Asetus Rovaniemen hovioikeuden perustamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen asetuskokoelma 839/1978.


A s e t u s
Rovaniemen hovioikeuden perustamisesta.
Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1978.
____________


   Oikeusministerin esittelystä säädetään kahden uuden hovioikeuden perustamisesta 14 päivänä huhtikuuta 1976 annetun lain (318/76) 4 ja 7 §:n nojalla:

1 §.

Rovaniemen hovioikeuden kirjaamo avataan 2 päivänä huhtikuuta 1979.

Hovioikeuden presidentti, sihteeri, kanneviskaali, kirjaaja ja osastosihteeri ryhtyvät hoitamaan virkaansa 1 päivänä joulukuuta 1978.

2 §.

Vaasan hovioikeuteen Rovaniemen hovioikeuspiiriin kuuluvasta yleisestä alioikeudesta saapuneet, 1 päivänä toukokuuta 1979 käsittelemättä olevat muutoksenhakuasiat, joiden määräpäivä muutoksenhakua varten on 1 päivänä maaliskuuta 1979 tai sen jälkeen, on siirrettävä Rovaniemen hovioikeuden käsiteltäviksi. Vangittuja koskevia rikosasioita, konkurssi- ja pesäeroasioita sekä asioita, jotka muutoin lain mukaan on käsiteltävä kiireellisinä, ei kuitenkaan siirretä.

Asian siirtämisestä Rovaniemen hovioikeuden käsiteltäväksi on Vaasan hovioikeuden viipymättä ilmoitettava hovioikeuteen saapuville tulleille asianosaisille. Ilmoitus voidaan lähettää postitse asianosaiselle tai hänen asiamiehelleen.

3 §.

Hovioikeuden auskultantit, jotka 1 päivänä toukokuuta 1979 suorittavat tuomioistuinharjoittelua Rovaniemen hovioikeuspiiriin kuuluvassa tuomiokunnassa, siirtyvät sanottuna päivänä Rovaniemen hovioikeuden auskultanteiksi. Kihlakunnantuomarien on viipymättä lähetettävä Vaasan ja Rovaniemen hovioikeuksille luettelo näistä auskultanteista.

4 §.

Tarkempia ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa oikeusministeriö.


Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1978.


Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN


Oikeusministeri Paavo Nikula