Laki oikeudesta lähettää viranomaisille ja niiltä saada asiakirjoja postitse

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 45/1930.


L a k i
oikeudesta lähettää viranomaisille ja niiltä saada asiakirjoja postitse.
Annettu Helsingissä tammikuun 31 päivänä 1930.
____________


 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:

1 §.

Sellaisen kirjallisen hakemuksen, valituksen, selityksen ja muun asiakirjan, jonka voi valtion hallintoviranomaiselle antaa valtuutetun asiamiehen kautta, saa asiallinen myös omalla vastuullaan lähettää sille postitse.

2 §.

Milloin päätös, välipäätös, todistus, jäljennös tai muu asiakirja on valtion hallintoviranomaiselta perittävissä valtuutetun asiamiehen kautta, voidaan se myös, saajan pyynnöstä ja vastuulla, toimittaa hänelle postin välityksellä.

Postitse asialliselle lähetetty asiakirja on katsottava saajalle annetuksi silloin, kun se, lähetettäessä asiakirjaan tehtävän merkinnän mukaan, annetaan postin kuljetettavaksi.

3 §.

Mitä tässä laissa säädetään valtion hallintoviranomaisesta, sovellettakoon myöskin tasavallan hallitukseen ja yleiseen revisio-oikeuteen sekä maistraattiin, järjestysoikeuteen, kunnallisiin hallintoviranomaisiin ja, mikäli ei kirkkolaissa toisin säädetä, kirkollisiin viranomaisiinkin.

4 §.

Tämän lain sovelluttamisesta säädetään asetuksella.


Helsingissä, tammikuun 31 päivänä 1930.


Tasavallan Presidentti
LAURI KR. RELANDER.


Oikeusministeri El. Kaila.

Katso myös[muokkaa]