Asetus sotilasvalasta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 199/1964.


A s e t u s
sotilasvalasta.
Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1964.
_______________


    Puolustusministerin esittelystä säädetään:

1 §.

Vakinaiseen palvelukseen kutsutun asevelvollisen on palvelukseen astuttuaan tehtävä säädetyn kaavan mukainen sotilasvala.

2 §.

Ennen sotilasvalan tekemistä asevelvolliselle on selvitettävä sotilaan velvollisuuksia ja oikeuksia sekä opetettava hänet ymmärtämään sotilasvalan merkitys.

3 §.

Sotilasvala tehdään sotatuomarin sanelun mukaan joukko-osaston tai sitä vastaavan joukon komentajan edessä sekä valantekotilaisuuteen järjestyneen joukon ja sen lipun läsnä ollessa.

Sotilas, joka ei ole voinut osallistua 1 momentissa tarkoitettuun valantekotilaisuuteen, tekee sotilasvalan asianomaisen sotatuomioistuimen edessä.

4 §.

Luettelo sotilasvalan tehneistä julkaistaan päiväkäskyssä. Lisäksi asiasta tehdään merkintä valan tehneen asevelvollisen sotilaskantakorttiin.

5 §.

Sotilasvalan sijasta voidaan antaa vakuutus, niin kuin siitä on erikseen säädetty, ja vakuutuksesta on voimassa, mitä tässä asetuksessa sotilasvalasta säädetään.

6 §.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1964, ja sillä kumotaan sotilasvalan vannomisesta 16 päivänä elokuuta 1918 annettu asetus (95/18).

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1964.


Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN.


Puolustusministeri K. O. Leinonen.


Katso myös[muokkaa]