Arvojärjestys Suomen Suuriruhtinaanmaalle 1860

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun1860.

No. 5.

Suomen
Suuriruhtinanmaan
A s e t u s - K o k o u s.
________________________________________


(Ylösluettava Saarnastuolista).


Keisarillisen Majesteetin Armollisimmasti vahvistettu
Arvojärjestys
Suomen Suuriruhtinanmaalle.
Annettu Helsingissä, 19 päiv. Maaliskuuta 1860.
_______________


Me ALEKSANDER Toinen, Jumalan Armosta, Keisari ja Itsevaltias koko Venäjänmaan yli, Puolanmaan Tsaari sekä Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m., teemme tiettäväksi: että Armossa hyväksi olemme katsoneet noudatettavaksi vahvistaa seuraavan Arvojärjestyksen Suomen Suuriruhtinanmaalle.


1:nen Luokka.

2:nen Luokka.

Kenraali.
Amiraali.
Todellinen Salaneuvos.

3:mas Luokka.

Kenraali-Luutnantti.
Vara-Amiraali.
Salaneuvos.
Ministeri-Valtasihteeri Suuriruhtinanmaata varten.
Vara-Esimies Senaatissa.
Presidentti (Esimies) Hovioikeudessa.
Aleksanderin-Yliopiston Kansleri.

4:jäs Luokka.

Kenraali-Majuuri.
Kontre-Amiraali.
Todellinen Valtaneuvos.
Senaatori.
Prokuraatori Senaatissa.
Suuriruhtinanmaan Ministeri-Valtasihteerin Adjointti (Apulainen).
Kuvernööri.
Aleksanderin-Yliopiston Vara-Kansleri.

5:des Luokka.

Valtaneuvos.
Vara-Presidentti Hovioikeudessa.
Esittelijä Valtasihteerinvirastoon asetetussa Komiteassa Suomen asioita varten.
Direktori (Johtaja) Suomenmaan Kenraali-Kuvernöörin Kansliassa.

6:des Luokka.

Översti.
Kapteeni 1:stä Arvosta.
Hovioikeusneuvos.
Yleinen Esittelijä-Sihteeri,
Esittelijä-Sihteeri ja
Kamreeri Senaatissa.
Laagmanni.
Ensimäinen Toimitussihteeri Keisarillisen Majesteetin Kansliassa Suomenmaata varten.
Esimies Suomen Pankin Johtokunnassa.
Pankin Direktööri.
Suomen Pankin Pietarissa olevan Konttuorin Direktööri.
Posti-Direktööri.
Pää-Direktööri Yleisessä Tullijohtokunnassa.
Maamittauksen ja Metsähoidon Pää-Direktööri.
Lääkintäviraston Pää-Direktööri.
Vuorihallituksen Intendentti.
Yhteisten rakennusten Intendentti.
Sota-Kommissarioviraston Intendentti.
Yleisen Revisionioikeuden Ylä-Komisarjus.
Pietarissa olevan Suomen Passitoimituskunnan Päällysmies.
Aleksanderin-Yliopiston Rehtori.
Kollegianeuvos.
Kanslianeuvos.
Kamarineuvos.
Sotaneuvos.
Vuorineuvos.
Arkiateri.

7:mäs Luokka.

Översti-Luutnantti.
Kapteeni 2:sta Arvosta.
Hovineuvos.
Hovioikeuden Assessori.
Toinen Toimitussihteeri Keisarillisen Majesteetin Kansliassa Suomenmaata varten.
Toimikunnan Päällysmies Suomenmaan Kenraali-Kuvernöörin Kansliassa.
Maasihteeri.
Maakamreeri.
Yleisen Tullijohtokunnan Pää-Direktöörin Adjointti.
Maamittauksen ja Metsänhoitokunnan Pää-Direktöörin Adjointti.
Metsänhoito-opiston Johtaja.
Vakinainen ja Vara-professori sekä Kirjastonhoitaja Aleksanderin-Yliopistossa.

8:ksas Luokka.

Majuuri.
Kapteeni-Luutnantti.
Kollegian-Assessori.
Protokollasihteeri Senaatissa.
Prokuraatorisihteeri.
Sihteeri ja Advokaatviskaali Hovioikeudessa.
Häradshöfdinki (kihlakunnantuomari).
Esimies Viipurin läänin Maajako-oikeudessa.
Pormestari Helsingin, Turun ja Viipurin kaupungeissa.
Apulais-Toimitussihteeri Keisarillisen Majesteetin Kansliassa Suomenmaata varten.
Pietarissa olevan Suomen Passitoimituskunnan Ensimäinen Sihteeri.
Toimikunnan-Päällysmiehen Adjointti Suomenmaan Kenraali-Kuvernöörin Kansliassa.
Kanslerin Sihteeri.
Pää-Auditööri Yli-Sotaoikeudessa Suomen sotaväkeä ja luusi-ammattia varten.
Postimestari Helsingissä.
Assessori Yleisessä Revisioni-oikeudessa.
Assessori Yleisessä Tullijohtokunnassa.
Piirikunnanpäällys Tulli-ammattikunnassa.
Piirilääkäri.
Helsingin luona olevan hullujen-huoneen Ylä-lääkäri eli Direktori.
Helsingissä olevan yleisen sairashuoneen Ylä-lääkäri.
Suomen maanviljelys-opiston Johtaja.
Kolmiluokkaisen taiteellisen realikoulun Edesseisoja.
Studentti-Inspehtori Aleksanderin-Yliopistossa.
Läänin-Maamittari.
Ylämetsänhoitaja.
Läänin-Rakennusniekka (Arkitekti).
Suomen Pankin Vaihtokonttuorin Direktööri.
Pankkikomisarjus.
Vuoriherra (Bergmestari).
Ylämaasmestari.
Vuorimekaanikko.
Vuoritutkija.
Kauppaneuvos (Komerseraadi).
Kuntaneuvos (Kommunalraadi).
Maaviljelysneuvos.

9:ksäs Luokka.

Kapteeni.
Laivaston-Luutnantti.
Nimi-Neuvos (Titulärraadi).
Ensimäinen Kamariförvantti, Registraatori ja Ylä-Translaatori Venäjän kieltä varten Senaatissa.
Proto-Notario ja Vara-Advokaatviskaali Hovioikeudessa.
Registraatori ja Arkkivario Keisarillisen Majesteetin Kansliassa Suomenmaata varten.
Registraatori Suomenmaan Kenraali-Kuvernöörin Kansliassa.
Pormestari niissä kaupungeissa, joissa on Kämnerin-oikeus, paitsi Helsingissä, Turussa ja Viipurissa.
Insinööri Maamittauksen ja Metsähoidon Ylihallituksessa.
Ensimäinen Konduktööri Intendenttikonttuorissa yhteisiä rakennuksia varten.
Lukion (Gymnaasin) Lehtori.
Metsänhoito-opiston Lehtori.
Rehtori ylä-alkeiskoulussa.
Merimieskoulun Edesseisoja.
Kaksiluokkaisen taiteellisen realikoulun Edesseisoja.
Opettaja Helsingin taiteellisessa realikoulussa.
Suomen Kadettikoulun Tiede-opettaja, joka on tehnyt samanlaiset opinnäytteet kuin Lukion Lehtori.
Taapi-Lääkäri Suomen Kadettikoulussa.
Ylä-Lääkäri Suomen sotajoukoissa.
Ala-Lääkäri Helsingin yhteisessä sairashuoneessa.
Revisionikomisarjus Yleisessä Revisionikonttuorissa.
Maaräntmestari.
Kruununvouti.
Postimestari Turussa ja Viipurissa.
Tullikamarinhoitaja Pietarissa, Helsingissä, Turussa ja Viipurissa.
Sihteeri ja Asiamies Suomen Pankissa.
Sihteeri Postijohtokunnassa.
Sihteeri Yleisessä Tullijohtokunnassa.
Sihteeri Yleisessä Revisioni-oikeudessa.
Sihteeri Lääkintä-Ylihallituksessa.
Sihteeri Maamittauksen ja Metsähoidon Ylihallituksessa.
Sihteeri Luusi- ja Pookkilaitoksen Ylihallituksessa.
Sihteeri Sota-Kommissario-virastossa.
Sihteeri Aleksanderin-Yliopistossa.
Ensimäinen Kamreeri Suomen Pankissa.
Kamreeri Postijohtokunnassa.
Kamreeri Yleisessä Tullijohtokunnassa.
Kamreeri Karttapaperikonttuorissa.
Kamreeri Lääkintä-Ylihallituksessa.
Kamreeri Aleksanderin-Yliopistossa.
Sota-Kamreeri.
Poliisimestari Turussa ja Viipurissa.
Maamittaus-Direktööri.
Oikeuskäynnin-apumies Pietarissa olevassa Suomen Passitoimituskunnassa.

10:nes Luokka.

Taapi-Kapteeni.
Kollegia-Sihteeri.
Kanslista, Toinen Kamariförvantti, Translaatori Suomen kieltä varten ja Ala-Translaatori Venäjän kieltä varten Senaatissa.
Kanslista Prokuraatori-toimikunnassa.
Notario ja Lisä-Viskaali Hovioikeudessa.
Vanhempi Kanslista Keisarillisen Majesteetin Kansliassa Suomenmaata varten.
Kanslista, Translaatori ja Rahavartija Suomenmaan Kenraali-Kuvernöörin Kansliassa sekä Puukhollaari siellä olevassa Sanomalehti-Toimikunnassa.
Pormestari niissä kaupungeissa, jotka ovat Kämneri-oikeudetta.
Toinen Sihteeri sekä Rahavartija Pietarissa olevassa Suomen Passitoimituskunnassa.
Vakinainen Notario Tuomiokapitulissa.
Kaupunginlääkäri.
Linnanlääkäri.
Lääkäri läänien yhteisissä sairashuoneissa.
Lääkeidenmäärääjä Helsingin yhteisessä sairashuoneessa.
Lisälääkäri Lääkintähallituksessa.
Alalääkäri Suomen sotajoukoissa.
Vara-Maasihteeri.
Vara-Maakamreeri.
Postimestari hallituskaupungeissa, paitsi Helsingissä, Turussa ja Viipurissa.
Tullikamarinhoitaja, paitsi Pietarin, Helsingin, Turun ja Viipurin kaupungeissa.
Advokaatviskaali Yleisessä Tullijohtokunnassa.
Vakinainen ja Väliaikainen Komissionimaamittari.
Vuori-Insinööri.
Sihteeri Suomalaisessa Huoneenhallitusseurassa.
Vara-Kirjastonhoitaja, Anatomia-Prosektori, Lehtori ja Dosentti Aleksanderin-Yliopistossa.
Kieli-opettaja Suomen Kadettikoulussa.
Konrehtori ylä-alkeiskoulussa.
Apulainen sekä Venäjän, Saksan ja Franskan kielten Opettaja Lukiossa.
Ala-Johtaja sekä ensimäinen ja toinen Opettaja Suomen maaviljelys-opistossa.
Kuuromykkäin opetuslaitoksen Edesseisoja.
Maaviljelys-opettaja.
Toinen, Kolmas ja Neljäs Kamreeri Suomen Pankissa.
Ensimäinen Revisori Yleisessä Revisioni-Konttuorissa.
Suomenmaan Kauppa-asioitsija Venäjällä.

11:sta Luokka.

Arkkivario Senaatissa.
Arkkivario Suomenmaan Kenraali-Kuvernöörin Kansliassa.
Kämneri-oikeuden Esimies Helsingin, Turun ja Viipurin kaupungeissa.
Vara-Kanslerin Sihteeri.
Metsänhoitaja ja Ala-Metsänhoitaja.
Kontrollööri Tullikamarissa.
Ala-Opettaja Merimieskoulussa.
Konsistoriumin Notario ja Amanuensi Aleksanderin-Yliopistossa.
Vara-Notario ja Amanuensi Tuomiokapitulissa.

12:sta Luokka.

Luutnantti.
Meri-upseeri (Midschipsmanni).
Guvernementin-Sihteeri.
Auditööri (Sotilaistuomari).
Nuorempi Kanslista Keisarillisen Majesteetin Kansliassa Suomenmaata varten.
Kontrollööri, Registraatori ja Puukhollari Pietarissa olevassa Suomen Passitoimituskunnassa.
Aktuario ja Registraatori Hovioikeudessa.
Kamariförvantti Suomen Sotakommissario-virastossa.
Taloudenhoitaja ja Kanslian-edesseisoja Suomen Kadettikoulussa.
Postimestari, paitsi Hallituskaupungeissa.
Helsingin Postimestarin Adjointti.
Kassööri Suomen Pankissa.
Kassööri Suomen Pankin Vaihtokonttuorissa.
Pakkihuoneen Inspehtori.
Toinen Konduktööri Intendenttikonttuorissa yhteisiä rakennuksia varten.
Asiamies ja Harjoitusniekka (Erereitiamestari) Aleksanderin-Yliopistossa sekä Yläopettaja sen Gymnastiiki-(Ruumiinharjoite-)laitoksessa.
Suomen Kadettikoulun Opettaja ihanne-taiteissa.
Venäjänkielen Opettaja ja Kollega yli-alkeiskoulussa, Rehtori ja Opettaja ala-alkeiskoulussa sekä Opettaja vaimoväenkoulussa ja opetuslaitoksessa kuuromykkiä varten.
Eläinlääkäri Suomen maaviljelys-opistossa.

13:sta Luokka.

Ala-Luutnantti.
Kopista ja Kamarikirjoittaja Senaatissa.
Kanslista Hovioikeudessa.
Sihteeri Viipurin läänin Maajako-oikeudessa.
Kopista Suomenmaan Kenraali-Kuvernöörin Kansliassa.
Raatimies ja Maistraatinsihteeri Helsingissä, Turussa ja Viipurissa.
Järjestysmies (Ordningsmanni) kaupungissa.
Kämneri-oikeuden Esimies, paitsi Helsingissä, Turussa ja Viipurissa.
Räntmestarin Adjointti.
Translaatori Venäjänkieltä varten Läänihallituksessa.
Toinen Revisori Yleisessä Revisioni-Konttuorissa.
Kassööri Karttapaperi-Konttuorissa.
Vanhempi Komisarjus Suomen Meri-Sotaväestössä (Ekipaasissa).
Yli-Päällysmies Tulli-ammatin rantavartia-aluksessa.
Notario Suomen Pankissa.
Kanslista Yleisessä Revisioni-oikeudessa.
Kassööri Sotakommissario-virastossa.
Kassööri Saiman kanavalla.
Läänipuukhollari.
Henkikirjoittaja.
Erpeditööri Postijohtokunnassa ja Postikonttuorissa.
Translaatori, Registraatori ja Revisori Postijohtokunnassa.
Kolmas Konduktööri Intendenttikonttuorissa yhteisiä rakennuksia varten.
Lääni-Konduktööri.
Magasiininhoitaja.
Vara-Tuomari (Vice Häradshöfdingi).

14:sta Luokka.

Vänrikki.
Kollegia-Registraatori.
Kopista Keisarillisen Majesteetin Kansliassa Suomenmaata varten.
Kanslista Maamittauksen ja Metsähoidon Ylihallituksessa.
Kanslista ja Puukhollari Luusi- ja Pookkilaitoksen Ylihallituksessa.
Kanslista ja Kamarikirjoittaja Sotakomissario-virastossa.
Kamreeri Suomen yleisessä paloapu-yhteyskunnassa.
Puukhollari Viipurin läänin Maakansliassa.
Registraatori Suomen Pankissa.
Puukhollari Suomen Pankissa, sen Pietarissa olevassa konttuorissa ja Pankin alle kuuluvissa vaihtolaitoksissa.
Maaviskaali.
Kruununnimismies.
Kaupunginviskaali Helsingissä, Turussa ja Viipurissa.
Erpeditööri Pietariin asetetussa Suomen Tullitoimituskunnassa.
Rajaviskaali.
Ylivartia (Uppsyningsman) Helsingin yhteisessä sairashuoneessa.
Komisarjus Helsingin Klinikassa.
Komisarjus Helsingin ja Seilin (sjählö) sairashuoneissa heikkomielisiä varten.
Komisarjus yhteisissä läänilasareteissa.
Ylivartiat Turun ja Lappeenrannan kehruuhuoneissa.
Nuorempi Komisarjus Suomen Meri-sotaväestössä.
Sihteeri tie- ja vesikulkulaitosten Insinööri-viraston Päällysmiehellä.
Sihteeri- ja Puukhollari-Adjointti sekä Kopista Pietarissa olevassa Suomen Passitoimituskunnassa.
Vakinainen Jäsen sekä Sihteeri ja Notario Helsingin Poliisikamarissa, kuin myöskin Poliisipäällysmies kaupungin-osan ylitse siellä.
Laulu-, Riittaus- ja Ruumiinharjoite-Opettaja gymnaasissa ja koulussa.
Riittausopettaja Metsänhoito-opistossa.
Kapellmestari Henkivartiaväestön Suomalaisessa Tarkk'ampujapataljonassa.
Puukhollari Helsingin, Turun ja Viipurin Postikonttuoreissa.
Suomen Maaviljelyskoulun Edesseisoja.
Ylimääräinen Kopista ja Ylimääräinen Kamarikirjoittaja Senaatissa.
Hovioikeuden Auskultantti.
Ekonomia-Direktööri.


Erinäisiä sääntöjä.


1:ksi.  Suomenmaan Kenraali-Kuvernöörillä pitää, hänellä olevan sotilais- tahi siviili-arvoon katsomatta, virkansa toimituksessa oleman suurempi arvo, kuin kaikilla niillä virka- ja palvelusmiehillä, jotka arvojärjestykseen ovat ylösotetut.

2:ksi.  Sotaväkeen kuuluvilla hengillä on, heidän palvelus-ajastansa huolimatta, etevyys niiden siviili virka- ja palvelusmiesten sekä siviili-arvon saaneiden rinnalla, jotka edellisten kanssa ovat samaan arvojärjestys-luokkaan otetut.

3:ksi.  Samaan arvojärjestys-luokkaan otettuin siviili ammattien, virkain ja kunnia-arvoin kesken määrätään etevyys sen ajan mukaan, kuin siinä arvossa on oltu.

4:ksi.  Järjestys, missä avonaisia virkoja poisannetaan, sekä valtuus-(fullmahti-) ja asetuskirjoja toimitetaan, ei tule nyt vahvistetun arvojärjestyksen kautta mitenkään muuttumaan.

5:ksi.  Mitä asiassa tätä ennen on säännetty, eikä tämän Arvojärjestyksen kanssa sovi yhteen, tulee voiman ja vaikutuksensa puolesta lakkaamaan. Jota kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingistä, 19 p. Maaliskuuta 1860.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Oman Päätöksen mukaan
ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaattinsa:
J. M. NORDENSTAM.
C. CRONSTEDT.
B. FEDERLEY.
M. W. NORDENHEIM.
A. L. BORN.
V. FURUHJELM.
ROBERT TRAPP.
JOH. GRANLUND.
F. EDELHEIM.
LARS SACKLEEN.
PEHR TÖRNQVIST.
FAB. LANGENSKIÖLD.
CLAS NORDENHEIM.
JOH. ER. BERGBOM.
A. F. MUNCK.
PEHR PETERSON.
S. H. ANTELL.
S. EKBOM.


A. Fredr. Kellander.


N:o 5, 1½ arkkia, ulostullut Helsingissä 15 päivänä Toukokuuta 1860.

Tätä Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokousta voidaan tilata Sanomalehti-Toimikunnassa ja kaikissa Postikonttuoreissa 85 kopeikalla hopeata.

H e l s i n g i s s ä,   1860. Keisarillisen Senaatin kirjapainossa.


[Arvojärjestys on oikolukematta.]

Katso myös[muokkaa]