Siirry sisältöön

Asetus Helsingin hovioikeuden perustamisesta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta

Wikiaineistosta
Suomen asetuskokoelma 289/1952.


A s e t u s
Helsingin hovioikeuden perustamisesta annetun lain
täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.
Annettu Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1952.
____________


   Oikeusministerin esittelystä säädetään Helsingin hovioikeuden perustamisesta 18 päivänä tammikuuta 1952 annetun lain (18/52) nojalla:

1 §.

Helsingin hovioikeus aloittaa varsinaisen toimintansa 1 päivänä lokakuuta 1952. Hovioikeuden kirjaajankonttori avataan edellisen elokuun 1 päivänä.

2 §.

Helsingin hovioikeuden presidentti, sihteeri, kanneviskaali ja kirjaaja ryhtyvät 1 päivänä elokuuta 1952 tarpeellisessa laajuudessa hoitamaan virkaansa kuuluvia tehtäviä.

Määräykset heille antaa nimittävä viranomainen.

3 §.

Helsingin hovioikeuspiiriin kuuluvan yleisen alioikeuden ennen 1 päivää lokakuuta 1952 julistamaan tuomioon tai päätökseen, johon siinä tapauksessa, että muutoksenhakemus olisi osoitettava Turun hovioikeudelle, muutosta olisi haettava sanotun lokakuun 1 päivänä tai sen jälkeen päättyvässä määräajassa, haettakoon muutosta Helsingin hovioikeudelta.

Sovellettaessa 1 momenttia sellaiseen Helsingin raastuvanoikeuden julistamaan tuomioon tai päätökseen, johon muutosta on haettava vetoamalla, olkoon muutoinkin noudatettavana, mitä lain mukaan on voimassa raastuvanoikeudesta vetoamiseen nähden kaupungissa, jossa hovioikeus istuu.

4 §.

Turun hovioikeuteen tehdyt valitukset Helsingin hovioikeuspiiriin kuuluvan yleisen alioikeuden 2 päivänä elokuuta 1952 tai sen jälkeen sanotun kuun kuluessa julistamista päätöksistä on kirjoitusten vaihdon päätyttyä siirrettävä Helsingin hovioikeuden käsiteltäviksi. Älköön kuitenkaan siirrettäkö vangittuja koskevia rikosasioita, konkurssi- ja pesäeroasioita eikä asioita, jotka lain mukaan on käsiteltävä kiireellisinä.

Asian siirtämisestä on Turun hovioikeuden toimesta viipymättä tiedoitettava asianosaisille lähettämällä siitä postitse ilmoitus sille, joka on edustanut asianosaista hovioikeudessa. Jos asianosainen on henkilökohtaisesti ollut saapuvilla hovioikeudessa tai jos edustajan henkilöllisyydestä tai hänen osoitteestaan ei ole varmaa tietoa, on ilmoitus lähetettävä asianosaiselle itselleen.

5 §.

Helsingin hovioikeuspiiriin kuuluvassa tuomiokunnassa 1 päivänä lokakuuta 1952 tai sen jälkeen virantoimituksessa olevien tai käräjiä seuraavien Turun hovioikeuden auskultanttien katsotaan sanottuna päivänä siirtyneen Helsingin hovioikeuden auskultanteiksi. Kihlakunnantuomarien on viipymättä Turun ja Helsingin hovioikeuksille lähetettävä luettelo näistä auskultanteista.

6 §.

Helsingin hovioikeuden perustaminen ei aiheuta muutosta Turun maanjako-oikeuden alueeseen. Sanottu maanjako-oikeus jää edelleen Turun hovioikeuden alaiseksi.

7 §.

Tarkempia ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa oikeusministeriö.


Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1952.


Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.


Oikeusministeri Sven Högström.