Asetus muutoksesta asetukseen, joka sisältää tarkempia säännöksiä korkeimmasta oikeudesta annetun lain täytäntöönpanemisesta (1934)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 271/1934.


A s e t u s
muutoksesta asetukseen, joka sisältää tarkempia säännöksiä
korkeimmasta oikeudesta annetun lain täytäntöönpanemisesta.
Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1934.
_______________


  Oikeusministerin esittelystä muutetaan tarkempia säännöksiä korkeimmasta oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain täytäntöönpanemisesta sisältävän, samana päivänä annetun asetuksen 12 §, niinkuin se osittain on muutettuna 16 päivänä marraskuuta 1928 annetussa asetuksessa, näin kuuluvaksi:

12 §.

Korkeimmasta oikeudesta on tammi- ja heinäkuun kuluessa kunakin vuonna lähetettävä oikeuskanslerille summittaiset ilmoitukset edellisen vuosipuoliskon aikana ratkaistuista ja vuosipuoliskon päättyessä vielä ratkaisematta olevista asioista.

Korkeimman oikeuden ratkaisuista on oikeuden toimesta myös säännöllisesti julkaistava selostuksia ja tiedonantoja suunnitelman mukaisesti, jonka korkein oikeus oikeusministeriön esittelystä vahvistaa.


Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1934.


Tasavallan Presidentti
P. E. SVINHUFVUD.


Oikeusministeri Eric J. Serlachius.