Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lisäyksestä jäkälän maastaviennistä annettuun lakiin

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
1938 vuoden valtiopäivät N:o 31.


Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lisäyksestä jäkälä[1]
maastaviennistä annettuun lakiin.


Voimassa oleva, 4 päivänä kesäkuuta 1931 annettu laki jäkälän maastaviennistä on laadittu lähinnä silmällä pitäen kosteana säilytettävän koristejäkälän maastavientiä. Kokemus on kuitenkin osoittanut, ettei kosteata koristejäkälää ilman erikoiskäsittelyä voida pilaantumatta viedä kaukaisempiin maihin, kuten esim. Ameriikkaan, jossa jäkälällä muuten olisi menekkimahdollisuuksia. Epäsuotuisten säiden vallitessa voivat myöskin Keski-Eurooppaan lähetetyt jäkäläerät matkalla pilaantua. Eräät jäkälänviejät ovat sen vuoksi kokeilleet erikoismenetelmiä, joiden tarkoituksena on jäkälän säilyväisyyden parantaminen. Maassamme onkin jo myönnetty eräälle[2] kotimaisille jäkälänviejille patentti menetelmälle, jota käyttäen jäkälä säilytetään kuivattuna ja puristettuna. Myöskin on vireillä patenttihakemus koristejäkälän kosteana säilyttämismenetelmälle. Jäkälän viennistä annetussa laissa edellytetty vientitarkastus, joka on järjestetty tapahtuvaksi asetuksessa määrätyissä vientisatamissa, ei kuitenkaan sovellu erikoismenetelmin käsiteltyyn koristejäkälään, joka pakataan valmiiksi jalostuslaitoksessa. Niinpä esim. kuivaksi puristetusta jäkälästä ei voida enää ottaa muita kuin pintanäytteitä, joiden perusteella jäkälän laatua ei voida riittävästi todeta. Tällaisen patentoiduin erikoismenetelmin käsitellyn jäkälän tarkastus ei myöskään ole niin tarpeellinen kuin tavallisen jäkälän, koska patentin haltija oman etunsa vuoksi valvoo, että jäkälän laatu pysyy riittävän hyvänä. Tämän vuoksi esitetään jäkälän maasta vientiä koskeva laki siten muutettavaksi, että patentoiduin erikoismenetelmin käsitellyn jäkälän maasta vienti ei olisi jäkälän maastavientiä koskevan lain alainen. Kuitenkin olisi laissa varattava mahdollisuus, että tällaisen jäkälän viennistä voitaisiin asetuksella antaa erikoismääräyksiä, mikäli sen viennistä saatavat kokemukset osoittavat määräykset tarpeellisiksi.

Jäkälän maastaviennistä annettu laki on myöskin tehnyt mahdottomaksi maamme pohjoisimmista kunnista aikaisemmin pääasiallisesti Norjaan tapahtuneen syöttöjäkälän viennin, kun laki edellyttää, että jäkälä viedään maasta laatikkoihin pakattuna määrätyistä vientisatamista. Kun syöttöjäkälän vienti tarjoaisi työtilaisuuksia ja vähäistä ansiota mainittujen pohjoisten rajaseutujen vähävaraisille asukkaille, esitetään lakiin tehtäväksi lisäys, jonka mukaan syöttöjäkälän vienti Petsamon, Utsjoen, Inarin ja Enontekiön kunnista Norjaan ja Ruotsiin voisi tapahtua asetuksella määrättävillä ehdoilla.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Huomautukset[muokkaa]

  1. pitää olla jäkälän
  2. pitää olla eräille

Katso myös[muokkaa]