Asetus jäkälän maastaviennistä annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta (1944)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 483/1944.


A s e t u s
jäkälän maastaviennistä annetun lain soveltamisesta
annetun asetuksen muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 1944.
_______________


  Maatalousministeriön toimialaan kuuluvia erinäisiä asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan jäkälän maastaviennistä annetun lain soveltamisesta 26 päivänä syyskuuta 1941 annetun asetuksen 6 ja 11 § näin kuuluviksi:

6 §.

Maasta vietävä jäkälä on joko Helsingin tai Turun satamassa viejän toimesta tarkastusta varten sijoitettava sopivaan, tarkastajan ja satamaviranomaisten hyväksymään tarkastuspaikkaan.

Erityisten syiden vaatiessa voi metsähallitus määrätä maasta vietävän jäkälän tarkastamisen suoritettavaksi muissakin kuin edellä mainituissa satamissa.

Viejän tulee ennen tarkastuksen alkamista saattaa tavara vientikuntoon ja asettaa tarkastajan käytettäväksi tarkastuksessa tarpeelliset apulaiset sekä järjestää laatikot ja tavaran pakkaus niin, etteivät ne estä tai huomattavasti vaikeuta tarkastuksen asianmukaista ja nopeaa suorittamista.

11 §.

Viejän on tarkastustilaisuudessa suoritettava tarkastajalle tarkastuspalkkiona 1 markka 50 penniä kultakin tarkastetulta laatikolta, kuitenkin vähintään 300 markkaa toimituspäivältä.

Tästä määrästä on tarkastajan tilitettävä metsähallitukselle sille tarkastuksen valvonnasta aiheutuvien kustannusten peittämiseksi 50 penniä laatikolta.

Milloin erityistä tarkastajaa jotakin satamaa varten ei ole määrätty, vaan tarkastajan on toiselta paikkakunnalta matkustettava tarkastusta toimittamaan, tulee viejän tarkastajalle suorittaa paitsi 1 momentissa mainittua tarkastuspalkkiota, päivärahaa matka- ja odotuspäiviltä 300 markkaa päivässä sekä matkakustannusten korvausta matkakustannusten korvauksesta ja päivärahasta annetun asetuksen II luokan mukaan.


Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 1944.


Tasavallan Presidentti
RISTO RYTI.


Ministeri N. A. Osara.