Siirry sisältöön

Asetus sodan 1941–1945 muistomitalista annetun asetuksen 2 ja 5 §:n muuttamisesta

Wikiaineistosta
Suomen säädöskokoelma 23/1987


A s e t u s
sodan 1941–1945 muistomitalista annetun asetuksen
2 ja 5 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1987
____________


 Puolustusministerin esittelystä lisätään sodan 1941–1945 muistomitalista 24 päivänä toukokuuta 1957 annetun asetuksen (215/57) 2 §:ään uusi 3 momentti ja 5 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mitalin nauhaan kuuluu 8 mm leveä ja 32 mm pitkä, hopeanvärisestä metallista tehty solki, johon on kohokirjaimin merkitty sanat Lapin sota. Ruotsinkieliselle Suomen kansalaisille tarkoitetussa soljessa on sanojen Lapin sota sijasta sana Lapplandskriget.

5 §

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Edellä 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun muistomitaliin kuuluvan soljen on oikeutettu saamaan henkilö, joka on 15 päivän syyskuuta 1944 ja 27 päivän huhtikuuta 1945 välisenä aikana tässä pykälässä tarkoitetulla tavalla osallistunut Lapin sotatoimiin. Soljen antaa asianomainen sotilaspiirin esikunta.

____________


 Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1987.

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1987


Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO


Puolustusministeri Veikko Pihlajamäki