Asetus tuomiokuntien kanslia- ja käräjähuoneistoista

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 289/1956.


A s e t u s
tuomiokuntien kanslia- ja käräjähuoneistoista.
Annettu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 1956.
_______________


  Oikeusministerin esittelystä säädetään:

1 §.

Jokaista tuomiokuntaa varten on tuomiokunnankanslia ja jokaista käräjäkuntaa varten käräjähuoneisto. Niiden sijoituspaikan määrää oikeusministeriö hankittuaan asiassa hovioikeuden ja kihlakunnantuomarin lausunnon.

2 §.

Oikeusministeriön toimesta hankitaan tuomiokunnankansliaa varten tarpeellinen huoneisto ja järjestetään sen lämmitys, valaistus ja siivous.

3 §.

Käräjähuoneistoon kuuluu riittävän avara istuntohuone, odotustila käräjäyleisölle sekä huone oikeudessa esiintyville asianajajille ja tarvittaessa myös viralliselle syyttäjälle. Milloin käräjähuoneisto ei ole tuomiokunnankanslian yhteydessä on käräjähuoneistossa varattava huone oikeuden puheenjohtajalle ja toinen hänen apulaisilleen, jollei näitä huoneita paikalliset olot huomioon ottaen katsota tarpeettomiksi. Mahdollisuuksien mukaan on käräjähuoneistossa varattava myös huone toiselta paikkakunnalta oleville oikeuden jäsenille.

4 §.

Milloin käräjähuoneisto ei ole sijoitettu valtion taloon, on oikeusministeriön asiana vuokrata tarvittava huoneisto ja järjestää sen lämmitys, valaistus ja siivous. Nimismiehen ja kihlakunnantuomarin tulee avustaa ministeriötä huoneiston vuokraamisessa.

Vuokrasopimus on laadittava kirjallisesti ja jäljennös siitä lähetettävä lääninhallitukselle, joka suorittaa sovitun korvauksen vuokranantajalle.

Nimismiehen tulee huolehtia siitä, että yksityiseltä vuokrattua käräjähuoneistoa hoidetaan vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti.

5 §.

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa oikeusministeriö.

6 §.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1957, ja sillä kumotaan käräjähuoneistoista 26 päivänä tammikuuta 1945 annettu asetus (64/45).


Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 1956.


Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN.


Oikeusministeri Arvo Helminen.

Katso myös[muokkaa]

  • Tämä asetus on kumottu käräjäoikeuslailla, jonka ajantasainen versio löytyy Finlex-tietokannasta.