Asetus Kouvolan hovioikeuden perustamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen asetuskokoelma 426/1977.


A s e t u s
Kouvolan hovioikeuden perustamisesta.
Annettu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1977.
____________


 Oikeusministerin esittelystä säädetään kahden uuden hovioikeuden perustamisesta 14 päivänä huhtikuuta 1976 annetun lain (318/76) 4 ja 7 §:n nojalla:

1 §.

Kouvolan hovioikeuden kirjaamo avataan 1 päivänä maaliskuuta 1978.

Hovioikeuden presidentti, sihteeri, kanneviskaali, kirjaaja ja osastosihteeri ryhtyvät 1 päivänä joulukuuta 1977 hoitamaan virkaansa.

2 §.

Turun, Itä-Suomen tai Helsingin hovioikeuteen Kouvolan hovioikeuspiiriin kuuluvasta yleisestä alioikeudesta saapuneet, 1 päivänä toukokuuta 1978 käsittelemättä olevat muutoksenhakuasiat, joiden määräpäivä muutoksenhakua varten hovioikeudessa on 1 päivänä helmikuuta 1978 tai sen jälkeen, on kirjoitusten vaihdon tapahduttua siirrettävä Kouvolan hovioikeuden käsiteltäviksi. Vangittuja koskevia rikosasioita, konkurssi- ja pesäeroasioita sekä asioita, jotka muutoin lain mukaan on käsiteltävä kiireellisinä, ei kuitenkaan siirretä.

Asian siirtämisestä Kouvolan hovioikeuden käsiteltäväksi on siirtävän hovioikeuden viipymättä ilmoitettava hovioikeuteen saapuville tulleille asianosaisille. Ilmoitus voidaan lähettää postitse asianosaiselle tai hänen asiamiehelleen.

3 §.

Hovioikeuden auskultantit, jotka 1 päivänä toukokuuta 1978 suorittavat tuomioistuinharjoittelua Kouvolan hovioikeuspiiriin kuuluvassa tuomiokunnassa, siirtyvät sanottuna päivänä Kouvolan hovioikeuden auskultanteiksi. Kihlakunnantuomarien on viipymättä lähetettävä asianosaisille hovioikeuksille luettelo näistä auskultanteista.

4 §.

Tarkempia ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa oikeusministeriö.


Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1977.


Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN


Oikeusministeri Tuure Salo