Siirry sisältöön

Arvojärjestys Suomen Suuriruhtinaanmaalle 1897

Wikiaineistosta

N:o 29.

1897.Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-kokoelma.


(Julkiluettava saarnastuolista.)Keisarillisen Majesteetin Armollinen
 Arvojärjestys Suomen Suuriruhtinaanmaalle.
 Annettu Helsingissä, 15 p:nä Heinäkuuta 1897.Me NIKOLAI Toinen, Jumalan Armosta, koko Wenäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Asiasta tehdyn esityksen johdosta olemme Me katsoneet hyväksi armossa vahvistaa seuraavan Arvojärjestyksen Suomen Suuriruhtinaanmaalle.

1:nen Luokka.

2:nen Luokka.

  Kenraali.

  Amiraali.

  Todellinen Salaneuvos.

3:mas Luokka.

  Kenraaliluutnantti.

  Vara-amiraali.

  Suomen Suuriruhtinaanmaan Ministerivaltiosihteeri.

  Keisarillisen Suomen Senaatin Puheenjohtajan-sijainen.

  Aleksanderin Yliopiston Kansleri.

  Hovioikeuden Presidentti.

  Salaneuvos.

4:jäs Luokka.

  Kenraalimajuri.

  Kontreamiraali.

  Suomen Suuriruhtinaanmaan Ministerivaltiosihteerin Apulainen.

  Senaattori.

  Keisarillisen Suomen Senaatin Prokuraattori.

  Aleksanderin Yliopiston Sijaiskansleri.

  Kuvernööri.

  Hänen Majesteettinsa Keisarin Suomen kanslian Toimituspäällikkö.

  Kenraalikuvernöörin kanslian Tirehtori.

  Todellinen Valtioneuvos.

5:des Luokka.

  Hovioikeuden Varapresidentti.

  Hovioikeudenneuvos.

  Keisarillisen Suomen Senaatin Esittelijäsihteeri ja

  Keisarillisen Suomen Senaatin Kamreeri.

  Prokuraattorinapulainen.

  Sotakomissariaatin Yli-intendentti.

  Lääkintöhallituksen Päätirehtööri.

  Pääpostitirehtööri.

  Rautatienhallituksen Päätirehtööri.

  Tullihallituksen Päätirehtööri.

  Yleisten rakennusten Ylihallituksen Ylitirehtööri.

  Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen Ylitirehtööri.

  Luotsitirehtööri.

  Maanmittauksen Ylihallituksen Ylitirehtööri.

  Metsänhoitohallituksen Ylitirehtööri.

  Maanviljelyshallituksen Ylitirehtööri.

  Teollisuushallituksen Yli-intendentti.

  Vankeinhoitohallituksen Ylitirehtööri.

  Koulutoimen Ylihallituksen Ylitirehtööri.

  Suomen Pankin Johtokunnan Esimies.

  Suomen Valtiokonttorin Ylitirehtööri.

  Yleisen Revisionioikeuden Ylitirehtööri.

  Aleksanderin Yliopiston Rehtori.

  Tilastollisen Päätoimiston Tirehtori.

  Suomen Passiviraston Päällikkö Pietarissa.

  Valtioneuvos.

6:des Luokka.

 • Översti.
 • 1:sen luokan Kapteeni.
 • Hänen Majesteettinsa Keisarin Suomen Kanslian Toimitussihteeri.
 • Hovioikeudenasessori.
 • Kenraalikuvernöörinkanslian Toimituspäällikkö.
 • Suomen sotaväen Ylilääkäri.
 • Lääninsihteeri.
 • Lääninkamreeri.
 • Lääkintöneuvos.
 • Pääpostitirehtöörin Apulainen.
 • Rautatienhallituksen Päätirehtöörin Apulainen.
 • Rautatienhallituksen Toimistotirehtööri,
 • Rautatienhallituksen Liikennetirehtööri,
 • Rautatienhallituksen Ratatirehtööri ja
 • Rautatienhallituksen Konetirehtööri
 • Yleisten rakennusten Ylihallituksen Yliarkkitehti.
 • Luotsitirehtöörin Apulainen.
 • Maanmittauksen Ylihallituksen Ylitirehtöörin Apulainen.
 • Metsänhoitohallituksen Ylitirehtöörin Apulainen.
 • Teollisuushallituksen Intendentti.
 • Koulutoimen Ylihallituksen Yli-inspehtori ja Jäsen.
 • Suomen Pankin Johtokunnan Jäsen.
 • Suomen Valtiokonttorin Tirehtööri.
 • Aleksanderin Yliopiston Professori ja
 • Aleksanderin Yliopiston Kirjastonhoitaja.
 • Polyteknillisen Opiston Tirehtori.
 • Helsingin Pormestari.
 • Helsingin Poliisimestari.
 • Kollegineuvos.
 • Laamanni.
 • Kanslianeuvos.
 • Kamarineuvos.
 • Sotaneuvos.
 • Vuorineuvos.
 • Arkkiatri.

7:mäs Luokka.

 • Överstiluutnantti.
 • 2:sen luokan Kapteeni.
 • Henkivartijaväen 3:nnen, Suomen, tarkk'ampujapataljoonan Kapteeni.
 • Hänen Majesteettinsa Keisarin Suomen Kanslian Apulais-Toimitussihteeri ja
 • Hänen Majesteettinsa Keisarin Suomen Kanslian Kassööri.
 • Keisarillisen Suomen Senaatin Protokollasihteeri,
 • Keisarillisen Suomen Senaatin Ensimmäinen Apukamreeri ja
 • Keisarillisen Suomen Senaatin Venäjänkielen Ylikielenkääntäjä.
 • Prokuraattorintoimituskunnan Sihteeri.
 • Oikeustoimituskunnan Aktuarius.
 • Hovioikeuden Sihteeri ja
 • Hovioikeuden Kanneviskaali.
 • Kihlakunnantuomari.
 • Viipurin läänin Maanjako-oikeuden Puheenjohtaja.
 • Suomen Ylisotaoikeuden Ylisotatuomari.
 • Kenraalikuvernöörinkanslian Toimituspäällikön-apulainen.
 • Turun, Viipurin ja Tampereen kaupungin Pormestari.
 • Piirilääkäri.
 • Helsingin luona ja Niuvanniemellä olevan mielisairasten parannuslaitoksen Ylilääkäri.
 • Suomen Kadettikoulun Esikuntalääkäri.
 • Postilaitoksen Liikennetirehtööri.
 • Tullihallituksen Asessori.
 • Tulli-inspehtööri.
 • Yleisten rakennusten Ylihallituksen Ensimmäinen Arkkitehti.
 • Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen Asessori,
 • Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen Yli-insinööri ja
 • Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen Piiri-insinööri.
 • Saimaan kanavan Päällikkö.
 • Lääninmaanmittari.
 • Ylimetsänhoitaja.
 • Evon Metsänhoito-opiston Johtaja.
 • Maanviljelysyli-insinööri.
 • Maanviljelyksen-ylitarkastelija.
 • Kalastuksentarkastelija.
 • Mustialan maanviljelys- ja meijeriopiston Johtaja.
 • Pankinkomisarius.
 • Suomen Pankin Ylikamreeri.
 • Rahapajan Tirehtori.
 • Yleisen Revisionioikeuden Asessori.
 • Ylimääräinen Professori.
 • Kanslerinsihteeri.
 • Normaalilysein Yliopettaja.
 • Täydellisen klassillisen tai reaalilysein Rehtori.
 • Polyteknillisen Opiston Opettaja.
 • Kansakoulunopettaja- ja opettajatarseminaarin Johtaja.
 • Valtioarkistonhoitaja.
 • Valtioarkeologi.
 • Suomen Tiedeseuran Meteorologisen Päälaitoksen Johtaja.
 • Turun, Viipurin ja Tampereen kaupungin Poliisimestari.
 • Ensimmäinen Sihteeri Suomen Passivirastossa Pietarissa.
 • Suomen Kauppa-asiamies Pietarissa.
 • Hovineuvos.

8:s Luokka.

 • Kapteeni ja Ratsumestari.
 • Henkivartijaväen 3:nnen, Suomen, Tarkk'ampujapataljoonan Taapikapteeni.
 • Hänen Majesteettinsa Keisarin Suomen Kanslian Arkistonhoitaja.
 • Venäjänkielen Ylikielenkääntäjän-apulainen Keisarillisessa Suomen Senaatissa.
 • Hovioikeuden Varakanneviskaali.
 • Muiden hallituskaupunkien ja Porin Pormestarit, paitsi Helsingin, Turun, Viipurin ja Tampereen.
 • Sotakomisariaatin Sotakamreeri,
 • Sotakomisariaatin Aineintendentti ja
 • Sotakomisariaatin Sihteeri.
 • Lääninräntmestari.
 • Kruununvouti.
 • Helsingin Alipoliisimestari.
 • Lääkäri Suomen Passivirastossa Pietarissa ja
 • Oikeudenkäynti-apulainen Suomen Passivirastossa Pietarissa.
 • Sotakomisarius.
 • Suomen Kadettikoulun Lehtori.
 • Lääkintöhallituksen Asessori,
 • Lääkintöhallituksen Sihteeri ja
 • Lääkintöhallituksen Kamreeri.
 • Käkisalmen luona olevan mielisairasten asyylilaitoksen Esimies.
 • Rykmentinlääkäri.
 • Pataljoonanlääkäri.
 • Helsingin kirurgisen sairashuoneen Alilääkäri.
 • Seisontapaikka-sairashuoneen Alilääkäri.
 • Helsingin yleisen sairashuoneen lapsenpäästöosaston Kätilönopettaja ja alilapsenpäästäjä.
 • Yleisen lääninsairashuoneen Lääkäri.
 • Postihallituksen Sihteeri ja
 • Postihallituksen Kamreeri.
 • Postisäästöpankin Kamreeri.
 • 1:sen ja 2:sen luokan postikonttorin Postinhoitaja.
 • Rautatienhallituksen Tirehtöörinapulainen,
 • Rautatienhallituksen Sihteeri,
 • Rautatienhallituksen Kamreeri,
 • Rautatienhallituksen Ylikontrollööri ja
 • Rautatienhallituksen Tilastollisen Konttorin Johtaja.
 • Rautatienhallituksen Insinöörimekaanikko.
 • 1:sen luokan Asemapäällikkö.
 • Tullihallituksen Sihteeri,
 • Tullihallituksen Kanneviskaali,
 • Tullihallituksen Kamreeri ja
 • Tullihallituksen Tilastollisen konttorin Esimies.
 • Helsingin, Turun, Viipurin, Oulun, Nikolainkaupungin, Porin ja Hangon Tullinhoitaja.
 • Yleisten rakennusten Ylihallituksen Toinen Arkkitehti,
 • Yleisten rakennusten Ylihallituksen Sihteeri ja
 • Yleisten rakennusten Ylihallituksen Kamreeri.
 • Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen Sihteeri,
 • Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen Kamreeri ja
 • Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen Vanhempi Insinööri.
 • Luotsihallituksen Sihteeri,
 • Luotsihallituksen Kamreeri ja
 • Luotsihallituksen Insinööri.
 • Merikoulun Johtaja.
 • Maanmittauksen Ylihallituksen Insinööri ja
 • Maanmittauksen Ylihallituksen Sihteeri.
 • Metsänhoitohallituksen Sihteeri,
 • Metsänhoitohallituksen Kamreeri ja
 • Metsänhoitohallituksen Insinööri.
 • Evon Metsänhoito-opiston Opettaja.
 • Maanviljelyshallituksen Sihteeri.
 • Maanviljelysinsinööri.
 • Mustialan maanviljelys- ja meijeriopiston Lehtori ja Meijeriopettaja.
 • Kurkijoen maanviljelysopiston Tirehtori.
 • Teollisuushallituksen Sihteeri,
 • Teollisuushallituksen Kamreeri ja
 • Teollisuushallituksen Vuori-insinööri.
 • Geologisen Toimiston Tirehtori.
 • Vankeinhoitolaitoksen Sihteeri ja
 • Vankeinhoitolaitoksen Kamreeri.
 • Helsingin ja Turun luona olevan rangaistusvankilan Tirehtööri.
 • Hämeenlinnan rangaistus- ja työvankilan Tirehtööri.
 • Lappeenrannan työvankilan Tirehtööri.
 • Suomen Pankin Sihteeri,
 • Suomen Pankin Ensimmäinen Kamreeri,
 • Suomen Pankin Ylikassööri ja
 • Suomen Pankin Asiamies.
 • Suomen Valtiokonttorin Sihteeri ja
 • Suomen Valtiokonttorin Kamreeri.
 • Leimakonttorin Kamreeri.
 • Revisionikonttorin Ylireviisori.
 • Rahapajan Alitirehtori.
 • Aleksanderin Yliopiston Kirjastonhoitajan-apulainen,
 • Aleksanderin Yliopiston Anatomianneuvoja,
 • Aleksanderin Yliopiston Hammaslääkäritaidon Opettaja,
 • Aleksanderin Yliopiston Apulainen,
 • Aleksanderin Yliopiston Sihteeri ja
 • Aleksanderin Yliopiston Kamreeri.
 • Kansakouluntarkastaja.
 • Aistivialliskoulujen Tarkastaja.
 • Venäjänkielen opetuksen Tutkija.
 • Koulutoimen Ylihallituksen Sihteeri ja
 • Koulutoimen Ylihallituksen Kamreeri.
 • Kansakoulujen Piiritarkastaja.
 • Normaali- tai täydellisen klassillisen tahi reaalilysein sekä kansakoulunopettaja- ja opettajatarseminaarin Lehtori.
 • Tuomiokapitulin Sihteeri.
 • Vaivaishoidontarkastelija.
 • Tilastollisen Päätoimiston Ensimmäinen Aktuarius.
 • Valtioarkiston Ensimmäinen Aktuarius.
 • Arkeologisen Toimiston Intendentti ja
 • Arkeologisen Toimiston Konservaattori.
 • Kollegiasessori.
 • Kauppaneuvos.
 • Maanviljelysneuvos.
 • Kunnallisneuvos.

9:säs Luokka.

 • Taapikapteeni ja Taapinratsumestari.
 • Laivaston Luutnantti.
 • Henkivartijaväen 3:nnen, Suomen, tarkk'ampujapataljoonan Luutnantti.
 • Keisarillisen Suomen Senaatin Toinen Apukamreeri,
 • Keisarillisen Suomen Senaatin Kanslisti,
 • Keisarillisen Suomen Senaatin Rekistraattori,
 • Keisarillisen Suomen Senaatin Suomenkielen-kääntäjä ja
 • Keisarillisen Suomen Senaatin Ensimmäinen Venäjänkielen-kääntäjä.
 • Prokuraattorintoimituskunnan Kanslisti.
 • Hovioikeuden Notarius ja
 • Hovioikeuden Ylimääräinen Viskaali.
 • Pormestari, paitsi hallituskaupunkien sekä Tampereen ja Porin.
 • Helsingin, Turun, Viipurin ja Tampereen Oikeusraatimies.
 • Kenraalikuvernöörinkanslian Kielenkääntäjä ja
 • Kenraalikuvernöörinkanslian Rekistraattori.
 • Apulais-läääninsihteeri.
 • Apulais-lääninkamreeri.
 • Toinen Sihteeri Suomen Passitoimistossa Pietarissa ja
 • Kassööri Suomen Passitoimistossa Pietarissa.
 • Keisarikunnassa oleva Suomen Kauppa-asiamies.
 • Lääkintöhallituksen Eläinlääkäri.
 • Suomen sotaväen Päällikköhallituksen Apulais-sotilaslääkäri.
 • Suomen rakuunarykmentin Nuorempi lääkäri ja
 • Suomen rakuunarykmentin Eläinlääkäri.
 • Rautatienlääkäri.
 • Kaupunginlääkäri.
 • Rangaistus-, työ- ja lääninvankilan Lääkäri.
 • Yleisen lääninsairashuoneen Alilääkäri.
 • Hulluinhoitolaitoksen Alilääkäri.
 • Postinhoitaja 3:nnen ja 4:nnen luokan postikonttorissa.
 • Valtionrautateiden Asiamies,
 • Valtionrautateiden Paakassööri,
 • Valtionrautateiden Virstakonttorin Esimies,
 • Valtionrautateiden 2:sen luokan Asemapäällikkö,
 • Valtionrautateiden Ratainsinööri ja
 • Valtionrautateiden Työpajanjohtaja.
 • Tullinhoitaja, paitsi Helsingin, Turun, Viipurin, Oulun, Nikolainkaupungin, Porin ja Hangon.
 • Tullikamarin Kontrollööri.
 • Pakkahuoneeninspehtööri.
 • Tullikassööri.
 • Yleisten rakennusten Ylihallituksen Kolmas Arkkitehti.
 • Tie- ja vesirakennustan Ylihallituksen Nuorempi Insinööri.
 • Saimaan kanavan Piirinpäällikkö.
 • Vanhempi ja Nuorempi Kommissionimaanmittari.
 • Metsänhoitaja.
 • Virkatalon-metsänhoitaja.
 • Mustialan maanviljelys- ja meijeriopiston Metsänhoitaja ja
 • Mustialan maanviljelys- ja meijeriopiston Eläinlääkinnönopettaja.
 • Kalastuksentarkastelija-apulainen.
 • Lääninagronoomi.
 • Karjanhoidonneuvoja.
 • Geologisen Toimiston Geologi ja
 • Geologisen Toimiston Geodetinan Insinööri.
 • Lääninvankilan Tirehtööri.
 • Koivulan kasvatuslaitoksen Tirehtööri.
 • Suomen Pankin Toinen ja Kolmas Kamreeri sekä
 • Suomen Pankin Ensimmäinen ja Toinen Kassööri.
 • Revisionikonttorin Ensimmäinen Reviisori.
 • Aleksanderin Yliopiston Lehtori,
 • Aleksanderin Yliopiston Dosentti ja
 • Aleksanderin Yliopiston Musiikin, piirrustustaidon ja voimistelun Opettaja.
 • Teollisuuskoulun Rehtori ja
 • Teollisuuskoulun Lehtori.
 • Kollega normaali- tai täydellisessä klassillisessa tahi reaalilyseissä sekä reaali- tai tyttökoulussa ja
 • Uusien kielten Opettaja normaali- tai täydellisessä klassillisessa tahi reaalilyseissä sekä reaali- tai tyttökoulussa.
 • Kansakoulunopettaja- ja opettajatarseminaarien mallikoulujen Opettajat.
 • Merikoulun Ensimmäinen Opettaja.
 • Reaalikoulun tahi 3- tai 4-luokkaisen alkeiskoulun Rehtori.
 • Tilastollisen Päätoimiston Toinen Aktuarius.
 • Valtioarkiston Toinen Aktuarius.
 • Suomen Tiedeseuran meteorologisen päälaitoksen Assistentti.
 • Sotakamreeri.
 • Nimineuvos.

10:nes Luokka.

 • Luutnantti.
 • Midshipsmanni.
 • Henkivartijaväen 3:nnen, Suomen, tarkk'ampujapataljoonan Aliluutnantti.
 • Hänen Majesteettinsa Keisarin Suomen Kanslian Vanhempi Kanslisti.
 • Keisarillisen Suomen Senaatin Toinen Venäjänkielenkääntäjä.
 • Hovioikeuden Aktuarius ja
 • Hovioikeuden Rekistraattori.
 • Pataljoonanauditööri.
 • Oikeusraatimies, paitsi Helsingin, Turun, Viipurin ja Tampereen.
 • Kutsuntatoimiston Sihteeri.
 • Kenraalikuvernöörinkanslian Kanslisti,
 • Kenraalikuvernöörinkanslian Arkistonhoitaja ja
 • Kenraalikuvernöörinkanslian Kassööri.
 • Lääninkirjuri.
 • Henkikirjoittaja.
 • Kaupungin Järjestysmies.
 • Kruununnimismies.
 • Rekistraattori Suomen Passivirastossa Pietarissa,
 • Konrollööri Suomen Passivirastossa Pietarissa ja
 • Kirjanpitäjä Suomen Passivirastossa Pietarissa.
 • Sotakomisariaatin Apukamreeri.
 • Lääkintöhallituksen Ylimääräinen lääkäri.
 • Postisäästöpankin Kassööri.
 • Postihallituksen Kassööri ja
 • Postihallituksen Apukamreeri.
 • Postinhoitaja 5:nnen ja 6:nnen luokan postikonttorissa.
 • Valtionrautateiden Asemapäällikön-apulainen,
 • Valtionrautateiden Apulais-ratainsinööri ja
 • Valtionrautateiden Apulaiskassööri.
 • Rautatienhallituksen Ensimmäinen Apukamreeri.
 • Tullihallituksen Apukamreeri.
 • Pietarissa oleva Tulliekspeditööri.
 • Metsänhoidonneuvoja.
 • Alimetsänhoitaja.
 • Vankeinhoitohallituksen Apukamreeri.
 • Mustialan maanviljelys- ja meijeriopiston Kamreeri.
 • Nuorempi Lääninagronoomi.
 • Valtionmeijeristi.
 • Aleksanderin Yliopiston Sijaiskanslerinsihteeri,
 • Aleksanderin Yliopiston Konsistoorinnotarius,
 • Aleksanderin Yliopiston Observaattori,
 • Aleksanderin Yliopiston Laboraattori,
 • Aleksanderin Yliopiston Assistentti ja
 • Aleksanderin Yliopiston Amanuenssi.
 • Yliopiston kamreerinkonttorin Kassööri.
 • 2-luokkaisen alkeiskoulun Rehtori.
 • Kollega ja uusien kielten Opettaja 3- tai 4-luokkaisissa alkeiskouluissa.
 • Merikoulun Toinen Opettaja.
 • Aistivialliskoulun Johtaja.
 • Maanviljelyskoulun Johtaja.
 • Tuomiokapitulin Notarius.
 • Suomen Tiedeseuran meteorologisen päälaitoksen Amanuenssi.
 • Kollegisihteeri.

11:sta Luokka.

 • Hovioikeuden Kanslisti.
 • Viipurin läänin Maanjako-oikeuden Sihteeri.
 • Varatuomari.
 • Lääninräntmestarin-apulainen.
 • Helsingin, Turun, Viipurin ja Tampereen Kunnallisraatimies.
 • Tampereen Poliisikamarin Lainoppinut Jäsen.
 • Maistraatinsihteeri.
 • Sotakomisariaatin Kassööri.
 • Postilaitoksen Ensimmäinen Ekspeditööri ja
 • Postilaitoksen Sanomalehtiexpeditööri.
 • Valtionrautateiden Reviisori,
 • Valtionrautateiden Toinen Apukamreeri,
 • Valtionrautateiden Kontrollööri,
 • Valtionrautateiden Linjakassööri ja
 • Valtionrautateiden 3:nnen luokan Asemapäällikkö.
 • Valtionrautateiden Helsingissä olevan konepajan Työmestari.
 • Tulliekspeditööri.
 • Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen Kassööri.
 • Luotsihallituksen Apulais-insinööri.
 • Suomen Pankin Vaihtokassööri.
 • Suomen Pankin konttorin Kassööri.
 • Suomen Valtiokonttorin Kassööri.
 • Koulutoimen Ylihallituksen Aktuarius.
 • Rangaistus- ja työvankilan Kirjanpitäjä.
 • Kalligrafian, piirrustuksen, laulun ja voimistelun Opettaja normaali- tahi täydellisessä klassillisessa tai reaalilyseissä sekä reaali- tai tyttökoulussa.
 • Aistivialliskoulun Opettaja.

12:sta Luokka.

 • Aliluutnantti ja Kornetti.
 • Hänen Majesteettinsa Keisarin Suomen Kanslian Nuorempi Kanslisti.
 • Sihteerin-apulainen Suomen Passivirastossa Pietarissa ja
 • Kirjanpitäjän-apulainen Suomen Passivirastossa Pietarissa.
 • Sotakomisariaatin Kamarikirjoittaja ja
 • Sotakomisariaatin Kanslisti.
 • Teollisuushallituksen Kanslisti.
 • Poliisikamarin Sihteeri.
 • Postihallituksen Kielenkääntäjä,
 • Postihallituksen Rekistraattori ja
 • Postihallituksen Reviisori.
 • Postilaitoksen Toinen Ekspeditööri ja
 • Rautatienpostitoimituksen Ekspeditööri.
 • Helsingin, Turun ja Wiipurin postikonttorin Kirjuri.
 • Rautatienhallituksen Rekistraattori,
 • Rautatienhallituksen Speditööri ja
 • Rautatienhallituksen Notarius.
 • Rautatienhallituksen Tilastollisen konttorin Aktuarius.
 • 4:nnen luokan Asemapäällikkö Valtionrautateillä.
 • Tullihallituksen Rekistraattori.
 • Tullilaitoksen Ylipäällysmies.
 • Koulutoimen Ylihallituksen Notarius.
 • Lääninvankilan Kirjuri.
 • Koivulan kasvatuslaitoksen Opettaja.
 • Saimaan kanavan Kassööri.
 • Läänineläinlääkäri.
 • Suomen Pankin Rekistraattori sekä
 • Suomen Pankin Vanhempi ja Nuorempi Kirjuri.
 • Suomen Valtiokonttorin Notarius ja
 • Suomen Valtiokonttorin Kirjuri.
 • Yleisen Revisionioikeuden Notarius.
 • Revisionikonttorin Toinen Reviisori.
 • Leimakonttorin Kassööri.
 • Kuvernementinsihteeri.

13:sta Luokka.

 • Vänrikki.
 • Keisarillisen Suomen Senaatin Ylimääräinen kopisti.
 • Hovioikeudenauskultantti.
 • Kaupunginviskaali.
 • Lääkintöhallituksen Kanslisti ja
 • Lääkintöhallituksen Kamarikirjoittaja.
 • Postihallituksen Kanslisti.
 • Rautatienhallituksen Kanslisti.
 • Rautatienhallituksen Varastonhoitaja Helsingissä.
 • 5:nnen luokan Asemapäällikkö Valtionrautateillä ja
 • Lennätinmekaanikko Valtionrautateillä.
 • Tullihallituksen Kanslisti ja
 • Tullihallituksen Kamarikirjoittaja.
 • Tullihallituksen Konttorikirjuri.
 • Tullihallituksen Tilastollisen konttorin Konttorikirjuri.
 • Rajaviskaali.
 • Tulliviskaali.
 • Yleisten rakennusten Ylihallituksen Kanslisti.
 • Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen Kanslisti.
 • Luotsihallituksen Rekistraattori ja
 • Luotsihallituksen Kanslisti.
 • Maanmittauksen Ylihallituksen Kanslisti.
 • Metsänhoitohallituksen Kanslisti.
 • Varamaanmittari.
 • Maanviljelyshallituksen Kanslisti.
 • Vankeinhoitohallituksen Kanslisti.
 • Rangaistus- ja työvankilan Työnjohtaja ja Opettaja.

14:sta Luokka.

 • Kopisti Suomen Passivirastossa Pietarissa.
 • Wiipurin Lääninkansliankirjuri.
 • Lääninhallituksen Arkistonhoitaja.
 • Lääninkanslisti.
 • Lääninkonttoristi.
 • Poliisikomisarius.
 • Lääninsairashuoneen Taloudenhoitaja.
 • Hulluinhoitolaitoksen Taloudenhoitaja.
 • Postihallituksen Kopisti.
 • Postikonttorin Kirjuri.
 • Postilaitoksen Kamarikirjoittaja,
 • Postilaitoksen Reviisorin-apulainen,
 • Postilaitoksen Konttorikirjoittaja ja
 • Postilaitoksen Ekspeditöörin-apulainen.
 • Valtionrautateiden Kamarikirjoittaja,
 • Valtionrautateiden Kirjuri ja
 • Valtionrautateiden Varastonhoitaja.
 • Linjakassööri ja Joensuun kanavan Kaitsija.
 • Luotsihallituksen Varastonkirjuri.
 • Lääninmaanmittauskonttorin Sihteeri.
 • Maanmittaus-auskultantti.
 • Metsänpäällysmies.
 • Metsäkonduktööri.
 • Koivulan kasvatuslaitoksen Kirjanpitäjä.
 • Musiikinopetuksen virkamies kaartinpataljoonassa.
 • Taloustirehtööri.
 • Kollegirekistraattori.  Erityisiä määräyksiä

  1.  Suomen Kenraalikuvernöörillä pitää, hänellä olevaan sotilas- tai siviiliarvoon katsomatta, virkansa toimituksessa olla arvo, ylempi kaikkien arvojärjestykseen otettuin virkamiesten arvoa. Sama etu tulee Suomen Kenraalikuvernöörin Apulaiselle silloin kun hän ryhtyy toimittamaan Kenraalikuvernöörinvirkaan kuuluvia tehtäviä.

  2.  Sotilashenkilöillä on, paitsi alempana mainitussa poikkeustapauksessa, heidän palvelusaikaansa katsomatta, etusija siviilivirkamiesten sekä siviiliarvon saaneiden henkilöiden rinnalla, jotka on otettu samaan luokkaan ensinmainittuin kanssa. Virkansa vuoksi on kuitenkin Senaatin Puheenjohtajan-sijaisilla ja jäsenillä etusija muiden virkamiesten rinnalla, jotka kuuluvat Senaatin alaisiin virastoihin ja laitoksiin, jonka ohessa Senaatin Jäsenet, olivatpa sotilaita tai siviilihenkilöitä, Senaatissa asettuvat istumaan sen mukaan, kuinka kauvan ovat olleet vastaavassa tai samassa arvoluokassa.

  3.  Samaan arvoluokkaan otettuin siviilisten virkain ja kunnia-arvojen kesken määrätään etusija arvoijän mukaan.

  4.  Hoviviroista, joita Keisarillinen Majesteetti antaa Suomen miehille, luetaan Yli-Kamariherran, Yli-Hovimarsalkin, Yli-Hovitallimestarin, Yli-Hovijahtimestarin, Yli-Hovimestarin ja Yli-Hovijuomanlaskijan virka tämän arvojärjestyksen toiseen, Hovimarsalkin, Hovitallimestarin, Hovijahtimestarin, Hovimestarin, Yli-Seremoniamestarin ja Yli-Hovieteenleikkaajan virka sen kolmanteen sekä Seremoniamestarin virka viidenteen luokkaan. Jos henkilöt, joilla on Yli-Seremoniamestarin tai Yli-Hovieteenleikkaajan arvo, kuuluvat toiseen arvoluokkaan, niin heidät luetaan toiseen eikä kolmanteen arvoluokkaan. Etusija arvojärjestyksen toiseen luokkaan luettujen hovivirkamiesten kesken toiselta sekä sotilas- ja siviilihenkilöiden kesken toiselta puolen määrätään arvoijän mukaan, jota vastoin arvojärjestyksen kolmatta luokkaa olevat hovivirkamiehet antavat etusijan saman arvoluokan sotilashenkilöille, mutta vievät etusijan sen luokan siviilihenkilöiltä.

  5.  Kymmentä ensimmäistä luokkaa olevat virkamiehet voidaan esittää saamaan arvonimiä, jotka luetaan yhtä luokkaa ylempään luokkaan kuin siihen, mihin heidän virkansa kuuluu; sekä yhdettä-, kahdetta-, kolmatta- ja neljättätoista luokkaa olevat virkamiehet saamaan arvonimiä, jotka ovat kahta luokkaa ylemmät kuin se luokka, johon virka luetaan.

  6.  Virkoihin asettamisen sekä valtakirjain ja konstitutoriaalien antamisen järjestys ei tule tämän nyt vahvistetun arvojärjestyksen kautta mitenkään muuttumaan.

  Se mitä asiasta tätä ennen on säädetty ja ei sovi tämän arvojärjestyksen kanssa yhteen, tulee voimaltaan ja vaikutukseltaan lakkaamaan.

  Tätä kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot.

  Helsingissä, 15. p:nä Heinäkuuta 1897.

Keisarillisen Majesteetin Oman Päätöksen mukaan ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen Asetettu Senaattinsa:
 HJALMAR PALIN.  G. von TROIL. 
K. F. IGNATIUS  J. G. SOHLMAN.
LENNART GRIPENBERG.Alfred Gröndahl.________________________________________________________________________________________________ N:o 29, 2¼ arkkia, ilmestynyt Helsingissä, 17 p:nä Elokuuta 1897.

Tätä Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-kokoelmaa saadaan tilata Sanomalehtiekspeditöörin luona sekä kaikissa maan postitoimistoissa 3 markalla 40 pennillä.

Helsingissä, Keisarillisen Senaatin kirjapainossa, 1897.Katso myös[muokkaa]