Asetus jäkälän maastaviennistä annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta (1954)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 352/1954.


A s e t u s
jäkälän maastaviennistä annetun lain soveltamisesta
annetun asetuksen muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1954.
_______________


  Maatalousministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan jäkälän maastaviennistä annetun lain soveltamisesta 26 päivänä syyskuuta 1941 annetun asetuksen 11 ja 13 §, sellaisena kuin ne ovat 21 päivänä heinäkuuta 1950 annetussa asetuksessa (395/50), näin kuuluviksi:

11 §.

Viejän on tarkastustilaisuudessa suoritettava tarkastajalle tarkastuspalkkiona 8 markkaa kultakin sisämitoiltaan 68.5 X 45.5 X 43.0 senttimetriä olevalta tarkastetulta laatikolta sekä 6 markkaa kultakin sisämitoiltaan 68.5 X 45.5 X 21.5 ja 68.5 X 45.5 X 11.0 senttimetriä olevalta tarkastetulta laatikolta, kuitenkin vähintään 1 500 markkaa toimituspäivältä.

Tästä määrästä on tarkastajan tilitettävä metsähallitukselle sille tarkastuksen valvonnasta aiheutuvien kustannusten peittämiseksi 2 markkaa laatikolta.

Milloin erityistä tarkastajaa ei ole jotakin satamaa varten määrätty, vaan tarkastajan on toiselta paikkakunnalta matkustettava tarkastusta toimittamaan, tulee viejän tarkastajalle suorittaa, paitsi 1 momentissa mainittua tarkastuspalkkiota, päivärahaa matka- ja odotuspäiviltä 1 500 markkaa päivässä sekä matkakustannusten korvausta matkakustannusten korvauksesta ja päivärahasta annetun asetuksen II luokan mukaan.

13 §.

Patentilla suojatuin menetelmin käsitellyn kostean jäkälän maastavienti on samojen sääntöjen alainen kuin luonnonkostean jäkälän vienti.

Patentilla suojatuin menetelmin käsitellyn puristetun ja kuivatun jäkälän vientiin on sovellettava tämän asetuksen kuivattua vientijäkälää koskevia määräyksiä, lukuun ottamatta mitä sen vientitarkastuksesta ja pakkausmerkillä varustamisesta on säädetty. Metsähallitus on kuitenkin oikeutettu toimituttamaan tällaisenkin jäkälän tarkastuksen.

Tarkastuksesta on viejän tässä pykälässä tarkoitetuissa tapauksissa suoritettava tarkastajalle palkkiota 1 500 markkaa toimituspäivältä sekä matkakustannusten korvausta matkakustannusten korvauksesta ja päivärahasta annetun asetuksen II luokan mukaan.


Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1954.


Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.


Ministeri H. Tiainen.