Asetus vakinaisen väen upseerien ja erikoisupseerien ylentämisperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Wikiaineistosta

Suomen asetuskokoelma 304/1962.


A s e t u s
vakinaisen väen upseerien ja erikoisupseerien
ylentämisperusteista annetun asetuksen muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1962.
_______________


    Puolustusministerin esittelystä lisätään vakinaisen väen upseerien ja erikoisupseerien ylentämisperusteista 23 päivänä tammikuuta 1953 annettuun asetukseen (44/53) uusi 6a § ja muutetaan saman asetuksen 7 §:n 1 momentin 1 kohta seuraavasti:

6a §.

Vakinaisen väen upseerin peruskoulutuksen edellyttämät tutkinnot suorittanut upseeri ylennetään välittömästi luutnantiksi.

7 §.

- - - - - - - - - - - - - - -

1) vakinaisen väen peruskoulutuksen saaneelta upseerilta, että hän on palvellut siten kuin palvelusvuosien laskemisesta tässä asetuksessa on säädetty:

– ylennettäessä yliluutnantiksi vähintään kolme vuotta luutnanttina;

– ylennettäessä kapteeniksi tai kapteeniluutnantiksi vähintään kuusi vuotta yhteensä luutnanttina ja yliluutnanttina;

– ylennettäessä majuriksi tai komentajakapteeniksi vähintään kolme vuotta kapteenina tai kapteeniluutnanttina; sekä

– ylennettäessä näitä ylemmän arvoiseksi upseeriksi vähintään kaksi vuotta lähinnä alemman arvoisena upseerina;

- - - - - - - - - - - - - - -

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1962.


Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN.


Puolustusministeri Arvo Pentti.