Asetus oikeudesta lähettää viranomaisille ja niiltä saada asiakirjoja postitse

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 46/1930.


A s e t u s
oikeudesta lähettää viranomaisille ja niiltä saada asiakirjoja postitse.
Annettu Helsingissä tammikuun 31 päivänä 1930.
____________


 Oikeusministerin esittelystä säädetään täten, 31 päivänä tammikuuta 1930 anetun lain 4 §:n nojalla, oikeudesta lähettää viranomaisille ja niiltä saada asiakirjoja postitse, seuraavaa:

1 §.

Asiakirjat, jotka toimitetaan postin välityksellä viranomaiselle, niin myös pyyntö asiakirjain postitse asialliselle toimittamisesta ovat lähetettävät maksetussa kirjeessä sekä lähettäjän nimi, ammatti, asuinpaikka ja postiosoite selvästi ilmoitettava.

Asiakirjain perille saapumisesta voi lähettäjä pyynnöstään saada asiakirjoja vastaanottavalta viran tai toimen haltijalta todistuksen, kuten asiakirjain postitse lähettämisestä asialliselle on säädetty.

2 §.

Jos asiakirjat koskevat anomusta, jonka tutkittavaksi ottaminen edellyttää määrätyn maksun suorittamista, eikä sellaista maksua ole asiakirjoihin liitetty, tai jos asiakirjat, joista on suoritettava leimaveroa, eivät ole asianmukaisesti leimamerkeillä varustetut, palautettakoon ne, noudattaen mitä siitä 3 §:ssä on säädettynä, käsiteltäviksi ottamatta lähettäjälle takaisin.

Lähettäjän asia on pitää, joko omin toimenpitein tahi virastoon asetetun toimimiehen tai muun asiamiehen välityksellä, huolta siitä, että muut asiakirjoissa ehkä olevat muodolliset tai asialliset puutteellisuudet tulevat asianmukaisesti korjatuiksi.

3 §.

Kun asiakirjoja pyynnöstä lähetetään tai 2 §:n 1 momentissa mainituissa tapauksissa palautetaan asialliselle, suoritettakoon jokaisesta lähetyksestä postimaksu sekä palkkiota valtion ja kirkolliselle viranomaiselle 10 markkaa ja kunnalliselle viranomaiselle sen verran, kuin valtuusto ehkä määrää. Nämä lähetyskustannukset sekä menevistä asiakirjoista tuleva leimavero ja lunastus perittäköön, mikäli niitä ei jo ole suoritettu, postiennakolla. Kun mitään suoritettavaa ei ole perittävä, voidaan lähetys toimittaa asialliselle kirjattuna. Jos postiennakkolähetystä ei lunasteta, meneteltäköön niinkuin yleisten verojen ja maksujen ulosotosta on säädetty.

4 §.

Milloin asiakirjain postitse lähettämisestä joissakin tapauksissa on erikseen säädetty, noudatettakoon sitä.


Helsingissä tammikuun 31 päivänä 1930.


Tasavallan Presidentti
LAURI KR. RELANDER.


Oikeusministeri El. Kaila.