Asetus puolustusvoimille kuuluneen tavaran löytämisestä ja pelastamisesta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Wikiaineistosta

Suomen säädöskokoelma 1080/1988


A s e t u s
puolustusvoimille kuuluneen tavaran löytämisestä ja pelastamisesta
annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988
_______________


    Oikeusministerin esittelystä muutetaan puolustusvoimille kuuluneen tavaran löytämisestä ja pelastamisesta 21 päivänä tammikuuta 1983 annetun asetuksen (84/83)   4 § näin kuuluvaksi:

4 §

Löydetyn tai pelastetun tavaran ilmoittamatta jättämisen, luvattoman haltuunottamisen sekä salaamisen tai muun anastamisen seuraamuksista on voimassa, mitä löytötavaralain (778/88)   30 §:ssä on säädetty.

_______________


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.
Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988


Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO


Oikeusministeri Matti Louekoski