Asetus läänien vaakunoista

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 21/1961.


A s e t u s
läänien vaakunoista.
Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1961.
____________


 Sisäasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §.

Jokaiselle läänille on vahvistettava vaakuna.

Läänin vaakunana käytetään sen historiallisen maakunnan vaakunaa, josta lääni on muodostettu. Jos lääni ulottuu useampaan maakuntaan, on läänin vaakunana sen maakunnan vaakuna, josta lääni pääasiassa on muodostettu. Jos lääni voidaan katsoa muodostetuksi pääasiassa kahdesta maakunnasta, sijoitetaan läänin vaakunaan molempain maakuntain vaakunat tai osa niistä halkoiseen kilpeen kumpikin omaan kenttäänsä heraldisessa arvojärjestyksessä niin, että arvokkaampi vaakuna on oikeanpuolisessa kentässä.

Heraldisten periaatteiden mukaan voidaan vaakunakilven päälle sijoittaa maakunnan historialliseen vaakunaan kuuluva arvokruunu. Kahden maakunnan vaakunoista muodostetun kilven päälle sijoitetaan oikeanpuolisen vaakunan kruunu.

2 §.

Milloin kahden läänin vaakunat edellä olevien säännösten mukaan laadittuina tulisivat olemaan samat, voidaan toiseen tai kumpaankin vaakunaan omaan kenttäänsä liittää jokin muu vaakuna tai osa siitä, mikäli se aiheeltaan tai historialtaan läheisesti liittyy lääniin tai maakuntaan.

3 §.

Jos on perustettu uusi lääni siten, että se käsittää historiallisesta maakuntajaosta poikkeavan uuden maakunnallisen alueen, voidaan läänin vaakunaksi vahvistaa alueen maakuntaliiton omaksuma maakunnan vaakuna.

4 §.

Läänin vaakunan vahvistaa valtioneuvosto, sittenkun valtionarkisto on antanut siitä lausuntonsa.


Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1961.


Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN.


Sisäasiainministeri Eemil Luukka.


Katso myös[muokkaa]