBN 951-0-00007-8.
 • Bronowski, Jacob: Ihmisen vaiheet. (The ascent of man, 1974.) Suomentanut Antero Manninen. Helsinki: Kirjayhtymä, 1975. ISBN 951-26-3259-4.
 • Bryson, Bill: Sisään! Lyhyt historia lähes kaikesta kotona. (At Home: A Short History of Private Life, 2010.) Suomentaneet Laura Beck ja Tarja Kontro. Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-36967-8.
 • Bury, J. B.: Ajatuksen vapauden historia. (History of freedom of thought, 1914.) Suomentanut Huvi Vuorinen. Helsinki: Otava, 1917.
 • Cary, M. J. & Haarhoff, T. J.: Antiikin kulttuuri. (Life and thought in the Greek and Roman world, 1940.) Suomentanut Heidi Järvenpää. Helsinki: Tammi, 1963.
 • Castiglione, Baldesar: Hovimies. (Il libro del cortegiano, 1528.) Suomentanut J. A. Hollo. Porvoo: WSOY, 1957.
 • Castrén, Paavo: Maassa maan tavalla: Eurooppalaisen tapakulttuurin juurilla. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20060-3.
 • Chaline, Eric: Maailmanhistorian huonoimmat keksinnöt. (History's worst inventions, 2009). Helsinki: Schildts, 2010. ISBN 978-951-50-1998-1.
 • Clark, Kenneth: Länsimainen perintömme. (Civilisation: A personal view, 1969.) Suomentanut Heidi Järvenpää. Helsinki: Tammi, 1971.
 • Diamond, Jared: Romahdus: Miten yhteiskunnat päättävät tuhoutua tai menestyä. (Collapse: How societies choose to fail or succeed, 2005.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2005. ISBN 952-5202-84-4.
 • Eilola, Jari (toim.): Makaaberi ruumis: Mielikuvia kuolemasta ja kehosta. Historiallinen arkisto 128. Helsinki: Suomalaisen krjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-089-9.
 • Englund, Peter: Menneisyyden maisema. (Förflutenhetens landskap: Historiska essäer, 1991.) Suomentanut Kari Koski. Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-36966-1.
 • Englund, Peter: Hiljaisuuden historia. (Tystnadens historia och andra essäer, 2003.) Suomentanut Timo Hämäläinen. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29417-9.
 • Fletcher, Nichola: Kaarle Suuren pöytäliina: Juhlapitojen historia. (Charlemagne’s tablecloth: A piquant history of feasting, 2004.) Suomentanut Auri Paajanen. Kerava: Sitruuna, 2006. ISBN 952-99366-7-2.
 • Franck, Marketta: Nuoruus: Nuoruuden historiaa ja riittejä. Nukke- ja pukumuseon julkaisu n:o 39. Tampere: Nukke- ja pukumuseo, 2003. ISBN 951-96975-7-8.
 • Friedell, Egon: Uuden ajan kulttuurihistoria: Eurooppalaisen sielun kriisi mustasta surmasta maailmansotaan asti. 1, Johdanto, renessanssi ja uskonpuhdistus. (Kulturgeschichte der Neuzeit: Die Krisis der europäischen Seele von der schwarzen Pest bis zum Weltkrieg, 1927–31.) Suomentanut Erik Ahlman. 9. painos (1. painos 1930). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-15776-7.
 • Friedell, Egon: Uuden ajan kulttuurihistoria: Eurooppalaisen sielun kriisi mustasta surmasta maailmansotaan asti. 2, Barokki ja rokokoo; Valistusaika ja vallankumous. (Kulturgeschichte der Neuzeit: Die Krisis der europäischen Seele von der schwarzen Pest bis zum Weltkrieg, 1927–31.) Suomentanut Erik Ahlman. 9. painos (1. painos 1932). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-15777-5.
 • Friedell, Egon: Uuden ajan kulttuurihistoria: Eurooppalaisen sielun kriisi mustasta surmasta maailmansotaan asti. 3, Romantiikka ja liberalismi; Imperialismi ja impressionismi. (Kulturgeschichte der Neuzeit: Die Krisis der europäischen Seele von der schwarzen Pest bis zum Weltkrieg, 1927–31.) Suomentanut Erik Ahlman. 9. painos (1. painos 1933). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-15778-3.
 • Frisch, Hartvig: Euroopan kulttuurihistoria. 1, Vanhimmista kulttuureista Hellaaseen. (Europas kulturhistorie, 1928, 1961–62.) Peter Fuglesangin tarkistama laitos. Toimitus ja kuvien valinta: P. H. Traustedt. Suomentanut Anja Samooja Gersov. Lainaukset Iliaasta ja Odysseiasta suomentanut Otto Manninen. Porvoo: WSOY, 1962.
 • Frisch, Hartvig: Euroopan kulttuurihistoria. 2, Roomasta renessanssin läpimurtoon. (Europas kulturhistorie, 1928, 1961–62.) Peter Fuglesangin tarkistama laitos. Toimitus ja kuvien valinta: P. H. Traustedt. Suomentanut Anja Samooja Gersov. Porvoo: WSOY, 1962.
 • Frisch, Hartvig: Euroopan kulttuurihistoria. 3, Renessanssista itsevaltiuden kauden loppuun. (Europas kulturhistorie, 1928, 1961–62.) Svend Erik Styben tarkistama laitos. Toimitus ja kuvien valinta: P. H. Traustedt. Suomentanut Katri Ingman-Palola. Porvoo: WSOY, 1963.
 • Frisch, Hartvig: Euroopan kulttuurihistoria. 4, Ranskan vallankumouksesta meidän päiviimme. (Europas kulturhistorie, 1928, 1961–62.) Svend Erik Styben tarkistama laitos. Toimitus ja kuvien valinta: P. H. Traustedt. Suomentanut Katri Ingman-Palola. Porvoo: WSOY, 1963.
 • Furrer, Daniel: Vessakirja: Pikkulan kulttuurihistoriaa. (Wasserthron und Donnerbalken: Eine kleine Kulturgeschicte des stillen Örtchens, 2004.) Suomentanut Veikko Ahola. Jyväskylä: Atena, 2006. ISBN 951-796-444-7.
 • Gerholm, Tor Ragnar & Magnusson, Sigvard: Ajatus, aate ja yhteiskunta: Länsimaisten aatteiden ja tieteitten, poliittisten ja yhteiskunnallisten järjestelmien vuorovaikutus antiikista nykyaikaan. (Idé och samhälle: Den kulturella evolutionen i västerlandet, 1966.) Suomentanut Kai Kaila. Suomenkielisen laitoksen tarkistanut ja sen alkulauseen kirjoittanut Matti Klinge. 2. painos (1. painos 1972). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-11867-2.
 • Grönholm, Pertti & Sivula, Anna (toim.): Medeiasta pronssisoturiin: Kuka tekee menneestä historiaa?. Turku: Turun historiallinen yhdistys, 2010. ISBN 978-952-99637-5-1.
 • Haavisto: Lipunnosto ja räätälin viisaus
 • Haikala, Sisko & Tiainen, Jorma (toim.): Ranskan suuri vallankumous 200 vuotta: Näkökulmia valistukseen ja vallankumoukseen. Jyväskylän yliopisto, historian laitos, Yleisen historian tutkimuksia 9. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1990. ISBN 951-680-297-4.
 • Aatehistorian harjoitus / Anssi Halmesvirta.
 • Halmesvirta, Anssi (toim.): Eurooppalainen ihminen: Todellisuutta, ihanteita ja pelkoja. Jyväskylä: Atena, 1994. ISBN 951-9362-82-7.
 • Happonen, Päivi ym. (toim.): Kleion pauloissa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2014. ISBN 978-952-222-541-2.
 • Harviainen, Tapani & Illman, Karl-Johan (toim.): Juutalainen kulttuuri. Helsingissä: Otava, 1998 (3. painos 2003). ISBN 951-1-13313-6.
 • Healey, Tim: Salaperäinen maailma. (The world’s most mysterious places, 1996.) Suomennos: Ulla Elo. Maapallon ihmeet ja salaisuudet -sarja. Helsinki: Valitut palat, 1997 (5. tarkistettu painos 2006). ISBN 951-584-192-5.
 • Heikkinen, Antero: Vallan tulkit: Historiallinen ajattelu Euroopassa antiikin päivinä ja varhaiskeskiajalla (n. 500 eKr.–1000 jKr.). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-076-9.
 • Hovi, Tuomas & Leppälahti, Merja (toim.): Vampyyrit kansanperinteestä populaarikulttuuriin. Folkloristiikan julkaisuja 1. Turku: Turun yliopisto, 2011. ISBN 978-951-29-4672-3.
 • Homer, Karen: Mitä naisen tulee tietää kengistä. (Things a woman should know about shoes, 2008.) Suomentanut Marianna Kurtto. Helsinki: Ajatus, 2010. ISBN 978-951-20-7927-8.
 • Huizinga, J.: Leikkivä ihminen: Yritys kulttuurin leikkiaineksen määrittelemiseksi. (Homo ludens: Vom Ursprung der Kultur im Spiel, 1938.) Suomentanut Sirkka Salomaa. 3. painos (1. painos 1947). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984. ISBN 951-0-12156-8.
 • Huttunen, Tiina & Kiiskinen, Cia & Tuominen, Riitta (toim.): Mikään ei häviä: Kirjoituksia kuolemankulttuurista. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-31369-6.
 • Hämeen-Anttila, Jaakko: Mare nostrum: Länsimaisen kulttuurin juurilla. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-20449-1.
 • Hämeen-Anttila, Jaakko: Trippi ihmemaahan: Huumeiden kulttuurihistoria. Helsingissä: Otava, 2013. ISBN 978-951-1-27259-5.
 • Hämeen-Anttila, Jaakko ym. (toim.): Kaikki syntyy kriisistä. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-286-6.
 • Hämeen-Anttila, Virpi & Hämeen-Anttila, Jaakko: Rakkauden atlas. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20024-0.
 • Härmänmaa, Marja & Vihavainen, Timo (toim.): Kivettyneet ihanteet? Klassismin nousu maailmansotien välisessä Euroopassa. Jyväskylä: Atena, 2000. ISBN 951-796-214-2.
 • Immonen, Kari (toim.): Mitä kulttuurihistoria on?. Turku: Turun yliopiston historian laitos, 1981 (3. painos 1985). ISBN 951-642-019-2.
 • Immonen, Kari & Leskelä-Kärki, Maarit (toim.): Kulttuurihistoria: Johdatus tutkimukseen. Helsinki: Suomalaisen krjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-291-3.
 • Joutsivuo, Timo & Kekäläinen, Markku (toim.): Kaupunkikuvia ajassa. Helsinki: Suomalaisen krjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-713-3.
 • Järvinen, Hanna & Kärki, Kimi (toim.): Avaintekstejä kulttuurihistoriaan. Turku: Turun yliopisto, kulttuurihistoria, 2005. ISBN 951-29-2798-5.
 • Kaartinen, Marjo ym. (toim.): Metodikirja: Näkökulmia kulttuurihistorian tutkimukseen. Turku: Turun yliopisto, 1993. ISBN 951-29-0143-9.
 • Kaartinen, Marjo & Korhonen, Anu: Historian kirjoittamisesta. Turku: Kirja-Aurora, 2005. ISBN 951-29-2891-4.
 • Kalha, Harri: Kokottien kultakausi: Belle Époquen mediatähdet modernin naiseuden kuvastimina. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2013. ISBN 978-952-222-472-9.
 • Kallela, Maija-Leena ym.: Ad fontes. Antiikin kulttuuriperintö. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1986. ISBN 951-860-177-1.
 • Kauppinen, Jukka: Kissanpäivät : pieni kissakirja.
 • Kiiskinen, Kyösti: Hautauskulttuuri Suomessa: Suomen hautaustoimistojen liiton 50-vuotisjuhlakirja. Historiallisen katsauksen kirjoittanut Leena Aaltonen. Helsinki: Suomen hautaustoimistojen liitto, 1992. ISBN 952-90-4089-X.
 • Kilpinen, Pekka: Vakavasti otettavaa huuhaata: Kurkistuksia historiankirjoituksen marginaaliin ja rivinväleihin. Helsinki: Yliopistopaino, 1998. ISBN 951-570-365-4.
 • Knuuttila, Maarit: Kauha ja kynä: Keittokirjojen kulttuurihistoriaa. Helsinki: Suomalaisen krjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-187-2.
 • Kopperi, Kari: Renessanssin Luther: Johdatus reformaation aatehistoriaan. Helsinki: Yliopistopaino, 1994. ISBN 951-570-207-0.
 • Korhonen, Anu: Silmän ilot: Kauneuden kulttuurihistoriaa uuden ajan alussa. Jyväskylä: Atena, 2005. ISBN 951-796-399-8.
 • Korhonen, Anu: Kiusan henki: Sukupuoli ja huumori uuden ajan alussa. Jyväskylä: Atena, 2013. ISBN 978-951-796-930-7.
 • Korhonen, Teppo: Tervehdys ja hyvästely. Helsinki: Suomen antropologinen seura, 1996. ISBN 952-9573-14-6.
 • Kortelainen, Anna: Päivä naisten paratiisissa. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30653-3.
 • Koski, Sami & Rissanen, Mika & Tahvanainen, Juha: Hävityksen historiaa: Eurooppalaisen vandalismin vuosisadat. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-490-6.
 • Kuparinen, Eero (toim.): Kun aika loppuu: Kuolema historiassa. Turku: Turun yliopisto, yleinen historia, 1999. ISBN 951-29-1529-4.
 • Kuparinen, Eero (toim.): Maailmankulttuurin synty. Uudistettu laitos. Turku: Kirja-Aurora, 2004. ISBN 951-29-2602-4.
 • Kurlansky, Mark: Suola: Eräs maailmanhistoria. (Salt: A world history, 2002.) Suomentanut Kirsi Komonen. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2007. ISBN 978-952-471-904-9.
 • Laatikainen, Satu (toim.): Pieni käytöskirja. Helsinki: Suomalaisen krjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-222-0.
 • La Bruyère, Jean de: Luonnekuvia, eli, Tämän vuosisadan tapoja. (Les caractères ou les moeurs de ce siècle, 1688.) Suomentanut ja selitykset kirjoittanut J. A. Hollo. 2. painos (1. painos 1958). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21947-9.
 • Lahtinen, Tuomo: Polttohautaus Suomessa: Aatehistoria ja kehitys. Turku: Åbo akademi, 1989. ISBN 951-649-571-0.
 • Lehmijoki-Gardner, Maiju: Askeettien pidot: Uskonnot ja syömisen etiikka. Helsinki: Kirjapaja, 2009. ISBN 978-951-607-924-3.
 • Lidman, Satu: Häpeä! Nöyryyttämisen ja häpeämisen jäljillä. Jyväskylä: Atena, 2011. ISBN 978-951-796-720-4.
 • Lipponen, Paavo: Järki voittaa: Suomalainen identiteetti globalisaation aikakaudella. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-20788-7.
 • Lång, Fredrik: Minä, sinä ja rakkaus ja muita aatehistoriallisia esseitä. (Jaget, duet och kärleken och andra idehistoriska essäer, 2010.) Suomentanut Marja Kyrö. Helsinki: Teos, 2010. ISBN 978-951-851-296-0.
 • Luukanen, Niilo: Ohikulkijan silmäyksiä. Kuopio: Kustannuskiila, 1988. ISBN 951-657-255-3.
 • Manninen, Juha & Envall, Markku & Knuuttila, Seppo: Maailmankuva kulttuurin kokonaisuudessa: Aate- ja oppihistorian, kirjallisuustieteen ja kulttuuriantropologian näkökulmia. Oulu: Pohjoinen, 1989. ISBN 951-749-106-9.
 • Matilainen, Pekka: Humanisteja & romantikkoja: Kirjoituksia varhaishumanismista ja romantiikan ajasta. Helsinki: Yliopistopaino, 2001. ISBN 951-570-511-8.
 • Matilainen, Pekka: Onnen etsijöitä: Kirjoituksia edistyksestä, taantumuksesta ja erotiikasta. Helsinki: Yliopistopaino, 2003. ISBN 951-570-555-X.
 • Moilanen, Laura-Kristiina & Sulkunen, Susanna (toim.): Aika ja identiteetti: Katsauksia yksilön ja yhteisön väliseen suhteeseen keskiajalta 2000-luvulle. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 978-951-746-872-5.
 • Mäkikalli, Maija & Laitinen, Riitta (toim.): Esine ja aika: Materiaalisen kulttuurin historiaa. Helsinki: {{{Julkaisija}}}, 2010. ISBN 978-952-222-179-7.
 • Nenonen, Marko: Kuinka luonto ja nainen valloitetaan? Esseitä elämän erehdyksistä. Jyväskylä: Atena, 2011. ISBN 978-951-796-740-2.
 • Neubauer, Hans-Joachim: Huhu: Kuulopuheen kulttuurihistoriaa. (Fama – Eine Geschichte des Gerüchts, 1998.) Suomentanut Ilona Nykyri. Jyväskylä: Atena, 2004. ISBN 951-796-355-6.
 • Nirkko, Juha: Suomen kesä: Päivästä päivään. Kirjokansi 49. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2014. ISBN 978-952-222-536-8.
 • Nivala, Asko & Mähkä, Rami (toim.): Tulkinnan polkuja: Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä. Turku: k&h, Turun yliopisto, kulttuurihistoria, 2012. ISBN 978-951-29-4868-0.
 • Numbers, Ronald (toim.): Galileo tyrmässä ja muita myyttejä tieteestä ja uskonnosta. (Galileo Goes to Jail and Other Myths about Science and Religion, 2009.) Suomennos Kirsi Nisula. Helsinki: Kirjapaja, 2015. ISBN 978-952-288-205-9.
 • Nurmi, Suvielise (toim.): Hurja luonto: Abrahamista Einsteiniin. Helsinki: Yliopistopaino, 1999. ISBN 951-570-427-8.
 • O’Donnell, Kevin: Aatehistoria. (A history of ideas, 2003.) Suomentanut Timo Soukola. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29000-9.
 • Ollila, Anne: Kirjoituksia kulttuurista, sukupuolesta ja historiasta. Helsinki: Suomalaisen krjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-244-2.
 • Ollila, Anne & Saarelainen, Juhana (toim.): Kosmopoliittisuus, monikulttuurisuus, kansainvälisyys: Kulttuurihistoriallisia näkökulmia. Turku: Turun yliopisto, kulttuurihistoria,, 2013. ISBN 978-951-29-5341-7.
 • Paavolainen, Olavi: Risti ja hakaristi: Uutta maailmankuvaa kohti. Näköispainos. Alkuteos 1938. Jyväskylä Helsinki: Gummerus: Ajatus, 2005. ISBN 951-20-6971-7.
 • Peltonen, Matti: Matala katse: Kirjoituksia mentaliteettien historiasta. Helsinki: Hanki ja jää, 1992. ISBN 951-8916-36-5.
 • Pepicelli, Renata: Islamin huntu. (Il velo nell'Islam: Storia, politica, estetica, 2012.) Suomentanut Lena Talvio. Helsinki: Vastapaino, 2014. ISBN 978-951-768-432-3.
 • Pitman, Joanna: Blondit: Vaaleaveriköt Afroditesta Madonnaan. (On blondes, 2003.) Suomentanut Arja Kantele. Jyväskylä: Atena, 2006. ISBN 951-796-445-5.
 • Pääsiäinen : juhlien juhla.
 • Reader, John: Peruna: Eräs maailmanhistoria. (Propitious esculent, 2009.) Suomentanut Kirsi Luoma. Helsinki: Like, 2009. ISBN 978-952-01-0227-2.
 • Monta tietä menneisyyteen / toimittajat: Leena Rossi ja Hanne Koivisto
 • Ryden, Daniel, Maailmassa on virhe : 101 historiallista kömmähdystä.
 • Lapsi matkalla maailmaan: historiallisia ja kulttuurisia näkökulmia syntymään / toimittaneet Pasi Saarimäki, Kirsi-Maria Hytönen ja Heli Niskanen.
 • Salmi, Hannu: Vuosisadan lapset: 1800-luvun kulttuurihistoria. Turun yliopisto, historian laitos: Turku, 2002. ISBN 951-29-2256-8.
 • Schönburg, Alexander von: Kaikki mitä olet aina halunnut tietää kuninkaallisista, mutta et ole uskaltanut kysyä. (Alles, was Sie schon immer über Könige wissen wollten, aber nie zu fragen wagten, 2008.) Suomentanut Tiina Hakala. Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-573-6.
 • Setälä, Päivi: Näköaloja Villa Lantesta. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15325-0.
 • Standage, Tom: Kuusi lasillista historiaa. (A history of the world in 6 glasses, 2005.) Suomentanut Jaana Iso-Markku. Helsinki: Edita, 2006. ISBN 951-37-4687-9.
 • Standage, Tom: Syötävä historia. (An edible history of humanity, 2009.) Suomentanut Leena Teirioja. Helsinki: Into, 2013. ISBN 978-952-264-190-8.
 • Suolahti, Gunnar: Vuosisatain takaa: Kulttuurihistoriallisia kuvauksia 1500-1800-luvuilta. Toimittanut Matti Klinge. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1993. ISBN 951-717-751-8.
 • Suolahti, Jaakko & Vehviläinen, Olli & Järvinen, Markku (toim.): Rauhanajatus historiassa. Porvoo: WSOY, 1970.
 • Syrjämaa, Taina & Tunturi, Janne (toim.): Eletty ja muistettu tila. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-374-X.
 • Syrjämaa, Taina (toim.): Vallan juhlat: Juhlivan vallan kulttuuri antiikista nykypäivään. Turku: Kirja-Aurora, 2003. ISBN 951-29-2461-7.
 • Taylor, Andrew: Kirjat jotka muuttivat maailmaa. (Books that changed the world: The 50 most influential books in human history, 2008.) Suomentanut Simo Liikanen. Helsinki: Ajatus, 2010. ISBN 978-951-20-8144-8.
 • Mitä on kulttuuriperintö? / toimittaneet Outi Tuomi-Nikula, Riina Haanpää ja Aura Kivilaakso.
 • Turunen, Ari: Ei onnistu! Jälkiviisasta vastustamisen historiaa. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25363-4.
 • Turunen, Ari: Tosi on! Valheen, vääristelyn ja vilpin historiaa. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-29100-5.
 • Turunen, Ari: Ettekö te tiedä, kuka minä olen: Ylimielisyyden historiaa. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-796-599-6.
 • Turunen, Matti J.: Suuri piippukirja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1978. ISBN 951-0-08478-6.
 • Utrio, Kaari: Eevan tyttäret: Eurooppalaisen naisen, lapsen ja perheen historia. Helsinki: Tammi, 1984 (7. painos 1994). ISBN 951-30-6090-X.
 • Weir, Stephen: Maailmanhistorian huonoimmat päätökset ja ihmiset niiden takana. (History’s worst decisions and the people who made them, 2005.) Suomentanut Veijo Kiuru. Helsinki: Schildt, 2009. ISBN 978-951-50-1859-5.
 • Westwood, Jennifer (toim.): Muinaisten kulttuurien arvoitukset: Maailman selittämättömät pyhät paikat, symboliset maisemat, muinaiset kaupungit ja kadonneet maat. (The atlas of mysterious places: The world’s unexplained sacred sites, symbolic landscapes, ancient cities and lost lands, 1987.) Suomentanut Heidi Järvenpää. Helsingissä: Otava, 2001. ISBN 951-1-17457-6.
 • Wheen, Francis: Kuinka humpuuki valloitti maailman: Nykyajan harhojen lyhyt historia. (How mumbo-jumbo conquered the world: A short history of modern delusions, 2004.) Suomentanut Seppo Hyrkäs. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7026-X.
 • Virtanen, Keijo: Kulttuurihistoria – tie kokonaisvaltaiseen historiaan. Turku: Turun yliopisto, 1987. ISBN 951-642-991-2.
 • Volanen, Risto: Ihmisyyden paluu: Kohti modernin reformaatiota. Esipuhe ja toimitustyö: Seppo Niemelä. Helsinki: Maahenki, 2008. ISBN 978-952-5652-54-3.

90.201 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Ollitervo, Sakari & Parikka, Jussi & Väntsi, Timo (toim.): Kohtaamisia ajassa: Kulttuurihistoria ja tulkinnan teoria. Turku: Turun yliopisto, kulttuurihistoria, 2003. ISBN 951-29-2472-2.

90.203 Hakuteokset[muokkaa]

 • Symbolit & merkit: [Alkuperä ja merkitys]. (Signs and symbols.) Suomennos: Carla-Rose Häkkinen, Heli Ruuhinen. Helsinki: Gummerus, 2009. ISBN 978-951-20-8084-7.

90.2038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Kateuksien kirja : mikroaatehistoria / Jan Blomstedt.

90.21 Muoti ja muodin historia[muokkaa]

 • Aikasalo, Päivi: Seuratkaamme järkevää ja terveellistä muotia: Naisten pukeutumisihanteet ja vaatevalinnat 1920-luvulta 1960-luvun lopulle. Väitöskirja: Helsingin yliopisto 2001. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys, 2000. ISBN 951-9057-41-2.
 • Contini, Mila: Muoti kautta aikojen. (Moda nei secoli, 1965.) Suomeksi toimittanut Aune Jääskeläinen. Helsinki: Sanoma, 1967.
 • Franck, Marketta: Ja viuhka käy. Tampere: Nukke- ja pukumuseo, 1999. ISBN 951-96975-2-7.
 • Freeman, Hadley: Käsilaukun syvin olemus. (The meaning of sunglasses, 2008.) Suomentanut Sampsa Peltonen. Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-567-5.
 • Homer, Karen: Mitä naisen tulee tietää kengistä. (Things a woman should know about shoes, 2008.) Suomentanut Marianna Kurtto. Helsinki: Ajatus, 2010. ISBN 978-951-20-7927-8.
 • Jacobbi, Paola: Haluan nuo kengät!. (Voglio quelle scarpe!, 2004.) Suomentanut Leena Taavitsainen-Petäjä. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-31751-9.
 • Koskimies, Lilli: Pukeutumisen historia: Kietaisuasuista empiretyyliin. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984. ISBN 951-0-12372-2.
 • Kuitunen, Arja-Liisa: Länsimaisen muodin historia: Antiikista nykyaikaan. Mynämäki: Lounais-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, 1998. ISBN 951-98003-0-1.
 • Lahtinen, Rauno: Saippuaa! Puhtauden ja kauneuden historiaa mainoksissa. Jyväskylä: Atena, 2006. ISBN 951-796-440-4.
 • Lampela, Hannele: Täydellinen vaatekaappi tuhlaamatta. Onnellisen ostamisen salaisuus. Helsinki: Gummerus, 2016. ISBN 978-951-24-0262-5.
 • Langh, Tea: Keskiajan tunnelmissa: Ideakirja tekevälle. Turku: Turun kulttuurikeskus, 2000. ISBN 951-98411-0-5.
 • Lehnert, Gertrud: 1900-luvun muodin historia. (Geschichte der Mode des 20. Jahrhunderts, 2000.) Suomennos: Kirsi Niemi. Suomenkielisen laitoksen asiatarkistus: Riitta Huovila. Köln: Könemann, 2001. ISBN 3-8290-7955-9.
 • Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa: Euran puku ja muut muinaisvaatteet. Eura: Euran muinaispukutoimikunta, 2001. ISBN 952-91-4138-6.
 • Luoma, Taina & Luoma-Tuominen, Johanna: Muoti-ilmiöitä antiikista nykyaikaan. Helsinki: WSOYpro, 2009. ISBN 978-951-0-33002-9.
 • Luoma, Helena (toim.): Sinihameet, kultavyöt: Suomalaisia muinaispukuja. Tampere: Pirkanmaan käsi- ja taideteollisuus ry: Helsinki: Opintotoiminnan keskusliitto, 2003. ISBN 952-91-6391-6.
 • Lönnqvist, Bo: Vaatteiden valtapeli: Näkymättömän kulttuurianatomia. (Maktspel i kläder: Om det osynligas kulturella anatomi, 2008.) Suomennos: Kaisa Haatanen. Helsinki: Schildt, 2008. ISBN 978-951-50-1799-4.
 • Muoti : tyylit ja vaatteet kautta aikojen
 • O’Keeffe, Linda: Kenkä: Avokkaiden, saapikkaiden ja sandaalien kunniaksi. (Shoes, a celebration of pumps, sandals, slippers & more, 1996.) Valokuvat: Andreas Bleckmann. Suomennos: Ilona Sevelius. Asiatarkastus: Leena Aro. Köln: Könemann, 2000. ISBN 3-8290-1372-8.
 • Peacock, John: Länsimainen puku antiikista nykyaikaan. (The chronicle of western costume, 1991.) Suomentanut Virpi Leinonen. Helsingissä: Otava, 1991. ISBN 951-1-11431-X.
 • Pepicelli, Renata: Islamin huntu. (Il velo nell'Islam: Storia, politica, estetica, 2012.) Suomentanut Lena Talvio. Tampere: Vastapaino, 2014. ISBN 978-951-768-432-3.
 • Pylkkänen, Riitta: Renessanssin puku Suomessa 1550–1620. Porvoo: WSOY, 1956.
 • Roetzel, Bernhard: Täydellinen herrasmies: Klassisen miestenmuodin käsikirja. (Der Gentleman: Handbuch der klassischen Herrenmode, 2009.) Suomentanut Big Sur oy ja Otto Lappalainen. Köln: Könemann, 2009. ISBN 978-3-8331-5274-0.
 • Roetzel, Bernhard: Miehen muotiopas. (Mode Guide für Männer, 2013.) Suomentanut Otto Lappalainen. Potsdam: Ullmann, 2013. ISBN 978-3-8480-0150-7.
 • Ruohonen, Sinikka: Nuorten pukeutuminen: Erottautumista, elämyksiä, harkintaa. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Joensuu: Joensuu University Press, 2001. ISBN 952-9800-34-7.
 • Sallinen, Anne: Kiehtova keskiaika: Pukuhistorian tulkintaa Lempäälän malliin. Lempäälä: Lempäälän kunta, 2010. ISBN 978-952-99940-3-8.
 • Savikko, Sari: Kohtalona kauneus: Kaunotarten tarinoita. Helsinki: Helmi, 2005. ISBN 951-556-065-9.
 • Selin, Jaakko: Kiinalaiset jalat ja muita tarinoita vartalomme koristeista. Helsingissä: Otava, 1997. ISBN 951-1-14737-4.
 • Stevenson, N. J.: Muodin vuosikymmenet: 1800-luvulta nykypäivään. (The chronology of fashion: From empire dress to ethical design, 2011.) Suomennos Laura ja Olga Jänisniemi. Helsinki: Tammi, 2012. ISBN 978-951-31-6551-2.
 • Tervo, Mirja: Huimaavat korot: Luksuskenkien vaarallinen viehätys. Helsinki: Atena, 2010. ISBN 978-951-796-629-0.
 • Utrio, Kaari: Bella donna: Kaunis nainen kautta aikojen. Teksti: Kaari Utrio ja Sari Savikko. Helsinki: Somero: Tammi: Amanita, 2001 (2. painos 2005). ISBN 951-31-2174-7.
 • Welling, Heini: Turhamainen mies – narri vai sankari?. Tampere: Nukke- ja pukumuseo, 1999. ISBN 951-96975-3-5.

90.2103 Hakuteokset[muokkaa]

 • Lindfors, Vuokko & Paimela, Sirkka-Liisa: À la mode: Muodin ja pukeutumisen sanakirja. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-18772-4.

90.22 Erotiikan historia[muokkaa]

 • Ahola, Minna & Antikainen, Marjo-Riitta & Salmesvuori, Päivi (toim.): Taivaallista seksiä: Kristinusko ja seksuaalisuus. Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 951-31-3546-2.
 • Aldrich, Robert (toim.): Rakkaus samaan sukupuoleen: Homoseksuaalisuuden historia. (Gay life and culture: A world history, 2006.) Suomennos: Veli-Pekka Ketola. Helsinki: Multikustannus, 2006. ISBN 952-468-103-X.
 • Beevor, Antony: Berliini 1945. (Berlin the downfall 1945, 2002.). Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-27036-9.
 • Blackledge, Catherine: Vaginan tarina. (The story of V: A natural history of female sexuality, 2003.) Suomentanut Riitta Virkkunen. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7104-5.
 • Brenot, Philippe: Masturboimisen ylistys. (Éloge de la masturbation, 1997.) Suomentanut Tommi Uschanov. Helsinki: Kani, 2008. ISBN 978-951-20-7708-3.
 • Brusendorff, Ove: Erotiikan historia 1: Antiikin ajasta Ranskan vallankumoukseen. (A history of eroticism: Antiquity ja The Middle Ages and the Gallant period, 1963.) Toimittanut Paavo Lehtonen. Suomentanut Elina Hytönen. Helsinki: Weilin & Göös, 1970.
 • Brusendorff, Ove: Erotiikan historia 2: Markiisi de Saden ajasta viktoriaaniseen aikakauteen. (A history of eroticism: From the time of marquis de Sade ja Victorianism.) Toimittanut Paavo Lehtonen. Suomentanut Kai Kaila. Helsinki: Weilin & Göös, 1970.
 • Bäckström, Olli: Polttolunnaat : Eurooppa sodassa 1618-1630.
 • Cantarella, Eva: Suutele minua tuhat kertaa. (Dammi mille baci: Veri uomini e vere donne nell'antica Roma, 2009.) Suomentanut Taru Nyström. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-36969-2.
 • Foucault, Michel: Seksuaalisuuden historia. (Histoire de la sexualité, 1976–1984.) Suomentanut Kaisa Sivenius. 2. uudistettu laitos (1. laitos 1998). Eurooppalaisia ajattelijoita. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-049-7.
 • Gregersen, Edgar: Seksuaalisuuden maailma. (Sexual practices: The story of human sexuality, 1983.) Käännös: Pirkko Huhtanen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18854-9.
 • Hämeen-Anttila, Jaakko: Tuhannen ja yhden yön erotiikka. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-23950-5.
 • Hämäläinen, Martti: Eros, väkivalta ja uskonto. Jyväskylä: Atena, 1996. ISBN 951-796-033-6.
 • Kekäläinen, Markku & Jokivuori, Pertti & Heikkilä, Kai: Eroksen aika. Helsinki: Kirjayhtymä, 1995. ISBN 951-26-4075-9.
 • Löfström, Jan: Sukupuoliero agraarikulttuurissa: ”Se nyt vaan on semmonen”. Pohjautuu Essexin yliopistossa hyväksyttyyn väitöskirjaan. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 757. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. ISBN 951-746-121-6.
 • Moore, Thomas: Seksin sielu. (The soul of sex: Cultivating life as an act of love, 1998.) Suomentaneet Teija Hartikainen ja Lauri Porceddu. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-194-X.
 • Niiranen, Timo: Erotiikan kulttuurihistoria. Kuopio: Kustannuskiila, 1986. ISBN 951-657-187-5.
 • Pitman, Joanna: Blondit: Vaaleaveriköt Afroditesta Madonnaan. (On blondes, 2003.) Suomentanut Arja Kantele. Jyväskylä: Atena, 2006. ISBN 951-796-445-5.
 • Pohjola-Vilkuna, Kirsi: Eros kylässä: Maaseudun luvaton seksuaalisuus vuosisadan vaihteessa. Lisensiaatintyö: Jyväskylän yliopisto, sosiologian laitos, 1994. Suomi 177. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1995. ISBN 951-717-861-1.
 • Vainio-Korhonen, Kirsi & Lahtinen, Anu: Lemmen ilot ja sydämen salat: Suomalaisen rakkauden historiaa. Helsinki: WSOY, 2015. ISBN 978-951-0-40162-0.

90.3 Yleinen sotahistoria[muokkaa]

 • Bäckström, Olli: Polttolunnaat: Eurooppa sodassa 1618–1630. Kirjokansi 12. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2013. ISBN 978-952-222-394-4.
 • Black, Jeremy (toim.): Maailman suurimmat taistelut. (The seventy great battles of all time, 2005.) Suomentanut Jukka Nyman. Helsinki: Otava, 2006. ISBN 951-1-20693-1.
 • Chivers, C. J.: Aseiden ase: Kalasnikovin tarina. (The gun, 2010.) Suomentanut Mika Tiirinen. Helsinki: Tammi, 2011. ISBN 978-951-31-6179-8.
 • Sota : sodan historia muinaisesta Egyptistä Irakiin / toimituksellinen asiantuntija: Saul David
 • Dunant, Henry: Solferinon muisto. (Un souvenir de Solferino, 1862.) Perustuu Esko Pirisen suomennokseen englanninkielisestä laitoksesta A memory of Solferino. Käännöksen uudistus: Elina Ravantti. Helsinki: Suomen Punainen Risti, 2001. ISBN 951-658-087-4.
 • Englund, Peter: Pultava. (Poltava, 1988.) Suomentanut Seppo Hyrkäs. 5. painos (1. painos 1989). Helsinki: Art House, 2001. ISBN 951-884-011-3.
 • Ensimmäinen ja toinen maailmansota. Ilmestynyt 1986 kahtena osana Otavan suuri maailmanhistoria -sarjassa. Helsingissä: Otava, 1995 (2. painos 2002). ISBN 951-1-13623-2.
 • Keegan, John: Sodankäynnin historia. (A history of warfare, 1993.) Suomentanut Jouni Suistola. Helsingissä: Ajatus, 2005. ISBN 951-20-6967-9.
 • Laine, Henrik: Outo sota: Sodankäynnin kummallisuuksia. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-32235-0.
 • Lang, Hans-Joachim: Parakki 10 : naiset Auschwitzin koe-eläiminä.
 • Maailman pahimmat sotilaalliset katastrofit : taistelukenttien tuhoisimmat epäonnistumiset kautta aikojen / Chris McNab
 • Montgomery, Bernard Law: Sodankäynti kautta aikojen. (A history of warfare, 1968.) Toimitus: John Hadfield & George Speaight. Suomentanut Tauno Kuosa. Porvoo Helsinki: WSOY, 1973. ISBN 951-0-00649-1.
 • Regan, Geoffrey: Päin mäntyä: Kirja sotilaallisista tunaroinneista. (Geoffrey Regan’s book of military blunders, 2004.) Suomentanut Heikki Tiilikainen. Helsinki: Ajatus, 2004. ISBN 951-20-6554-1.
 • Roberts, Andrew: Sodan myrskyssä: Toisen maailmansodan uusi historia. (The storm of war: A new history of the Second World War, 2009). Ajatus, 2010. ISBN 978-951-20-8264-3.
 • Wright, Quincy: Tutkimus sodankäynnistä. (A study of war, 1942.) Suom. Pystykorvakirja. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0369-9.

90.34 Ensimmäinen maailmansota 1914–1918[muokkaa]

 • Englund, Peter: Sodan kauneus ja kauheus: 215 lyhyttä lukua ensimmäisestä maailmansodasta. (Stridens skönhet och sorg: Första världskriget i 212 korta kapitel, 2008.) Suomentanut Seppo Hyrkäs. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35307-3.
 • Ferguson, Niall: Julma sota. (The pity of war, 1999.) Suomentanut Matti Kinnunen. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-26710-4.
 • Taylor, A. J. P.: Ensimmäinen maailmansota. (The first world war, 1963.) Suomentanut ja lisäyksillä täydentänyt Tapio Hiisivaara. Porvoo Helsinki: WSOY, 1971.
 • Westwell, Ian: Ensimmäinen maailmansota: Tärkeimmät sotatapahtumat päivä päivältä. (World war I, day by day, 2000.) Suomennos: Veikko Ahola ym. Helsinki: Gummerus, 2004. ISBN 951-20-6624-6.

90.35 Toinen maailmansota 1939–1945[muokkaa]

 • Hitler, Stalin ja Stalingrad : tahtojen taistelu / Jaakko Aatolainen.
 • Ailsby, Christopher: Kolmas valtakunta: Hitlerin Saksan tärkeimmät tapahtumat päivä päivältä. (The third reich, day by day, 2001.) Suomennos: Veikko Ahola, Irmeli Kuhlman ja Jorma Luotio. Helsinki: Gummerus, 2005. ISBN 951-20-6815-X.
 • Arni, Erkki: Taistelu Tyynen meren herruudesta 1941–1945. Porvoo Helsinki: WSOY, 1964.
 • Axell, Albert & Kase, Hideaki: Kamikaze: Japanin itsemurhalentäjät. (Kamikaze: Japan’s suicide gods, 2002.) Suomentanut Matti Kinnunen. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30973-7.
 • * Bauer, Eddy: Toinen maailmansota 1-6 (Porvoo, 1973)
 • Beevor, Antony: Stalingrad. (Stalingrad, 1998.) Suomentanut Matti Kinnunen. Helsinki: WSOY, 2000 (4. painos 2002). ISBN 951-0-24922-X.
 • Beevor, Antony: Berliini 1945. (Berlin the downfall 1945, 2002.) Suomentanut Matti Kinnunen. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-27036-9.
 • Beevor, Antony: Normandia 1944: Maihinnoususta Pariisin vapauttamiseen. (D-Day: The battle for Normandy, 2009.) Suomentanut Jorma-Veikko Sappinen. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35306-6.
 • Beevor, Antony: Toinen maailmansota. (The second world war, 2012.) Suomentanut Jorma-Veikko Sappinen. Helsinki: WSOY, 2012. ISBN 978-951-0-36462-8.
 • Below, Nicolaus von: Hitlerin adjutanttina 1937–45. (Als Hitlers Adjutant 1937–45, 1980.) 2. painos (1. painos 1981). Espoo: Fenix, 1998. ISBN 951-862-122-5.
 • Carell, Paul: Poltettu maa: Taistelut Volgan ja Veikselin välillä. (Verbrannte Erde: Schlacht zwischen Wolga und Weichsel, 1964.) Suomentanut Raimo Arhela. Näköispainos (1. painos 1967). Jyväskylä: Gummerus, 2005. ISBN 951-20-6814-1.
 • Drakenlordh, Rikard: Toisen maailmansodan avainhenkilöt. (Andra världkrigets aktörer, 2001.) Suomentanut Petri Kortesuo. Suomalaisia henkilöitä koskevien lisäysten teksti: Tuomas Kares.. Hämeenlinna: Karisto, 2005. ISBN 951-23-4674-5.
 • Maailma liekeissä / [päätoimittaja: Henrik Elling
 • Fowler, Will: Itärintama harvinaisissa valokuvissa 1941–1945. (Eastern Front: The Unpublished Photographs 1941–1945, 2001.) Suomentanut Markus Lång. Helsinki: Multikustannus, 2009. ISBN 978-952-468-203-9.
 • Friedrich, Jörg: Suuri palo: Liittoutuneiden pommitukset Saksassa 1940-1945. (Der Brand: Deutschland im Bombenkrieg 1940–1945, 2002.) Suomentanut Markus Lång. Helsingissä: Ajatus, 2005. ISBN 951-20-6799-4.
 • Hastings, Max: Maailma tulessa. (All hell let loose: The world at war 1939–1945, 2011.) Suomentanut Panu Väänänen. Jyväskylä: Docendo, 2012. ISBN 978-952-5912-39-5.
 • Johnsson, Peter: Stalinin murhat Katynissa: ja niiden historialliset jälkipelit 1940–2014. (Stalins mord i Katyn och dess historiska efterspel 1940–2010, 2010.) Suomentanut Kari Klemelä. Sauvo: Mansarda, 2014. ISBN 978-952-5664-15-7.
 • Sotasuunnitelmat : toisen maailmansodan tuntematon historia / Michael Kerrigan
 • Natsien pyhä aarre / Sidney D. Kirkpatrick
 • Roberts, Andrew: Sodan myrskyssä: Toisen maailmansodan uusi historia. (The storm of war: A new history of the Second World War, 2009.) Suomentanut Simo Liikanen. Ajatus, 2010. ISBN 978-951-20-8264-3.
 • Shirer, William L.: Kolmannen valtakunnan nousu ja tuho: Kansallissosialistisen Saksan historia 1. (The rise and fall of the Third Reich, 1960.) Suomentanut Tapio Hiisivaara. 4. painos (1. painos 1962–1963). Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 2004. ISBN 951-20-6633-5.
 • Shirer, William L.: Kolmannen valtakunnan nousu ja tuho: Kansallissosialistisen Saksan historia 2. (The rise and fall of the Third Reich, 1960.) Suomentanut Tapio Hiisivaara. 4. painos (1. painos 1962–1963). Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 2004. ISBN 951-20-6634-3.
 • Vinogradov, V. K. & Pogoni, J. F. & Teptsov, N. V. (toim.): Adolf Hitlerin viimeinen taistelu: Venäjän turvallisuuspoliisin KGB:n salassa pidettyjä asiakirjoja. Suomentanut Jaana Ryynänen. Helsinki: Perhemediat, 2005. ISBN 952-210-024-2.

90.4 Yleinen arkeologia[muokkaa]

 • Aaltonen, Turkka & Arkko, Martti: Vanhat hyvät erätaidot. Helsingissä: Ajatus, 1997. ISBN 951-9440-56-9.
 • Bahn, Paul G.: Kadonneet kaupungit. (Lost cities, 1997.) Suomentanut Jaana Iso-Markku. 3. painos 2005. Helsinki: Otava, 2001. ISBN 951-1-16315-9.
 • Bright, Michael: Ihmisen tarina. (The story of mankind, 1997.) Suomennos: Ilona Sevelius. Maapallon ihmeet ja salaisuudet. Helsinki: Valitut palat, 1998 (4. tarkistettu painos 2006). ISBN 951-584-276-X.
 • Diamond, Jared: Tykit, taudit ja teräs: Ihmisen yhteiskuntien kohtalot. (Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societes, 1997.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2003. ISBN 952-5202-56-9.
 • Ihmisen suku 1: Ensimmäiset ihmiset. (The illustrated history of humankind. Volume 1: The first humans, 1993.) Päätoimittaja: Göran Burenhult. Asiantuntijat: Ari Siiriäinen, Juha Valste. Suomentajat: Jukka Jääskeläinen, Juha Valste. Helsinki: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18779-8.
 • Ihmisen suku 2: Kivikauden ihmiset. (The illustrated history of humankind. Volume 1: The first humans, 1993.) Päätoimittaja: Göran Burenhult. Asiantuntijat: Ari Siiriäinen, Juha Valste. Suomentajat: Jukka Jääskeläinen ym. Helsinki: WSOY, 1994. ISBN 951-0-18780-1.
 • Scarre, Chris (toim.): Maailman seitsemänkymmentä ihmettä: Suuret muistomerkit ja niiden rakentaminen. (The seventy wonders of the ancient world: The great monuments and how they were built, 2000.) Suomennos: Kaarina Turtia. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16713-8.
 • Takala, Hannu: Arkeologian maastotöiden perusteet. Helsinki: Yliopistopaino, 1998. ISBN 951-570-395-6.
 • Turney, Chris: Luut, kivet ja tähdet: Iänmäärityksen tiede. (Bones, rocks and stars: The science of when things happened, 2006.) Suomentanut Arja Hokkanen. Helsingissä: Ursa, 2007. ISBN 978-952-5329-58-2.
 • Vuorinen, Heikki S. & Vala, Ursula (toim.): Vanhojen luiden kertomaa. Helsinki: Yliopistopaino, 1997. ISBN 951-570-288-7.

90.4065 Kokoukset[muokkaa]

 • Niukkanen, Marianna & Pesonen, Petro: Arkeologipäivät 2002: Maailman arkeologiaa, tietokannat arkeologiassa. Helsinki: Suomen arkeologinen seura, 2003. ISBN 951-98021-1-8. Teoksen verkkoversio.
 • Pesonen, Petro & Raike, Eeva (toim.): Arkeologipäivät 2003: Luonnontieteelliset menetelmät ja GIS arkeologiassa. Helsinki: Suomen arkeologinen seura, 2004. ISBN 951-98021-2-6. Teoksen verkkoversio.
 • Pesonen, Petro & Mökkönen, Teemu: Arkeologipäivät 2004: Muinaisjäännösten suojelun ja tutkimuksen yhteensovittaminen, uutta rautakauden tutkimuksessa. Arkeologipäivät 15.–16.4.2004 Oriveden opistolla. Helsinki: Suomen arkeologinen seura, 2005. ISBN 951-98021-3-4.
 • Pesonen, Petro & Raike, Eeva (toim.): Arkeologipäivät 2005: Arkeologia ja kulttuuri & Uutta kivikauden tutkimuksessa. Helsinki: Suomen arkeologinen seura, 2006. ISBN 951-98021-4-2. Teoksen verkkoversio.
 • Mökkönen, Teemu & Seppälä, Sirkka-Liisa (toim.): Arkeologipäivät 2006: Arkeologi(a) ja media & Mikä on muinaisjäännös?. Helsinki: Suomen arkeologinen seura, 2007. ISBN 978-951-98021-5-2. Teoksen verkkoversio.
 • Mökkönen, Teemu & Seppälä, Sirkka-Liisa (toim.): Arkeologipäivät 2007: Arkeologian yhteiskunnallinen merkitys; Arkeologisia ilonaiheita. Helsinki: Suomen arkeologinen seura, 2008. ISBN 978-951-98021-6-9.

90.52 Rahatiede. Mitalitiede[muokkaa]

 • Talvio, Tuukka: Suomen rahat. 3. laajennettu painos. Helsinki: Suomen Pankki, 2003. ISBN 952-462-033-2.
 • Talvio, Tuukka: Tutkijoita, keräilijöitä ja lahjoittajia: Suomalaisia numismaatikkoja 1700–1917. Helsinki: Suomen numismaattinen yhdistys, 1994. ISBN 951-95236-3-4.
 • Talvio, Tuukka (toim.): Rahojen parissa: Suomen numismaattinen yhdistys 1914–2004. Helsinki: Suomen numismaattinen yhdistys, 2004. ISBN 952-99333-0-4.

90.5203 Hakuteokset[muokkaa]

90.52038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Lindqvist, Sven E.: Numismaattinen sanakirja. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-13928-2.

90.52063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Fredrikson, Erkki: Plooturaha. Pohjautuu Keski-Suomen museossa talvella 2004 järjestettyyn näyttelyyn. Jyväskylä: Minerva, 2004. ISBN 952-5478-50-5.
 • Talvio, Tuukka: Raha Suomessa ennen euroa. Liittyy Kansallismuseon Rahakammion vakionäyttelyyn. Helsinki: Museovirasto, 2002. ISBN 951-616-084-0.

90.53 Vaakunatiede. Sinettitiede[muokkaa]

 • Laurla, Kari K.: Itä-Karjalan tunnuksia. Helsinki: Collegium Heraldicum Fennicum/Airut, 1997.
 • Laurla, Kari K.: Sotilasheraldiikka: Liput, merkit ja tunnukset. Rengaskirja. Helsinki: Ruotuväki, 2002 (2. korjattu painos 2003). ISBN 951-25-1396-X.
 • Rancken, A. W. & Pirinen, Kauko: Suomen vaakunat ja kaupunginsinetit. Porvoo: WSOY, 1949.
 • Segersven, Anders (päätoim.): CHF 3: Heraldinen ja veksillologinen aikakauskirja. Helsinki: Collegium Heraldicum Fennicum/Airut, 2000. ISBN 952-5134-15-6.
 • Segersven, Anders (päätoim.): CHF 4: Heraldinen ja veksillologinen aikakauskirja. Helsinki: Collegium Heraldicum Fennicum/Airut, 2001. ISBN 952-5134-18-0.
 • Segersven, Anders (päätoim.): CHF 5: Heraldinen ja veksillologinen aikakauskirja. Helsinki: Collegium Heraldicum Fennicum/Airut, 2001. ISBN 952-5134-17-2.
 • Segersven, Anders (päätoim.): CHF 6: Heraldinen ja veksillologinen aikakauskirja. Helsinki: Collegium Heraldicum Fennicum/Airut, 2002. ISBN 952-5134-22-9.

Vaakunaoppi[muokkaa]

 • Eriksson, Olof: Heraldiikka ja symbolit: Opas heraldisten tunnusten muotoilun perusteisiin. Helsinki: Suomen heraldinen seura, 1982. ISBN 951-99419-4-0.
 • Eriksson, Salme: Puumerkit sukuvaakunan tunnuskuvioina. Helsinki: S. Eriksson, 1983.
 • Harmo, Maunu: Viralliset vaakunat, niiden käyttö ja käytön valvonta. Helsinki: Suomen heraldinen seura, 1988.
 • Heraldica Fennica. Suomen heraldisen seuran 20-vuotisjuhlakirja. Toimituskunta: Ahti Hammar ym. Espoo: Weilin+Göös, 1978. ISBN 951-35-1695-4.
 • Hämeen ja Keski-Suomen läänin vaakunat. Nousiainen: Nousiaisten väriteos, 1991.
 • Jäppinen, Jussi: Kilven suojassa: Jyväskylän kaupungin vaakunakirja. Jyväskylä: Jussi Jäppinen, 2007. ISBN 978-952-92-1712-0.
 • Järvi, Petteri: Heraldiikka ja historia: Heraldisten tunnusten ymmärtäminen sekä niiden käyttö historiantutkimuksessa. Turku: Partioheraldikot, 2000. ISBN 951-95549-3-9.
 • Kara, Kimmo: Heraldiikan opas. Helsinki: Suomen heraldinen seura, 1998. ISBN 951-98088-0-9.
 • Kara, Kimmo: Heraldisista turkiksista ja niiden nimeämisestä. Helsinki: Suomen heraldinen seura, 1988.
 • Kara, Kimmo: Vaakunaselitys: Opastusta vaakunaselityksen laadintaan. Helsinki: Suomen heraldinen seura, 1989.
 • Matikkala, Antti & Brummer, Wilhelm (toim.): Henkilö- ja sukuvaakunat Suomessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011. ISBN 978-952-222-283-1.
 • Railo, Topi & Stürmer, Heinz & Talari, Tapani (toim.): Suomalaisia vaakunoita: Henkilöitä, sukuja, yhteisöjä. Kirjoittajat: Maunu Harmo, Kimmo Kara. Helsinki: Suomen heraldinen seura ry, 2006. ISBN 951-98088-1-7.
 • Suomen kuntavaakunat, maakuntavaakunat ja -tunnukset. Koonnut Marjatta Ruohomaa. Helsinki: Suomen kuntaliitto, 2005. ISBN 952-213-001-X.
 • Suomen kuntavaakunat.
 • Syrjäsuo, Urmas (päätoim.): Ken: Japanin linnat, haarniskat, mon. Hashi 22/2000. Helsinki: Japanilaisen kulttuurin ystävät, 2000. ISBN 951-98012-3-5.

90.53063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Talvio, Tuukka: Suomen leijona. Näyttely 5.12.1997–28.9.1998 Suomen kansallismuseon väliaikaisissa tiloissa Laivurinkatu 3, Helsinki. 52 s. Helsinki: Museovirasto, 1997. ISBN 951-616-022-0.

Liput[muokkaa]

 • Crampton, William: Liput. Kansialanimeke: Lippujen ja baneerien historia, merkitys ja käyttö. (Flag.) Suomentanut Jouni Jakonen. Tarkastelun kohteena 9. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-17054-2.
 • Engblom, Christina: Sotaretkistä kansanjuhlaan: Pohjoismaiden lippujen historia. Käännökset: Maijaliisa Jokinen. 30 s. Helsinki: Pohjoismaiden Suomen instituutti, 1999. ISBN 951-98256-0-6.
 • Johnson Barker, Brian: Maailman liput. (World atlas of flags, 2004.) Suomennos: Veikko Ahola, Timo Hautala ja Irmeli Kuhlman. Gummerus, 2008 (3. painos). ISBN 978-951-20-7804-2.
 • Kiljunen, Kimmo: Valtiot ja liput. Mitä-missä-milloin: Kansalaisen tietokirjat. Ilmestynyt aikaisemmin nimellä Maailman maat ja liput. Helsingissä: Otava, 2002 (2. painos 2004). ISBN 951-1-18177-7.
 • Talocci, Mauro: Valtioiden liput ja vaakunat. (Bandiere di tutto il mondo, 1991.) Suomentanut Mirja Itkonen. Helsinki: Kolibri, 1993. ISBN 951-576-141-7.

Liputusoppaat[muokkaa]

 • Eriksson, Olof: Käytännön lipputietoutta: Järjestöille, liikelaitoksille sekä yksityisille kansalaisille. 3. tarkistettu painos. Helsinki: Kansallis-osake-pankki, 1982. ISBN 951-99411-8-5.
 • Havia, Jari P. & Mäntynen, Pentti J.: Liputusopas: Tietoa liputuksesta ja lipuista. Julkaisija: Liputusyhdistys Siniristi ry. Helsinki: Tallinna-kustannus, 1998. ISBN 951-97563-8-8.
 • Havia, Jari P. & Mäntynen, Pentti J.: Liputusopas. Julkaisijat: Suomalaisuuden liitto, Suomen heraldinen seura. Helsinki: Suomalaisuuden liitto, 1996. ISBN 951-96348-4-3.
 • Hulkko, Jouko & Huovinmaa, Kai: Siniristilippu: Katsaus Suomen lipun vaiheisiin ja opas lipun käyttäjälle. Helsingissä: Otava, 1981 (3. painos 1987). ISBN 951-1-06323-5.
 • Liputus. Koonneet Kari K. Laurla ym. Helsinki: Helsingin lipputehdas, 1996. ISBN 952-90-7292-9.
 • Niinistö, Jussi: Kiinteistöjen liputustieto. Helsinki: Suomalaisuuden liitto, 1999. ISBN 951-96348-6-X.
 • Suomalaisuuden liiton liputustoimikunta: Lippusanastoa ja -käsitteitä. Suomen heraldinen seura – Heraldiska sällskapet i Finland ry:n julkaisusarja nro 19. Piirrokset: Harri Rantanen. 19 sivua. Helsinki: Suomen heraldinen seura, 1996.

Suomen lippu[muokkaa]

 • Huovinmaa, Kai: Lipunnoston aikaan: Kolmetoista esitelmää liputuspäiviemme synnystä ja aiheista. Yleisradion julkaisusarja 1 (1983), n:o 79. Helsinki 1983. 23 s. Helsinki: Suomalaisuuden liitto, 1983. ISBN 951-99452-9-6.
 • Kajanti, Caius: Siniristilippumme. Pohjautuu teokseen Suomen lippu kautta aikojen. Otava, 1997. ISBN 951-1-13552-X.
 • Kajanti, Caius (päätoim.): Suomen lippu kautta aikojen. Helsinki: Siniairut, 1983. ISBN 951-95798-0-X.
 • Laurla, Kari K.: Suomen lippu. Julkaisijat: Collegium heraldicum Fennicum ry, Helsingin lipputehdas oy. CHF:n julkaisuja, n:o 34. Helsinki: Collegium heraldicum Fennicum/Airut, 1999. ISBN 952-5134-05-9.

90.54 Kunniamerkit. Arvonimet[muokkaa]

 • Segercrantz, Stig-Göran & Martin, Timo & Flinkkilä, Jouni: Arvonimet Suomessa 1917–1985. Suomalaiset arvokirjat. Helsinki: Uusi Suomi, 1986. ISBN 951-9434-18-6.
 • Jäntti, Lauri & Karnila, Christer: Kunniamerkit ja niiden käyttö: Suomalaisten kunniamerkkien, ansio- ja palkitsemismerkkien sekä muistomitalien ja muistoristien ynnä yleisimpien ulkomaisten kunniamerkkien käyttöopas. Uudistettu painos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-16802-5.
 • Mattila, Jukka I.: Vapaussodan muistomitalit. Sotilasperinteen seuran julkaisusarja no 5. Tampere: Apali, 2001. ISBN 952-5026-20-5.
 • Strömberg, John & Nuorteva, Jussi & Forssell, Christina (toim.): Valtio palkitsee. Liittyy Valtio palkitsee -näyttelyyn Kansallisarkistossa syksyllä 2007. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007. ISBN 978-951-746-964-7.

91 Maailmanhistoria. Euroopan historia[muokkaa]

 • Almond, Mark: Vallankumous: 500 vuotta taistelua muutoksen puolesta. (Revolution: 500 years of struggle for change, 1996.) Suomennos: Kaarina Turtia. Helsingissä: Otava, 1999 (2. painos 2005). ISBN 951-1-15990-9.
 • Ambrose, Tom: Hirmuvaltiaita vai valtiomiehiä? Tyranniuden lyhyt historia. (The nature of despotism: From Caligula to Mugabe, the making of tyrants, 2008.) Suomentanut Veli-Pekka Ketola. Helsinki: Multikustannus, 2009. ISBN 978-952-468-204-6.
 • Blockmans, Wim (päätoim.): Eurooppa. Elävä tiede ja kulttuuri. (De wording van Europa, 1992.) Toimitus: Raisa Vuohelainen. Suomennos: Tapani Hietaniemi. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-19184-1.
 • Breville, Benoit (toim.): Historia-atlas: Toisenlainen 1900-luku. (L’Atlas du Monde diplomatique Histoire critique du XXe, 2011). Helsinki: Into, 2011. ISBN 978-952-264-061-1.
 • Briggs, Asa ym.: Ratkaisun hetket. 100 tapahtumaa, jotka muuttivat maailmaamme. (When, Where, Why and How it Happened, 1993.) Suomennos: Mervi Ovaska. Suomea käsittelevien jaksojen kirjoittajat: Seppo Aalto, Lauri Haataja, Allan Tiitta. Helsinki: Valitut palat, 1995. ISBN 951-584-073-2.
 • Paikan hengen semiotiikkaa : Itä-Euroopan sielua etsimässä / Henri Broms.
 • Maailmanhistorian huonoimmat ennustukset ja ihmiset niiden takana / Eric Chaline
 • Cowley, Robert (toim.): Entäs jos... Vaihtoehtoinen maailmanhistoria. (More what if? Eminent historians imagine what might have been, 2002.) Suomentanut Riitta Virkkunen. Helsingissä: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-6564-6.
 • Diamond, Jared: Tykit, taudit ja teräs: Ihmisen yhteiskuntien kohtalot. (Guns, germs and steel: The fates of human societes, 1997.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2003. ISBN 952-5202-56-9.
 • Estlander, Bernhard & Hietakari, Eero: Jokamiehen maailmanhistoria. 6. painos (1. painos 1944). Porvoo Helsinki: WSOY, 1966.
 • Evans, Charlotte (päätoim.): Värikäs maailmanhistoria: Vuodesta 40 000 eKr. nykypäiviin. (Kingfisher history encyclopedia: 40000 BC to present day, 1995.) Suomentanut Tarja Virtanen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20190-1.
 • Fagan, Brian M. (toim.): Muinaisen maailman suuret salaisuudet. (The seventy great mysteries of the ancient world: Unlocking the secrets of past civilizations, 2001.) Suomentanut Jaana Iso-Markku. Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-18138-6.
 • Ferguson, Niall: Sivilisaatio, länsi ja muut. (Civilization: The West and the rest, 2011.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2011. ISBN 978-952-569744-5.
 • Fernández-Armesto, Felipe: Millennium: Toinen vuosituhat. (Millennium: A history of our last thousand years, 1995.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21029-3.
 • Suuret tutkimusmatkat / toimittanut Robin Hanbury-Tenison
 • Haywood, John: Maailmanhistorian atlas. (World atlas of the past, 2000.) Suomentanut Aksu Tuominen. Köln: Könemann, 2000. ISBN 3-8290-3364-8.
 • Heyerdahl, Thor: Malediivien mysteeri. (The Maldive mystery, 1986.) Suomentanut Kyllikki Villa. Helsinki: Tammi, 1987 (2. painos 1990). ISBN 951-30-6658-4.
 • Hughes, J. Donald: Maailman ympäristöhistoria. (An environmental history of the world: Humankind’s changing role in the community of life, 2002.) Suomentanut Jyrki Vainonen. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-228-2.
 • Hämeen-Anttila, Jaakko: Islamin miekka: Idän ja lännen konfliktien historia. Helsingissä: Otava, 2012. ISBN 978-951-1-25915-2.
 • Hänninen, Marja-Leena: Vieras, outo, vihollinen: Toiseus antiikista uuden ajan alkuun.
 • Ihmiskunnan ajantieto: Maailmantapahtumat vuosiluvuittain n. 600 000 eKr. – 1939 jKr.. (Tanskankielinen alkuteos: Kai Petersen, Hvornår skete det: Verdenshistorisk opslagsbog, 1960.) Suomeksi toimittanut Antero Manninen, avustajana Pentti Papunen. Historiankirjasto. Porvoo: WSOY, 1965.
 • Ihmiskunnan värikkäät vaiheet: 2, Idän keskiaika: Ritariaika: Uuden ajan sarastus. (Connaissance de l’histoire.) Päätoimittaja: Jacques-Francis Rolland. Suomentanut Kai Kaila. Suomalaisen laitoksen toimitus: Riitta Suomalainen. Suomalainen asiantuntijatarkistaja: Veikko Litzen. Porvoo Helsinki: WSOY, 1971.
 • Isaksson, Pekka & Jokisalo, Jouko: Historian lisälehtiä: Suvaitsevaisuuden ongelma ja vähemmistöt kansallisessa historiassa. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2005. ISBN 952-471-543-0.
 • Kallela, Maija-Leena ym.: Ad fontes. Antiikin kulttuuriperintö. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1986. ISBN 951-860-177-1.
 • Karlsson, Svenolof: Vapauden lähde: Pohjolan merkitys Euroopalle. Julkaisija: Pohjoismaiden neuvosto. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992. ISBN 951-37-0886-1.
 • Klinge, Matti: Romanus sum: Kirjoituksia Euroopasta. Helsingissä: Otava, 1991. ISBN 951-1-11665-7.
 • Klinge, Matti: Kävelyllä Pariisissa: Matkoja ja kirjoja. Helsingissä: Otava, 1995. ISBN 951-1-13668-2.
 • Klinge, Matti: Itämeren maailma. Uudistettu ja laajennettu laitos. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-22254-5.
 • Kunnas, Tarmo: Fasismin lumous: Eurooppalainen älymystö Mussolinin ja Hitlerin politiikan tukijana. Jyväskylä: Atena, 2013. ISBN 978-951-796-933-8.
 • Kuparinen, Eero (toim.): Maailmankulttuurin synty. Uudistettu laitos. Turku: Kirja-Aurora, 2004 (2. painos 2006). ISBN 951-29-2602-4.
 • Lehtonen, Juha-Pekka & Uusihakala, Leena (toim.): Eurooppalainen ihminen. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien vuosikirja 22. Helsinki: Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto, 1994.
 • Lipponen, Paavo: Järki voittaa: Suomalainen identiteetti globalisaation aikakaudella. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-20788-7.
 • Longhena, Maria & Alva, Walter: Historialliset kulttuurit. Peru. (Antico Perù: Storia e cultura degli Inca e di altre civiltà andine, 1999.) Suomentaja: Eija Kämäräinen. Helsinki: Weilin + Göös, 2009. ISBN 978-951-0-32994-8.
 • Löytönen, Markku (toim.): Suomalaiset tutkimusmatkat. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-951-746-774-2.
 • Macleod: Suuret tutkimusmatkat
 • Matilainen, Pekka: Humanisteja & romantikkoja: Kirjoituksia varhaishumanismista ja romantiikan ajasta. Helsinki: Yliopistopaino, 2001. ISBN 951-570-511-8.
 • Suuret tutkimusmatkat
 • Maailman pahimmat historialliset katastrofit : tuhoisimmat suuronnettomuudet kautta aikojen / Chris McNab
 • McNeill, J. R. & McNeill, William H.: Verkottunut ihmiskunta: Yleiskatsaus maailmanhistoriaan. (The Human Web. A Bird’s-eye View of World History, 2003.) Suomentanut Natasha Vilokkinen. Tampere: Vastapaino, 2005 (5. painos 2007). ISBN 951-768-185-2.
 • Montefiore, Simon Sebag: Suuret puheet jotka muuttivat maailmaa. (Speeches that changed the world: The stories and transcripts of the moments that made history, 2006.) Suomentanut Simo Liikanen. Helsingissä: Ajatus, 2008. ISBN 978-951-20-7577-5.
 • Pekonen, Osmo: Danse macabre: Eurooppalaisen matkakirja. Jyväskylä: Atena, 1994. ISBN 951-9362-84-3.
 • Razac, Olivier: Piikkilangan poliittinen historia: Preeria, taisteluhauta, keskitysleiri. (Histoire politique du barbelé: La prairie, la tranchée, le camp, 2000.) Suomentanut Vesa Suominen. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-138-0.
 • Scarre, Chris (toim.): Maailman seitsemänkymmentä ihmettä: Suuret muistomerkit ja niiden rakentaminen. (The seventy wonders of the ancient world: The great monuments and how they were built, 2000.) Suomentanut Kaarina Turtia. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16713-8.
 • Schwanitz, Dietrich: Sivistyksen käsikirja: Kaikki, mikä tulee tietää. (Bildung: Alles, was man wissen muss, 1999.) Suomentanut toimittaen Riitta Virkkunen. Helsinki: Ajatus, 2003. ISBN 951-20-6356-5.
 • Setälä, Päivi: Näköaloja Villa Lantesta. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15325-0.
 • Sisättö, Vesa: Unohtunut avain joka upotti Titanicin ja muita historian mokia. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2014. ISBN 978-952-222-547-4.
 • Tirkkonen, Erik & Vahtikari, Tanja (toim.): Ihminen katastrofissa: Sodat, taudit, ympäristötuhot: Kirjoituksia katastrofien historiasta. Tampere: Patina, 1999. ISBN 951-98225-0-X.
 • Toivanen, Erkki: Eurooppalaisuuden rajoilla. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-18930-1.
 • Toivanen, Erkki: Iltakävelyllä. Helsingissä: Otava, 2002 (5. painos 2003). ISBN 951-1-17502-5.
 • Turunen, Ari & Partanen, Markus: Uusi ulkokultaisen käytöksen kirja. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-477-7.
 • Van de Weyer, Robert: Islam ja pyhän sodan juuret. (Islam and the West, 2002.) Suomentanut Marita Koskinen. Asiatarkastus ja saatesanat suomalaiselle lukijalle Heikki Palva. Helsinki: Kirjapaja, 2002. ISBN 951-625-829-8.
 • Weir, Stephen: Maailmanhistorian huonoimmat päätökset ja ihmiset niiden takana. (History’s worst decisions and the people who made them, 2005.) Suomentanut Veijo Kiuru. Helsinki: Schildt, 2009. ISBN 978-951-50-1859-5.

Valittujen palojen kirjat[muokkaa]

 • Ratkaisun hetket: 100 tapahtumaa, jotka muuttivat maailmaamme. Perustuu englanninkieliseen teokseen When, where, why and how it happened. Alkuperäisteoksen päätoimittaja: Asa Briggs. Helsinki: Valitut palat, 1995. ISBN 951-584-073-2.
 • Salaisuuksien saatossa. Pohjautuu teokseen Voyage au coeur du mystérieux. Suomentajat: Sirkka Salonen, Tuulikki Valta. Toimittaja: Rainer Palmunen. Helsinki: Valitut palat, 1999. ISBN 951-584-380-4.
 • Tuntematon totuus: Uutta valoa historian arvoituksiin. Perustuu teokseen Great mysteries of the past. Helsinki: Valitut palat, 1992. ISBN 951-8933-45-6.

Euroopan historia[muokkaa]

 • Alnæs, Karsten: Euroopan historia. Herääminen: 1300–1600. (Historien om Europa: Oppvåkning, 2003.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-19405-4.
 • Alnæs, Karsten: Euroopan historia. Kiihkon aika: 1600–1800. (Historien om Europa 1600–1800: Besettelse, 2004.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20161-1.
 • Alnæs, Karsten: Euroopan historia. Ihanteiden nousu: 1800–1900. (Historien om Europa 1800–1900: Oppbrud, 2005.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-20162-X.
 • Alnæs, Karsten: Euroopan historia. Pimeyden aika: 1900–1945. (Historien om Europa 1900–1945: Mørkets tid, 2006.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-22186-9.
 • Autio, Juha-Pekka: Eurooppalaisen kulttuurin muotoutuminen: Kirkollisesta ykseydestä vallan tasapainoon. Kannessa myös: Eurooppa-opinnot. Turku: Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, 1994. ISBN 951-29-0187-0.
 • Durando, Furio: Historialliset kulttuurit: Kreikka. (Grecia antica.) Suomentaja: Riitta Virkkunen. Helsinki: Weilin + Göös, 2008. ISBN 978-951-0-32993-1.
 • Eurooppa: Ruumis ja sielu. (De wording van Europa.) Päätoimittaja: Wim Blockmans. Toimitus: Raisa Vuohelainen. Suomentanut Ritva Scott. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-19188-4.
 • Eurooppa: Uskon voima. (De wording van Europa.) Päätoimittaja: Wim Blockmans. Toimitus: Raisa Vuohelainen. Suomentanut Ritva Scott. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-19182-5.
 • Eurooppa: kirkko, itsevaltius, demokratia. (Europe: patterns of power, 1968.) Suomentanut Antti Vahtera. Moduli – karttuvaa tietoa. Historia. Helsinki: Tammi, 1971. ISBN 951-0-19188-4.
 • Heinonen, Meri & Tunturi, Janne (toim.): Pahan tiedon puu: Väärä tieto ja väärin tietäminen sydänkeskiajalta valistukseen. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-877-X.
 • Hietaniemi, Tapani: Max Weber ja Euroopan erityistie: Vertailevia sivilisaatiohistoriallisia tutkielmia. Helsinki: Tutkijaliitto, 1998. ISBN 952-5169-08-1.
 • Julku, Kyösti (toim.): Itämerensuomi – eurooppalainen maa. Jyväskylä: Oulu: Atena: Societas historiae Fenno-ugricae, 1997 (2. tarkistettu painos 1999). ISBN 951-796-093-X.
 • Klinge, Matti: Romanus sum: Kirjoituksia Euroopasta. Helsingissä: Otava, 1991. ISBN 951-1-11665-7.
 • Klinge, Matti: Kävelyllä Pariisissa: Matkoja ja kirjoja. Helsingissä: Otava, 1995. ISBN 951-1-13668-2.
 • Klinge Matti Euroopan historia (tulossa)
 • Klinge, Matti: Itämeren maailma. Uudistettu ja laajennettu laitos. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-22254-5.
 • Korpela, Jukka: Länsimaisen yhteiskunnan juurilla. Jumalan laista oikeusvaltion syntyyn. Helsinki: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-952-495-367-2.
 • Liberati, Anna Maria & Bourbon, Fabio: Historialliset kulttuurit: Rooma. (Ancient Rome: History of a civilization that ruled the world, 1996.) Suomentajat: Seppo Hyrkäs, Tuija Vertainen, Eija Kämäräinen. Helsinki: Weilin + Göös, 2007. ISBN 978-951-0-32991-7.
 • Meri, Lennart: Hopeanvalkea: Matka menneeseen oppaina aurinko, fantasia ja folklore. Tekijä koonnut ja toimittanut alkuteoksista Hõbevalge (1976) ja Hõbevalgem (1983). Suomentanut Eva Lille. Jyväskylä: Gummerus, 1983 (3. painos 2006). ISBN 951-20-2478-0.
 • Mikkeli, Heikki: Euroopan idea: Eurooppa-aatteen ja eurooppalaisuuden pitkä historia. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1994 (3. painos 1999). ISBN 951-710-000-0.
 • Mikkeli, Heikki ym.: Westfalenista Amsterdamiin: Nykyaika, historia, EU. Eurooppa-tietoa 168. Helsinki: Edita: Eurooppa-tiedotus, 1998. ISBN 951-37-2473-5.
 • Sihvola, Juha: Toivon vuosituhat: Eurooppalainen ihmiskuva ja suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-133-2.
 • Syrjämaa, Taina: Edistyksen luvattu maailma: Edistysusko maailmannäyttelyissä 1851–1915. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007. ISBN 978-951-746-942-5.
 • Turunen, Ari & Partanen, Markus: Uusi ulkokultaisen käytöksen kirja. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-477-7.
 • Utrio, Kaari: Perhekirja: Eurooppalaisen perheen historia. Helsinki: Somero: Tammi: Amanita, 2001 (1. painos 1998). ISBN 951-31-2285-9.
 • Zetterberg, Seppo (päätoim.): Euroopan historia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18742-9.

91.03 Hakuteokset[muokkaa]

 • Kari, Risto: Historian ABC: Kaikkien aikojen valtiot 1. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1093-1.
 • Kari, Risto: Historian ABC: Kaikkien aikojen valtiot 2. Helsinki: Tammi, 2001. ISBN 951-31-1094-x.
 • Kari, Risto: Historian ABC: Kaikkien aikojen valtiot 6. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-1098-2.
 • Kinder, Hermann & Hilgemann, Werner & Hergt, Manfred: Maailmanhistorian atlas Ranskan vallankumouksesta nykypäivään. (DTV-Atlas zur Weltgeschichte. Band 2, Von der Französischen Revolution bis zur Gegenwart, 2009.) Suomentanut Mervi Ovaska. Helsinki: Ajatus, 2009. ISBN 978-951-20-7568-3.
 • Zetterberg, Seppo (toim.): Maailmanhistorian pikkujättiläinen. Uudistettu laitos. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-30602-9.

91.063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Ehrensvärd, Ulla & Kokkonen, Pellervo & Nurminen, Juha: Mare Balticum: 2000 vuotta Itämeren historiaa. Helsinki: Otava: John Nurmisen säätiö, 1995 (4. painos 2004). ISBN 951-1-13985-1.

91.065 Kokoukset[muokkaa]

 • Lehti, Raimo & Rydman, Jan (toim.): Imago mundi: Ihmisen ja tieteen uudet maailmat. Tieteen päivät. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18320-2.

91.1 Vanha aika[muokkaa]

 • Fogelberg, Paul (toim.): Pohjan poluilla: Suomalaisten juuret nykytutkimuksen mukaan. Perustuu Lammilla 1997 pidettyyn Suomen väestön juuria käsitelleeseen symposiumiin. Helsinki: Suomen tiedeseura, 1999. ISBN 951-653-294-2.
 • Fustel De Coulanges: Vanhan ajan kaupunkivaltio: Kreikan ja Rooman uskonnollisia tapoja, oikeuskäsityksiä ja yhteiskuntajärjestystä käsittelevä tutkimus. (La cité antique: Étude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rom, 1864.) Alkuteoksen 24 painoksesta suomentanut J. V. Lehtonen. Helsinki: Otava, 1920.
 • Herm, Gerhard: Foinikialaiset; Antiikin purppurakansa. (Die Phönizier: Das Purpurreich der Antike, 1973.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsinki: Otava, 1974. ISBN 951-1-01634-2.
 • Holland, Tom: Persian tuli. Alanimeke irtopäällyksessä: Idän ja lännen ensimmäinen taistelu. (Persian fire: The first world empire and the battle for the West, 2006.) Suomentanut Pekka Tuomisto. Hämeenlinna: Karisto, 2007. ISBN 978-951-23-4905-0.
 • Ihmisen suku. 3, Etruskeista viikinkeihin. (The illustrated history of humankind.) Päätoimittaja: Göran Burenhult. Asiantuntijat: Ari Siiriäinen, Juha Valste. Suomentajat: Jukka Jääskeläinen ym. Helsinki: WSOY, 1994. ISBN 951-0-18781-X.
 • Ihmisen suku. 4, Mayoista maoreihin. (The illustrated history of humankind.) Päätoimittaja: Göran Burenhult. Asiantuntijat: Ari Siiriäinen, Eija Kämäräinen, Juha Valste. Helsinki: WSOY, 1995. ISBN 951-0-18782-8.
 • James, Simon: Keltit. (Exploring the world of the celts, 1993.) Suomennos: Tarja Kontro. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-19271-X.
 • Lampela, Anssi: Rooman ja Ptolemaiosten poliittisten suhteiden kehitys 273–80 eKr.. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Oulu: Oulun yliopisto, 1996. ISBN 951-42-4275-0.
 • Pakkala, Juha (toim.): Tekstejä rautakauden Levantista. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 107. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, 2014. ISBN 978-951-9217-62-8.
 • Pesonen, Miia & Westermarck, Harri (toim.): Länsimaisen sivistyksen juuret. Studia generalia, kevät 2004. Helsinki: Helsingin yliopisto, vapaan sivistystyön toimikunta, 2004. ISBN 952-10-1946-8.
 • Plutarkhos: Kuuluisien miesten elämäkertoja. (Bioi parallēloi, noin 80–120.) Kreikan kielestä suomentanut Kalle Suuronen. Suomennoksen tarkistanut, johdannon kirjoittanut ja selittävän hakemiston laatinut Edwin Linkomies. 4. painos (1. painos 1955). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2005. ISBN 951-0-15794-0.
 • Reeves, Nicholas: Muinaisen Egyptin aarteet: Tärkeimmät löydöt vuosi vuodelta. (Ancient Egypt: The Great Discoveries: A Year-by-Year Chronicle, 2000.) Suomennos: Jaana Iso-Markku. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-17722-2.
 • Salonen, Armas: Elämää Babyloniassa maailman vanhimpien kirjeiden valossa. Helsinki: Suomen itämainen seura, 1970. ISBN 951-95073-3-7.
 • Salonen, Armas: Elettiinpä ennenkin eli Muinaisuus elää nykyajassa. Helsinki: Suomen itämainen seura, 1973. ISBN 951-95073-3-7.
 • Salonen, Armas: Persian muinaisuus ja kulttuuri. Helsinki: Otava, 1967. ISBN 951-95073-3-7.
 • Kala Rooman keisarille : juutalaiset, kreikkalaiset ja roomalaiset Jeesuksen ajan maailmassa / Carsten Peter Thiede
 • Valentin, Veit: Maailmanhistoria. (Weltgeschichte / World history.) 2. painoksesta suomentanut Kai Kaila. Porvoo Helsinki: WSOY, 1967.
 • Zhulnikov, Alexander: Äänisen kalliopiirroksia. (Petroglify Onežskogo ozera.) Kuvat: Oleg Semenenko. Käännös: Ljubov Kolomainen ja Johannes Hidman. Joensuu: Ilias: Pohjois-Karjalan museo, 2009. ISBN 978-952-5679-45-8.

Kirjasarjat[muokkaa]

 • Antiikin kansoja ja valtioita: Vuodesta 970 eKr. vuoteen 277 eKr.. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: Au temps de la Grèce antique, 1994. Suomennos: Heikki Kaskimies. Vastaava toimittaja: Matti Konttinen. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 1998. ISBN 951-584-369-3.
 • Antiikista keskiaikaan: Vuodesta 192 vuoteen 731. Suomennos: Antero Helasvuo. Vastaava toimittaja: Matti Konttinen. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: Au temps des grandes invasions. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 1999. ISBN 951-584-371-5.
 • Muinaiset valtakunnat: Kivikaudesta vuoteen 970 eKr. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: Premières civilisations. Vastaava toimittaja: Matti Konttinen. Suomennos: Heikki Kaskimies, Karin Tuominen. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 1998. ISBN 951-584-368-5.
 • Ihmisen suku 1: Ensimmäiset ihmiset. (The illustrated history of humankind. Volume 1: The first humans, 1993.) Päätoimittaja: Göran Burenhult. Asiantuntijat: Ari Siiriäinen, Juha Valste. Suomentajat: Jukka Jääskeläinen, Juha Valste. Helsinki: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18779-8.
 • Ihmisen suku 2: Kivikauden ihmiset. (The illustrated history of humankind. Volume 1: The first humans, 1993.) Päätoimittaja: Göran Burenhult. Asiantuntijat: Ari Siiriäinen, Juha Valste. Suomentajat: Jukka Jääskeläinen ym. Helsinki: WSOY, 1994. ISBN 951-0-18780-1.

91.1063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Ninive, 612 eKr. : Assyrian imperiumin loisto ja tuho : Assyrian valtionarkistot -projektin 10-vuotisnäyttelyn luettelo / editor = toimittaja: Raija Mattila
 • Mikkola, Erko (toim.): Petra: Antiikin kadonnut kaupunki. Näyttely 15.2.–26.5.2002. Helsinki: Amos Andersonin taidemuseo, 2002. ISBN 952-9531-42-7.

91.11 Egypti[muokkaa]

 • Egyptiläinen kuolleiden kirja: Ani’n papyrus: Etenemisestä päivän kanssa. Johdanto ja suomennos: Visa Kaliva. Fiskars: Quius-kirja, 2000. ISBN 951-97530-1-X.
 • Egypti: Faraoiden maa. (Ägypten: Die Welt der Pharaonen.) Toimittaneet Regine Schulz ja Matthias Seidel. Suomentaneet Sonja Mäkinen ja Kaarina Niemi. Köln: Könemann, 2000. ISBN 3-8290-5710-5.
 • Grönblom, Rolf: Faaraoiden Egypti. (Faraoernas Egypten, 2000.) Suomentanut Tuula Kojo. Esbo: Schildts, 2002. ISBN 951-50-1259-7.
 • Holthoer, Rostislav: Muinaisen Egyptin kulttuuri. Helsingissä: Otava, 1994 (4. painos 2005). ISBN 951-1-11069-1.
 • Koenig, Viviane & Koenig, Yvan: Egypti, faraoiden maa. (L’Égypte au temps des pharaons.) Suomentaja: Heikki Eskelinen. Vastaava toimittaja: Aino Kervinen. Suomennettu englanninkielisestä laitoksesta. Suurten aikakausien perintö. Helsinki: Valitut palat, 2004. ISBN 951-584-640-4.
 • Lampela, Anssi: Rooman ja Ptolemaiosten poliittisten suhteiden kehitys 273–80 eKr.. Väitöskirja. Oulu: Oulun yliopisto, 1996. ISBN 951-42-4275-0.
 • Muinaisegyptiläinen kuolleiden kirja. Suomentanut Jaana Toivari-Viitala. Helsinki: Basam books, 2001. ISBN 952-9842-49-X.
 • Salonen, Armas & Holthoer, Rostislav: Egypti ja sen kulttuuri. 2. uudistettu painos (1. painos 1963). Helsingissä: Otava, 1982. ISBN 951-1-06848-2.
 • Schuller, Wolfgang: Kleopatra: Kolmen kulttuurin kuningatar. (Kleopatra: Königin in drei Kulturen, 2006.) Suomentanut Ilona Nykyri. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-500-2.
 • Toivari-Viitala, Jaana (toim.): Kirjeitä faraoiden Egyptistä. Suomentanut ja toimittanut Jaana Toivari-Viitala. Helsinki: Basam books, 2004. ISBN 952-9842-81-3.

91.17 Antiikki[muokkaa]

 • Cary, M. J. & Haarhoff, T. J.: Antiikin kulttuuri. (Life and thought in the Greek and Roman world, 1940.) Suomentanut Heidi Järvenpää. Helsinki: Tammi, 1963.
 • Castrén, Paavo: Homeros. Troijan sota ja Odysseuksen harharetket. Helsingissä: Otava, 2016. ISBN 978-951-1-29632-4.
 • Castrén, Paavo & Pietilä-Castrén, Leena: Antiikin käsikirja. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-12387-4.
 • Henrikson, Alf: Antiikin tarinoita. (Antikens historier, 1959.) Suomennos: Maija Westerlund. 12 painos (1. painos 1963). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2004. ISBN 951-0-18515-9.
 • Ikäheimo, Janne (toim.): Antiikin asialla: Pertti Huttusen ja Unto Paanasen 60-vuotisjuhlakirja. Oulu: Oulun historiaseura, 1994. ISBN 951-96266-3-8.
 • Kahlos Maijastina: Antiikin viimeiset vuosisadat
 • Kaimio, Maarit & Aronen, Jaakko & Sihvola, Juha (toim.): Väkivalta antiikin kulttuurissa. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-737-4.
 • Katajala-Peltomaa, Sari: Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-298-9.
 • Kivimäki, Arto: Akilleen kantapäästä Zeuksen salamaan. Kuvittanut Matti Mustonen. Hämeenlinna: Karisto, 1999. ISBN 951-23-3917-X.
 • Koski, Sami & Rissanen, Mika & Tahvanainen, Juha: Antiikin urheilu: Olympian kentiltä Rooman areenoille. Jyväskylä: Atena, 2004. ISBN 951-796-341-6.
 • Laaksonen, Hannu & Tuhkanen, Totti (toim.): Didaskalia: Antiikin kulttuurihistorian opiskeluopas. Turku: Turun yliopisto, 1995. ISBN 951-29-0604-X.
 • Lilius, Henrik ym. (toim.): Antiikin kulttuurihistoria. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981. ISBN 951-0-08638-X.
 • Lilja, Saara: Antiikkia ja myyttejä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990 (2. painos 1999). ISBN 951-0-16609-X.
 • Pölönen, Janne & Jarva, Eero: Antiquitas borea: Antiikin kulttuurin pohjoinen ulottuvuus. Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora 48. Oulu: Oulun yliopisto, 2002. ISBN 951-42-6830-X. Teoksen verkkoversio.
 • Riikonen, H. K.: Keisari satiirikkona ja muita tutkimuksia Euroopan kulttuuriperinnöstä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 708. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1998. ISBN 951-746-054-6.
 • Sarsila, Juhani: Scripta serenissima: Retorisia esseitä. 3. korjattu laitos. Tampere: Tampereen yliopisto, filologian laitos II, kieli- ja käännöstieteiden laitos, 2001. ISBN 951-44-5296-8.
 • Sarsila, Juhani: Melancholica: Poleemisia esseitä. Tampere: Tampere University Press, 2013. ISBN 978-951-44-9094-1.
 • Setälä, Päivi: Antiikin nainen. Helsingissä: Otava, 1993 (6. painos 2005). ISBN 951-1-12613-X.
 • Schiff, Stacy: Kleopatra. (Cleopatra: A life, 2010.) Suomentanut Anuirmeli Sallamo-Lavi. Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-33867-4.
 • Schuller, Wolfgang: Kleopatra: Kolmen kulttuurin kuningatar. (Kleopatra: Königin in drei Kulturen, 2006.) Suomentanut Ilona Nykyri. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-500-2.

91.17038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Fuchs, J. W.: Antiikin sanakirja. (Klassiek vademecum, 1963.) Suomeksi toimittanut Marja Itkonen-Kaila. Mitä – missä – milloin. Helsinki: Otava, 1972.

91.172 Kreikka[muokkaa]

 • Bamm, Peter: Aleksanteri, maailmanvalloittaja. (Alexander oder Die Verwandlung der Welt, 1965.) Suomentanut Markku Mannila. Jyväskylä: Gummerus, 1967.
 • Beny, Roloff: Jumalten aika: Valokuvaaja Odysseuksen jäljillä: Lainauksia Homerokselta. Johdantorunot: George Chapman. Kuvien selitykset: John Lindsay Opic: 148 syväpainokuvaa. Lainaukset Homerokselta suomentanut Otto Manninen. George Chapmanun laatimat johdantorunot: Mikko Kilpi. Alkulauseen ja kuvien selitykset: Raimo Wikstedt. Helsinki: Porvoo: WSOY, 1962.
 • Otavan suuri maailmanhistoria 3: Helleenien maailma. Päätoimittaja Erling Bjøl. Suomentanut Ulla Jokinen. Helsingissä: Otava, 1983. ISBN 951-1-07159-9.
 • Boatswain, Timothy & Nicolson, Colin: Matkaopas historiaan: Kreikka. (A traveller’s history of Greece, 2003). Kuopio: Unipress, 2010. ISBN 978-951-579-364-5.
 • Camp, John & Fisher, Elizabeth: Antiikin Kreikan maailma. (Exploring the world of the ancient Greeks, 2002.) Suomentanut Jaana Iso-Markku. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-19249-3.
 • Durando, Furio: Historialliset kulttuurit: Kreikka. (Grecia antica.) Suomentaja: Riitta Virkkunen. Helsinki: Weilin + Göös, 2008. ISBN 978-951-0-32993-1.
 • Durant, Will: Kreikan kulttuuri: Kreetan esihistoriasta roomalaisvalloitukseen saakka. (The life of Greece, 1939.) Suomentanut Antero Manninen. Porvoo: WSOY, 1951.
 • Flacelière, Robert: Sellaista oli elämä antiikin Kreikassa. (La vie quotidienne en Grèce au siècle de Périclès, 1959.) Suomentanut Marja Itkonen-Kaila. 3. painos (1. painos 1980). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995 (6. painos 2004). ISBN 951-0-19873-0.
 • Kallela, Maija-Leena & Sarsila, Juhani: Ne mainiot helleenit: Tarinoita antiikin Kreikasta. Julkaistu vuosittaisen Athenis Finlandiae -kulttuuritapahtuman yhteydessä 2010. Jyväskylä: Musiikin, kulttuurin ja taiteen edistämisyhdistys, 2010. ISBN 978-952-92-7777-3.
 • Klynne, Allan & Klynn, Cecilia: Antiikin ennätyksiä. (Antika rekordboken, 2003.) Suomentanut Liisa Paakkanen. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30331-3.
 • Sheppard, Ruth (toim.): Aleksanteri Suuren sotaretket. (Alexander the Great at war, 2008.) Suomentaneet Timo Hautala ym. Helsinki: Gummerus, 2009. ISBN 978-951-20-7979-7.
 • Vernant, Jean-Pierre: Kreikkalaisen ajattelun alkuperä. (Les origines de la pensée grecque, 1962.) Suomentanut Tuomas Parsio. Helsinki: Tutkijaliitto, 2009. ISBN 978-952-5169-35-5.

Antiikin aikainen kirjallisuus[muokkaa]

 • Herodotos: Historiateos. (Historíai, noin 450–420 eaa.) Suomentanut Edvard Rein (1907). 4. painos (2. painos 1964). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 9789510178690.
 • Ksenofon: Hevostaito. Suomentanut ja selityksillä ja jälkisanalla varustanut Hilla Halla-aho. Helsinki: Tammi, 2003. ISBN 951-31-2683-8.
 • Ksenofon: Kyyroksen sotaretki. (Anabasis, noin 390–350 eaa.) Suomentanut ja selittävällä hakemistolla varustanut J. A. Hollo. Johdannon kirjoittanut Edwin Linkomies. 2. painos (1. painos 1960). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22668-8.
 • Thukydides: Peloponnesolaissota. (Istoriai, noin 395 eaa.) Suomentanut J. A. Hollo. Johdannon kirjoittanut Holger Thesleff. 2. painos (1. painos 1964). Porvoo Helsinki: WSOY, 1995. ISBN 951-0-19871-4.

91.173 Rooma[muokkaa]

 • Angela, Alberto: Päivä antiikin Roomassa. (Una giornata nell’antica Roma, 2007.) Suomennos: Terhi Havila. Helsinki: Art House, 2011. ISBN 978-951-884-480-1.
 • Angela, Alberto: Rakkautta ja intohimoa antiikin Roomassa. (Amore e sesso nell’antica Roma, 2012.) Suomennos: Terhi Havila. Helsinki: Art House, 2014. ISBN 978-951-884-518-1.
 • Balsdon, J. P. V. D.: Nainen antiikin Roomassa. (Roman women: Their history and habits, 1957.) Suomentanut Alli Wiherheimo. Porvoo Helsinki: WSOY, 1964.
 • Carcopino, Jérôme: Sellaista oli elämä keisarien Roomassa. (La vie quotidienne à Rome à l’apogée de l’empire, 1939.) Suomentanut Marja Itkonen-Kaila. 3. painos (6. painos 2004). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-19874-9.
 • Castrén, Paavo: Pompejilaisia kohtaloita. Helsingissä: Otava, 2006 (3. painos 2007). ISBN 951-1-18929-8.
 • Chandler, Fiona & Taplin, Sam & Bingham, Jane: Mahtava Rooma: Maailmanvallan värikkäät vaiheet. (Internet-linked encyclopedia of the Roman world, 2001.) Asiantuntija: Anne Millard. Suomentanut Kimmo Kankaanpää. Hämeenlinna: Karisto, 2003. ISBN 951-23-4413-0.
 • Gibbon, Edward: Rooman valtakunnan rappio ja tuho: I osa: luvut I–XVI. (The history of the decline and fall of the Roman Empire.). Helsinki: Albion, 1999. ISBN 951–98103–2–3. Teoksen verkkoversio.
 • Gibbon, Edward: Rooman valtakunnan rappio ja tuho: II osa: luvut XVII–XXVI. Helsinki: Albion, 2003. ISBN 951–98103–9–0. Teoksen verkkoversio.
 • Goldsworthy, Adrian: Rooman sotilasmahti. (The complete Roman army, 2003.) Suomentanut Pekka Tuomisto. Hämeenlinna: Karisto, 2005. ISBN 951-23-4590-0.
 • Goldsworthy, Adrian: Rooman puolesta: Sotilaat, jotka loivat Rooman valtakunnan. (In the name of Rome: The men who won the empire, 2003.) Suomentanut Heikki Tiilikainen. Helsinki: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-6951-2.
 • Goldsworthy, Adrian: Caesar. (Caesar: The life of a colossus, 2006.) Suomentanut Heikki Tiilikainen. Helsingissä: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-7354-2.
 • Goldsworthy, Adrian: Rooman valtakunnan tuho. (The fall of the west: The death of the Roman superpower, 2006.) Suomentanut Simo Liikanen. Helsingissä: Ajatus, 2009. ISBN 978-951-20-7968-1.
 • Goldsworthy, Adrian: Antonius ja Kleopatra. (Antony and Cleopatra, 2010.) Suomentanut Heikki Salojärvi. Helsingissä: Ajatus, 2011. ISBN 978-951-20-8422-7.
 • Harris, Nathaniel: Antiikin Rooma. (History of ancient Rome, 2000.) Suomennos: Veikko Ahola. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 2001. ISBN 951-20-6709-9.
 • Heikkilä, Tuomas & Suvikumpu, Liisa: Euroopan kehdossa: Kaksitoista avainta myyttien ja pyhien Roomaan. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-342-5.
 • Helen, Tapio & Ketola, Kari: Latinaa liikemiehille: Caveat emptor!. Vantaa: Novomedia, 1992. ISBN 952-90-4168-3.
 • Holland, Tom: Rubikon: Rooman tasavallan loisto ja rappio. (Rubicon: The triumph and tragedy of the Roman republic, 2003.) Suomentanut Pekka Tuomisto. Hämeenlinna: Karisto, 2006. ISBN 951-23-4792-X.
 • Juutalaissota 66-74 jKr : sodan syyt ja siihen osallistuneet ryhmät / Pauli Huuhtanen.
 • Hänninen, Marja-Leena & Kahlos, Maijastina (toim.): Roomalaista arkea ja juhlaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004. ISBN 951-746-595-5.
 • Kallela, Maija-Leena ym.: Ad fontes. Antiikin kulttuuriperintö. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1986. ISBN 951-860-177-1.
 • Kallela, Maija-Leena & Palmén, Erkki & Sarsila, Juhani: He tekivät Rooman: Totta ja tarua antiikin roomalaisista. Jyväskylä: Musiikin, kulttuurin ja taiteen edistämisyhdistys, 2011. ISBN 978-952-67614-0-4.
 • Ketvel, Urho: Galla Placidia: Myöhäisantiikin vaikuttajanainen. Helsinki: Yliopistopaino, 2000. ISBN 951-570-408-1.
 • Kivimäki, Arto: Roomalainen kalenteri: Tempus fugit. Hämeenlinna: Karisto, 1998. ISBN 951-23-3861-0.
 • Kivimäki, Arto & Tuomisto, Pekka: Rooman keisarit. Hämeenlinna: Karisto, 2000. ISBN 951-23-4094-1.
 • Klami, Hannu Tapani: Roomalainen antiikki ja me: Uskonto, oikeus, leikki ja talous. Yleisen oikeustieteen laitoksen julkaisuja 18. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2001. ISBN 951-45-9978-0.
 • Kun Rooma hallitsi maailmaa: Vuodesta 277 eKr. vuoteen 192 jKr.. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: Au temps de la grandeur de Rome, 1993. Suomennos: Heikki Kaskimies. Vastaava toimittaja: Matti Konttinen. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 1999. ISBN 951-584-370-7.
 • Lampela, Anssi: Rooman ja Ptolemaiosten poliittisten suhteiden kehitys 273–80 eKr.. Väitöskirja. Oulu: Oulun yliopisto, 1996. ISBN 951-42-4275-0.
 • Liberati, Anna Maria & Bourbon, Fabio: Historialliset kulttuurit: Rooma. (Ancient Rome: History of a civilization that ruled the world, 1996.) Suomentajat: Seppo Hyrkäs, Tuija Vertainen, Eija Kämäräinen. Helsinki: Weilin + Göös, 2007. ISBN 978-951-0-32991-7.
 • Lintner, Valerio: Matkaopas historiaan: Italia. Suomennos: Tarja Haikara. 3. painos (1. painos 1995). Lisäykset suomentanut Anne Toppi. Kuopio: Unipress, 2005. ISBN 951-579-123-5.
 • Mahtava Rooma. (Rome: Mille ans de puissance et de gloire, 2001.) Alkuteos on lyhennelmä Michael Grantin teoksesta History of Rome. Suomennettu englanninkielisestä laitoksesta. Suomentaja: Jaana Iso-Markku. Vastaava toimittaja: Aino Kervinen. Toimittaja: Anne-Maria Latikka. Piirrokset: Philippe Biard. Suurten aikakausien perintö. Helsinki: Valitut palat, 2005. ISBN 951-584-658-7.
 • Matyszak, Philip: Keisarien Rooma viidellä denaarilla päivässä. (Ancient Rome on five denarii a day, 2007.) Suomentanut Pekka Tuomisto. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-122-447-1.
 • Matyszak, Philip & Berry, Joanne: Roomalaisia elämäntarinoita. (Lives of the Romans, 2008.) Suomentanut Pekka Tuomisto. Hämeenlinna: Karisto, 2009. ISBN 978-951-23-5119-0.
 • Maximus, Valerius: Facta et dicta memorabilia (työnimi). (Factorum ac dictorum memorabilium libri IX, noin 30.) Suomentanut Antti Oikarinen. , tulossa.
 • Meijer, Fik: Gladiaattorit: Taistelijat kuoleman areenoilla. (Gladiatoren: Volksvermaak in het Colosseum, 2003.) Suomentanut Sanna van Leeuwen. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-22971-1.
 • Muotka, Virva (toim.): Roomalaisia kerroksia. Historian tutkimuksia n:o 12. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1995. ISBN 951-708-365-3.
 • Otavan suuri maailmanhistoria 4: Rooman valtakunta. Päätoimittaja Erling Bjøl. Suomentanut Ulla Jokinen. Helsingissä: Otava, 1983. ISBN 951-1-07160-2.
 • Rooma: Antiikin suurvalta. Toimituskunta: Sirpa Alkunen ym. Kirjoittajat: Else Christensen, Jakob Moll, Hakon Mosbech. Päätoimittaja: Henrik Elling. Historian käännekohtia 3. Kööpenhamina: Bonnier Publications International, 2011. ISBN 978-82-535-3200-4.
 • Saastamoinen, Ari: Afrikan loistavat kaupungit: Elämä roomalaisajan Pohjois-Afrikassa. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-124-1.
 • Setälä, Päivi: Näköaloja Villa Lantesta. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15325-0.
 • Suhonen, Pekka: Kun Roomasta tuli ikuinen. Helsingissä: Otava, 1995. ISBN 951-1-13408-6.
 • Tajakka, Veikko: Justinianuksen keisariuden kuva bysanttilaisissa historiankirjoissa ja kronikoissa. Vantaa: Ortokirja, 1982. ISBN 951-95565-4-0.
 • Tiihonen, Tapio: Rooman kaaos ja tuho. Osa 2, Hunnien tulo Eurooppaan ja uskonsodan alku. Espoo: Fenix, 2007. ISBN 978-951-862-173-0.
 • Tiihonen, Tapio: Rooman kaaos ja tuho. Osa 3, Jumalan kaupunki ilman naamioita. Espoo: Fenix, 2007. ISBN 978-951-862-174-7.
 • Tiihonen, Tapio: Rooman kaaos ja tuho. Osa 4, Jumalan kaupungin puheista tekoihin ja teoista puheisiin. Espoo: Fenix, 2009. ISBN 978-951-862-195-2.
 • Tiihonen, Tapio: Rooman kaaos ja tuho. Osa V, Kaaoksen traagisia henkilöhahmoja. Espoo: Fenix, 2010. ISBN 978-951-862-200-3.
 • Vandenberg, Philipp: Nero: Keisari ja jumala, taiteilija ja narri. (Nero: Kaiser und Gott, Künstler und Narr, 1981.) Suomennos: Soile ja Heikki Eskelinen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1982 (2. painos 1998). ISBN 951-0-11410-3.

Antiikin aikainen kirjallisuus[muokkaa]

 • Augustus, Rooman keisari: Yksinvaltiaan elämä ja teot. (Res gestae divi Augusti.) Suomennos, johdanto ja kommentaari: Pekka Tuomisto. Helsinki: Basam Books, 2009. ISBN 978-952-5534-81-8.
 • Caesar, Gaius Julius: Gallian sota. (Commentarii de bello Gallico, noin 52 eaa.) Suomentanut Gunnar Rancken. 4. painos (1. painos 1949). Hämeenlinna: Karisto, 2000. ISBN 951-23-2445-8.
 • Cicero, Marcus Tullius: Kirjeet. Suomentanut Veli-Matti Rissanen. Työnimi, tulossa.
 • Cicero, Quintus Tullius ym.: Aura popularis, eli, Kuinka vaalit voitetaan. Suomentaneet ja selitysosuudella varustaneet Laura Lahdensuu ja Ari Saastamoinen. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-31-3811-0.
 • Josephus, Flavius: Juutalaissodan historia. (Peri tou Hioudakou polemû.) Suomentanut Pauli Huuhtanen. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28945-0.
 • Livius, Titus: Rooman synty. (Ab urbe condita, noin 27–25 eaa..) Latinan kielestä suomentanut ja nimihakemistolla varustanut Marja Itkonen-Kaila. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994 (3. painos 1999). ISBN 951-0-19615-0.
 • Livius, Titus: Karthagon Hannibal Rooman porteilla. (Ab urbe condita XXII, noin 27–25 eaa.) Suomentaneet Teivas Oksala, Maija-Leena Kallela ja Ylermi Luttinen. Helsinki: Basam Books, 2014. ISBN 978-952-260-432-3.
 • Plinius Caecilius Secundus, Gaius, nuor.: Kirjeitä keisariajan Roomasta: Valikoima Plinius nuoremman kirjetuotannosta. Toimittanut Marja Itkonen-Kaila. Helsinki: Gaudeamus, 1974. ISBN 951-662-081-7.
 • Plinius Caecilius Secundus, Gaius, nuor.: Plinius nuoremman kirjeitä Trajanuksen ajan Roomasta. Kääntäneet ja toimittaneet Tuulikki Elo ja Heikki Laakkonen. Kuvat: Olavi Rantala. Kartat: Venla Laakkonen, Salla Jokela. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005. ISBN 951-746-656-0.
 • Sallustius Crispus, Gaius: Catilinan salaliitto; Jugurthan sota. (Catilinae coniuratio; Bellum Iugurthinum.) Suomentanut ja nimistöosan laatinut Marja Itkonen-Kaila. Johdannon kirjoittanut Unto Paananen. Ilmestynyt aiemmin 1963 WSOY:n kustantamana Antiikin klassikot -sarjassa. Helsinki: Gaudeamus, 1980. ISBN 951-662-244-5.
 • Tacitus, Publius Cornelius: Taistelu keisarivallasta: Rooman historia 69–70 jKr. (Historiae, noin 100–110.) Suomentaneet Heikki Laakkonen & Kalle Korhonen. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-179-1.
 • Tacitus, Publius Cornelius: Keisarillisen Rooman historia. (Annales, 100-luku.) Latinan kielestä suomentanut, johdannolla ja selvittävällä hakemistolla varustanut Iiro Kajanto (1. painos 1969). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990 (5. painos 2004). ISBN 951-0-16172-1.

91.173063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Castrén, Paavo (toim.): Domus Pompeiana: Talo Pompejissa: Näyttelykirja. Näyttely Amos Andersonin taidemuseossa 1.3.–25.5.2008. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-22415-0.
 • Castrén, Paavo (päätoim.): Pompeji – Venuksen kaupunki: Näyttelykirja. Näyttely: Luxus – Pompejin kultaa ja koruja 5.3.–31.5.1998 Ulkomaisen taiteen museo Sinebrychoffissa. Helsinki: Ulkomaisen taiteen museo Sinebrychoff, 1998. ISBN 951-53-1728-2.
 • Nielsen, Marjatta & Kaimio, Jorma & Jarva, Eero: Etruskit. Näyttely Sinebrychoffin taidemuseossa 6.3.–1.6.2003. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27743-6.

91.6 Keskiaika[muokkaa]

 • Alnæs, Karsten: Euroopan historia. Herääminen: 1300–1600. (Historien om Europa: Oppvåkning, 2003.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-19405-4.
 • Annanpalo, Irma & Ihalmo, Anne & Tuominen, Marja (toim.): Heijastuksia Konstantinopolin muurilla. Rovaniemi: Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, 1996. ISBN 951-634-469-0.
 • Brunner, Otto: Euroopan keskiajan sosiaalihistoria. (Sozialgeschichte Europas im Mittelalter, 1978.) Suomentanut ja toimittanut Tapani Hietaniemi. Tampere: Vastapaino, 1992. ISBN 951-9066-51-9.
 • Craughwell, Thomas J.: Barbaarien valloitusretket: Viikingit, vandaalit, hunnit, mongolit, gootit, tataarit. (How the barbarian invasions shaped the modern world: The Vikings, Vandals, Huns, Mongols, Goths, and Tartars who razed the old world and formed the new, 2008.) Suomentanut Veli-Pekka Ketola. Hämeenlinna: Karisto, 2009. ISBN 978-951-23-5120-6.
 • Gardberg, Carl Jacob: Santiago de Compostela: Matka apostoli Jaakobin haudalle. (Santiago de Compostela: Vägar och vandringar till aposteln Jakobs grav, 2001.) Suomentanut Irma Savolainen. Espoo: Schildt, 2001. ISBN 951-50-1214-7.
 • Haavio, Martti: Bjarmien vallan kukoistus ja tuho: Historiaa ja runoutta. Runot suomentanut Aale Tynni. Porvoo Helsinki: WSOY, 1965.
 • Hanska, Jussi & Salonen, Kirsi: Kirkko, kuri ja koulutus: Hengellisen säädyn moraalihistoriaa myöhäiskeskiajalla. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-582-3.
 • Hanska, Jussi & Masonen, Pekka & Virtanen, Kirsi (toim.): Islamin ja kristikunnan rajoilla: Kulttuurien kohtaaminen ja vuorovaikutus Välimerellä. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1998. ISBN 951-706-172-2.
 • Heikkilä, Tuomas: Piirtoja ja kirjaimia: Kirjoittamisen kulttuurihistoriaa keskiajalla. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-065-3.
 • Heikkilä, Tuomas & Niskanen, Samu: Euroopan synty: Keskiajan historia. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-4182-6.
 • Heikkilä, Tuomas & Niskanen, Samu (toim.): Keskiaikaisen kosmopoliitin jäljillä: Johannes de Dulmen (†1420). Helsinki: Helsingin yliopiston historian laitos, 2007. ISBN 978-952-10-4125-9.
 • Hietaniemi, Tapani ym.: Feodalismi: Uuden ajan käsite, keskiajan ilmiö, maailmanhistorian kategoria. Tampere: Vastapaino, 1997. ISBN 951-768-026-0.
 • Hovi, Tuomas: Vlad Seivästäjä ja vampyyrikreivi Dracula. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2015. ISBN 978-952-222-577-1.
 • Huizinga, J.: Keskiajan syksy: Elämän- ja hengenmuotoja Ranskassa ja Alankomaissa 14. ja 15. vuosisadalla. (Herfsttij der Middeleeuwen: Studien über Lebens- und Geistesformen des 14. und 15. Jahrhunderts in Frankreich und in den Niederlanden, 1919.) Suomentanut J. A. Hollo. 3. painos (1. painos 1951). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2000. ISBN 951-0-15774-0.
 • Ibn Fadlān, Ahmad: Viikingit arabin silmin: ”Ibn Fadlan” vuodelta 922. Suomentanut Jorma Salminen. Helsinki: Ammatour-Press Finland, 2004. ISBN 952-91-7111-0.
 • Kanerva, Kirsi & Lamberg, Marko (toim.): Hyvä elämä keskiajalla. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2014. ISBN 978-952-222-521-4.
 • Katajala-Peltomaa, Sari: Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-298-9.
 • Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria: Noitavaimo ja neitsytäiti: Naisten arki keskiajalta uudelle ajalle. Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-594-1.
 • Klemettilä, Hannele: Federigon haukka ja muita keskiajan eläimiä. Jyväskylä: Atena, 2013. ISBN 978-951-796-883-6.
 • Krötzl, Christian (toim.): Mediaevalia Fennica. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1991. ISBN 951-8915-43-1.
 • Krötzl, Christian: Pietarin ja Paavalin nimissä: Paavit, lähetystyö ja Euroopan muotoutuminen (500–1250). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-591-2.
 • Lamberg, Marko & Niiranen, Susanna (toim.): Keskiajan rajoilla. Jyväskylä: Atena, 2002. ISBN 951-796-270-3.
 • Lamberg, Marko & Lahtinen, Anu & Niiranen, Susanna (toim.): Keskiajan avain. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-951-746-953-1.
 • Lehtonen, Tuomas M. S.: Hopeamarkkojen evankeliumi: Kirjoituksia sydänkeskiajan kulttuurihistoriasta. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-25075-9.
 • Lehtonen, Tuomas M. S.: Keskiajan kevät: Kirjoituksia eurooppalaisen kulttuurin juurista. Helsinki: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21907-X.
 • Litzen, Veikko: Keskiajan kulttuurihistoria. 2. painos (1. painos 1974). Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-605-X.
 • Litzen, Veikko & Tuhkanen, Totti (toim.): Keskiajan kulttuurihistorian lukukirja. 2., uudistettu painos. Turku: Turun yliopisto, 1998. ISBN 951-29-1696-7.
 • Luoto, Reima T. A.: Temppeliherrat – todellisuus ja myytit. Espoo: Fenix-Kustannus, 2013. ISBN 978-951-862-208-9.
 • Madden, Thomas F. (toim.): Ristiretket. (Crusades: The illustrated history, 2004.) Suomentanut Veikko Ahola. Helsinki: Gummerus, 2005. ISBN 951-20-6800-1.
 • Mäkinen, Virpi: Keskiajan aatehistoria: Näkökulmia tieteen, talouden ja yhteiskuntateorioiden kehitykseen 1100–1300 -luvuilla. Jyväskylä: Atena, 2003. ISBN 951-796-310-6.
 • Niiranen, Susanna & Lamberg, Marko (toim.): Ihmeiden peili: Keskiajan ihmisen maailmankuva. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-122-7.
 • Pernoud, Régine: Ristiretket: Silminnäkijäin ja muiden aikalaisten kuvaamina. (Les croisades, 1960.) Suomentanut Reino Hakamies. Porvoo Helsinki: WSOY, 1965.
 • Setälä, Päivi: Keskiajan nainen. Helsingissä: Otava, 1996 (4. painos 2005). ISBN 951-1-13305-5.
 • Tiainen, Jorma: Trubaduureista pyhimyksiin: Edustaminen ja julkisuus keskiajalla. Jyväskylä: Atena, 2006. ISBN 951-796-419-6.
 • Ventura, Piero: Kolumbuksen vuosi. (1492: Anno del nuovo mondo, 1991.) Suomentanut Esa Mela. Helsinki: Tammi, 1991. ISBN 951-30-9899-0.

Bysantti[muokkaa]

 • Ahava, Pirkko ym. (toim.): Minun Bysanttini: Kaukana ja lähellä. Helsinki: Suomen bysanttikomitea, 2005. ISBN 952-99005-1-1.
 • Hakkarainen, Jarmo: Ajaton Bysantti. Joensuu: Joensuun yliopisto, ortodoksisen teologian laitos, 1994. ISBN 951-708-245-2.
 • Hakkarainen, Jarmo: Ajaton Bysantti 2. Joensuu: Joensuun yliopisto, ortodoksisen teologian laitos, 1995. ISBN 951-708-354-8.
 • Hakkarainen, Jarmo: Ajaton Bysantti 3. Joensuu: Joensuun yliopisto, ortodoksisen teologian laitos, 1994. ISBN 951-708-637-7.
 • Hakkarainen, Jarmo: Bysantin kulttuuriperintöä ja läntisiä vaikutteita. Joensuu: Ortokirja, 2004. ISBN 952-9685-34-3.
 • Haldon, John: Bysantin historia. (Byzantium History, 2000.) Suomentanut Kaisa Sivenius. Toimitustyö: Mika Hakkarainen. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-097-8.
 • Kavarnos, Konstantinos: Bysanttilainen ajattelu. (Byzantine Thought and Art. A Collection of Essays, 1968.) Suomentanut Petri Piiroinen. Joensuu: Ortokirja, 1986. ISBN 951-95895-5-4.

Valittujen palojen kirjat[muokkaa]

 • Antiikista keskiaikaan: Vuodesta 192 vuoteen 731. Suomennos: Antero Helasvuo. Vastaava toimittaja: Matti Konttinen. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: Au temps des grandes invasions. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 1999. ISBN 951-584-371-5.
 • Kaarle Suuren ja viikinkien aika: Vuodesta 731 vuoteen 1096. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: Au temps des Carolingiens. Suomennos: Anna Koponen. Vastaava toimittaja: Matti Konttinen. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 1999. ISBN 951-584-372-3.
 • Keskiajan sydämessä: Vuodesta 1096 vuoteen 1328. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: Au temps des châteaux forts. Vastaava toimittaja: Matti Konttinen. Suomennos: Kaarina Turtia. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 1999. ISBN 951-584-421-5.
 • Kohti uutta maailmaa: Vuodesta 1328 vuoteen 1500. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: Vers un monde nouveau. Vastaava toimittaja: Matti Konttinen. Suomennos: Heikki Kaskimies. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 1999. ISBN 951-584-422-3.
 • Mullistusten keskiaika. (L’Occident au Moyen âge.) Alkuteos on lyhennelmä Catherine Vincentin teoksesta Introduction à l’histoire de l’Occident médiéval. Selkänimeke: Keskiaika. Vastaava toimittaja: Aino Kervinen. Suomentaja: Kaarina Turtia. Suurten aikakausien perintö. Helsinki: Valitut palat, 2005. ISBN 951-584-672-2.

91.7 Uusi aika[muokkaa]

 • Alnæs, Karsten: Euroopan historia. Herääminen: 1300–1600. (Historien om Europa: Oppvåkning, 2003.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-19405-4.
 • Alnæs, Karsten: Euroopan historia. Kiihkon aika: 1600–1800. (Historien om Europa 1600-1800: Besettelse, 2004.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20161-1.
 • Arffman, Kaarlo: Auttamisen vallankumous: Luterilaisuuden yritys ratkaista köyhyyden aiheuttamat ongelmat. Historiallisia tutkimuksia 236. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 205. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 2008. ISBN 978-951-746-954-8.
 • Ariès, Philippe & Duby, Georges & Chartier, Roger (toim.): Omassa huoneessa: Yksityiselämän historiaa renessanssista valistukseen. (Histoire de la vie privé. III: De la Renaissance aux Lumières. Osa: Formes de la privatisation, 1986.) Suomentanut Johanna Ilmakunnas. Helsinki: Nemo, 2001. ISBN 952-5180-20-4.
 • Bergreen, Laurence: Yli maan äären. (Over the edge of the world: Magellan’s terrifying circumnavigation of the globe, 2003.) Suomentanut Riikka Toivanen. Helsinki: John Nurmisen säätiö, 2008. ISBN 978-952-9745-25-8.
 • Castiglione, Baldesar, kreivi: Hovimies. (Il libro del cortegiano, 1528.) Suomentanut, johdannon ja selitykset kirjoittanut J. A. Hollo. Porvoo: WSOY, 1957.
 • Davis, Natalie Zemon: Kolme naista: Kolme elämää 1600-luvulla. (Women on the margins: Three seventeenth-century lives, 1995.) Suomentanut Jaana Iso-Markku. Helsingissä: Otava, 1997. ISBN 951-1-14052-3.
 • Huovinen, Lauri: Italian renessanssikulttuuri. Turun yliopiston historian laitoksen julkaisuja no 17. Turku: Turun yliopisto, 1986. ISBN 951-642-890-8.
 • Isaksson, Pekka & Jokisalo, Jouko (toim.): Eriarvoisuus, valistuksen lupaus ja rasismi. Historiallinen arkisto 112. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1999. ISBN 951-710-098-1.
 • Iso-Markku, Jaana & Kervinen, Aino (toim.): Ranskan vallankumous: Vuodesta 1774 vuoteen 1812. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: Le temps des révolutions. Suomennos: Heikki Kaskimies. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 2000. ISBN 951-584-426-6.
 • Joutsivuo, Timo & Mikkeli, Heikki (toim.): Renessanssin tiede. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. ISBN 951-746-220-4.
 • Kaartinen, Marjo: Hirveä Hidalgo ja Amerikan peruna: Uuden ajan alun Euroopan kulttuurihistoriaa. Turku: Turun yliopisto, 1994. ISBN 951-29-0255-9.
 • Kaartinen, Marjo: Arjesta ihmeisiin: Eliitin kulttuurihistoriaa 1500-1800-luvun Euroopassa. Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 951-31-3667-1.
 • Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria: Noitavaimo ja neitsytäiti: Naisten arki keskiajalta uudelle ajalle. Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-594-1.
 • Knuuttila, Simo ym.: Renessanssi. Silta-sarja. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1585-X.
 • Konttinen, Matti (vastaava toim.): Renessanssi: Vuodesta 1500 vuoteen 1592. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: La renaissance. Suomennos: Anna Koponen. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 2000. ISBN 951-584-423-1.
 • Konttinen, Matti (vastaava toim.): Loiston ja kurjuuden aika: Vuodesta 1592 vuoteen 1691. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: Le grand siècle. Suomennos: Antero Helasvuo. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 2000. ISBN 951-584-424-X.
 • Konttinen, Matti (vastaava toim.): Valistuksen aika: Vuodesta 1691 vuoteen 1774. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: Au temps des Lumières. Suomennos: Kaarina Turtia. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 2000. ISBN 951-584-425-8.
 • Korhonen, Anu: Silmän ilot: Kauneuden kulttuurihistoriaa uuden ajan alussa. Jyväskylä: Atena, 2005. ISBN 951-796-399-8.
 • Matilainen, Pekka: Humanisteja & romantikkoja: Kirjoituksia varhaishumanismista ja romantiikan ajasta. Helsinki: Yliopistopaino, 2001. ISBN 951-570-511-8.
 • Setälä, Päivi: Renessanssin nainen: Naisten elämää 1400- ja 1500-luvun Italiassa. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-15976-3.
 • Setälä, Päivi: Pohjoisen renessanssin nainen: 1500- ja 1600-luvun naishistoriaa. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-18059-2.
 • Simon, Kate: Renessanssi-ihmisiä. (A Renaissance tapestry: The Gonzaga of Mantua, 1988.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 1988. ISBN 951-1-10001-7.

91.7063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Kolme Katariinaa: Renessanssin nainen Turun Linnassa. Näyttely: Turun kaupungin historiallinen museo 20.4.2001–8.1.2002, Hämeen linnassa 7.3.–23.12.2002. Turun maakuntamuseo, Näyttelyesite 29. Turku: Turun maakuntamuseo, 2001. ISBN 951-595-067-8.

91.8 Uusin aika[muokkaa]

 • Allin, Michael: Zarafa: Tositarina kirahvin matkasta kaukaisesta Afrikasta Pariisin sydämeen. (Zarafa: A giraffe’s true story, from deep in Africa to the heart of Paris, 1999.) Suomennos: Tuula Saarikoski. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16040-0.
 • Alnæs, Karsten: Euroopan historia. Kiihkon aika: 1600–1800. (Historien om Europa 1600–1800: Besettelse, 2004.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20161-1.
 • Alnæs, Karsten: Euroopan historia. Ihanteiden nousu: 1800–1900. (Historien om Europa 1800–1900: Oppbrud, 2005.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-20162-X.
 • Apunen, Osmo: Murrosaikojen maailmanpolitiikka: Ulkopolitiikan, kansainvälisen politiikan ja kansainvälisten suhteiden kehityslinjat ja rakenteet. 3. tarkistettu painos. Tampere: Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, 2004. ISBN 951-44-5872-9.
 • Engman, Max: Kaksoiskotka ja leijona: Nikolai Valapaton muisto ja muita kirjoituksia. Suomentanut Marja Engman. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992. ISBN 951-37-0772-5.
 • Hobsbawm, Eric: Äärimmäisyyksien aika: Lyhyt 1900-luku (1914–1991). (The age of extremes: The short twentieth century, 1914–1991, 1994.) Suomennos: Pasi Junila. Tampere: Vastapaino, 1999. ISBN 951-768-043-0.
 • Kilpinen, Pekka: Eläviä kuolleita: Vampyyrit 1700-luvun asiakirjoissa. Helsinki: Yliopistopaino, 2000. ISBN 951-570-447-2.
 • Klinge, Matti: Porvariston nousu. 1. painos 1985 teossarjassa Otavan suuri maailmanhistoria, osa 14. Helsingissä: Otava, 1994. ISBN 951-1-13376-4.
 • Klinge, Matti: Napoleonin varjo: Euroopan ja Suomen murros 1795–1815. Helsingissä: Otava, 2009. ISBN 978-951-1-23238-4.
 • Matilainen, Pekka: Humanisteja & romantikkoja: Kirjoituksia varhaishumanismista ja romantiikan ajasta. Helsinki: Yliopistopaino, 2001. ISBN 951-570-511-8.
 • Matilainen, Pekka: Belle époque: Ihmeellinen vuosisadanvaihde. Helsinki: Yliopistopaino, 2004. ISBN 951-570-593-2.
 • Paasivirta, Juhani: Pienet valtiot Euroopassa: Kansainvälisen järjestelmän muutoksia 1800- ja 1900-luvuilla. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1988. ISBN 951-8915-06-7.
 • Raento, Pauliina (toim.): Yhdessä erikseen: Kansalliset konfliktit Länsi-Euroopassa. Helsinki: Gaudeamus, 1993. ISBN 951-662-574-6.
 • Salmi, Hannu (toim.): Menneen ja tulevan välillä: 1800-luvun kulttuurihistorian lukukirja. Turku: k&h, 2011. ISBN 978-951-29-4543-6.
 • Syrjämaa, Taina: Edistyksen luvattu maailma: Edistysusko maailmannäyttelyissä 1851–1915. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007. ISBN 978-951-746-942-5.
 • Tuominen, Kirsi-Marja ym.: Kansa ja kumous: Modernin Euroopan murroksia 1880–1930. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1998. ISBN 951-710-078-7.
 • Tötschinger, Gerhard: Kaikki kyytiin! Matkalla biedermeier-ajan Euroopassa. (”Ach, wer da mitreisen könnte...”: Reisen im Biedermeier, 2001.) Suomennos: Sirpa Alkunen. Espoo: Plataani, 2002. ISBN 952-5429-01-6.

Kirjasarjat[muokkaa]

 • Calder, Anneli (vastaava toim.): Kansakunnat heräävät: Vuodesta 1812 vuoteen 1856. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: L’éveil des nationalités. Suomennos: Anna Koponen. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 2000. ISBN 951-584-427-4.
 • Iso-Markku, Jaana & Kervinen, Aino (toim.): Ranskan vallankumous: Vuodesta 1774 vuoteen 1812. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: Le temps des révolutions. Suomennos: Heikki Kaskimies. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 2000. ISBN 951-584-426-6.
 • Iso-Markku, Jaana (toim.): Imperialismin nousu: Vuodesta 1856 vuoteen 1901. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: Les rivalités impériales. Suomennos: Antero Helasvuo. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 2001. ISBN 951-584-484-3.
 • Salis, J. R. von: Uudemman ajan maailmanhistoria. 1, Bismarckin johtoasema Euroopassa. (Weltgeschichte der neuesten Zeit: Die deutsche Vormachtstellung, 1951, 1961.) Suomentanut Kai Kaila. Historiankirjasto. Porvoo Helsinki: WSOY, 1965.
 • Salis, J. R. von: Uudemman ajan maailmanhistoria. 2, Imperialistisia ristiriitoja. (Weltgeschichte der neuesten Zeit: Das Zeitalter des Imperialismus, 1951, 1961.) Suomentanut Kai Kaila. Historiankirjasto. Porvoo Helsinki: WSOY, 1965.
 • Salis, J. R. von: Uudemman ajan maailmanhistoria. 4, Kriisit ja suursota. (Weltgeschichte der neuesten Zeit: Der erste Weltkrieg, 1951, 1962.) Suomentanut Kai Kaila. Historiankirjasto. Porvoo Helsinki: WSOY, 1966.
 • Salis, J. R. von: Uudemman ajan maailmanhistoria. 5, Versaillesista talouspulaan. (Weltgeschichte der neuesten Zeit: Das neue Staatensystem, 1955, 1965.) Suomentanut Kai Kaila. Historiankirjasto. Porvoo Helsinki: WSOY, 1966.
 • Salis, J. R. von: Uudemman ajan maailmanhistoria. 6, Hakaristin varjossa. (Weltgeschichte der neuesten Zeit: Die Grosse Krise und der Zweite Weltkrieg, 1955, 1965.) Suomentanut Kai Kaila. Historiankirjasto. Porvoo Helsinki: WSOY, 1966.

91.807 Oppikirjat[muokkaa]

 • Hannula, Seppo ym.: Muuttuva maailma: Lukion historia. Kurssi 4, Teollistuva yhteiskunta; Kurssi 5: Nykyajan maailma. Kuopio: Kustannuskiila, 1990. ISBN 951-657-242-1.

91.81 Nykyaika[muokkaa]

 • Alnæs, Karsten: Euroopan historia. Pimeyden aika: 1900–1945. (Historien om Europa 1900–1945: Mørkets tid, 2006.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-22186-9.
 • Courtois, Stéphane ym.: Kommunismin musta kirja: Rikokset, terrori, sorto. Suomentajat: Kaarina Turtia, Matti Brotherus ja Heikki Eskelinen. Helsinki: WSOY, 2000 (5. painos 2003). ISBN 951-0-25073-2.
 • Desai, Meghnad: Marxin kosto: Kapitalismin uusi nousu ja valtiokeskeisen sosialismin kuolema. (Marx’s revenge: The resurgence of capitalism and the death of statist socialism, 2003.) Suomentanut Timo Soukola. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-077-0.
 • Englund, Peter: Kirjeitä nollapisteestä: Historiallisia esseitä. (Brev från nollpunkten: Historiska essäer, 1996.) Suomentanut Timo Hämäläinen. 2. painos (1. painos 1998). Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-28332-0.
 • Eskola, Seikko: Historian kuolema ja kulttuurien taistelu: Kirjoituksia historiasta ja nykyajasta. Kleio-sarja. Helsinki: Edita, 2006. ISBN 951-37-4553-8.
 • Glover, Jonathan: Ihmisyys: 1900-luvun moraalihistoria. (Humanity: A moral history of the twentieth century, 1999.) Suomennos: Petri Stenman. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2003. ISBN 952-471-020-X.
 • Huntington, Samuel P.: Kulttuurien kamppailu ja uusi maailmanjärjestys. (The clash of civilizations: Remaking of world order, 1996.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2003. ISBN 952-5202-72-0.
 • Härmänmaa, Marja & Mattila, Markku (toim.): Uusi uljas ihminen, eli, Modernin pimeä puoli. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-113-8.
 • Jakobson, Max: 20. vuosisadan tilinpäätös. 2, Pelon ja toivon aika. Helsingissä: Otava, 2001. ISBN 951-1-16581-X.
 • Kalela, Jorma & Lindroos, Ilari (toim.): Jokapäiväinen historia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001. ISBN 951-746-308-1.
 • Kervinen, Aino (toim.): Erään maailman loppu: Vuodesta 1901 vuoteen 1925. Suomennos: Kaarina Turtia. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: La fin d’un monde. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 2001. ISBN 951-584-486-X.
 • Koivunen, Leila & Syrjämaa, Taina (toim.): Samanaikaisuuksia: Kansainvälisiä näköaloja vuoden 1911 maailmaan. Turku: Turun yliopisto, yleinen historia, 2010. ISBN 978-951-29-4388-3.
 • Kurlansky, Mark: 1968 – vuosi joka vavahdutti maailmaa. (1968: The year that rocked the world, 2005.) Suomentanut Kirsi Komonen. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2008. ISBN 978-952-01-0103-9.
 • Laamanen, Ville: Vaistojen ja järjen taistelu: Olavi Paavolainen totalitarististen ihmiskäsitysten tulkkina 1930-luvulla. Turku: Turun yliopisto, poliittisen historian laitos, 2006. ISBN 951-29-3211-3.
 • Laamanen, Ville: Suuri levottomuus: Olavi Paavolaisen kulttuurinen katse ja matkat 1936–1939. Väitöskirja: Turun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Turku: K&H, 2014. ISBN 978-951-29-5632-6.
 • Lindqvist, Sven: Nyt sinä kuolit: Pommien vuosisata. (Nu dog du: Bombernas århundrade, 1999.) Suomentanut Heikki Salojärvi. Vantaa: Pequod, 2000. ISBN 951-97226-8-8.
 • Meyer, Michael: Ihmisten vuosi 1989. (The year that changed the world: The untold story behind the fall of the Berlin Wall, 2009.) Suomentanut Veli-Pekka Ketola. Hämeenlinna: Karisto, 2010. ISBN 978-951-23-5321-7.
 • Tiusanen, Tauno: Elämä rautaesiripun varjossa: Toisinajattelijan päiväkirja. Kleio. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5358-0.
 • Wheen, Francis: Kuinka humpuuki valloitti maailman: Nykyajan harhojen lyhyt historia. (How mumbo-jumbo conquered the world: A short history of modern delusions, 2004.) Suomentanut Seppo Hyrkäs. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7026-X.

91.8107 Oppikirjat[muokkaa]

 • Ahtiainen, Marketta ym.: Kansainvälisten suhteiden aikakirja. 8. uudistettu painos. Helsinki: Edita, 2007. ISBN 978-951-37-5086-2.

93 Pohjoismaiden historia[muokkaa]

 • Hall, Richard: Matka viikinkien maailmaan. (Exploring the world of the vikings, 2007.) Suomennos: Veli-Pekka Ketola. Helsinki: Multikustannus, 2007. ISBN 978-952-468-154-4.
 • Ihmisen suku. 3, Etruskeista viikinkeihin. (The illustrated history of humankind.) Päätoimittaja: Göran Burenhult. Asiantuntijat: Ari Siiriäinen, Juha Valste. Suomentajat: Jukka Jääskeläinen ym. Helsinki: WSOY, 1994. ISBN 951-0-18781-X.
 • Heininen, Lassi: Viikingit Pohjolaa laajentamassa: Erään historiallisen aikakauden hahmottelua. Rovaniemi: Lapin yliopisto, arktinen keskus, 1998. ISBN 951-634-619-7.
 • Hentilä, Seppo & Krötzl, Christian & Pulm, Panu: Pohjoismaiden historia. Helsinki: Edita, 2002. ISBN 951-37-3614-8.
 • Lahtinen, Anu: Pohjolan prinsessat: Viikinkineidoista renessanssiruhtinattariin. Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-595-8.

93.1 Ruotsi[muokkaa]

 • Andersson, Ingvar: Ruotsin historia. (Sveriges historia, 1943.) Suomentanut Lauri Hirvensalo. Porvoo: WSOY, 1950.
 • Bladh, Gabriel & Kuvaja, Christer (toim.): Kahden puolen Pohjanlahtea. 1, Ihmisiä, yhteisöjä ja aatteita Ruotsissa ja Suomessa 1500-luvulta 1900-luvulle. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-825-3.
 • Karonen, Petri: Pohjoinen suurvalta: Ruotsi ja Suomi 1521–1809. 4. uudistettu painos (1. painos: WSOY, 1999). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2014. ISBN 978-952-222-557-3.
 • Paulaharju, Samuli: Kiveliöitten kansaa Pohjois-Ruotsin suomalaisseuduilta. Esipuheen kirjoittanut Pekka Laaksonen. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007 (1. painos: WSOY, 1937). ISBN 978-951-746-928-9.
 • Itsekkyyttä vai valtiomiestaitoa : Ruotsin idänpolitiikka ja Suomi vuodesta 1812 vuoteen 2002 / toimittanut Tapani Suominen.
 • Tarkiainen, Kari: Ruotsin Itämaa: Esihistoriasta Kustaa Vaasaan. (Sveriges Österland: Från forntiden till Gustav Vasa, 2008). Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2010. ISBN 978-951-583-212-2.
 • Valtakunnanosa : suurvalta ja valtakunnan hajoaminen 1560-1812 / Nils Erik Villstrand

93.11 Vuoteen 1523[muokkaa]

 • Kivikäs, Pekka: Ruotsin pyyntikulttuurin kalliokuvat suomalaisin silmin. Julkaisija: Kivikäs, muinaistaidekeskus. Jyväskylä: Kopijyvä, 2003. ISBN 952-5092-97-6.

93.12 Vuodet 1524–1718[muokkaa]

 • Englund, Peter: Pultava. (Poltava, 1988.) Suomentanut Seppo Hyrkäs. 5. painos (1. painos 1989). Helsinki: Art House, 2001. ISBN 951-884-011-3.
 • Englund, Peter: Suuren sodan vuodet. (Ofredsår, 1993.) Suomentanut Timo Hämäläinen. 3. painos (1. painos 1996). Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27940-4.
 • Englund, Peter: Voittamaton: Erään miehen tie Ruotsin suurvalta-aikana. (Den oövervinnerlige, 2000.) Suomentanut Seppo Hyrkäs. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25964-0.
 • Lappalainen, Mirkka: Pohjolan leijona: Kustaa II Adolf ja Suomi 1611–1632. Helsinki: Siltala, 2014. ISBN 978-952-234-242-3.

93.13 Vuodet 1719–1809[muokkaa]

 • Nurmiainen, Jouko: Edistys ja yhteinen hyvä vapaudenajan ruotsalaisessa poliittisessa kielessä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. ISBN 978-952-222-078-3.

93.2 Norjan historia[muokkaa]

 • Snorri Sturluson: Norjan kuningassaagat. 1–3. (Kringla heimsins.) Suomentanut J. A. Hollo. Runot suomentanut Aale Tynni. Johdannon kirjoittanut Martti Haavio. Kuvitus: Halfdan Egedius ym. Porvoo: WSOY, 1960.

93.5 Pohjoiskalotti[muokkaa]

 • Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset: Historia, yhteiskunta, taide. Inari: Kustannus-Puntsi, 1997. ISBN 951-97541-2-1.
 • Paulaharju, Samuli: Taka-Lappia. Uusittu laitos (1. laitos 1927). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011. ISBN 978-952-222-266-4.
 • Lapin tuhat tarinaa : Anto Leikolan juhlakirja / Osmo Pekonen & Johan Stén (toim.).
 • Pentikäinen, Juha: Saamelaiset: Pohjoisen kansan mytologia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1995. ISBN 951-717-826-3.
 • Stenros, Manne (toim.): Saamelaiset. Mytologiset tekstit: Kerttu Vuolab. Valokuvat: Ari Mäkelä, Heikki Sarviaho, Manne Stenros. Lahti: A la carte books, 2007. ISBN 978-952-5290-61-5.
 • Viinanen, Voitto Valio: Inarin rajahistoria. 1, Pohjoiset valtarajat Inarin – Jäämeren alueella 1500-luvulta 1800-luvulle. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 2002. ISBN 952-9888-19-8.
 • Viinanen, Voitto Valio: Inarin rajahistoria. 2, Inarin eteläiset ja läntiset rajat, tarkentuvat pohjoiset valtarajat sekä Suur-Sodankylän lapinkylien historialliset rajat. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 2006. ISBN 952-9888-29-5.

94 Keski-Euroopan historia[muokkaa]

94.1 Saksa[muokkaa]

 • Aittokoski, Heikki: Lihavan kotkan maa: Reportaasi Berliinin tasavallasta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23743-4.
 • Hakkarainen, Heikki J. ym. (toim.): Saksan kielestä ja kulttuurista. 5. painos (1. painos 1994). Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-111-1.
 • Maser, Werner: Adolf Hitlerin Taisteluni. (Adolf Hitler: Mein Kampf: Geschichte: Auszüge. Kommentare, 2001.) Suomentanut Riitta Virkkunen. Helsingissä: Ajatus, 2008. ISBN 978-951-20-7214-9.
 • Räsänen, Matti & Tuomi-Nikula, Outi: Saksanmaalla: Kansanelämää keskiajalta nykypäivään. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 776. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. ISBN 951-746-142-9.

94.13 Nykyaika[muokkaa]

 • Ailsby, Christopher: Kolmas valtakunta: Hitlerin Saksan tärkeimmät tapahtumat päivä päivältä. (The third reich, day by day, 2001.) Suomennos: Veikko Ahola, Irmeli Kuhlman ja Jorma Luotio. Helsinki: Gummerus, 2005. ISBN 951-20-6815-X.
 • Beevor, Antony: Stalingrad. (Stalingrad, 1998.) Suomentanut Matti Kinnunen. Helsinki: WSOY, 2000 (4. painos 2002). ISBN 951-0-24922-X.
 • Beevor, Antony: Berliini 1945. (Berlin the downfall 1945, 2002.) Suomentanut Matti Kinnunen. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-27036-9.
 • Browning, Christopher R.: Aivan tavallisia rivimiehiä: 101. reservipoliisipataljoona ja ”lopullinen ratkaisu” Puolassa. (Ordinary men: Reserve police battalion 101 and the final solution in Poland, 1992.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsinki: Art House, 1999. ISBN 951-884-261-2.
 • Burleigh, Michael: Kolmas valtakunta: Uusi historia. (The third reich: A new history, 2000.) Suomentanut Seppo Hyrkäs. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28721-0.
 • Friedrich, Jörg: Suuri palo: Liittoutuneiden pommitukset Saksassa 1940-1945. (Der Brand: Deutschland im Bombenkrieg 1940–1945, 2002.) Suomentanut Markus Lång. Helsingissä: Ajatus, 2005. ISBN 951-20-6799-4.
 • Goldensohn, Leon: Nürnbergin haastattelut. (The Nuremberg interviews: An American psychiatrist's conversations with the defendants and witnesses, 2004.) Toimittanut ja johdannon kirjoittanut Robert Gellately. Suomentanut Heikki Tiilikainen. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-31-3042-8.
 • Grönhagen, Yrjö von: Himmlerin salaseura. Helsinki: Kansankirja, 1948.
 • DDR : valtio ilman kansaa / Seppo Hentilä.
 • Berliiniin : retkiä lähihistoriaan / Marjaliisa Hentilä, Seppo Hentilä.
 • Jokipii, Mauno: Hitlerin Saksa ja sen vapaaehtoisliikkeet: Waffen-SS:n suomalaispataljoona vertailtavana. Helsinki: SKS, 2002. ISBN 951-746-335-9.
 • Jokisalo, Jouko: Kansallissosialismin ideologia. Kuopio: Snellman-instituutti, 1995. ISBN 951-842-165-X.
 • Knopp, Guido: Hitlerin lapset. (Hitlers Kinder, 2000.) Suomentanut Ilona Nykyri. Helsingissä: Gummerus: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7013-8.
 • Kuosma, Tapio: Nürnbergin oikeudenkäynti. Espoo: Livres ’Belles-Lettres’, 2013. ISBN 978-952-67994-0-7.
 • Kurzman, Dan: Varsovan geton kansannousu. (The bravest battle: The twenty-eight days of the Warsaw Ghetto uprising, 1975.) Suomentanut Veli-Pekka Ketola. Helsinki: Art House, 2005. ISBN 951-884-399-6.
 • Lower, Wendy: Hitlerin raivottaret: Saksalaisnaisia natsien kuoleman kentillä. (Hitler's furies: German women in the Nazi killing fields, 2013.) Suomentanut Juha Sainio. Jyväskylä: Atena, 2014. ISBN 978-952-300-065-0.
 • McMillan, Dan: Polttouhrit: Holokaustin syyt. (How Could This Happen: Explaining the Holocaust, 2014.) Suomentanut Petri Stenman. Helsinki: Like, 2015. ISBN 978-952-01-1164-9.
 • Paavolainen, Olavi: Kolmannen valtakunnan vieraana: Rapsodia. 6. painos (1. painos: Jyväskylä: Gummerus, 1936). Helsingissä: Otava, 1975. ISBN 951-1-02166-4.
 • Paavolainen, Olavi: Kolmannen valtakunnan vieraana: Rapsodia. Näköispainos (Alkuperäinen: Jyväskylä: Gummerus, 1936). Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-19162-4.
 • Paavolainen, Olavi & Koskimäki, Paula (toim.): Kolmannen valtakunnan vieraana; Ja juhlien jälkeen: Esseitä kansallissosialismista. Kolmannen valtakunnan vieraana, 7. painos (1. painos: Jyväskylä: Gummerus, 1936). Olavi Paavolainen -projektin julkaisuja 3. Helsingissä: Otava, 1993. ISBN 951-1-12883-3.
 • Sankarikansa ja kavaltajat : Suomi Kolmannen valtakunnan lehdistössä 1940-1944 / Risto Peltovuori.
 • Pringle, Heather: Himmlerin suuri suunnitelma: Arjalaisen herrakansan etsintä. (The master plan: Himmler’s scholars and the holocaust, 2006.) Suomentaneet Vappu Orlov ja Anna Orlova. Helsinki: Bazar, 2009. ISBN 978-952-5635-50-8.
 • Rippon: Hitlerin olympialaiset. Minerva, 2013.
 • Schad, Martha: Naiset, jotka rakastivat Hitleriä. (Frauen gegen Hitler: Vergessene Widerstandskämpferinnen im Nationalsozialismus, 2001/2010.) Suomennos Elina Anttila, Jenni Kuvaja, Irina Maaskant ja Lotta Tuohimaa. Helsinki: Minerva, 2011. ISBN 978-952-492-533-4.
 • Seppovaara, Juhani: Itä-Berliinin taivaan alla. Helsinki: Avain, 2006. ISBN 952-5524-29-9.
 • Shirer, William L.: Kolmannen valtakunnan nousu ja tuho: Kansallissosialistisen Saksan historia 1. (The rise and fall of the Third Reich, 1960.) Suomentanut Tapio Hiisivaara. 4. painos (1. painos 1962–1963). Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 2004. ISBN 951-20-6633-5.
 • Shirer, William L.: Kolmannen valtakunnan nousu ja tuho: Kansallissosialistisen Saksan historia 2. (The rise and fall of the Third Reich, 1960.) Suomentanut Tapio Hiisivaara. 4. painos (1. painos 1962–1963). Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 2004. ISBN 951-20-6634-3.
 • Steinbacher, Sybille: Auschwitz: Lyhyt historia. (Auschwitz: Geschichte und Nachgeschichte, 2004.) Suomennos: Tuomas Kauko. Helsink: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2006. ISBN 952-471-728-X.
 • Taylor, Frederick: Berliinin muuri: 13. elokuuta 1961 – 9. marraskuuta 1989. (The Berlin wall: 13 August 1961 – 9 November 1989, 2006.) Suomentanut Matti Kinnunen. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-33128-6.
 • Tuomainen, Tuulikki: Versailles'sta maailmanherruuteen: Versailles'n rauhansopimus johtavien kansallissosialistien propagandassa 1919–1923 ja Hitlerin ulkopoliittisessa konseptiossa. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1988. ISBN 951-680-009-2.
 • Vinogradov, V. K. & Pogoni, J. F. & Teptsov, N. V. (toim.): Adolf Hitlerin viimeinen taistelu: Venäjän turvallisuuspoliisin KGB:n salassa pidettyjä asiakirjoja. Suomentanut Jaana Ryynänen. Helsinki: Perhemediat, 2005. ISBN 952-210-024-2.

94.4 Itävalta[muokkaa]

 • Lautela, Yrjö & Palo, Jyrki: Itävalta: Kappale mennyttä suuruutta. Helsinki: Edita, 2005. ISBN 951-37-4424-8.

94.5 Unkari[muokkaa]

 • Halmesvirta, Anssi & Nyyssönen, Heino: Unkarin kansannousu 1956. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-31814-0.
 • Huotari, Juhani & Vehviläinen, Olli (toim.): Unkari: Maa, kansa, historia. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-252-2.
 • Lahdelma, Tuomo & Dobos, István & Rautavuoma, Veera (toim.): Unkarilainen omakuva. Jyväskylä: Atena, 2001. ISBN 951-796-259-2.

95 Brittein saarten historia[muokkaa]

95.1 Iso-Britannia[muokkaa]

 • Daniell, Christopher: Matkaopas historiaan: Englanti. Suomennos: Tarja Haikara. 3. uudistettu painos. Kuopio: Unipress, 2010. ISBN 978-951-579-369-0.
 • Engels, Friedrich: Työväenluokan asema Englannissa. (The condition of the working class in England, 1845.) Suomentanut Jorma Mäntylä. Helsinki: Into, 2015. ISBN 978-952-264-355-1.
 • Fisher, Andrew: Matkaopas historiaan: Skotlanti. Suomennos: Anne Toppi. 2. uudistettu painos. Kuopio: Unipress, 2010. ISBN 978-951-579-372-0.
 • Halmesvirta, Anssi: Turanilaisia ja herrasneekereitä: Aatehistoriallisia tutkimuksia brittiläisestä rotuajattelusta. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1993. ISBN 951-8915-81-4.
 • Ihalainen, Pasi (toim.): Britannia: Saarivaltakunnan Eurooppa-suhteiden historia. Jyväskylä: Atena, 2002. ISBN 951-796-268-1.
 • Trevelyan, G. M.: Englannin historia 1–2. (History of England, 1926.) Suomentaneet Jussi Teljo ja Antero Manninen. Porvoo: WSOY, 1948.

95.11 Vanha ja keskiaika[muokkaa]

 • Bartlett, Robert: Hirtetty mies: Kertomus ihmeestä, muistista ja kolonialismista keskiajalla. (The hanged man: A story of miracle, memory and colonialism in the Middle ages, 2005.) Suomentanut Ossi Kokkonen. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-979-2.
 • James, Simon: Keltit. (Exploring the world of the celts, 1993.) Suomennos: Tarja Kontro. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-19271-X.

95.12 Uusi aika[muokkaa]

 • Halmesvirta, Anssi & Valta, Reijo (toim.): Aatteiden kamppailu elintilasta: Viktoriaanisen ajan näkemyksiä ihmisestä ja yhteiskunnasta. Jyväskylän yliopiston historian laitos. Yleisen historian tutkimuksia 10. Jyväskylä: Kampus kustannus, 1999. ISBN 951-9113-48-7.
 • Thompson, E. P.: Herrojen valta ja rahvaan kulttuuri: Valta, kulttuuri ja perinnäistavat 1700- ja 1800-lukujen Englannissa. Suomentanut Tuomas M. S. Lehtonen. Esipuhe: Matti Peltonen. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-668-8.

95.13 Nykyaika[muokkaa]

 • Orwell, George: Puilla paljailla Pariisissa ja Lontoossa. (Down and out in Paris and London, 1933.) Suomentanut Jukka Kemppinen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1985 (2. painos: Laatukirjat, 2003). ISBN 951-0-12467-2.
 • Orwell, George: Tie Wiganin aallonmurtajalle. (The road to Wigan Pier, 1937.) Suomentanut Leevi Lehto. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1986. ISBN 951-0-13305-1.

95.7 Irlanti[muokkaa]

 • Neville, Peter: Matkaopas historiaan: Irlanti. Asiantuntijat: Eino Lyytinen ja Tom Sjöblom. Suomennos: Sami J. Anteroinen ym. 2. uudistettu painos (1. painos 1998). Kuopio: Unipress, 2011. ISBN 978-951-579-368-3.
 • Sjöblom, Tom: Tuulten saarella: Matka kelttien ja kertojien Irlantiin. Helsinki: Kirjapaja, 2011. ISBN 978-952-247-009-6.
 • Zilliacus, Ville: Irlanti eilen ja tänään. Helsinki: Irish Business Club Finland, 1995. ISBN 952-90-6297-4.

95.72 Pohjois-Irlanti[muokkaa]

 • Lindström, Georg: Verinen sunnuntai: Pohjois-Irlannin konflikti. Joensuu: Ilias, 2007. ISBN 978-952-5679-15-1.

96 Etelä-Euroopan historia[muokkaa]

 • Hanska, Jussi & Masonen, Pekka & Virtanen, Kirsi (toim.): Islamin ja kristikunnan rajoilla: Kulttuurien kohtaaminen ja vuorovaikutus Välimerellä. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1998. ISBN 951-706-172-2.

96.1 Ranska[muokkaa]

 • Bainville, Jacques: Ranskan historiaa. (Histoire de France, 1924.) Suomentanut J. J. Mikkola. Porvoo: WSOY, 1950.
 • Davis, Natalie Zemon: Martin Guerren paluu. (Le retour de Martin Guerre, 1983.) Suomentanut Aulikki Vuola. Helsinki: Gaudeamus, 2001. ISBN 951-662-819-2.

96.11 Vanha ja keskiaika[muokkaa]

 • Klemettilä, Hannele: Ritari Siniparta: Gilles de Rais’n tarina. Jyväskylä: Atena, 2005. ISBN 951-796-395-5.
 • Le Roy Ladurie, Emmanuel: Montaillou: Ranskalainen kylä 1294–1324. (Montaillou: Village occitan de 1294 à 1324, 1975.) Suomentanut ja esipuheen kirjoittanut Marja Itkonen-Kaila. Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-18671-X.

96.12 Uusi aika[muokkaa]

 • Aubry, Octave: Ranskan suuri vallankumous. 1, Kuningasvallan tuho. (La révolution française: Destruction De La Royauté, 1942.) Suomenkielisen laitoksen toimittaneet Osmo Mäkeläinen & Heikki Eskelinen. Porvoo: WSOY, 1962.
 • Aubry, Octave: Ranskan suuri vallankumous. 2, Tasavallan aika. (La révolution française: La République, 1945.) Suomenkielisen laitoksen toimittaneet Osmo Mäkeläinen & Heikki Eskelinen. Porvoo: WSOY, 1962.
 • Forsström, Riikka: Kaunis turhuus: Ylellisyys ja nautinnot yksinvaltiuden ajan Ranskassa. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-24978-8.
 • Keränen, Mika: Kruunu, alttari vai kansakunta? Jeanne d’Arc -representaatiot Ranskan oikeiston ideologisten uudelleenarviointien peileinä kolmannen tasavallan ensivuosikymmeninä. Turku: Turun yliopisto, poliittisen historian laitos, 2007. ISBN 978-951-29-3195-8.
 • La Belle, Maurice: Valistusfilosofit ja Ensyklopedia. Suomeksi toimittanut ja kääntänyt Kimmo Sundström. Suomennettu kolmesta American Atheist -lehdessä julkaistusta artikkelista. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1987.
 • Le Roy Ladurie, Emmanuel: Karnevaalit: Kynttelinpäivästä piinaviikolle, 1579–1580. (Le carnaval de Romans: De la Chandeleur au Mercredi des cendres (1579–1580), 1979.) Suomentanut Inkeri Tuomikoski. Suomenkielinen laitos on valikoiden lyhennetty. Helsingissä: Art House, 1990. ISBN 951-884-027-X.

96.13 Nykyaika[muokkaa]

 • Beevor, Antony & Cooper, Artemis: Pariisi miehityksen jälkeen 1944–1949. (Paris after the liberation 1944-1949, 1994.) Suomentanut Markku Päkkilä. Helsinki: Siltala, 2009. ISBN 978-952-234-012-2.
 • Ranska : suurvallasta Euroopan rakentajaksi / Kalervo Hovi, Tuula Koskenniemi, Tarmo Kunnas.

96.2 Italia[muokkaa]

 • Augias, Corrado: Rooman salaisuudet: Muistoja, kertomuksia ja henkilöitä. (I segreti di Roma, 2005.) Suomentanut Paavo Castrén. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-21936-1.
 • Burckhardt, Jacob: Italian renessanssin sivistys. (Die Kultur der Renaissance in Italien, 1860.) Suomentanut A. A. Koskenjaakko. 2. painos (1. painos 1956). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23524-5.
 • Heikkilä, Tuomas & Suvikumpu, Liisa: Euroopan kehdossa: Kaksitoista avainta myyttien ja pyhien Roomaan. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-342-5.
 • Huovinen, Lauri: Italian renessanssikulttuuri. Turku: Turun yliopisto, historian laitos, 1986. ISBN 951-642-890-8.
 • Kanervo, Pirkko: Italia ja Suomen talvisota: Il Duce Mussolini maailman urheimman kansan apuna. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Teos, 2007. ISBN 978-951-851-115-4.
 • Levi, Giovanni: Aineeton perintö: Manaajapappi ja talonpoikaisyhteisö 1600-luvun Italiassa. (L’eredità immateriale, 1985.) Suomentaneet Kaisa Kinnunen, Elina Suolahti. Helsinki: Tutkijaliitto, 1992. ISBN 951-9297-88-X.
 • Lintner, Valerio: Matkaopas historiaan: Italia. Suomennos: Tarja Haikara. 3. painos (1. painos 1995). Lisäykset suomentanut Anne Toppi. Kuopio: Unipress, 2005. ISBN 951-579-123-5.
 • Muotka, Virva (toim.): Roomalaisia kerroksia. Historian tutkimuksia n:o 12. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1995. ISBN 951-708-365-3.
 • Käsky on täytetty : historia, muisti ja verilöyly Roomassa 1944 / Alessandro Portelli ;
 • Renessanssi-ihmisiä / Kate Simon

96.3 Espanja[muokkaa]

 • Beevor, Antony: Taistelu Espanjasta: Espanjan sisällissota 1936–1939. (The battle for Spain: The Spanish civil war 1936–1939, 2006.) Suomentanut Matti Kinnunen. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-31934-1.
 • Eby, Cecil D.: Alcázarin piiritys. (The siege of the Alcázar, 1965.) Suomentanut Kimmo Cleve. Porvoo Helsinki: WSOY, 1968.
 • Juusela, Jyrki: Suomalaiset Espanjan sisällissodassa 1936–1939. Jyväskylä: Atena, 2003. ISBN 951-796-324-6.
 • Koivisto, Hanne & Parikka, Raimo (toim.): ¡No pasarán! Espanjan sisällissodan kulttuurihistoriaa. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2015. ISBN 978-952-5976-34-2. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Orwell, George: Katalonia, Katalonia. (Homage to Catalonia, 1938.) Suomentanut Taisto Nieminen. Porvoo Helsinki: WSOY, 1974 (2. painos 1991). ISBN 951-0-06531-5.
 • Toiviainen, Kalevi: Tähtiä Espanjan taivaalta: Espanjan kulttuurin ja espanjalaisuuden vaikuttajia. Espoo: Kalevi Toiviainen, 2010. ISBN 978-952-92-7045-3.

96.83 Entisen Jugoslavian alue[muokkaa]

 • Drakulić, Slavenka: Eivät tekisi pahaa kärpäsellekään. (They would never hurt a fly: War criminals on trial in The Hague, 2004.) Suomennos: Petri Stenman. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2005. ISBN 952-471-612-7.
 • Laitila, Teuvo: Veljeys ja epäsopu: Monikansallinen Jugoslavia teoriana ja käytäntönä. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1997. ISBN 951-706-149-8.

96.85 Kreikka[muokkaa]

 • Boatswain, Timothy & Nicolson, Colin: Matkaopas historiaan: Kreikka. (A traveller’s history of Greece, 2003). Kuopio: Unipress, 2010. ISBN 978-951-579-364-5.

97 Itä-Euroopan historia[muokkaa]

Pääartikkeli: Itä-Euroopan historia

98 Muiden maanosien historia[muokkaa]

 • Salonen, Armas: Allahin kansat: Islamilaisten kansojen historia vuoteen 1950. Porvoo: WSOY, 1950.

98.1 Aasian historia[muokkaa]

 • Burke, Jason: Matkalla Kandahariin: Yhteenottojen keskellä islamilaisessa maailmassa. (On the road to Kandahar: Travels through conflict in the Islamic world, 2006.) Suomentanut Tero Valkonen. Helsinki: Basam Books, 2007. ISBN 978-952-5534-65-8.
 • Halén, Harry (toim.): Samudraphena – valtameren vaahto: Kirjoitelmia itäisiltä mailta. Helsinki: Suomen itämainen seura, 1997. ISBN 951-9380-34-5.
 • Ihmisen suku. 3, Etruskeista viikinkeihin. (The illustrated history of humankind.) Päätoimittaja: Göran Burenhult. Asiantuntijat: Ari Siiriäinen, Juha Valste. Suomentajat: Jukka Jääskeläinen ym. Helsinki: WSOY, 1994. ISBN 951-0-18781-X.
 • Karttunen, Klaus: Itää etsimässä: Eurooppalaisen Aasian-tutkimuksen vaiheita. Helsinki: Yliopistopaino, 1992. ISBN 951-570-104-X.

98.11 Etu-Aasia[muokkaa]

 • Aro, Jussi: Arabialainen kulttuuri. Helsinki: Otava, 1967.
 • Leinonen, Anu ym. (toim.): Turkki: Euroopan rajalla?. Pääosa artikkeleista käännetty turkin kielestä. Suomennokset: Tuula Kojo ym. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-034-3.
 • Liimatainen, Liisa: Iran: Huntu ja haaste: Yritys ymmärtää Iranin yhteiskuntaa. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2009. ISBN 978-952-01-0231-9.
 • Mohammad Reza Pahlavi: Vastaukseni historialle. (Réponse à l’histoire, 1980.) Suomentanut Matti Pekkala. Hämeenlinna: Karisto, 1980. ISBN 951-23-1656-0.
 • Zaeef, Abdul Salam: Elämäni Talebanin sisäpiirissä: Omaelämäkerta. Suomennos: Teemu Leminen, Jere Saarinen. Alkuperäinen käsikirjoitus pashtun kielellä, käännetty englanninkielisestä laitoksesta My life with the Taliban, 2010. Helsinki: Minerva, 2011. ISBN 978-952-492-480-1.

98.111 Turkki[muokkaa]

 • Härkönen, Jyrki & Takala, Vesa: Konstantinopoli: Kaupunki ennen Istanbulia. Valokuvat: Vesa Takala. Helsinki: Kirjapaja, 2015. ISBN 978-952-288-202-8.
 • Tervonen, Heikki: Euroopan porteilla: Kaksitoista avainta tarujen ja tarinoiden Turkkiin. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-389-1.

98.114 Israel. Palestiina[muokkaa]

 • El-Haddad, Laila: Gazamom. (Gaza mom: Palestine, politics, parenting and everything in between, 2011.) Suomentanut Soili Takkala. Helsinki: Into, 2011. ISBN 978-952-264-081-9.
 • Illman, Karl-Johan & Harviainen, Tapani: Juutalaisten historia. (Judisk historia, 1987.) 2. korjattu ja täydennetty painos. Helsinki: Gaudeamus, 1989. ISBN 951-662-478-2.
 • Josephus, Flavius: Juutalaissodan historia. (Peri tou Hioudakou polemû.) Suomentanut Pauli Huuhtanen. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28945-0.
 • Junkkaala, Eero: Israelin historian pääpiirteitä tekstien ja arkeologian valossa. Helsinki: Suomen teologinen instituutti, 1999. ISBN 952-9857-08-X.
 • Kahan, Semy: Ikkuna Jerusalemiin: Kulttuuria, katuja, kulkijoita. (Jerusalem i kulturens och religionens spegel, 2004.) Suomentanut Karmela Belinki. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-625-992-8.
 • Kuparinen, Eero: Antisemitismin musta kirja: Juutalaisvainojen pitkä historia. Ensimmäinen painos ilmestynyt nimellä Aleksandriasta Auschwitziin: Antisemitismin pitkä historia. 2. tarkistettu ja uudistettu laitos. Jyväskylä: Atena, 2008. ISBN 978-951-796-494-4.
 • Montefiore, Simon Sebag: Jerusalem: Kaupungin elämäkerta. (Jerusalem: The Biography, 2011.) Suomentanut Otto Lappalainen. Helsinki: WSOY, 2012. ISBN 978-951-0-35365-3.
 • Mustikainen, Tuomas: Kielletty kansa. Elämää palestiinalaisalueilla. Jyväskylä: Atena, 2014. ISBN 978-952-300-067-4.
 • Pesonen, Anni & Valkama, Kirsi: Arkielämä Raamatun aikaan: Juudan kylistä roomalaisiin kaupunkeihin. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-952-247-042-3.
 • Päivinen, Pasi: Israelin ja Palestiinan konflikti. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-4114-1.
 • Reime, Hannu: Israel/Palestiina: Kahden kansan luvattu maa. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2003. ISBN 952-471-056-0.
 • Soisalon-Soininen, Ilmari: Israelin kansan historia. 2. painos (1. painos: Kirjayhtymä, 1969). Helsinki: Gaudeamus, 1987. ISBN 951-662-415-4.

98.13 Etelä-Aasia[muokkaa]

 • Ali, Tariq: Taistelu Pakistanista. (The duel: Pakistan on the flight path of American power, 2008.) Suomennos: Risto Tiittula. Helsinki: Into, 2011. ISBN 978-952-264-083-3.
 • Parkkali, Lasse: Kuka varasti vaaliuurnat? Bangladeshin arkea ja juhlaa. Luvia: Medibalance, 2002. ISBN 952-91-5318-X.
 • Tamminen, Tapio: Islamin aseeton soturi: Ghaffar Khan ja talebanien synty. Helsinki: Into, 2011. ISBN 978-952-264-035-2.

98.132 Intia[muokkaa]

 • Collins, Larry & Lapierre, Dominique: Vapaus tulee keskiyöllä. Intian itsenäistymisen draama 1947–1948. (Freedom at Midnight, 1975.) Suomentanut Ahti M. Salonen. Helsinki: Otava, 1976. ISBN 951-1-02496-5.
 • Ram-Prasad, Chakravarthi: Intia: Monen kulttuurin koti. (India: Life, myth and art, 2006.) Suomentanut Ulla Lempinen. Helsinki: Gummerus, 2007. ISBN 978-951-20-7493-8.
 • Miettinen, Jukka O.: Intia: Kaupunkeja, kulttuureja, historiaa. 2. uudistettu painos. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-16234-9.
 • Mishra, Pankaj: Buddhan jalanjäljillä. (An end to suffering: The Buddha in the world, 2004.) Suomentanut Heikki Salojärvi. Helsinki: Basam Books, 2006. ISBN 952-5534-28-6.
 • Tammita-Delgoda, SinhaRaja: Matkaopas historiaan: Intia. Suomennos: Anne Toppi. Kuopio: Puijo, 1996. ISBN 951-579-031-X.

98.14 Kaakkois-Aasia[muokkaa]

 • Heikkilä-Horn, Marja-Leena & Miettinen, Jukka O.: Kaakkois-Aasia: Historia ja kulttuurit. Helsingissä: Otava, 2000 (2. painos 2005). ISBN 951-1-15771-X.
 • Pietarila, Joona: Kambodža kriisien jälkeen: Kirjoituksia yhteiskunnan kehityksestä ja tulevaisuuden haasteista. Lapin yliopiston hallinnon julkaisuja. Rovaniemi: Lapin yliopisto: Helsinki: Kambodzhan ystävyysseura, 2011. ISBN 978-952-484-514-4.

98.18 Keski- ja Itä-Aasia[muokkaa]

 • Fält, Olavi K.: Japanin ja Kiinan kulttuurihistoriaa. Avoimen korkeakouluopetuksen julkaisuja, Kulttuurihistorian etäopetus. Turku: Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus, 1992. ISBN 951-880-772-8.
 • Hopkirk, Peter: Silkkitie: Tutkimusmatkailijat kadonneiden kaupunkien ja aarteiden jäljillä Kiinan Keski-Aasiassa. (Foreign devils on the Silk Road: The search for the lost cities and treasures of Chinese Central Asia, 1980.) Suomentanut Hannes Virrankoski. Hämeenlinna: Karisto, 1996. ISBN 951-23-3601-4.
 • Ihalainen, J. K.: Kultaiset vuoret: Mongolian matkalla. Turku: Cultura, 1993. ISBN 952-9501-17-X.
 • Plano Carpini, Johannes de: Mongolien historia: Matka tartarien maahan vuosina 1245–1247. (Historia mongalorum quos nos tartaros appellamus.) Suomennos: Sami Jansson. Johdanto, viitteet ja kirjeiden suomennos: Antti Ruotsala. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-873-7.
 • Rubruk, Vilhelm: Matka Mongoliaan vuosina 1253–1255: Veli Vilhelm Rubrukin matkakertomus Ranskan kuninkaalle Ludvig IX:lle. (Itinerarium fratris Willielmi de Rubruquis de ordine fratrum Minorum, Galli, Anno gratia 1253 ad partes Orientales.) Suomennos: Sami Jansson. Johdanto ja viitteet: Antti Ruotsala. Turku: Faros, 2010. ISBN 978-952-5710-03-8.
 • Vesterinen, Ilmari: Keltaisenmeren takana: Elämää ja ilmiöitä Itä-Aasiassa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-461-4.
 • Vesterinen, Ilmari: Lohikäärme ja krysanteemi: Näkökulmia Itä-Aasian kulttuureihin. Hämeenlinna: Karisto, 1988. ISBN 951-23-2574-8.
 • Vesterinen, Ilmari & Janhunen, Juha & Huotari, Tauno-Olavi: Korea: Kolme ovea tiikerin valtakuntaan. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-662-797-8.

98.183 Kiina[muokkaa]

 • Asikainen, Raisa & Naarajärvi, Teemu & Vuori, Juha A. (toim.): Pekingin kevät 1989: Tiananmen ja kiinalaisen aktivismin rajat. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-110-4.
 • Chang, Iris: Nankingin verilöyly. (The rape of Nanking: The forgotten holocaust of World War II, 1997.) Suomentanut Heikki Salojärvi. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 978-951-0-32110-2.
 • Chang, Jung & Halliday, Jon: Mao. (Mao: The unknown story, 2005.) Suomentanut Jaana Iso-Markku. Helsingissä: Otava, 2006 (4. painos 2007). ISBN 951-1-13168-0.
 • Dikötter, Frank: Maon suuri nälänhätä. (Mao's Great Famine: The history of China's most devastating catastrophe, 1958–62). Helsinki: Siltala, 2011. ISBN 978-952-234-067-2.
 • Huotari, Tauno-Olavi & Seppälä, Pertti: Kiinan kulttuuri. 5. tarkistettu painos (1. painos 1990). Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-15943-7.
 • Kiina: keskustan valtakunta. (La Chine: Empire du milieu.) Alkuteos on lyhennelmä teoksesta Charles O. Hucker: China's imperial past. Kirjoittajat: Marina Dyja ym. Suomentaja: Kaarina Turtia. Vastaava toimittaja: Aino Kervinen. Piirrokset: Sylvie Guerraz, Jean-Benoit Héron. Kartat: Sylvie Guerraz. Suurten aikakausien perintö. Helsinki: Valitut palat, 2006. ISBN 951-584-675-7.
 • Man, John: Terrakotta-armeija: Kiinan ensimmäinen keisari ja kansakunnan synty. (The terracotta army: China’s first emperor and the birth of nation, 2007.) Suomentanut Veli-Pekka Ketola. Hämeenlinna: Karisto, 2009. ISBN 978-951-23-5142-8.
 • Menzies, Gavin: 1421: Kun Kiina löysi maailman. (1421: The year China discovered the world, 2002.) Käännös: Riikka Nurminen. Vantaa: Genimap, 2005. ISBN 951-593-967-4.
 • Nieminen, Pertti: Mandariini kainalossa: Kirjoituksia vanhan Kiinan kulttuurista, eritoten runoudesta. Helsingissä: Otava, 1989. ISBN 951-1-10549-3.
 • Paltemaa, Lauri & Vuori, Juha A.: Kiinan kansantasavallan historia. Helsinki: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-952-495-248-4.
 • Shaughnessy, Edward L. (toim.): Kiehtova Kiina. (China: The land of the heavenly dragon, 2000.) Suomentanut Riitta Bergroth. Helsinki: Gummerus, 2006. ISBN 951-20-7160-6.
 • Sunzi: Sodankäynnin taito. (Sunzi bing fa.) Suomentanut ja toimittanut Matti Nojonen. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-956-3.

98.184 Japani[muokkaa]

 • Axell, Albert & Kase, Hideaki: Kamikaze: Japanin itsemurhalentäjät. (Kamikaze: Japan’s suicide gods, 2002.) Suomentanut Matti Kinnunen. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30973-7.
 • Kure, Mitsuo: Sotaisat samurait. (Samurai: An illustrated history, 2002.) Suomentanut Kai Kankaanpää. Helsinki: Gummerus, 2006. ISBN 951-20-7138-X.
 • Lompolo, Juhani: Samurait: Japanin klassisia sankaritarinoita. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-31-3156-4.
 • Lompolo, Juhani: Taivaan pojat: Japanin keisarihuoneen erilainen historia. Rauma: Orienta, 2000. ISBN 952-5199-08-8.
 • Mannonen, Anu: Valkoinen sammakko: Essee japanilaisesta estetiikasta ja kulttuurista. Helsinki: Funi, 2003. ISBN 952-91-6110-7.
 • Okakura, Kakuzo: Kirja teestä. (The book of tea, 1906.) Suomennos ja johdanto: Minna Törmä. Helsinki: Taide, 2000. ISBN 951-608-043-X.
 • Macfarlane, Alan: Japanin sydämessä. (Japan through the looking glass, 2007.) Suomentanut Tero Valkonen. Jyväskylä: Atena, 2008. ISBN 978-951-796-541-5.
 • Pekonen, Osmo: Danse macabre: Eurooppalaisen matkakirja. Jyväskylä: Atena, 1994. ISBN 951-9362-84-3.
 • Porrasmaa, Raisa: Temppelin hämärästä matsurin vilinään: Nojatuolimatka Japanin kulttuurihistoriaan. Jyväskylä: Atena, 2014. ISBN 978-952-300-073-5.
 • Syrjäsuo, Urmas (päätoim.): Ken: Japanin linnat, haarniskat, mon. Hashi 22/2000. Helsinki: Japanilaisen kulttuurin ystävät, 2000. ISBN 951-98012-3-5.
 • Tames, Richard: Matkaopas historiaan: Japani. Suomennos: Kaisa Koskinen. Kuopio: Unipress, 2004. ISBN 951-579-143-X.
 • Vesterinen, Ilmari: Geishan maailma: Tarua ja totta. Hämeenlinna: Karisto, 2001. ISBN 951-23-4130-1.
 • Zinn, Howard: Hiroshima: Hiljaisuuden muuri murtuu. (Hiroshima: Breaking the silence, 1995.) Suomennos: Jaakko Ellisaari. Helsinki: Rauhankirjallisuuden edistämisseura, 1996. ISBN 951-9457-33-X.

98.184063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Forss, Anne-Mari & Huhtamäki, Ulla (toim.): Auringonjumalattaren tyttäret: Japanilainen naisellisuus. Näyttely Sinebrychoffin taidemuseossa 29.1.–17.5.2009. Helsinki: Valtion taidemuseo, Sinebrychoffin taidemuseo, 2009. ISBN 978-951-53-3146-5.
 • Jaatinen, Toimi ym. (toim.): Samuraiden aika. Samurai: Tuhat vuotta kulttia ja kulttuuria -näyttely Museokeskus Vapriikissa Tampereella 14.2.–5.9.2004. Tampere: Tampereen museot, 2004. ISBN 951-609-219-5.

98.2 Afrikan historia[muokkaa]

 • Hurskainen, Arvi & Siiriäinen, Ari: Afrikan kulttuurien juuret. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1995. ISBN 951-717-822-0.
 • Kaikkonen, Olli & Rytkönen, Seppo & Sivonen, Seppo: Afrikan historia. Helsinki: Gaudeamus, 1989. ISBN 951-662-382-4.
 • Kapuściński, Ryszard: Eebenpuu. (Heban, 1998.) Suomentanut Tapani Kärkkäinen. Helsinki: Like, 2002. ISBN 952-471-009-9.
 • Laukkanen, Kimmo: Timbuktun takana: Afrikan esikolonialistinen kaupunkihistoria. Espoo: Plataani, 2003. ISBN 952-5429-08-3.
 • Lindqvist, Sven: Tappakaa ne saatanat. (Utrota varenda jävel, 1992.) Suomentanut Antero Tiusanen. Vantaa: Pequod, 1996. ISBN 951-97226-1-0.
 • Prunier, Gérard: Afrikan maailmansota. Kongo, Ruandan kansanmurha ja koko mantereen laajuisen katastrofin ainekset. (From Genocide to Continental War: The ’Congolese’ Conflict and the Crisis of Contemporary Africa, 2008.) Suomentanut Leena Teirioja. Helsinki: Into, 2012. ISBN 978-952-264-164-9.

98.21 Pohjois-Afrikka[muokkaa]

 • Flint, Julie & de Waal, Alex: Darfur: Pitkän sodan lyhyt historia. (Darfur: A short history of a long war, 2005.) Suomentanut Kirsi Komonen. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2006. ISBN 952-471-740-9.
 • Hiekkamyrsky : Libyan vallankunmous ja Gaddafin tuho / Lindsey Hilsum
 • Pesonen, Hannu: Hiekalle rakennettu elämä: Taistelu Länsi-Saharasta. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2007. ISBN 978-952-01-0023-0.
 • Saastamoinen, Ari: Afrikan loistavat kaupungit: Elämä roomalaisajan Pohjois-Afrikassa. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-124-1.

98.25 Itä-Afrikka[muokkaa]

 • Vakkuri, Juha: Kulta, islam ja pyhä käärme: Katsaus Länsi-Afrikan muinaisten kuningaskuntien Ghanan, Malin ja Songhain historiaan. Espoo: Weilin + Göös, 1983. ISBN 951-35-2754-9.

98.26 Keski-Afrikka[muokkaa]

 • Hochschild, Adam: Kuningas Leopoldin haamu: Kertomus ahneudesta, terrorista ja sankaruudesta siirtomaa-ajan Afrikassa. (King Leopold’s ghost: A story of greed, terror and heroism in colonial Africa, 1998.) Suomentanut Heikki Salojärvi. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-31-2850-4.

98.27 Itä-Afrikka[muokkaa]

 • Somalia ja Somalimaa : kulttuuri, historia ja yhteiskunta / Ioan M. Lewis

98.3 Amerikan historia[muokkaa]

 • Adams, Alexander B.: Apassit sotapolulla: USA:n apassisotien historia. (Geronimo: A biography, 1971.) Suomennos: Anu Kamunen. Helsinki: Art House, 2004. ISBN 951-884-371-6.
 • Andersson, Rani-Henrik: Intiaanit: Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen historia. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-162-3.
 • Andersson, Rani:Intiaanikulttuurien käsikirja
 • Ceram, C. W.: Ensimmäinen amerikkalainen: Intiaanien arvoitus. (Der erste Amerikaner: Die Entdeckung der indianischen Kulturen in Nordamerika, 1972.) Suomentanut Raija Mattila. Helsinki: Kirjayhtymä, 1973. ISBN 951-26-0313-6.
 • Douglass, Frederick: Amerikkalaisen orjan omaelämäkerta. (Narrative of the life of Frederick Douglass, an American slave, 1845.) Suomentanut Pekka Jääskeläinen. Helsinki: Like, 2006. ISBN 952-471-794-8.
 • Henriksson, Markku: Toinen aalto: Eurooppalaiset rosvo- ja löytöretket Amerikoissa. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-676-9.
 • Ihmisen suku. 4, Mayoista maoreihin. (The illustrated history of humankind.) Päätoimittaja: Göran Burenhult. Asiantuntijat: Ari Siiriäinen, Eija Kämäräinen, Juha Valste. Helsinki: WSOY, 1995. ISBN 951-0-18782-8.
 • Innes, Hammond: Conquistadorit – espanjalaiset valloittajat. (Los conquistadores, 1969.) Suomentaneet Kyllikki Villa ja Anita Paajanen-Mannila. Suom. laitoksen asiantuntija: Antero Manninen. Helsinki: Uusi kirjakerho, 1973. ISBN 951-20-0224-8.
 • Laughton, Timothy: Mayat: Muinainen kulttuuri. (The Maya: Life, myth and art, 1998.) Suomennos: Ulla Lempinen. Helsinki: Gummerus, 2006. ISBN 951-20-7136-3.
 • Mann, Charles C.: 1491 – Amerikka ennen Kolumbusta. (1491 – New revelations of the Americas before Columbus, 2005.) Suomentaneet Milla Karppinen ja Leena Teirioja. Helsinki: Into-Kustannus, 2011. ISBN 978-952-264-076-5.

98.31 Pohjois-Amerikka[muokkaa]

 • Andersson, Rani-Henrik: Lakotat: Kotkan ja biisonin kansa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. ISBN 978-952-222-053-0.
 • Henriksson, Markku. Kotka ja vaahteranlehti : johdatus Pohjois-Amerikan tutkimukseen
 • Kalm, Pehr: Matka Pohjois-Amerikkaan. (En resa til Norra America, 1753–1761.) Toimittanut Anto Leikola. Suomentanut Rauno Ekholm. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1991. ISBN 951-717-673-2.
 • Taylor, Colin F. & Sturtevant, William C. (toim.): Suuri intiaanikirja: Pohjois-Amerikan alkuperäiskansat. (The native Americans: The indigenous people of North America.) Suomentanut Sirkka Suomi. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1995 (3. painos 2005). ISBN 951-20-4749-7.
 • Tsubaki, Rosemarie: Pehr Kalm, suomalainen Amerikan löytäjä. (Il viaggio di Pehr Kalm in Nord America 1747–1751, 2003.) Suomentanut Anto Leikola. Helsinki: Terra Cognita, 2011. ISBN 978-952-5697-49-0.
 • Virrankoski, Pentti: Yhdysvaltain ja Kanadan intiaanit: Intiaanikansojen kulttuuri ja historia Rio Grandelta Yukonjoelle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1994. ISBN 951-717-788-7.

98.31063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Talvitie, Jyrki K. & Ilmonen, Anneli (toim.): Sulkakäärme ja jaguaarijumala: Meksikon ja Guatemalan intiaanikulttuurit. Liittyy samannimiseen näyttelyyn Tampereen taidemuseossa 16.8.1997–1.2.1998. Tampereen taidemuseon julkaisuja 73. Tampere: Tampereen taidemuseo, 1997. ISBN 952-9549-42-3.

98.312 Yhdysvallat[muokkaa]

 • Andersson, Rani-Henrik: Lakotat: Kotkan ja biisonin kansa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-053-0.
 • Helo, Ari: Yhdysvaltain demokratian synty: Unionin idea ja amerikkalainen historiakäsitys. Helsinki: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-952-495-322-1.
 • Henriksson, Markku: Alkuperäiset amerikkalaiset: Yhdysvaltain alueen intiaanien, inuitien ja aleutien historia. Helsinki: Gaudeamus, 1986. ISBN 951-662-385-9.
 • Henriksson, Markku: Siirtokunnista kansakunnaksi: Johdatus Yhdysvaltain historiaan. Helsinki: Gaudeamus, 1990. ISBN 951-662-496-0.
 • Hämäläinen, Riku (toim.): Pohjois-Amerikan intiaaniuskonnot: Kirjoituksia perinteistä, muutoksesta ja jatkuvuudesta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-594-7.
 • Kero, Reino & Kostiainen, Auvo & Virtanen, Keijo: Uuden maailman jättiläinen: Yhdysvaltain historia. Helsingissä: Otava, 1991. ISBN 951-1-11435-2.
 • McInerney, Daniel J.: Matkaopas historiaan: Yhdysvallat. Suomentanut Kati Viikari. Kuopio: Unipress, 2005. ISBN 951-579-087-5.
 • Tocqueville, Alexis Clérel de: Demokratia Amerikassa. (De la démocratie en Amérique I–II, 1835/40.) Suomentanut Sami Jansson. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-900-8.

98.3123 Vuodet 1861–1945[muokkaa]

 • Brown, Dee: Haudatkaa sydämeni Wounded Kneehen. (Bury my heart at Wounded Knee, 1970.) Suomentanut Esko Hamilo (1. laitos 1973). Helsingissä: Otava, 2002 (3. painos 2007). ISBN 951-1-18405-9.

98.314 Meksiko[muokkaa]

 • Atkin, Ronald: Meksikon vallankumous. (Revolution! Mexico 1910–20, 1969.) Englannin kielestä kääntäneet Jyrki K. Talvitie ja Ilkka Helastie. Helsinki: Tietoteos, 1974. ISBN 951-9035-14-1.
 • Cortés, Hernán: Kirjeitä kuninkaalle. (Cartas de relación, 1520–26.) Suomentanut Yrjö Liimatainen. Helsinki: Into, 2013. ISBN 978-952-264-235-6.
 • Prescott, William H.: Meksikon valloitus. (The conquest of Mexico, 1843.) Suomentanut Eino Palola. 2. painos (1. painos 1942). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20504-4.
 • Soustelle: Sellaista oli atsteekkien elämä espanjalaisvalloituksen aattona

98.356 Karibianmeren alue[muokkaa]

 • Exquemelin, Alexandre Olivier: Karibian merirosvot. (De Americaensche Zee-Roovers, 1678.) Die amerikanischen Seeräuber -teoksen vanhasta käännöksestä uudelleen muokannut Reinhard Federmann. Saksankielisestä teoksesta Das Piratenbuch von 1678 suomentanut Jorma Tiainen. Jyväskylä: Gummerus, 1970.
 • Similä, Laura (toim.): Cuba libre!: Fidel Castron ja Ernest Hemingwayn Kuuba. Turku: Sammakko, 2006. ISBN 952-483-031-0.

98.38 Etelä-Amerikka[muokkaa]

 • Koskelainen, Jukka: Anteeksi häiriö, mutta tämä on vallankumous: Suuren harhan jatkot Latinalaisessa Amerikassa. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-31-2998-5.
 • Pakkasvirta, Jussi & Teivainen, Teivo (toim.): Kenen Amerikka? 500 vuotta Latinalaisen Amerikan valloitusta. Helsinki: Gaudeamus, 1992. ISBN 951-662-536-3.
 • Pärssinen, Martti: Andien ihminen: Ihminen ja ympäristö Keski-Andeilla: Kirjoituksia Perun ja Bolivian kulttuureista esihistoriasta tasavaltalaisaikaan. Veikkola: Madrid: Iberialais-amerikkalainen säätiö: Suomen Madridin instituutti, 2004. ISBN 952-5481-03-4.
 • Sinay, Sergio & Scenna, Miguel Angel: Che Guevara vasta-alkaville ja edistyville. (Che Guevara para principiantes, 2001.) Suomentanut Jouni Pirttijärvi. Helsinki: Jalava, 2002. ISBN 951-887-261-9.
 • Teivainen, Teivo (toim.): Näkökulmia Latinalaisen Amerikan tutkimukseen. Helsinki: Helsingin yliopiston iberoamerikkalainen keskus, 1992. ISBN 951-45-6106-6.
 • Valtonen, Pekka: Latinalaisen Amerikan historia. Helsinki: Gaudeamus, 2001. ISBN 951-662-843-5.

98.383 Peru[muokkaa]

 • Baumann, Hans: Perun kultaa ja jumalia. (Gold und Götter von Peru, 1963.) Suomentanut Kaarina Jaatinen. Hämeenlinna: Karisto, 1966. ISBN 951-584-641-2.
 • Ilmonen, Anneli & Talvitie, Jyrki K. (toim.): Kultakruunu ja höyhenviitta: Inkat ja heidän edeltäjänsä – Perun kolme vuosituhatta. Liittyy Tampereen taidemuseon näyttelyyn Inkat ja heidän edeltäjänsä – Perun kolme vuosituhatta 4.2.–29.7.2001. Tampereen taidemuseon julkaisuja 94. Tampere: Tampereen taidemuseo, 2001. ISBN 952-9549-62-8.
 • Inkat, Andien valtiaat. (Les incas, maîtres des Andes, 2001.) Kirjoittajat: César Itier, Jean-François Bouchard. Englanninkielisestä laitoksesta suomentanut Jaana Iso-Markku. Helsinki: Valitut palat, 2004. ISBN 951-584-641-2.

98.385 Chile[muokkaa]

 • García Márquez, Gabriel: Miguel Littínin maanalainen seikkailu Chilessä. (La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile, 1986.) Suomentanut Sulamit Hirvas. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-14756-7.
 • Hiilamo, Heikki: Kuoleman listat: Suomalaisten salainen apu Chilen vainotuille. Helsingissä: Otava, 2010. ISBN 978-951-1-24003-7.

98.5 Australian ja Oseanian historia[muokkaa]

 • Ihmisen suku. 4, Mayoista maoreihin. (The illustrated history of humankind.) Päätoimittaja: Göran Burenhult. Asiantuntijat: Ari Siiriäinen, Eija Kämäräinen, Juha Valste. Helsinki: WSOY, 1995. ISBN 951-0-18782-8.

98.51 Australia[muokkaa]

 • Lindqvist, Sven: Terra nullius: Matkalla ei-kenenkään-maassa. (Terra nullius: En resa genom ingens land, 2006.) Suomentanut Heikki Salojärvi. Vantaa: Pequod, 2006. ISBN 952-99259-3-X.

98.61 Pohjoiset napamaat. Arktis[muokkaa]

 • Burch, Ernest S.: Eskimot. (The Eskimos, 1988.) Suomennos: Eva Jansson. Kuvat: Werner Forman, Eva Jansson, Jarmo Kankaanpää. Helsinki: Like, 2000. ISBN 951-578-725-4.

98.62 Eteläiset napamaat. Antarktis[muokkaa]

 • Etelänapaa etsimässä / Kari Herbert & Huw Lewis-Jones

Englanniksi[muokkaa]

 • Barzun, Jacques: From Dawn to Decadence: 500 Years of Western Cultural Life, 1500 to the Present (2000)
 • Crone: Pre-Industrial Societies : Anatomy of the Pre-Modern World (2003)

Katso myös[muokkaa]