Siirry sisältöön

Asetus eräiden sotilashallintoalueella tehtyjen rikkomusten rankaisemisesta

Wikiaineistosta
Suomen asetuskokoelma 840/1941.


A s e t u s
eräiden sotilashallintoalueella tehtyjen rikkomusten rankaisemisesta.
Annettu Helsingissä 6 päivänä joulukuuta 1941.
____________


 Oikeusministerin esittelystä säädetään:

Joka rikkoo tai yrittää rikkoa niitä määräyksiä, jotka puolustusvoimain ylipäällikkö on vahvistanut noudatettavaksi toteuttaessaan sotilashallinnon jatkamisesta valtakunnan yhteyteen palautetulla alueella 6 päivänä joulukuuta 1941 annettuun lakiin perustuvaa hallintoa taikka sotilasviranomaisten näiden määräysten nojalla antamia käskyjä tai kieltoja, rangaistakoon, jollei ankarampaa rangaistusta ole muualla säädetty, sakolla tai enintään kuuden kuukauden vankeudella.

Helsingissä 6 päivänä joulukuuta 1941.


Tasavallan Presidentti
RISTO RYTI.


Oikeusministeri Oskari Lehtonen.