Asetus erinäisten virka-arvoa koskevien säännösten kumoamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 238/1927.

A s e t u s
erinäisten virka-arvoa koskevien säännösten kumoamisesta.
Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1927.
_______________


Pääministerin esittelystä säädetään täten:

1 §.

Heinäkuun 15 päivänä 1897 annettu arvojärjestys, niin myös muut erinäisissä asetuksissa olevat viran ja toimen haltijain virka-arvoa koskevat määräykset kumotaan.

2 §.

Mitä 1 §:ssä on sanottu, ei koske puolustuslaitoksen palveluksessa olevien henkilöiden keskinäisestä virka-asemasta annettuja määräyksiä.

3 §.

Ratkaistaessa, onko viran tai toimen haltijalla oikeus saada kunniamerkki pitkäaikaisesta ja nuhteettomasta palveluksesta tahi ovatko hänen leskensä ja turvattomat lapsensa oikeutettuja saamaan lahjapalkkion, sovellettakoon, mikäli sellainen oikeus muuten enää on olemassa, edelleen tähän asti virka-arvosta voimassa olleita määräyksiä.

4 §.

Sitä järjestystä, jonka mukaan monijäsenisen viraston jäsenet ottavat paikkansa viraston istunnoissa, ei tällä asetuksella muuteta.


Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1927.


Tasavallan Presidentti
LAURI KR. RELANDER.


Pääministeri Väinö Tanner.