Asetus tasavallan presidentin eräiden tehtävien siirtämisestä pääministerille

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 518/1944.


A s e t u s
tasavallan presidentin eräiden tehtävien siirtämisestä pääministerille.
Annettu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 1944.
_______________


    Oikeusministerin esittelystä säädetään tasavallan presidentin määräämisestä ilman vaalia 4 päivänä elokuuta 1944 annetun lain 4 §:n nojalla:

1 §.

Pääministerille siirretään oikeus tasavallan presidentin sijasta antaa asetuksia, käyttää armahdusvaltaa, myöntää erivapauksia, antaa Suomen kansalaisuus ja vapauttaa siitä sekä ratkaista virkanimitysasioita.

2 §.

Pääministerille siirretty oikeus asetusten antamiseen ei käsitä asioita, jotka koskevat valtioneuvoston ja ministeriöiden toimivaltaa tai puolustusvoimia.

3 §.

Tasavallan presidentin nimitettäviksi jäävät hallitusmuodon 87 §:n 1–3 ja 7 kohdassa mainitut viranhaltijat sekä lisäksi maaherrat, keskusvirastojen päälliköt, yliopiston ja teknillisen korkeakoulun professorit, presidentin kanslian kansliapäällikkö, hovioikeuksien jäsenet, sotaylioikeuden, merisotasaalisoikeuden, virkaylioikeuden ja vankilaoikeuden puheenjohtajat, vakuutusoikeuden vanhempi ja nuorempi vakuutustuomari sekä armeijan ja laivaston upseerit.

4 §.

Asian, joka kuuluu edellä pääministerille siirrettyjen tehtävien piiriin, voi presidentti tämän asetuksen estämättä ottaa päätettäväkseen.

5 §.

Jos syntyy epätietoisuutta siitä, kuuluuko jokin asia niiden tehtävien piiriin, jotka tässä asetuksessa on siirretty pääministerille, ratkaisee kysymyksen siitä presidentti.


Helsingissä 9 päivänä elokuuta 1944.


Tasavallan Presidentti
G. MANNERHEIM.


Oikeusministeri Ernst von Born.